TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 lolita 17 63 mësojmë serbisht
26 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 63 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 arta 17 64 mësojmë serbisht
30 aaa 17 64 mësojmë serbisht
31 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
32 sada 17 65 mësojmë serbisht
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 nuridin 17 65 učimo albanski
35 arta 17 65 mësojmë serbisht
36 arta 17 66 mësojmë serbisht
37 desa 17 66 mësojmë serbisht
38 arta 17 66 mësojmë serbisht
39 marija 17 66 učimo albanski
40 arta 17 67 mësojmë serbisht
41 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
42 sada 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 68 mësojmë serbisht
45 arta 17 69 mësojmë serbisht
46 lola 17 69 mësojmë serbisht
47 sada 17 69 mësojmë serbisht
48 arta 17 69 mësojmë serbisht
49 lola 17 69 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 arta 17 70 mësojmë serbisht
52 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 70 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 arta 17 71 mësojmë serbisht
56 lola 17 71 mësojmë serbisht
57 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
58 dfs 17 71 mësojmë serbisht
59 dfs 17 72 mësojmë serbisht
60 arta 17 72 mësojmë serbisht
61 sada 17 72 mësojmë serbisht
62 arta 17 72 mësojmë serbisht
63 arta 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 dfs 17 73 mësojmë serbisht
66 dfs 17 73 mësojmë serbisht
67 arta 17 73 mësojmë serbisht
68 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
69 dfs 17 74 mësojmë serbisht
70 sada 17 74 mësojmë serbisht
71 perandori 17 75 mësojmë serbisht
72 lola 17 75 mësojmë serbisht
73 arta 17 76 mësojmë serbisht
74 dfs 17 76 mësojmë serbisht
75 dfs 17 76 mësojmë serbisht
76 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
77 SSA 17 77 mësojmë serbisht
78 dfs 17 78 mësojmë serbisht
79 arta 17 79 mësojmë serbisht
80 arta 17 79 mësojmë serbisht
81 sada 17 79 mësojmë serbisht
82 Mix 17 81 učimo albanski
83 dfs 17 81 mësojmë serbisht
84 kkkjj 17 82 učimo albanski
85 besfort 17 84 mësojmë serbisht
86 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
87 aqw 17 86 mësojmë serbisht
88 lia 17 87 mësojmë serbisht
89 sada 17 87 mësojmë serbisht
90 fgdfd 17 89 mësojmë serbisht
91 anja 17 90 mësojmë serbisht
92 888 16 40 mësojmë serbisht
93 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
94 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
95 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
96 arta 16 50 mësojmë serbisht
97 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
98 arta 16 50 mësojmë serbisht
99 lola 16 52 mësojmë serbisht
100 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
101 Talent 16 55 mësojmë serbisht
102 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
103 lola 16 56 mësojmë serbisht
104 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
105 arta 16 57 mësojmë serbisht
106 arta 16 57 mësojmë serbisht
107 lola 16 58 mësojmë serbisht
108 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
109 sdad 16 59 mësojmë serbisht
110 arta 16 59 mësojmë serbisht
111 lola 16 59 mësojmë serbisht
112 arta 16 60 mësojmë serbisht
113 arta 16 60 mësojmë serbisht
114 lola 16 60 mësojmë serbisht
115 sisi 16 60 mësojmë serbisht
116 arta 16 60 mësojmë serbisht
117 arta 16 60 mësojmë serbisht
118 lola 16 60 mësojmë serbisht
119 arta 16 61 mësojmë serbisht
120 lola 16 61 mësojmë serbisht
121 lola 16 61 mësojmë serbisht
122 arta 16 61 mësojmë serbisht
123 arta 16 61 mësojmë serbisht
124 arta 16 61 mësojmë serbisht
125 lola 16 61 mësojmë serbisht
126 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
127 arta 16 62 mësojmë serbisht
128 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
129 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
130 Haxhimula Hasmangjeku 16 62 mësojmë serbisht
131 arta 16 62 mësojmë serbisht
132 arta 16 63 mësojmë serbisht
133 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
134 arta 16 63 mësojmë serbisht
135 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
136 arta 16 64 mësojmë serbisht
137 lola 16 65 mësojmë serbisht
138 arta 16 65 mësojmë serbisht
139 gjo 16 65 mësojmë serbisht
140 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
141 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
142 arta 16 65 mësojmë serbisht
143 arta 16 65 mësojmë serbisht
144 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
145 lola 16 65 mësojmë serbisht
146 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
147 arta 16 66 mësojmë serbisht
148 lola 16 66 mësojmë serbisht
149 sada 16 66 mësojmë serbisht
150 arta 16 66 mësojmë serbisht
151 lola 16 66 mësojmë serbisht
152 arta 16 66 mësojmë serbisht
153 Lugina e Presheves 16 66 mësojmë serbisht
154 lola 16 66 mësojmë serbisht
155 arta 16 67 mësojmë serbisht
156 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
157 Talent 16 67 mësojmë serbisht
158 lola 16 67 mësojmë serbisht
159 arta 16 67 mësojmë serbisht
160 faf 16 68 mësojmë serbisht
161 kimi 16 68 mësojmë serbisht
162 kimi 16 68 mësojmë serbisht
163 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
164 arta 16 69 mësojmë serbisht
165 boss 16 69 mësojmë serbisht
166 lola 16 69 mësojmë serbisht
167 arta 16 69 mësojmë serbisht
168 arta 16 69 mësojmë serbisht
169 arta 16 70 mësojmë serbisht
170 sisi 16 70 mësojmë serbisht
171 megi 16 70 mësojmë serbisht
172 arta 16 70 mësojmë serbisht
173 arta 16 70 mësojmë serbisht
174 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
175 arta 16 70 mësojmë serbisht
176 arta 16 71 mësojmë serbisht
177 arta 16 71 mësojmë serbisht
178 omer 16 71 učimo albanski
179 omer 16 71 učimo albanski
180 lola 16 71 mësojmë serbisht
181 KKK 16 71 mësojmë serbisht
182 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
183 upi 16 71 mësojmë serbisht
184 Liki 16 71 mësojmë serbisht
185 arta 16 71 mësojmë serbisht
186 Anton 16 72 mësojmë serbisht
187 arta 16 72 mësojmë serbisht
188 starti 16 72 mësojmë serbisht
189 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
190 isi 16 72 mësojmë serbisht
191 arta 16 72 mësojmë serbisht
192 desa 16 72 mësojmë serbisht
193 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
194 lola 16 73 mësojmë serbisht
195 arta 16 73 mësojmë serbisht
196 arta 16 73 mësojmë serbisht
197 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
198 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
199 cari 16 74 mësojmë serbisht
200 boss be 16 74 mësojmë serbisht
201 dfs 16 74 mësojmë serbisht
202 arta 16 74 mësojmë serbisht
203 dew 16 74 mësojmë serbisht
204 arta 16 74 mësojmë serbisht
205 arta 16 75 mësojmë serbisht
206 sada 16 75 mësojmë serbisht
207 arta 16 75 mësojmë serbisht
208 sisi 16 75 mësojmë serbisht
209 unknown 16 75 mësojmë serbisht
210 scsd 16 75 mësojmë serbisht
211 arta 16 75 mësojmë serbisht
212 linda 16 76 mësojmë serbisht
213 nuki 16 76 učimo albanski
214 arta 16 76 mësojmë serbisht
215 pepa 16 76 mësojmë serbisht
216 asfa 16 76 mësojmë serbisht
217 arta 16 76 mësojmë serbisht
218 nuki 16 76 učimo albanski
219 lola 16 77 mësojmë serbisht
220 sada 16 77 mësojmë serbisht
221 arta 16 77 mësojmë serbisht
222 arta 16 77 mësojmë serbisht
223 Sima 16 77 učimo albanski
224 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
225 still 16 77 mësojmë serbisht
226 arta 16 78 mësojmë serbisht
227 arta 16 78 mësojmë serbisht
228 arta 16 79 mësojmë serbisht
229 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
230 lia 16 79 mësojmë serbisht
231 arta 16 80 mësojmë serbisht
232 lola 16 80 mësojmë serbisht
233 der 16 80 mësojmë serbisht
234 arta 16 81 mësojmë serbisht
235 sed 16 81 mësojmë serbisht
236 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
237 dfs 16 81 mësojmë serbisht
238 sed 16 81 mësojmë serbisht
239 nuki 16 81 učimo albanski
240 nuki 16 81 učimo albanski
241 arta 16 81 mësojmë serbisht
242 nuki 16 82 mësojmë serbisht
243 sem 16 82 mësojmë serbisht
244 pepa 16 82 mësojmë serbisht
245 nuki 16 82 mësojmë serbisht
246 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
247 asw 16 82 mësojmë serbisht
248 dfs 16 82 mësojmë serbisht
249 lia 16 83 mësojmë serbisht
250 emri im 16 83 mësojmë serbisht
251 nuridin 16 83 učimo albanski
252 nuridin 16 83 učimo albanski
253 dfs 16 83 mësojmë serbisht
254 arta 16 83 mësojmë serbisht
255 klae 16 83 učimo albanski
256 arta 16 84 mësojmë serbisht
257 nuki 16 84 učimo albanski
258 lija 16 84 mësojmë serbisht
259 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
260 nuki 16 84 učimo albanski
261 ser 16 84 mësojmë serbisht
262 erd 16 85 mësojmë serbisht
263 dfs 16 85 učimo albanski
264 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
265 sed 16 86 mësojmë serbisht
266 ase 16 86 mësojmë serbisht
267 dfs 16 86 mësojmë serbisht
268 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
269 sad 16 86 mësojmë serbisht
270 kum 16 86 mësojmë serbisht
271 marija 16 87 učimo albanski
272 unknown 16 87 mësojmë serbisht
273 qaw 16 87 mësojmë serbisht
274 lia 16 87 mësojmë serbisht
275 katarina 16 88 učimo albanski
276 lia 16 88 mësojmë serbisht
277 unmik 16 88 mësojmë serbisht
278 dfs 16 88 mësojmë serbisht
279 arta 16 89 mësojmë serbisht
280 arta 16 89 mësojmë serbisht
281 sew 16 89 mësojmë serbisht
282 asq 16 89 mësojmë serbisht
283 dfs 16 90 učimo albanski
284 mmm 16 90 mësojmë serbisht
285 Lia 16 96 mësojmë serbisht
286 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
287 qew 16 99 mësojmë serbisht
288 der 16 99 mësojmë serbisht
289 kia 16 102 mësojmë serbisht
290 ccc 16 102 mësojmë serbisht
291 selim 16 104 mësojmë serbisht
292 arta 16 106 mësojmë serbisht
293 dea 16 108 mësojmë serbisht
294 lia 16 109 mësojmë serbisht
295 uuu 15 36 mësojmë serbisht
296 8988 15 39 mësojmë serbisht
297 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
298 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
299 Jakub 15 45 učimo albanski
300 Jakub 15 45 učimo albanski
301 Jakub 15 47 učimo albanski
302 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
303 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
304 xx2xx4xx5 15 51 učimo albanski
305 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
306 omer 15 53 učimo albanski
307 omer 15 53 učimo albanski
308 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
309 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
310 lola 15 54 mësojmë serbisht
311 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
312 Teo 15 55 mësojmë serbisht
313 arta 15 55 mësojmë serbisht
314 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
315 lola 15 56 mësojmë serbisht
316 albiona 15 56 mësojmë serbisht
317 lola 15 57 mësojmë serbisht
318 lola 15 57 mësojmë serbisht
319 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
320 asf 15 57 mësojmë serbisht
321 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
322 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
323 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
324 tarramangjo 15 58 mësojmë serbisht
325 lola 15 58 mësojmë serbisht
326 baki 15 58 mësojmë serbisht
327 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
328 uuu 15 58 mësojmë serbisht
329 baki 15 58 mësojmë serbisht
330 lola 15 59 mësojmë serbisht
331 lola 15 59 mësojmë serbisht
332 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
333 daddy 15 59 mësojmë serbisht
334 arta 15 60 mësojmë serbisht
335 lola 15 60 mësojmë serbisht
336 luka 15 60 učimo albanski
337 lik 15 60 mësojmë serbisht
338 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
339 lola 15 61 mësojmë serbisht
340 omer 15 61 učimo albanski
341 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
342 sher 15 61 mësojmë serbisht
343 omer 15 61 učimo albanski
344 sada 15 61 mësojmë serbisht
345 asddad 15 61 mësojmë serbisht
346 lola 15 62 mësojmë serbisht
347 arta 15 62 mësojmë serbisht
348 asdad 15 62 mësojmë serbisht
349 sada 15 62 mësojmë serbisht
350 lola 15 62 mësojmë serbisht
351 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
352 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
353 lola 15 62 mësojmë serbisht
354 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
355 lola 15 62 mësojmë serbisht
356 lola 15 63 mësojmë serbisht
357 besfort 15 63 mësojmë serbisht
358 kosa 15 64 mësojmë serbisht
359 lola 15 64 mësojmë serbisht
360 mxmznz 15 64 učimo albanski
361 tarramagjo 15 64 mësojmë serbisht
362 lek 15 64 učimo albanski
363 lola 15 64 mësojmë serbisht
364 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
365 tarramangjo 15 64 mësojmë serbisht
366 voci 15 64 mësojmë serbisht
367 lola 15 64 mësojmë serbisht
368 Lule 15 64 mësojmë serbisht
369 sada 15 64 mësojmë serbisht
370 arta 15 64 mësojmë serbisht
371 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
372 lola 15 65 mësojmë serbisht
373 sada 15 65 mësojmë serbisht
374 nuki 15 65 učimo albanski
375 lola 15 65 mësojmë serbisht
376 asdad 15 65 mësojmë serbisht
377 lola 15 65 mësojmë serbisht
378 lola 15 65 mësojmë serbisht
379 nuki 15 65 učimo albanski
380 arta 15 65 mësojmë serbisht
381 lola 15 65 mësojmë serbisht
382 lola 15 65 mësojmë serbisht
383 arta 15 66 mësojmë serbisht
384 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
385 lola 15 66 mësojmë serbisht
386 gjel 15 66 mësojmë serbisht
387 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
388 lola 15 66 mësojmë serbisht
389 saf 15 67 mësojmë serbisht
390 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
391 arta 15 67 mësojmë serbisht
392 Hurgada 15 67 učimo albanski
393 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
394 baki 15 67 mësojmë serbisht
395 baki 15 67 mësojmë serbisht
396 luka 15 67 učimo albanski
397 xx3xx4 15 67 učimo albanski
398 unes 15 68 mësojmë serbisht
399 arta 15 68 mësojmë serbisht
400 arta 15 68 mësojmë serbisht
401 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
402 arta 15 68 mësojmë serbisht
403 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
404 arta 15 68 mësojmë serbisht
405 arta 15 68 mësojmë serbisht
406 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
407 tarramangjo 15 68 mësojmë serbisht
408 asdad 15 68 mësojmë serbisht
409 fag 15 68 mësojmë serbisht
410 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
411 omer 15 69 učimo albanski
412 lola 15 69 mësojmë serbisht
413 arta 15 69 mësojmë serbisht
414 buki 15 69 mësojmë serbisht
415 arta 15 69 mësojmë serbisht
416 arta 15 69 mësojmë serbisht
417 perandori 15 69 mësojmë serbisht
418 omer 15 69 učimo albanski
419 arta 15 69 mësojmë serbisht
420 asdad 15 70 mësojmë serbisht
421 lola 15 70 mësojmë serbisht
422 sisi 15 70 mësojmë serbisht
423 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
424 lola 15 70 mësojmë serbisht
425 seesee 15 70 mësojmë serbisht
426 pepa 15 70 mësojmë serbisht
427 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
428 kur 15 70 mësojmë serbisht
429 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
430 sada 15 71 mësojmë serbisht
431 ade 15 71 mësojmë serbisht
432 arta 15 71 mësojmë serbisht
433 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
434 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
435 arta 15 71 mësojmë serbisht
436 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
437 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
438 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
439 lola 15 71 mësojmë serbisht
440 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
441 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
442 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
443 arta 15 72 mësojmë serbisht
444 joj 15 72 mësojmë serbisht
445 nuridin 15 72 učimo albanski
446 sisi 15 72 mësojmë serbisht
447 arta 15 72 mësojmë serbisht
448 granit 15 72 mësojmë serbisht
449 sisss 15 72 mësojmë serbisht
450 nuridin 15 72 učimo albanski
451 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
452 nuridin 15 73 učimo albanski
453 arta 15 73 mësojmë serbisht
454 Liza 15 73 mësojmë serbisht
455 sisi 15 73 mësojmë serbisht
456 arta 15 73 mësojmë serbisht
457 pepa 15 73 mësojmë serbisht
458 arta 15 73 mësojmë serbisht
459 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
460 lele 15 73 mësojmë serbisht
461 nuridin 15 73 učimo albanski
462 arta 15 74 mësojmë serbisht
463 voci 15 74 mësojmë serbisht
464 dsds 15 74 mësojmë serbisht
465 pela 15 74 mësojmë serbisht
466 arta 15 74 mësojmë serbisht
467 arta 15 74 mësojmë serbisht
468 lola 15 74 mësojmë serbisht
469 nuki 15 74 učimo albanski
470 bosss 15 74 mësojmë serbisht
471 lola 15 74 mësojmë serbisht
472 nuki 15 74 učimo albanski
473 arte 15 74 mësojmë serbisht
474 lav 15 75 mësojmë serbisht
475 nuki 15 75 mësojmë serbisht
476 dfs 15 75 učimo albanski
477 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
478 lio 15 75 mësojmë serbisht
479 arta 15 75 mësojmë serbisht
480 vokap 15 75 mësojmë serbisht
481 sisis 15 75 mësojmë serbisht
482 tarramangjo 15 75 mësojmë serbisht
483 nuki 15 75 mësojmë serbisht
484 sisi 15 75 mësojmë serbisht
485 ... 15 75 mësojmë serbisht
486 lola 15 75 mësojmë serbisht
487 sisi 15 75 mësojmë serbisht
488 Berna 15 76 mësojmë serbisht
489 nuridin 15 76 učimo albanski
490 nuki 15 76 učimo albanski
491 pepa 15 76 mësojmë serbisht
492 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
493 pepa 15 76 mësojmë serbisht
494 arta 15 76 mësojmë serbisht
495 asd 15 76 mësojmë serbisht
496 sada 15 76 mësojmë serbisht
497 nuki 15 76 učimo albanski
498 toni 15 76 mësojmë serbisht
499 arta 15 76 mësojmë serbisht
500 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
501 arta 15 76 mësojmë serbisht
502 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
503 anel 15 76 učimo albanski
504 pepa 15 77 mësojmë serbisht
505 arta 15 77 mësojmë serbisht
506 nuki 15 77 učimo albanski
507 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
508 nuki 15 77 učimo albanski
509 arta 15 77 mësojmë serbisht
510 pepa 15 77 mësojmë serbisht
511 nuki 15 77 učimo albanski
512 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
513 dfs 15 77 mësojmë serbisht
514 safsds 15 77 mësojmë serbisht
515 arta 15 77 mësojmë serbisht
516 besfort 15 77 mësojmë serbisht
517 nuki 15 77 učimo albanski
518 kinki 15 77 mësojmë serbisht
519 pepa 15 77 mësojmë serbisht
520 bossi 15 77 mësojmë serbisht
521 sada 15 78 mësojmë serbisht
522 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
523 lola 15 78 mësojmë serbisht
524 last 15 78 mësojmë serbisht
525 kum 15 78 mësojmë serbisht
526 arta 15 78 mësojmë serbisht
527 omer 15 78 učimo albanski
528 alb 15 78 mësojmë serbisht
529 lia 15 78 mësojmë serbisht
530 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
531 omer 15 78 učimo albanski
532 lola 15 79 mësojmë serbisht
533 nuki 15 79 učimo albanski
534 lola 15 79 mësojmë serbisht
535 nuki 15 79 učimo albanski
536 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
537 nuridin 15 79 učimo albanski
538 tarramangjo 15 79 mësojmë serbisht
539 arta 15 79 mësojmë serbisht
540 nuridin 15 79 učimo albanski
541 111 15 79 učimo albanski
542 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
543 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
544 nuki 15 80 učimo albanski
545 zoran 15 80 učimo albanski
546 arta 15 80 mësojmë serbisht
547 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
548 arta 15 80 mësojmë serbisht
549 imperador 15 80 mësojmë serbisht
550 nuki 15 80 učimo albanski
551 mila 15 80 učimo albanski
552 arta 15 80 mësojmë serbisht
553 eds 15 81 mësojmë serbisht
554 dfs 15 81 mësojmë serbisht
555 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
556 arta 15 81 mësojmë serbisht
557 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
558 lola 15 81 mësojmë serbisht
559 nuki 15 81 učimo albanski
560 arta 15 81 mësojmë serbisht
561 tarramangjo 15 81 mësojmë serbisht
562 nuki 15 81 učimo albanski
563 sada 15 81 mësojmë serbisht
564 dfs 15 82 mësojmë serbisht
565 lola 15 82 mësojmë serbisht
566 nuridin 15 82 učimo albanski
567 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
568 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
569 dfs 15 82 mësojmë serbisht
570 nuridin 15 82 učimo albanski
571 nuridin 15 82 učimo albanski
572 nuridin 15 82 učimo albanski
573 11111 15 82 mësojmë serbisht
574 we over 15 83 mësojmë serbisht
575 arta 15 83 mësojmë serbisht
576 Berna 15 83 mësojmë serbisht
577 nuki 15 84 mësojmë serbisht
578 Bujanoc 15 84 mësojmë serbisht
579 nuki 15 84 mësojmë serbisht
580 der 15 84 mësojmë serbisht
581 wes 15 84 učimo albanski
582 arta 15 84 mësojmë serbisht
583 saad 15 84 mësojmë serbisht
584 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
585 dea 15 84 mësojmë serbisht
586 arta 15 84 mësojmë serbisht
587 dfs 15 84 učimo albanski
588 dfs 15 85 mësojmë serbisht
589 lola 15 85 mësojmë serbisht
590 lia 15 85 mësojmë serbisht
591 arta 15 85 mësojmë serbisht
592 kum 15 85 mësojmë serbisht
593 bossi 15 85 mësojmë serbisht
594 Berna 15 85 mësojmë serbisht
595 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
596 Asad 15 86 učimo albanski
597 dfs 15 86 učimo albanski
598 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
599 swe 15 86 mësojmë serbisht
600 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
601 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
602 nuki 15 86 učimo albanski
603 123 15 86 mësojmë serbisht
604 arta 15 86 mësojmë serbisht
605 nuki 15 86 učimo albanski
606 arta 15 87 mësojmë serbisht
