TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
15 besfort 17 59 mësojmë serbisht
16 shot 17 59 mësojmë serbisht
17 arta 17 60 mësojmë serbisht
18 arta 17 61 mësojmë serbisht
19 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
20 arta 17 62 mësojmë serbisht
21 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
22 siis 17 62 mësojmë serbisht
23 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
24 arta 17 63 mësojmë serbisht
25 arta 17 64 mësojmë serbisht
26 arta 17 64 mësojmë serbisht
27 aaa 17 64 mësojmë serbisht
28 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
29 sada 17 65 mësojmë serbisht
30 nuridin 17 65 učimo albanski
31 nuridin 17 65 učimo albanski
32 arta 17 65 mësojmë serbisht
33 arta 17 66 mësojmë serbisht
34 arta 17 66 mësojmë serbisht
35 marija 17 66 učimo albanski
36 arta 17 67 mësojmë serbisht
37 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
38 sada 17 68 mësojmë serbisht
39 arta 17 68 mësojmë serbisht
40 arta 17 68 mësojmë serbisht
41 arta 17 69 mësojmë serbisht
42 sada 17 69 mësojmë serbisht
43 arta 17 69 mësojmë serbisht
44 arta 17 70 mësojmë serbisht
45 arta 17 70 mësojmë serbisht
46 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
47 arta 17 70 mësojmë serbisht
48 arta 17 71 mësojmë serbisht
49 arta 17 71 mësojmë serbisht
50 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
51 arta 17 72 mësojmë serbisht
52 sada 17 72 mësojmë serbisht
53 arta 17 72 mësojmë serbisht
54 arta 17 73 mësojmë serbisht
55 arta 17 73 mësojmë serbisht
56 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
57 sada 17 74 mësojmë serbisht
58 perandori 17 75 mësojmë serbisht
59 arta 17 76 mësojmë serbisht
60 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
61 SSA 17 77 mësojmë serbisht
62 arta 17 79 mësojmë serbisht
63 arta 17 79 mësojmë serbisht
64 sada 17 79 mësojmë serbisht
65 Mix 17 81 učimo albanski
66 besfort 17 84 mësojmë serbisht
67 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
68 aqw 17 86 mësojmë serbisht
69 lia 17 87 mësojmë serbisht
70 888 16 40 mësojmë serbisht
71 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
72 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
73 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
74 arta 16 50 mësojmë serbisht
75 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
76 arta 16 50 mësojmë serbisht
77 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
78 Talent 16 55 mësojmë serbisht
79 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
80 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
81 arta 16 57 mësojmë serbisht
82 arta 16 57 mësojmë serbisht
83 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
84 sdad 16 59 mësojmë serbisht
85 arta 16 59 mësojmë serbisht
86 arta 16 60 mësojmë serbisht
87 arta 16 60 mësojmë serbisht
88 sisi 16 60 mësojmë serbisht
89 arta 16 60 mësojmë serbisht
90 arta 16 60 mësojmë serbisht
91 arta 16 61 mësojmë serbisht
92 arta 16 61 mësojmë serbisht
93 arta 16 61 mësojmë serbisht
94 arta 16 61 mësojmë serbisht
95 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
96 arta 16 62 mësojmë serbisht
97 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
98 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
99 arta 16 62 mësojmë serbisht
100 arta 16 63 mësojmë serbisht
101 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
102 arta 16 63 mësojmë serbisht
103 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
104 arta 16 64 mësojmë serbisht
105 arta 16 65 mësojmë serbisht
106 gjo 16 65 mësojmë serbisht
107 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
108 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
109 arta 16 65 mësojmë serbisht
110 arta 16 65 mësojmë serbisht
111 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
112 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
113 arta 16 66 mësojmë serbisht
114 sada 16 66 mësojmë serbisht
115 arta 16 66 mësojmë serbisht
116 arta 16 66 mësojmë serbisht
117 arta 16 67 mësojmë serbisht
118 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
119 Talent 16 67 mësojmë serbisht
120 arta 16 67 mësojmë serbisht
121 faf 16 68 mësojmë serbisht
122 kimi 16 68 mësojmë serbisht
123 kimi 16 68 mësojmë serbisht
124 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
125 arta 16 69 mësojmë serbisht
126 boss 16 69 mësojmë serbisht
127 arta 16 69 mësojmë serbisht
128 arta 16 69 mësojmë serbisht
129 arta 16 70 mësojmë serbisht
130 sisi 16 70 mësojmë serbisht
131 megi 16 70 mësojmë serbisht
132 arta 16 70 mësojmë serbisht
133 arta 16 70 mësojmë serbisht
134 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
135 arta 16 70 mësojmë serbisht
136 arta 16 71 mësojmë serbisht
137 arta 16 71 mësojmë serbisht
138 omer 16 71 učimo albanski
139 omer 16 71 učimo albanski
140 KKK 16 71 mësojmë serbisht
141 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
142 upi 16 71 mësojmë serbisht
143 Liki 16 71 mësojmë serbisht
144 arta 16 71 mësojmë serbisht
145 arta 16 72 mësojmë serbisht
146 starti 16 72 mësojmë serbisht
147 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
148 isi 16 72 mësojmë serbisht
149 arta 16 72 mësojmë serbisht
150 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
151 arta 16 73 mësojmë serbisht
152 arta 16 73 mësojmë serbisht
153 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
154 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
155 cari 16 74 mësojmë serbisht
156 boss be 16 74 mësojmë serbisht
157 arta 16 74 mësojmë serbisht
158 dew 16 74 mësojmë serbisht
159 arta 16 74 mësojmë serbisht
160 arta 16 75 mësojmë serbisht
161 sada 16 75 mësojmë serbisht
162 arta 16 75 mësojmë serbisht
163 sisi 16 75 mësojmë serbisht
164 scsd 16 75 mësojmë serbisht
165 arta 16 75 mësojmë serbisht
166 linda 16 76 mësojmë serbisht
167 nuki 16 76 učimo albanski
168 arta 16 76 mësojmë serbisht
169 asfa 16 76 mësojmë serbisht
170 arta 16 76 mësojmë serbisht
171 nuki 16 76 učimo albanski
172 sada 16 77 mësojmë serbisht
173 arta 16 77 mësojmë serbisht
174 arta 16 77 mësojmë serbisht
175 Sima 16 77 učimo albanski
176 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
177 still 16 77 mësojmë serbisht
178 arta 16 78 mësojmë serbisht
179 arta 16 78 mësojmë serbisht
180 arta 16 79 mësojmë serbisht
181 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
182 lia 16 79 mësojmë serbisht
183 arta 16 80 mësojmë serbisht
184 der 16 80 mësojmë serbisht
185 arta 16 81 mësojmë serbisht
186 sed 16 81 mësojmë serbisht
187 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
188 sed 16 81 mësojmë serbisht
189 nuki 16 81 učimo albanski
190 nuki 16 81 učimo albanski
191 arta 16 81 mësojmë serbisht
192 nuki 16 82 mësojmë serbisht
193 sem 16 82 mësojmë serbisht
194 nuki 16 82 mësojmë serbisht
195 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
196 asw 16 82 mësojmë serbisht
197 lia 16 83 mësojmë serbisht
198 emri im 16 83 mësojmë serbisht
199 nuridin 16 83 učimo albanski
200 nuridin 16 83 učimo albanski
201 arta 16 83 mësojmë serbisht
202 arta 16 84 mësojmë serbisht
203 nuki 16 84 učimo albanski
204 lija 16 84 mësojmë serbisht
205 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
206 nuki 16 84 učimo albanski
207 ser 16 84 mësojmë serbisht
208 erd 16 85 mësojmë serbisht
209 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
210 sed 16 86 mësojmë serbisht
211 ase 16 86 mësojmë serbisht
212 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
213 sad 16 86 mësojmë serbisht
214 kum 16 86 mësojmë serbisht
215 marija 16 87 učimo albanski
216 qaw 16 87 mësojmë serbisht
217 lia 16 87 mësojmë serbisht
218 lia 16 88 mësojmë serbisht
219 unmik 16 88 mësojmë serbisht
220 arta 16 89 mësojmë serbisht
221 arta 16 89 mësojmë serbisht
222 sew 16 89 mësojmë serbisht
223 asq 16 89 mësojmë serbisht
224 mmm 16 90 mësojmë serbisht
225 Lia 16 96 mësojmë serbisht
226 qew 16 99 mësojmë serbisht
227 kia 16 102 mësojmë serbisht
228 ccc 16 102 mësojmë serbisht
229 selim 16 104 mësojmë serbisht
230 arta 16 106 mësojmë serbisht
231 dea 16 108 mësojmë serbisht
232 lia 16 109 mësojmë serbisht
233 uuu 15 36 mësojmë serbisht
234 8988 15 39 mësojmë serbisht
235 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
236 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
237 Jakub 15 45 učimo albanski
238 Jakub 15 45 učimo albanski
239 Jakub 15 47 učimo albanski
240 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
241 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
242 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
243 omer 15 53 učimo albanski
244 omer 15 53 učimo albanski
245 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
246 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
247 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
248 arta 15 55 mësojmë serbisht
249 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
250 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
251 asf 15 57 mësojmë serbisht
252 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
253 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
254 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
255 baki 15 58 mësojmë serbisht
256 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
257 uuu 15 58 mësojmë serbisht
258 baki 15 58 mësojmë serbisht
259 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
260 daddy 15 59 mësojmë serbisht
261 arta 15 60 mësojmë serbisht
262 luka 15 60 učimo albanski
263 lik 15 60 mësojmë serbisht
264 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
265 omer 15 61 učimo albanski
266 sher 15 61 mësojmë serbisht
267 omer 15 61 učimo albanski
268 sada 15 61 mësojmë serbisht
269 asddad 15 61 mësojmë serbisht
270 arta 15 62 mësojmë serbisht
271 asdad 15 62 mësojmë serbisht
272 sada 15 62 mësojmë serbisht
273 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
274 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
275 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
276 besfort 15 63 mësojmë serbisht
277 kosa 15 64 mësojmë serbisht
278 mxmznz 15 64 učimo albanski
279 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
280 Lule 15 64 mësojmë serbisht
281 sada 15 64 mësojmë serbisht
282 arta 15 64 mësojmë serbisht
283 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
284 sada 15 65 mësojmë serbisht
285 nuki 15 65 učimo albanski
286 asdad 15 65 mësojmë serbisht
287 nuki 15 65 učimo albanski
288 arta 15 65 mësojmë serbisht
289 arta 15 66 mësojmë serbisht
290 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
291 gjel 15 66 mësojmë serbisht
292 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
293 saf 15 67 mësojmë serbisht
294 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
295 arta 15 67 mësojmë serbisht
296 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
297 baki 15 67 mësojmë serbisht
298 baki 15 67 mësojmë serbisht
299 luka 15 67 učimo albanski
300 unes 15 68 mësojmë serbisht
301 arta 15 68 mësojmë serbisht
302 arta 15 68 mësojmë serbisht
303 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
304 arta 15 68 mësojmë serbisht
305 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
306 arta 15 68 mësojmë serbisht
307 arta 15 68 mësojmë serbisht
308 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
309 asdad 15 68 mësojmë serbisht
310 fag 15 68 mësojmë serbisht
311 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
312 omer 15 69 učimo albanski
313 arta 15 69 mësojmë serbisht
314 buki 15 69 mësojmë serbisht
315 arta 15 69 mësojmë serbisht
316 arta 15 69 mësojmë serbisht
317 perandori 15 69 mësojmë serbisht
318 omer 15 69 učimo albanski
319 arta 15 69 mësojmë serbisht
320 asdad 15 70 mësojmë serbisht
321 sisi 15 70 mësojmë serbisht
322 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
323 seesee 15 70 mësojmë serbisht
324 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
325 kur 15 70 mësojmë serbisht
326 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
327 sada 15 71 mësojmë serbisht
328 ade 15 71 mësojmë serbisht
329 arta 15 71 mësojmë serbisht
330 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
331 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
332 arta 15 71 mësojmë serbisht
333 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
334 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
335 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
336 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
337 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
338 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
339 arta 15 72 mësojmë serbisht
340 joj 15 72 mësojmë serbisht
341 nuridin 15 72 učimo albanski
342 sisi 15 72 mësojmë serbisht
343 arta 15 72 mësojmë serbisht
344 granit 15 72 mësojmë serbisht
345 sisss 15 72 mësojmë serbisht
346 nuridin 15 72 učimo albanski
347 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
348 nuridin 15 73 učimo albanski
349 arta 15 73 mësojmë serbisht
350 Liza 15 73 mësojmë serbisht
351 sisi 15 73 mësojmë serbisht
352 arta 15 73 mësojmë serbisht
353 arta 15 73 mësojmë serbisht
354 lele 15 73 mësojmë serbisht
355 nuridin 15 73 učimo albanski
356 arta 15 74 mësojmë serbisht
357 dsds 15 74 mësojmë serbisht
358 arta 15 74 mësojmë serbisht
359 arta 15 74 mësojmë serbisht
360 nuki 15 74 učimo albanski
361 bosss 15 74 mësojmë serbisht
362 nuki 15 74 učimo albanski
363 arte 15 74 mësojmë serbisht
364 lav 15 75 mësojmë serbisht
365 nuki 15 75 mësojmë serbisht
366 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
367 lio 15 75 mësojmë serbisht
368 arta 15 75 mësojmë serbisht
369 vokap 15 75 mësojmë serbisht
370 sisis 15 75 mësojmë serbisht
371 nuki 15 75 mësojmë serbisht
372 sisi 15 75 mësojmë serbisht
373 ... 15 75 mësojmë serbisht
374 sisi 15 75 mësojmë serbisht
375 Berna 15 76 mësojmë serbisht
376 nuridin 15 76 učimo albanski
377 nuki 15 76 učimo albanski
378 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
379 arta 15 76 mësojmë serbisht
380 asd 15 76 mësojmë serbisht
381 sada 15 76 mësojmë serbisht
382 nuki 15 76 učimo albanski
383 toni 15 76 mësojmë serbisht
384 arta 15 76 mësojmë serbisht
385 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
386 arta 15 76 mësojmë serbisht
387 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
388 anel 15 76 učimo albanski
389 arta 15 77 mësojmë serbisht
390 nuki 15 77 učimo albanski
391 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
392 nuki 15 77 učimo albanski
393 arta 15 77 mësojmë serbisht
394 nuki 15 77 učimo albanski
395 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
396 safsds 15 77 mësojmë serbisht
397 arta 15 77 mësojmë serbisht
398 besfort 15 77 mësojmë serbisht
399 nuki 15 77 učimo albanski
400 kinki 15 77 mësojmë serbisht
401 bossi 15 77 mësojmë serbisht
402 sada 15 78 mësojmë serbisht
403 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
404 last 15 78 mësojmë serbisht
405 kum 15 78 mësojmë serbisht
406 arta 15 78 mësojmë serbisht
407 omer 15 78 učimo albanski
408 lia 15 78 mësojmë serbisht
409 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
410 omer 15 78 učimo albanski
411 nuki 15 79 učimo albanski
412 nuki 15 79 učimo albanski
413 nuridin 15 79 učimo albanski
414 arta 15 79 mësojmë serbisht
415 nuridin 15 79 učimo albanski
416 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
417 nuki 15 80 učimo albanski
418 zoran 15 80 učimo albanski
419 arta 15 80 mësojmë serbisht
420 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
421 arta 15 80 mësojmë serbisht
422 imperador 15 80 mësojmë serbisht
423 nuki 15 80 učimo albanski
424 mila 15 80 učimo albanski
425 arta 15 80 mësojmë serbisht
426 eds 15 81 mësojmë serbisht
427 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
428 arta 15 81 mësojmë serbisht
429 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
430 nuki 15 81 učimo albanski
431 arta 15 81 mësojmë serbisht
432 nuki 15 81 učimo albanski
433 sada 15 81 mësojmë serbisht
434 nuridin 15 82 učimo albanski
435 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
436 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
437 nuridin 15 82 učimo albanski
438 nuridin 15 82 učimo albanski
439 nuridin 15 82 učimo albanski
440 we over 15 83 mësojmë serbisht
441 arta 15 83 mësojmë serbisht
442 Berna 15 83 mësojmë serbisht
443 nuki 15 84 mësojmë serbisht
444 nuki 15 84 mësojmë serbisht
445 der 15 84 mësojmë serbisht
446 wes 15 84 učimo albanski
447 arta 15 84 mësojmë serbisht
448 saad 15 84 mësojmë serbisht
449 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
450 dea 15 84 mësojmë serbisht
451 arta 15 84 mësojmë serbisht
452 lia 15 85 mësojmë serbisht
453 arta 15 85 mësojmë serbisht
454 kum 15 85 mësojmë serbisht
455 bossi 15 85 mësojmë serbisht
456 Berna 15 85 mësojmë serbisht
457 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
458 Asad 15 86 učimo albanski
459 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
460 swe 15 86 mësojmë serbisht
461 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
462 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
463 nuki 15 86 učimo albanski
464 123 15 86 mësojmë serbisht
465 arta 15 86 mësojmë serbisht
466 nuki 15 86 učimo albanski
467 arta 15 87 mësojmë serbisht
468 klu 15 87 mësojmë serbisht
469 omer 15 87 učimo albanski
470 lira 15 87 mësojmë serbisht
471 5645 15 87 mësojmë serbisht
472 arta 15 87 mësojmë serbisht
473 des 15 87 mësojmë serbisht
474 arta 15 87 mësojmë serbisht
475 del 15 87 mësojmë serbisht
476 omer 15 87 učimo albanski
477 fero 15 88 mësojmë serbisht
478 fer 15 88 mësojmë serbisht
479 der 15 88 mësojmë serbisht
480 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
481 arta 15 89 mësojmë serbisht
482 der 15 89 mësojmë serbisht
483 liw 15 89 mësojmë serbisht
484 lia 15 89 mësojmë serbisht
485 arta 15 89 mësojmë serbisht
486 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
487 ase 15 90 mësojmë serbisht
488 fer 15 90 mësojmë serbisht
489 der 15 90 mësojmë serbisht
490 lia 15 90 mësojmë serbisht
491 nuridin 15 91 učimo albanski
492 wes 15 91 mësojmë serbisht
493 kum 15 92 mësojmë serbisht
494 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
495 lulzim 15 93 učimo albanski
496 sew 15 93 mësojmë serbisht
497 arta 15 93 mësojmë serbisht
498 lia 15 93 mësojmë serbisht
499 sed 15 94 mësojmë serbisht
500 sed 15 94 mësojmë serbisht
501 mes 15 95 mësojmë serbisht
502 sed 15 95 mësojmë serbisht
503 arta 15 95 mësojmë serbisht
504 lia 15 95 mësojmë serbisht
505 cccc 15 96 mësojmë serbisht
506 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
507 asw 15 98 mësojmë serbisht
508 sed 15 98 mësojmë serbisht
509 wes 15 100 mësojmë serbisht
510 fiu 15 100 mësojmë serbisht
511 lia 15 102 mësojmë serbisht
512 Maja 15 102 mësojmë serbisht
513 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
514 aaa 15 104 mësojmë serbisht
515 lia 15 106 mësojmë serbisht
516 mmm 15 106 mësojmë serbisht
517 cccc 15 107 mësojmë serbisht
518 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
519 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
520 nnn 14 43 mësojmë serbisht
521 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
522 yylza 14 45 mësojmë serbisht
523 Jakub 14 48 učimo albanski
524 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
525 Granit 14 53 mësojmë serbisht
526 Granit 14 53 mësojmë serbisht
527 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
528 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
529 bbb 14 55 mësojmë serbisht
530 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
531 Granit 14 56 mësojmë serbisht
532 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
533 Granit 14 56 mësojmë serbisht
534 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
535 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
536 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
537 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
538 omer 14 59 učimo albanski
539 omer 14 59 učimo albanski
540 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
541 aaa 14 61 mësojmë serbisht
542 asdad 14 61 mësojmë serbisht
543 sada 14 61 mësojmë serbisht
544 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
545 sisi 14 61 mësojmë serbisht
546 princi 14 62 mësojmë serbisht
547 arta 14 62 mësojmë serbisht
548 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
549 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
550 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
551 slsl 14 63 učimo albanski
552 doen 14 63 mësojmë serbisht
553 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
554 aaa 14 64 mësojmë serbisht
555 Talent 14 64 mësojmë serbisht
556 asdad 14 65 mësojmë serbisht
557 nesa 14 65 učimo albanski
558 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
559 nuki 14 65 učimo albanski
560 arta 14 65 mësojmë serbisht
561 asdad 14 65 mësojmë serbisht
562 nuki 14 65 učimo albanski
563 zzz 14 65 mësojmë serbisht
564 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
565 pop 14 65 mësojmë serbisht
566 Maja 14 66 učimo albanski
