TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 lolita 17 63 mësojmë serbisht
26 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 63 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 arta 17 64 mësojmë serbisht
30 aaa 17 64 mësojmë serbisht
31 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
32 sada 17 65 mësojmë serbisht
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 nuridin 17 65 učimo albanski
35 arta 17 65 mësojmë serbisht
36 arta 17 66 mësojmë serbisht
37 desa 17 66 mësojmë serbisht
38 arta 17 66 mësojmë serbisht
39 marija 17 66 učimo albanski
40 arta 17 67 mësojmë serbisht
41 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
42 sada 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 68 mësojmë serbisht
45 arta 17 69 mësojmë serbisht
46 lola 17 69 mësojmë serbisht
47 sada 17 69 mësojmë serbisht
48 arta 17 69 mësojmë serbisht
49 lola 17 69 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 arta 17 70 mësojmë serbisht
52 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 70 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 arta 17 71 mësojmë serbisht
56 lola 17 71 mësojmë serbisht
57 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
58 dfs 17 71 mësojmë serbisht
59 dfs 17 72 mësojmë serbisht
60 arta 17 72 mësojmë serbisht
61 sada 17 72 mësojmë serbisht
62 arta 17 72 mësojmë serbisht
63 arta 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 dfs 17 73 mësojmë serbisht
66 dfs 17 73 mësojmë serbisht
67 arta 17 73 mësojmë serbisht
68 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
69 dfs 17 74 mësojmë serbisht
70 sada 17 74 mësojmë serbisht
71 perandori 17 75 mësojmë serbisht
72 lola 17 75 mësojmë serbisht
73 arta 17 76 mësojmë serbisht
74 dfs 17 76 mësojmë serbisht
75 dfs 17 76 mësojmë serbisht
76 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
77 SSA 17 77 mësojmë serbisht
78 dfs 17 78 mësojmë serbisht
79 arta 17 79 mësojmë serbisht
80 arta 17 79 mësojmë serbisht
81 sada 17 79 mësojmë serbisht
82 Mix 17 81 učimo albanski
83 dfs 17 81 mësojmë serbisht
84 kkkjj 17 82 učimo albanski
85 besfort 17 84 mësojmë serbisht
86 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
87 aqw 17 86 mësojmë serbisht
88 lia 17 87 mësojmë serbisht
89 sada 17 87 mësojmë serbisht
90 anja 17 90 mësojmë serbisht
91 888 16 40 mësojmë serbisht
92 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
93 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
94 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
95 arta 16 50 mësojmë serbisht
96 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
97 arta 16 50 mësojmë serbisht
98 lola 16 52 mësojmë serbisht
99 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
100 Talent 16 55 mësojmë serbisht
101 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
102 lola 16 56 mësojmë serbisht
103 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
104 arta 16 57 mësojmë serbisht
105 arta 16 57 mësojmë serbisht
106 lola 16 58 mësojmë serbisht
107 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
108 sdad 16 59 mësojmë serbisht
109 arta 16 59 mësojmë serbisht
110 lola 16 59 mësojmë serbisht
111 arta 16 60 mësojmë serbisht
112 arta 16 60 mësojmë serbisht
113 lola 16 60 mësojmë serbisht
114 sisi 16 60 mësojmë serbisht
115 arta 16 60 mësojmë serbisht
116 arta 16 60 mësojmë serbisht
117 lola 16 60 mësojmë serbisht
118 arta 16 61 mësojmë serbisht
119 lola 16 61 mësojmë serbisht
120 lola 16 61 mësojmë serbisht
121 arta 16 61 mësojmë serbisht
122 arta 16 61 mësojmë serbisht
123 arta 16 61 mësojmë serbisht
124 lola 16 61 mësojmë serbisht
125 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
126 arta 16 62 mësojmë serbisht
127 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
128 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
129 arta 16 62 mësojmë serbisht
130 arta 16 63 mësojmë serbisht
131 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
132 arta 16 63 mësojmë serbisht
133 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
134 arta 16 64 mësojmë serbisht
135 lola 16 65 mësojmë serbisht
136 arta 16 65 mësojmë serbisht
137 gjo 16 65 mësojmë serbisht
138 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
139 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
140 arta 16 65 mësojmë serbisht
141 arta 16 65 mësojmë serbisht
142 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
143 lola 16 65 mësojmë serbisht
144 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
145 arta 16 66 mësojmë serbisht
146 lola 16 66 mësojmë serbisht
147 sada 16 66 mësojmë serbisht
148 arta 16 66 mësojmë serbisht
149 lola 16 66 mësojmë serbisht
150 arta 16 66 mësojmë serbisht
151 lola 16 66 mësojmë serbisht
152 arta 16 67 mësojmë serbisht
153 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
154 Talent 16 67 mësojmë serbisht
155 lola 16 67 mësojmë serbisht
156 arta 16 67 mësojmë serbisht
157 faf 16 68 mësojmë serbisht
158 kimi 16 68 mësojmë serbisht
159 kimi 16 68 mësojmë serbisht
160 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
161 arta 16 69 mësojmë serbisht
162 boss 16 69 mësojmë serbisht
163 lola 16 69 mësojmë serbisht
164 arta 16 69 mësojmë serbisht
165 arta 16 69 mësojmë serbisht
166 arta 16 70 mësojmë serbisht
167 sisi 16 70 mësojmë serbisht
168 megi 16 70 mësojmë serbisht
169 arta 16 70 mësojmë serbisht
170 arta 16 70 mësojmë serbisht
171 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
172 arta 16 70 mësojmë serbisht
173 arta 16 71 mësojmë serbisht
174 arta 16 71 mësojmë serbisht
175 omer 16 71 učimo albanski
176 omer 16 71 učimo albanski
177 lola 16 71 mësojmë serbisht
178 KKK 16 71 mësojmë serbisht
179 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
180 upi 16 71 mësojmë serbisht
181 Liki 16 71 mësojmë serbisht
182 arta 16 71 mësojmë serbisht
183 Anton 16 72 mësojmë serbisht
184 arta 16 72 mësojmë serbisht
185 starti 16 72 mësojmë serbisht
186 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
187 isi 16 72 mësojmë serbisht
188 arta 16 72 mësojmë serbisht
189 desa 16 72 mësojmë serbisht
190 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
191 lola 16 73 mësojmë serbisht
192 arta 16 73 mësojmë serbisht
193 arta 16 73 mësojmë serbisht
194 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
195 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
196 cari 16 74 mësojmë serbisht
197 boss be 16 74 mësojmë serbisht
198 dfs 16 74 mësojmë serbisht
199 arta 16 74 mësojmë serbisht
200 dew 16 74 mësojmë serbisht
201 arta 16 74 mësojmë serbisht
202 arta 16 75 mësojmë serbisht
203 sada 16 75 mësojmë serbisht
204 arta 16 75 mësojmë serbisht
205 sisi 16 75 mësojmë serbisht
206 unknown 16 75 mësojmë serbisht
207 scsd 16 75 mësojmë serbisht
208 arta 16 75 mësojmë serbisht
209 linda 16 76 mësojmë serbisht
210 nuki 16 76 učimo albanski
211 arta 16 76 mësojmë serbisht
212 pepa 16 76 mësojmë serbisht
213 asfa 16 76 mësojmë serbisht
214 arta 16 76 mësojmë serbisht
215 nuki 16 76 učimo albanski
216 lola 16 77 mësojmë serbisht
217 sada 16 77 mësojmë serbisht
218 arta 16 77 mësojmë serbisht
219 arta 16 77 mësojmë serbisht
220 Sima 16 77 učimo albanski
221 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
222 still 16 77 mësojmë serbisht
223 arta 16 78 mësojmë serbisht
224 arta 16 78 mësojmë serbisht
225 arta 16 79 mësojmë serbisht
226 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
227 lia 16 79 mësojmë serbisht
228 arta 16 80 mësojmë serbisht
229 lola 16 80 mësojmë serbisht
230 der 16 80 mësojmë serbisht
231 arta 16 81 mësojmë serbisht
232 sed 16 81 mësojmë serbisht
233 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
234 dfs 16 81 mësojmë serbisht
235 sed 16 81 mësojmë serbisht
236 nuki 16 81 učimo albanski
237 nuki 16 81 učimo albanski
238 arta 16 81 mësojmë serbisht
239 nuki 16 82 mësojmë serbisht
240 sem 16 82 mësojmë serbisht
241 pepa 16 82 mësojmë serbisht
242 nuki 16 82 mësojmë serbisht
243 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
244 asw 16 82 mësojmë serbisht
245 dfs 16 82 mësojmë serbisht
246 lia 16 83 mësojmë serbisht
247 emri im 16 83 mësojmë serbisht
248 nuridin 16 83 učimo albanski
249 nuridin 16 83 učimo albanski
250 dfs 16 83 mësojmë serbisht
251 arta 16 83 mësojmë serbisht
252 klae 16 83 učimo albanski
253 arta 16 84 mësojmë serbisht
254 nuki 16 84 učimo albanski
255 lija 16 84 mësojmë serbisht
256 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
257 nuki 16 84 učimo albanski
258 ser 16 84 mësojmë serbisht
259 erd 16 85 mësojmë serbisht
260 dfs 16 85 učimo albanski
261 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
262 sed 16 86 mësojmë serbisht
263 ase 16 86 mësojmë serbisht
264 dfs 16 86 mësojmë serbisht
265 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
266 sad 16 86 mësojmë serbisht
267 kum 16 86 mësojmë serbisht
268 marija 16 87 učimo albanski
269 unknown 16 87 mësojmë serbisht
270 qaw 16 87 mësojmë serbisht
271 lia 16 87 mësojmë serbisht
272 katarina 16 88 učimo albanski
273 lia 16 88 mësojmë serbisht
274 unmik 16 88 mësojmë serbisht
275 dfs 16 88 mësojmë serbisht
276 arta 16 89 mësojmë serbisht
277 arta 16 89 mësojmë serbisht
278 sew 16 89 mësojmë serbisht
279 asq 16 89 mësojmë serbisht
280 dfs 16 90 učimo albanski
281 mmm 16 90 mësojmë serbisht
282 Lia 16 96 mësojmë serbisht
283 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
284 qew 16 99 mësojmë serbisht
285 kia 16 102 mësojmë serbisht
286 ccc 16 102 mësojmë serbisht
287 selim 16 104 mësojmë serbisht
288 arta 16 106 mësojmë serbisht
289 dea 16 108 mësojmë serbisht
290 lia 16 109 mësojmë serbisht
291 uuu 15 36 mësojmë serbisht
292 8988 15 39 mësojmë serbisht
293 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
294 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
295 Jakub 15 45 učimo albanski
296 Jakub 15 45 učimo albanski
297 Jakub 15 47 učimo albanski
298 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
299 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
300 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
301 omer 15 53 učimo albanski
302 omer 15 53 učimo albanski
303 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
304 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
305 lola 15 54 mësojmë serbisht
306 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
307 arta 15 55 mësojmë serbisht
308 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
309 lola 15 56 mësojmë serbisht
310 lola 15 57 mësojmë serbisht
311 lola 15 57 mësojmë serbisht
312 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
313 asf 15 57 mësojmë serbisht
314 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
315 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
316 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
317 lola 15 58 mësojmë serbisht
318 baki 15 58 mësojmë serbisht
319 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
320 uuu 15 58 mësojmë serbisht
321 baki 15 58 mësojmë serbisht
322 lola 15 59 mësojmë serbisht
323 lola 15 59 mësojmë serbisht
324 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
325 daddy 15 59 mësojmë serbisht
326 arta 15 60 mësojmë serbisht
327 lola 15 60 mësojmë serbisht
328 luka 15 60 učimo albanski
329 lik 15 60 mësojmë serbisht
330 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
331 lola 15 61 mësojmë serbisht
332 omer 15 61 učimo albanski
333 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
334 sher 15 61 mësojmë serbisht
335 omer 15 61 učimo albanski
336 sada 15 61 mësojmë serbisht
337 asddad 15 61 mësojmë serbisht
338 lola 15 62 mësojmë serbisht
339 arta 15 62 mësojmë serbisht
340 asdad 15 62 mësojmë serbisht
341 sada 15 62 mësojmë serbisht
342 lola 15 62 mësojmë serbisht
343 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
344 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
345 lola 15 62 mësojmë serbisht
346 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
347 lola 15 62 mësojmë serbisht
348 lola 15 63 mësojmë serbisht
349 besfort 15 63 mësojmë serbisht
350 kosa 15 64 mësojmë serbisht
351 lola 15 64 mësojmë serbisht
352 mxmznz 15 64 učimo albanski
353 lola 15 64 mësojmë serbisht
354 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
355 voci 15 64 mësojmë serbisht
356 lola 15 64 mësojmë serbisht
357 Lule 15 64 mësojmë serbisht
358 sada 15 64 mësojmë serbisht
359 arta 15 64 mësojmë serbisht
360 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
361 lola 15 65 mësojmë serbisht
362 sada 15 65 mësojmë serbisht
363 nuki 15 65 učimo albanski
364 lola 15 65 mësojmë serbisht
365 asdad 15 65 mësojmë serbisht
366 lola 15 65 mësojmë serbisht
367 nuki 15 65 učimo albanski
368 arta 15 65 mësojmë serbisht
369 lola 15 65 mësojmë serbisht
370 lola 15 65 mësojmë serbisht
371 arta 15 66 mësojmë serbisht
372 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
373 lola 15 66 mësojmë serbisht
374 gjel 15 66 mësojmë serbisht
375 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
376 lola 15 66 mësojmë serbisht
377 saf 15 67 mësojmë serbisht
378 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
379 arta 15 67 mësojmë serbisht
380 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
381 baki 15 67 mësojmë serbisht
382 baki 15 67 mësojmë serbisht
383 luka 15 67 učimo albanski
384 unes 15 68 mësojmë serbisht
385 arta 15 68 mësojmë serbisht
386 arta 15 68 mësojmë serbisht
387 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
388 arta 15 68 mësojmë serbisht
389 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
390 arta 15 68 mësojmë serbisht
391 arta 15 68 mësojmë serbisht
392 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
393 asdad 15 68 mësojmë serbisht
394 fag 15 68 mësojmë serbisht
395 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
396 omer 15 69 učimo albanski
397 lola 15 69 mësojmë serbisht
398 arta 15 69 mësojmë serbisht
399 buki 15 69 mësojmë serbisht
400 arta 15 69 mësojmë serbisht
401 arta 15 69 mësojmë serbisht
402 perandori 15 69 mësojmë serbisht
403 omer 15 69 učimo albanski
404 arta 15 69 mësojmë serbisht
405 asdad 15 70 mësojmë serbisht
406 lola 15 70 mësojmë serbisht
407 sisi 15 70 mësojmë serbisht
408 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
409 lola 15 70 mësojmë serbisht
410 seesee 15 70 mësojmë serbisht
411 pepa 15 70 mësojmë serbisht
412 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
413 kur 15 70 mësojmë serbisht
414 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
415 sada 15 71 mësojmë serbisht
416 ade 15 71 mësojmë serbisht
417 arta 15 71 mësojmë serbisht
418 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
419 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
420 arta 15 71 mësojmë serbisht
421 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
422 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
423 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
424 lola 15 71 mësojmë serbisht
425 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
426 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
427 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
428 arta 15 72 mësojmë serbisht
429 joj 15 72 mësojmë serbisht
430 nuridin 15 72 učimo albanski
431 sisi 15 72 mësojmë serbisht
432 arta 15 72 mësojmë serbisht
433 granit 15 72 mësojmë serbisht
434 sisss 15 72 mësojmë serbisht
435 nuridin 15 72 učimo albanski
436 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
437 nuridin 15 73 učimo albanski
438 arta 15 73 mësojmë serbisht
439 Liza 15 73 mësojmë serbisht
440 sisi 15 73 mësojmë serbisht
441 arta 15 73 mësojmë serbisht
442 pepa 15 73 mësojmë serbisht
443 arta 15 73 mësojmë serbisht
444 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
445 lele 15 73 mësojmë serbisht
446 nuridin 15 73 učimo albanski
447 arta 15 74 mësojmë serbisht
448 voci 15 74 mësojmë serbisht
449 dsds 15 74 mësojmë serbisht
450 pela 15 74 mësojmë serbisht
451 arta 15 74 mësojmë serbisht
452 arta 15 74 mësojmë serbisht
453 lola 15 74 mësojmë serbisht
454 nuki 15 74 učimo albanski
455 bosss 15 74 mësojmë serbisht
456 lola 15 74 mësojmë serbisht
457 nuki 15 74 učimo albanski
458 arte 15 74 mësojmë serbisht
459 lav 15 75 mësojmë serbisht
460 nuki 15 75 mësojmë serbisht
461 dfs 15 75 učimo albanski
462 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
463 lio 15 75 mësojmë serbisht
464 arta 15 75 mësojmë serbisht
465 vokap 15 75 mësojmë serbisht
466 sisis 15 75 mësojmë serbisht
467 nuki 15 75 mësojmë serbisht
468 sisi 15 75 mësojmë serbisht
469 ... 15 75 mësojmë serbisht
470 lola 15 75 mësojmë serbisht
471 sisi 15 75 mësojmë serbisht
472 Berna 15 76 mësojmë serbisht
473 nuridin 15 76 učimo albanski
474 nuki 15 76 učimo albanski
475 pepa 15 76 mësojmë serbisht
476 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
477 pepa 15 76 mësojmë serbisht
478 arta 15 76 mësojmë serbisht
479 asd 15 76 mësojmë serbisht
480 sada 15 76 mësojmë serbisht
481 nuki 15 76 učimo albanski
482 toni 15 76 mësojmë serbisht
483 arta 15 76 mësojmë serbisht
484 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
485 arta 15 76 mësojmë serbisht
486 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
487 anel 15 76 učimo albanski
488 pepa 15 77 mësojmë serbisht
489 arta 15 77 mësojmë serbisht
490 nuki 15 77 učimo albanski
491 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
492 nuki 15 77 učimo albanski
493 arta 15 77 mësojmë serbisht
494 pepa 15 77 mësojmë serbisht
495 nuki 15 77 učimo albanski
496 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
497 dfs 15 77 mësojmë serbisht
498 safsds 15 77 mësojmë serbisht
499 arta 15 77 mësojmë serbisht
500 besfort 15 77 mësojmë serbisht
501 nuki 15 77 učimo albanski
502 kinki 15 77 mësojmë serbisht
503 pepa 15 77 mësojmë serbisht
504 bossi 15 77 mësojmë serbisht
505 sada 15 78 mësojmë serbisht
506 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
507 lola 15 78 mësojmë serbisht
508 last 15 78 mësojmë serbisht
509 kum 15 78 mësojmë serbisht
510 arta 15 78 mësojmë serbisht
511 omer 15 78 učimo albanski
512 alb 15 78 mësojmë serbisht
513 lia 15 78 mësojmë serbisht
514 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
515 omer 15 78 učimo albanski
516 lola 15 79 mësojmë serbisht
517 nuki 15 79 učimo albanski
518 lola 15 79 mësojmë serbisht
519 nuki 15 79 učimo albanski
520 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
521 nuridin 15 79 učimo albanski
522 arta 15 79 mësojmë serbisht
523 nuridin 15 79 učimo albanski
524 111 15 79 učimo albanski
525 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
526 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
527 nuki 15 80 učimo albanski
528 zoran 15 80 učimo albanski
529 arta 15 80 mësojmë serbisht
530 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
531 arta 15 80 mësojmë serbisht
532 imperador 15 80 mësojmë serbisht
533 nuki 15 80 učimo albanski
534 mila 15 80 učimo albanski
535 arta 15 80 mësojmë serbisht
536 eds 15 81 mësojmë serbisht
537 dfs 15 81 mësojmë serbisht
538 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
539 arta 15 81 mësojmë serbisht
540 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
541 lola 15 81 mësojmë serbisht
542 nuki 15 81 učimo albanski
543 arta 15 81 mësojmë serbisht
544 nuki 15 81 učimo albanski
545 sada 15 81 mësojmë serbisht
546 dfs 15 82 mësojmë serbisht
547 lola 15 82 mësojmë serbisht
548 nuridin 15 82 učimo albanski
549 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
550 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
551 dfs 15 82 mësojmë serbisht
552 nuridin 15 82 učimo albanski
553 nuridin 15 82 učimo albanski
554 nuridin 15 82 učimo albanski
555 11111 15 82 mësojmë serbisht
556 we over 15 83 mësojmë serbisht
557 arta 15 83 mësojmë serbisht
558 Berna 15 83 mësojmë serbisht
559 nuki 15 84 mësojmë serbisht
560 nuki 15 84 mësojmë serbisht
561 der 15 84 mësojmë serbisht
562 wes 15 84 učimo albanski
563 arta 15 84 mësojmë serbisht
564 saad 15 84 mësojmë serbisht
565 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
566 dea 15 84 mësojmë serbisht
567 arta 15 84 mësojmë serbisht
568 dfs 15 84 učimo albanski
569 dfs 15 85 mësojmë serbisht
570 lola 15 85 mësojmë serbisht
571 lia 15 85 mësojmë serbisht
572 arta 15 85 mësojmë serbisht
573 kum 15 85 mësojmë serbisht
574 bossi 15 85 mësojmë serbisht
575 Berna 15 85 mësojmë serbisht
576 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
577 Asad 15 86 učimo albanski
578 dfs 15 86 učimo albanski
579 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
580 swe 15 86 mësojmë serbisht
581 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
582 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
583 nuki 15 86 učimo albanski
584 123 15 86 mësojmë serbisht
585 arta 15 86 mësojmë serbisht
586 nuki 15 86 učimo albanski
587 arta 15 87 mësojmë serbisht
588 klu 15 87 mësojmë serbisht
589 dfs 15 87 mësojmë serbisht
590 omer 15 87 učimo albanski
591 lira 15 87 mësojmë serbisht
592 5645 15 87 mësojmë serbisht
593 arta 15 87 mësojmë serbisht
594 des 15 87 mësojmë serbisht
595 dfs 15 87 učimo albanski
596 arta 15 87 mësojmë serbisht
597 del 15 87 mësojmë serbisht
598 omer 15 87 učimo albanski
599 dfs 15 87 mësojmë serbisht
600 lola 15 87 mësojmë serbisht
601 pepa 15 87 mësojmë serbisht
602 lola 15 88 mësojmë serbisht
603 fero 15 88 mësojmë serbisht
604 fer 15 88 mësojmë serbisht
605 der 15 88 mësojmë serbisht
606 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
607 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
608 arta 15 89 mësojmë serbisht
609 der 15 89 mësojmë serbisht
610 liw 15 89 mësojmë serbisht
611 lia 15 89 mësojmë serbisht
612 masa 15 89 mësojmë serbisht
613 arta 15 89 mësojmë serbisht
614 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
