TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
15 besfort 17 59 mësojmë serbisht
16 shot 17 59 mësojmë serbisht
17 arta 17 60 mësojmë serbisht
18 arta 17 61 mësojmë serbisht
19 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
20 arta 17 62 mësojmë serbisht
21 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
22 siis 17 62 mësojmë serbisht
23 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
24 arta 17 63 mësojmë serbisht
25 arta 17 64 mësojmë serbisht
26 arta 17 64 mësojmë serbisht
27 aaa 17 64 mësojmë serbisht
28 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
29 sada 17 65 mësojmë serbisht
30 nuridin 17 65 učimo albanski
31 nuridin 17 65 učimo albanski
32 arta 17 65 mësojmë serbisht
33 arta 17 66 mësojmë serbisht
34 arta 17 66 mësojmë serbisht
35 marija 17 66 učimo albanski
36 arta 17 67 mësojmë serbisht
37 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
38 sada 17 68 mësojmë serbisht
39 arta 17 68 mësojmë serbisht
40 arta 17 68 mësojmë serbisht
41 arta 17 69 mësojmë serbisht
42 sada 17 69 mësojmë serbisht
43 arta 17 69 mësojmë serbisht
44 arta 17 70 mësojmë serbisht
45 arta 17 70 mësojmë serbisht
46 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
47 arta 17 70 mësojmë serbisht
48 arta 17 71 mësojmë serbisht
49 arta 17 71 mësojmë serbisht
50 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
51 arta 17 72 mësojmë serbisht
52 sada 17 72 mësojmë serbisht
53 arta 17 72 mësojmë serbisht
54 arta 17 73 mësojmë serbisht
55 arta 17 73 mësojmë serbisht
56 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
57 sada 17 74 mësojmë serbisht
58 perandori 17 75 mësojmë serbisht
59 arta 17 76 mësojmë serbisht
60 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
61 SSA 17 77 mësojmë serbisht
62 arta 17 79 mësojmë serbisht
63 arta 17 79 mësojmë serbisht
64 sada 17 79 mësojmë serbisht
65 Mix 17 81 učimo albanski
66 kkkjj 17 82 učimo albanski
67 besfort 17 84 mësojmë serbisht
68 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
69 aqw 17 86 mësojmë serbisht
70 lia 17 87 mësojmë serbisht
71 sada 17 87 mësojmë serbisht
72 anja 17 90 mësojmë serbisht
73 888 16 40 mësojmë serbisht
74 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
75 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
76 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
77 arta 16 50 mësojmë serbisht
78 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
79 arta 16 50 mësojmë serbisht
80 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
81 Talent 16 55 mësojmë serbisht
82 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
83 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
84 arta 16 57 mësojmë serbisht
85 arta 16 57 mësojmë serbisht
86 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
87 sdad 16 59 mësojmë serbisht
88 arta 16 59 mësojmë serbisht
89 arta 16 60 mësojmë serbisht
90 arta 16 60 mësojmë serbisht
91 sisi 16 60 mësojmë serbisht
92 arta 16 60 mësojmë serbisht
93 arta 16 60 mësojmë serbisht
94 arta 16 61 mësojmë serbisht
95 arta 16 61 mësojmë serbisht
96 arta 16 61 mësojmë serbisht
97 arta 16 61 mësojmë serbisht
98 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
99 arta 16 62 mësojmë serbisht
100 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
101 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
102 arta 16 62 mësojmë serbisht
103 arta 16 63 mësojmë serbisht
104 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
105 arta 16 63 mësojmë serbisht
106 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
107 arta 16 64 mësojmë serbisht
108 arta 16 65 mësojmë serbisht
109 gjo 16 65 mësojmë serbisht
110 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
111 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
112 arta 16 65 mësojmë serbisht
113 arta 16 65 mësojmë serbisht
114 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
115 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
116 arta 16 66 mësojmë serbisht
117 sada 16 66 mësojmë serbisht
118 arta 16 66 mësojmë serbisht
119 arta 16 66 mësojmë serbisht
120 arta 16 67 mësojmë serbisht
121 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
122 Talent 16 67 mësojmë serbisht
123 arta 16 67 mësojmë serbisht
124 faf 16 68 mësojmë serbisht
125 kimi 16 68 mësojmë serbisht
126 kimi 16 68 mësojmë serbisht
127 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
128 arta 16 69 mësojmë serbisht
129 boss 16 69 mësojmë serbisht
130 arta 16 69 mësojmë serbisht
131 arta 16 69 mësojmë serbisht
132 arta 16 70 mësojmë serbisht
133 sisi 16 70 mësojmë serbisht
134 megi 16 70 mësojmë serbisht
135 arta 16 70 mësojmë serbisht
136 arta 16 70 mësojmë serbisht
137 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
138 arta 16 70 mësojmë serbisht
139 arta 16 71 mësojmë serbisht
140 arta 16 71 mësojmë serbisht
141 omer 16 71 učimo albanski
142 omer 16 71 učimo albanski
143 KKK 16 71 mësojmë serbisht
144 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
145 upi 16 71 mësojmë serbisht
146 Liki 16 71 mësojmë serbisht
147 arta 16 71 mësojmë serbisht
148 Anton 16 72 mësojmë serbisht
149 arta 16 72 mësojmë serbisht
150 starti 16 72 mësojmë serbisht
151 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
152 isi 16 72 mësojmë serbisht
153 arta 16 72 mësojmë serbisht
154 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
155 arta 16 73 mësojmë serbisht
156 arta 16 73 mësojmë serbisht
157 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
158 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
159 cari 16 74 mësojmë serbisht
160 boss be 16 74 mësojmë serbisht
161 arta 16 74 mësojmë serbisht
162 dew 16 74 mësojmë serbisht
163 arta 16 74 mësojmë serbisht
164 arta 16 75 mësojmë serbisht
165 sada 16 75 mësojmë serbisht
166 arta 16 75 mësojmë serbisht
167 sisi 16 75 mësojmë serbisht
168 scsd 16 75 mësojmë serbisht
169 arta 16 75 mësojmë serbisht
170 linda 16 76 mësojmë serbisht
171 nuki 16 76 učimo albanski
172 arta 16 76 mësojmë serbisht
173 asfa 16 76 mësojmë serbisht
174 arta 16 76 mësojmë serbisht
175 nuki 16 76 učimo albanski
176 sada 16 77 mësojmë serbisht
177 arta 16 77 mësojmë serbisht
178 arta 16 77 mësojmë serbisht
179 Sima 16 77 učimo albanski
180 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
181 still 16 77 mësojmë serbisht
182 arta 16 78 mësojmë serbisht
183 arta 16 78 mësojmë serbisht
184 arta 16 79 mësojmë serbisht
185 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
186 lia 16 79 mësojmë serbisht
187 arta 16 80 mësojmë serbisht
188 der 16 80 mësojmë serbisht
189 arta 16 81 mësojmë serbisht
190 sed 16 81 mësojmë serbisht
191 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
192 sed 16 81 mësojmë serbisht
193 nuki 16 81 učimo albanski
194 nuki 16 81 učimo albanski
195 arta 16 81 mësojmë serbisht
196 nuki 16 82 mësojmë serbisht
197 sem 16 82 mësojmë serbisht
198 nuki 16 82 mësojmë serbisht
199 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
200 asw 16 82 mësojmë serbisht
201 lia 16 83 mësojmë serbisht
202 emri im 16 83 mësojmë serbisht
203 nuridin 16 83 učimo albanski
204 nuridin 16 83 učimo albanski
205 arta 16 83 mësojmë serbisht
206 arta 16 84 mësojmë serbisht
207 nuki 16 84 učimo albanski
208 lija 16 84 mësojmë serbisht
209 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
210 nuki 16 84 učimo albanski
211 ser 16 84 mësojmë serbisht
212 erd 16 85 mësojmë serbisht
213 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
214 sed 16 86 mësojmë serbisht
215 ase 16 86 mësojmë serbisht
216 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
217 sad 16 86 mësojmë serbisht
218 kum 16 86 mësojmë serbisht
219 marija 16 87 učimo albanski
220 qaw 16 87 mësojmë serbisht
221 lia 16 87 mësojmë serbisht
222 lia 16 88 mësojmë serbisht
223 unmik 16 88 mësojmë serbisht
224 arta 16 89 mësojmë serbisht
225 arta 16 89 mësojmë serbisht
226 sew 16 89 mësojmë serbisht
227 asq 16 89 mësojmë serbisht
228 mmm 16 90 mësojmë serbisht
229 Lia 16 96 mësojmë serbisht
230 qew 16 99 mësojmë serbisht
231 kia 16 102 mësojmë serbisht
232 ccc 16 102 mësojmë serbisht
233 selim 16 104 mësojmë serbisht
234 arta 16 106 mësojmë serbisht
235 dea 16 108 mësojmë serbisht
236 lia 16 109 mësojmë serbisht
237 uuu 15 36 mësojmë serbisht
238 8988 15 39 mësojmë serbisht
239 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
240 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
241 Jakub 15 45 učimo albanski
242 Jakub 15 45 učimo albanski
243 Jakub 15 47 učimo albanski
244 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
245 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
246 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
247 omer 15 53 učimo albanski
248 omer 15 53 učimo albanski
249 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
250 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
251 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
252 arta 15 55 mësojmë serbisht
253 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
254 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
255 asf 15 57 mësojmë serbisht
256 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
257 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
258 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
259 baki 15 58 mësojmë serbisht
260 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
261 uuu 15 58 mësojmë serbisht
262 baki 15 58 mësojmë serbisht
263 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
264 daddy 15 59 mësojmë serbisht
265 arta 15 60 mësojmë serbisht
266 luka 15 60 učimo albanski
267 lik 15 60 mësojmë serbisht
268 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
269 omer 15 61 učimo albanski
270 sher 15 61 mësojmë serbisht
271 omer 15 61 učimo albanski
272 sada 15 61 mësojmë serbisht
273 asddad 15 61 mësojmë serbisht
274 arta 15 62 mësojmë serbisht
275 asdad 15 62 mësojmë serbisht
276 sada 15 62 mësojmë serbisht
277 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
278 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
279 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
280 besfort 15 63 mësojmë serbisht
281 kosa 15 64 mësojmë serbisht
282 mxmznz 15 64 učimo albanski
283 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
284 Lule 15 64 mësojmë serbisht
285 sada 15 64 mësojmë serbisht
286 arta 15 64 mësojmë serbisht
287 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
288 sada 15 65 mësojmë serbisht
289 nuki 15 65 učimo albanski
290 asdad 15 65 mësojmë serbisht
291 nuki 15 65 učimo albanski
292 arta 15 65 mësojmë serbisht
293 arta 15 66 mësojmë serbisht
294 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
295 gjel 15 66 mësojmë serbisht
296 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
297 saf 15 67 mësojmë serbisht
298 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
299 arta 15 67 mësojmë serbisht
300 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
301 baki 15 67 mësojmë serbisht
302 baki 15 67 mësojmë serbisht
303 luka 15 67 učimo albanski
304 unes 15 68 mësojmë serbisht
305 arta 15 68 mësojmë serbisht
306 arta 15 68 mësojmë serbisht
307 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
308 arta 15 68 mësojmë serbisht
309 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
310 arta 15 68 mësojmë serbisht
311 arta 15 68 mësojmë serbisht
312 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
313 asdad 15 68 mësojmë serbisht
314 fag 15 68 mësojmë serbisht
315 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
316 omer 15 69 učimo albanski
317 arta 15 69 mësojmë serbisht
318 buki 15 69 mësojmë serbisht
319 arta 15 69 mësojmë serbisht
320 arta 15 69 mësojmë serbisht
321 perandori 15 69 mësojmë serbisht
322 omer 15 69 učimo albanski
323 arta 15 69 mësojmë serbisht
324 asdad 15 70 mësojmë serbisht
325 sisi 15 70 mësojmë serbisht
326 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
327 seesee 15 70 mësojmë serbisht
328 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
329 kur 15 70 mësojmë serbisht
330 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
331 sada 15 71 mësojmë serbisht
332 ade 15 71 mësojmë serbisht
333 arta 15 71 mësojmë serbisht
334 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
335 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
336 arta 15 71 mësojmë serbisht
337 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
338 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
339 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
340 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
341 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
342 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
343 arta 15 72 mësojmë serbisht
344 joj 15 72 mësojmë serbisht
345 nuridin 15 72 učimo albanski
346 sisi 15 72 mësojmë serbisht
347 arta 15 72 mësojmë serbisht
348 granit 15 72 mësojmë serbisht
349 sisss 15 72 mësojmë serbisht
350 nuridin 15 72 učimo albanski
351 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
352 nuridin 15 73 učimo albanski
353 arta 15 73 mësojmë serbisht
354 Liza 15 73 mësojmë serbisht
355 sisi 15 73 mësojmë serbisht
356 arta 15 73 mësojmë serbisht
357 arta 15 73 mësojmë serbisht
358 lele 15 73 mësojmë serbisht
359 nuridin 15 73 učimo albanski
360 arta 15 74 mësojmë serbisht
361 dsds 15 74 mësojmë serbisht
362 arta 15 74 mësojmë serbisht
363 arta 15 74 mësojmë serbisht
364 nuki 15 74 učimo albanski
365 bosss 15 74 mësojmë serbisht
366 nuki 15 74 učimo albanski
367 arte 15 74 mësojmë serbisht
368 lav 15 75 mësojmë serbisht
369 nuki 15 75 mësojmë serbisht
370 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
371 lio 15 75 mësojmë serbisht
372 arta 15 75 mësojmë serbisht
373 vokap 15 75 mësojmë serbisht
374 sisis 15 75 mësojmë serbisht
375 nuki 15 75 mësojmë serbisht
376 sisi 15 75 mësojmë serbisht
377 ... 15 75 mësojmë serbisht
378 sisi 15 75 mësojmë serbisht
379 Berna 15 76 mësojmë serbisht
380 nuridin 15 76 učimo albanski
381 nuki 15 76 učimo albanski
382 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
383 arta 15 76 mësojmë serbisht
384 asd 15 76 mësojmë serbisht
385 sada 15 76 mësojmë serbisht
386 nuki 15 76 učimo albanski
387 toni 15 76 mësojmë serbisht
388 arta 15 76 mësojmë serbisht
389 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
390 arta 15 76 mësojmë serbisht
391 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
392 anel 15 76 učimo albanski
393 arta 15 77 mësojmë serbisht
394 nuki 15 77 učimo albanski
395 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
396 nuki 15 77 učimo albanski
397 arta 15 77 mësojmë serbisht
398 nuki 15 77 učimo albanski
399 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
400 safsds 15 77 mësojmë serbisht
401 arta 15 77 mësojmë serbisht
402 besfort 15 77 mësojmë serbisht
403 nuki 15 77 učimo albanski
404 kinki 15 77 mësojmë serbisht
405 bossi 15 77 mësojmë serbisht
406 sada 15 78 mësojmë serbisht
407 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
408 last 15 78 mësojmë serbisht
409 kum 15 78 mësojmë serbisht
410 arta 15 78 mësojmë serbisht
411 omer 15 78 učimo albanski
412 lia 15 78 mësojmë serbisht
413 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
414 omer 15 78 učimo albanski
415 nuki 15 79 učimo albanski
416 nuki 15 79 učimo albanski
417 nuridin 15 79 učimo albanski
418 arta 15 79 mësojmë serbisht
419 nuridin 15 79 učimo albanski
420 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
421 nuki 15 80 učimo albanski
422 zoran 15 80 učimo albanski
423 arta 15 80 mësojmë serbisht
424 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
425 arta 15 80 mësojmë serbisht
426 imperador 15 80 mësojmë serbisht
427 nuki 15 80 učimo albanski
428 mila 15 80 učimo albanski
429 arta 15 80 mësojmë serbisht
430 eds 15 81 mësojmë serbisht
431 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
432 arta 15 81 mësojmë serbisht
433 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
434 nuki 15 81 učimo albanski
435 arta 15 81 mësojmë serbisht
436 nuki 15 81 učimo albanski
437 sada 15 81 mësojmë serbisht
438 nuridin 15 82 učimo albanski
439 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
440 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
441 nuridin 15 82 učimo albanski
442 nuridin 15 82 učimo albanski
443 nuridin 15 82 učimo albanski
444 we over 15 83 mësojmë serbisht
445 arta 15 83 mësojmë serbisht
446 Berna 15 83 mësojmë serbisht
447 nuki 15 84 mësojmë serbisht
448 nuki 15 84 mësojmë serbisht
449 der 15 84 mësojmë serbisht
450 wes 15 84 učimo albanski
451 arta 15 84 mësojmë serbisht
452 saad 15 84 mësojmë serbisht
453 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
454 dea 15 84 mësojmë serbisht
455 arta 15 84 mësojmë serbisht
456 lia 15 85 mësojmë serbisht
457 arta 15 85 mësojmë serbisht
458 kum 15 85 mësojmë serbisht
459 bossi 15 85 mësojmë serbisht
460 Berna 15 85 mësojmë serbisht
461 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
462 Asad 15 86 učimo albanski
463 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
464 swe 15 86 mësojmë serbisht
465 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
466 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
467 nuki 15 86 učimo albanski
468 123 15 86 mësojmë serbisht
469 arta 15 86 mësojmë serbisht
470 nuki 15 86 učimo albanski
471 arta 15 87 mësojmë serbisht
472 klu 15 87 mësojmë serbisht
473 omer 15 87 učimo albanski
474 lira 15 87 mësojmë serbisht
475 5645 15 87 mësojmë serbisht
476 arta 15 87 mësojmë serbisht
477 des 15 87 mësojmë serbisht
478 arta 15 87 mësojmë serbisht
479 del 15 87 mësojmë serbisht
480 omer 15 87 učimo albanski
481 fero 15 88 mësojmë serbisht
482 fer 15 88 mësojmë serbisht
483 der 15 88 mësojmë serbisht
484 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
485 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
486 arta 15 89 mësojmë serbisht
487 der 15 89 mësojmë serbisht
488 liw 15 89 mësojmë serbisht
489 lia 15 89 mësojmë serbisht
490 masa 15 89 mësojmë serbisht
491 arta 15 89 mësojmë serbisht
492 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
493 ase 15 90 mësojmë serbisht
494 fer 15 90 mësojmë serbisht
495 der 15 90 mësojmë serbisht
496 lia 15 90 mësojmë serbisht
497 nuridin 15 91 učimo albanski
498 wes 15 91 mësojmë serbisht
499 kum 15 92 mësojmë serbisht
500 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
501 lulzim 15 93 učimo albanski
502 sew 15 93 mësojmë serbisht
503 arta 15 93 mësojmë serbisht
504 lia 15 93 mësojmë serbisht
505 sed 15 94 mësojmë serbisht
506 sed 15 94 mësojmë serbisht
507 mes 15 95 mësojmë serbisht
508 sed 15 95 mësojmë serbisht
509 arta 15 95 mësojmë serbisht
510 lia 15 95 mësojmë serbisht
511 sada 15 96 mësojmë serbisht
512 cccc 15 96 mësojmë serbisht
513 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
514 asw 15 98 mësojmë serbisht
515 sed 15 98 mësojmë serbisht
516 wes 15 100 mësojmë serbisht
517 fiu 15 100 mësojmë serbisht
518 lia 15 102 mësojmë serbisht
519 Maja 15 102 mësojmë serbisht
520 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
521 aaa 15 104 mësojmë serbisht
522 lia 15 106 mësojmë serbisht
523 mmm 15 106 mësojmë serbisht
524 cccc 15 107 mësojmë serbisht
525 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
526 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
527 nnn 14 43 mësojmë serbisht
528 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
529 yylza 14 45 mësojmë serbisht
530 Jakub 14 48 učimo albanski
531 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
532 Granit 14 53 mësojmë serbisht
533 Granit 14 53 mësojmë serbisht
534 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
535 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
536 bbb 14 55 mësojmë serbisht
537 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
538 Granit 14 56 mësojmë serbisht
539 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
540 Granit 14 56 mësojmë serbisht
541 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
542 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
543 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
544 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
545 omer 14 59 učimo albanski
546 omer 14 59 učimo albanski
547 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
548 aaa 14 61 mësojmë serbisht
549 asdad 14 61 mësojmë serbisht
550 sada 14 61 mësojmë serbisht
551 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
552 sisi 14 61 mësojmë serbisht
553 princi 14 62 mësojmë serbisht
554 arta 14 62 mësojmë serbisht
555 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
556 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
557 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
558 slsl 14 63 učimo albanski
559 doen 14 63 mësojmë serbisht
560 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
561 aaa 14 64 mësojmë serbisht
562 Talent 14 64 mësojmë serbisht
563 asdad 14 65 mësojmë serbisht
564 nesa 14 65 učimo albanski
565 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
566 nuki 14 65 učimo albanski
567 arta 14 65 mësojmë serbisht
568 asdad 14 65 mësojmë serbisht
