TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
15 besfort 17 59 mësojmë serbisht
16 shot 17 59 mësojmë serbisht
17 arta 17 60 mësojmë serbisht
18 arta 17 61 mësojmë serbisht
19 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
20 arta 17 62 mësojmë serbisht
21 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
22 siis 17 62 mësojmë serbisht
23 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
24 arta 17 63 mësojmë serbisht
25 arta 17 64 mësojmë serbisht
26 arta 17 64 mësojmë serbisht
27 aaa 17 64 mësojmë serbisht
28 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
29 sada 17 65 mësojmë serbisht
30 nuridin 17 65 učimo albanski
31 nuridin 17 65 učimo albanski
32 arta 17 65 mësojmë serbisht
33 arta 17 66 mësojmë serbisht
34 arta 17 66 mësojmë serbisht
35 marija 17 66 učimo albanski
36 arta 17 67 mësojmë serbisht
37 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
38 sada 17 68 mësojmë serbisht
39 arta 17 68 mësojmë serbisht
40 arta 17 68 mësojmë serbisht
41 arta 17 69 mësojmë serbisht
42 sada 17 69 mësojmë serbisht
43 arta 17 69 mësojmë serbisht
44 arta 17 70 mësojmë serbisht
45 arta 17 70 mësojmë serbisht
46 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
47 arta 17 70 mësojmë serbisht
48 arta 17 71 mësojmë serbisht
49 arta 17 71 mësojmë serbisht
50 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
51 arta 17 72 mësojmë serbisht
52 sada 17 72 mësojmë serbisht
53 arta 17 72 mësojmë serbisht
54 arta 17 73 mësojmë serbisht
55 arta 17 73 mësojmë serbisht
56 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
57 sada 17 74 mësojmë serbisht
58 perandori 17 75 mësojmë serbisht
59 arta 17 76 mësojmë serbisht
60 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
61 SSA 17 77 mësojmë serbisht
62 arta 17 79 mësojmë serbisht
63 arta 17 79 mësojmë serbisht
64 sada 17 79 mësojmë serbisht
65 Mix 17 81 učimo albanski
66 besfort 17 84 mësojmë serbisht
67 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
68 aqw 17 86 mësojmë serbisht
69 lia 17 87 mësojmë serbisht
70 888 16 40 mësojmë serbisht
71 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
72 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
73 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
74 arta 16 50 mësojmë serbisht
75 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
76 arta 16 50 mësojmë serbisht
77 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
78 Talent 16 55 mësojmë serbisht
79 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
80 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
81 arta 16 57 mësojmë serbisht
82 arta 16 57 mësojmë serbisht
83 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
84 sdad 16 59 mësojmë serbisht
85 arta 16 59 mësojmë serbisht
86 arta 16 60 mësojmë serbisht
87 arta 16 60 mësojmë serbisht
88 sisi 16 60 mësojmë serbisht
89 arta 16 60 mësojmë serbisht
90 arta 16 60 mësojmë serbisht
91 arta 16 61 mësojmë serbisht
92 arta 16 61 mësojmë serbisht
93 arta 16 61 mësojmë serbisht
94 arta 16 61 mësojmë serbisht
95 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
96 arta 16 62 mësojmë serbisht
97 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
98 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
99 arta 16 62 mësojmë serbisht
100 arta 16 63 mësojmë serbisht
101 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
102 arta 16 63 mësojmë serbisht
103 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
104 arta 16 64 mësojmë serbisht
105 arta 16 65 mësojmë serbisht
106 gjo 16 65 mësojmë serbisht
107 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
108 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
109 arta 16 65 mësojmë serbisht
110 arta 16 65 mësojmë serbisht
111 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
112 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
113 arta 16 66 mësojmë serbisht
114 sada 16 66 mësojmë serbisht
115 arta 16 66 mësojmë serbisht
116 arta 16 66 mësojmë serbisht
117 arta 16 67 mësojmë serbisht
118 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
119 Talent 16 67 mësojmë serbisht
120 arta 16 67 mësojmë serbisht
121 faf 16 68 mësojmë serbisht
122 kimi 16 68 mësojmë serbisht
123 kimi 16 68 mësojmë serbisht
124 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
125 arta 16 69 mësojmë serbisht
126 boss 16 69 mësojmë serbisht
127 arta 16 69 mësojmë serbisht
128 arta 16 69 mësojmë serbisht
129 arta 16 70 mësojmë serbisht
130 sisi 16 70 mësojmë serbisht
131 megi 16 70 mësojmë serbisht
132 arta 16 70 mësojmë serbisht
133 arta 16 70 mësojmë serbisht
134 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
135 arta 16 70 mësojmë serbisht
136 arta 16 71 mësojmë serbisht
137 arta 16 71 mësojmë serbisht
138 omer 16 71 učimo albanski
139 omer 16 71 učimo albanski
140 KKK 16 71 mësojmë serbisht
141 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
142 upi 16 71 mësojmë serbisht
143 Liki 16 71 mësojmë serbisht
144 arta 16 71 mësojmë serbisht
145 arta 16 72 mësojmë serbisht
146 starti 16 72 mësojmë serbisht
147 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
148 isi 16 72 mësojmë serbisht
149 arta 16 72 mësojmë serbisht
150 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
151 arta 16 73 mësojmë serbisht
152 arta 16 73 mësojmë serbisht
153 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
154 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
155 cari 16 74 mësojmë serbisht
156 boss be 16 74 mësojmë serbisht
157 arta 16 74 mësojmë serbisht
158 dew 16 74 mësojmë serbisht
159 arta 16 74 mësojmë serbisht
160 arta 16 75 mësojmë serbisht
161 sada 16 75 mësojmë serbisht
162 arta 16 75 mësojmë serbisht
163 sisi 16 75 mësojmë serbisht
164 scsd 16 75 mësojmë serbisht
165 arta 16 75 mësojmë serbisht
166 linda 16 76 mësojmë serbisht
167 nuki 16 76 učimo albanski
168 arta 16 76 mësojmë serbisht
169 asfa 16 76 mësojmë serbisht
170 arta 16 76 mësojmë serbisht
171 nuki 16 76 učimo albanski
172 sada 16 77 mësojmë serbisht
173 arta 16 77 mësojmë serbisht
174 arta 16 77 mësojmë serbisht
175 Sima 16 77 učimo albanski
176 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
177 still 16 77 mësojmë serbisht
178 arta 16 78 mësojmë serbisht
179 arta 16 78 mësojmë serbisht
180 arta 16 79 mësojmë serbisht
181 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
182 lia 16 79 mësojmë serbisht
183 arta 16 80 mësojmë serbisht
184 der 16 80 mësojmë serbisht
185 arta 16 81 mësojmë serbisht
186 sed 16 81 mësojmë serbisht
187 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
188 sed 16 81 mësojmë serbisht
189 nuki 16 81 učimo albanski
190 nuki 16 81 učimo albanski
191 arta 16 81 mësojmë serbisht
192 nuki 16 82 mësojmë serbisht
193 sem 16 82 mësojmë serbisht
194 nuki 16 82 mësojmë serbisht
195 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
196 asw 16 82 mësojmë serbisht
197 lia 16 83 mësojmë serbisht
198 emri im 16 83 mësojmë serbisht
199 nuridin 16 83 učimo albanski
200 nuridin 16 83 učimo albanski
201 arta 16 83 mësojmë serbisht
202 arta 16 84 mësojmë serbisht
203 nuki 16 84 učimo albanski
204 lija 16 84 mësojmë serbisht
205 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
206 nuki 16 84 učimo albanski
207 ser 16 84 mësojmë serbisht
208 erd 16 85 mësojmë serbisht
209 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
210 sed 16 86 mësojmë serbisht
211 ase 16 86 mësojmë serbisht
212 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
213 sad 16 86 mësojmë serbisht
214 kum 16 86 mësojmë serbisht
215 marija 16 87 učimo albanski
216 qaw 16 87 mësojmë serbisht
217 lia 16 87 mësojmë serbisht
218 lia 16 88 mësojmë serbisht
219 unmik 16 88 mësojmë serbisht
220 arta 16 89 mësojmë serbisht
221 arta 16 89 mësojmë serbisht
222 sew 16 89 mësojmë serbisht
223 asq 16 89 mësojmë serbisht
224 mmm 16 90 mësojmë serbisht
225 Lia 16 96 mësojmë serbisht
226 qew 16 99 mësojmë serbisht
227 kia 16 102 mësojmë serbisht
228 ccc 16 102 mësojmë serbisht
229 selim 16 104 mësojmë serbisht
230 arta 16 106 mësojmë serbisht
231 dea 16 108 mësojmë serbisht
232 lia 16 109 mësojmë serbisht
233 uuu 15 36 mësojmë serbisht
234 8988 15 39 mësojmë serbisht
235 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
236 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
237 Jakub 15 45 učimo albanski
238 Jakub 15 45 učimo albanski
239 Jakub 15 47 učimo albanski
240 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
241 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
242 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
243 omer 15 53 učimo albanski
244 omer 15 53 učimo albanski
245 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
246 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
247 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
248 arta 15 55 mësojmë serbisht
249 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
250 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
251 asf 15 57 mësojmë serbisht
252 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
253 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
254 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
255 baki 15 58 mësojmë serbisht
256 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
257 uuu 15 58 mësojmë serbisht
258 baki 15 58 mësojmë serbisht
259 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
260 daddy 15 59 mësojmë serbisht
261 arta 15 60 mësojmë serbisht
262 luka 15 60 učimo albanski
263 lik 15 60 mësojmë serbisht
264 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
265 omer 15 61 učimo albanski
266 sher 15 61 mësojmë serbisht
267 omer 15 61 učimo albanski
268 sada 15 61 mësojmë serbisht
269 asddad 15 61 mësojmë serbisht
270 arta 15 62 mësojmë serbisht
271 asdad 15 62 mësojmë serbisht
272 sada 15 62 mësojmë serbisht
273 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
274 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
275 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
276 besfort 15 63 mësojmë serbisht
277 kosa 15 64 mësojmë serbisht
278 mxmznz 15 64 učimo albanski
279 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
280 Lule 15 64 mësojmë serbisht
281 sada 15 64 mësojmë serbisht
282 arta 15 64 mësojmë serbisht
283 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
284 sada 15 65 mësojmë serbisht
285 nuki 15 65 učimo albanski
286 asdad 15 65 mësojmë serbisht
287 nuki 15 65 učimo albanski
288 arta 15 65 mësojmë serbisht
289 arta 15 66 mësojmë serbisht
290 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
291 gjel 15 66 mësojmë serbisht
292 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
293 saf 15 67 mësojmë serbisht
294 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
295 arta 15 67 mësojmë serbisht
296 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
297 baki 15 67 mësojmë serbisht
298 baki 15 67 mësojmë serbisht
299 luka 15 67 učimo albanski
300 unes 15 68 mësojmë serbisht
301 arta 15 68 mësojmë serbisht
302 arta 15 68 mësojmë serbisht
303 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
304 arta 15 68 mësojmë serbisht
305 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
306 arta 15 68 mësojmë serbisht
307 arta 15 68 mësojmë serbisht
308 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
309 asdad 15 68 mësojmë serbisht
310 fag 15 68 mësojmë serbisht
311 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
312 omer 15 69 učimo albanski
313 arta 15 69 mësojmë serbisht
314 buki 15 69 mësojmë serbisht
315 arta 15 69 mësojmë serbisht
316 arta 15 69 mësojmë serbisht
317 perandori 15 69 mësojmë serbisht
318 omer 15 69 učimo albanski
319 arta 15 69 mësojmë serbisht
320 asdad 15 70 mësojmë serbisht
321 sisi 15 70 mësojmë serbisht
322 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
323 seesee 15 70 mësojmë serbisht
324 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
325 kur 15 70 mësojmë serbisht
326 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
327 sada 15 71 mësojmë serbisht
328 ade 15 71 mësojmë serbisht
329 arta 15 71 mësojmë serbisht
330 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
331 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
332 arta 15 71 mësojmë serbisht
333 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
334 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
335 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
336 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
337 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
338 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
339 arta 15 72 mësojmë serbisht
340 joj 15 72 mësojmë serbisht
341 nuridin 15 72 učimo albanski
342 sisi 15 72 mësojmë serbisht
343 arta 15 72 mësojmë serbisht
344 granit 15 72 mësojmë serbisht
345 sisss 15 72 mësojmë serbisht
346 nuridin 15 72 učimo albanski
347 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
348 nuridin 15 73 učimo albanski
349 arta 15 73 mësojmë serbisht
350 Liza 15 73 mësojmë serbisht
351 sisi 15 73 mësojmë serbisht
352 arta 15 73 mësojmë serbisht
353 arta 15 73 mësojmë serbisht
354 lele 15 73 mësojmë serbisht
355 nuridin 15 73 učimo albanski
356 arta 15 74 mësojmë serbisht
357 dsds 15 74 mësojmë serbisht
358 arta 15 74 mësojmë serbisht
359 arta 15 74 mësojmë serbisht
360 nuki 15 74 učimo albanski
361 bosss 15 74 mësojmë serbisht
362 nuki 15 74 učimo albanski
363 arte 15 74 mësojmë serbisht
364 lav 15 75 mësojmë serbisht
365 nuki 15 75 mësojmë serbisht
366 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
367 lio 15 75 mësojmë serbisht
368 arta 15 75 mësojmë serbisht
369 vokap 15 75 mësojmë serbisht
370 sisis 15 75 mësojmë serbisht
371 nuki 15 75 mësojmë serbisht
372 sisi 15 75 mësojmë serbisht
373 ... 15 75 mësojmë serbisht
374 sisi 15 75 mësojmë serbisht
375 Berna 15 76 mësojmë serbisht
376 nuridin 15 76 učimo albanski
377 nuki 15 76 učimo albanski
378 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
379 arta 15 76 mësojmë serbisht
380 asd 15 76 mësojmë serbisht
381 sada 15 76 mësojmë serbisht
382 nuki 15 76 učimo albanski
383 toni 15 76 mësojmë serbisht
384 arta 15 76 mësojmë serbisht
385 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
386 arta 15 76 mësojmë serbisht
387 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
388 anel 15 76 učimo albanski
389 arta 15 77 mësojmë serbisht
390 nuki 15 77 učimo albanski
391 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
392 nuki 15 77 učimo albanski
393 arta 15 77 mësojmë serbisht
394 nuki 15 77 učimo albanski
395 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
396 safsds 15 77 mësojmë serbisht
397 arta 15 77 mësojmë serbisht
398 besfort 15 77 mësojmë serbisht
399 nuki 15 77 učimo albanski
400 kinki 15 77 mësojmë serbisht
401 bossi 15 77 mësojmë serbisht
402 sada 15 78 mësojmë serbisht
403 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
404 last 15 78 mësojmë serbisht
405 kum 15 78 mësojmë serbisht
406 arta 15 78 mësojmë serbisht
407 omer 15 78 učimo albanski
408 lia 15 78 mësojmë serbisht
409 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
410 omer 15 78 učimo albanski
411 nuki 15 79 učimo albanski
412 nuki 15 79 učimo albanski
413 nuridin 15 79 učimo albanski
414 arta 15 79 mësojmë serbisht
415 nuridin 15 79 učimo albanski
416 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
417 nuki 15 80 učimo albanski
418 zoran 15 80 učimo albanski
419 arta 15 80 mësojmë serbisht
420 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
421 arta 15 80 mësojmë serbisht
422 imperador 15 80 mësojmë serbisht
423 nuki 15 80 učimo albanski
424 mila 15 80 učimo albanski
425 arta 15 80 mësojmë serbisht
426 eds 15 81 mësojmë serbisht
427 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
428 arta 15 81 mësojmë serbisht
429 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
430 nuki 15 81 učimo albanski
431 arta 15 81 mësojmë serbisht
432 nuki 15 81 učimo albanski
433 sada 15 81 mësojmë serbisht
434 nuridin 15 82 učimo albanski
435 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
436 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
437 nuridin 15 82 učimo albanski
438 nuridin 15 82 učimo albanski
439 nuridin 15 82 učimo albanski
440 we over 15 83 mësojmë serbisht
441 arta 15 83 mësojmë serbisht
442 Berna 15 83 mësojmë serbisht
443 nuki 15 84 mësojmë serbisht
444 nuki 15 84 mësojmë serbisht
445 der 15 84 mësojmë serbisht
446 wes 15 84 učimo albanski
447 arta 15 84 mësojmë serbisht
448 saad 15 84 mësojmë serbisht
449 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
450 dea 15 84 mësojmë serbisht
451 arta 15 84 mësojmë serbisht
452 lia 15 85 mësojmë serbisht
453 arta 15 85 mësojmë serbisht
454 kum 15 85 mësojmë serbisht
455 bossi 15 85 mësojmë serbisht
456 Berna 15 85 mësojmë serbisht
457 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
458 Asad 15 86 učimo albanski
459 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
460 swe 15 86 mësojmë serbisht
461 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
462 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
463 nuki 15 86 učimo albanski
464 123 15 86 mësojmë serbisht
465 arta 15 86 mësojmë serbisht
466 nuki 15 86 učimo albanski
467 arta 15 87 mësojmë serbisht
468 klu 15 87 mësojmë serbisht
469 omer 15 87 učimo albanski
470 lira 15 87 mësojmë serbisht
471 5645 15 87 mësojmë serbisht
472 arta 15 87 mësojmë serbisht
473 des 15 87 mësojmë serbisht
474 arta 15 87 mësojmë serbisht
475 del 15 87 mësojmë serbisht
476 omer 15 87 učimo albanski
477 fero 15 88 mësojmë serbisht
478 fer 15 88 mësojmë serbisht
479 der 15 88 mësojmë serbisht
480 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
481 arta 15 89 mësojmë serbisht
482 der 15 89 mësojmë serbisht
483 liw 15 89 mësojmë serbisht
484 lia 15 89 mësojmë serbisht
485 arta 15 89 mësojmë serbisht
486 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
487 ase 15 90 mësojmë serbisht
488 fer 15 90 mësojmë serbisht
489 der 15 90 mësojmë serbisht
490 lia 15 90 mësojmë serbisht
491 nuridin 15 91 učimo albanski
492 wes 15 91 mësojmë serbisht
493 kum 15 92 mësojmë serbisht
494 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
495 lulzim 15 93 učimo albanski
496 sew 15 93 mësojmë serbisht
497 arta 15 93 mësojmë serbisht
498 lia 15 93 mësojmë serbisht
499 sed 15 94 mësojmë serbisht
500 sed 15 94 mësojmë serbisht
501 mes 15 95 mësojmë serbisht
502 sed 15 95 mësojmë serbisht
503 arta 15 95 mësojmë serbisht
504 lia 15 95 mësojmë serbisht
505 cccc 15 96 mësojmë serbisht
506 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
507 asw 15 98 mësojmë serbisht
508 sed 15 98 mësojmë serbisht
509 wes 15 100 mësojmë serbisht
510 fiu 15 100 mësojmë serbisht
511 lia 15 102 mësojmë serbisht
512 Maja 15 102 mësojmë serbisht
513 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
514 aaa 15 104 mësojmë serbisht
515 lia 15 106 mësojmë serbisht
516 mmm 15 106 mësojmë serbisht
517 cccc 15 107 mësojmë serbisht
518 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
519 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
520 nnn 14 43 mësojmë serbisht
521 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
522 yylza 14 45 mësojmë serbisht
523 Jakub 14 48 učimo albanski
524 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
525 Granit 14 53 mësojmë serbisht
526 Granit 14 53 mësojmë serbisht
527 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
528 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
529 bbb 14 55 mësojmë serbisht
530 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
531 Granit 14 56 mësojmë serbisht
532 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
533 Granit 14 56 mësojmë serbisht
534 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
535 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
536 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
537 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
538 omer 14 59 učimo albanski
539 omer 14 59 učimo albanski
540 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
541 aaa 14 61 mësojmë serbisht
542 asdad 14 61 mësojmë serbisht
543 sada 14 61 mësojmë serbisht
544 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
545 sisi 14 61 mësojmë serbisht
546 princi 14 62 mësojmë serbisht
547 arta 14 62 mësojmë serbisht
548 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
549 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
550 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
551 slsl 14 63 učimo albanski
552 doen 14 63 mësojmë serbisht
553 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
554 aaa 14 64 mësojmë serbisht
555 Talent 14 64 mësojmë serbisht
556 asdad 14 65 mësojmë serbisht
557 nesa 14 65 učimo albanski
558 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
559 nuki 14 65 učimo albanski
560 arta 14 65 mësojmë serbisht
561 asdad 14 65 mësojmë serbisht
562 nuki 14 65 učimo albanski
563 zzz 14 65 mësojmë serbisht
564 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
565 pop 14 65 mësojmë serbisht
566 Maja 14 66 učimo albanski
