TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 lolita 17 63 mësojmë serbisht
26 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 63 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 arta 17 64 mësojmë serbisht
30 aaa 17 64 mësojmë serbisht
31 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
32 sada 17 65 mësojmë serbisht
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 nuridin 17 65 učimo albanski
35 arta 17 65 mësojmë serbisht
36 arta 17 66 mësojmë serbisht
37 desa 17 66 mësojmë serbisht
38 arta 17 66 mësojmë serbisht
39 marija 17 66 učimo albanski
40 arta 17 67 mësojmë serbisht
41 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
42 sada 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 68 mësojmë serbisht
45 arta 17 69 mësojmë serbisht
46 lola 17 69 mësojmë serbisht
47 sada 17 69 mësojmë serbisht
48 arta 17 69 mësojmë serbisht
49 lola 17 69 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 arta 17 70 mësojmë serbisht
52 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 70 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 arta 17 71 mësojmë serbisht
56 lola 17 71 mësojmë serbisht
57 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
58 dfs 17 71 mësojmë serbisht
59 dfs 17 72 mësojmë serbisht
60 arta 17 72 mësojmë serbisht
61 sada 17 72 mësojmë serbisht
62 arta 17 72 mësojmë serbisht
63 arta 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 dfs 17 73 mësojmë serbisht
66 dfs 17 73 mësojmë serbisht
67 arta 17 73 mësojmë serbisht
68 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
69 dfs 17 74 mësojmë serbisht
70 sada 17 74 mësojmë serbisht
71 perandori 17 75 mësojmë serbisht
72 lola 17 75 mësojmë serbisht
73 arta 17 76 mësojmë serbisht
74 dfs 17 76 mësojmë serbisht
75 dfs 17 76 mësojmë serbisht
76 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
77 SSA 17 77 mësojmë serbisht
78 dfs 17 78 mësojmë serbisht
79 arta 17 79 mësojmë serbisht
80 arta 17 79 mësojmë serbisht
81 sada 17 79 mësojmë serbisht
82 Mix 17 81 učimo albanski
83 dfs 17 81 mësojmë serbisht
84 kkkjj 17 82 učimo albanski
85 besfort 17 84 mësojmë serbisht
86 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
87 aqw 17 86 mësojmë serbisht
88 lia 17 87 mësojmë serbisht
89 sada 17 87 mësojmë serbisht
90 anja 17 90 mësojmë serbisht
91 888 16 40 mësojmë serbisht
92 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
93 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
94 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
95 arta 16 50 mësojmë serbisht
96 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
97 arta 16 50 mësojmë serbisht
98 lola 16 52 mësojmë serbisht
99 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
100 Talent 16 55 mësojmë serbisht
101 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
102 lola 16 56 mësojmë serbisht
103 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
104 arta 16 57 mësojmë serbisht
105 arta 16 57 mësojmë serbisht
106 lola 16 58 mësojmë serbisht
107 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
108 sdad 16 59 mësojmë serbisht
109 arta 16 59 mësojmë serbisht
110 lola 16 59 mësojmë serbisht
111 arta 16 60 mësojmë serbisht
112 arta 16 60 mësojmë serbisht
113 lola 16 60 mësojmë serbisht
114 sisi 16 60 mësojmë serbisht
115 arta 16 60 mësojmë serbisht
116 arta 16 60 mësojmë serbisht
117 lola 16 60 mësojmë serbisht
118 arta 16 61 mësojmë serbisht
119 lola 16 61 mësojmë serbisht
120 lola 16 61 mësojmë serbisht
121 arta 16 61 mësojmë serbisht
122 arta 16 61 mësojmë serbisht
123 arta 16 61 mësojmë serbisht
124 lola 16 61 mësojmë serbisht
125 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
126 arta 16 62 mësojmë serbisht
127 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
128 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
129 Haxhimula Hasmangjeku 16 62 mësojmë serbisht
130 arta 16 62 mësojmë serbisht
131 arta 16 63 mësojmë serbisht
132 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
133 arta 16 63 mësojmë serbisht
134 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
135 arta 16 64 mësojmë serbisht
136 lola 16 65 mësojmë serbisht
137 arta 16 65 mësojmë serbisht
138 gjo 16 65 mësojmë serbisht
139 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
140 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
141 arta 16 65 mësojmë serbisht
142 arta 16 65 mësojmë serbisht
143 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
144 lola 16 65 mësojmë serbisht
145 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
146 arta 16 66 mësojmë serbisht
147 lola 16 66 mësojmë serbisht
148 sada 16 66 mësojmë serbisht
149 arta 16 66 mësojmë serbisht
150 lola 16 66 mësojmë serbisht
151 arta 16 66 mësojmë serbisht
152 Lugina e Presheves 16 66 mësojmë serbisht
153 lola 16 66 mësojmë serbisht
154 arta 16 67 mësojmë serbisht
155 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
156 Talent 16 67 mësojmë serbisht
157 lola 16 67 mësojmë serbisht
158 arta 16 67 mësojmë serbisht
159 faf 16 68 mësojmë serbisht
160 kimi 16 68 mësojmë serbisht
161 kimi 16 68 mësojmë serbisht
162 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
163 arta 16 69 mësojmë serbisht
164 boss 16 69 mësojmë serbisht
165 lola 16 69 mësojmë serbisht
166 arta 16 69 mësojmë serbisht
167 arta 16 69 mësojmë serbisht
168 arta 16 70 mësojmë serbisht
169 sisi 16 70 mësojmë serbisht
170 megi 16 70 mësojmë serbisht
171 arta 16 70 mësojmë serbisht
172 arta 16 70 mësojmë serbisht
173 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
174 arta 16 70 mësojmë serbisht
175 arta 16 71 mësojmë serbisht
176 arta 16 71 mësojmë serbisht
177 omer 16 71 učimo albanski
178 omer 16 71 učimo albanski
179 lola 16 71 mësojmë serbisht
180 KKK 16 71 mësojmë serbisht
181 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
182 upi 16 71 mësojmë serbisht
183 Liki 16 71 mësojmë serbisht
184 arta 16 71 mësojmë serbisht
185 Anton 16 72 mësojmë serbisht
186 arta 16 72 mësojmë serbisht
187 starti 16 72 mësojmë serbisht
188 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
189 isi 16 72 mësojmë serbisht
190 arta 16 72 mësojmë serbisht
191 desa 16 72 mësojmë serbisht
192 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
193 lola 16 73 mësojmë serbisht
194 arta 16 73 mësojmë serbisht
195 arta 16 73 mësojmë serbisht
196 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
197 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
198 cari 16 74 mësojmë serbisht
199 boss be 16 74 mësojmë serbisht
200 dfs 16 74 mësojmë serbisht
201 arta 16 74 mësojmë serbisht
202 dew 16 74 mësojmë serbisht
203 arta 16 74 mësojmë serbisht
204 arta 16 75 mësojmë serbisht
205 sada 16 75 mësojmë serbisht
206 arta 16 75 mësojmë serbisht
207 sisi 16 75 mësojmë serbisht
208 unknown 16 75 mësojmë serbisht
209 scsd 16 75 mësojmë serbisht
210 arta 16 75 mësojmë serbisht
211 linda 16 76 mësojmë serbisht
212 nuki 16 76 učimo albanski
213 arta 16 76 mësojmë serbisht
214 pepa 16 76 mësojmë serbisht
215 asfa 16 76 mësojmë serbisht
216 arta 16 76 mësojmë serbisht
217 nuki 16 76 učimo albanski
218 lola 16 77 mësojmë serbisht
219 sada 16 77 mësojmë serbisht
220 arta 16 77 mësojmë serbisht
221 arta 16 77 mësojmë serbisht
222 Sima 16 77 učimo albanski
223 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
224 still 16 77 mësojmë serbisht
225 arta 16 78 mësojmë serbisht
226 arta 16 78 mësojmë serbisht
227 arta 16 79 mësojmë serbisht
228 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
229 lia 16 79 mësojmë serbisht
230 arta 16 80 mësojmë serbisht
231 lola 16 80 mësojmë serbisht
232 der 16 80 mësojmë serbisht
233 arta 16 81 mësojmë serbisht
234 sed 16 81 mësojmë serbisht
235 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
236 dfs 16 81 mësojmë serbisht
237 sed 16 81 mësojmë serbisht
238 nuki 16 81 učimo albanski
239 nuki 16 81 učimo albanski
240 arta 16 81 mësojmë serbisht
241 nuki 16 82 mësojmë serbisht
242 sem 16 82 mësojmë serbisht
243 pepa 16 82 mësojmë serbisht
244 nuki 16 82 mësojmë serbisht
245 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
246 asw 16 82 mësojmë serbisht
247 dfs 16 82 mësojmë serbisht
248 lia 16 83 mësojmë serbisht
249 emri im 16 83 mësojmë serbisht
250 nuridin 16 83 učimo albanski
251 nuridin 16 83 učimo albanski
252 dfs 16 83 mësojmë serbisht
253 arta 16 83 mësojmë serbisht
254 klae 16 83 učimo albanski
255 arta 16 84 mësojmë serbisht
256 nuki 16 84 učimo albanski
257 lija 16 84 mësojmë serbisht
258 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
259 nuki 16 84 učimo albanski
260 ser 16 84 mësojmë serbisht
261 erd 16 85 mësojmë serbisht
262 dfs 16 85 učimo albanski
263 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
264 sed 16 86 mësojmë serbisht
265 ase 16 86 mësojmë serbisht
266 dfs 16 86 mësojmë serbisht
267 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
268 sad 16 86 mësojmë serbisht
269 kum 16 86 mësojmë serbisht
270 marija 16 87 učimo albanski
271 unknown 16 87 mësojmë serbisht
272 qaw 16 87 mësojmë serbisht
273 lia 16 87 mësojmë serbisht
274 katarina 16 88 učimo albanski
275 lia 16 88 mësojmë serbisht
276 unmik 16 88 mësojmë serbisht
277 dfs 16 88 mësojmë serbisht
278 arta 16 89 mësojmë serbisht
279 arta 16 89 mësojmë serbisht
280 sew 16 89 mësojmë serbisht
281 asq 16 89 mësojmë serbisht
282 dfs 16 90 učimo albanski
283 mmm 16 90 mësojmë serbisht
284 Lia 16 96 mësojmë serbisht
285 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
286 qew 16 99 mësojmë serbisht
287 kia 16 102 mësojmë serbisht
288 ccc 16 102 mësojmë serbisht
289 selim 16 104 mësojmë serbisht
290 arta 16 106 mësojmë serbisht
291 dea 16 108 mësojmë serbisht
292 lia 16 109 mësojmë serbisht
293 uuu 15 36 mësojmë serbisht
294 8988 15 39 mësojmë serbisht
295 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
296 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
297 Jakub 15 45 učimo albanski
298 Jakub 15 45 učimo albanski
299 Jakub 15 47 učimo albanski
300 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
301 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
302 xx2xx4xx5 15 51 učimo albanski
303 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
304 omer 15 53 učimo albanski
305 omer 15 53 učimo albanski
306 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
307 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
308 lola 15 54 mësojmë serbisht
309 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
310 Teo 15 55 mësojmë serbisht
311 arta 15 55 mësojmë serbisht
312 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
313 lola 15 56 mësojmë serbisht
314 albiona 15 56 mësojmë serbisht
315 lola 15 57 mësojmë serbisht
316 lola 15 57 mësojmë serbisht
317 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
318 asf 15 57 mësojmë serbisht
319 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
320 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
321 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
322 lola 15 58 mësojmë serbisht
323 baki 15 58 mësojmë serbisht
324 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
325 uuu 15 58 mësojmë serbisht
326 baki 15 58 mësojmë serbisht
327 lola 15 59 mësojmë serbisht
328 lola 15 59 mësojmë serbisht
329 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
330 daddy 15 59 mësojmë serbisht
331 arta 15 60 mësojmë serbisht
332 lola 15 60 mësojmë serbisht
333 luka 15 60 učimo albanski
334 lik 15 60 mësojmë serbisht
335 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
336 lola 15 61 mësojmë serbisht
337 omer 15 61 učimo albanski
338 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
339 sher 15 61 mësojmë serbisht
340 omer 15 61 učimo albanski
341 sada 15 61 mësojmë serbisht
342 asddad 15 61 mësojmë serbisht
343 lola 15 62 mësojmë serbisht
344 arta 15 62 mësojmë serbisht
345 asdad 15 62 mësojmë serbisht
346 sada 15 62 mësojmë serbisht
347 lola 15 62 mësojmë serbisht
348 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
349 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
350 lola 15 62 mësojmë serbisht
351 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
352 lola 15 62 mësojmë serbisht
353 lola 15 63 mësojmë serbisht
354 besfort 15 63 mësojmë serbisht
355 kosa 15 64 mësojmë serbisht
356 lola 15 64 mësojmë serbisht
357 mxmznz 15 64 učimo albanski
358 lola 15 64 mësojmë serbisht
359 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
360 voci 15 64 mësojmë serbisht
361 lola 15 64 mësojmë serbisht
362 Lule 15 64 mësojmë serbisht
363 sada 15 64 mësojmë serbisht
364 arta 15 64 mësojmë serbisht
365 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
366 lola 15 65 mësojmë serbisht
367 sada 15 65 mësojmë serbisht
368 nuki 15 65 učimo albanski
369 lola 15 65 mësojmë serbisht
370 asdad 15 65 mësojmë serbisht
371 lola 15 65 mësojmë serbisht
372 lola 15 65 mësojmë serbisht
373 nuki 15 65 učimo albanski
374 arta 15 65 mësojmë serbisht
375 lola 15 65 mësojmë serbisht
376 lola 15 65 mësojmë serbisht
377 arta 15 66 mësojmë serbisht
378 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
379 lola 15 66 mësojmë serbisht
380 gjel 15 66 mësojmë serbisht
381 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
382 lola 15 66 mësojmë serbisht
383 saf 15 67 mësojmë serbisht
384 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
385 arta 15 67 mësojmë serbisht
386 Hurgada 15 67 učimo albanski
387 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
388 baki 15 67 mësojmë serbisht
389 baki 15 67 mësojmë serbisht
390 luka 15 67 učimo albanski
391 xx3xx4 15 67 učimo albanski
392 unes 15 68 mësojmë serbisht
393 arta 15 68 mësojmë serbisht
394 arta 15 68 mësojmë serbisht
395 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
396 arta 15 68 mësojmë serbisht
397 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
398 arta 15 68 mësojmë serbisht
399 arta 15 68 mësojmë serbisht
400 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
401 asdad 15 68 mësojmë serbisht
402 fag 15 68 mësojmë serbisht
403 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
404 omer 15 69 učimo albanski
405 lola 15 69 mësojmë serbisht
406 arta 15 69 mësojmë serbisht
407 buki 15 69 mësojmë serbisht
408 arta 15 69 mësojmë serbisht
409 arta 15 69 mësojmë serbisht
410 perandori 15 69 mësojmë serbisht
411 omer 15 69 učimo albanski
412 arta 15 69 mësojmë serbisht
413 asdad 15 70 mësojmë serbisht
414 lola 15 70 mësojmë serbisht
415 sisi 15 70 mësojmë serbisht
416 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
417 lola 15 70 mësojmë serbisht
418 seesee 15 70 mësojmë serbisht
419 pepa 15 70 mësojmë serbisht
420 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
421 kur 15 70 mësojmë serbisht
422 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
423 sada 15 71 mësojmë serbisht
424 ade 15 71 mësojmë serbisht
425 arta 15 71 mësojmë serbisht
426 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
427 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
428 arta 15 71 mësojmë serbisht
429 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
430 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
431 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
432 lola 15 71 mësojmë serbisht
433 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
434 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
435 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
436 arta 15 72 mësojmë serbisht
437 joj 15 72 mësojmë serbisht
438 nuridin 15 72 učimo albanski
439 sisi 15 72 mësojmë serbisht
440 arta 15 72 mësojmë serbisht
441 granit 15 72 mësojmë serbisht
442 sisss 15 72 mësojmë serbisht
443 nuridin 15 72 učimo albanski
444 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
445 nuridin 15 73 učimo albanski
446 arta 15 73 mësojmë serbisht
447 Liza 15 73 mësojmë serbisht
448 sisi 15 73 mësojmë serbisht
449 arta 15 73 mësojmë serbisht
450 pepa 15 73 mësojmë serbisht
451 arta 15 73 mësojmë serbisht
452 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
453 lele 15 73 mësojmë serbisht
454 nuridin 15 73 učimo albanski
455 arta 15 74 mësojmë serbisht
456 voci 15 74 mësojmë serbisht
457 dsds 15 74 mësojmë serbisht
458 pela 15 74 mësojmë serbisht
459 arta 15 74 mësojmë serbisht
460 arta 15 74 mësojmë serbisht
461 lola 15 74 mësojmë serbisht
462 nuki 15 74 učimo albanski
463 bosss 15 74 mësojmë serbisht
464 lola 15 74 mësojmë serbisht
465 nuki 15 74 učimo albanski
466 arte 15 74 mësojmë serbisht
467 lav 15 75 mësojmë serbisht
468 nuki 15 75 mësojmë serbisht
469 dfs 15 75 učimo albanski
470 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
471 lio 15 75 mësojmë serbisht
472 arta 15 75 mësojmë serbisht
473 vokap 15 75 mësojmë serbisht
474 sisis 15 75 mësojmë serbisht
475 nuki 15 75 mësojmë serbisht
476 sisi 15 75 mësojmë serbisht
477 ... 15 75 mësojmë serbisht
478 lola 15 75 mësojmë serbisht
479 sisi 15 75 mësojmë serbisht
480 Berna 15 76 mësojmë serbisht
481 nuridin 15 76 učimo albanski
482 nuki 15 76 učimo albanski
483 pepa 15 76 mësojmë serbisht
484 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
485 pepa 15 76 mësojmë serbisht
486 arta 15 76 mësojmë serbisht
487 asd 15 76 mësojmë serbisht
488 sada 15 76 mësojmë serbisht
489 nuki 15 76 učimo albanski
490 toni 15 76 mësojmë serbisht
491 arta 15 76 mësojmë serbisht
492 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
493 arta 15 76 mësojmë serbisht
494 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
495 anel 15 76 učimo albanski
496 pepa 15 77 mësojmë serbisht
497 arta 15 77 mësojmë serbisht
498 nuki 15 77 učimo albanski
499 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
500 nuki 15 77 učimo albanski
501 arta 15 77 mësojmë serbisht
502 pepa 15 77 mësojmë serbisht
503 nuki 15 77 učimo albanski
504 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
505 dfs 15 77 mësojmë serbisht
506 safsds 15 77 mësojmë serbisht
507 arta 15 77 mësojmë serbisht
508 besfort 15 77 mësojmë serbisht
509 nuki 15 77 učimo albanski
510 kinki 15 77 mësojmë serbisht
511 pepa 15 77 mësojmë serbisht
512 bossi 15 77 mësojmë serbisht
513 sada 15 78 mësojmë serbisht
514 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
515 lola 15 78 mësojmë serbisht
516 last 15 78 mësojmë serbisht
517 kum 15 78 mësojmë serbisht
518 arta 15 78 mësojmë serbisht
519 omer 15 78 učimo albanski
520 alb 15 78 mësojmë serbisht
521 lia 15 78 mësojmë serbisht
522 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
523 omer 15 78 učimo albanski
524 lola 15 79 mësojmë serbisht
525 nuki 15 79 učimo albanski
526 lola 15 79 mësojmë serbisht
527 nuki 15 79 učimo albanski
528 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
529 nuridin 15 79 učimo albanski
530 arta 15 79 mësojmë serbisht
531 nuridin 15 79 učimo albanski
532 111 15 79 učimo albanski
533 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
534 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
535 nuki 15 80 učimo albanski
536 zoran 15 80 učimo albanski
537 arta 15 80 mësojmë serbisht
538 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
539 arta 15 80 mësojmë serbisht
540 imperador 15 80 mësojmë serbisht
541 nuki 15 80 učimo albanski
542 mila 15 80 učimo albanski
543 arta 15 80 mësojmë serbisht
544 eds 15 81 mësojmë serbisht
545 dfs 15 81 mësojmë serbisht
546 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
547 arta 15 81 mësojmë serbisht
548 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
549 lola 15 81 mësojmë serbisht
550 nuki 15 81 učimo albanski
551 arta 15 81 mësojmë serbisht
552 nuki 15 81 učimo albanski
553 sada 15 81 mësojmë serbisht
554 dfs 15 82 mësojmë serbisht
555 lola 15 82 mësojmë serbisht
556 nuridin 15 82 učimo albanski
557 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
558 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
559 dfs 15 82 mësojmë serbisht
560 nuridin 15 82 učimo albanski
561 nuridin 15 82 učimo albanski
562 nuridin 15 82 učimo albanski
563 11111 15 82 mësojmë serbisht
564 we over 15 83 mësojmë serbisht
565 arta 15 83 mësojmë serbisht
566 Berna 15 83 mësojmë serbisht
567 nuki 15 84 mësojmë serbisht
568 Bujanoc 15 84 mësojmë serbisht
569 nuki 15 84 mësojmë serbisht
570 der 15 84 mësojmë serbisht
571 wes 15 84 učimo albanski
572 arta 15 84 mësojmë serbisht
573 saad 15 84 mësojmë serbisht
574 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
575 dea 15 84 mësojmë serbisht
576 arta 15 84 mësojmë serbisht
577 dfs 15 84 učimo albanski
578 dfs 15 85 mësojmë serbisht
579 lola 15 85 mësojmë serbisht
580 lia 15 85 mësojmë serbisht
581 arta 15 85 mësojmë serbisht
582 kum 15 85 mësojmë serbisht
583 bossi 15 85 mësojmë serbisht
584 Berna 15 85 mësojmë serbisht
585 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
586 Asad 15 86 učimo albanski
587 dfs 15 86 učimo albanski
588 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
589 swe 15 86 mësojmë serbisht
590 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
591 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
592 nuki 15 86 učimo albanski
593 123 15 86 mësojmë serbisht
594 arta 15 86 mësojmë serbisht
595 nuki 15 86 učimo albanski
596 arta 15 87 mësojmë serbisht
597 klu 15 87 mësojmë serbisht
598 dfs 15 87 mësojmë serbisht
599 omer 15 87 učimo albanski
600 lira 15 87 mësojmë serbisht
601 5645 15 87 mësojmë serbisht
602 arta 15 87 mësojmë serbisht
603 des 15 87 mësojmë serbisht
604 dfs 15 87 učimo albanski
605 arta 15 87 mësojmë serbisht
606 del 15 87 mësojmë serbisht
607 lola 15 87 mësojmë serbisht
608 omer 15 87 učimo albanski
609 dfs 15 87 mësojmë serbisht
610 lola 15 87 mësojmë serbisht
611 pepa 15 87 mësojmë serbisht
612 lola 15 88 mësojmë serbisht