569 nuki 14 65 učimo albanski
570 zzz 14 65 mësojmë serbisht
571 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
572 pop 14 65 mësojmë serbisht
573 Maja 14 66 učimo albanski
574 nuki 14 66 učimo albanski
575 pop 14 66 mësojmë serbisht
576 das 14 66 učimo albanski
577 bossi 14 66 mësojmë serbisht
578 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
579 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
580 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
581 asdf 14 66 mësojmë serbisht
582 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
583 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
584 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
585 nuki 14 66 učimo albanski
586 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
587 nuridin 14 67 učimo albanski
588 asdf 14 67 mësojmë serbisht
589 Talent 14 67 mësojmë serbisht
590 arta 14 68 mësojmë serbisht
591 the king 14 68 mësojmë serbisht
592 sada 14 68 mësojmë serbisht
593 toni 14 68 mësojmë serbisht
594 qpk 14 68 mësojmë serbisht
595 5487 14 68 mësojmë serbisht
596 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
597 arta 14 68 mësojmë serbisht
598 arta 14 69 mësojmë serbisht
599 nuridin 14 69 učimo albanski
600 arta 14 69 mësojmë serbisht
601 marija 14 69 učimo albanski
602 Marija 14 69 učimo albanski
603 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
604 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
605 king 14 69 mësojmë serbisht
606 arta 14 69 mësojmë serbisht
607 kingi 14 69 mësojmë serbisht
608 arta 14 69 mësojmë serbisht
609 nuki 14 69 učimo albanski
610 aaa 14 69 mësojmë serbisht
611 arta 14 69 mësojmë serbisht
612 nuki 14 69 učimo albanski
613 nuki 14 70 učimo albanski
614 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
615 nuki 14 70 učimo albanski
616 nuki 14 70 učimo albanski
617 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
618 nuki 14 70 učimo albanski
619 nuki 14 70 učimo albanski
620 impaler 14 70 mësojmë serbisht
621 nuki 14 70 mësojmë serbisht
622 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
623 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
624 nuki 14 70 učimo albanski
625 nuki 14 70 učimo albanski
626 omer 14 70 učimo albanski
627 nuki 14 70 učimo albanski
628 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
629 omer 14 70 učimo albanski
630 nuki 14 70 mësojmë serbisht
631 bosi 14 70 mësojmë serbisht
632 marija 14 70 učimo albanski
633 omer 14 71 učimo albanski
634 imperador 14 71 mësojmë serbisht
635 niku 14 71 učimo albanski
636 arta 14 71 mësojmë serbisht
637 1234 14 71 mësojmë serbisht
638 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
639 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
640 nuki 14 71 učimo albanski
641 nuki 14 71 učimo albanski
642 omer 14 71 učimo albanski
643 niku 14 71 učimo albanski
644 arta 14 71 mësojmë serbisht
645 nuki 14 71 učimo albanski
646 nuki 14 71 učimo albanski
647 nuki 14 72 učimo albanski
648 aaa 14 72 mësojmë serbisht
649 nuki 14 72 učimo albanski
650 nuki 14 72 učimo albanski
651 arta 14 72 mësojmë serbisht
652 nuki 14 72 učimo albanski
653 arta 14 72 mësojmë serbisht
654 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
655 iospa 14 72 mësojmë serbisht
656 nuki 14 73 učimo albanski
657 boss be 14 73 mësojmë serbisht
658 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
659 aaa 14 73 mësojmë serbisht
660 nuki 14 73 učimo albanski
661 nuki 14 73 učimo albanski
662 sadad 14 73 mësojmë serbisht
663 nuki 14 73 učimo albanski
664 sisi 14 73 mësojmë serbisht
665 nuki 14 73 učimo albanski
666 nuki 14 73 učimo albanski
667 nuki 14 74 učimo albanski
668 nuki 14 74 učimo albanski
669 ponda 14 74 mësojmë serbisht
670 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
671 arta 14 74 mësojmë serbisht
672 sisi 14 74 mësojmë serbisht
673 dada 14 74 mësojmë serbisht
674 nuki 14 74 učimo albanski
675 nuki 14 74 učimo albanski
676 bossi 14 74 mësojmë serbisht
677 nuki 14 74 učimo albanski
678 nuki 14 74 učimo albanski
679 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
680 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
681 arta 14 75 mësojmë serbisht
682 aaa 14 75 mësojmë serbisht
683 der 14 75 mësojmë serbisht
684 marija 14 75 učimo albanski
685 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
686 lia 14 75 mësojmë serbisht
687 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
688 nuki 14 76 učimo albanski
689 nuki 14 76 učimo albanski
690 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
691 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
692 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
693 omer 14 76 učimo albanski
694 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
695 nuki 14 76 učimo albanski
696 Lira 14 76 mësojmë serbisht
697 omer 14 76 učimo albanski
698 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
699 marija 14 76 učimo albanski
700 nuki 14 76 učimo albanski
701 nuki 14 77 učimo albanski
702 lia 14 77 mësojmë serbisht
703 sisi 14 77 mësojmë serbisht
704 nuki 14 77 učimo albanski
705 nuki 14 77 učimo albanski
706 nuki 14 77 učimo albanski
707 nuki 14 77 učimo albanski
708 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
709 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
710 nuki 14 78 učimo albanski
711 erd 14 78 mësojmë serbisht
712 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
713 sada 14 78 mësojmë serbisht
714 woq 14 78 mësojmë serbisht
715 nuki 14 78 učimo albanski
716 omer 14 79 učimo albanski
717 arta 14 79 mësojmë serbisht
718 sibi 14 79 mësojmë serbisht
719 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
720 nuki 14 79 učimo albanski
721 omer 14 79 učimo albanski
722 nuki 14 79 učimo albanski
723 arta 14 79 mësojmë serbisht
724 nuridin 14 79 učimo albanski
725 nuridin 14 79 učimo albanski
726 ccggrr 14 79 učimo albanski
727 lia 14 79 mësojmë serbisht
728 sew 14 80 mësojmë serbisht
729 arta 14 80 mësojmë serbisht
730 nuki 14 80 učimo albanski
731 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
732 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
733 Emir 14 80 mësojmë serbisht
734 omer 14 80 učimo albanski
735 omer 14 80 učimo albanski
736 nuridin 14 80 učimo albanski
737 lia 14 80 mësojmë serbisht
738 arta 14 80 mësojmë serbisht
739 marija 14 80 učimo albanski
740 omer 14 80 učimo albanski
741 nuki 14 80 učimo albanski
742 omer 14 80 učimo albanski
743 nuridin 14 80 učimo albanski
744 nuki 14 81 učimo albanski
745 nuki 14 81 učimo albanski
746 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
747 mer 14 81 mësojmë serbisht
748 dsda 14 81 mësojmë serbisht
749 nuki 14 81 učimo albanski
750 asda 14 81 mësojmë serbisht
751 omer 14 82 učimo albanski
752 Linda 14 82 mësojmë serbisht
753 jexik 14 82 mësojmë serbisht
754 omer 14 82 učimo albanski
755 ver 14 82 mësojmë serbisht
756 nuki 14 82 učimo albanski
757 liu 14 82 mësojmë serbisht
758 nuridin 14 82 učimo albanski
759 nuridin 14 82 učimo albanski
760 64156 14 82 mësojmë serbisht
761 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
762 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
763 nuki 14 82 učimo albanski
764 arta 14 83 mësojmë serbisht
765 wes 14 83 mësojmë serbisht
766 arta 14 83 mësojmë serbisht
767 omer 14 83 učimo albanski
768 omer 14 83 učimo albanski
769 nuki 14 83 učimo albanski
770 nuki 14 83 učimo albanski
771 nuki 14 83 učimo albanski
772 arta 14 83 mësojmë serbisht
773 arta 14 83 mësojmë serbisht
774 nuridin 14 83 učimo albanski
775 arta 14 83 mësojmë serbisht
776 nuridin 14 83 učimo albanski
777 Samir 14 83 mësojmë serbisht
778 nuki 14 83 učimo albanski
779 lia 14 83 mësojmë serbisht
780 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
781 baki 14 84 mësojmë serbisht
782 sisi 14 84 mësojmë serbisht
783 omer 14 84 učimo albanski
784 lala 14 84 mësojmë serbisht
785 arta 14 84 mësojmë serbisht
786 lia 14 84 mësojmë serbisht
787 arta 14 84 mësojmë serbisht
788 omer 14 84 učimo albanski
789 omer 14 84 učimo albanski
790 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
791 baki 14 84 mësojmë serbisht
792 omer 14 84 učimo albanski
793 kum 14 84 mësojmë serbisht
794 nuki 14 85 učimo albanski
795 nuki 14 85 učimo albanski
796 lola 14 85 učimo albanski
797 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
798 nuki 14 86 učimo albanski
799 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
800 nuki 14 86 učimo albanski
801 omer 14 86 učimo albanski
802 Berna 14 86 mësojmë serbisht
803 nuki 14 86 učimo albanski
804 nuki 14 86 učimo albanski
805 omer 14 86 učimo albanski
806 sis 14 86 mësojmë serbisht
807 omer 14 86 učimo albanski
808 nuki 14 86 učimo albanski
809 sed 14 86 mësojmë serbisht
810 lim 14 86 mësojmë serbisht
811 nuki 14 86 učimo albanski
812 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
813 omer 14 87 učimo albanski
814 nuki 14 87 učimo albanski
815 ber 14 87 mësojmë serbisht
816 nuki 14 87 učimo albanski
817 omer 14 87 učimo albanski
818 nuki 14 88 učimo albanski
819 siis 14 88 učimo albanski
820 arta 14 88 mësojmë serbisht
821 nuki 14 88 učimo albanski
822 nuki 14 88 učimo albanski
823 nuki 14 88 učimo albanski
824 Berna 14 88 mësojmë serbisht
825 lia 14 89 mësojmë serbisht
826 Berna 14 89 mësojmë serbisht
827 arta 14 89 mësojmë serbisht
828 arta 14 89 mësojmë serbisht
829 marija 14 89 učimo albanski
830 hhh 14 89 učimo albanski
831 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
832 swe 14 89 mësojmë serbisht
833 lia 14 89 mësojmë serbisht
834 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
835 abba 14 89 mësojmë serbisht
836 nuridin 14 90 učimo albanski
837 nuki 14 90 učimo albanski
838 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
839 omer 14 90 učimo albanski
840 nuki 14 90 mësojmë serbisht
841 nuki 14 90 mësojmë serbisht
842 nuridin 14 90 učimo albanski
843 sew 14 90 mësojmë serbisht
844 klme 14 90 mësojmë serbisht
845 nuki 14 90 učimo albanski
846 Tina 14 90 mësojmë serbisht
847 xes 14 90 mësojmë serbisht
848 omer 14 90 učimo albanski
849 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
850 omer 14 91 učimo albanski
851 omer 14 91 učimo albanski
852 nuki 14 91 učimo albanski
853 nuki 14 91 učimo albanski
854 saq 14 92 mësojmë serbisht
855 Berna 14 92 mësojmë serbisht
856 4589 14 92 mësojmë serbisht
857 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
858 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
859 liu 14 92 mësojmë serbisht
860 aaa 14 93 mësojmë serbisht
861 nuki 14 93 učimo albanski
862 lin 14 93 mësojmë serbisht
863 7777 14 93 mësojmë serbisht
864 nuki 14 93 učimo albanski
865 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
866 arta 14 93 mësojmë serbisht
867 lia 14 94 učimo albanski
868 arta 14 94 mësojmë serbisht
869 wed 14 94 mësojmë serbisht
870 artan 14 94 mësojmë serbisht
871 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
872 nff 14 95 učimo albanski
873 Linda 14 95 mësojmë serbisht
874 arta 14 95 mësojmë serbisht
875 jexik 14 95 mësojmë serbisht
876 Arta 14 95 mësojmë serbisht
877 wqa 14 96 mësojmë serbisht
878 kun 14 96 mësojmë serbisht
879 omer 14 97 učimo albanski
880 ada 14 97 mësojmë serbisht
881 sed 14 97 mësojmë serbisht
882 era 14 97 mësojmë serbisht
883 omer 14 97 učimo albanski
884 sew 14 98 mësojmë serbisht
885 ttt 14 98 mësojmë serbisht
886 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
887 des 14 99 mësojmë serbisht
888 mmm 14 99 mësojmë serbisht
889 lio 14 99 mësojmë serbisht
890 omer 14 100 učimo albanski
891 ddf 14 100 učimo albanski
892 omer 14 100 učimo albanski
893 Arta 14 101 mësojmë serbisht
894 sse 14 101 mësojmë serbisht
895 nuki 14 102 učimo albanski
896 des 14 102 mësojmë serbisht
897 sada 14 102 mësojmë serbisht
898 nuki 14 102 učimo albanski
899 LIA 14 103 mësojmë serbisht
900 Arta 14 104 mësojmë serbisht
901 sed 14 104 mësojmë serbisht
902 lia 14 104 mësojmë serbisht
903 aqq 14 104 mësojmë serbisht
904 ttt 14 105 mësojmë serbisht
905 fsa 14 105 mësojmë serbisht
906 Lia 14 106 mësojmë serbisht
907 mmm 14 106 mësojmë serbisht
908 skh 14 106 mësojmë serbisht
909 Berna 14 106 mësojmë serbisht
910 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
911 cccc 14 107 mësojmë serbisht
912 arta 14 109 mësojmë serbisht
913 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
914 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
915 gggg 14 110 mësojmë serbisht
916 sada 14 112 mësojmë serbisht
917 ccc 14 113 mësojmë serbisht
918 sea 14 113 mësojmë serbisht
919 arta 14 115 mësojmë serbisht
920 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
921 ssss 14 116 mësojmë serbisht
922 Zana 14 116 mësojmë serbisht
923 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
924 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
925 888 13 42 mësojmë serbisht
926 Miki 13 42 učimo albanski
927 11111 13 44 mësojmë serbisht
928 Miu 13 45 učimo albanski
929 ffff 13 45 mësojmë serbisht
930 ibish 13 46 mësojmë serbisht
931 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
932 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
933 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
934 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
935 Haha 13 49 mësojmë serbisht
936 Lpo 13 50 učimo albanski
937 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
938 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
939 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
940 Maja 13 51 mësojmë serbisht
941 Kata 13 51 učimo albanski
942 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
943 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
944 nnn 13 53 mësojmë serbisht
945 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
946 lik 13 53 mësojmë serbisht
947 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
948 Maja 13 54 učimo albanski
949 Maja 13 54 učimo albanski
950 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
951 yllka 13 54 mësojmë serbisht
952 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
953 Lui 13 55 učimo albanski
954 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
955 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
956 aaa 13 55 mësojmë serbisht
957 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
958 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
959 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
960 jzkzm 13 56 učimo albanski
961 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
962 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
963 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
964 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
965 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
966 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
967 diar 13 57 mësojmë serbisht
968 Baki 13 57 mësojmë serbisht
969 Das 13 57 učimo albanski
970 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
971 Abc 13 57 mësojmë serbisht
972 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
973 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
974 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
975 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
976 omer 13 58 učimo albanski
977 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
978 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
979 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
980 omer 13 58 učimo albanski
981 Jakub 13 58 učimo albanski
982 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
983 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
984 Marija 13 58 učimo albanski
985 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
986 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
987 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
988 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
989 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
990 Ena 13 59 učimo albanski
991 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
992 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
993 Baki 13 59 mësojmë serbisht
994 Mila 13 59 učimo albanski
995 Marija 13 59 učimo albanski
996 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
997 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
998 ffff 13 59 mësojmë serbisht
999 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1000 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1001 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1002 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1003 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1004 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1005 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1006 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1007 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1008 Pot 13 60 učimo albanski
1009 Marija 13 60 učimo albanski
1010 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1011 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1012 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1013 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1014 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1015 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1016 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1017 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1018 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1019 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1020 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1021 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1022 Marija 13 61 učimo albanski
1023 Marija 13 61 učimo albanski
1024 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1025 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1026 Maja 13 61 učimo albanski
1027 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1028 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1029 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1030 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1031 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1032 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1033 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1034 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1035 Soup 13 62 učimo albanski
1036 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1037 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1038 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1039 Guli 13 62 učimo albanski
1040 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1041 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1042 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1043 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1044 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1045 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1046 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1047 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1048 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1049 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1050 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1051 nuki 13 63 učimo albanski
1052 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1053 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1054 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1055 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1056 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1057 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1058 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1059 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1060 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1061 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1062 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1063 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1064 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1065 Marija 13 63 učimo albanski
1066 nuki 13 63 učimo albanski
1067 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1068 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1069 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1070 Uzt 13 63 učimo albanski
1071 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1072 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1073 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1074 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1075 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1076 nuki 13 64 učimo albanski
1077 marija 13 64 učimo albanski
1078 Marija 13 64 učimo albanski
1079 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1080 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1081 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1082 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1083 Marija 13 64 učimo albanski
1084 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1085 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1086 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1087 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1088 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1089 nuki 13 64 učimo albanski