615 dfs 15 90 mësojmë serbisht
616 dfs 15 90 učimo albanski
617 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
618 ase 15 90 mësojmë serbisht
619 fer 15 90 mësojmë serbisht
620 der 15 90 mësojmë serbisht
621 lia 15 90 mësojmë serbisht
622 nuridin 15 91 učimo albanski
623 wes 15 91 mësojmë serbisht
624 dfs 15 91 mësojmë serbisht
625 kum 15 92 mësojmë serbisht
626 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
627 lulzim 15 93 učimo albanski
628 sew 15 93 mësojmë serbisht
629 arta 15 93 mësojmë serbisht
630 lia 15 93 mësojmë serbisht
631 sed 15 94 mësojmë serbisht
632 sed 15 94 mësojmë serbisht
633 mes 15 95 mësojmë serbisht
634 sed 15 95 mësojmë serbisht
635 arta 15 95 mësojmë serbisht
636 lia 15 95 mësojmë serbisht
637 sada 15 96 mësojmë serbisht
638 lola 15 96 mësojmë serbisht
639 cccc 15 96 mësojmë serbisht
640 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
641 asw 15 98 mësojmë serbisht
642 sed 15 98 mësojmë serbisht
643 dfs 15 99 mësojmë serbisht
644 wes 15 100 mësojmë serbisht
645 fiu 15 100 mësojmë serbisht
646 lia 15 102 mësojmë serbisht
647 Maja 15 102 mësojmë serbisht
648 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
649 aaa 15 104 mësojmë serbisht
650 dfs 15 105 mësojmë serbisht
651 lia 15 106 mësojmë serbisht
652 mmm 15 106 mësojmë serbisht
653 cccc 15 107 mësojmë serbisht
654 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
655 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
656 nnn 14 43 mësojmë serbisht
657 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
658 yylza 14 45 mësojmë serbisht
659 Jakub 14 48 učimo albanski
660 lola 14 50 mësojmë serbisht
661 lola 14 50 mësojmë serbisht
662 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
663 Granit 14 53 mësojmë serbisht
664 Granit 14 53 mësojmë serbisht
665 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
666 lola 14 53 mësojmë serbisht
667 lola 14 53 mësojmë serbisht
668 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
669 lola 14 55 mësojmë serbisht
670 bbb 14 55 mësojmë serbisht
671 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
672 Granit 14 56 mësojmë serbisht
673 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
674 Granit 14 56 mësojmë serbisht
675 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
676 lola 14 58 mësojmë serbisht
677 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
678 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
679 lola 14 58 mësojmë serbisht
680 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
681 omer 14 59 učimo albanski
682 omer 14 59 učimo albanski
683 lola 14 59 mësojmë serbisht
684 lola 14 60 mësojmë serbisht
685 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
686 lola 14 61 mësojmë serbisht
687 aaa 14 61 mësojmë serbisht
688 asdad 14 61 mësojmë serbisht
689 lola 14 61 mësojmë serbisht
690 lola 14 61 mësojmë serbisht
691 sada 14 61 mësojmë serbisht
692 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
693 lola 14 61 mësojmë serbisht
694 lola 14 61 mësojmë serbisht
695 sisi 14 61 mësojmë serbisht
696 princi 14 62 mësojmë serbisht
697 arta 14 62 mësojmë serbisht
698 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
699 lola 14 62 mësojmë serbisht
700 voci 14 62 mësojmë serbisht
701 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
702 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
703 slsl 14 63 učimo albanski
704 lola 14 63 mësojmë serbisht
705 lola 14 63 mësojmë serbisht
706 lola 14 63 mësojmë serbisht
707 doen 14 63 mësojmë serbisht
708 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
709 aaa 14 64 mësojmë serbisht
710 Talent 14 64 mësojmë serbisht
711 lola 14 64 mësojmë serbisht
712 asdad 14 65 mësojmë serbisht
713 nesa 14 65 učimo albanski
714 lola 14 65 mësojmë serbisht
715 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
716 nuki 14 65 učimo albanski
717 arta 14 65 mësojmë serbisht
718 asdad 14 65 mësojmë serbisht
719 nuki 14 65 učimo albanski
720 zzz 14 65 mësojmë serbisht
721 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
722 pop 14 65 mësojmë serbisht
723 Maja 14 66 učimo albanski
724 nuki 14 66 učimo albanski
725 pop 14 66 mësojmë serbisht
726 das 14 66 učimo albanski
727 bossi 14 66 mësojmë serbisht
728 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
729 lola 14 66 mësojmë serbisht
730 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
731 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
732 asdf 14 66 mësojmë serbisht
733 lola 14 66 mësojmë serbisht
734 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
735 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
736 lola 14 66 mësojmë serbisht
737 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
738 nuki 14 66 učimo albanski
739 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
740 lola 14 67 mësojmë serbisht
741 nuridin 14 67 učimo albanski
742 lola 14 67 mësojmë serbisht
743 asdf 14 67 mësojmë serbisht
744 Talent 14 67 mësojmë serbisht
745 lola 14 67 mësojmë serbisht
746 pepa 14 67 mësojmë serbisht
747 arta 14 68 mësojmë serbisht
748 lola 14 68 mësojmë serbisht
749 lola 14 68 mësojmë serbisht
750 lola 14 68 mësojmë serbisht
751 the king 14 68 mësojmë serbisht
752 sada 14 68 mësojmë serbisht
753 toni 14 68 mësojmë serbisht
754 qpk 14 68 mësojmë serbisht
755 lola 14 68 mësojmë serbisht
756 5487 14 68 mësojmë serbisht
757 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
758 arta 14 68 mësojmë serbisht
759 arta 14 69 mësojmë serbisht
760 lola 14 69 mësojmë serbisht
761 nuridin 14 69 učimo albanski
762 arta 14 69 mësojmë serbisht
763 marija 14 69 učimo albanski
764 Marija 14 69 učimo albanski
765 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
766 lola 14 69 mësojmë serbisht
767 pepa 14 69 mësojmë serbisht
768 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
769 king 14 69 mësojmë serbisht
770 arta 14 69 mësojmë serbisht
771 kingi 14 69 mësojmë serbisht
772 arta 14 69 mësojmë serbisht
773 nuki 14 69 učimo albanski
774 aaa 14 69 mësojmë serbisht
775 arta 14 69 mësojmë serbisht
776 nuki 14 69 učimo albanski
777 lola 14 69 mësojmë serbisht
778 nuki 14 70 učimo albanski
779 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
780 nuki 14 70 učimo albanski
781 nuki 14 70 učimo albanski
782 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
783 nuki 14 70 učimo albanski
784 nuki 14 70 učimo albanski
785 impaler 14 70 mësojmë serbisht
786 lola 14 70 mësojmë serbisht
787 nuki 14 70 mësojmë serbisht
788 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
789 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
790 nuki 14 70 učimo albanski
791 nuki 14 70 učimo albanski
792 omer 14 70 učimo albanski
793 nuki 14 70 učimo albanski
794 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
795 omer 14 70 učimo albanski
796 loli 14 70 mësojmë serbisht
797 nuki 14 70 mësojmë serbisht
798 bosi 14 70 mësojmë serbisht
799 marija 14 70 učimo albanski
800 deca 14 71 mësojmë serbisht
801 omer 14 71 učimo albanski
802 imperador 14 71 mësojmë serbisht
803 niku 14 71 učimo albanski
804 arta 14 71 mësojmë serbisht
805 1234 14 71 mësojmë serbisht
806 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
807 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
808 nuki 14 71 učimo albanski
809 nuki 14 71 učimo albanski
810 omer 14 71 učimo albanski
811 voci 14 71 mësojmë serbisht
812 niku 14 71 učimo albanski
813 arta 14 71 mësojmë serbisht
814 nuki 14 71 učimo albanski
815 nuki 14 71 učimo albanski
816 nuki 14 72 učimo albanski
817 lola 14 72 mësojmë serbisht
818 aaa 14 72 mësojmë serbisht
819 pepa 14 72 mësojmë serbisht
820 nuki 14 72 učimo albanski
821 nuki 14 72 učimo albanski
822 lola 14 72 mësojmë serbisht
823 arta 14 72 mësojmë serbisht
824 nuki 14 72 učimo albanski
825 arta 14 72 mësojmë serbisht
826 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
827 iospa 14 72 mësojmë serbisht
828 nuki 14 73 učimo albanski
829 boss be 14 73 mësojmë serbisht
830 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
831 aaa 14 73 mësojmë serbisht
832 nuki 14 73 učimo albanski
833 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
834 nuki 14 73 učimo albanski
835 sadad 14 73 mësojmë serbisht
836 nuki 14 73 učimo albanski
837 desa 14 73 mësojmë serbisht
838 sisi 14 73 mësojmë serbisht
839 nuki 14 73 učimo albanski
840 unknown 14 73 mësojmë serbisht
841 nuki 14 73 učimo albanski
842 nuki 14 74 učimo albanski
843 nuki 14 74 učimo albanski
844 ponda 14 74 mësojmë serbisht
845 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
846 lola 14 74 mësojmë serbisht
847 arta 14 74 mësojmë serbisht
848 sisi 14 74 mësojmë serbisht
849 dada 14 74 mësojmë serbisht
850 nuki 14 74 učimo albanski
851 nuki 14 74 učimo albanski
852 bossi 14 74 mësojmë serbisht
853 nuki 14 74 učimo albanski
854 nuki 14 74 učimo albanski
855 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
856 lola 14 75 mësojmë serbisht
857 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
858 arta 14 75 mësojmë serbisht
859 aaa 14 75 mësojmë serbisht
860 der 14 75 mësojmë serbisht
861 marija 14 75 učimo albanski
862 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
863 lia 14 75 mësojmë serbisht
864 peli 14 76 mësojmë serbisht
865 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
866 nuki 14 76 učimo albanski
867 lola 14 76 mësojmë serbisht
868 nuki 14 76 učimo albanski
869 pepa 14 76 mësojmë serbisht
870 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
871 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
872 lola 14 76 mësojmë serbisht
873 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
874 omer 14 76 učimo albanski
875 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
876 nuki 14 76 učimo albanski
877 Lira 14 76 mësojmë serbisht
878 omer 14 76 učimo albanski
879 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
880 lola 14 76 mësojmë serbisht
881 marija 14 76 učimo albanski
882 nuki 14 76 učimo albanski
883 nuki 14 77 učimo albanski
884 lia 14 77 mësojmë serbisht
885 lola 14 77 mësojmë serbisht
886 sisi 14 77 mësojmë serbisht
887 lola 14 77 mësojmë serbisht
888 nuki 14 77 učimo albanski
889 nuki 14 77 učimo albanski
890 lola 14 77 mësojmë serbisht
891 nuki 14 77 učimo albanski
892 nuki 14 77 učimo albanski
893 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
894 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
895 nuki 14 78 učimo albanski
896 erd 14 78 mësojmë serbisht
897 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
898 sada 14 78 mësojmë serbisht
899 woq 14 78 mësojmë serbisht
900 nuki 14 78 učimo albanski
901 omer 14 79 učimo albanski
902 arta 14 79 mësojmë serbisht
903 sibi 14 79 mësojmë serbisht
904 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
905 nuki 14 79 učimo albanski
906 omer 14 79 učimo albanski
907 lola 14 79 mësojmë serbisht
908 nuki 14 79 učimo albanski
909 arta 14 79 mësojmë serbisht
910 nuridin 14 79 učimo albanski
911 nuridin 14 79 učimo albanski
912 sedi 14 79 mësojmë serbisht
913 ccggrr 14 79 učimo albanski
914 lola 14 79 mësojmë serbisht
915 lola 14 79 mësojmë serbisht
916 lia 14 79 mësojmë serbisht
917 sew 14 80 mësojmë serbisht
918 arta 14 80 mësojmë serbisht
919 nuki 14 80 učimo albanski
920 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
921 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
922 desa 14 80 mësojmë serbisht
923 Emir 14 80 mësojmë serbisht
924 omer 14 80 učimo albanski
925 omer 14 80 učimo albanski
926 nuridin 14 80 učimo albanski
927 lia 14 80 mësojmë serbisht
928 arta 14 80 mësojmë serbisht
929 marija 14 80 učimo albanski
930 omer 14 80 učimo albanski
931 dfs 14 80 učimo albanski
932 nuki 14 80 učimo albanski
933 omer 14 80 učimo albanski
934 nuridin 14 80 učimo albanski
935 nuki 14 81 učimo albanski
936 nuki 14 81 učimo albanski
937 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
938 mer 14 81 mësojmë serbisht
939 dsda 14 81 mësojmë serbisht
940 pepa 14 81 mësojmë serbisht
941 nuki 14 81 učimo albanski
942 asda 14 81 mësojmë serbisht
943 unknown 14 81 mësojmë serbisht
944 omer 14 82 učimo albanski
945 Linda 14 82 mësojmë serbisht
946 jexik 14 82 mësojmë serbisht
947 pepa 14 82 mësojmë serbisht
948 lola 14 82 mësojmë serbisht
949 omer 14 82 učimo albanski
950 ver 14 82 mësojmë serbisht
951 nuki 14 82 učimo albanski
952 liu 14 82 mësojmë serbisht
953 nuridin 14 82 učimo albanski
954 nuridin 14 82 učimo albanski
955 pepa 14 82 mësojmë serbisht
956 pepi 14 82 mësojmë serbisht
957 64156 14 82 mësojmë serbisht
958 lola 14 82 mësojmë serbisht
959 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
960 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
961 nuki 14 82 učimo albanski
962 arta 14 83 mësojmë serbisht
963 wes 14 83 mësojmë serbisht
964 arta 14 83 mësojmë serbisht
965 omer 14 83 učimo albanski
966 lola 14 83 mësojmë serbisht
967 omer 14 83 učimo albanski
968 nuki 14 83 učimo albanski
969 nuki 14 83 učimo albanski
970 nuki 14 83 učimo albanski
971 arta 14 83 mësojmë serbisht
972 arta 14 83 mësojmë serbisht
973 nuridin 14 83 učimo albanski
974 arta 14 83 mësojmë serbisht
975 nuridin 14 83 učimo albanski
976 dfs 14 83 mësojmë serbisht
977 Samir 14 83 mësojmë serbisht
978 nuki 14 83 učimo albanski
979 lia 14 83 mësojmë serbisht
980 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
981 baki 14 84 mësojmë serbisht
982 lola 14 84 mësojmë serbisht
983 sisi 14 84 mësojmë serbisht
984 omer 14 84 učimo albanski
985 lala 14 84 mësojmë serbisht
986 arta 14 84 mësojmë serbisht
987 lia 14 84 mësojmë serbisht
988 arta 14 84 mësojmë serbisht
989 omer 14 84 učimo albanski
990 omer 14 84 učimo albanski
991 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
992 baki 14 84 mësojmë serbisht
993 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
994 omer 14 84 učimo albanski
995 kum 14 84 mësojmë serbisht
996 nuki 14 85 učimo albanski
997 nuki 14 85 učimo albanski
998 lola 14 85 učimo albanski
999 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
1000 nuki 14 86 učimo albanski
1001 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
1002 nuki 14 86 učimo albanski
1003 omer 14 86 učimo albanski
1004 dfs 14 86 mësojmë serbisht
1005 Berna 14 86 mësojmë serbisht
1006 nuki 14 86 učimo albanski
1007 nuki 14 86 učimo albanski
1008 omer 14 86 učimo albanski
1009 sis 14 86 mësojmë serbisht
1010 omer 14 86 učimo albanski
1011 nuki 14 86 učimo albanski
1012 sed 14 86 mësojmë serbisht
1013 lim 14 86 mësojmë serbisht
1014 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1015 nuki 14 86 učimo albanski
1016 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1017 dfs 14 87 učimo albanski
1018 omer 14 87 učimo albanski
1019 nuki 14 87 učimo albanski
1020 Anja 14 87 učimo albanski
1021 alb 14 87 mësojmë serbisht
1022 ber 14 87 mësojmë serbisht
1023 nuki 14 87 učimo albanski
1024 omer 14 87 učimo albanski
1025 lola 14 87 mësojmë serbisht
1026 nuki 14 88 učimo albanski
1027 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1028 siis 14 88 učimo albanski
1029 arta 14 88 mësojmë serbisht
1030 nuki 14 88 učimo albanski
1031 nuki 14 88 učimo albanski
1032 nuki 14 88 učimo albanski
1033 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1034 dfs 14 88 učimo albanski
1035 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1036 lia 14 89 mësojmë serbisht
1037 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1038 arta 14 89 mësojmë serbisht
1039 arta 14 89 mësojmë serbisht
1040 marija 14 89 učimo albanski
1041 hhh 14 89 učimo albanski
1042 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1043 swe 14 89 mësojmë serbisht
1044 kss 14 89 učimo albanski
1045 lia 14 89 mësojmë serbisht
1046 lola 14 89 mësojmë serbisht
1047 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1048 abba 14 89 mësojmë serbisht
1049 nuridin 14 90 učimo albanski
1050 nuki 14 90 učimo albanski
1051 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1052 omer 14 90 učimo albanski
1053 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1054 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1055 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1056 nuridin 14 90 učimo albanski
1057 sew 14 90 mësojmë serbisht
1058 klme 14 90 mësojmë serbisht
1059 nuki 14 90 učimo albanski
1060 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1061 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1062 xes 14 90 mësojmë serbisht
1063 omer 14 90 učimo albanski
1064 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1065 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1066 omer 14 91 učimo albanski
1067 omer 14 91 učimo albanski
1068 nuki 14 91 učimo albanski
1069 nuki 14 91 učimo albanski
1070 saq 14 92 mësojmë serbisht
1071 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1072 4589 14 92 mësojmë serbisht
1073 NAIM 14 92 učimo albanski
1074 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1075 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1076 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1077 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1078 liu 14 92 mësojmë serbisht
1079 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1080 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1081 nuki 14 93 učimo albanski
1082 lin 14 93 mësojmë serbisht
1083 kaee 14 93 učimo albanski
1084 7777 14 93 mësojmë serbisht
1085 nuki 14 93 učimo albanski
1086 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1087 arta 14 93 mësojmë serbisht
1088 lia 14 94 učimo albanski
1089 arta 14 94 mësojmë serbisht
1090 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1091 wed 14 94 mësojmë serbisht
1092 artan 14 94 mësojmë serbisht
1093 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1094 nff 14 95 učimo albanski
1095 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1096 arta 14 95 mësojmë serbisht
1097 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1098 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1099 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1100 kun 14 96 mësojmë serbisht
1101 sta 14 96 mësojmë serbisht
1102 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1103 omer 14 97 učimo albanski
1104 ada 14 97 mësojmë serbisht
1105 sed 14 97 mësojmë serbisht
1106 era 14 97 mësojmë serbisht
1107 omer 14 97 učimo albanski
1108 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1109 sew 14 98 mësojmë serbisht
1110 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1111 lola 14 98 mësojmë serbisht
1112 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1113 diki 14 99 mësojmë serbisht
1114 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1115 lia 14 99 mësojmë serbisht
1116 des 14 99 mësojmë serbisht
1117 ser 14 99 mësojmë serbisht
1118 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1119 lio 14 99 mësojmë serbisht
1120 desa 14 99 mësojmë serbisht
1121 omer 14 100 učimo albanski
1122 ddf 14 100 učimo albanski
1123 omer 14 100 učimo albanski
1124 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1125 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1126 sse 14 101 mësojmë serbisht
1127 nuki 14 102 učimo albanski
1128 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1129 des 14 102 mësojmë serbisht
1130 sada 14 102 mësojmë serbisht
1131 nuki 14 102 učimo albanski
1132 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1133 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1134 sed 14 104 mësojmë serbisht
1135 lia 14 104 mësojmë serbisht
1136 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1137 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1138 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1139 bes 14 105 mësojmë serbisht
1140 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1141 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1142 skh 14 106 mësojmë serbisht
1143 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1144 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1145 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1146 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1147 era 14 108 mësojmë serbisht
1148 arta 14 109 mësojmë serbisht
1149 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1150 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1151 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1152 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1153 lola 14 111 mësojmë serbisht
1154 1122 14 111 mësojmë serbisht
1155 sada 14 112 mësojmë serbisht
1156 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1157 sea 14 113 mësojmë serbisht
1158 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1159 sed 14 115 mësojmë serbisht
1160 arta 14 115 mësojmë serbisht
1161 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1162 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1163 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1164 ret 14 117 mësojmë serbisht
1165 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1166 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1167 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1168 888 13 42 mësojmë serbisht
1169 Miki 13 42 učimo albanski
1170 11111 13 44 mësojmë serbisht
1171 Miu 13 45 učimo albanski
1172 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1173 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1174 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1175 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1176 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1177 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1178 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1179 Lpo 13 50 učimo albanski
