TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
15 besfort 17 59 mësojmë serbisht
16 shot 17 59 mësojmë serbisht
17 arta 17 60 mësojmë serbisht
18 arta 17 61 mësojmë serbisht
19 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
20 arta 17 62 mësojmë serbisht
21 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
22 siis 17 62 mësojmë serbisht
23 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
24 arta 17 63 mësojmë serbisht
25 arta 17 64 mësojmë serbisht
26 arta 17 64 mësojmë serbisht
27 aaa 17 64 mësojmë serbisht
28 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
29 sada 17 65 mësojmë serbisht
30 nuridin 17 65 učimo albanski
31 nuridin 17 65 učimo albanski
32 arta 17 65 mësojmë serbisht
33 arta 17 66 mësojmë serbisht
34 arta 17 66 mësojmë serbisht
35 marija 17 66 učimo albanski
36 arta 17 67 mësojmë serbisht
37 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
38 sada 17 68 mësojmë serbisht
39 arta 17 68 mësojmë serbisht
40 arta 17 68 mësojmë serbisht
41 arta 17 69 mësojmë serbisht
42 sada 17 69 mësojmë serbisht
43 arta 17 69 mësojmë serbisht
44 arta 17 70 mësojmë serbisht
45 arta 17 70 mësojmë serbisht
46 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
47 arta 17 70 mësojmë serbisht
48 arta 17 71 mësojmë serbisht
49 arta 17 71 mësojmë serbisht
50 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
51 arta 17 72 mësojmë serbisht
52 sada 17 72 mësojmë serbisht
53 arta 17 72 mësojmë serbisht
54 arta 17 73 mësojmë serbisht
55 arta 17 73 mësojmë serbisht
56 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
57 sada 17 74 mësojmë serbisht
58 perandori 17 75 mësojmë serbisht
59 arta 17 76 mësojmë serbisht
60 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
61 SSA 17 77 mësojmë serbisht
62 arta 17 79 mësojmë serbisht
63 arta 17 79 mësojmë serbisht
64 sada 17 79 mësojmë serbisht
65 Mix 17 81 učimo albanski
66 besfort 17 84 mësojmë serbisht
67 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
68 aqw 17 86 mësojmë serbisht
69 lia 17 87 mësojmë serbisht
70 888 16 40 mësojmë serbisht
71 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
72 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
73 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
74 arta 16 50 mësojmë serbisht
75 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
76 arta 16 50 mësojmë serbisht
77 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
78 Talent 16 55 mësojmë serbisht
79 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
80 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
81 arta 16 57 mësojmë serbisht
82 arta 16 57 mësojmë serbisht
83 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
84 sdad 16 59 mësojmë serbisht
85 arta 16 59 mësojmë serbisht
86 arta 16 60 mësojmë serbisht
87 arta 16 60 mësojmë serbisht
88 sisi 16 60 mësojmë serbisht
89 arta 16 60 mësojmë serbisht
90 arta 16 60 mësojmë serbisht
91 arta 16 61 mësojmë serbisht
92 arta 16 61 mësojmë serbisht
93 arta 16 61 mësojmë serbisht
94 arta 16 61 mësojmë serbisht
95 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
96 arta 16 62 mësojmë serbisht
97 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
98 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
99 arta 16 62 mësojmë serbisht
100 arta 16 63 mësojmë serbisht
101 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
102 arta 16 63 mësojmë serbisht
103 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
104 arta 16 64 mësojmë serbisht
105 arta 16 65 mësojmë serbisht
106 gjo 16 65 mësojmë serbisht
107 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
108 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
109 arta 16 65 mësojmë serbisht
110 arta 16 65 mësojmë serbisht
111 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
112 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
113 arta 16 66 mësojmë serbisht
114 sada 16 66 mësojmë serbisht
115 arta 16 66 mësojmë serbisht
116 arta 16 66 mësojmë serbisht
117 arta 16 67 mësojmë serbisht
118 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
119 Talent 16 67 mësojmë serbisht
120 arta 16 67 mësojmë serbisht
121 faf 16 68 mësojmë serbisht
122 kimi 16 68 mësojmë serbisht
123 kimi 16 68 mësojmë serbisht
124 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
125 arta 16 69 mësojmë serbisht
126 boss 16 69 mësojmë serbisht
127 arta 16 69 mësojmë serbisht
128 arta 16 69 mësojmë serbisht
129 arta 16 70 mësojmë serbisht
130 sisi 16 70 mësojmë serbisht
131 megi 16 70 mësojmë serbisht
132 arta 16 70 mësojmë serbisht
133 arta 16 70 mësojmë serbisht
134 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
135 arta 16 70 mësojmë serbisht
136 arta 16 71 mësojmë serbisht
137 arta 16 71 mësojmë serbisht
138 omer 16 71 učimo albanski
139 omer 16 71 učimo albanski
140 KKK 16 71 mësojmë serbisht
141 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
142 upi 16 71 mësojmë serbisht
143 Liki 16 71 mësojmë serbisht
144 arta 16 71 mësojmë serbisht
145 arta 16 72 mësojmë serbisht
146 starti 16 72 mësojmë serbisht
147 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
148 isi 16 72 mësojmë serbisht
149 arta 16 72 mësojmë serbisht
150 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
151 arta 16 73 mësojmë serbisht
152 arta 16 73 mësojmë serbisht
153 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
154 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
155 cari 16 74 mësojmë serbisht
156 boss be 16 74 mësojmë serbisht
157 arta 16 74 mësojmë serbisht
158 dew 16 74 mësojmë serbisht
159 arta 16 74 mësojmë serbisht
160 arta 16 75 mësojmë serbisht
161 sada 16 75 mësojmë serbisht
162 arta 16 75 mësojmë serbisht
163 sisi 16 75 mësojmë serbisht
164 scsd 16 75 mësojmë serbisht
165 arta 16 75 mësojmë serbisht
166 linda 16 76 mësojmë serbisht
167 nuki 16 76 učimo albanski
168 arta 16 76 mësojmë serbisht
169 asfa 16 76 mësojmë serbisht
170 arta 16 76 mësojmë serbisht
171 nuki 16 76 učimo albanski
172 sada 16 77 mësojmë serbisht
173 arta 16 77 mësojmë serbisht
174 arta 16 77 mësojmë serbisht
175 Sima 16 77 učimo albanski
176 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
177 still 16 77 mësojmë serbisht
178 arta 16 78 mësojmë serbisht
179 arta 16 78 mësojmë serbisht
180 arta 16 79 mësojmë serbisht
181 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
182 lia 16 79 mësojmë serbisht
183 arta 16 80 mësojmë serbisht
184 der 16 80 mësojmë serbisht
185 arta 16 81 mësojmë serbisht
186 sed 16 81 mësojmë serbisht
187 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
188 sed 16 81 mësojmë serbisht
189 nuki 16 81 učimo albanski
190 nuki 16 81 učimo albanski
191 arta 16 81 mësojmë serbisht
192 nuki 16 82 mësojmë serbisht
193 sem 16 82 mësojmë serbisht
194 nuki 16 82 mësojmë serbisht
195 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
196 asw 16 82 mësojmë serbisht
197 lia 16 83 mësojmë serbisht
198 emri im 16 83 mësojmë serbisht
199 nuridin 16 83 učimo albanski
200 nuridin 16 83 učimo albanski
201 arta 16 83 mësojmë serbisht
202 arta 16 84 mësojmë serbisht
203 nuki 16 84 učimo albanski
204 lija 16 84 mësojmë serbisht
205 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
206 nuki 16 84 učimo albanski
207 ser 16 84 mësojmë serbisht
208 erd 16 85 mësojmë serbisht
209 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
210 sed 16 86 mësojmë serbisht
211 ase 16 86 mësojmë serbisht
212 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
213 sad 16 86 mësojmë serbisht
214 kum 16 86 mësojmë serbisht
215 marija 16 87 učimo albanski
216 qaw 16 87 mësojmë serbisht
217 lia 16 87 mësojmë serbisht
218 lia 16 88 mësojmë serbisht
219 unmik 16 88 mësojmë serbisht
220 arta 16 89 mësojmë serbisht
221 arta 16 89 mësojmë serbisht
222 sew 16 89 mësojmë serbisht
223 asq 16 89 mësojmë serbisht
224 mmm 16 90 mësojmë serbisht
225 Lia 16 96 mësojmë serbisht
226 qew 16 99 mësojmë serbisht
227 kia 16 102 mësojmë serbisht
228 ccc 16 102 mësojmë serbisht
229 selim 16 104 mësojmë serbisht
230 arta 16 106 mësojmë serbisht
231 dea 16 108 mësojmë serbisht
232 lia 16 109 mësojmë serbisht
233 uuu 15 36 mësojmë serbisht
234 8988 15 39 mësojmë serbisht
235 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
236 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
237 Jakub 15 45 učimo albanski
238 Jakub 15 45 učimo albanski
239 Jakub 15 47 učimo albanski
240 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
241 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
242 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
243 omer 15 53 učimo albanski
244 omer 15 53 učimo albanski
245 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
246 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
247 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
248 arta 15 55 mësojmë serbisht
249 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
250 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
251 asf 15 57 mësojmë serbisht
252 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
253 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
254 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
255 baki 15 58 mësojmë serbisht
256 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
257 uuu 15 58 mësojmë serbisht
258 baki 15 58 mësojmë serbisht
259 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
260 daddy 15 59 mësojmë serbisht
261 arta 15 60 mësojmë serbisht
262 luka 15 60 učimo albanski
263 lik 15 60 mësojmë serbisht
264 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
265 omer 15 61 učimo albanski
266 sher 15 61 mësojmë serbisht
267 omer 15 61 učimo albanski
268 sada 15 61 mësojmë serbisht
269 asddad 15 61 mësojmë serbisht
270 arta 15 62 mësojmë serbisht
271 asdad 15 62 mësojmë serbisht
272 sada 15 62 mësojmë serbisht
273 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
274 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
275 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
276 besfort 15 63 mësojmë serbisht
277 kosa 15 64 mësojmë serbisht
278 mxmznz 15 64 učimo albanski
279 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
280 Lule 15 64 mësojmë serbisht
281 sada 15 64 mësojmë serbisht
282 arta 15 64 mësojmë serbisht
283 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
284 sada 15 65 mësojmë serbisht
285 nuki 15 65 učimo albanski
286 asdad 15 65 mësojmë serbisht
287 nuki 15 65 učimo albanski
288 arta 15 65 mësojmë serbisht
289 arta 15 66 mësojmë serbisht
290 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
291 gjel 15 66 mësojmë serbisht
292 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
293 saf 15 67 mësojmë serbisht
294 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
295 arta 15 67 mësojmë serbisht
296 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
297 baki 15 67 mësojmë serbisht
298 baki 15 67 mësojmë serbisht
299 luka 15 67 učimo albanski
300 unes 15 68 mësojmë serbisht
301 arta 15 68 mësojmë serbisht
302 arta 15 68 mësojmë serbisht
303 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
304 arta 15 68 mësojmë serbisht
305 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
306 arta 15 68 mësojmë serbisht
307 arta 15 68 mësojmë serbisht
308 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
309 asdad 15 68 mësojmë serbisht
310 fag 15 68 mësojmë serbisht
311 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
312 omer 15 69 učimo albanski
313 arta 15 69 mësojmë serbisht
314 buki 15 69 mësojmë serbisht
315 arta 15 69 mësojmë serbisht
316 arta 15 69 mësojmë serbisht
317 perandori 15 69 mësojmë serbisht
318 omer 15 69 učimo albanski
319 arta 15 69 mësojmë serbisht
320 asdad 15 70 mësojmë serbisht
321 sisi 15 70 mësojmë serbisht
322 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
323 seesee 15 70 mësojmë serbisht
324 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
325 kur 15 70 mësojmë serbisht
326 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
327 sada 15 71 mësojmë serbisht
328 ade 15 71 mësojmë serbisht
329 arta 15 71 mësojmë serbisht
330 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
331 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
332 arta 15 71 mësojmë serbisht
333 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
334 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
335 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
336 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
337 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
338 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
339 arta 15 72 mësojmë serbisht
340 joj 15 72 mësojmë serbisht
341 nuridin 15 72 učimo albanski
342 sisi 15 72 mësojmë serbisht
343 arta 15 72 mësojmë serbisht
344 granit 15 72 mësojmë serbisht
345 sisss 15 72 mësojmë serbisht
346 nuridin 15 72 učimo albanski
347 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
348 nuridin 15 73 učimo albanski
349 arta 15 73 mësojmë serbisht
350 Liza 15 73 mësojmë serbisht
351 sisi 15 73 mësojmë serbisht
352 arta 15 73 mësojmë serbisht
353 arta 15 73 mësojmë serbisht
354 lele 15 73 mësojmë serbisht
355 nuridin 15 73 učimo albanski
356 arta 15 74 mësojmë serbisht
357 dsds 15 74 mësojmë serbisht
358 arta 15 74 mësojmë serbisht
359 arta 15 74 mësojmë serbisht
360 nuki 15 74 učimo albanski
361 bosss 15 74 mësojmë serbisht
362 nuki 15 74 učimo albanski
363 arte 15 74 mësojmë serbisht
364 lav 15 75 mësojmë serbisht
365 nuki 15 75 mësojmë serbisht
366 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
367 lio 15 75 mësojmë serbisht
368 arta 15 75 mësojmë serbisht
369 vokap 15 75 mësojmë serbisht
370 sisis 15 75 mësojmë serbisht
371 nuki 15 75 mësojmë serbisht
372 sisi 15 75 mësojmë serbisht
373 ... 15 75 mësojmë serbisht
374 sisi 15 75 mësojmë serbisht
375 Berna 15 76 mësojmë serbisht
376 nuridin 15 76 učimo albanski
377 nuki 15 76 učimo albanski
378 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
379 arta 15 76 mësojmë serbisht
380 asd 15 76 mësojmë serbisht
381 sada 15 76 mësojmë serbisht
382 nuki 15 76 učimo albanski
383 toni 15 76 mësojmë serbisht
384 arta 15 76 mësojmë serbisht
385 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
386 arta 15 76 mësojmë serbisht
387 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
388 anel 15 76 učimo albanski
389 arta 15 77 mësojmë serbisht
390 nuki 15 77 učimo albanski
391 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
392 nuki 15 77 učimo albanski
393 arta 15 77 mësojmë serbisht
394 nuki 15 77 učimo albanski
395 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
396 safsds 15 77 mësojmë serbisht
397 arta 15 77 mësojmë serbisht
398 besfort 15 77 mësojmë serbisht
399 nuki 15 77 učimo albanski
400 kinki 15 77 mësojmë serbisht
401 bossi 15 77 mësojmë serbisht
402 sada 15 78 mësojmë serbisht
403 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
404 last 15 78 mësojmë serbisht
405 kum 15 78 mësojmë serbisht
406 arta 15 78 mësojmë serbisht
407 omer 15 78 učimo albanski
408 lia 15 78 mësojmë serbisht
409 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
410 omer 15 78 učimo albanski
411 nuki 15 79 učimo albanski
412 nuki 15 79 učimo albanski
413 nuridin 15 79 učimo albanski
414 arta 15 79 mësojmë serbisht
415 nuridin 15 79 učimo albanski
416 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
417 nuki 15 80 učimo albanski
418 zoran 15 80 učimo albanski
419 arta 15 80 mësojmë serbisht
420 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
421 arta 15 80 mësojmë serbisht
422 imperador 15 80 mësojmë serbisht
423 nuki 15 80 učimo albanski
424 mila 15 80 učimo albanski
425 arta 15 80 mësojmë serbisht
426 eds 15 81 mësojmë serbisht
427 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
428 arta 15 81 mësojmë serbisht
429 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
430 nuki 15 81 učimo albanski
431 arta 15 81 mësojmë serbisht
432 nuki 15 81 učimo albanski
433 sada 15 81 mësojmë serbisht
434 nuridin 15 82 učimo albanski
435 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
436 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
437 nuridin 15 82 učimo albanski
438 nuridin 15 82 učimo albanski
439 nuridin 15 82 učimo albanski
440 we over 15 83 mësojmë serbisht
441 arta 15 83 mësojmë serbisht
442 Berna 15 83 mësojmë serbisht
443 nuki 15 84 mësojmë serbisht
444 nuki 15 84 mësojmë serbisht
445 der 15 84 mësojmë serbisht
446 wes 15 84 učimo albanski
447 arta 15 84 mësojmë serbisht
448 saad 15 84 mësojmë serbisht
449 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
450 dea 15 84 mësojmë serbisht
451 arta 15 84 mësojmë serbisht
452 lia 15 85 mësojmë serbisht
453 arta 15 85 mësojmë serbisht
454 kum 15 85 mësojmë serbisht
455 bossi 15 85 mësojmë serbisht
456 Berna 15 85 mësojmë serbisht
457 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
458 Asad 15 86 učimo albanski
459 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
460 swe 15 86 mësojmë serbisht
461 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
462 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
463 nuki 15 86 učimo albanski
464 123 15 86 mësojmë serbisht
465 arta 15 86 mësojmë serbisht
466 nuki 15 86 učimo albanski
467 arta 15 87 mësojmë serbisht
468 klu 15 87 mësojmë serbisht
469 omer 15 87 učimo albanski
470 lira 15 87 mësojmë serbisht
471 5645 15 87 mësojmë serbisht
472 arta 15 87 mësojmë serbisht
473 des 15 87 mësojmë serbisht
474 arta 15 87 mësojmë serbisht
475 del 15 87 mësojmë serbisht
476 omer 15 87 učimo albanski
477 fero 15 88 mësojmë serbisht
478 fer 15 88 mësojmë serbisht
479 der 15 88 mësojmë serbisht
480 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
481 arta 15 89 mësojmë serbisht
482 der 15 89 mësojmë serbisht
483 liw 15 89 mësojmë serbisht
484 lia 15 89 mësojmë serbisht
485 arta 15 89 mësojmë serbisht
486 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
487 ase 15 90 mësojmë serbisht
488 fer 15 90 mësojmë serbisht
489 der 15 90 mësojmë serbisht
490 lia 15 90 mësojmë serbisht
491 nuridin 15 91 učimo albanski
492 wes 15 91 mësojmë serbisht
493 kum 15 92 mësojmë serbisht
494 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
495 lulzim 15 93 učimo albanski
496 sew 15 93 mësojmë serbisht
497 arta 15 93 mësojmë serbisht
498 lia 15 93 mësojmë serbisht
499 sed 15 94 mësojmë serbisht
500 sed 15 94 mësojmë serbisht
501 mes 15 95 mësojmë serbisht
502 sed 15 95 mësojmë serbisht
503 arta 15 95 mësojmë serbisht
504 lia 15 95 mësojmë serbisht
505 cccc 15 96 mësojmë serbisht
506 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
507 asw 15 98 mësojmë serbisht
508 sed 15 98 mësojmë serbisht
509 wes 15 100 mësojmë serbisht
510 fiu 15 100 mësojmë serbisht
511 lia 15 102 mësojmë serbisht
512 Maja 15 102 mësojmë serbisht
513 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
514 aaa 15 104 mësojmë serbisht
515 lia 15 106 mësojmë serbisht
516 mmm 15 106 mësojmë serbisht
517 cccc 15 107 mësojmë serbisht
518 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
519 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
520 nnn 14 43 mësojmë serbisht
521 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
522 yylza 14 45 mësojmë serbisht
523 Jakub 14 48 učimo albanski
524 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
525 Granit 14 53 mësojmë serbisht
526 Granit 14 53 mësojmë serbisht
527 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
528 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
529 bbb 14 55 mësojmë serbisht
530 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
531 Granit 14 56 mësojmë serbisht
532 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
533 Granit 14 56 mësojmë serbisht
534 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
535 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
536 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
537 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
538 omer 14 59 učimo albanski
539 omer 14 59 učimo albanski
540 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
541 aaa 14 61 mësojmë serbisht
542 asdad 14 61 mësojmë serbisht
543 sada 14 61 mësojmë serbisht
544 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
545 sisi 14 61 mësojmë serbisht
546 princi 14 62 mësojmë serbisht
547 arta 14 62 mësojmë serbisht
548 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
549 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
550 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
551 slsl 14 63 učimo albanski
552 doen 14 63 mësojmë serbisht
553 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
554 aaa 14 64 mësojmë serbisht
555 Talent 14 64 mësojmë serbisht
556 asdad 14 65 mësojmë serbisht
557 nesa 14 65 učimo albanski
558 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
559 nuki 14 65 učimo albanski
560 arta 14 65 mësojmë serbisht
561 asdad 14 65 mësojmë serbisht
562 nuki 14 65 učimo albanski
563 zzz 14 65 mësojmë serbisht
564 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
565 pop 14 65 mësojmë serbisht
566 Maja 14 66 učimo albanski