567 nuki 14 66 učimo albanski
568 pop 14 66 mësojmë serbisht
569 das 14 66 učimo albanski
570 bossi 14 66 mësojmë serbisht
571 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
572 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
573 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
574 asdf 14 66 mësojmë serbisht
575 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
576 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
577 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
578 nuki 14 66 učimo albanski
579 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
580 nuridin 14 67 učimo albanski
581 asdf 14 67 mësojmë serbisht
582 Talent 14 67 mësojmë serbisht
583 arta 14 68 mësojmë serbisht
584 the king 14 68 mësojmë serbisht
585 sada 14 68 mësojmë serbisht
586 toni 14 68 mësojmë serbisht
587 qpk 14 68 mësojmë serbisht
588 5487 14 68 mësojmë serbisht
589 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
590 arta 14 68 mësojmë serbisht
591 arta 14 69 mësojmë serbisht
592 nuridin 14 69 učimo albanski
593 arta 14 69 mësojmë serbisht
594 marija 14 69 učimo albanski
595 Marija 14 69 učimo albanski
596 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
597 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
598 king 14 69 mësojmë serbisht
599 arta 14 69 mësojmë serbisht
600 kingi 14 69 mësojmë serbisht
601 arta 14 69 mësojmë serbisht
602 nuki 14 69 učimo albanski
603 aaa 14 69 mësojmë serbisht
604 arta 14 69 mësojmë serbisht
605 nuki 14 69 učimo albanski
606 nuki 14 70 učimo albanski
607 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
608 nuki 14 70 učimo albanski
609 nuki 14 70 učimo albanski
610 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
611 nuki 14 70 učimo albanski
612 nuki 14 70 učimo albanski
613 impaler 14 70 mësojmë serbisht
614 nuki 14 70 mësojmë serbisht
615 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
616 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
617 nuki 14 70 učimo albanski
618 nuki 14 70 učimo albanski
619 omer 14 70 učimo albanski
620 nuki 14 70 učimo albanski
621 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
622 omer 14 70 učimo albanski
623 nuki 14 70 mësojmë serbisht
624 bosi 14 70 mësojmë serbisht
625 marija 14 70 učimo albanski
626 omer 14 71 učimo albanski
627 imperador 14 71 mësojmë serbisht
628 niku 14 71 učimo albanski
629 arta 14 71 mësojmë serbisht
630 1234 14 71 mësojmë serbisht
631 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
632 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
633 nuki 14 71 učimo albanski
634 nuki 14 71 učimo albanski
635 omer 14 71 učimo albanski
636 niku 14 71 učimo albanski
637 arta 14 71 mësojmë serbisht
638 nuki 14 71 učimo albanski
639 nuki 14 71 učimo albanski
640 nuki 14 72 učimo albanski
641 aaa 14 72 mësojmë serbisht
642 nuki 14 72 učimo albanski
643 nuki 14 72 učimo albanski
644 arta 14 72 mësojmë serbisht
645 nuki 14 72 učimo albanski
646 arta 14 72 mësojmë serbisht
647 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
648 iospa 14 72 mësojmë serbisht
649 nuki 14 73 učimo albanski
650 boss be 14 73 mësojmë serbisht
651 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
652 aaa 14 73 mësojmë serbisht
653 nuki 14 73 učimo albanski
654 nuki 14 73 učimo albanski
655 sadad 14 73 mësojmë serbisht
656 nuki 14 73 učimo albanski
657 sisi 14 73 mësojmë serbisht
658 nuki 14 73 učimo albanski
659 nuki 14 73 učimo albanski
660 nuki 14 74 učimo albanski
661 nuki 14 74 učimo albanski
662 ponda 14 74 mësojmë serbisht
663 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
664 arta 14 74 mësojmë serbisht
665 sisi 14 74 mësojmë serbisht
666 dada 14 74 mësojmë serbisht
667 nuki 14 74 učimo albanski
668 nuki 14 74 učimo albanski
669 bossi 14 74 mësojmë serbisht
670 nuki 14 74 učimo albanski
671 nuki 14 74 učimo albanski
672 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
673 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
674 arta 14 75 mësojmë serbisht
675 aaa 14 75 mësojmë serbisht
676 der 14 75 mësojmë serbisht
677 marija 14 75 učimo albanski
678 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
679 lia 14 75 mësojmë serbisht
680 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
681 nuki 14 76 učimo albanski
682 nuki 14 76 učimo albanski
683 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
684 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
685 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
686 omer 14 76 učimo albanski
687 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
688 nuki 14 76 učimo albanski
689 Lira 14 76 mësojmë serbisht
690 omer 14 76 učimo albanski
691 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
692 marija 14 76 učimo albanski
693 nuki 14 76 učimo albanski
694 nuki 14 77 učimo albanski
695 lia 14 77 mësojmë serbisht
696 sisi 14 77 mësojmë serbisht
697 nuki 14 77 učimo albanski
698 nuki 14 77 učimo albanski
699 nuki 14 77 učimo albanski
700 nuki 14 77 učimo albanski
701 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
702 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
703 nuki 14 78 učimo albanski
704 erd 14 78 mësojmë serbisht
705 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
706 sada 14 78 mësojmë serbisht
707 woq 14 78 mësojmë serbisht
708 nuki 14 78 učimo albanski
709 omer 14 79 učimo albanski
710 arta 14 79 mësojmë serbisht
711 sibi 14 79 mësojmë serbisht
712 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
713 nuki 14 79 učimo albanski
714 omer 14 79 učimo albanski
715 nuki 14 79 učimo albanski
716 arta 14 79 mësojmë serbisht
717 nuridin 14 79 učimo albanski
718 nuridin 14 79 učimo albanski
719 ccggrr 14 79 učimo albanski
720 lia 14 79 mësojmë serbisht
721 sew 14 80 mësojmë serbisht
722 arta 14 80 mësojmë serbisht
723 nuki 14 80 učimo albanski
724 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
725 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
726 Emir 14 80 mësojmë serbisht
727 omer 14 80 učimo albanski
728 omer 14 80 učimo albanski
729 nuridin 14 80 učimo albanski
730 lia 14 80 mësojmë serbisht
731 arta 14 80 mësojmë serbisht
732 marija 14 80 učimo albanski
733 omer 14 80 učimo albanski
734 nuki 14 80 učimo albanski
735 omer 14 80 učimo albanski
736 nuridin 14 80 učimo albanski
737 nuki 14 81 učimo albanski
738 nuki 14 81 učimo albanski
739 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
740 mer 14 81 mësojmë serbisht
741 dsda 14 81 mësojmë serbisht
742 nuki 14 81 učimo albanski
743 asda 14 81 mësojmë serbisht
744 omer 14 82 učimo albanski
745 Linda 14 82 mësojmë serbisht
746 jexik 14 82 mësojmë serbisht
747 omer 14 82 učimo albanski
748 ver 14 82 mësojmë serbisht
749 nuki 14 82 učimo albanski
750 liu 14 82 mësojmë serbisht
751 nuridin 14 82 učimo albanski
752 nuridin 14 82 učimo albanski
753 64156 14 82 mësojmë serbisht
754 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
755 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
756 nuki 14 82 učimo albanski
757 arta 14 83 mësojmë serbisht
758 wes 14 83 mësojmë serbisht
759 arta 14 83 mësojmë serbisht
760 omer 14 83 učimo albanski
761 omer 14 83 učimo albanski
762 nuki 14 83 učimo albanski
763 nuki 14 83 učimo albanski
764 nuki 14 83 učimo albanski
765 arta 14 83 mësojmë serbisht
766 arta 14 83 mësojmë serbisht
767 nuridin 14 83 učimo albanski
768 arta 14 83 mësojmë serbisht
769 nuridin 14 83 učimo albanski
770 Samir 14 83 mësojmë serbisht
771 nuki 14 83 učimo albanski
772 lia 14 83 mësojmë serbisht
773 baki 14 84 mësojmë serbisht
774 sisi 14 84 mësojmë serbisht
775 omer 14 84 učimo albanski
776 lala 14 84 mësojmë serbisht
777 arta 14 84 mësojmë serbisht
778 lia 14 84 mësojmë serbisht
779 arta 14 84 mësojmë serbisht
780 omer 14 84 učimo albanski
781 omer 14 84 učimo albanski
782 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
783 baki 14 84 mësojmë serbisht
784 omer 14 84 učimo albanski
785 kum 14 84 mësojmë serbisht
786 nuki 14 85 učimo albanski
787 nuki 14 85 učimo albanski
788 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
789 nuki 14 86 učimo albanski
790 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
791 nuki 14 86 učimo albanski
792 omer 14 86 učimo albanski
793 Berna 14 86 mësojmë serbisht
794 nuki 14 86 učimo albanski
795 nuki 14 86 učimo albanski
796 omer 14 86 učimo albanski
797 sis 14 86 mësojmë serbisht
798 omer 14 86 učimo albanski
799 nuki 14 86 učimo albanski
800 sed 14 86 mësojmë serbisht
801 lim 14 86 mësojmë serbisht
802 nuki 14 86 učimo albanski
803 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
804 omer 14 87 učimo albanski
805 nuki 14 87 učimo albanski
806 ber 14 87 mësojmë serbisht
807 nuki 14 87 učimo albanski
808 omer 14 87 učimo albanski
809 nuki 14 88 učimo albanski
810 siis 14 88 učimo albanski
811 arta 14 88 mësojmë serbisht
812 nuki 14 88 učimo albanski
813 nuki 14 88 učimo albanski
814 nuki 14 88 učimo albanski
815 Berna 14 88 mësojmë serbisht
816 lia 14 89 mësojmë serbisht
817 Berna 14 89 mësojmë serbisht
818 arta 14 89 mësojmë serbisht
819 arta 14 89 mësojmë serbisht
820 marija 14 89 učimo albanski
821 hhh 14 89 učimo albanski
822 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
823 swe 14 89 mësojmë serbisht
824 lia 14 89 mësojmë serbisht
825 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
826 nuridin 14 90 učimo albanski
827 nuki 14 90 učimo albanski
828 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
829 omer 14 90 učimo albanski
830 nuki 14 90 mësojmë serbisht
831 nuki 14 90 mësojmë serbisht
832 nuridin 14 90 učimo albanski
833 sew 14 90 mësojmë serbisht
834 klme 14 90 mësojmë serbisht
835 nuki 14 90 učimo albanski
836 Tina 14 90 mësojmë serbisht
837 xes 14 90 mësojmë serbisht
838 omer 14 90 učimo albanski
839 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
840 omer 14 91 učimo albanski
841 omer 14 91 učimo albanski
842 nuki 14 91 učimo albanski
843 nuki 14 91 učimo albanski
844 saq 14 92 mësojmë serbisht
845 Berna 14 92 mësojmë serbisht
846 4589 14 92 mësojmë serbisht
847 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
848 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
849 liu 14 92 mësojmë serbisht
850 aaa 14 93 mësojmë serbisht
851 nuki 14 93 učimo albanski
852 lin 14 93 mësojmë serbisht
853 7777 14 93 mësojmë serbisht
854 nuki 14 93 učimo albanski
855 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
856 arta 14 93 mësojmë serbisht
857 lia 14 94 učimo albanski
858 arta 14 94 mësojmë serbisht
859 wed 14 94 mësojmë serbisht
860 artan 14 94 mësojmë serbisht
861 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
862 nff 14 95 učimo albanski
863 Linda 14 95 mësojmë serbisht
864 arta 14 95 mësojmë serbisht
865 jexik 14 95 mësojmë serbisht
866 Arta 14 95 mësojmë serbisht
867 wqa 14 96 mësojmë serbisht
868 kun 14 96 mësojmë serbisht
869 omer 14 97 učimo albanski
870 ada 14 97 mësojmë serbisht
871 sed 14 97 mësojmë serbisht
872 era 14 97 mësojmë serbisht
873 omer 14 97 učimo albanski
874 sew 14 98 mësojmë serbisht
875 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
876 des 14 99 mësojmë serbisht
877 mmm 14 99 mësojmë serbisht
878 lio 14 99 mësojmë serbisht
879 omer 14 100 učimo albanski
880 omer 14 100 učimo albanski
881 Arta 14 101 mësojmë serbisht
882 sse 14 101 mësojmë serbisht
883 nuki 14 102 učimo albanski
884 des 14 102 mësojmë serbisht
885 sada 14 102 mësojmë serbisht
886 nuki 14 102 učimo albanski
887 LIA 14 103 mësojmë serbisht
888 Arta 14 104 mësojmë serbisht
889 sed 14 104 mësojmë serbisht
890 lia 14 104 mësojmë serbisht
891 aqq 14 104 mësojmë serbisht
892 fsa 14 105 mësojmë serbisht
893 Lia 14 106 mësojmë serbisht
894 mmm 14 106 mësojmë serbisht
895 skh 14 106 mësojmë serbisht
896 Berna 14 106 mësojmë serbisht
897 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
898 cccc 14 107 mësojmë serbisht
899 arta 14 109 mësojmë serbisht
900 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
901 gggg 14 110 mësojmë serbisht
902 sada 14 112 mësojmë serbisht
903 ccc 14 113 mësojmë serbisht
904 sea 14 113 mësojmë serbisht
905 arta 14 115 mësojmë serbisht
906 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
907 ssss 14 116 mësojmë serbisht
908 Zana 14 116 mësojmë serbisht
909 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
910 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
911 888 13 42 mësojmë serbisht
912 Miki 13 42 učimo albanski
913 11111 13 44 mësojmë serbisht
914 Miu 13 45 učimo albanski
915 ffff 13 45 mësojmë serbisht
916 ibish 13 46 mësojmë serbisht
917 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
918 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
919 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
920 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
921 Haha 13 49 mësojmë serbisht
922 Lpo 13 50 učimo albanski
923 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
924 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
925 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
926 Maja 13 51 mësojmë serbisht
927 Kata 13 51 učimo albanski
928 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
929 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
930 nnn 13 53 mësojmë serbisht
931 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
932 lik 13 53 mësojmë serbisht
933 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
934 Maja 13 54 učimo albanski
935 Maja 13 54 učimo albanski
936 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
937 yllka 13 54 mësojmë serbisht
938 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
939 Lui 13 55 učimo albanski
940 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
941 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
942 aaa 13 55 mësojmë serbisht
943 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
944 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
945 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
946 jzkzm 13 56 učimo albanski
947 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
948 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
949 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
950 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
951 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
952 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
953 diar 13 57 mësojmë serbisht
954 Baki 13 57 mësojmë serbisht
955 Das 13 57 učimo albanski
956 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
957 Abc 13 57 mësojmë serbisht
958 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
959 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
960 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
961 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
962 omer 13 58 učimo albanski
963 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
964 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
965 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
966 omer 13 58 učimo albanski
967 Jakub 13 58 učimo albanski
968 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
969 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
970 Marija 13 58 učimo albanski
971 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
972 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
973 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
974 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
975 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
976 Ena 13 59 učimo albanski
977 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
978 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
979 Baki 13 59 mësojmë serbisht
980 Mila 13 59 učimo albanski
981 Marija 13 59 učimo albanski
982 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
983 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
984 ffff 13 59 mësojmë serbisht
985 mbret 13 59 mësojmë serbisht
986 Baki 13 59 mësojmë serbisht
987 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
988 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
989 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
990 Zas 13 60 mësojmë serbisht
991 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
992 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
993 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
994 Pot 13 60 učimo albanski
995 Marija 13 60 učimo albanski
996 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
997 Linda 13 60 mësojmë serbisht
998 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
999 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1000 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1001 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1002 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1003 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1004 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1005 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1006 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1007 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1008 Marija 13 61 učimo albanski
1009 Marija 13 61 učimo albanski
1010 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1011 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1012 Maja 13 61 učimo albanski
1013 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1014 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1015 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1016 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1017 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1018 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1019 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1020 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1021 Soup 13 62 učimo albanski
1022 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1023 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1024 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1025 Guli 13 62 učimo albanski
1026 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1027 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1028 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1029 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1030 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1031 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1032 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1033 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1034 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1035 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1036 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1037 nuki 13 63 učimo albanski
1038 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1039 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1040 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1041 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1042 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1043 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1044 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1045 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1046 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1047 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1048 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1049 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1050 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1051 Marija 13 63 učimo albanski
1052 nuki 13 63 učimo albanski
1053 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1054 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1055 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1056 Uzt 13 63 učimo albanski
1057 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1058 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1059 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1060 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1061 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1062 nuki 13 64 učimo albanski
1063 marija 13 64 učimo albanski
1064 Marija 13 64 učimo albanski
1065 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1066 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1067 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1068 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1069 Marija 13 64 učimo albanski
1070 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1071 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1072 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1073 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1074 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1075 nuki 13 64 učimo albanski
1076 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1077 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1078 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1079 Popo 13 65 učimo albanski
1080 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1081 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1082 Dua 13 65 učimo albanski
