TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
2 Jakub 17 46 učimo albanski
3 mehmet 17 48 učimo albanski
4 arta 17 55 mësojmë serbisht
5 sisi 17 56 mësojmë serbisht
6 arta 17 60 mësojmë serbisht
7 arta 17 61 mësojmë serbisht
8 siis 17 62 mësojmë serbisht
9 arta 17 63 mësojmë serbisht
10 arta 17 64 mësojmë serbisht
11 arta 17 64 mësojmë serbisht
12 nuridin 17 65 učimo albanski
13 nuridin 17 65 učimo albanski
14 arta 17 65 mësojmë serbisht
15 arta 17 66 mësojmë serbisht
16 arta 17 66 mësojmë serbisht
17 arta 17 67 mësojmë serbisht
18 arta 17 68 mësojmë serbisht
19 arta 17 68 mësojmë serbisht
20 arta 17 69 mësojmë serbisht
21 arta 17 69 mësojmë serbisht
22 arta 17 70 mësojmë serbisht
23 arta 17 70 mësojmë serbisht
24 arta 17 70 mësojmë serbisht
25 arta 17 71 mësojmë serbisht
26 arta 17 71 mësojmë serbisht
27 arta 17 72 mësojmë serbisht
28 arta 17 72 mësojmë serbisht
29 arta 17 73 mësojmë serbisht
30 arta 17 73 mësojmë serbisht
31 arta 17 76 mësojmë serbisht
32 arta 17 79 mësojmë serbisht
33 arta 17 79 mësojmë serbisht
34 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
35 aqw 17 86 mësojmë serbisht
36 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
37 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
38 arta 16 50 mësojmë serbisht
39 arta 16 57 mësojmë serbisht
40 arta 16 59 mësojmë serbisht
41 arta 16 60 mësojmë serbisht
42 arta 16 60 mësojmë serbisht
43 arta 16 60 mësojmë serbisht
44 arta 16 61 mësojmë serbisht
45 arta 16 61 mësojmë serbisht
46 arta 16 61 mësojmë serbisht
47 arta 16 61 mësojmë serbisht
48 arta 16 62 mësojmë serbisht
49 arta 16 63 mësojmë serbisht
50 arta 16 63 mësojmë serbisht
51 Mehmet 16 64 mësojmë serbisht
52 arta 16 65 mësojmë serbisht
53 arta 16 65 mësojmë serbisht
54 arta 16 65 mësojmë serbisht
55 Miki 16 66 učimo albanski
56 arta 16 66 mësojmë serbisht
57 arta 16 66 mësojmë serbisht
58 arta 16 66 mësojmë serbisht
59 xoxo 16 66 mësojmë serbisht
60 arta 16 67 mësojmë serbisht
61 arta 16 67 mësojmë serbisht
62 kimi 16 68 mësojmë serbisht
63 kimi 16 68 mësojmë serbisht
64 arta 16 69 mësojmë serbisht
65 arta 16 69 mësojmë serbisht
66 arta 16 69 mësojmë serbisht
67 arta 16 70 mësojmë serbisht
68 sisi 16 70 mësojmë serbisht
69 arta 16 70 mësojmë serbisht
70 arta 16 70 mësojmë serbisht
71 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
72 arta 16 70 mësojmë serbisht
73 arta 16 71 mësojmë serbisht
74 arta 16 71 mësojmë serbisht
75 omer 16 71 učimo albanski
76 omer 16 71 učimo albanski
77 arta 16 71 mësojmë serbisht
78 arta 16 72 mësojmë serbisht
79 isi 16 72 mësojmë serbisht
80 arta 16 72 mësojmë serbisht
81 arta 16 73 mësojmë serbisht
82 arta 16 73 mësojmë serbisht
83 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
84 arta 16 74 mësojmë serbisht
85 dew 16 74 mësojmë serbisht
86 arta 16 74 mësojmë serbisht
87 arta 16 75 mësojmë serbisht
88 arta 16 75 mësojmë serbisht
89 sisi 16 75 mësojmë serbisht
90 scsd 16 75 mësojmë serbisht
91 arta 16 75 mësojmë serbisht
92 linda 16 76 mësojmë serbisht
93 nuki 16 76 učimo albanski
94 arta 16 76 mësojmë serbisht
95 arta 16 76 mësojmë serbisht
96 nuki 16 76 učimo albanski
97 sada 16 77 mësojmë serbisht
98 arta 16 77 mësojmë serbisht
99 arta 16 77 mësojmë serbisht
100 Sima 16 77 učimo albanski
101 arta 16 78 mësojmë serbisht
102 arta 16 78 mësojmë serbisht
103 arta 16 79 mësojmë serbisht
104 arta 16 80 mësojmë serbisht
105 arta 16 81 mësojmë serbisht
106 sed 16 81 mësojmë serbisht
107 nuki 16 81 učimo albanski
108 nuki 16 81 učimo albanski
109 arta 16 81 mësojmë serbisht
110 nuki 16 82 mësojmë serbisht
111 sem 16 82 mësojmë serbisht
112 nuki 16 82 mësojmë serbisht
113 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
114 asw 16 82 mësojmë serbisht
115 lia 16 83 mësojmë serbisht
116 nuridin 16 83 učimo albanski
117 nuridin 16 83 učimo albanski
118 arta 16 83 mësojmë serbisht
119 arta 16 84 mësojmë serbisht
120 nuki 16 84 učimo albanski
121 lija 16 84 mësojmë serbisht
122 nuki 16 84 učimo albanski
123 ser 16 84 mësojmë serbisht
124 erd 16 85 mësojmë serbisht
125 sed 16 86 mësojmë serbisht
126 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
127 sad 16 86 mësojmë serbisht
128 qaw 16 87 mësojmë serbisht
129 lia 16 87 mësojmë serbisht
130 lia 16 88 mësojmë serbisht
131 arta 16 89 mësojmë serbisht
132 arta 16 89 mësojmë serbisht
133 sew 16 89 mësojmë serbisht
134 Lia 16 96 mësojmë serbisht
135 qew 16 99 mësojmë serbisht
136 kia 16 102 mësojmë serbisht
137 selim 16 104 mësojmë serbisht
138 arta 16 106 mësojmë serbisht
139 dea 16 108 mësojmë serbisht
140 uuu 15 36 mësojmë serbisht
141 Jakub 15 45 učimo albanski
142 Jakub 15 45 učimo albanski
143 Jakub 15 47 učimo albanski
144 Fortesa 15 49 mësojmë serbisht
145 omer 15 53 učimo albanski
146 omer 15 53 učimo albanski
147 mehmet 15 57 mësojmë serbisht
148 Zoran 15 57 učimo albanski