1180 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1181 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1182 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1183 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1184 lola 13 51 mësojmë serbisht
1185 Kata 13 51 učimo albanski
1186 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1187 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1188 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1189 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1190 lik 13 53 mësojmë serbisht
1191 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1192 Maja 13 54 učimo albanski
1193 Maja 13 54 učimo albanski
1194 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1195 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1196 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1197 Lui 13 55 učimo albanski
1198 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1199 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1200 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1201 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1202 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1203 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1204 jzkzm 13 56 učimo albanski
1205 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1206 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1207 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1208 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1209 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1210 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1211 lola 13 57 mësojmë serbisht
1212 diar 13 57 mësojmë serbisht
1213 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1214 Das 13 57 učimo albanski
1215 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1216 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1217 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1218 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1219 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1220 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1221 omer 13 58 učimo albanski
1222 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1223 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1224 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1225 omer 13 58 učimo albanski
1226 Jakub 13 58 učimo albanski
1227 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1228 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1229 lola 13 58 mësojmë serbisht
1230 Marija 13 58 učimo albanski
1231 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1232 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1233 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1234 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1235 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1236 Ena 13 59 učimo albanski
1237 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1238 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1239 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1240 Mila 13 59 učimo albanski
1241 Marija 13 59 učimo albanski
1242 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1243 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1244 lola 13 59 mësojmë serbisht
1245 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1246 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1247 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1248 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1249 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1250 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1251 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1252 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1253 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1254 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1255 Pot 13 60 učimo albanski
1256 Marija 13 60 učimo albanski
1257 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1258 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1259 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1260 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1261 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1262 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1263 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1264 lola 13 61 mësojmë serbisht
1265 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1266 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1267 lola 13 61 mësojmë serbisht
1268 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1269 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1270 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1271 Marija 13 61 učimo albanski
1272 Marija 13 61 učimo albanski
1273 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1274 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1275 Maja 13 61 učimo albanski
1276 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1277 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1278 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1279 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1280 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1281 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1282 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1283 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1284 Soup 13 62 učimo albanski
1285 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1286 lola 13 62 mësojmë serbisht
1287 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1288 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1289 Guli 13 62 učimo albanski
1290 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1291 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1292 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1293 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1294 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1295 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1296 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1297 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1298 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1299 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1300 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1301 nuki 13 63 učimo albanski
1302 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1303 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1304 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1305 lola 13 63 mësojmë serbisht
1306 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1307 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1308 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1309 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1310 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1311 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1312 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1313 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1314 lola 13 63 mësojmë serbisht
1315 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1316 lola 13 63 mësojmë serbisht
1317 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1318 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1319 Marija 13 63 učimo albanski
1320 nuki 13 63 učimo albanski
1321 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1322 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1323 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1324 Uzt 13 63 učimo albanski
1325 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1326 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1327 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1328 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1329 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1330 nuki 13 64 učimo albanski
1331 marija 13 64 učimo albanski
1332 Marija 13 64 učimo albanski
1333 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1334 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1335 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1336 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1337 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1338 Marija 13 64 učimo albanski
1339 lola 13 64 mësojmë serbisht
1340 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1341 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1342 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1343 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1344 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1345 nuki 13 64 učimo albanski
1346 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1347 lola 13 65 mësojmë serbisht
1348 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1349 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1350 lola 13 65 mësojmë serbisht
1351 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1352 lola 13 65 mësojmë serbisht
1353 lola 13 65 mësojmë serbisht
1354 Popo 13 65 učimo albanski
1355 lola 13 65 mësojmë serbisht
1356 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1357 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1358 Dua 13 65 učimo albanski
1359 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1360 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1361 nuki 13 65 učimo albanski
1362 Maja 13 65 učimo albanski
1363 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1364 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1365 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1366 lola 13 65 mësojmë serbisht
1367 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1368 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1369 Maja 13 65 učimo albanski
1370 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1371 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1372 nuki 13 65 učimo albanski
1373 Dua 13 65 učimo albanski
1374 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1375 nuridin 13 65 učimo albanski
1376 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1377 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1378 nuridin 13 65 učimo albanski
1379 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1380 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1381 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1382 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1383 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1384 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1385 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1386 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1387 cari 13 66 mësojmë serbisht
1388 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1389 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1390 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1391 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1392 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1393 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1394 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1395 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1396 Ena 13 66 učimo albanski
1397 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1398 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1399 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1400 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1401 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1402 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1403 nuki 13 67 učimo albanski
1404 marija 13 67 učimo albanski
1405 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1406 lola 13 67 mësojmë serbisht
1407 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1408 nuki 13 67 učimo albanski
1409 lola 13 67 mësojmë serbisht
1410 Plo 13 67 učimo albanski
1411 Marija 13 67 učimo albanski
1412 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1413 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1414 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1415 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1416 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1417 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1418 Mila 13 68 učimo albanski
1419 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1420 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1421 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1422 Dua 13 68 učimo albanski
1423 Marija 13 68 učimo albanski
1424 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1425 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1426 Maja 13 68 učimo albanski
1427 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1428 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1429 lola 13 68 mësojmë serbisht
1430 nuki 13 68 učimo albanski
1431 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1432 nuki 13 68 učimo albanski
1433 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1434 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1435 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1436 arta 13 68 mësojmë serbisht
1437 Tup 13 68 učimo albanski
1438 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1439 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1440 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1441 nuki 13 68 učimo albanski
1442 deda 13 68 mësojmë serbisht
1443 ksms 13 68 učimo albanski
1444 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1445 nuki 13 68 učimo albanski
1446 nuki 13 68 učimo albanski
1447 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1448 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1449 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1450 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1451 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1452 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1453 faton 13 69 mësojmë serbisht
1454 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1455 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1456 lola 13 69 mësojmë serbisht
1457 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1458 Dua 13 69 učimo albanski
1459 debeo 13 69 učimo albanski
1460 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1461 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1462 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1463 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1464 lola 13 69 mësojmë serbisht
1465 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1466 Dea 13 69 učimo albanski
1467 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1468 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1469 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1470 lola 13 70 mësojmë serbisht
1471 lola 13 70 mësojmë serbisht
1472 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1473 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1474 nuki 13 70 učimo albanski
1475 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1476 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1477 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1478 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1479 Kkkk 13 70 učimo albanski
1480 nuki 13 70 učimo albanski
1481 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1482 lola 13 70 mësojmë serbisht
1483 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1484 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1485 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1486 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1487 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1488 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1489 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1490 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1491 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1492 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1493 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1494 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1495 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1496 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1497 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1498 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1499 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1500 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1501 lola 13 71 mësojmë serbisht
1502 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1503 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1504 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1505 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1506 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1507 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1508 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1509 deda 13 71 mësojmë serbisht
1510 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1511 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1512 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1513 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1514 Opela 13 72 učimo albanski
1515 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1516 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1517 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1518 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1519 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1520 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1521 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1522 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1523 Neda 13 72 učimo albanski
1524 Dua 13 72 učimo albanski
1525 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1526 lola 13 72 mësojmë serbisht
1527 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1528 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1529 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1530 lola 13 72 mësojmë serbisht
1531 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1532 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1533 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1534 nuki 13 72 učimo albanski
1535 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1536 Marija 13 72 učimo albanski
1537 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1538 nuridin 13 72 učimo albanski
1539 nuki 13 72 učimo albanski
1540 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1541 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1542 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1543 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1544 Mila 13 72 učimo albanski
1545 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1546 lola 13 73 mësojmë serbisht
1547 nuki 13 73 učimo albanski
1548 Dea 13 73 učimo albanski
1549 Marija 13 73 učimo albanski
1550 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1551 nuki 13 73 učimo albanski
1552 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1553 Pok 13 73 učimo albanski
1554 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1555 asded 13 73 mësojmë serbisht
1556 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1557 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1558 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1559 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1560 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1561 nuki 13 73 učimo albanski
1562 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1563 Dea 13 73 učimo albanski
1564 nuki 13 73 učimo albanski
1565 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1566 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1567 nuki 13 73 učimo albanski
1568 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1569 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1570 lola 13 73 mësojmë serbisht
1571 nuki 13 73 učimo albanski
1572 nuki 13 73 učimo albanski
1573 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1574 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1575 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1576 nuki 13 73 učimo albanski
1577 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1578 nuki 13 73 učimo albanski
1579 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1580 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1581 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1582 nuki 13 73 učimo albanski
1583 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1584 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1585 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1586 nuki 13 73 učimo albanski
1587 Melida 13 74 učimo albanski
1588 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1589 Dea 13 74 učimo albanski
1590 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1591 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1592 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1593 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1594 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1595 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1596 Lupa 13 74 učimo albanski
1597 niti 13 74 mësojmë serbisht
1598 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1599 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1600 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1601 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1602 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1603 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1604 sada 13 74 mësojmë serbisht
1605 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1606 lira 13 75 mësojmë serbisht
1607 nuki 13 75 učimo albanski
1608 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1609 nuki 13 75 učimo albanski