567 nuki 14 66 učimo albanski
568 pop 14 66 mësojmë serbisht
569 das 14 66 učimo albanski
570 bossi 14 66 mësojmë serbisht
571 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
572 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
573 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
574 asdf 14 66 mësojmë serbisht
575 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
576 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
577 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
578 nuki 14 66 učimo albanski
579 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
580 nuridin 14 67 učimo albanski
581 asdf 14 67 mësojmë serbisht
582 Talent 14 67 mësojmë serbisht
583 arta 14 68 mësojmë serbisht
584 the king 14 68 mësojmë serbisht
585 sada 14 68 mësojmë serbisht
586 toni 14 68 mësojmë serbisht
587 qpk 14 68 mësojmë serbisht
588 5487 14 68 mësojmë serbisht
589 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
590 arta 14 68 mësojmë serbisht
591 arta 14 69 mësojmë serbisht
592 nuridin 14 69 učimo albanski
593 arta 14 69 mësojmë serbisht
594 marija 14 69 učimo albanski
595 Marija 14 69 učimo albanski
596 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
597 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
598 king 14 69 mësojmë serbisht
599 arta 14 69 mësojmë serbisht
600 kingi 14 69 mësojmë serbisht
601 arta 14 69 mësojmë serbisht
602 nuki 14 69 učimo albanski
603 aaa 14 69 mësojmë serbisht
604 arta 14 69 mësojmë serbisht
605 nuki 14 69 učimo albanski
606 nuki 14 70 učimo albanski
607 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
608 nuki 14 70 učimo albanski
609 nuki 14 70 učimo albanski
610 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
611 nuki 14 70 učimo albanski
612 nuki 14 70 učimo albanski
613 impaler 14 70 mësojmë serbisht
614 nuki 14 70 mësojmë serbisht
615 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
616 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
617 nuki 14 70 učimo albanski
618 nuki 14 70 učimo albanski
619 omer 14 70 učimo albanski
620 nuki 14 70 učimo albanski
621 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
622 omer 14 70 učimo albanski
623 nuki 14 70 mësojmë serbisht
624 bosi 14 70 mësojmë serbisht
625 marija 14 70 učimo albanski
626 omer 14 71 učimo albanski
627 imperador 14 71 mësojmë serbisht
628 niku 14 71 učimo albanski
629 arta 14 71 mësojmë serbisht
630 1234 14 71 mësojmë serbisht
631 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
632 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
633 nuki 14 71 učimo albanski
634 nuki 14 71 učimo albanski
635 omer 14 71 učimo albanski
636 niku 14 71 učimo albanski
637 arta 14 71 mësojmë serbisht
638 nuki 14 71 učimo albanski
639 nuki 14 71 učimo albanski
640 nuki 14 72 učimo albanski
641 aaa 14 72 mësojmë serbisht
642 nuki 14 72 učimo albanski
643 nuki 14 72 učimo albanski
644 arta 14 72 mësojmë serbisht
645 nuki 14 72 učimo albanski
646 arta 14 72 mësojmë serbisht
647 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
648 iospa 14 72 mësojmë serbisht
649 nuki 14 73 učimo albanski
650 boss be 14 73 mësojmë serbisht
651 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
652 aaa 14 73 mësojmë serbisht
653 nuki 14 73 učimo albanski
654 nuki 14 73 učimo albanski
655 sadad 14 73 mësojmë serbisht
656 nuki 14 73 učimo albanski
657 sisi 14 73 mësojmë serbisht
658 nuki 14 73 učimo albanski
659 nuki 14 73 učimo albanski
660 nuki 14 74 učimo albanski
661 nuki 14 74 učimo albanski
662 ponda 14 74 mësojmë serbisht
663 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
664 arta 14 74 mësojmë serbisht
665 sisi 14 74 mësojmë serbisht
666 dada 14 74 mësojmë serbisht
667 nuki 14 74 učimo albanski
668 nuki 14 74 učimo albanski
669 bossi 14 74 mësojmë serbisht
670 nuki 14 74 učimo albanski
671 nuki 14 74 učimo albanski
672 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
673 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
674 arta 14 75 mësojmë serbisht
675 aaa 14 75 mësojmë serbisht
676 der 14 75 mësojmë serbisht
677 marija 14 75 učimo albanski
678 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
679 lia 14 75 mësojmë serbisht
680 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
681 nuki 14 76 učimo albanski
682 nuki 14 76 učimo albanski
683 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
684 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
685 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
686 omer 14 76 učimo albanski
687 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
688 nuki 14 76 učimo albanski
689 Lira 14 76 mësojmë serbisht
690 omer 14 76 učimo albanski
691 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
692 marija 14 76 učimo albanski
693 nuki 14 76 učimo albanski
694 nuki 14 77 učimo albanski
695 lia 14 77 mësojmë serbisht
696 sisi 14 77 mësojmë serbisht
697 nuki 14 77 učimo albanski
698 nuki 14 77 učimo albanski
699 nuki 14 77 učimo albanski
700 nuki 14 77 učimo albanski
701 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
702 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
703 nuki 14 78 učimo albanski
704 erd 14 78 mësojmë serbisht
705 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
706 sada 14 78 mësojmë serbisht
707 woq 14 78 mësojmë serbisht
708 nuki 14 78 učimo albanski
709 omer 14 79 učimo albanski
710 arta 14 79 mësojmë serbisht
711 sibi 14 79 mësojmë serbisht
712 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
713 nuki 14 79 učimo albanski
714 omer 14 79 učimo albanski
715 nuki 14 79 učimo albanski
716 arta 14 79 mësojmë serbisht
717 nuridin 14 79 učimo albanski
718 nuridin 14 79 učimo albanski
719 ccggrr 14 79 učimo albanski
720 lia 14 79 mësojmë serbisht
721 sew 14 80 mësojmë serbisht
722 arta 14 80 mësojmë serbisht
723 nuki 14 80 učimo albanski
724 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
725 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
726 Emir 14 80 mësojmë serbisht
727 omer 14 80 učimo albanski
728 omer 14 80 učimo albanski
729 nuridin 14 80 učimo albanski
730 lia 14 80 mësojmë serbisht
731 arta 14 80 mësojmë serbisht
732 marija 14 80 učimo albanski
733 omer 14 80 učimo albanski
734 nuki 14 80 učimo albanski
735 omer 14 80 učimo albanski
736 nuridin 14 80 učimo albanski
737 nuki 14 81 učimo albanski
738 nuki 14 81 učimo albanski
739 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
740 mer 14 81 mësojmë serbisht
741 dsda 14 81 mësojmë serbisht
742 nuki 14 81 učimo albanski
743 asda 14 81 mësojmë serbisht
744 omer 14 82 učimo albanski
745 Linda 14 82 mësojmë serbisht
746 jexik 14 82 mësojmë serbisht
747 omer 14 82 učimo albanski
748 ver 14 82 mësojmë serbisht
749 nuki 14 82 učimo albanski
750 liu 14 82 mësojmë serbisht
751 nuridin 14 82 učimo albanski
752 nuridin 14 82 učimo albanski
753 64156 14 82 mësojmë serbisht
754 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
755 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
756 nuki 14 82 učimo albanski
757 arta 14 83 mësojmë serbisht
758 wes 14 83 mësojmë serbisht
759 arta 14 83 mësojmë serbisht
760 omer 14 83 učimo albanski
761 omer 14 83 učimo albanski
762 nuki 14 83 učimo albanski
763 nuki 14 83 učimo albanski
764 nuki 14 83 učimo albanski
765 arta 14 83 mësojmë serbisht
766 arta 14 83 mësojmë serbisht
767 nuridin 14 83 učimo albanski
768 arta 14 83 mësojmë serbisht
769 nuridin 14 83 učimo albanski
770 Samir 14 83 mësojmë serbisht
771 nuki 14 83 učimo albanski
772 lia 14 83 mësojmë serbisht
773 baki 14 84 mësojmë serbisht
774 sisi 14 84 mësojmë serbisht
775 omer 14 84 učimo albanski
776 lala 14 84 mësojmë serbisht
777 arta 14 84 mësojmë serbisht
778 lia 14 84 mësojmë serbisht
779 arta 14 84 mësojmë serbisht
780 omer 14 84 učimo albanski
781 omer 14 84 učimo albanski
782 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
783 baki 14 84 mësojmë serbisht
784 omer 14 84 učimo albanski
785 kum 14 84 mësojmë serbisht
786 nuki 14 85 učimo albanski
787 nuki 14 85 učimo albanski
788 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
789 nuki 14 86 učimo albanski
790 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
791 nuki 14 86 učimo albanski
792 omer 14 86 učimo albanski
793 Berna 14 86 mësojmë serbisht
794 nuki 14 86 učimo albanski
795 nuki 14 86 učimo albanski
796 omer 14 86 učimo albanski
797 sis 14 86 mësojmë serbisht
798 omer 14 86 učimo albanski
799 nuki 14 86 učimo albanski
800 sed 14 86 mësojmë serbisht
801 lim 14 86 mësojmë serbisht
802 nuki 14 86 učimo albanski
803 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
804 omer 14 87 učimo albanski
805 nuki 14 87 učimo albanski
806 ber 14 87 mësojmë serbisht
807 nuki 14 87 učimo albanski
808 omer 14 87 učimo albanski
809 nuki 14 88 učimo albanski
810 siis 14 88 učimo albanski
811 arta 14 88 mësojmë serbisht
812 nuki 14 88 učimo albanski
813 nuki 14 88 učimo albanski
814 nuki 14 88 učimo albanski
815 Berna 14 88 mësojmë serbisht
816 lia 14 89 mësojmë serbisht
817 Berna 14 89 mësojmë serbisht
818 arta 14 89 mësojmë serbisht
819 arta 14 89 mësojmë serbisht
820 marija 14 89 učimo albanski
821 hhh 14 89 učimo albanski
822 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
823 swe 14 89 mësojmë serbisht
824 lia 14 89 mësojmë serbisht
825 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
826 nuridin 14 90 učimo albanski
827 nuki 14 90 učimo albanski
828 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
829 omer 14 90 učimo albanski
830 nuki 14 90 mësojmë serbisht
831 nuki 14 90 mësojmë serbisht
832 nuridin 14 90 učimo albanski
833 sew 14 90 mësojmë serbisht
834 klme 14 90 mësojmë serbisht
835 nuki 14 90 učimo albanski
836 Tina 14 90 mësojmë serbisht
837 xes 14 90 mësojmë serbisht
838 omer 14 90 učimo albanski
839 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
840 omer 14 91 učimo albanski
841 omer 14 91 učimo albanski
842 nuki 14 91 učimo albanski
843 nuki 14 91 učimo albanski
844 saq 14 92 mësojmë serbisht
845 Berna 14 92 mësojmë serbisht
846 4589 14 92 mësojmë serbisht
847 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
848 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
849 liu 14 92 mësojmë serbisht
850 aaa 14 93 mësojmë serbisht
851 nuki 14 93 učimo albanski
852 lin 14 93 mësojmë serbisht
853 7777 14 93 mësojmë serbisht
854 nuki 14 93 učimo albanski
855 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
856 arta 14 93 mësojmë serbisht
857 lia 14 94 učimo albanski
858 arta 14 94 mësojmë serbisht
859 wed 14 94 mësojmë serbisht
860 artan 14 94 mësojmë serbisht
861 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
862 nff 14 95 učimo albanski
863 Linda 14 95 mësojmë serbisht
864 arta 14 95 mësojmë serbisht
865 jexik 14 95 mësojmë serbisht
866 Arta 14 95 mësojmë serbisht
867 wqa 14 96 mësojmë serbisht
868 kun 14 96 mësojmë serbisht
869 omer 14 97 učimo albanski
870 ada 14 97 mësojmë serbisht
871 sed 14 97 mësojmë serbisht
872 era 14 97 mësojmë serbisht
873 omer 14 97 učimo albanski
874 sew 14 98 mësojmë serbisht
875 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
876 des 14 99 mësojmë serbisht
877 mmm 14 99 mësojmë serbisht
878 lio 14 99 mësojmë serbisht
879 omer 14 100 učimo albanski
880 omer 14 100 učimo albanski
881 Arta 14 101 mësojmë serbisht
882 sse 14 101 mësojmë serbisht
883 nuki 14 102 učimo albanski
884 des 14 102 mësojmë serbisht
885 sada 14 102 mësojmë serbisht
886 nuki 14 102 učimo albanski
887 LIA 14 103 mësojmë serbisht
888 Arta 14 104 mësojmë serbisht
889 sed 14 104 mësojmë serbisht
890 lia 14 104 mësojmë serbisht
891 aqq 14 104 mësojmë serbisht
892 fsa 14 105 mësojmë serbisht
893 Lia 14 106 mësojmë serbisht
894 mmm 14 106 mësojmë serbisht
895 skh 14 106 mësojmë serbisht
896 Berna 14 106 mësojmë serbisht
897 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
898 cccc 14 107 mësojmë serbisht
899 arta 14 109 mësojmë serbisht
900 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
901 gggg 14 110 mësojmë serbisht
902 sada 14 112 mësojmë serbisht
903 ccc 14 113 mësojmë serbisht
904 sea 14 113 mësojmë serbisht
905 arta 14 115 mësojmë serbisht
906 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
907 ssss 14 116 mësojmë serbisht
908 Zana 14 116 mësojmë serbisht
909 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
910 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
911 888 13 42 mësojmë serbisht
912 11111 13 44 mësojmë serbisht
913 Miu 13 45 učimo albanski
914 ffff 13 45 mësojmë serbisht
915 ibish 13 46 mësojmë serbisht
916 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
917 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
918 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
919 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
920 Haha 13 49 mësojmë serbisht
921 Lpo 13 50 učimo albanski
922 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
923 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
924 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
925 Maja 13 51 mësojmë serbisht
926 Kata 13 51 učimo albanski
927 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
928 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
929 nnn 13 53 mësojmë serbisht
930 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
931 lik 13 53 mësojmë serbisht
932 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
933 Maja 13 54 učimo albanski
934 Maja 13 54 učimo albanski
935 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
936 yllka 13 54 mësojmë serbisht
937 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
938 Lui 13 55 učimo albanski
939 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
940 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
941 aaa 13 55 mësojmë serbisht
942 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
943 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
944 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
945 jzkzm 13 56 učimo albanski
946 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
947 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
948 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
949 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
950 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
951 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
952 diar 13 57 mësojmë serbisht
953 Baki 13 57 mësojmë serbisht
954 Das 13 57 učimo albanski
955 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
956 Abc 13 57 mësojmë serbisht
957 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
958 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
959 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
960 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
961 omer 13 58 učimo albanski
962 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
963 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
964 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
965 omer 13 58 učimo albanski
966 Jakub 13 58 učimo albanski
967 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
968 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
969 Marija 13 58 učimo albanski
970 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
971 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
972 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
973 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
974 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
975 Ena 13 59 učimo albanski
976 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
977 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
978 Baki 13 59 mësojmë serbisht
979 Mila 13 59 učimo albanski
980 Marija 13 59 učimo albanski
981 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
982 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
983 ffff 13 59 mësojmë serbisht
984 mbret 13 59 mësojmë serbisht
985 Baki 13 59 mësojmë serbisht
986 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
987 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
988 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
989 Zas 13 60 mësojmë serbisht
990 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
991 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
992 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
993 Pot 13 60 učimo albanski
994 Marija 13 60 učimo albanski
995 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
996 Linda 13 60 mësojmë serbisht
997 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
998 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
999 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1000 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1001 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1002 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1003 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1004 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1005 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1006 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1007 Marija 13 61 učimo albanski
1008 Marija 13 61 učimo albanski
1009 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1010 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1011 Maja 13 61 učimo albanski
1012 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1013 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1014 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1015 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1016 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1017 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1018 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1019 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1020 Soup 13 62 učimo albanski
1021 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1022 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1023 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1024 Guli 13 62 učimo albanski
1025 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1026 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1027 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1028 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1029 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1030 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1031 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1032 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1033 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1034 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1035 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1036 nuki 13 63 učimo albanski
1037 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1038 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1039 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1040 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1041 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1042 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1043 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1044 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1045 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1046 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1047 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1048 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1049 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1050 Marija 13 63 učimo albanski
1051 nuki 13 63 učimo albanski
1052 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1053 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1054 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1055 Uzt 13 63 učimo albanski
1056 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1057 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1058 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1059 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1060 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1061 nuki 13 64 učimo albanski
1062 marija 13 64 učimo albanski
1063 Marija 13 64 učimo albanski
1064 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1065 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1066 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1067 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1068 Marija 13 64 učimo albanski
1069 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1070 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1071 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1072 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1073 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1074 nuki 13 64 učimo albanski
1075 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1076 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1077 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1078 Popo 13 65 učimo albanski
1079 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1080 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1081 Dua 13 65 učimo albanski