1083 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1084 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1085 nuki 13 65 učimo albanski
1086 Maja 13 65 učimo albanski
1087 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1088 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1089 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1090 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1091 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1092 Maja 13 65 učimo albanski
1093 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1094 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1095 nuki 13 65 učimo albanski
1096 Dua 13 65 učimo albanski
1097 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1098 nuridin 13 65 učimo albanski
1099 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1100 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1101 nuridin 13 65 učimo albanski
1102 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1103 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1104 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1105 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1106 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1107 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1108 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1109 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1110 cari 13 66 mësojmë serbisht
1111 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1112 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1113 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1114 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1115 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1116 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1117 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1118 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1119 Ena 13 66 učimo albanski
1120 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1121 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1122 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1123 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1124 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1125 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1126 nuki 13 67 učimo albanski
1127 marija 13 67 učimo albanski
1128 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1129 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1130 nuki 13 67 učimo albanski
1131 Plo 13 67 učimo albanski
1132 Marija 13 67 učimo albanski
1133 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1134 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1135 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1136 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1137 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1138 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1139 Mila 13 68 učimo albanski
1140 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1141 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1142 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1143 Dua 13 68 učimo albanski
1144 Marija 13 68 učimo albanski
1145 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1146 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1147 Maja 13 68 učimo albanski
1148 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1149 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1150 nuki 13 68 učimo albanski
1151 nuki 13 68 učimo albanski
1152 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1153 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1154 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1155 arta 13 68 mësojmë serbisht
1156 Tup 13 68 učimo albanski
1157 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1158 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1159 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1160 nuki 13 68 učimo albanski
1161 ksms 13 68 učimo albanski
1162 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1163 nuki 13 68 učimo albanski
1164 nuki 13 68 učimo albanski
1165 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1166 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1167 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1168 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1169 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1170 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1171 faton 13 69 mësojmë serbisht
1172 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1173 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1174 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1175 Dua 13 69 učimo albanski
1176 debeo 13 69 učimo albanski
1177 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1178 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1179 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1180 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1181 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1182 Dea 13 69 učimo albanski
1183 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1184 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1185 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1186 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1187 nuki 13 70 učimo albanski
1188 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1189 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1190 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1191 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1192 Kkkk 13 70 učimo albanski
1193 nuki 13 70 učimo albanski
1194 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1195 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1196 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1197 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1198 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1199 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1200 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1201 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1202 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1203 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1204 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1205 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1206 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1207 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1208 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1209 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1210 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1211 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1212 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1213 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1214 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1215 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1216 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1217 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1218 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1219 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1220 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1221 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1222 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1223 Opela 13 72 učimo albanski
1224 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1225 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1226 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1227 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1228 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1229 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1230 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1231 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1232 Neda 13 72 učimo albanski
1233 Dua 13 72 učimo albanski
1234 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1235 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1236 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1237 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1238 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1239 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1240 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1241 nuki 13 72 učimo albanski
1242 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1243 Marija 13 72 učimo albanski
1244 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1245 nuridin 13 72 učimo albanski
1246 nuki 13 72 učimo albanski
1247 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1248 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1249 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1250 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1251 Mila 13 72 učimo albanski
1252 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1253 nuki 13 73 učimo albanski
1254 Dea 13 73 učimo albanski
1255 Marija 13 73 učimo albanski
1256 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1257 nuki 13 73 učimo albanski
1258 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1259 Pok 13 73 učimo albanski
1260 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1261 asded 13 73 mësojmë serbisht
1262 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1263 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1264 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1265 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1266 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1267 nuki 13 73 učimo albanski
1268 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1269 Dea 13 73 učimo albanski
1270 nuki 13 73 učimo albanski
1271 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1272 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1273 nuki 13 73 učimo albanski
1274 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1275 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1276 nuki 13 73 učimo albanski
1277 nuki 13 73 učimo albanski
1278 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1279 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1280 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1281 nuki 13 73 učimo albanski
1282 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1283 nuki 13 73 učimo albanski
1284 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1285 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1286 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1287 nuki 13 73 učimo albanski
1288 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1289 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1290 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1291 nuki 13 73 učimo albanski
1292 Melida 13 74 učimo albanski
1293 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1294 Dea 13 74 učimo albanski
1295 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1296 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1297 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1298 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1299 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1300 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1301 Lupa 13 74 učimo albanski
1302 niti 13 74 mësojmë serbisht
1303 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1304 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1305 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1306 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1307 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1308 sada 13 74 mësojmë serbisht
1309 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1310 lira 13 75 mësojmë serbisht
1311 nuki 13 75 učimo albanski
1312 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1313 nuki 13 75 učimo albanski
1314 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1315 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1316 nuki 13 75 učimo albanski
1317 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1318 omer 13 75 učimo albanski
1319 nuki 13 75 učimo albanski
1320 nuki 13 75 učimo albanski
1321 oki 13 75 mësojmë serbisht
1322 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1323 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1324 ads 13 75 mësojmë serbisht
1325 saq 13 75 mësojmë serbisht
1326 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1327 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1328 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1329 Dua 13 75 učimo albanski
1330 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1331 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1332 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1333 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1334 nuki 13 75 učimo albanski
1335 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1336 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1337 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1338 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1339 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1340 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1341 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1342 nuki 13 75 učimo albanski
1343 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1344 nuki 13 75 učimo albanski
1345 nuki 13 75 učimo albanski
1346 nuki 13 75 učimo albanski
1347 nuki 13 76 učimo albanski
1348 sada 13 76 mësojmë serbisht
1349 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1350 nuki 13 76 učimo albanski
1351 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1352 nuki 13 76 učimo albanski
1353 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1354 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1355 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1356 sed 13 76 mësojmë serbisht
1357 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1358 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1359 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1360 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1361 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1362 nuki 13 76 učimo albanski
1363 omer 13 76 učimo albanski
1364 omer 13 76 učimo albanski
1365 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1366 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1367 nuki 13 76 učimo albanski
1368 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1369 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1370 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1371 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1372 nuridin 13 77 učimo albanski
1373 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1374 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1375 nuki 13 77 učimo albanski
1376 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1377 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1378 Dua 13 77 učimo albanski
1379 lala 13 77 mësojmë serbisht
1380 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1381 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1382 nuki 13 77 učimo albanski
1383 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1384 nuki 13 77 učimo albanski
1385 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1386 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1387 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1388 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1389 lala 13 77 mësojmë serbisht
1390 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1391 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1392 nuki 13 77 učimo albanski
1393 nuridin 13 77 učimo albanski
1394 omer 13 77 učimo albanski
1395 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1396 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1397 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1398 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1399 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1400 arta 13 77 mësojmë serbisht
1401 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1402 omer 13 77 učimo albanski
1403 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1404 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1405 nuki 13 77 učimo albanski
1406 nuki 13 77 učimo albanski
1407 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1408 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1409 niti 13 78 mësojmë serbisht
1410 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1411 nuki 13 78 učimo albanski
1412 Ena 13 78 učimo albanski
1413 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1414 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1415 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1416 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1417 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1418 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1419 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1420 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1421 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1422 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1423 nuki 13 78 učimo albanski
1424 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1425 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1426 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1427 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1428 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1429 nuki 13 78 učimo albanski
1430 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1431 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1432 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1433 nuki 13 78 učimo albanski
1434 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1435 Maja 13 79 učimo albanski
1436 DES 13 79 mësojmë serbisht
1437 nuki 13 79 učimo albanski
1438 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1439 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1440 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1441 nuki 13 79 učimo albanski
1442 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1443 nuki 13 79 učimo albanski
1444 nuki 13 79 učimo albanski
1445 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1446 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1447 nuki 13 79 učimo albanski
1448 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1449 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1450 nuki 13 79 učimo albanski
1451 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1452 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1453 nuki 13 79 učimo albanski
1454 nuki 13 79 učimo albanski
1455 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1456 nuki 13 79 učimo albanski
1457 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1458 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1459 Dua 13 79 učimo albanski
1460 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1461 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1462 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1463 nuki 13 79 učimo albanski
1464 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1465 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1466 Melida 13 80 učimo albanski
1467 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1468 nuki 13 80 učimo albanski
1469 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1470 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1471 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1472 SED 13 80 mësojmë serbisht
1473 sada 13 80 mësojmë serbisht
1474 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1475 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1476 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1477 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1478 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1479 Dua 13 80 učimo albanski
1480 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1481 Dea 13 80 učimo albanski
1482 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1483 nuki 13 80 učimo albanski
1484 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1485 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1486 sads 13 81 mësojmë serbisht
1487 nuki 13 81 učimo albanski
1488 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1489 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1490 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1491 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1492 final 13 81 mësojmë serbisht
1493 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1494 omer 13 81 učimo albanski
1495 nuki 13 81 učimo albanski
1496 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1497 omer 13 81 učimo albanski
1498 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1499 nuki 13 81 učimo albanski
1500 nuki 13 81 učimo albanski
1501 omer 13 81 učimo albanski
1502 anela 13 81 učimo albanski
1503 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1504 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1505 7777 13 81 mësojmë serbisht
1506 nuki 13 81 učimo albanski