607 klu 15 87 mësojmë serbisht
608 dfs 15 87 mësojmë serbisht
609 omer 15 87 učimo albanski
610 lira 15 87 mësojmë serbisht
611 5645 15 87 mësojmë serbisht
612 arta 15 87 mësojmë serbisht
613 des 15 87 mësojmë serbisht
614 dfs 15 87 učimo albanski
615 arta 15 87 mësojmë serbisht
616 del 15 87 mësojmë serbisht
617 lola 15 87 mësojmë serbisht
618 omer 15 87 učimo albanski
619 dfs 15 87 mësojmë serbisht
620 lola 15 87 mësojmë serbisht
621 pepa 15 87 mësojmë serbisht
622 lola 15 88 mësojmë serbisht
623 fero 15 88 mësojmë serbisht
624 fer 15 88 mësojmë serbisht
625 der 15 88 mësojmë serbisht
626 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
627 ddk 15 89 mësojmë serbisht
628 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
629 arta 15 89 mësojmë serbisht
630 der 15 89 mësojmë serbisht
631 liw 15 89 mësojmë serbisht
632 lia 15 89 mësojmë serbisht
633 masa 15 89 mësojmë serbisht
634 arta 15 89 mësojmë serbisht
635 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
636 dfs 15 90 mësojmë serbisht
637 dfs 15 90 učimo albanski
638 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
639 ase 15 90 mësojmë serbisht
640 fer 15 90 mësojmë serbisht
641 der 15 90 mësojmë serbisht
642 lia 15 90 mësojmë serbisht
643 nuridin 15 91 učimo albanski
644 wes 15 91 mësojmë serbisht
645 dfs 15 91 mësojmë serbisht
646 kum 15 92 mësojmë serbisht
647 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
648 lulzim 15 93 učimo albanski
649 sew 15 93 mësojmë serbisht
650 arta 15 93 mësojmë serbisht
651 lia 15 93 mësojmë serbisht
652 sed 15 94 mësojmë serbisht
653 sed 15 94 mësojmë serbisht
654 mes 15 95 mësojmë serbisht
655 sed 15 95 mësojmë serbisht
656 arta 15 95 mësojmë serbisht
657 lia 15 95 mësojmë serbisht
658 sada 15 96 mësojmë serbisht
659 lola 15 96 mësojmë serbisht
660 cccc 15 96 mësojmë serbisht
661 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
662 asw 15 98 mësojmë serbisht
663 sed 15 98 mësojmë serbisht
664 dfs 15 99 mësojmë serbisht
665 wes 15 100 mësojmë serbisht
666 fiu 15 100 mësojmë serbisht
667 lia 15 102 mësojmë serbisht
668 Maja 15 102 mësojmë serbisht
669 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
670 aaa 15 104 mësojmë serbisht
671 dfs 15 105 mësojmë serbisht
672 lia 15 106 mësojmë serbisht
673 mmm 15 106 mësojmë serbisht
674 cccc 15 107 mësojmë serbisht
675 mimi 15 107 mësojmë serbisht
676 Mejreme Ilijazi 15 109 mësojmë serbisht
677 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
678 mimi 15 116 mësojmë serbisht
679 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
680 nnn 14 43 mësojmë serbisht
681 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
682 yylza 14 45 mësojmë serbisht
683 Jakub 14 48 učimo albanski
684 lola 14 50 mësojmë serbisht
685 lola 14 50 mësojmë serbisht
686 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
687 Granit 14 53 mësojmë serbisht
688 Granit 14 53 mësojmë serbisht
689 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
690 lola 14 53 mësojmë serbisht
691 lola 14 53 mësojmë serbisht
692 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
693 lola 14 55 mësojmë serbisht
694 bbb 14 55 mësojmë serbisht
695 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
696 luka 14 55 učimo albanski
697 Granit 14 56 mësojmë serbisht
698 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
699 Granit 14 56 mësojmë serbisht
700 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
701 lola 14 58 mësojmë serbisht
702 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
703 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
704 lola 14 58 mësojmë serbisht
705 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
706 omer 14 59 učimo albanski
707 omer 14 59 učimo albanski
708 lola 14 59 mësojmë serbisht
709 lola 14 60 mësojmë serbisht
710 dada 14 60 mësojmë serbisht
711 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
712 lola 14 61 mësojmë serbisht
713 aaa 14 61 mësojmë serbisht
714 asdad 14 61 mësojmë serbisht
715 lola 14 61 mësojmë serbisht
716 lola 14 61 mësojmë serbisht
717 sada 14 61 mësojmë serbisht
718 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
719 lola 14 61 mësojmë serbisht
720 lola 14 61 mësojmë serbisht
721 sisi 14 61 mësojmë serbisht
722 princi 14 62 mësojmë serbisht
723 arta 14 62 mësojmë serbisht
724 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
725 lola 14 62 mësojmë serbisht
726 Zasss 14 62 učimo albanski
727 voci 14 62 mësojmë serbisht
728 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
729 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
730 slsl 14 63 učimo albanski
731 lola 14 63 mësojmë serbisht
732 lola 14 63 mësojmë serbisht
733 lola 14 63 mësojmë serbisht
734 doen 14 63 mësojmë serbisht
735 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
736 aaa 14 64 mësojmë serbisht
737 Talent 14 64 mësojmë serbisht
738 lola 14 64 mësojmë serbisht
739 asdad 14 65 mësojmë serbisht
740 nesa 14 65 učimo albanski
741 lola 14 65 mësojmë serbisht
742 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
743 nuki 14 65 učimo albanski
744 arta 14 65 mësojmë serbisht
745 asdad 14 65 mësojmë serbisht
746 nuki 14 65 učimo albanski
747 zzz 14 65 mësojmë serbisht
748 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
749 pop 14 65 mësojmë serbisht
750 Maja 14 66 učimo albanski
751 nuki 14 66 učimo albanski
752 pop 14 66 mësojmë serbisht
753 das 14 66 učimo albanski
754 bossi 14 66 mësojmë serbisht
755 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
756 lola 14 66 mësojmë serbisht
757 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
758 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
759 asdf 14 66 mësojmë serbisht
760 lola 14 66 mësojmë serbisht
761 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
762 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
763 lola 14 66 mësojmë serbisht
764 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
765 nuki 14 66 učimo albanski
766 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
767 lola 14 67 mësojmë serbisht
768 nuridin 14 67 učimo albanski
769 lola 14 67 mësojmë serbisht
770 asdf 14 67 mësojmë serbisht
771 Talent 14 67 mësojmë serbisht
772 lola 14 67 mësojmë serbisht
773 pepa 14 67 mësojmë serbisht
774 arta 14 68 mësojmë serbisht
775 lola 14 68 mësojmë serbisht
776 lola 14 68 mësojmë serbisht
777 lola 14 68 mësojmë serbisht
778 the king 14 68 mësojmë serbisht
779 sada 14 68 mësojmë serbisht
780 toni 14 68 mësojmë serbisht
781 qpk 14 68 mësojmë serbisht
782 lola 14 68 mësojmë serbisht
783 tarramangjo 14 68 mësojmë serbisht
784 5487 14 68 mësojmë serbisht
785 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
786 arta 14 68 mësojmë serbisht
787 arta 14 69 mësojmë serbisht
788 lola 14 69 mësojmë serbisht
789 nuridin 14 69 učimo albanski
790 arta 14 69 mësojmë serbisht
791 marija 14 69 učimo albanski
792 Marija 14 69 učimo albanski
793 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
794 lola 14 69 mësojmë serbisht
795 pepa 14 69 mësojmë serbisht
796 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
797 king 14 69 mësojmë serbisht
798 arta 14 69 mësojmë serbisht
799 kingi 14 69 mësojmë serbisht
800 arta 14 69 mësojmë serbisht
801 nuki 14 69 učimo albanski
802 aaa 14 69 mësojmë serbisht
803 arta 14 69 mësojmë serbisht
804 nuki 14 69 učimo albanski
805 lola 14 69 mësojmë serbisht
806 nuki 14 70 učimo albanski
807 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
808 nuki 14 70 učimo albanski
809 nuki 14 70 učimo albanski
810 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
811 nuki 14 70 učimo albanski
812 nuki 14 70 učimo albanski
813 impaler 14 70 mësojmë serbisht
814 lola 14 70 mësojmë serbisht
815 nuki 14 70 mësojmë serbisht
816 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
817 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
818 nuki 14 70 učimo albanski
819 nuki 14 70 učimo albanski
820 omer 14 70 učimo albanski
821 nuki 14 70 učimo albanski
822 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
823 omer 14 70 učimo albanski
824 loli 14 70 mësojmë serbisht
825 nuki 14 70 mësojmë serbisht
826 bosi 14 70 mësojmë serbisht
827 marija 14 70 učimo albanski
828 deca 14 71 mësojmë serbisht
829 omer 14 71 učimo albanski
830 imperador 14 71 mësojmë serbisht
831 niku 14 71 učimo albanski
832 arta 14 71 mësojmë serbisht
833 1234 14 71 mësojmë serbisht
834 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
835 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
836 nuki 14 71 učimo albanski
837 nuki 14 71 učimo albanski
838 omer 14 71 učimo albanski
839 voci 14 71 mësojmë serbisht
840 niku 14 71 učimo albanski
841 arta 14 71 mësojmë serbisht
842 nuki 14 71 učimo albanski
843 nuki 14 71 učimo albanski
844 nuki 14 72 učimo albanski
845 lola 14 72 mësojmë serbisht
846 aaa 14 72 mësojmë serbisht
847 pepa 14 72 mësojmë serbisht
848 nuki 14 72 učimo albanski
849 nuki 14 72 učimo albanski
850 lola 14 72 mësojmë serbisht
851 lola 14 72 mësojmë serbisht
852 arta 14 72 mësojmë serbisht
853 nuki 14 72 učimo albanski
854 arta 14 72 mësojmë serbisht
855 lola 14 72 mësojmë serbisht
856 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
857 iospa 14 72 mësojmë serbisht
858 lola 14 72 mësojmë serbisht
859 nuki 14 73 učimo albanski
860 boss be 14 73 mësojmë serbisht
861 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
862 aaa 14 73 mësojmë serbisht
863 nuki 14 73 učimo albanski
864 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
865 nuki 14 73 učimo albanski
866 sadad 14 73 mësojmë serbisht
867 nuki 14 73 učimo albanski
868 desa 14 73 mësojmë serbisht
869 sisi 14 73 mësojmë serbisht
870 nuki 14 73 učimo albanski
871 unknown 14 73 mësojmë serbisht
872 nuki 14 73 učimo albanski
873 nuki 14 74 učimo albanski
874 nuki 14 74 učimo albanski
875 ponda 14 74 mësojmë serbisht
876 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
877 lola 14 74 mësojmë serbisht
878 arta 14 74 mësojmë serbisht
879 sisi 14 74 mësojmë serbisht
880 dada 14 74 mësojmë serbisht
881 nuki 14 74 učimo albanski
882 nuki 14 74 učimo albanski
883 bossi 14 74 mësojmë serbisht
884 nuki 14 74 učimo albanski
885 nuki 14 74 učimo albanski
886 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
887 lola 14 75 mësojmë serbisht
888 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
889 arta 14 75 mësojmë serbisht
890 aaa 14 75 mësojmë serbisht
891 der 14 75 mësojmë serbisht
892 marija 14 75 učimo albanski
893 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
894 lia 14 75 mësojmë serbisht
895 peli 14 76 mësojmë serbisht
896 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
897 nuki 14 76 učimo albanski
898 lola 14 76 mësojmë serbisht
899 nuki 14 76 učimo albanski
900 pepa 14 76 mësojmë serbisht
901 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
902 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
903 lola 14 76 mësojmë serbisht
904 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
905 omer 14 76 učimo albanski
906 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
907 nuki 14 76 učimo albanski
908 Lira 14 76 mësojmë serbisht
909 omer 14 76 učimo albanski
910 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
911 lola 14 76 mësojmë serbisht
912 marija 14 76 učimo albanski
913 nuki 14 76 učimo albanski
914 nuki 14 77 učimo albanski
915 lia 14 77 mësojmë serbisht
916 lola 14 77 mësojmë serbisht
917 sisi 14 77 mësojmë serbisht
918 lola 14 77 mësojmë serbisht
919 nuki 14 77 učimo albanski
920 nuki 14 77 učimo albanski
921 lola 14 77 mësojmë serbisht
922 nuki 14 77 učimo albanski
923 nuki 14 77 učimo albanski
924 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
925 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
926 nuki 14 78 učimo albanski
927 erd 14 78 mësojmë serbisht
928 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
929 sada 14 78 mësojmë serbisht
930 woq 14 78 mësojmë serbisht
931 nuki 14 78 učimo albanski
932 omer 14 79 učimo albanski
933 arta 14 79 mësojmë serbisht
934 sibi 14 79 mësojmë serbisht
935 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
936 nuki 14 79 učimo albanski
937 omer 14 79 učimo albanski
938 lola 14 79 mësojmë serbisht
939 nuki 14 79 učimo albanski
940 arta 14 79 mësojmë serbisht
941 nuridin 14 79 učimo albanski
942 nuridin 14 79 učimo albanski
943 sedi 14 79 mësojmë serbisht
944 ccggrr 14 79 učimo albanski
945 lola 14 79 mësojmë serbisht
946 lola 14 79 mësojmë serbisht
947 lia 14 79 mësojmë serbisht
948 sew 14 80 mësojmë serbisht
949 arta 14 80 mësojmë serbisht
950 nuki 14 80 učimo albanski
951 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
952 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
953 desa 14 80 mësojmë serbisht
954 Emir 14 80 mësojmë serbisht
955 omer 14 80 učimo albanski
956 omer 14 80 učimo albanski
957 nuridin 14 80 učimo albanski
958 lia 14 80 mësojmë serbisht
959 arta 14 80 mësojmë serbisht
960 marija 14 80 učimo albanski
961 omer 14 80 učimo albanski
962 dfs 14 80 učimo albanski
963 nuki 14 80 učimo albanski
964 omer 14 80 učimo albanski
965 nuridin 14 80 učimo albanski
966 nuki 14 81 učimo albanski
967 nuki 14 81 učimo albanski
968 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
969 1234 14 81 mësojmë serbisht
970 mer 14 81 mësojmë serbisht
971 dsda 14 81 mësojmë serbisht
972 pepa 14 81 mësojmë serbisht
973 nuki 14 81 učimo albanski
974 asda 14 81 mësojmë serbisht
975 unknown 14 81 mësojmë serbisht
976 omer 14 82 učimo albanski
977 Linda 14 82 mësojmë serbisht
978 jexik 14 82 mësojmë serbisht
979 pepa 14 82 mësojmë serbisht
980 lola 14 82 mësojmë serbisht
981 omer 14 82 učimo albanski
982 ver 14 82 mësojmë serbisht
983 nuki 14 82 učimo albanski
984 liu 14 82 mësojmë serbisht
985 nuridin 14 82 učimo albanski
986 nuridin 14 82 učimo albanski
987 pepa 14 82 mësojmë serbisht
988 pepi 14 82 mësojmë serbisht
989 64156 14 82 mësojmë serbisht
990 lola 14 82 mësojmë serbisht
991 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
992 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
993 nuki 14 82 učimo albanski
994 arta 14 83 mësojmë serbisht
995 wes 14 83 mësojmë serbisht
996 arta 14 83 mësojmë serbisht
997 omer 14 83 učimo albanski
998 lola 14 83 mësojmë serbisht
999 omer 14 83 učimo albanski
1000 nuki 14 83 učimo albanski
1001 nuki 14 83 učimo albanski
1002 nuki 14 83 učimo albanski
1003 arta 14 83 mësojmë serbisht
1004 arta 14 83 mësojmë serbisht
1005 nuridin 14 83 učimo albanski
1006 arta 14 83 mësojmë serbisht
1007 nuridin 14 83 učimo albanski
1008 dfs 14 83 mësojmë serbisht
1009 Samir 14 83 mësojmë serbisht
1010 nuki 14 83 učimo albanski
1011 lia 14 83 mësojmë serbisht
1012 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
1013 baki 14 84 mësojmë serbisht
1014 lola 14 84 mësojmë serbisht
1015 sisi 14 84 mësojmë serbisht
1016 omer 14 84 učimo albanski
1017 lala 14 84 mësojmë serbisht
1018 arta 14 84 mësojmë serbisht
1019 lia 14 84 mësojmë serbisht
1020 arta 14 84 mësojmë serbisht
1021 omer 14 84 učimo albanski
1022 omer 14 84 učimo albanski
1023 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
1024 baki 14 84 mësojmë serbisht
1025 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
1026 omer 14 84 učimo albanski
1027 kum 14 84 mësojmë serbisht
1028 nuki 14 85 učimo albanski
1029 nuki 14 85 učimo albanski
1030 lola 14 85 učimo albanski
1031 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
1032 nuki 14 86 učimo albanski
1033 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
1034 nuki 14 86 učimo albanski
1035 omer 14 86 učimo albanski
1036 dfs 14 86 mësojmë serbisht
1037 Berna 14 86 mësojmë serbisht
1038 nuki 14 86 učimo albanski
1039 nuki 14 86 učimo albanski
1040 omer 14 86 učimo albanski
1041 sis 14 86 mësojmë serbisht
1042 lola 14 86 mësojmë serbisht
1043 omer 14 86 učimo albanski
1044 nuki 14 86 učimo albanski
1045 sed 14 86 mësojmë serbisht
1046 lim 14 86 mësojmë serbisht
1047 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1048 nuki 14 86 učimo albanski
1049 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1050 dfs 14 87 učimo albanski
1051 omer 14 87 učimo albanski
1052 nuki 14 87 učimo albanski
1053 Anja 14 87 učimo albanski
1054 bdv 14 87 mësojmë serbisht
1055 alb 14 87 mësojmë serbisht
1056 ber 14 87 mësojmë serbisht
1057 nuki 14 87 učimo albanski
1058 omer 14 87 učimo albanski
1059 lola 14 87 mësojmë serbisht
1060 nuki 14 88 učimo albanski
1061 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1062 siis 14 88 učimo albanski
1063 arta 14 88 mësojmë serbisht
1064 nuki 14 88 učimo albanski
1065 nuki 14 88 učimo albanski
1066 nuki 14 88 učimo albanski
1067 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1068 dfs 14 88 učimo albanski
1069 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1070 lia 14 89 mësojmë serbisht
1071 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1072 arta 14 89 mësojmë serbisht
1073 arta 14 89 mësojmë serbisht
1074 marija 14 89 učimo albanski
1075 hhh 14 89 učimo albanski
1076 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1077 swe 14 89 mësojmë serbisht
1078 kss 14 89 učimo albanski
1079 lia 14 89 mësojmë serbisht
1080 lola 14 89 mësojmë serbisht
1081 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1082 abba 14 89 mësojmë serbisht
1083 nuridin 14 90 učimo albanski
1084 nuki 14 90 učimo albanski
1085 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1086 omer 14 90 učimo albanski
1087 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1088 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1089 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1090 nuridin 14 90 učimo albanski
1091 sew 14 90 mësojmë serbisht
1092 klme 14 90 mësojmë serbisht
1093 nuki 14 90 učimo albanski
1094 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1095 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1096 xes 14 90 mësojmë serbisht
1097 omer 14 90 učimo albanski
1098 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1099 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1100 omer 14 91 učimo albanski
1101 omer 14 91 učimo albanski
1102 nuki 14 91 učimo albanski
1103 nuki 14 91 učimo albanski
1104 saq 14 92 mësojmë serbisht
1105 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1106 4589 14 92 mësojmë serbisht
1107 NAIM 14 92 učimo albanski
1108 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1109 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1110 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1111 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1112 liu 14 92 mësojmë serbisht
1113 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1114 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1115 nuki 14 93 učimo albanski
1116 lin 14 93 mësojmë serbisht
1117 kaee 14 93 učimo albanski
1118 7777 14 93 mësojmë serbisht
1119 nuki 14 93 učimo albanski
1120 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1121 arta 14 93 mësojmë serbisht
1122 lia 14 94 učimo albanski
1123 arta 14 94 mësojmë serbisht
1124 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1125 wed 14 94 mësojmë serbisht
1126 artan 14 94 mësojmë serbisht
1127 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1128 nff 14 95 učimo albanski
1129 tarramangjo 14 95 mësojmë serbisht
1130 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1131 arta 14 95 mësojmë serbisht
1132 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1133 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1134 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1135 kun 14 96 mësojmë serbisht
1136 sta 14 96 mësojmë serbisht
1137 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1138 omer 14 97 učimo albanski
1139 ada 14 97 mësojmë serbisht
1140 sed 14 97 mësojmë serbisht
1141 era 14 97 mësojmë serbisht
1142 omer 14 97 učimo albanski
1143 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1144 sew 14 98 mësojmë serbisht
1145 mimi 14 98 učimo albanski
1146 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1147 lola 14 98 mësojmë serbisht
1148 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1149 diki 14 99 mësojmë serbisht
1150 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1151 lia 14 99 mësojmë serbisht
1152 des 14 99 mësojmë serbisht
1153 ser 14 99 mësojmë serbisht
1154 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1155 lio 14 99 mësojmë serbisht
1156 desa 14 99 mësojmë serbisht
1157 omer 14 100 učimo albanski
1158 ddf 14 100 učimo albanski
1159 omer 14 100 učimo albanski
1160 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1161 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1162 sse 14 101 mësojmë serbisht
1163 nuki 14 102 učimo albanski
1164 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1165 des 14 102 mësojmë serbisht
1166 sada 14 102 mësojmë serbisht
1167 nuki 14 102 učimo albanski
1168 der 14 103 mësojmë serbisht
1169 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1170 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1171 sed 14 104 mësojmë serbisht
1172 lia 14 104 mësojmë serbisht
1173 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1174 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1175 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1176 bes 14 105 mësojmë serbisht
1177 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1178 mimi 14 106 mësojmë serbisht
1179 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1180 skh 14 106 mësojmë serbisht