567 nuki 14 66 učimo albanski
568 pop 14 66 mësojmë serbisht
569 das 14 66 učimo albanski
570 bossi 14 66 mësojmë serbisht
571 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
572 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
573 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
574 asdf 14 66 mësojmë serbisht
575 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
576 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
577 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
578 nuki 14 66 učimo albanski
579 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
580 nuridin 14 67 učimo albanski
581 asdf 14 67 mësojmë serbisht
582 Talent 14 67 mësojmë serbisht
583 arta 14 68 mësojmë serbisht
584 the king 14 68 mësojmë serbisht
585 sada 14 68 mësojmë serbisht
586 toni 14 68 mësojmë serbisht
587 qpk 14 68 mësojmë serbisht
588 5487 14 68 mësojmë serbisht
589 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
590 arta 14 68 mësojmë serbisht
591 arta 14 69 mësojmë serbisht
592 nuridin 14 69 učimo albanski
593 arta 14 69 mësojmë serbisht
594 marija 14 69 učimo albanski
595 Marija 14 69 učimo albanski
596 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
597 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
598 king 14 69 mësojmë serbisht
599 arta 14 69 mësojmë serbisht
600 kingi 14 69 mësojmë serbisht
601 arta 14 69 mësojmë serbisht
602 nuki 14 69 učimo albanski
603 aaa 14 69 mësojmë serbisht
604 arta 14 69 mësojmë serbisht
605 nuki 14 69 učimo albanski
606 nuki 14 70 učimo albanski
607 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
608 nuki 14 70 učimo albanski
609 nuki 14 70 učimo albanski
610 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
611 nuki 14 70 učimo albanski
612 nuki 14 70 učimo albanski
613 impaler 14 70 mësojmë serbisht
614 nuki 14 70 mësojmë serbisht
615 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
616 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
617 nuki 14 70 učimo albanski
618 nuki 14 70 učimo albanski
619 omer 14 70 učimo albanski
620 nuki 14 70 učimo albanski
621 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
622 omer 14 70 učimo albanski
623 nuki 14 70 mësojmë serbisht
624 bosi 14 70 mësojmë serbisht
625 marija 14 70 učimo albanski
626 omer 14 71 učimo albanski
627 imperador 14 71 mësojmë serbisht
628 niku 14 71 učimo albanski
629 arta 14 71 mësojmë serbisht
630 1234 14 71 mësojmë serbisht
631 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
632 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
633 nuki 14 71 učimo albanski
634 nuki 14 71 učimo albanski
635 omer 14 71 učimo albanski
636 niku 14 71 učimo albanski
637 arta 14 71 mësojmë serbisht
638 nuki 14 71 učimo albanski
639 nuki 14 71 učimo albanski
640 nuki 14 72 učimo albanski
641 aaa 14 72 mësojmë serbisht
642 nuki 14 72 učimo albanski
643 nuki 14 72 učimo albanski
644 arta 14 72 mësojmë serbisht
645 nuki 14 72 učimo albanski
646 arta 14 72 mësojmë serbisht
647 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
648 iospa 14 72 mësojmë serbisht
649 nuki 14 73 učimo albanski
650 boss be 14 73 mësojmë serbisht
651 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
652 aaa 14 73 mësojmë serbisht
653 nuki 14 73 učimo albanski
654 nuki 14 73 učimo albanski
655 sadad 14 73 mësojmë serbisht
656 nuki 14 73 učimo albanski
657 sisi 14 73 mësojmë serbisht
658 nuki 14 73 učimo albanski
659 nuki 14 73 učimo albanski
660 nuki 14 74 učimo albanski
661 nuki 14 74 učimo albanski
662 ponda 14 74 mësojmë serbisht
663 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
664 arta 14 74 mësojmë serbisht
665 sisi 14 74 mësojmë serbisht
666 dada 14 74 mësojmë serbisht
667 nuki 14 74 učimo albanski
668 nuki 14 74 učimo albanski
669 bossi 14 74 mësojmë serbisht
670 nuki 14 74 učimo albanski
671 nuki 14 74 učimo albanski
672 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
673 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
674 arta 14 75 mësojmë serbisht
675 aaa 14 75 mësojmë serbisht
676 der 14 75 mësojmë serbisht
677 marija 14 75 učimo albanski
678 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
679 lia 14 75 mësojmë serbisht
680 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
681 nuki 14 76 učimo albanski
682 nuki 14 76 učimo albanski
683 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
684 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
685 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
686 omer 14 76 učimo albanski
687 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
688 nuki 14 76 učimo albanski
689 Lira 14 76 mësojmë serbisht
690 omer 14 76 učimo albanski
691 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
692 marija 14 76 učimo albanski
693 nuki 14 76 učimo albanski
694 nuki 14 77 učimo albanski
695 lia 14 77 mësojmë serbisht
696 sisi 14 77 mësojmë serbisht
697 nuki 14 77 učimo albanski
698 nuki 14 77 učimo albanski
699 nuki 14 77 učimo albanski
700 nuki 14 77 učimo albanski
701 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
702 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
703 nuki 14 78 učimo albanski
704 erd 14 78 mësojmë serbisht
705 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
706 sada 14 78 mësojmë serbisht
707 woq 14 78 mësojmë serbisht
708 nuki 14 78 učimo albanski
709 omer 14 79 učimo albanski
710 arta 14 79 mësojmë serbisht
711 sibi 14 79 mësojmë serbisht
712 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
713 nuki 14 79 učimo albanski
714 omer 14 79 učimo albanski
715 nuki 14 79 učimo albanski
716 arta 14 79 mësojmë serbisht
717 nuridin 14 79 učimo albanski
718 nuridin 14 79 učimo albanski
719 ccggrr 14 79 učimo albanski
720 lia 14 79 mësojmë serbisht
721 sew 14 80 mësojmë serbisht
722 arta 14 80 mësojmë serbisht
723 nuki 14 80 učimo albanski
724 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
725 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
726 Emir 14 80 mësojmë serbisht
727 omer 14 80 učimo albanski
728 omer 14 80 učimo albanski
729 nuridin 14 80 učimo albanski
730 lia 14 80 mësojmë serbisht
731 arta 14 80 mësojmë serbisht
732 marija 14 80 učimo albanski
733 omer 14 80 učimo albanski
734 nuki 14 80 učimo albanski
735 omer 14 80 učimo albanski
736 nuridin 14 80 učimo albanski
737 nuki 14 81 učimo albanski
738 nuki 14 81 učimo albanski
739 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
740 mer 14 81 mësojmë serbisht
741 dsda 14 81 mësojmë serbisht
742 nuki 14 81 učimo albanski
743 asda 14 81 mësojmë serbisht
744 omer 14 82 učimo albanski
745 Linda 14 82 mësojmë serbisht
746 jexik 14 82 mësojmë serbisht
747 omer 14 82 učimo albanski
748 ver 14 82 mësojmë serbisht
749 nuki 14 82 učimo albanski
750 liu 14 82 mësojmë serbisht
751 nuridin 14 82 učimo albanski
752 nuridin 14 82 učimo albanski
753 64156 14 82 mësojmë serbisht
754 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
755 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
756 nuki 14 82 učimo albanski
757 arta 14 83 mësojmë serbisht
758 wes 14 83 mësojmë serbisht
759 arta 14 83 mësojmë serbisht
760 omer 14 83 učimo albanski
761 omer 14 83 učimo albanski
762 nuki 14 83 učimo albanski
763 nuki 14 83 učimo albanski
764 nuki 14 83 učimo albanski
765 arta 14 83 mësojmë serbisht
766 arta 14 83 mësojmë serbisht
767 nuridin 14 83 učimo albanski
768 arta 14 83 mësojmë serbisht
769 nuridin 14 83 učimo albanski
770 Samir 14 83 mësojmë serbisht
771 nuki 14 83 učimo albanski
772 lia 14 83 mësojmë serbisht
773 baki 14 84 mësojmë serbisht
774 sisi 14 84 mësojmë serbisht
775 omer 14 84 učimo albanski
776 lala 14 84 mësojmë serbisht
777 arta 14 84 mësojmë serbisht
778 lia 14 84 mësojmë serbisht
779 arta 14 84 mësojmë serbisht
780 omer 14 84 učimo albanski
781 omer 14 84 učimo albanski
782 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
783 baki 14 84 mësojmë serbisht
784 omer 14 84 učimo albanski
785 kum 14 84 mësojmë serbisht
786 nuki 14 85 učimo albanski
787 nuki 14 85 učimo albanski
788 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
789 nuki 14 86 učimo albanski
790 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
791 nuki 14 86 učimo albanski
792 omer 14 86 učimo albanski
793 Berna 14 86 mësojmë serbisht
794 nuki 14 86 učimo albanski
795 nuki 14 86 učimo albanski
796 omer 14 86 učimo albanski
797 sis 14 86 mësojmë serbisht
798 omer 14 86 učimo albanski
799 nuki 14 86 učimo albanski
800 sed 14 86 mësojmë serbisht
801 lim 14 86 mësojmë serbisht
802 nuki 14 86 učimo albanski
803 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
804 omer 14 87 učimo albanski
805 nuki 14 87 učimo albanski
806 ber 14 87 mësojmë serbisht
807 nuki 14 87 učimo albanski
808 omer 14 87 učimo albanski
809 nuki 14 88 učimo albanski
810 siis 14 88 učimo albanski
811 arta 14 88 mësojmë serbisht
812 nuki 14 88 učimo albanski
813 nuki 14 88 učimo albanski
814 nuki 14 88 učimo albanski
815 Berna 14 88 mësojmë serbisht
816 lia 14 89 mësojmë serbisht
817 Berna 14 89 mësojmë serbisht
818 arta 14 89 mësojmë serbisht
819 arta 14 89 mësojmë serbisht
820 marija 14 89 učimo albanski
821 hhh 14 89 učimo albanski
822 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
823 swe 14 89 mësojmë serbisht
824 lia 14 89 mësojmë serbisht
825 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
826 abba 14 89 mësojmë serbisht
827 nuridin 14 90 učimo albanski
828 nuki 14 90 učimo albanski
829 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
830 omer 14 90 učimo albanski
831 nuki 14 90 mësojmë serbisht
832 nuki 14 90 mësojmë serbisht
833 nuridin 14 90 učimo albanski
834 sew 14 90 mësojmë serbisht
835 klme 14 90 mësojmë serbisht
836 nuki 14 90 učimo albanski
837 Tina 14 90 mësojmë serbisht
838 xes 14 90 mësojmë serbisht
839 omer 14 90 učimo albanski
840 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
841 omer 14 91 učimo albanski
842 omer 14 91 učimo albanski
843 nuki 14 91 učimo albanski
844 nuki 14 91 učimo albanski
845 saq 14 92 mësojmë serbisht
846 Berna 14 92 mësojmë serbisht
847 4589 14 92 mësojmë serbisht
848 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
849 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
850 liu 14 92 mësojmë serbisht
851 aaa 14 93 mësojmë serbisht
852 nuki 14 93 učimo albanski
853 lin 14 93 mësojmë serbisht
854 7777 14 93 mësojmë serbisht
855 nuki 14 93 učimo albanski
856 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
857 arta 14 93 mësojmë serbisht
858 lia 14 94 učimo albanski
859 arta 14 94 mësojmë serbisht
860 wed 14 94 mësojmë serbisht
861 artan 14 94 mësojmë serbisht
862 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
863 nff 14 95 učimo albanski
864 Linda 14 95 mësojmë serbisht
865 arta 14 95 mësojmë serbisht
866 jexik 14 95 mësojmë serbisht
867 Arta 14 95 mësojmë serbisht
868 wqa 14 96 mësojmë serbisht
869 kun 14 96 mësojmë serbisht
870 omer 14 97 učimo albanski
871 ada 14 97 mësojmë serbisht
872 sed 14 97 mësojmë serbisht
873 era 14 97 mësojmë serbisht
874 omer 14 97 učimo albanski
875 sew 14 98 mësojmë serbisht
876 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
877 des 14 99 mësojmë serbisht
878 mmm 14 99 mësojmë serbisht
879 lio 14 99 mësojmë serbisht
880 omer 14 100 učimo albanski
881 omer 14 100 učimo albanski
882 Arta 14 101 mësojmë serbisht
883 sse 14 101 mësojmë serbisht
884 nuki 14 102 učimo albanski
885 des 14 102 mësojmë serbisht
886 sada 14 102 mësojmë serbisht
887 nuki 14 102 učimo albanski
888 LIA 14 103 mësojmë serbisht
889 Arta 14 104 mësojmë serbisht
890 sed 14 104 mësojmë serbisht
891 lia 14 104 mësojmë serbisht
892 aqq 14 104 mësojmë serbisht
893 fsa 14 105 mësojmë serbisht
894 Lia 14 106 mësojmë serbisht
895 mmm 14 106 mësojmë serbisht
896 skh 14 106 mësojmë serbisht
897 Berna 14 106 mësojmë serbisht
898 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
899 cccc 14 107 mësojmë serbisht
900 arta 14 109 mësojmë serbisht
901 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
902 gggg 14 110 mësojmë serbisht
903 sada 14 112 mësojmë serbisht
904 ccc 14 113 mësojmë serbisht
905 sea 14 113 mësojmë serbisht
906 arta 14 115 mësojmë serbisht
907 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
908 ssss 14 116 mësojmë serbisht
909 Zana 14 116 mësojmë serbisht
910 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
911 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
912 888 13 42 mësojmë serbisht
913 Miki 13 42 učimo albanski
914 11111 13 44 mësojmë serbisht
915 Miu 13 45 učimo albanski
916 ffff 13 45 mësojmë serbisht
917 ibish 13 46 mësojmë serbisht
918 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
919 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
920 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
921 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
922 Haha 13 49 mësojmë serbisht
923 Lpo 13 50 učimo albanski
924 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
925 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
926 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
927 Maja 13 51 mësojmë serbisht
928 Kata 13 51 učimo albanski
929 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
930 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
931 nnn 13 53 mësojmë serbisht
932 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
933 lik 13 53 mësojmë serbisht
934 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
935 Maja 13 54 učimo albanski
936 Maja 13 54 učimo albanski
937 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
938 yllka 13 54 mësojmë serbisht
939 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
940 Lui 13 55 učimo albanski
941 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
942 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
943 aaa 13 55 mësojmë serbisht
944 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
945 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
946 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
947 jzkzm 13 56 učimo albanski
948 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
949 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
950 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
951 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
952 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
953 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
954 diar 13 57 mësojmë serbisht
955 Baki 13 57 mësojmë serbisht
956 Das 13 57 učimo albanski
957 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
958 Abc 13 57 mësojmë serbisht
959 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
960 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
961 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
962 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
963 omer 13 58 učimo albanski
964 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
965 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
966 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
967 omer 13 58 učimo albanski
968 Jakub 13 58 učimo albanski
969 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
970 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
971 Marija 13 58 učimo albanski
972 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
973 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
974 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
975 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
976 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
977 Ena 13 59 učimo albanski
978 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
979 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
980 Baki 13 59 mësojmë serbisht
981 Mila 13 59 učimo albanski
982 Marija 13 59 učimo albanski
983 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
984 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
985 ffff 13 59 mësojmë serbisht
986 mbret 13 59 mësojmë serbisht
987 Baki 13 59 mësojmë serbisht
988 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
989 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
990 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
991 Zas 13 60 mësojmë serbisht
992 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
993 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
994 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
995 Pot 13 60 učimo albanski
996 Marija 13 60 učimo albanski
997 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
998 Linda 13 60 mësojmë serbisht
999 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1000 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1001 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1002 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1003 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1004 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1005 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1006 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1007 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1008 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1009 Marija 13 61 učimo albanski
1010 Marija 13 61 učimo albanski
1011 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1012 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1013 Maja 13 61 učimo albanski
1014 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1015 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1016 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1017 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1018 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1019 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1020 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1021 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1022 Soup 13 62 učimo albanski
1023 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1024 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1025 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1026 Guli 13 62 učimo albanski
1027 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1028 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1029 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1030 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1031 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1032 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1033 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1034 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1035 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1036 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1037 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1038 nuki 13 63 učimo albanski
1039 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1040 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1041 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1042 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1043 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1044 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1045 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1046 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1047 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1048 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1049 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1050 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1051 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1052 Marija 13 63 učimo albanski
1053 nuki 13 63 učimo albanski
1054 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1055 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1056 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1057 Uzt 13 63 učimo albanski
1058 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1059 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1060 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1061 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1062 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1063 nuki 13 64 učimo albanski
1064 marija 13 64 učimo albanski
1065 Marija 13 64 učimo albanski
1066 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1067 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1068 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1069 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1070 Marija 13 64 učimo albanski
1071 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1072 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1073 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1074 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1075 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1076 nuki 13 64 učimo albanski
1077 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1078 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1079 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1080 Popo 13 65 učimo albanski
1081 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1082 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1083 Dua 13 65 učimo albanski
