TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
15 besfort 17 59 mësojmë serbisht
16 shot 17 59 mësojmë serbisht
17 arta 17 60 mësojmë serbisht
18 arta 17 61 mësojmë serbisht
19 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
20 arta 17 62 mësojmë serbisht
21 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
22 siis 17 62 mësojmë serbisht
23 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
24 arta 17 63 mësojmë serbisht
25 arta 17 64 mësojmë serbisht
26 arta 17 64 mësojmë serbisht
27 aaa 17 64 mësojmë serbisht
28 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
29 sada 17 65 mësojmë serbisht
30 nuridin 17 65 učimo albanski
31 nuridin 17 65 učimo albanski
32 arta 17 65 mësojmë serbisht
33 arta 17 66 mësojmë serbisht
34 arta 17 66 mësojmë serbisht
35 marija 17 66 učimo albanski
36 arta 17 67 mësojmë serbisht
37 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
38 sada 17 68 mësojmë serbisht
39 arta 17 68 mësojmë serbisht
40 arta 17 68 mësojmë serbisht
41 arta 17 69 mësojmë serbisht
42 sada 17 69 mësojmë serbisht
43 arta 17 69 mësojmë serbisht
44 arta 17 70 mësojmë serbisht
45 arta 17 70 mësojmë serbisht
46 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
47 arta 17 70 mësojmë serbisht
48 arta 17 71 mësojmë serbisht
49 arta 17 71 mësojmë serbisht
50 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
51 arta 17 72 mësojmë serbisht
52 sada 17 72 mësojmë serbisht
53 arta 17 72 mësojmë serbisht
54 arta 17 73 mësojmë serbisht
55 arta 17 73 mësojmë serbisht
56 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
57 sada 17 74 mësojmë serbisht
58 perandori 17 75 mësojmë serbisht
59 arta 17 76 mësojmë serbisht
60 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
61 SSA 17 77 mësojmë serbisht
62 arta 17 79 mësojmë serbisht
63 arta 17 79 mësojmë serbisht
64 sada 17 79 mësojmë serbisht
65 besfort 17 84 mësojmë serbisht
66 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
67 aqw 17 86 mësojmë serbisht
68 lia 17 87 mësojmë serbisht
69 888 16 40 mësojmë serbisht
70 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
71 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
72 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
73 arta 16 50 mësojmë serbisht
74 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
75 arta 16 50 mësojmë serbisht
76 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
77 Talent 16 55 mësojmë serbisht
78 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
79 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
80 arta 16 57 mësojmë serbisht
81 arta 16 57 mësojmë serbisht
82 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
83 sdad 16 59 mësojmë serbisht
84 arta 16 59 mësojmë serbisht
85 arta 16 60 mësojmë serbisht
86 arta 16 60 mësojmë serbisht
87 sisi 16 60 mësojmë serbisht
88 arta 16 60 mësojmë serbisht
89 arta 16 60 mësojmë serbisht
90 arta 16 61 mësojmë serbisht
91 arta 16 61 mësojmë serbisht
92 arta 16 61 mësojmë serbisht
93 arta 16 61 mësojmë serbisht
94 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
95 arta 16 62 mësojmë serbisht
96 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
97 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
98 arta 16 62 mësojmë serbisht
99 arta 16 63 mësojmë serbisht
100 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
101 arta 16 63 mësojmë serbisht
102 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
103 arta 16 64 mësojmë serbisht
104 arta 16 65 mësojmë serbisht
105 gjo 16 65 mësojmë serbisht
106 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
107 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
108 arta 16 65 mësojmë serbisht
109 arta 16 65 mësojmë serbisht
110 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
111 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
112 arta 16 66 mësojmë serbisht
113 sada 16 66 mësojmë serbisht
114 arta 16 66 mësojmë serbisht
115 arta 16 66 mësojmë serbisht
116 arta 16 67 mësojmë serbisht
117 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
118 Talent 16 67 mësojmë serbisht
119 arta 16 67 mësojmë serbisht
120 faf 16 68 mësojmë serbisht
121 kimi 16 68 mësojmë serbisht
122 kimi 16 68 mësojmë serbisht
123 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
124 arta 16 69 mësojmë serbisht
125 boss 16 69 mësojmë serbisht
126 arta 16 69 mësojmë serbisht
127 arta 16 69 mësojmë serbisht
128 arta 16 70 mësojmë serbisht
129 sisi 16 70 mësojmë serbisht
130 megi 16 70 mësojmë serbisht
131 arta 16 70 mësojmë serbisht
132 arta 16 70 mësojmë serbisht
133 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
134 arta 16 70 mësojmë serbisht
135 arta 16 71 mësojmë serbisht
136 arta 16 71 mësojmë serbisht
137 omer 16 71 učimo albanski
138 omer 16 71 učimo albanski
139 KKK 16 71 mësojmë serbisht
140 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
141 upi 16 71 mësojmë serbisht
142 Liki 16 71 mësojmë serbisht
143 arta 16 71 mësojmë serbisht
144 arta 16 72 mësojmë serbisht
145 starti 16 72 mësojmë serbisht
146 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
147 isi 16 72 mësojmë serbisht
148 arta 16 72 mësojmë serbisht
149 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
150 arta 16 73 mësojmë serbisht
151 arta 16 73 mësojmë serbisht
152 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
153 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
154 cari 16 74 mësojmë serbisht
155 boss be 16 74 mësojmë serbisht
156 arta 16 74 mësojmë serbisht
157 dew 16 74 mësojmë serbisht
158 arta 16 74 mësojmë serbisht
159 arta 16 75 mësojmë serbisht
160 sada 16 75 mësojmë serbisht
161 arta 16 75 mësojmë serbisht
162 sisi 16 75 mësojmë serbisht
163 scsd 16 75 mësojmë serbisht
164 arta 16 75 mësojmë serbisht
165 linda 16 76 mësojmë serbisht
166 nuki 16 76 učimo albanski
167 arta 16 76 mësojmë serbisht
168 asfa 16 76 mësojmë serbisht
169 arta 16 76 mësojmë serbisht
170 nuki 16 76 učimo albanski
171 sada 16 77 mësojmë serbisht
172 arta 16 77 mësojmë serbisht
173 arta 16 77 mësojmë serbisht
174 Sima 16 77 učimo albanski
175 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
176 still 16 77 mësojmë serbisht
177 arta 16 78 mësojmë serbisht
178 arta 16 78 mësojmë serbisht
179 arta 16 79 mësojmë serbisht
180 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
181 lia 16 79 mësojmë serbisht
182 arta 16 80 mësojmë serbisht
183 der 16 80 mësojmë serbisht
184 arta 16 81 mësojmë serbisht
185 sed 16 81 mësojmë serbisht
186 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
187 sed 16 81 mësojmë serbisht
188 nuki 16 81 učimo albanski
189 nuki 16 81 učimo albanski
190 arta 16 81 mësojmë serbisht
191 nuki 16 82 mësojmë serbisht
192 sem 16 82 mësojmë serbisht
193 nuki 16 82 mësojmë serbisht
194 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
195 asw 16 82 mësojmë serbisht
196 lia 16 83 mësojmë serbisht
197 emri im 16 83 mësojmë serbisht
198 nuridin 16 83 učimo albanski
199 nuridin 16 83 učimo albanski
200 arta 16 83 mësojmë serbisht
201 arta 16 84 mësojmë serbisht
202 nuki 16 84 učimo albanski
203 lija 16 84 mësojmë serbisht
204 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
205 nuki 16 84 učimo albanski
206 ser 16 84 mësojmë serbisht
207 erd 16 85 mësojmë serbisht
208 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
209 sed 16 86 mësojmë serbisht
210 ase 16 86 mësojmë serbisht
211 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
212 sad 16 86 mësojmë serbisht
213 kum 16 86 mësojmë serbisht
214 marija 16 87 učimo albanski
215 qaw 16 87 mësojmë serbisht
216 lia 16 87 mësojmë serbisht
217 lia 16 88 mësojmë serbisht
218 unmik 16 88 mësojmë serbisht
219 arta 16 89 mësojmë serbisht
220 arta 16 89 mësojmë serbisht
221 sew 16 89 mësojmë serbisht
222 asq 16 89 mësojmë serbisht
223 mmm 16 90 mësojmë serbisht
224 Lia 16 96 mësojmë serbisht
225 qew 16 99 mësojmë serbisht
226 kia 16 102 mësojmë serbisht
227 ccc 16 102 mësojmë serbisht
228 selim 16 104 mësojmë serbisht
229 arta 16 106 mësojmë serbisht
230 dea 16 108 mësojmë serbisht
231 lia 16 109 mësojmë serbisht
232 uuu 15 36 mësojmë serbisht
233 8988 15 39 mësojmë serbisht
234 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
235 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
236 Jakub 15 45 učimo albanski
237 Jakub 15 45 učimo albanski
238 Jakub 15 47 učimo albanski
239 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
240 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
241 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
242 omer 15 53 učimo albanski
243 omer 15 53 učimo albanski
244 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
245 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
246 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
247 arta 15 55 mësojmë serbisht
248 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
249 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
250 asf 15 57 mësojmë serbisht
251 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
252 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
253 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
254 baki 15 58 mësojmë serbisht
255 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
256 uuu 15 58 mësojmë serbisht
257 baki 15 58 mësojmë serbisht
258 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
259 daddy 15 59 mësojmë serbisht
260 arta 15 60 mësojmë serbisht
261 luka 15 60 učimo albanski
262 lik 15 60 mësojmë serbisht
263 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
264 omer 15 61 učimo albanski
265 sher 15 61 mësojmë serbisht
266 omer 15 61 učimo albanski
267 sada 15 61 mësojmë serbisht
268 asddad 15 61 mësojmë serbisht
269 arta 15 62 mësojmë serbisht
270 asdad 15 62 mësojmë serbisht
271 sada 15 62 mësojmë serbisht
272 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
273 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
274 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
275 besfort 15 63 mësojmë serbisht
276 kosa 15 64 mësojmë serbisht
277 mxmznz 15 64 učimo albanski
278 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
279 sada 15 64 mësojmë serbisht
280 arta 15 64 mësojmë serbisht
281 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
282 sada 15 65 mësojmë serbisht
283 nuki 15 65 učimo albanski
284 asdad 15 65 mësojmë serbisht
285 nuki 15 65 učimo albanski
286 arta 15 65 mësojmë serbisht
287 arta 15 66 mësojmë serbisht
288 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
289 gjel 15 66 mësojmë serbisht
290 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
291 saf 15 67 mësojmë serbisht
292 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
293 arta 15 67 mësojmë serbisht
294 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
295 baki 15 67 mësojmë serbisht
296 baki 15 67 mësojmë serbisht
297 luka 15 67 učimo albanski
298 unes 15 68 mësojmë serbisht
299 arta 15 68 mësojmë serbisht
300 arta 15 68 mësojmë serbisht
301 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
302 arta 15 68 mësojmë serbisht
303 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
304 arta 15 68 mësojmë serbisht
305 arta 15 68 mësojmë serbisht
306 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
307 asdad 15 68 mësojmë serbisht
308 fag 15 68 mësojmë serbisht
309 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
310 omer 15 69 učimo albanski
311 arta 15 69 mësojmë serbisht
312 buki 15 69 mësojmë serbisht
313 arta 15 69 mësojmë serbisht
314 arta 15 69 mësojmë serbisht
315 perandori 15 69 mësojmë serbisht
316 omer 15 69 učimo albanski
317 arta 15 69 mësojmë serbisht
318 asdad 15 70 mësojmë serbisht
319 sisi 15 70 mësojmë serbisht
320 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
321 seesee 15 70 mësojmë serbisht
322 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
323 kur 15 70 mësojmë serbisht
324 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
325 sada 15 71 mësojmë serbisht
326 ade 15 71 mësojmë serbisht
327 arta 15 71 mësojmë serbisht
328 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
329 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
330 arta 15 71 mësojmë serbisht
331 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
332 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
333 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
334 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
335 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
336 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
337 arta 15 72 mësojmë serbisht
338 joj 15 72 mësojmë serbisht
339 nuridin 15 72 učimo albanski
340 sisi 15 72 mësojmë serbisht
341 arta 15 72 mësojmë serbisht
342 granit 15 72 mësojmë serbisht
343 sisss 15 72 mësojmë serbisht
344 nuridin 15 72 učimo albanski
345 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
346 nuridin 15 73 učimo albanski
347 arta 15 73 mësojmë serbisht
348 Liza 15 73 mësojmë serbisht
349 sisi 15 73 mësojmë serbisht
350 arta 15 73 mësojmë serbisht
351 arta 15 73 mësojmë serbisht
352 lele 15 73 mësojmë serbisht
353 nuridin 15 73 učimo albanski
354 arta 15 74 mësojmë serbisht
355 dsds 15 74 mësojmë serbisht
356 arta 15 74 mësojmë serbisht
357 arta 15 74 mësojmë serbisht
358 nuki 15 74 učimo albanski
359 bosss 15 74 mësojmë serbisht
360 nuki 15 74 učimo albanski
361 arte 15 74 mësojmë serbisht
362 lav 15 75 mësojmë serbisht
363 nuki 15 75 mësojmë serbisht
364 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
365 lio 15 75 mësojmë serbisht
366 arta 15 75 mësojmë serbisht
367 vokap 15 75 mësojmë serbisht
368 sisis 15 75 mësojmë serbisht
369 nuki 15 75 mësojmë serbisht
370 sisi 15 75 mësojmë serbisht
371 ... 15 75 mësojmë serbisht
372 sisi 15 75 mësojmë serbisht
373 Berna 15 76 mësojmë serbisht
374 nuridin 15 76 učimo albanski
375 nuki 15 76 učimo albanski
376 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
377 arta 15 76 mësojmë serbisht
378 asd 15 76 mësojmë serbisht
379 sada 15 76 mësojmë serbisht
380 nuki 15 76 učimo albanski
381 toni 15 76 mësojmë serbisht
382 arta 15 76 mësojmë serbisht
383 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
384 arta 15 76 mësojmë serbisht
385 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
386 anel 15 76 učimo albanski
387 arta 15 77 mësojmë serbisht
388 nuki 15 77 učimo albanski
389 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
390 nuki 15 77 učimo albanski
391 arta 15 77 mësojmë serbisht
392 nuki 15 77 učimo albanski
393 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
394 safsds 15 77 mësojmë serbisht
395 arta 15 77 mësojmë serbisht
396 besfort 15 77 mësojmë serbisht
397 nuki 15 77 učimo albanski
398 kinki 15 77 mësojmë serbisht
399 bossi 15 77 mësojmë serbisht
400 sada 15 78 mësojmë serbisht
401 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
402 last 15 78 mësojmë serbisht
403 kum 15 78 mësojmë serbisht
404 arta 15 78 mësojmë serbisht
405 omer 15 78 učimo albanski
406 lia 15 78 mësojmë serbisht
407 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
408 omer 15 78 učimo albanski
409 nuki 15 79 učimo albanski
410 nuki 15 79 učimo albanski
411 nuridin 15 79 učimo albanski
412 arta 15 79 mësojmë serbisht
413 nuridin 15 79 učimo albanski
414 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
415 nuki 15 80 učimo albanski
416 zoran 15 80 učimo albanski
417 arta 15 80 mësojmë serbisht
418 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
419 arta 15 80 mësojmë serbisht
420 imperador 15 80 mësojmë serbisht
421 nuki 15 80 učimo albanski
422 mila 15 80 učimo albanski
423 arta 15 80 mësojmë serbisht
424 eds 15 81 mësojmë serbisht
425 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
426 arta 15 81 mësojmë serbisht
427 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
428 nuki 15 81 učimo albanski
429 arta 15 81 mësojmë serbisht
430 nuki 15 81 učimo albanski
431 sada 15 81 mësojmë serbisht
432 nuridin 15 82 učimo albanski
433 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
434 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
435 nuridin 15 82 učimo albanski
436 nuridin 15 82 učimo albanski
437 nuridin 15 82 učimo albanski
438 we over 15 83 mësojmë serbisht
439 arta 15 83 mësojmë serbisht
440 Berna 15 83 mësojmë serbisht
441 nuki 15 84 mësojmë serbisht
442 nuki 15 84 mësojmë serbisht
443 der 15 84 mësojmë serbisht
444 wes 15 84 učimo albanski
445 arta 15 84 mësojmë serbisht
446 saad 15 84 mësojmë serbisht
447 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
448 dea 15 84 mësojmë serbisht
449 arta 15 84 mësojmë serbisht
450 lia 15 85 mësojmë serbisht
451 arta 15 85 mësojmë serbisht
452 kum 15 85 mësojmë serbisht
453 bossi 15 85 mësojmë serbisht
454 Berna 15 85 mësojmë serbisht
455 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
456 Asad 15 86 učimo albanski
457 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
458 swe 15 86 mësojmë serbisht
459 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
460 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
461 nuki 15 86 učimo albanski
462 123 15 86 mësojmë serbisht
463 arta 15 86 mësojmë serbisht
464 nuki 15 86 učimo albanski
465 arta 15 87 mësojmë serbisht
466 klu 15 87 mësojmë serbisht
467 omer 15 87 učimo albanski
468 lira 15 87 mësojmë serbisht
469 5645 15 87 mësojmë serbisht
470 arta 15 87 mësojmë serbisht
471 des 15 87 mësojmë serbisht
472 arta 15 87 mësojmë serbisht
473 del 15 87 mësojmë serbisht
474 omer 15 87 učimo albanski
475 fero 15 88 mësojmë serbisht
476 fer 15 88 mësojmë serbisht
477 der 15 88 mësojmë serbisht
478 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
479 arta 15 89 mësojmë serbisht
480 der 15 89 mësojmë serbisht
481 liw 15 89 mësojmë serbisht
482 lia 15 89 mësojmë serbisht
483 arta 15 89 mësojmë serbisht
484 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
485 ase 15 90 mësojmë serbisht
486 fer 15 90 mësojmë serbisht
487 der 15 90 mësojmë serbisht
488 lia 15 90 mësojmë serbisht
489 nuridin 15 91 učimo albanski
490 wes 15 91 mësojmë serbisht
491 kum 15 92 mësojmë serbisht
492 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
493 lulzim 15 93 učimo albanski
494 sew 15 93 mësojmë serbisht
495 arta 15 93 mësojmë serbisht
496 lia 15 93 mësojmë serbisht
497 sed 15 94 mësojmë serbisht
498 sed 15 94 mësojmë serbisht
499 mes 15 95 mësojmë serbisht
500 sed 15 95 mësojmë serbisht
501 arta 15 95 mësojmë serbisht
502 lia 15 95 mësojmë serbisht
503 cccc 15 96 mësojmë serbisht
504 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
505 asw 15 98 mësojmë serbisht
506 sed 15 98 mësojmë serbisht
507 wes 15 100 mësojmë serbisht
508 fiu 15 100 mësojmë serbisht
509 lia 15 102 mësojmë serbisht
510 Maja 15 102 mësojmë serbisht
511 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
512 aaa 15 104 mësojmë serbisht
513 lia 15 106 mësojmë serbisht
514 mmm 15 106 mësojmë serbisht
515 cccc 15 107 mësojmë serbisht
516 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
517 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
518 nnn 14 43 mësojmë serbisht
519 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
520 yylza 14 45 mësojmë serbisht
521 Jakub 14 48 učimo albanski
522 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
523 Granit 14 53 mësojmë serbisht
524 Granit 14 53 mësojmë serbisht
525 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
526 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
527 bbb 14 55 mësojmë serbisht
528 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
529 Granit 14 56 mësojmë serbisht
530 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
531 Granit 14 56 mësojmë serbisht
532 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
533 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
534 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
535 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
536 omer 14 59 učimo albanski
537 omer 14 59 učimo albanski
538 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
539 aaa 14 61 mësojmë serbisht
540 asdad 14 61 mësojmë serbisht
541 sada 14 61 mësojmë serbisht
542 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
543 sisi 14 61 mësojmë serbisht
544 princi 14 62 mësojmë serbisht
545 arta 14 62 mësojmë serbisht
546 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
547 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
548 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
549 slsl 14 63 učimo albanski
550 doen 14 63 mësojmë serbisht
551 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
552 aaa 14 64 mësojmë serbisht
553 Talent 14 64 mësojmë serbisht
554 asdad 14 65 mësojmë serbisht
555 nesa 14 65 učimo albanski
556 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
557 nuki 14 65 učimo albanski
558 arta 14 65 mësojmë serbisht
559 asdad 14 65 mësojmë serbisht
560 nuki 14 65 učimo albanski
561 zzz 14 65 mësojmë serbisht
562 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
563 pop 14 65 mësojmë serbisht
564 Maja 14 66 učimo albanski
565 nuki 14 66 učimo albanski