1181 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1182 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1183 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1184 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1185 era 14 108 mësojmë serbisht
1186 arta 14 109 mësojmë serbisht
1187 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1188 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1189 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1190 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1191 lola 14 111 mësojmë serbisht
1192 1122 14 111 mësojmë serbisht
1193 sada 14 112 mësojmë serbisht
1194 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1195 sea 14 113 mësojmë serbisht
1196 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1197 sed 14 115 mësojmë serbisht
1198 arta 14 115 mësojmë serbisht
1199 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1200 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1201 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1202 ret 14 117 mësojmë serbisht
1203 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1204 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1205 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1206 888 13 42 mësojmë serbisht
1207 Miki 13 42 učimo albanski
1208 11111 13 44 mësojmë serbisht
1209 Miu 13 45 učimo albanski
1210 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1211 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1212 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1213 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1214 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1215 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1216 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1217 Lpo 13 50 učimo albanski
1218 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1219 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1220 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1221 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1222 lola 13 51 mësojmë serbisht
1223 Kata 13 51 učimo albanski
1224 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1225 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1226 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1227 Zagor 13 53 učimo albanski
1228 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1229 lik 13 53 mësojmë serbisht
1230 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1231 Maja 13 54 učimo albanski
1232 Maja 13 54 učimo albanski
1233 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1234 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1235 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1236 Lui 13 55 učimo albanski
1237 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1238 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1239 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1240 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1241 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1242 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1243 jzkzm 13 56 učimo albanski
1244 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1245 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1246 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1247 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1248 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1249 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1250 lola 13 57 mësojmë serbisht
1251 diar 13 57 mësojmë serbisht
1252 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1253 Das 13 57 učimo albanski
1254 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1255 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1256 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1257 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1258 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1259 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1260 omer 13 58 učimo albanski
1261 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1262 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1263 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1264 omer 13 58 učimo albanski
1265 Jakub 13 58 učimo albanski
1266 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1267 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1268 lola 13 58 mësojmë serbisht
1269 Marija 13 58 učimo albanski
1270 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1271 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1272 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1273 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1274 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1275 Ena 13 59 učimo albanski
1276 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1277 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1278 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1279 Mila 13 59 učimo albanski
1280 Marija 13 59 učimo albanski
1281 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1282 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1283 lola 13 59 mësojmë serbisht
1284 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1285 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1286 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1287 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1288 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1289 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1290 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1291 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1292 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1293 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1294 Pot 13 60 učimo albanski
1295 Marija 13 60 učimo albanski
1296 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1297 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1298 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1299 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1300 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1301 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1302 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1303 lola 13 61 mësojmë serbisht
1304 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1305 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1306 lola 13 61 mësojmë serbisht
1307 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1308 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1309 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1310 Marija 13 61 učimo albanski
1311 Marija 13 61 učimo albanski
1312 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1313 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1314 Maja 13 61 učimo albanski
1315 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1316 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1317 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1318 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1319 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1320 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1321 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1322 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1323 Soup 13 62 učimo albanski
1324 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1325 lola 13 62 mësojmë serbisht
1326 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1327 lola 13 62 mësojmë serbisht
1328 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1329 Guli 13 62 učimo albanski
1330 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1331 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1332 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1333 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1334 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1335 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1336 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1337 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1338 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1339 tarramangjo 13 63 mësojmë serbisht
1340 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1341 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1342 nuki 13 63 učimo albanski
1343 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1344 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1345 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1346 lola 13 63 mësojmë serbisht
1347 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1348 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1349 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1350 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1351 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1352 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1353 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1354 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1355 lola 13 63 mësojmë serbisht
1356 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1357 lola 13 63 mësojmë serbisht
1358 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1359 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1360 Marija 13 63 učimo albanski
1361 nuki 13 63 učimo albanski
1362 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1363 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1364 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1365 Uzt 13 63 učimo albanski
1366 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1367 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1368 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1369 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1370 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1371 ENVER 13 64 mësojmë serbisht
1372 nuki 13 64 učimo albanski
1373 marija 13 64 učimo albanski
1374 Marija 13 64 učimo albanski
1375 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1376 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1377 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1378 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1379 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1380 Marija 13 64 učimo albanski
1381 lola 13 64 mësojmë serbisht
1382 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1383 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1384 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1385 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1386 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1387 nuki 13 64 učimo albanski
1388 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1389 lola 13 65 mësojmë serbisht
1390 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1391 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1392 lola 13 65 mësojmë serbisht
1393 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1394 lola 13 65 mësojmë serbisht
1395 lola 13 65 mësojmë serbisht
1396 Popo 13 65 učimo albanski
1397 lola 13 65 mësojmë serbisht
1398 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1399 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1400 Dua 13 65 učimo albanski
1401 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1402 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1403 nuki 13 65 učimo albanski
1404 Maja 13 65 učimo albanski
1405 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1406 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1407 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1408 lola 13 65 mësojmë serbisht
1409 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1410 fti 13 65 mësojmë serbisht
1411 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1412 Maja 13 65 učimo albanski
1413 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1414 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1415 nuki 13 65 učimo albanski
1416 Dua 13 65 učimo albanski
1417 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1418 nuridin 13 65 učimo albanski
1419 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1420 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1421 nuridin 13 65 učimo albanski
1422 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1423 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1424 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1425 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1426 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1427 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1428 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1429 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1430 cari 13 66 mësojmë serbisht
1431 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1432 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1433 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1434 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1435 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1436 Art 13 66 mësojmë serbisht
1437 albiona 13 66 mësojmë serbisht
1438 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1439 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1440 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1441 Ena 13 66 učimo albanski
1442 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1443 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1444 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1445 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1446 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1447 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1448 nuki 13 67 učimo albanski
1449 marija 13 67 učimo albanski
1450 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1451 dddd 13 67 mësojmë serbisht
1452 lola 13 67 mësojmë serbisht
1453 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1454 nuki 13 67 učimo albanski
1455 lola 13 67 mësojmë serbisht
1456 Plo 13 67 učimo albanski
1457 Marija 13 67 učimo albanski
1458 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1459 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1460 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1461 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1462 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1463 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1464 Mila 13 68 učimo albanski
1465 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1466 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1467 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1468 Dua 13 68 učimo albanski
1469 Marija 13 68 učimo albanski
1470 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1471 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1472 Maja 13 68 učimo albanski
1473 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1474 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1475 lola 13 68 mësojmë serbisht
1476 nuki 13 68 učimo albanski
1477 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1478 nuki 13 68 učimo albanski
1479 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1480 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1481 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1482 arta 13 68 mësojmë serbisht
1483 Tup 13 68 učimo albanski
1484 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1485 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1486 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1487 nuki 13 68 učimo albanski
1488 deda 13 68 mësojmë serbisht
1489 ksms 13 68 učimo albanski
1490 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1491 nuki 13 68 učimo albanski
1492 nuki 13 68 učimo albanski
1493 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1494 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1495 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1496 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1497 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1498 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1499 faton 13 69 mësojmë serbisht
1500 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1501 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1502 lola 13 69 mësojmë serbisht
1503 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1504 Dua 13 69 učimo albanski
1505 debeo 13 69 učimo albanski
1506 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1507 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1508 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1509 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1510 lola 13 69 mësojmë serbisht
1511 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1512 Dea 13 69 učimo albanski
1513 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1514 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1515 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1516 lola 13 70 mësojmë serbisht
1517 lola 13 70 mësojmë serbisht
1518 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1519 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1520 nuki 13 70 učimo albanski
1521 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1522 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1523 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1524 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1525 Kkkk 13 70 učimo albanski
1526 nuki 13 70 učimo albanski
1527 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1528 lola 13 70 mësojmë serbisht
1529 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1530 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1531 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1532 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1533 tarramangjo 13 70 mësojmë serbisht
1534 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1535 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1536 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1537 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1538 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1539 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1540 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1541 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1542 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1543 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1544 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1545 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1546 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1547 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1548 lola 13 71 mësojmë serbisht
1549 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1550 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1551 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1552 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1553 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1554 Coooo 13 71 mësojmë serbisht
1555 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1556 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1557 deda 13 71 mësojmë serbisht
1558 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1559 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1560 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1561 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1562 Opela 13 72 učimo albanski
1563 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1564 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1565 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1566 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1567 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1568 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1569 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1570 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1571 Neda 13 72 učimo albanski
1572 Dua 13 72 učimo albanski
1573 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1574 lola 13 72 mësojmë serbisht
1575 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1576 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1577 Voci 13 72 mësojmë serbisht
1578 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1579 lola 13 72 mësojmë serbisht
1580 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1581 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1582 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1583 nuki 13 72 učimo albanski
1584 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1585 Marija 13 72 učimo albanski
1586 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1587 nuridin 13 72 učimo albanski
1588 nuki 13 72 učimo albanski
1589 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1590 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1591 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1592 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1593 Mila 13 72 učimo albanski
1594 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1595 lola 13 73 mësojmë serbisht
1596 nuki 13 73 učimo albanski
1597 Dea 13 73 učimo albanski
1598 tarramangjo 13 73 mësojmë serbisht
1599 Marija 13 73 učimo albanski
1600 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1601 nuki 13 73 učimo albanski
1602 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1603 Pok 13 73 učimo albanski
1604 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1605 asded 13 73 mësojmë serbisht
1606 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1607 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1608 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1609 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1610 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1611 nuki 13 73 učimo albanski