613 fero 15 88 mësojmë serbisht
614 fer 15 88 mësojmë serbisht
615 der 15 88 mësojmë serbisht
616 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
617 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
618 arta 15 89 mësojmë serbisht
619 der 15 89 mësojmë serbisht
620 liw 15 89 mësojmë serbisht
621 lia 15 89 mësojmë serbisht
622 masa 15 89 mësojmë serbisht
623 arta 15 89 mësojmë serbisht
624 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
625 dfs 15 90 mësojmë serbisht
626 dfs 15 90 učimo albanski
627 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
628 ase 15 90 mësojmë serbisht
629 fer 15 90 mësojmë serbisht
630 der 15 90 mësojmë serbisht
631 lia 15 90 mësojmë serbisht
632 nuridin 15 91 učimo albanski
633 wes 15 91 mësojmë serbisht
634 dfs 15 91 mësojmë serbisht
635 kum 15 92 mësojmë serbisht
636 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
637 lulzim 15 93 učimo albanski
638 sew 15 93 mësojmë serbisht
639 arta 15 93 mësojmë serbisht
640 lia 15 93 mësojmë serbisht
641 sed 15 94 mësojmë serbisht
642 sed 15 94 mësojmë serbisht
643 mes 15 95 mësojmë serbisht
644 sed 15 95 mësojmë serbisht
645 arta 15 95 mësojmë serbisht
646 lia 15 95 mësojmë serbisht
647 sada 15 96 mësojmë serbisht
648 lola 15 96 mësojmë serbisht
649 cccc 15 96 mësojmë serbisht
650 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
651 asw 15 98 mësojmë serbisht
652 sed 15 98 mësojmë serbisht
653 dfs 15 99 mësojmë serbisht
654 wes 15 100 mësojmë serbisht
655 fiu 15 100 mësojmë serbisht
656 lia 15 102 mësojmë serbisht
657 Maja 15 102 mësojmë serbisht
658 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
659 aaa 15 104 mësojmë serbisht
660 dfs 15 105 mësojmë serbisht
661 lia 15 106 mësojmë serbisht
662 mmm 15 106 mësojmë serbisht
663 cccc 15 107 mësojmë serbisht
664 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
665 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
666 nnn 14 43 mësojmë serbisht
667 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
668 yylza 14 45 mësojmë serbisht
669 Jakub 14 48 učimo albanski
670 lola 14 50 mësojmë serbisht
671 lola 14 50 mësojmë serbisht
672 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
673 Granit 14 53 mësojmë serbisht
674 Granit 14 53 mësojmë serbisht
675 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
676 lola 14 53 mësojmë serbisht
677 lola 14 53 mësojmë serbisht
678 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
679 lola 14 55 mësojmë serbisht
680 bbb 14 55 mësojmë serbisht
681 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
682 luka 14 55 učimo albanski
683 Granit 14 56 mësojmë serbisht
684 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
685 Granit 14 56 mësojmë serbisht
686 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
687 lola 14 58 mësojmë serbisht
688 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
689 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
690 lola 14 58 mësojmë serbisht
691 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
692 omer 14 59 učimo albanski
693 omer 14 59 učimo albanski
694 lola 14 59 mësojmë serbisht
695 lola 14 60 mësojmë serbisht
696 dada 14 60 mësojmë serbisht
697 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
698 lola 14 61 mësojmë serbisht
699 aaa 14 61 mësojmë serbisht
700 asdad 14 61 mësojmë serbisht
701 lola 14 61 mësojmë serbisht
702 lola 14 61 mësojmë serbisht
703 sada 14 61 mësojmë serbisht
704 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
705 lola 14 61 mësojmë serbisht
706 lola 14 61 mësojmë serbisht
707 sisi 14 61 mësojmë serbisht
708 princi 14 62 mësojmë serbisht
709 arta 14 62 mësojmë serbisht
710 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
711 lola 14 62 mësojmë serbisht
712 Zasss 14 62 učimo albanski
713 voci 14 62 mësojmë serbisht
714 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
715 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
716 slsl 14 63 učimo albanski
717 lola 14 63 mësojmë serbisht
718 lola 14 63 mësojmë serbisht
719 lola 14 63 mësojmë serbisht
720 doen 14 63 mësojmë serbisht
721 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
722 aaa 14 64 mësojmë serbisht
723 Talent 14 64 mësojmë serbisht
724 lola 14 64 mësojmë serbisht
725 asdad 14 65 mësojmë serbisht
726 nesa 14 65 učimo albanski
727 lola 14 65 mësojmë serbisht
728 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
729 nuki 14 65 učimo albanski
730 arta 14 65 mësojmë serbisht
731 asdad 14 65 mësojmë serbisht
732 nuki 14 65 učimo albanski
733 zzz 14 65 mësojmë serbisht
734 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
735 pop 14 65 mësojmë serbisht
736 Maja 14 66 učimo albanski
737 nuki 14 66 učimo albanski
738 pop 14 66 mësojmë serbisht
739 das 14 66 učimo albanski
740 bossi 14 66 mësojmë serbisht
741 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
742 lola 14 66 mësojmë serbisht
743 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
744 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
745 asdf 14 66 mësojmë serbisht
746 lola 14 66 mësojmë serbisht
747 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
748 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
749 lola 14 66 mësojmë serbisht
750 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
751 nuki 14 66 učimo albanski
752 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
753 lola 14 67 mësojmë serbisht
754 nuridin 14 67 učimo albanski
755 lola 14 67 mësojmë serbisht
756 asdf 14 67 mësojmë serbisht
757 Talent 14 67 mësojmë serbisht
758 lola 14 67 mësojmë serbisht
759 pepa 14 67 mësojmë serbisht
760 arta 14 68 mësojmë serbisht
761 lola 14 68 mësojmë serbisht
762 lola 14 68 mësojmë serbisht
763 lola 14 68 mësojmë serbisht
764 the king 14 68 mësojmë serbisht
765 sada 14 68 mësojmë serbisht
766 toni 14 68 mësojmë serbisht
767 qpk 14 68 mësojmë serbisht
768 lola 14 68 mësojmë serbisht
769 5487 14 68 mësojmë serbisht
770 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
771 arta 14 68 mësojmë serbisht
772 arta 14 69 mësojmë serbisht
773 lola 14 69 mësojmë serbisht
774 nuridin 14 69 učimo albanski
775 arta 14 69 mësojmë serbisht
776 marija 14 69 učimo albanski
777 Marija 14 69 učimo albanski
778 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
779 lola 14 69 mësojmë serbisht
780 pepa 14 69 mësojmë serbisht
781 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
782 king 14 69 mësojmë serbisht
783 arta 14 69 mësojmë serbisht
784 kingi 14 69 mësojmë serbisht
785 arta 14 69 mësojmë serbisht
786 nuki 14 69 učimo albanski
787 aaa 14 69 mësojmë serbisht
788 arta 14 69 mësojmë serbisht
789 nuki 14 69 učimo albanski
790 lola 14 69 mësojmë serbisht
791 nuki 14 70 učimo albanski
792 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
793 nuki 14 70 učimo albanski
794 nuki 14 70 učimo albanski
795 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
796 nuki 14 70 učimo albanski
797 nuki 14 70 učimo albanski
798 impaler 14 70 mësojmë serbisht
799 lola 14 70 mësojmë serbisht
800 nuki 14 70 mësojmë serbisht
801 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
802 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
803 nuki 14 70 učimo albanski
804 nuki 14 70 učimo albanski
805 omer 14 70 učimo albanski
806 nuki 14 70 učimo albanski
807 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
808 omer 14 70 učimo albanski
809 loli 14 70 mësojmë serbisht
810 nuki 14 70 mësojmë serbisht
811 bosi 14 70 mësojmë serbisht
812 marija 14 70 učimo albanski
813 deca 14 71 mësojmë serbisht
814 omer 14 71 učimo albanski
815 imperador 14 71 mësojmë serbisht
816 niku 14 71 učimo albanski
817 arta 14 71 mësojmë serbisht
818 1234 14 71 mësojmë serbisht
819 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
820 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
821 nuki 14 71 učimo albanski
822 nuki 14 71 učimo albanski
823 omer 14 71 učimo albanski
824 voci 14 71 mësojmë serbisht
825 niku 14 71 učimo albanski
826 arta 14 71 mësojmë serbisht
827 nuki 14 71 učimo albanski
828 nuki 14 71 učimo albanski
829 nuki 14 72 učimo albanski
830 lola 14 72 mësojmë serbisht
831 aaa 14 72 mësojmë serbisht
832 pepa 14 72 mësojmë serbisht
833 nuki 14 72 učimo albanski
834 nuki 14 72 učimo albanski
835 lola 14 72 mësojmë serbisht
836 lola 14 72 mësojmë serbisht
837 arta 14 72 mësojmë serbisht
838 nuki 14 72 učimo albanski
839 arta 14 72 mësojmë serbisht
840 lola 14 72 mësojmë serbisht
841 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
842 iospa 14 72 mësojmë serbisht
843 lola 14 72 mësojmë serbisht
844 nuki 14 73 učimo albanski
845 boss be 14 73 mësojmë serbisht
846 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
847 aaa 14 73 mësojmë serbisht
848 nuki 14 73 učimo albanski
849 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
850 nuki 14 73 učimo albanski
851 sadad 14 73 mësojmë serbisht
852 nuki 14 73 učimo albanski
853 desa 14 73 mësojmë serbisht
854 sisi 14 73 mësojmë serbisht
855 nuki 14 73 učimo albanski
856 unknown 14 73 mësojmë serbisht
857 nuki 14 73 učimo albanski
858 nuki 14 74 učimo albanski
859 nuki 14 74 učimo albanski
860 ponda 14 74 mësojmë serbisht
861 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
862 lola 14 74 mësojmë serbisht
863 arta 14 74 mësojmë serbisht
864 sisi 14 74 mësojmë serbisht
865 dada 14 74 mësojmë serbisht
866 nuki 14 74 učimo albanski
867 nuki 14 74 učimo albanski
868 bossi 14 74 mësojmë serbisht
869 nuki 14 74 učimo albanski
870 nuki 14 74 učimo albanski
871 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
872 lola 14 75 mësojmë serbisht
873 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
874 arta 14 75 mësojmë serbisht
875 aaa 14 75 mësojmë serbisht
876 der 14 75 mësojmë serbisht
877 marija 14 75 učimo albanski
878 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
879 lia 14 75 mësojmë serbisht
880 peli 14 76 mësojmë serbisht
881 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
882 nuki 14 76 učimo albanski
883 lola 14 76 mësojmë serbisht
884 nuki 14 76 učimo albanski
885 pepa 14 76 mësojmë serbisht
886 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
887 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
888 lola 14 76 mësojmë serbisht
889 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
890 omer 14 76 učimo albanski
891 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
892 nuki 14 76 učimo albanski
893 Lira 14 76 mësojmë serbisht
894 omer 14 76 učimo albanski
895 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
896 lola 14 76 mësojmë serbisht
897 marija 14 76 učimo albanski
898 nuki 14 76 učimo albanski
899 nuki 14 77 učimo albanski
900 lia 14 77 mësojmë serbisht
901 lola 14 77 mësojmë serbisht
902 sisi 14 77 mësojmë serbisht
903 lola 14 77 mësojmë serbisht
904 nuki 14 77 učimo albanski
905 nuki 14 77 učimo albanski
906 lola 14 77 mësojmë serbisht
907 nuki 14 77 učimo albanski
908 nuki 14 77 učimo albanski
909 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
910 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
911 nuki 14 78 učimo albanski
912 erd 14 78 mësojmë serbisht
913 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
914 sada 14 78 mësojmë serbisht
915 woq 14 78 mësojmë serbisht
916 nuki 14 78 učimo albanski
917 omer 14 79 učimo albanski
918 arta 14 79 mësojmë serbisht
919 sibi 14 79 mësojmë serbisht
920 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
921 nuki 14 79 učimo albanski
922 omer 14 79 učimo albanski
923 lola 14 79 mësojmë serbisht
924 nuki 14 79 učimo albanski
925 arta 14 79 mësojmë serbisht
926 nuridin 14 79 učimo albanski
927 nuridin 14 79 učimo albanski
928 sedi 14 79 mësojmë serbisht
929 ccggrr 14 79 učimo albanski
930 lola 14 79 mësojmë serbisht
931 lola 14 79 mësojmë serbisht
932 lia 14 79 mësojmë serbisht
933 sew 14 80 mësojmë serbisht
934 arta 14 80 mësojmë serbisht
935 nuki 14 80 učimo albanski
936 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
937 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
938 desa 14 80 mësojmë serbisht
939 Emir 14 80 mësojmë serbisht
940 omer 14 80 učimo albanski
941 omer 14 80 učimo albanski
942 nuridin 14 80 učimo albanski
943 lia 14 80 mësojmë serbisht
944 arta 14 80 mësojmë serbisht
945 marija 14 80 učimo albanski
946 omer 14 80 učimo albanski
947 dfs 14 80 učimo albanski
948 nuki 14 80 učimo albanski
949 omer 14 80 učimo albanski
950 nuridin 14 80 učimo albanski
951 nuki 14 81 učimo albanski
952 nuki 14 81 učimo albanski
953 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
954 mer 14 81 mësojmë serbisht
955 dsda 14 81 mësojmë serbisht
956 pepa 14 81 mësojmë serbisht
957 nuki 14 81 učimo albanski
958 asda 14 81 mësojmë serbisht
959 unknown 14 81 mësojmë serbisht
960 omer 14 82 učimo albanski
961 Linda 14 82 mësojmë serbisht
962 jexik 14 82 mësojmë serbisht
963 pepa 14 82 mësojmë serbisht
964 lola 14 82 mësojmë serbisht
965 omer 14 82 učimo albanski
966 ver 14 82 mësojmë serbisht
967 nuki 14 82 učimo albanski
968 liu 14 82 mësojmë serbisht
969 nuridin 14 82 učimo albanski
970 nuridin 14 82 učimo albanski
971 pepa 14 82 mësojmë serbisht
972 pepi 14 82 mësojmë serbisht
973 64156 14 82 mësojmë serbisht
974 lola 14 82 mësojmë serbisht
975 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
976 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
977 nuki 14 82 učimo albanski
978 arta 14 83 mësojmë serbisht
979 wes 14 83 mësojmë serbisht
980 arta 14 83 mësojmë serbisht
981 omer 14 83 učimo albanski
982 lola 14 83 mësojmë serbisht
983 omer 14 83 učimo albanski
984 nuki 14 83 učimo albanski
985 nuki 14 83 učimo albanski
986 nuki 14 83 učimo albanski
987 arta 14 83 mësojmë serbisht
988 arta 14 83 mësojmë serbisht
989 nuridin 14 83 učimo albanski
990 arta 14 83 mësojmë serbisht
991 nuridin 14 83 učimo albanski
992 dfs 14 83 mësojmë serbisht
993 Samir 14 83 mësojmë serbisht
994 nuki 14 83 učimo albanski
995 lia 14 83 mësojmë serbisht
996 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
997 baki 14 84 mësojmë serbisht
998 lola 14 84 mësojmë serbisht
999 sisi 14 84 mësojmë serbisht
1000 omer 14 84 učimo albanski
1001 lala 14 84 mësojmë serbisht
1002 arta 14 84 mësojmë serbisht
1003 lia 14 84 mësojmë serbisht
1004 arta 14 84 mësojmë serbisht
1005 omer 14 84 učimo albanski
1006 omer 14 84 učimo albanski
1007 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
1008 baki 14 84 mësojmë serbisht
1009 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
1010 omer 14 84 učimo albanski
1011 kum 14 84 mësojmë serbisht
1012 nuki 14 85 učimo albanski
1013 nuki 14 85 učimo albanski
1014 lola 14 85 učimo albanski
1015 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
1016 nuki 14 86 učimo albanski
1017 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
1018 nuki 14 86 učimo albanski
1019 omer 14 86 učimo albanski
1020 dfs 14 86 mësojmë serbisht
1021 Berna 14 86 mësojmë serbisht
1022 nuki 14 86 učimo albanski
1023 nuki 14 86 učimo albanski
1024 omer 14 86 učimo albanski
1025 sis 14 86 mësojmë serbisht
1026 lola 14 86 mësojmë serbisht
1027 omer 14 86 učimo albanski
1028 nuki 14 86 učimo albanski
1029 sed 14 86 mësojmë serbisht
1030 lim 14 86 mësojmë serbisht
1031 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1032 nuki 14 86 učimo albanski
1033 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1034 dfs 14 87 učimo albanski
1035 omer 14 87 učimo albanski
1036 nuki 14 87 učimo albanski
1037 Anja 14 87 učimo albanski
1038 alb 14 87 mësojmë serbisht
1039 ber 14 87 mësojmë serbisht
1040 nuki 14 87 učimo albanski
1041 omer 14 87 učimo albanski
1042 lola 14 87 mësojmë serbisht
1043 nuki 14 88 učimo albanski
1044 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1045 siis 14 88 učimo albanski
1046 arta 14 88 mësojmë serbisht
1047 nuki 14 88 učimo albanski
1048 nuki 14 88 učimo albanski
1049 nuki 14 88 učimo albanski
1050 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1051 dfs 14 88 učimo albanski
1052 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1053 lia 14 89 mësojmë serbisht
1054 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1055 arta 14 89 mësojmë serbisht
1056 arta 14 89 mësojmë serbisht
1057 marija 14 89 učimo albanski
1058 hhh 14 89 učimo albanski
1059 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1060 swe 14 89 mësojmë serbisht
1061 kss 14 89 učimo albanski
1062 lia 14 89 mësojmë serbisht
1063 lola 14 89 mësojmë serbisht
1064 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1065 abba 14 89 mësojmë serbisht
1066 nuridin 14 90 učimo albanski
1067 nuki 14 90 učimo albanski
1068 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1069 omer 14 90 učimo albanski
1070 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1071 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1072 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1073 nuridin 14 90 učimo albanski
1074 sew 14 90 mësojmë serbisht
1075 klme 14 90 mësojmë serbisht
1076 nuki 14 90 učimo albanski
1077 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1078 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1079 xes 14 90 mësojmë serbisht
1080 omer 14 90 učimo albanski
1081 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1082 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1083 omer 14 91 učimo albanski
1084 omer 14 91 učimo albanski
1085 nuki 14 91 učimo albanski
1086 nuki 14 91 učimo albanski
1087 saq 14 92 mësojmë serbisht
1088 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1089 4589 14 92 mësojmë serbisht
1090 NAIM 14 92 učimo albanski
1091 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1092 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1093 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1094 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1095 liu 14 92 mësojmë serbisht
1096 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1097 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1098 nuki 14 93 učimo albanski
1099 lin 14 93 mësojmë serbisht
1100 kaee 14 93 učimo albanski
1101 7777 14 93 mësojmë serbisht
1102 nuki 14 93 učimo albanski
1103 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1104 arta 14 93 mësojmë serbisht
1105 lia 14 94 učimo albanski
1106 arta 14 94 mësojmë serbisht
1107 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1108 wed 14 94 mësojmë serbisht
1109 artan 14 94 mësojmë serbisht
1110 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1111 nff 14 95 učimo albanski
1112 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1113 arta 14 95 mësojmë serbisht
1114 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1115 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1116 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1117 kun 14 96 mësojmë serbisht
1118 sta 14 96 mësojmë serbisht
1119 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1120 omer 14 97 učimo albanski
1121 ada 14 97 mësojmë serbisht
1122 sed 14 97 mësojmë serbisht
1123 era 14 97 mësojmë serbisht
1124 omer 14 97 učimo albanski
1125 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1126 sew 14 98 mësojmë serbisht
1127 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1128 lola 14 98 mësojmë serbisht
1129 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1130 diki 14 99 mësojmë serbisht
1131 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1132 lia 14 99 mësojmë serbisht
1133 des 14 99 mësojmë serbisht
1134 ser 14 99 mësojmë serbisht
1135 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1136 lio 14 99 mësojmë serbisht
1137 desa 14 99 mësojmë serbisht
1138 omer 14 100 učimo albanski
1139 ddf 14 100 učimo albanski
1140 omer 14 100 učimo albanski
1141 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1142 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1143 sse 14 101 mësojmë serbisht
1144 nuki 14 102 učimo albanski
1145 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1146 des 14 102 mësojmë serbisht
1147 sada 14 102 mësojmë serbisht
1148 nuki 14 102 učimo albanski
1149 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1150 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1151 sed 14 104 mësojmë serbisht
1152 lia 14 104 mësojmë serbisht
1153 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1154 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1155 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1156 bes 14 105 mësojmë serbisht
1157 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1158 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1159 skh 14 106 mësojmë serbisht
1160 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1161 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1162 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1163 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1164 era 14 108 mësojmë serbisht
1165 arta 14 109 mësojmë serbisht
1166 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1167 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1168 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1169 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1170 lola 14 111 mësojmë serbisht
1171 1122 14 111 mësojmë serbisht
1172 sada 14 112 mësojmë serbisht
1173 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1174 sea 14 113 mësojmë serbisht
1175 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1176 sed 14 115 mësojmë serbisht
1177 arta 14 115 mësojmë serbisht
1178 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1179 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1180 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1181 ret 14 117 mësojmë serbisht