1507 omer 13 81 učimo albanski
1508 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1509 lala 13 81 mësojmë serbisht
1510 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1511 nuki 13 81 učimo albanski
1512 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1513 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1514 Melida 13 81 učimo albanski
1515 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1516 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1517 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1518 arta 13 82 mësojmë serbisht
1519 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1520 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1521 nuki 13 82 učimo albanski
1522 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1523 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1524 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1525 lule 13 82 mësojmë serbisht
1526 nuki 13 82 učimo albanski
1527 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1528 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1529 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1530 arta 13 82 učimo albanski
1531 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1532 nuki 13 82 učimo albanski
1533 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1534 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1535 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1536 nuki 13 82 učimo albanski
1537 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1538 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1539 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1540 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1541 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1542 Melida 13 83 učimo albanski
1543 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1544 lia 13 83 mësojmë serbisht
1545 nuki 13 83 učimo albanski
1546 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1547 nuki 13 83 učimo albanski
1548 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1549 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1550 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1551 Lena 13 83 učimo albanski
1552 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1553 nuki 13 83 učimo albanski
1554 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1555 sew 13 83 mësojmë serbisht
1556 nuki 13 83 učimo albanski
1557 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1558 Dina 13 83 učimo albanski
1559 swe 13 83 mësojmë serbisht
1560 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1561 nuki 13 84 učimo albanski
1562 Melida 13 84 učimo albanski
1563 omer 13 84 učimo albanski
1564 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1565 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1566 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1567 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1568 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1569 nuki 13 84 učimo albanski
1570 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1571 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1572 Dua 13 84 učimo albanski
1573 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1574 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1575 omer 13 84 učimo albanski
1576 omer 13 84 učimo albanski
1577 omer 13 84 učimo albanski
1578 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1579 omer 13 84 učimo albanski
1580 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1581 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1582 omer 13 84 učimo albanski
1583 arta 13 84 mësojmë serbisht
1584 omer 13 85 učimo albanski
1585 nuridin 13 85 učimo albanski
1586 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1587 omer 13 85 učimo albanski
1588 nuki 13 85 učimo albanski
1589 Ena 13 85 učimo albanski
1590 nuki 13 85 učimo albanski
1591 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1592 SED 13 85 mësojmë serbisht
1593 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1594 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1595 marija 13 85 učimo albanski
1596 omer 13 85 učimo albanski
1597 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1598 Dua 13 85 učimo albanski
1599 akur 13 85 mësojmë serbisht
1600 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1601 Dua 13 85 učimo albanski
1602 Dua 13 85 učimo albanski
1603 Jkk 13 85 učimo albanski
1604 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1605 omer 13 85 učimo albanski
1606 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1607 nuridin 13 85 učimo albanski
1608 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1609 sksksk 13 86 učimo albanski
1610 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1611 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1612 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1613 nuki 13 86 učimo albanski
1614 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1615 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1616 nuki 13 86 učimo albanski
1617 majda 13 86 mësojmë serbisht
1618 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1619 lia 13 86 mësojmë serbisht
1620 majda 13 86 mësojmë serbisht
1621 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1622 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1623 plazma keks 13 86 učimo albanski
1624 nuki 13 87 učimo albanski
1625 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1626 sed 13 87 mësojmë serbisht
1627 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1628 omer 13 87 učimo albanski
1629 nuki 13 87 učimo albanski
1630 nuki 13 87 učimo albanski
1631 nuki 13 87 učimo albanski
1632 nuridin 13 87 učimo albanski
1633 nuridin 13 87 učimo albanski
1634 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1635 omer 13 87 učimo albanski
1636 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1637 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1638 nuki 13 87 učimo albanski
1639 nuki 13 87 učimo albanski
1640 Lena 13 87 učimo albanski
1641 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1642 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1643 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1644 Dua 13 87 učimo albanski
1645 SED 13 87 mësojmë serbisht
1646 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1647 nuki 13 87 učimo albanski
1648 marija 13 87 učimo albanski
1649 nuki 13 87 učimo albanski
1650 awe 13 87 mësojmë serbisht
1651 Ena 13 87 učimo albanski
1652 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1653 omer 13 88 učimo albanski
1654 Melida 13 88 učimo albanski
1655 omer 13 88 učimo albanski
1656 liu 13 88 učimo albanski
1657 omer 13 88 učimo albanski
1658 nuki 13 88 učimo albanski
1659 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1660 nuki 13 88 učimo albanski
1661 omer 13 88 učimo albanski
1662 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1663 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1664 omer 13 88 učimo albanski
1665 omer 13 88 učimo albanski
1666 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1667 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1668 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1669 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1670 nuki 13 89 učimo albanski
1671 nuki 13 89 učimo albanski
1672 nuki 13 89 učimo albanski
1673 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1674 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1675 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1676 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1677 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1678 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1679 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1680 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1681 sed 13 89 mësojmë serbisht
1682 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1683 nuki 13 89 učimo albanski
1684 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1685 nuki 13 89 učimo albanski
1686 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1687 nuki 13 89 učimo albanski
1688 Melida 13 89 učimo albanski
1689 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1690 nuki 13 89 učimo albanski
1691 sed 13 89 mësojmë serbisht
1692 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1693 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1694 nuki 13 89 učimo albanski
1695 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1696 omer 13 90 učimo albanski
1697 nuki 13 90 učimo albanski
1698 Melida 13 90 učimo albanski
1699 Sada 13 90 mësojmë serbisht
1700 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1701 nuki 13 90 učimo albanski
1702 nuki 13 90 učimo albanski
1703 Dea 13 90 učimo albanski
1704 Pet 13 90 mësojmë serbisht
1705 nuki 13 90 učimo albanski
1706 575 13 90 mësojmë serbisht
1707 miki 13 90 mësojmë serbisht
1708 faton 13 90 mësojmë serbisht
1709 omer 13 90 učimo albanski
1710 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1711 DER 13 90 mësojmë serbisht
1712 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
1713 Rona 13 90 mësojmë serbisht
1714 Dua 13 90 učimo albanski
1715 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
1716 une 13 91 mësojmë serbisht
1717 grindr 13 91 mësojmë serbisht
1718 arta 13 91 mësojmë serbisht
1719 sada 13 91 mësojmë serbisht
1720 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1721 nuki 13 91 učimo albanski
1722 nuki 13 91 učimo albanski
1723 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1724 lia 13 91 mësojmë serbisht
1725 keka 13 92 mësojmë serbisht
1726 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
1727 0202 13 92 mësojmë serbisht
1728 nuridin 13 92 učimo albanski
1729 ers 13 92 mësojmë serbisht
1730 nuridin 13 92 učimo albanski
1731 ane 13 93 učimo albanski
1732 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1733 wsq 13 93 mësojmë serbisht
1734 wer 13 93 učimo albanski
1735 lia 13 94 mësojmë serbisht
1736 nuki 13 94 učimo albanski
1737 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1738 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1739 nuridin 13 94 učimo albanski
1740 nuridin 13 94 učimo albanski
1741 sed 13 94 mësojmë serbisht
1742 nuki 13 94 učimo albanski
1743 nuki 13 94 učimo albanski
1744 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1745 sed 13 94 mësojmë serbisht
1746 nuki 13 94 učimo albanski
1747 marija 13 94 učimo albanski
1748 awe 13 95 mësojmë serbisht
1749 sew 13 95 mësojmë serbisht
1750 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
1751 wes 13 96 mësojmë serbisht
1752 alala 13 96 učimo albanski
1753 sed 13 96 mësojmë serbisht
1754 omer 13 97 učimo albanski
1755 arta 13 97 mësojmë serbisht
1756 nurce 13 97 učimo albanski
1757 omer 13 97 učimo albanski
1758 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1759 nurce 13 97 učimo albanski
1760 nuki 13 97 učimo albanski
1761 der 13 97 mësojmë serbisht
1762 nuki 13 97 učimo albanski
1763 sada 13 97 mësojmë serbisht
1764 nuki 13 98 učimo albanski
1765 nuki 13 98 učimo albanski
1766 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
1767 nuki 13 98 učimo albanski
1768 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1769 nuki 13 98 učimo albanski
1770 arta 13 98 mësojmë serbisht
1771 fds 13 98 mësojmë serbisht
1772 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1773 hre 13 99 učimo albanski
1774 srw 13 99 mësojmë serbisht
1775 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1776 liu 13 99 mësojmë serbisht
1777 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1778 nuki 13 100 učimo albanski
1779 nuki 13 100 učimo albanski
1780 dea 13 100 mësojmë serbisht
1781 sew 13 100 mësojmë serbisht
1782 lia 13 100 mësojmë serbisht
1783 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1784 lia 13 101 mësojmë serbisht
1785 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1786 mmm 13 102 mësojmë serbisht
1787 omer 13 102 učimo albanski
1788 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1789 omer 13 102 učimo albanski
1790 anela 13 102 učimo albanski
1791 lia 13 102 mësojmë serbisht
1792 lia 13 102 mësojmë serbisht
1793 Krešo 13 102 učimo albanski
1794 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1795 sem 13 102 mësojmë serbisht
1796 nuki 13 103 učimo albanski
1797 nuki 13 103 učimo albanski
1798 anela 13 103 učimo albanski
1799 der 13 103 mësojmë serbisht
1800 der 13 103 mësojmë serbisht
1801 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1802 luka 13 105 učimo albanski
1803 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1804 lia 13 105 mësojmë serbisht
1805 liu 13 105 mësojmë serbisht
1806 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1807 vanja 13 106 učimo albanski
1808 ssss 13 106 mësojmë serbisht
1809 lia 13 106 mësojmë serbisht
1810 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1811 sew 13 107 mësojmë serbisht
1812 mila 13 107 učimo albanski
1813 lio 13 107 mësojmë serbisht
1814 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1815 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1816 33... 13 110 mësojmë serbisht
1817 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1818 erd 13 112 mësojmë serbisht
1819 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1820 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1821 mmm 13 114 mësojmë serbisht
1822 lia 13 115 mësojmë serbisht
1823 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
1824 qaw 13 116 mësojmë serbisht
1825 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
1826 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1827 nnn 13 120 mësojmë serbisht
1828 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
1829 emina 13 120 mësojmë serbisht
1830 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1831 arta 13 120 mësojmë serbisht
1832 Sicko 13 120 učimo albanski
1833 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1834 nnn 12 39 mësojmë serbisht
1835 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1836 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1837 Porter 12 53 učimo albanski
1838 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1839 Neda 12 53 učimo albanski
1840 Miki 12 53 učimo albanski
1841 Uru 12 54 mësojmë serbisht
1842 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1843 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1844 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
1845 Miki 12 55 učimo albanski
1846 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1847 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1848 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
1849 nuki 12 56 učimo albanski
1850 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
1851 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
1852 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
1853 nuki 12 56 učimo albanski
1854 Bajrami 12 57 učimo albanski
1855 viki 12 57 učimo albanski
1856 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
1857 Miki 12 57 učimo albanski
1858 Dua 12 58 učimo albanski
1859 Neda 12 58 učimo albanski
1860 Pos 12 58 učimo albanski
1861 Maja 12 58 učimo albanski
1862 Lpo 12 58 učimo albanski
1863 Miki 12 58 učimo albanski
1864 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
1865 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
1866 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1867 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1868 nuki 12 59 učimo albanski
1869 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
1870 Maja 12 59 učimo albanski
1871 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
1872 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
1873 nuki 12 59 učimo albanski
1874 nuki 12 59 učimo albanski
1875 nuki 12 59 učimo albanski
1876 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1877 kralj 12 60 mësojmë serbisht
1878 nuki 12 60 učimo albanski
1879 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1880 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
1881 nuki 12 60 učimo albanski
1882 Maja 12 60 učimo albanski
1883 Marija 12 60 učimo albanski
1884 filip dimic 12 60 učimo albanski
1885 Lap 12 60 učimo albanski
1886 nuki 12 60 učimo albanski
1887 nuki 12 60 učimo albanski
1888 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1889 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1890 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
1891 Kun 12 61 mësojmë serbisht
1892 Marija 12 61 učimo albanski
1893 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1894 Linda 12 61 mësojmë serbisht
1895 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1896 Iei 12 61 mësojmë serbisht
1897 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
1898 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1899 nuridin 12 61 učimo albanski
1900 nuridin 12 61 učimo albanski
1901 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
1902 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
1903 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1904 Hhhh 12 62 učimo albanski
1905 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1906 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1907 Marija 12 62 učimo albanski
1908 Dua 12 62 učimo albanski
1909 Plut 12 62 učimo albanski
1910 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
1911 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
1912 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1913 Lua 12 62 učimo albanski
1914 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1915 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1916 IOM 12 62 mësojmë serbisht
1917 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1918 memo 12 62 učimo albanski
1919 Maja 12 62 učimo albanski
1920 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
1921 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1922 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
1923 Neda 12 63 učimo albanski
1924 Uru 12 63 mësojmë serbisht
1925 Maria 12 63 učimo albanski
1926 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1927 Jja 12 63 mësojmë serbisht
1928 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1929 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
1930 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
1931 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1932 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1933 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1934 Maja 12 63 učimo albanski
1935 Maja 12 63 učimo albanski
1936 Dea 12 63 učimo albanski
1937 Maja 12 63 učimo albanski
1938 asdad 12 64 mësojmë serbisht
1939 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1940 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1941 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1942 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1943 Marija 12 64 učimo albanski
1944 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1945 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1946 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1947 mila 12 64 učimo albanski
1948 Linda 12 64 mësojmë serbisht
1949 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
1950 Maja 12 64 učimo albanski
1951 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
1952 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
1953 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
1954 Marija 12 64 učimo albanski
1955 Abc 12 64 mësojmë serbisht
1956 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
1957 mila 12 65 učimo albanski
1958 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
1959 Maja 12 65 učimo albanski
1960 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
1961 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
1962 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1963 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
1964 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
1965 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1966 Marija 12 65 učimo albanski
1967 Marija 12 65 učimo albanski
1968 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1969 Maja 12 65 učimo albanski
1970 Anc 12 65 mësojmë serbisht
1971 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
1972 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1973 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1974 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1975 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1976 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
1977 Maja 12 65 učimo albanski
1978 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1979 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1980 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1981 Maja 12 66 učimo albanski
1982 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1983 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1984 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1985 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1986 nuki 12 66 učimo albanski