1082 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1083 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1084 nuki 13 65 učimo albanski
1085 Maja 13 65 učimo albanski
1086 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1087 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1088 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1089 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1090 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1091 Maja 13 65 učimo albanski
1092 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1093 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1094 nuki 13 65 učimo albanski
1095 Dua 13 65 učimo albanski
1096 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1097 nuridin 13 65 učimo albanski
1098 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1099 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1100 nuridin 13 65 učimo albanski
1101 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1102 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1103 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1104 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1105 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1106 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1107 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1108 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1109 cari 13 66 mësojmë serbisht
1110 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1111 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1112 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1113 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1114 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1115 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1116 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1117 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1118 Ena 13 66 učimo albanski
1119 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1120 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1121 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1122 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1123 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1124 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1125 nuki 13 67 učimo albanski
1126 marija 13 67 učimo albanski
1127 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1128 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1129 nuki 13 67 učimo albanski
1130 Plo 13 67 učimo albanski
1131 Marija 13 67 učimo albanski
1132 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1133 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1134 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1135 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1136 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1137 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1138 Mila 13 68 učimo albanski
1139 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1140 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1141 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1142 Dua 13 68 učimo albanski
1143 Marija 13 68 učimo albanski
1144 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1145 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1146 Maja 13 68 učimo albanski
1147 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1148 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1149 nuki 13 68 učimo albanski
1150 nuki 13 68 učimo albanski
1151 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1152 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1153 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1154 arta 13 68 mësojmë serbisht
1155 Tup 13 68 učimo albanski
1156 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1157 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1158 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1159 nuki 13 68 učimo albanski
1160 ksms 13 68 učimo albanski
1161 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1162 nuki 13 68 učimo albanski
1163 nuki 13 68 učimo albanski
1164 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1165 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1166 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1167 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1168 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1169 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1170 faton 13 69 mësojmë serbisht
1171 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1172 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1173 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1174 Dua 13 69 učimo albanski
1175 debeo 13 69 učimo albanski
1176 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1177 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1178 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1179 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1180 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1181 Dea 13 69 učimo albanski
1182 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1183 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1184 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1185 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1186 nuki 13 70 učimo albanski
1187 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1188 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1189 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1190 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1191 Kkkk 13 70 učimo albanski
1192 nuki 13 70 učimo albanski
1193 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1194 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1195 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1196 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1197 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1198 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1199 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1200 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1201 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1202 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1203 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1204 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1205 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1206 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1207 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1208 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1209 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1210 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1211 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1212 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1213 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1214 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1215 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1216 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1217 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1218 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1219 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1220 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1221 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1222 Opela 13 72 učimo albanski
1223 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1224 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1225 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1226 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1227 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1228 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1229 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1230 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1231 Neda 13 72 učimo albanski
1232 Dua 13 72 učimo albanski
1233 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1234 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1235 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1236 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1237 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1238 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1239 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1240 nuki 13 72 učimo albanski
1241 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1242 Marija 13 72 učimo albanski
1243 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1244 nuridin 13 72 učimo albanski
1245 nuki 13 72 učimo albanski
1246 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1247 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1248 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1249 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1250 Mila 13 72 učimo albanski
1251 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1252 nuki 13 73 učimo albanski
1253 Dea 13 73 učimo albanski
1254 Marija 13 73 učimo albanski
1255 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1256 nuki 13 73 učimo albanski
1257 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1258 Pok 13 73 učimo albanski
1259 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1260 asded 13 73 mësojmë serbisht
1261 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1262 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1263 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1264 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1265 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1266 nuki 13 73 učimo albanski
1267 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1268 Dea 13 73 učimo albanski
1269 nuki 13 73 učimo albanski
1270 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1271 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1272 nuki 13 73 učimo albanski
1273 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1274 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1275 nuki 13 73 učimo albanski
1276 nuki 13 73 učimo albanski
1277 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1278 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1279 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1280 nuki 13 73 učimo albanski
1281 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1282 nuki 13 73 učimo albanski
1283 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1284 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1285 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1286 nuki 13 73 učimo albanski
1287 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1288 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1289 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1290 nuki 13 73 učimo albanski
1291 Melida 13 74 učimo albanski
1292 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1293 Dea 13 74 učimo albanski
1294 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1295 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1296 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1297 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1298 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1299 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1300 Lupa 13 74 učimo albanski
1301 niti 13 74 mësojmë serbisht
1302 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1303 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1304 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1305 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1306 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1307 sada 13 74 mësojmë serbisht
1308 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1309 lira 13 75 mësojmë serbisht
1310 nuki 13 75 učimo albanski
1311 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1312 nuki 13 75 učimo albanski
1313 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1314 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1315 nuki 13 75 učimo albanski
1316 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1317 omer 13 75 učimo albanski
1318 nuki 13 75 učimo albanski
1319 nuki 13 75 učimo albanski
1320 oki 13 75 mësojmë serbisht
1321 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1322 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1323 ads 13 75 mësojmë serbisht
1324 saq 13 75 mësojmë serbisht
1325 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1326 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1327 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1328 Dua 13 75 učimo albanski
1329 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1330 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1331 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1332 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1333 nuki 13 75 učimo albanski
1334 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1335 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1336 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1337 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1338 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1339 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1340 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1341 nuki 13 75 učimo albanski
1342 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1343 nuki 13 75 učimo albanski
1344 nuki 13 75 učimo albanski
1345 nuki 13 75 učimo albanski
1346 nuki 13 76 učimo albanski
1347 sada 13 76 mësojmë serbisht
1348 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1349 nuki 13 76 učimo albanski
1350 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1351 nuki 13 76 učimo albanski
1352 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1353 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1354 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1355 sed 13 76 mësojmë serbisht
1356 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1357 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1358 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1359 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1360 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1361 nuki 13 76 učimo albanski
1362 omer 13 76 učimo albanski
1363 omer 13 76 učimo albanski
1364 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1365 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1366 nuki 13 76 učimo albanski
1367 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1368 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1369 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1370 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1371 nuridin 13 77 učimo albanski
1372 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1373 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1374 nuki 13 77 učimo albanski
1375 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1376 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1377 Dua 13 77 učimo albanski
1378 lala 13 77 mësojmë serbisht
1379 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1380 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1381 nuki 13 77 učimo albanski
1382 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1383 nuki 13 77 učimo albanski
1384 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1385 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1386 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1387 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1388 lala 13 77 mësojmë serbisht
1389 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1390 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1391 nuki 13 77 učimo albanski
1392 nuridin 13 77 učimo albanski
1393 omer 13 77 učimo albanski
1394 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1395 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1396 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1397 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1398 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1399 arta 13 77 mësojmë serbisht
1400 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1401 omer 13 77 učimo albanski
1402 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1403 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1404 nuki 13 77 učimo albanski
1405 nuki 13 77 učimo albanski
1406 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1407 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1408 niti 13 78 mësojmë serbisht
1409 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1410 nuki 13 78 učimo albanski
1411 Ena 13 78 učimo albanski
1412 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1413 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1414 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1415 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1416 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1417 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1418 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1419 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1420 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1421 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1422 nuki 13 78 učimo albanski
1423 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1424 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1425 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1426 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1427 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1428 nuki 13 78 učimo albanski
1429 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1430 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1431 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1432 nuki 13 78 učimo albanski
1433 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1434 Maja 13 79 učimo albanski
1435 DES 13 79 mësojmë serbisht
1436 nuki 13 79 učimo albanski
1437 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1438 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1439 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1440 nuki 13 79 učimo albanski
1441 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1442 nuki 13 79 učimo albanski
1443 nuki 13 79 učimo albanski
1444 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1445 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1446 nuki 13 79 učimo albanski
1447 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1448 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1449 nuki 13 79 učimo albanski
1450 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1451 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1452 nuki 13 79 učimo albanski
1453 nuki 13 79 učimo albanski
1454 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1455 nuki 13 79 učimo albanski
1456 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1457 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1458 Dua 13 79 učimo albanski
1459 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1460 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1461 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1462 nuki 13 79 učimo albanski
1463 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1464 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1465 Melida 13 80 učimo albanski
1466 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1467 nuki 13 80 učimo albanski
1468 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1469 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1470 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1471 SED 13 80 mësojmë serbisht
1472 sada 13 80 mësojmë serbisht
1473 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1474 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1475 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1476 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1477 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1478 Dua 13 80 učimo albanski
1479 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1480 Dea 13 80 učimo albanski
1481 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1482 nuki 13 80 učimo albanski
1483 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1484 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1485 sads 13 81 mësojmë serbisht
1486 nuki 13 81 učimo albanski
1487 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1488 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1489 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1490 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1491 final 13 81 mësojmë serbisht
1492 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1493 omer 13 81 učimo albanski
1494 nuki 13 81 učimo albanski
1495 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1496 omer 13 81 učimo albanski
1497 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1498 nuki 13 81 učimo albanski
1499 nuki 13 81 učimo albanski
1500 omer 13 81 učimo albanski
1501 anela 13 81 učimo albanski
1502 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1503 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1504 7777 13 81 mësojmë serbisht
1505 nuki 13 81 učimo albanski