149 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
150 baki 15 58 mësojmë serbisht
151 baki 15 58 mësojmë serbisht
152 mehmet 15 61 mësojmë serbisht
153 omer 15 61 učimo albanski
154 omer 15 61 učimo albanski
155 arta 15 64 mësojmë serbisht
156 nuki 15 65 učimo albanski
157 nuki 15 65 učimo albanski
158 Jeton 15 65 učimo albanski
159 arta 15 66 mësojmë serbisht
160 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
161 baki 15 67 mësojmë serbisht
162 baki 15 67 mësojmë serbisht
163 arta 15 68 mësojmë serbisht
164 arta 15 68 mësojmë serbisht
165 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
166 arta 15 68 mësojmë serbisht
167 arta 15 68 mësojmë serbisht
168 arta 15 68 mësojmë serbisht
169 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
170 omer 15 69 učimo albanski
171 arta 15 69 mësojmë serbisht
172 arta 15 69 mësojmë serbisht
173 arta 15 69 mësojmë serbisht
174 omer 15 69 učimo albanski
175 arta 15 69 mësojmë serbisht
176 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
177 kur 15 70 mësojmë serbisht
178 arta 15 71 mësojmë serbisht
179 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
180 arta 15 71 mësojmë serbisht
181 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
182 arta 15 72 mësojmë serbisht
183 nuridin 15 72 učimo albanski
184 sisi 15 72 mësojmë serbisht
185 arta 15 72 mësojmë serbisht
186 nuridin 15 72 učimo albanski
187 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
188 nuridin 15 73 učimo albanski
189 arta 15 73 mësojmë serbisht
190 Liza 15 73 mësojmë serbisht
191 sisi 15 73 mësojmë serbisht
192 Luka 15 73 učimo albanski
193 arta 15 73 mësojmë serbisht
194 arta 15 73 mësojmë serbisht
195 lele 15 73 mësojmë serbisht
196 nuridin 15 73 učimo albanski
197 arta 15 74 mësojmë serbisht
198 Vis 15 74 mësojmë serbisht
199 dsds 15 74 mësojmë serbisht
200 Vis 15 74 mësojmë serbisht
201 arta 15 74 mësojmë serbisht
202 Vis 15 74 mësojmë serbisht
203 arta 15 74 mësojmë serbisht
204 nuki 15 74 učimo albanski
205 nuki 15 74 učimo albanski
206 nuki 15 75 mësojmë serbisht
207 arta 15 75 mësojmë serbisht
208 nuki 15 75 mësojmë serbisht
209 sisi 15 75 mësojmë serbisht
210 ... 15 75 mësojmë serbisht
211 Berna 15 76 mësojmë serbisht
212 nuki 15 76 učimo albanski
213 arta 15 76 mësojmë serbisht
214 nuki 15 76 učimo albanski
215 toni 15 76 mësojmë serbisht
216 arta 15 76 mësojmë serbisht
217 arta 15 76 mësojmë serbisht
218 anel 15 76 učimo albanski
219 arta 15 77 mësojmë serbisht
220 nuki 15 77 učimo albanski
221 nuki 15 77 učimo albanski
222 arta 15 77 mësojmë serbisht
223 nuki 15 77 učimo albanski
224 arta 15 77 mësojmë serbisht
225 nuki 15 77 učimo albanski
226 arta 15 78 mësojmë serbisht
227 omer 15 78 učimo albanski
228 omer 15 78 učimo albanski
229 nuki 15 79 učimo albanski
230 nuki 15 79 učimo albanski
231 nuridin 15 79 učimo albanski
232 arta 15 79 mësojmë serbisht
233 nuridin 15 79 učimo albanski
234 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
235 nuki 15 80 učimo albanski
236 arta 15 80 mësojmë serbisht
237 arta 15 80 mësojmë serbisht
238 nuki 15 80 učimo albanski
239 arta 15 80 mësojmë serbisht
240 arta 15 81 mësojmë serbisht
241 nuki 15 81 učimo albanski
242 arta 15 81 mësojmë serbisht
243 nuki 15 81 učimo albanski
244 nuridin 15 82 učimo albanski
245 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
246 nuridin 15 82 učimo albanski
247 nuridin 15 82 učimo albanski
248 nuridin 15 82 učimo albanski
249 arta 15 83 mësojmë serbisht
250 Viki 15 83 mësojmë serbisht
251 Viki 15 83 mësojmë serbisht
252 Viki 15 83 mësojmë serbisht
253 Berna 15 83 mësojmë serbisht
254 nuki 15 84 mësojmë serbisht
255 nuki 15 84 mësojmë serbisht
256 der 15 84 mësojmë serbisht
257 wes 15 84 učimo albanski
258 arta 15 84 mësojmë serbisht
259 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
260 dea 15 84 mësojmë serbisht
261 arta 15 84 mësojmë serbisht
262 arta 15 85 mësojmë serbisht
263 Berna 15 85 mësojmë serbisht
264 Asad 15 86 učimo albanski
265 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
266 swe 15 86 mësojmë serbisht
267 nuki 15 86 učimo albanski
268 123 15 86 mësojmë serbisht
269 arta 15 86 mësojmë serbisht
270 nuki 15 86 učimo albanski
271 arta 15 87 mësojmë serbisht
272 klu 15 87 mësojmë serbisht
273 omer 15 87 učimo albanski
274 5645 15 87 mësojmë serbisht
275 arta 15 87 mësojmë serbisht
276 des 15 87 mësojmë serbisht
277 arta 15 87 mësojmë serbisht
278 del 15 87 mësojmë serbisht
279 omer 15 87 učimo albanski
280 fer 15 88 mësojmë serbisht
281 der 15 88 mësojmë serbisht
282 arta 15 89 mësojmë serbisht
283 der 15 89 mësojmë serbisht
284 liw 15 89 mësojmë serbisht
285 arta 15 89 mësojmë serbisht
286 ase 15 90 mësojmë serbisht
287 fer 15 90 mësojmë serbisht
288 wes 15 91 mësojmë serbisht
289 kum 15 92 mësojmë serbisht
290 lulzim 15 93 učimo albanski
291 sew 15 93 mësojmë serbisht