1084 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1085 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1086 nuki 13 65 učimo albanski
1087 Maja 13 65 učimo albanski
1088 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1089 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1090 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1091 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1092 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1093 Maja 13 65 učimo albanski
1094 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1095 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1096 nuki 13 65 učimo albanski
1097 Dua 13 65 učimo albanski
1098 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1099 nuridin 13 65 učimo albanski
1100 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1101 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1102 nuridin 13 65 učimo albanski
1103 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1104 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1105 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1106 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1107 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1108 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1109 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1110 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1111 cari 13 66 mësojmë serbisht
1112 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1113 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1114 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1115 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1116 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1117 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1118 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1119 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1120 Ena 13 66 učimo albanski
1121 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1122 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1123 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1124 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1125 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1126 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1127 nuki 13 67 učimo albanski
1128 marija 13 67 učimo albanski
1129 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1130 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1131 nuki 13 67 učimo albanski
1132 Plo 13 67 učimo albanski
1133 Marija 13 67 učimo albanski
1134 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1135 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1136 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1137 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1138 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1139 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1140 Mila 13 68 učimo albanski
1141 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1142 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1143 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1144 Dua 13 68 učimo albanski
1145 Marija 13 68 učimo albanski
1146 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1147 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1148 Maja 13 68 učimo albanski
1149 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1150 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1151 nuki 13 68 učimo albanski
1152 nuki 13 68 učimo albanski
1153 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1154 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1155 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1156 arta 13 68 mësojmë serbisht
1157 Tup 13 68 učimo albanski
1158 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1159 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1160 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1161 nuki 13 68 učimo albanski
1162 ksms 13 68 učimo albanski
1163 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1164 nuki 13 68 učimo albanski
1165 nuki 13 68 učimo albanski
1166 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1167 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1168 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1169 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1170 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1171 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1172 faton 13 69 mësojmë serbisht
1173 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1174 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1175 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1176 Dua 13 69 učimo albanski
1177 debeo 13 69 učimo albanski
1178 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1179 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1180 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1181 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1182 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1183 Dea 13 69 učimo albanski
1184 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1185 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1186 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1187 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1188 nuki 13 70 učimo albanski
1189 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1190 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1191 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1192 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1193 Kkkk 13 70 učimo albanski
1194 nuki 13 70 učimo albanski
1195 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1196 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1197 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1198 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1199 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1200 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1201 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1202 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1203 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1204 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1205 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1206 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1207 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1208 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1209 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1210 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1211 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1212 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1213 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1214 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1215 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1216 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1217 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1218 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1219 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1220 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1221 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1222 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1223 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1224 Opela 13 72 učimo albanski
1225 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1226 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1227 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1228 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1229 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1230 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1231 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1232 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1233 Neda 13 72 učimo albanski
1234 Dua 13 72 učimo albanski
1235 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1236 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1237 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1238 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1239 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1240 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1241 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1242 nuki 13 72 učimo albanski
1243 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1244 Marija 13 72 učimo albanski
1245 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1246 nuridin 13 72 učimo albanski
1247 nuki 13 72 učimo albanski
1248 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1249 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1250 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1251 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1252 Mila 13 72 učimo albanski
1253 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1254 nuki 13 73 učimo albanski
1255 Dea 13 73 učimo albanski
1256 Marija 13 73 učimo albanski
1257 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1258 nuki 13 73 učimo albanski
1259 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1260 Pok 13 73 učimo albanski
1261 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1262 asded 13 73 mësojmë serbisht
1263 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1264 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1265 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1266 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1267 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1268 nuki 13 73 učimo albanski
1269 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1270 Dea 13 73 učimo albanski
1271 nuki 13 73 učimo albanski
1272 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1273 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1274 nuki 13 73 učimo albanski
1275 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1276 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1277 nuki 13 73 učimo albanski
1278 nuki 13 73 učimo albanski
1279 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1280 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1281 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1282 nuki 13 73 učimo albanski
1283 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1284 nuki 13 73 učimo albanski
1285 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1286 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1287 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1288 nuki 13 73 učimo albanski
1289 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1290 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1291 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1292 nuki 13 73 učimo albanski
1293 Melida 13 74 učimo albanski
1294 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1295 Dea 13 74 učimo albanski
1296 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1297 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1298 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1299 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1300 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1301 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1302 Lupa 13 74 učimo albanski
1303 niti 13 74 mësojmë serbisht
1304 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1305 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1306 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1307 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1308 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1309 sada 13 74 mësojmë serbisht
1310 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1311 lira 13 75 mësojmë serbisht
1312 nuki 13 75 učimo albanski
1313 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1314 nuki 13 75 učimo albanski
1315 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1316 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1317 nuki 13 75 učimo albanski
1318 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1319 omer 13 75 učimo albanski
1320 nuki 13 75 učimo albanski
1321 nuki 13 75 učimo albanski
1322 oki 13 75 mësojmë serbisht
1323 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1324 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1325 ads 13 75 mësojmë serbisht
1326 saq 13 75 mësojmë serbisht
1327 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1328 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1329 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1330 Dua 13 75 učimo albanski
1331 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1332 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1333 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1334 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1335 nuki 13 75 učimo albanski
1336 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1337 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1338 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1339 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1340 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1341 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1342 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1343 nuki 13 75 učimo albanski
1344 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1345 nuki 13 75 učimo albanski
1346 nuki 13 75 učimo albanski
1347 nuki 13 75 učimo albanski
1348 nuki 13 76 učimo albanski
1349 sada 13 76 mësojmë serbisht
1350 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1351 nuki 13 76 učimo albanski
1352 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1353 nuki 13 76 učimo albanski
1354 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1355 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1356 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1357 sed 13 76 mësojmë serbisht
1358 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1359 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1360 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1361 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1362 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1363 nuki 13 76 učimo albanski
1364 omer 13 76 učimo albanski
1365 omer 13 76 učimo albanski
1366 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1367 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1368 nuki 13 76 učimo albanski
1369 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1370 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1371 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1372 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1373 nuridin 13 77 učimo albanski
1374 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1375 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1376 nuki 13 77 učimo albanski
1377 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1378 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1379 Dua 13 77 učimo albanski
1380 lala 13 77 mësojmë serbisht
1381 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1382 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1383 nuki 13 77 učimo albanski
1384 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1385 nuki 13 77 učimo albanski
1386 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1387 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1388 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1389 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1390 lala 13 77 mësojmë serbisht
1391 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1392 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1393 nuki 13 77 učimo albanski
1394 nuridin 13 77 učimo albanski
1395 omer 13 77 učimo albanski
1396 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1397 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1398 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1399 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1400 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1401 arta 13 77 mësojmë serbisht
1402 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1403 omer 13 77 učimo albanski
1404 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1405 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1406 nuki 13 77 učimo albanski
1407 nuki 13 77 učimo albanski
1408 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1409 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1410 niti 13 78 mësojmë serbisht
1411 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1412 nuki 13 78 učimo albanski
1413 Ena 13 78 učimo albanski
1414 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1415 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1416 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1417 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1418 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1419 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1420 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1421 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1422 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1423 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1424 nuki 13 78 učimo albanski
1425 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1426 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1427 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1428 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1429 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1430 nuki 13 78 učimo albanski
1431 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1432 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1433 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1434 nuki 13 78 učimo albanski
1435 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1436 Maja 13 79 učimo albanski
1437 DES 13 79 mësojmë serbisht
1438 nuki 13 79 učimo albanski
1439 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1440 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1441 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1442 nuki 13 79 učimo albanski
1443 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1444 nuki 13 79 učimo albanski
1445 nuki 13 79 učimo albanski
1446 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1447 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1448 nuki 13 79 učimo albanski
1449 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1450 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1451 nuki 13 79 učimo albanski
1452 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1453 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1454 nuki 13 79 učimo albanski
1455 nuki 13 79 učimo albanski
1456 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1457 nuki 13 79 učimo albanski
1458 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1459 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1460 Dua 13 79 učimo albanski
1461 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1462 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1463 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1464 nuki 13 79 učimo albanski
1465 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1466 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1467 Melida 13 80 učimo albanski
1468 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1469 nuki 13 80 učimo albanski
1470 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1471 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1472 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1473 SED 13 80 mësojmë serbisht
1474 sada 13 80 mësojmë serbisht
1475 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1476 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1477 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1478 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1479 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1480 Dua 13 80 učimo albanski
1481 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1482 Dea 13 80 učimo albanski
1483 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1484 nuki 13 80 učimo albanski
1485 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1486 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1487 sads 13 81 mësojmë serbisht
1488 nuki 13 81 učimo albanski
1489 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1490 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1491 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1492 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1493 final 13 81 mësojmë serbisht
1494 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1495 omer 13 81 učimo albanski
1496 nuki 13 81 učimo albanski
1497 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1498 omer 13 81 učimo albanski
1499 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1500 nuki 13 81 učimo albanski
1501 nuki 13 81 učimo albanski
1502 omer 13 81 učimo albanski
1503 anela 13 81 učimo albanski
1504 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1505 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1506 7777 13 81 mësojmë serbisht