1612 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1613 Dea 13 73 učimo albanski
1614 nuki 13 73 učimo albanski
1615 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1616 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1617 nuki 13 73 učimo albanski
1618 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1619 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1620 lola 13 73 mësojmë serbisht
1621 nuki 13 73 učimo albanski
1622 nuki 13 73 učimo albanski
1623 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1624 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1625 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1626 nuki 13 73 učimo albanski
1627 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1628 nuki 13 73 učimo albanski
1629 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1630 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1631 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1632 nuki 13 73 učimo albanski
1633 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1634 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1635 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1636 nuki 13 73 učimo albanski
1637 nuki 13 74 učimo albanski
1638 Melida 13 74 učimo albanski
1639 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1640 Dea 13 74 učimo albanski
1641 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1642 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1643 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1644 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1645 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1646 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1647 Lupa 13 74 učimo albanski
1648 niti 13 74 mësojmë serbisht
1649 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1650 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1651 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1652 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1653 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1654 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1655 sada 13 74 mësojmë serbisht
1656 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1657 lira 13 75 mësojmë serbisht
1658 nuki 13 75 učimo albanski
1659 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1660 nuki 13 75 učimo albanski
1661 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1662 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1663 nuki 13 75 učimo albanski
1664 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1665 omer 13 75 učimo albanski
1666 nuki 13 75 učimo albanski
1667 nuki 13 75 učimo albanski
1668 oki 13 75 mësojmë serbisht
1669 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1670 ENVER 13 75 mësojmë serbisht
1671 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1672 ads 13 75 mësojmë serbisht
1673 saq 13 75 mësojmë serbisht
1674 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1675 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1676 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1677 Dua 13 75 učimo albanski
1678 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1679 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1680 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1681 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1682 nuki 13 75 učimo albanski
1683 nnh 13 75 učimo albanski
1684 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1685 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1686 Onaa 13 75 učimo albanski
1687 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1688 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1689 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1690 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1691 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1692 nuki 13 75 učimo albanski
1693 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1694 nuki 13 75 učimo albanski
1695 nuki 13 75 učimo albanski
1696 nuki 13 75 učimo albanski
1697 nuki 13 76 učimo albanski
1698 sada 13 76 mësojmë serbisht
1699 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1700 nuki 13 76 učimo albanski
1701 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1702 nuki 13 76 učimo albanski
1703 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1704 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1705 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1706 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1707 sed 13 76 mësojmë serbisht
1708 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1709 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1710 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1711 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1712 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1713 nuki 13 76 učimo albanski
1714 omer 13 76 učimo albanski
1715 omer 13 76 učimo albanski
1716 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1717 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1718 nuki 13 76 učimo albanski
1719 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1720 dritoo 13 76 mësojmë serbisht
1721 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1722 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1723 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1724 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1725 nuridin 13 77 učimo albanski
1726 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1727 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1728 nuki 13 77 učimo albanski
1729 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1730 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1731 Dua 13 77 učimo albanski
1732 lala 13 77 mësojmë serbisht
1733 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1734 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1735 nuki 13 77 učimo albanski
1736 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1737 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1738 nuki 13 77 učimo albanski
1739 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1740 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1741 lola 13 77 mësojmë serbisht
1742 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1743 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1744 lala 13 77 mësojmë serbisht
1745 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1746 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1747 nuki 13 77 učimo albanski
1748 nuridin 13 77 učimo albanski
1749 omer 13 77 učimo albanski
1750 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1751 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1752 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1753 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1754 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1755 arta 13 77 mësojmë serbisht
1756 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1757 omer 13 77 učimo albanski
1758 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1759 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1760 nuki 13 77 učimo albanski
1761 nuki 13 77 učimo albanski
1762 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1763 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1764 niti 13 78 mësojmë serbisht
1765 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1766 nuki 13 78 učimo albanski
1767 Ena 13 78 učimo albanski
1768 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1769 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1770 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1771 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1772 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1773 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1774 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1775 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1776 Shpend Zymberi 13 78 mësojmë serbisht
1777 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1778 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1779 nuki 13 78 učimo albanski
1780 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1781 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1782 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1783 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1784 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1785 nuki 13 78 učimo albanski
1786 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1787 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1788 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1789 nuki 13 78 učimo albanski
1790 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1791 Maja 13 79 učimo albanski
1792 Bujar Aliu 13 79 mësojmë serbisht
1793 DES 13 79 mësojmë serbisht
1794 ENVER 13 79 mësojmë serbisht
1795 nuki 13 79 učimo albanski
1796 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1797 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1798 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1799 nuki 13 79 učimo albanski
1800 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1801 nuki 13 79 učimo albanski
1802 nuki 13 79 učimo albanski
1803 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1804 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1805 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1806 nuki 13 79 učimo albanski
1807 desa 13 79 mësojmë serbisht
1808 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1809 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1810 nuki 13 79 učimo albanski
1811 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1812 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1813 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1814 Vjollca 13 79 mësojmë serbisht
1815 nuki 13 79 učimo albanski
1816 nuki 13 79 učimo albanski
1817 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1818 nuki 13 79 učimo albanski
1819 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1820 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1821 Dua 13 79 učimo albanski
1822 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1823 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1824 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1825 nuki 13 79 učimo albanski
1826 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1827 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1828 Melida 13 80 učimo albanski
1829 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1830 nuki 13 80 učimo albanski
1831 Art 13 80 mësojmë serbisht
1832 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1833 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1834 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1835 SED 13 80 mësojmë serbisht
1836 sada 13 80 mësojmë serbisht
1837 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1838 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1839 lola 13 80 mësojmë serbisht
1840 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1841 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1842 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1843 Dua 13 80 učimo albanski
1844 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1845 Dea 13 80 učimo albanski
1846 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1847 nuki 13 80 učimo albanski
1848 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1849 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1850 sads 13 81 mësojmë serbisht
1851 nuki 13 81 učimo albanski
1852 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1853 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1854 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1855 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1856 final 13 81 mësojmë serbisht
1857 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1858 omer 13 81 učimo albanski
1859 nuki 13 81 učimo albanski
1860 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1861 omer 13 81 učimo albanski
1862 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1863 DEA 13 81 mësojmë serbisht
1864 nuki 13 81 učimo albanski
1865 nuki 13 81 učimo albanski
1866 omer 13 81 učimo albanski
1867 lkl 13 81 učimo albanski
1868 anela 13 81 učimo albanski
1869 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1870 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1871 7777 13 81 mësojmë serbisht
1872 nuki 13 81 učimo albanski
1873 omer 13 81 učimo albanski
1874 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1875 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1876 lala 13 81 mësojmë serbisht
1877 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1878 nuki 13 81 učimo albanski
1879 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1880 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1881 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1882 Melida 13 81 učimo albanski
1883 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1884 studentja 13 81 učimo albanski
1885 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1886 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1887 arta 13 82 mësojmë serbisht
1888 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1889 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1890 nuki 13 82 učimo albanski
1891 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1892 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1893 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1894 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1895 lule 13 82 mësojmë serbisht
1896 dfs 13 82 učimo albanski
1897 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1898 nuki 13 82 učimo albanski
1899 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1900 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1901 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1902 arta 13 82 učimo albanski
1903 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1904 nuki 13 82 učimo albanski
1905 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1906 lola 13 82 mësojmë serbisht
1907 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1908 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1909 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1910 nuki 13 82 učimo albanski
1911 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1912 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1913 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1914 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1915 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1916 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1917 Melida 13 83 učimo albanski
1918 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1919 lia 13 83 mësojmë serbisht
1920 nuki 13 83 učimo albanski
1921 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1922 nuki 13 83 učimo albanski
1923 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1924 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1925 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1926 Lena 13 83 učimo albanski
1927 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1928 nuki 13 83 učimo albanski
1929 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1930 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1931 sew 13 83 mësojmë serbisht
1932 nuki 13 83 učimo albanski
1933 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1934 Dina 13 83 učimo albanski
1935 swe 13 83 mësojmë serbisht
1936 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1937 der 13 83 mësojmë serbisht
1938 nuki 13 84 učimo albanski
1939 Melida 13 84 učimo albanski
1940 omer 13 84 učimo albanski
1941 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1942 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1943 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1944 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1945 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1946 Katarina 13 84 učimo albanski
1947 nuki 13 84 učimo albanski
1948 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1949 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1950 Dua 13 84 učimo albanski
1951 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1952 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1953 omer 13 84 učimo albanski
1954 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1955 omer 13 84 učimo albanski
1956 omer 13 84 učimo albanski
1957 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1958 omer 13 84 učimo albanski
1959 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1960 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1961 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1962 omer 13 84 učimo albanski
1963 arta 13 84 mësojmë serbisht
1964 omer 13 85 učimo albanski
1965 nuridin 13 85 učimo albanski
1966 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1967 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1968 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1969 omer 13 85 učimo albanski
1970 nuki 13 85 učimo albanski
1971 Ena 13 85 učimo albanski
1972 nuki 13 85 učimo albanski
1973 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1974 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1975 SED 13 85 mësojmë serbisht
1976 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1977 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1978 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1979 Coci 13 85 mësojmë serbisht
1980 marija 13 85 učimo albanski
1981 omer 13 85 učimo albanski
1982 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1983 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1984 Dua 13 85 učimo albanski
1985 akur 13 85 mësojmë serbisht
1986 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1987 Dua 13 85 učimo albanski
1988 Dua 13 85 učimo albanski
1989 Jkk 13 85 učimo albanski
1990 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1991 omer 13 85 učimo albanski
1992 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1993 Seuda 13 85 mësojmë serbisht
1994 Bujar Aliu 13 85 mësojmë serbisht
1995 nuridin 13 85 učimo albanski
1996 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1997 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1998 sksksk 13 86 učimo albanski
1999 nuki 13 86 mësojmë serbisht
2000 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
2001 voci 13 86 mësojmë serbisht
2002 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
2003 Berna 13 86 mësojmë serbisht
2004 nuki 13 86 učimo albanski
2005 pepa 13 86 mësojmë serbisht
2006 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
2007 sisi 13 86 mësojmë serbisht
2008 nuki 13 86 učimo albanski
2009 majda 13 86 mësojmë serbisht
2010 aaa 13 86 mësojmë serbisht
2011 lia 13 86 mësojmë serbisht
2012 majda 13 86 mësojmë serbisht
2013 nuki 13 86 mësojmë serbisht
2014 LEO 13 86 mësojmë serbisht
2015 plazma keks 13 86 učimo albanski
2016 nuki 13 87 učimo albanski
2017 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
2018 1234 13 87 mësojmë serbisht
2019 sed 13 87 mësojmë serbisht
2020 Msn 13 87 mësojmë serbisht
2021 omer 13 87 učimo albanski
2022 Bdndhe 13 87 učimo albanski
2023 nuki 13 87 učimo albanski
2024 nuki 13 87 učimo albanski
2025 nuki 13 87 učimo albanski
2026 nuridin 13 87 učimo albanski
2027 nuridin 13 87 učimo albanski
2028 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
2029 omer 13 87 učimo albanski
2030 Arta 13 87 mësojmë serbisht
2031 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
2032 nuki 13 87 učimo albanski
2033 nuki 13 87 učimo albanski
2034 Lena 13 87 učimo albanski
2035 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
2036 pepa 13 87 mësojmë serbisht
2037 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
2038 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
2039 Dua 13 87 učimo albanski
2040 SED 13 87 mësojmë serbisht
2041 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
2042 nuki 13 87 učimo albanski
2043 marija 13 87 učimo albanski
2044 nuki 13 87 učimo albanski
2045 Bdndhe 13 87 učimo albanski
2046 der 13 87 mësojmë serbisht
2047 awe 13 87 mësojmë serbisht
2048 Ena 13 87 učimo albanski
2049 shaban 13 87 mësojmë serbisht
2050 omer 13 88 učimo albanski
2051 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
2052 Melida 13 88 učimo albanski
2053 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2054 omer 13 88 učimo albanski
2055 liu 13 88 učimo albanski
2056 omer 13 88 učimo albanski
2057 nuki 13 88 učimo albanski
2058 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
2059 nuki 13 88 učimo albanski
2060 omer 13 88 učimo albanski
2061 sisi 13 88 mësojmë serbisht
2062 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2063 lola 13 88 mësojmë serbisht
2064 omer 13 88 učimo albanski
2065 omer 13 88 učimo albanski
2066 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2067 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
2068 Bujar Aliu 13 88 mësojmë serbisht
2069 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2070 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2071 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2072 nuki 13 89 učimo albanski
2073 nuki 13 89 učimo albanski
2074 nuki 13 89 učimo albanski
2075 Coci 13 89 mësojmë serbisht
2076 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2077 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