1610 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1611 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1612 nuki 13 75 učimo albanski
1613 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1614 omer 13 75 učimo albanski
1615 nuki 13 75 učimo albanski
1616 nuki 13 75 učimo albanski
1617 oki 13 75 mësojmë serbisht
1618 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1619 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1620 ads 13 75 mësojmë serbisht
1621 saq 13 75 mësojmë serbisht
1622 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1623 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1624 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1625 Dua 13 75 učimo albanski
1626 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1627 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1628 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1629 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1630 nuki 13 75 učimo albanski
1631 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1632 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1633 Onaa 13 75 učimo albanski
1634 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1635 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1636 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1637 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1638 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1639 nuki 13 75 učimo albanski
1640 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1641 nuki 13 75 učimo albanski
1642 nuki 13 75 učimo albanski
1643 nuki 13 75 učimo albanski
1644 nuki 13 76 učimo albanski
1645 sada 13 76 mësojmë serbisht
1646 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1647 nuki 13 76 učimo albanski
1648 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1649 nuki 13 76 učimo albanski
1650 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1651 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1652 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1653 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1654 sed 13 76 mësojmë serbisht
1655 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1656 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1657 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1658 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1659 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1660 nuki 13 76 učimo albanski
1661 omer 13 76 učimo albanski
1662 omer 13 76 učimo albanski
1663 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1664 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1665 nuki 13 76 učimo albanski
1666 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1667 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1668 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1669 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1670 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1671 nuridin 13 77 učimo albanski
1672 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1673 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1674 nuki 13 77 učimo albanski
1675 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1676 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1677 Dua 13 77 učimo albanski
1678 lala 13 77 mësojmë serbisht
1679 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1680 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1681 nuki 13 77 učimo albanski
1682 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1683 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1684 nuki 13 77 učimo albanski
1685 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1686 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1687 lola 13 77 mësojmë serbisht
1688 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1689 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1690 lala 13 77 mësojmë serbisht
1691 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1692 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1693 nuki 13 77 učimo albanski
1694 nuridin 13 77 učimo albanski
1695 omer 13 77 učimo albanski
1696 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1697 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1698 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1699 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1700 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1701 arta 13 77 mësojmë serbisht
1702 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1703 omer 13 77 učimo albanski
1704 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1705 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1706 nuki 13 77 učimo albanski
1707 nuki 13 77 učimo albanski
1708 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1709 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1710 niti 13 78 mësojmë serbisht
1711 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1712 nuki 13 78 učimo albanski
1713 Ena 13 78 učimo albanski
1714 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1715 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1716 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1717 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1718 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1719 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1720 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1721 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1722 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1723 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1724 nuki 13 78 učimo albanski
1725 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1726 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1727 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1728 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1729 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1730 nuki 13 78 učimo albanski
1731 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1732 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1733 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1734 nuki 13 78 učimo albanski
1735 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1736 Maja 13 79 učimo albanski
1737 DES 13 79 mësojmë serbisht
1738 nuki 13 79 učimo albanski
1739 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1740 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1741 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1742 nuki 13 79 učimo albanski
1743 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1744 nuki 13 79 učimo albanski
1745 nuki 13 79 učimo albanski
1746 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1747 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1748 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1749 nuki 13 79 učimo albanski
1750 desa 13 79 mësojmë serbisht
1751 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1752 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1753 nuki 13 79 učimo albanski
1754 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1755 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1756 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1757 nuki 13 79 učimo albanski
1758 nuki 13 79 učimo albanski
1759 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1760 nuki 13 79 učimo albanski
1761 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1762 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1763 Dua 13 79 učimo albanski
1764 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1765 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1766 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1767 nuki 13 79 učimo albanski
1768 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1769 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1770 Melida 13 80 učimo albanski
1771 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1772 nuki 13 80 učimo albanski
1773 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1774 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1775 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1776 SED 13 80 mësojmë serbisht
1777 sada 13 80 mësojmë serbisht
1778 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1779 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1780 lola 13 80 mësojmë serbisht
1781 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1782 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1783 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1784 Dua 13 80 učimo albanski
1785 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1786 Dea 13 80 učimo albanski
1787 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1788 nuki 13 80 učimo albanski
1789 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1790 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1791 sads 13 81 mësojmë serbisht
1792 nuki 13 81 učimo albanski
1793 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1794 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1795 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1796 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1797 final 13 81 mësojmë serbisht
1798 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1799 omer 13 81 učimo albanski
1800 nuki 13 81 učimo albanski
1801 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1802 omer 13 81 učimo albanski
1803 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1804 DEA 13 81 mësojmë serbisht
1805 nuki 13 81 učimo albanski
1806 nuki 13 81 učimo albanski
1807 omer 13 81 učimo albanski
1808 lkl 13 81 učimo albanski
1809 anela 13 81 učimo albanski
1810 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1811 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1812 7777 13 81 mësojmë serbisht
1813 nuki 13 81 učimo albanski
1814 omer 13 81 učimo albanski
1815 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1816 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1817 lala 13 81 mësojmë serbisht
1818 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1819 nuki 13 81 učimo albanski
1820 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1821 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1822 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1823 Melida 13 81 učimo albanski
1824 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1825 studentja 13 81 učimo albanski
1826 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1827 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1828 arta 13 82 mësojmë serbisht
1829 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1830 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1831 nuki 13 82 učimo albanski
1832 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1833 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1834 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1835 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1836 lule 13 82 mësojmë serbisht
1837 dfs 13 82 učimo albanski
1838 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1839 nuki 13 82 učimo albanski
1840 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1841 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1842 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1843 arta 13 82 učimo albanski
1844 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1845 nuki 13 82 učimo albanski
1846 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1847 lola 13 82 mësojmë serbisht
1848 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1849 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1850 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1851 nuki 13 82 učimo albanski
1852 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1853 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1854 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1855 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1856 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1857 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1858 Melida 13 83 učimo albanski
1859 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1860 lia 13 83 mësojmë serbisht
1861 nuki 13 83 učimo albanski
1862 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1863 nuki 13 83 učimo albanski
1864 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1865 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1866 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1867 Lena 13 83 učimo albanski
1868 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1869 nuki 13 83 učimo albanski
1870 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1871 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1872 sew 13 83 mësojmë serbisht
1873 nuki 13 83 učimo albanski
1874 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1875 Dina 13 83 učimo albanski
1876 swe 13 83 mësojmë serbisht
1877 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1878 nuki 13 84 učimo albanski
1879 Melida 13 84 učimo albanski
1880 omer 13 84 učimo albanski
1881 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1882 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1883 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1884 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1885 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1886 Katarina 13 84 učimo albanski
1887 nuki 13 84 učimo albanski
1888 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1889 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1890 Dua 13 84 učimo albanski
1891 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1892 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1893 omer 13 84 učimo albanski
1894 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1895 omer 13 84 učimo albanski
1896 omer 13 84 učimo albanski
1897 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1898 omer 13 84 učimo albanski
1899 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1900 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1901 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1902 omer 13 84 učimo albanski
1903 arta 13 84 mësojmë serbisht
1904 omer 13 85 učimo albanski
1905 nuridin 13 85 učimo albanski
1906 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1907 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1908 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1909 omer 13 85 učimo albanski
1910 nuki 13 85 učimo albanski
1911 Ena 13 85 učimo albanski
1912 nuki 13 85 učimo albanski
1913 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1914 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1915 SED 13 85 mësojmë serbisht
1916 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1917 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1918 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1919 marija 13 85 učimo albanski
1920 omer 13 85 učimo albanski
1921 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1922 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1923 Dua 13 85 učimo albanski
1924 akur 13 85 mësojmë serbisht
1925 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1926 Dua 13 85 učimo albanski
1927 Dua 13 85 učimo albanski
1928 Jkk 13 85 učimo albanski
1929 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1930 omer 13 85 učimo albanski
1931 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1932 nuridin 13 85 učimo albanski
1933 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1934 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1935 sksksk 13 86 učimo albanski
1936 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1937 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
1938 voci 13 86 mësojmë serbisht
1939 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1940 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1941 nuki 13 86 učimo albanski
1942 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1943 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1944 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1945 nuki 13 86 učimo albanski
1946 majda 13 86 mësojmë serbisht
1947 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1948 lia 13 86 mësojmë serbisht
1949 majda 13 86 mësojmë serbisht
1950 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1951 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1952 plazma keks 13 86 učimo albanski
1953 nuki 13 87 učimo albanski
1954 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1955 sed 13 87 mësojmë serbisht
1956 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1957 omer 13 87 učimo albanski
1958 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1959 nuki 13 87 učimo albanski
1960 nuki 13 87 učimo albanski
1961 nuki 13 87 učimo albanski
1962 nuridin 13 87 učimo albanski
1963 nuridin 13 87 učimo albanski
1964 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1965 omer 13 87 učimo albanski
1966 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1967 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1968 nuki 13 87 učimo albanski
1969 nuki 13 87 učimo albanski
1970 Lena 13 87 učimo albanski
1971 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1972 pepa 13 87 mësojmë serbisht
1973 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1974 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1975 Dua 13 87 učimo albanski
1976 SED 13 87 mësojmë serbisht
1977 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1978 nuki 13 87 učimo albanski
1979 marija 13 87 učimo albanski
1980 nuki 13 87 učimo albanski
1981 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1982 der 13 87 mësojmë serbisht
1983 awe 13 87 mësojmë serbisht
1984 Ena 13 87 učimo albanski
1985 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1986 omer 13 88 učimo albanski
1987 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
1988 Melida 13 88 učimo albanski
1989 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1990 omer 13 88 učimo albanski
1991 liu 13 88 učimo albanski
1992 omer 13 88 učimo albanski
1993 nuki 13 88 učimo albanski
1994 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1995 nuki 13 88 učimo albanski
1996 omer 13 88 učimo albanski
1997 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1998 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1999 omer 13 88 učimo albanski
2000 omer 13 88 učimo albanski
2001 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2002 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
2003 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2004 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2005 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2006 nuki 13 89 učimo albanski
2007 nuki 13 89 učimo albanski
2008 nuki 13 89 učimo albanski
2009 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2010 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
2011 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
2012 Anja 13 89 učimo albanski
2013 MSN 13 89 mësojmë serbisht
2014 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
2015 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2016 Tina 13 89 mësojmë serbisht
2017 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2018 sed 13 89 mësojmë serbisht
2019 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
2020 nuki 13 89 učimo albanski
2021 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2022 nuki 13 89 učimo albanski
2023 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
2024 sada 13 89 učimo albanski
2025 nuki 13 89 učimo albanski
2026 Melida 13 89 učimo albanski
2027 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2028 nuki 13 89 učimo albanski
2029 deda 13 89 mësojmë serbisht
2030 sed 13 89 mësojmë serbisht
2031 student 13 89 učimo albanski
2032 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2033 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2034 nuki 13 89 učimo albanski
2035 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2036 omer 13 90 učimo albanski
2037 nuki 13 90 učimo albanski
2038 Melida 13 90 učimo albanski
2039 bojka 13 90 učimo albanski
2040 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2041 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2042 dfs 13 90 učimo albanski
2043 nuki 13 90 učimo albanski
2044 nuki 13 90 učimo albanski
2045 lola 13 90 mësojmë serbisht
2046 Dea 13 90 učimo albanski
2047 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2048 nuki 13 90 učimo albanski
2049 575 13 90 mësojmë serbisht
2050 miki 13 90 mësojmë serbisht
2051 faton 13 90 mësojmë serbisht
2052 omer 13 90 učimo albanski
2053 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2054 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2055 DER 13 90 mësojmë serbisht
2056 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2057 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2058 Dua 13 90 učimo albanski
2059 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2060 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2061 une 13 91 mësojmë serbisht
2062 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2063 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2064 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2065 arta 13 91 mësojmë serbisht
2066 sada 13 91 mësojmë serbisht
2067 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2068 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2069 nuki 13 91 učimo albanski
2070 nuki 13 91 učimo albanski
2071 desa 13 91 mësojmë serbisht
2072 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2073 lia 13 91 mësojmë serbisht
2074 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2075 keka 13 92 mësojmë serbisht
2076 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2077 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2078 dfs 13 92 učimo albanski