1182 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1183 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1184 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1185 888 13 42 mësojmë serbisht
1186 Miki 13 42 učimo albanski
1187 11111 13 44 mësojmë serbisht
1188 Miu 13 45 učimo albanski
1189 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1190 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1191 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1192 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1193 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1194 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1195 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1196 Lpo 13 50 učimo albanski
1197 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1198 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1199 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1200 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1201 lola 13 51 mësojmë serbisht
1202 Kata 13 51 učimo albanski
1203 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1204 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1205 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1206 Zagor 13 53 učimo albanski
1207 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1208 lik 13 53 mësojmë serbisht
1209 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1210 Maja 13 54 učimo albanski
1211 Maja 13 54 učimo albanski
1212 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1213 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1214 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1215 Lui 13 55 učimo albanski
1216 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1217 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1218 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1219 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1220 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1221 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1222 jzkzm 13 56 učimo albanski
1223 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1224 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1225 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1226 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1227 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1228 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1229 lola 13 57 mësojmë serbisht
1230 diar 13 57 mësojmë serbisht
1231 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1232 Das 13 57 učimo albanski
1233 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1234 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1235 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1236 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1237 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1238 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1239 omer 13 58 učimo albanski
1240 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1241 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1242 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1243 omer 13 58 učimo albanski
1244 Jakub 13 58 učimo albanski
1245 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1246 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1247 lola 13 58 mësojmë serbisht
1248 Marija 13 58 učimo albanski
1249 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1250 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1251 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1252 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1253 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1254 Ena 13 59 učimo albanski
1255 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1256 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1257 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1258 Mila 13 59 učimo albanski
1259 Marija 13 59 učimo albanski
1260 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1261 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1262 lola 13 59 mësojmë serbisht
1263 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1264 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1265 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1266 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1267 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1268 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1269 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1270 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1271 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1272 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1273 Pot 13 60 učimo albanski
1274 Marija 13 60 učimo albanski
1275 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1276 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1277 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1278 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1279 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1280 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1281 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1282 lola 13 61 mësojmë serbisht
1283 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1284 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1285 lola 13 61 mësojmë serbisht
1286 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1287 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1288 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1289 Marija 13 61 učimo albanski
1290 Marija 13 61 učimo albanski
1291 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1292 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1293 Maja 13 61 učimo albanski
1294 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1295 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1296 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1297 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1298 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1299 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1300 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1301 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1302 Soup 13 62 učimo albanski
1303 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1304 lola 13 62 mësojmë serbisht
1305 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1306 lola 13 62 mësojmë serbisht
1307 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1308 Guli 13 62 učimo albanski
1309 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1310 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1311 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1312 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1313 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1314 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1315 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1316 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1317 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1318 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1319 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1320 nuki 13 63 učimo albanski
1321 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1322 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1323 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1324 lola 13 63 mësojmë serbisht
1325 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1326 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1327 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1328 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1329 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1330 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1331 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1332 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1333 lola 13 63 mësojmë serbisht
1334 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1335 lola 13 63 mësojmë serbisht
1336 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1337 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1338 Marija 13 63 učimo albanski
1339 nuki 13 63 učimo albanski
1340 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1341 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1342 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1343 Uzt 13 63 učimo albanski
1344 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1345 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1346 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1347 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1348 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1349 ENVER 13 64 mësojmë serbisht
1350 nuki 13 64 učimo albanski
1351 marija 13 64 učimo albanski
1352 Marija 13 64 učimo albanski
1353 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1354 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1355 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1356 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1357 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1358 Marija 13 64 učimo albanski
1359 lola 13 64 mësojmë serbisht
1360 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1361 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1362 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1363 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1364 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1365 nuki 13 64 učimo albanski
1366 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1367 lola 13 65 mësojmë serbisht
1368 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1369 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1370 lola 13 65 mësojmë serbisht
1371 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1372 lola 13 65 mësojmë serbisht
1373 lola 13 65 mësojmë serbisht
1374 Popo 13 65 učimo albanski
1375 lola 13 65 mësojmë serbisht
1376 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1377 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1378 Dua 13 65 učimo albanski
1379 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1380 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1381 nuki 13 65 učimo albanski
1382 Maja 13 65 učimo albanski
1383 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1384 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1385 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1386 lola 13 65 mësojmë serbisht
1387 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1388 fti 13 65 mësojmë serbisht
1389 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1390 Maja 13 65 učimo albanski
1391 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1392 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1393 nuki 13 65 učimo albanski
1394 Dua 13 65 učimo albanski
1395 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1396 nuridin 13 65 učimo albanski
1397 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1398 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1399 nuridin 13 65 učimo albanski
1400 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1401 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1402 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1403 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1404 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1405 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1406 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1407 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1408 cari 13 66 mësojmë serbisht
1409 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1410 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1411 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1412 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1413 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1414 Art 13 66 mësojmë serbisht
1415 albiona 13 66 mësojmë serbisht
1416 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1417 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1418 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1419 Ena 13 66 učimo albanski
1420 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1421 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1422 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1423 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1424 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1425 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1426 nuki 13 67 učimo albanski
1427 marija 13 67 učimo albanski
1428 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1429 lola 13 67 mësojmë serbisht
1430 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1431 nuki 13 67 učimo albanski
1432 lola 13 67 mësojmë serbisht
1433 Plo 13 67 učimo albanski
1434 Marija 13 67 učimo albanski
1435 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1436 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1437 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1438 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1439 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1440 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1441 Mila 13 68 učimo albanski
1442 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1443 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1444 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1445 Dua 13 68 učimo albanski
1446 Marija 13 68 učimo albanski
1447 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1448 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1449 Maja 13 68 učimo albanski
1450 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1451 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1452 lola 13 68 mësojmë serbisht
1453 nuki 13 68 učimo albanski
1454 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1455 nuki 13 68 učimo albanski
1456 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1457 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1458 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1459 arta 13 68 mësojmë serbisht
1460 Tup 13 68 učimo albanski
1461 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1462 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1463 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1464 nuki 13 68 učimo albanski
1465 deda 13 68 mësojmë serbisht
1466 ksms 13 68 učimo albanski
1467 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1468 nuki 13 68 učimo albanski
1469 nuki 13 68 učimo albanski
1470 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1471 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1472 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1473 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1474 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1475 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1476 faton 13 69 mësojmë serbisht
1477 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1478 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1479 lola 13 69 mësojmë serbisht
1480 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1481 Dua 13 69 učimo albanski
1482 debeo 13 69 učimo albanski
1483 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1484 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1485 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1486 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1487 lola 13 69 mësojmë serbisht
1488 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1489 Dea 13 69 učimo albanski
1490 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1491 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1492 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1493 lola 13 70 mësojmë serbisht
1494 lola 13 70 mësojmë serbisht
1495 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1496 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1497 nuki 13 70 učimo albanski
1498 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1499 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1500 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1501 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1502 Kkkk 13 70 učimo albanski
1503 nuki 13 70 učimo albanski
1504 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1505 lola 13 70 mësojmë serbisht
1506 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1507 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1508 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1509 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1510 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1511 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1512 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1513 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1514 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1515 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1516 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1517 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1518 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1519 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1520 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1521 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1522 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1523 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1524 lola 13 71 mësojmë serbisht
1525 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1526 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1527 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1528 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1529 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1530 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1531 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1532 deda 13 71 mësojmë serbisht
1533 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1534 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1535 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1536 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1537 Opela 13 72 učimo albanski
1538 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1539 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1540 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1541 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1542 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1543 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1544 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1545 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1546 Neda 13 72 učimo albanski
1547 Dua 13 72 učimo albanski
1548 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1549 lola 13 72 mësojmë serbisht
1550 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1551 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1552 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1553 lola 13 72 mësojmë serbisht
1554 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1555 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1556 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1557 nuki 13 72 učimo albanski
1558 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1559 Marija 13 72 učimo albanski
1560 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1561 nuridin 13 72 učimo albanski
1562 nuki 13 72 učimo albanski
1563 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1564 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1565 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1566 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1567 Mila 13 72 učimo albanski
1568 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1569 lola 13 73 mësojmë serbisht
1570 nuki 13 73 učimo albanski
1571 Dea 13 73 učimo albanski
1572 Marija 13 73 učimo albanski
1573 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1574 nuki 13 73 učimo albanski
1575 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1576 Pok 13 73 učimo albanski
1577 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1578 asded 13 73 mësojmë serbisht
1579 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1580 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1581 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1582 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1583 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1584 nuki 13 73 učimo albanski
1585 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1586 Dea 13 73 učimo albanski
1587 nuki 13 73 učimo albanski
1588 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1589 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1590 nuki 13 73 učimo albanski
1591 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1592 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1593 lola 13 73 mësojmë serbisht
1594 nuki 13 73 učimo albanski
1595 nuki 13 73 učimo albanski
1596 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1597 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1598 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1599 nuki 13 73 učimo albanski
1600 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1601 nuki 13 73 učimo albanski
1602 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1603 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1604 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1605 nuki 13 73 učimo albanski
1606 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1607 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1608 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1609 nuki 13 73 učimo albanski
1610 Melida 13 74 učimo albanski
1611 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1612 Dea 13 74 učimo albanski