566 pop 14 66 mësojmë serbisht
567 das 14 66 učimo albanski
568 bossi 14 66 mësojmë serbisht
569 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
570 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
571 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
572 asdf 14 66 mësojmë serbisht
573 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
574 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
575 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
576 nuki 14 66 učimo albanski
577 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
578 nuridin 14 67 učimo albanski
579 asdf 14 67 mësojmë serbisht
580 Talent 14 67 mësojmë serbisht
581 arta 14 68 mësojmë serbisht
582 the king 14 68 mësojmë serbisht
583 sada 14 68 mësojmë serbisht
584 toni 14 68 mësojmë serbisht
585 qpk 14 68 mësojmë serbisht
586 5487 14 68 mësojmë serbisht
587 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
588 arta 14 68 mësojmë serbisht
589 arta 14 69 mësojmë serbisht
590 nuridin 14 69 učimo albanski
591 arta 14 69 mësojmë serbisht
592 marija 14 69 učimo albanski
593 Marija 14 69 učimo albanski
594 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
595 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
596 king 14 69 mësojmë serbisht
597 arta 14 69 mësojmë serbisht
598 kingi 14 69 mësojmë serbisht
599 arta 14 69 mësojmë serbisht
600 nuki 14 69 učimo albanski
601 aaa 14 69 mësojmë serbisht
602 arta 14 69 mësojmë serbisht
603 nuki 14 69 učimo albanski
604 nuki 14 70 učimo albanski
605 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
606 nuki 14 70 učimo albanski
607 nuki 14 70 učimo albanski
608 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
609 nuki 14 70 učimo albanski
610 nuki 14 70 učimo albanski
611 impaler 14 70 mësojmë serbisht
612 nuki 14 70 mësojmë serbisht
613 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
614 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
615 nuki 14 70 učimo albanski
616 nuki 14 70 učimo albanski
617 omer 14 70 učimo albanski
618 nuki 14 70 učimo albanski
619 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
620 omer 14 70 učimo albanski
621 nuki 14 70 mësojmë serbisht
622 bosi 14 70 mësojmë serbisht
623 marija 14 70 učimo albanski
624 omer 14 71 učimo albanski
625 imperador 14 71 mësojmë serbisht
626 niku 14 71 učimo albanski
627 arta 14 71 mësojmë serbisht
628 1234 14 71 mësojmë serbisht
629 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
630 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
631 nuki 14 71 učimo albanski
632 nuki 14 71 učimo albanski
633 omer 14 71 učimo albanski
634 niku 14 71 učimo albanski
635 arta 14 71 mësojmë serbisht
636 nuki 14 71 učimo albanski
637 nuki 14 71 učimo albanski
638 nuki 14 72 učimo albanski
639 aaa 14 72 mësojmë serbisht
640 nuki 14 72 učimo albanski
641 nuki 14 72 učimo albanski
642 arta 14 72 mësojmë serbisht
643 nuki 14 72 učimo albanski
644 arta 14 72 mësojmë serbisht
645 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
646 iospa 14 72 mësojmë serbisht
647 nuki 14 73 učimo albanski
648 boss be 14 73 mësojmë serbisht
649 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
650 aaa 14 73 mësojmë serbisht
651 nuki 14 73 učimo albanski
652 nuki 14 73 učimo albanski
653 sadad 14 73 mësojmë serbisht
654 nuki 14 73 učimo albanski
655 sisi 14 73 mësojmë serbisht
656 nuki 14 73 učimo albanski
657 nuki 14 73 učimo albanski
658 nuki 14 74 učimo albanski
659 nuki 14 74 učimo albanski
660 ponda 14 74 mësojmë serbisht
661 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
662 arta 14 74 mësojmë serbisht
663 sisi 14 74 mësojmë serbisht
664 dada 14 74 mësojmë serbisht
665 nuki 14 74 učimo albanski
666 nuki 14 74 učimo albanski
667 bossi 14 74 mësojmë serbisht
668 nuki 14 74 učimo albanski
669 nuki 14 74 učimo albanski
670 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
671 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
672 arta 14 75 mësojmë serbisht
673 aaa 14 75 mësojmë serbisht
674 der 14 75 mësojmë serbisht
675 marija 14 75 učimo albanski
676 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
677 lia 14 75 mësojmë serbisht
678 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
679 nuki 14 76 učimo albanski
680 nuki 14 76 učimo albanski
681 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
682 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
683 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
684 omer 14 76 učimo albanski
685 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
686 nuki 14 76 učimo albanski
687 Lira 14 76 mësojmë serbisht
688 omer 14 76 učimo albanski
689 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
690 marija 14 76 učimo albanski
691 nuki 14 76 učimo albanski
692 nuki 14 77 učimo albanski
693 lia 14 77 mësojmë serbisht
694 sisi 14 77 mësojmë serbisht
695 nuki 14 77 učimo albanski
696 nuki 14 77 učimo albanski
697 nuki 14 77 učimo albanski
698 nuki 14 77 učimo albanski
699 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
700 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
701 nuki 14 78 učimo albanski
702 erd 14 78 mësojmë serbisht
703 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
704 sada 14 78 mësojmë serbisht
705 woq 14 78 mësojmë serbisht
706 nuki 14 78 učimo albanski
707 omer 14 79 učimo albanski
708 arta 14 79 mësojmë serbisht
709 sibi 14 79 mësojmë serbisht
710 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
711 nuki 14 79 učimo albanski
712 omer 14 79 učimo albanski
713 nuki 14 79 učimo albanski
714 arta 14 79 mësojmë serbisht
715 nuridin 14 79 učimo albanski
716 nuridin 14 79 učimo albanski
717 ccggrr 14 79 učimo albanski
718 lia 14 79 mësojmë serbisht
719 sew 14 80 mësojmë serbisht
720 arta 14 80 mësojmë serbisht
721 nuki 14 80 učimo albanski
722 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
723 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
724 Emir 14 80 mësojmë serbisht
725 omer 14 80 učimo albanski
726 omer 14 80 učimo albanski
727 nuridin 14 80 učimo albanski
728 lia 14 80 mësojmë serbisht
729 arta 14 80 mësojmë serbisht
730 marija 14 80 učimo albanski
731 omer 14 80 učimo albanski
732 nuki 14 80 učimo albanski
733 omer 14 80 učimo albanski
734 nuridin 14 80 učimo albanski
735 nuki 14 81 učimo albanski
736 nuki 14 81 učimo albanski
737 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
738 mer 14 81 mësojmë serbisht
739 dsda 14 81 mësojmë serbisht
740 nuki 14 81 učimo albanski
741 asda 14 81 mësojmë serbisht
742 omer 14 82 učimo albanski
743 Linda 14 82 mësojmë serbisht
744 jexik 14 82 mësojmë serbisht
745 omer 14 82 učimo albanski
746 ver 14 82 mësojmë serbisht
747 nuki 14 82 učimo albanski
748 liu 14 82 mësojmë serbisht
749 nuridin 14 82 učimo albanski
750 nuridin 14 82 učimo albanski
751 64156 14 82 mësojmë serbisht
752 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
753 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
754 nuki 14 82 učimo albanski
755 arta 14 83 mësojmë serbisht
756 wes 14 83 mësojmë serbisht
757 arta 14 83 mësojmë serbisht
758 omer 14 83 učimo albanski
759 omer 14 83 učimo albanski
760 nuki 14 83 učimo albanski
761 nuki 14 83 učimo albanski
762 nuki 14 83 učimo albanski
763 arta 14 83 mësojmë serbisht
764 arta 14 83 mësojmë serbisht
765 nuridin 14 83 učimo albanski
766 arta 14 83 mësojmë serbisht
767 nuridin 14 83 učimo albanski
768 Samir 14 83 mësojmë serbisht
769 nuki 14 83 učimo albanski
770 lia 14 83 mësojmë serbisht
771 baki 14 84 mësojmë serbisht
772 sisi 14 84 mësojmë serbisht
773 omer 14 84 učimo albanski
774 lala 14 84 mësojmë serbisht
775 arta 14 84 mësojmë serbisht
776 lia 14 84 mësojmë serbisht
777 arta 14 84 mësojmë serbisht
778 omer 14 84 učimo albanski
779 omer 14 84 učimo albanski
780 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
781 baki 14 84 mësojmë serbisht
782 omer 14 84 učimo albanski
783 kum 14 84 mësojmë serbisht
784 nuki 14 85 učimo albanski
785 nuki 14 85 učimo albanski
786 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
787 nuki 14 86 učimo albanski
788 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
789 nuki 14 86 učimo albanski
790 omer 14 86 učimo albanski
791 Berna 14 86 mësojmë serbisht
792 nuki 14 86 učimo albanski
793 nuki 14 86 učimo albanski
794 omer 14 86 učimo albanski
795 sis 14 86 mësojmë serbisht
796 omer 14 86 učimo albanski
797 nuki 14 86 učimo albanski
798 sed 14 86 mësojmë serbisht
799 lim 14 86 mësojmë serbisht
800 nuki 14 86 učimo albanski
801 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
802 omer 14 87 učimo albanski
803 nuki 14 87 učimo albanski
804 ber 14 87 mësojmë serbisht
805 nuki 14 87 učimo albanski
806 omer 14 87 učimo albanski
807 nuki 14 88 učimo albanski
808 siis 14 88 učimo albanski
809 arta 14 88 mësojmë serbisht
810 nuki 14 88 učimo albanski
811 nuki 14 88 učimo albanski
812 nuki 14 88 učimo albanski
813 Berna 14 88 mësojmë serbisht
814 lia 14 89 mësojmë serbisht
815 Berna 14 89 mësojmë serbisht
816 arta 14 89 mësojmë serbisht
817 arta 14 89 mësojmë serbisht
818 marija 14 89 učimo albanski
819 hhh 14 89 učimo albanski
820 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
821 swe 14 89 mësojmë serbisht
822 lia 14 89 mësojmë serbisht
823 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
824 nuridin 14 90 učimo albanski
825 nuki 14 90 učimo albanski
826 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
827 omer 14 90 učimo albanski
828 nuki 14 90 mësojmë serbisht
829 nuki 14 90 mësojmë serbisht
830 nuridin 14 90 učimo albanski
831 sew 14 90 mësojmë serbisht
832 klme 14 90 mësojmë serbisht
833 nuki 14 90 učimo albanski
834 Tina 14 90 mësojmë serbisht
835 xes 14 90 mësojmë serbisht
836 omer 14 90 učimo albanski
837 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
838 omer 14 91 učimo albanski
839 omer 14 91 učimo albanski
840 nuki 14 91 učimo albanski
841 nuki 14 91 učimo albanski
842 saq 14 92 mësojmë serbisht
843 Berna 14 92 mësojmë serbisht
844 4589 14 92 mësojmë serbisht
845 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
846 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
847 liu 14 92 mësojmë serbisht
848 aaa 14 93 mësojmë serbisht
849 nuki 14 93 učimo albanski
850 lin 14 93 mësojmë serbisht
851 7777 14 93 mësojmë serbisht
852 nuki 14 93 učimo albanski
853 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
854 arta 14 93 mësojmë serbisht
855 lia 14 94 učimo albanski
856 arta 14 94 mësojmë serbisht
857 wed 14 94 mësojmë serbisht
858 artan 14 94 mësojmë serbisht
859 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
860 nff 14 95 učimo albanski
861 Linda 14 95 mësojmë serbisht
862 arta 14 95 mësojmë serbisht
863 jexik 14 95 mësojmë serbisht
864 Arta 14 95 mësojmë serbisht
865 wqa 14 96 mësojmë serbisht
866 kun 14 96 mësojmë serbisht
867 omer 14 97 učimo albanski
868 ada 14 97 mësojmë serbisht
869 sed 14 97 mësojmë serbisht
870 era 14 97 mësojmë serbisht
871 omer 14 97 učimo albanski
872 sew 14 98 mësojmë serbisht
873 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
874 des 14 99 mësojmë serbisht
875 mmm 14 99 mësojmë serbisht
876 lio 14 99 mësojmë serbisht
877 omer 14 100 učimo albanski
878 omer 14 100 učimo albanski
879 Arta 14 101 mësojmë serbisht
880 sse 14 101 mësojmë serbisht
881 nuki 14 102 učimo albanski
882 des 14 102 mësojmë serbisht
883 sada 14 102 mësojmë serbisht
884 nuki 14 102 učimo albanski
885 LIA 14 103 mësojmë serbisht
886 Arta 14 104 mësojmë serbisht
887 sed 14 104 mësojmë serbisht
888 lia 14 104 mësojmë serbisht
889 aqq 14 104 mësojmë serbisht
890 fsa 14 105 mësojmë serbisht
891 Lia 14 106 mësojmë serbisht
892 mmm 14 106 mësojmë serbisht
893 skh 14 106 mësojmë serbisht
894 Berna 14 106 mësojmë serbisht
895 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
896 cccc 14 107 mësojmë serbisht
897 arta 14 109 mësojmë serbisht
898 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
899 gggg 14 110 mësojmë serbisht
900 sada 14 112 mësojmë serbisht
901 ccc 14 113 mësojmë serbisht
902 sea 14 113 mësojmë serbisht
903 arta 14 115 mësojmë serbisht
904 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
905 ssss 14 116 mësojmë serbisht
906 Zana 14 116 mësojmë serbisht
907 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
908 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
909 888 13 42 mësojmë serbisht
910 11111 13 44 mësojmë serbisht
911 Miu 13 45 učimo albanski
912 ffff 13 45 mësojmë serbisht
913 ibish 13 46 mësojmë serbisht
914 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
915 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
916 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
917 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
918 Haha 13 49 mësojmë serbisht
919 Lpo 13 50 učimo albanski
920 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
921 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
922 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
923 Maja 13 51 mësojmë serbisht
924 Kata 13 51 učimo albanski
925 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
926 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
927 nnn 13 53 mësojmë serbisht
928 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
929 lik 13 53 mësojmë serbisht
930 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
931 Maja 13 54 učimo albanski
932 Maja 13 54 učimo albanski
933 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
934 yllka 13 54 mësojmë serbisht
935 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
936 Lui 13 55 učimo albanski
937 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
938 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
939 aaa 13 55 mësojmë serbisht
940 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
941 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
942 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
943 jzkzm 13 56 učimo albanski
944 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
945 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
946 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
947 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
948 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
949 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
950 diar 13 57 mësojmë serbisht
951 Baki 13 57 mësojmë serbisht
952 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
953 Abc 13 57 mësojmë serbisht
954 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
955 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
956 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
957 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
958 omer 13 58 učimo albanski
959 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
960 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
961 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
962 omer 13 58 učimo albanski
963 Jakub 13 58 učimo albanski
964 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
965 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
966 Marija 13 58 učimo albanski
967 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
968 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
969 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
970 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
971 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
972 Ena 13 59 učimo albanski
973 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
974 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
975 Baki 13 59 mësojmë serbisht
976 Mila 13 59 učimo albanski
977 Marija 13 59 učimo albanski
978 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
979 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
980 ffff 13 59 mësojmë serbisht
981 mbret 13 59 mësojmë serbisht
982 Baki 13 59 mësojmë serbisht
983 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
984 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
985 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
986 Zas 13 60 mësojmë serbisht
987 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
988 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
989 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
990 Pot 13 60 učimo albanski
991 Marija 13 60 učimo albanski
992 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
993 Linda 13 60 mësojmë serbisht
994 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
995 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
996 Linda 13 60 mësojmë serbisht
997 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
998 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
999 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1000 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1001 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1002 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1003 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1004 Marija 13 61 učimo albanski
1005 Marija 13 61 učimo albanski
1006 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1007 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1008 Maja 13 61 učimo albanski
1009 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1010 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1011 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1012 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1013 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1014 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1015 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1016 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1017 Soup 13 62 učimo albanski
1018 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1019 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1020 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1021 Guli 13 62 učimo albanski
1022 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1023 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1024 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1025 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1026 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1027 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1028 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1029 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1030 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1031 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1032 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1033 nuki 13 63 učimo albanski
1034 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1035 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1036 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1037 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1038 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1039 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1040 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1041 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1042 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1043 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1044 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1045 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1046 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1047 Marija 13 63 učimo albanski
1048 nuki 13 63 učimo albanski
1049 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1050 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1051 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1052 Uzt 13 63 učimo albanski
1053 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1054 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1055 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1056 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1057 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1058 nuki 13 64 učimo albanski
1059 marija 13 64 učimo albanski
1060 Marija 13 64 učimo albanski
1061 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1062 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1063 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1064 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1065 Marija 13 64 učimo albanski
1066 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1067 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1068 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1069 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1070 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1071 nuki 13 64 učimo albanski
1072 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1073 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1074 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1075 Popo 13 65 učimo albanski
1076 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1077 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1078 Dua 13 65 učimo albanski
1079 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1080 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1081 nuki 13 65 učimo albanski