2078 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
2079 Anja 13 89 učimo albanski
2080 MSN 13 89 mësojmë serbisht
2081 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
2082 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2083 Tina 13 89 mësojmë serbisht
2084 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2085 sed 13 89 mësojmë serbisht
2086 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
2087 nuki 13 89 učimo albanski
2088 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2089 nuki 13 89 učimo albanski
2090 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
2091 sada 13 89 učimo albanski
2092 nuki 13 89 učimo albanski
2093 Melida 13 89 učimo albanski
2094 xx5 13 89 učimo albanski
2095 nuki 13 89 učimo albanski
2096 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2097 nuki 13 89 učimo albanski
2098 deda 13 89 mësojmë serbisht
2099 sed 13 89 mësojmë serbisht
2100 student 13 89 učimo albanski
2101 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2102 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2103 nuki 13 89 učimo albanski
2104 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2105 omer 13 90 učimo albanski
2106 nuki 13 90 učimo albanski
2107 Melida 13 90 učimo albanski
2108 bojka 13 90 učimo albanski
2109 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2110 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2111 dfs 13 90 učimo albanski
2112 nuki 13 90 učimo albanski
2113 nuki 13 90 učimo albanski
2114 Haxhimula Hasmangjeku 13 90 mësojmë serbisht
2115 lola 13 90 mësojmë serbisht
2116 Bujar Aliu 13 90 mësojmë serbisht
2117 Dea 13 90 učimo albanski
2118 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2119 nuki 13 90 učimo albanski
2120 575 13 90 mësojmë serbisht
2121 miki 13 90 mësojmë serbisht
2122 faton 13 90 mësojmë serbisht
2123 omer 13 90 učimo albanski
2124 Voci 13 90 mësojmë serbisht
2125 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2126 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2127 DER 13 90 mësojmë serbisht
2128 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2129 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2130 Dua 13 90 učimo albanski
2131 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2132 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2133 une 13 91 mësojmë serbisht
2134 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2135 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2136 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2137 arta 13 91 mësojmë serbisht
2138 sada 13 91 mësojmë serbisht
2139 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2140 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2141 nuki 13 91 učimo albanski
2142 nuki 13 91 učimo albanski
2143 desa 13 91 mësojmë serbisht
2144 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2145 lia 13 91 mësojmë serbisht
2146 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2147 keka 13 92 mësojmë serbisht
2148 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2149 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2150 dfs 13 92 učimo albanski
2151 0202 13 92 mësojmë serbisht
2152 qaf 13 92 učimo albanski
2153 nuridin 13 92 učimo albanski
2154 ers 13 92 mësojmë serbisht
2155 nuridin 13 92 učimo albanski
2156 dfs 13 93 učimo albanski
2157 ane 13 93 učimo albanski
2158 dfs 13 93 učimo albanski
2159 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2160 dfs 13 93 učimo albanski
2161 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2162 wer 13 93 učimo albanski
2163 lia 13 94 mësojmë serbisht
2164 nuki 13 94 učimo albanski
2165 Krzys 13 94 učimo albanski
2166 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2167 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2168 nuridin 13 94 učimo albanski
2169 nuridin 13 94 učimo albanski
2170 sed 13 94 mësojmë serbisht
2171 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2172 nuki 13 94 učimo albanski
2173 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2174 nuki 13 94 učimo albanski
2175 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2176 sed 13 94 mësojmë serbisht
2177 nuki 13 94 učimo albanski
2178 marija 13 94 učimo albanski
2179 awe 13 95 mësojmë serbisht
2180 sew 13 95 mësojmë serbisht
2181 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2182 sada 13 95 učimo albanski
2183 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2184 wes 13 96 mësojmë serbisht
2185 alala 13 96 učimo albanski
2186 sed 13 96 mësojmë serbisht
2187 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2188 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2189 omer 13 97 učimo albanski
2190 arta 13 97 mësojmë serbisht
2191 nurce 13 97 učimo albanski
2192 omer 13 97 učimo albanski
2193 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2194 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2195 nurce 13 97 učimo albanski
2196 nuki 13 97 učimo albanski
2197 der 13 97 mësojmë serbisht
2198 nuki 13 97 učimo albanski
2199 sada 13 97 mësojmë serbisht
2200 nuki 13 98 učimo albanski
2201 nuki 13 98 učimo albanski
2202 dfs 13 98 učimo albanski
2203 sed 13 98 mësojmë serbisht
2204 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2205 dfs 13 98 učimo albanski
2206 swe 13 98 mësojmë serbisht
2207 nuki 13 98 učimo albanski
2208 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2209 nuki 13 98 učimo albanski
2210 arta 13 98 mësojmë serbisht
2211 fds 13 98 mësojmë serbisht
2212 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2213 hre 13 99 učimo albanski
2214 srw 13 99 mësojmë serbisht
2215 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2216 liu 13 99 mësojmë serbisht
2217 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2218 nuki 13 100 učimo albanski
2219 asw 13 100 mësojmë serbisht
2220 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2221 nuki 13 100 učimo albanski
2222 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2223 fsd 13 100 učimo albanski
2224 dea 13 100 mësojmë serbisht
2225 Rina 13 100 mësojmë serbisht
2226 aaa 13 100 mësojmë serbisht
2227 sew 13 100 mësojmë serbisht
2228 lia 13 100 mësojmë serbisht
2229 kurti 2 13 100 učimo albanski
2230 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2231 lia 13 101 mësojmë serbisht
2232 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2233 Ana 13 101 mësojmë serbisht
2234 ase 13 102 mësojmë serbisht
2235 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2236 omer 13 102 učimo albanski
2237 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2238 omer 13 102 učimo albanski
2239 anela 13 102 učimo albanski
2240 lia 13 102 mësojmë serbisht
2241 lia 13 102 mësojmë serbisht
2242 Krešo 13 102 učimo albanski
2243 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2244 sem 13 102 mësojmë serbisht
2245 nuki 13 103 učimo albanski
2246 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2247 nuki 13 103 učimo albanski
2248 anela 13 103 učimo albanski
2249 der 13 103 mësojmë serbisht
2250 der 13 103 mësojmë serbisht
2251 ase 13 104 mësojmë serbisht
2252 ase 13 104 mësojmë serbisht
2253 Mik 13 104 učimo albanski
2254 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2255 luka 13 105 učimo albanski
2256 mlkl 13 105 učimo albanski
2257 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2258 lia 13 105 mësojmë serbisht
2259 liu 13 105 mësojmë serbisht
2260 333 13 105 mësojmë serbisht
2261 deda 13 105 mësojmë serbisht
2262 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2263 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2264 vanja 13 106 učimo albanski
2265 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2266 lia 13 106 mësojmë serbisht
2267 lala 13 106 učimo albanski
2268 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2269 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2270 sew 13 107 mësojmë serbisht
2271 lola 13 107 mësojmë serbisht
2272 isuf 13 107 učimo albanski
2273 mila 13 107 učimo albanski
2274 lio 13 107 mësojmë serbisht
2275 sada 13 108 učimo albanski
2276 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2277 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2278 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2279 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2280 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2281 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2282 ase 13 109 mësojmë serbisht
2283 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2284 33... 13 110 mësojmë serbisht
2285 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2286 mimi 13 110 mësojmë serbisht
2287 sed 13 111 mësojmë serbisht
2288 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2289 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2290 erd 13 112 mësojmë serbisht
2291 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2292 olond 13 112 mësojmë serbisht
2293 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2294 ase 13 112 mësojmë serbisht
2295 desi 13 113 mësojmë serbisht
2296 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2297 Marjan Dodaj 13 115 mësojmë serbisht
2298 sada 13 115 mësojmë serbisht
2299 lia 13 115 mësojmë serbisht
2300 sada 13 115 mësojmë serbisht
2301 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2302 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2303 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2304 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2305 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2306 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2307 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2308 lola 13 119 mësojmë serbisht
2309 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2310 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2311 emina 13 120 mësojmë serbisht
2312 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2313 mminire 13 120 mësojmë serbisht
2314 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2315 arta 13 120 mësojmë serbisht
2316 Sicko 13 120 učimo albanski
2317 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2318 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2319 Kristina 12 47 učimo albanski
2320 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2321 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2322 Porter 12 53 učimo albanski
2323 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2324 Neda 12 53 učimo albanski
2325 lola 12 53 mësojmë serbisht
2326 Miki 12 53 učimo albanski
2327 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2328 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2329 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2330 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2331 Miki 12 55 učimo albanski
2332 lola 12 55 mësojmë serbisht
2333 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2334 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2335 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2336 nuki 12 56 učimo albanski
2337 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2338 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2339 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2340 nuki 12 56 učimo albanski
2341 Bajrami 12 57 učimo albanski
2342 viki 12 57 učimo albanski
2343 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2344 Miki 12 57 učimo albanski
2345 Dua 12 58 učimo albanski
2346 Neda 12 58 učimo albanski
2347 Pos 12 58 učimo albanski
2348 lola 12 58 mësojmë serbisht
2349 Maja 12 58 učimo albanski
2350 Lpo 12 58 učimo albanski
2351 Miki 12 58 učimo albanski
2352 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2353 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2354 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2355 GenciMan 12 58 učimo albanski
2356 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2357 nuki 12 59 učimo albanski
2358 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2359 Maja 12 59 učimo albanski
2360 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2361 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2362 nuki 12 59 učimo albanski
2363 nuki 12 59 učimo albanski
2364 nuki 12 59 učimo albanski
2365 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2366 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2367 nuki 12 60 učimo albanski
2368 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2369 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2370 nuki 12 60 učimo albanski
2371 Maja 12 60 učimo albanski
2372 Marija 12 60 učimo albanski
2373 filip dimic 12 60 učimo albanski
2374 Lap 12 60 učimo albanski
2375 nuki 12 60 učimo albanski
2376 lola 12 60 mësojmë serbisht
2377 nuki 12 60 učimo albanski
2378 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2379 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2380 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2381 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2382 Marija 12 61 učimo albanski
2383 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2384 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2385 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2386 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2387 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2388 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2389 nuridin 12 61 učimo albanski
2390 nuridin 12 61 učimo albanski
2391 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2392 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2393 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2394 Hhhh 12 62 učimo albanski
2395 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2396 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2397 Marija 12 62 učimo albanski
2398 Dua 12 62 učimo albanski
2399 Plut 12 62 učimo albanski
2400 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2401 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2402 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2403 Lua 12 62 učimo albanski
2404 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2405 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2406 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2407 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2408 memo 12 62 učimo albanski
2409 Maja 12 62 učimo albanski
2410 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2411 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2412 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2413 Neda 12 63 učimo albanski
2414 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2415 Maria 12 63 učimo albanski
2416 lola 12 63 mësojmë serbisht
2417 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2418 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2419 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2420 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2421 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2422 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2423 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2424 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2425 Maja 12 63 učimo albanski
2426 Maja 12 63 učimo albanski
2427 Dea 12 63 učimo albanski
2428 Maja 12 63 učimo albanski
2429 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2430 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2431 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2432 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2433 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2434 Marija 12 64 učimo albanski
2435 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2436 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2437 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2438 mila 12 64 učimo albanski
2439 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2440 lola 12 64 mësojmë serbisht
2441 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2442 Maja 12 64 učimo albanski
2443 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2444 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2445 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2446 Marija 12 64 učimo albanski
2447 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2448 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2449 mila 12 65 učimo albanski
2450 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2451 Maja 12 65 učimo albanski
2452 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2453 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2454 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2455 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2456 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2457 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2458 Marija 12 65 učimo albanski
2459 Marija 12 65 učimo albanski
2460 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2461 Maja 12 65 učimo albanski
2462 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2463 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2464 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2465 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2466 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2467 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2468 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2469 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2470 Maja 12 65 učimo albanski
2471 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2472 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2473 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2474 Maja 12 66 učimo albanski
2475 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2476 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2477 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2478 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2479 nuki 12 66 učimo albanski
2480 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2481 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2482 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2483 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2484 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2485 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2486 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2487 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2488 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2489 mila 12 66 učimo albanski
2490 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2491 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2492 Maja 12 66 učimo albanski
2493 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2494 sada 12 67 mësojmë serbisht
2495 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2496 nuki 12 67 učimo albanski
2497 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2498 Marija 12 67 učimo albanski
2499 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2500 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2501 Maja 12 67 učimo albanski
2502 Maja 12 67 učimo albanski
2503 Maja 12 67 učimo albanski
2504 Posta 12 67 učimo albanski
2505 Pol 12 67 učimo albanski
2506 Asyy 12 67 učimo albanski
2507 nuki 12 67 učimo albanski
2508 Marija 12 67 učimo albanski
2509 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2510 nuki 12 67 učimo albanski
2511 Uko 12 67 učimo albanski
2512 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2513 nuki 12 67 učimo albanski
2514 nuki 12 68 učimo albanski
2515 omer 12 68 učimo albanski
2516 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2517 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2518 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2519 Area 12 68 učimo albanski
2520 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2521 gguu 12 68 učimo albanski
2522 voci 12 68 mësojmë serbisht
2523 omer 12 68 učimo albanski
2524 nuki 12 68 učimo albanski
2525 lola 12 68 mësojmë serbisht
2526 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2527 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2528 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2529 Ata 12 68 učimo albanski
2530 Marija 12 68 učimo albanski
2531 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2532 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2533 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2534 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2535 mila 12 68 učimo albanski
2536 Marija 12 68 učimo albanski
2537 Plkj 12 68 učimo albanski
2538 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2539 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2540 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2541 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2542 Maja 12 68 učimo albanski
2543 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2544 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2545 Marija 12 68 učimo albanski
2546 faton 12 69 mësojmë serbisht
2547 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2548 nuki 12 69 učimo albanski
2549 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2550 nuki 12 69 učimo albanski
2551 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2552 nuki 12 69 učimo albanski
2553 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2554 Slobodan 12 69 učimo albanski
2555 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2556 Maja 12 69 učimo albanski
2557 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2558 nuki 12 69 učimo albanski