1987 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1988 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1989 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1990 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1991 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1992 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1993 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
1994 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1995 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1996 mila 12 66 učimo albanski
1997 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
1998 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
1999 Maja 12 66 učimo albanski
2000 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2001 sada 12 67 mësojmë serbisht
2002 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2003 nuki 12 67 učimo albanski
2004 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2005 Marija 12 67 učimo albanski
2006 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2007 Maja 12 67 učimo albanski
2008 Maja 12 67 učimo albanski
2009 Maja 12 67 učimo albanski
2010 Posta 12 67 učimo albanski
2011 Pol 12 67 učimo albanski
2012 Asyy 12 67 učimo albanski
2013 nuki 12 67 učimo albanski
2014 Marija 12 67 učimo albanski
2015 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2016 nuki 12 67 učimo albanski
2017 Uko 12 67 učimo albanski
2018 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2019 nuki 12 67 učimo albanski
2020 nuki 12 68 učimo albanski
2021 omer 12 68 učimo albanski
2022 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2023 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2024 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2025 Area 12 68 učimo albanski
2026 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2027 gguu 12 68 učimo albanski
2028 omer 12 68 učimo albanski
2029 nuki 12 68 učimo albanski
2030 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2031 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2032 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2033 Ata 12 68 učimo albanski
2034 Marija 12 68 učimo albanski
2035 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2036 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2037 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2038 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2039 mila 12 68 učimo albanski
2040 Marija 12 68 učimo albanski
2041 Plkj 12 68 učimo albanski
2042 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2043 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2044 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2045 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2046 Maja 12 68 učimo albanski
2047 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2048 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2049 Marija 12 68 učimo albanski
2050 faton 12 69 mësojmë serbisht
2051 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2052 nuki 12 69 učimo albanski
2053 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2054 nuki 12 69 učimo albanski
2055 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2056 nuki 12 69 učimo albanski
2057 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2058 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2059 Maja 12 69 učimo albanski
2060 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2061 nuki 12 69 učimo albanski
2062 nuki 12 69 učimo albanski
2063 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2064 nuki 12 69 učimo albanski
2065 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2066 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2067 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2068 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2069 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2070 Marija 12 70 učimo albanski
2071 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2072 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2073 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2074 Maja 12 70 učimo albanski
2075 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2076 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2077 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2078 nuki 12 71 učimo albanski
2079 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2080 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2081 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2082 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2083 mila 12 71 učimo albanski
2084 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2085 nuridin 12 71 učimo albanski
2086 riti 12 71 mësojmë serbisht
2087 arta 12 71 mësojmë serbisht
2088 Ena 12 71 učimo albanski
2089 Yaser 12 71 učimo albanski
2090 Marija 12 71 učimo albanski
2091 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2092 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2093 Dea 12 71 učimo albanski
2094 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2095 nuki 12 71 učimo albanski
2096 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2097 Marija 12 71 učimo albanski
2098 nuki 12 71 učimo albanski
2099 scs 12 71 mësojmë serbisht
2100 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2101 nuki 12 71 učimo albanski
2102 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2103 nuki 12 71 učimo albanski
2104 nuki 12 71 učimo albanski
2105 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2106 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2107 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2108 nuridin 12 71 učimo albanski
2109 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2110 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2111 Kingu 12 71 učimo albanski
2112 nuridin 12 72 učimo albanski
2113 nuridin 12 72 učimo albanski
2114 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2115 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2116 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2117 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2118 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2119 rrttt 12 72 učimo albanski
2120 nuki 12 72 učimo albanski
2121 Asad 12 72 učimo albanski
2122 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2123 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2124 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2125 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2126 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2127 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2128 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2129 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2130 Meka 12 72 učimo albanski
2131 nuki 12 72 učimo albanski
2132 Maja 12 72 učimo albanski
2133 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2134 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2135 Dye 12 72 učimo albanski
2136 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2137 nuki 12 72 učimo albanski
2138 nuki 12 72 učimo albanski
2139 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2140 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2141 Maja 12 73 učimo albanski
2142 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2143 luka 12 73 mësojmë serbisht
2144 nuki 12 73 učimo albanski
2145 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2146 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2147 Marija 12 73 učimo albanski
2148 Selma 12 73 učimo albanski
2149 Pol 12 73 učimo albanski
2150 nuki 12 73 učimo albanski
2151 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2152 nuridin 12 73 učimo albanski
2153 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2154 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2155 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2156 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2157 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2158 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2159 arta 12 73 mësojmë serbisht
2160 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2161 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2162 omer 12 74 učimo albanski
2163 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2164 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2165 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2166 nuki 12 74 učimo albanski
2167 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2168 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2169 omer 12 74 učimo albanski
2170 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2171 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2172 pop 12 74 mësojmë serbisht
2173 Ena 12 74 učimo albanski
2174 Dua 12 74 učimo albanski
2175 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2176 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2177 nuki 12 74 učimo albanski
2178 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2179 Adas 12 74 učimo albanski
2180 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2181 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2182 Edin 12 74 učimo albanski
2183 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2184 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2185 Dua 12 74 učimo albanski
2186 Dua 12 75 učimo albanski
2187 Dua 12 75 učimo albanski
2188 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2189 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2190 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2191 nuki 12 75 učimo albanski
2192 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2193 omer 12 75 učimo albanski
2194 nuki 12 75 učimo albanski
2195 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2196 nuki 12 75 učimo albanski
2197 Dua 12 75 učimo albanski
2198 anela 12 75 učimo albanski
2199 nuki 12 75 učimo albanski
2200 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2201 omer 12 75 učimo albanski
2202 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2203 nuki 12 75 učimo albanski
2204 nuki 12 75 učimo albanski
2205 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2206 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2207 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2208 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2209 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2210 Gaz 12 75 učimo albanski
2211 aca 12 75 učimo albanski
2212 sss 12 75 mësojmë serbisht
2213 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2214 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2215 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2216 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2217 Melida 12 76 učimo albanski
2218 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2219 lala 12 76 mësojmë serbisht
2220 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2221 nuki 12 76 učimo albanski
2222 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2223 Dasani 12 76 učimo albanski
2224 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2225 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2226 nuki 12 76 učimo albanski
2227 Suada 12 76 učimo albanski
2228 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2229 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2230 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2231 nuki 12 77 učimo albanski
2232 Maja 12 77 učimo albanski
2233 nuki 12 77 učimo albanski
2234 nuki 12 77 učimo albanski
2235 omer 12 77 učimo albanski
2236 nuki 12 77 učimo albanski
2237 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2238 Kika 12 77 učimo albanski
2239 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2240 Miki 12 77 učimo albanski
2241 545154 12 77 mësojmë serbisht
2242 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2243 nuki 12 77 učimo albanski
2244 faton 12 77 mësojmë serbisht
2245 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2246 nuki 12 77 učimo albanski
2247 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2248 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2249 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2250 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2251 nuki 12 77 učimo albanski
2252 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2253 nuki 12 77 učimo albanski
2254 nuki 12 77 učimo albanski
2255 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2256 nuki 12 77 učimo albanski
2257 nuki 12 77 učimo albanski
2258 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2259 nuki 12 77 učimo albanski
2260 Dua 12 77 učimo albanski
2261 nuki 12 77 učimo albanski
2262 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2263 nuki 12 77 učimo albanski
2264 Dua 12 77 učimo albanski
2265 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2266 omer 12 77 učimo albanski
2267 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2268 Marija 12 77 učimo albanski
2269 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2270 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2271 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2272 nuki 12 78 učimo albanski
2273 Dua 12 78 učimo albanski
2274 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2275 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2276 nuridin 12 78 učimo albanski
2277 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2278 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2279 niti 12 78 mësojmë serbisht
2280 nuridin 12 78 učimo albanski
2281 Dua 12 78 učimo albanski
2282 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2283 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2284 Zulo 12 78 učimo albanski
2285 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2286 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2287 nuki 12 78 učimo albanski
2288 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2289 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2290 nuki 12 78 učimo albanski
2291 nuki 12 78 učimo albanski
2292 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2293 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2294 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2295 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2296 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2297 nuki 12 79 učimo albanski
2298 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2299 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2300 nuki 12 79 učimo albanski
2301 Dua 12 79 učimo albanski
2302 Dea 12 79 učimo albanski
2303 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2304 Maja 12 79 učimo albanski
2305 nuki 12 79 učimo albanski
2306 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2307 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2308 nuki 12 79 učimo albanski
2309 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2310 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2311 memo 12 79 učimo albanski
2312 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2313 Selma 12 79 učimo albanski
2314 dddeee 12 79 učimo albanski
2315 MARIJA 12 80 učimo albanski
2316 nuki 12 80 učimo albanski
2317 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2318 nuki 12 80 učimo albanski
2319 Dea 12 80 učimo albanski
2320 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2321 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2322 omer 12 80 učimo albanski
2323 nuki 12 80 učimo albanski
2324 omer 12 80 učimo albanski
2325 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2326 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2327 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2328 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2329 DER 12 80 mësojmë serbisht
2330 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2331 nuki 12 80 učimo albanski
2332 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2333 nuki 12 80 učimo albanski
2334 fffff 12 80 učimo albanski
2335 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2336 Suada 12 80 učimo albanski
2337 nuki 12 80 učimo albanski
2338 Hjj 12 81 učimo albanski
2339 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2340 nuki 12 81 učimo albanski
2341 Jasmina 12 81 učimo albanski
2342 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2343 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2344 nuki 12 81 učimo albanski
2345 nuki 12 81 učimo albanski
2346 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2347 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2348 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2349 nuridin 12 81 učimo albanski
2350 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2351 nuki 12 81 učimo albanski
2352 nuki 12 81 učimo albanski
2353 nuki 12 81 učimo albanski
2354 nuki 12 81 učimo albanski
2355 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2356 ffeer 12 81 učimo albanski
2357 nuki 12 81 učimo albanski
2358 Melida 12 81 učimo albanski
2359 nuki 12 81 učimo albanski
2360 nuki 12 81 učimo albanski
2361 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2362 nuridin 12 81 učimo albanski
2363 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2364 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2365 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2366 nuki 12 81 učimo albanski
2367 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2368 nuki 12 81 učimo albanski
2369 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2370 Dua 12 81 učimo albanski
2371 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2372 Lena 12 82 učimo albanski
2373 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2374 nuki 12 82 učimo albanski
2375 SED 12 82 mësojmë serbisht
2376 Marija 12 82 učimo albanski
2377 liu 12 82 mësojmë serbisht
2378 omer 12 82 učimo albanski
2379 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2380 Maja 12 82 učimo albanski
2381 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2382 Maja 12 82 učimo albanski
2383 nuki 12 82 učimo albanski
2384 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2385 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2386 sed 12 82 mësojmë serbisht
2387 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2388 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2389 Dea 12 82 učimo albanski
2390 omer 12 82 učimo albanski
2391 omer 12 82 učimo albanski
2392 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2393 nuki 12 82 učimo albanski
2394 nuki 12 82 učimo albanski
2395 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2396 Dua 12 82 učimo albanski
2397 omer 12 82 učimo albanski
2398 nuki 12 82 učimo albanski
2399 nuki 12 82 učimo albanski
2400 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2401 ldls 12 83 učimo albanski
2402 nuki 12 83 učimo albanski
2403 Melida 12 83 učimo albanski
2404 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2405 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2406 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2407 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2408 Melida 12 83 učimo albanski
2409 Dina 12 83 učimo albanski
2410 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2411 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2412 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2413 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2414 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2415 mila 12 83 učimo albanski
2416 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2417 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2418 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2419 omer 12 83 učimo albanski
2420 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2421 nuki 12 83 učimo albanski
2422 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2423 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2424 Lena 12 83 učimo albanski
2425 omer 12 83 učimo albanski
2426 daf 12 83 mësojmë serbisht
2427 lala 12 83 mësojmë serbisht
2428 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2429 omer 12 84 učimo albanski
2430 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2431 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2432 Melida 12 84 učimo albanski
2433 Melida 12 84 učimo albanski
2434 nuki 12 84 učimo albanski
2435 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2436 nuki 12 84 učimo albanski
2437 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2438 Dua 12 84 učimo albanski
2439 nuki 12 84 učimo albanski
2440 nuki 12 84 učimo albanski
2441 Dua 12 84 učimo albanski
2442 nurce 12 84 učimo albanski
2443 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2444 omer 12 84 učimo albanski
2445 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2446 Dua 12 84 učimo albanski
2447 nurce 12 84 učimo albanski