1613 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1614 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1615 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1616 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1617 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1618 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1619 Lupa 13 74 učimo albanski
1620 niti 13 74 mësojmë serbisht
1621 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1622 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1623 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1624 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1625 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1626 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1627 sada 13 74 mësojmë serbisht
1628 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1629 lira 13 75 mësojmë serbisht
1630 nuki 13 75 učimo albanski
1631 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1632 nuki 13 75 učimo albanski
1633 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1634 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1635 nuki 13 75 učimo albanski
1636 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1637 omer 13 75 učimo albanski
1638 nuki 13 75 učimo albanski
1639 nuki 13 75 učimo albanski
1640 oki 13 75 mësojmë serbisht
1641 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1642 ENVER 13 75 mësojmë serbisht
1643 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1644 ads 13 75 mësojmë serbisht
1645 saq 13 75 mësojmë serbisht
1646 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1647 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1648 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1649 Dua 13 75 učimo albanski
1650 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1651 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1652 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1653 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1654 nuki 13 75 učimo albanski
1655 nnh 13 75 učimo albanski
1656 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1657 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1658 Onaa 13 75 učimo albanski
1659 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1660 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1661 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1662 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1663 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1664 nuki 13 75 učimo albanski
1665 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1666 nuki 13 75 učimo albanski
1667 nuki 13 75 učimo albanski
1668 nuki 13 75 učimo albanski
1669 nuki 13 76 učimo albanski
1670 sada 13 76 mësojmë serbisht
1671 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1672 nuki 13 76 učimo albanski
1673 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1674 nuki 13 76 učimo albanski
1675 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1676 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1677 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1678 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1679 sed 13 76 mësojmë serbisht
1680 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1681 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1682 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1683 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1684 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1685 nuki 13 76 učimo albanski
1686 omer 13 76 učimo albanski
1687 omer 13 76 učimo albanski
1688 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1689 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1690 nuki 13 76 učimo albanski
1691 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1692 dritoo 13 76 mësojmë serbisht
1693 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1694 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1695 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1696 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1697 nuridin 13 77 učimo albanski
1698 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1699 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1700 nuki 13 77 učimo albanski
1701 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1702 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1703 Dua 13 77 učimo albanski
1704 lala 13 77 mësojmë serbisht
1705 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1706 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1707 nuki 13 77 učimo albanski
1708 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1709 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1710 nuki 13 77 učimo albanski
1711 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1712 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1713 lola 13 77 mësojmë serbisht
1714 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1715 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1716 lala 13 77 mësojmë serbisht
1717 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1718 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1719 nuki 13 77 učimo albanski
1720 nuridin 13 77 učimo albanski
1721 omer 13 77 učimo albanski
1722 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1723 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1724 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1725 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1726 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1727 arta 13 77 mësojmë serbisht
1728 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1729 omer 13 77 učimo albanski
1730 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1731 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1732 nuki 13 77 učimo albanski
1733 nuki 13 77 učimo albanski
1734 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1735 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1736 niti 13 78 mësojmë serbisht
1737 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1738 nuki 13 78 učimo albanski
1739 Ena 13 78 učimo albanski
1740 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1741 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1742 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1743 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1744 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1745 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1746 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1747 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1748 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1749 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1750 nuki 13 78 učimo albanski
1751 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1752 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1753 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1754 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1755 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1756 nuki 13 78 učimo albanski
1757 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1758 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1759 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1760 nuki 13 78 učimo albanski
1761 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1762 Maja 13 79 učimo albanski
1763 Bujar Aliu 13 79 mësojmë serbisht
1764 DES 13 79 mësojmë serbisht
1765 ENVER 13 79 mësojmë serbisht
1766 nuki 13 79 učimo albanski
1767 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1768 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1769 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1770 nuki 13 79 učimo albanski
1771 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1772 nuki 13 79 učimo albanski
1773 nuki 13 79 učimo albanski
1774 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1775 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1776 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1777 nuki 13 79 učimo albanski
1778 desa 13 79 mësojmë serbisht
1779 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1780 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1781 nuki 13 79 učimo albanski
1782 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1783 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1784 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1785 nuki 13 79 učimo albanski
1786 nuki 13 79 učimo albanski
1787 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1788 nuki 13 79 učimo albanski
1789 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1790 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1791 Dua 13 79 učimo albanski
1792 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1793 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1794 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1795 nuki 13 79 učimo albanski
1796 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1797 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1798 Melida 13 80 učimo albanski
1799 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1800 nuki 13 80 učimo albanski
1801 Art 13 80 mësojmë serbisht
1802 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1803 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1804 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1805 SED 13 80 mësojmë serbisht
1806 sada 13 80 mësojmë serbisht
1807 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1808 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1809 lola 13 80 mësojmë serbisht
1810 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1811 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1812 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1813 Dua 13 80 učimo albanski
1814 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1815 Dea 13 80 učimo albanski
1816 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1817 nuki 13 80 učimo albanski
1818 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1819 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1820 sads 13 81 mësojmë serbisht
1821 nuki 13 81 učimo albanski
1822 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1823 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1824 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1825 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1826 final 13 81 mësojmë serbisht
1827 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1828 omer 13 81 učimo albanski
1829 nuki 13 81 učimo albanski
1830 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1831 omer 13 81 učimo albanski
1832 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1833 DEA 13 81 mësojmë serbisht
1834 nuki 13 81 učimo albanski
1835 nuki 13 81 učimo albanski
1836 omer 13 81 učimo albanski
1837 lkl 13 81 učimo albanski
1838 anela 13 81 učimo albanski
1839 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1840 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1841 7777 13 81 mësojmë serbisht
1842 nuki 13 81 učimo albanski
1843 omer 13 81 učimo albanski
1844 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1845 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1846 lala 13 81 mësojmë serbisht
1847 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1848 nuki 13 81 učimo albanski
1849 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1850 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1851 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1852 Melida 13 81 učimo albanski
1853 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1854 studentja 13 81 učimo albanski
1855 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1856 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1857 arta 13 82 mësojmë serbisht
1858 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1859 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1860 nuki 13 82 učimo albanski
1861 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1862 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1863 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1864 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1865 lule 13 82 mësojmë serbisht
1866 dfs 13 82 učimo albanski
1867 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1868 nuki 13 82 učimo albanski
1869 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1870 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1871 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1872 arta 13 82 učimo albanski
1873 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1874 nuki 13 82 učimo albanski
1875 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1876 lola 13 82 mësojmë serbisht
1877 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1878 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1879 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1880 nuki 13 82 učimo albanski
1881 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1882 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1883 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1884 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1885 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1886 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1887 Melida 13 83 učimo albanski
1888 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1889 lia 13 83 mësojmë serbisht
1890 nuki 13 83 učimo albanski
1891 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1892 nuki 13 83 učimo albanski
1893 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1894 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1895 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1896 Lena 13 83 učimo albanski
1897 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1898 nuki 13 83 učimo albanski
1899 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1900 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1901 sew 13 83 mësojmë serbisht
1902 nuki 13 83 učimo albanski
1903 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1904 Dina 13 83 učimo albanski
1905 swe 13 83 mësojmë serbisht
1906 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1907 nuki 13 84 učimo albanski
1908 Melida 13 84 učimo albanski
1909 omer 13 84 učimo albanski
1910 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1911 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1912 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1913 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1914 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1915 Katarina 13 84 učimo albanski
1916 nuki 13 84 učimo albanski
1917 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1918 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1919 Dua 13 84 učimo albanski
1920 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1921 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1922 omer 13 84 učimo albanski
1923 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1924 omer 13 84 učimo albanski
1925 omer 13 84 učimo albanski
1926 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1927 omer 13 84 učimo albanski
1928 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1929 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1930 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1931 omer 13 84 učimo albanski
1932 arta 13 84 mësojmë serbisht
1933 omer 13 85 učimo albanski
1934 nuridin 13 85 učimo albanski
1935 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1936 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1937 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1938 omer 13 85 učimo albanski
1939 nuki 13 85 učimo albanski
1940 Ena 13 85 učimo albanski
1941 nuki 13 85 učimo albanski
1942 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1943 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1944 SED 13 85 mësojmë serbisht
1945 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1946 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1947 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1948 marija 13 85 učimo albanski
1949 omer 13 85 učimo albanski
1950 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1951 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1952 Dua 13 85 učimo albanski
1953 akur 13 85 mësojmë serbisht
1954 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1955 Dua 13 85 učimo albanski
1956 Dua 13 85 učimo albanski
1957 Jkk 13 85 učimo albanski
1958 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1959 omer 13 85 učimo albanski
1960 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1961 Seuda 13 85 mësojmë serbisht
1962 Bujar Aliu 13 85 mësojmë serbisht
1963 nuridin 13 85 učimo albanski
1964 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1965 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1966 sksksk 13 86 učimo albanski
1967 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1968 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
1969 voci 13 86 mësojmë serbisht
1970 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1971 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1972 nuki 13 86 učimo albanski
1973 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1974 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1975 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1976 nuki 13 86 učimo albanski
1977 majda 13 86 mësojmë serbisht
1978 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1979 lia 13 86 mësojmë serbisht
1980 majda 13 86 mësojmë serbisht
1981 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1982 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1983 plazma keks 13 86 učimo albanski
1984 nuki 13 87 učimo albanski
1985 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1986 sed 13 87 mësojmë serbisht
1987 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1988 omer 13 87 učimo albanski
1989 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1990 nuki 13 87 učimo albanski
1991 nuki 13 87 učimo albanski
1992 nuki 13 87 učimo albanski
1993 nuridin 13 87 učimo albanski
1994 nuridin 13 87 učimo albanski
1995 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1996 omer 13 87 učimo albanski
1997 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1998 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1999 nuki 13 87 učimo albanski
2000 nuki 13 87 učimo albanski
2001 Lena 13 87 učimo albanski
2002 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
2003 pepa 13 87 mësojmë serbisht
2004 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
2005 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
2006 Dua 13 87 učimo albanski
2007 SED 13 87 mësojmë serbisht
2008 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
2009 nuki 13 87 učimo albanski
2010 marija 13 87 učimo albanski
2011 nuki 13 87 učimo albanski
2012 Bdndhe 13 87 učimo albanski
2013 der 13 87 mësojmë serbisht
2014 awe 13 87 mësojmë serbisht
2015 Ena 13 87 učimo albanski
2016 shaban 13 87 mësojmë serbisht
2017 omer 13 88 učimo albanski
2018 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
2019 Melida 13 88 učimo albanski
2020 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2021 omer 13 88 učimo albanski
2022 liu 13 88 učimo albanski
2023 omer 13 88 učimo albanski
2024 nuki 13 88 učimo albanski
2025 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
2026 nuki 13 88 učimo albanski
2027 omer 13 88 učimo albanski
2028 sisi 13 88 mësojmë serbisht
2029 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2030 lola 13 88 mësojmë serbisht
2031 omer 13 88 učimo albanski
2032 omer 13 88 učimo albanski
2033 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2034 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
2035 Bujar Aliu 13 88 mësojmë serbisht
2036 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2037 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2038 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2039 nuki 13 89 učimo albanski
2040 nuki 13 89 učimo albanski
2041 nuki 13 89 učimo albanski
2042 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2043 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
2044 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
2045 Anja 13 89 učimo albanski
2046 MSN 13 89 mësojmë serbisht
2047 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
2048 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2049 Tina 13 89 mësojmë serbisht
2050 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2051 sed 13 89 mësojmë serbisht
2052 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
2053 nuki 13 89 učimo albanski
2054 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2055 nuki 13 89 učimo albanski
2056 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
2057 sada 13 89 učimo albanski
2058 nuki 13 89 učimo albanski
2059 Melida 13 89 učimo albanski
2060 xx5 13 89 učimo albanski
2061 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2062 nuki 13 89 učimo albanski
2063 deda 13 89 mësojmë serbisht
2064 sed 13 89 mësojmë serbisht
2065 student 13 89 učimo albanski
2066 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2067 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2068 nuki 13 89 učimo albanski
2069 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2070 omer 13 90 učimo albanski
2071 nuki 13 90 učimo albanski
2072 Melida 13 90 učimo albanski
2073 bojka 13 90 učimo albanski
2074 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2075 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2076 dfs 13 90 učimo albanski
2077 nuki 13 90 učimo albanski
2078 nuki 13 90 učimo albanski