1507 nuki 13 81 učimo albanski
1508 omer 13 81 učimo albanski
1509 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1510 lala 13 81 mësojmë serbisht
1511 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1512 nuki 13 81 učimo albanski
1513 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1514 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1515 Melida 13 81 učimo albanski
1516 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1517 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1518 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1519 arta 13 82 mësojmë serbisht
1520 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1521 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1522 nuki 13 82 učimo albanski
1523 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1524 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1525 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1526 lule 13 82 mësojmë serbisht
1527 nuki 13 82 učimo albanski
1528 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1529 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1530 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1531 arta 13 82 učimo albanski
1532 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1533 nuki 13 82 učimo albanski
1534 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1535 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1536 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1537 nuki 13 82 učimo albanski
1538 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1539 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1540 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1541 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1542 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1543 Melida 13 83 učimo albanski
1544 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1545 lia 13 83 mësojmë serbisht
1546 nuki 13 83 učimo albanski
1547 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1548 nuki 13 83 učimo albanski
1549 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1550 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1551 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1552 Lena 13 83 učimo albanski
1553 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1554 nuki 13 83 učimo albanski
1555 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1556 sew 13 83 mësojmë serbisht
1557 nuki 13 83 učimo albanski
1558 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1559 Dina 13 83 učimo albanski
1560 swe 13 83 mësojmë serbisht
1561 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1562 nuki 13 84 učimo albanski
1563 Melida 13 84 učimo albanski
1564 omer 13 84 učimo albanski
1565 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1566 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1567 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1568 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1569 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1570 nuki 13 84 učimo albanski
1571 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1572 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1573 Dua 13 84 učimo albanski
1574 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1575 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1576 omer 13 84 učimo albanski
1577 omer 13 84 učimo albanski
1578 omer 13 84 učimo albanski
1579 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1580 omer 13 84 učimo albanski
1581 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1582 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1583 omer 13 84 učimo albanski
1584 arta 13 84 mësojmë serbisht
1585 omer 13 85 učimo albanski
1586 nuridin 13 85 učimo albanski
1587 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1588 omer 13 85 učimo albanski
1589 nuki 13 85 učimo albanski
1590 Ena 13 85 učimo albanski
1591 nuki 13 85 učimo albanski
1592 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1593 SED 13 85 mësojmë serbisht
1594 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1595 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1596 marija 13 85 učimo albanski
1597 omer 13 85 učimo albanski
1598 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1599 Dua 13 85 učimo albanski
1600 akur 13 85 mësojmë serbisht
1601 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1602 Dua 13 85 učimo albanski
1603 Dua 13 85 učimo albanski
1604 Jkk 13 85 učimo albanski
1605 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1606 omer 13 85 učimo albanski
1607 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1608 nuridin 13 85 učimo albanski
1609 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1610 sksksk 13 86 učimo albanski
1611 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1612 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1613 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1614 nuki 13 86 učimo albanski
1615 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1616 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1617 nuki 13 86 učimo albanski
1618 majda 13 86 mësojmë serbisht
1619 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1620 lia 13 86 mësojmë serbisht
1621 majda 13 86 mësojmë serbisht
1622 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1623 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1624 plazma keks 13 86 učimo albanski
1625 nuki 13 87 učimo albanski
1626 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1627 sed 13 87 mësojmë serbisht
1628 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1629 omer 13 87 učimo albanski
1630 nuki 13 87 učimo albanski
1631 nuki 13 87 učimo albanski
1632 nuki 13 87 učimo albanski
1633 nuridin 13 87 učimo albanski
1634 nuridin 13 87 učimo albanski
1635 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1636 omer 13 87 učimo albanski
1637 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1638 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1639 nuki 13 87 učimo albanski
1640 nuki 13 87 učimo albanski
1641 Lena 13 87 učimo albanski
1642 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1643 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1644 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1645 Dua 13 87 učimo albanski
1646 SED 13 87 mësojmë serbisht
1647 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1648 nuki 13 87 učimo albanski
1649 marija 13 87 učimo albanski
1650 nuki 13 87 učimo albanski
1651 awe 13 87 mësojmë serbisht
1652 Ena 13 87 učimo albanski
1653 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1654 omer 13 88 učimo albanski
1655 Melida 13 88 učimo albanski
1656 omer 13 88 učimo albanski
1657 liu 13 88 učimo albanski
1658 omer 13 88 učimo albanski
1659 nuki 13 88 učimo albanski
1660 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1661 nuki 13 88 učimo albanski
1662 omer 13 88 učimo albanski
1663 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1664 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1665 omer 13 88 učimo albanski
1666 omer 13 88 učimo albanski
1667 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1668 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1669 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1670 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1671 nuki 13 89 učimo albanski
1672 nuki 13 89 učimo albanski
1673 nuki 13 89 učimo albanski
1674 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1675 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1676 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1677 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1678 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1679 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1680 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1681 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1682 sed 13 89 mësojmë serbisht
1683 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1684 nuki 13 89 učimo albanski
1685 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1686 nuki 13 89 učimo albanski
1687 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1688 nuki 13 89 učimo albanski
1689 Melida 13 89 učimo albanski
1690 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1691 nuki 13 89 učimo albanski
1692 sed 13 89 mësojmë serbisht
1693 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1694 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1695 nuki 13 89 učimo albanski
1696 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1697 omer 13 90 učimo albanski
1698 nuki 13 90 učimo albanski
1699 Melida 13 90 učimo albanski
1700 Sada 13 90 mësojmë serbisht
1701 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1702 nuki 13 90 učimo albanski
1703 nuki 13 90 učimo albanski
1704 Dea 13 90 učimo albanski
1705 Pet 13 90 mësojmë serbisht
1706 nuki 13 90 učimo albanski
1707 575 13 90 mësojmë serbisht
1708 miki 13 90 mësojmë serbisht
1709 faton 13 90 mësojmë serbisht
1710 omer 13 90 učimo albanski
1711 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1712 DER 13 90 mësojmë serbisht
1713 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
1714 Rona 13 90 mësojmë serbisht
1715 Dua 13 90 učimo albanski
1716 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
1717 une 13 91 mësojmë serbisht
1718 grindr 13 91 mësojmë serbisht
1719 arta 13 91 mësojmë serbisht
1720 sada 13 91 mësojmë serbisht
1721 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1722 nuki 13 91 učimo albanski
1723 nuki 13 91 učimo albanski
1724 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1725 lia 13 91 mësojmë serbisht
1726 keka 13 92 mësojmë serbisht
1727 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
1728 0202 13 92 mësojmë serbisht
1729 nuridin 13 92 učimo albanski
1730 ers 13 92 mësojmë serbisht
1731 nuridin 13 92 učimo albanski
1732 ane 13 93 učimo albanski
1733 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1734 wsq 13 93 mësojmë serbisht
1735 wer 13 93 učimo albanski
1736 lia 13 94 mësojmë serbisht
1737 nuki 13 94 učimo albanski
1738 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1739 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1740 nuridin 13 94 učimo albanski
1741 nuridin 13 94 učimo albanski
1742 sed 13 94 mësojmë serbisht
1743 nuki 13 94 učimo albanski
1744 nuki 13 94 učimo albanski
1745 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1746 sed 13 94 mësojmë serbisht
1747 nuki 13 94 učimo albanski
1748 marija 13 94 učimo albanski
1749 awe 13 95 mësojmë serbisht
1750 sew 13 95 mësojmë serbisht
1751 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
1752 wes 13 96 mësojmë serbisht
1753 alala 13 96 učimo albanski
1754 sed 13 96 mësojmë serbisht
1755 omer 13 97 učimo albanski
1756 arta 13 97 mësojmë serbisht
1757 nurce 13 97 učimo albanski
1758 omer 13 97 učimo albanski
1759 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1760 nurce 13 97 učimo albanski
1761 nuki 13 97 učimo albanski
1762 der 13 97 mësojmë serbisht
1763 nuki 13 97 učimo albanski
1764 sada 13 97 mësojmë serbisht
1765 nuki 13 98 učimo albanski
1766 nuki 13 98 učimo albanski
1767 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
1768 nuki 13 98 učimo albanski
1769 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1770 nuki 13 98 učimo albanski
1771 arta 13 98 mësojmë serbisht
1772 fds 13 98 mësojmë serbisht
1773 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1774 hre 13 99 učimo albanski
1775 srw 13 99 mësojmë serbisht
1776 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1777 liu 13 99 mësojmë serbisht
1778 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1779 nuki 13 100 učimo albanski
1780 nuki 13 100 učimo albanski
1781 dea 13 100 mësojmë serbisht
1782 sew 13 100 mësojmë serbisht
1783 lia 13 100 mësojmë serbisht
1784 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1785 lia 13 101 mësojmë serbisht
1786 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1787 mmm 13 102 mësojmë serbisht
1788 omer 13 102 učimo albanski
1789 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1790 omer 13 102 učimo albanski
1791 anela 13 102 učimo albanski
1792 lia 13 102 mësojmë serbisht
1793 lia 13 102 mësojmë serbisht
1794 Krešo 13 102 učimo albanski
1795 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1796 sem 13 102 mësojmë serbisht
1797 nuki 13 103 učimo albanski
1798 nuki 13 103 učimo albanski
1799 anela 13 103 učimo albanski
1800 der 13 103 mësojmë serbisht
1801 der 13 103 mësojmë serbisht
1802 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1803 luka 13 105 učimo albanski
1804 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1805 lia 13 105 mësojmë serbisht
1806 liu 13 105 mësojmë serbisht
1807 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1808 vanja 13 106 učimo albanski
1809 ssss 13 106 mësojmë serbisht
1810 lia 13 106 mësojmë serbisht
1811 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1812 sew 13 107 mësojmë serbisht
1813 mila 13 107 učimo albanski
1814 lio 13 107 mësojmë serbisht
1815 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1816 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1817 33... 13 110 mësojmë serbisht
1818 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1819 erd 13 112 mësojmë serbisht
1820 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1821 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1822 mmm 13 114 mësojmë serbisht
1823 lia 13 115 mësojmë serbisht
1824 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
1825 qaw 13 116 mësojmë serbisht
1826 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
1827 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1828 nnn 13 120 mësojmë serbisht
1829 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
1830 emina 13 120 mësojmë serbisht
1831 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1832 arta 13 120 mësojmë serbisht
1833 Sicko 13 120 učimo albanski
1834 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1835 nnn 12 39 mësojmë serbisht
1836 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1837 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1838 Porter 12 53 učimo albanski
1839 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1840 Neda 12 53 učimo albanski
1841 Miki 12 53 učimo albanski
1842 Uru 12 54 mësojmë serbisht
1843 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1844 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1845 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
1846 Miki 12 55 učimo albanski
1847 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1848 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1849 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
1850 nuki 12 56 učimo albanski
1851 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
1852 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
1853 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
1854 nuki 12 56 učimo albanski
1855 Bajrami 12 57 učimo albanski
1856 viki 12 57 učimo albanski
1857 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
1858 Miki 12 57 učimo albanski
1859 Dua 12 58 učimo albanski
1860 Neda 12 58 učimo albanski
1861 Pos 12 58 učimo albanski
1862 Maja 12 58 učimo albanski
1863 Lpo 12 58 učimo albanski
1864 Miki 12 58 učimo albanski
1865 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
1866 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
1867 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1868 GenciMan 12 58 učimo albanski
1869 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1870 nuki 12 59 učimo albanski
1871 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
1872 Maja 12 59 učimo albanski
1873 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
1874 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
1875 nuki 12 59 učimo albanski
1876 nuki 12 59 učimo albanski
1877 nuki 12 59 učimo albanski
1878 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1879 kralj 12 60 mësojmë serbisht
1880 nuki 12 60 učimo albanski
1881 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1882 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
1883 nuki 12 60 učimo albanski
1884 Maja 12 60 učimo albanski
1885 Marija 12 60 učimo albanski
1886 filip dimic 12 60 učimo albanski
1887 Lap 12 60 učimo albanski
1888 nuki 12 60 učimo albanski
1889 nuki 12 60 učimo albanski
1890 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1891 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1892 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
1893 Kun 12 61 mësojmë serbisht
1894 Marija 12 61 učimo albanski
1895 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1896 Linda 12 61 mësojmë serbisht
1897 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1898 Iei 12 61 mësojmë serbisht
1899 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
1900 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1901 nuridin 12 61 učimo albanski
1902 nuridin 12 61 učimo albanski
1903 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
1904 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
1905 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1906 Hhhh 12 62 učimo albanski
1907 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1908 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1909 Marija 12 62 učimo albanski
1910 Dua 12 62 učimo albanski
1911 Plut 12 62 učimo albanski
1912 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
1913 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
1914 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1915 Lua 12 62 učimo albanski
1916 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1917 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1918 IOM 12 62 mësojmë serbisht
1919 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1920 memo 12 62 učimo albanski
1921 Maja 12 62 učimo albanski
1922 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
1923 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1924 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
1925 Neda 12 63 učimo albanski
1926 Uru 12 63 mësojmë serbisht
1927 Maria 12 63 učimo albanski
1928 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1929 Jja 12 63 mësojmë serbisht
1930 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1931 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
1932 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
1933 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1934 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1935 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1936 Maja 12 63 učimo albanski
1937 Maja 12 63 učimo albanski
1938 Dea 12 63 učimo albanski
1939 Maja 12 63 učimo albanski
1940 asdad 12 64 mësojmë serbisht
1941 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1942 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1943 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1944 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1945 Marija 12 64 učimo albanski
1946 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1947 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1948 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1949 mila 12 64 učimo albanski
1950 Linda 12 64 mësojmë serbisht
1951 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
1952 Maja 12 64 učimo albanski
1953 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
1954 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
1955 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
1956 Marija 12 64 učimo albanski
1957 Abc 12 64 mësojmë serbisht
1958 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
1959 mila 12 65 učimo albanski
1960 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
1961 Maja 12 65 učimo albanski
1962 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
1963 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
1964 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1965 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
1966 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
1967 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1968 Marija 12 65 učimo albanski
1969 Marija 12 65 učimo albanski
1970 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1971 Maja 12 65 učimo albanski
1972 Anc 12 65 mësojmë serbisht
1973 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
1974 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1975 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1976 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1977 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1978 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
1979 Maja 12 65 učimo albanski
1980 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1981 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1982 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1983 Maja 12 66 učimo albanski