292 arta 15 93 mësojmë serbisht
293 sed 15 94 mësojmë serbisht
294 sed 15 94 mësojmë serbisht
295 mes 15 95 mësojmë serbisht
296 sed 15 95 mësojmë serbisht
297 arta 15 95 mësojmë serbisht
298 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
299 asw 15 98 mësojmë serbisht
300 sed 15 98 mësojmë serbisht
301 wes 15 100 mësojmë serbisht
302 fiu 15 100 mësojmë serbisht
303 lia 15 102 mësojmë serbisht
304 aaa 15 104 mësojmë serbisht
305 Jakub 14 48 učimo albanski
306 Miki 14 50 učimo albanski
307 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
308 Granit 14 53 mësojmë serbisht
309 Granit 14 53 mësojmë serbisht
310 bbb 14 55 mësojmë serbisht
311 Kemal Hadzagic 14 55 učimo albanski
312 Granit 14 56 mësojmë serbisht
313 Granit 14 56 mësojmë serbisht
314 omer 14 59 učimo albanski
315 omer 14 59 učimo albanski
316 aaa 14 61 mësojmë serbisht
317 Kemal Hadzagic 14 62 učimo albanski
318 mehmet 14 64 učimo albanski
319 aaa 14 64 mësojmë serbisht
320 nuki 14 65 učimo albanski
321 arta 14 65 mësojmë serbisht
322 nuki 14 65 učimo albanski
323 zzz 14 65 mësojmë serbisht
324 Maja 14 66 učimo albanski
325 nuki 14 66 učimo albanski
326 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
327 Fortesa 14 66 mësojmë serbisht
328 nuki 14 66 učimo albanski
329 arta 14 68 mësojmë serbisht
330 the king 14 68 mësojmë serbisht
331 toni 14 68 mësojmë serbisht
332 5487 14 68 mësojmë serbisht
333 arta 14 68 mësojmë serbisht
334 arta 14 69 mësojmë serbisht
335 arta 14 69 mësojmë serbisht
336 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
337 arta 14 69 mësojmë serbisht
338 nuki 14 69 učimo albanski
339 arta 14 69 mësojmë serbisht
340 nuki 14 69 učimo albanski
341 nuki 14 70 učimo albanski
342 nuki 14 70 učimo albanski
343 nuki 14 70 učimo albanski
344 nuki 14 70 učimo albanski
345 nuki 14 70 učimo albanski
346 nuki 14 70 mësojmë serbisht
347 nuki 14 70 učimo albanski
348 nuki 14 70 učimo albanski
349 omer 14 70 učimo albanski
350 nuki 14 70 učimo albanski
351 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
352 omer 14 70 učimo albanski
353 nuki 14 70 mësojmë serbisht
354 omer 14 71 učimo albanski
355 niku 14 71 učimo albanski
356 arta 14 71 mësojmë serbisht
357 1234 14 71 mësojmë serbisht
358 nuki 14 71 učimo albanski
359 nuki 14 71 učimo albanski
360 edon 14 71 mësojmë serbisht
361 omer 14 71 učimo albanski
362 niku 14 71 učimo albanski
363 arta 14 71 mësojmë serbisht
364 nuki 14 71 učimo albanski
365 nuki 14 71 učimo albanski
366 nuki 14 72 učimo albanski
367 nuki 14 72 učimo albanski
368 nuki 14 72 učimo albanski
369 arta 14 72 mësojmë serbisht
370 nuki 14 72 učimo albanski
371 arta 14 72 mësojmë serbisht
372 nuki 14 73 učimo albanski
373 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
374 nuki 14 73 učimo albanski
375 nuki 14 73 učimo albanski
376 sadad 14 73 mësojmë serbisht
377 nuki 14 73 učimo albanski
378 nuki 14 73 učimo albanski
379 nuki 14 73 učimo albanski
380 nuki 14 74 učimo albanski
381 nuki 14 74 učimo albanski
382 arta 14 74 mësojmë serbisht
383 dada 14 74 mësojmë serbisht
384 nuki 14 74 učimo albanski
385 nuki 14 74 učimo albanski
386 nuki 14 74 učimo albanski
387 nuki 14 74 učimo albanski
388 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
389 arta 14 75 mësojmë serbisht
390 Isidora 14 75 učimo albanski
391 der 14 75 mësojmë serbisht
392 Stefan Veljković 14 75 učimo albanski
393 nuki 14 76 učimo albanski
394 nuki 14 76 učimo albanski
395 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
396 omer 14 76 učimo albanski
397 nuki 14 76 učimo albanski
398 omer 14 76 učimo albanski
399 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
400 nuki 14 76 učimo albanski
401 nuki 14 77 učimo albanski
402 sisi 14 77 mësojmë serbisht
403 nuki 14 77 učimo albanski
404 nuki 14 77 učimo albanski
405 nuki 14 77 učimo albanski
406 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
407 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
408 nuki 14 78 učimo albanski
409 erd 14 78 mësojmë serbisht
410 sada 14 78 mësojmë serbisht
411 nuki 14 78 učimo albanski
412 omer 14 79 učimo albanski
413 arta 14 79 mësojmë serbisht
414 sibi 14 79 mësojmë serbisht
415 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
416 nuki 14 79 učimo albanski
417 omer 14 79 učimo albanski
418 nuki 14 79 učimo albanski
419 arta 14 79 mësojmë serbisht
420 nuridin 14 79 učimo albanski
421 nuridin 14 79 učimo albanski
422 sew 14 80 mësojmë serbisht
423 arta 14 80 mësojmë serbisht
424 nuki 14 80 učimo albanski
425 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
426 Emir 14 80 mësojmë serbisht
427 omer 14 80 učimo albanski
428 omer 14 80 učimo albanski
429 nuridin 14 80 učimo albanski
430 arta 14 80 mësojmë serbisht
431 omer 14 80 učimo albanski
432 nuki 14 80 učimo albanski
433 omer 14 80 učimo albanski
434 nuridin 14 80 učimo albanski