2079 0202 13 92 mësojmë serbisht
2080 qaf 13 92 učimo albanski
2081 nuridin 13 92 učimo albanski
2082 ers 13 92 mësojmë serbisht
2083 nuridin 13 92 učimo albanski
2084 dfs 13 93 učimo albanski
2085 ane 13 93 učimo albanski
2086 dfs 13 93 učimo albanski
2087 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2088 dfs 13 93 učimo albanski
2089 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2090 wer 13 93 učimo albanski
2091 lia 13 94 mësojmë serbisht
2092 nuki 13 94 učimo albanski
2093 Krzys 13 94 učimo albanski
2094 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2095 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2096 nuridin 13 94 učimo albanski
2097 nuridin 13 94 učimo albanski
2098 sed 13 94 mësojmë serbisht
2099 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2100 nuki 13 94 učimo albanski
2101 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2102 nuki 13 94 učimo albanski
2103 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2104 sed 13 94 mësojmë serbisht
2105 nuki 13 94 učimo albanski
2106 marija 13 94 učimo albanski
2107 awe 13 95 mësojmë serbisht
2108 sew 13 95 mësojmë serbisht
2109 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2110 sada 13 95 učimo albanski
2111 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2112 wes 13 96 mësojmë serbisht
2113 alala 13 96 učimo albanski
2114 sed 13 96 mësojmë serbisht
2115 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2116 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2117 omer 13 97 učimo albanski
2118 arta 13 97 mësojmë serbisht
2119 nurce 13 97 učimo albanski
2120 omer 13 97 učimo albanski
2121 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2122 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2123 nurce 13 97 učimo albanski
2124 nuki 13 97 učimo albanski
2125 der 13 97 mësojmë serbisht
2126 nuki 13 97 učimo albanski
2127 sada 13 97 mësojmë serbisht
2128 nuki 13 98 učimo albanski
2129 nuki 13 98 učimo albanski
2130 dfs 13 98 učimo albanski
2131 sed 13 98 mësojmë serbisht
2132 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2133 dfs 13 98 učimo albanski
2134 nuki 13 98 učimo albanski
2135 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2136 nuki 13 98 učimo albanski
2137 arta 13 98 mësojmë serbisht
2138 fds 13 98 mësojmë serbisht
2139 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2140 hre 13 99 učimo albanski
2141 srw 13 99 mësojmë serbisht
2142 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2143 liu 13 99 mësojmë serbisht
2144 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2145 nuki 13 100 učimo albanski
2146 asw 13 100 mësojmë serbisht
2147 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2148 nuki 13 100 učimo albanski
2149 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2150 fsd 13 100 učimo albanski
2151 dea 13 100 mësojmë serbisht
2152 sew 13 100 mësojmë serbisht
2153 lia 13 100 mësojmë serbisht
2154 kurti 2 13 100 učimo albanski
2155 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2156 lia 13 101 mësojmë serbisht
2157 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2158 ase 13 102 mësojmë serbisht
2159 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2160 omer 13 102 učimo albanski
2161 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2162 omer 13 102 učimo albanski
2163 anela 13 102 učimo albanski
2164 lia 13 102 mësojmë serbisht
2165 lia 13 102 mësojmë serbisht
2166 Krešo 13 102 učimo albanski
2167 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2168 sem 13 102 mësojmë serbisht
2169 nuki 13 103 učimo albanski
2170 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2171 nuki 13 103 učimo albanski
2172 anela 13 103 učimo albanski
2173 der 13 103 mësojmë serbisht
2174 der 13 103 mësojmë serbisht
2175 ase 13 104 mësojmë serbisht
2176 ase 13 104 mësojmë serbisht
2177 Mik 13 104 učimo albanski
2178 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2179 luka 13 105 učimo albanski
2180 mlkl 13 105 učimo albanski
2181 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2182 lia 13 105 mësojmë serbisht
2183 liu 13 105 mësojmë serbisht
2184 333 13 105 mësojmë serbisht
2185 deda 13 105 mësojmë serbisht
2186 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2187 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2188 vanja 13 106 učimo albanski
2189 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2190 lia 13 106 mësojmë serbisht
2191 lala 13 106 učimo albanski
2192 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2193 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2194 sew 13 107 mësojmë serbisht
2195 lola 13 107 mësojmë serbisht
2196 isuf 13 107 učimo albanski
2197 mila 13 107 učimo albanski
2198 lio 13 107 mësojmë serbisht
2199 sada 13 108 učimo albanski
2200 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2201 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2202 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2203 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2204 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2205 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2206 ase 13 109 mësojmë serbisht
2207 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2208 33... 13 110 mësojmë serbisht
2209 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2210 sed 13 111 mësojmë serbisht
2211 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2212 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2213 erd 13 112 mësojmë serbisht
2214 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2215 olond 13 112 mësojmë serbisht
2216 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2217 ase 13 112 mësojmë serbisht
2218 desi 13 113 mësojmë serbisht
2219 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2220 sada 13 115 mësojmë serbisht
2221 lia 13 115 mësojmë serbisht
2222 sada 13 115 mësojmë serbisht
2223 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2224 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2225 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2226 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2227 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2228 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2229 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2230 lola 13 119 mësojmë serbisht
2231 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2232 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2233 emina 13 120 mësojmë serbisht
2234 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2235 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2236 arta 13 120 mësojmë serbisht
2237 Sicko 13 120 učimo albanski
2238 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2239 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2240 Kristina 12 47 učimo albanski
2241 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2242 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2243 Porter 12 53 učimo albanski
2244 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2245 Neda 12 53 učimo albanski
2246 lola 12 53 mësojmë serbisht
2247 Miki 12 53 učimo albanski
2248 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2249 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2250 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2251 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2252 Miki 12 55 učimo albanski
2253 lola 12 55 mësojmë serbisht
2254 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2255 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2256 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2257 nuki 12 56 učimo albanski
2258 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2259 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2260 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2261 nuki 12 56 učimo albanski
2262 Bajrami 12 57 učimo albanski
2263 viki 12 57 učimo albanski
2264 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2265 Miki 12 57 učimo albanski
2266 Dua 12 58 učimo albanski
2267 Neda 12 58 učimo albanski
2268 Pos 12 58 učimo albanski
2269 Maja 12 58 učimo albanski
2270 Lpo 12 58 učimo albanski
2271 Miki 12 58 učimo albanski
2272 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2273 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2274 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2275 GenciMan 12 58 učimo albanski
2276 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2277 nuki 12 59 učimo albanski
2278 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2279 Maja 12 59 učimo albanski
2280 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2281 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2282 nuki 12 59 učimo albanski
2283 nuki 12 59 učimo albanski
2284 nuki 12 59 učimo albanski
2285 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2286 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2287 nuki 12 60 učimo albanski
2288 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2289 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2290 nuki 12 60 učimo albanski
2291 Maja 12 60 učimo albanski
2292 Marija 12 60 učimo albanski
2293 filip dimic 12 60 učimo albanski
2294 Lap 12 60 učimo albanski
2295 nuki 12 60 učimo albanski
2296 lola 12 60 mësojmë serbisht
2297 nuki 12 60 učimo albanski
2298 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2299 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2300 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2301 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2302 Marija 12 61 učimo albanski
2303 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2304 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2305 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2306 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2307 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2308 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2309 nuridin 12 61 učimo albanski
2310 nuridin 12 61 učimo albanski
2311 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2312 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2313 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2314 Hhhh 12 62 učimo albanski
2315 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2316 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2317 Marija 12 62 učimo albanski
2318 Dua 12 62 učimo albanski
2319 Plut 12 62 učimo albanski
2320 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2321 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2322 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2323 Lua 12 62 učimo albanski
2324 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2325 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2326 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2327 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2328 memo 12 62 učimo albanski
2329 Maja 12 62 učimo albanski
2330 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2331 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2332 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2333 Neda 12 63 učimo albanski
2334 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2335 Maria 12 63 učimo albanski
2336 lola 12 63 mësojmë serbisht
2337 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2338 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2339 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2340 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2341 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2342 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2343 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2344 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2345 Maja 12 63 učimo albanski
2346 Maja 12 63 učimo albanski
2347 Dea 12 63 učimo albanski
2348 Maja 12 63 učimo albanski
2349 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2350 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2351 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2352 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2353 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2354 Marija 12 64 učimo albanski
2355 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2356 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2357 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2358 mila 12 64 učimo albanski
2359 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2360 lola 12 64 mësojmë serbisht
2361 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2362 Maja 12 64 učimo albanski
2363 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2364 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2365 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2366 Marija 12 64 učimo albanski
2367 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2368 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2369 mila 12 65 učimo albanski
2370 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2371 Maja 12 65 učimo albanski
2372 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2373 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2374 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2375 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2376 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2377 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2378 Marija 12 65 učimo albanski
2379 Marija 12 65 učimo albanski
2380 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2381 Maja 12 65 učimo albanski
2382 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2383 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2384 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2385 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2386 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2387 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2388 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2389 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2390 Maja 12 65 učimo albanski
2391 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2392 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2393 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2394 Maja 12 66 učimo albanski
2395 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2396 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2397 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2398 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2399 nuki 12 66 učimo albanski
2400 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2401 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2402 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2403 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2404 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2405 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2406 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2407 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2408 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2409 mila 12 66 učimo albanski
2410 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2411 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2412 Maja 12 66 učimo albanski
2413 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2414 sada 12 67 mësojmë serbisht
2415 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2416 nuki 12 67 učimo albanski
2417 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2418 Marija 12 67 učimo albanski
2419 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2420 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2421 Maja 12 67 učimo albanski
2422 Maja 12 67 učimo albanski
2423 Maja 12 67 učimo albanski
2424 Posta 12 67 učimo albanski
2425 Pol 12 67 učimo albanski
2426 Asyy 12 67 učimo albanski
2427 nuki 12 67 učimo albanski
2428 Marija 12 67 učimo albanski
2429 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2430 nuki 12 67 učimo albanski
2431 Uko 12 67 učimo albanski
2432 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2433 nuki 12 67 učimo albanski
2434 nuki 12 68 učimo albanski
2435 omer 12 68 učimo albanski
2436 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2437 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2438 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2439 Area 12 68 učimo albanski
2440 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2441 gguu 12 68 učimo albanski
2442 voci 12 68 mësojmë serbisht
2443 omer 12 68 učimo albanski
2444 nuki 12 68 učimo albanski
2445 lola 12 68 mësojmë serbisht
2446 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2447 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2448 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2449 Ata 12 68 učimo albanski
2450 Marija 12 68 učimo albanski
2451 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2452 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2453 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2454 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2455 mila 12 68 učimo albanski
2456 Marija 12 68 učimo albanski
2457 Plkj 12 68 učimo albanski
2458 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2459 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2460 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2461 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2462 Maja 12 68 učimo albanski
2463 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2464 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2465 Marija 12 68 učimo albanski
2466 faton 12 69 mësojmë serbisht
2467 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2468 nuki 12 69 učimo albanski
2469 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2470 nuki 12 69 učimo albanski
2471 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2472 nuki 12 69 učimo albanski
2473 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2474 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2475 Maja 12 69 učimo albanski
2476 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2477 nuki 12 69 učimo albanski
2478 nuki 12 69 učimo albanski
2479 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2480 nuki 12 69 učimo albanski
2481 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2482 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2483 Kristina 12 69 učimo albanski
2484 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2485 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2486 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2487 Marija 12 70 učimo albanski
2488 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2489 wrwrw 12 70 učimo albanski
2490 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2491 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2492 Maja 12 70 učimo albanski
2493 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2494 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2495 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2496 nuki 12 71 učimo albanski
2497 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2498 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2499 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2500 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2501 mila 12 71 učimo albanski
2502 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2503 nuridin 12 71 učimo albanski
2504 riti 12 71 mësojmë serbisht
2505 arta 12 71 mësojmë serbisht
2506 Ena 12 71 učimo albanski
2507 Yaser 12 71 učimo albanski
2508 Marija 12 71 učimo albanski
2509 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2510 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2511 Dea 12 71 učimo albanski
2512 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2513 nuki 12 71 učimo albanski
2514 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2515 Marija 12 71 učimo albanski
2516 nuki 12 71 učimo albanski
2517 scs 12 71 mësojmë serbisht
2518 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2519 nuki 12 71 učimo albanski
2520 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2521 nuki 12 71 učimo albanski
2522 nuki 12 71 učimo albanski
2523 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2524 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2525 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2526 nuridin 12 71 učimo albanski
2527 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2528 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2529 Kingu 12 71 učimo albanski
2530 nuridin 12 72 učimo albanski
2531 desa 12 72 mësojmë serbisht
2532 nuridin 12 72 učimo albanski
2533 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2534 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2535 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2536 buja 12 72 mësojmë serbisht
2537 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2538 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2539 rrttt 12 72 učimo albanski
2540 nuki 12 72 učimo albanski
2541 Asad 12 72 učimo albanski
2542 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2543 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2544 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2545 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2546 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2547 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2548 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2549 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2550 Meka 12 72 učimo albanski
2551 nuki 12 72 učimo albanski
2552 Maja 12 72 učimo albanski
2553 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2554 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2555 Dye 12 72 učimo albanski