1984 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1985 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1986 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1987 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1988 nuki 12 66 učimo albanski
1989 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1990 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1991 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1992 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1993 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1994 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1995 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
1996 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1997 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1998 mila 12 66 učimo albanski
1999 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2000 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2001 Maja 12 66 učimo albanski
2002 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2003 sada 12 67 mësojmë serbisht
2004 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2005 nuki 12 67 učimo albanski
2006 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2007 Marija 12 67 učimo albanski
2008 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2009 Maja 12 67 učimo albanski
2010 Maja 12 67 učimo albanski
2011 Maja 12 67 učimo albanski
2012 Posta 12 67 učimo albanski
2013 Pol 12 67 učimo albanski
2014 Asyy 12 67 učimo albanski
2015 nuki 12 67 učimo albanski
2016 Marija 12 67 učimo albanski
2017 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2018 nuki 12 67 učimo albanski
2019 Uko 12 67 učimo albanski
2020 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2021 nuki 12 67 učimo albanski
2022 nuki 12 68 učimo albanski
2023 omer 12 68 učimo albanski
2024 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2025 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2026 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2027 Area 12 68 učimo albanski
2028 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2029 gguu 12 68 učimo albanski
2030 omer 12 68 učimo albanski
2031 nuki 12 68 učimo albanski
2032 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2033 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2034 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2035 Ata 12 68 učimo albanski
2036 Marija 12 68 učimo albanski
2037 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2038 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2039 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2040 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2041 mila 12 68 učimo albanski
2042 Marija 12 68 učimo albanski
2043 Plkj 12 68 učimo albanski
2044 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2045 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2046 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2047 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2048 Maja 12 68 učimo albanski
2049 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2050 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2051 Marija 12 68 učimo albanski
2052 faton 12 69 mësojmë serbisht
2053 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2054 nuki 12 69 učimo albanski
2055 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2056 nuki 12 69 učimo albanski
2057 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2058 nuki 12 69 učimo albanski
2059 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2060 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2061 Maja 12 69 učimo albanski
2062 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2063 nuki 12 69 učimo albanski
2064 nuki 12 69 učimo albanski
2065 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2066 nuki 12 69 učimo albanski
2067 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2068 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2069 Kristina 12 69 učimo albanski
2070 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2071 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2072 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2073 Marija 12 70 učimo albanski
2074 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2075 wrwrw 12 70 učimo albanski
2076 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2077 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2078 Maja 12 70 učimo albanski
2079 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2080 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2081 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2082 nuki 12 71 učimo albanski
2083 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2084 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2085 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2086 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2087 mila 12 71 učimo albanski
2088 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2089 nuridin 12 71 učimo albanski
2090 riti 12 71 mësojmë serbisht
2091 arta 12 71 mësojmë serbisht
2092 Ena 12 71 učimo albanski
2093 Yaser 12 71 učimo albanski
2094 Marija 12 71 učimo albanski
2095 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2096 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2097 Dea 12 71 učimo albanski
2098 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2099 nuki 12 71 učimo albanski
2100 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2101 Marija 12 71 učimo albanski
2102 nuki 12 71 učimo albanski
2103 scs 12 71 mësojmë serbisht
2104 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2105 nuki 12 71 učimo albanski
2106 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2107 nuki 12 71 učimo albanski
2108 nuki 12 71 učimo albanski
2109 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2110 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2111 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2112 nuridin 12 71 učimo albanski
2113 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2114 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2115 Kingu 12 71 učimo albanski
2116 nuridin 12 72 učimo albanski
2117 nuridin 12 72 učimo albanski
2118 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2119 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2120 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2121 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2122 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2123 rrttt 12 72 učimo albanski
2124 nuki 12 72 učimo albanski
2125 Asad 12 72 učimo albanski
2126 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2127 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2128 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2129 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2130 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2131 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2132 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2133 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2134 Meka 12 72 učimo albanski
2135 nuki 12 72 učimo albanski
2136 Maja 12 72 učimo albanski
2137 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2138 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2139 Dye 12 72 učimo albanski
2140 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2141 nuki 12 72 učimo albanski
2142 nuki 12 72 učimo albanski
2143 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2144 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2145 Maja 12 73 učimo albanski
2146 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2147 luka 12 73 mësojmë serbisht
2148 nuki 12 73 učimo albanski
2149 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2150 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2151 Marija 12 73 učimo albanski
2152 Selma 12 73 učimo albanski
2153 Pol 12 73 učimo albanski
2154 nuki 12 73 učimo albanski
2155 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2156 nuridin 12 73 učimo albanski
2157 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2158 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2159 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2160 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2161 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2162 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2163 arta 12 73 mësojmë serbisht
2164 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2165 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2166 omer 12 74 učimo albanski
2167 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2168 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2169 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2170 nuki 12 74 učimo albanski
2171 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2172 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2173 omer 12 74 učimo albanski
2174 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2175 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2176 pop 12 74 mësojmë serbisht
2177 Ena 12 74 učimo albanski
2178 Dua 12 74 učimo albanski
2179 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2180 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2181 nuki 12 74 učimo albanski
2182 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2183 Adas 12 74 učimo albanski
2184 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2185 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2186 Edin 12 74 učimo albanski
2187 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2188 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2189 Dua 12 74 učimo albanski
2190 Dua 12 75 učimo albanski
2191 Dua 12 75 učimo albanski
2192 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2193 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2194 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2195 nuki 12 75 učimo albanski
2196 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2197 omer 12 75 učimo albanski
2198 nuki 12 75 učimo albanski
2199 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2200 nuki 12 75 učimo albanski
2201 Dua 12 75 učimo albanski
2202 anela 12 75 učimo albanski
2203 nuki 12 75 učimo albanski
2204 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2205 omer 12 75 učimo albanski
2206 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2207 nuki 12 75 učimo albanski
2208 nuki 12 75 učimo albanski
2209 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2210 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2211 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2212 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2213 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2214 Gaz 12 75 učimo albanski
2215 aca 12 75 učimo albanski
2216 sss 12 75 mësojmë serbisht
2217 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2218 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2219 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2220 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2221 Melida 12 76 učimo albanski
2222 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2223 lala 12 76 mësojmë serbisht
2224 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2225 nuki 12 76 učimo albanski
2226 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2227 Dasani 12 76 učimo albanski
2228 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2229 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2230 nuki 12 76 učimo albanski
2231 Suada 12 76 učimo albanski
2232 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2233 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2234 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2235 nuki 12 77 učimo albanski
2236 Maja 12 77 učimo albanski
2237 nuki 12 77 učimo albanski
2238 nuki 12 77 učimo albanski
2239 omer 12 77 učimo albanski
2240 nuki 12 77 učimo albanski
2241 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2242 Kika 12 77 učimo albanski
2243 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2244 Miki 12 77 učimo albanski
2245 545154 12 77 mësojmë serbisht
2246 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2247 nuki 12 77 učimo albanski
2248 faton 12 77 mësojmë serbisht
2249 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2250 nuki 12 77 učimo albanski
2251 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2252 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2253 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2254 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2255 nuki 12 77 učimo albanski
2256 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2257 nuki 12 77 učimo albanski
2258 nuki 12 77 učimo albanski
2259 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2260 nuki 12 77 učimo albanski
2261 nuki 12 77 učimo albanski
2262 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2263 nuki 12 77 učimo albanski
2264 Dua 12 77 učimo albanski
2265 nuki 12 77 učimo albanski
2266 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2267 nuki 12 77 učimo albanski
2268 Dua 12 77 učimo albanski
2269 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2270 omer 12 77 učimo albanski
2271 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2272 Marija 12 77 učimo albanski
2273 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2274 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2275 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2276 nuki 12 78 učimo albanski
2277 Dua 12 78 učimo albanski
2278 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2279 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2280 nuridin 12 78 učimo albanski
2281 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2282 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2283 niti 12 78 mësojmë serbisht
2284 nuridin 12 78 učimo albanski
2285 Dua 12 78 učimo albanski
2286 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2287 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2288 Zulo 12 78 učimo albanski
2289 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2290 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2291 nuki 12 78 učimo albanski
2292 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2293 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2294 nuki 12 78 učimo albanski
2295 nuki 12 78 učimo albanski
2296 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2297 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2298 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2299 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2300 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2301 nuki 12 79 učimo albanski
2302 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2303 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2304 nuki 12 79 učimo albanski
2305 Dua 12 79 učimo albanski
2306 Dea 12 79 učimo albanski
2307 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2308 Maja 12 79 učimo albanski
2309 nuki 12 79 učimo albanski
2310 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2311 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2312 nuki 12 79 učimo albanski
2313 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2314 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2315 memo 12 79 učimo albanski
2316 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2317 Selma 12 79 učimo albanski
2318 dddeee 12 79 učimo albanski
2319 MARIJA 12 80 učimo albanski
2320 nuki 12 80 učimo albanski
2321 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2322 nuki 12 80 učimo albanski
2323 Dea 12 80 učimo albanski
2324 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2325 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2326 omer 12 80 učimo albanski
2327 nuki 12 80 učimo albanski
2328 omer 12 80 učimo albanski
2329 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2330 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2331 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2332 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2333 DER 12 80 mësojmë serbisht
2334 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2335 nuki 12 80 učimo albanski
2336 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2337 nuki 12 80 učimo albanski
2338 fffff 12 80 učimo albanski
2339 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2340 Suada 12 80 učimo albanski
2341 nuki 12 80 učimo albanski
2342 Hjj 12 81 učimo albanski
2343 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2344 nuki 12 81 učimo albanski
2345 Jasmina 12 81 učimo albanski
2346 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2347 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2348 nuki 12 81 učimo albanski
2349 nuki 12 81 učimo albanski
2350 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2351 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2352 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2353 nuridin 12 81 učimo albanski
2354 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2355 nuki 12 81 učimo albanski
2356 nuki 12 81 učimo albanski
2357 nuki 12 81 učimo albanski
2358 nuki 12 81 učimo albanski
2359 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2360 ffeer 12 81 učimo albanski
2361 nuki 12 81 učimo albanski
2362 Melida 12 81 učimo albanski
2363 nuki 12 81 učimo albanski
2364 nuki 12 81 učimo albanski
2365 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2366 nuridin 12 81 učimo albanski
2367 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2368 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2369 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2370 nuki 12 81 učimo albanski
2371 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2372 nuki 12 81 učimo albanski
2373 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2374 Dua 12 81 učimo albanski
2375 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2376 Lena 12 82 učimo albanski
2377 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2378 nuki 12 82 učimo albanski
2379 SED 12 82 mësojmë serbisht
2380 Marija 12 82 učimo albanski
2381 liu 12 82 mësojmë serbisht
2382 omer 12 82 učimo albanski
2383 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2384 Maja 12 82 učimo albanski
2385 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2386 Maja 12 82 učimo albanski
2387 nuki 12 82 učimo albanski
2388 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2389 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2390 sed 12 82 mësojmë serbisht
2391 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2392 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2393 Dea 12 82 učimo albanski
2394 omer 12 82 učimo albanski
2395 omer 12 82 učimo albanski
2396 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2397 nuki 12 82 učimo albanski
2398 nuki 12 82 učimo albanski
2399 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2400 Dua 12 82 učimo albanski
2401 omer 12 82 učimo albanski
2402 nuki 12 82 učimo albanski
2403 nuki 12 82 učimo albanski
2404 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2405 ldls 12 83 učimo albanski
2406 nuki 12 83 učimo albanski
2407 Melida 12 83 učimo albanski
2408 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2409 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2410 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2411 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2412 Melida 12 83 učimo albanski
2413 Dina 12 83 učimo albanski
2414 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2415 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2416 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2417 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2418 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2419 Dua 12 83 učimo albanski
2420 mila 12 83 učimo albanski
2421 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2422 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2423 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2424 omer 12 83 učimo albanski
2425 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2426 nuki 12 83 učimo albanski
2427 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2428 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2429 Lena 12 83 učimo albanski
2430 omer 12 83 učimo albanski
2431 daf 12 83 mësojmë serbisht
2432 lala 12 83 mësojmë serbisht
2433 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2434 omer 12 84 učimo albanski
2435 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2436 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2437 Melida 12 84 učimo albanski
2438 Melida 12 84 učimo albanski
2439 nuki 12 84 učimo albanski
2440 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2441 nuki 12 84 učimo albanski
2442 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2443 Dua 12 84 učimo albanski
2444 zds 12 84 mësojmë serbisht
2445 nuki 12 84 učimo albanski
2446 nuki 12 84 učimo albanski
2447 Dua 12 84 učimo albanski
2448 nurce 12 84 učimo albanski
2449 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2450 omer 12 84 učimo albanski