435 nuki 14 81 učimo albanski
436 mer 14 81 mësojmë serbisht
437 dsda 14 81 mësojmë serbisht
438 nuki 14 81 učimo albanski
439 omer 14 82 učimo albanski
440 Linda 14 82 mësojmë serbisht
441 omer 14 82 učimo albanski
442 ver 14 82 mësojmë serbisht
443 nuki 14 82 učimo albanski
444 liu 14 82 mësojmë serbisht
445 nuridin 14 82 učimo albanski
446 nuridin 14 82 učimo albanski
447 64156 14 82 mësojmë serbisht
448 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
449 nuki 14 82 učimo albanski
450 Elona 14 82 mësojmë serbisht
451 arta 14 83 mësojmë serbisht
452 wes 14 83 mësojmë serbisht
453 arta 14 83 mësojmë serbisht
454 omer 14 83 učimo albanski
455 omer 14 83 učimo albanski
456 nuki 14 83 učimo albanski
457 nuki 14 83 učimo albanski
458 nuki 14 83 učimo albanski
459 arta 14 83 mësojmë serbisht
460 arta 14 83 mësojmë serbisht
461 nuridin 14 83 učimo albanski
462 arta 14 83 mësojmë serbisht
463 nuridin 14 83 učimo albanski
464 Samir 14 83 mësojmë serbisht
465 nuki 14 83 učimo albanski
466 lia 14 83 mësojmë serbisht
467 baki 14 84 mësojmë serbisht
468 sisi 14 84 mësojmë serbisht
469 omer 14 84 učimo albanski
470 lala 14 84 mësojmë serbisht
471 arta 14 84 mësojmë serbisht
472 lia 14 84 mësojmë serbisht
473 arta 14 84 mësojmë serbisht
474 omer 14 84 učimo albanski
475 omer 14 84 učimo albanski
476 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
477 baki 14 84 mësojmë serbisht
478 omer 14 84 učimo albanski
479 kum 14 84 mësojmë serbisht
480 nuki 14 85 učimo albanski
481 nuki 14 85 učimo albanski
482 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
483 nuki 14 86 učimo albanski
484 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
485 nuki 14 86 učimo albanski
486 omer 14 86 učimo albanski
487 Berna 14 86 mësojmë serbisht
488 nuki 14 86 učimo albanski
489 nuki 14 86 učimo albanski
490 omer 14 86 učimo albanski
491 sis 14 86 mësojmë serbisht
492 omer 14 86 učimo albanski
493 nuki 14 86 učimo albanski
494 sed 14 86 mësojmë serbisht
495 lim 14 86 mësojmë serbisht
496 nuki 14 86 učimo albanski
497 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
498 omer 14 87 učimo albanski
499 nuki 14 87 učimo albanski
500 ber 14 87 mësojmë serbisht
501 nuki 14 87 učimo albanski
502 omer 14 87 učimo albanski
503 nuki 14 88 učimo albanski
504 siis 14 88 učimo albanski
505 arta 14 88 mësojmë serbisht
506 nuki 14 88 učimo albanski
507 nuki 14 88 učimo albanski
508 nuki 14 88 učimo albanski
509 Berna 14 88 mësojmë serbisht
510 lia 14 89 mësojmë serbisht
511 Berna 14 89 mësojmë serbisht
512 arta 14 89 mësojmë serbisht
513 arta 14 89 mësojmë serbisht
514 swe 14 89 mësojmë serbisht
515 nuridin 14 90 učimo albanski
516 nuki 14 90 učimo albanski
517 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
518 omer 14 90 učimo albanski
519 nuki 14 90 mësojmë serbisht
520 nuki 14 90 mësojmë serbisht
521 nuridin 14 90 učimo albanski
522 sew 14 90 mësojmë serbisht
523 klme 14 90 mësojmë serbisht
524 nuki 14 90 učimo albanski
525 xes 14 90 mësojmë serbisht
526 omer 14 90 učimo albanski
527 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
528 omer 14 91 učimo albanski
529 omer 14 91 učimo albanski
530 nuki 14 91 učimo albanski
531 nuki 14 91 učimo albanski
532 saq 14 92 mësojmë serbisht
533 Berna 14 92 mësojmë serbisht
534 4589 14 92 mësojmë serbisht
535 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
536 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
537 liu 14 92 mësojmë serbisht
538 toni 14 93 mësojmë serbisht
539 aaa 14 93 mësojmë serbisht
540 nuki 14 93 učimo albanski
541 lin 14 93 mësojmë serbisht
542 nuki 14 93 učimo albanski
543 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
544 arta 14 93 mësojmë serbisht
545 lia 14 94 učimo albanski
546 arta 14 94 mësojmë serbisht
547 wed 14 94 mësojmë serbisht
548 artan 14 94 mësojmë serbisht
549 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
550 arta 14 95 mësojmë serbisht
551 Arta 14 95 mësojmë serbisht
552 wqa 14 96 mësojmë serbisht
553 xcxc 14 96 mësojmë serbisht
554 kun 14 96 mësojmë serbisht
555 omer 14 97 učimo albanski
556 ada 14 97 mësojmë serbisht
557 sed 14 97 mësojmë serbisht
558 era 14 97 mësojmë serbisht
559 omer 14 97 učimo albanski
560 sew 14 98 mësojmë serbisht
561 des 14 99 mësojmë serbisht
562 omer 14 100 učimo albanski
563 omer 14 100 učimo albanski
564 Arta 14 101 mësojmë serbisht
565 nuki 14 102 učimo albanski
566 des 14 102 mësojmë serbisht
567 nuki 14 102 učimo albanski
568 LIA 14 103 mësojmë serbisht
569 Arta 14 104 mësojmë serbisht
570 sed 14 104 mësojmë serbisht
571 lia 14 104 mësojmë serbisht
572 aqq 14 104 mësojmë serbisht
573 fsa 14 105 mësojmë serbisht
574 Lia 14 106 mësojmë serbisht
575 Berna 14 106 mësojmë serbisht
576 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
577 arta 14 109 mësojmë serbisht
578 sada 14 112 mësojmë serbisht