2556 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2557 nuki 12 72 učimo albanski
2558 nuki 12 72 učimo albanski
2559 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2560 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2561 Maja 12 73 učimo albanski
2562 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2563 luka 12 73 mësojmë serbisht
2564 nuki 12 73 učimo albanski
2565 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2566 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2567 Marija 12 73 učimo albanski
2568 Selma 12 73 učimo albanski
2569 Pol 12 73 učimo albanski
2570 nuki 12 73 učimo albanski
2571 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2572 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2573 voci 12 73 mësojmë serbisht
2574 nuridin 12 73 učimo albanski
2575 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2576 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2577 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2578 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2579 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2580 alb 12 73 mësojmë serbisht
2581 alb 12 73 mësojmë serbisht
2582 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2583 arta 12 73 mësojmë serbisht
2584 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2585 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2586 omer 12 74 učimo albanski
2587 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2588 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2589 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2590 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2591 nuki 12 74 učimo albanski
2592 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2593 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2594 omer 12 74 učimo albanski
2595 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2596 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2597 pop 12 74 mësojmë serbisht
2598 Ena 12 74 učimo albanski
2599 Dua 12 74 učimo albanski
2600 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2601 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2602 nuki 12 74 učimo albanski
2603 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2604 Adas 12 74 učimo albanski
2605 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2606 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2607 Edin 12 74 učimo albanski
2608 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2609 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2610 Dua 12 74 učimo albanski
2611 Dua 12 75 učimo albanski
2612 Dua 12 75 učimo albanski
2613 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2614 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2615 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2616 nuki 12 75 učimo albanski
2617 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2618 omer 12 75 učimo albanski
2619 nuki 12 75 učimo albanski
2620 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2621 nuki 12 75 učimo albanski
2622 Dua 12 75 učimo albanski
2623 anela 12 75 učimo albanski
2624 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2625 nuki 12 75 učimo albanski
2626 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2627 omer 12 75 učimo albanski
2628 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2629 nuki 12 75 učimo albanski
2630 nuki 12 75 učimo albanski
2631 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2632 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2633 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2634 db 12 75 mësojmë serbisht
2635 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2636 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2637 Gaz 12 75 učimo albanski
2638 aca 12 75 učimo albanski
2639 sss 12 75 mësojmë serbisht
2640 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2641 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2642 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2643 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2644 Melida 12 76 učimo albanski
2645 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2646 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2647 lala 12 76 mësojmë serbisht
2648 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2649 nuki 12 76 učimo albanski
2650 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2651 Dasani 12 76 učimo albanski
2652 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2653 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2654 nuki 12 76 učimo albanski
2655 Suada 12 76 učimo albanski
2656 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2657 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2658 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2659 nuki 12 77 učimo albanski
2660 Maja 12 77 učimo albanski
2661 nuki 12 77 učimo albanski
2662 nuki 12 77 učimo albanski
2663 omer 12 77 učimo albanski
2664 nuki 12 77 učimo albanski
2665 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2666 Kika 12 77 učimo albanski
2667 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2668 Miki 12 77 učimo albanski
2669 545154 12 77 mësojmë serbisht
2670 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2671 nuki 12 77 učimo albanski
2672 faton 12 77 mësojmë serbisht
2673 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2674 nuki 12 77 učimo albanski
2675 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2676 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2677 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2678 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2679 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2680 nuki 12 77 učimo albanski
2681 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2682 nuki 12 77 učimo albanski
2683 nuki 12 77 učimo albanski
2684 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2685 nuki 12 77 učimo albanski
2686 nuki 12 77 učimo albanski
2687 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2688 nuki 12 77 učimo albanski
2689 Dua 12 77 učimo albanski
2690 aia 12 77 učimo albanski
2691 nuki 12 77 učimo albanski
2692 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2693 nuki 12 77 učimo albanski
2694 Dua 12 77 učimo albanski
2695 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2696 omer 12 77 učimo albanski
2697 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2698 Marija 12 77 učimo albanski
2699 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2700 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2701 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2702 nuki 12 78 učimo albanski
2703 Dua 12 78 učimo albanski
2704 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2705 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2706 nuridin 12 78 učimo albanski
2707 deda 12 78 mësojmë serbisht
2708 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2709 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2710 niti 12 78 mësojmë serbisht
2711 nuridin 12 78 učimo albanski
2712 Dua 12 78 učimo albanski
2713 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2714 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2715 Zulo 12 78 učimo albanski
2716 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2717 Ona 12 78 učimo albanski
2718 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2719 nuki 12 78 učimo albanski
2720 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2721 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2722 nuki 12 78 učimo albanski
2723 nuki 12 78 učimo albanski
2724 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2725 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2726 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2727 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2728 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2729 nuki 12 79 učimo albanski
2730 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2731 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2732 nuki 12 79 učimo albanski
2733 Dua 12 79 učimo albanski
2734 Dea 12 79 učimo albanski
2735 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2736 Maja 12 79 učimo albanski
2737 nuki 12 79 učimo albanski
2738 cvx 12 79 učimo albanski
2739 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2740 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2741 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2742 nuki 12 79 učimo albanski
2743 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2744 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2745 memo 12 79 učimo albanski
2746 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2747 Selma 12 79 učimo albanski
2748 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2749 dddeee 12 79 učimo albanski
2750 MARIJA 12 80 učimo albanski
2751 nuki 12 80 učimo albanski
2752 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2753 nuki 12 80 učimo albanski
2754 Dea 12 80 učimo albanski
2755 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2756 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2757 omer 12 80 učimo albanski
2758 Bigi 12 80 učimo albanski
2759 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2760 nuki 12 80 učimo albanski
2761 omer 12 80 učimo albanski
2762 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2763 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2764 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2765 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2766 DER 12 80 mësojmë serbisht
2767 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2768 nuki 12 80 učimo albanski
2769 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2770 nuki 12 80 učimo albanski
2771 fffff 12 80 učimo albanski
2772 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2773 Suada 12 80 učimo albanski
2774 nuki 12 80 učimo albanski
2775 Hjj 12 81 učimo albanski
2776 Ona 12 81 učimo albanski
2777 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2778 nuki 12 81 učimo albanski
2779 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2780 Jasmina 12 81 učimo albanski
2781 Onaa 12 81 učimo albanski
2782 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2783 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2784 deda 12 81 mësojmë serbisht
2785 nuki 12 81 učimo albanski
2786 nuki 12 81 učimo albanski
2787 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2788 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2789 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2790 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2791 nuridin 12 81 učimo albanski
2792 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2793 nuki 12 81 učimo albanski
2794 nuki 12 81 učimo albanski
2795 nuki 12 81 učimo albanski
2796 nuki 12 81 učimo albanski
2797 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2798 ffeer 12 81 učimo albanski
2799 nuki 12 81 učimo albanski
2800 Melida 12 81 učimo albanski
2801 nuki 12 81 učimo albanski
2802 Onaa 12 81 učimo albanski
2803 nuki 12 81 učimo albanski
2804 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2805 nuridin 12 81 učimo albanski
2806 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2807 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2808 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2809 nuki 12 81 učimo albanski
2810 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2811 nuki 12 81 učimo albanski
2812 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2813 Dua 12 81 učimo albanski
2814 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2815 Lena 12 82 učimo albanski
2816 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2817 nuki 12 82 učimo albanski
2818 SED 12 82 mësojmë serbisht
2819 Marija 12 82 učimo albanski
2820 liu 12 82 mësojmë serbisht
2821 omer 12 82 učimo albanski
2822 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2823 Maja 12 82 učimo albanski
2824 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2825 Maja 12 82 učimo albanski
2826 nuki 12 82 učimo albanski
2827 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2828 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2829 sed 12 82 mësojmë serbisht
2830 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2831 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2832 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2833 Dea 12 82 učimo albanski
2834 omer 12 82 učimo albanski
2835 omer 12 82 učimo albanski
2836 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2837 nuki 12 82 učimo albanski
2838 nuki 12 82 učimo albanski
2839 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2840 Dua 12 82 učimo albanski
2841 omer 12 82 učimo albanski
2842 nuki 12 82 učimo albanski
2843 nuki 12 82 učimo albanski
2844 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2845 ldls 12 83 učimo albanski
2846 nuki 12 83 učimo albanski
2847 Melida 12 83 učimo albanski
2848 Onaa 12 83 učimo albanski
2849 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2850 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2851 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2852 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2853 Melida 12 83 učimo albanski
2854 Dina 12 83 učimo albanski
2855 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2856 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2857 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2858 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2859 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2860 Dua 12 83 učimo albanski
2861 dfs 12 83 učimo albanski
2862 mila 12 83 učimo albanski
2863 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2864 lola 12 83 mësojmë serbisht
2865 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2866 Onaa 12 83 učimo albanski
2867 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2868 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2869 omer 12 83 učimo albanski
2870 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2871 nuki 12 83 učimo albanski
2872 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2873 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2874 Lena 12 83 učimo albanski
2875 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2876 omer 12 83 učimo albanski
2877 daf 12 83 mësojmë serbisht
2878 lala 12 83 mësojmë serbisht
2879 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2880 omer 12 84 učimo albanski
2881 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2882 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2883 Melida 12 84 učimo albanski
2884 Melida 12 84 učimo albanski
2885 nuki 12 84 učimo albanski
2886 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2887 nuki 12 84 učimo albanski
2888 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2889 Ona 12 84 učimo albanski
2890 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2891 Dua 12 84 učimo albanski
2892 zds 12 84 mësojmë serbisht
2893 nuki 12 84 učimo albanski
2894 nuki 12 84 učimo albanski
2895 Dua 12 84 učimo albanski
2896 nurce 12 84 učimo albanski
2897 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2898 omer 12 84 učimo albanski
2899 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2900 Dua 12 84 učimo albanski
2901 nurce 12 84 učimo albanski
2902 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2903 Ona 12 84 učimo albanski
2904 ttttttt 12 84 učimo albanski
2905 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2906 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2907 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2908 Melida 12 84 učimo albanski
2909 Sara 12 85 učimo albanski
2910 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2911 Dua 12 85 učimo albanski
2912 nuridin 12 85 učimo albanski
2913 nuki 12 85 učimo albanski
2914 lola 12 85 mësojmë serbisht
2915 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2916 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2917 Trep 12 85 učimo albanski
2918 nuki 12 85 učimo albanski
2919 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
2920 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2921 Melida 12 85 učimo albanski
2922 nuki 12 85 učimo albanski
2923 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2924 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2925 nuki 12 85 učimo albanski
2926 nuki 12 85 učimo albanski
2927 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2928 nuki 12 85 učimo albanski
2929 omer 12 85 učimo albanski
2930 nuki 12 85 učimo albanski
2931 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2932 nuki 12 85 učimo albanski
2933 Melida 12 85 učimo albanski
2934 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2935 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2936 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2937 anela 12 85 učimo albanski
2938 nuki 12 85 učimo albanski
2939 Melida 12 85 učimo albanski
2940 Melida 12 85 učimo albanski
2941 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2942 nuki 12 85 učimo albanski
2943 omer 12 85 učimo albanski
2944 Melida 12 85 učimo albanski
2945 Neeaa 12 86 učimo albanski
2946 Dua 12 86 učimo albanski
2947 voci 12 86 mësojmë serbisht
2948 omer 12 86 učimo albanski
2949 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2950 zaza 12 86 učimo albanski
2951 jakak 12 86 učimo albanski
2952 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2953 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2954 nuki 12 86 učimo albanski
2955 Melida 12 86 učimo albanski
2956 Rona 12 86 učimo albanski
2957 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2958 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2959 Melida 12 86 učimo albanski
2960 nuki 12 86 učimo albanski
2961 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2962 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2963 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2964 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2965 Ena 12 86 učimo albanski
2966 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2967 Melida 12 86 učimo albanski
2968 Dua 12 86 učimo albanski
2969 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2970 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2971 artan 12 86 mësojmë serbisht
2972 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
2973 omer 12 86 učimo albanski
2974 nuki 12 86 učimo albanski
2975 nuki 12 86 učimo albanski
2976 Dua 12 87 učimo albanski
2977 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2978 pepa 12 87 mësojmë serbisht
2979 DES 12 87 mësojmë serbisht
2980 Xddd 12 87 učimo albanski
2981 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2982 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2983 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2984 nuki 12 87 učimo albanski
2985 Luna 12 87 učimo albanski
2986 Dua 12 87 učimo albanski
2987 aca 12 87 učimo albanski
2988 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2989 nuki 12 87 učimo albanski
2990 Dua 12 87 učimo albanski
2991 sis 12 87 mësojmë serbisht
2992 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2993 nuki 12 88 učimo albanski
2994 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2995 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
2996 Dua 12 88 učimo albanski
2997 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2998 Fizi 12 88 učimo albanski
2999 DER 12 88 mësojmë serbisht
3000 Melida 12 88 učimo albanski
3001 sed 12 88 mësojmë serbisht
3002 Ona 12 88 učimo albanski
3003 desa 12 88 mësojmë serbisht
3004 Mila 12 88 učimo albanski
3005 ana 12 88 učimo albanski
3006 nuki 12 88 učimo albanski
3007 Dua 12 88 učimo albanski
3008 Linda 12 88 mësojmë serbisht
3009 nuki 12 88 učimo albanski
3010 Dua 12 88 učimo albanski
3011 Dea 12 88 učimo albanski
3012 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
3013 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
3014 nuki 12 88 učimo albanski
3015 nuki 12 88 učimo albanski
3016 nuki 12 88 učimo albanski
3017 nuki 12 88 učimo albanski
3018 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
3019 Tina 12 88 mësojmë serbisht
3020 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
3021 nuki 12 88 učimo albanski
3022 Dea 12 88 učimo albanski
3023 0202 12 89 učimo albanski
3024 Dina 12 89 učimo albanski
3025 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
3026 unknown 12 89 mësojmë serbisht
3027 nuki 12 89 učimo albanski
3028 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3029 DER 12 89 mësojmë serbisht
3030 Arta 12 89 učimo albanski
3031 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3032 Dea 12 89 učimo albanski
3033 nuki 12 89 učimo albanski
3034 nuki 12 89 učimo albanski
3035 Melida 12 89 učimo albanski
3036 nuki 12 89 učimo albanski
3037 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3038 mila 12 89 učimo albanski
3039 Suada 12 89 učimo albanski
3040 nuki 12 89 učimo albanski
3041 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3042 Suada 12 89 učimo albanski
3043 nuki 12 89 učimo albanski
3044 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3045 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3046 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3047 Aero 12 90 učimo albanski
3048 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3049 nuki 12 90 učimo albanski
3050 nuki 12 90 učimo albanski
3051 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3052 Tuar 12 90 učimo albanski
3053 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3054 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3055 anela 12 90 učimo albanski