1082 Maja 13 65 učimo albanski
1083 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1084 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1085 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1086 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1087 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1088 Maja 13 65 učimo albanski
1089 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1090 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1091 nuki 13 65 učimo albanski
1092 Dua 13 65 učimo albanski
1093 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1094 nuridin 13 65 učimo albanski
1095 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1096 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1097 nuridin 13 65 učimo albanski
1098 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1099 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1100 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1101 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1102 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1103 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1104 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1105 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1106 cari 13 66 mësojmë serbisht
1107 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1108 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1109 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1110 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1111 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1112 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1113 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1114 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1115 Ena 13 66 učimo albanski
1116 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1117 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1118 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1119 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1120 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1121 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1122 nuki 13 67 učimo albanski
1123 marija 13 67 učimo albanski
1124 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1125 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1126 nuki 13 67 učimo albanski
1127 Plo 13 67 učimo albanski
1128 Marija 13 67 učimo albanski
1129 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1130 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1131 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1132 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1133 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1134 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1135 Mila 13 68 učimo albanski
1136 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1137 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1138 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1139 Dua 13 68 učimo albanski
1140 Marija 13 68 učimo albanski
1141 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1142 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1143 Maja 13 68 učimo albanski
1144 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1145 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1146 nuki 13 68 učimo albanski
1147 nuki 13 68 učimo albanski
1148 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1149 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1150 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1151 arta 13 68 mësojmë serbisht
1152 Tup 13 68 učimo albanski
1153 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1154 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1155 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1156 nuki 13 68 učimo albanski
1157 ksms 13 68 učimo albanski
1158 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1159 nuki 13 68 učimo albanski
1160 nuki 13 68 učimo albanski
1161 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1162 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1163 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1164 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1165 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1166 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1167 faton 13 69 mësojmë serbisht
1168 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1169 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1170 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1171 Dua 13 69 učimo albanski
1172 debeo 13 69 učimo albanski
1173 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1174 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1175 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1176 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1177 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1178 Dea 13 69 učimo albanski
1179 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1180 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1181 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1182 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1183 nuki 13 70 učimo albanski
1184 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1185 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1186 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1187 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1188 Kkkk 13 70 učimo albanski
1189 nuki 13 70 učimo albanski
1190 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1191 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1192 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1193 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1194 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1195 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1196 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1197 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1198 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1199 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1200 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1201 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1202 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1203 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1204 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1205 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1206 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1207 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1208 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1209 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1210 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1211 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1212 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1213 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1214 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1215 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1216 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1217 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1218 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1219 Opela 13 72 učimo albanski
1220 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1221 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1222 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1223 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1224 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1225 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1226 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1227 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1228 Neda 13 72 učimo albanski
1229 Dua 13 72 učimo albanski
1230 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1231 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1232 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1233 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1234 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1235 nuki 13 72 učimo albanski
1236 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1237 Marija 13 72 učimo albanski
1238 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1239 nuridin 13 72 učimo albanski
1240 nuki 13 72 učimo albanski
1241 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1242 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1243 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1244 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1245 Mila 13 72 učimo albanski
1246 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1247 nuki 13 73 učimo albanski
1248 Dea 13 73 učimo albanski
1249 Marija 13 73 učimo albanski
1250 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1251 nuki 13 73 učimo albanski
1252 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1253 Pok 13 73 učimo albanski
1254 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1255 asded 13 73 mësojmë serbisht
1256 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1257 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1258 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1259 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1260 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1261 nuki 13 73 učimo albanski
1262 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1263 Dea 13 73 učimo albanski
1264 nuki 13 73 učimo albanski
1265 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1266 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1267 nuki 13 73 učimo albanski
1268 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1269 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1270 nuki 13 73 učimo albanski
1271 nuki 13 73 učimo albanski
1272 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1273 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1274 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1275 nuki 13 73 učimo albanski
1276 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1277 nuki 13 73 učimo albanski
1278 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1279 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1280 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1281 nuki 13 73 učimo albanski
1282 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1283 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1284 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1285 nuki 13 73 učimo albanski
1286 Melida 13 74 učimo albanski
1287 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1288 Dea 13 74 učimo albanski
1289 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1290 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1291 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1292 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1293 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1294 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1295 Lupa 13 74 učimo albanski
1296 niti 13 74 mësojmë serbisht
1297 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1298 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1299 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1300 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1301 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1302 sada 13 74 mësojmë serbisht
1303 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1304 lira 13 75 mësojmë serbisht
1305 nuki 13 75 učimo albanski
1306 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1307 nuki 13 75 učimo albanski
1308 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1309 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1310 nuki 13 75 učimo albanski
1311 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1312 omer 13 75 učimo albanski
1313 nuki 13 75 učimo albanski
1314 nuki 13 75 učimo albanski
1315 oki 13 75 mësojmë serbisht
1316 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1317 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1318 ads 13 75 mësojmë serbisht
1319 saq 13 75 mësojmë serbisht
1320 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1321 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1322 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1323 Dua 13 75 učimo albanski
1324 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1325 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1326 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1327 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1328 nuki 13 75 učimo albanski
1329 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1330 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1331 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1332 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1333 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1334 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1335 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1336 nuki 13 75 učimo albanski
1337 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1338 nuki 13 75 učimo albanski
1339 nuki 13 75 učimo albanski
1340 nuki 13 75 učimo albanski
1341 nuki 13 76 učimo albanski
1342 sada 13 76 mësojmë serbisht
1343 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1344 nuki 13 76 učimo albanski
1345 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1346 nuki 13 76 učimo albanski
1347 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1348 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1349 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1350 sed 13 76 mësojmë serbisht
1351 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1352 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1353 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1354 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1355 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1356 nuki 13 76 učimo albanski
1357 omer 13 76 učimo albanski
1358 omer 13 76 učimo albanski
1359 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1360 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1361 nuki 13 76 učimo albanski
1362 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1363 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1364 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1365 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1366 nuridin 13 77 učimo albanski
1367 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1368 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1369 nuki 13 77 učimo albanski
1370 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1371 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1372 Dua 13 77 učimo albanski
1373 lala 13 77 mësojmë serbisht
1374 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1375 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1376 nuki 13 77 učimo albanski
1377 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1378 nuki 13 77 učimo albanski
1379 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1380 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1381 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1382 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1383 lala 13 77 mësojmë serbisht
1384 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1385 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1386 nuki 13 77 učimo albanski
1387 nuridin 13 77 učimo albanski
1388 omer 13 77 učimo albanski
1389 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1390 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1391 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1392 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1393 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1394 arta 13 77 mësojmë serbisht
1395 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1396 omer 13 77 učimo albanski
1397 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1398 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1399 nuki 13 77 učimo albanski
1400 nuki 13 77 učimo albanski
1401 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1402 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1403 niti 13 78 mësojmë serbisht
1404 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1405 nuki 13 78 učimo albanski
1406 Ena 13 78 učimo albanski
1407 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1408 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1409 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1410 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1411 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1412 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1413 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1414 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1415 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1416 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1417 nuki 13 78 učimo albanski
1418 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1419 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1420 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1421 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1422 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1423 nuki 13 78 učimo albanski
1424 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1425 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1426 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1427 nuki 13 78 učimo albanski
1428 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1429 Maja 13 79 učimo albanski
1430 DES 13 79 mësojmë serbisht
1431 nuki 13 79 učimo albanski
1432 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1433 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1434 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1435 nuki 13 79 učimo albanski
1436 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1437 nuki 13 79 učimo albanski
1438 nuki 13 79 učimo albanski
1439 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1440 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1441 nuki 13 79 učimo albanski
1442 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1443 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1444 nuki 13 79 učimo albanski
1445 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1446 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1447 nuki 13 79 učimo albanski
1448 nuki 13 79 učimo albanski
1449 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1450 nuki 13 79 učimo albanski
1451 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1452 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1453 Dua 13 79 učimo albanski
1454 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1455 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1456 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1457 nuki 13 79 učimo albanski
1458 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1459 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1460 Melida 13 80 učimo albanski
1461 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1462 nuki 13 80 učimo albanski
1463 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1464 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1465 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1466 SED 13 80 mësojmë serbisht
1467 sada 13 80 mësojmë serbisht
1468 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1469 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1470 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1471 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1472 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1473 Dua 13 80 učimo albanski
1474 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1475 Dea 13 80 učimo albanski
1476 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1477 nuki 13 80 učimo albanski
1478 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1479 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1480 sads 13 81 mësojmë serbisht
1481 nuki 13 81 učimo albanski
1482 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1483 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1484 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1485 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1486 final 13 81 mësojmë serbisht
1487 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1488 omer 13 81 učimo albanski
1489 nuki 13 81 učimo albanski
1490 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1491 omer 13 81 učimo albanski
1492 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1493 nuki 13 81 učimo albanski
1494 nuki 13 81 učimo albanski
1495 omer 13 81 učimo albanski
1496 anela 13 81 učimo albanski
1497 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1498 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1499 7777 13 81 mësojmë serbisht
1500 nuki 13 81 učimo albanski
1501 omer 13 81 učimo albanski
1502 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1503 lala 13 81 mësojmë serbisht
1504 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1505 nuki 13 81 učimo albanski