1506 omer 13 81 učimo albanski
1507 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1508 lala 13 81 mësojmë serbisht
1509 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1510 nuki 13 81 učimo albanski
1511 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1512 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1513 Melida 13 81 učimo albanski
1514 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1515 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1516 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1517 arta 13 82 mësojmë serbisht
1518 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1519 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1520 nuki 13 82 učimo albanski
1521 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1522 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1523 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1524 lule 13 82 mësojmë serbisht
1525 nuki 13 82 učimo albanski
1526 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1527 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1528 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1529 arta 13 82 učimo albanski
1530 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1531 nuki 13 82 učimo albanski
1532 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1533 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1534 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1535 nuki 13 82 učimo albanski
1536 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1537 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1538 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1539 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1540 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1541 Melida 13 83 učimo albanski
1542 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1543 lia 13 83 mësojmë serbisht
1544 nuki 13 83 učimo albanski
1545 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1546 nuki 13 83 učimo albanski
1547 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1548 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1549 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1550 Lena 13 83 učimo albanski
1551 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1552 nuki 13 83 učimo albanski
1553 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1554 sew 13 83 mësojmë serbisht
1555 nuki 13 83 učimo albanski
1556 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1557 Dina 13 83 učimo albanski
1558 swe 13 83 mësojmë serbisht
1559 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1560 nuki 13 84 učimo albanski
1561 Melida 13 84 učimo albanski
1562 omer 13 84 učimo albanski
1563 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1564 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1565 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1566 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1567 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1568 nuki 13 84 učimo albanski
1569 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1570 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1571 Dua 13 84 učimo albanski
1572 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1573 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1574 omer 13 84 učimo albanski
1575 omer 13 84 učimo albanski
1576 omer 13 84 učimo albanski
1577 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1578 omer 13 84 učimo albanski
1579 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1580 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1581 omer 13 84 učimo albanski
1582 arta 13 84 mësojmë serbisht
1583 omer 13 85 učimo albanski
1584 nuridin 13 85 učimo albanski
1585 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1586 omer 13 85 učimo albanski
1587 nuki 13 85 učimo albanski
1588 Ena 13 85 učimo albanski
1589 nuki 13 85 učimo albanski
1590 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1591 SED 13 85 mësojmë serbisht
1592 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1593 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1594 marija 13 85 učimo albanski
1595 omer 13 85 učimo albanski
1596 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1597 Dua 13 85 učimo albanski
1598 akur 13 85 mësojmë serbisht
1599 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1600 Dua 13 85 učimo albanski
1601 Dua 13 85 učimo albanski
1602 Jkk 13 85 učimo albanski
1603 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1604 omer 13 85 učimo albanski
1605 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1606 nuridin 13 85 učimo albanski
1607 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1608 sksksk 13 86 učimo albanski
1609 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1610 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1611 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1612 nuki 13 86 učimo albanski
1613 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1614 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1615 nuki 13 86 učimo albanski
1616 majda 13 86 mësojmë serbisht
1617 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1618 lia 13 86 mësojmë serbisht
1619 majda 13 86 mësojmë serbisht
1620 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1621 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1622 plazma keks 13 86 učimo albanski
1623 nuki 13 87 učimo albanski
1624 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1625 sed 13 87 mësojmë serbisht
1626 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1627 omer 13 87 učimo albanski
1628 nuki 13 87 učimo albanski
1629 nuki 13 87 učimo albanski
1630 nuki 13 87 učimo albanski
1631 nuridin 13 87 učimo albanski
1632 nuridin 13 87 učimo albanski
1633 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1634 omer 13 87 učimo albanski
1635 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1636 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1637 nuki 13 87 učimo albanski
1638 nuki 13 87 učimo albanski
1639 Lena 13 87 učimo albanski
1640 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1641 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1642 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1643 Dua 13 87 učimo albanski
1644 SED 13 87 mësojmë serbisht
1645 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1646 nuki 13 87 učimo albanski
1647 marija 13 87 učimo albanski
1648 nuki 13 87 učimo albanski
1649 awe 13 87 mësojmë serbisht
1650 Ena 13 87 učimo albanski
1651 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1652 omer 13 88 učimo albanski
1653 Melida 13 88 učimo albanski
1654 omer 13 88 učimo albanski
1655 liu 13 88 učimo albanski
1656 omer 13 88 učimo albanski
1657 nuki 13 88 učimo albanski
1658 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1659 nuki 13 88 učimo albanski
1660 omer 13 88 učimo albanski
1661 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1662 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1663 omer 13 88 učimo albanski
1664 omer 13 88 učimo albanski
1665 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1666 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1667 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1668 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1669 nuki 13 89 učimo albanski
1670 nuki 13 89 učimo albanski
1671 nuki 13 89 učimo albanski
1672 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1673 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1674 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1675 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1676 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1677 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1678 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1679 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1680 sed 13 89 mësojmë serbisht
1681 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1682 nuki 13 89 učimo albanski
1683 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1684 nuki 13 89 učimo albanski
1685 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1686 nuki 13 89 učimo albanski
1687 Melida 13 89 učimo albanski
1688 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1689 nuki 13 89 učimo albanski
1690 sed 13 89 mësojmë serbisht
1691 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1692 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1693 nuki 13 89 učimo albanski
1694 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1695 omer 13 90 učimo albanski
1696 nuki 13 90 učimo albanski
1697 Melida 13 90 učimo albanski
1698 Sada 13 90 mësojmë serbisht
1699 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1700 nuki 13 90 učimo albanski
1701 nuki 13 90 učimo albanski
1702 Dea 13 90 učimo albanski
1703 Pet 13 90 mësojmë serbisht
1704 nuki 13 90 učimo albanski
1705 575 13 90 mësojmë serbisht
1706 miki 13 90 mësojmë serbisht
1707 faton 13 90 mësojmë serbisht
1708 omer 13 90 učimo albanski
1709 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1710 DER 13 90 mësojmë serbisht
1711 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
1712 Rona 13 90 mësojmë serbisht
1713 Dua 13 90 učimo albanski
1714 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
1715 une 13 91 mësojmë serbisht
1716 grindr 13 91 mësojmë serbisht
1717 arta 13 91 mësojmë serbisht
1718 sada 13 91 mësojmë serbisht
1719 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1720 nuki 13 91 učimo albanski
1721 nuki 13 91 učimo albanski
1722 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1723 lia 13 91 mësojmë serbisht
1724 keka 13 92 mësojmë serbisht
1725 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
1726 0202 13 92 mësojmë serbisht
1727 nuridin 13 92 učimo albanski
1728 ers 13 92 mësojmë serbisht
1729 nuridin 13 92 učimo albanski
1730 ane 13 93 učimo albanski
1731 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1732 wsq 13 93 mësojmë serbisht
1733 wer 13 93 učimo albanski
1734 lia 13 94 mësojmë serbisht
1735 nuki 13 94 učimo albanski
1736 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1737 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1738 nuridin 13 94 učimo albanski
1739 nuridin 13 94 učimo albanski
1740 sed 13 94 mësojmë serbisht
1741 nuki 13 94 učimo albanski
1742 nuki 13 94 učimo albanski
1743 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1744 sed 13 94 mësojmë serbisht
1745 nuki 13 94 učimo albanski
1746 marija 13 94 učimo albanski
1747 awe 13 95 mësojmë serbisht
1748 sew 13 95 mësojmë serbisht
1749 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
1750 wes 13 96 mësojmë serbisht
1751 alala 13 96 učimo albanski
1752 sed 13 96 mësojmë serbisht
1753 omer 13 97 učimo albanski
1754 arta 13 97 mësojmë serbisht
1755 nurce 13 97 učimo albanski
1756 omer 13 97 učimo albanski
1757 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1758 nurce 13 97 učimo albanski
1759 nuki 13 97 učimo albanski
1760 der 13 97 mësojmë serbisht
1761 nuki 13 97 učimo albanski
1762 sada 13 97 mësojmë serbisht
1763 nuki 13 98 učimo albanski
1764 nuki 13 98 učimo albanski
1765 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
1766 nuki 13 98 učimo albanski
1767 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1768 nuki 13 98 učimo albanski
1769 arta 13 98 mësojmë serbisht
1770 fds 13 98 mësojmë serbisht
1771 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1772 hre 13 99 učimo albanski
1773 srw 13 99 mësojmë serbisht
1774 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1775 liu 13 99 mësojmë serbisht
1776 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1777 nuki 13 100 učimo albanski
1778 nuki 13 100 učimo albanski
1779 dea 13 100 mësojmë serbisht
1780 sew 13 100 mësojmë serbisht
1781 lia 13 100 mësojmë serbisht
1782 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1783 lia 13 101 mësojmë serbisht
1784 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1785 mmm 13 102 mësojmë serbisht
1786 omer 13 102 učimo albanski
1787 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1788 omer 13 102 učimo albanski
1789 anela 13 102 učimo albanski
1790 lia 13 102 mësojmë serbisht
1791 lia 13 102 mësojmë serbisht
1792 Krešo 13 102 učimo albanski
1793 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1794 sem 13 102 mësojmë serbisht
1795 nuki 13 103 učimo albanski
1796 nuki 13 103 učimo albanski
1797 anela 13 103 učimo albanski
1798 der 13 103 mësojmë serbisht
1799 der 13 103 mësojmë serbisht
1800 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1801 luka 13 105 učimo albanski
1802 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1803 lia 13 105 mësojmë serbisht
1804 liu 13 105 mësojmë serbisht
1805 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1806 vanja 13 106 učimo albanski
1807 ssss 13 106 mësojmë serbisht
1808 lia 13 106 mësojmë serbisht
1809 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1810 sew 13 107 mësojmë serbisht
1811 mila 13 107 učimo albanski
1812 lio 13 107 mësojmë serbisht
1813 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1814 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1815 33... 13 110 mësojmë serbisht
1816 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1817 erd 13 112 mësojmë serbisht
1818 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1819 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1820 mmm 13 114 mësojmë serbisht
1821 lia 13 115 mësojmë serbisht
1822 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
1823 qaw 13 116 mësojmë serbisht
1824 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
1825 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1826 nnn 13 120 mësojmë serbisht
1827 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
1828 emina 13 120 mësojmë serbisht
1829 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1830 arta 13 120 mësojmë serbisht
1831 Sicko 13 120 učimo albanski
1832 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1833 nnn 12 39 mësojmë serbisht
1834 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1835 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1836 Porter 12 53 učimo albanski
1837 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1838 Neda 12 53 učimo albanski
1839 Uru 12 54 mësojmë serbisht
1840 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1841 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1842 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
1843 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1844 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1845 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
1846 nuki 12 56 učimo albanski
1847 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
1848 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
1849 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
1850 nuki 12 56 učimo albanski
1851 Bajrami 12 57 učimo albanski
1852 viki 12 57 učimo albanski
1853 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
1854 Dua 12 58 učimo albanski
1855 Neda 12 58 učimo albanski
1856 Pos 12 58 učimo albanski
1857 Maja 12 58 učimo albanski
1858 Lpo 12 58 učimo albanski
1859 Miki 12 58 učimo albanski
1860 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
1861 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
1862 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1863 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1864 nuki 12 59 učimo albanski
1865 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
1866 Maja 12 59 učimo albanski
1867 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
1868 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
1869 nuki 12 59 učimo albanski
1870 nuki 12 59 učimo albanski
1871 nuki 12 59 učimo albanski
1872 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1873 kralj 12 60 mësojmë serbisht
1874 nuki 12 60 učimo albanski
1875 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1876 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
1877 nuki 12 60 učimo albanski
1878 Maja 12 60 učimo albanski
1879 Marija 12 60 učimo albanski
1880 filip dimic 12 60 učimo albanski
1881 Lap 12 60 učimo albanski
1882 nuki 12 60 učimo albanski
1883 nuki 12 60 učimo albanski
1884 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1885 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1886 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
1887 Kun 12 61 mësojmë serbisht
1888 Marija 12 61 učimo albanski
1889 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1890 Linda 12 61 mësojmë serbisht
1891 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1892 Iei 12 61 mësojmë serbisht
1893 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
1894 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1895 nuridin 12 61 učimo albanski
1896 nuridin 12 61 učimo albanski
1897 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
1898 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
1899 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1900 Hhhh 12 62 učimo albanski
1901 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1902 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1903 Marija 12 62 učimo albanski
1904 Dua 12 62 učimo albanski
1905 Plut 12 62 učimo albanski
1906 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
1907 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
1908 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1909 Lua 12 62 učimo albanski
1910 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1911 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1912 IOM 12 62 mësojmë serbisht
1913 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1914 memo 12 62 učimo albanski
1915 Maja 12 62 učimo albanski
1916 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
1917 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1918 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
1919 Neda 12 63 učimo albanski
1920 Uru 12 63 mësojmë serbisht
1921 Maria 12 63 učimo albanski
1922 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1923 Jja 12 63 mësojmë serbisht
1924 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1925 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
1926 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
1927 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1928 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1929 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1930 Maja 12 63 učimo albanski
1931 Maja 12 63 učimo albanski
1932 Dea 12 63 učimo albanski
1933 Maja 12 63 učimo albanski
1934 asdad 12 64 mësojmë serbisht
1935 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1936 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1937 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1938 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1939 Marija 12 64 učimo albanski
1940 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1941 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1942 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1943 mila 12 64 učimo albanski
1944 Linda 12 64 mësojmë serbisht
1945 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
1946 Maja 12 64 učimo albanski
1947 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
1948 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
1949 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
1950 Marija 12 64 učimo albanski
1951 Abc 12 64 mësojmë serbisht
1952 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
1953 mila 12 65 učimo albanski
1954 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
1955 Maja 12 65 učimo albanski
1956 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
1957 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
1958 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1959 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
1960 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
1961 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1962 Marija 12 65 učimo albanski
1963 Marija 12 65 učimo albanski
1964 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1965 Maja 12 65 učimo albanski
1966 Anc 12 65 mësojmë serbisht
1967 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
1968 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1969 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1970 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1971 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1972 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
1973 Maja 12 65 učimo albanski
1974 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1975 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1976 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1977 Maja 12 66 učimo albanski
1978 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1979 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1980 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1981 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1982 nuki 12 66 učimo albanski