2451 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2452 Dua 12 84 učimo albanski
2453 nurce 12 84 učimo albanski
2454 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2455 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2456 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2457 Melida 12 84 učimo albanski
2458 Sara 12 85 učimo albanski
2459 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2460 Dua 12 85 učimo albanski
2461 nuridin 12 85 učimo albanski
2462 nuki 12 85 učimo albanski
2463 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2464 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2465 Trep 12 85 učimo albanski
2466 nuki 12 85 učimo albanski
2467 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2468 Melida 12 85 učimo albanski
2469 nuki 12 85 učimo albanski
2470 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2471 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2472 nuki 12 85 učimo albanski
2473 nuki 12 85 učimo albanski
2474 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2475 nuki 12 85 učimo albanski
2476 omer 12 85 učimo albanski
2477 nuki 12 85 učimo albanski
2478 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2479 nuki 12 85 učimo albanski
2480 Melida 12 85 učimo albanski
2481 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2482 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2483 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2484 anela 12 85 učimo albanski
2485 nuki 12 85 učimo albanski
2486 Melida 12 85 učimo albanski
2487 Melida 12 85 učimo albanski
2488 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2489 nuki 12 85 učimo albanski
2490 omer 12 85 učimo albanski
2491 Melida 12 85 učimo albanski
2492 Neeaa 12 86 učimo albanski
2493 Dua 12 86 učimo albanski
2494 omer 12 86 učimo albanski
2495 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2496 zaza 12 86 učimo albanski
2497 jakak 12 86 učimo albanski
2498 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2499 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2500 nuki 12 86 učimo albanski
2501 Melida 12 86 učimo albanski
2502 Rona 12 86 učimo albanski
2503 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2504 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2505 Melida 12 86 učimo albanski
2506 nuki 12 86 učimo albanski
2507 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2508 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2509 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2510 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2511 Ena 12 86 učimo albanski
2512 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2513 Melida 12 86 učimo albanski
2514 Dua 12 86 učimo albanski
2515 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2516 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2517 artan 12 86 mësojmë serbisht
2518 omer 12 86 učimo albanski
2519 nuki 12 86 učimo albanski
2520 nuki 12 86 učimo albanski
2521 Dua 12 87 učimo albanski
2522 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2523 DES 12 87 mësojmë serbisht
2524 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2525 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2526 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2527 nuki 12 87 učimo albanski
2528 Luna 12 87 učimo albanski
2529 Dua 12 87 učimo albanski
2530 aca 12 87 učimo albanski
2531 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2532 nuki 12 87 učimo albanski
2533 Dua 12 87 učimo albanski
2534 sis 12 87 mësojmë serbisht
2535 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2536 nuki 12 88 učimo albanski
2537 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2538 Dua 12 88 učimo albanski
2539 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2540 Fizi 12 88 učimo albanski
2541 DER 12 88 mësojmë serbisht
2542 Melida 12 88 učimo albanski
2543 sed 12 88 mësojmë serbisht
2544 Mila 12 88 učimo albanski
2545 nuki 12 88 učimo albanski
2546 Dua 12 88 učimo albanski
2547 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2548 nuki 12 88 učimo albanski
2549 Dua 12 88 učimo albanski
2550 Dea 12 88 učimo albanski
2551 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2552 nuki 12 88 učimo albanski
2553 nuki 12 88 učimo albanski
2554 nuki 12 88 učimo albanski
2555 nuki 12 88 učimo albanski
2556 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2557 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2558 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2559 nuki 12 88 učimo albanski
2560 Dea 12 88 učimo albanski
2561 0202 12 89 učimo albanski
2562 Dina 12 89 učimo albanski
2563 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2564 nuki 12 89 učimo albanski
2565 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2566 DER 12 89 mësojmë serbisht
2567 Arta 12 89 učimo albanski
2568 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
2569 Dea 12 89 učimo albanski
2570 nuki 12 89 učimo albanski
2571 nuki 12 89 učimo albanski
2572 Melida 12 89 učimo albanski
2573 nuki 12 89 učimo albanski
2574 mila 12 89 učimo albanski
2575 Suada 12 89 učimo albanski
2576 nuki 12 89 učimo albanski
2577 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
2578 Suada 12 89 učimo albanski
2579 nuki 12 89 učimo albanski
2580 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2581 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2582 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2583 Aero 12 90 učimo albanski
2584 nuki 12 90 učimo albanski
2585 nuki 12 90 učimo albanski
2586 aaa 12 90 mësojmë serbisht
2587 Tuar 12 90 učimo albanski
2588 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2589 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
2590 anela 12 90 učimo albanski
2591 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2592 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
2593 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2594 561436 12 90 mësojmë serbisht
2595 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
2596 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
2597 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2598 popo 12 90 mësojmë serbisht
2599 nuki 12 90 učimo albanski
2600 voc 12 90 mësojmë serbisht
2601 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
2602 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2603 nuki 12 90 učimo albanski
2604 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2605 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
2606 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2607 DER 12 90 mësojmë serbisht
2608 MSN 12 90 mësojmë serbisht
2609 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
2610 ziko 12 90 mësojmë serbisht
2611 nuki 12 91 učimo albanski
2612 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
2613 Melida 12 91 učimo albanski
2614 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
2615 nuki 12 91 učimo albanski
2616 fer 12 91 mësojmë serbisht
2617 faton 12 91 mësojmë serbisht
2618 gff 12 91 mësojmë serbisht
2619 nuki 12 91 učimo albanski
2620 nuki 12 91 učimo albanski
2621 nuki 12 91 učimo albanski
2622 Msn 12 91 mësojmë serbisht
2623 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
2624 dea 12 91 mësojmë serbisht
2625 Arta 12 91 mësojmë serbisht
2626 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
2627 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2628 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
2629 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
2630 Niki 12 91 mësojmë serbisht
2631 GRE 12 91 mësojmë serbisht
2632 nuki 12 91 učimo albanski
2633 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2634 sada 12 91 mësojmë serbisht
2635 Ana 12 92 učimo albanski
2636 Saliha 12 92 učimo albanski
2637 nuki 12 92 učimo albanski
2638 Luna 12 92 učimo albanski
2639 MSN 12 92 mësojmë serbisht
2640 54545 12 92 mësojmë serbisht
2641 nuki 12 92 učimo albanski
2642 Dea 12 92 učimo albanski
2643 WES 12 92 mësojmë serbisht
2644 nuki 12 92 učimo albanski
2645 aaa 12 92 mësojmë serbisht
2646 nuki 12 92 učimo albanski
2647 DEA 12 92 mësojmë serbisht
2648 nuki 12 92 učimo albanski
2649 anwla 12 92 učimo albanski
2650 lia 12 92 mësojmë serbisht
2651 nuki 12 92 učimo albanski
2652 Linda 12 92 mësojmë serbisht
2653 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
2654 faton 12 93 mësojmë serbisht
2655 Niti 12 93 mësojmë serbisht
2656 sed 12 93 mësojmë serbisht
2657 lia 12 93 mësojmë serbisht
2658 SED 12 93 mësojmë serbisht
2659 Niki 12 93 mësojmë serbisht
2660 omer 12 93 učimo albanski
2661 omer 12 93 učimo albanski
2662 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2663 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
2664 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
2665 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2666 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2667 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2668 Berna 12 94 mësojmë serbisht
2669 lia 12 94 mësojmë serbisht
2670 Dua 12 94 učimo albanski
2671 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2672 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2673 Linda 12 95 mësojmë serbisht
2674 MELIDA 12 95 učimo albanski
2675 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
2676 Dua 12 95 učimo albanski
2677 omer 12 95 učimo albanski
2678 swe 12 95 mësojmë serbisht
2679 omer 12 95 učimo albanski
2680 lia 12 95 mësojmë serbisht
2681 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
2682 lia 12 96 mësojmë serbisht
2683 marija 12 96 učimo albanski
2684 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2685 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2686 omer 12 96 učimo albanski
2687 arta 12 96 mësojmë serbisht
2688 omer 12 96 učimo albanski
2689 sisi 12 96 mësojmë serbisht
2690 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2691 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
2692 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
2693 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
2694 SWE 12 97 mësojmë serbisht
2695 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2696 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
2697 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
2698 omer 12 98 učimo albanski
2699 omer 12 98 učimo albanski
2700 arta 12 98 mësojmë serbisht
2701 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
2702 lia 12 98 mësojmë serbisht
2703 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
2704 Lena 12 98 učimo albanski
2705 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
2706 Ans 12 99 mësojmë serbisht
2707 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
2708 sed 12 99 mësojmë serbisht
2709 aaa 12 99 mësojmë serbisht
2710 omer 12 99 učimo albanski
2711 omer 12 99 učimo albanski
2712 Dzenan 12 99 učimo albanski
2713 res 12 99 mësojmë serbisht
2714 Baki 12 99 mësojmë serbisht
2715 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
2716 omer 12 100 učimo albanski
2717 nuridin 12 100 učimo albanski
2718 nuridin 12 100 učimo albanski
2719 omer 12 100 učimo albanski
2720 Linda 12 100 mësojmë serbisht
2721 omer 12 100 učimo albanski
2722 omer 12 100 učimo albanski
2723 MRD 12 100 mësojmë serbisht
2724 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
2725 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
2726 Niki 12 101 mësojmë serbisht
2727 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
2728 Melida 12 101 učimo albanski
2729 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2730 Alma 12 101 mësojmë serbisht
2731 nuki 12 101 učimo albanski
2732 nuki 12 101 učimo albanski
2733 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2734 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2735 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2736 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2737 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2738 waq 12 102 mësojmë serbisht
2739 Melida 12 102 učimo albanski
2740 AQE 12 102 mësojmë serbisht
2741 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
2742 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
2743 SARA 12 102 mësojmë serbisht
2744 KIM 12 103 mësojmë serbisht
2745 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2746 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
2747 nurce 12 103 učimo albanski
2748 omer 12 103 učimo albanski
2749 nurce 12 103 učimo albanski
2750 omer 12 103 učimo albanski
2751 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2752 loi 12 103 učimo albanski
2753 SUD 12 103 mësojmë serbisht
2754 omer 12 104 učimo albanski
2755 SEW 12 104 mësojmë serbisht
2756 omer 12 104 učimo albanski
2757 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
2758 inni 12 104 mësojmë serbisht
2759 arta 12 104 mësojmë serbisht
2760 EMINA 12 104 učimo albanski
2761 banja 12 104 učimo albanski
2762 marija 12 104 učimo albanski
2763 nuki 12 105 učimo albanski
2764 nuki 12 105 učimo albanski
2765 Alma 12 105 mësojmë serbisht
2766 Ana 12 105 učimo albanski
2767 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
2768 baki 12 105 mësojmë serbisht
2769 NED 12 105 mësojmë serbisht
2770 aaa 12 105 mësojmë serbisht
2771 gggg 12 105 mësojmë serbisht
2772 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
2773 ajl 12 106 mësojmë serbisht
2774 kum 12 106 mësojmë serbisht
2775 huhu 12 106 mësojmë serbisht
2776 artan 12 106 mësojmë serbisht
2777 Melida 12 106 učimo albanski
2778 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
2779 sed 12 107 mësojmë serbisht
2780 vanja 12 107 učimo albanski
2781 hhjjk 12 107 učimo albanski
2782 nuridin 12 107 učimo albanski
2783 Niki 12 107 mësojmë serbisht
2784 nuridin 12 107 učimo albanski
2785 nuki 12 108 učimo albanski
2786 nuki 12 108 učimo albanski
2787 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
2788 Melida 12 108 učimo albanski
2789 anas 12 108 mësojmë serbisht
2790 JAS 12 108 mësojmë serbisht
2791 dre 12 109 mësojmë serbisht
2792 omer 12 109 učimo albanski
2793 set 12 109 mësojmë serbisht
2794 omer 12 109 učimo albanski
2795 lia 12 109 mësojmë serbisht
2796 ajl 12 109 mësojmë serbisht
2797 Yalo 12 109 učimo albanski
2798 Alma 12 109 učimo albanski
2799 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
2800 edina 12 111 učimo albanski
2801 sev 12 111 učimo albanski
2802 lia 12 111 mësojmë serbisht
2803 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
2804 luli 12 111 mësojmë serbisht
2805 sen 12 111 mësojmë serbisht
2806 artan 12 112 mësojmë serbisht
2807 selmaa 12 112 učimo albanski
2808 Liu 12 112 mësojmë serbisht
2809 sed 12 112 mësojmë serbisht
2810 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
2811 jul 12 113 mësojmë serbisht
2812 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
2813 res 12 113 mësojmë serbisht
2814 jer 12 114 mësojmë serbisht
2815 ane 12 115 učimo albanski
2816 sssss 12 115 mësojmë serbisht
2817 Naim 12 115 mësojmë serbisht
2818 lio 12 115 mësojmë serbisht
2819 egzona 12 116 mësojmë serbisht
2820 cccc 12 116 mësojmë serbisht
2821 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
2822 sada 12 117 mësojmë serbisht
2823 mmm 12 117 mësojmë serbisht
2824 arta 12 118 mësojmë serbisht
2825 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
2826 Maja 12 119 mësojmë serbisht
2827 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
2828 arta 12 120 mësojmë serbisht
2829 nesa 12 120 učimo albanski
2830 safija 12 120 učimo albanski
2831 ada 12 120 mësojmë serbisht
2832 arta 12 120 mësojmë serbisht
2833 kia 12 120 mësojmë serbisht
2834 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2835 arta 12 120 mësojmë serbisht
2836 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
2837 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
2838 mmm 12 120 mësojmë serbisht
2839 skek 12 120 mësojmë serbisht
2840 joni 12 120 mësojmë serbisht
2841 sheko 12 120 mësojmë serbisht
2842 asd 12 120 mësojmë serbisht
2843 lia 12 120 mësojmë serbisht
2844 egzona 12 120 mësojmë serbisht
2845 eee 12 120 mësojmë serbisht
2846 ssss 12 120 mësojmë serbisht
2847 Milena 12 120 učimo albanski
2848 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
2849 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
2850 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2851 danilo 12 120 mësojmë serbisht
2852 ana 11 41 mësojmë serbisht
2853 uuuu 11 44 učimo albanski
2854 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
2855 Miki 11 49 učimo albanski
2856 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
2857 yllza 11 51 mësojmë serbisht
2858 Miki 11 51 učimo albanski
2859 8888 11 52 mësojmë serbisht
2860 kristina 11 52 učimo albanski
2861 aca 11 53 učimo albanski
2862 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
2863 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
2864 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
2865 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
2866 888 11 56 mësojmë serbisht
2867 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2868 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2869 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
2870 hhh 11 58 mësojmë serbisht
2871 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2872 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2873 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2874 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
2875 Azte 11 58 učimo albanski
2876 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2877 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
2878 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
2879 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2880 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
2881 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2882 Asad 11 60 učimo albanski
2883 nuki 11 60 učimo albanski
2884 Maja 11 60 učimo albanski
2885 22555 11 60 mësojmë serbisht
2886 Njgugug 11 60 učimo albanski
2887 nuki 11 60 učimo albanski
2888 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2889 Abc 11 61 mësojmë serbisht
2890 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
2891 Maja 11 61 učimo albanski
2892 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2893 Plota 11 61 učimo albanski
2894 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2895 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
2896 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2897 nuki 11 62 učimo albanski
2898 nuki 11 62 učimo albanski
2899 Neda 11 62 učimo albanski
2900 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2901 Asd 11 62 mësojmë serbisht
2902 nuki 11 62 učimo albanski
2903 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2904 Marija 11 62 učimo albanski
2905 nuki 11 62 učimo albanski
2906 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2907 nuki 11 62 učimo albanski
2908 nuki 11 62 učimo albanski
2909 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2910 nuki 11 62 učimo albanski
2911 nuki 11 62 učimo albanski
2912 Marija 11 63 učimo albanski
2913 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2914 Neda 11 63 učimo albanski
2915 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2916 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2917 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
2918 Marija 11 63 učimo albanski
2919 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
2920 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2921 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2922 Maja 11 64 učimo albanski
2923 Marija 11 64 učimo albanski
2924 nuki 11 64 učimo albanski
2925 Linda 11 64 mësojmë serbisht
2926 Tarenta 11 64 učimo albanski
2927 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
2928 nuki 11 64 učimo albanski
2929 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
2930 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
2931 Marija 11 64 učimo albanski
2932 Maja 11 64 učimo albanski
2933 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
2934 Marija 11 65 učimo albanski
2935 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
2936 Marija 11 65 učimo albanski
2937 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2938 aaa 11 65 mësojmë serbisht
2939 King 11 65 mësojmë serbisht
2940 Blend 11 65 mësojmë serbisht
2941 Mui 11 65 učimo albanski
2942 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
2943 memo 11 65 učimo albanski
2944 Marija 11 65 učimo albanski
2945 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2946 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2947 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2948 Maja 11 66 učimo albanski
2949 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2950 Jio 11 66 učimo albanski
2951 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2952 Maja 11 66 učimo albanski
2953 Linda 11 66 mësojmë serbisht
2954 Marija 11 66 učimo albanski