1506 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1507 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1508 Melida 13 81 učimo albanski
1509 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1510 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1511 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1512 arta 13 82 mësojmë serbisht
1513 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1514 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1515 nuki 13 82 učimo albanski
1516 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1517 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1518 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1519 nuki 13 82 učimo albanski
1520 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1521 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1522 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1523 arta 13 82 učimo albanski
1524 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1525 nuki 13 82 učimo albanski
1526 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1527 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1528 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1529 nuki 13 82 učimo albanski
1530 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1531 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1532 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1533 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1534 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1535 Melida 13 83 učimo albanski
1536 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1537 lia 13 83 mësojmë serbisht
1538 nuki 13 83 učimo albanski
1539 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1540 nuki 13 83 učimo albanski
1541 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1542 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1543 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1544 Lena 13 83 učimo albanski
1545 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1546 nuki 13 83 učimo albanski
1547 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1548 sew 13 83 mësojmë serbisht
1549 nuki 13 83 učimo albanski
1550 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1551 Dina 13 83 učimo albanski
1552 swe 13 83 mësojmë serbisht
1553 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1554 nuki 13 84 učimo albanski
1555 Melida 13 84 učimo albanski
1556 omer 13 84 učimo albanski
1557 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1558 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1559 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1560 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1561 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1562 nuki 13 84 učimo albanski
1563 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1564 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1565 Dua 13 84 učimo albanski
1566 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1567 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1568 omer 13 84 učimo albanski
1569 omer 13 84 učimo albanski
1570 omer 13 84 učimo albanski
1571 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1572 omer 13 84 učimo albanski
1573 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1574 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1575 omer 13 84 učimo albanski
1576 arta 13 84 mësojmë serbisht
1577 omer 13 85 učimo albanski
1578 nuridin 13 85 učimo albanski
1579 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1580 omer 13 85 učimo albanski
1581 nuki 13 85 učimo albanski
1582 Ena 13 85 učimo albanski
1583 nuki 13 85 učimo albanski
1584 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1585 SED 13 85 mësojmë serbisht
1586 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1587 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1588 marija 13 85 učimo albanski
1589 omer 13 85 učimo albanski
1590 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1591 Dua 13 85 učimo albanski
1592 akur 13 85 mësojmë serbisht
1593 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1594 Dua 13 85 učimo albanski
1595 Dua 13 85 učimo albanski
1596 Jkk 13 85 učimo albanski
1597 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1598 omer 13 85 učimo albanski
1599 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1600 nuridin 13 85 učimo albanski
1601 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1602 sksksk 13 86 učimo albanski
1603 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1604 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1605 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1606 nuki 13 86 učimo albanski
1607 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1608 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1609 nuki 13 86 učimo albanski
1610 majda 13 86 mësojmë serbisht
1611 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1612 lia 13 86 mësojmë serbisht
1613 majda 13 86 mësojmë serbisht
1614 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1615 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1616 plazma keks 13 86 učimo albanski
1617 nuki 13 87 učimo albanski
1618 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1619 sed 13 87 mësojmë serbisht
1620 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1621 omer 13 87 učimo albanski
1622 nuki 13 87 učimo albanski
1623 nuki 13 87 učimo albanski
1624 nuki 13 87 učimo albanski
1625 nuridin 13 87 učimo albanski
1626 nuridin 13 87 učimo albanski
1627 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1628 omer 13 87 učimo albanski
1629 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1630 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1631 nuki 13 87 učimo albanski
1632 nuki 13 87 učimo albanski
1633 Lena 13 87 učimo albanski
1634 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1635 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1636 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1637 Dua 13 87 učimo albanski
1638 SED 13 87 mësojmë serbisht
1639 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1640 nuki 13 87 učimo albanski
1641 marija 13 87 učimo albanski
1642 nuki 13 87 učimo albanski
1643 awe 13 87 mësojmë serbisht
1644 Ena 13 87 učimo albanski
1645 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1646 omer 13 88 učimo albanski
1647 Melida 13 88 učimo albanski
1648 omer 13 88 učimo albanski
1649 liu 13 88 učimo albanski
1650 omer 13 88 učimo albanski
1651 nuki 13 88 učimo albanski
1652 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1653 nuki 13 88 učimo albanski
1654 omer 13 88 učimo albanski
1655 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1656 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1657 omer 13 88 učimo albanski
1658 omer 13 88 učimo albanski
1659 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1660 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1661 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1662 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1663 nuki 13 89 učimo albanski
1664 nuki 13 89 učimo albanski
1665 nuki 13 89 učimo albanski
1666 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1667 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1668 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1669 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1670 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1671 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1672 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1673 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1674 sed 13 89 mësojmë serbisht
1675 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1676 nuki 13 89 učimo albanski
1677 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1678 nuki 13 89 učimo albanski
1679 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1680 nuki 13 89 učimo albanski
1681 Melida 13 89 učimo albanski
1682 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1683 nuki 13 89 učimo albanski
1684 sed 13 89 mësojmë serbisht
1685 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1686 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1687 nuki 13 89 učimo albanski
1688 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1689 omer 13 90 učimo albanski
1690 nuki 13 90 učimo albanski
1691 Melida 13 90 učimo albanski
1692 Sada 13 90 mësojmë serbisht
1693 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1694 nuki 13 90 učimo albanski
1695 nuki 13 90 učimo albanski
1696 Dea 13 90 učimo albanski
1697 Pet 13 90 mësojmë serbisht
1698 nuki 13 90 učimo albanski
1699 575 13 90 mësojmë serbisht
1700 miki 13 90 mësojmë serbisht
1701 faton 13 90 mësojmë serbisht
1702 omer 13 90 učimo albanski
1703 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1704 DER 13 90 mësojmë serbisht
1705 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
1706 Rona 13 90 mësojmë serbisht
1707 Dua 13 90 učimo albanski
1708 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
1709 une 13 91 mësojmë serbisht
1710 grindr 13 91 mësojmë serbisht
1711 arta 13 91 mësojmë serbisht
1712 sada 13 91 mësojmë serbisht
1713 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1714 nuki 13 91 učimo albanski
1715 nuki 13 91 učimo albanski
1716 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1717 lia 13 91 mësojmë serbisht
1718 keka 13 92 mësojmë serbisht
1719 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
1720 0202 13 92 mësojmë serbisht
1721 nuridin 13 92 učimo albanski
1722 ers 13 92 mësojmë serbisht
1723 nuridin 13 92 učimo albanski
1724 ane 13 93 učimo albanski
1725 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1726 wsq 13 93 mësojmë serbisht
1727 wer 13 93 učimo albanski
1728 lia 13 94 mësojmë serbisht
1729 nuki 13 94 učimo albanski
1730 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1731 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1732 nuridin 13 94 učimo albanski
1733 nuridin 13 94 učimo albanski
1734 sed 13 94 mësojmë serbisht
1735 nuki 13 94 učimo albanski
1736 nuki 13 94 učimo albanski
1737 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1738 sed 13 94 mësojmë serbisht
1739 nuki 13 94 učimo albanski
1740 marija 13 94 učimo albanski
1741 awe 13 95 mësojmë serbisht
1742 sew 13 95 mësojmë serbisht
1743 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
1744 wes 13 96 mësojmë serbisht
1745 alala 13 96 učimo albanski
1746 sed 13 96 mësojmë serbisht
1747 omer 13 97 učimo albanski
1748 arta 13 97 mësojmë serbisht
1749 nurce 13 97 učimo albanski
1750 omer 13 97 učimo albanski
1751 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1752 nurce 13 97 učimo albanski
1753 nuki 13 97 učimo albanski
1754 der 13 97 mësojmë serbisht
1755 nuki 13 97 učimo albanski
1756 sada 13 97 mësojmë serbisht
1757 nuki 13 98 učimo albanski
1758 nuki 13 98 učimo albanski
1759 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
1760 nuki 13 98 učimo albanski
1761 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1762 nuki 13 98 učimo albanski
1763 arta 13 98 mësojmë serbisht
1764 fds 13 98 mësojmë serbisht
1765 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1766 hre 13 99 učimo albanski
1767 srw 13 99 mësojmë serbisht
1768 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1769 liu 13 99 mësojmë serbisht
1770 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1771 nuki 13 100 učimo albanski
1772 nuki 13 100 učimo albanski
1773 dea 13 100 mësojmë serbisht
1774 sew 13 100 mësojmë serbisht
1775 lia 13 100 mësojmë serbisht
1776 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1777 lia 13 101 mësojmë serbisht
1778 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1779 mmm 13 102 mësojmë serbisht
1780 omer 13 102 učimo albanski
1781 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1782 omer 13 102 učimo albanski
1783 anela 13 102 učimo albanski
1784 lia 13 102 mësojmë serbisht
1785 lia 13 102 mësojmë serbisht
1786 Krešo 13 102 učimo albanski
1787 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1788 sem 13 102 mësojmë serbisht
1789 nuki 13 103 učimo albanski
1790 nuki 13 103 učimo albanski
1791 anela 13 103 učimo albanski
1792 der 13 103 mësojmë serbisht
1793 der 13 103 mësojmë serbisht
1794 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1795 luka 13 105 učimo albanski
1796 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1797 lia 13 105 mësojmë serbisht
1798 liu 13 105 mësojmë serbisht
1799 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1800 vanja 13 106 učimo albanski
1801 ssss 13 106 mësojmë serbisht
1802 lia 13 106 mësojmë serbisht
1803 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1804 sew 13 107 mësojmë serbisht
1805 mila 13 107 učimo albanski
1806 lio 13 107 mësojmë serbisht
1807 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1808 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1809 33... 13 110 mësojmë serbisht
1810 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1811 erd 13 112 mësojmë serbisht
1812 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1813 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1814 mmm 13 114 mësojmë serbisht
1815 lia 13 115 mësojmë serbisht
1816 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
1817 qaw 13 116 mësojmë serbisht
1818 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
1819 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1820 nnn 13 120 mësojmë serbisht
1821 emina 13 120 mësojmë serbisht
1822 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1823 arta 13 120 mësojmë serbisht
1824 Sicko 13 120 učimo albanski
1825 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1826 nnn 12 39 mësojmë serbisht
1827 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1828 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1829 Porter 12 53 učimo albanski
1830 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1831 Neda 12 53 učimo albanski
1832 Uru 12 54 mësojmë serbisht
1833 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1834 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1835 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
1836 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1837 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1838 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
1839 nuki 12 56 učimo albanski
1840 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
1841 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
1842 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
1843 nuki 12 56 učimo albanski
1844 Bajrami 12 57 učimo albanski
1845 viki 12 57 učimo albanski
1846 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
1847 Dua 12 58 učimo albanski
1848 Neda 12 58 učimo albanski
1849 Pos 12 58 učimo albanski
1850 Maja 12 58 učimo albanski
1851 Lpo 12 58 učimo albanski
1852 Miki 12 58 učimo albanski
1853 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
1854 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
1855 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1856 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1857 nuki 12 59 učimo albanski
1858 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
1859 Maja 12 59 učimo albanski
1860 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
1861 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
1862 nuki 12 59 učimo albanski
1863 nuki 12 59 učimo albanski
1864 nuki 12 59 učimo albanski
1865 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1866 kralj 12 60 mësojmë serbisht
1867 nuki 12 60 učimo albanski
1868 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1869 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
1870 nuki 12 60 učimo albanski
1871 Maja 12 60 učimo albanski
1872 Marija 12 60 učimo albanski
1873 filip dimic 12 60 učimo albanski
1874 Lap 12 60 učimo albanski
1875 nuki 12 60 učimo albanski
1876 nuki 12 60 učimo albanski
1877 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1878 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1879 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
1880 Kun 12 61 mësojmë serbisht
1881 Marija 12 61 učimo albanski
1882 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1883 Linda 12 61 mësojmë serbisht
1884 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1885 Iei 12 61 mësojmë serbisht
1886 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
1887 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1888 nuridin 12 61 učimo albanski
1889 nuridin 12 61 učimo albanski
1890 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
1891 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
1892 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1893 Hhhh 12 62 učimo albanski
1894 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1895 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1896 Marija 12 62 učimo albanski
1897 Dua 12 62 učimo albanski
1898 Plut 12 62 učimo albanski
1899 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
1900 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
1901 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1902 Lua 12 62 učimo albanski
1903 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1904 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1905 IOM 12 62 mësojmë serbisht
1906 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1907 memo 12 62 učimo albanski
1908 Maja 12 62 učimo albanski
1909 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
1910 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1911 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
1912 Neda 12 63 učimo albanski
1913 Uru 12 63 mësojmë serbisht
1914 Maria 12 63 učimo albanski
1915 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1916 Jja 12 63 mësojmë serbisht
1917 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1918 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
1919 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
1920 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1921 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1922 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1923 Maja 12 63 učimo albanski
1924 Maja 12 63 učimo albanski
1925 Dea 12 63 učimo albanski
1926 Maja 12 63 učimo albanski
1927 asdad 12 64 mësojmë serbisht
1928 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1929 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1930 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1931 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1932 Marija 12 64 učimo albanski
1933 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1934 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1935 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1936 mila 12 64 učimo albanski
1937 Linda 12 64 mësojmë serbisht
1938 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
1939 Maja 12 64 učimo albanski
1940 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
1941 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
1942 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
1943 Marija 12 64 učimo albanski
1944 Abc 12 64 mësojmë serbisht
1945 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
1946 mila 12 65 učimo albanski
1947 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
1948 Maja 12 65 učimo albanski
1949 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
1950 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
1951 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1952 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
1953 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
1954 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1955 Marija 12 65 učimo albanski
1956 Marija 12 65 učimo albanski
1957 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1958 Maja 12 65 učimo albanski
1959 Anc 12 65 mësojmë serbisht
1960 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
1961 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1962 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1963 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1964 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1965 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
1966 Maja 12 65 učimo albanski
1967 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1968 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1969 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1970 Maja 12 66 učimo albanski
1971 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1972 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1973 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1974 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1975 nuki 12 66 učimo albanski
1976 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1977 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1978 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1979 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1980 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1981 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1982 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