2559 nuki 12 69 učimo albanski
2560 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2561 nuki 12 69 učimo albanski
2562 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2563 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2564 Kristina 12 69 učimo albanski
2565 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2566 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2567 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2568 Marija 12 70 učimo albanski
2569 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2570 wrwrw 12 70 učimo albanski
2571 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2572 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2573 Maja 12 70 učimo albanski
2574 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2575 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2576 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2577 nuki 12 71 učimo albanski
2578 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2579 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2580 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2581 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2582 mila 12 71 učimo albanski
2583 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2584 nuridin 12 71 učimo albanski
2585 riti 12 71 mësojmë serbisht
2586 arta 12 71 mësojmë serbisht
2587 Ena 12 71 učimo albanski
2588 Yaser 12 71 učimo albanski
2589 Marija 12 71 učimo albanski
2590 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2591 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2592 Dea 12 71 učimo albanski
2593 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2594 nuki 12 71 učimo albanski
2595 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2596 Marija 12 71 učimo albanski
2597 nuki 12 71 učimo albanski
2598 scs 12 71 mësojmë serbisht
2599 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2600 nuki 12 71 učimo albanski
2601 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2602 nuki 12 71 učimo albanski
2603 nuki 12 71 učimo albanski
2604 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2605 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2606 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2607 nuridin 12 71 učimo albanski
2608 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2609 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2610 Kingu 12 71 učimo albanski
2611 nuridin 12 72 učimo albanski
2612 desa 12 72 mësojmë serbisht
2613 nuridin 12 72 učimo albanski
2614 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2615 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2616 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2617 buja 12 72 mësojmë serbisht
2618 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2619 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2620 rrttt 12 72 učimo albanski
2621 nuki 12 72 učimo albanski
2622 Asad 12 72 učimo albanski
2623 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2624 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2625 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2626 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2627 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2628 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2629 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2630 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2631 Meka 12 72 učimo albanski
2632 nuki 12 72 učimo albanski
2633 Maja 12 72 učimo albanski
2634 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2635 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2636 Dye 12 72 učimo albanski
2637 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2638 nuki 12 72 učimo albanski
2639 nuki 12 72 učimo albanski
2640 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2641 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2642 tarramangjo 12 72 mësojmë serbisht
2643 Maja 12 73 učimo albanski
2644 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2645 luka 12 73 mësojmë serbisht
2646 nuki 12 73 učimo albanski
2647 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2648 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2649 Marija 12 73 učimo albanski
2650 LOLA 12 73 mësojmë serbisht
2651 Selma 12 73 učimo albanski
2652 Pol 12 73 učimo albanski
2653 nuki 12 73 učimo albanski
2654 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2655 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2656 voci 12 73 mësojmë serbisht
2657 nuridin 12 73 učimo albanski
2658 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2659 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2660 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2661 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2662 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2663 alb 12 73 mësojmë serbisht
2664 alb 12 73 mësojmë serbisht
2665 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2666 arta 12 73 mësojmë serbisht
2667 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2668 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2669 omer 12 74 učimo albanski
2670 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2671 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2672 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2673 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2674 nuki 12 74 učimo albanski
2675 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2676 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2677 omer 12 74 učimo albanski
2678 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2679 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2680 pop 12 74 mësojmë serbisht
2681 Ena 12 74 učimo albanski
2682 Dua 12 74 učimo albanski
2683 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2684 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2685 nuki 12 74 učimo albanski
2686 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2687 Adas 12 74 učimo albanski
2688 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2689 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2690 Edin 12 74 učimo albanski
2691 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2692 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2693 Dua 12 74 učimo albanski
2694 Dua 12 75 učimo albanski
2695 Dua 12 75 učimo albanski
2696 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2697 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2698 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2699 nuki 12 75 učimo albanski
2700 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2701 omer 12 75 učimo albanski
2702 nuki 12 75 učimo albanski
2703 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2704 nuki 12 75 učimo albanski
2705 Dua 12 75 učimo albanski
2706 anela 12 75 učimo albanski
2707 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2708 nuki 12 75 učimo albanski
2709 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2710 Bujar Aliu 12 75 mësojmë serbisht
2711 omer 12 75 učimo albanski
2712 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2713 nuki 12 75 učimo albanski
2714 nuki 12 75 učimo albanski
2715 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2716 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2717 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2718 db 12 75 mësojmë serbisht
2719 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2720 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2721 Gaz 12 75 učimo albanski
2722 aca 12 75 učimo albanski
2723 sss 12 75 mësojmë serbisht
2724 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2725 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2726 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2727 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2728 Melida 12 76 učimo albanski
2729 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2730 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2731 lala 12 76 mësojmë serbisht
2732 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2733 nuki 12 76 učimo albanski
2734 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2735 Dasani 12 76 učimo albanski
2736 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2737 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2738 nuki 12 76 učimo albanski
2739 Suada 12 76 učimo albanski
2740 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2741 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2742 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2743 nuki 12 77 učimo albanski
2744 Maja 12 77 učimo albanski
2745 nuki 12 77 učimo albanski
2746 nuki 12 77 učimo albanski
2747 omer 12 77 učimo albanski
2748 nuki 12 77 učimo albanski
2749 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2750 Kika 12 77 učimo albanski
2751 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2752 Miki 12 77 učimo albanski
2753 545154 12 77 mësojmë serbisht
2754 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2755 nuki 12 77 učimo albanski
2756 faton 12 77 mësojmë serbisht
2757 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2758 nuki 12 77 učimo albanski
2759 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2760 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2761 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2762 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2763 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2764 nuki 12 77 učimo albanski
2765 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2766 nuki 12 77 učimo albanski
2767 nuki 12 77 učimo albanski
2768 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2769 nuki 12 77 učimo albanski
2770 nuki 12 77 učimo albanski
2771 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2772 nuki 12 77 učimo albanski
2773 Dua 12 77 učimo albanski
2774 aia 12 77 učimo albanski
2775 nuki 12 77 učimo albanski
2776 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2777 nuki 12 77 učimo albanski
2778 Dua 12 77 učimo albanski
2779 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2780 omer 12 77 učimo albanski
2781 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2782 Marija 12 77 učimo albanski
2783 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2784 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2785 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2786 nuki 12 78 učimo albanski
2787 Dua 12 78 učimo albanski
2788 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2789 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2790 nuridin 12 78 učimo albanski
2791 deda 12 78 mësojmë serbisht
2792 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2793 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2794 niti 12 78 mësojmë serbisht
2795 nuridin 12 78 učimo albanski
2796 Dua 12 78 učimo albanski
2797 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2798 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2799 Zulo 12 78 učimo albanski
2800 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2801 Ona 12 78 učimo albanski
2802 Art 12 78 mësojmë serbisht
2803 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2804 nuki 12 78 učimo albanski
2805 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2806 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2807 nuki 12 78 učimo albanski
2808 nuki 12 78 učimo albanski
2809 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2810 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2811 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2812 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2813 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2814 nuki 12 79 učimo albanski
2815 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2816 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2817 nuki 12 79 učimo albanski
2818 Dua 12 79 učimo albanski
2819 Dea 12 79 učimo albanski
2820 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2821 Maja 12 79 učimo albanski
2822 nuki 12 79 učimo albanski
2823 cvx 12 79 učimo albanski
2824 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2825 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2826 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2827 nuki 12 79 učimo albanski
2828 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2829 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2830 memo 12 79 učimo albanski
2831 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2832 Selma 12 79 učimo albanski
2833 Nuki 12 79 učimo albanski
2834 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2835 dddeee 12 79 učimo albanski
2836 MARIJA 12 80 učimo albanski
2837 nuki 12 80 učimo albanski
2838 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2839 nuki 12 80 učimo albanski
2840 Dea 12 80 učimo albanski
2841 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2842 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2843 omer 12 80 učimo albanski
2844 Bigi 12 80 učimo albanski
2845 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2846 nuki 12 80 učimo albanski
2847 omer 12 80 učimo albanski
2848 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2849 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2850 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2851 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2852 DER 12 80 mësojmë serbisht
2853 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2854 nuki 12 80 učimo albanski
2855 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2856 nuki 12 80 učimo albanski
2857 fffff 12 80 učimo albanski
2858 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2859 Suada 12 80 učimo albanski
2860 nuki 12 80 učimo albanski
2861 Hjj 12 81 učimo albanski
2862 Ona 12 81 učimo albanski
2863 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2864 nuki 12 81 učimo albanski
2865 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2866 Jasmina 12 81 učimo albanski
2867 Onaa 12 81 učimo albanski
2868 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2869 albiona 12 81 mësojmë serbisht
2870 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2871 deda 12 81 mësojmë serbisht
2872 nuki 12 81 učimo albanski
2873 nuki 12 81 učimo albanski
2874 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2875 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2876 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2877 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2878 nuridin 12 81 učimo albanski
2879 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2880 nuki 12 81 učimo albanski
2881 nuki 12 81 učimo albanski
2882 nuki 12 81 učimo albanski
2883 nuki 12 81 učimo albanski
2884 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2885 ffeer 12 81 učimo albanski
2886 nuki 12 81 učimo albanski
2887 Melida 12 81 učimo albanski
2888 nuki 12 81 učimo albanski
2889 Onaa 12 81 učimo albanski
2890 nuki 12 81 učimo albanski
2891 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2892 nuridin 12 81 učimo albanski
2893 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2894 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2895 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2896 nuki 12 81 učimo albanski
2897 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2898 nuki 12 81 učimo albanski
2899 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2900 Dua 12 81 učimo albanski
2901 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2902 Lena 12 82 učimo albanski
2903 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2904 nuki 12 82 učimo albanski
2905 SED 12 82 mësojmë serbisht
2906 Marija 12 82 učimo albanski
2907 liu 12 82 mësojmë serbisht
2908 omer 12 82 učimo albanski
2909 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2910 Maja 12 82 učimo albanski
2911 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2912 Maja 12 82 učimo albanski
2913 nuki 12 82 učimo albanski
2914 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2915 Sandre 12 82 učimo albanski
2916 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2917 sed 12 82 mësojmë serbisht
2918 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2919 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2920 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2921 Dea 12 82 učimo albanski
2922 omer 12 82 učimo albanski
2923 omer 12 82 učimo albanski
2924 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2925 nuki 12 82 učimo albanski
2926 nuki 12 82 učimo albanski
2927 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2928 Dua 12 82 učimo albanski
2929 omer 12 82 učimo albanski
2930 nuki 12 82 učimo albanski
2931 nuki 12 82 učimo albanski
2932 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2933 ldls 12 83 učimo albanski
2934 nuki 12 83 učimo albanski
2935 Melida 12 83 učimo albanski
2936 Onaa 12 83 učimo albanski
2937 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2938 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2939 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2940 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2941 Melida 12 83 učimo albanski
2942 Dina 12 83 učimo albanski
2943 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2944 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2945 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2946 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2947 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2948 Dua 12 83 učimo albanski
2949 Voci 12 83 mësojmë serbisht
2950 dfs 12 83 učimo albanski
2951 mila 12 83 učimo albanski
2952 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2953 lola 12 83 mësojmë serbisht
2954 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2955 Onaa 12 83 učimo albanski
2956 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2957 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2958 omer 12 83 učimo albanski
2959 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2960 nuki 12 83 učimo albanski
2961 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2962 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2963 lola 12 83 mësojmë serbisht
2964 Lena 12 83 učimo albanski
2965 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2966 omer 12 83 učimo albanski
2967 daf 12 83 mësojmë serbisht
2968 lala 12 83 mësojmë serbisht
2969 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2970 omer 12 84 učimo albanski
2971 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2972 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2973 Melida 12 84 učimo albanski
2974 Melida 12 84 učimo albanski
2975 nuki 12 84 učimo albanski
2976 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2977 Gsgsh 12 84 mësojmë serbisht
2978 nuki 12 84 učimo albanski
2979 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2980 Ona 12 84 učimo albanski
2981 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2982 Dua 12 84 učimo albanski
2983 zds 12 84 mësojmë serbisht
2984 nuki 12 84 učimo albanski
2985 nuki 12 84 učimo albanski
2986 Dua 12 84 učimo albanski
2987 nurce 12 84 učimo albanski
2988 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2989 omer 12 84 učimo albanski
2990 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2991 Dua 12 84 učimo albanski
2992 nurce 12 84 učimo albanski
2993 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2994 Ona 12 84 učimo albanski
2995 ttttttt 12 84 učimo albanski
2996 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2997 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2998 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2999 Melida 12 84 učimo albanski
3000 Sara 12 85 učimo albanski
3001 nuki 12 85 mësojmë serbisht
3002 Dua 12 85 učimo albanski
3003 nuridin 12 85 učimo albanski
3004 nuki 12 85 učimo albanski
3005 lola 12 85 mësojmë serbisht
3006 SWED 12 85 mësojmë serbisht
3007 nuki 12 85 mësojmë serbisht
3008 Trep 12 85 učimo albanski
3009 nuki 12 85 učimo albanski
3010 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
3011 Jansnsj 12 85 učimo albanski
3012 Melida 12 85 učimo albanski
3013 nuki 12 85 učimo albanski
3014 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
3015 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
3016 nuki 12 85 učimo albanski
3017 nuki 12 85 učimo albanski
3018 Edin 12 85 mësojmë serbisht
3019 nuki 12 85 učimo albanski
3020 omer 12 85 učimo albanski
3021 nuki 12 85 učimo albanski
3022 Besar 12 85 mësojmë serbisht
3023 nuki 12 85 učimo albanski
3024 Melida 12 85 učimo albanski
3025 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
3026 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
3027 aaa 12 85 mësojmë serbisht
3028 anela 12 85 učimo albanski
3029 nuki 12 85 učimo albanski
3030 Melida 12 85 učimo albanski
3031 Melida 12 85 učimo albanski
3032 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
3033 nuki 12 85 učimo albanski
3034 omer 12 85 učimo albanski
3035 Melida 12 85 učimo albanski
3036 Neeaa 12 86 učimo albanski
3037 Dua 12 86 učimo albanski
3038 voci 12 86 mësojmë serbisht
3039 omer 12 86 učimo albanski
3040 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
3041 zaza 12 86 učimo albanski
3042 jakak 12 86 učimo albanski
3043 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
3044 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
3045 nuki 12 86 učimo albanski
3046 Erza 12 86 mësojmë serbisht
3047 Melida 12 86 učimo albanski
3048 Rona 12 86 učimo albanski