2079 Haxhimula Hasmangjeku 13 90 mësojmë serbisht
2080 lola 13 90 mësojmë serbisht
2081 Bujar Aliu 13 90 mësojmë serbisht
2082 Dea 13 90 učimo albanski
2083 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2084 nuki 13 90 učimo albanski
2085 575 13 90 mësojmë serbisht
2086 miki 13 90 mësojmë serbisht
2087 faton 13 90 mësojmë serbisht
2088 omer 13 90 učimo albanski
2089 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2090 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2091 DER 13 90 mësojmë serbisht
2092 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2093 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2094 Dua 13 90 učimo albanski
2095 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2096 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2097 une 13 91 mësojmë serbisht
2098 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2099 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2100 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2101 arta 13 91 mësojmë serbisht
2102 sada 13 91 mësojmë serbisht
2103 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2104 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2105 nuki 13 91 učimo albanski
2106 nuki 13 91 učimo albanski
2107 desa 13 91 mësojmë serbisht
2108 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2109 lia 13 91 mësojmë serbisht
2110 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2111 keka 13 92 mësojmë serbisht
2112 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2113 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2114 dfs 13 92 učimo albanski
2115 0202 13 92 mësojmë serbisht
2116 qaf 13 92 učimo albanski
2117 nuridin 13 92 učimo albanski
2118 ers 13 92 mësojmë serbisht
2119 nuridin 13 92 učimo albanski
2120 dfs 13 93 učimo albanski
2121 ane 13 93 učimo albanski
2122 dfs 13 93 učimo albanski
2123 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2124 dfs 13 93 učimo albanski
2125 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2126 wer 13 93 učimo albanski
2127 lia 13 94 mësojmë serbisht
2128 nuki 13 94 učimo albanski
2129 Krzys 13 94 učimo albanski
2130 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2131 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2132 nuridin 13 94 učimo albanski
2133 nuridin 13 94 učimo albanski
2134 sed 13 94 mësojmë serbisht
2135 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2136 nuki 13 94 učimo albanski
2137 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2138 nuki 13 94 učimo albanski
2139 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2140 sed 13 94 mësojmë serbisht
2141 nuki 13 94 učimo albanski
2142 marija 13 94 učimo albanski
2143 awe 13 95 mësojmë serbisht
2144 sew 13 95 mësojmë serbisht
2145 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2146 sada 13 95 učimo albanski
2147 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2148 wes 13 96 mësojmë serbisht
2149 alala 13 96 učimo albanski
2150 sed 13 96 mësojmë serbisht
2151 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2152 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2153 omer 13 97 učimo albanski
2154 arta 13 97 mësojmë serbisht
2155 nurce 13 97 učimo albanski
2156 omer 13 97 učimo albanski
2157 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2158 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2159 nurce 13 97 učimo albanski
2160 nuki 13 97 učimo albanski
2161 der 13 97 mësojmë serbisht
2162 nuki 13 97 učimo albanski
2163 sada 13 97 mësojmë serbisht
2164 nuki 13 98 učimo albanski
2165 nuki 13 98 učimo albanski
2166 dfs 13 98 učimo albanski
2167 sed 13 98 mësojmë serbisht
2168 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2169 dfs 13 98 učimo albanski
2170 nuki 13 98 učimo albanski
2171 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2172 nuki 13 98 učimo albanski
2173 arta 13 98 mësojmë serbisht
2174 fds 13 98 mësojmë serbisht
2175 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2176 hre 13 99 učimo albanski
2177 srw 13 99 mësojmë serbisht
2178 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2179 liu 13 99 mësojmë serbisht
2180 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2181 nuki 13 100 učimo albanski
2182 asw 13 100 mësojmë serbisht
2183 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2184 nuki 13 100 učimo albanski
2185 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2186 fsd 13 100 učimo albanski
2187 dea 13 100 mësojmë serbisht
2188 Rina 13 100 mësojmë serbisht
2189 sew 13 100 mësojmë serbisht
2190 lia 13 100 mësojmë serbisht
2191 kurti 2 13 100 učimo albanski
2192 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2193 lia 13 101 mësojmë serbisht
2194 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2195 Ana 13 101 mësojmë serbisht
2196 ase 13 102 mësojmë serbisht
2197 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2198 omer 13 102 učimo albanski
2199 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2200 omer 13 102 učimo albanski
2201 anela 13 102 učimo albanski
2202 lia 13 102 mësojmë serbisht
2203 lia 13 102 mësojmë serbisht
2204 Krešo 13 102 učimo albanski
2205 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2206 sem 13 102 mësojmë serbisht
2207 nuki 13 103 učimo albanski
2208 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2209 nuki 13 103 učimo albanski
2210 anela 13 103 učimo albanski
2211 der 13 103 mësojmë serbisht
2212 der 13 103 mësojmë serbisht
2213 ase 13 104 mësojmë serbisht
2214 ase 13 104 mësojmë serbisht
2215 Mik 13 104 učimo albanski
2216 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2217 luka 13 105 učimo albanski
2218 mlkl 13 105 učimo albanski
2219 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2220 lia 13 105 mësojmë serbisht
2221 liu 13 105 mësojmë serbisht
2222 333 13 105 mësojmë serbisht
2223 deda 13 105 mësojmë serbisht
2224 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2225 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2226 vanja 13 106 učimo albanski
2227 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2228 lia 13 106 mësojmë serbisht
2229 lala 13 106 učimo albanski
2230 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2231 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2232 sew 13 107 mësojmë serbisht
2233 lola 13 107 mësojmë serbisht
2234 isuf 13 107 učimo albanski
2235 mila 13 107 učimo albanski
2236 lio 13 107 mësojmë serbisht
2237 sada 13 108 učimo albanski
2238 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2239 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2240 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2241 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2242 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2243 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2244 ase 13 109 mësojmë serbisht
2245 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2246 33... 13 110 mësojmë serbisht
2247 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2248 sed 13 111 mësojmë serbisht
2249 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2250 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2251 erd 13 112 mësojmë serbisht
2252 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2253 olond 13 112 mësojmë serbisht
2254 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2255 ase 13 112 mësojmë serbisht
2256 desi 13 113 mësojmë serbisht
2257 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2258 Marjan Dodaj 13 115 mësojmë serbisht
2259 sada 13 115 mësojmë serbisht
2260 lia 13 115 mësojmë serbisht
2261 sada 13 115 mësojmë serbisht
2262 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2263 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2264 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2265 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2266 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2267 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2268 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2269 lola 13 119 mësojmë serbisht
2270 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2271 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2272 emina 13 120 mësojmë serbisht
2273 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2274 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2275 arta 13 120 mësojmë serbisht
2276 Sicko 13 120 učimo albanski
2277 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2278 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2279 Kristina 12 47 učimo albanski
2280 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2281 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2282 Porter 12 53 učimo albanski
2283 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2284 Neda 12 53 učimo albanski
2285 lola 12 53 mësojmë serbisht
2286 Miki 12 53 učimo albanski
2287 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2288 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2289 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2290 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2291 Miki 12 55 učimo albanski
2292 lola 12 55 mësojmë serbisht
2293 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2294 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2295 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2296 nuki 12 56 učimo albanski
2297 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2298 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2299 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2300 nuki 12 56 učimo albanski
2301 Bajrami 12 57 učimo albanski
2302 viki 12 57 učimo albanski
2303 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2304 Miki 12 57 učimo albanski
2305 Dua 12 58 učimo albanski
2306 Neda 12 58 učimo albanski
2307 Pos 12 58 učimo albanski
2308 lola 12 58 mësojmë serbisht
2309 Maja 12 58 učimo albanski
2310 Lpo 12 58 učimo albanski
2311 Miki 12 58 učimo albanski
2312 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2313 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2314 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2315 GenciMan 12 58 učimo albanski
2316 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2317 nuki 12 59 učimo albanski
2318 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2319 Maja 12 59 učimo albanski
2320 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2321 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2322 nuki 12 59 učimo albanski
2323 nuki 12 59 učimo albanski
2324 nuki 12 59 učimo albanski
2325 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2326 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2327 nuki 12 60 učimo albanski
2328 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2329 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2330 nuki 12 60 učimo albanski
2331 Maja 12 60 učimo albanski
2332 Marija 12 60 učimo albanski
2333 filip dimic 12 60 učimo albanski
2334 Lap 12 60 učimo albanski
2335 nuki 12 60 učimo albanski
2336 lola 12 60 mësojmë serbisht
2337 nuki 12 60 učimo albanski
2338 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2339 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2340 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2341 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2342 Marija 12 61 učimo albanski
2343 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2344 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2345 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2346 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2347 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2348 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2349 nuridin 12 61 učimo albanski
2350 nuridin 12 61 učimo albanski
2351 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2352 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2353 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2354 Hhhh 12 62 učimo albanski
2355 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2356 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2357 Marija 12 62 učimo albanski
2358 Dua 12 62 učimo albanski
2359 Plut 12 62 učimo albanski
2360 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2361 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2362 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2363 Lua 12 62 učimo albanski
2364 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2365 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2366 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2367 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2368 memo 12 62 učimo albanski
2369 Maja 12 62 učimo albanski
2370 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2371 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2372 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2373 Neda 12 63 učimo albanski
2374 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2375 Maria 12 63 učimo albanski
2376 lola 12 63 mësojmë serbisht
2377 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2378 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2379 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2380 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2381 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2382 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2383 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2384 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2385 Maja 12 63 učimo albanski
2386 Maja 12 63 učimo albanski
2387 Dea 12 63 učimo albanski
2388 Maja 12 63 učimo albanski
2389 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2390 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2391 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2392 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2393 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2394 Marija 12 64 učimo albanski
2395 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2396 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2397 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2398 mila 12 64 učimo albanski
2399 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2400 lola 12 64 mësojmë serbisht
2401 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2402 Maja 12 64 učimo albanski
2403 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2404 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2405 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2406 Marija 12 64 učimo albanski
2407 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2408 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2409 mila 12 65 učimo albanski
2410 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2411 Maja 12 65 učimo albanski
2412 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2413 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2414 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2415 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2416 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2417 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2418 Marija 12 65 učimo albanski
2419 Marija 12 65 učimo albanski
2420 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2421 Maja 12 65 učimo albanski
2422 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2423 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2424 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2425 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2426 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2427 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2428 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2429 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2430 Maja 12 65 učimo albanski
2431 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2432 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2433 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2434 Maja 12 66 učimo albanski
2435 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2436 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2437 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2438 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2439 nuki 12 66 učimo albanski
2440 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2441 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2442 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2443 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2444 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2445 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2446 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2447 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2448 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2449 mila 12 66 učimo albanski
2450 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2451 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2452 Maja 12 66 učimo albanski
2453 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2454 sada 12 67 mësojmë serbisht
2455 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2456 nuki 12 67 učimo albanski
2457 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2458 Marija 12 67 učimo albanski
2459 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2460 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2461 Maja 12 67 učimo albanski
2462 Maja 12 67 učimo albanski
2463 Maja 12 67 učimo albanski
2464 Posta 12 67 učimo albanski
2465 Pol 12 67 učimo albanski
2466 Asyy 12 67 učimo albanski
2467 nuki 12 67 učimo albanski
2468 Marija 12 67 učimo albanski
2469 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2470 nuki 12 67 učimo albanski
2471 Uko 12 67 učimo albanski
2472 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2473 nuki 12 67 učimo albanski
2474 nuki 12 68 učimo albanski
2475 omer 12 68 učimo albanski
2476 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2477 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2478 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2479 Area 12 68 učimo albanski
2480 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2481 gguu 12 68 učimo albanski
2482 voci 12 68 mësojmë serbisht
2483 omer 12 68 učimo albanski
2484 nuki 12 68 učimo albanski
2485 lola 12 68 mësojmë serbisht
2486 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2487 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2488 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2489 Ata 12 68 učimo albanski
2490 Marija 12 68 učimo albanski
2491 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2492 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2493 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2494 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2495 mila 12 68 učimo albanski
2496 Marija 12 68 učimo albanski
2497 Plkj 12 68 učimo albanski
2498 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2499 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2500 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2501 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2502 Maja 12 68 učimo albanski
2503 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2504 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2505 Marija 12 68 učimo albanski
2506 faton 12 69 mësojmë serbisht
2507 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2508 nuki 12 69 učimo albanski
2509 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2510 nuki 12 69 učimo albanski
2511 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2512 nuki 12 69 učimo albanski
2513 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2514 Slobodan 12 69 učimo albanski
2515 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2516 Maja 12 69 učimo albanski
2517 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2518 nuki 12 69 učimo albanski
2519 nuki 12 69 učimo albanski
2520 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2521 nuki 12 69 učimo albanski
2522 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2523 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2524 Kristina 12 69 učimo albanski
2525 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2526 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2527 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2528 Marija 12 70 učimo albanski
2529 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2530 wrwrw 12 70 učimo albanski
2531 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2532 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2533 Maja 12 70 učimo albanski
2534 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2535 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2536 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2537 nuki 12 71 učimo albanski
2538 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2539 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2540 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2541 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2542 mila 12 71 učimo albanski
2543 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2544 nuridin 12 71 učimo albanski
2545 riti 12 71 mësojmë serbisht
2546 arta 12 71 mësojmë serbisht
2547 Ena 12 71 učimo albanski
2548 Yaser 12 71 učimo albanski
2549 Marija 12 71 učimo albanski
2550 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2551 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2552 Dea 12 71 učimo albanski
2553 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2554 nuki 12 71 učimo albanski
2555 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2556 Marija 12 71 učimo albanski
2557 nuki 12 71 učimo albanski