1983 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1984 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1985 mila 12 66 učimo albanski
1986 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
1987 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
1988 Maja 12 66 učimo albanski
1989 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1990 sada 12 67 mësojmë serbisht
1991 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
1992 nuki 12 67 učimo albanski
1993 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
1994 Marija 12 67 učimo albanski
1995 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
1996 Maja 12 67 učimo albanski
1997 Maja 12 67 učimo albanski
1998 Maja 12 67 učimo albanski
1999 Posta 12 67 učimo albanski
2000 Pol 12 67 učimo albanski
2001 Asyy 12 67 učimo albanski
2002 nuki 12 67 učimo albanski
2003 Marija 12 67 učimo albanski
2004 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2005 nuki 12 67 učimo albanski
2006 Uko 12 67 učimo albanski
2007 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2008 nuki 12 67 učimo albanski
2009 nuki 12 68 učimo albanski
2010 omer 12 68 učimo albanski
2011 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2012 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2013 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2014 Area 12 68 učimo albanski
2015 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2016 gguu 12 68 učimo albanski
2017 omer 12 68 učimo albanski
2018 nuki 12 68 učimo albanski
2019 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2020 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2021 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2022 Ata 12 68 učimo albanski
2023 Marija 12 68 učimo albanski
2024 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2025 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2026 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2027 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2028 mila 12 68 učimo albanski
2029 Marija 12 68 učimo albanski
2030 Plkj 12 68 učimo albanski
2031 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2032 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2033 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2034 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2035 Maja 12 68 učimo albanski
2036 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2037 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2038 Marija 12 68 učimo albanski
2039 faton 12 69 mësojmë serbisht
2040 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2041 nuki 12 69 učimo albanski
2042 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2043 nuki 12 69 učimo albanski
2044 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2045 nuki 12 69 učimo albanski
2046 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2047 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2048 Maja 12 69 učimo albanski
2049 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2050 nuki 12 69 učimo albanski
2051 nuki 12 69 učimo albanski
2052 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2053 nuki 12 69 učimo albanski
2054 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2055 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2056 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2057 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2058 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2059 Marija 12 70 učimo albanski
2060 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2061 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2062 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2063 Maja 12 70 učimo albanski
2064 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2065 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2066 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2067 nuki 12 71 učimo albanski
2068 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2069 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2070 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2071 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2072 mila 12 71 učimo albanski
2073 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2074 nuridin 12 71 učimo albanski
2075 riti 12 71 mësojmë serbisht
2076 arta 12 71 mësojmë serbisht
2077 Ena 12 71 učimo albanski
2078 Yaser 12 71 učimo albanski
2079 Marija 12 71 učimo albanski
2080 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2081 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2082 Dea 12 71 učimo albanski
2083 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2084 nuki 12 71 učimo albanski
2085 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2086 Marija 12 71 učimo albanski
2087 nuki 12 71 učimo albanski
2088 scs 12 71 mësojmë serbisht
2089 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2090 nuki 12 71 učimo albanski
2091 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2092 nuki 12 71 učimo albanski
2093 nuki 12 71 učimo albanski
2094 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2095 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2096 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2097 nuridin 12 71 učimo albanski
2098 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2099 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2100 Kingu 12 71 učimo albanski
2101 nuridin 12 72 učimo albanski
2102 nuridin 12 72 učimo albanski
2103 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2104 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2105 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2106 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2107 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2108 rrttt 12 72 učimo albanski
2109 nuki 12 72 učimo albanski
2110 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2111 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2112 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2113 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2114 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2115 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2116 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2117 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2118 Meka 12 72 učimo albanski
2119 nuki 12 72 učimo albanski
2120 Maja 12 72 učimo albanski
2121 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2122 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2123 Dye 12 72 učimo albanski
2124 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2125 nuki 12 72 učimo albanski
2126 nuki 12 72 učimo albanski
2127 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2128 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2129 Maja 12 73 učimo albanski
2130 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2131 luka 12 73 mësojmë serbisht
2132 nuki 12 73 učimo albanski
2133 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2134 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2135 Marija 12 73 učimo albanski
2136 Selma 12 73 učimo albanski
2137 Pol 12 73 učimo albanski
2138 nuki 12 73 učimo albanski
2139 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2140 nuridin 12 73 učimo albanski
2141 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2142 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2143 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2144 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2145 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2146 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2147 arta 12 73 mësojmë serbisht
2148 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2149 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2150 omer 12 74 učimo albanski
2151 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2152 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2153 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2154 nuki 12 74 učimo albanski
2155 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2156 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2157 omer 12 74 učimo albanski
2158 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2159 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2160 pop 12 74 mësojmë serbisht
2161 Ena 12 74 učimo albanski
2162 Dua 12 74 učimo albanski
2163 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2164 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2165 nuki 12 74 učimo albanski
2166 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2167 Adas 12 74 učimo albanski
2168 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2169 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2170 Edin 12 74 učimo albanski
2171 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2172 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2173 Dua 12 74 učimo albanski
2174 Dua 12 75 učimo albanski
2175 Dua 12 75 učimo albanski
2176 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2177 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2178 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2179 nuki 12 75 učimo albanski
2180 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2181 omer 12 75 učimo albanski
2182 nuki 12 75 učimo albanski
2183 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2184 nuki 12 75 učimo albanski
2185 Dua 12 75 učimo albanski
2186 anela 12 75 učimo albanski
2187 nuki 12 75 učimo albanski
2188 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2189 omer 12 75 učimo albanski
2190 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2191 nuki 12 75 učimo albanski
2192 nuki 12 75 učimo albanski
2193 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2194 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2195 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2196 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2197 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2198 Gaz 12 75 učimo albanski
2199 aca 12 75 učimo albanski
2200 sss 12 75 mësojmë serbisht
2201 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2202 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2203 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2204 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2205 Melida 12 76 učimo albanski
2206 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2207 lala 12 76 mësojmë serbisht
2208 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2209 nuki 12 76 učimo albanski
2210 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2211 Dasani 12 76 učimo albanski
2212 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2213 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2214 nuki 12 76 učimo albanski
2215 Suada 12 76 učimo albanski
2216 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2217 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2218 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2219 nuki 12 77 učimo albanski
2220 Maja 12 77 učimo albanski
2221 nuki 12 77 učimo albanski
2222 nuki 12 77 učimo albanski
2223 omer 12 77 učimo albanski
2224 nuki 12 77 učimo albanski
2225 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2226 Kika 12 77 učimo albanski
2227 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2228 Miki 12 77 učimo albanski
2229 545154 12 77 mësojmë serbisht
2230 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2231 nuki 12 77 učimo albanski
2232 faton 12 77 mësojmë serbisht
2233 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2234 nuki 12 77 učimo albanski
2235 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2236 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2237 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2238 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2239 nuki 12 77 učimo albanski
2240 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2241 nuki 12 77 učimo albanski
2242 nuki 12 77 učimo albanski
2243 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2244 nuki 12 77 učimo albanski
2245 nuki 12 77 učimo albanski
2246 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2247 nuki 12 77 učimo albanski
2248 Dua 12 77 učimo albanski
2249 nuki 12 77 učimo albanski
2250 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2251 nuki 12 77 učimo albanski
2252 Dua 12 77 učimo albanski
2253 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2254 omer 12 77 učimo albanski
2255 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2256 Marija 12 77 učimo albanski
2257 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2258 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2259 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2260 nuki 12 78 učimo albanski
2261 Dua 12 78 učimo albanski
2262 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2263 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2264 nuridin 12 78 učimo albanski
2265 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2266 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2267 niti 12 78 mësojmë serbisht
2268 nuridin 12 78 učimo albanski
2269 Dua 12 78 učimo albanski
2270 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2271 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2272 Zulo 12 78 učimo albanski
2273 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2274 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2275 nuki 12 78 učimo albanski
2276 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2277 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2278 nuki 12 78 učimo albanski
2279 nuki 12 78 učimo albanski
2280 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2281 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2282 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2283 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2284 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2285 nuki 12 79 učimo albanski
2286 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2287 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2288 nuki 12 79 učimo albanski
2289 Dua 12 79 učimo albanski
2290 Dea 12 79 učimo albanski
2291 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2292 Maja 12 79 učimo albanski
2293 nuki 12 79 učimo albanski
2294 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2295 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2296 nuki 12 79 učimo albanski
2297 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2298 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2299 memo 12 79 učimo albanski
2300 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2301 Selma 12 79 učimo albanski
2302 dddeee 12 79 učimo albanski
2303 MARIJA 12 80 učimo albanski
2304 nuki 12 80 učimo albanski
2305 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2306 nuki 12 80 učimo albanski
2307 Dea 12 80 učimo albanski
2308 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2309 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2310 omer 12 80 učimo albanski
2311 nuki 12 80 učimo albanski
2312 omer 12 80 učimo albanski
2313 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2314 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2315 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2316 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2317 DER 12 80 mësojmë serbisht
2318 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2319 nuki 12 80 učimo albanski
2320 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2321 nuki 12 80 učimo albanski
2322 fffff 12 80 učimo albanski
2323 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2324 Suada 12 80 učimo albanski
2325 nuki 12 80 učimo albanski
2326 Hjj 12 81 učimo albanski
2327 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2328 nuki 12 81 učimo albanski
2329 Jasmina 12 81 učimo albanski
2330 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2331 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2332 nuki 12 81 učimo albanski
2333 nuki 12 81 učimo albanski
2334 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2335 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2336 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2337 nuridin 12 81 učimo albanski
2338 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2339 nuki 12 81 učimo albanski
2340 nuki 12 81 učimo albanski
2341 nuki 12 81 učimo albanski
2342 nuki 12 81 učimo albanski
2343 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2344 ffeer 12 81 učimo albanski
2345 nuki 12 81 učimo albanski
2346 Melida 12 81 učimo albanski
2347 nuki 12 81 učimo albanski
2348 nuki 12 81 učimo albanski
2349 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2350 nuridin 12 81 učimo albanski
2351 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2352 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2353 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2354 nuki 12 81 učimo albanski
2355 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2356 nuki 12 81 učimo albanski
2357 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2358 Dua 12 81 učimo albanski
2359 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2360 Lena 12 82 učimo albanski
2361 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2362 nuki 12 82 učimo albanski
2363 SED 12 82 mësojmë serbisht
2364 Marija 12 82 učimo albanski
2365 liu 12 82 mësojmë serbisht
2366 omer 12 82 učimo albanski
2367 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2368 Maja 12 82 učimo albanski
2369 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2370 Maja 12 82 učimo albanski
2371 nuki 12 82 učimo albanski
2372 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2373 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2374 sed 12 82 mësojmë serbisht
2375 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2376 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2377 Dea 12 82 učimo albanski
2378 omer 12 82 učimo albanski
2379 omer 12 82 učimo albanski
2380 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2381 nuki 12 82 učimo albanski
2382 nuki 12 82 učimo albanski
2383 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2384 Dua 12 82 učimo albanski
2385 omer 12 82 učimo albanski
2386 nuki 12 82 učimo albanski
2387 nuki 12 82 učimo albanski
2388 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2389 ldls 12 83 učimo albanski
2390 nuki 12 83 učimo albanski
2391 Melida 12 83 učimo albanski
2392 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2393 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2394 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2395 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2396 Melida 12 83 učimo albanski
2397 Dina 12 83 učimo albanski
2398 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2399 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2400 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2401 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2402 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2403 mila 12 83 učimo albanski
2404 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2405 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2406 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2407 omer 12 83 učimo albanski
2408 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2409 nuki 12 83 učimo albanski
2410 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2411 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2412 Lena 12 83 učimo albanski
2413 omer 12 83 učimo albanski
2414 daf 12 83 mësojmë serbisht
2415 lala 12 83 mësojmë serbisht
2416 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2417 omer 12 84 učimo albanski
2418 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2419 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2420 Melida 12 84 učimo albanski
2421 Melida 12 84 učimo albanski
2422 nuki 12 84 učimo albanski
2423 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2424 nuki 12 84 učimo albanski
2425 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2426 Dua 12 84 učimo albanski
2427 nuki 12 84 učimo albanski
2428 nuki 12 84 učimo albanski
2429 Dua 12 84 učimo albanski
2430 nurce 12 84 učimo albanski
2431 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2432 omer 12 84 učimo albanski
2433 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2434 Dua 12 84 učimo albanski
2435 nurce 12 84 učimo albanski
2436 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2437 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2438 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2439 Melida 12 84 učimo albanski
2440 Sara 12 85 učimo albanski
2441 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2442 Dua 12 85 učimo albanski
2443 nuridin 12 85 učimo albanski
2444 nuki 12 85 učimo albanski