3049 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
3050 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
3051 Melida 12 86 učimo albanski
3052 nuki 12 86 učimo albanski
3053 Žak 12 86 učimo albanski
3054 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
3055 Asd 12 86 mësojmë serbisht
3056 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
3057 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
3058 Ena 12 86 učimo albanski
3059 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
3060 Melida 12 86 učimo albanski
3061 Dua 12 86 učimo albanski
3062 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
3063 aqw 12 86 mësojmë serbisht
3064 artan 12 86 mësojmë serbisht
3065 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
3066 omer 12 86 učimo albanski
3067 nuki 12 86 učimo albanski
3068 nuki 12 86 učimo albanski
3069 Dua 12 87 učimo albanski
3070 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
3071 pepa 12 87 mësojmë serbisht
3072 DES 12 87 mësojmë serbisht
3073 Xddd 12 87 učimo albanski
3074 Msn 12 87 mësojmë serbisht
3075 Niki 12 87 mësojmë serbisht
3076 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
3077 nuki 12 87 učimo albanski
3078 Luna 12 87 učimo albanski
3079 Dua 12 87 učimo albanski
3080 Voci 12 87 mësojmë serbisht
3081 aca 12 87 učimo albanski
3082 Ttt 12 87 učimo albanski
3083 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
3084 nuki 12 87 učimo albanski
3085 Dua 12 87 učimo albanski
3086 sis 12 87 mësojmë serbisht
3087 Niki 12 87 mësojmë serbisht
3088 nuki 12 88 učimo albanski
3089 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
3090 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
3091 Dua 12 88 učimo albanski
3092 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
3093 Fizi 12 88 učimo albanski
3094 DER 12 88 mësojmë serbisht
3095 Melida 12 88 učimo albanski
3096 sed 12 88 mësojmë serbisht
3097 Ona 12 88 učimo albanski
3098 desa 12 88 mësojmë serbisht
3099 Mila 12 88 učimo albanski
3100 ana 12 88 učimo albanski
3101 nuki 12 88 učimo albanski
3102 Dua 12 88 učimo albanski
3103 Linda 12 88 mësojmë serbisht
3104 nuki 12 88 učimo albanski
3105 Dua 12 88 učimo albanski
3106 Dea 12 88 učimo albanski
3107 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
3108 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
3109 Coci 12 88 mësojmë serbisht
3110 nuki 12 88 učimo albanski
3111 nuki 12 88 učimo albanski
3112 nuki 12 88 učimo albanski
3113 nuki 12 88 učimo albanski
3114 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
3115 Tina 12 88 mësojmë serbisht
3116 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
3117 nuki 12 88 učimo albanski
3118 Dea 12 88 učimo albanski
3119 0202 12 89 učimo albanski
3120 Dina 12 89 učimo albanski
3121 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
3122 unknown 12 89 mësojmë serbisht
3123 nuki 12 89 učimo albanski
3124 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3125 DER 12 89 mësojmë serbisht
3126 Arta 12 89 učimo albanski
3127 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3128 Dea 12 89 učimo albanski
3129 nuki 12 89 učimo albanski
3130 nuki 12 89 učimo albanski
3131 Melida 12 89 učimo albanski
3132 nuki 12 89 učimo albanski
3133 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3134 mila 12 89 učimo albanski
3135 Suada 12 89 učimo albanski
3136 nuki 12 89 učimo albanski
3137 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3138 Suada 12 89 učimo albanski
3139 nuki 12 89 učimo albanski
3140 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3141 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3142 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3143 Aero 12 90 učimo albanski
3144 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3145 nuki 12 90 učimo albanski
3146 nuki 12 90 učimo albanski
3147 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3148 Tuar 12 90 učimo albanski
3149 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3150 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3151 anela 12 90 učimo albanski
3152 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3153 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3154 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3155 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3156 561436 12 90 mësojmë serbisht
3157 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3158 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3159 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3160 popo 12 90 mësojmë serbisht
3161 dfs 12 90 učimo albanski
3162 nuki 12 90 učimo albanski
3163 voc 12 90 mësojmë serbisht
3164 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3165 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3166 nuki 12 90 učimo albanski
3167 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3168 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3169 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3170 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3171 DER 12 90 mësojmë serbisht
3172 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3173 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3174 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3175 nuki 12 91 učimo albanski
3176 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3177 Melida 12 91 učimo albanski
3178 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3179 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3180 nuki 12 91 učimo albanski
3181 fer 12 91 mësojmë serbisht
3182 faton 12 91 mësojmë serbisht
3183 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3184 gff 12 91 mësojmë serbisht
3185 nuki 12 91 učimo albanski
3186 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3187 kumj 12 91 mësojmë serbisht
3188 nuki 12 91 učimo albanski
3189 nuki 12 91 učimo albanski
3190 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3191 Bujar Aliu 12 91 mësojmë serbisht
3192 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3193 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3194 dea 12 91 mësojmë serbisht
3195 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3196 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3197 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3198 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3199 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3200 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3201 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3202 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3203 nuki 12 91 učimo albanski
3204 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3205 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3206 sada 12 91 mësojmë serbisht
3207 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3208 Ana 12 92 učimo albanski
3209 Saliha 12 92 učimo albanski
3210 nuki 12 92 učimo albanski
3211 Luna 12 92 učimo albanski
3212 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3213 54545 12 92 mësojmë serbisht
3214 nuki 12 92 učimo albanski
3215 Dea 12 92 učimo albanski
3216 WES 12 92 mësojmë serbisht
3217 desa 12 92 mësojmë serbisht
3218 nuki 12 92 učimo albanski
3219 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3220 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3221 nuki 12 92 učimo albanski
3222 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3223 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3224 nuki 12 92 učimo albanski
3225 anwla 12 92 učimo albanski
3226 lia 12 92 mësojmë serbisht
3227 nuki 12 92 učimo albanski
3228 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3229 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3230 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3231 faton 12 93 mësojmë serbisht
3232 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3233 sed 12 93 mësojmë serbisht
3234 lia 12 93 mësojmë serbisht
3235 SED 12 93 mësojmë serbisht
3236 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3237 Ona 12 93 učimo albanski
3238 omer 12 93 učimo albanski
3239 omer 12 93 učimo albanski
3240 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3241 Bujar Aliu 12 93 mësojmë serbisht
3242 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3243 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3244 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3245 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3246 baba 12 94 mësojmë serbisht
3247 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3248 mur 12 94 učimo albanski
3249 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3250 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3251 sada 12 94 učimo albanski
3252 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3253 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3254 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3255 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3256 Ona 12 94 učimo albanski
3257 Jhj 12 94 učimo albanski
3258 Ona 12 94 učimo albanski
3259 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3260 lia 12 94 mësojmë serbisht
3261 Katarina 12 94 učimo albanski
3262 rtyuio 12 94 učimo albanski
3263 Dua 12 94 učimo albanski
3264 dfs 12 94 učimo albanski
3265 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3266 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3267 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3268 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3269 kur 12 95 učimo albanski
3270 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3271 MELIDA 12 95 učimo albanski
3272 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3273 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3274 Dua 12 95 učimo albanski
3275 omer 12 95 učimo albanski
3276 swe 12 95 mësojmë serbisht
3277 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3278 omer 12 95 učimo albanski
3279 kajli 12 95 učimo albanski
3280 lia 12 95 mësojmë serbisht
3281 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3282 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3283 gaga 12 96 učimo albanski
3284 lia 12 96 mësojmë serbisht
3285 marija 12 96 učimo albanski
3286 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3287 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3288 gaga 12 96 učimo albanski
3289 omer 12 96 učimo albanski
3290 gaga 12 96 učimo albanski
3291 arta 12 96 mësojmë serbisht
3292 omer 12 96 učimo albanski
3293 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3294 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3295 Vjollca 12 97 mësojmë serbisht
3296 DEA 12 97 mësojmë serbisht
3297 Vjollca 12 97 mësojmë serbisht
3298 qwa 12 97 učimo albanski
3299 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3300 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3301 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3302 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3303 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3304 M&M 12 97 mësojmë serbisht
3305 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3306 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3307 omer 12 98 učimo albanski
3308 omer 12 98 učimo albanski
3309 Besim 12 98 mësojmë serbisht
3310 dddaad 12 98 učimo albanski
3311 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3312 arta 12 98 mësojmë serbisht
3313 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3314 Gets 12 98 mësojmë serbisht
3315 lia 12 98 mësojmë serbisht
3316 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3317 Lena 12 98 učimo albanski
3318 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3319 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3320 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3321 sed 12 99 mësojmë serbisht
3322 zeqiri 12 99 učimo albanski
3323 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3324 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3325 omer 12 99 učimo albanski
3326 DEA 12 99 mësojmë serbisht
3327 omer 12 99 učimo albanski
3328 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3329 Dzenan 12 99 učimo albanski
3330 Voci 12 99 mësojmë serbisht
3331 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3332 res 12 99 mësojmë serbisht
3333 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3334 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3335 omer 12 100 učimo albanski
3336 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3337 nuridin 12 100 učimo albanski
3338 nuridin 12 100 učimo albanski
3339 omer 12 100 učimo albanski
3340 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3341 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3342 omer 12 100 učimo albanski
3343 omer 12 100 učimo albanski
3344 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3345 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3346 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3347 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3348 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3349 lol 12 101 učimo albanski
3350 Melida 12 101 učimo albanski
3351 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3352 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3353 nuki 12 101 učimo albanski
3354 nuki 12 101 učimo albanski
3355 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3356 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3357 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3358 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3359 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3360 waq 12 102 mësojmë serbisht
3361 Voci 12 102 mësojmë serbisht
3362 Melida 12 102 učimo albanski
3363 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3364 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3365 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3366 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3367 sada 12 102 učimo albanski
3368 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3369 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3370 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3371 Hhh 12 103 učimo albanski
3372 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3373 sad 12 103 učimo albanski
3374 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3375 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3376 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3377 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3378 nurce 12 103 učimo albanski
3379 omer 12 103 učimo albanski
3380 nurce 12 103 učimo albanski
3381 omer 12 103 učimo albanski
3382 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3383 lia 12 103 mësojmë serbisht
3384 loi 12 103 učimo albanski
3385 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3386 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3387 mimi 12 104 učimo albanski
3388 omer 12 104 učimo albanski
3389 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3390 omer 12 104 učimo albanski
3391 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3392 inni 12 104 mësojmë serbisht
3393 arta 12 104 mësojmë serbisht
3394 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3395 K24 12 104 mësojmë serbisht
3396 EMINA 12 104 učimo albanski
3397 Ona 12 104 učimo albanski
3398 sada 12 104 učimo albanski
3399 banja 12 104 učimo albanski
3400 marija 12 104 učimo albanski
3401 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3402 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3403 nuki 12 105 učimo albanski
3404 nuki 12 105 učimo albanski
3405 ger 12 105 mësojmë serbisht
3406 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3407 Ana 12 105 učimo albanski
3408 Ghhu 12 105 mësojmë serbisht
3409 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3410 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3411 baki 12 105 mësojmë serbisht
3412 NED 12 105 mësojmë serbisht
3413 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3414 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3415 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3416 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3417 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3418 kum 12 106 mësojmë serbisht
3419 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3420 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3421 1234 12 106 mësojmë serbisht
3422 ana 12 106 učimo albanski
3423 artan 12 106 mësojmë serbisht
3424 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3425 Melida 12 106 učimo albanski
3426 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3427 sed 12 107 mësojmë serbisht
3428 vanja 12 107 učimo albanski
3429 hhjjk 12 107 učimo albanski
3430 nuridin 12 107 učimo albanski
3431 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3432 ana 12 107 mësojmë serbisht
3433 Driton 12 107 mësojmë serbisht
3434 Mejreme Ilijazi 12 107 mësojmë serbisht
3435 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3436 nuridin 12 107 učimo albanski
3437 nuki 12 108 učimo albanski
3438 sada 12 108 učimo albanski
3439 sada 12 108 mësojmë serbisht
3440 nuki 12 108 učimo albanski
3441 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3442 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3443 Vjollca 12 108 mësojmë serbisht
3444 Melida 12 108 učimo albanski
3445 xim 12 108 mësojmë serbisht
3446 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3447 xx2 12 108 učimo albanski
3448 anas 12 108 mësojmë serbisht
3449 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3450 dre 12 109 mësojmë serbisht
3451 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3452 omer 12 109 učimo albanski
3453 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3454 set 12 109 mësojmë serbisht
3455 eda 12 109 mësojmë serbisht
3456 omer 12 109 učimo albanski
3457 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3458 lia 12 109 mësojmë serbisht
3459 diki 12 109 mësojmë serbisht
3460 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3461 Yalo 12 109 učimo albanski
3462 Alma 12 109 učimo albanski
3463 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3464 papa 12 110 mësojmë serbisht
3465 edina 12 111 učimo albanski
3466 sev 12 111 učimo albanski
3467 lia 12 111 mësojmë serbisht
3468 Dafina 12 111 mësojmë serbisht
3469 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3470 dfs 12 111 učimo albanski
3471 luli 12 111 mësojmë serbisht
3472 sen 12 111 mësojmë serbisht
3473 artan 12 112 mësojmë serbisht
3474 selmaa 12 112 učimo albanski
3475 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3476 sed 12 112 mësojmë serbisht
3477 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3478 jul 12 113 mësojmë serbisht
3479 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3480 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3481 res 12 113 mësojmë serbisht
3482 mimi 12 113 učimo albanski
3483 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3484 sta 12 113 mësojmë serbisht
3485 masa 12 114 mësojmë serbisht
3486 jer 12 114 mësojmë serbisht
3487 ane 12 115 učimo albanski
3488 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3489 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3490 lio 12 115 mësojmë serbisht
3491 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3492 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3493 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3494 daf 12 117 mësojmë serbisht
3495 Mejreme 12 117 mësojmë serbisht
3496 sada 12 117 mësojmë serbisht
3497 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3498 arta 12 118 mësojmë serbisht
3499 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3500 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3501 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3502 eda 12 119 mësojmë serbisht
3503 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3504 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3505 arta 12 120 mësojmë serbisht
3506 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3507 nesa 12 120 učimo albanski
3508 safija 12 120 učimo albanski
3509 ada 12 120 mësojmë serbisht
3510 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3511 arta 12 120 mësojmë serbisht
3512 kia 12 120 mësojmë serbisht
3513 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3514 lola 12 120 mësojmë serbisht
3515 arta 12 120 mësojmë serbisht
3516 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3517 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3518 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3519 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3520 skek 12 120 mësojmë serbisht
3521 joni 12 120 mësojmë serbisht
3522 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3523 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3524 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3525 asd 12 120 mësojmë serbisht
3526 lia 12 120 mësojmë serbisht
3527 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3528 eee 12 120 mësojmë serbisht
3529 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3530 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3531 Milena 12 120 učimo albanski
3532 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3533 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3534 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3535 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3536 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3537 ana 11 41 mësojmë serbisht
3538 uuuu 11 44 učimo albanski