1090 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1091 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1092 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1093 Popo 13 65 učimo albanski
1094 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1095 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1096 Dua 13 65 učimo albanski
1097 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1098 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1099 nuki 13 65 učimo albanski
1100 Maja 13 65 učimo albanski
1101 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1102 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1103 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1104 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1105 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1106 Maja 13 65 učimo albanski
1107 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1108 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1109 nuki 13 65 učimo albanski
1110 Dua 13 65 učimo albanski
1111 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1112 nuridin 13 65 učimo albanski
1113 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1114 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1115 nuridin 13 65 učimo albanski
1116 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1117 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1118 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1119 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1120 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1121 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1122 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1123 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1124 cari 13 66 mësojmë serbisht
1125 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1126 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1127 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1128 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1129 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1130 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1131 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1132 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1133 Ena 13 66 učimo albanski
1134 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1135 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1136 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1137 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1138 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1139 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1140 nuki 13 67 učimo albanski
1141 marija 13 67 učimo albanski
1142 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1143 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1144 nuki 13 67 učimo albanski
1145 Plo 13 67 učimo albanski
1146 Marija 13 67 učimo albanski
1147 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1148 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1149 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1150 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1151 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1152 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1153 Mila 13 68 učimo albanski
1154 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1155 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1156 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1157 Dua 13 68 učimo albanski
1158 Marija 13 68 učimo albanski
1159 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1160 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1161 Maja 13 68 učimo albanski
1162 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1163 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1164 nuki 13 68 učimo albanski
1165 nuki 13 68 učimo albanski
1166 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1167 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1168 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1169 arta 13 68 mësojmë serbisht
1170 Tup 13 68 učimo albanski
1171 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1172 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1173 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1174 nuki 13 68 učimo albanski
1175 ksms 13 68 učimo albanski
1176 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1177 nuki 13 68 učimo albanski
1178 nuki 13 68 učimo albanski
1179 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1180 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1181 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1182 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1183 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1184 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1185 faton 13 69 mësojmë serbisht
1186 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1187 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1188 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1189 Dua 13 69 učimo albanski
1190 debeo 13 69 učimo albanski
1191 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1192 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1193 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1194 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1195 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1196 Dea 13 69 učimo albanski
1197 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1198 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1199 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1200 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1201 nuki 13 70 učimo albanski
1202 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1203 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1204 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1205 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1206 Kkkk 13 70 učimo albanski
1207 nuki 13 70 učimo albanski
1208 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1209 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1210 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1211 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1212 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1213 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1214 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1215 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1216 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1217 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1218 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1219 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1220 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1221 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1222 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1223 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1224 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1225 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1226 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1227 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1228 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1229 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1230 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1231 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1232 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1233 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1234 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1235 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1236 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1237 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1238 Opela 13 72 učimo albanski
1239 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1240 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1241 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1242 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1243 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1244 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1245 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1246 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1247 Neda 13 72 učimo albanski
1248 Dua 13 72 učimo albanski
1249 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1250 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1251 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1252 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1253 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1254 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1255 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1256 nuki 13 72 učimo albanski
1257 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1258 Marija 13 72 učimo albanski
1259 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1260 nuridin 13 72 učimo albanski
1261 nuki 13 72 učimo albanski
1262 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1263 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1264 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1265 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1266 Mila 13 72 učimo albanski
1267 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1268 nuki 13 73 učimo albanski
1269 Dea 13 73 učimo albanski
1270 Marija 13 73 učimo albanski
1271 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1272 nuki 13 73 učimo albanski
1273 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1274 Pok 13 73 učimo albanski
1275 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1276 asded 13 73 mësojmë serbisht
1277 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1278 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1279 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1280 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1281 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1282 nuki 13 73 učimo albanski
1283 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1284 Dea 13 73 učimo albanski
1285 nuki 13 73 učimo albanski
1286 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1287 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1288 nuki 13 73 učimo albanski
1289 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1290 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1291 nuki 13 73 učimo albanski
1292 nuki 13 73 učimo albanski
1293 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1294 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1295 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1296 nuki 13 73 učimo albanski
1297 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1298 nuki 13 73 učimo albanski
1299 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1300 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1301 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1302 nuki 13 73 učimo albanski
1303 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1304 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1305 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1306 nuki 13 73 učimo albanski
1307 Melida 13 74 učimo albanski
1308 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1309 Dea 13 74 učimo albanski
1310 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1311 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1312 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1313 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1314 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1315 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1316 Lupa 13 74 učimo albanski
1317 niti 13 74 mësojmë serbisht
1318 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1319 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1320 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1321 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1322 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1323 sada 13 74 mësojmë serbisht
1324 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1325 lira 13 75 mësojmë serbisht
1326 nuki 13 75 učimo albanski
1327 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1328 nuki 13 75 učimo albanski
1329 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1330 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1331 nuki 13 75 učimo albanski
1332 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1333 omer 13 75 učimo albanski
1334 nuki 13 75 učimo albanski
1335 nuki 13 75 učimo albanski
1336 oki 13 75 mësojmë serbisht
1337 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1338 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1339 ads 13 75 mësojmë serbisht
1340 saq 13 75 mësojmë serbisht
1341 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1342 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1343 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1344 Dua 13 75 učimo albanski
1345 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1346 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1347 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1348 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1349 nuki 13 75 učimo albanski
1350 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1351 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1352 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1353 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1354 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1355 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1356 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1357 nuki 13 75 učimo albanski
1358 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1359 nuki 13 75 učimo albanski
1360 nuki 13 75 učimo albanski
1361 nuki 13 75 učimo albanski
1362 nuki 13 76 učimo albanski
1363 sada 13 76 mësojmë serbisht
1364 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1365 nuki 13 76 učimo albanski
1366 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1367 nuki 13 76 učimo albanski
1368 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1369 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1370 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1371 sed 13 76 mësojmë serbisht
1372 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1373 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1374 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1375 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1376 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1377 nuki 13 76 učimo albanski
1378 omer 13 76 učimo albanski
1379 omer 13 76 učimo albanski
1380 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1381 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1382 nuki 13 76 učimo albanski
1383 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1384 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1385 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1386 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1387 nuridin 13 77 učimo albanski
1388 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1389 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1390 nuki 13 77 učimo albanski
1391 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1392 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1393 Dua 13 77 učimo albanski
1394 lala 13 77 mësojmë serbisht
1395 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1396 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1397 nuki 13 77 učimo albanski
1398 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1399 nuki 13 77 učimo albanski
1400 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1401 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1402 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1403 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1404 lala 13 77 mësojmë serbisht
1405 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1406 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1407 nuki 13 77 učimo albanski
1408 nuridin 13 77 učimo albanski
1409 omer 13 77 učimo albanski
1410 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1411 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1412 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1413 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1414 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1415 arta 13 77 mësojmë serbisht
1416 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1417 omer 13 77 učimo albanski
1418 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1419 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1420 nuki 13 77 učimo albanski
1421 nuki 13 77 učimo albanski
1422 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1423 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1424 niti 13 78 mësojmë serbisht
1425 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1426 nuki 13 78 učimo albanski
1427 Ena 13 78 učimo albanski
1428 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1429 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1430 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1431 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1432 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1433 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1434 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1435 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1436 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1437 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1438 nuki 13 78 učimo albanski
1439 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1440 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1441 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1442 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1443 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1444 nuki 13 78 učimo albanski
1445 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1446 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1447 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1448 nuki 13 78 učimo albanski
1449 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1450 Maja 13 79 učimo albanski
1451 DES 13 79 mësojmë serbisht
1452 nuki 13 79 učimo albanski
1453 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1454 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1455 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1456 nuki 13 79 učimo albanski
1457 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1458 nuki 13 79 učimo albanski
1459 nuki 13 79 učimo albanski
1460 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1461 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1462 nuki 13 79 učimo albanski
1463 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1464 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1465 nuki 13 79 učimo albanski
1466 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1467 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1468 nuki 13 79 učimo albanski
1469 nuki 13 79 učimo albanski
1470 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1471 nuki 13 79 učimo albanski
1472 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1473 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1474 Dua 13 79 učimo albanski
1475 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1476 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1477 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1478 nuki 13 79 učimo albanski
1479 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1480 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1481 Melida 13 80 učimo albanski
1482 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1483 nuki 13 80 učimo albanski
1484 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1485 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1486 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1487 SED 13 80 mësojmë serbisht
1488 sada 13 80 mësojmë serbisht
1489 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1490 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1491 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1492 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1493 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1494 Dua 13 80 učimo albanski
1495 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1496 Dea 13 80 učimo albanski
1497 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1498 nuki 13 80 učimo albanski
1499 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1500 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1501 sads 13 81 mësojmë serbisht
1502 nuki 13 81 učimo albanski
1503 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1504 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1505 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1506 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1507 final 13 81 mësojmë serbisht
1508 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1509 omer 13 81 učimo albanski