2955 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
2956 Ton 11 66 učimo albanski
2957 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
2958 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2959 nuridin 11 66 učimo albanski
2960 nuridin 11 66 učimo albanski
2961 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2962 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
2963 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2964 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
2965 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
2966 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
2967 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
2968 ttt 11 67 mësojmë serbisht
2969 nuki 11 68 učimo albanski
2970 nuki 11 68 učimo albanski
2971 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2972 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2973 nuki 11 68 učimo albanski
2974 nuki 11 68 učimo albanski
2975 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2976 nuki 11 68 učimo albanski
2977 nuki 11 68 učimo albanski
2978 Posta 11 68 učimo albanski
2979 Neda 11 69 učimo albanski
2980 nuki 11 69 učimo albanski
2981 nuki 11 69 učimo albanski
2982 nuki 11 69 učimo albanski
2983 nuki 11 69 učimo albanski
2984 nuki 11 69 učimo albanski
2985 Marija 11 69 učimo albanski
2986 nuki 11 69 učimo albanski
2987 Maja 11 69 učimo albanski
2988 Maja 11 69 učimo albanski
2989 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
2990 Maja 11 69 učimo albanski
2991 Maja 11 69 učimo albanski
2992 nuki 11 70 učimo albanski
2993 mila 11 70 učimo albanski
2994 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
2995 aaa 11 70 mësojmë serbisht
2996 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
2997 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
2998 asd 11 70 učimo albanski
2999 niku 11 70 učimo albanski
3000 faton 11 70 mësojmë serbisht
3001 Maja 11 70 učimo albanski
3002 Dua 11 70 učimo albanski
3003 nuki 11 70 učimo albanski
3004 nuki 11 70 učimo albanski
3005 Maja 11 70 učimo albanski
3006 omer 11 70 učimo albanski
3007 nuki 11 70 učimo albanski
3008 omer 11 70 učimo albanski
3009 fws 11 70 učimo albanski
3010 Maja 11 70 učimo albanski
3011 niku 11 70 učimo albanski
3012 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3013 Dua 11 70 učimo albanski
3014 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3015 Maja 11 70 učimo albanski
3016 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3017 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3018 Kkkk 11 71 učimo albanski
3019 Neda 11 71 učimo albanski
3020 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3021 nuki 11 71 učimo albanski
3022 asf 11 71 mësojmë serbisht
3023 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3024 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3025 nuki 11 71 učimo albanski
3026 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3027 nuki 11 71 učimo albanski
3028 Musa 11 71 učimo albanski
3029 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3030 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3031 Marija 11 71 učimo albanski
3032 Luna 11 71 učimo albanski
3033 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3034 nuki 11 71 učimo albanski
3035 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3036 nuki 11 72 učimo albanski
3037 nuki 11 72 učimo albanski
3038 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3039 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3040 Suada 11 72 učimo albanski
3041 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3042 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3043 lola 11 72 učimo albanski
3044 nuki 11 72 učimo albanski
3045 Zula 11 72 učimo albanski
3046 nuki 11 72 učimo albanski
3047 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3048 nuki 11 72 učimo albanski
3049 Qwerty 11 72 učimo albanski
3050 nuki 11 72 učimo albanski
3051 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3052 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3053 Marija 11 72 učimo albanski
3054 nuki 11 72 učimo albanski
3055 nuki 11 72 učimo albanski
3056 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3057 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3058 Marija 11 73 učimo albanski
3059 miki 11 73 učimo albanski
3060 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3061 nuridin 11 73 učimo albanski
3062 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3063 biljana 11 73 učimo albanski
3064 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3065 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3066 nuridin 11 73 učimo albanski
3067 nelka 11 73 učimo albanski
3068 Marija 11 73 učimo albanski
3069 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3070 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3071 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3072 Jasmina 11 73 učimo albanski
3073 memo 11 73 učimo albanski
3074 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3075 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3076 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3077 nuki 11 74 učimo albanski
3078 Sara 11 74 učimo albanski
3079 adad 11 74 učimo albanski
3080 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3081 arta 11 74 učimo albanski
3082 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3083 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3084 Nbgz 11 74 učimo albanski
3085 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3086 nuki 11 74 učimo albanski
3087 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3088 nuki 11 75 učimo albanski
3089 nuki 11 75 učimo albanski
3090 Maja 11 75 učimo albanski
3091 biljana 11 75 učimo albanski
3092 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3093 Dua 11 75 učimo albanski
3094 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3095 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3096 Ena 11 75 učimo albanski
3097 Dua 11 75 učimo albanski
3098 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3099 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3100 Marija 11 76 učimo albanski
3101 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3102 Marija 11 76 učimo albanski
3103 Kika 11 76 učimo albanski
3104 nuridin 11 76 učimo albanski
3105 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3106 nurce 11 76 učimo albanski
3107 Marija 11 76 učimo albanski
3108 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3109 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3110 nurce 11 76 učimo albanski
3111 Atar 11 76 učimo albanski
3112 nuridin 11 76 učimo albanski
3113 Dua 11 76 učimo albanski
3114 King 11 76 mësojmë serbisht
3115 Marija 11 76 učimo albanski
3116 derty 11 76 učimo albanski
3117 nuki 11 77 učimo albanski
3118 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3119 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3120 Asd 11 77 učimo albanski
3121 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3122 nuki 11 77 učimo albanski
3123 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3124 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3125 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3126 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3127 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3128 nuki 11 78 učimo albanski
3129 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3130 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3131 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3132 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3133 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3134 nuki 11 78 učimo albanski
3135 omer 11 78 učimo albanski
3136 omer 11 78 učimo albanski
3137 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3138 nuki 11 78 učimo albanski
3139 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3140 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3141 nuki 11 78 učimo albanski
3142 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3143 Melida 11 78 učimo albanski
3144 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3145 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3146 Marija 11 78 učimo albanski
3147 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3148 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3149 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3150 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3151 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3152 Dua 11 79 učimo albanski
3153 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3154 nuki 11 79 učimo albanski
3155 nuki 11 79 učimo albanski
3156 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3157 Dua 11 79 učimo albanski
3158 Marija 11 79 učimo albanski
3159 nuki 11 79 učimo albanski
3160 nuki 11 80 učimo albanski
3161 nuki 11 80 učimo albanski
3162 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3163 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3164 biljana 11 80 učimo albanski
3165 Melida 11 80 učimo albanski
3166 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3167 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3168 Suada 11 80 učimo albanski
3169 Dua 11 80 učimo albanski
3170 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3171 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3172 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3173 nuki 11 80 učimo albanski
3174 nuki 11 80 učimo albanski
3175 Ena 11 80 učimo albanski
3176 nuki 11 80 učimo albanski
3177 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3178 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3179 Maja 11 80 učimo albanski
3180 Linda 11 80 učimo albanski
3181 nuki 11 80 učimo albanski
3182 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3183 Suada 11 80 učimo albanski
3184 Suada 11 81 učimo albanski
3185 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3186 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3187 nuki 11 81 učimo albanski
3188 nurce 11 81 učimo albanski
3189 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3190 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3191 nuki 11 81 učimo albanski
3192 nuki 11 81 učimo albanski
3193 nuki 11 81 učimo albanski
3194 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3195 Val 11 81 mësojmë serbisht
3196 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3197 nuki 11 81 učimo albanski
3198 nuki 11 81 učimo albanski
3199 nuki 11 81 učimo albanski
3200 nurce 11 81 učimo albanski
3201 nuki 11 81 učimo albanski
3202 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3203 omer 11 82 učimo albanski
3204 nuki 11 82 učimo albanski
3205 nuki 11 82 učimo albanski
3206 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3207 Sara 11 82 učimo albanski
3208 Jasmina 11 82 učimo albanski
3209 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3210 omer 11 82 učimo albanski
3211 Lena 11 82 učimo albanski
3212 Ela 11 82 učimo albanski
3213 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3214 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3215 Yer 11 82 učimo albanski
3216 Suada 11 82 učimo albanski
3217 omer 11 83 učimo albanski
3218 Une 11 83 mësojmë serbisht
3219 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3220 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3221 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3222 nuki 11 83 učimo albanski
3223 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3224 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3225 Melida 11 83 učimo albanski
3226 Dua 11 83 učimo albanski
3227 nuki 11 83 učimo albanski
3228 nuki 11 83 učimo albanski
3229 nuki 11 83 učimo albanski
3230 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3231 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3232 omer 11 83 učimo albanski
3233 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3234 nuki 11 83 učimo albanski
3235 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3236 nuki 11 83 učimo albanski
3237 Suada 11 83 učimo albanski
3238 sala 11 83 mësojmë serbisht
3239 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3240 Maja 11 83 učimo albanski
3241 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3242 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3243 nuki 11 84 učimo albanski
3244 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3245 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3246 marija 11 84 učimo albanski
3247 Babsbs 11 84 učimo albanski
3248 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3249 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3250 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3251 Jaca 11 84 učimo albanski
3252 roki 11 84 učimo albanski
3253 Dua 11 84 učimo albanski
3254 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3255 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3256 Melida 11 84 učimo albanski
3257 nuki 11 84 učimo albanski
3258 Suada 11 84 učimo albanski
3259 Dea 11 84 učimo albanski
3260 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3261 Jaca 11 85 učimo albanski
3262 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3263 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3264 lal 11 85 mësojmë serbisht
3265 biljana 11 86 učimo albanski
3266 nuki 11 86 učimo albanski
3267 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3268 nuki 11 86 učimo albanski
3269 ASAS 11 86 učimo albanski
3270 Babab 11 86 učimo albanski
3271 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3272 Melida 11 86 učimo albanski
3273 Jaca 11 86 učimo albanski
3274 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3275 Era 11 86 učimo albanski
3276 nuki 11 86 učimo albanski
3277 nuki 11 86 učimo albanski
3278 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3279 Maja 11 86 učimo albanski
3280 nuki 11 86 učimo albanski
3281 nuki 11 86 učimo albanski
3282 omer 11 87 učimo albanski
3283 koko 11 87 mësojmë serbisht
3284 nurce 11 87 učimo albanski
3285 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3286 nuki 11 87 učimo albanski
3287 omer 11 87 učimo albanski
3288 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3289 Val 11 87 mësojmë serbisht
3290 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3291 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3292 koko 11 87 mësojmë serbisht
3293 nurce 11 87 učimo albanski
3294 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3295 nuki 11 87 učimo albanski
3296 Melida 11 87 učimo albanski
3297 Lipar 11 88 učimo albanski
3298 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3299 nuki 11 88 učimo albanski
3300 nuki 11 88 učimo albanski
3301 nuki 11 88 učimo albanski
3302 nuki 11 88 učimo albanski
3303 anela 11 88 učimo albanski
3304 Ana 11 88 učimo albanski
3305 omer 11 88 učimo albanski
3306 omer 11 88 učimo albanski
3307 nuki 11 88 učimo albanski
3308 nuki 11 88 učimo albanski
3309 Lea 11 88 učimo albanski
3310 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3311 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3312 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3313 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3314 Dua 11 89 učimo albanski
3315 nuki 11 89 učimo albanski
3316 nuki 11 89 učimo albanski
3317 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3318 nuki 11 89 učimo albanski
3319 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3320 Dea 11 89 učimo albanski
3321 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3322 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3323 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3324 nuki 11 89 učimo albanski
3325 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3326 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3327 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3328 biljana 11 90 učimo albanski
3329 nuki 11 90 učimo albanski
3330 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3331 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3332 Jaca 11 90 učimo albanski
3333 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3334 Dua 11 90 učimo albanski
3335 Una 11 90 učimo albanski
3336 nuki 11 90 učimo albanski
3337 artku 11 90 mësojmë serbisht
3338 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3339 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3340 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3341 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3342 lia 11 91 mësojmë serbisht
3343 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3344 Melida 11 91 učimo albanski
3345 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3346 anela 11 91 učimo albanski
3347 omer 11 91 učimo albanski
3348 Dua 11 91 učimo albanski
3349 omer 11 91 učimo albanski
3350 DER 11 91 mësojmë serbisht
3351 nuki 11 91 učimo albanski
3352 omer 11 91 učimo albanski
3353 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3354 Melida 11 91 učimo albanski
3355 omer 11 91 učimo albanski
3356 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3357 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3358 nuki 11 91 učimo albanski
3359 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3360 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3361 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3362 nuki 11 92 učimo albanski
3363 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3364 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3365 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3366 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3367 Dina 11 92 učimo albanski
3368 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3369 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3370 Melida 11 92 učimo albanski
3371 nuridin 11 92 učimo albanski
3372 Melida 11 92 učimo albanski
3373 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3374 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3375 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3376 Dua 11 92 učimo albanski
3377 Dua 11 92 učimo albanski
3378 nuridin 11 92 učimo albanski
3379 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3380 Dua 11 92 učimo albanski
3381 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3382 nuki 11 92 učimo albanski
3383 DES 11 92 mësojmë serbisht
3384 nuki 11 92 učimo albanski
3385 nuki 11 92 učimo albanski
3386 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3387 omer 11 93 učimo albanski
3388 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3389 Zap 11 93 učimo albanski
3390 Dua 11 93 učimo albanski
3391 omer 11 93 učimo albanski
3392 Ja opet 11 93 učimo albanski
3393 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3394 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3395 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3396 nuridin 11 93 učimo albanski
3397 Dua 11 93 učimo albanski
3398 Melida 11 93 učimo albanski
3399 Melida 11 93 učimo albanski
3400 Melida 11 93 učimo albanski
3401 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3402 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3403 nuridin 11 93 učimo albanski
3404 omer 11 93 učimo albanski
3405 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3406 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3407 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3408 Melida 11 93 učimo albanski
3409 omer 11 93 učimo albanski
3410 omer 11 94 učimo albanski
3411 pera 11 94 učimo albanski
3412 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3413 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3414 omer 11 94 učimo albanski
3415 SER 11 94 mësojmë serbisht
3416 Arta 11 94 mësojmë serbisht
3417 nuki 11 94 učimo albanski
3418 SWE 11 94 mësojmë serbisht
3419 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
3420 nuki 11 94 učimo albanski
3421 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3422 aaa 11 94 mësojmë serbisht
3423 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3424 Edin 11 94 učimo albanski
3425 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
3426 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
3427 Melida 11 95 učimo albanski
3428 omer 11 95 učimo albanski
3429 Suada 11 95 učimo albanski
3430 omer 11 95 učimo albanski
3431 Melida 11 95 učimo albanski
3432 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3433 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3434 Alma 11 95 mësojmë serbisht
3435 sed 11 95 učimo albanski
3436 nuki 11 95 učimo albanski
3437 omer 11 95 učimo albanski
3438 liu 11 95 mësojmë serbisht
3439 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
3440 abababa 11 95 učimo albanski
3441 aca 11 95 učimo albanski
3442 omer 11 95 učimo albanski
3443 nuki 11 95 učimo albanski
3444 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
3445 Dina 11 96 učimo albanski
3446 Kingu 11 96 mësojmë serbisht
3447 Dua 11 96 učimo albanski
3448 anela 11 96 učimo albanski