3056 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3057 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3058 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3059 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3060 561436 12 90 mësojmë serbisht
3061 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3062 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3063 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3064 popo 12 90 mësojmë serbisht
3065 dfs 12 90 učimo albanski
3066 nuki 12 90 učimo albanski
3067 voc 12 90 mësojmë serbisht
3068 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3069 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3070 nuki 12 90 učimo albanski
3071 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3072 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3073 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3074 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3075 DER 12 90 mësojmë serbisht
3076 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3077 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3078 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3079 nuki 12 91 učimo albanski
3080 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3081 Melida 12 91 učimo albanski
3082 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3083 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3084 nuki 12 91 učimo albanski
3085 fer 12 91 mësojmë serbisht
3086 faton 12 91 mësojmë serbisht
3087 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3088 gff 12 91 mësojmë serbisht
3089 nuki 12 91 učimo albanski
3090 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3091 nuki 12 91 učimo albanski
3092 nuki 12 91 učimo albanski
3093 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3094 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3095 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3096 dea 12 91 mësojmë serbisht
3097 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3098 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3099 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3100 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3101 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3102 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3103 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3104 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3105 nuki 12 91 učimo albanski
3106 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3107 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3108 sada 12 91 mësojmë serbisht
3109 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3110 Ana 12 92 učimo albanski
3111 Saliha 12 92 učimo albanski
3112 nuki 12 92 učimo albanski
3113 Luna 12 92 učimo albanski
3114 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3115 54545 12 92 mësojmë serbisht
3116 nuki 12 92 učimo albanski
3117 Dea 12 92 učimo albanski
3118 WES 12 92 mësojmë serbisht
3119 desa 12 92 mësojmë serbisht
3120 nuki 12 92 učimo albanski
3121 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3122 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3123 nuki 12 92 učimo albanski
3124 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3125 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3126 nuki 12 92 učimo albanski
3127 anwla 12 92 učimo albanski
3128 lia 12 92 mësojmë serbisht
3129 nuki 12 92 učimo albanski
3130 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3131 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3132 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3133 faton 12 93 mësojmë serbisht
3134 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3135 sed 12 93 mësojmë serbisht
3136 lia 12 93 mësojmë serbisht
3137 SED 12 93 mësojmë serbisht
3138 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3139 Ona 12 93 učimo albanski
3140 omer 12 93 učimo albanski
3141 omer 12 93 učimo albanski
3142 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3143 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3144 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3145 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3146 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3147 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3148 mur 12 94 učimo albanski
3149 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3150 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3151 sada 12 94 učimo albanski
3152 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3153 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3154 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3155 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3156 Ona 12 94 učimo albanski
3157 Jhj 12 94 učimo albanski
3158 Ona 12 94 učimo albanski
3159 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3160 lia 12 94 mësojmë serbisht
3161 rtyuio 12 94 učimo albanski
3162 Dua 12 94 učimo albanski
3163 dfs 12 94 učimo albanski
3164 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3165 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3166 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3167 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3168 kur 12 95 učimo albanski
3169 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3170 MELIDA 12 95 učimo albanski
3171 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3172 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3173 Dua 12 95 učimo albanski
3174 omer 12 95 učimo albanski
3175 swe 12 95 mësojmë serbisht
3176 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3177 omer 12 95 učimo albanski
3178 kajli 12 95 učimo albanski
3179 lia 12 95 mësojmë serbisht
3180 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3181 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3182 lia 12 96 mësojmë serbisht
3183 marija 12 96 učimo albanski
3184 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3185 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3186 omer 12 96 učimo albanski
3187 arta 12 96 mësojmë serbisht
3188 omer 12 96 učimo albanski
3189 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3190 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3191 DEA 12 97 mësojmë serbisht
3192 qwa 12 97 učimo albanski
3193 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3194 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3195 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3196 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3197 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3198 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3199 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3200 omer 12 98 učimo albanski
3201 omer 12 98 učimo albanski
3202 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3203 arta 12 98 mësojmë serbisht
3204 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3205 lia 12 98 mësojmë serbisht
3206 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3207 Lena 12 98 učimo albanski
3208 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3209 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3210 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3211 sed 12 99 mësojmë serbisht
3212 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3213 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3214 omer 12 99 učimo albanski
3215 DEA 12 99 mësojmë serbisht
3216 omer 12 99 učimo albanski
3217 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3218 Dzenan 12 99 učimo albanski
3219 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3220 res 12 99 mësojmë serbisht
3221 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3222 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3223 omer 12 100 učimo albanski
3224 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3225 nuridin 12 100 učimo albanski
3226 nuridin 12 100 učimo albanski
3227 omer 12 100 učimo albanski
3228 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3229 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3230 omer 12 100 učimo albanski
3231 omer 12 100 učimo albanski
3232 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3233 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3234 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3235 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3236 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3237 lol 12 101 učimo albanski
3238 Melida 12 101 učimo albanski
3239 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3240 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3241 nuki 12 101 učimo albanski
3242 nuki 12 101 učimo albanski
3243 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3244 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3245 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3246 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3247 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3248 waq 12 102 mësojmë serbisht
3249 Melida 12 102 učimo albanski
3250 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3251 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3252 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3253 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3254 sada 12 102 učimo albanski
3255 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3256 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3257 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3258 Hhh 12 103 učimo albanski
3259 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3260 sad 12 103 učimo albanski
3261 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3262 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3263 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3264 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3265 nurce 12 103 učimo albanski
3266 omer 12 103 učimo albanski
3267 nurce 12 103 učimo albanski
3268 omer 12 103 učimo albanski
3269 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3270 lia 12 103 mësojmë serbisht
3271 loi 12 103 učimo albanski
3272 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3273 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3274 omer 12 104 učimo albanski
3275 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3276 omer 12 104 učimo albanski
3277 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3278 inni 12 104 mësojmë serbisht
3279 arta 12 104 mësojmë serbisht
3280 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3281 K24 12 104 mësojmë serbisht
3282 EMINA 12 104 učimo albanski
3283 Ona 12 104 učimo albanski
3284 sada 12 104 učimo albanski
3285 banja 12 104 učimo albanski
3286 marija 12 104 učimo albanski
3287 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3288 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3289 nuki 12 105 učimo albanski
3290 nuki 12 105 učimo albanski
3291 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3292 Ana 12 105 učimo albanski
3293 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3294 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3295 baki 12 105 mësojmë serbisht
3296 NED 12 105 mësojmë serbisht
3297 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3298 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3299 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3300 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3301 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3302 kum 12 106 mësojmë serbisht
3303 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3304 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3305 ana 12 106 učimo albanski
3306 artan 12 106 mësojmë serbisht
3307 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3308 Melida 12 106 učimo albanski
3309 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3310 sed 12 107 mësojmë serbisht
3311 vanja 12 107 učimo albanski
3312 hhjjk 12 107 učimo albanski
3313 nuridin 12 107 učimo albanski
3314 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3315 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3316 nuridin 12 107 učimo albanski
3317 nuki 12 108 učimo albanski
3318 sada 12 108 učimo albanski
3319 sada 12 108 mësojmë serbisht
3320 nuki 12 108 učimo albanski
3321 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3322 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3323 Melida 12 108 učimo albanski
3324 xim 12 108 mësojmë serbisht
3325 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3326 anas 12 108 mësojmë serbisht
3327 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3328 dre 12 109 mësojmë serbisht
3329 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3330 omer 12 109 učimo albanski
3331 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3332 set 12 109 mësojmë serbisht
3333 eda 12 109 mësojmë serbisht
3334 omer 12 109 učimo albanski
3335 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3336 lia 12 109 mësojmë serbisht
3337 diki 12 109 mësojmë serbisht
3338 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3339 Yalo 12 109 učimo albanski
3340 Alma 12 109 učimo albanski
3341 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3342 papa 12 110 mësojmë serbisht
3343 edina 12 111 učimo albanski
3344 sev 12 111 učimo albanski
3345 lia 12 111 mësojmë serbisht
3346 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3347 dfs 12 111 učimo albanski
3348 luli 12 111 mësojmë serbisht
3349 sen 12 111 mësojmë serbisht
3350 artan 12 112 mësojmë serbisht
3351 selmaa 12 112 učimo albanski
3352 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3353 sed 12 112 mësojmë serbisht
3354 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3355 jul 12 113 mësojmë serbisht
3356 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3357 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3358 res 12 113 mësojmë serbisht
3359 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3360 sta 12 113 mësojmë serbisht
3361 masa 12 114 mësojmë serbisht
3362 jer 12 114 mësojmë serbisht
3363 ane 12 115 učimo albanski
3364 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3365 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3366 lio 12 115 mësojmë serbisht
3367 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3368 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3369 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3370 daf 12 117 mësojmë serbisht
3371 sada 12 117 mësojmë serbisht
3372 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3373 arta 12 118 mësojmë serbisht
3374 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3375 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3376 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3377 eda 12 119 mësojmë serbisht
3378 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3379 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3380 arta 12 120 mësojmë serbisht
3381 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3382 nesa 12 120 učimo albanski
3383 safija 12 120 učimo albanski
3384 ada 12 120 mësojmë serbisht
3385 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3386 arta 12 120 mësojmë serbisht
3387 kia 12 120 mësojmë serbisht
3388 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3389 lola 12 120 mësojmë serbisht
3390 arta 12 120 mësojmë serbisht
3391 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3392 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3393 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3394 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3395 skek 12 120 mësojmë serbisht
3396 joni 12 120 mësojmë serbisht
3397 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3398 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3399 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3400 asd 12 120 mësojmë serbisht
3401 lia 12 120 mësojmë serbisht
3402 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3403 eee 12 120 mësojmë serbisht
3404 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3405 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3406 Milena 12 120 učimo albanski
3407 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3408 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3409 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3410 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3411 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3412 ana 11 41 mësojmë serbisht
3413 uuuu 11 44 učimo albanski
3414 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3415 Miki 11 49 učimo albanski
3416 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3417 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3418 Miki 11 51 učimo albanski
3419 8888 11 52 mësojmë serbisht
3420 kristina 11 52 učimo albanski
3421 aca 11 53 učimo albanski
3422 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3423 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3424 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3425 444 11 54 mësojmë serbisht
3426 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3427 888 11 56 mësojmë serbisht
3428 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3429 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3430 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3431 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3432 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3433 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3434 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3435 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3436 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3437 Azte 11 58 učimo albanski
3438 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3439 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3440 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3441 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3442 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3443 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3444 Asad 11 60 učimo albanski
3445 nuki 11 60 učimo albanski
3446 Maja 11 60 učimo albanski
3447 22555 11 60 mësojmë serbisht
3448 Njgugug 11 60 učimo albanski
3449 nuki 11 60 učimo albanski
3450 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3451 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3452 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3453 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3454 Maja 11 61 učimo albanski
3455 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3456 Plota 11 61 učimo albanski
3457 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3458 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3459 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3460 nuki 11 62 učimo albanski
3461 nuki 11 62 učimo albanski
3462 Neda 11 62 učimo albanski
3463 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3464 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3465 nuki 11 62 učimo albanski
3466 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3467 Marija 11 62 učimo albanski
3468 nuki 11 62 učimo albanski
3469 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3470 nuki 11 62 učimo albanski
3471 nuki 11 62 učimo albanski
3472 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3473 nuki 11 62 učimo albanski
3474 nuki 11 62 učimo albanski
3475 Marija 11 63 učimo albanski
3476 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3477 Neda 11 63 učimo albanski
3478 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3479 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3480 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3481 Marija 11 63 učimo albanski
3482 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3483 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3484 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3485 Maja 11 64 učimo albanski
3486 Marija 11 64 učimo albanski
3487 nuki 11 64 učimo albanski
3488 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3489 Tarenta 11 64 učimo albanski
3490 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3491 nuki 11 64 učimo albanski
3492 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3493 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3494 Marija 11 64 učimo albanski
3495 Maja 11 64 učimo albanski
3496 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3497 Marija 11 65 učimo albanski
3498 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3499 Marija 11 65 učimo albanski
3500 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3501 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3502 King 11 65 mësojmë serbisht
3503 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3504 Mui 11 65 učimo albanski
3505 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3506 memo 11 65 učimo albanski
3507 Marija 11 65 učimo albanski
3508 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3509 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3510 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3511 Maja 11 66 učimo albanski
3512 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3513 Jio 11 66 učimo albanski
3514 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3515 Maja 11 66 učimo albanski
3516 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3517 Marija 11 66 učimo albanski
3518 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3519 Ton 11 66 učimo albanski
3520 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3521 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3522 nuridin 11 66 učimo albanski
3523 nuridin 11 66 učimo albanski