1510 nuki 13 81 učimo albanski
1511 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1512 omer 13 81 učimo albanski
1513 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1514 nuki 13 81 učimo albanski
1515 nuki 13 81 učimo albanski
1516 omer 13 81 učimo albanski
1517 anela 13 81 učimo albanski
1518 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1519 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1520 7777 13 81 mësojmë serbisht
1521 nuki 13 81 učimo albanski
1522 omer 13 81 učimo albanski
1523 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1524 lala 13 81 mësojmë serbisht
1525 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1526 nuki 13 81 učimo albanski
1527 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1528 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1529 Melida 13 81 učimo albanski
1530 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1531 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1532 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1533 arta 13 82 mësojmë serbisht
1534 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1535 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1536 nuki 13 82 učimo albanski
1537 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1538 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1539 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1540 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1541 lule 13 82 mësojmë serbisht
1542 nuki 13 82 učimo albanski
1543 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1544 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1545 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1546 arta 13 82 učimo albanski
1547 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1548 nuki 13 82 učimo albanski
1549 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1550 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1551 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1552 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1553 nuki 13 82 učimo albanski
1554 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1555 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1556 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1557 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1558 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1559 Melida 13 83 učimo albanski
1560 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1561 lia 13 83 mësojmë serbisht
1562 nuki 13 83 učimo albanski
1563 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1564 nuki 13 83 učimo albanski
1565 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1566 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1567 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1568 Lena 13 83 učimo albanski
1569 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1570 nuki 13 83 učimo albanski
1571 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1572 sew 13 83 mësojmë serbisht
1573 nuki 13 83 učimo albanski
1574 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1575 Dina 13 83 učimo albanski
1576 swe 13 83 mësojmë serbisht
1577 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1578 nuki 13 84 učimo albanski
1579 Melida 13 84 učimo albanski
1580 omer 13 84 učimo albanski
1581 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1582 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1583 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1584 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1585 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1586 nuki 13 84 učimo albanski
1587 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1588 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1589 Dua 13 84 učimo albanski
1590 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1591 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1592 omer 13 84 učimo albanski
1593 omer 13 84 učimo albanski
1594 omer 13 84 učimo albanski
1595 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1596 omer 13 84 učimo albanski
1597 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1598 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1599 omer 13 84 učimo albanski
1600 arta 13 84 mësojmë serbisht
1601 omer 13 85 učimo albanski
1602 nuridin 13 85 učimo albanski
1603 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1604 omer 13 85 učimo albanski
1605 nuki 13 85 učimo albanski
1606 Ena 13 85 učimo albanski
1607 nuki 13 85 učimo albanski
1608 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1609 SED 13 85 mësojmë serbisht
1610 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1611 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1612 marija 13 85 učimo albanski
1613 omer 13 85 učimo albanski
1614 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1615 Dua 13 85 učimo albanski
1616 akur 13 85 mësojmë serbisht
1617 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1618 Dua 13 85 učimo albanski
1619 Dua 13 85 učimo albanski
1620 Jkk 13 85 učimo albanski
1621 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1622 omer 13 85 učimo albanski
1623 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1624 nuridin 13 85 učimo albanski
1625 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1626 sksksk 13 86 učimo albanski
1627 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1628 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1629 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1630 nuki 13 86 učimo albanski
1631 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1632 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1633 nuki 13 86 učimo albanski
1634 majda 13 86 mësojmë serbisht
1635 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1636 lia 13 86 mësojmë serbisht
1637 majda 13 86 mësojmë serbisht
1638 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1639 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1640 plazma keks 13 86 učimo albanski
1641 nuki 13 87 učimo albanski
1642 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1643 sed 13 87 mësojmë serbisht
1644 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1645 omer 13 87 učimo albanski
1646 nuki 13 87 učimo albanski
1647 nuki 13 87 učimo albanski
1648 nuki 13 87 učimo albanski
1649 nuridin 13 87 učimo albanski
1650 nuridin 13 87 učimo albanski
1651 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1652 omer 13 87 učimo albanski
1653 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1654 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1655 nuki 13 87 učimo albanski
1656 nuki 13 87 učimo albanski
1657 Lena 13 87 učimo albanski
1658 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1659 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1660 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1661 Dua 13 87 učimo albanski
1662 SED 13 87 mësojmë serbisht
1663 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1664 nuki 13 87 učimo albanski
1665 marija 13 87 učimo albanski
1666 nuki 13 87 učimo albanski
1667 awe 13 87 mësojmë serbisht
1668 Ena 13 87 učimo albanski
1669 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1670 omer 13 88 učimo albanski
1671 Melida 13 88 učimo albanski
1672 omer 13 88 učimo albanski
1673 liu 13 88 učimo albanski
1674 omer 13 88 učimo albanski
1675 nuki 13 88 učimo albanski
1676 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1677 nuki 13 88 učimo albanski
1678 omer 13 88 učimo albanski
1679 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1680 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1681 omer 13 88 učimo albanski
1682 omer 13 88 učimo albanski
1683 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1684 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1685 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1686 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1687 nuki 13 89 učimo albanski
1688 nuki 13 89 učimo albanski
1689 nuki 13 89 učimo albanski
1690 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1691 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1692 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1693 Anja 13 89 učimo albanski
1694 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1695 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1696 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1697 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1698 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1699 sed 13 89 mësojmë serbisht
1700 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1701 nuki 13 89 učimo albanski
1702 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1703 nuki 13 89 učimo albanski
1704 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1705 sada 13 89 učimo albanski
1706 nuki 13 89 učimo albanski
1707 Melida 13 89 učimo albanski
1708 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1709 nuki 13 89 učimo albanski
1710 sed 13 89 mësojmë serbisht
1711 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1712 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1713 nuki 13 89 učimo albanski
1714 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1715 omer 13 90 učimo albanski
1716 nuki 13 90 učimo albanski
1717 Melida 13 90 učimo albanski
1718 bojka 13 90 učimo albanski
1719 Sada 13 90 mësojmë serbisht
1720 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1721 nuki 13 90 učimo albanski
1722 nuki 13 90 učimo albanski
1723 Dea 13 90 učimo albanski
1724 Pet 13 90 mësojmë serbisht
1725 nuki 13 90 učimo albanski
1726 575 13 90 mësojmë serbisht
1727 miki 13 90 mësojmë serbisht
1728 faton 13 90 mësojmë serbisht
1729 omer 13 90 učimo albanski
1730 Besa 13 90 mësojmë serbisht
1731 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1732 DER 13 90 mësojmë serbisht
1733 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
1734 Rona 13 90 mësojmë serbisht
1735 Dua 13 90 učimo albanski
1736 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
1737 une 13 91 mësojmë serbisht
1738 grindr 13 91 mësojmë serbisht
1739 arta 13 91 mësojmë serbisht
1740 sada 13 91 mësojmë serbisht
1741 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1742 nuki 13 91 učimo albanski
1743 nuki 13 91 učimo albanski
1744 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1745 lia 13 91 mësojmë serbisht
1746 keka 13 92 mësojmë serbisht
1747 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
1748 0202 13 92 mësojmë serbisht
1749 nuridin 13 92 učimo albanski
1750 ers 13 92 mësojmë serbisht
1751 nuridin 13 92 učimo albanski
1752 ane 13 93 učimo albanski
1753 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1754 wsq 13 93 mësojmë serbisht
1755 wer 13 93 učimo albanski
1756 lia 13 94 mësojmë serbisht
1757 nuki 13 94 učimo albanski
1758 Krzys 13 94 učimo albanski
1759 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1760 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1761 nuridin 13 94 učimo albanski
1762 nuridin 13 94 učimo albanski
1763 sed 13 94 mësojmë serbisht
1764 tahir 13 94 mësojmë serbisht
1765 nuki 13 94 učimo albanski
1766 nuki 13 94 učimo albanski
1767 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1768 sed 13 94 mësojmë serbisht
1769 nuki 13 94 učimo albanski
1770 marija 13 94 učimo albanski
1771 awe 13 95 mësojmë serbisht
1772 sew 13 95 mësojmë serbisht
1773 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
1774 sada 13 95 učimo albanski
1775 wes 13 96 mësojmë serbisht
1776 alala 13 96 učimo albanski
1777 sed 13 96 mësojmë serbisht
1778 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
1779 omer 13 97 učimo albanski
1780 arta 13 97 mësojmë serbisht
1781 nurce 13 97 učimo albanski
1782 omer 13 97 učimo albanski
1783 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1784 nurce 13 97 učimo albanski
1785 nuki 13 97 učimo albanski
1786 der 13 97 mësojmë serbisht
1787 nuki 13 97 učimo albanski
1788 sada 13 97 mësojmë serbisht
1789 nuki 13 98 učimo albanski
1790 nuki 13 98 učimo albanski
1791 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
1792 nuki 13 98 učimo albanski
1793 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1794 nuki 13 98 učimo albanski
1795 arta 13 98 mësojmë serbisht
1796 fds 13 98 mësojmë serbisht
1797 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1798 hre 13 99 učimo albanski
1799 srw 13 99 mësojmë serbisht
1800 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1801 liu 13 99 mësojmë serbisht
1802 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1803 nuki 13 100 učimo albanski
1804 nuki 13 100 učimo albanski
1805 gaga 13 100 mësojmë serbisht
1806 dea 13 100 mësojmë serbisht
1807 sew 13 100 mësojmë serbisht
1808 lia 13 100 mësojmë serbisht
1809 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1810 lia 13 101 mësojmë serbisht
1811 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1812 mmm 13 102 mësojmë serbisht
1813 omer 13 102 učimo albanski
1814 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1815 omer 13 102 učimo albanski
1816 anela 13 102 učimo albanski
1817 lia 13 102 mësojmë serbisht
1818 lia 13 102 mësojmë serbisht
1819 Krešo 13 102 učimo albanski
1820 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1821 sem 13 102 mësojmë serbisht
1822 nuki 13 103 učimo albanski
1823 nuki 13 103 učimo albanski
1824 anela 13 103 učimo albanski
1825 der 13 103 mësojmë serbisht
1826 der 13 103 mësojmë serbisht
1827 Mik 13 104 učimo albanski
1828 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1829 luka 13 105 učimo albanski
1830 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1831 lia 13 105 mësojmë serbisht
1832 liu 13 105 mësojmë serbisht
1833 333 13 105 mësojmë serbisht
1834 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1835 vanja 13 106 učimo albanski
1836 ssss 13 106 mësojmë serbisht
1837 lia 13 106 mësojmë serbisht
1838 lala 13 106 učimo albanski
1839 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1840 sew 13 107 mësojmë serbisht
1841 isuf 13 107 učimo albanski
1842 mila 13 107 učimo albanski
1843 lio 13 107 mësojmë serbisht
1844 sada 13 108 učimo albanski
1845 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1846 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
1847 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1848 33... 13 110 mësojmë serbisht
1849 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1850 erd 13 112 mësojmë serbisht
1851 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1852 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1853 mmm 13 114 mësojmë serbisht
1854 sada 13 115 mësojmë serbisht
1855 lia 13 115 mësojmë serbisht
1856 sada 13 115 mësojmë serbisht
1857 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
1858 qaw 13 116 mësojmë serbisht
1859 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
1860 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1861 nnn 13 120 mësojmë serbisht
1862 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
1863 emina 13 120 mësojmë serbisht
1864 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1865 arta 13 120 mësojmë serbisht
1866 Sicko 13 120 učimo albanski
1867 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1868 nnn 12 39 mësojmë serbisht
1869 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1870 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1871 Porter 12 53 učimo albanski
1872 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1873 Neda 12 53 učimo albanski
1874 Miki 12 53 učimo albanski
1875 Uru 12 54 mësojmë serbisht
1876 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1877 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1878 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
1879 Miki 12 55 učimo albanski
1880 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1881 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1882 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
1883 nuki 12 56 učimo albanski
1884 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
1885 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
1886 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
1887 nuki 12 56 učimo albanski
1888 Bajrami 12 57 učimo albanski
1889 viki 12 57 učimo albanski
1890 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
1891 Miki 12 57 učimo albanski
1892 Dua 12 58 učimo albanski
1893 Neda 12 58 učimo albanski
1894 Pos 12 58 učimo albanski
1895 Maja 12 58 učimo albanski
1896 Lpo 12 58 učimo albanski
1897 Miki 12 58 učimo albanski
1898 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
1899 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
1900 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1901 GenciMan 12 58 učimo albanski
1902 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1903 nuki 12 59 učimo albanski
1904 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
1905 Maja 12 59 učimo albanski
1906 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
1907 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
1908 nuki 12 59 učimo albanski
1909 nuki 12 59 učimo albanski
1910 nuki 12 59 učimo albanski
1911 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1912 kralj 12 60 mësojmë serbisht
1913 nuki 12 60 učimo albanski
1914 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1915 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
1916 nuki 12 60 učimo albanski
1917 Maja 12 60 učimo albanski
1918 Marija 12 60 učimo albanski
1919 filip dimic 12 60 učimo albanski
1920 Lap 12 60 učimo albanski
1921 nuki 12 60 učimo albanski
1922 nuki 12 60 učimo albanski
1923 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1924 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1925 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
1926 Kun 12 61 mësojmë serbisht
1927 Marija 12 61 učimo albanski
1928 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1929 Linda 12 61 mësojmë serbisht
1930 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1931 Iei 12 61 mësojmë serbisht
1932 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
1933 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1934 nuridin 12 61 učimo albanski
1935 nuridin 12 61 učimo albanski
1936 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
1937 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
1938 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1939 Hhhh 12 62 učimo albanski
1940 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1941 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1942 Marija 12 62 učimo albanski
1943 Dua 12 62 učimo albanski
1944 Plut 12 62 učimo albanski
1945 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
1946 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
1947 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1948 Lua 12 62 učimo albanski
1949 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1950 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1951 IOM 12 62 mësojmë serbisht
1952 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1953 memo 12 62 učimo albanski
1954 Maja 12 62 učimo albanski
1955 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
1956 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1957 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
1958 Neda 12 63 učimo albanski
1959 Uru 12 63 mësojmë serbisht
1960 Maria 12 63 učimo albanski
1961 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1962 Jja 12 63 mësojmë serbisht
1963 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1964 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
1965 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
1966 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1967 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1968 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1969 Maja 12 63 učimo albanski
1970 Maja 12 63 učimo albanski
1971 Dea 12 63 učimo albanski
1972 Maja 12 63 učimo albanski
1973 asdad 12 64 mësojmë serbisht
1974 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1975 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1976 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1977 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1978 Marija 12 64 učimo albanski
1979 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1980 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1981 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1982 mila 12 64 učimo albanski
1983 Linda 12 64 mësojmë serbisht
1984 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
1985 Maja 12 64 učimo albanski
1986 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
1987 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
1988 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
1989 Marija 12 64 učimo albanski
1990 Abc 12 64 mësojmë serbisht
1991 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
1992 mila 12 65 učimo albanski
1993 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
1994 Maja 12 65 učimo albanski
1995 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
1996 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