2445 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2446 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2447 Trep 12 85 učimo albanski
2448 nuki 12 85 učimo albanski
2449 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2450 Melida 12 85 učimo albanski
2451 nuki 12 85 učimo albanski
2452 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2453 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2454 nuki 12 85 učimo albanski
2455 nuki 12 85 učimo albanski
2456 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2457 nuki 12 85 učimo albanski
2458 omer 12 85 učimo albanski
2459 nuki 12 85 učimo albanski
2460 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2461 nuki 12 85 učimo albanski
2462 Melida 12 85 učimo albanski
2463 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2464 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2465 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2466 anela 12 85 učimo albanski
2467 nuki 12 85 učimo albanski
2468 Melida 12 85 učimo albanski
2469 Melida 12 85 učimo albanski
2470 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2471 nuki 12 85 učimo albanski
2472 omer 12 85 učimo albanski
2473 Melida 12 85 učimo albanski
2474 Neeaa 12 86 učimo albanski
2475 Dua 12 86 učimo albanski
2476 omer 12 86 učimo albanski
2477 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2478 zaza 12 86 učimo albanski
2479 jakak 12 86 učimo albanski
2480 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2481 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2482 nuki 12 86 učimo albanski
2483 Melida 12 86 učimo albanski
2484 Rona 12 86 učimo albanski
2485 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2486 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2487 Melida 12 86 učimo albanski
2488 nuki 12 86 učimo albanski
2489 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2490 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2491 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2492 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2493 Ena 12 86 učimo albanski
2494 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2495 Melida 12 86 učimo albanski
2496 Dua 12 86 učimo albanski
2497 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2498 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2499 artan 12 86 mësojmë serbisht
2500 omer 12 86 učimo albanski
2501 nuki 12 86 učimo albanski
2502 nuki 12 86 učimo albanski
2503 Dua 12 87 učimo albanski
2504 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2505 DES 12 87 mësojmë serbisht
2506 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2507 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2508 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2509 nuki 12 87 učimo albanski
2510 Luna 12 87 učimo albanski
2511 Dua 12 87 učimo albanski
2512 aca 12 87 učimo albanski
2513 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2514 nuki 12 87 učimo albanski
2515 Dua 12 87 učimo albanski
2516 sis 12 87 mësojmë serbisht
2517 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2518 nuki 12 88 učimo albanski
2519 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2520 Dua 12 88 učimo albanski
2521 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2522 Fizi 12 88 učimo albanski
2523 DER 12 88 mësojmë serbisht
2524 Melida 12 88 učimo albanski
2525 sed 12 88 mësojmë serbisht
2526 Mila 12 88 učimo albanski
2527 nuki 12 88 učimo albanski
2528 Dua 12 88 učimo albanski
2529 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2530 nuki 12 88 učimo albanski
2531 Dua 12 88 učimo albanski
2532 Dea 12 88 učimo albanski
2533 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2534 nuki 12 88 učimo albanski
2535 nuki 12 88 učimo albanski
2536 nuki 12 88 učimo albanski
2537 nuki 12 88 učimo albanski
2538 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2539 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2540 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2541 nuki 12 88 učimo albanski
2542 Dea 12 88 učimo albanski
2543 0202 12 89 učimo albanski
2544 Dina 12 89 učimo albanski
2545 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2546 nuki 12 89 učimo albanski
2547 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2548 DER 12 89 mësojmë serbisht
2549 Arta 12 89 učimo albanski
2550 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
2551 Dea 12 89 učimo albanski
2552 nuki 12 89 učimo albanski
2553 nuki 12 89 učimo albanski
2554 Melida 12 89 učimo albanski
2555 nuki 12 89 učimo albanski
2556 mila 12 89 učimo albanski
2557 Suada 12 89 učimo albanski
2558 nuki 12 89 učimo albanski
2559 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
2560 Suada 12 89 učimo albanski
2561 nuki 12 89 učimo albanski
2562 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2563 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2564 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2565 Aero 12 90 učimo albanski
2566 nuki 12 90 učimo albanski
2567 nuki 12 90 učimo albanski
2568 aaa 12 90 mësojmë serbisht
2569 Tuar 12 90 učimo albanski
2570 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2571 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
2572 anela 12 90 učimo albanski
2573 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2574 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
2575 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2576 561436 12 90 mësojmë serbisht
2577 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
2578 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
2579 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2580 popo 12 90 mësojmë serbisht
2581 nuki 12 90 učimo albanski
2582 voc 12 90 mësojmë serbisht
2583 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
2584 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2585 nuki 12 90 učimo albanski
2586 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2587 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
2588 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2589 DER 12 90 mësojmë serbisht
2590 MSN 12 90 mësojmë serbisht
2591 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
2592 ziko 12 90 mësojmë serbisht
2593 nuki 12 91 učimo albanski
2594 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
2595 Melida 12 91 učimo albanski
2596 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
2597 nuki 12 91 učimo albanski
2598 fer 12 91 mësojmë serbisht
2599 faton 12 91 mësojmë serbisht
2600 gff 12 91 mësojmë serbisht
2601 nuki 12 91 učimo albanski
2602 nuki 12 91 učimo albanski
2603 nuki 12 91 učimo albanski
2604 Msn 12 91 mësojmë serbisht
2605 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
2606 dea 12 91 mësojmë serbisht
2607 Arta 12 91 mësojmë serbisht
2608 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
2609 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2610 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
2611 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
2612 Niki 12 91 mësojmë serbisht
2613 GRE 12 91 mësojmë serbisht
2614 nuki 12 91 učimo albanski
2615 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2616 sada 12 91 mësojmë serbisht
2617 Ana 12 92 učimo albanski
2618 Saliha 12 92 učimo albanski
2619 nuki 12 92 učimo albanski
2620 Luna 12 92 učimo albanski
2621 MSN 12 92 mësojmë serbisht
2622 54545 12 92 mësojmë serbisht
2623 nuki 12 92 učimo albanski
2624 Dea 12 92 učimo albanski
2625 WES 12 92 mësojmë serbisht
2626 nuki 12 92 učimo albanski
2627 aaa 12 92 mësojmë serbisht
2628 nuki 12 92 učimo albanski
2629 DEA 12 92 mësojmë serbisht
2630 nuki 12 92 učimo albanski
2631 anwla 12 92 učimo albanski
2632 lia 12 92 mësojmë serbisht
2633 nuki 12 92 učimo albanski
2634 Linda 12 92 mësojmë serbisht
2635 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
2636 faton 12 93 mësojmë serbisht
2637 Niti 12 93 mësojmë serbisht
2638 sed 12 93 mësojmë serbisht
2639 lia 12 93 mësojmë serbisht
2640 SED 12 93 mësojmë serbisht
2641 Niki 12 93 mësojmë serbisht
2642 omer 12 93 učimo albanski
2643 omer 12 93 učimo albanski
2644 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2645 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
2646 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
2647 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2648 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2649 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2650 Berna 12 94 mësojmë serbisht
2651 lia 12 94 mësojmë serbisht
2652 Dua 12 94 učimo albanski
2653 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2654 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2655 Linda 12 95 mësojmë serbisht
2656 MELIDA 12 95 učimo albanski
2657 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
2658 Dua 12 95 učimo albanski
2659 omer 12 95 učimo albanski
2660 swe 12 95 mësojmë serbisht
2661 omer 12 95 učimo albanski
2662 lia 12 95 mësojmë serbisht
2663 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
2664 lia 12 96 mësojmë serbisht
2665 marija 12 96 učimo albanski
2666 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2667 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2668 omer 12 96 učimo albanski
2669 arta 12 96 mësojmë serbisht
2670 omer 12 96 učimo albanski
2671 sisi 12 96 mësojmë serbisht
2672 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2673 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
2674 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
2675 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
2676 SWE 12 97 mësojmë serbisht
2677 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2678 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
2679 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
2680 omer 12 98 učimo albanski
2681 omer 12 98 učimo albanski
2682 arta 12 98 mësojmë serbisht
2683 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
2684 lia 12 98 mësojmë serbisht
2685 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
2686 Lena 12 98 učimo albanski
2687 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
2688 Ans 12 99 mësojmë serbisht
2689 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
2690 sed 12 99 mësojmë serbisht
2691 aaa 12 99 mësojmë serbisht
2692 omer 12 99 učimo albanski
2693 omer 12 99 učimo albanski
2694 Dzenan 12 99 učimo albanski
2695 res 12 99 mësojmë serbisht
2696 Baki 12 99 mësojmë serbisht
2697 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
2698 omer 12 100 učimo albanski
2699 nuridin 12 100 učimo albanski
2700 nuridin 12 100 učimo albanski
2701 omer 12 100 učimo albanski
2702 Linda 12 100 mësojmë serbisht
2703 omer 12 100 učimo albanski
2704 omer 12 100 učimo albanski
2705 MRD 12 100 mësojmë serbisht
2706 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
2707 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
2708 Niki 12 101 mësojmë serbisht
2709 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
2710 Melida 12 101 učimo albanski
2711 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2712 Alma 12 101 mësojmë serbisht
2713 nuki 12 101 učimo albanski
2714 nuki 12 101 učimo albanski
2715 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2716 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2717 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2718 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2719 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2720 waq 12 102 mësojmë serbisht
2721 Melida 12 102 učimo albanski
2722 AQE 12 102 mësojmë serbisht
2723 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
2724 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
2725 SARA 12 102 mësojmë serbisht
2726 KIM 12 103 mësojmë serbisht
2727 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2728 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
2729 nurce 12 103 učimo albanski
2730 omer 12 103 učimo albanski
2731 nurce 12 103 učimo albanski
2732 omer 12 103 učimo albanski
2733 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2734 loi 12 103 učimo albanski
2735 SUD 12 103 mësojmë serbisht
2736 omer 12 104 učimo albanski
2737 SEW 12 104 mësojmë serbisht
2738 omer 12 104 učimo albanski
2739 inni 12 104 mësojmë serbisht
2740 arta 12 104 mësojmë serbisht
2741 EMINA 12 104 učimo albanski
2742 banja 12 104 učimo albanski
2743 marija 12 104 učimo albanski
2744 nuki 12 105 učimo albanski
2745 nuki 12 105 učimo albanski
2746 Alma 12 105 mësojmë serbisht
2747 Ana 12 105 učimo albanski
2748 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
2749 baki 12 105 mësojmë serbisht
2750 NED 12 105 mësojmë serbisht
2751 aaa 12 105 mësojmë serbisht
2752 gggg 12 105 mësojmë serbisht
2753 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
2754 ajl 12 106 mësojmë serbisht
2755 kum 12 106 mësojmë serbisht
2756 huhu 12 106 mësojmë serbisht
2757 artan 12 106 mësojmë serbisht
2758 Melida 12 106 učimo albanski
2759 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
2760 sed 12 107 mësojmë serbisht
2761 vanja 12 107 učimo albanski
2762 nuridin 12 107 učimo albanski
2763 Niki 12 107 mësojmë serbisht
2764 nuridin 12 107 učimo albanski
2765 nuki 12 108 učimo albanski
2766 nuki 12 108 učimo albanski
2767 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
2768 Melida 12 108 učimo albanski
2769 anas 12 108 mësojmë serbisht
2770 JAS 12 108 mësojmë serbisht
2771 dre 12 109 mësojmë serbisht
2772 omer 12 109 učimo albanski
2773 set 12 109 mësojmë serbisht
2774 omer 12 109 učimo albanski
2775 lia 12 109 mësojmë serbisht
2776 ajl 12 109 mësojmë serbisht
2777 Yalo 12 109 učimo albanski
2778 Alma 12 109 učimo albanski
2779 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
2780 edina 12 111 učimo albanski
2781 sev 12 111 učimo albanski
2782 lia 12 111 mësojmë serbisht
2783 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
2784 luli 12 111 mësojmë serbisht
2785 sen 12 111 mësojmë serbisht
2786 artan 12 112 mësojmë serbisht
2787 selmaa 12 112 učimo albanski
2788 Liu 12 112 mësojmë serbisht
2789 sed 12 112 mësojmë serbisht
2790 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
2791 jul 12 113 mësojmë serbisht
2792 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
2793 res 12 113 mësojmë serbisht
2794 jer 12 114 mësojmë serbisht
2795 ane 12 115 učimo albanski
2796 sssss 12 115 mësojmë serbisht
2797 Naim 12 115 mësojmë serbisht
2798 lio 12 115 mësojmë serbisht
2799 egzona 12 116 mësojmë serbisht
2800 cccc 12 116 mësojmë serbisht
2801 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
2802 sada 12 117 mësojmë serbisht
2803 mmm 12 117 mësojmë serbisht
2804 arta 12 118 mësojmë serbisht
2805 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
2806 Maja 12 119 mësojmë serbisht
2807 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
2808 arta 12 120 mësojmë serbisht
2809 nesa 12 120 učimo albanski
2810 safija 12 120 učimo albanski
2811 ada 12 120 mësojmë serbisht
2812 arta 12 120 mësojmë serbisht
2813 kia 12 120 mësojmë serbisht
2814 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2815 arta 12 120 mësojmë serbisht
2816 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
2817 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
2818 mmm 12 120 mësojmë serbisht
2819 skek 12 120 mësojmë serbisht
2820 joni 12 120 mësojmë serbisht
2821 sheko 12 120 mësojmë serbisht
2822 asd 12 120 mësojmë serbisht
2823 lia 12 120 mësojmë serbisht
2824 egzona 12 120 mësojmë serbisht
2825 eee 12 120 mësojmë serbisht
2826 ssss 12 120 mësojmë serbisht
2827 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
2828 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2829 danilo 12 120 mësojmë serbisht
2830 ana 11 41 mësojmë serbisht
2831 uuuu 11 44 učimo albanski
2832 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
2833 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
2834 yllza 11 51 mësojmë serbisht
2835 Miki 11 51 učimo albanski
2836 8888 11 52 mësojmë serbisht
2837 kristina 11 52 učimo albanski
2838 aca 11 53 učimo albanski
2839 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
2840 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
2841 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
2842 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
2843 888 11 56 mësojmë serbisht
2844 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2845 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2846 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
2847 hhh 11 58 mësojmë serbisht
2848 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2849 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2850 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2851 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
2852 Azte 11 58 učimo albanski
2853 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2854 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
2855 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
2856 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2857 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
2858 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2859 Asad 11 60 učimo albanski
2860 nuki 11 60 učimo albanski
2861 Maja 11 60 učimo albanski
2862 22555 11 60 mësojmë serbisht
2863 Njgugug 11 60 učimo albanski
2864 nuki 11 60 učimo albanski
2865 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2866 Abc 11 61 mësojmë serbisht
2867 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
2868 Maja 11 61 učimo albanski
2869 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2870 Plota 11 61 učimo albanski
2871 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2872 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
2873 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2874 nuki 11 62 učimo albanski
2875 nuki 11 62 učimo albanski
2876 Neda 11 62 učimo albanski
2877 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2878 Asd 11 62 mësojmë serbisht
2879 nuki 11 62 učimo albanski
2880 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2881 Marija 11 62 učimo albanski
2882 nuki 11 62 učimo albanski
2883 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2884 nuki 11 62 učimo albanski
2885 nuki 11 62 učimo albanski
2886 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2887 nuki 11 62 učimo albanski
2888 nuki 11 62 učimo albanski
2889 Marija 11 63 učimo albanski
2890 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2891 Neda 11 63 učimo albanski
2892 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2893 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2894 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
2895 Marija 11 63 učimo albanski
2896 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
2897 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2898 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2899 Maja 11 64 učimo albanski
2900 Marija 11 64 učimo albanski
2901 nuki 11 64 učimo albanski
2902 Linda 11 64 mësojmë serbisht
2903 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
2904 nuki 11 64 učimo albanski
2905 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
2906 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
2907 Marija 11 64 učimo albanski
2908 Maja 11 64 učimo albanski
2909 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
2910 Marija 11 65 učimo albanski
2911 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
2912 Marija 11 65 učimo albanski
2913 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2914 aaa 11 65 mësojmë serbisht
2915 King 11 65 mësojmë serbisht
2916 Blend 11 65 mësojmë serbisht
2917 Mui 11 65 učimo albanski
2918 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
2919 memo 11 65 učimo albanski
2920 Marija 11 65 učimo albanski
2921 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2922 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2923 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2924 Maja 11 66 učimo albanski
2925 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2926 Jio 11 66 učimo albanski
2927 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2928 Maja 11 66 učimo albanski
2929 Linda 11 66 mësojmë serbisht
2930 Marija 11 66 učimo albanski
2931 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
2932 Ton 11 66 učimo albanski
2933 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
2934 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2935 nuridin 11 66 učimo albanski
2936 nuridin 11 66 učimo albanski
2937 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2938 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
2939 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2940 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
2941 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
2942 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
2943 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
2944 ttt 11 67 mësojmë serbisht
2945 nuki 11 68 učimo albanski
2946 nuki 11 68 učimo albanski