2558 scs 12 71 mësojmë serbisht
2559 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2560 nuki 12 71 učimo albanski
2561 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2562 nuki 12 71 učimo albanski
2563 nuki 12 71 učimo albanski
2564 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2565 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2566 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2567 nuridin 12 71 učimo albanski
2568 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2569 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2570 Kingu 12 71 učimo albanski
2571 nuridin 12 72 učimo albanski
2572 desa 12 72 mësojmë serbisht
2573 nuridin 12 72 učimo albanski
2574 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2575 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2576 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2577 buja 12 72 mësojmë serbisht
2578 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2579 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2580 rrttt 12 72 učimo albanski
2581 nuki 12 72 učimo albanski
2582 Asad 12 72 učimo albanski
2583 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2584 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2585 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2586 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2587 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2588 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2589 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2590 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2591 Meka 12 72 učimo albanski
2592 nuki 12 72 učimo albanski
2593 Maja 12 72 učimo albanski
2594 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2595 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2596 Dye 12 72 učimo albanski
2597 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2598 nuki 12 72 učimo albanski
2599 nuki 12 72 učimo albanski
2600 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2601 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2602 Maja 12 73 učimo albanski
2603 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2604 luka 12 73 mësojmë serbisht
2605 nuki 12 73 učimo albanski
2606 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2607 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2608 Marija 12 73 učimo albanski
2609 LOLA 12 73 mësojmë serbisht
2610 Selma 12 73 učimo albanski
2611 Pol 12 73 učimo albanski
2612 nuki 12 73 učimo albanski
2613 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2614 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2615 voci 12 73 mësojmë serbisht
2616 nuridin 12 73 učimo albanski
2617 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2618 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2619 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2620 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2621 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2622 alb 12 73 mësojmë serbisht
2623 alb 12 73 mësojmë serbisht
2624 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2625 arta 12 73 mësojmë serbisht
2626 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2627 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2628 omer 12 74 učimo albanski
2629 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2630 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2631 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2632 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2633 nuki 12 74 učimo albanski
2634 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2635 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2636 omer 12 74 učimo albanski
2637 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2638 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2639 pop 12 74 mësojmë serbisht
2640 Ena 12 74 učimo albanski
2641 Dua 12 74 učimo albanski
2642 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2643 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2644 nuki 12 74 učimo albanski
2645 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2646 Adas 12 74 učimo albanski
2647 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2648 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2649 Edin 12 74 učimo albanski
2650 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2651 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2652 Dua 12 74 učimo albanski
2653 Dua 12 75 učimo albanski
2654 Dua 12 75 učimo albanski
2655 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2656 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2657 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2658 nuki 12 75 učimo albanski
2659 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2660 omer 12 75 učimo albanski
2661 nuki 12 75 učimo albanski
2662 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2663 nuki 12 75 učimo albanski
2664 Dua 12 75 učimo albanski
2665 anela 12 75 učimo albanski
2666 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2667 nuki 12 75 učimo albanski
2668 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2669 Bujar Aliu 12 75 mësojmë serbisht
2670 omer 12 75 učimo albanski
2671 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2672 nuki 12 75 učimo albanski
2673 nuki 12 75 učimo albanski
2674 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2675 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2676 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2677 db 12 75 mësojmë serbisht
2678 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2679 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2680 Gaz 12 75 učimo albanski
2681 aca 12 75 učimo albanski
2682 sss 12 75 mësojmë serbisht
2683 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2684 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2685 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2686 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2687 Melida 12 76 učimo albanski
2688 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2689 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2690 lala 12 76 mësojmë serbisht
2691 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2692 nuki 12 76 učimo albanski
2693 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2694 Dasani 12 76 učimo albanski
2695 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2696 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2697 nuki 12 76 učimo albanski
2698 Suada 12 76 učimo albanski
2699 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2700 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2701 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2702 nuki 12 77 učimo albanski
2703 Maja 12 77 učimo albanski
2704 nuki 12 77 učimo albanski
2705 nuki 12 77 učimo albanski
2706 omer 12 77 učimo albanski
2707 nuki 12 77 učimo albanski
2708 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2709 Kika 12 77 učimo albanski
2710 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2711 Miki 12 77 učimo albanski
2712 545154 12 77 mësojmë serbisht
2713 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2714 nuki 12 77 učimo albanski
2715 faton 12 77 mësojmë serbisht
2716 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2717 nuki 12 77 učimo albanski
2718 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2719 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2720 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2721 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2722 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2723 nuki 12 77 učimo albanski
2724 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2725 nuki 12 77 učimo albanski
2726 nuki 12 77 učimo albanski
2727 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2728 nuki 12 77 učimo albanski
2729 nuki 12 77 učimo albanski
2730 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2731 nuki 12 77 učimo albanski
2732 Dua 12 77 učimo albanski
2733 aia 12 77 učimo albanski
2734 nuki 12 77 učimo albanski
2735 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2736 nuki 12 77 učimo albanski
2737 Dua 12 77 učimo albanski
2738 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2739 omer 12 77 učimo albanski
2740 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2741 Marija 12 77 učimo albanski
2742 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2743 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2744 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2745 nuki 12 78 učimo albanski
2746 Dua 12 78 učimo albanski
2747 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2748 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2749 nuridin 12 78 učimo albanski
2750 deda 12 78 mësojmë serbisht
2751 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2752 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2753 niti 12 78 mësojmë serbisht
2754 nuridin 12 78 učimo albanski
2755 Dua 12 78 učimo albanski
2756 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2757 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2758 Zulo 12 78 učimo albanski
2759 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2760 Ona 12 78 učimo albanski
2761 Art 12 78 mësojmë serbisht
2762 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2763 nuki 12 78 učimo albanski
2764 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2765 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2766 nuki 12 78 učimo albanski
2767 nuki 12 78 učimo albanski
2768 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2769 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2770 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2771 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2772 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2773 nuki 12 79 učimo albanski
2774 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2775 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2776 nuki 12 79 učimo albanski
2777 Dua 12 79 učimo albanski
2778 Dea 12 79 učimo albanski
2779 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2780 Maja 12 79 učimo albanski
2781 nuki 12 79 učimo albanski
2782 cvx 12 79 učimo albanski
2783 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2784 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2785 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2786 nuki 12 79 učimo albanski
2787 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2788 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2789 memo 12 79 učimo albanski
2790 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2791 Selma 12 79 učimo albanski
2792 Nuki 12 79 učimo albanski
2793 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2794 dddeee 12 79 učimo albanski
2795 MARIJA 12 80 učimo albanski
2796 nuki 12 80 učimo albanski
2797 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2798 nuki 12 80 učimo albanski
2799 Dea 12 80 učimo albanski
2800 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2801 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2802 omer 12 80 učimo albanski
2803 Bigi 12 80 učimo albanski
2804 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2805 nuki 12 80 učimo albanski
2806 omer 12 80 učimo albanski
2807 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2808 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2809 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2810 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2811 DER 12 80 mësojmë serbisht
2812 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2813 nuki 12 80 učimo albanski
2814 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2815 nuki 12 80 učimo albanski
2816 fffff 12 80 učimo albanski
2817 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2818 Suada 12 80 učimo albanski
2819 nuki 12 80 učimo albanski
2820 Hjj 12 81 učimo albanski
2821 Ona 12 81 učimo albanski
2822 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2823 nuki 12 81 učimo albanski
2824 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2825 Jasmina 12 81 učimo albanski
2826 Onaa 12 81 učimo albanski
2827 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2828 albiona 12 81 mësojmë serbisht
2829 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2830 deda 12 81 mësojmë serbisht
2831 nuki 12 81 učimo albanski
2832 nuki 12 81 učimo albanski
2833 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2834 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2835 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2836 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2837 nuridin 12 81 učimo albanski
2838 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2839 nuki 12 81 učimo albanski
2840 nuki 12 81 učimo albanski
2841 nuki 12 81 učimo albanski
2842 nuki 12 81 učimo albanski
2843 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2844 ffeer 12 81 učimo albanski
2845 nuki 12 81 učimo albanski
2846 Melida 12 81 učimo albanski
2847 nuki 12 81 učimo albanski
2848 Onaa 12 81 učimo albanski
2849 nuki 12 81 učimo albanski
2850 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2851 nuridin 12 81 učimo albanski
2852 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2853 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2854 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2855 nuki 12 81 učimo albanski
2856 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2857 nuki 12 81 učimo albanski
2858 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2859 Dua 12 81 učimo albanski
2860 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2861 Lena 12 82 učimo albanski
2862 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2863 nuki 12 82 učimo albanski
2864 SED 12 82 mësojmë serbisht
2865 Marija 12 82 učimo albanski
2866 liu 12 82 mësojmë serbisht
2867 omer 12 82 učimo albanski
2868 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2869 Maja 12 82 učimo albanski
2870 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2871 Maja 12 82 učimo albanski
2872 nuki 12 82 učimo albanski
2873 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2874 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2875 sed 12 82 mësojmë serbisht
2876 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2877 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2878 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2879 Dea 12 82 učimo albanski
2880 omer 12 82 učimo albanski
2881 omer 12 82 učimo albanski
2882 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2883 nuki 12 82 učimo albanski
2884 nuki 12 82 učimo albanski
2885 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2886 Dua 12 82 učimo albanski
2887 omer 12 82 učimo albanski
2888 nuki 12 82 učimo albanski
2889 nuki 12 82 učimo albanski
2890 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2891 ldls 12 83 učimo albanski
2892 nuki 12 83 učimo albanski
2893 Melida 12 83 učimo albanski
2894 Onaa 12 83 učimo albanski
2895 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2896 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2897 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2898 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2899 Melida 12 83 učimo albanski
2900 Dina 12 83 učimo albanski
2901 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2902 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2903 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2904 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2905 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2906 Dua 12 83 učimo albanski
2907 dfs 12 83 učimo albanski
2908 mila 12 83 učimo albanski
2909 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2910 lola 12 83 mësojmë serbisht
2911 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2912 Onaa 12 83 učimo albanski
2913 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2914 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2915 omer 12 83 učimo albanski
2916 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2917 nuki 12 83 učimo albanski
2918 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2919 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2920 lola 12 83 mësojmë serbisht
2921 Lena 12 83 učimo albanski
2922 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2923 omer 12 83 učimo albanski
2924 daf 12 83 mësojmë serbisht
2925 lala 12 83 mësojmë serbisht
2926 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2927 omer 12 84 učimo albanski
2928 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2929 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2930 Melida 12 84 učimo albanski
2931 Melida 12 84 učimo albanski
2932 nuki 12 84 učimo albanski
2933 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2934 Gsgsh 12 84 mësojmë serbisht
2935 nuki 12 84 učimo albanski
2936 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2937 Ona 12 84 učimo albanski
2938 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2939 Dua 12 84 učimo albanski
2940 zds 12 84 mësojmë serbisht
2941 nuki 12 84 učimo albanski
2942 nuki 12 84 učimo albanski
2943 Dua 12 84 učimo albanski
2944 nurce 12 84 učimo albanski
2945 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2946 omer 12 84 učimo albanski
2947 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2948 Dua 12 84 učimo albanski
2949 nurce 12 84 učimo albanski
2950 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2951 Ona 12 84 učimo albanski
2952 ttttttt 12 84 učimo albanski
2953 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2954 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2955 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2956 Melida 12 84 učimo albanski
2957 Sara 12 85 učimo albanski
2958 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2959 Dua 12 85 učimo albanski
2960 nuridin 12 85 učimo albanski
2961 nuki 12 85 učimo albanski
2962 lola 12 85 mësojmë serbisht
2963 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2964 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2965 Trep 12 85 učimo albanski
2966 nuki 12 85 učimo albanski
2967 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
2968 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2969 Melida 12 85 učimo albanski
2970 nuki 12 85 učimo albanski
2971 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2972 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2973 nuki 12 85 učimo albanski
2974 nuki 12 85 učimo albanski
2975 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2976 nuki 12 85 učimo albanski
2977 omer 12 85 učimo albanski
2978 nuki 12 85 učimo albanski
2979 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2980 nuki 12 85 učimo albanski
2981 Melida 12 85 učimo albanski
2982 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2983 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2984 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2985 anela 12 85 učimo albanski
2986 nuki 12 85 učimo albanski
2987 Melida 12 85 učimo albanski
2988 Melida 12 85 učimo albanski
2989 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2990 nuki 12 85 učimo albanski
2991 omer 12 85 učimo albanski
2992 Melida 12 85 učimo albanski
2993 Neeaa 12 86 učimo albanski
2994 Dua 12 86 učimo albanski
2995 voci 12 86 mësojmë serbisht
2996 omer 12 86 učimo albanski
2997 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2998 zaza 12 86 učimo albanski
2999 jakak 12 86 učimo albanski
3000 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
3001 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
3002 nuki 12 86 učimo albanski
3003 Melida 12 86 učimo albanski
3004 Rona 12 86 učimo albanski
3005 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
3006 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
3007 Melida 12 86 učimo albanski
3008 nuki 12 86 učimo albanski
3009 Žak 12 86 učimo albanski
3010 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
3011 Asd 12 86 mësojmë serbisht
3012 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
3013 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
3014 Ena 12 86 učimo albanski
3015 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
3016 Melida 12 86 učimo albanski
3017 Dua 12 86 učimo albanski
3018 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
3019 aqw 12 86 mësojmë serbisht
3020 artan 12 86 mësojmë serbisht
3021 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
3022 omer 12 86 učimo albanski
3023 nuki 12 86 učimo albanski
3024 nuki 12 86 učimo albanski
3025 Dua 12 87 učimo albanski
3026 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
3027 pepa 12 87 mësojmë serbisht
3028 DES 12 87 mësojmë serbisht
3029 Xddd 12 87 učimo albanski
3030 Msn 12 87 mësojmë serbisht
3031 Niki 12 87 mësojmë serbisht
3032 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
3033 nuki 12 87 učimo albanski
3034 Luna 12 87 učimo albanski
3035 Dua 12 87 učimo albanski
3036 aca 12 87 učimo albanski
3037 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
3038 nuki 12 87 učimo albanski
3039 Dua 12 87 učimo albanski
3040 sis 12 87 mësojmë serbisht
3041 Niki 12 87 mësojmë serbisht
3042 nuki 12 88 učimo albanski
3043 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
3044 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
3045 Dua 12 88 učimo albanski
3046 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
3047 Fizi 12 88 učimo albanski
3048 DER 12 88 mësojmë serbisht
3049 Melida 12 88 učimo albanski
3050 sed 12 88 mësojmë serbisht
3051 Ona 12 88 učimo albanski
3052 desa 12 88 mësojmë serbisht