1997 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1998 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
1999 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2000 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2001 Marija 12 65 učimo albanski
2002 Marija 12 65 učimo albanski
2003 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2004 Maja 12 65 učimo albanski
2005 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2006 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2007 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2008 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2009 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2010 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2011 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2012 Maja 12 65 učimo albanski
2013 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2014 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2015 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2016 Maja 12 66 učimo albanski
2017 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2018 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2019 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2020 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2021 nuki 12 66 učimo albanski
2022 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2023 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2024 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2025 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2026 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2027 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2028 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2029 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2030 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2031 mila 12 66 učimo albanski
2032 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2033 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2034 Maja 12 66 učimo albanski
2035 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2036 sada 12 67 mësojmë serbisht
2037 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2038 nuki 12 67 učimo albanski
2039 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2040 Marija 12 67 učimo albanski
2041 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2042 Maja 12 67 učimo albanski
2043 Maja 12 67 učimo albanski
2044 Maja 12 67 učimo albanski
2045 Posta 12 67 učimo albanski
2046 Pol 12 67 učimo albanski
2047 Asyy 12 67 učimo albanski
2048 nuki 12 67 učimo albanski
2049 Marija 12 67 učimo albanski
2050 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2051 nuki 12 67 učimo albanski
2052 Uko 12 67 učimo albanski
2053 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2054 nuki 12 67 učimo albanski
2055 nuki 12 68 učimo albanski
2056 omer 12 68 učimo albanski
2057 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2058 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2059 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2060 Area 12 68 učimo albanski
2061 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2062 gguu 12 68 učimo albanski
2063 omer 12 68 učimo albanski
2064 nuki 12 68 učimo albanski
2065 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2066 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2067 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2068 Ata 12 68 učimo albanski
2069 Marija 12 68 učimo albanski
2070 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2071 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2072 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2073 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2074 mila 12 68 učimo albanski
2075 Marija 12 68 učimo albanski
2076 Plkj 12 68 učimo albanski
2077 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2078 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2079 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2080 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2081 Maja 12 68 učimo albanski
2082 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2083 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2084 Marija 12 68 učimo albanski
2085 faton 12 69 mësojmë serbisht
2086 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2087 nuki 12 69 učimo albanski
2088 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2089 nuki 12 69 učimo albanski
2090 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2091 nuki 12 69 učimo albanski
2092 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2093 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2094 Maja 12 69 učimo albanski
2095 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2096 nuki 12 69 učimo albanski
2097 nuki 12 69 učimo albanski
2098 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2099 nuki 12 69 učimo albanski
2100 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2101 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2102 Kristina 12 69 učimo albanski
2103 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2104 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2105 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2106 Marija 12 70 učimo albanski
2107 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2108 wrwrw 12 70 učimo albanski
2109 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2110 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2111 Maja 12 70 učimo albanski
2112 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2113 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2114 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2115 nuki 12 71 učimo albanski
2116 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2117 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2118 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2119 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2120 mila 12 71 učimo albanski
2121 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2122 nuridin 12 71 učimo albanski
2123 riti 12 71 mësojmë serbisht
2124 arta 12 71 mësojmë serbisht
2125 Ena 12 71 učimo albanski
2126 Yaser 12 71 učimo albanski
2127 Marija 12 71 učimo albanski
2128 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2129 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2130 Dea 12 71 učimo albanski
2131 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2132 nuki 12 71 učimo albanski
2133 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2134 Marija 12 71 učimo albanski
2135 nuki 12 71 učimo albanski
2136 scs 12 71 mësojmë serbisht
2137 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2138 nuki 12 71 učimo albanski
2139 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2140 nuki 12 71 učimo albanski
2141 nuki 12 71 učimo albanski
2142 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2143 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2144 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2145 nuridin 12 71 učimo albanski
2146 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2147 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2148 Kingu 12 71 učimo albanski
2149 nuridin 12 72 učimo albanski
2150 nuridin 12 72 učimo albanski
2151 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2152 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2153 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2154 buja 12 72 mësojmë serbisht
2155 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2156 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2157 rrttt 12 72 učimo albanski
2158 nuki 12 72 učimo albanski
2159 Asad 12 72 učimo albanski
2160 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2161 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2162 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2163 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2164 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2165 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2166 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2167 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2168 Meka 12 72 učimo albanski
2169 nuki 12 72 učimo albanski
2170 Maja 12 72 učimo albanski
2171 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2172 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2173 Dye 12 72 učimo albanski
2174 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2175 nuki 12 72 učimo albanski
2176 nuki 12 72 učimo albanski
2177 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2178 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2179 Maja 12 73 učimo albanski
2180 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2181 luka 12 73 mësojmë serbisht
2182 nuki 12 73 učimo albanski
2183 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2184 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2185 Marija 12 73 učimo albanski
2186 Selma 12 73 učimo albanski
2187 Pol 12 73 učimo albanski
2188 nuki 12 73 učimo albanski
2189 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2190 nuridin 12 73 učimo albanski
2191 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2192 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2193 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2194 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2195 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2196 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2197 arta 12 73 mësojmë serbisht
2198 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2199 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2200 omer 12 74 učimo albanski
2201 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2202 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2203 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2204 nuki 12 74 učimo albanski
2205 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2206 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2207 omer 12 74 učimo albanski
2208 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2209 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2210 pop 12 74 mësojmë serbisht
2211 Ena 12 74 učimo albanski
2212 Dua 12 74 učimo albanski
2213 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2214 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2215 nuki 12 74 učimo albanski
2216 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2217 Adas 12 74 učimo albanski
2218 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2219 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2220 Edin 12 74 učimo albanski
2221 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2222 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2223 Dua 12 74 učimo albanski
2224 Dua 12 75 učimo albanski
2225 Dua 12 75 učimo albanski
2226 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2227 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2228 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2229 nuki 12 75 učimo albanski
2230 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2231 omer 12 75 učimo albanski
2232 nuki 12 75 učimo albanski
2233 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2234 nuki 12 75 učimo albanski
2235 Dua 12 75 učimo albanski
2236 anela 12 75 učimo albanski
2237 nuki 12 75 učimo albanski
2238 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2239 omer 12 75 učimo albanski
2240 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2241 nuki 12 75 učimo albanski
2242 nuki 12 75 učimo albanski
2243 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2244 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2245 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2246 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2247 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2248 Gaz 12 75 učimo albanski
2249 aca 12 75 učimo albanski
2250 sss 12 75 mësojmë serbisht
2251 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2252 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2253 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2254 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2255 Melida 12 76 učimo albanski
2256 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2257 lala 12 76 mësojmë serbisht
2258 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2259 nuki 12 76 učimo albanski
2260 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2261 Dasani 12 76 učimo albanski
2262 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2263 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2264 nuki 12 76 učimo albanski
2265 Suada 12 76 učimo albanski
2266 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2267 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2268 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2269 nuki 12 77 učimo albanski
2270 Maja 12 77 učimo albanski
2271 nuki 12 77 učimo albanski
2272 nuki 12 77 učimo albanski
2273 omer 12 77 učimo albanski
2274 nuki 12 77 učimo albanski
2275 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2276 Kika 12 77 učimo albanski
2277 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2278 Miki 12 77 učimo albanski
2279 545154 12 77 mësojmë serbisht
2280 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2281 nuki 12 77 učimo albanski
2282 faton 12 77 mësojmë serbisht
2283 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2284 nuki 12 77 učimo albanski
2285 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2286 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2287 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2288 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2289 nuki 12 77 učimo albanski
2290 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2291 nuki 12 77 učimo albanski
2292 nuki 12 77 učimo albanski
2293 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2294 nuki 12 77 učimo albanski
2295 nuki 12 77 učimo albanski
2296 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2297 nuki 12 77 učimo albanski
2298 Dua 12 77 učimo albanski
2299 nuki 12 77 učimo albanski
2300 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2301 nuki 12 77 učimo albanski
2302 Dua 12 77 učimo albanski
2303 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2304 omer 12 77 učimo albanski
2305 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2306 Marija 12 77 učimo albanski
2307 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2308 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2309 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2310 nuki 12 78 učimo albanski
2311 Dua 12 78 učimo albanski
2312 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2313 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2314 nuridin 12 78 učimo albanski
2315 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2316 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2317 niti 12 78 mësojmë serbisht
2318 nuridin 12 78 učimo albanski
2319 Dua 12 78 učimo albanski
2320 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2321 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2322 Zulo 12 78 učimo albanski
2323 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2324 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2325 nuki 12 78 učimo albanski
2326 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2327 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2328 nuki 12 78 učimo albanski
2329 nuki 12 78 učimo albanski
2330 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2331 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2332 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2333 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2334 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2335 nuki 12 79 učimo albanski
2336 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2337 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2338 nuki 12 79 učimo albanski
2339 Dua 12 79 učimo albanski
2340 Dea 12 79 učimo albanski
2341 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2342 Maja 12 79 učimo albanski
2343 nuki 12 79 učimo albanski
2344 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2345 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2346 nuki 12 79 učimo albanski
2347 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2348 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2349 memo 12 79 učimo albanski
2350 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2351 Selma 12 79 učimo albanski
2352 dddeee 12 79 učimo albanski
2353 MARIJA 12 80 učimo albanski
2354 nuki 12 80 učimo albanski
2355 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2356 nuki 12 80 učimo albanski
2357 Dea 12 80 učimo albanski
2358 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2359 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2360 omer 12 80 učimo albanski
2361 nuki 12 80 učimo albanski
2362 omer 12 80 učimo albanski
2363 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2364 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2365 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2366 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2367 DER 12 80 mësojmë serbisht
2368 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2369 nuki 12 80 učimo albanski
2370 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2371 nuki 12 80 učimo albanski
2372 fffff 12 80 učimo albanski
2373 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2374 Suada 12 80 učimo albanski
2375 nuki 12 80 učimo albanski
2376 Hjj 12 81 učimo albanski
2377 Ona 12 81 učimo albanski
2378 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2379 nuki 12 81 učimo albanski
2380 Jasmina 12 81 učimo albanski
2381 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2382 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2383 nuki 12 81 učimo albanski
2384 nuki 12 81 učimo albanski
2385 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2386 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2387 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2388 nuridin 12 81 učimo albanski
2389 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2390 nuki 12 81 učimo albanski
2391 nuki 12 81 učimo albanski
2392 nuki 12 81 učimo albanski
2393 nuki 12 81 učimo albanski
2394 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2395 ffeer 12 81 učimo albanski
2396 nuki 12 81 učimo albanski
2397 Melida 12 81 učimo albanski
2398 nuki 12 81 učimo albanski
2399 nuki 12 81 učimo albanski
2400 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2401 nuridin 12 81 učimo albanski
2402 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2403 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2404 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2405 nuki 12 81 učimo albanski
2406 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2407 nuki 12 81 učimo albanski
2408 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2409 Dua 12 81 učimo albanski
2410 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2411 Lena 12 82 učimo albanski
2412 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2413 nuki 12 82 učimo albanski
2414 SED 12 82 mësojmë serbisht
2415 Marija 12 82 učimo albanski
2416 liu 12 82 mësojmë serbisht
2417 omer 12 82 učimo albanski
2418 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2419 Maja 12 82 učimo albanski
2420 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2421 Maja 12 82 učimo albanski
2422 nuki 12 82 učimo albanski
2423 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2424 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2425 sed 12 82 mësojmë serbisht
2426 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2427 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2428 Dea 12 82 učimo albanski
2429 omer 12 82 učimo albanski
2430 omer 12 82 učimo albanski
2431 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2432 nuki 12 82 učimo albanski
2433 nuki 12 82 učimo albanski
2434 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2435 Dua 12 82 učimo albanski
2436 omer 12 82 učimo albanski
2437 nuki 12 82 učimo albanski
2438 nuki 12 82 učimo albanski
2439 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2440 ldls 12 83 učimo albanski
2441 nuki 12 83 učimo albanski
2442 Melida 12 83 učimo albanski
2443 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2444 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2445 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2446 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2447 Melida 12 83 učimo albanski
2448 Dina 12 83 učimo albanski
2449 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2450 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2451 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2452 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2453 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2454 Dua 12 83 učimo albanski
2455 mila 12 83 učimo albanski
2456 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2457 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2458 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2459 omer 12 83 učimo albanski