2947 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2948 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2949 nuki 11 68 učimo albanski
2950 nuki 11 68 učimo albanski
2951 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2952 nuki 11 68 učimo albanski
2953 nuki 11 68 učimo albanski
2954 Posta 11 68 učimo albanski
2955 Neda 11 69 učimo albanski
2956 nuki 11 69 učimo albanski
2957 nuki 11 69 učimo albanski
2958 nuki 11 69 učimo albanski
2959 nuki 11 69 učimo albanski
2960 nuki 11 69 učimo albanski
2961 Marija 11 69 učimo albanski
2962 nuki 11 69 učimo albanski
2963 Maja 11 69 učimo albanski
2964 Maja 11 69 učimo albanski
2965 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
2966 Maja 11 69 učimo albanski
2967 Maja 11 69 učimo albanski
2968 nuki 11 70 učimo albanski
2969 mila 11 70 učimo albanski
2970 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
2971 aaa 11 70 mësojmë serbisht
2972 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
2973 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
2974 asd 11 70 učimo albanski
2975 niku 11 70 učimo albanski
2976 faton 11 70 mësojmë serbisht
2977 Maja 11 70 učimo albanski
2978 Dua 11 70 učimo albanski
2979 nuki 11 70 učimo albanski
2980 nuki 11 70 učimo albanski
2981 Maja 11 70 učimo albanski
2982 omer 11 70 učimo albanski
2983 nuki 11 70 učimo albanski
2984 omer 11 70 učimo albanski
2985 Maja 11 70 učimo albanski
2986 niku 11 70 učimo albanski
2987 Linda 11 70 mësojmë serbisht
2988 Dua 11 70 učimo albanski
2989 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
2990 Maja 11 70 učimo albanski
2991 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
2992 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
2993 Kkkk 11 71 učimo albanski
2994 Neda 11 71 učimo albanski
2995 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
2996 nuki 11 71 učimo albanski
2997 asf 11 71 mësojmë serbisht
2998 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
2999 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3000 nuki 11 71 učimo albanski
3001 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3002 nuki 11 71 učimo albanski
3003 Musa 11 71 učimo albanski
3004 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3005 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3006 Marija 11 71 učimo albanski
3007 Luna 11 71 učimo albanski
3008 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3009 nuki 11 71 učimo albanski
3010 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3011 nuki 11 72 učimo albanski
3012 nuki 11 72 učimo albanski
3013 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3014 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3015 Suada 11 72 učimo albanski
3016 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3017 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3018 lola 11 72 učimo albanski
3019 nuki 11 72 učimo albanski
3020 Zula 11 72 učimo albanski
3021 nuki 11 72 učimo albanski
3022 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3023 nuki 11 72 učimo albanski
3024 nuki 11 72 učimo albanski
3025 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3026 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3027 Marija 11 72 učimo albanski
3028 nuki 11 72 učimo albanski
3029 nuki 11 72 učimo albanski
3030 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3031 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3032 Marija 11 73 učimo albanski
3033 miki 11 73 učimo albanski
3034 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3035 nuridin 11 73 učimo albanski
3036 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3037 biljana 11 73 učimo albanski
3038 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3039 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3040 nuridin 11 73 učimo albanski
3041 nelka 11 73 učimo albanski
3042 Marija 11 73 učimo albanski
3043 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3044 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3045 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3046 Jasmina 11 73 učimo albanski
3047 memo 11 73 učimo albanski
3048 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3049 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3050 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3051 nuki 11 74 učimo albanski
3052 Sara 11 74 učimo albanski
3053 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3054 arta 11 74 učimo albanski
3055 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3056 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3057 Nbgz 11 74 učimo albanski
3058 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3059 nuki 11 74 učimo albanski
3060 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3061 nuki 11 75 učimo albanski
3062 nuki 11 75 učimo albanski
3063 Maja 11 75 učimo albanski
3064 biljana 11 75 učimo albanski
3065 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3066 Dua 11 75 učimo albanski
3067 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3068 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3069 Ena 11 75 učimo albanski
3070 Dua 11 75 učimo albanski
3071 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3072 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3073 Marija 11 76 učimo albanski
3074 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3075 Marija 11 76 učimo albanski
3076 Kika 11 76 učimo albanski
3077 nuridin 11 76 učimo albanski
3078 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3079 nurce 11 76 učimo albanski
3080 Marija 11 76 učimo albanski
3081 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3082 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3083 nurce 11 76 učimo albanski
3084 Atar 11 76 učimo albanski
3085 nuridin 11 76 učimo albanski
3086 Dua 11 76 učimo albanski
3087 King 11 76 mësojmë serbisht
3088 Marija 11 76 učimo albanski
3089 derty 11 76 učimo albanski
3090 nuki 11 77 učimo albanski
3091 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3092 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3093 Asd 11 77 učimo albanski
3094 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3095 nuki 11 77 učimo albanski
3096 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3097 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3098 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3099 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3100 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3101 nuki 11 78 učimo albanski
3102 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3103 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3104 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3105 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3106 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3107 nuki 11 78 učimo albanski
3108 omer 11 78 učimo albanski
3109 omer 11 78 učimo albanski
3110 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3111 nuki 11 78 učimo albanski
3112 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3113 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3114 nuki 11 78 učimo albanski
3115 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3116 Melida 11 78 učimo albanski
3117 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3118 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3119 Marija 11 78 učimo albanski
3120 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3121 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3122 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3123 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3124 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3125 Dua 11 79 učimo albanski
3126 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3127 nuki 11 79 učimo albanski
3128 nuki 11 79 učimo albanski
3129 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3130 Dua 11 79 učimo albanski
3131 Marija 11 79 učimo albanski
3132 nuki 11 79 učimo albanski
3133 nuki 11 80 učimo albanski
3134 nuki 11 80 učimo albanski
3135 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3136 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3137 biljana 11 80 učimo albanski
3138 Melida 11 80 učimo albanski
3139 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3140 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3141 Suada 11 80 učimo albanski
3142 Dua 11 80 učimo albanski
3143 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3144 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3145 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3146 nuki 11 80 učimo albanski
3147 nuki 11 80 učimo albanski
3148 Ena 11 80 učimo albanski
3149 nuki 11 80 učimo albanski
3150 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3151 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3152 Maja 11 80 učimo albanski
3153 Linda 11 80 učimo albanski
3154 nuki 11 80 učimo albanski
3155 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3156 Suada 11 80 učimo albanski
3157 Suada 11 81 učimo albanski
3158 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3159 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3160 nuki 11 81 učimo albanski
3161 nurce 11 81 učimo albanski
3162 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3163 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3164 nuki 11 81 učimo albanski
3165 nuki 11 81 učimo albanski
3166 nuki 11 81 učimo albanski
3167 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3168 Val 11 81 mësojmë serbisht
3169 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3170 nuki 11 81 učimo albanski
3171 nuki 11 81 učimo albanski
3172 nuki 11 81 učimo albanski
3173 nurce 11 81 učimo albanski
3174 nuki 11 81 učimo albanski
3175 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3176 omer 11 82 učimo albanski
3177 nuki 11 82 učimo albanski
3178 nuki 11 82 učimo albanski
3179 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3180 Sara 11 82 učimo albanski
3181 Jasmina 11 82 učimo albanski
3182 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3183 omer 11 82 učimo albanski
3184 Lena 11 82 učimo albanski
3185 Ela 11 82 učimo albanski
3186 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3187 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3188 Yer 11 82 učimo albanski
3189 Suada 11 82 učimo albanski
3190 omer 11 83 učimo albanski
3191 Une 11 83 mësojmë serbisht
3192 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3193 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3194 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3195 nuki 11 83 učimo albanski
3196 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3197 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3198 Melida 11 83 učimo albanski
3199 Dua 11 83 učimo albanski
3200 nuki 11 83 učimo albanski
3201 nuki 11 83 učimo albanski
3202 nuki 11 83 učimo albanski
3203 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3204 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3205 omer 11 83 učimo albanski
3206 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3207 nuki 11 83 učimo albanski
3208 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3209 nuki 11 83 učimo albanski
3210 Suada 11 83 učimo albanski
3211 sala 11 83 mësojmë serbisht
3212 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3213 Maja 11 83 učimo albanski
3214 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3215 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3216 nuki 11 84 učimo albanski
3217 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3218 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3219 marija 11 84 učimo albanski
3220 Babsbs 11 84 učimo albanski
3221 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3222 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3223 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3224 Jaca 11 84 učimo albanski
3225 roki 11 84 učimo albanski
3226 Dua 11 84 učimo albanski
3227 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3228 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3229 Melida 11 84 učimo albanski
3230 nuki 11 84 učimo albanski
3231 Suada 11 84 učimo albanski
3232 Dea 11 84 učimo albanski
3233 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3234 Jaca 11 85 učimo albanski
3235 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3236 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3237 lal 11 85 mësojmë serbisht
3238 biljana 11 86 učimo albanski
3239 nuki 11 86 učimo albanski
3240 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3241 nuki 11 86 učimo albanski
3242 ASAS 11 86 učimo albanski
3243 Babab 11 86 učimo albanski
3244 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3245 Melida 11 86 učimo albanski
3246 Jaca 11 86 učimo albanski
3247 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3248 Era 11 86 učimo albanski
3249 nuki 11 86 učimo albanski
3250 nuki 11 86 učimo albanski
3251 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3252 Maja 11 86 učimo albanski
3253 nuki 11 86 učimo albanski
3254 nuki 11 86 učimo albanski
3255 omer 11 87 učimo albanski
3256 koko 11 87 mësojmë serbisht
3257 nurce 11 87 učimo albanski
3258 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3259 nuki 11 87 učimo albanski
3260 omer 11 87 učimo albanski
3261 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3262 Val 11 87 mësojmë serbisht
3263 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3264 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3265 koko 11 87 mësojmë serbisht
3266 nurce 11 87 učimo albanski
3267 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3268 nuki 11 87 učimo albanski
3269 Melida 11 87 učimo albanski
3270 Lipar 11 88 učimo albanski
3271 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3272 nuki 11 88 učimo albanski
3273 nuki 11 88 učimo albanski
3274 nuki 11 88 učimo albanski
3275 nuki 11 88 učimo albanski
3276 anela 11 88 učimo albanski
3277 Ana 11 88 učimo albanski
3278 omer 11 88 učimo albanski
3279 omer 11 88 učimo albanski
3280 nuki 11 88 učimo albanski
3281 nuki 11 88 učimo albanski
3282 Lea 11 88 učimo albanski
3283 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3284 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3285 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3286 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3287 Dua 11 89 učimo albanski
3288 nuki 11 89 učimo albanski
3289 nuki 11 89 učimo albanski
3290 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3291 nuki 11 89 učimo albanski
3292 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3293 Dea 11 89 učimo albanski
3294 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3295 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3296 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3297 nuki 11 89 učimo albanski
3298 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3299 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3300 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3301 biljana 11 90 učimo albanski
3302 nuki 11 90 učimo albanski
3303 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3304 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3305 Jaca 11 90 učimo albanski
3306 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3307 Dua 11 90 učimo albanski
3308 Una 11 90 učimo albanski
3309 nuki 11 90 učimo albanski
3310 artku 11 90 mësojmë serbisht
3311 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3312 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3313 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3314 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3315 lia 11 91 mësojmë serbisht
3316 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3317 Melida 11 91 učimo albanski
3318 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3319 anela 11 91 učimo albanski
3320 omer 11 91 učimo albanski
3321 Dua 11 91 učimo albanski
3322 omer 11 91 učimo albanski
3323 DER 11 91 mësojmë serbisht
3324 nuki 11 91 učimo albanski
3325 omer 11 91 učimo albanski
3326 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3327 Melida 11 91 učimo albanski
3328 omer 11 91 učimo albanski
3329 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3330 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3331 nuki 11 91 učimo albanski
3332 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3333 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3334 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3335 nuki 11 92 učimo albanski
3336 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3337 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3338 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3339 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3340 Dina 11 92 učimo albanski
3341 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3342 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3343 Melida 11 92 učimo albanski
3344 nuridin 11 92 učimo albanski
3345 Melida 11 92 učimo albanski
3346 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3347 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3348 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3349 Dua 11 92 učimo albanski
3350 Dua 11 92 učimo albanski
3351 nuridin 11 92 učimo albanski
3352 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3353 Dua 11 92 učimo albanski
3354 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3355 nuki 11 92 učimo albanski
3356 DES 11 92 mësojmë serbisht
3357 nuki 11 92 učimo albanski
3358 nuki 11 92 učimo albanski
3359 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3360 omer 11 93 učimo albanski
3361 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3362 Zap 11 93 učimo albanski
3363 Dua 11 93 učimo albanski
3364 omer 11 93 učimo albanski
3365 Ja opet 11 93 učimo albanski
3366 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3367 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3368 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3369 nuridin 11 93 učimo albanski
3370 Dua 11 93 učimo albanski
3371 Melida 11 93 učimo albanski
3372 Melida 11 93 učimo albanski
3373 Melida 11 93 učimo albanski
3374 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3375 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3376 nuridin 11 93 učimo albanski
3377 omer 11 93 učimo albanski
3378 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3379 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3380 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3381 Melida 11 93 učimo albanski
3382 omer 11 93 učimo albanski
3383 omer 11 94 učimo albanski
3384 pera 11 94 učimo albanski
3385 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3386 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3387 omer 11 94 učimo albanski
3388 SER 11 94 mësojmë serbisht
3389 Arta 11 94 mësojmë serbisht
3390 nuki 11 94 učimo albanski
3391 SWE 11 94 mësojmë serbisht
3392 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
3393 nuki 11 94 učimo albanski
3394 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3395 aaa 11 94 mësojmë serbisht
3396 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3397 Edin 11 94 učimo albanski
3398 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
3399 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
3400 Melida 11 95 učimo albanski
3401 omer 11 95 učimo albanski
3402 Suada 11 95 učimo albanski
3403 omer 11 95 učimo albanski
3404 Melida 11 95 učimo albanski
3405 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3406 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3407 Alma 11 95 mësojmë serbisht
3408 sed 11 95 učimo albanski
3409 nuki 11 95 učimo albanski
3410 omer 11 95 učimo albanski
3411 liu 11 95 mësojmë serbisht
3412 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
3413 abababa 11 95 učimo albanski
3414 aca 11 95 učimo albanski
3415 omer 11 95 učimo albanski
3416 nuki 11 95 učimo albanski
3417 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
3418 Dina 11 96 učimo albanski
3419 Kingu 11 96 mësojmë serbisht
3420 anela 11 96 učimo albanski
3421 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3422 nuki 11 96 učimo albanski
3423 Sara 11 96 učimo albanski
3424 Hvvjj 11 96 učimo albanski
3425 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
3426 Melida 11 96 učimo albanski
3427 nuki 11 96 učimo albanski
3428 Kfkfk 11 96 mësojmë serbisht
3429 Melida 11 96 učimo albanski
3430 Ana 11 96 učimo albanski
3431 nuki 11 96 učimo albanski
3432 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
3433 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3434 FRES 11 96 mësojmë serbisht
3435 XED 11 96 mësojmë serbisht
3436 Ana 11 96 učimo albanski
3437 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3438 shqip 11 97 učimo albanski
3439 Redzo 11 97 učimo albanski
3440 Albin 11 97 mësojmë serbisht
3441 baki 11 97 mësojmë serbisht
3442 cac 11 97 učimo albanski
3443 Niki 11 97 mësojmë serbisht
3444 Suada 11 97 učimo albanski
3445 Hahahah 11 97 mësojmë serbisht