579 sea 14 113 mësojmë serbisht
580 arta 14 115 mësojmë serbisht
581 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
582 Miu 13 45 učimo albanski
583 ibish 13 46 mësojmë serbisht
584 MEHMET 13 46 učimo albanski
585 Haha 13 49 mësojmë serbisht
586 Lpo 13 50 učimo albanski
587 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
588 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
589 MEHMET 13 50 mësojmë serbisht
590 Kata 13 51 učimo albanski
591 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
592 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
593 MEHMET 13 53 učimo albanski
594 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
595 Maja 13 54 učimo albanski
596 Maja 13 54 učimo albanski
597 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
598 yllka 13 54 mësojmë serbisht
599 Lui 13 55 učimo albanski
600 Mehmet 13 55 učimo albanski
601 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
602 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
603 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
604 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
605 Kemal Hadzagic 13 57 učimo albanski
606 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
607 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
608 omer 13 58 učimo albanski
609 omer 13 58 učimo albanski
610 Jakub 13 58 učimo albanski
611 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
612 Ena 13 59 učimo albanski
613 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
614 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
615 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
616 Fortesa 13 60 mësojmë serbisht
617 Linda 13 60 mësojmë serbisht
618 Linda 13 60 mësojmë serbisht
619 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
620 Soup 13 62 učimo albanski
621 MEHMET 13 62 učimo albanski
622 Miko 13 62 mësojmë serbisht
623 mehmet 13 62 učimo albanski
624 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
625 nuki 13 63 učimo albanski
626 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
627 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
628 Aha 13 63 mësojmë serbisht
629 Abs 13 63 mësojmë serbisht
630 nuki 13 63 učimo albanski
631 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
632 Uzt 13 63 učimo albanski
633 nuki 13 64 učimo albanski
634 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
635 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
636 Abc 13 64 mësojmë serbisht
637 nuki 13 64 učimo albanski
638 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
639 Popo 13 65 učimo albanski
640 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
641 Dua 13 65 učimo albanski
642 mehmet 13 65 učimo albanski
643 nuki 13 65 učimo albanski
644 Linda 13 65 mësojmë serbisht
645 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
646 dsd 13 65 mësojmë serbisht
647 nuki 13 65 učimo albanski
648 Dua 13 65 učimo albanski
649 nuridin 13 65 učimo albanski
650 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
651 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
652 nuridin 13 65 učimo albanski
653 Absd 13 66 mësojmë serbisht
654 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
655 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
656 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
657 mehmet 13 66 učimo albanski
658 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
659 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
660 Ena 13 66 učimo albanski
661 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
662 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
663 nuki 13 67 učimo albanski
664 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
665 nuki 13 67 učimo albanski
666 Plo 13 67 učimo albanski
667 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
668 Dua 13 68 učimo albanski
669 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
670 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
671 Maja 13 68 učimo albanski
672 nuki 13 68 učimo albanski
673 nuki 13 68 učimo albanski
674 Abc 13 68 mësojmë serbisht
675 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
676 aaa 13 68 mësojmë serbisht
677 nuki 13 68 učimo albanski
678 dadas 13 68 mësojmë serbisht
679 nuki 13 68 učimo albanski
680 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
681 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
682 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
683 Anc 13 69 mësojmë serbisht
684 Dua 13 69 učimo albanski
685 Uran 13 69 mësojmë serbisht
686 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
687 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
688 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
689 Dea 13 69 učimo albanski
690 joca 13 69 učimo albanski
691 Banad 13 70 mësojmë serbisht
692 Kemal Hadzagic 13 70 učimo albanski