3524 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3525 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3526 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3527 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3528 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3529 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3530 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3531 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3532 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3533 nuki 11 68 učimo albanski
3534 nuki 11 68 učimo albanski
3535 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3536 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3537 nuki 11 68 učimo albanski
3538 nuki 11 68 učimo albanski
3539 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3540 nuki 11 68 učimo albanski
3541 nuki 11 68 učimo albanski
3542 Posta 11 68 učimo albanski
3543 Neda 11 69 učimo albanski
3544 nuki 11 69 učimo albanski
3545 nuki 11 69 učimo albanski
3546 nuki 11 69 učimo albanski
3547 nuki 11 69 učimo albanski
3548 nuki 11 69 učimo albanski
3549 Marija 11 69 učimo albanski
3550 nuki 11 69 učimo albanski
3551 Maja 11 69 učimo albanski
3552 Maja 11 69 učimo albanski
3553 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3554 Maja 11 69 učimo albanski
3555 Maja 11 69 učimo albanski
3556 nuki 11 70 učimo albanski
3557 mila 11 70 učimo albanski
3558 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3559 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3560 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3561 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3562 asd 11 70 učimo albanski
3563 niku 11 70 učimo albanski
3564 faton 11 70 mësojmë serbisht
3565 Maja 11 70 učimo albanski
3566 Dua 11 70 učimo albanski
3567 nuki 11 70 učimo albanski
3568 nuki 11 70 učimo albanski
3569 Maja 11 70 učimo albanski
3570 omer 11 70 učimo albanski
3571 nuki 11 70 učimo albanski
3572 omer 11 70 učimo albanski
3573 fws 11 70 učimo albanski
3574 lola 11 70 mësojmë serbisht
3575 Maja 11 70 učimo albanski
3576 niku 11 70 učimo albanski
3577 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3578 Dua 11 70 učimo albanski
3579 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3580 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3581 Maja 11 70 učimo albanski
3582 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3583 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3584 Kkkk 11 71 učimo albanski
3585 Neda 11 71 učimo albanski
3586 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3587 nuki 11 71 učimo albanski
3588 asf 11 71 mësojmë serbisht
3589 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3590 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3591 nuki 11 71 učimo albanski
3592 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3593 nuki 11 71 učimo albanski
3594 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3595 Musa 11 71 učimo albanski
3596 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3597 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3598 Marija 11 71 učimo albanski
3599 Luna 11 71 učimo albanski
3600 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3601 nuki 11 71 učimo albanski
3602 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3603 nuki 11 72 učimo albanski
3604 nuki 11 72 učimo albanski
3605 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3606 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3607 Suada 11 72 učimo albanski
3608 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3609 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3610 lola 11 72 učimo albanski
3611 nuki 11 72 učimo albanski
3612 Zula 11 72 učimo albanski
3613 nuki 11 72 učimo albanski
3614 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3615 nuki 11 72 učimo albanski
3616 Qwerty 11 72 učimo albanski
3617 nuki 11 72 učimo albanski
3618 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3619 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3620 Marija 11 72 učimo albanski
3621 nuki 11 72 učimo albanski
3622 nuki 11 72 učimo albanski
3623 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3624 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3625 Marija 11 73 učimo albanski
3626 miki 11 73 učimo albanski
3627 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3628 nuridin 11 73 učimo albanski
3629 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3630 biljana 11 73 učimo albanski
3631 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3632 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3633 nuridin 11 73 učimo albanski
3634 nelka 11 73 učimo albanski
3635 Marija 11 73 učimo albanski
3636 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3637 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3638 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3639 Jasmina 11 73 učimo albanski
3640 memo 11 73 učimo albanski
3641 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3642 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3643 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3644 nuki 11 74 učimo albanski
3645 Ona 11 74 učimo albanski
3646 Sara 11 74 učimo albanski
3647 adad 11 74 učimo albanski
3648 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3649 arta 11 74 učimo albanski
3650 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3651 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3652 Nbgz 11 74 učimo albanski
3653 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3654 nuki 11 74 učimo albanski
3655 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3656 Ona 11 74 učimo albanski
3657 nuki 11 75 učimo albanski
3658 nuki 11 75 učimo albanski
3659 diki 11 75 mësojmë serbisht
3660 Maja 11 75 učimo albanski
3661 biljana 11 75 učimo albanski
3662 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3663 Dua 11 75 učimo albanski
3664 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3665 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3666 Ena 11 75 učimo albanski
3667 Dua 11 75 učimo albanski
3668 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3669 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3670 Marija 11 76 učimo albanski
3671 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3672 Marija 11 76 učimo albanski
3673 Kika 11 76 učimo albanski
3674 nuridin 11 76 učimo albanski
3675 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3676 Nanana 11 76 učimo albanski
3677 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3678 nurce 11 76 učimo albanski
3679 Marija 11 76 učimo albanski
3680 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3681 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3682 nurce 11 76 učimo albanski
3683 Atar 11 76 učimo albanski
3684 nuridin 11 76 učimo albanski
3685 Dua 11 76 učimo albanski
3686 King 11 76 mësojmë serbisht
3687 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3688 Marija 11 76 učimo albanski
3689 derty 11 76 učimo albanski
3690 nuki 11 77 učimo albanski
3691 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3692 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3693 Asd 11 77 učimo albanski
3694 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3695 nuki 11 77 učimo albanski
3696 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3697 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3698 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3699 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3700 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3701 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3702 nuki 11 78 učimo albanski
3703 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3704 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3705 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3706 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3707 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3708 nuki 11 78 učimo albanski
3709 omer 11 78 učimo albanski
3710 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3711 omer 11 78 učimo albanski
3712 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3713 nuki 11 78 učimo albanski
3714 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3715 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3716 nuki 11 78 učimo albanski
3717 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3718 Melida 11 78 učimo albanski
3719 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3720 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3721 deda 11 78 mësojmë serbisht
3722 Marija 11 78 učimo albanski
3723 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3724 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3725 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3726 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3727 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3728 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3729 Dua 11 79 učimo albanski
3730 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3731 nuki 11 79 učimo albanski
3732 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3733 nuki 11 79 učimo albanski
3734 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3735 Dua 11 79 učimo albanski
3736 Marija 11 79 učimo albanski
3737 nuki 11 79 učimo albanski
3738 nuki 11 80 učimo albanski
3739 nuki 11 80 učimo albanski
3740 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3741 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3742 biljana 11 80 učimo albanski
3743 Melida 11 80 učimo albanski
3744 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3745 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3746 Suada 11 80 učimo albanski
3747 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3748 Dua 11 80 učimo albanski
3749 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3750 voci 11 80 mësojmë serbisht
3751 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3752 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3753 nuki 11 80 učimo albanski
3754 nuki 11 80 učimo albanski
3755 Ena 11 80 učimo albanski
3756 nuki 11 80 učimo albanski
3757 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3758 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3759 Maja 11 80 učimo albanski
3760 Linda 11 80 učimo albanski
3761 nuki 11 80 učimo albanski
3762 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3763 Suada 11 80 učimo albanski
3764 Suada 11 81 učimo albanski
3765 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3766 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3767 nuki 11 81 učimo albanski
3768 nurce 11 81 učimo albanski
3769 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3770 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3771 nuki 11 81 učimo albanski
3772 nuki 11 81 učimo albanski
3773 nuki 11 81 učimo albanski
3774 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3775 Val 11 81 mësojmë serbisht
3776 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3777 nuki 11 81 učimo albanski
3778 nuki 11 81 učimo albanski
3779 nuki 11 81 učimo albanski
3780 nurce 11 81 učimo albanski
3781 nuki 11 81 učimo albanski
3782 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3783 omer 11 82 učimo albanski
3784 nuki 11 82 učimo albanski
3785 nuki 11 82 učimo albanski
3786 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3787 Sara 11 82 učimo albanski
3788 Jasmina 11 82 učimo albanski
3789 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3790 omer 11 82 učimo albanski
3791 Lena 11 82 učimo albanski
3792 Ela 11 82 učimo albanski
3793 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3794 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3795 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3796 Yer 11 82 učimo albanski
3797 Suada 11 82 učimo albanski
3798 omer 11 83 učimo albanski
3799 Une 11 83 mësojmë serbisht
3800 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3801 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3802 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3803 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3804 nuki 11 83 učimo albanski
3805 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3806 dfs 11 83 učimo albanski
3807 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3808 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3809 Melida 11 83 učimo albanski
3810 Dua 11 83 učimo albanski
3811 nuki 11 83 učimo albanski
3812 Niki 11 83 učimo albanski
3813 nuki 11 83 učimo albanski
3814 nuki 11 83 učimo albanski
3815 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3816 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3817 omer 11 83 učimo albanski
3818 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3819 nuki 11 83 učimo albanski
3820 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3821 nuki 11 83 učimo albanski
3822 Suada 11 83 učimo albanski
3823 sala 11 83 mësojmë serbisht
3824 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3825 Maja 11 83 učimo albanski
3826 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3827 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3828 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3829 nuki 11 84 učimo albanski
3830 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3831 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3832 marija 11 84 učimo albanski
3833 Babsbs 11 84 učimo albanski
3834 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3835 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3836 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3837 Ona 11 84 učimo albanski
3838 Jaca 11 84 učimo albanski
3839 roki 11 84 učimo albanski
3840 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3841 Dua 11 84 učimo albanski
3842 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3843 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3844 Melida 11 84 učimo albanski
3845 nuki 11 84 učimo albanski
3846 Suada 11 84 učimo albanski
3847 Dea 11 84 učimo albanski
3848 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3849 Jaca 11 85 učimo albanski
3850 lola 11 85 mësojmë serbisht
3851 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3852 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3853 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3854 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3855 lal 11 85 mësojmë serbisht
3856 biljana 11 86 učimo albanski
3857 nuki 11 86 učimo albanski
3858 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3859 nuki 11 86 učimo albanski
3860 ASAS 11 86 učimo albanski
3861 Babab 11 86 učimo albanski
3862 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3863 Melida 11 86 učimo albanski
3864 Jaca 11 86 učimo albanski
3865 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3866 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3867 Era 11 86 učimo albanski
3868 nuki 11 86 učimo albanski
3869 nuki 11 86 učimo albanski
3870 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3871 Maja 11 86 učimo albanski
3872 nuki 11 86 učimo albanski
3873 nuki 11 86 učimo albanski
3874 omer 11 87 učimo albanski
3875 koko 11 87 mësojmë serbisht
3876 unknown 11 87 mësojmë serbisht
3877 nurce 11 87 učimo albanski
3878 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3879 nuki 11 87 učimo albanski
3880 omer 11 87 učimo albanski
3881 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3882 Val 11 87 mësojmë serbisht
3883 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3884 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3885 koko 11 87 mësojmë serbisht
3886 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3887 nurce 11 87 učimo albanski
3888 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3889 nuki 11 87 učimo albanski
3890 Melida 11 87 učimo albanski
3891 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3892 Lipar 11 88 učimo albanski
3893 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3894 nuki 11 88 učimo albanski
3895 nuki 11 88 učimo albanski
3896 unknown 11 88 mësojmë serbisht
3897 nuki 11 88 učimo albanski
3898 nuki 11 88 učimo albanski
3899 anela 11 88 učimo albanski
3900 Ana 11 88 učimo albanski
3901 omer 11 88 učimo albanski
3902 omer 11 88 učimo albanski
3903 nuki 11 88 učimo albanski
3904 nuki 11 88 učimo albanski
3905 Lea 11 88 učimo albanski
3906 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3907 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3908 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3909 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3910 Dua 11 89 učimo albanski
3911 nuki 11 89 učimo albanski
3912 nuki 11 89 učimo albanski
3913 Ona 11 89 učimo albanski
3914 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3915 nuki 11 89 učimo albanski
3916 dedi 11 89 mësojmë serbisht
3917 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3918 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3919 Dea 11 89 učimo albanski
3920 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3921 Ona 11 89 učimo albanski
3922 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3923 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3924 nuki 11 89 učimo albanski
3925 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3926 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3927 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3928 tttttttttt 11 89 učimo albanski
3929 Ona 11 89 učimo albanski
3930 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3931 biljana 11 90 učimo albanski
3932 nuki 11 90 učimo albanski
3933 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3934 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3935 Jaca 11 90 učimo albanski
3936 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3937 Dua 11 90 učimo albanski
3938 pepa 11 90 mësojmë serbisht
3939 Una 11 90 učimo albanski
3940 nuki 11 90 učimo albanski
3941 artku 11 90 mësojmë serbisht
3942 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3943 katarina 11 90 učimo albanski
3944 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3945 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3946 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3947 lia 11 91 mësojmë serbisht
3948 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3949 Melida 11 91 učimo albanski
3950 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3951 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3952 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3953 anela 11 91 učimo albanski
3954 omer 11 91 učimo albanski
3955 Dua 11 91 učimo albanski
3956 omer 11 91 učimo albanski
3957 DER 11 91 mësojmë serbisht
3958 nuki 11 91 učimo albanski
3959 omer 11 91 učimo albanski
3960 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3961 Melida 11 91 učimo albanski
3962 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3963 dfs 11 91 učimo albanski
3964 omer 11 91 učimo albanski
3965 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3966 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3967 nuki 11 91 učimo albanski
3968 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3969 pep 11 91 mësojmë serbisht
3970 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3971 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3972 nuki 11 92 učimo albanski
3973 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3974 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3975 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3976 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3977 Dina 11 92 učimo albanski
3978 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3979 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3980 Melida 11 92 učimo albanski
3981 nuridin 11 92 učimo albanski
3982 Melida 11 92 učimo albanski
3983 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3984 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3985 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3986 Dua 11 92 učimo albanski
3987 Dua 11 92 učimo albanski
3988 nuridin 11 92 učimo albanski
3989 Delvina 11 92 mësojmë serbisht
3990 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3991 Dua 11 92 učimo albanski
3992 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3993 nuki 11 92 učimo albanski
3994 DES 11 92 mësojmë serbisht
3995 nuki 11 92 učimo albanski
3996 nuki 11 92 učimo albanski
3997 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3998 omer 11 93 učimo albanski
3999 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4000 Zap 11 93 učimo albanski
4001 Dua 11 93 učimo albanski
4002 omer 11 93 učimo albanski
4003 Ja opet 11 93 učimo albanski
4004 Atari 11 93 mësojmë serbisht
4005 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
4006 KUM 11 93 mësojmë serbisht
4007 nuridin 11 93 učimo albanski
4008 ase 11 93 mësojmë serbisht
4009 Dua 11 93 učimo albanski
4010 Melida 11 93 učimo albanski
4011 Melida 11 93 učimo albanski
4012 Melida 11 93 učimo albanski
4013 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
4014 Onaa 11 93 učimo albanski
4015 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4016 Xcdef 11 93 učimo albanski
4017 nuridin 11 93 učimo albanski
4018 omer 11 93 učimo albanski
4019 jexik 11 93 mësojmë serbisht
4020 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4021 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4022 Melida 11 93 učimo albanski
4023 omer 11 93 učimo albanski
4024 pepi 11 93 mësojmë serbisht
4025 unknown 11 94 mësojmë serbisht
4026 omer 11 94 učimo albanski
4027 pera 11 94 učimo albanski
4028 Linda 11 94 mësojmë serbisht
4029 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
4030 eeeeeeeeee 11 94 učimo albanski
4031 omer 11 94 učimo albanski
4032 SER 11 94 mësojmë serbisht
4033 Arta 11 94 mësojmë serbisht
4034 nuki</