2460 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2461 nuki 12 83 učimo albanski
2462 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2463 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2464 Lena 12 83 učimo albanski
2465 omer 12 83 učimo albanski
2466 daf 12 83 mësojmë serbisht
2467 lala 12 83 mësojmë serbisht
2468 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2469 omer 12 84 učimo albanski
2470 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2471 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2472 Melida 12 84 učimo albanski
2473 Melida 12 84 učimo albanski
2474 nuki 12 84 učimo albanski
2475 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2476 nuki 12 84 učimo albanski
2477 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2478 Dua 12 84 učimo albanski
2479 zds 12 84 mësojmë serbisht
2480 nuki 12 84 učimo albanski
2481 nuki 12 84 učimo albanski
2482 Dua 12 84 učimo albanski
2483 nurce 12 84 učimo albanski
2484 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2485 omer 12 84 učimo albanski
2486 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2487 Dua 12 84 učimo albanski
2488 nurce 12 84 učimo albanski
2489 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2490 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2491 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2492 Melida 12 84 učimo albanski
2493 Sara 12 85 učimo albanski
2494 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2495 Dua 12 85 učimo albanski
2496 nuridin 12 85 učimo albanski
2497 nuki 12 85 učimo albanski
2498 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2499 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2500 Trep 12 85 učimo albanski
2501 nuki 12 85 učimo albanski
2502 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2503 Melida 12 85 učimo albanski
2504 nuki 12 85 učimo albanski
2505 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2506 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2507 nuki 12 85 učimo albanski
2508 nuki 12 85 učimo albanski
2509 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2510 nuki 12 85 učimo albanski
2511 omer 12 85 učimo albanski
2512 nuki 12 85 učimo albanski
2513 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2514 nuki 12 85 učimo albanski
2515 Melida 12 85 učimo albanski
2516 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2517 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2518 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2519 anela 12 85 učimo albanski
2520 nuki 12 85 učimo albanski
2521 Melida 12 85 učimo albanski
2522 Melida 12 85 učimo albanski
2523 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2524 nuki 12 85 učimo albanski
2525 omer 12 85 učimo albanski
2526 Melida 12 85 učimo albanski
2527 Neeaa 12 86 učimo albanski
2528 Dua 12 86 učimo albanski
2529 omer 12 86 učimo albanski
2530 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2531 zaza 12 86 učimo albanski
2532 jakak 12 86 učimo albanski
2533 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2534 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2535 nuki 12 86 učimo albanski
2536 Melida 12 86 učimo albanski
2537 Rona 12 86 učimo albanski
2538 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2539 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2540 Melida 12 86 učimo albanski
2541 nuki 12 86 učimo albanski
2542 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2543 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2544 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2545 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2546 Ena 12 86 učimo albanski
2547 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2548 Melida 12 86 učimo albanski
2549 Dua 12 86 učimo albanski
2550 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2551 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2552 artan 12 86 mësojmë serbisht
2553 omer 12 86 učimo albanski
2554 nuki 12 86 učimo albanski
2555 nuki 12 86 učimo albanski
2556 Dua 12 87 učimo albanski
2557 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2558 DES 12 87 mësojmë serbisht
2559 Xddd 12 87 učimo albanski
2560 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2561 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2562 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2563 nuki 12 87 učimo albanski
2564 Luna 12 87 učimo albanski
2565 Dua 12 87 učimo albanski
2566 aca 12 87 učimo albanski
2567 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2568 nuki 12 87 učimo albanski
2569 Dua 12 87 učimo albanski
2570 sis 12 87 mësojmë serbisht
2571 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2572 nuki 12 88 učimo albanski
2573 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2574 Dua 12 88 učimo albanski
2575 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2576 Fizi 12 88 učimo albanski
2577 DER 12 88 mësojmë serbisht
2578 Melida 12 88 učimo albanski
2579 sed 12 88 mësojmë serbisht
2580 Mila 12 88 učimo albanski
2581 ana 12 88 učimo albanski
2582 nuki 12 88 učimo albanski
2583 Dua 12 88 učimo albanski
2584 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2585 nuki 12 88 učimo albanski
2586 Dua 12 88 učimo albanski
2587 Dea 12 88 učimo albanski
2588 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
2589 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2590 nuki 12 88 učimo albanski
2591 nuki 12 88 učimo albanski
2592 nuki 12 88 učimo albanski
2593 nuki 12 88 učimo albanski
2594 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2595 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2596 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2597 nuki 12 88 učimo albanski
2598 Dea 12 88 učimo albanski
2599 0202 12 89 učimo albanski
2600 Dina 12 89 učimo albanski
2601 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2602 nuki 12 89 učimo albanski
2603 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2604 DER 12 89 mësojmë serbisht
2605 Arta 12 89 učimo albanski
2606 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
2607 Dea 12 89 učimo albanski
2608 nuki 12 89 učimo albanski
2609 nuki 12 89 učimo albanski
2610 Melida 12 89 učimo albanski
2611 nuki 12 89 učimo albanski
2612 mila 12 89 učimo albanski
2613 Suada 12 89 učimo albanski
2614 nuki 12 89 učimo albanski
2615 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
2616 Suada 12 89 učimo albanski
2617 nuki 12 89 učimo albanski
2618 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2619 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2620 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2621 Aero 12 90 učimo albanski
2622 nuki 12 90 učimo albanski
2623 nuki 12 90 učimo albanski
2624 aaa 12 90 mësojmë serbisht
2625 Tuar 12 90 učimo albanski
2626 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2627 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
2628 anela 12 90 učimo albanski
2629 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2630 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
2631 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2632 561436 12 90 mësojmë serbisht
2633 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
2634 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
2635 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2636 popo 12 90 mësojmë serbisht
2637 nuki 12 90 učimo albanski
2638 voc 12 90 mësojmë serbisht
2639 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
2640 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2641 nuki 12 90 učimo albanski
2642 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2643 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
2644 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2645 DER 12 90 mësojmë serbisht
2646 MSN 12 90 mësojmë serbisht
2647 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
2648 ziko 12 90 mësojmë serbisht
2649 nuki 12 91 učimo albanski
2650 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
2651 Melida 12 91 učimo albanski
2652 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
2653 nuki 12 91 učimo albanski
2654 fer 12 91 mësojmë serbisht
2655 faton 12 91 mësojmë serbisht
2656 bojka 12 91 mësojmë serbisht
2657 gff 12 91 mësojmë serbisht
2658 nuki 12 91 učimo albanski
2659 nuki 12 91 učimo albanski
2660 nuki 12 91 učimo albanski
2661 Msn 12 91 mësojmë serbisht
2662 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
2663 dea 12 91 mësojmë serbisht
2664 Arta 12 91 mësojmë serbisht
2665 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
2666 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2667 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
2668 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
2669 Niki 12 91 mësojmë serbisht
2670 GRE 12 91 mësojmë serbisht
2671 nuki 12 91 učimo albanski
2672 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2673 sada 12 91 mësojmë serbisht
2674 Ana 12 92 učimo albanski
2675 Saliha 12 92 učimo albanski
2676 nuki 12 92 učimo albanski
2677 Luna 12 92 učimo albanski
2678 MSN 12 92 mësojmë serbisht
2679 54545 12 92 mësojmë serbisht
2680 nuki 12 92 učimo albanski
2681 Dea 12 92 učimo albanski
2682 WES 12 92 mësojmë serbisht
2683 nuki 12 92 učimo albanski
2684 aaa 12 92 mësojmë serbisht
2685 nuki 12 92 učimo albanski
2686 DEA 12 92 mësojmë serbisht
2687 nuki 12 92 učimo albanski
2688 anwla 12 92 učimo albanski
2689 lia 12 92 mësojmë serbisht
2690 nuki 12 92 učimo albanski
2691 Linda 12 92 mësojmë serbisht
2692 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
2693 faton 12 93 mësojmë serbisht
2694 Niti 12 93 mësojmë serbisht
2695 sed 12 93 mësojmë serbisht
2696 lia 12 93 mësojmë serbisht
2697 SED 12 93 mësojmë serbisht
2698 Niki 12 93 mësojmë serbisht
2699 omer 12 93 učimo albanski
2700 omer 12 93 učimo albanski
2701 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2702 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
2703 mur 12 94 učimo albanski
2704 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
2705 sada 12 94 učimo albanski
2706 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2707 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2708 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2709 Berna 12 94 mësojmë serbisht
2710 Jhj 12 94 učimo albanski
2711 lia 12 94 mësojmë serbisht
2712 Dua 12 94 učimo albanski
2713 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2714 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2715 Besa 12 95 mësojmë serbisht
2716 kur 12 95 učimo albanski
2717 Linda 12 95 mësojmë serbisht
2718 MELIDA 12 95 učimo albanski
2719 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
2720 Dua 12 95 učimo albanski
2721 omer 12 95 učimo albanski
2722 swe 12 95 mësojmë serbisht
2723 omer 12 95 učimo albanski
2724 lia 12 95 mësojmë serbisht
2725 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
2726 lia 12 96 mësojmë serbisht
2727 marija 12 96 učimo albanski
2728 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2729 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2730 omer 12 96 učimo albanski
2731 arta 12 96 mësojmë serbisht
2732 omer 12 96 učimo albanski
2733 sisi 12 96 mësojmë serbisht
2734 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2735 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
2736 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
2737 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
2738 SWE 12 97 mësojmë serbisht
2739 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2740 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
2741 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
2742 omer 12 98 učimo albanski
2743 omer 12 98 učimo albanski
2744 arta 12 98 mësojmë serbisht
2745 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
2746 lia 12 98 mësojmë serbisht
2747 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
2748 Lena 12 98 učimo albanski
2749 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
2750 Ans 12 99 mësojmë serbisht
2751 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
2752 sed 12 99 mësojmë serbisht
2753 aaa 12 99 mësojmë serbisht
2754 omer 12 99 učimo albanski
2755 omer 12 99 učimo albanski
2756 Dzenan 12 99 učimo albanski
2757 res 12 99 mësojmë serbisht
2758 Baki 12 99 mësojmë serbisht
2759 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
2760 omer 12 100 učimo albanski
2761 nuridin 12 100 učimo albanski
2762 nuridin 12 100 učimo albanski
2763 omer 12 100 učimo albanski
2764 Linda 12 100 mësojmë serbisht
2765 omer 12 100 učimo albanski
2766 omer 12 100 učimo albanski
2767 MRD 12 100 mësojmë serbisht
2768 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
2769 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
2770 Niki 12 101 mësojmë serbisht
2771 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
2772 lol 12 101 učimo albanski
2773 Melida 12 101 učimo albanski
2774 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2775 Alma 12 101 mësojmë serbisht
2776 nuki 12 101 učimo albanski
2777 nuki 12 101 učimo albanski
2778 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2779 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2780 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2781 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2782 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2783 waq 12 102 mësojmë serbisht
2784 Melida 12 102 učimo albanski
2785 AQE 12 102 mësojmë serbisht
2786 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
2787 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
2788 sada 12 102 učimo albanski
2789 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
2790 SARA 12 102 mësojmë serbisht
2791 KIM 12 103 mësojmë serbisht
2792 Hhh 12 103 učimo albanski
2793 sad 12 103 učimo albanski
2794 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2795 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
2796 nurce 12 103 učimo albanski
2797 omer 12 103 učimo albanski
2798 nurce 12 103 učimo albanski
2799 omer 12 103 učimo albanski
2800 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2801 loi 12 103 učimo albanski
2802 SUD 12 103 mësojmë serbisht
2803 omer 12 104 učimo albanski
2804 SEW 12 104 mësojmë serbisht
2805 omer 12 104 učimo albanski
2806 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
2807 inni 12 104 mësojmë serbisht
2808 arta 12 104 mësojmë serbisht
2809 EMINA 12 104 učimo albanski
2810 Ona 12 104 učimo albanski
2811 sada 12 104 učimo albanski
2812 banja 12 104 učimo albanski
2813 marija 12 104 učimo albanski
2814 nuki 12 105 učimo albanski
2815 nuki 12 105 učimo albanski
2816 Alma 12 105 mësojmë serbisht
2817 Ana 12 105 učimo albanski
2818 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
2819 baki 12 105 mësojmë serbisht
2820 NED 12 105 mësojmë serbisht
2821 aaa 12 105 mësojmë serbisht
2822 gggg 12 105 mësojmë serbisht
2823 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
2824 ajl 12 106 mësojmë serbisht
2825 kum 12 106 mësojmë serbisht
2826 huhu 12 106 mësojmë serbisht
2827 ana 12 106 učimo albanski
2828 artan 12 106 mësojmë serbisht
2829 Melida 12 106 učimo albanski
2830 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
2831 sed 12 107 mësojmë serbisht
2832 vanja 12 107 učimo albanski
2833 hhjjk 12 107 učimo albanski
2834 nuridin 12 107 učimo albanski
2835 Niki 12 107 mësojmë serbisht
2836 ymer 12 107 mësojmë serbisht
2837 nuridin 12 107 učimo albanski
2838 nuki 12 108 učimo albanski
2839 sada 12 108 učimo albanski
2840 sada 12 108 mësojmë serbisht
2841 nuki 12 108 učimo albanski
2842 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
2843 Melida 12 108 učimo albanski
2844 anas 12 108 mësojmë serbisht
2845 JAS 12 108 mësojmë serbisht
2846 dre 12 109 mësojmë serbisht
2847 omer 12 109 učimo albanski
2848 set 12 109 mësojmë serbisht
2849 eda 12 109 mësojmë serbisht
2850 omer 12 109 učimo albanski
2851 lia 12 109 mësojmë serbisht
2852 ajl 12 109 mësojmë serbisht
2853 Yalo 12 109 učimo albanski
2854 Alma 12 109 učimo albanski
2855 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
2856 edina 12 111 učimo albanski
2857 sev 12 111 učimo albanski
2858 lia 12 111 mësojmë serbisht
2859 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
2860 luli 12 111 mësojmë serbisht
2861 sen 12 111 mësojmë serbisht
2862 artan 12 112 mësojmë serbisht
2863 selmaa 12 112 učimo albanski
2864 Liu 12 112 mësojmë serbisht
2865 sed 12 112 mësojmë serbisht
2866 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
2867 jul 12 113 mësojmë serbisht
2868 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
2869 res 12 113 mësojmë serbisht
2870 masa 12 114 mësojmë serbisht
2871 jer 12 114 mësojmë serbisht
2872 ane 12 115 učimo albanski
2873 sssss 12 115 mësojmë serbisht
2874 Naim 12 115 mësojmë serbisht
2875 lio 12 115 mësojmë serbisht
2876 egzona 12 116 mësojmë serbisht
2877 cccc 12 116 mësojmë serbisht
2878 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
2879 sada 12 117 mësojmë serbisht
2880 mmm 12 117 mësojmë serbisht
2881 arta 12 118 mësojmë serbisht
2882 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
2883 Maja 12 119 mësojmë serbisht
2884 eda 12 119 mësojmë serbisht
2885 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
2886 arta 12 120 mësojmë serbisht
2887 nesa 12 120 učimo albanski
2888 safija 12 120 učimo albanski
2889 ada 12 120 mësojmë serbisht
2890 arta 12 120 mësojmë serbisht
2891 kia 12 120 mësojmë serbisht
2892 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2893 arta 12 120 mësojmë serbisht
2894 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
2895 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
2896 mmm 12 120 mësojmë serbisht
2897 skek 12 120 mësojmë serbisht
2898 joni 12 120 mësojmë serbisht
2899 sheko 12 120 mësojmë serbisht
2900 asd 12 120 mësojmë serbisht
2901 lia 12 120 mësojmë serbisht
2902 egzona 12 120 mësojmë serbisht
2903 eee 12 120 mësojmë serbisht
2904 ssss 12 120 mësojmë serbisht
2905 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
2906 Milena 12 120 učimo albanski
2907 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
2908 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
2909 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2910 danilo 12 120 mësojmë serbisht
2911 ana 11 41 mësojmë serbisht
2912 uuuu 11 44 učimo albanski
2913 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
2914 Miki 11 49 učimo albanski
2915 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
2916 yllza 11 51 mësojmë serbisht
2917 Miki 11 51 učimo albanski
2918 8888 11 52 mësojmë serbisht
2919 kristina 11 52 učimo albanski
2920 aca 11 53 učimo albanski
2921 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
2922 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
2923 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
2924 444 11 54 mësojmë serbisht
2925 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
2926 888 11 56 mësojmë serbisht
2927 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2928 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2929 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
2930 hhh 11 58 mësojmë serbisht
2931 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2932 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2933 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2934 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
2935 Azte 11 58 učimo albanski
2936 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2937 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
2938 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
2939 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2940 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
2941 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2942 Asad 11 60 učimo albanski
2943 nuki 11 60 učimo albanski
2944 Maja 11 60 učimo albanski
2945 22555 11 60 mësojmë serbisht
2946 Njgugug 11 60 učimo albanski
2947 nuki 11 60 učimo albanski
2948 lolikaaa 11 61 učimo albanski
2949 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2950 Abc 11 61 mësojmë serbisht
2951 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
2952 Maja 11 61 učimo albanski
2953 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2954 Plota 11 61 učimo albanski
2955 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2956 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
2957 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2958 nuki 11 62 učimo albanski
2959 nuki 11 62 učimo albanski
2960 Neda 11 62 učimo albanski
2961 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2962 Asd 11 62 mësojmë serbisht
2963 nuki 11 62 učimo albanski
2964 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2965 Marija 11 62 učimo albanski
2966 nuki 11 62 učimo albanski
2967 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2968 nuki 11 62 učimo albanski
2969 nuki 11 62 učimo albanski
2970 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2971 nuki 11 62 učimo albanski