3446 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
3447 nuridin 11 97 učimo albanski
3448 Melida 11 97 učimo albanski
3449 baki 11 97 mësojmë serbisht
3450 Krešimir 11 97 učimo albanski
3451 Dua 11 97 učimo albanski
3452 nuridin 11 97 učimo albanski
3453 ane 11 97 učimo albanski
3454 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
3455 Melida 11 97 učimo albanski
3456 lONA 11 97 mësojmë serbisht
3457 Dua 11 98 učimo albanski
3458 anela 11 98 učimo albanski
3459 Niki 11 98 mësojmë serbisht
3460 Melida 11 98 učimo albanski
3461 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3462 nuki 11 98 učimo albanski
3463 Dua 11 98 učimo albanski
3464 nuki 11 98 učimo albanski
3465 SUD 11 98 mësojmë serbisht
3466 marija 11 98 učimo albanski
3467 faton 11 98 mësojmë serbisht
3468 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
3469 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3470 sed 11 98 mësojmë serbisht
3471 bbbbbbb 11 98 učimo albanski
3472 marija 11 98 učimo albanski
3473 nuki 11 99 učimo albanski
3474 nuki 11 99 učimo albanski
3475 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
3476 nuki 11 99 učimo albanski
3477 nuki 11 99 učimo albanski
3478 nuki 11 99 učimo albanski
3479 nnnnnn 11 99 učimo albanski
3480 Dua 11 99 učimo albanski
3481 nuridin 11 99 učimo albanski
3482 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
3483 omer 11 99 učimo albanski
3484 nuki 11 99 učimo albanski
3485 Luc 11 99 mësojmë serbisht
3486 Linda 11 99 mësojmë serbisht
3487 omer 11 99 učimo albanski
3488 Melida 11 99 učimo albanski
3489 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
3490 Ana 11 99 učimo albanski
3491 arta 11 99 mësojmë serbisht
3492 nuridin 11 99 učimo albanski
3493 Kum 11 99 mësojmë serbisht
3494 Melida 11 99 učimo albanski
3495 swe 11 100 učimo albanski
3496 Dua 11 100 učimo albanski
3497 Dua 11 100 učimo albanski
3498 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
3499 Hahahha 11 100 mësojmë serbisht
3500 Dea 11 100 učimo albanski
3501 nuki 11 101 učimo albanski
3502 Vhfu 11 101 mësojmë serbisht
3503 Suada 11 101 učimo albanski
3504 Koko 11 101 mësojmë serbisht
3505 omer 11 101 učimo albanski
3506 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
3507 Melida 11 101 učimo albanski
3508 omer 11 101 učimo albanski
3509 omer 11 101 učimo albanski
3510 Diana 11 101 mësojmë serbisht
3511 Dea 11 101 učimo albanski
3512 omer 11 101 učimo albanski
3513 nuki 11 101 učimo albanski
3514 Melida 11 102 učimo albanski
3515 Ana 11 102 učimo albanski
3516 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
3517 Allmira 11 102 mësojmë serbisht
3518 Suada 11 102 učimo albanski
3519 SWE 11 102 mësojmë serbisht
3520 LED 11 102 mësojmë serbisht
3521 arta 11 102 mësojmë serbisht
3522 Dua 11 102 učimo albanski
3523 der 11 102 mësojmë serbisht
3524 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3525 sek 11 103 mësojmë serbisht
3526 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3527 loi 11 103 mësojmë serbisht
3528 kia 11 103 mësojmë serbisht
3529 omer 11 103 učimo albanski
3530 mila 11 103 učimo albanski
3531 Dua 11 103 učimo albanski
3532 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3533 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3534 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3535 lia 11 103 mësojmë serbisht
3536 nuki 11 103 učimo albanski
3537 Melida 11 103 učimo albanski
3538 omer 11 103 učimo albanski
3539 MSN 11 103 mësojmë serbisht
3540 1234 11 103 učimo albanski
3541 nuki 11 103 učimo albanski
3542 liu 11 104 mësojmë serbisht
3543 omer 11 104 učimo albanski
3544 Linda 11 104 mësojmë serbisht
3545 nuki 11 104 učimo albanski
3546 Jaja 11 104 učimo albanski
3547 nuki 11 104 učimo albanski
3548 SED 11 104 mësojmë serbisht
3549 Unaa 11 104 učimo albanski
3550 des 11 104 mësojmë serbisht
3551 Valida 11 104 učimo albanski
3552 Lia 11 104 mësojmë serbisht
3553 omer 11 104 učimo albanski
3554 Melida 11 105 učimo albanski
3555 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
3556 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3557 omer 11 105 učimo albanski
3558 Dua 11 105 učimo albanski
3559 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3560 Lia 11 105 mësojmë serbisht
3561 omer 11 105 učimo albanski
3562 Dua 11 105 učimo albanski
3563 mb8 11 105 učimo albanski
3564 omer 11 105 učimo albanski
3565 Dua 11 105 učimo albanski
3566 omer 11 105 učimo albanski
3567 DEA 11 105 mësojmë serbisht
3568 Hahah 11 105 mësojmë serbisht
3569 Ana 11 105 učimo albanski
3570 une 11 105 mësojmë serbisht
3571 Melida 11 105 učimo albanski
3572 Melida 11 105 učimo albanski
3573 Burim 11 106 mësojmë serbisht
3574 Boban 11 106 učimo albanski
3575 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
3576 Melida 11 106 učimo albanski
3577 Melida 11 106 učimo albanski
3578 Ana 11 106 učimo albanski
3579 Ijre 11 106 mësojmë serbisht
3580 TEUTA 11 106 mësojmë serbisht
3581 Ditari 11 106 učimo albanski
3582 nuki 11 106 učimo albanski
3583 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3584 nuki 11 106 učimo albanski
3585 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3586 Ana 11 106 učimo albanski
3587 Ana 11 106 učimo albanski
3588 Ana 11 107 učimo albanski
3589 Melida 11 107 učimo albanski
3590 Edin 11 107 učimo albanski
3591 Esma 11 107 učimo albanski
3592 lia 11 107 mësojmë serbisht
3593 omer 11 107 učimo albanski
3594 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
3595 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
3596 omer 11 107 učimo albanski
3597 Dua 11 107 učimo albanski
3598 Deti 11 107 učimo albanski
3599 Ana 11 107 učimo albanski
3600 Alma 11 108 mësojmë serbisht
3601 jxhf 11 108 učimo albanski
3602 Suada 11 108 učimo albanski
3603 AQE 11 108 mësojmë serbisht
3604 Msn 11 108 mësojmë serbisht
3605 omer 11 108 učimo albanski
3606 Niki 11 108 mësojmë serbisht
3607 omer 11 108 učimo albanski
3608 Niki 11 109 mësojmë serbisht
3609 Oki 11 109 učimo albanski
3610 Ana 11 109 učimo albanski
3611 Ana 11 109 učimo albanski
3612 Ana 11 109 učimo albanski
3613 Melida 11 109 učimo albanski
3614 hallo 11 109 mësojmë serbisht
3615 Ana 11 109 učimo albanski
3616 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
3617 LIA 11 109 mësojmë serbisht
3618 omer 11 110 učimo albanski
3619 kviz 11 110 učimo albanski
3620 veljko 11 110 učimo albanski
3621 agnesa 11 110 mësojmë serbisht
3622 SED 11 110 mësojmë serbisht
3623 nuki 11 110 učimo albanski
3624 nuki 11 110 učimo albanski
3625 bbnnmm 11 110 učimo albanski
3626 omer 11 110 učimo albanski
3627 arta 11 110 mësojmë serbisht
3628 aws 11 110 mësojmë serbisht
3629 Linda 11 110 učimo albanski
3630 Reda 11 111 učimo albanski
3631 Abaa 11 111 mësojmë serbisht
3632 LIA 11 111 mësojmë serbisht
3633 123 11 111 mësojmë serbisht
3634 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
3635 Simon 11 111 mësojmë serbisht
3636 LOK 11 111 mësojmë serbisht
3637 Baro 11 111 mësojmë serbisht
3638 asw 11 112 mësojmë serbisht
3639 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
3640 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3641 prof 11 112 mësojmë serbisht
3642 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3643 Valida 11 112 učimo albanski
3644 senada 11 113 učimo albanski
3645 Gghg 11 113 mësojmë serbisht
3646 mmk 11 113 učimo albanski
3647 Suada 11 113 učimo albanski
3648 lio 11 113 mësojmë serbisht
3649 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
3650 hhh 11 113 učimo albanski
3651 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
3652 Ana 11 114 učimo albanski
3653 Hahaha 11 114 mësojmë serbisht
3654 Ndndkd 11 114 mësojmë serbisht
3655 Berna 11 114 mësojmë serbisht
3656 Melida 11 114 učimo albanski
3657 Liza 11 115 mësojmë serbisht
3658 Baro 11 116 mësojmë serbisht
3659 sssss 11 116 mësojmë serbisht
3660 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
3661 Gugi 11 116 učimo albanski
3662 kia 11 116 mësojmë serbisht
3663 sed 11 116 mësojmë serbisht
3664 Bana 11 117 mësojmë serbisht
3665 ASAD 11 117 učimo albanski
3666 omer 11 118 učimo albanski
3667 agnesa 11 118 mësojmë serbisht
3668 F S 11 118 mësojmë serbisht
3669 omer 11 118 učimo albanski
3670 cccc 11 119 mësojmë serbisht
3671 omer memishi 11 120 učimo albanski
3672 arta 11 120 mësojmë serbisht
3673 nurce 11 120 učimo albanski
3674 Boban 11 120 učimo albanski
3675 fata 11 120 mësojmë serbisht
3676 sew 11 120 mësojmë serbisht
3677 gggg 11 120 mësojmë serbisht
3678 Hira 11 120 mësojmë serbisht
3679 omer memishi 11 120 učimo albanski
3680 dija 11 120 učimo albanski
3681 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
3682 azra 11 120 učimo albanski
3683 lia 11 120 mësojmë serbisht
3684 iiii 11 120 mësojmë serbisht
3685 Dushka 11 120 učimo albanski
3686 sss 11 120 mësojmë serbisht
3687 kia 11 120 mësojmë serbisht
3688 kkkk 11 120 mësojmë serbisht
3689 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3690 Danica 11 120 učimo albanski
3691 violeta 11 120 mësojmë serbisht
3692 lll 11 120 mësojmë serbisht
3693 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
3694 lia 11 120 mësojmë serbisht
3695 agnesa 11 120 mësojmë serbisht
3696 artan 11 120 mësojmë serbisht
3697 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3698 lia 11 120 mësojmë serbisht
3699 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
3700 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3701 Driton 11 120 mësojmë serbisht
3702 nurce 11 120 učimo albanski
3703 Rita 11 120 mësojmë serbisht
3704 nuki 10 37 učimo albanski
3705 nuki 10 37 učimo albanski
3706 NNNN 10 39 mësojmë serbisht
3707 NNNNN 10 42 mësojmë serbisht
3708 nuki 10 43 učimo albanski
3709 887 10 43 mësojmë serbisht
3710 nuki 10 43 učimo albanski
3711 Lap 10 48 učimo albanski
3712 555 10 48 mësojmë serbisht
3713 555 10 49 učimo albanski
3714 sed 10 50 mësojmë serbisht
3715 Hsh 10 52 mësojmë serbisht
3716 sdscds 10 52 mësojmë serbisht
3717 BBB 10 52 mësojmë serbisht
3718 Linda 10 53 mësojmë serbisht
3719 Rona 10 54 mësojmë serbisht
3720 dsadsa 10 54 mësojmë serbisht
3721 nnn 10 54 mësojmë serbisht
3722 Maja 10 55 učimo albanski
3723 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3724 Maja 10 56 učimo albanski
3725 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3726 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3727 Kingu 10 56 mësojmë serbisht
3728 Maja 10 57 učimo albanski
3729 dsasaf 10 59 mësojmë serbisht
3730 sada 10 59 mësojmë serbisht
3731 nuki 10 60 učimo albanski
3732 nuki 10 60 učimo albanski
3733 Marija 10 60 učimo albanski
3734 Kingu 10 61 mësojmë serbisht
3735 nuki 10 62 učimo albanski
3736 nuki 10 62 učimo albanski
3737 Mila 10 62 učimo albanski
3738 Maja 10 62 učimo albanski
3739 sadadd 10 63 mësojmë serbisht
3740 nuki 10 63 učimo albanski
3741 nuki 10 63 učimo albanski
3742 Iwu 10 63 mësojmë serbisht
3743 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3744 nuki 10 64 učimo albanski
3745 nuki 10 64 učimo albanski
3746 nuki 10 64 učimo albanski
3747 sed 10 64 mësojmë serbisht
3748 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3749 Neda 10 64 učimo albanski
3750 nuki 10 64 učimo albanski
3751 nuki 10 65 učimo albanski
3752 nuki 10 65 učimo albanski
3753 Graniti 10 65 mësojmë serbisht
3754 lik 10 65 mësojmë serbisht
3755 Maja 10 65 učimo albanski
3756 Mirlinda 10 65 mësojmë serbisht
3757 Buki 10 66 mësojmë serbisht
3758 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3759 Hsnsn 10 66 mësojmë serbisht
3760 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
3761 Suada 10 66 učimo albanski
3762 memo 10 66 učimo albanski
3763 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3764 lala 10 66 mësojmë serbisht
3765 Marija 10 66 učimo albanski
3766 Maja 10 66 učimo albanski
3767 Lop 10 67 učimo albanski
3768 nuki 10 67 učimo albanski
3769 Maja 10 67 učimo albanski
3770 dasfs 10 67 mësojmë serbisht
3771 nuki 10 67 učimo albanski
3772 Neda 10 68 učimo albanski
3773 BBB 10 68 mësojmë serbisht
3774 Kingu 10 68 mësojmë serbisht
3775 swe 10 68 mësojmë serbisht
3776 Lopa 10 68 učimo albanski
3777 Labinot 10 68 mësojmë serbisht
3778 nuki 10 69 učimo albanski
3779 Biljana 10 69 učimo albanski
3780 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3781 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3782 Jaca 10 69 učimo albanski
3783 memo 10 69 učimo albanski
3784 Maya 10 69 učimo albanski
3785 Bahaha 10 69 mësojmë serbisht
3786 Kingu 10 69 mësojmë serbisht
3787 memo 10 70 učimo albanski
3788 Biljana 10 70 učimo albanski
3789 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3790 nnnnnnnnnn 10 70 mësojmë serbisht
3791 Kingu 10 70 mësojmë serbisht
3792 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3793 Niki 10 70 mësojmë serbisht
3794 Maja 10 70 učimo albanski
3795 Graniti 10 70 mësojmë serbisht
3796 Muja 10 70 mësojmë serbisht
3797 Bsbsh 10 70 mësojmë serbisht
3798 filip dimic 10 70 učimo albanski
3799 mmmmm 10 71 mësojmë serbisht
3800 GRANITI 10 71 mësojmë serbisht
3801 Kika 10 71 učimo albanski
3802 viki 10 71 učimo albanski
3803 ggg 10 71 mësojmë serbisht
3804 Ksns 10 71 mësojmë serbisht
3805 Leo 10 71 mësojmë serbisht
3806 Besfort 10 71 mësojmë serbisht
3807 Mila 10 72 učimo albanski
3808 nuki 10 72 učimo albanski
3809 nuki 10 72 učimo albanski
3810 nuki 10 72 učimo albanski
3811 nuki 10 72 učimo albanski
3812 Biljana 10 72 učimo albanski
3813 Nazi 10 72 mësojmë serbisht
3814 Bsbsb 10 72 mësojmë serbisht
3815 Neda 10 72 učimo albanski
3816 Jahsja 10 72 mësojmë serbisht
3817 Bsbahs 10 73 mësojmë serbisht
3818 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3819 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3820 nuki 10 73 učimo albanski
3821 Linda 10 73 mësojmë serbisht
3822 nuki 10 73 učimo albanski
3823 Tap 10 73 učimo albanski
3824 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3825 Hshshs 10 73 mësojmë serbisht
3826 nuki 10 74 učimo albanski
3827 Biljana 10 74 učimo albanski
3828 nuridin 10 74 učimo albanski
3829 Asd 10 74 mësojmë serbisht
3830 nuridin 10 74 učimo albanski
3831 Casa 10 74 mësojmë serbisht
3832 nuki 10 74 učimo albanski
3833 nuki 10 74 učimo albanski
3834 nuki 10 74 učimo albanski
3835 Marija 10 75 učimo albanski
3836 Sibel Mustafa 10 75 mësojmë serbisht
3837 sisi 10 75 mësojmë serbisht
3838 Jalal 10 75 učimo albanski
3839 nuki 10 75 učimo albanski
3840 nuki 10 75 učimo albanski
3841 Afri 10 75 mësojmë serbisht
3842 memo 10 75 učimo albanski
3843 Ilmi 10 76 mësojmë serbisht
3844 Maja 10 76 učimo albanski
3845 nuki 10 76 učimo albanski
3846 nuki 10 76 učimo albanski
3847 nuki 10 76 učimo albanski
3848 Remi 10 76 mësojmë serbisht
3849 nuki 10 76 učimo albanski
3850 nuki 10 76 učimo albanski
3851 Biljana 10 76 učimo albanski
3852 nuki 10 76 učimo albanski
3853 Isa 10 76 mësojmë serbisht
3854 Maja 10 76 učimo albanski
3855 Ilirida 10 77 mësojmë serbisht
3856 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3857 Abc 10 77 mësojmë serbisht
3858 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3859 Jasmina 10 77 učimo albanski
3860 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3861 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3862 biljana 10 77 učimo albanski
3863 nuki 10 78 učimo albanski
3864 Maja 10 78 učimo albanski
3865 Hsbsbs 10 78 mësojmë serbisht
3866 nuki 10 78 učimo albanski
3867 Maja 10 78 učimo albanski
3868 Migjen 10 79 mësojmë serbisht
3869 vanja 10 79 učimo albanski
3870 Linda 10 79 mësojmë serbisht
3871 nuki 10 79 učimo albanski
3872 derrtt 10 79 učimo albanski
3873 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3874 Dua 10 79 učimo albanski
3875 nuki 10 79 učimo albanski
3876 nuki 10 79 učimo albanski
3877 nuki 10 79 učimo albanski
3878 nuki 10 79 učimo albanski
3879 nuki 10 79 učimo albanski
3880 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3881 Vocup 10 79 mësojmë serbisht
3882 Mirlinda 10 80 mësojmë serbisht
3883 aaa 10 80 mësojmë serbisht
3884 Asd 10 80 mësojmë serbisht
3885 Dua 10 80 učimo albanski
3886 Dua 10 80 učimo albanski
3887 ARTA k 10 81 mësojmë serbisht
3888 omer 10 81 učimo albanski
3889 Maja 10 81 učimo albanski
3890 omer 10 81 učimo albanski
3891 Sibel Mustafa 10 81 mësojmë serbisht
3892 Dua 10 81 učimo albanski
3893 siki 10 81 učimo albanski
3894 nuki 10 82 učimo albanski
3895 nuki 10 82 učimo albanski
3896 nuki 10 82 učimo albanski
3897 omer 10 82 učimo albanski
3898 King 10 82 mësojmë serbisht
3899 omer 10 82 učimo albanski
3900 Afrimi 10 82 mësojmë serbisht
3901 nuki 10 82 učimo albanski
3902 nuki 10 82 učimo albanski
3903 nuki 10 82 učimo albanski
3904 nuridin 10 83 učimo albanski
3905 nuki 10 83 učimo albanski
3906 nuridin 10 83 učimo albanski
3907 Kingu 10 83 mësojmë serbisht
3908 Biljana 10 83 učimo albanski
3909 nuki 10 83 učimo albanski
3910 nuki 10 83 učimo albanski
3911 liki 10 83 mësojmë serbisht
3912 Halit 10 83 mësojmë serbisht
3913 Gashi 10 83 mësojmë serbisht
3914 agnesa 10 83 mësojmë serbisht
3915 hhaxhaj 10 83 učimo albanski
3916 nuki 10 83 učimo albanski
3917 Biljana 10 83 učimo albanski
3918 Mila 10 83 učimo albanski
3919 nuki 10 83 učimo albanski
3920 nuki 10 83 učimo albanski
3921 nuki 10 84 učimo albanski
3922 Lirie Hajdari 10 84 mësojmë serbisht
3923 Zasa 10 84 učimo albanski
3924 nuridin 10 84 učimo albanski
3925 Eni 10 84 mësojmë serbisht
3926 Dea 10 84 učimo albanski
3927 nuridin 10 84 učimo albanski
3928 Dea 10 84 učimo albanski
3929 TEUTA 10 85 mësojmë serbisht
3930 nuki 10 85 učimo albanski
3931 Ine 10 85 mësojmë serbisht
3932 Daki 10 85 učimo albanski
3933 nuki 10 85 učimo albanski
3934 Kingu 10 85 mësojmë serbisht
3935 Hshshs 10 86 učimo albanski
3936 ERA 10 86 mësojmë serbisht
3937 Dea 10 86 mësojmë serbisht
3938 nuki 10 86 učimo albanski
3939 Kingu 10 86 mësojmë serbisht
3940 Sibi 10 86 mësojmë serbisht
3941 Unes 10 86 mësojmë serbisht
3942 Dua 10 86 učimo albanski
3943 nuki 10 86 učimo albanski
3944 Ena 10 86 učimo albanski
3945 Yyyy 10 86 mësojmë serbisht
3946 Dea 10 86 učimo albanski
3947 omer 10 87 učimo albanski
3948 Flet 10 87 učimo albanski
3949 Dsa 10 87 mësojmë serbisht
3950 omer 10 87 učimo albanski
3951 Eni 10 87 mësojmë serbisht
3952 Fantom 10 87 učimo albanski
3953 Biljana 10 87 učimo albanski
3954 biljana 10 88 učimo albanski
3955 Linda 10 88 mësojmë serbisht
3956 lala 10 88 mësojmë serbisht
3957 Kingu 10 88 mësojmë serbisht
3958 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
3959 Shpend 10 88 mësojmë serbisht
3960 memo 10 88 mësojmë serbisht
3961 Sara 10 89 učimo albanski
3962 memo 10 89 učimo albanski
3963 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
3964 Melida 10 89 učimo albanski
3965 Afrim 10 89 mësojmë serbisht
3966 Bzbzb 10 89 učimo albanski
3967 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
3968 Suada 10 89 učimo albanski
3969 Festa 10 90 mësojmë serbisht
3970 Dua 10 90 učimo albanski
3971 nuki 10 90 učimo albanski
3972 Hallo 10 90 mësojmë serbisht
3973 Linda 10 90 mësojmë serbisht
3974 Luna 10 90 učimo albanski
3975 nuki 10 90 učimo albanski
3976 Sela 10 90 učimo albanski
3977 mila 10 90 učimo albanski
3978 Dua 10 90 učimo albanski
3979 nuki 10 90 učimo albanski
3980 Valida 10 90 učimo albanski
3981 Alma 10 90 mësojmë serbisht
3982 Aaa 10 90 mësojmë serbisht
3983 nuki 10 90 učimo albanski
3984 Dua 10 90 učimo albanski
3985 nuki 10 91 učimo albanski
3986 Valida 10 91 učimo albanski
3987 Jasmina 10 91 učimo albanski
3988 Dua 10 91 učimo albanski
3989 Neda 10 91 učimo albanski
3990 Niki 10 91 mësojmë serbisht
3991 MELIDA 10 91 učimo albanski
3992 Melida 10 91 učimo albanski
3993 nuki 10 91 učimo albanski
3994 nuki 10 91 učimo albanski
3995 Enis 10 91 učimo albanski
3996 Dua 10 91 učimo albanski
3997 Pula 10 91 učimo albanski
3998 Ena 10 91 učimo albanski
3999 Dua 10 91 učimo albanski
4000 Niki 10 92 mësojmë serbisht
4001 Melida 10 92 učimo albanski
4002 Marijap 10 92 učimo albanski
4003 nuki 10 92 učimo albanski
4004 Melida 10 92 učimo albanski
4005 Dua 10 92 učimo albanski
4006 Eees 10 92 učimo albanski
4007 marija 10 92 učimo albanski
4008 mila 10 92 učimo albanski
4009 nuki 10 92 učimo albanski
4010 Melida 10 92 učimo albanski
4011 Luli 10 92 mësojmë serbisht
4012 Alma 10 92 mësojmë serbisht
4013 TEUTA 10 92 mësojmë serbisht
4014 nuki 10 92 učimo albanski
4015 biljan 10 92 učimo albanski
4016 aaa 10 92 mësojmë serbisht
4017 Melida 10 92 učimo albanski
4018 Bahaha 10 92 mësojmë serbisht
4019 Memli 10 92 mësojmë serbisht
4020 nuki 10 92 učimo albanski
4021 Ilirida 10 92 mësojmë serbisht
4022 omer 10 93 učimo albanski
4023 nuki 10 93 mësojmë serbisht
4024 Niki 10 93 mësojmë serbisht
4025 nuki 10 93 učimo albanski
4026 nuki 10 93 učimo albanski
4027 nuki 10 93 učimo albanski
4028 Fetah 10 93 mësojmë serbisht
4029 nuki 10 93 učimo albanski
4030 nuki 10 93 učimo albanski
4031 Ena 10 93 učimo albanski
4032 Tina 10 93 mësojmë serbisht
4033 nuki 10 93 mësojmë serbisht
4034 omer 10 93 učimo albanski
4035 biljana 10 93 učimo albanski
4