3053 Mila 12 88 učimo albanski
3054 ana 12 88 učimo albanski
3055 nuki 12 88 učimo albanski
3056 Dua 12 88 učimo albanski
3057 Linda 12 88 mësojmë serbisht
3058 nuki 12 88 učimo albanski
3059 Dua 12 88 učimo albanski
3060 Dea 12 88 učimo albanski
3061 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
3062 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
3063 nuki 12 88 učimo albanski
3064 nuki 12 88 učimo albanski
3065 nuki 12 88 učimo albanski
3066 nuki 12 88 učimo albanski
3067 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
3068 Tina 12 88 mësojmë serbisht
3069 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
3070 nuki 12 88 učimo albanski
3071 Dea 12 88 učimo albanski
3072 0202 12 89 učimo albanski
3073 Dina 12 89 učimo albanski
3074 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
3075 unknown 12 89 mësojmë serbisht
3076 nuki 12 89 učimo albanski
3077 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3078 DER 12 89 mësojmë serbisht
3079 Arta 12 89 učimo albanski
3080 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3081 Dea 12 89 učimo albanski
3082 nuki 12 89 učimo albanski
3083 nuki 12 89 učimo albanski
3084 Melida 12 89 učimo albanski
3085 nuki 12 89 učimo albanski
3086 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3087 mila 12 89 učimo albanski
3088 Suada 12 89 učimo albanski
3089 nuki 12 89 učimo albanski
3090 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3091 Suada 12 89 učimo albanski
3092 nuki 12 89 učimo albanski
3093 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3094 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3095 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3096 Aero 12 90 učimo albanski
3097 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3098 nuki 12 90 učimo albanski
3099 nuki 12 90 učimo albanski
3100 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3101 Tuar 12 90 učimo albanski
3102 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3103 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3104 anela 12 90 učimo albanski
3105 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3106 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3107 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3108 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3109 561436 12 90 mësojmë serbisht
3110 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3111 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3112 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3113 popo 12 90 mësojmë serbisht
3114 dfs 12 90 učimo albanski
3115 nuki 12 90 učimo albanski
3116 voc 12 90 mësojmë serbisht
3117 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3118 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3119 nuki 12 90 učimo albanski
3120 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3121 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3122 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3123 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3124 DER 12 90 mësojmë serbisht
3125 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3126 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3127 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3128 nuki 12 91 učimo albanski
3129 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3130 Melida 12 91 učimo albanski
3131 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3132 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3133 nuki 12 91 učimo albanski
3134 fer 12 91 mësojmë serbisht
3135 faton 12 91 mësojmë serbisht
3136 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3137 gff 12 91 mësojmë serbisht
3138 nuki 12 91 učimo albanski
3139 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3140 nuki 12 91 učimo albanski
3141 nuki 12 91 učimo albanski
3142 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3143 Bujar Aliu 12 91 mësojmë serbisht
3144 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3145 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3146 dea 12 91 mësojmë serbisht
3147 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3148 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3149 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3150 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3151 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3152 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3153 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3154 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3155 nuki 12 91 učimo albanski
3156 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3157 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3158 sada 12 91 mësojmë serbisht
3159 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3160 Ana 12 92 učimo albanski
3161 Saliha 12 92 učimo albanski
3162 nuki 12 92 učimo albanski
3163 Luna 12 92 učimo albanski
3164 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3165 54545 12 92 mësojmë serbisht
3166 nuki 12 92 učimo albanski
3167 Dea 12 92 učimo albanski
3168 WES 12 92 mësojmë serbisht
3169 desa 12 92 mësojmë serbisht
3170 nuki 12 92 učimo albanski
3171 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3172 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3173 nuki 12 92 učimo albanski
3174 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3175 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3176 nuki 12 92 učimo albanski
3177 anwla 12 92 učimo albanski
3178 lia 12 92 mësojmë serbisht
3179 nuki 12 92 učimo albanski
3180 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3181 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3182 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3183 faton 12 93 mësojmë serbisht
3184 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3185 sed 12 93 mësojmë serbisht
3186 lia 12 93 mësojmë serbisht
3187 SED 12 93 mësojmë serbisht
3188 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3189 Ona 12 93 učimo albanski
3190 omer 12 93 učimo albanski
3191 omer 12 93 učimo albanski
3192 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3193 Bujar Aliu 12 93 mësojmë serbisht
3194 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3195 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3196 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3197 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3198 baba 12 94 mësojmë serbisht
3199 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3200 mur 12 94 učimo albanski
3201 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3202 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3203 sada 12 94 učimo albanski
3204 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3205 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3206 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3207 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3208 Ona 12 94 učimo albanski
3209 Jhj 12 94 učimo albanski
3210 Ona 12 94 učimo albanski
3211 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3212 lia 12 94 mësojmë serbisht
3213 rtyuio 12 94 učimo albanski
3214 Dua 12 94 učimo albanski
3215 dfs 12 94 učimo albanski
3216 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3217 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3218 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3219 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3220 kur 12 95 učimo albanski
3221 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3222 MELIDA 12 95 učimo albanski
3223 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3224 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3225 Dua 12 95 učimo albanski
3226 omer 12 95 učimo albanski
3227 swe 12 95 mësojmë serbisht
3228 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3229 omer 12 95 učimo albanski
3230 kajli 12 95 učimo albanski
3231 lia 12 95 mësojmë serbisht
3232 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3233 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3234 lia 12 96 mësojmë serbisht
3235 marija 12 96 učimo albanski
3236 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3237 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3238 omer 12 96 učimo albanski
3239 arta 12 96 mësojmë serbisht
3240 omer 12 96 učimo albanski
3241 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3242 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3243 DEA 12 97 mësojmë serbisht
3244 qwa 12 97 učimo albanski
3245 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3246 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3247 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3248 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3249 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3250 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3251 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3252 omer 12 98 učimo albanski
3253 omer 12 98 učimo albanski
3254 Besim 12 98 mësojmë serbisht
3255 dddaad 12 98 učimo albanski
3256 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3257 arta 12 98 mësojmë serbisht
3258 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3259 Gets 12 98 mësojmë serbisht
3260 lia 12 98 mësojmë serbisht
3261 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3262 Lena 12 98 učimo albanski
3263 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3264 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3265 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3266 sed 12 99 mësojmë serbisht
3267 zeqiri 12 99 učimo albanski
3268 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3269 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3270 omer 12 99 učimo albanski
3271 DEA 12 99 mësojmë serbisht
3272 omer 12 99 učimo albanski
3273 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3274 Dzenan 12 99 učimo albanski
3275 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3276 res 12 99 mësojmë serbisht
3277 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3278 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3279 omer 12 100 učimo albanski
3280 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3281 nuridin 12 100 učimo albanski
3282 nuridin 12 100 učimo albanski
3283 omer 12 100 učimo albanski
3284 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3285 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3286 omer 12 100 učimo albanski
3287 omer 12 100 učimo albanski
3288 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3289 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3290 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3291 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3292 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3293 lol 12 101 učimo albanski
3294 Melida 12 101 učimo albanski
3295 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3296 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3297 nuki 12 101 učimo albanski
3298 nuki 12 101 učimo albanski
3299 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3300 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3301 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3302 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3303 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3304 waq 12 102 mësojmë serbisht
3305 Melida 12 102 učimo albanski
3306 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3307 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3308 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3309 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3310 sada 12 102 učimo albanski
3311 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3312 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3313 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3314 Hhh 12 103 učimo albanski
3315 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3316 sad 12 103 učimo albanski
3317 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3318 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3319 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3320 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3321 nurce 12 103 učimo albanski
3322 omer 12 103 učimo albanski
3323 nurce 12 103 učimo albanski
3324 omer 12 103 učimo albanski
3325 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3326 lia 12 103 mësojmë serbisht
3327 loi 12 103 učimo albanski
3328 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3329 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3330 omer 12 104 učimo albanski
3331 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3332 omer 12 104 učimo albanski
3333 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3334 inni 12 104 mësojmë serbisht
3335 arta 12 104 mësojmë serbisht
3336 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3337 K24 12 104 mësojmë serbisht
3338 EMINA 12 104 učimo albanski
3339 Ona 12 104 učimo albanski
3340 sada 12 104 učimo albanski
3341 banja 12 104 učimo albanski
3342 marija 12 104 učimo albanski
3343 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3344 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3345 nuki 12 105 učimo albanski
3346 nuki 12 105 učimo albanski
3347 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3348 Ana 12 105 učimo albanski
3349 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3350 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3351 baki 12 105 mësojmë serbisht
3352 NED 12 105 mësojmë serbisht
3353 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3354 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3355 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3356 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3357 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3358 kum 12 106 mësojmë serbisht
3359 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3360 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3361 ana 12 106 učimo albanski
3362 artan 12 106 mësojmë serbisht
3363 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3364 Melida 12 106 učimo albanski
3365 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3366 sed 12 107 mësojmë serbisht
3367 vanja 12 107 učimo albanski
3368 hhjjk 12 107 učimo albanski
3369 nuridin 12 107 učimo albanski
3370 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3371 ana 12 107 mësojmë serbisht
3372 Driton 12 107 mësojmë serbisht
3373 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3374 nuridin 12 107 učimo albanski
3375 nuki 12 108 učimo albanski
3376 sada 12 108 učimo albanski
3377 sada 12 108 mësojmë serbisht
3378 nuki 12 108 učimo albanski
3379 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3380 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3381 Melida 12 108 učimo albanski
3382 xim 12 108 mësojmë serbisht
3383 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3384 xx2 12 108 učimo albanski
3385 anas 12 108 mësojmë serbisht
3386 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3387 dre 12 109 mësojmë serbisht
3388 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3389 omer 12 109 učimo albanski
3390 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3391 set 12 109 mësojmë serbisht
3392 eda 12 109 mësojmë serbisht
3393 omer 12 109 učimo albanski
3394 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3395 lia 12 109 mësojmë serbisht
3396 diki 12 109 mësojmë serbisht
3397 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3398 Yalo 12 109 učimo albanski
3399 Alma 12 109 učimo albanski
3400 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3401 papa 12 110 mësojmë serbisht
3402 edina 12 111 učimo albanski
3403 sev 12 111 učimo albanski
3404 lia 12 111 mësojmë serbisht
3405 Dafina 12 111 mësojmë serbisht
3406 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3407 dfs 12 111 učimo albanski
3408 luli 12 111 mësojmë serbisht
3409 sen 12 111 mësojmë serbisht
3410 artan 12 112 mësojmë serbisht
3411 selmaa 12 112 učimo albanski
3412 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3413 sed 12 112 mësojmë serbisht
3414 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3415 jul 12 113 mësojmë serbisht
3416 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3417 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3418 res 12 113 mësojmë serbisht
3419 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3420 sta 12 113 mësojmë serbisht
3421 masa 12 114 mësojmë serbisht
3422 jer 12 114 mësojmë serbisht
3423 ane 12 115 učimo albanski
3424 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3425 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3426 lio 12 115 mësojmë serbisht
3427 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3428 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3429 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3430 daf 12 117 mësojmë serbisht
3431 sada 12 117 mësojmë serbisht
3432 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3433 arta 12 118 mësojmë serbisht
3434 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3435 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3436 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3437 eda 12 119 mësojmë serbisht
3438 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3439 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3440 arta 12 120 mësojmë serbisht
3441 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3442 nesa 12 120 učimo albanski
3443 safija 12 120 učimo albanski
3444 ada 12 120 mësojmë serbisht
3445 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3446 arta 12 120 mësojmë serbisht
3447 kia 12 120 mësojmë serbisht
3448 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3449 lola 12 120 mësojmë serbisht
3450 arta 12 120 mësojmë serbisht
3451 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3452 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3453 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3454 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3455 skek 12 120 mësojmë serbisht
3456 joni 12 120 mësojmë serbisht
3457 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3458 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3459 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3460 asd 12 120 mësojmë serbisht
3461 lia 12 120 mësojmë serbisht
3462 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3463 eee 12 120 mësojmë serbisht
3464 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3465 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3466 Milena 12 120 učimo albanski
3467 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3468 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3469 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3470 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3471 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3472 ana 11 41 mësojmë serbisht
3473 uuuu 11 44 učimo albanski
3474 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3475 Miki 11 49 učimo albanski
3476 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3477 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3478 Miki 11 51 učimo albanski
3479 8888 11 52 mësojmë serbisht
3480 kristina 11 52 učimo albanski
3481 aca 11 53 učimo albanski
3482 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3483 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3484 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3485 444 11 54 mësojmë serbisht
3486 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3487 888 11 56 mësojmë serbisht
3488 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3489 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3490 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3491 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3492 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3493 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3494 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3495 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3496 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3497 Azte 11 58 učimo albanski
3498 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3499 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3500 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3501 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3502 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3503 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3504 Asad 11 60 učimo albanski
3505 nuki 11 60 učimo albanski
3506 Maja 11 60 učimo albanski
3507 22555 11 60 mësojmë serbisht
3508 Njgugug 11 60 učimo albanski
3509 nuki 11 60 učimo albanski
3510 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3511 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3512 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3513 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3514 Maja 11 61 učimo albanski
3515 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3516 Plota 11 61 učimo albanski
3517 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3518 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3519 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3520 nuki 11 62 učimo albanski
3521 nuki 11 62 učimo albanski
3522 Neda 11 62 učimo albanski
3523 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3524 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3525 nuki 11 62 učimo albanski
3526 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3527 Marija 11 62 učimo albanski
3528 nuki 11 62 učimo albanski
3529 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3530 nuki 11 62 učimo albanski