693 nuki 13 70 učimo albanski
694 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
695 Linda 13 70 mësojmë serbisht
696 nuki 13 70 učimo albanski
697 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
698 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
699 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
700 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
701 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
702 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
703 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
704 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
705 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
706 nuki 13 71 mësojmë serbisht
707 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
708 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
709 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
710 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
711 igor 13 71 učimo albanski
712 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
713 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
714 nuki 13 71 mësojmë serbisht
715 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
716 mehmet 13 71 učimo albanski
717 Opela 13 72 učimo albanski
718 Banana 13 72 mësojmë serbisht
719 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
720 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
721 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
722 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
723 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
724 Dua 13 72 učimo albanski
725 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
726 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
727 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
728 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
729 nuki 13 72 učimo albanski
730 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
731 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
732 nuki 13 72 učimo albanski
733 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
734 Linda 13 72 mësojmë serbisht
735 Ime 13 72 mësojmë serbisht
736 Dea 13 73 učimo albanski
737 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
738 nuki 13 73 učimo albanski
739 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
740 Nans 13 73 mësojmë serbisht
741 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
742 Linda 13 73 mësojmë serbisht
743 nuki 13 73 učimo albanski
744 Dea 13 73 učimo albanski
745 nuki 13 73 učimo albanski
746 Kemal Hadzagic 13 73 učimo albanski
747 nuki 13 73 učimo albanski
748 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
749 nuki 13 73 učimo albanski
750 nuki 13 73 učimo albanski
751 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
752 nuki 13 73 učimo albanski
753 nuki 13 73 učimo albanski
754 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
755 nuki 13 73 učimo albanski
756 Babs 13 73 mësojmë serbisht
757 Arta 13 73 mësojmë serbisht
758 nuki 13 73 učimo albanski
759 Melida 13 74 učimo albanski
760 Dea 13 74 učimo albanski
761 ccd 13 74 mësojmë serbisht
762 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
763 Lupa 13 74 učimo albanski
764 niti 13 74 mësojmë serbisht
765 Rim 13 74 mësojmë serbisht
766 Linda 13 74 mësojmë serbisht
767 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
768 sada 13 74 mësojmë serbisht
769 Linda 13 75 mësojmë serbisht
770 nuki 13 75 učimo albanski
771 nuki 13 75 učimo albanski
772 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
773 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
774 nuki 13 75 učimo albanski
775 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
776 omer 13 75 učimo albanski
777 nuki 13 75 učimo albanski
778 nuki 13 75 učimo albanski
779 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
780 ssm 13 75 mësojmë serbisht
781 ads 13 75 mësojmë serbisht
782 saq 13 75 mësojmë serbisht
783 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
784 Dua 13 75 učimo albanski
785 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
786 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
787 Fortesa 13 75 mësojmë serbisht
788 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
789 nuki 13 75 učimo albanski
790 Abc 13 75 mësojmë serbisht
791 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
792 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
793 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
794 nuki 13 75 učimo albanski
795 Linda 13 75 mësojmë serbisht
796 nuki 13 75 učimo albanski
797 nuki 13 75 učimo albanski
798 nuki 13 75 učimo albanski
799 Fortesa 13 75 mësojmë serbisht
800 sada 13 76 mësojmë serbisht
801 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
802 nuki 13 76 učimo albanski
803 nuki 13 76 učimo albanski
804 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