2972 nuki 11 62 učimo albanski
2973 Marija 11 63 učimo albanski
2974 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2975 Neda 11 63 učimo albanski
2976 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2977 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2978 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
2979 Marija 11 63 učimo albanski
2980 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
2981 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2982 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2983 Maja 11 64 učimo albanski
2984 Marija 11 64 učimo albanski
2985 nuki 11 64 učimo albanski
2986 Linda 11 64 mësojmë serbisht
2987 Tarenta 11 64 učimo albanski
2988 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
2989 nuki 11 64 učimo albanski
2990 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
2991 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
2992 Marija 11 64 učimo albanski
2993 Maja 11 64 učimo albanski
2994 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
2995 Marija 11 65 učimo albanski
2996 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
2997 Marija 11 65 učimo albanski
2998 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2999 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3000 King 11 65 mësojmë serbisht
3001 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3002 Mui 11 65 učimo albanski
3003 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3004 memo 11 65 učimo albanski
3005 Marija 11 65 učimo albanski
3006 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3007 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3008 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3009 Maja 11 66 učimo albanski
3010 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3011 Jio 11 66 učimo albanski
3012 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3013 Maja 11 66 učimo albanski
3014 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3015 Marija 11 66 učimo albanski
3016 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3017 Ton 11 66 učimo albanski
3018 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3019 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3020 nuridin 11 66 učimo albanski
3021 nuridin 11 66 učimo albanski
3022 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3023 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3024 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3025 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3026 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3027 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3028 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3029 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3030 nuki 11 68 učimo albanski
3031 nuki 11 68 učimo albanski
3032 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3033 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3034 nuki 11 68 učimo albanski
3035 nuki 11 68 učimo albanski
3036 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3037 nuki 11 68 učimo albanski
3038 nuki 11 68 učimo albanski
3039 Posta 11 68 učimo albanski
3040 Neda 11 69 učimo albanski
3041 nuki 11 69 učimo albanski
3042 nuki 11 69 učimo albanski
3043 nuki 11 69 učimo albanski
3044 nuki 11 69 učimo albanski
3045 nuki 11 69 učimo albanski
3046 Marija 11 69 učimo albanski
3047 nuki 11 69 učimo albanski
3048 Maja 11 69 učimo albanski
3049 Maja 11 69 učimo albanski
3050 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3051 Maja 11 69 učimo albanski
3052 Maja 11 69 učimo albanski
3053 nuki 11 70 učimo albanski
3054 mila 11 70 učimo albanski
3055 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3056 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3057 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3058 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3059 asd 11 70 učimo albanski
3060 niku 11 70 učimo albanski
3061 faton 11 70 mësojmë serbisht
3062 Maja 11 70 učimo albanski
3063 Dua 11 70 učimo albanski
3064 nuki 11 70 učimo albanski
3065 nuki 11 70 učimo albanski
3066 Maja 11 70 učimo albanski
3067 omer 11 70 učimo albanski
3068 nuki 11 70 učimo albanski
3069 omer 11 70 učimo albanski
3070 fws 11 70 učimo albanski
3071 Maja 11 70 učimo albanski
3072 niku 11 70 učimo albanski
3073 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3074 Dua 11 70 učimo albanski
3075 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3076 Maja 11 70 učimo albanski
3077 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3078 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3079 Kkkk 11 71 učimo albanski
3080 Neda 11 71 učimo albanski
3081 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3082 nuki 11 71 učimo albanski
3083 asf 11 71 mësojmë serbisht
3084 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3085 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3086 nuki 11 71 učimo albanski
3087 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3088 nuki 11 71 učimo albanski
3089 Musa 11 71 učimo albanski
3090 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3091 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3092 Marija 11 71 učimo albanski
3093 Luna 11 71 učimo albanski
3094 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3095 nuki 11 71 učimo albanski
3096 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3097 nuki 11 72 učimo albanski
3098 nuki 11 72 učimo albanski
3099 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3100 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3101 Suada 11 72 učimo albanski
3102 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3103 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3104 lola 11 72 učimo albanski
3105 nuki 11 72 učimo albanski
3106 Zula 11 72 učimo albanski
3107 nuki 11 72 učimo albanski
3108 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3109 nuki 11 72 učimo albanski
3110 Qwerty 11 72 učimo albanski
3111 nuki 11 72 učimo albanski
3112 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3113 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3114 Marija 11 72 učimo albanski
3115 nuki 11 72 učimo albanski
3116 nuki 11 72 učimo albanski
3117 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3118 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3119 Marija 11 73 učimo albanski
3120 miki 11 73 učimo albanski
3121 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3122 nuridin 11 73 učimo albanski
3123 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3124 biljana 11 73 učimo albanski
3125 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3126 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3127 nuridin 11 73 učimo albanski
3128 nelka 11 73 učimo albanski
3129 Marija 11 73 učimo albanski
3130 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3131 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3132 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3133 Jasmina 11 73 učimo albanski
3134 memo 11 73 učimo albanski
3135 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3136 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3137 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3138 nuki 11 74 učimo albanski
3139 Sara 11 74 učimo albanski
3140 adad 11 74 učimo albanski
3141 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3142 arta 11 74 učimo albanski
3143 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3144 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3145 Nbgz 11 74 učimo albanski
3146 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3147 nuki 11 74 učimo albanski
3148 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3149 nuki 11 75 učimo albanski
3150 nuki 11 75 učimo albanski
3151 Maja 11 75 učimo albanski
3152 biljana 11 75 učimo albanski
3153 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3154 Dua 11 75 učimo albanski
3155 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3156 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3157 Ena 11 75 učimo albanski
3158 Dua 11 75 učimo albanski
3159 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3160 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3161 Marija 11 76 učimo albanski
3162 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3163 Marija 11 76 učimo albanski
3164 Kika 11 76 učimo albanski
3165 nuridin 11 76 učimo albanski
3166 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3167 nurce 11 76 učimo albanski
3168 Marija 11 76 učimo albanski
3169 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3170 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3171 nurce 11 76 učimo albanski
3172 Atar 11 76 učimo albanski
3173 nuridin 11 76 učimo albanski
3174 Dua 11 76 učimo albanski
3175 King 11 76 mësojmë serbisht
3176 Marija 11 76 učimo albanski
3177 derty 11 76 učimo albanski
3178 nuki 11 77 učimo albanski
3179 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3180 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3181 Asd 11 77 učimo albanski
3182 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3183 nuki 11 77 učimo albanski
3184 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3185 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3186 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3187 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3188 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3189 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3190 nuki 11 78 učimo albanski
3191 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3192 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3193 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3194 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3195 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3196 nuki 11 78 učimo albanski
3197 omer 11 78 učimo albanski
3198 omer 11 78 učimo albanski
3199 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3200 nuki 11 78 učimo albanski
3201 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3202 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3203 nuki 11 78 učimo albanski
3204 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3205 Melida 11 78 učimo albanski
3206 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3207 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3208 Marija 11 78 učimo albanski
3209 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3210 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3211 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3212 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3213 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3214 Dua 11 79 učimo albanski
3215 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3216 nuki 11 79 učimo albanski
3217 nuki 11 79 učimo albanski
3218 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3219 Dua 11 79 učimo albanski
3220 Marija 11 79 učimo albanski
3221 nuki 11 79 učimo albanski
3222 nuki 11 80 učimo albanski
3223 nuki 11 80 učimo albanski
3224 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3225 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3226 biljana 11 80 učimo albanski
3227 Melida 11 80 učimo albanski
3228 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3229 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3230 Suada 11 80 učimo albanski
3231 Dua 11 80 učimo albanski
3232 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3233 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3234 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3235 nuki 11 80 učimo albanski
3236 nuki 11 80 učimo albanski
3237 Ena 11 80 učimo albanski
3238 nuki 11 80 učimo albanski
3239 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3240 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3241 Maja 11 80 učimo albanski
3242 Linda 11 80 učimo albanski
3243 nuki 11 80 učimo albanski
3244 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3245 Suada 11 80 učimo albanski
3246 Suada 11 81 učimo albanski
3247 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3248 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3249 nuki 11 81 učimo albanski
3250 nurce 11 81 učimo albanski
3251 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3252 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3253 nuki 11 81 učimo albanski
3254 nuki 11 81 učimo albanski
3255 nuki 11 81 učimo albanski
3256 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3257 Val 11 81 mësojmë serbisht
3258 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3259 nuki 11 81 učimo albanski
3260 nuki 11 81 učimo albanski
3261 nuki 11 81 učimo albanski
3262 nurce 11 81 učimo albanski
3263 nuki 11 81 učimo albanski
3264 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3265 omer 11 82 učimo albanski
3266 nuki 11 82 učimo albanski
3267 nuki 11 82 učimo albanski
3268 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3269 Sara 11 82 učimo albanski
3270 Jasmina 11 82 učimo albanski
3271 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3272 omer 11 82 učimo albanski
3273 Lena 11 82 učimo albanski
3274 Ela 11 82 učimo albanski
3275 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3276 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3277 Yer 11 82 učimo albanski
3278 Suada 11 82 učimo albanski
3279 omer 11 83 učimo albanski
3280 Une 11 83 mësojmë serbisht
3281 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3282 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3283 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3284 nuki 11 83 učimo albanski
3285 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3286 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3287 Melida 11 83 učimo albanski
3288 Dua 11 83 učimo albanski
3289 nuki 11 83 učimo albanski
3290 nuki 11 83 učimo albanski
3291 nuki 11 83 učimo albanski
3292 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3293 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3294 omer 11 83 učimo albanski
3295 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3296 nuki 11 83 učimo albanski
3297 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3298 nuki 11 83 učimo albanski
3299 Suada 11 83 učimo albanski
3300 sala 11 83 mësojmë serbisht
3301 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3302 Maja 11 83 učimo albanski
3303 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3304 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3305 nuki 11 84 učimo albanski
3306 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3307 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3308 marija 11 84 učimo albanski
3309 Babsbs 11 84 učimo albanski
3310 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3311 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3312 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3313 Jaca 11 84 učimo albanski
3314 roki 11 84 učimo albanski
3315 Dua 11 84 učimo albanski
3316 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3317 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3318 Melida 11 84 učimo albanski
3319 nuki 11 84 učimo albanski
3320 Suada 11 84 učimo albanski
3321 Dea 11 84 učimo albanski
3322 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3323 Jaca 11 85 učimo albanski
3324 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3325 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3326 lal 11 85 mësojmë serbisht
3327 biljana 11 86 učimo albanski
3328 nuki 11 86 učimo albanski
3329 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3330 nuki 11 86 učimo albanski
3331 ASAS 11 86 učimo albanski
3332 Babab 11 86 učimo albanski
3333 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3334 Melida 11 86 učimo albanski
3335 Jaca 11 86 učimo albanski
3336 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3337 Era 11 86 učimo albanski
3338 nuki 11 86 učimo albanski
3339 nuki 11 86 učimo albanski
3340 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3341 Maja 11 86 učimo albanski
3342 nuki 11 86 učimo albanski
3343 nuki 11 86 učimo albanski
3344 omer 11 87 učimo albanski
3345 koko 11 87 mësojmë serbisht
3346 nurce 11 87 učimo albanski
3347 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3348 nuki 11 87 učimo albanski
3349 omer 11 87 učimo albanski
3350 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3351 Val 11 87 mësojmë serbisht
3352 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3353 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3354 koko 11 87 mësojmë serbisht
3355 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3356 nurce 11 87 učimo albanski
3357 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3358 nuki 11 87 učimo albanski
3359 Melida 11 87 učimo albanski
3360 Lipar 11 88 učimo albanski
3361 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3362 nuki 11 88 učimo albanski
3363 nuki 11 88 učimo albanski
3364 nuki 11 88 učimo albanski
3365 nuki 11 88 učimo albanski
3366 anela 11 88 učimo albanski
3367 Ana 11 88 učimo albanski
3368 omer 11 88 učimo albanski
3369 omer 11 88 učimo albanski
3370 nuki 11 88 učimo albanski
3371 nuki 11 88 učimo albanski
3372 Lea 11 88 učimo albanski
3373 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3374 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3375 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3376 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3377 Dua 11 89 učimo albanski
3378 nuki 11 89 učimo albanski
3379 nuki 11 89 učimo albanski
3380 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3381 nuki 11 89 učimo albanski
3382 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3383 Dea 11 89 učimo albanski
3384 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3385 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3386 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3387 nuki 11 89 učimo albanski
3388 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3389 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3390 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3391 biljana 11 90 učimo albanski
3392 nuki 11 90 učimo albanski
3393 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3394 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3395 Jaca 11 90 učimo albanski
3396 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3397 Dua 11 90 učimo albanski
3398 Una 11 90 učimo albanski
3399 nuki 11 90 učimo albanski
3400 artku 11 90 mësojmë serbisht
3401 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3402 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3403 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3404 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3405 lia 11 91 mësojmë serbisht
3406 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3407 Melida 11 91 učimo albanski
3408 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3409 anela 11 91 učimo albanski
3410 omer 11 91 učimo albanski
3411 Dua 11 91 učimo albanski
3412 omer 11 91 učimo albanski
3413 DER 11 91 mësojmë serbisht
3414 nuki 11 91 učimo albanski
3415 omer 11 91 učimo albanski
3416 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3417 Melida 11 91 učimo albanski
3418 omer 11 91 učimo albanski
3419 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3420 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3421 nuki 11 91 učimo albanski
3422 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3423 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3424 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3425 nuki 11 92 učimo albanski
3426 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3427 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3428 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3429 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3430 Dina 11 92 učimo albanski
3431 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3432 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3433 Melida 11 92 učimo albanski
3434 nuridin 11 92 učimo albanski
3435 Melida 11 92 učimo albanski
3436 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3437 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3438 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3439 Dua 11 92 učimo albanski
3440 Dua 11 92 učimo albanski
3441 nuridin 11 92 učimo albanski
3442 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3443 Dua 11 92 učimo albanski
3444 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3445 nuki 11 92 učimo albanski
3446 DES 11 92 mësojmë serbisht
3447 nuki 11 92 učimo albanski
3448 nuki 11 92 učimo albanski
3449 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3450 omer 11 93 učimo albanski
3451 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3452 Zap 11 93 učimo albanski
3453 Dua 11 93 učimo albanski
3454 omer 11 93 učimo albanski
3455 Ja opet 11 93 učimo albanski
3456 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3457 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3458 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3459 nuridin 11 93 učimo albanski