1983 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1984 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1985 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1986 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1987 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1988 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1989 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
1990 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1991 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1992 mila 12 66 učimo albanski
1993 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
1994 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
1995 Maja 12 66 učimo albanski
1996 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1997 sada 12 67 mësojmë serbisht
1998 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
1999 nuki 12 67 učimo albanski
2000 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2001 Marija 12 67 učimo albanski
2002 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2003 Maja 12 67 učimo albanski
2004 Maja 12 67 učimo albanski
2005 Maja 12 67 učimo albanski
2006 Posta 12 67 učimo albanski
2007 Pol 12 67 učimo albanski
2008 Asyy 12 67 učimo albanski
2009 nuki 12 67 učimo albanski
2010 Marija 12 67 učimo albanski
2011 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2012 nuki 12 67 učimo albanski
2013 Uko 12 67 učimo albanski
2014 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2015 nuki 12 67 učimo albanski
2016 nuki 12 68 učimo albanski
2017 omer 12 68 učimo albanski
2018 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2019 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2020 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2021 Area 12 68 učimo albanski
2022 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2023 gguu 12 68 učimo albanski
2024 omer 12 68 učimo albanski
2025 nuki 12 68 učimo albanski
2026 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2027 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2028 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2029 Ata 12 68 učimo albanski
2030 Marija 12 68 učimo albanski
2031 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2032 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2033 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2034 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2035 mila 12 68 učimo albanski
2036 Marija 12 68 učimo albanski
2037 Plkj 12 68 učimo albanski
2038 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2039 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2040 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2041 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2042 Maja 12 68 učimo albanski
2043 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2044 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2045 Marija 12 68 učimo albanski
2046 faton 12 69 mësojmë serbisht
2047 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2048 nuki 12 69 učimo albanski
2049 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2050 nuki 12 69 učimo albanski
2051 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2052 nuki 12 69 učimo albanski
2053 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2054 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2055 Maja 12 69 učimo albanski
2056 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2057 nuki 12 69 učimo albanski
2058 nuki 12 69 učimo albanski
2059 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2060 nuki 12 69 učimo albanski
2061 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2062 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2063 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2064 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2065 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2066 Marija 12 70 učimo albanski
2067 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2068 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2069 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2070 Maja 12 70 učimo albanski
2071 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2072 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2073 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2074 nuki 12 71 učimo albanski
2075 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2076 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2077 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2078 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2079 mila 12 71 učimo albanski
2080 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2081 nuridin 12 71 učimo albanski
2082 riti 12 71 mësojmë serbisht
2083 arta 12 71 mësojmë serbisht
2084 Ena 12 71 učimo albanski
2085 Yaser 12 71 učimo albanski
2086 Marija 12 71 učimo albanski
2087 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2088 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2089 Dea 12 71 učimo albanski
2090 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2091 nuki 12 71 učimo albanski
2092 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2093 Marija 12 71 učimo albanski
2094 nuki 12 71 učimo albanski
2095 scs 12 71 mësojmë serbisht
2096 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2097 nuki 12 71 učimo albanski
2098 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2099 nuki 12 71 učimo albanski
2100 nuki 12 71 učimo albanski
2101 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2102 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2103 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2104 nuridin 12 71 učimo albanski
2105 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2106 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2107 Kingu 12 71 učimo albanski
2108 nuridin 12 72 učimo albanski
2109 nuridin 12 72 učimo albanski
2110 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2111 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2112 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2113 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2114 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2115 rrttt 12 72 učimo albanski
2116 nuki 12 72 učimo albanski
2117 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2118 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2119 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2120 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2121 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2122 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2123 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2124 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2125 Meka 12 72 učimo albanski
2126 nuki 12 72 učimo albanski
2127 Maja 12 72 učimo albanski
2128 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2129 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2130 Dye 12 72 učimo albanski
2131 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2132 nuki 12 72 učimo albanski
2133 nuki 12 72 učimo albanski
2134 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2135 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2136 Maja 12 73 učimo albanski
2137 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2138 luka 12 73 mësojmë serbisht
2139 nuki 12 73 učimo albanski
2140 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2141 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2142 Marija 12 73 učimo albanski
2143 Selma 12 73 učimo albanski
2144 Pol 12 73 učimo albanski
2145 nuki 12 73 učimo albanski
2146 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2147 nuridin 12 73 učimo albanski
2148 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2149 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2150 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2151 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2152 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2153 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2154 arta 12 73 mësojmë serbisht
2155 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2156 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2157 omer 12 74 učimo albanski
2158 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2159 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2160 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2161 nuki 12 74 učimo albanski
2162 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2163 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2164 omer 12 74 učimo albanski
2165 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2166 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2167 pop 12 74 mësojmë serbisht
2168 Ena 12 74 učimo albanski
2169 Dua 12 74 učimo albanski
2170 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2171 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2172 nuki 12 74 učimo albanski
2173 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2174 Adas 12 74 učimo albanski
2175 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2176 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2177 Edin 12 74 učimo albanski
2178 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2179 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2180 Dua 12 74 učimo albanski
2181 Dua 12 75 učimo albanski
2182 Dua 12 75 učimo albanski
2183 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2184 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2185 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2186 nuki 12 75 učimo albanski
2187 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2188 omer 12 75 učimo albanski
2189 nuki 12 75 učimo albanski
2190 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2191 nuki 12 75 učimo albanski
2192 Dua 12 75 učimo albanski
2193 anela 12 75 učimo albanski
2194 nuki 12 75 učimo albanski
2195 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2196 omer 12 75 učimo albanski
2197 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2198 nuki 12 75 učimo albanski
2199 nuki 12 75 učimo albanski
2200 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2201 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2202 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2203 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2204 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2205 Gaz 12 75 učimo albanski
2206 aca 12 75 učimo albanski
2207 sss 12 75 mësojmë serbisht
2208 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2209 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2210 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2211 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2212 Melida 12 76 učimo albanski
2213 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2214 lala 12 76 mësojmë serbisht
2215 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2216 nuki 12 76 učimo albanski
2217 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2218 Dasani 12 76 učimo albanski
2219 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2220 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2221 nuki 12 76 učimo albanski
2222 Suada 12 76 učimo albanski
2223 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2224 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2225 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2226 nuki 12 77 učimo albanski
2227 Maja 12 77 učimo albanski
2228 nuki 12 77 učimo albanski
2229 nuki 12 77 učimo albanski
2230 omer 12 77 učimo albanski
2231 nuki 12 77 učimo albanski
2232 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2233 Kika 12 77 učimo albanski
2234 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2235 Miki 12 77 učimo albanski
2236 545154 12 77 mësojmë serbisht
2237 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2238 nuki 12 77 učimo albanski
2239 faton 12 77 mësojmë serbisht
2240 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2241 nuki 12 77 učimo albanski
2242 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2243 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2244 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2245 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2246 nuki 12 77 učimo albanski
2247 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2248 nuki 12 77 učimo albanski
2249 nuki 12 77 učimo albanski
2250 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2251 nuki 12 77 učimo albanski
2252 nuki 12 77 učimo albanski
2253 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2254 nuki 12 77 učimo albanski
2255 Dua 12 77 učimo albanski
2256 nuki 12 77 učimo albanski
2257 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2258 nuki 12 77 učimo albanski
2259 Dua 12 77 učimo albanski
2260 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2261 omer 12 77 učimo albanski
2262 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2263 Marija 12 77 učimo albanski
2264 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2265 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2266 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2267 nuki 12 78 učimo albanski
2268 Dua 12 78 učimo albanski
2269 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2270 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2271 nuridin 12 78 učimo albanski
2272 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2273 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2274 niti 12 78 mësojmë serbisht
2275 nuridin 12 78 učimo albanski
2276 Dua 12 78 učimo albanski
2277 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2278 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2279 Zulo 12 78 učimo albanski
2280 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2281 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2282 nuki 12 78 učimo albanski
2283 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2284 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2285 nuki 12 78 učimo albanski
2286 nuki 12 78 učimo albanski
2287 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2288 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2289 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2290 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2291 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2292 nuki 12 79 učimo albanski
2293 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2294 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2295 nuki 12 79 učimo albanski
2296 Dua 12 79 učimo albanski
2297 Dea 12 79 učimo albanski
2298 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2299 Maja 12 79 učimo albanski
2300 nuki 12 79 učimo albanski
2301 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2302 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2303 nuki 12 79 učimo albanski
2304 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2305 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2306 memo 12 79 učimo albanski
2307 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2308 Selma 12 79 učimo albanski
2309 dddeee 12 79 učimo albanski
2310 MARIJA 12 80 učimo albanski
2311 nuki 12 80 učimo albanski
2312 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2313 nuki 12 80 učimo albanski
2314 Dea 12 80 učimo albanski
2315 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2316 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2317 omer 12 80 učimo albanski
2318 nuki 12 80 učimo albanski
2319 omer 12 80 učimo albanski
2320 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2321 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2322 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2323 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2324 DER 12 80 mësojmë serbisht
2325 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2326 nuki 12 80 učimo albanski
2327 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2328 nuki 12 80 učimo albanski
2329 fffff 12 80 učimo albanski
2330 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2331 Suada 12 80 učimo albanski
2332 nuki 12 80 učimo albanski
2333 Hjj 12 81 učimo albanski
2334 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2335 nuki 12 81 učimo albanski
2336 Jasmina 12 81 učimo albanski
2337 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2338 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2339 nuki 12 81 učimo albanski
2340 nuki 12 81 učimo albanski
2341 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2342 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2343 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2344 nuridin 12 81 učimo albanski
2345 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2346 nuki 12 81 učimo albanski
2347 nuki 12 81 učimo albanski
2348 nuki 12 81 učimo albanski
2349 nuki 12 81 učimo albanski
2350 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2351 ffeer 12 81 učimo albanski
2352 nuki 12 81 učimo albanski
2353 Melida 12 81 učimo albanski
2354 nuki 12 81 učimo albanski
2355 nuki 12 81 učimo albanski
2356 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2357 nuridin 12 81 učimo albanski
2358 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2359 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2360 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2361 nuki 12 81 učimo albanski
2362 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2363 nuki 12 81 učimo albanski
2364 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2365 Dua 12 81 učimo albanski
2366 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2367 Lena 12 82 učimo albanski
2368 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2369 nuki 12 82 učimo albanski
2370 SED 12 82 mësojmë serbisht
2371 Marija 12 82 učimo albanski
2372 liu 12 82 mësojmë serbisht
2373 omer 12 82 učimo albanski
2374 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2375 Maja 12 82 učimo albanski
2376 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2377 Maja 12 82 učimo albanski
2378 nuki 12 82 učimo albanski
2379 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2380 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2381 sed 12 82 mësojmë serbisht
2382 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2383 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2384 Dea 12 82 učimo albanski
2385 omer 12 82 učimo albanski
2386 omer 12 82 učimo albanski
2387 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2388 nuki 12 82 učimo albanski
2389 nuki 12 82 učimo albanski
2390 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2391 Dua 12 82 učimo albanski
2392 omer 12 82 učimo albanski
2393 nuki 12 82 učimo albanski
2394 nuki 12 82 učimo albanski
2395 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2396 ldls 12 83 učimo albanski
2397 nuki 12 83 učimo albanski
2398 Melida 12 83 učimo albanski
2399 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2400 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2401 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2402 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2403 Melida 12 83 učimo albanski
2404 Dina 12 83 učimo albanski
2405 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2406 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2407 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2408 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2409 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2410 mila 12 83 učimo albanski
2411 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2412 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2413 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2414 omer 12 83 učimo albanski
2415 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2416 nuki 12 83 učimo albanski
2417 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2418 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2419 Lena 12 83 učimo albanski
2420 omer 12 83 učimo albanski
2421 daf 12 83 mësojmë serbisht
2422 lala 12 83 mësojmë serbisht
2423 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2424 omer 12 84 učimo albanski
2425 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2426 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2427 Melida 12 84 učimo albanski
2428 Melida 12 84 učimo albanski
2429 nuki 12 84 učimo albanski
2430 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2431 nuki 12 84 učimo albanski
2432 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2433 Dua 12 84 učimo albanski
2434 nuki 12 84 učimo albanski
2435 nuki 12 84 učimo albanski
2436 Dua 12 84 učimo albanski
2437 nurce 12 84 učimo albanski
2438 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2439 omer 12 84 učimo albanski
2440 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2441 Dua 12 84 učimo albanski
2442 nurce 12 84 učimo albanski
2443 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2444 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2445 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2446 Melida 12 84 učimo albanski