805 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
806 sed 13 76 mësojmë serbisht
807 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
808 nuki 13 76 učimo albanski
809 omer 13 76 učimo albanski
810 omer 13 76 učimo albanski
811 nuki 13 76 učimo albanski
812 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
813 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
814 nuridin 13 77 učimo albanski
815 nuki 13 77 učimo albanski
816 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
817 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
818 Dua 13 77 učimo albanski
819 lala 13 77 mësojmë serbisht
820 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
821 nuki 13 77 učimo albanski
822 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
823 nuki 13 77 učimo albanski
824 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
825 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
826 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
827 lala 13 77 mësojmë serbisht
828 nuki 13 77 učimo albanski
829 nuridin 13 77 učimo albanski
830 omer 13 77 učimo albanski
831 Albini 13 77 mësojmë serbisht
832 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
833 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
834 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
835 arta 13 77 mësojmë serbisht
836 omer 13 77 učimo albanski
837 Babd 13 77 mësojmë serbisht
838 nuki 13 77 učimo albanski
839 nuki 13 77 učimo albanski
840 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
841 niti 13 78 mësojmë serbisht
842 emri 13 78 mësojmë serbisht
843 nuki 13 78 učimo albanski
844 Ena 13 78 učimo albanski
845 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
846 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
847 Berna 13 78 mësojmë serbisht
848 nuki 13 78 učimo albanski
849 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
850 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
851 nuki 13 78 učimo albanski
852 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
853 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
854 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
855 nuki 13 78 učimo albanski
856 king legend 13 79 mësojmë serbisht
857 Maja 13 79 učimo albanski
858 DES 13 79 mësojmë serbisht
859 nuki 13 79 učimo albanski
860 nuki 13 79 učimo albanski
861 Hej 13 79 mësojmë serbisht
862 nuki 13 79 učimo albanski
863 nuki 13 79 učimo albanski
864 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
865 nuki 13 79 učimo albanski
866 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
867 nuki 13 79 učimo albanski
868 nuki 13 79 učimo albanski
869 nuki 13 79 učimo albanski
870 nuki 13 79 učimo albanski
871 Dua 13 79 učimo albanski
872 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
873 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
874 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
875 nuki 13 79 učimo albanski
876 Melida 13 80 učimo albanski
877 nuki 13 80 učimo albanski
878 Isa 13 80 mësojmë serbisht
879 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
880 SED 13 80 mësojmë serbisht
881 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
882 Vis 13 80 mësojmë serbisht
883 Vis 13 80 mësojmë serbisht
884 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
885 Dua 13 80 učimo albanski
886 sisi 13 80 mësojmë serbisht
887 Dea 13 80 učimo albanski
888 Vis 13 80 mësojmë serbisht
889 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
890 nuki 13 80 učimo albanski
891 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
892 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
893 nuki 13 81 učimo albanski
894 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
895 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
896 omer 13 81 učimo albanski
897 nuki 13 81 učimo albanski
898 omer 13 81 učimo albanski
899 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
900 nuki 13 81 učimo albanski
901 nuki 13 81 učimo albanski
902 omer 13 81 učimo albanski
903 anela 13 81 učimo albanski
904 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
905 nuki 13 81 učimo albanski
906 omer 13 81 učimo albanski
907 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
908 lala 13 81 mësojmë serbisht
909 nuki 13 81 učimo albanski
910 Melida 13 81 učimo albanski
911 Alma 13 81 mësojmë serbisht
912 arta 13 82 mësojmë serbisht
913 Linda 13 82 mësojmë serbisht
914 nuki 13 82 učimo albanski
915 lIA 13 82 mësojmë serbisht
916 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
917 nuki 13 82 učimo albanski
918 ewa 13 82 mësojmë serbisht
919 AWE 13 82 mësojmë serbisht
920 arta 13 82 učimo albanski
921 nuki 13 82 učimo albanski
922 Tina 13 82 mësojmë serbisht
923 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
924 nuki 13 82 učimo albanski
925 Bella 13 82 mësojmë serbisht