3531 nuki 11 62 učimo albanski
3532 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3533 nuki 11 62 učimo albanski
3534 nuki 11 62 učimo albanski
3535 Marija 11 63 učimo albanski
3536 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3537 Neda 11 63 učimo albanski
3538 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3539 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3540 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3541 Marija 11 63 učimo albanski
3542 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3543 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3544 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3545 Maja 11 64 učimo albanski
3546 Marija 11 64 učimo albanski
3547 nuki 11 64 učimo albanski
3548 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3549 Refko 11 64 učimo albanski
3550 Tarenta 11 64 učimo albanski
3551 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3552 nuki 11 64 učimo albanski
3553 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3554 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3555 Marija 11 64 učimo albanski
3556 Maja 11 64 učimo albanski
3557 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3558 Marija 11 65 učimo albanski
3559 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3560 Marija 11 65 učimo albanski
3561 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3562 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3563 King 11 65 mësojmë serbisht
3564 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3565 Mui 11 65 učimo albanski
3566 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3567 memo 11 65 učimo albanski
3568 Marija 11 65 učimo albanski
3569 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3570 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3571 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3572 Maja 11 66 učimo albanski
3573 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3574 Jio 11 66 učimo albanski
3575 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3576 Maja 11 66 učimo albanski
3577 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3578 Marija 11 66 učimo albanski
3579 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3580 Ton 11 66 učimo albanski
3581 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3582 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3583 nuridin 11 66 učimo albanski
3584 nuridin 11 66 učimo albanski
3585 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3586 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3587 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3588 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3589 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3590 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3591 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3592 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3593 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3594 marko 11 67 učimo albanski
3595 nuki 11 68 učimo albanski
3596 nuki 11 68 učimo albanski
3597 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3598 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3599 nuki 11 68 učimo albanski
3600 nuki 11 68 učimo albanski
3601 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3602 nuki 11 68 učimo albanski
3603 nuki 11 68 učimo albanski
3604 Posta 11 68 učimo albanski
3605 Neda 11 69 učimo albanski
3606 nuki 11 69 učimo albanski
3607 nuki 11 69 učimo albanski
3608 nuki 11 69 učimo albanski
3609 nuki 11 69 učimo albanski
3610 nuki 11 69 učimo albanski
3611 Marija 11 69 učimo albanski
3612 nuki 11 69 učimo albanski
3613 Maja 11 69 učimo albanski
3614 Maja 11 69 učimo albanski
3615 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3616 Maja 11 69 učimo albanski
3617 Maja 11 69 učimo albanski
3618 nuki 11 70 učimo albanski
3619 mila 11 70 učimo albanski
3620 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3621 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3622 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3623 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3624 asd 11 70 učimo albanski
3625 niku 11 70 učimo albanski
3626 faton 11 70 mësojmë serbisht
3627 Maja 11 70 učimo albanski
3628 Dua 11 70 učimo albanski
3629 nuki 11 70 učimo albanski
3630 nuki 11 70 učimo albanski
3631 Maja 11 70 učimo albanski
3632 omer 11 70 učimo albanski
3633 nuki 11 70 učimo albanski
3634 omer 11 70 učimo albanski
3635 fws 11 70 učimo albanski
3636 lola 11 70 mësojmë serbisht
3637 Maja 11 70 učimo albanski
3638 niku 11 70 učimo albanski
3639 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3640 Dua 11 70 učimo albanski
3641 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3642 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3643 Maja 11 70 učimo albanski
3644 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3645 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3646 Kkkk 11 71 učimo albanski
3647 Neda 11 71 učimo albanski
3648 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3649 nuki 11 71 učimo albanski
3650 asf 11 71 mësojmë serbisht
3651 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3652 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3653 nuki 11 71 učimo albanski
3654 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3655 nuki 11 71 učimo albanski
3656 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3657 Musa 11 71 učimo albanski
3658 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3659 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3660 Marija 11 71 učimo albanski
3661 Luna 11 71 učimo albanski
3662 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3663 nuki 11 71 učimo albanski
3664 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3665 nuki 11 72 učimo albanski
3666 nuki 11 72 učimo albanski
3667 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3668 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3669 Suada 11 72 učimo albanski
3670 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3671 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3672 lola 11 72 učimo albanski
3673 nuki 11 72 učimo albanski
3674 Zula 11 72 učimo albanski
3675 nuki 11 72 učimo albanski
3676 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3677 nuki 11 72 učimo albanski
3678 Qwerty 11 72 učimo albanski
3679 nuki 11 72 učimo albanski
3680 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3681 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3682 Marija 11 72 učimo albanski
3683 nuki 11 72 učimo albanski
3684 nuki 11 72 učimo albanski
3685 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3686 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3687 Marija 11 73 učimo albanski
3688 miki 11 73 učimo albanski
3689 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3690 nuridin 11 73 učimo albanski
3691 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3692 biljana 11 73 učimo albanski
3693 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3694 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3695 nuridin 11 73 učimo albanski
3696 nelka 11 73 učimo albanski
3697 Marija 11 73 učimo albanski
3698 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3699 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3700 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3701 Jasmina 11 73 učimo albanski
3702 memo 11 73 učimo albanski
3703 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3704 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3705 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3706 nuki 11 74 učimo albanski
3707 Ona 11 74 učimo albanski
3708 Sara 11 74 učimo albanski
3709 adad 11 74 učimo albanski
3710 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3711 arta 11 74 učimo albanski
3712 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3713 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3714 Nbgz 11 74 učimo albanski
3715 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3716 nuki 11 74 učimo albanski
3717 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3718 Ona 11 74 učimo albanski
3719 nuki 11 75 učimo albanski
3720 nuki 11 75 učimo albanski
3721 diki 11 75 mësojmë serbisht
3722 Maja 11 75 učimo albanski
3723 biljana 11 75 učimo albanski
3724 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3725 Dua 11 75 učimo albanski
3726 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3727 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3728 Ena 11 75 učimo albanski
3729 Dua 11 75 učimo albanski
3730 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3731 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3732 Marija 11 76 učimo albanski
3733 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3734 Marija 11 76 učimo albanski
3735 Kika 11 76 učimo albanski
3736 nuridin 11 76 učimo albanski
3737 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3738 Nanana 11 76 učimo albanski
3739 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3740 nurce 11 76 učimo albanski
3741 Marija 11 76 učimo albanski
3742 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3743 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3744 nurce 11 76 učimo albanski
3745 Atar 11 76 učimo albanski
3746 nuridin 11 76 učimo albanski
3747 Dua 11 76 učimo albanski
3748 King 11 76 mësojmë serbisht
3749 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3750 Marija 11 76 učimo albanski
3751 derty 11 76 učimo albanski
3752 nuki 11 77 učimo albanski
3753 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3754 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3755 Asd 11 77 učimo albanski
3756 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3757 nuki 11 77 učimo albanski
3758 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3759 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3760 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3761 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3762 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3763 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3764 nuki 11 78 učimo albanski
3765 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3766 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3767 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3768 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3769 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3770 nuki 11 78 učimo albanski
3771 omer 11 78 učimo albanski
3772 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3773 omer 11 78 učimo albanski
3774 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3775 nuki 11 78 učimo albanski
3776 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3777 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3778 erion 11 78 mësojmë serbisht
3779 nuki 11 78 učimo albanski
3780 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3781 Melida 11 78 učimo albanski
3782 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3783 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3784 deda 11 78 mësojmë serbisht
3785 Marija 11 78 učimo albanski
3786 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3787 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3788 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3789 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3790 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3791 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3792 Dua 11 79 učimo albanski
3793 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3794 nuki 11 79 učimo albanski
3795 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3796 nuki 11 79 učimo albanski
3797 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3798 Dua 11 79 učimo albanski
3799 Marija 11 79 učimo albanski
3800 nuki 11 79 učimo albanski
3801 nuki 11 80 učimo albanski
3802 nuki 11 80 učimo albanski
3803 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3804 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3805 biljana 11 80 učimo albanski
3806 Melida 11 80 učimo albanski
3807 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3808 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3809 Suada 11 80 učimo albanski
3810 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3811 Dua 11 80 učimo albanski
3812 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3813 voci 11 80 mësojmë serbisht
3814 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3815 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3816 nuki 11 80 učimo albanski
3817 nuki 11 80 učimo albanski
3818 Ena 11 80 učimo albanski
3819 nuki 11 80 učimo albanski
3820 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3821 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3822 Maja 11 80 učimo albanski
3823 Linda 11 80 učimo albanski
3824 nuki 11 80 učimo albanski
3825 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3826 Suada 11 80 učimo albanski
3827 Suada 11 81 učimo albanski
3828 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3829 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3830 nuki 11 81 učimo albanski
3831 nurce 11 81 učimo albanski
3832 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3833 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3834 nuki 11 81 učimo albanski
3835 nuki 11 81 učimo albanski
3836 nuki 11 81 učimo albanski
3837 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3838 Val 11 81 mësojmë serbisht
3839 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3840 nuki 11 81 učimo albanski
3841 nuki 11 81 učimo albanski
3842 nuki 11 81 učimo albanski
3843 nurce 11 81 učimo albanski
3844 nuki 11 81 učimo albanski
3845 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3846 omer 11 82 učimo albanski
3847 nuki 11 82 učimo albanski
3848 nuki 11 82 učimo albanski
3849 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3850 Sara 11 82 učimo albanski
3851 Jasmina 11 82 učimo albanski
3852 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3853 omer 11 82 učimo albanski
3854 Lena 11 82 učimo albanski
3855 Ela 11 82 učimo albanski
3856 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3857 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3858 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3859 Yer 11 82 učimo albanski
3860 Suada 11 82 učimo albanski
3861 omer 11 83 učimo albanski
3862 Une 11 83 mësojmë serbisht
3863 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3864 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3865 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3866 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3867 nuki 11 83 učimo albanski
3868 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3869 dfs 11 83 učimo albanski
3870 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3871 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3872 Melida 11 83 učimo albanski
3873 Dua 11 83 učimo albanski
3874 nuki 11 83 učimo albanski
3875 Niki 11 83 učimo albanski
3876 nuki 11 83 učimo albanski
3877 nuki 11 83 učimo albanski
3878 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3879 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3880 omer 11 83 učimo albanski
3881 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3882 nuki 11 83 učimo albanski
3883 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3884 nuki 11 83 učimo albanski
3885 Suada 11 83 učimo albanski
3886 sala 11 83 mësojmë serbisht
3887 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3888 Maja 11 83 učimo albanski
3889 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3890 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3891 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3892 nuki 11 84 učimo albanski
3893 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3894 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3895 marija 11 84 učimo albanski
3896 Babsbs 11 84 učimo albanski
3897 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3898 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3899 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3900 Ona 11 84 učimo albanski
3901 Jaca 11 84 učimo albanski
3902 roki 11 84 učimo albanski
3903 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3904 Dua 11 84 učimo albanski
3905 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3906 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3907 Melida 11 84 učimo albanski
3908 nuki 11 84 učimo albanski
3909 Suada 11 84 učimo albanski
3910 Dea 11 84 učimo albanski
3911 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3912 Jaca 11 85 učimo albanski
3913 lola 11 85 mësojmë serbisht
3914 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3915 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3916 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3917 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3918 lal 11 85 mësojmë serbisht
3919 biljana 11 86 učimo albanski
3920 nuki 11 86 učimo albanski
3921 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3922 nuki 11 86 učimo albanski
3923 ASAS 11 86 učimo albanski
3924 Babab 11 86 učimo albanski
3925 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3926 Melida 11 86 učimo albanski
3927 Jaca 11 86 učimo albanski
3928 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3929 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3930 Era 11 86 učimo albanski
3931 nuki 11 86 učimo albanski
3932 nuki 11 86 učimo albanski
3933 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3934 Maja 11 86 učimo albanski
3935 nuki 11 86 učimo albanski
3936 nuki 11 86 učimo albanski
3937 omer 11 87 učimo albanski
3938 koko 11 87 mësojmë serbisht
3939 unknown 11 87 mësojmë serbisht
3940 nurce 11 87 učimo albanski
3941 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3942 nuki 11 87 učimo albanski
3943 omer 11 87 učimo albanski
3944 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3945 albiona 11 87 učimo albanski
3946 Val 11 87 mësojmë serbisht
3947 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3948 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3949 koko 11 87 mësojmë serbisht
3950 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3951 nurce 11 87 učimo albanski
3952 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3953 nuki 11 87 učimo albanski
3954 Melida 11 87 učimo albanski
3955 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3956 Lipar 11 88 učimo albanski
3957 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3958 nuki 11 88 učimo albanski
3959 nuki 11 88 učimo albanski
3960 unknown 11 88 mësojmë serbisht
3961 nuki 11 88 učimo albanski
3962 nuki 11 88 učimo albanski
3963 anela 11 88 učimo albanski
3964 Ana 11 88 učimo albanski
3965 omer 11 88 učimo albanski
3966 omer 11 88 učimo albanski
3967 nuki 11 88 učimo albanski
3968 nuki 11 88 učimo albanski
3969 Lea 11 88 učimo albanski
3970 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3971 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3972 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3973 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3974 Dua 11 89 učimo albanski
3975 nuki 11 89 učimo albanski
3976 nuki 11 89 učimo albanski
3977 Ona 11 89 učimo albanski
3978 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3979 nuki 11 89 učimo albanski
3980 dedi 11 89 mësojmë serbisht
3981 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3982 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3983 Dea 11 89 učimo albanski
3984 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3985 Ona 11 89 učimo albanski
3986 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3987 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3988 nuki 11 89 učimo albanski
3989 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3990 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3991 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3992 tttttttttt 11 89 učimo albanski
3993 Ona 11 89 učimo albanski
3994 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3995 biljana 11 90 učimo albanski
3996 nuki 11 90 učimo albanski
3997 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3998 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3999 Jaca 11 90 učimo albanski
4000 Upi 11 90 mësojmë serbisht
4001 Dua 11 90 učimo albanski
4002 pepa 11 90 mësojmë serbisht
4003 Una 11 90 učimo albanski
4004 nuki 11 90 učimo albanski
4005 artku 11 90 mësojmë serbisht
4006 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
4007 katarina 11 90 učimo albanski
4008 kkj 11 90 mësojmë serbisht
4009 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
4010 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
4011 lia 11 91 mësojmë serbisht
4012 aaa 11 91 mësojmë serbisht
4013 Melida 11 91 učimo albanski
4014 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
4015 unknown 11 91 mësojmë serbisht
4016 unknown 11 91 mësojmë serbisht
4017 Seuda 11 91 mësojmë serbisht
4018 anela 11 91 učimo albanski
4019 omer 11 91 učimo albanski
4020 Dua 11 91 učimo albanski
4021 omer 11 91 učimo albanski
4022 Bujar Aliu 11 91 mësojmë serbisht
4023 DER 11 91 mësojmë serbisht
4024 nuki 11 91 učimo albanski
4025 omer 11 91 učimo albanski
4026 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
4027 Melida 11 91 učimo albanski
4028 unknown 11 91 mësojmë serbisht
4029 dfs 11 91 učimo albanski
4030 omer 11 91 učimo albanski
4031 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
4032 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
4033 nuki 11 91 učimo albanski