2447 Sara 12 85 učimo albanski
2448 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2449 Dua 12 85 učimo albanski
2450 nuridin 12 85 učimo albanski
2451 nuki 12 85 učimo albanski
2452 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2453 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2454 Trep 12 85 učimo albanski
2455 nuki 12 85 učimo albanski
2456 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2457 Melida 12 85 učimo albanski
2458 nuki 12 85 učimo albanski
2459 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2460 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2461 nuki 12 85 učimo albanski
2462 nuki 12 85 učimo albanski
2463 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2464 nuki 12 85 učimo albanski
2465 omer 12 85 učimo albanski
2466 nuki 12 85 učimo albanski
2467 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2468 nuki 12 85 učimo albanski
2469 Melida 12 85 učimo albanski
2470 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2471 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2472 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2473 anela 12 85 učimo albanski
2474 nuki 12 85 učimo albanski
2475 Melida 12 85 učimo albanski
2476 Melida 12 85 učimo albanski
2477 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2478 nuki 12 85 učimo albanski
2479 omer 12 85 učimo albanski
2480 Melida 12 85 učimo albanski
2481 Neeaa 12 86 učimo albanski
2482 Dua 12 86 učimo albanski
2483 omer 12 86 učimo albanski
2484 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2485 zaza 12 86 učimo albanski
2486 jakak 12 86 učimo albanski
2487 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2488 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2489 nuki 12 86 učimo albanski
2490 Melida 12 86 učimo albanski
2491 Rona 12 86 učimo albanski
2492 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2493 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2494 Melida 12 86 učimo albanski
2495 nuki 12 86 učimo albanski
2496 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2497 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2498 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2499 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2500 Ena 12 86 učimo albanski
2501 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2502 Melida 12 86 učimo albanski
2503 Dua 12 86 učimo albanski
2504 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2505 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2506 artan 12 86 mësojmë serbisht
2507 omer 12 86 učimo albanski
2508 nuki 12 86 učimo albanski
2509 nuki 12 86 učimo albanski
2510 Dua 12 87 učimo albanski
2511 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2512 DES 12 87 mësojmë serbisht
2513 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2514 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2515 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2516 nuki 12 87 učimo albanski
2517 Luna 12 87 učimo albanski
2518 Dua 12 87 učimo albanski
2519 aca 12 87 učimo albanski
2520 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2521 nuki 12 87 učimo albanski
2522 Dua 12 87 učimo albanski
2523 sis 12 87 mësojmë serbisht
2524 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2525 nuki 12 88 učimo albanski
2526 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2527 Dua 12 88 učimo albanski
2528 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2529 Fizi 12 88 učimo albanski
2530 DER 12 88 mësojmë serbisht
2531 Melida 12 88 učimo albanski
2532 sed 12 88 mësojmë serbisht
2533 Mila 12 88 učimo albanski
2534 nuki 12 88 učimo albanski
2535 Dua 12 88 učimo albanski
2536 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2537 nuki 12 88 učimo albanski
2538 Dua 12 88 učimo albanski
2539 Dea 12 88 učimo albanski
2540 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2541 nuki 12 88 učimo albanski
2542 nuki 12 88 učimo albanski
2543 nuki 12 88 učimo albanski
2544 nuki 12 88 učimo albanski
2545 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2546 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2547 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2548 nuki 12 88 učimo albanski
2549 Dea 12 88 učimo albanski
2550 0202 12 89 učimo albanski
2551 Dina 12 89 učimo albanski
2552 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2553 nuki 12 89 učimo albanski
2554 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2555 DER 12 89 mësojmë serbisht
2556 Arta 12 89 učimo albanski
2557 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
2558 Dea 12 89 učimo albanski
2559 nuki 12 89 učimo albanski
2560 nuki 12 89 učimo albanski
2561 Melida 12 89 učimo albanski
2562 nuki 12 89 učimo albanski
2563 mila 12 89 učimo albanski
2564 Suada 12 89 učimo albanski
2565 nuki 12 89 učimo albanski
2566 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
2567 Suada 12 89 učimo albanski
2568 nuki 12 89 učimo albanski
2569 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2570 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2571 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2572 Aero 12 90 učimo albanski
2573 nuki 12 90 učimo albanski
2574 nuki 12 90 učimo albanski
2575 aaa 12 90 mësojmë serbisht
2576 Tuar 12 90 učimo albanski
2577 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2578 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
2579 anela 12 90 učimo albanski
2580 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2581 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
2582 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2583 561436 12 90 mësojmë serbisht
2584 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
2585 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
2586 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2587 popo 12 90 mësojmë serbisht
2588 nuki 12 90 učimo albanski
2589 voc 12 90 mësojmë serbisht
2590 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
2591 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2592 nuki 12 90 učimo albanski
2593 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2594 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
2595 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2596 DER 12 90 mësojmë serbisht
2597 MSN 12 90 mësojmë serbisht
2598 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
2599 ziko 12 90 mësojmë serbisht
2600 nuki 12 91 učimo albanski
2601 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
2602 Melida 12 91 učimo albanski
2603 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
2604 nuki 12 91 učimo albanski
2605 fer 12 91 mësojmë serbisht
2606 faton 12 91 mësojmë serbisht
2607 gff 12 91 mësojmë serbisht
2608 nuki 12 91 učimo albanski
2609 nuki 12 91 učimo albanski
2610 nuki 12 91 učimo albanski
2611 Msn 12 91 mësojmë serbisht
2612 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
2613 dea 12 91 mësojmë serbisht
2614 Arta 12 91 mësojmë serbisht
2615 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
2616 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2617 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
2618 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
2619 Niki 12 91 mësojmë serbisht
2620 GRE 12 91 mësojmë serbisht
2621 nuki 12 91 učimo albanski
2622 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2623 sada 12 91 mësojmë serbisht
2624 Ana 12 92 učimo albanski
2625 Saliha 12 92 učimo albanski
2626 nuki 12 92 učimo albanski
2627 Luna 12 92 učimo albanski
2628 MSN 12 92 mësojmë serbisht
2629 54545 12 92 mësojmë serbisht
2630 nuki 12 92 učimo albanski
2631 Dea 12 92 učimo albanski
2632 WES 12 92 mësojmë serbisht
2633 nuki 12 92 učimo albanski
2634 aaa 12 92 mësojmë serbisht
2635 nuki 12 92 učimo albanski
2636 DEA 12 92 mësojmë serbisht
2637 nuki 12 92 učimo albanski
2638 anwla 12 92 učimo albanski
2639 lia 12 92 mësojmë serbisht
2640 nuki 12 92 učimo albanski
2641 Linda 12 92 mësojmë serbisht
2642 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
2643 faton 12 93 mësojmë serbisht
2644 Niti 12 93 mësojmë serbisht
2645 sed 12 93 mësojmë serbisht
2646 lia 12 93 mësojmë serbisht
2647 SED 12 93 mësojmë serbisht
2648 Niki 12 93 mësojmë serbisht
2649 omer 12 93 učimo albanski
2650 omer 12 93 učimo albanski
2651 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2652 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
2653 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
2654 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2655 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2656 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2657 Berna 12 94 mësojmë serbisht
2658 lia 12 94 mësojmë serbisht
2659 Dua 12 94 učimo albanski
2660 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2661 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2662 Linda 12 95 mësojmë serbisht
2663 MELIDA 12 95 učimo albanski
2664 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
2665 Dua 12 95 učimo albanski
2666 omer 12 95 učimo albanski
2667 swe 12 95 mësojmë serbisht
2668 omer 12 95 učimo albanski
2669 lia 12 95 mësojmë serbisht
2670 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
2671 lia 12 96 mësojmë serbisht
2672 marija 12 96 učimo albanski
2673 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2674 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2675 omer 12 96 učimo albanski
2676 arta 12 96 mësojmë serbisht
2677 omer 12 96 učimo albanski
2678 sisi 12 96 mësojmë serbisht
2679 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2680 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
2681 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
2682 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
2683 SWE 12 97 mësojmë serbisht
2684 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2685 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
2686 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
2687 omer 12 98 učimo albanski
2688 omer 12 98 učimo albanski
2689 arta 12 98 mësojmë serbisht
2690 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
2691 lia 12 98 mësojmë serbisht
2692 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
2693 Lena 12 98 učimo albanski
2694 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
2695 Ans 12 99 mësojmë serbisht
2696 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
2697 sed 12 99 mësojmë serbisht
2698 aaa 12 99 mësojmë serbisht
2699 omer 12 99 učimo albanski
2700 omer 12 99 učimo albanski
2701 Dzenan 12 99 učimo albanski
2702 res 12 99 mësojmë serbisht
2703 Baki 12 99 mësojmë serbisht
2704 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
2705 omer 12 100 učimo albanski
2706 nuridin 12 100 učimo albanski
2707 nuridin 12 100 učimo albanski
2708 omer 12 100 učimo albanski
2709 Linda 12 100 mësojmë serbisht
2710 omer 12 100 učimo albanski
2711 omer 12 100 učimo albanski
2712 MRD 12 100 mësojmë serbisht
2713 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
2714 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
2715 Niki 12 101 mësojmë serbisht
2716 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
2717 Melida 12 101 učimo albanski
2718 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2719 Alma 12 101 mësojmë serbisht
2720 nuki 12 101 učimo albanski
2721 nuki 12 101 učimo albanski
2722 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2723 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2724 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2725 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2726 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2727 waq 12 102 mësojmë serbisht
2728 Melida 12 102 učimo albanski
2729 AQE 12 102 mësojmë serbisht
2730 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
2731 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
2732 SARA 12 102 mësojmë serbisht
2733 KIM 12 103 mësojmë serbisht
2734 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2735 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
2736 nurce 12 103 učimo albanski
2737 omer 12 103 učimo albanski
2738 nurce 12 103 učimo albanski
2739 omer 12 103 učimo albanski
2740 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2741 loi 12 103 učimo albanski
2742 SUD 12 103 mësojmë serbisht
2743 omer 12 104 učimo albanski
2744 SEW 12 104 mësojmë serbisht
2745 omer 12 104 učimo albanski
2746 inni 12 104 mësojmë serbisht
2747 arta 12 104 mësojmë serbisht
2748 EMINA 12 104 učimo albanski
2749 banja 12 104 učimo albanski
2750 marija 12 104 učimo albanski
2751 nuki 12 105 učimo albanski
2752 nuki 12 105 učimo albanski
2753 Alma 12 105 mësojmë serbisht
2754 Ana 12 105 učimo albanski
2755 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
2756 baki 12 105 mësojmë serbisht
2757 NED 12 105 mësojmë serbisht
2758 aaa 12 105 mësojmë serbisht
2759 gggg 12 105 mësojmë serbisht
2760 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
2761 ajl 12 106 mësojmë serbisht
2762 kum 12 106 mësojmë serbisht
2763 huhu 12 106 mësojmë serbisht
2764 artan 12 106 mësojmë serbisht
2765 Melida 12 106 učimo albanski
2766 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
2767 sed 12 107 mësojmë serbisht
2768 vanja 12 107 učimo albanski
2769 hhjjk 12 107 učimo albanski
2770 nuridin 12 107 učimo albanski
2771 Niki 12 107 mësojmë serbisht
2772 nuridin 12 107 učimo albanski
2773 nuki 12 108 učimo albanski
2774 nuki 12 108 učimo albanski
2775 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
2776 Melida 12 108 učimo albanski
2777 anas 12 108 mësojmë serbisht
2778 JAS 12 108 mësojmë serbisht
2779 dre 12 109 mësojmë serbisht
2780 omer 12 109 učimo albanski
2781 set 12 109 mësojmë serbisht
2782 omer 12 109 učimo albanski
2783 lia 12 109 mësojmë serbisht
2784 ajl 12 109 mësojmë serbisht
2785 Yalo 12 109 učimo albanski
2786 Alma 12 109 učimo albanski
2787 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
2788 edina 12 111 učimo albanski
2789 sev 12 111 učimo albanski
2790 lia 12 111 mësojmë serbisht
2791 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
2792 luli 12 111 mësojmë serbisht
2793 sen 12 111 mësojmë serbisht
2794 artan 12 112 mësojmë serbisht
2795 selmaa 12 112 učimo albanski
2796 Liu 12 112 mësojmë serbisht
2797 sed 12 112 mësojmë serbisht
2798 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
2799 jul 12 113 mësojmë serbisht
2800 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
2801 res 12 113 mësojmë serbisht
2802 jer 12 114 mësojmë serbisht
2803 ane 12 115 učimo albanski
2804 sssss 12 115 mësojmë serbisht
2805 Naim 12 115 mësojmë serbisht
2806 lio 12 115 mësojmë serbisht
2807 egzona 12 116 mësojmë serbisht
2808 cccc 12 116 mësojmë serbisht
2809 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
2810 sada 12 117 mësojmë serbisht
2811 mmm 12 117 mësojmë serbisht
2812 arta 12 118 mësojmë serbisht
2813 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
2814 Maja 12 119 mësojmë serbisht
2815 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
2816 arta 12 120 mësojmë serbisht
2817 nesa 12 120 učimo albanski
2818 safija 12 120 učimo albanski
2819 ada 12 120 mësojmë serbisht
2820 arta 12 120 mësojmë serbisht
2821 kia 12 120 mësojmë serbisht
2822 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2823 arta 12 120 mësojmë serbisht
2824 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
2825 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
2826 mmm 12 120 mësojmë serbisht
2827 skek 12 120 mësojmë serbisht
2828 joni 12 120 mësojmë serbisht
2829 sheko 12 120 mësojmë serbisht
2830 asd 12 120 mësojmë serbisht
2831 lia 12 120 mësojmë serbisht
2832 egzona 12 120 mësojmë serbisht
2833 eee 12 120 mësojmë serbisht
2834 ssss 12 120 mësojmë serbisht
2835 Milena 12 120 učimo albanski
2836 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
2837 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2838 danilo 12 120 mësojmë serbisht
2839 ana 11 41 mësojmë serbisht
2840 uuuu 11 44 učimo albanski
2841 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
2842 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
2843 yllza 11 51 mësojmë serbisht
2844 Miki 11 51 učimo albanski
2845 8888 11 52 mësojmë serbisht
2846 kristina 11 52 učimo albanski
2847 aca 11 53 učimo albanski
2848 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
2849 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
2850 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
2851 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
2852 888 11 56 mësojmë serbisht
2853 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2854 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2855 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
2856 hhh 11 58 mësojmë serbisht
2857 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2858 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2859 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2860 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
2861 Azte 11 58 učimo albanski
2862 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2863 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
2864 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
2865 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2866 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
2867 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2868 Asad 11 60 učimo albanski
2869 nuki 11 60 učimo albanski
2870 Maja 11 60 učimo albanski
2871 22555 11 60 mësojmë serbisht
2872 Njgugug 11 60 učimo albanski
2873 nuki 11 60 učimo albanski
2874 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2875 Abc 11 61 mësojmë serbisht
2876 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
2877 Maja 11 61 učimo albanski
2878 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2879 Plota 11 61 učimo albanski
2880 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2881 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
2882 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2883 nuki 11 62 učimo albanski
2884 nuki 11 62 učimo albanski
2885 Neda 11 62 učimo albanski
2886 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2887 Asd 11 62 mësojmë serbisht
2888 nuki 11 62 učimo albanski
2889 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2890 Marija 11 62 učimo albanski
2891 nuki 11 62 učimo albanski
2892 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2893 nuki 11 62 učimo albanski
2894 nuki 11 62 učimo albanski
2895 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2896 nuki 11 62 učimo albanski
2897 nuki 11 62 učimo albanski
2898 Marija 11 63 učimo albanski
2899 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2900 Neda 11 63 učimo albanski
2901 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2902 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2903 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
2904 Marija 11 63 učimo albanski
2905 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
2906 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2907 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2908 Maja 11 64 učimo albanski
2909 Marija 11 64 učimo albanski
2910 nuki 11 64 učimo albanski
2911 Linda 11 64 mësojmë serbisht
2912 Tarenta 11 64 učimo albanski
2913 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
2914 nuki 11 64 učimo albanski
2915 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
2916 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
2917 Marija 11 64 učimo albanski
2918 Maja 11 64 učimo albanski
2919 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
2920 Marija 11 65 učimo albanski
2921 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
2922 Marija 11 65 učimo albanski
2923 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2924 aaa 11 65 mësojmë serbisht
2925 King 11 65 mësojmë serbisht
2926 Blend 11 65 mësojmë serbisht
2927 Mui 11 65 učimo albanski
2928 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
2929 memo 11 65 učimo albanski
2930 Marija 11 65 učimo albanski
2931 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2932 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2933 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2934 Maja 11 66 učimo albanski
2935 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2936 Jio 11 66 učimo albanski
2937 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2938 Maja 11 66 učimo albanski
2939 Linda 11 66 mësojmë serbisht
2940 Marija 11 66 učimo albanski
2941 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
2942 Ton 11 66 učimo albanski
2943 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
2944 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2945 nuridin 11 66 učimo albanski
2946 nuridin 11 66 učimo albanski
2947 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2948 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
2949 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2950 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