3449 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3450 nuki 11 96 učimo albanski
3451 Sara 11 96 učimo albanski
3452 Hvvjj 11 96 učimo albanski
3453 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
3454 Melida 11 96 učimo albanski
3455 nuki 11 96 učimo albanski
3456 Kfkfk 11 96 mësojmë serbisht
3457 Melida 11 96 učimo albanski
3458 Ana 11 96 učimo albanski
3459 nuki 11 96 učimo albanski
3460 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
3461 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3462 FRES 11 96 mësojmë serbisht
3463 XED 11 96 mësojmë serbisht
3464 Ana 11 96 učimo albanski
3465 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3466 shqip 11 97 učimo albanski
3467 Redzo 11 97 učimo albanski
3468 Albin 11 97 mësojmë serbisht
3469 baki 11 97 mësojmë serbisht
3470 cac 11 97 učimo albanski
3471 Niki 11 97 mësojmë serbisht
3472 Suada 11 97 učimo albanski
3473 Hahahah 11 97 mësojmë serbisht
3474 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
3475 nuridin 11 97 učimo albanski
3476 Melida 11 97 učimo albanski
3477 baki 11 97 mësojmë serbisht
3478 Krešimir 11 97 učimo albanski
3479 Dua 11 97 učimo albanski
3480 nuridin 11 97 učimo albanski
3481 ane 11 97 učimo albanski
3482 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
3483 Melida 11 97 učimo albanski
3484 lONA 11 97 mësojmë serbisht
3485 Lia 11 98 mësojmë serbisht
3486 Dua 11 98 učimo albanski
3487 anela 11 98 učimo albanski
3488 Niki 11 98 mësojmë serbisht
3489 Melida 11 98 učimo albanski
3490 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3491 nuki 11 98 učimo albanski
3492 Dua 11 98 učimo albanski
3493 nuki 11 98 učimo albanski
3494 SUD 11 98 mësojmë serbisht
3495 marija 11 98 učimo albanski
3496 faton 11 98 mësojmë serbisht
3497 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
3498 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3499 sed 11 98 mësojmë serbisht
3500 bbbbbbb 11 98 učimo albanski
3501 marija 11 98 učimo albanski
3502 nuki 11 99 učimo albanski
3503 nuki 11 99 učimo albanski
3504 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
3505 nuki 11 99 učimo albanski
3506 nuki 11 99 učimo albanski
3507 nuki 11 99 učimo albanski
3508 nnnnnn 11 99 učimo albanski
3509 Dua 11 99 učimo albanski
3510 nuridin 11 99 učimo albanski
3511 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
3512 omer 11 99 učimo albanski
3513 nuki 11 99 učimo albanski
3514 Luc 11 99 mësojmë serbisht
3515 Linda 11 99 mësojmë serbisht
3516 omer 11 99 učimo albanski
3517 Melida 11 99 učimo albanski
3518 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
3519 Ana 11 99 učimo albanski
3520 arta 11 99 mësojmë serbisht
3521 nuridin 11 99 učimo albanski
3522 Kum 11 99 mësojmë serbisht
3523 Melida 11 99 učimo albanski
3524 swe 11 100 učimo albanski
3525 Dua 11 100 učimo albanski
3526 Dua 11 100 učimo albanski
3527 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
3528 Hahahha 11 100 mësojmë serbisht
3529 Dea 11 100 učimo albanski
3530 nuki 11 101 učimo albanski
3531 Vhfu 11 101 mësojmë serbisht
3532 Suada 11 101 učimo albanski
3533 Koko 11 101 mësojmë serbisht
3534 omer 11 101 učimo albanski
3535 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
3536 Melida 11 101 učimo albanski
3537 omer 11 101 učimo albanski
3538 omer 11 101 učimo albanski
3539 Diana 11 101 mësojmë serbisht
3540 Dea 11 101 učimo albanski
3541 omer 11 101 učimo albanski
3542 nuki 11 101 učimo albanski
3543 Melida 11 102 učimo albanski
3544 Ana 11 102 učimo albanski
3545 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
3546 Allmira 11 102 mësojmë serbisht
3547 Suada 11 102 učimo albanski
3548 SWE 11 102 mësojmë serbisht
3549 LED 11 102 mësojmë serbisht
3550 arta 11 102 mësojmë serbisht
3551 Dua 11 102 učimo albanski
3552 der 11 102 mësojmë serbisht
3553 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3554 sek 11 103 mësojmë serbisht
3555 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3556 loi 11 103 mësojmë serbisht
3557 kia 11 103 mësojmë serbisht
3558 omer 11 103 učimo albanski
3559 mila 11 103 učimo albanski
3560 Dua 11 103 učimo albanski
3561 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3562 Basfsasf 11 103 mësojmë serbisht
3563 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3564 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3565 lia 11 103 mësojmë serbisht
3566 nuki 11 103 učimo albanski
3567 Melida 11 103 učimo albanski
3568 omer 11 103 učimo albanski
3569 MSN 11 103 mësojmë serbisht
3570 1234 11 103 učimo albanski
3571 nuki 11 103 učimo albanski
3572 liu 11 104 mësojmë serbisht
3573 omer 11 104 učimo albanski
3574 Linda 11 104 mësojmë serbisht
3575 nuki 11 104 učimo albanski
3576 Jaja 11 104 učimo albanski
3577 nuki 11 104 učimo albanski
3578 SED 11 104 mësojmë serbisht
3579 Unaa 11 104 učimo albanski
3580 des 11 104 mësojmë serbisht
3581 Valida 11 104 učimo albanski
3582 Lia 11 104 mësojmë serbisht
3583 omer 11 104 učimo albanski
3584 Melida 11 105 učimo albanski
3585 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
3586 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3587 omer 11 105 učimo albanski
3588 Dua 11 105 učimo albanski
3589 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3590 Lia 11 105 mësojmë serbisht
3591 omer 11 105 učimo albanski
3592 Dua 11 105 učimo albanski
3593 mb8 11 105 učimo albanski
3594 omer 11 105 učimo albanski
3595 Dua 11 105 učimo albanski
3596 omer 11 105 učimo albanski
3597 DEA 11 105 mësojmë serbisht
3598 Hahah 11 105 mësojmë serbisht
3599 Ana 11 105 učimo albanski
3600 une 11 105 mësojmë serbisht
3601 Melida 11 105 učimo albanski
3602 Melida 11 105 učimo albanski
3603 Burim 11 106 mësojmë serbisht
3604 Boban 11 106 učimo albanski
3605 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
3606 Melida 11 106 učimo albanski
3607 Melida 11 106 učimo albanski
3608 Ana 11 106 učimo albanski
3609 Ijre 11 106 mësojmë serbisht
3610 TEUTA 11 106 mësojmë serbisht
3611 Ditari 11 106 učimo albanski
3612 nuki 11 106 učimo albanski
3613 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3614 nuki 11 106 učimo albanski
3615 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3616 Ana 11 106 učimo albanski
3617 Ana 11 106 učimo albanski
3618 Ana 11 107 učimo albanski
3619 Melida 11 107 učimo albanski
3620 Edin 11 107 učimo albanski
3621 Esma 11 107 učimo albanski
3622 lia 11 107 mësojmë serbisht
3623 omer 11 107 učimo albanski
3624 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
3625 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
3626 omer 11 107 učimo albanski
3627 Dua 11 107 učimo albanski
3628 Deti 11 107 učimo albanski
3629 Ana 11 107 učimo albanski
3630 Alma 11 108 mësojmë serbisht
3631 jxhf 11 108 učimo albanski
3632 Suada 11 108 učimo albanski
3633 AQE 11 108 mësojmë serbisht
3634 Aaaa 11 108 mësojmë serbisht
3635 Msn 11 108 mësojmë serbisht
3636 omer 11 108 učimo albanski
3637 Niki 11 108 mësojmë serbisht
3638 omer 11 108 učimo albanski
3639 Niki 11 109 mësojmë serbisht
3640 Oki 11 109 učimo albanski
3641 Ana 11 109 učimo albanski
3642 Ana 11 109 učimo albanski
3643 Ana 11 109 učimo albanski
3644 Melida 11 109 učimo albanski
3645 hallo 11 109 mësojmë serbisht
3646 Ana 11 109 učimo albanski
3647 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
3648 LIA 11 109 mësojmë serbisht
3649 omer 11 110 učimo albanski
3650 kviz 11 110 učimo albanski
3651 veljko 11 110 učimo albanski
3652 agnesa 11 110 mësojmë serbisht
3653 SED 11 110 mësojmë serbisht
3654 nuki 11 110 učimo albanski
3655 nuki 11 110 učimo albanski
3656 bbnnmm 11 110 učimo albanski
3657 omer 11 110 učimo albanski
3658 arta 11 110 mësojmë serbisht
3659 aws 11 110 mësojmë serbisht
3660 Linda 11 110 učimo albanski
3661 Reda 11 111 učimo albanski
3662 Abaa 11 111 mësojmë serbisht
3663 LIA 11 111 mësojmë serbisht
3664 123 11 111 mësojmë serbisht
3665 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
3666 Simon 11 111 mësojmë serbisht
3667 LOK 11 111 mësojmë serbisht
3668 Baro 11 111 mësojmë serbisht
3669 asw 11 112 mësojmë serbisht
3670 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
3671 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3672 prof 11 112 mësojmë serbisht
3673 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3674 Valida 11 112 učimo albanski
3675 senada 11 113 učimo albanski
3676 Gghg 11 113 mësojmë serbisht
3677 mmk 11 113 učimo albanski
3678 Suada 11 113 učimo albanski
3679 lio 11 113 mësojmë serbisht
3680 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
3681 hhh 11 113 učimo albanski
3682 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
3683 Ana 11 114 učimo albanski
3684 Hahaha 11 114 mësojmë serbisht
3685 Ndndkd 11 114 mësojmë serbisht
3686 Berna 11 114 mësojmë serbisht
3687 Melida 11 114 učimo albanski
3688 Liza 11 115 mësojmë serbisht
3689 Baro 11 116 mësojmë serbisht
3690 sssss 11 116 mësojmë serbisht
3691 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
3692 Gugi 11 116 učimo albanski
3693 kia 11 116 mësojmë serbisht
3694 sed 11 116 mësojmë serbisht
3695 Bana 11 117 mësojmë serbisht
3696 ASAD 11 117 učimo albanski
3697 omer 11 118 učimo albanski
3698 agnesa 11 118 mësojmë serbisht
3699 F S 11 118 mësojmë serbisht
3700 omer 11 118 učimo albanski
3701 cccc 11 119 mësojmë serbisht
3702 omer memishi 11 120 učimo albanski
3703 arta 11 120 mësojmë serbisht
3704 nurce 11 120 učimo albanski
3705 Boban 11 120 učimo albanski
3706 fata 11 120 mësojmë serbisht
3707 sew 11 120 mësojmë serbisht
3708 gggg 11 120 mësojmë serbisht
3709 Hira 11 120 mësojmë serbisht
3710 omer memishi 11 120 učimo albanski
3711 dija 11 120 učimo albanski
3712 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
3713 azra 11 120 učimo albanski
3714 lia 11 120 mësojmë serbisht
3715 iiii 11 120 mësojmë serbisht
3716 Dushka 11 120 učimo albanski
3717 sss 11 120 mësojmë serbisht
3718 kia 11 120 mësojmë serbisht
3719 kkkk 11 120 mësojmë serbisht
3720 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3721 Danica 11 120 učimo albanski
3722 violeta 11 120 mësojmë serbisht
3723 lll 11 120 mësojmë serbisht
3724 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
3725 lia 11 120 mësojmë serbisht
3726 agnesa 11 120 mësojmë serbisht
3727 artan 11 120 mësojmë serbisht
3728 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3729 lia 11 120 mësojmë serbisht
3730 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
3731 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3732 Driton 11 120 mësojmë serbisht
3733 nurce 11 120 učimo albanski
3734 Rita 11 120 mësojmë serbisht
3735 nuki 10 37 učimo albanski
3736 nuki 10 37 učimo albanski
3737 NNNN 10 39 mësojmë serbisht
3738 NNNNN 10 42 mësojmë serbisht
3739 111 10 43 mësojmë serbisht
3740 nuki 10 43 učimo albanski
3741 887 10 43 mësojmë serbisht
3742 nuki 10 43 učimo albanski
3743 Lap 10 48 učimo albanski
3744 555 10 48 mësojmë serbisht
3745 555 10 49 učimo albanski
3746 sed 10 50 mësojmë serbisht
3747 Hsh 10 52 mësojmë serbisht
3748 sdscds 10 52 mësojmë serbisht
3749 BBB 10 52 mësojmë serbisht
3750 Linda 10 53 mësojmë serbisht
3751 Rona 10 54 mësojmë serbisht
3752 dsadsa 10 54 mësojmë serbisht
3753 nnn 10 54 mësojmë serbisht
3754 Maja 10 55 učimo albanski
3755 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3756 Maja 10 56 učimo albanski
3757 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3758 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3759 Kingu 10 56 mësojmë serbisht
3760 Maja 10 57 učimo albanski
3761 dsasaf 10 59 mësojmë serbisht
3762 sada 10 59 mësojmë serbisht
3763 nuki 10 60 učimo albanski
3764 nuki 10 60 učimo albanski
3765 Marija 10 60 učimo albanski
3766 Kingu 10 61 mësojmë serbisht
3767 nuki 10 62 učimo albanski
3768 Tina 10 62 učimo albanski
3769 nuki 10 62 učimo albanski
3770 Mila 10 62 učimo albanski
3771 Maja 10 62 učimo albanski
3772 sadadd 10 63 mësojmë serbisht
3773 nuki 10 63 učimo albanski
3774 nuki 10 63 učimo albanski
3775 Iwu 10 63 mësojmë serbisht
3776 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3777 nuki 10 64 učimo albanski
3778 nuki 10 64 učimo albanski
3779 nuki 10 64 učimo albanski
3780 sed 10 64 mësojmë serbisht
3781 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3782 Neda 10 64 učimo albanski
3783 nuki 10 64 učimo albanski
3784 nuki 10 65 učimo albanski
3785 nuki 10 65 učimo albanski
3786 Graniti 10 65 mësojmë serbisht
3787 lik 10 65 mësojmë serbisht
3788 Maja 10 65 učimo albanski
3789 Mirlinda 10 65 mësojmë serbisht
3790 Buki 10 66 mësojmë serbisht
3791 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3792 Hsnsn 10 66 mësojmë serbisht
3793 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
3794 Suada 10 66 učimo albanski
3795 memo 10 66 učimo albanski
3796 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3797 lala 10 66 mësojmë serbisht
3798 Marija 10 66 učimo albanski
3799 Maja 10 66 učimo albanski
3800 Lop 10 67 učimo albanski
3801 nuki 10 67 učimo albanski
3802 Maja 10 67 učimo albanski
3803 dasfs 10 67 mësojmë serbisht
3804 nuki 10 67 učimo albanski
3805 Neda 10 68 učimo albanski
3806 BBB 10 68 mësojmë serbisht
3807 Kingu 10 68 mësojmë serbisht
3808 swe 10 68 mësojmë serbisht
3809 Lopa 10 68 učimo albanski
3810 Labinot 10 68 mësojmë serbisht
3811 Miki 10 68 učimo albanski
3812 dadad 10 69 učimo albanski
3813 Polka 10 69 učimo albanski
3814 nuki 10 69 učimo albanski
3815 Biljana 10 69 učimo albanski
3816 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3817 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3818 Jaca 10 69 učimo albanski
3819 memo 10 69 učimo albanski
3820 Maya 10 69 učimo albanski
3821 Bahaha 10 69 mësojmë serbisht
3822 Kingu 10 69 mësojmë serbisht
3823 memo 10 70 učimo albanski
3824 Biljana 10 70 učimo albanski
3825 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3826 nnnnnnnnnn 10 70 mësojmë serbisht
3827 Kingu 10 70 mësojmë serbisht
3828 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3829 Niki 10 70 mësojmë serbisht
3830 Maja 10 70 učimo albanski
3831 Graniti 10 70 mësojmë serbisht
3832 Muja 10 70 mësojmë serbisht
3833 Bsbsh 10 70 mësojmë serbisht
3834 filip dimic 10 70 učimo albanski
3835 mmmmm 10 71 mësojmë serbisht
3836 GRANITI 10 71 mësojmë serbisht
3837 Kika 10 71 učimo albanski
3838 viki 10 71 učimo albanski
3839 ggg 10 71 mësojmë serbisht
3840 Ksns 10 71 mësojmë serbisht
3841 Leo 10 71 mësojmë serbisht
3842 Besfort 10 71 mësojmë serbisht
3843 Mila 10 72 učimo albanski
3844 nuki 10 72 učimo albanski
3845 nuki 10 72 učimo albanski
3846 nuki 10 72 učimo albanski
3847 nuki 10 72 učimo albanski
3848 Biljana 10 72 učimo albanski
3849 Nazi 10 72 mësojmë serbisht
3850 Bsbsb 10 72 mësojmë serbisht
3851 Neda 10 72 učimo albanski
3852 Jahsja 10 72 mësojmë serbisht
3853 Bsbahs 10 73 mësojmë serbisht
3854 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3855 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3856 nuki 10 73 učimo albanski
3857 Linda 10 73 mësojmë serbisht
3858 nuki 10 73 učimo albanski
3859 Tap 10 73 učimo albanski
3860 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3861 Hshshs 10 73 mësojmë serbisht
3862 nuki 10 74 učimo albanski
3863 Biljana 10 74 učimo albanski
3864 nuridin 10 74 učimo albanski
3865 Asd 10 74 mësojmë serbisht
3866 nuridin 10 74 učimo albanski
3867 Casa 10 74 mësojmë serbisht
3868 nuki 10 74 učimo albanski
3869 nuki 10 74 učimo albanski
3870 nuki 10 74 učimo albanski
3871 Marija 10 75 učimo albanski
3872 Sibel Mustafa 10 75 mësojmë serbisht
3873 sisi 10 75 mësojmë serbisht
3874 Jalal 10 75 učimo albanski
3875 nuki 10 75 učimo albanski
3876 nuki 10 75 učimo albanski
3877 Afri 10 75 mësojmë serbisht
3878 memo 10 75 učimo albanski
3879 Ilmi 10 76 mësojmë serbisht
3880 Maja 10 76 učimo albanski
3881 nuki 10 76 učimo albanski
3882 nuki 10 76 učimo albanski
3883 nuki 10 76 učimo albanski
3884 Remi 10 76 mësojmë serbisht
3885 nuki 10 76 učimo albanski
3886 nuki 10 76 učimo albanski
3887 Biljana 10 76 učimo albanski
3888 nuki 10 76 učimo albanski
3889 Isa 10 76 mësojmë serbisht
3890 Maja 10 76 učimo albanski
3891 Ilirida 10 77 mësojmë serbisht
3892 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3893 Abc 10 77 mësojmë serbisht
3894 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3895 Jasmina 10 77 učimo albanski
3896 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3897 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3898 biljana 10 77 učimo albanski
3899 nuki 10 78 učimo albanski
3900 Maja 10 78 učimo albanski
3901 Hsbsbs 10 78 mësojmë serbisht
3902 nuki 10 78 učimo albanski
3903 Maja 10 78 učimo albanski
3904 Migjen 10 79 mësojmë serbisht
3905 vanja 10 79 učimo albanski
3906 Linda 10 79 mësojmë serbisht
3907 nuki 10 79 učimo albanski
3908 derrtt 10 79 učimo albanski
3909 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3910 Dua 10 79 učimo albanski
3911 nuki 10 79 učimo albanski
3912 nuki 10 79 učimo albanski
3913 nuki 10 79 učimo albanski
3914 nuki 10 79 učimo albanski
3915 nuki 10 79 učimo albanski
3916 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3917 Vocup 10 79 mësojmë serbisht
3918 KKKK 10 80 učimo albanski
3919 Mirlinda 10 80 mësojmë serbisht
3920 aaa 10 80 mësojmë serbisht
3921 Asd 10 80 mësojmë serbisht
3922 Dua 10 80 učimo albanski
3923 Dua 10 80 učimo albanski
3924 ARTA k 10 81 mësojmë serbisht
3925 omer 10 81 učimo albanski
3926 Maja 10 81 učimo albanski
3927 omer 10 81 učimo albanski
3928 Sibel Mustafa 10 81 mësojmë serbisht
3929 Dua 10 81 učimo albanski
3930 siki 10 81 učimo albanski
3931 nuki 10 82 učimo albanski
3932 nuki 10 82 učimo albanski
3933 nuki 10 82 učimo albanski
3934 omer 10 82 učimo albanski
3935 King 10 82 mësojmë serbisht
3936 omer 10 82 učimo albanski
3937 Afrimi 10 82 mësojmë serbisht
3938 nuki 10 82 učimo albanski
3939 nuki 10 82 učimo albanski
3940 nuki 10 82 učimo albanski
3941 nuridin 10 83 učimo albanski
3942 nuki 10 83 učimo albanski
3943 nuridin 10 83 učimo albanski
3944 Kingu 10 83 mësojmë serbisht
3945 Biljana 10 83 učimo albanski
3946 nuki 10 83 učimo albanski
3947 nuki 10 83 učimo albanski
3948 liki 10 83 mësojmë serbisht
3949 Halit 10 83 mësojmë serbisht
3950 Gashi 10 83 mësojmë serbisht
3951 agnesa 10 83 mësojmë serbisht
3952 hhaxhaj 10 83 učimo albanski
3953 nuki 10 83 učimo albanski
3954 Biljana 10 83 učimo albanski
3955 Mila 10 83 učimo albanski
3956 nuki 10 83 učimo albanski
3957 nuki 10 83 učimo albanski
3958 nuki 10 84 učimo albanski
3959 Lirie Hajdari 10 84 mësojmë serbisht
3960 Zasa 10 84 učimo albanski
3961 nuridin 10 84 učimo albanski
3962 Eni 10 84 mësojmë serbisht
3963 Dea 10 84 učimo albanski
3964 nuridin 10 84 učimo albanski
3965 Dea 10 84 učimo albanski
3966 TEUTA 10 85 mësojmë serbisht
3967 nuki 10 85 učimo albanski
3968 Ine 10 85 mësojmë serbisht
3969 Daki 10 85 učimo albanski
3970 nuki 10 85 učimo albanski
3971 Kingu 10 85 mësojmë serbisht
3972 Hshshs 10 86 učimo albanski
3973 ERA 10 86 mësojmë serbisht
3974 Dea 10 86 mësojmë serbisht
3975 nuki 10 86 učimo albanski
3976 Kingu 10 86 mësojmë serbisht
3977 Sibi 10 86 mësojmë serbisht
3978 Unes 10 86 mësojmë serbisht
3979 Dua 10 86 učimo albanski
3980 nuki 10 86 učimo albanski
3981 Ena 10 86 učimo albanski
3982 Yyyy 10 86 mësojmë serbisht
3983 Dea 10 86 učimo albanski
3984 omer 10 87 učimo albanski
3985 Flet 10 87 učimo albanski
3986 Dsa 10 87 mësojmë serbisht
3987 omer 10 87 učimo albanski
3988 Eni 10 87 mësojmë serbisht
3989 Fantom 10 87 učimo albanski
3990 Biljana 10 87 učimo albanski
3991 biljana 10 88 učimo albanski
3992 Linda 10 88 mësojmë serbisht
3993 lala 10 88 mësojmë serbisht
3994 Kingu 10 88 mësojmë serbisht
3995 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
3996 Shpend 10 88 mësojmë serbisht
3997 memo 10 88 mësojmë serbisht
3998 Sara 10 89 učimo albanski
3999 memo 10 89 učimo albanski
4000 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
4001 Melida 10 89 učimo albanski
4002 Afrim 10 89 mësojmë serbisht
4003 Bzbzb 10 89 učimo albanski
4004 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
4005 Suada 10 89 učimo albanski
4006 Festa 10 90 mësojmë serbisht
4007 Dua 10 90 učimo albanski
4008 nuki 10 90 učimo albanski
4009 Hallo 10 90 mësojmë serbisht
4010 Linda 10 90 mësojmë serbisht
4011 Luna 10 90 učimo albanski
4012 nuki 10 90 učimo albanski
4013 Sela 10 90 učimo albanski
4014 mila 10 90 učimo albanski
4015 Dua 10 90 učimo albanski
4016 nuki 10 90 učimo albanski
4017 Valida 10 90 učimo albanski
4018 Alma 10 90 mësojmë serbisht
4019 Aaa 10 90 mësojmë serbisht
4020 nuki 10 90 učimo albanski
4021 Dua 10 90 učimo albanski
4022 nuki 10 91 učimo albanski
4023 Valida 10 91 učimo albanski
4024 Jasmina 10 91 učimo albanski
4025 Dua 10 91 učimo albanski
4026 Neda 10 91 učimo albanski
4027 Niki 10 91 mësojmë serbisht
4028 MELIDA 10 91 učimo albanski
4029 Melida 10 91 učimo albanski
4030 nuki 10 91 učimo albanski
4031 nuki 10 91 učimo albanski
4032 Enis 10 91 učimo albanski
4033 Dua 10 91 učimo albanski
4034 Pula 10 91 učimo albanski
4035 Ena 10 91 učimo albanski