2448 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2449 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2450 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2451 Melida 12 84 učimo albanski
2452 Sara 12 85 učimo albanski
2453 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2454 Dua 12 85 učimo albanski
2455 nuridin 12 85 učimo albanski
2456 nuki 12 85 učimo albanski
2457 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2458 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2459 Trep 12 85 učimo albanski
2460 nuki 12 85 učimo albanski
2461 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2462 Melida 12 85 učimo albanski
2463 nuki 12 85 učimo albanski
2464 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2465 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2466 nuki 12 85 učimo albanski
2467 nuki 12 85 učimo albanski
2468 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2469 nuki 12 85 učimo albanski
2470 omer 12 85 učimo albanski
2471 nuki 12 85 učimo albanski
2472 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2473 nuki 12 85 učimo albanski
2474 Melida 12 85 učimo albanski
2475 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2476 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2477 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2478 anela 12 85 učimo albanski
2479 nuki 12 85 učimo albanski
2480 Melida 12 85 učimo albanski
2481 Melida 12 85 učimo albanski
2482 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2483 nuki 12 85 učimo albanski
2484 omer 12 85 učimo albanski
2485 Melida 12 85 učimo albanski
2486 Neeaa 12 86 učimo albanski
2487 Dua 12 86 učimo albanski
2488 omer 12 86 učimo albanski
2489 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2490 zaza 12 86 učimo albanski
2491 jakak 12 86 učimo albanski
2492 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2493 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2494 nuki 12 86 učimo albanski
2495 Melida 12 86 učimo albanski
2496 Rona 12 86 učimo albanski
2497 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2498 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2499 Melida 12 86 učimo albanski
2500 nuki 12 86 učimo albanski
2501 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2502 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2503 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2504 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2505 Ena 12 86 učimo albanski
2506 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2507 Melida 12 86 učimo albanski
2508 Dua 12 86 učimo albanski
2509 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2510 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2511 artan 12 86 mësojmë serbisht
2512 omer 12 86 učimo albanski
2513 nuki 12 86 učimo albanski
2514 nuki 12 86 učimo albanski
2515 Dua 12 87 učimo albanski
2516 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2517 DES 12 87 mësojmë serbisht
2518 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2519 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2520 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2521 nuki 12 87 učimo albanski
2522 Luna 12 87 učimo albanski
2523 Dua 12 87 učimo albanski
2524 aca 12 87 učimo albanski
2525 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2526 nuki 12 87 učimo albanski
2527 Dua 12 87 učimo albanski
2528 sis 12 87 mësojmë serbisht
2529 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2530 nuki 12 88 učimo albanski
2531 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2532 Dua 12 88 učimo albanski
2533 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2534 Fizi 12 88 učimo albanski
2535 DER 12 88 mësojmë serbisht
2536 Melida 12 88 učimo albanski
2537 sed 12 88 mësojmë serbisht
2538 Mila 12 88 učimo albanski
2539 nuki 12 88 učimo albanski
2540 Dua 12 88 učimo albanski
2541 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2542 nuki 12 88 učimo albanski
2543 Dua 12 88 učimo albanski
2544 Dea 12 88 učimo albanski
2545 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2546 nuki 12 88 učimo albanski
2547 nuki 12 88 učimo albanski
2548 nuki 12 88 učimo albanski
2549 nuki 12 88 učimo albanski
2550 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2551 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2552 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2553 nuki 12 88 učimo albanski
2554 Dea 12 88 učimo albanski
2555 0202 12 89 učimo albanski
2556 Dina 12 89 učimo albanski
2557 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2558 nuki 12 89 učimo albanski
2559 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2560 DER 12 89 mësojmë serbisht
2561 Arta 12 89 učimo albanski
2562 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
2563 Dea 12 89 učimo albanski
2564 nuki 12 89 učimo albanski
2565 nuki 12 89 učimo albanski
2566 Melida 12 89 učimo albanski
2567 nuki 12 89 učimo albanski
2568 mila 12 89 učimo albanski
2569 Suada 12 89 učimo albanski
2570 nuki 12 89 učimo albanski
2571 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
2572 Suada 12 89 učimo albanski
2573 nuki 12 89 učimo albanski
2574 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2575 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2576 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2577 Aero 12 90 učimo albanski
2578 nuki 12 90 učimo albanski
2579 nuki 12 90 učimo albanski
2580 aaa 12 90 mësojmë serbisht
2581 Tuar 12 90 učimo albanski
2582 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2583 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
2584 anela 12 90 učimo albanski
2585 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2586 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
2587 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2588 561436 12 90 mësojmë serbisht
2589 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
2590 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
2591 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2592 popo 12 90 mësojmë serbisht
2593 nuki 12 90 učimo albanski
2594 voc 12 90 mësojmë serbisht
2595 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
2596 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2597 nuki 12 90 učimo albanski
2598 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2599 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
2600 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2601 DER 12 90 mësojmë serbisht
2602 MSN 12 90 mësojmë serbisht
2603 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
2604 ziko 12 90 mësojmë serbisht
2605 nuki 12 91 učimo albanski
2606 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
2607 Melida 12 91 učimo albanski
2608 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
2609 nuki 12 91 učimo albanski
2610 fer 12 91 mësojmë serbisht
2611 faton 12 91 mësojmë serbisht
2612 gff 12 91 mësojmë serbisht
2613 nuki 12 91 učimo albanski
2614 nuki 12 91 učimo albanski
2615 nuki 12 91 učimo albanski
2616 Msn 12 91 mësojmë serbisht
2617 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
2618 dea 12 91 mësojmë serbisht
2619 Arta 12 91 mësojmë serbisht
2620 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
2621 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2622 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
2623 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
2624 Niki 12 91 mësojmë serbisht
2625 GRE 12 91 mësojmë serbisht
2626 nuki 12 91 učimo albanski
2627 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2628 sada 12 91 mësojmë serbisht
2629 Ana 12 92 učimo albanski
2630 Saliha 12 92 učimo albanski
2631 nuki 12 92 učimo albanski
2632 Luna 12 92 učimo albanski
2633 MSN 12 92 mësojmë serbisht
2634 54545 12 92 mësojmë serbisht
2635 nuki 12 92 učimo albanski
2636 Dea 12 92 učimo albanski
2637 WES 12 92 mësojmë serbisht
2638 nuki 12 92 učimo albanski
2639 aaa 12 92 mësojmë serbisht
2640 nuki 12 92 učimo albanski
2641 DEA 12 92 mësojmë serbisht
2642 nuki 12 92 učimo albanski
2643 anwla 12 92 učimo albanski
2644 lia 12 92 mësojmë serbisht
2645 nuki 12 92 učimo albanski
2646 Linda 12 92 mësojmë serbisht
2647 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
2648 faton 12 93 mësojmë serbisht
2649 Niti 12 93 mësojmë serbisht
2650 sed 12 93 mësojmë serbisht
2651 lia 12 93 mësojmë serbisht
2652 SED 12 93 mësojmë serbisht
2653 Niki 12 93 mësojmë serbisht
2654 omer 12 93 učimo albanski
2655 omer 12 93 učimo albanski
2656 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2657 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
2658 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
2659 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2660 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2661 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2662 Berna 12 94 mësojmë serbisht
2663 lia 12 94 mësojmë serbisht
2664 Dua 12 94 učimo albanski
2665 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2666 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2667 Linda 12 95 mësojmë serbisht
2668 MELIDA 12 95 učimo albanski
2669 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
2670 Dua 12 95 učimo albanski
2671 omer 12 95 učimo albanski
2672 swe 12 95 mësojmë serbisht
2673 omer 12 95 učimo albanski
2674 lia 12 95 mësojmë serbisht
2675 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
2676 lia 12 96 mësojmë serbisht
2677 marija 12 96 učimo albanski
2678 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2679 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2680 omer 12 96 učimo albanski
2681 arta 12 96 mësojmë serbisht
2682 omer 12 96 učimo albanski
2683 sisi 12 96 mësojmë serbisht
2684 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2685 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
2686 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
2687 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
2688 SWE 12 97 mësojmë serbisht
2689 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2690 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
2691 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
2692 omer 12 98 učimo albanski
2693 omer 12 98 učimo albanski
2694 arta 12 98 mësojmë serbisht
2695 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
2696 lia 12 98 mësojmë serbisht
2697 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
2698 Lena 12 98 učimo albanski
2699 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
2700 Ans 12 99 mësojmë serbisht
2701 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
2702 sed 12 99 mësojmë serbisht
2703 aaa 12 99 mësojmë serbisht
2704 omer 12 99 učimo albanski
2705 omer 12 99 učimo albanski
2706 Dzenan 12 99 učimo albanski
2707 res 12 99 mësojmë serbisht
2708 Baki 12 99 mësojmë serbisht
2709 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
2710 omer 12 100 učimo albanski
2711 nuridin 12 100 učimo albanski
2712 nuridin 12 100 učimo albanski
2713 omer 12 100 učimo albanski
2714 Linda 12 100 mësojmë serbisht
2715 omer 12 100 učimo albanski
2716 omer 12 100 učimo albanski
2717 MRD 12 100 mësojmë serbisht
2718 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
2719 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
2720 Niki 12 101 mësojmë serbisht
2721 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
2722 Melida 12 101 učimo albanski
2723 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2724 Alma 12 101 mësojmë serbisht
2725 nuki 12 101 učimo albanski
2726 nuki 12 101 učimo albanski
2727 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2728 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2729 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2730 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2731 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2732 waq 12 102 mësojmë serbisht
2733 Melida 12 102 učimo albanski
2734 AQE 12 102 mësojmë serbisht
2735 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
2736 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
2737 SARA 12 102 mësojmë serbisht
2738 KIM 12 103 mësojmë serbisht
2739 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2740 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
2741 nurce 12 103 učimo albanski
2742 omer 12 103 učimo albanski
2743 nurce 12 103 učimo albanski
2744 omer 12 103 učimo albanski
2745 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2746 loi 12 103 učimo albanski
2747 SUD 12 103 mësojmë serbisht
2748 omer 12 104 učimo albanski
2749 SEW 12 104 mësojmë serbisht
2750 omer 12 104 učimo albanski
2751 inni 12 104 mësojmë serbisht
2752 arta 12 104 mësojmë serbisht
2753 EMINA 12 104 učimo albanski
2754 banja 12 104 učimo albanski
2755 marija 12 104 učimo albanski
2756 nuki 12 105 učimo albanski
2757 nuki 12 105 učimo albanski
2758 Alma 12 105 mësojmë serbisht
2759 Ana 12 105 učimo albanski
2760 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
2761 baki 12 105 mësojmë serbisht
2762 NED 12 105 mësojmë serbisht
2763 aaa 12 105 mësojmë serbisht
2764 gggg 12 105 mësojmë serbisht
2765 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
2766 ajl 12 106 mësojmë serbisht
2767 kum 12 106 mësojmë serbisht
2768 huhu 12 106 mësojmë serbisht
2769 artan 12 106 mësojmë serbisht
2770 Melida 12 106 učimo albanski
2771 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
2772 sed 12 107 mësojmë serbisht
2773 vanja 12 107 učimo albanski
2774 hhjjk 12 107 učimo albanski
2775 nuridin 12 107 učimo albanski
2776 Niki 12 107 mësojmë serbisht
2777 nuridin 12 107 učimo albanski
2778 nuki 12 108 učimo albanski
2779 nuki 12 108 učimo albanski
2780 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
2781 Melida 12 108 učimo albanski
2782 anas 12 108 mësojmë serbisht
2783 JAS 12 108 mësojmë serbisht
2784 dre 12 109 mësojmë serbisht
2785 omer 12 109 učimo albanski
2786 set 12 109 mësojmë serbisht
2787 omer 12 109 učimo albanski
2788 lia 12 109 mësojmë serbisht
2789 ajl 12 109 mësojmë serbisht
2790 Yalo 12 109 učimo albanski
2791 Alma 12 109 učimo albanski
2792 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
2793 edina 12 111 učimo albanski
2794 sev 12 111 učimo albanski
2795 lia 12 111 mësojmë serbisht
2796 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
2797 luli 12 111 mësojmë serbisht
2798 sen 12 111 mësojmë serbisht
2799 artan 12 112 mësojmë serbisht
2800 selmaa 12 112 učimo albanski
2801 Liu 12 112 mësojmë serbisht
2802 sed 12 112 mësojmë serbisht
2803 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
2804 jul 12 113 mësojmë serbisht
2805 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
2806 res 12 113 mësojmë serbisht
2807 jer 12 114 mësojmë serbisht
2808 ane 12 115 učimo albanski
2809 sssss 12 115 mësojmë serbisht
2810 Naim 12 115 mësojmë serbisht
2811 lio 12 115 mësojmë serbisht
2812 egzona 12 116 mësojmë serbisht
2813 cccc 12 116 mësojmë serbisht
2814 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
2815 sada 12 117 mësojmë serbisht
2816 mmm 12 117 mësojmë serbisht
2817 arta 12 118 mësojmë serbisht
2818 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
2819 Maja 12 119 mësojmë serbisht
2820 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
2821 arta 12 120 mësojmë serbisht
2822 nesa 12 120 učimo albanski
2823 safija 12 120 učimo albanski
2824 ada 12 120 mësojmë serbisht
2825 arta 12 120 mësojmë serbisht
2826 kia 12 120 mësojmë serbisht
2827 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2828 arta 12 120 mësojmë serbisht
2829 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
2830 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
2831 mmm 12 120 mësojmë serbisht
2832 skek 12 120 mësojmë serbisht
2833 joni 12 120 mësojmë serbisht
2834 sheko 12 120 mësojmë serbisht
2835 asd 12 120 mësojmë serbisht
2836 lia 12 120 mësojmë serbisht
2837 egzona 12 120 mësojmë serbisht
2838 eee 12 120 mësojmë serbisht
2839 ssss 12 120 mësojmë serbisht
2840 Milena 12 120 učimo albanski
2841 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
2842 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
2843 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2844 danilo 12 120 mësojmë serbisht
2845 ana 11 41 mësojmë serbisht
2846 uuuu 11 44 učimo albanski
2847 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
2848 Miki 11 49 učimo albanski
2849 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
2850 yllza 11 51 mësojmë serbisht
2851 Miki 11 51 učimo albanski
2852 8888 11 52 mësojmë serbisht
2853 kristina 11 52 učimo albanski
2854 aca 11 53 učimo albanski
2855 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
2856 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
2857 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
2858 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
2859 888 11 56 mësojmë serbisht
2860 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2861 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2862 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
2863 hhh 11 58 mësojmë serbisht
2864 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2865 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2866 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2867 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
2868 Azte 11 58 učimo albanski
2869 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2870 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
2871 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
2872 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2873 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
2874 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2875 Asad 11 60 učimo albanski
2876 nuki 11 60 učimo albanski
2877 Maja 11 60 učimo albanski
2878 22555 11 60 mësojmë serbisht
2879 Njgugug 11 60 učimo albanski
2880 nuki 11 60 učimo albanski
2881 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2882 Abc 11 61 mësojmë serbisht
2883 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
2884 Maja 11 61 učimo albanski
2885 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2886 Plota 11 61 učimo albanski
2887 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2888 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
2889 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2890 nuki 11 62 učimo albanski
2891 nuki 11 62 učimo albanski
2892 Neda 11 62 učimo albanski
2893 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2894 Asd 11 62 mësojmë serbisht
2895 nuki 11 62 učimo albanski
2896 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2897 Marija 11 62 učimo albanski
2898 nuki 11 62 učimo albanski
2899 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2900 nuki 11 62 učimo albanski
2901 nuki 11 62 učimo albanski
2902 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2903 nuki 11 62 učimo albanski
2904 nuki 11 62 učimo albanski
2905 Marija 11 63 učimo albanski
2906 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2907 Neda 11 63 učimo albanski
2908 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2909 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2910 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
2911 Marija 11 63 učimo albanski
2912 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
2913 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2914 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2915 Maja 11 64 učimo albanski
2916 Marija 11 64 učimo albanski
2917 nuki 11 64 učimo albanski
2918 Linda 11 64 mësojmë serbisht
2919 Tarenta 11 64 učimo albanski
2920 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
2921 nuki 11 64 učimo albanski
2922 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
2923 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
2924 Marija 11 64 učimo albanski
2925 Maja 11 64 učimo albanski
2926 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
2927 Marija 11 65 učimo albanski
2928 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
2929 Marija 11 65 učimo albanski
2930 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2931 aaa 11 65 mësojmë serbisht
2932 King 11 65 mësojmë serbisht
2933 Blend 11 65 mësojmë serbisht
2934 Mui 11 65 učimo albanski
2935 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
2936 memo 11 65 učimo albanski
2937 Marija 11 65 učimo albanski
2938 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2939 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2940 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2941 Maja 11 66 učimo albanski
2942 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2943 Jio 11 66 učimo albanski
2944 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2945 Maja 11 66 učimo albanski
2946 Linda 11 66 mësojmë serbisht
2947 Marija 11 66 učimo albanski
2948 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
2949 Ton 11 66 učimo albanski
2950 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
2951 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2952 nuridin 11 66 učimo albanski
2953 nuridin 11 66 učimo albanski