2951 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
2952 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
2953 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
2954 ttt 11 67 mësojmë serbisht
2955 nuki 11 68 učimo albanski
2956 nuki 11 68 učimo albanski
2957 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2958 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2959 nuki 11 68 učimo albanski
2960 nuki 11 68 učimo albanski
2961 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2962 nuki 11 68 učimo albanski
2963 nuki 11 68 učimo albanski
2964 Posta 11 68 učimo albanski
2965 Neda 11 69 učimo albanski
2966 nuki 11 69 učimo albanski
2967 nuki 11 69 učimo albanski
2968 nuki 11 69 učimo albanski
2969 nuki 11 69 učimo albanski
2970 nuki 11 69 učimo albanski
2971 Marija 11 69 učimo albanski
2972 nuki 11 69 učimo albanski
2973 Maja 11 69 učimo albanski
2974 Maja 11 69 učimo albanski
2975 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
2976 Maja 11 69 učimo albanski
2977 Maja 11 69 učimo albanski
2978 nuki 11 70 učimo albanski
2979 mila 11 70 učimo albanski
2980 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
2981 aaa 11 70 mësojmë serbisht
2982 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
2983 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
2984 asd 11 70 učimo albanski
2985 niku 11 70 učimo albanski
2986 faton 11 70 mësojmë serbisht
2987 Maja 11 70 učimo albanski
2988 Dua 11 70 učimo albanski
2989 nuki 11 70 učimo albanski
2990 nuki 11 70 učimo albanski
2991 Maja 11 70 učimo albanski
2992 omer 11 70 učimo albanski
2993 nuki 11 70 učimo albanski
2994 omer 11 70 učimo albanski
2995 Maja 11 70 učimo albanski
2996 niku 11 70 učimo albanski
2997 Linda 11 70 mësojmë serbisht
2998 Dua 11 70 učimo albanski
2999 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3000 Maja 11 70 učimo albanski
3001 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3002 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3003 Kkkk 11 71 učimo albanski
3004 Neda 11 71 učimo albanski
3005 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3006 nuki 11 71 učimo albanski
3007 asf 11 71 mësojmë serbisht
3008 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3009 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3010 nuki 11 71 učimo albanski
3011 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3012 nuki 11 71 učimo albanski
3013 Musa 11 71 učimo albanski
3014 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3015 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3016 Marija 11 71 učimo albanski
3017 Luna 11 71 učimo albanski
3018 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3019 nuki 11 71 učimo albanski
3020 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3021 nuki 11 72 učimo albanski
3022 nuki 11 72 učimo albanski
3023 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3024 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3025 Suada 11 72 učimo albanski
3026 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3027 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3028 lola 11 72 učimo albanski
3029 nuki 11 72 učimo albanski
3030 Zula 11 72 učimo albanski
3031 nuki 11 72 učimo albanski
3032 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3033 nuki 11 72 učimo albanski
3034 Qwerty 11 72 učimo albanski
3035 nuki 11 72 učimo albanski
3036 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3037 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3038 Marija 11 72 učimo albanski
3039 nuki 11 72 učimo albanski
3040 nuki 11 72 učimo albanski
3041 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3042 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3043 Marija 11 73 učimo albanski
3044 miki 11 73 učimo albanski
3045 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3046 nuridin 11 73 učimo albanski
3047 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3048 biljana 11 73 učimo albanski
3049 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3050 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3051 nuridin 11 73 učimo albanski
3052 nelka 11 73 učimo albanski
3053 Marija 11 73 učimo albanski
3054 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3055 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3056 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3057 Jasmina 11 73 učimo albanski
3058 memo 11 73 učimo albanski
3059 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3060 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3061 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3062 nuki 11 74 učimo albanski
3063 Sara 11 74 učimo albanski
3064 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3065 arta 11 74 učimo albanski
3066 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3067 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3068 Nbgz 11 74 učimo albanski
3069 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3070 nuki 11 74 učimo albanski
3071 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3072 nuki 11 75 učimo albanski
3073 nuki 11 75 učimo albanski
3074 Maja 11 75 učimo albanski
3075 biljana 11 75 učimo albanski
3076 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3077 Dua 11 75 učimo albanski
3078 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3079 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3080 Ena 11 75 učimo albanski
3081 Dua 11 75 učimo albanski
3082 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3083 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3084 Marija 11 76 učimo albanski
3085 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3086 Marija 11 76 učimo albanski
3087 Kika 11 76 učimo albanski
3088 nuridin 11 76 učimo albanski
3089 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3090 nurce 11 76 učimo albanski
3091 Marija 11 76 učimo albanski
3092 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3093 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3094 nurce 11 76 učimo albanski
3095 Atar 11 76 učimo albanski
3096 nuridin 11 76 učimo albanski
3097 Dua 11 76 učimo albanski
3098 King 11 76 mësojmë serbisht
3099 Marija 11 76 učimo albanski
3100 derty 11 76 učimo albanski
3101 nuki 11 77 učimo albanski
3102 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3103 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3104 Asd 11 77 učimo albanski
3105 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3106 nuki 11 77 učimo albanski
3107 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3108 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3109 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3110 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3111 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3112 nuki 11 78 učimo albanski
3113 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3114 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3115 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3116 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3117 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3118 nuki 11 78 učimo albanski
3119 omer 11 78 učimo albanski
3120 omer 11 78 učimo albanski
3121 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3122 nuki 11 78 učimo albanski
3123 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3124 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3125 nuki 11 78 učimo albanski
3126 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3127 Melida 11 78 učimo albanski
3128 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3129 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3130 Marija 11 78 učimo albanski
3131 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3132 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3133 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3134 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3135 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3136 Dua 11 79 učimo albanski
3137 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3138 nuki 11 79 učimo albanski
3139 nuki 11 79 učimo albanski
3140 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3141 Dua 11 79 učimo albanski
3142 Marija 11 79 učimo albanski
3143 nuki 11 79 učimo albanski
3144 nuki 11 80 učimo albanski
3145 nuki 11 80 učimo albanski
3146 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3147 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3148 biljana 11 80 učimo albanski
3149 Melida 11 80 učimo albanski
3150 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3151 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3152 Suada 11 80 učimo albanski
3153 Dua 11 80 učimo albanski
3154 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3155 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3156 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3157 nuki 11 80 učimo albanski
3158 nuki 11 80 učimo albanski
3159 Ena 11 80 učimo albanski
3160 nuki 11 80 učimo albanski
3161 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3162 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3163 Maja 11 80 učimo albanski
3164 Linda 11 80 učimo albanski
3165 nuki 11 80 učimo albanski
3166 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3167 Suada 11 80 učimo albanski
3168 Suada 11 81 učimo albanski
3169 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3170 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3171 nuki 11 81 učimo albanski
3172 nurce 11 81 učimo albanski
3173 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3174 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3175 nuki 11 81 učimo albanski
3176 nuki 11 81 učimo albanski
3177 nuki 11 81 učimo albanski
3178 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3179 Val 11 81 mësojmë serbisht
3180 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3181 nuki 11 81 učimo albanski
3182 nuki 11 81 učimo albanski
3183 nuki 11 81 učimo albanski
3184 nurce 11 81 učimo albanski
3185 nuki 11 81 učimo albanski
3186 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3187 omer 11 82 učimo albanski
3188 nuki 11 82 učimo albanski
3189 nuki 11 82 učimo albanski
3190 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3191 Sara 11 82 učimo albanski
3192 Jasmina 11 82 učimo albanski
3193 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3194 omer 11 82 učimo albanski
3195 Lena 11 82 učimo albanski
3196 Ela 11 82 učimo albanski
3197 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3198 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3199 Yer 11 82 učimo albanski
3200 Suada 11 82 učimo albanski
3201 omer 11 83 učimo albanski
3202 Une 11 83 mësojmë serbisht
3203 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3204 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3205 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3206 nuki 11 83 učimo albanski
3207 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3208 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3209 Melida 11 83 učimo albanski
3210 Dua 11 83 učimo albanski
3211 nuki 11 83 učimo albanski
3212 nuki 11 83 učimo albanski
3213 nuki 11 83 učimo albanski
3214 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3215 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3216 omer 11 83 učimo albanski
3217 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3218 nuki 11 83 učimo albanski
3219 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3220 nuki 11 83 učimo albanski
3221 Suada 11 83 učimo albanski
3222 sala 11 83 mësojmë serbisht
3223 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3224 Maja 11 83 učimo albanski
3225 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3226 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3227 nuki 11 84 učimo albanski
3228 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3229 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3230 marija 11 84 učimo albanski
3231 Babsbs 11 84 učimo albanski
3232 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3233 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3234 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3235 Jaca 11 84 učimo albanski
3236 roki 11 84 učimo albanski
3237 Dua 11 84 učimo albanski
3238 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3239 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3240 Melida 11 84 učimo albanski
3241 nuki 11 84 učimo albanski
3242 Suada 11 84 učimo albanski
3243 Dea 11 84 učimo albanski
3244 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3245 Jaca 11 85 učimo albanski
3246 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3247 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3248 lal 11 85 mësojmë serbisht
3249 biljana 11 86 učimo albanski
3250 nuki 11 86 učimo albanski
3251 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3252 nuki 11 86 učimo albanski
3253 ASAS 11 86 učimo albanski
3254 Babab 11 86 učimo albanski
3255 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3256 Melida 11 86 učimo albanski
3257 Jaca 11 86 učimo albanski
3258 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3259 Era 11 86 učimo albanski
3260 nuki 11 86 učimo albanski
3261 nuki 11 86 učimo albanski
3262 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3263 Maja 11 86 učimo albanski
3264 nuki 11 86 učimo albanski
3265 nuki 11 86 učimo albanski
3266 omer 11 87 učimo albanski
3267 koko 11 87 mësojmë serbisht
3268 nurce 11 87 učimo albanski
3269 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3270 nuki 11 87 učimo albanski
3271 omer 11 87 učimo albanski
3272 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3273 Val 11 87 mësojmë serbisht
3274 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3275 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3276 koko 11 87 mësojmë serbisht
3277 nurce 11 87 učimo albanski
3278 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3279 nuki 11 87 učimo albanski
3280 Melida 11 87 učimo albanski
3281 Lipar 11 88 učimo albanski
3282 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3283 nuki 11 88 učimo albanski
3284 nuki 11 88 učimo albanski
3285 nuki 11 88 učimo albanski
3286 nuki 11 88 učimo albanski
3287 anela 11 88 učimo albanski
3288 Ana 11 88 učimo albanski
3289 omer 11 88 učimo albanski
3290 omer 11 88 učimo albanski
3291 nuki 11 88 učimo albanski
3292 nuki 11 88 učimo albanski
3293 Lea 11 88 učimo albanski
3294 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3295 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3296 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3297 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3298 Dua 11 89 učimo albanski
3299 nuki 11 89 učimo albanski
3300 nuki 11 89 učimo albanski
3301 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3302 nuki 11 89 učimo albanski
3303 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3304 Dea 11 89 učimo albanski
3305 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3306 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3307 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3308 nuki 11 89 učimo albanski
3309 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3310 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3311 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3312 biljana 11 90 učimo albanski
3313 nuki 11 90 učimo albanski
3314 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3315 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3316 Jaca 11 90 učimo albanski
3317 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3318 Dua 11 90 učimo albanski
3319 Una 11 90 učimo albanski
3320 nuki 11 90 učimo albanski
3321 artku 11 90 mësojmë serbisht
3322 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3323 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3324 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3325 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3326 lia 11 91 mësojmë serbisht
3327 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3328 Melida 11 91 učimo albanski
3329 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3330 anela 11 91 učimo albanski
3331 omer 11 91 učimo albanski
3332 Dua 11 91 učimo albanski
3333 omer 11 91 učimo albanski
3334 DER 11 91 mësojmë serbisht
3335 nuki 11 91 učimo albanski
3336 omer 11 91 učimo albanski
3337 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3338 Melida 11 91 učimo albanski
3339 omer 11 91 učimo albanski
3340 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3341 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3342 nuki 11 91 učimo albanski
3343 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3344 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3345 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3346 nuki 11 92 učimo albanski
3347 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3348 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3349 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3350 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3351 Dina 11 92 učimo albanski
3352 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3353 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3354 Melida 11 92 učimo albanski
3355 nuridin 11 92 učimo albanski
3356 Melida 11 92 učimo albanski
3357 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3358 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3359 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3360 Dua 11 92 učimo albanski
3361 Dua 11 92 učimo albanski
3362 nuridin 11 92 učimo albanski
3363 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3364 Dua 11 92 učimo albanski
3365 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3366 nuki 11 92 učimo albanski
3367 DES 11 92 mësojmë serbisht
3368 nuki 11 92 učimo albanski
3369 nuki 11 92 učimo albanski
3370 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3371 omer 11 93 učimo albanski
3372 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3373 Zap 11 93 učimo albanski
3374 Dua 11 93 učimo albanski
3375 omer 11 93 učimo albanski
3376 Ja opet 11 93 učimo albanski
3377 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3378 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3379 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3380 nuridin 11 93 učimo albanski
3381 Dua 11 93 učimo albanski
3382 Melida 11 93 učimo albanski
3383 Melida 11 93 učimo albanski
3384 Melida 11 93 učimo albanski
3385 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3386 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3387 nuridin 11 93 učimo albanski
3388 omer 11 93 učimo albanski
3389 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3390 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3391 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3392 Melida 11 93 učimo albanski
3393 omer 11 93 učimo albanski
3394 omer 11 94 učimo albanski
3395 pera 11 94 učimo albanski
3396 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3397 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3398 omer 11 94 učimo albanski
3399 SER 11 94 mësojmë serbisht
3400 Arta 11 94 mësojmë serbisht
3401 nuki 11 94 učimo albanski
3402 SWE 11 94 mësojmë serbisht
3403 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
3404 nuki 11 94 učimo albanski
3405 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3406 aaa 11 94 mësojmë serbisht
3407 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3408 Edin 11 94 učimo albanski
3409 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
3410 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
3411 Melida 11 95 učimo albanski
3412 omer 11 95 učimo albanski
3413 Suada 11 95 učimo albanski
3414 omer 11 95 učimo albanski
3415 Melida 11 95 učimo albanski
3416 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3417 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3418 Alma 11 95 mësojmë serbisht
3419 sed 11 95 učimo albanski
3420 nuki 11 95 učimo albanski
3421 omer 11 95 učimo albanski
3422 liu 11 95 mësojmë serbisht
3423 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
3424 abababa 11 95 učimo albanski
3425 aca 11 95 učimo albanski
3426 omer 11 95 učimo albanski
3427 nuki 11 95 učimo albanski
3428 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
3429 Dina 11 96 učimo albanski
3430 Kingu 11 96 mësojmë serbisht
3431 anela 11 96 učimo albanski
3432 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3433 nuki 11 96 učimo albanski
3434 Sara 11 96 učimo albanski
3435 Hvvjj 11 96 učimo albanski
3436 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
3437 Melida 11 96 učimo albanski
3438 nuki 11 96 učimo albanski
3439 Kfkfk 11 96 mësojmë serbisht
3440 Melida 11 96 učimo albanski
3441 Ana 11 96 učimo albanski
3442 nuki 11 96 učimo albanski
3443 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
3444 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3445 FRES 11 96 mësojmë serbisht