3539 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3540 Miki 11 49 učimo albanski
3541 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3542 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3543 Miki 11 51 učimo albanski
3544 8888 11 52 mësojmë serbisht
3545 kristina 11 52 učimo albanski
3546 aca 11 53 učimo albanski
3547 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3548 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3549 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3550 444 11 54 mësojmë serbisht
3551 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3552 888 11 56 mësojmë serbisht
3553 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3554 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3555 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3556 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3557 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3558 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3559 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3560 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3561 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3562 Azte 11 58 učimo albanski
3563 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3564 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3565 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3566 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3567 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3568 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3569 Asad 11 60 učimo albanski
3570 nuki 11 60 učimo albanski
3571 Maja 11 60 učimo albanski
3572 22555 11 60 mësojmë serbisht
3573 Njgugug 11 60 učimo albanski
3574 nuki 11 60 učimo albanski
3575 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3576 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3577 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3578 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3579 Maja 11 61 učimo albanski
3580 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3581 Plota 11 61 učimo albanski
3582 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3583 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3584 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3585 nuki 11 62 učimo albanski
3586 nuki 11 62 učimo albanski
3587 Neda 11 62 učimo albanski
3588 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3589 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3590 nuki 11 62 učimo albanski
3591 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3592 Marija 11 62 učimo albanski
3593 nuki 11 62 učimo albanski
3594 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3595 nuki 11 62 učimo albanski
3596 nuki 11 62 učimo albanski
3597 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3598 nuki 11 62 učimo albanski
3599 nuki 11 62 učimo albanski
3600 Marija 11 63 učimo albanski
3601 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3602 Neda 11 63 učimo albanski
3603 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3604 hhhh 11 63 mësojmë serbisht
3605 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3606 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3607 Marija 11 63 učimo albanski
3608 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3609 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3610 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3611 Maja 11 64 učimo albanski
3612 Marija 11 64 učimo albanski
3613 nuki 11 64 učimo albanski
3614 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3615 Refko 11 64 učimo albanski
3616 Tarenta 11 64 učimo albanski
3617 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3618 nuki 11 64 učimo albanski
3619 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3620 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3621 Marija 11 64 učimo albanski
3622 Maja 11 64 učimo albanski
3623 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3624 Marija 11 65 učimo albanski
3625 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3626 Marija 11 65 učimo albanski
3627 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3628 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3629 King 11 65 mësojmë serbisht
3630 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3631 Mui 11 65 učimo albanski
3632 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3633 memo 11 65 učimo albanski
3634 Marija 11 65 učimo albanski
3635 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3636 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3637 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3638 Maja 11 66 učimo albanski
3639 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3640 Jio 11 66 učimo albanski
3641 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3642 Maja 11 66 učimo albanski
3643 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3644 Marija 11 66 učimo albanski
3645 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3646 Ton 11 66 učimo albanski
3647 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3648 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3649 nuridin 11 66 učimo albanski
3650 nuridin 11 66 učimo albanski
3651 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3652 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3653 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3654 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3655 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3656 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3657 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3658 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3659 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3660 marko 11 67 učimo albanski
3661 nuki 11 68 učimo albanski
3662 nuki 11 68 učimo albanski
3663 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3664 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3665 nuki 11 68 učimo albanski
3666 nuki 11 68 učimo albanski
3667 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3668 nuki 11 68 učimo albanski
3669 nuki 11 68 učimo albanski
3670 Posta 11 68 učimo albanski
3671 Neda 11 69 učimo albanski
3672 nuki 11 69 učimo albanski
3673 nuki 11 69 učimo albanski
3674 nuki 11 69 učimo albanski
3675 nuki 11 69 učimo albanski
3676 nuki 11 69 učimo albanski
3677 Marija 11 69 učimo albanski
3678 nuki 11 69 učimo albanski
3679 Maja 11 69 učimo albanski
3680 Maja 11 69 učimo albanski
3681 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3682 Maja 11 69 učimo albanski
3683 Maja 11 69 učimo albanski
3684 nuki 11 70 učimo albanski
3685 mila 11 70 učimo albanski
3686 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3687 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3688 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3689 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3690 asd 11 70 učimo albanski
3691 niku 11 70 učimo albanski
3692 faton 11 70 mësojmë serbisht
3693 Maja 11 70 učimo albanski
3694 Dua 11 70 učimo albanski
3695 nuki 11 70 učimo albanski
3696 nuki 11 70 učimo albanski
3697 Maja 11 70 učimo albanski
3698 omer 11 70 učimo albanski
3699 nuki 11 70 učimo albanski
3700 omer 11 70 učimo albanski
3701 fws 11 70 učimo albanski
3702 lola 11 70 mësojmë serbisht
3703 Maja 11 70 učimo albanski
3704 niku 11 70 učimo albanski
3705 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3706 Dua 11 70 učimo albanski
3707 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3708 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3709 Maja 11 70 učimo albanski
3710 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3711 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3712 Kkkk 11 71 učimo albanski
3713 Neda 11 71 učimo albanski
3714 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3715 nuki 11 71 učimo albanski
3716 asf 11 71 mësojmë serbisht
3717 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3718 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3719 nuki 11 71 učimo albanski
3720 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3721 nuki 11 71 učimo albanski
3722 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3723 Musa 11 71 učimo albanski
3724 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3725 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3726 Marija 11 71 učimo albanski
3727 Luna 11 71 učimo albanski
3728 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3729 nuki 11 71 učimo albanski
3730 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3731 nuki 11 72 učimo albanski
3732 nuki 11 72 učimo albanski
3733 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3734 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3735 Suada 11 72 učimo albanski
3736 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3737 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3738 lola 11 72 učimo albanski
3739 nuki 11 72 učimo albanski
3740 Zula 11 72 učimo albanski
3741 nuki 11 72 učimo albanski
3742 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3743 nuki 11 72 učimo albanski
3744 Qwerty 11 72 učimo albanski
3745 nuki 11 72 učimo albanski
3746 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3747 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3748 Marija 11 72 učimo albanski
3749 nuki 11 72 učimo albanski
3750 nuki 11 72 učimo albanski
3751 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3752 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3753 Marija 11 73 učimo albanski
3754 miki 11 73 učimo albanski
3755 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3756 nuridin 11 73 učimo albanski
3757 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3758 biljana 11 73 učimo albanski
3759 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3760 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3761 nuridin 11 73 učimo albanski
3762 nelka 11 73 učimo albanski
3763 Marija 11 73 učimo albanski
3764 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3765 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3766 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3767 Jasmina 11 73 učimo albanski
3768 memo 11 73 učimo albanski
3769 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3770 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3771 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3772 nuki 11 74 učimo albanski
3773 Ona 11 74 učimo albanski
3774 Sara 11 74 učimo albanski
3775 adad 11 74 učimo albanski
3776 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3777 arta 11 74 učimo albanski
3778 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3779 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3780 Nbgz 11 74 učimo albanski
3781 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3782 nuki 11 74 učimo albanski
3783 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3784 Ona 11 74 učimo albanski
3785 nuki 11 75 učimo albanski
3786 nuki 11 75 učimo albanski
3787 diki 11 75 mësojmë serbisht
3788 Maja 11 75 učimo albanski
3789 biljana 11 75 učimo albanski
3790 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3791 Dua 11 75 učimo albanski
3792 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3793 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3794 Ena 11 75 učimo albanski
3795 Dua 11 75 učimo albanski
3796 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3797 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3798 Marija 11 76 učimo albanski
3799 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3800 Marija 11 76 učimo albanski
3801 Kika 11 76 učimo albanski
3802 nuridin 11 76 učimo albanski
3803 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3804 Nanana 11 76 učimo albanski
3805 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3806 nurce 11 76 učimo albanski
3807 Marija 11 76 učimo albanski
3808 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3809 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3810 nurce 11 76 učimo albanski
3811 Atar 11 76 učimo albanski
3812 nuridin 11 76 učimo albanski
3813 Dua 11 76 učimo albanski
3814 King 11 76 mësojmë serbisht
3815 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3816 Marija 11 76 učimo albanski
3817 derty 11 76 učimo albanski
3818 nuki 11 77 učimo albanski
3819 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3820 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3821 Asd 11 77 učimo albanski
3822 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3823 nuki 11 77 učimo albanski
3824 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3825 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3826 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3827 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3828 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3829 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3830 nuki 11 78 učimo albanski
3831 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3832 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3833 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3834 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3835 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3836 nuki 11 78 učimo albanski
3837 omer 11 78 učimo albanski
3838 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3839 omer 11 78 učimo albanski
3840 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3841 nuki 11 78 učimo albanski
3842 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3843 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3844 erion 11 78 mësojmë serbisht
3845 tarramangjo 11 78 mësojmë serbisht
3846 nuki 11 78 učimo albanski
3847 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3848 Melida 11 78 učimo albanski
3849 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3850 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3851 deda 11 78 mësojmë serbisht
3852 Marija 11 78 učimo albanski
3853 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3854 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3855 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3856 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3857 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3858 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3859 Dua 11 79 učimo albanski
3860 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3861 nuki 11 79 učimo albanski
3862 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3863 nuki 11 79 učimo albanski
3864 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3865 Dua 11 79 učimo albanski
3866 Marija 11 79 učimo albanski
3867 nuki 11 79 učimo albanski
3868 nuki 11 80 učimo albanski
3869 nuki 11 80 učimo albanski
3870 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3871 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3872 biljana 11 80 učimo albanski
3873 Melida 11 80 učimo albanski
3874 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3875 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3876 Suada 11 80 učimo albanski
3877 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3878 Dua 11 80 učimo albanski
3879 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3880 voci 11 80 mësojmë serbisht
3881 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3882 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3883 nuki 11 80 učimo albanski
3884 nuki 11 80 učimo albanski
3885 Ena 11 80 učimo albanski
3886 nuki 11 80 učimo albanski
3887 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3888 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3889 Maja 11 80 učimo albanski
3890 Linda 11 80 učimo albanski
3891 nuki 11 80 učimo albanski
3892 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3893 Suada 11 80 učimo albanski
3894 Suada 11 81 učimo albanski
3895 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3896 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3897 nuki 11 81 učimo albanski
3898 nurce 11 81 učimo albanski
3899 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3900 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3901 nuki 11 81 učimo albanski
3902 nuki 11 81 učimo albanski
3903 nuki 11 81 učimo albanski
3904 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3905 Val 11 81 mësojmë serbisht
3906 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3907 nuki 11 81 učimo albanski
3908 nuki 11 81 učimo albanski
3909 nuki 11 81 učimo albanski
3910 nurce 11 81 učimo albanski
3911 nuki 11 81 učimo albanski
3912 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3913 omer 11 82 učimo albanski
3914 nuki 11 82 učimo albanski
3915 nuki 11 82 učimo albanski
3916 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3917 Sara 11 82 učimo albanski
3918 Jasmina 11 82 učimo albanski
3919 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3920 omer 11 82 učimo albanski
3921 Lena 11 82 učimo albanski
3922 Ela 11 82 učimo albanski
3923 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3924 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3925 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3926 Yer 11 82 učimo albanski
3927 Suada 11 82 učimo albanski
3928 omer 11 83 učimo albanski
3929 Une 11 83 mësojmë serbisht
3930 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3931 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3932 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3933 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3934 nuki 11 83 učimo albanski
3935 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3936 dfs 11 83 učimo albanski
3937 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3938 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3939 Melida 11 83 učimo albanski
3940 Dua 11 83 učimo albanski
3941 nuki 11 83 učimo albanski
3942 Niki 11 83 učimo albanski
3943 nuki 11 83 učimo albanski
3944 nuki 11 83 učimo albanski
3945 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3946 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3947 omer 11 83 učimo albanski
3948 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3949 nuki 11 83 učimo albanski
3950 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3951 nuki 11 83 učimo albanski
3952 Suada 11 83 učimo albanski
3953 sala 11 83 mësojmë serbisht
3954 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3955 Maja 11 83 učimo albanski
3956 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3957 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3958 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3959 nuki 11 84 učimo albanski
3960 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3961 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3962 marija 11 84 učimo albanski
3963 Babsbs 11 84 učimo albanski
3964 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3965 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3966 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3967 Ona 11 84 učimo albanski
3968 Jaca 11 84 učimo albanski
3969 roki 11 84 učimo albanski
3970 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3971 Dua 11 84 učimo albanski
3972 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3973 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3974 Melida 11 84 učimo albanski
3975 nuki 11 84 učimo albanski
3976 Suada 11 84 učimo albanski
3977 Dea 11 84 učimo albanski
3978 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3979 Jaca 11 85 učimo albanski
3980 lola 11 85 mësojmë serbisht
3981 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3982 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3983 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3984 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3985 lal 11 85 mësojmë serbisht
3986 biljana 11 86 učimo albanski
3987 nuki 11 86 učimo albanski
3988 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3989 nuki 11 86 učimo albanski
3990 ASAS 11 86 učimo albanski
3991 Babab 11 86 učimo albanski
3992 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3993 Melida 11 86 učimo albanski
3994 Jaca 11 86 učimo albanski
3995 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3996 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3997 Era 11 86 učimo albanski
3998 nuki 11 86 učimo albanski
3999 nuki 11 86 učimo albanski
4000 Niki 11 86 mësojmë serbisht
4001 Maja 11 86 učimo albanski
4002 nuki 11 86 učimo albanski
4003 nuki 11 86 učimo albanski
4004 omer 11 87 učimo albanski
4005 koko 11 87 mësojmë serbisht
4006 unknown 11 87 mësojmë serbisht
4007 nurce 11 87 učimo albanski
4008 Linda 11 87 mësojmë serbisht
4009 nuki 11 87 učimo albanski
4010 omer 11 87 učimo albanski
4011 Lia 11 87 mësojmë serbisht
4012 albiona 11 87 učimo albanski
4013 Val 11 87 mësojmë serbisht
4014 Linda 11 87 mësojmë serbisht
4015 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
4016 koko 11 87 mësojmë serbisht
4017 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
4018 nurce 11 87 učimo albanski
4019 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
4020 nuki 11 87 učimo albanski
4021 Melida 11 87 učimo albanski
4022 pepa 11 87 mësojmë serbisht
4023 Lipar 11 88 učimo albanski
4024 Msms 11 88 mësojmë serbisht
4025 nuki 11 88 učimo albanski
4026 nuki 11 88 učimo albanski
4027 unknown 11 88 mësojmë serbisht
4028 nuki 11 88 učimo albanski
4029 nuki 11 88 učimo albanski
4030 anela 11 88 učimo albanski
4031 Ana 11 88 učimo albanski
4032 omer 11 88 učimo albanski
4033