2954 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2955 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
2956 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2957 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
2958 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
2959 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
2960 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
2961 ttt 11 67 mësojmë serbisht
2962 nuki 11 68 učimo albanski
2963 nuki 11 68 učimo albanski
2964 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2965 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2966 nuki 11 68 učimo albanski
2967 nuki 11 68 učimo albanski
2968 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2969 nuki 11 68 učimo albanski
2970 nuki 11 68 učimo albanski
2971 Posta 11 68 učimo albanski
2972 Neda 11 69 učimo albanski
2973 nuki 11 69 učimo albanski
2974 nuki 11 69 učimo albanski
2975 nuki 11 69 učimo albanski
2976 nuki 11 69 učimo albanski
2977 nuki 11 69 učimo albanski
2978 Marija 11 69 učimo albanski
2979 nuki 11 69 učimo albanski
2980 Maja 11 69 učimo albanski
2981 Maja 11 69 učimo albanski
2982 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
2983 Maja 11 69 učimo albanski
2984 Maja 11 69 učimo albanski
2985 nuki 11 70 učimo albanski
2986 mila 11 70 učimo albanski
2987 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
2988 aaa 11 70 mësojmë serbisht
2989 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
2990 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
2991 asd 11 70 učimo albanski
2992 niku 11 70 učimo albanski
2993 faton 11 70 mësojmë serbisht
2994 Maja 11 70 učimo albanski
2995 Dua 11 70 učimo albanski
2996 nuki 11 70 učimo albanski
2997 nuki 11 70 učimo albanski
2998 Maja 11 70 učimo albanski
2999 omer 11 70 učimo albanski
3000 nuki 11 70 učimo albanski
3001 omer 11 70 učimo albanski
3002 Maja 11 70 učimo albanski
3003 niku 11 70 učimo albanski
3004 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3005 Dua 11 70 učimo albanski
3006 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3007 Maja 11 70 učimo albanski
3008 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3009 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3010 Kkkk 11 71 učimo albanski
3011 Neda 11 71 učimo albanski
3012 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3013 nuki 11 71 učimo albanski
3014 asf 11 71 mësojmë serbisht
3015 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3016 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3017 nuki 11 71 učimo albanski
3018 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3019 nuki 11 71 učimo albanski
3020 Musa 11 71 učimo albanski
3021 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3022 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3023 Marija 11 71 učimo albanski
3024 Luna 11 71 učimo albanski
3025 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3026 nuki 11 71 učimo albanski
3027 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3028 nuki 11 72 učimo albanski
3029 nuki 11 72 učimo albanski
3030 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3031 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3032 Suada 11 72 učimo albanski
3033 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3034 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3035 lola 11 72 učimo albanski
3036 nuki 11 72 učimo albanski
3037 Zula 11 72 učimo albanski
3038 nuki 11 72 učimo albanski
3039 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3040 nuki 11 72 učimo albanski
3041 Qwerty 11 72 učimo albanski
3042 nuki 11 72 učimo albanski
3043 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3044 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3045 Marija 11 72 učimo albanski
3046 nuki 11 72 učimo albanski
3047 nuki 11 72 učimo albanski
3048 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3049 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3050 Marija 11 73 učimo albanski
3051 miki 11 73 učimo albanski
3052 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3053 nuridin 11 73 učimo albanski
3054 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3055 biljana 11 73 učimo albanski
3056 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3057 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3058 nuridin 11 73 učimo albanski
3059 nelka 11 73 učimo albanski
3060 Marija 11 73 učimo albanski
3061 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3062 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3063 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3064 Jasmina 11 73 učimo albanski
3065 memo 11 73 učimo albanski
3066 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3067 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3068 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3069 nuki 11 74 učimo albanski
3070 Sara 11 74 učimo albanski
3071 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3072 arta 11 74 učimo albanski
3073 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3074 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3075 Nbgz 11 74 učimo albanski
3076 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3077 nuki 11 74 učimo albanski
3078 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3079 nuki 11 75 učimo albanski
3080 nuki 11 75 učimo albanski
3081 Maja 11 75 učimo albanski
3082 biljana 11 75 učimo albanski
3083 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3084 Dua 11 75 učimo albanski
3085 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3086 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3087 Ena 11 75 učimo albanski
3088 Dua 11 75 učimo albanski
3089 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3090 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3091 Marija 11 76 učimo albanski
3092 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3093 Marija 11 76 učimo albanski
3094 Kika 11 76 učimo albanski
3095 nuridin 11 76 učimo albanski
3096 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3097 nurce 11 76 učimo albanski
3098 Marija 11 76 učimo albanski
3099 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3100 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3101 nurce 11 76 učimo albanski
3102 Atar 11 76 učimo albanski
3103 nuridin 11 76 učimo albanski
3104 Dua 11 76 učimo albanski
3105 King 11 76 mësojmë serbisht
3106 Marija 11 76 učimo albanski
3107 derty 11 76 učimo albanski
3108 nuki 11 77 učimo albanski
3109 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3110 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3111 Asd 11 77 učimo albanski
3112 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3113 nuki 11 77 učimo albanski
3114 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3115 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3116 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3117 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3118 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3119 nuki 11 78 učimo albanski
3120 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3121 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3122 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3123 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3124 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3125 nuki 11 78 učimo albanski
3126 omer 11 78 učimo albanski
3127 omer 11 78 učimo albanski
3128 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3129 nuki 11 78 učimo albanski
3130 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3131 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3132 nuki 11 78 učimo albanski
3133 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3134 Melida 11 78 učimo albanski
3135 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3136 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3137 Marija 11 78 učimo albanski
3138 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3139 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3140 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3141 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3142 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3143 Dua 11 79 učimo albanski
3144 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3145 nuki 11 79 učimo albanski
3146 nuki 11 79 učimo albanski
3147 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3148 Dua 11 79 učimo albanski
3149 Marija 11 79 učimo albanski
3150 nuki 11 79 učimo albanski
3151 nuki 11 80 učimo albanski
3152 nuki 11 80 učimo albanski
3153 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3154 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3155 biljana 11 80 učimo albanski
3156 Melida 11 80 učimo albanski
3157 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3158 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3159 Suada 11 80 učimo albanski
3160 Dua 11 80 učimo albanski
3161 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3162 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3163 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3164 nuki 11 80 učimo albanski
3165 nuki 11 80 učimo albanski
3166 Ena 11 80 učimo albanski
3167 nuki 11 80 učimo albanski
3168 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3169 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3170 Maja 11 80 učimo albanski
3171 Linda 11 80 učimo albanski
3172 nuki 11 80 učimo albanski
3173 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3174 Suada 11 80 učimo albanski
3175 Suada 11 81 učimo albanski
3176 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3177 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3178 nuki 11 81 učimo albanski
3179 nurce 11 81 učimo albanski
3180 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3181 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3182 nuki 11 81 učimo albanski
3183 nuki 11 81 učimo albanski
3184 nuki 11 81 učimo albanski
3185 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3186 Val 11 81 mësojmë serbisht
3187 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3188 nuki 11 81 učimo albanski
3189 nuki 11 81 učimo albanski
3190 nuki 11 81 učimo albanski
3191 nurce 11 81 učimo albanski
3192 nuki 11 81 učimo albanski
3193 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3194 omer 11 82 učimo albanski
3195 nuki 11 82 učimo albanski
3196 nuki 11 82 učimo albanski
3197 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3198 Sara 11 82 učimo albanski
3199 Jasmina 11 82 učimo albanski
3200 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3201 omer 11 82 učimo albanski
3202 Lena 11 82 učimo albanski
3203 Ela 11 82 učimo albanski
3204 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3205 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3206 Yer 11 82 učimo albanski
3207 Suada 11 82 učimo albanski
3208 omer 11 83 učimo albanski
3209 Une 11 83 mësojmë serbisht
3210 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3211 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3212 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3213 nuki 11 83 učimo albanski
3214 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3215 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3216 Melida 11 83 učimo albanski
3217 Dua 11 83 učimo albanski
3218 nuki 11 83 učimo albanski
3219 nuki 11 83 učimo albanski
3220 nuki 11 83 učimo albanski
3221 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3222 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3223 omer 11 83 učimo albanski
3224 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3225 nuki 11 83 učimo albanski
3226 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3227 nuki 11 83 učimo albanski
3228 Suada 11 83 učimo albanski
3229 sala 11 83 mësojmë serbisht
3230 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3231 Maja 11 83 učimo albanski
3232 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3233 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3234 nuki 11 84 učimo albanski
3235 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3236 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3237 marija 11 84 učimo albanski
3238 Babsbs 11 84 učimo albanski
3239 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3240 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3241 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3242 Jaca 11 84 učimo albanski
3243 roki 11 84 učimo albanski
3244 Dua 11 84 učimo albanski
3245 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3246 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3247 Melida 11 84 učimo albanski
3248 nuki 11 84 učimo albanski
3249 Suada 11 84 učimo albanski
3250 Dea 11 84 učimo albanski
3251 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3252 Jaca 11 85 učimo albanski
3253 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3254 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3255 lal 11 85 mësojmë serbisht
3256 biljana 11 86 učimo albanski
3257 nuki 11 86 učimo albanski
3258 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3259 nuki 11 86 učimo albanski
3260 ASAS 11 86 učimo albanski
3261 Babab 11 86 učimo albanski
3262 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3263 Melida 11 86 učimo albanski
3264 Jaca 11 86 učimo albanski
3265 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3266 Era 11 86 učimo albanski
3267 nuki 11 86 učimo albanski
3268 nuki 11 86 učimo albanski
3269 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3270 Maja 11 86 učimo albanski
3271 nuki 11 86 učimo albanski
3272 nuki 11 86 učimo albanski
3273 omer 11 87 učimo albanski
3274 koko 11 87 mësojmë serbisht
3275 nurce 11 87 učimo albanski
3276 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3277 nuki 11 87 učimo albanski
3278 omer 11 87 učimo albanski
3279 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3280 Val 11 87 mësojmë serbisht
3281 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3282 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3283 koko 11 87 mësojmë serbisht
3284 nurce 11 87 učimo albanski
3285 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3286 nuki 11 87 učimo albanski
3287 Melida 11 87 učimo albanski
3288 Lipar 11 88 učimo albanski
3289 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3290 nuki 11 88 učimo albanski
3291 nuki 11 88 učimo albanski
3292 nuki 11 88 učimo albanski
3293 nuki 11 88 učimo albanski
3294 anela 11 88 učimo albanski
3295 Ana 11 88 učimo albanski
3296 omer 11 88 učimo albanski
3297 omer 11 88 učimo albanski
3298 nuki 11 88 učimo albanski
3299 nuki 11 88 učimo albanski
3300 Lea 11 88 učimo albanski
3301 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3302 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3303 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3304 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3305 Dua 11 89 učimo albanski
3306 nuki 11 89 učimo albanski
3307 nuki 11 89 učimo albanski
3308 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3309 nuki 11 89 učimo albanski
3310 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3311 Dea 11 89 učimo albanski
3312 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3313 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3314 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3315 nuki 11 89 učimo albanski
3316 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3317 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3318 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3319 biljana 11 90 učimo albanski
3320 nuki 11 90 učimo albanski
3321 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3322 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3323 Jaca 11 90 učimo albanski
3324 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3325 Dua 11 90 učimo albanski
3326 Una 11 90 učimo albanski
3327 nuki 11 90 učimo albanski
3328 artku 11 90 mësojmë serbisht
3329 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3330 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3331 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3332 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3333 lia 11 91 mësojmë serbisht
3334 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3335 Melida 11 91 učimo albanski
3336 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3337 anela 11 91 učimo albanski
3338 omer 11 91 učimo albanski
3339 Dua 11 91 učimo albanski
3340 omer 11 91 učimo albanski
3341 DER 11 91 mësojmë serbisht
3342 nuki 11 91 učimo albanski
3343 omer 11 91 učimo albanski
3344 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3345 Melida 11 91 učimo albanski
3346 omer 11 91 učimo albanski
3347 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3348 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3349 nuki 11 91 učimo albanski
3350 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3351 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3352 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3353 nuki 11 92 učimo albanski
3354 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3355 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3356 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3357 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3358 Dina 11 92 učimo albanski
3359 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3360 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3361 Melida 11 92 učimo albanski
3362 nuridin 11 92 učimo albanski
3363 Melida 11 92 učimo albanski
3364 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3365 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3366 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3367 Dua 11 92 učimo albanski
3368 Dua 11 92 učimo albanski
3369 nuridin 11 92 učimo albanski
3370 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3371 Dua 11 92 učimo albanski
3372 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3373 nuki 11 92 učimo albanski
3374 DES 11 92 mësojmë serbisht
3375 nuki 11 92 učimo albanski
3376 nuki 11 92 učimo albanski
3377 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3378 omer 11 93 učimo albanski
3379 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3380 Zap 11 93 učimo albanski
3381 Dua 11 93 učimo albanski
3382 omer 11 93 učimo albanski
3383 Ja opet 11 93 učimo albanski
3384 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3385 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3386 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3387 nuridin 11 93 učimo albanski
3388 Dua 11 93 učimo albanski
3389 Melida 11 93 učimo albanski
3390 Melida 11 93 učimo albanski
3391 Melida 11 93 učimo albanski
3392 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3393 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3394 nuridin 11 93 učimo albanski
3395 omer 11 93 učimo albanski
3396 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3397 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3398 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3399 Melida 11 93 učimo albanski
3400 omer 11 93 učimo albanski
3401 omer 11 94 učimo albanski
3402 pera 11 94 učimo albanski
3403 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3404 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3405 omer 11 94 učimo albanski
3406 SER 11 94 mësojmë serbisht
3407 Arta 11 94 mësojmë serbisht
3408 nuki 11 94 učimo albanski
3409 SWE 11 94 mësojmë serbisht
3410 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
3411 nuki 11 94 učimo albanski
3412 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3413 aaa 11 94 mësojmë serbisht
3414 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3415 Edin 11 94 učimo albanski
3416 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
3417 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
3418 Melida 11 95 učimo albanski
3419 omer 11 95 učimo albanski
3420 Suada 11 95 učimo albanski
3421 omer 11 95 učimo albanski
3422 Melida 11 95 učimo albanski
3423 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3424 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3425 Alma 11 95 mësojmë serbisht
3426 sed 11 95 učimo albanski
3427 nuki 11 95 učimo albanski
3428 omer 11 95 učimo albanski
3429 liu 11 95 mësojmë serbisht
3430 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
3431 abababa 11 95 učimo albanski
3432 aca 11 95 učimo albanski
3433 omer 11 95 učimo albanski
3434 nuki 11 95 učimo albanski
3435 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
3436 Dina 11 96 učimo albanski
3437 Kingu 11 96 mësojmë serbisht
3438 anela 11 96 učimo albanski
3439 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3440 nuki 11 96 učimo albanski
3441 Sara 11 96 učimo albanski
3442 Hvvjj 11 96 učimo albanski
3443 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
3444 Melida 11 96 učimo albanski
3445 nuki 11 96 učimo albanski
3446 Kfkfk 11 96 mësojmë serbisht
3447 Melida 11 96 učimo albanski