3446 XED 11 96 mësojmë serbisht
3447 Ana 11 96 učimo albanski
3448 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3449 shqip 11 97 učimo albanski
3450 Redzo 11 97 učimo albanski
3451 Albin 11 97 mësojmë serbisht
3452 baki 11 97 mësojmë serbisht
3453 cac 11 97 učimo albanski
3454 Niki 11 97 mësojmë serbisht
3455 Suada 11 97 učimo albanski
3456 Hahahah 11 97 mësojmë serbisht
3457 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
3458 nuridin 11 97 učimo albanski
3459 Melida 11 97 učimo albanski
3460 baki 11 97 mësojmë serbisht
3461 Krešimir 11 97 učimo albanski
3462 Dua 11 97 učimo albanski
3463 nuridin 11 97 učimo albanski
3464 ane 11 97 učimo albanski
3465 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
3466 Melida 11 97 učimo albanski
3467 lONA 11 97 mësojmë serbisht
3468 Dua 11 98 učimo albanski
3469 anela 11 98 učimo albanski
3470 Niki 11 98 mësojmë serbisht
3471 Melida 11 98 učimo albanski
3472 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3473 nuki 11 98 učimo albanski
3474 Dua 11 98 učimo albanski
3475 nuki 11 98 učimo albanski
3476 SUD 11 98 mësojmë serbisht
3477 marija 11 98 učimo albanski
3478 faton 11 98 mësojmë serbisht
3479 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
3480 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3481 sed 11 98 mësojmë serbisht
3482 bbbbbbb 11 98 učimo albanski
3483 marija 11 98 učimo albanski
3484 nuki 11 99 učimo albanski
3485 nuki 11 99 učimo albanski
3486 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
3487 nuki 11 99 učimo albanski
3488 nuki 11 99 učimo albanski
3489 nuki 11 99 učimo albanski
3490 nnnnnn 11 99 učimo albanski
3491 Dua 11 99 učimo albanski
3492 nuridin 11 99 učimo albanski
3493 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
3494 omer 11 99 učimo albanski
3495 nuki 11 99 učimo albanski
3496 Luc 11 99 mësojmë serbisht
3497 Linda 11 99 mësojmë serbisht
3498 omer 11 99 učimo albanski
3499 Melida 11 99 učimo albanski
3500 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
3501 Ana 11 99 učimo albanski
3502 arta 11 99 mësojmë serbisht
3503 nuridin 11 99 učimo albanski
3504 Kum 11 99 mësojmë serbisht
3505 Melida 11 99 učimo albanski
3506 swe 11 100 učimo albanski
3507 Dua 11 100 učimo albanski
3508 Dua 11 100 učimo albanski
3509 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
3510 Hahahha 11 100 mësojmë serbisht
3511 Dea 11 100 učimo albanski
3512 nuki 11 101 učimo albanski
3513 Vhfu 11 101 mësojmë serbisht
3514 Suada 11 101 učimo albanski
3515 Koko 11 101 mësojmë serbisht
3516 omer 11 101 učimo albanski
3517 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
3518 Melida 11 101 učimo albanski
3519 omer 11 101 učimo albanski
3520 omer 11 101 učimo albanski
3521 Diana 11 101 mësojmë serbisht
3522 Dea 11 101 učimo albanski
3523 omer 11 101 učimo albanski
3524 nuki 11 101 učimo albanski
3525 Melida 11 102 učimo albanski
3526 Ana 11 102 učimo albanski
3527 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
3528 Allmira 11 102 mësojmë serbisht
3529 Suada 11 102 učimo albanski
3530 SWE 11 102 mësojmë serbisht
3531 LED 11 102 mësojmë serbisht
3532 arta 11 102 mësojmë serbisht
3533 Dua 11 102 učimo albanski
3534 der 11 102 mësojmë serbisht
3535 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3536 sek 11 103 mësojmë serbisht
3537 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3538 loi 11 103 mësojmë serbisht
3539 kia 11 103 mësojmë serbisht
3540 omer 11 103 učimo albanski
3541 mila 11 103 učimo albanski
3542 Dua 11 103 učimo albanski
3543 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3544 Basfsasf 11 103 mësojmë serbisht
3545 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3546 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3547 lia 11 103 mësojmë serbisht
3548 nuki 11 103 učimo albanski
3549 Melida 11 103 učimo albanski
3550 omer 11 103 učimo albanski
3551 MSN 11 103 mësojmë serbisht
3552 1234 11 103 učimo albanski
3553 nuki 11 103 učimo albanski
3554 liu 11 104 mësojmë serbisht
3555 omer 11 104 učimo albanski
3556 Linda 11 104 mësojmë serbisht
3557 nuki 11 104 učimo albanski
3558 Jaja 11 104 učimo albanski
3559 nuki 11 104 učimo albanski
3560 SED 11 104 mësojmë serbisht
3561 Unaa 11 104 učimo albanski
3562 des 11 104 mësojmë serbisht
3563 Valida 11 104 učimo albanski
3564 Lia 11 104 mësojmë serbisht
3565 omer 11 104 učimo albanski
3566 Melida 11 105 učimo albanski
3567 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
3568 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3569 omer 11 105 učimo albanski
3570 Dua 11 105 učimo albanski
3571 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3572 Lia 11 105 mësojmë serbisht
3573 omer 11 105 učimo albanski
3574 Dua 11 105 učimo albanski
3575 mb8 11 105 učimo albanski
3576 omer 11 105 učimo albanski
3577 Dua 11 105 učimo albanski
3578 omer 11 105 učimo albanski
3579 DEA 11 105 mësojmë serbisht
3580 Hahah 11 105 mësojmë serbisht
3581 Ana 11 105 učimo albanski
3582 une 11 105 mësojmë serbisht
3583 Melida 11 105 učimo albanski
3584 Melida 11 105 učimo albanski
3585 Burim 11 106 mësojmë serbisht
3586 Boban 11 106 učimo albanski
3587 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
3588 Melida 11 106 učimo albanski
3589 Melida 11 106 učimo albanski
3590 Ana 11 106 učimo albanski
3591 Ijre 11 106 mësojmë serbisht
3592 TEUTA 11 106 mësojmë serbisht
3593 Ditari 11 106 učimo albanski
3594 nuki 11 106 učimo albanski
3595 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3596 nuki 11 106 učimo albanski
3597 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3598 Ana 11 106 učimo albanski
3599 Ana 11 106 učimo albanski
3600 Ana 11 107 učimo albanski
3601 Melida 11 107 učimo albanski
3602 Edin 11 107 učimo albanski
3603 Esma 11 107 učimo albanski
3604 lia 11 107 mësojmë serbisht
3605 omer 11 107 učimo albanski
3606 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
3607 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
3608 omer 11 107 učimo albanski
3609 Dua 11 107 učimo albanski
3610 Deti 11 107 učimo albanski
3611 Ana 11 107 učimo albanski
3612 Alma 11 108 mësojmë serbisht
3613 jxhf 11 108 učimo albanski
3614 Suada 11 108 učimo albanski
3615 AQE 11 108 mësojmë serbisht
3616 Msn 11 108 mësojmë serbisht
3617 omer 11 108 učimo albanski
3618 Niki 11 108 mësojmë serbisht
3619 omer 11 108 učimo albanski
3620 Niki 11 109 mësojmë serbisht
3621 Oki 11 109 učimo albanski
3622 Ana 11 109 učimo albanski
3623 Ana 11 109 učimo albanski
3624 Ana 11 109 učimo albanski
3625 Melida 11 109 učimo albanski
3626 hallo 11 109 mësojmë serbisht
3627 Ana 11 109 učimo albanski
3628 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
3629 LIA 11 109 mësojmë serbisht
3630 omer 11 110 učimo albanski
3631 kviz 11 110 učimo albanski
3632 veljko 11 110 učimo albanski
3633 agnesa 11 110 mësojmë serbisht
3634 SED 11 110 mësojmë serbisht
3635 nuki 11 110 učimo albanski
3636 nuki 11 110 učimo albanski
3637 bbnnmm 11 110 učimo albanski
3638 omer 11 110 učimo albanski
3639 arta 11 110 mësojmë serbisht
3640 aws 11 110 mësojmë serbisht
3641 Linda 11 110 učimo albanski
3642 Reda 11 111 učimo albanski
3643 Abaa 11 111 mësojmë serbisht
3644 LIA 11 111 mësojmë serbisht
3645 123 11 111 mësojmë serbisht
3646 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
3647 Simon 11 111 mësojmë serbisht
3648 LOK 11 111 mësojmë serbisht
3649 Baro 11 111 mësojmë serbisht
3650 asw 11 112 mësojmë serbisht
3651 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
3652 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3653 prof 11 112 mësojmë serbisht
3654 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3655 Valida 11 112 učimo albanski
3656 senada 11 113 učimo albanski
3657 Gghg 11 113 mësojmë serbisht
3658 mmk 11 113 učimo albanski
3659 Suada 11 113 učimo albanski
3660 lio 11 113 mësojmë serbisht
3661 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
3662 hhh 11 113 učimo albanski
3663 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
3664 Ana 11 114 učimo albanski
3665 Hahaha 11 114 mësojmë serbisht
3666 Ndndkd 11 114 mësojmë serbisht
3667 Berna 11 114 mësojmë serbisht
3668 Melida 11 114 učimo albanski
3669 Liza 11 115 mësojmë serbisht
3670 Baro 11 116 mësojmë serbisht
3671 sssss 11 116 mësojmë serbisht
3672 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
3673 Gugi 11 116 učimo albanski
3674 kia 11 116 mësojmë serbisht
3675 sed 11 116 mësojmë serbisht
3676 Bana 11 117 mësojmë serbisht
3677 ASAD 11 117 učimo albanski
3678 omer 11 118 učimo albanski
3679 agnesa 11 118 mësojmë serbisht
3680 F S 11 118 mësojmë serbisht
3681 omer 11 118 učimo albanski
3682 cccc 11 119 mësojmë serbisht
3683 omer memishi 11 120 učimo albanski
3684 arta 11 120 mësojmë serbisht
3685 nurce 11 120 učimo albanski
3686 Boban 11 120 učimo albanski
3687 fata 11 120 mësojmë serbisht
3688 sew 11 120 mësojmë serbisht
3689 gggg 11 120 mësojmë serbisht
3690 Hira 11 120 mësojmë serbisht
3691 omer memishi 11 120 učimo albanski
3692 dija 11 120 učimo albanski
3693 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
3694 azra 11 120 učimo albanski
3695 lia 11 120 mësojmë serbisht
3696 iiii 11 120 mësojmë serbisht
3697 Dushka 11 120 učimo albanski
3698 sss 11 120 mësojmë serbisht
3699 kia 11 120 mësojmë serbisht
3700 kkkk 11 120 mësojmë serbisht
3701 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3702 Danica 11 120 učimo albanski
3703 violeta 11 120 mësojmë serbisht
3704 lll 11 120 mësojmë serbisht
3705 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
3706 lia 11 120 mësojmë serbisht
3707 agnesa 11 120 mësojmë serbisht
3708 artan 11 120 mësojmë serbisht
3709 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3710 lia 11 120 mësojmë serbisht
3711 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
3712 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3713 Driton 11 120 mësojmë serbisht
3714 nurce 11 120 učimo albanski
3715 Rita 11 120 mësojmë serbisht
3716 nuki 10 37 učimo albanski
3717 nuki 10 37 učimo albanski
3718 NNNN 10 39 mësojmë serbisht
3719 NNNNN 10 42 mësojmë serbisht
3720 nuki 10 43 učimo albanski
3721 887 10 43 mësojmë serbisht
3722 nuki 10 43 učimo albanski
3723 Lap 10 48 učimo albanski
3724 555 10 48 mësojmë serbisht
3725 555 10 49 učimo albanski
3726 sed 10 50 mësojmë serbisht
3727 Hsh 10 52 mësojmë serbisht
3728 sdscds 10 52 mësojmë serbisht
3729 BBB 10 52 mësojmë serbisht
3730 Linda 10 53 mësojmë serbisht
3731 Rona 10 54 mësojmë serbisht
3732 dsadsa 10 54 mësojmë serbisht
3733 nnn 10 54 mësojmë serbisht
3734 Maja 10 55 učimo albanski
3735 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3736 Maja 10 56 učimo albanski
3737 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3738 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3739 Kingu 10 56 mësojmë serbisht
3740 Maja 10 57 učimo albanski
3741 dsasaf 10 59 mësojmë serbisht
3742 sada 10 59 mësojmë serbisht
3743 nuki 10 60 učimo albanski
3744 nuki 10 60 učimo albanski
3745 Marija 10 60 učimo albanski
3746 Kingu 10 61 mësojmë serbisht
3747 nuki 10 62 učimo albanski
3748 nuki 10 62 učimo albanski
3749 Mila 10 62 učimo albanski
3750 Maja 10 62 učimo albanski
3751 sadadd 10 63 mësojmë serbisht
3752 nuki 10 63 učimo albanski
3753 nuki 10 63 učimo albanski
3754 Iwu 10 63 mësojmë serbisht
3755 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3756 nuki 10 64 učimo albanski
3757 nuki 10 64 učimo albanski
3758 nuki 10 64 učimo albanski
3759 sed 10 64 mësojmë serbisht
3760 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3761 Neda 10 64 učimo albanski
3762 nuki 10 64 učimo albanski
3763 nuki 10 65 učimo albanski
3764 nuki 10 65 učimo albanski
3765 Graniti 10 65 mësojmë serbisht
3766 lik 10 65 mësojmë serbisht
3767 Maja 10 65 učimo albanski
3768 Mirlinda 10 65 mësojmë serbisht
3769 Buki 10 66 mësojmë serbisht
3770 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3771 Hsnsn 10 66 mësojmë serbisht
3772 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
3773 Suada 10 66 učimo albanski
3774 memo 10 66 učimo albanski
3775 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3776 lala 10 66 mësojmë serbisht
3777 Marija 10 66 učimo albanski
3778 Maja 10 66 učimo albanski
3779 Lop 10 67 učimo albanski
3780 nuki 10 67 učimo albanski
3781 Maja 10 67 učimo albanski
3782 dasfs 10 67 mësojmë serbisht
3783 nuki 10 67 učimo albanski
3784 Neda 10 68 učimo albanski
3785 BBB 10 68 mësojmë serbisht
3786 Kingu 10 68 mësojmë serbisht
3787 swe 10 68 mësojmë serbisht
3788 Lopa 10 68 učimo albanski
3789 Labinot 10 68 mësojmë serbisht
3790 Miki 10 68 učimo albanski
3791 Polka 10 69 učimo albanski
3792 nuki 10 69 učimo albanski
3793 Biljana 10 69 učimo albanski
3794 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3795 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3796 Jaca 10 69 učimo albanski
3797 memo 10 69 učimo albanski
3798 Maya 10 69 učimo albanski
3799 Bahaha 10 69 mësojmë serbisht
3800 Kingu 10 69 mësojmë serbisht
3801 memo 10 70 učimo albanski
3802 Biljana 10 70 učimo albanski
3803 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3804 nnnnnnnnnn 10 70 mësojmë serbisht
3805 Kingu 10 70 mësojmë serbisht
3806 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3807 Niki 10 70 mësojmë serbisht
3808 Maja 10 70 učimo albanski
3809 Graniti 10 70 mësojmë serbisht
3810 Muja 10 70 mësojmë serbisht
3811 Bsbsh 10 70 mësojmë serbisht
3812 filip dimic 10 70 učimo albanski
3813 mmmmm 10 71 mësojmë serbisht
3814 GRANITI 10 71 mësojmë serbisht
3815 Kika 10 71 učimo albanski
3816 viki 10 71 učimo albanski
3817 ggg 10 71 mësojmë serbisht
3818 Ksns 10 71 mësojmë serbisht
3819 Leo 10 71 mësojmë serbisht
3820 Besfort 10 71 mësojmë serbisht
3821 Mila 10 72 učimo albanski
3822 nuki 10 72 učimo albanski
3823 nuki 10 72 učimo albanski
3824 nuki 10 72 učimo albanski
3825 nuki 10 72 učimo albanski
3826 Biljana 10 72 učimo albanski
3827 Nazi 10 72 mësojmë serbisht
3828 Bsbsb 10 72 mësojmë serbisht
3829 Neda 10 72 učimo albanski
3830 Jahsja 10 72 mësojmë serbisht
3831 Bsbahs 10 73 mësojmë serbisht
3832 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3833 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3834 nuki 10 73 učimo albanski
3835 Linda 10 73 mësojmë serbisht
3836 nuki 10 73 učimo albanski
3837 Tap 10 73 učimo albanski
3838 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3839 Hshshs 10 73 mësojmë serbisht
3840 nuki 10 74 učimo albanski
3841 Biljana 10 74 učimo albanski
3842 nuridin 10 74 učimo albanski
3843 Asd 10 74 mësojmë serbisht
3844 nuridin 10 74 učimo albanski
3845 Casa 10 74 mësojmë serbisht
3846 nuki 10 74 učimo albanski
3847 nuki 10 74 učimo albanski
3848 nuki 10 74 učimo albanski
3849 Marija 10 75 učimo albanski
3850 Sibel Mustafa 10 75 mësojmë serbisht
3851 sisi 10 75 mësojmë serbisht
3852 Jalal 10 75 učimo albanski
3853 nuki 10 75 učimo albanski
3854 nuki 10 75 učimo albanski
3855 Afri 10 75 mësojmë serbisht
3856 memo 10 75 učimo albanski
3857 Ilmi 10 76 mësojmë serbisht
3858 Maja 10 76 učimo albanski
3859 nuki 10 76 učimo albanski
3860 nuki 10 76 učimo albanski
3861 nuki 10 76 učimo albanski
3862 Remi 10 76 mësojmë serbisht
3863 nuki 10 76 učimo albanski
3864 nuki 10 76 učimo albanski
3865 Biljana 10 76 učimo albanski
3866 nuki 10 76 učimo albanski
3867 Isa 10 76 mësojmë serbisht
3868 Maja 10 76 učimo albanski
3869 Ilirida 10 77 mësojmë serbisht
3870 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3871 Abc 10 77 mësojmë serbisht
3872 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3873 Jasmina 10 77 učimo albanski
3874 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3875 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3876 biljana 10 77 učimo albanski
3877 nuki 10 78 učimo albanski
3878 Maja 10 78 učimo albanski
3879 Hsbsbs 10 78 mësojmë serbisht
3880 nuki 10 78 učimo albanski
3881 Maja 10 78 učimo albanski
3882 Migjen 10 79 mësojmë serbisht
3883 vanja 10 79 učimo albanski
3884 Linda 10 79 mësojmë serbisht
3885 nuki 10 79 učimo albanski
3886 derrtt 10 79 učimo albanski
3887 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3888 Dua 10 79 učimo albanski
3889 nuki 10 79 učimo albanski
3890 nuki 10 79 učimo albanski
3891 nuki 10 79 učimo albanski
3892 nuki 10 79 učimo albanski
3893 nuki 10 79 učimo albanski
3894 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3895 Vocup 10 79 mësojmë serbisht
3896 Mirlinda 10 80 mësojmë serbisht
3897 aaa 10 80 mësojmë serbisht
3898 Asd 10 80 mësojmë serbisht
3899 Dua 10 80 učimo albanski
3900 Dua 10 80 učimo albanski
3901 ARTA k 10 81 mësojmë serbisht
3902 omer 10 81 učimo albanski
3903 Maja 10 81 učimo albanski
3904 omer 10 81 učimo albanski
3905 Sibel Mustafa 10 81 mësojmë serbisht
3906 Dua 10 81 učimo albanski
3907 siki 10 81 učimo albanski
3908 nuki 10 82 učimo albanski
3909 nuki 10 82 učimo albanski
3910 nuki 10 82 učimo albanski
3911 omer 10 82 učimo albanski
3912 King 10 82 mësojmë serbisht
3913 omer 10 82 učimo albanski
3914 Afrimi 10 82 mësojmë serbisht
3915 nuki 10 82 učimo albanski
3916 nuki 10 82 učimo albanski
3917 nuki 10 82 učimo albanski
3918 nuridin 10 83 učimo albanski
3919 nuki 10 83 učimo albanski
3920 nuridin 10 83 učimo albanski
3921 Kingu 10 83 mësojmë serbisht
3922 Biljana 10 83 učimo albanski
3923 nuki 10 83 učimo albanski
3924 nuki 10 83 učimo albanski
3925 liki 10 83 mësojmë serbisht
3926 Halit 10 83 mësojmë serbisht
3927 Gashi 10 83 mësojmë serbisht
3928 agnesa 10 83 mësojmë serbisht
3929 hhaxhaj 10 83 učimo albanski
3930 nuki 10 83 učimo albanski
3931 Biljana 10 83 učimo albanski
3932 Mila 10 83 učimo albanski
3933 nuki 10 83 učimo albanski
3934 nuki 10 83 učimo albanski
3935 nuki 10 84 učimo albanski
3936 Lirie Hajdari 10 84 mësojmë serbisht
3937 Zasa 10 84 učimo albanski
3938 nuridin 10 84 učimo albanski
3939 Eni 10 84 mësojmë serbisht
3940 Dea 10 84 učimo albanski
3941 nuridin 10 84 učimo albanski
3942 Dea 10 84 učimo albanski
3943 TEUTA 10 85 mësojmë serbisht
3944 nuki 10 85 učimo albanski
3945 Ine 10 85 mësojmë serbisht
3946 Daki 10 85 učimo albanski
3947 nuki 10 85 učimo albanski
3948 Kingu 10 85 mësojmë serbisht
3949 Hshshs 10 86 učimo albanski
3950 ERA 10 86 mësojmë serbisht
3951 Dea 10 86 mësojmë serbisht
3952 nuki 10 86 učimo albanski
3953 Kingu 10 86 mësojmë serbisht
3954 Sibi 10 86 mësojmë serbisht
3955 Unes 10 86 mësojmë serbisht
3956 Dua 10 86 učimo albanski
3957 nuki 10 86 učimo albanski
3958 Ena 10 86 učimo albanski
3959 Yyyy 10 86 mësojmë serbisht
3960 Dea 10 86 učimo albanski
3961 omer 10 87 učimo albanski
3962 Flet 10 87 učimo albanski
3963 Dsa 10 87 mësojmë serbisht
3964 omer 10 87 učimo albanski
3965 Eni 10 87 mësojmë serbisht
3966 Fantom 10 87 učimo albanski
3967 Biljana 10 87 učimo albanski
3968 biljana 10 88 učimo albanski
3969 Linda 10 88 mësojmë serbisht
3970 lala 10 88 mësojmë serbisht
3971 Kingu 10 88 mësojmë serbisht
3972 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
3973 Shpend 10 88 mësojmë serbisht
3974 memo 10 88 mësojmë serbisht
3975 Sara 10 89 učimo albanski
3976 memo 10 89 učimo albanski
3977 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
3978 Melida 10 89 učimo albanski
3979 Afrim 10 89 mësojmë serbisht
3980 Bzbzb 10 89 učimo albanski
3981 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
3982 Suada 10 89 učimo albanski
3983 Festa 10 90 mësojmë serbisht
3984 Dua 10 90 učimo albanski
3985 nuki 10 90 učimo albanski
3986 Hallo 10 90 mësojmë serbisht
3987 Linda 10 90 mësojmë serbisht
3988 Luna 10 90 učimo albanski
3989 nuki 10 90 učimo albanski
3990 Sela 10 90 učimo albanski
3991 mila 10 90 učimo albanski
3992 Dua 10 90 učimo albanski
3993 nuki 10 90 učimo albanski
3994 Valida 10 90 učimo albanski
3995 Alma 10 90 mësojmë serbisht
3996 Aaa 10 90 mësojmë serbisht
3997 nuki 10 90 učimo albanski
3998 Dua 10 90 učimo albanski
3999 nuki 10 91 učimo albanski
4000 Valida 10 91 učimo albanski
4001 Jasmina 10 91 učimo albanski
4002 Dua 10 91 učimo albanski
4003 Neda 10 91 učimo albanski
4004 Niki 10 91 mësojmë serbisht
4005 MELIDA 10 91 učimo albanski
4006 Melida 10 91 učimo albanski
4007 nuki 10 91 učimo albanski
4008 nuki 10 91 učimo albanski
4009 Enis 10 91 učimo albanski
4010 Dua 10 91 učimo albanski
4011 Pula 10 91 učimo albanski
4012 Ena 10 91 učimo albanski
4013 Dua 10 91 učimo albanski
4014 Niki 10 92 mësojmë serbisht
4015 Melida 10 92 učimo albanski
4016 Marijap 10 92 učimo albanski
4017 nuki 10 92 učimo albanski
4018 Melida 10 92 učimo albanski
4019 Dua 10 92 učimo albanski
4020 Eees 10 92 učimo albanski
4021 marija 10 92 učimo albanski
4022 mila 10 92 učimo albanski
4023 nuki 10 92 učimo albanski
4024 Melida 10 92 učimo albanski
4025 Luli 10 92 mësojmë serbisht
4026 Alma 10 92 mësojmë serbisht
4027 TEUTA 10 92 mësojmë serbisht
4028 nuki 10 92 učimo albanski
4029 biljan 10 92 učimo albanski
4030 aaa 10 92 mësojmë serbisht
4031 Melida 10 92 učimo albanski
4032 Bahaha 10 92 mësojmë serbisht
4033 Memli 10 92 mësojmë serbisht
4034 nuki 10 92 učimo albanski
4035 Ilirida 10 92 mësojmë serbisht