3460 Dua 11 93 učimo albanski
3461 Melida 11 93 učimo albanski
3462 Melida 11 93 učimo albanski
3463 Melida 11 93 učimo albanski
3464 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3465 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3466 Xcdef 11 93 učimo albanski
3467 nuridin 11 93 učimo albanski
3468 omer 11 93 učimo albanski
3469 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3470 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3471 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3472 Melida 11 93 učimo albanski
3473 omer 11 93 učimo albanski
3474 omer 11 94 učimo albanski
3475 pera 11 94 učimo albanski
3476 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3477 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3478 omer 11 94 učimo albanski
3479 SER 11 94 mësojmë serbisht
3480 Arta 11 94 mësojmë serbisht
3481 nuki 11 94 učimo albanski
3482 SWE 11 94 mësojmë serbisht
3483 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
3484 nuki 11 94 učimo albanski
3485 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3486 aaa 11 94 mësojmë serbisht
3487 Besa 11 94 mësojmë serbisht
3488 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3489 Edin 11 94 učimo albanski
3490 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
3491 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
3492 Melida 11 95 učimo albanski
3493 omer 11 95 učimo albanski
3494 Suada 11 95 učimo albanski
3495 sada 11 95 učimo albanski
3496 omer 11 95 učimo albanski
3497 Melida 11 95 učimo albanski
3498 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3499 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3500 Alma 11 95 mësojmë serbisht
3501 sed 11 95 učimo albanski
3502 nuki 11 95 učimo albanski
3503 asa 11 95 mësojmë serbisht
3504 omer 11 95 učimo albanski
3505 liu 11 95 mësojmë serbisht
3506 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
3507 abababa 11 95 učimo albanski
3508 aca 11 95 učimo albanski
3509 omer 11 95 učimo albanski
3510 nuki 11 95 učimo albanski
3511 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
3512 Dina 11 96 učimo albanski
3513 Kingu 11 96 mësojmë serbisht
3514 Dua 11 96 učimo albanski
3515 anela 11 96 učimo albanski
3516 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3517 nuki 11 96 učimo albanski
3518 Sara 11 96 učimo albanski
3519 Hvvjj 11 96 učimo albanski
3520 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
3521 Melida 11 96 učimo albanski
3522 nuki 11 96 učimo albanski
3523 Kfkfk 11 96 mësojmë serbisht
3524 Melida 11 96 učimo albanski
3525 Ana 11 96 učimo albanski
3526 nuki 11 96 učimo albanski
3527 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
3528 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3529 FRES 11 96 mësojmë serbisht
3530 XED 11 96 mësojmë serbisht
3531 Ana 11 96 učimo albanski
3532 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3533 zhivko 11 97 učimo albanski
3534 shqip 11 97 učimo albanski
3535 Redzo 11 97 učimo albanski
3536 Albin 11 97 mësojmë serbisht
3537 baki 11 97 mësojmë serbisht
3538 cac 11 97 učimo albanski
3539 Niki 11 97 mësojmë serbisht
3540 Suada 11 97 učimo albanski
3541 Hahahah 11 97 mësojmë serbisht
3542 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
3543 nuridin 11 97 učimo albanski
3544 Melida 11 97 učimo albanski
3545 baki 11 97 mësojmë serbisht
3546 Krešimir 11 97 učimo albanski
3547 Dua 11 97 učimo albanski
3548 nuridin 11 97 učimo albanski
3549 ane 11 97 učimo albanski
3550 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
3551 Melida 11 97 učimo albanski
3552 lONA 11 97 mësojmë serbisht
3553 Lia 11 98 mësojmë serbisht
3554 Dua 11 98 učimo albanski
3555 anela 11 98 učimo albanski
3556 Niki 11 98 mësojmë serbisht
3557 Melida 11 98 učimo albanski
3558 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3559 nuki 11 98 učimo albanski
3560 Dua 11 98 učimo albanski
3561 nuki 11 98 učimo albanski
3562 SUD 11 98 mësojmë serbisht
3563 marija 11 98 učimo albanski
3564 faton 11 98 mësojmë serbisht
3565 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
3566 Ona 11 98 učimo albanski
3567 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3568 sed 11 98 mësojmë serbisht
3569 bbbbbbb 11 98 učimo albanski
3570 marija 11 98 učimo albanski
3571 nuki 11 99 učimo albanski
3572 nuki 11 99 učimo albanski
3573 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
3574 nuki 11 99 učimo albanski
3575 nuki 11 99 učimo albanski
3576 Lirim 11 99 mësojmë serbisht
3577 nuki 11 99 učimo albanski
3578 nnnnnn 11 99 učimo albanski
3579 Dua 11 99 učimo albanski
3580 nuridin 11 99 učimo albanski
3581 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
3582 omer 11 99 učimo albanski
3583 nuki 11 99 učimo albanski
3584 Luc 11 99 mësojmë serbisht
3585 Linda 11 99 mësojmë serbisht
3586 omer 11 99 učimo albanski
3587 Melida 11 99 učimo albanski
3588 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
3589 Ana 11 99 učimo albanski
3590 arta 11 99 mësojmë serbisht
3591 nuridin 11 99 učimo albanski
3592 Kum 11 99 mësojmë serbisht
3593 Melida 11 99 učimo albanski
3594 swe 11 100 učimo albanski
3595 Dua 11 100 učimo albanski
3596 ana 11 100 učimo albanski
3597 Dua 11 100 učimo albanski
3598 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
3599 Hahahha 11 100 mësojmë serbisht
3600 Dea 11 100 učimo albanski
3601 Haris 11 100 učimo albanski
3602 nuki 11 101 učimo albanski
3603 Vhfu 11 101 mësojmë serbisht
3604 Suada 11 101 učimo albanski
3605 Koko 11 101 mësojmë serbisht
3606 aca 11 101 učimo albanski
3607 omer 11 101 učimo albanski
3608 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
3609 Melida 11 101 učimo albanski
3610 omer 11 101 učimo albanski
3611 omer 11 101 učimo albanski
3612 Diana 11 101 mësojmë serbisht
3613 Dea 11 101 učimo albanski
3614 omer 11 101 učimo albanski
3615 nuki 11 101 učimo albanski
3616 Melida 11 102 učimo albanski
3617 Ana 11 102 učimo albanski
3618 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
3619 Allmira 11 102 mësojmë serbisht
3620 Suada 11 102 učimo albanski
3621 SWE 11 102 mësojmë serbisht
3622 LED 11 102 mësojmë serbisht
3623 arta 11 102 mësojmë serbisht
3624 Dua 11 102 učimo albanski
3625 der 11 102 mësojmë serbisht
3626 Arianit 11 102 mësojmë serbisht
3627 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3628 sek 11 103 mësojmë serbisht
3629 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3630 loi 11 103 mësojmë serbisht
3631 kia 11 103 mësojmë serbisht
3632 omer 11 103 učimo albanski
3633 mila 11 103 učimo albanski
3634 Dua 11 103 učimo albanski
3635 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3636 Basfsasf 11 103 mësojmë serbisht
3637 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3638 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3639 lia 11 103 mësojmë serbisht
3640 nuki 11 103 učimo albanski
3641 Melida 11 103 učimo albanski
3642 omer 11 103 učimo albanski
3643 MSN 11 103 mësojmë serbisht
3644 1234 11 103 učimo albanski
3645 nuki 11 103 učimo albanski
3646 liu 11 104 mësojmë serbisht
3647 omer 11 104 učimo albanski
3648 Linda 11 104 mësojmë serbisht
3649 nuki 11 104 učimo albanski
3650 Jaja 11 104 učimo albanski
3651 nuki 11 104 učimo albanski
3652 SED 11 104 mësojmë serbisht
3653 Unaa 11 104 učimo albanski
3654 des 11 104 mësojmë serbisht
3655 Valida 11 104 učimo albanski
3656 Lia 11 104 mësojmë serbisht
3657 omer 11 104 učimo albanski
3658 Melida 11 105 učimo albanski
3659 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
3660 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3661 omer 11 105 učimo albanski
3662 Dua 11 105 učimo albanski
3663 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3664 Lia 11 105 mësojmë serbisht
3665 omer 11 105 učimo albanski
3666 Dua 11 105 učimo albanski
3667 mb8 11 105 učimo albanski
3668 omer 11 105 učimo albanski
3669 Dua 11 105 učimo albanski
3670 omer 11 105 učimo albanski
3671 DEA 11 105 mësojmë serbisht
3672 Hahah 11 105 mësojmë serbisht
3673 Ana 11 105 učimo albanski
3674 une 11 105 mësojmë serbisht
3675 Melida 11 105 učimo albanski
3676 Melida 11 105 učimo albanski
3677 Burim 11 106 mësojmë serbisht
3678 Boban 11 106 učimo albanski
3679 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
3680 Melida 11 106 učimo albanski
3681 Melida 11 106 učimo albanski
3682 Ana 11 106 učimo albanski
3683 Ijre 11 106 mësojmë serbisht
3684 TEUTA 11 106 mësojmë serbisht
3685 Ditari 11 106 učimo albanski
3686 nuki 11 106 učimo albanski
3687 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3688 nuki 11 106 učimo albanski
3689 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3690 Ana 11 106 učimo albanski
3691 Ana 11 106 učimo albanski
3692 Ana 11 107 učimo albanski
3693 Melida 11 107 učimo albanski
3694 Edin 11 107 učimo albanski
3695 Esma 11 107 učimo albanski
3696 lia 11 107 mësojmë serbisht
3697 omer 11 107 učimo albanski
3698 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
3699 dava 11 107 mësojmë serbisht
3700 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
3701 omer 11 107 učimo albanski
3702 Dona 11 107 mësojmë serbisht
3703 1231 11 107 mësojmë serbisht
3704 Dua 11 107 učimo albanski
3705 Deti 11 107 učimo albanski
3706 Ana 11 107 učimo albanski
3707 Alma 11 108 mësojmë serbisht
3708 jxhf 11 108 učimo albanski
3709 Suada 11 108 učimo albanski
3710 AQE 11 108 mësojmë serbisht
3711 Besa 11 108 učimo albanski
3712 Aaaa 11 108 mësojmë serbisht
3713 Msn 11 108 mësojmë serbisht
3714 omer 11 108 učimo albanski
3715 Niki 11 108 mësojmë serbisht
3716 omer 11 108 učimo albanski
3717 Niki 11 109 mësojmë serbisht
3718 Csc 11 109 učimo albanski
3719 Oki 11 109 učimo albanski
3720 Ana 11 109 učimo albanski
3721 Ana 11 109 učimo albanski
3722 Ana 11 109 učimo albanski
3723 Melida 11 109 učimo albanski
3724 hallo 11 109 mësojmë serbisht
3725 Ana 11 109 učimo albanski
3726 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
3727 LIA 11 109 mësojmë serbisht
3728 omer 11 110 učimo albanski
3729 kviz 11 110 učimo albanski
3730 veljko 11 110 učimo albanski
3731 agnesa 11 110 mësojmë serbisht
3732 SED 11 110 mësojmë serbisht
3733 nuki 11 110 učimo albanski
3734 nuki 11 110 učimo albanski
3735 bbnnmm 11 110 učimo albanski
3736 omer 11 110 učimo albanski
3737 asa 11 110 učimo albanski
3738 arta 11 110 mësojmë serbisht
3739 aws 11 110 mësojmë serbisht
3740 Linda 11 110 učimo albanski
3741 Reda 11 111 učimo albanski
3742 Abaa 11 111 mësojmë serbisht
3743 LIA 11 111 mësojmë serbisht
3744 123 11 111 mësojmë serbisht
3745 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
3746 Simon 11 111 mësojmë serbisht
3747 LOK 11 111 mësojmë serbisht
3748 Baro 11 111 mësojmë serbisht
3749 asw 11 112 mësojmë serbisht
3750 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
3751 sada 11 112 mësojmë serbisht
3752 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3753 prof 11 112 mësojmë serbisht
3754 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3755 Valida 11 112 učimo albanski
3756 senada 11 113 učimo albanski
3757 Gghg 11 113 mësojmë serbisht
3758 mmk 11 113 učimo albanski
3759 Suada 11 113 učimo albanski
3760 lio 11 113 mësojmë serbisht
3761 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
3762 hhh 11 113 učimo albanski
3763 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
3764 Ana 11 114 učimo albanski
3765 Hahaha 11 114 mësojmë serbisht
3766 Ndndkd 11 114 mësojmë serbisht
3767 Berna 11 114 mësojmë serbisht
3768 Melida 11 114 učimo albanski
3769 Liza 11 115 mësojmë serbisht
3770 Baro 11 116 mësojmë serbisht
3771 sssss 11 116 mësojmë serbisht
3772 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
3773 Gugi 11 116 učimo albanski
3774 kia 11 116 mësojmë serbisht
3775 sed 11 116 mësojmë serbisht
3776 Bana 11 117 mësojmë serbisht
3777 ASAD 11 117 učimo albanski
3778 omer 11 118 učimo albanski
3779 agnesa 11 118 mësojmë serbisht
3780 asa 11 118 učimo albanski
3781 F S 11 118 mësojmë serbisht
3782 omer 11 118 učimo albanski
3783 cccc 11 119 mësojmë serbisht
3784 Besa 11 119 mësojmë serbisht
3785 omer memishi 11 120 učimo albanski
3786 arta 11 120 mësojmë serbisht
3787 nurce 11 120 učimo albanski
3788 Boban 11 120 učimo albanski
3789 Bujar Likaj 11 120 mësojmë serbisht
3790 fata 11 120 mësojmë serbisht
3791 kkkk k k 11 120 mësojmë serbisht
3792 sew 11 120 mësojmë serbisht
3793 gggg 11 120 mësojmë serbisht
3794 Hira 11 120 mësojmë serbisht
3795 omer memishi 11 120 učimo albanski
3796 dija 11 120 učimo albanski
3797 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
3798 azra 11 120 učimo albanski
3799 lia 11 120 mësojmë serbisht
3800 iiii 11 120 mësojmë serbisht
3801 Dushka 11 120 učimo albanski
3802 Krzys 11 120 učimo albanski
3803 sss 11 120 mësojmë serbisht
3804 Nada 11 120 učimo albanski
3805 kia 11 120 mësojmë serbisht
3806 afi 11 120 mësojmë serbisht
3807 kkkk 11 120 mësojmë serbisht
3808 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3809 Danica 11 120 učimo albanski
3810 violeta 11 120 mësojmë serbisht
3811 aca 11 120 mësojmë serbisht
3812 sibel 11 120 učimo albanski
3813 lll 11 120 mësojmë serbisht
3814 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
3815 lia 11 120 mësojmë serbisht
3816 agnesa 11 120 mësojmë serbisht
3817 artan 11 120 mësojmë serbisht
3818 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3819 lia 11 120 mësojmë serbisht
3820 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
3821 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3822 Driton 11 120 mësojmë serbisht
3823 nurce 11 120 učimo albanski
3824 Rita 11 120 mësojmë serbisht
3825 nuki 10 37 učimo albanski
3826 nuki 10 37 učimo albanski
3827 NNNN 10 39 mësojmë serbisht
3828 NNNNN 10 42 mësojmë serbisht
3829 111 10 43 mësojmë serbisht
3830 nuki 10 43 učimo albanski
3831 887 10 43 mësojmë serbisht
3832 nuki 10 43 učimo albanski
3833 Lap 10 48 učimo albanski
3834 555 10 48 mësojmë serbisht
3835 555 10 49 učimo albanski
3836 sed 10 50 mësojmë serbisht
3837 Hsh 10 52 mësojmë serbisht
3838 sdscds 10 52 mësojmë serbisht
3839 BBB 10 52 mësojmë serbisht
3840 Linda 10 53 mësojmë serbisht
3841 Rona 10 54 mësojmë serbisht
3842 dsadsa 10 54 mësojmë serbisht
3843 nnn 10 54 mësojmë serbisht
3844 tiki 10 55 mësojmë serbisht
3845 Maja 10 55 učimo albanski
3846 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3847 Maja 10 56 učimo albanski
3848 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3849 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3850 Kingu 10 56 mësojmë serbisht
3851 Maja 10 57 učimo albanski
3852 dsasaf 10 59 mësojmë serbisht
3853 sada 10 59 mësojmë serbisht
3854 nuki 10 60 učimo albanski
3855 nuki 10 60 učimo albanski
3856 Marija 10 60 učimo albanski
3857 Kingu 10 61 mësojmë serbisht
3858 nuki 10 62 učimo albanski
3859 Tina 10 62 učimo albanski
3860 nuki 10 62 učimo albanski
3861 Mila 10 62 učimo albanski
3862 Maja 10 62 učimo albanski
3863 sadadd 10 63 mësojmë serbisht
3864 nuki 10 63 učimo albanski
3865 nuki 10 63 učimo albanski
3866 Iwu 10 63 mësojmë serbisht
3867 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3868 nuki 10 64 učimo albanski
3869 nuki 10 64 učimo albanski
3870 nuki 10 64 učimo albanski
3871 sed 10 64 mësojmë serbisht
3872 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3873 Neda 10 64 učimo albanski
3874 nuki 10 64 učimo albanski
3875 nuki 10 65 učimo albanski
3876 nuki 10 65 učimo albanski
3877 Graniti 10 65 mësojmë serbisht
3878 lik 10 65 mësojmë serbisht
3879 Maja 10 65 učimo albanski
3880 Mirlinda 10 65 mësojmë serbisht
3881 Buki 10 66 mësojmë serbisht
3882 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3883 Hsnsn 10 66 mësojmë serbisht
3884 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
3885 Suada 10 66 učimo albanski
3886 memo 10 66 učimo albanski
3887 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3888 lala 10 66 mësojmë serbisht
3889 Marija 10 66 učimo albanski
3890 Maja 10 66 učimo albanski
3891 Lop 10 67 učimo albanski
3892 nuki 10 67 učimo albanski
3893 Maja 10 67 učimo albanski
3894 dasfs 10 67 mësojmë serbisht
3895 nuki 10 67 učimo albanski
3896 Neda 10 68 učimo albanski
3897 BBB 10 68 mësojmë serbisht
3898 Kingu 10 68 mësojmë serbisht
3899 swe 10 68 mësojmë serbisht
3900 Lopa 10 68 učimo albanski
3901 Labinot 10 68 mësojmë serbisht
3902 Miki 10 68 učimo albanski
3903 dadad 10 69 učimo albanski
3904 Polka 10 69 učimo albanski
3905 nuki 10 69 učimo albanski
3906 Biljana 10 69 učimo albanski
3907 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3908 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3909 Jaca 10 69 učimo albanski
3910 memo 10 69 učimo albanski
3911 Maya 10 69 učimo albanski
3912 Bahaha 10 69 mësojmë serbisht
3913 Kingu 10 69 mësojmë serbisht
3914 memo 10 70 učimo albanski
3915 Biljana 10 70 učimo albanski
3916 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3917 nnnnnnnnnn 10 70 mësojmë serbisht
3918 Kingu 10 70 mësojmë serbisht
3919 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3920 Niki 10 70 mësojmë serbisht
3921 Maja 10 70 učimo albanski
3922 Graniti 10 70 mësojmë serbisht
3923 Muja 10 70 mësojmë serbisht
3924 Bsbsh 10 70 mësojmë serbisht
3925 filip dimic 10 70 učimo albanski
3926 mmmmm 10 71 mësojmë serbisht
3927 GRANITI 10 71 mësojmë serbisht
3928 Kika 10 71 učimo albanski
3929 viki 10 71 učimo albanski
3930 ggg 10 71 mësojmë serbisht
3931 Ksns 10 71 mësojmë serbisht
3932 Leo 10 71 mësojmë serbisht
3933 Besfort 10 71 mësojmë serbisht
3934 Mila 10 72 učimo albanski
3935 nuki 10 72 učimo albanski
3936 nuki 10 72 učimo albanski
3937 nuki 10 72 učimo albanski
3938 nuki 10 72 učimo albanski
3939 Biljana 10 72 učimo albanski
3940 Nazi 10 72 mësojmë serbisht
3941 Bsbsb 10 72 mësojmë serbisht
3942 Neda 10 72 učimo albanski
3943 Jahsja 10 72 mësojmë serbisht
3944 Bsbahs 10 73 mësojmë serbisht
3945 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3946 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3947 nuki 10 73 učimo albanski
3948 Linda 10 73 mësojmë serbisht
3949 nuki 10 73 učimo albanski
3950 Tap 10 73 učimo albanski
3951 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3952 Hshshs 10 73 mësojmë serbisht
3953 nuki 10 74 učimo albanski
3954 Biljana 10 74 učimo albanski
3955 nuridin 10 74 učimo albanski
3956 Asd 10 74 mësojmë serbisht
3957 nuridin 10 74 učimo albanski
3958 Casa 10 74 mësojmë serbisht
3959 nuki 10 74 učimo albanski
3960 nuki 10 74 učimo albanski
3961 nuki 10 74 učimo albanski
3962 Marija 10 75 učimo albanski
3963 Sibel Mustafa 10 75 mësojmë serbisht
3964 sisi 10 75 mësojmë serbisht
3965 Jalal 10 75 učimo albanski
3966 nuki 10 75 učimo albanski
3967 nuki 10 75 učimo albanski
3968 Afri 10 75 mësojmë serbisht
3969 memo 10 75 učimo albanski
3970 Ilmi 10 76 mësojmë serbisht
3971 Maja 10 76 učimo albanski
3972 nuki 10 76 učimo albanski
3973 nuki 10 76 učimo albanski
3974 nuki 10 76 učimo albanski
3975 Remi 10 76 mësojmë serbisht
3976 nuki 10 76 učimo albanski
3977 nuki 10 76 učimo albanski
3978 Biljana 10 76 učimo albanski
3979 nuki 10 76 učimo albanski
3980 Isa 10 76 mësojmë serbisht
3981 Maja 10 76 učimo albanski
3982 Ilirida 10 77 mësojmë serbisht
3983 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3984 Abc 10 77 mësojmë serbisht
3985 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3986 Jasmina 10 77 učimo albanski
3987 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3988 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3989 biljana 10 77 učimo albanski
3990 nuki 10 78 učimo albanski
3991 Maja 10 78 učimo albanski
3992 Hsbsbs 10 78 mësojmë serbisht
3993 nuki 10 78 učimo albanski
3994 Maja 10 78 učimo albanski
3995 Migjen 10 79 mësojmë serbisht
3996 vanja 10 79 učimo albanski
3997 Linda 10 79 mësojmë serbisht
3998 nuki 10 79 učimo albanski
3999 derrtt 10 79 učimo albanski
4000 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
4001 Dua 10 79 učimo albanski
4002 nuki 10 79 učimo albanski
4003 nuki 10 79 učimo albanski
4004 nuki 10 79 učimo albanski
4005 nuki 10 79 učimo albanski
4006 nuki 10 79 učimo albanski
4007 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
4008 Vocup 10 79 mësojmë serbisht
4009 KKKK 10 80 učimo albanski
4010 Mirlinda 10 80 mësojmë serbisht
4011 aaa 10 80 mësojmë serbisht
4012 Asd 10 80 mësojmë serbisht
4013 Dua 10 80 učimo albanski
4014 Dua 10 80 učimo albanski
4015 ARTA k 10 81 mësojmë serbisht
4016 omer 10 81 učimo albanski
4017 Maja 10 81 učimo albanski
4018 omer 10 81 učimo albanski
4019 Sibel Mustafa 10 81 mësojmë serbisht
4020 Dua 10 81 učimo albanski
4021 siki 10 81 učimo albanski
4022 nuki 10 82 učimo albanski
4023 nuki 10 82 učimo albanski
4024 nuki 10 82 učimo albanski
4025 omer 10 82 učimo albanski
4026 King 10 82 mësojmë serbisht
4027 omer 10 82 učimo albanski
4028 Afrimi 10 82 mësojmë serbisht
4029 nuki 10 82 učimo albanski
4030 nuki 10 82 učimo albanski
4031 nuki 10 82 učimo albanski
4032 nuridin 10 83 učimo albanski
4033 nuki 10 83 učimo albanski
4034 nuridin 10 83 učimo albanski
4035 Kingu 10 83 mësojmë serbisht