3448 Ana 11 96 učimo albanski
3449 nuki 11 96 učimo albanski
3450 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
3451 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3452 FRES 11 96 mësojmë serbisht
3453 XED 11 96 mësojmë serbisht
3454 Ana 11 96 učimo albanski
3455 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3456 shqip 11 97 učimo albanski
3457 Redzo 11 97 učimo albanski
3458 Albin 11 97 mësojmë serbisht
3459 baki 11 97 mësojmë serbisht
3460 cac 11 97 učimo albanski
3461 Niki 11 97 mësojmë serbisht
3462 Suada 11 97 učimo albanski
3463 Hahahah 11 97 mësojmë serbisht
3464 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
3465 nuridin 11 97 učimo albanski
3466 Melida 11 97 učimo albanski
3467 baki 11 97 mësojmë serbisht
3468 Krešimir 11 97 učimo albanski
3469 Dua 11 97 učimo albanski
3470 nuridin 11 97 učimo albanski
3471 ane 11 97 učimo albanski
3472 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
3473 Melida 11 97 učimo albanski
3474 lONA 11 97 mësojmë serbisht
3475 Dua 11 98 učimo albanski
3476 anela 11 98 učimo albanski
3477 Niki 11 98 mësojmë serbisht
3478 Melida 11 98 učimo albanski
3479 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3480 nuki 11 98 učimo albanski
3481 Dua 11 98 učimo albanski
3482 nuki 11 98 učimo albanski
3483 SUD 11 98 mësojmë serbisht
3484 marija 11 98 učimo albanski
3485 faton 11 98 mësojmë serbisht
3486 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
3487 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3488 sed 11 98 mësojmë serbisht
3489 bbbbbbb 11 98 učimo albanski
3490 marija 11 98 učimo albanski
3491 nuki 11 99 učimo albanski
3492 nuki 11 99 učimo albanski
3493 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
3494 nuki 11 99 učimo albanski
3495 nuki 11 99 učimo albanski
3496 nuki 11 99 učimo albanski
3497 nnnnnn 11 99 učimo albanski
3498 Dua 11 99 učimo albanski
3499 nuridin 11 99 učimo albanski
3500 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
3501 omer 11 99 učimo albanski
3502 nuki 11 99 učimo albanski
3503 Luc 11 99 mësojmë serbisht
3504 Linda 11 99 mësojmë serbisht
3505 omer 11 99 učimo albanski
3506 Melida 11 99 učimo albanski
3507 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
3508 Ana 11 99 učimo albanski
3509 arta 11 99 mësojmë serbisht
3510 nuridin 11 99 učimo albanski
3511 Kum 11 99 mësojmë serbisht
3512 Melida 11 99 učimo albanski
3513 swe 11 100 učimo albanski
3514 Dua 11 100 učimo albanski
3515 Dua 11 100 učimo albanski
3516 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
3517 Hahahha 11 100 mësojmë serbisht
3518 Dea 11 100 učimo albanski
3519 nuki 11 101 učimo albanski
3520 Vhfu 11 101 mësojmë serbisht
3521 Suada 11 101 učimo albanski
3522 Koko 11 101 mësojmë serbisht
3523 omer 11 101 učimo albanski
3524 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
3525 Melida 11 101 učimo albanski
3526 omer 11 101 učimo albanski
3527 omer 11 101 učimo albanski
3528 Diana 11 101 mësojmë serbisht
3529 Dea 11 101 učimo albanski
3530 omer 11 101 učimo albanski
3531 nuki 11 101 učimo albanski
3532 Melida 11 102 učimo albanski
3533 Ana 11 102 učimo albanski
3534 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
3535 Allmira 11 102 mësojmë serbisht
3536 Suada 11 102 učimo albanski
3537 SWE 11 102 mësojmë serbisht
3538 LED 11 102 mësojmë serbisht
3539 arta 11 102 mësojmë serbisht
3540 Dua 11 102 učimo albanski
3541 der 11 102 mësojmë serbisht
3542 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3543 sek 11 103 mësojmë serbisht
3544 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3545 loi 11 103 mësojmë serbisht
3546 kia 11 103 mësojmë serbisht
3547 omer 11 103 učimo albanski
3548 mila 11 103 učimo albanski
3549 Dua 11 103 učimo albanski
3550 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3551 Basfsasf 11 103 mësojmë serbisht
3552 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3553 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3554 lia 11 103 mësojmë serbisht
3555 nuki 11 103 učimo albanski
3556 Melida 11 103 učimo albanski
3557 omer 11 103 učimo albanski
3558 MSN 11 103 mësojmë serbisht
3559 1234 11 103 učimo albanski
3560 nuki 11 103 učimo albanski
3561 liu 11 104 mësojmë serbisht
3562 omer 11 104 učimo albanski
3563 Linda 11 104 mësojmë serbisht
3564 nuki 11 104 učimo albanski
3565 Jaja 11 104 učimo albanski
3566 nuki 11 104 učimo albanski
3567 SED 11 104 mësojmë serbisht
3568 Unaa 11 104 učimo albanski
3569 des 11 104 mësojmë serbisht
3570 Valida 11 104 učimo albanski
3571 Lia 11 104 mësojmë serbisht
3572 omer 11 104 učimo albanski
3573 Melida 11 105 učimo albanski
3574 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
3575 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3576 omer 11 105 učimo albanski
3577 Dua 11 105 učimo albanski
3578 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3579 Lia 11 105 mësojmë serbisht
3580 omer 11 105 učimo albanski
3581 Dua 11 105 učimo albanski
3582 mb8 11 105 učimo albanski
3583 omer 11 105 učimo albanski
3584 Dua 11 105 učimo albanski
3585 omer 11 105 učimo albanski
3586 DEA 11 105 mësojmë serbisht
3587 Hahah 11 105 mësojmë serbisht
3588 Ana 11 105 učimo albanski
3589 une 11 105 mësojmë serbisht
3590 Melida 11 105 učimo albanski
3591 Melida 11 105 učimo albanski
3592 Burim 11 106 mësojmë serbisht
3593 Boban 11 106 učimo albanski
3594 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
3595 Melida 11 106 učimo albanski
3596 Melida 11 106 učimo albanski
3597 Ana 11 106 učimo albanski
3598 Ijre 11 106 mësojmë serbisht
3599 TEUTA 11 106 mësojmë serbisht
3600 Ditari 11 106 učimo albanski
3601 nuki 11 106 učimo albanski
3602 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3603 nuki 11 106 učimo albanski
3604 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3605 Ana 11 106 učimo albanski
3606 Ana 11 106 učimo albanski
3607 Ana 11 107 učimo albanski
3608 Melida 11 107 učimo albanski
3609 Edin 11 107 učimo albanski
3610 Esma 11 107 učimo albanski
3611 lia 11 107 mësojmë serbisht
3612 omer 11 107 učimo albanski
3613 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
3614 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
3615 omer 11 107 učimo albanski
3616 Dua 11 107 učimo albanski
3617 Deti 11 107 učimo albanski
3618 Ana 11 107 učimo albanski
3619 Alma 11 108 mësojmë serbisht
3620 jxhf 11 108 učimo albanski
3621 Suada 11 108 učimo albanski
3622 AQE 11 108 mësojmë serbisht
3623 Msn 11 108 mësojmë serbisht
3624 omer 11 108 učimo albanski
3625 Niki 11 108 mësojmë serbisht
3626 omer 11 108 učimo albanski
3627 Niki 11 109 mësojmë serbisht
3628 Oki 11 109 učimo albanski
3629 Ana 11 109 učimo albanski
3630 Ana 11 109 učimo albanski
3631 Ana 11 109 učimo albanski
3632 Melida 11 109 učimo albanski
3633 hallo 11 109 mësojmë serbisht
3634 Ana 11 109 učimo albanski
3635 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
3636 LIA 11 109 mësojmë serbisht
3637 omer 11 110 učimo albanski
3638 kviz 11 110 učimo albanski
3639 veljko 11 110 učimo albanski
3640 agnesa 11 110 mësojmë serbisht
3641 SED 11 110 mësojmë serbisht
3642 nuki 11 110 učimo albanski
3643 nuki 11 110 učimo albanski
3644 bbnnmm 11 110 učimo albanski
3645 omer 11 110 učimo albanski
3646 arta 11 110 mësojmë serbisht
3647 aws 11 110 mësojmë serbisht
3648 Linda 11 110 učimo albanski
3649 Reda 11 111 učimo albanski
3650 Abaa 11 111 mësojmë serbisht
3651 LIA 11 111 mësojmë serbisht
3652 123 11 111 mësojmë serbisht
3653 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
3654 Simon 11 111 mësojmë serbisht
3655 LOK 11 111 mësojmë serbisht
3656 Baro 11 111 mësojmë serbisht
3657 asw 11 112 mësojmë serbisht
3658 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
3659 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3660 prof 11 112 mësojmë serbisht
3661 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3662 Valida 11 112 učimo albanski
3663 senada 11 113 učimo albanski
3664 Gghg 11 113 mësojmë serbisht
3665 mmk 11 113 učimo albanski
3666 Suada 11 113 učimo albanski
3667 lio 11 113 mësojmë serbisht
3668 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
3669 hhh 11 113 učimo albanski
3670 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
3671 Ana 11 114 učimo albanski
3672 Hahaha 11 114 mësojmë serbisht
3673 Ndndkd 11 114 mësojmë serbisht
3674 Berna 11 114 mësojmë serbisht
3675 Melida 11 114 učimo albanski
3676 Liza 11 115 mësojmë serbisht
3677 Baro 11 116 mësojmë serbisht
3678 sssss 11 116 mësojmë serbisht
3679 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
3680 Gugi 11 116 učimo albanski
3681 kia 11 116 mësojmë serbisht
3682 sed 11 116 mësojmë serbisht
3683 Bana 11 117 mësojmë serbisht
3684 ASAD 11 117 učimo albanski
3685 omer 11 118 učimo albanski
3686 agnesa 11 118 mësojmë serbisht
3687 F S 11 118 mësojmë serbisht
3688 omer 11 118 učimo albanski
3689 cccc 11 119 mësojmë serbisht
3690 omer memishi 11 120 učimo albanski
3691 arta 11 120 mësojmë serbisht
3692 nurce 11 120 učimo albanski
3693 Boban 11 120 učimo albanski
3694 fata 11 120 mësojmë serbisht
3695 sew 11 120 mësojmë serbisht
3696 gggg 11 120 mësojmë serbisht
3697 Hira 11 120 mësojmë serbisht
3698 omer memishi 11 120 učimo albanski
3699 dija 11 120 učimo albanski
3700 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
3701 azra 11 120 učimo albanski
3702 lia 11 120 mësojmë serbisht
3703 iiii 11 120 mësojmë serbisht
3704 Dushka 11 120 učimo albanski
3705 sss 11 120 mësojmë serbisht
3706 kia 11 120 mësojmë serbisht
3707 kkkk 11 120 mësojmë serbisht
3708 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3709 Danica 11 120 učimo albanski
3710 violeta 11 120 mësojmë serbisht
3711 lll 11 120 mësojmë serbisht
3712 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
3713 lia 11 120 mësojmë serbisht
3714 agnesa 11 120 mësojmë serbisht
3715 artan 11 120 mësojmë serbisht
3716 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3717 lia 11 120 mësojmë serbisht
3718 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
3719 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3720 Driton 11 120 mësojmë serbisht
3721 nurce 11 120 učimo albanski
3722 Rita 11 120 mësojmë serbisht
3723 nuki 10 37 učimo albanski
3724 nuki 10 37 učimo albanski
3725 NNNN 10 39 mësojmë serbisht
3726 NNNNN 10 42 mësojmë serbisht
3727 111 10 43 mësojmë serbisht
3728 nuki 10 43 učimo albanski
3729 887 10 43 mësojmë serbisht
3730 nuki 10 43 učimo albanski
3731 Lap 10 48 učimo albanski
3732 555 10 48 mësojmë serbisht
3733 555 10 49 učimo albanski
3734 sed 10 50 mësojmë serbisht
3735 Hsh 10 52 mësojmë serbisht
3736 sdscds 10 52 mësojmë serbisht
3737 BBB 10 52 mësojmë serbisht
3738 Linda 10 53 mësojmë serbisht
3739 Rona 10 54 mësojmë serbisht
3740 dsadsa 10 54 mësojmë serbisht
3741 nnn 10 54 mësojmë serbisht
3742 Maja 10 55 učimo albanski
3743 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3744 Maja 10 56 učimo albanski
3745 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3746 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3747 Kingu 10 56 mësojmë serbisht
3748 Maja 10 57 učimo albanski
3749 dsasaf 10 59 mësojmë serbisht
3750 sada 10 59 mësojmë serbisht
3751 nuki 10 60 učimo albanski
3752 nuki 10 60 učimo albanski
3753 Marija 10 60 učimo albanski
3754 Kingu 10 61 mësojmë serbisht
3755 nuki 10 62 učimo albanski
3756 nuki 10 62 učimo albanski
3757 Mila 10 62 učimo albanski
3758 Maja 10 62 učimo albanski
3759 sadadd 10 63 mësojmë serbisht
3760 nuki 10 63 učimo albanski
3761 nuki 10 63 učimo albanski
3762 Iwu 10 63 mësojmë serbisht
3763 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3764 nuki 10 64 učimo albanski
3765 nuki 10 64 učimo albanski
3766 nuki 10 64 učimo albanski
3767 sed 10 64 mësojmë serbisht
3768 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3769 Neda 10 64 učimo albanski
3770 nuki 10 64 učimo albanski
3771 nuki 10 65 učimo albanski
3772 nuki 10 65 učimo albanski
3773 Graniti 10 65 mësojmë serbisht
3774 lik 10 65 mësojmë serbisht
3775 Maja 10 65 učimo albanski
3776 Mirlinda 10 65 mësojmë serbisht
3777 Buki 10 66 mësojmë serbisht
3778 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3779 Hsnsn 10 66 mësojmë serbisht
3780 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
3781 Suada 10 66 učimo albanski
3782 memo 10 66 učimo albanski
3783 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3784 lala 10 66 mësojmë serbisht
3785 Marija 10 66 učimo albanski
3786 Maja 10 66 učimo albanski
3787 Lop 10 67 učimo albanski
3788 nuki 10 67 učimo albanski
3789 Maja 10 67 učimo albanski
3790 dasfs 10 67 mësojmë serbisht
3791 nuki 10 67 učimo albanski
3792 Neda 10 68 učimo albanski
3793 BBB 10 68 mësojmë serbisht
3794 Kingu 10 68 mësojmë serbisht
3795 swe 10 68 mësojmë serbisht
3796 Lopa 10 68 učimo albanski
3797 Labinot 10 68 mësojmë serbisht
3798 Miki 10 68 učimo albanski
3799 Polka 10 69 učimo albanski
3800 nuki 10 69 učimo albanski
3801 Biljana 10 69 učimo albanski
3802 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3803 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3804 Jaca 10 69 učimo albanski
3805 memo 10 69 učimo albanski
3806 Maya 10 69 učimo albanski
3807 Bahaha 10 69 mësojmë serbisht
3808 Kingu 10 69 mësojmë serbisht
3809 memo 10 70 učimo albanski
3810 Biljana 10 70 učimo albanski
3811 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3812 nnnnnnnnnn 10 70 mësojmë serbisht
3813 Kingu 10 70 mësojmë serbisht
3814 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3815 Niki 10 70 mësojmë serbisht
3816 Maja 10 70 učimo albanski
3817 Graniti 10 70 mësojmë serbisht
3818 Muja 10 70 mësojmë serbisht
3819 Bsbsh 10 70 mësojmë serbisht
3820 filip dimic 10 70 učimo albanski
3821 mmmmm 10 71 mësojmë serbisht
3822 GRANITI 10 71 mësojmë serbisht
3823 Kika 10 71 učimo albanski
3824 viki 10 71 učimo albanski
3825 ggg 10 71 mësojmë serbisht
3826 Ksns 10 71 mësojmë serbisht
3827 Leo 10 71 mësojmë serbisht
3828 Besfort 10 71 mësojmë serbisht
3829 Mila 10 72 učimo albanski
3830 nuki 10 72 učimo albanski
3831 nuki 10 72 učimo albanski
3832 nuki 10 72 učimo albanski
3833 nuki 10 72 učimo albanski
3834 Biljana 10 72 učimo albanski
3835 Nazi 10 72 mësojmë serbisht
3836 Bsbsb 10 72 mësojmë serbisht
3837 Neda 10 72 učimo albanski
3838 Jahsja 10 72 mësojmë serbisht
3839 Bsbahs 10 73 mësojmë serbisht
3840 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3841 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3842 nuki 10 73 učimo albanski
3843 Linda 10 73 mësojmë serbisht
3844 nuki 10 73 učimo albanski
3845 Tap 10 73 učimo albanski
3846 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3847 Hshshs 10 73 mësojmë serbisht
3848 nuki 10 74 učimo albanski
3849 Biljana 10 74 učimo albanski
3850 nuridin 10 74 učimo albanski
3851 Asd 10 74 mësojmë serbisht
3852 nuridin 10 74 učimo albanski
3853 Casa 10 74 mësojmë serbisht
3854 nuki 10 74 učimo albanski
3855 nuki 10 74 učimo albanski
3856 nuki 10 74 učimo albanski
3857 Marija 10 75 učimo albanski
3858 Sibel Mustafa 10 75 mësojmë serbisht
3859 sisi 10 75 mësojmë serbisht
3860 Jalal 10 75 učimo albanski
3861 nuki 10 75 učimo albanski
3862 nuki 10 75 učimo albanski
3863 Afri 10 75 mësojmë serbisht
3864 memo 10 75 učimo albanski
3865 Ilmi 10 76 mësojmë serbisht
3866 Maja 10 76 učimo albanski
3867 nuki 10 76 učimo albanski
3868 nuki 10 76 učimo albanski
3869 nuki 10 76 učimo albanski
3870 Remi 10 76 mësojmë serbisht
3871 nuki 10 76 učimo albanski
3872 nuki 10 76 učimo albanski
3873 Biljana 10 76 učimo albanski
3874 nuki 10 76 učimo albanski
3875 Isa 10 76 mësojmë serbisht
3876 Maja 10 76 učimo albanski
3877 Ilirida 10 77 mësojmë serbisht
3878 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3879 Abc 10 77 mësojmë serbisht
3880 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3881 Jasmina 10 77 učimo albanski
3882 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3883 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3884 biljana 10 77 učimo albanski
3885 nuki 10 78 učimo albanski
3886 Maja 10 78 učimo albanski
3887 Hsbsbs 10 78 mësojmë serbisht
3888 nuki 10 78 učimo albanski
3889 Maja 10 78 učimo albanski
3890 Migjen 10 79 mësojmë serbisht
3891 vanja 10 79 učimo albanski
3892 Linda 10 79 mësojmë serbisht
3893 nuki 10 79 učimo albanski
3894 derrtt 10 79 učimo albanski
3895 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3896 Dua 10 79 učimo albanski
3897 nuki 10 79 učimo albanski
3898 nuki 10 79 učimo albanski
3899 nuki 10 79 učimo albanski
3900 nuki 10 79 učimo albanski
3901 nuki 10 79 učimo albanski
3902 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3903 Vocup 10 79 mësojmë serbisht
3904 Mirlinda 10 80 mësojmë serbisht
3905 aaa 10 80 mësojmë serbisht
3906 Asd 10 80 mësojmë serbisht
3907 Dua 10 80 učimo albanski
3908 Dua 10 80 učimo albanski
3909 ARTA k 10 81 mësojmë serbisht
3910 omer 10 81 učimo albanski
3911 Maja 10 81 učimo albanski
3912 omer 10 81 učimo albanski
3913 Sibel Mustafa 10 81 mësojmë serbisht
3914 Dua 10 81 učimo albanski
3915 siki 10 81 učimo albanski
3916 nuki 10 82 učimo albanski
3917 nuki 10 82 učimo albanski
3918 nuki 10 82 učimo albanski
3919 omer 10 82 učimo albanski
3920 King 10 82 mësojmë serbisht
3921 omer 10 82 učimo albanski
3922 Afrimi 10 82 mësojmë serbisht
3923 nuki 10 82 učimo albanski
3924 nuki 10 82 učimo albanski
3925 nuki 10 82 učimo albanski
3926 nuridin 10 83 učimo albanski
3927 nuki 10 83 učimo albanski
3928 nuridin 10 83 učimo albanski
3929 Kingu 10 83 mësojmë serbisht
3930 Biljana 10 83 učimo albanski
3931 nuki 10 83 učimo albanski
3932 nuki 10 83 učimo albanski
3933 liki 10 83 mësojmë serbisht
3934 Halit 10 83 mësojmë serbisht
3935 Gashi 10 83 mësojmë serbisht
3936 agnesa 10 83 mësojmë serbisht
3937 hhaxhaj 10 83 učimo albanski
3938 nuki 10 83 učimo albanski
3939 Biljana 10 83 učimo albanski
3940 Mila 10 83 učimo albanski
3941 nuki 10 83 učimo albanski
3942 nuki 10 83 učimo albanski
3943 nuki 10 84 učimo albanski
3944 Lirie Hajdari 10 84 mësojmë serbisht
3945 Zasa 10 84 učimo albanski
3946 nuridin 10 84 učimo albanski
3947 Eni 10 84 mësojmë serbisht
3948 Dea 10 84 učimo albanski
3949 nuridin 10 84 učimo albanski
3950 Dea 10 84 učimo albanski
3951 TEUTA 10 85 mësojmë serbisht
3952 nuki 10 85 učimo albanski
3953 Ine 10 85 mësojmë serbisht
3954 Daki 10 85 učimo albanski
3955 nuki 10 85 učimo albanski
3956 Kingu 10 85 mësojmë serbisht
3957 Hshshs 10 86 učimo albanski
3958 ERA 10 86 mësojmë serbisht
3959 Dea 10 86 mësojmë serbisht
3960 nuki 10 86 učimo albanski
3961 Kingu 10 86 mësojmë serbisht
3962 Sibi 10 86 mësojmë serbisht
3963 Unes 10 86 mësojmë serbisht
3964 Dua 10 86 učimo albanski
3965 nuki 10 86 učimo albanski
3966 Ena 10 86 učimo albanski
3967 Yyyy 10 86 mësojmë serbisht
3968 Dea 10 86 učimo albanski
3969 omer 10 87 učimo albanski
3970 Flet 10 87 učimo albanski
3971 Dsa 10 87 mësojmë serbisht
3972 omer 10 87 učimo albanski
3973 Eni 10 87 mësojmë serbisht
3974 Fantom 10 87 učimo albanski
3975 Biljana 10 87 učimo albanski
3976 biljana 10 88 učimo albanski
3977 Linda 10 88 mësojmë serbisht
3978 lala 10 88 mësojmë serbisht
3979 Kingu 10 88 mësojmë serbisht
3980 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
3981 Shpend 10 88 mësojmë serbisht
3982 memo 10 88 mësojmë serbisht
3983 Sara 10 89 učimo albanski
3984 memo 10 89 učimo albanski
3985 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
3986 Melida 10 89 učimo albanski
3987 Afrim 10 89 mësojmë serbisht
3988 Bzbzb 10 89 učimo albanski
3989 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
3990 Suada 10 89 učimo albanski
3991 Festa 10 90 mësojmë serbisht
3992 Dua 10 90 učimo albanski
3993 nuki 10 90 učimo albanski
3994 Hallo 10 90 mësojmë serbisht
3995 Linda 10 90 mësojmë serbisht
3996 Luna 10 90 učimo albanski
3997 nuki 10 90 učimo albanski
3998 Sela 10 90 učimo albanski
3999 mila 10 90 učimo albanski
4000 Dua 10 90 učimo albanski
4001 nuki 10 90 učimo albanski
4002 Valida 10 90 učimo albanski
4003 Alma 10 90 mësojmë serbisht
4004 Aaa 10 90 mësojmë serbisht
4005 nuki 10 90 učimo albanski
4006 Dua 10 90 učimo albanski
4007 nuki 10 91 učimo albanski
4008 Valida 10 91 učimo albanski
4009 Jasmina 10 91 učimo albanski
4010 Dua 10 91 učimo albanski
4011 Neda 10 91 učimo albanski
4012 Niki 10 91 mësojmë serbisht
4013 MELIDA 10 91 učimo albanski
4014 Melida 10 91 učimo albanski
4015 nuki 10 91 učimo albanski
4016 nuki 10 91 učimo albanski
4017 Enis 10 91 učimo albanski
4018 Dua 10 91 učimo albanski
4019 Pula 10 91 učimo albanski
4020 Ena 10 91 učimo albanski
4021 Dua 10 91 učimo albanski
4022 Niki 10 92 mësojmë serbisht
4023 Melida 10 92 učimo albanski
4024 Marijap 10 92 učimo albanski
4025 nuki 10 92 učimo albanski
4026 Melida 10 92 učimo albanski
4027 Dua 10 92 učimo albanski
4028 Eees 10 92 učimo albanski
4029 marija 10 92 učimo albanski
4030 mila 10 92 učimo albanski
4031 nuki 10 92 učimo albanski
4032 Melida 10 92 učimo albanski
4033 Luli 10 92 mësojmë serbisht
4034 Alma 10 92 mësojmë serbisht
4035 TEUTA 10 92 mësojmë serbisht