926 SWE 13 82 mësojmë serbisht
927 Melida 13 83 učimo albanski
928 nuki 13 83 učimo albanski
929 nuki 13 83 učimo albanski
930 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
931 Linda 13 83 mësojmë serbisht
932 Lena 13 83 učimo albanski
933 nuki 13 83 učimo albanski
934 nuki 13 83 mësojmë serbisht
935 sew 13 83 mësojmë serbisht
936 nuki 13 83 učimo albanski
937 Arta 13 83 mësojmë serbisht
938 Dina 13 83 učimo albanski
939 swe 13 83 mësojmë serbisht
940 nuki 13 83 mësojmë serbisht
941 nuki 13 84 učimo albanski
942 Melida 13 84 učimo albanski
943 omer 13 84 učimo albanski
944 Marija 13 84 mësojmë serbisht
945 nuki 13 84 mësojmë serbisht
946 nuki 13 84 mësojmë serbisht
947 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
948 nuki 13 84 učimo albanski
949 Dua 13 84 učimo albanski
950 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
951 omer 13 84 učimo albanski
952 omer 13 84 učimo albanski
953 omer 13 84 učimo albanski
954 omer 13 84 učimo albanski
955 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
956 omer 13 84 učimo albanski
957 arta 13 84 mësojmë serbisht
958 omer 13 85 učimo albanski
959 nuridin 13 85 učimo albanski
960 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
961 omer 13 85 učimo albanski
962 nuki 13 85 učimo albanski
963 Ena 13 85 učimo albanski
964 nuki 13 85 učimo albanski
965 nuki 13 85 mësojmë serbisht
966 nuki 13 85 mësojmë serbisht
967 omer 13 85 učimo albanski
968 Dua 13 85 učimo albanski
969 akur 13 85 mësojmë serbisht
970 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
971 Dua 13 85 učimo albanski
972 Dua 13 85 učimo albanski
973 Jkk 13 85 učimo albanski
974 omer 13 85 učimo albanski
975 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
976 nuridin 13 85 učimo albanski
977 Samir 13 85 mësojmë serbisht
978 nuki 13 86 mësojmë serbisht
979 Berna 13 86 mësojmë serbisht
980 nuki 13 86 učimo albanski
981 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
982 sisi 13 86 mësojmë serbisht
983 nuki 13 86 učimo albanski
984 majda 13 86 mësojmë serbisht
985 joca 13 86 učimo albanski
986 aaa 13 86 mësojmë serbisht
987 majda 13 86 mësojmë serbisht
988 nuki 13 86 mësojmë serbisht
989 LEO 13 86 mësojmë serbisht
990 nuki 13 87 učimo albanski
991 omer 13 87 učimo albanski
992 nuki 13 87 učimo albanski
993 nuki 13 87 učimo albanski
994 nuki 13 87 učimo albanski
995 nuridin 13 87 učimo albanski
996 nuridin 13 87 učimo albanski
997 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
998 omer 13 87 učimo albanski
999 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1000 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1001 nuki 13 87 učimo albanski
1002 nuki 13 87 učimo albanski
1003 Lena 13 87 učimo albanski
1004 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1005 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1006 Dua 13 87 učimo albanski
1007 SED 13 87 mësojmë serbisht
1008 nuki 13 87 učimo albanski
1009 nuki 13 87 učimo albanski
1010 awe 13 87 mësojmë serbisht
1011 Ena 13 87 učimo albanski
1012 omer 13 88 učimo albanski
1013 Melida 13 88 učimo albanski
1014 omer 13 88 učimo albanski
1015 liu 13 88 učimo albanski
1016 omer 13 88 učimo albanski
1017 nuki 13 88 učimo albanski
1018 luka 13 88 učimo albanski
1019 nuki 13 88 učimo albanski
1020 omer 13 88 učimo albanski
1021 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1022 omer 13 88 učimo albanski
1023 omer 13 88 učimo albanski
1024 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1025 nuki 13 89 učimo albanski
1026 nuki 13 89 učimo albanski
1027 nuki 13 89 učimo albanski
1028 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1029 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1030 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1031 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1032 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1033 sed 13 89 mësojmë serbisht
1034 nuki 13 89 učimo albanski
1035 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1036 nuki 13 89 učimo albanski
1037 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1038 nuki 13 89 učimo albanski
1039 Melida 13 89 učimo albanski
1040 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1041 nuki 13 89 učimo albanski
1042 sed 13 89 mësojmë serbisht
1043 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1044 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1045 nuki 13 89 učimo albanski
1046 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1047 omer 13 90 učimo albanski
1048 nuki 13 90 učimo albanski
1049 Melida 13 90 učimo albanski
1050 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1051 nuki 13 90 učimo albanski
1052 nuki 13 90 učimo albanski
1053 Dea 13 90 učimo albanski
1054 nuki 13 90 učimo albanski
1055 575 13 90 mësojmë serbisht
1056 faton 13 90 mësojmë serbisht
1057 omer 13 90 učimo albanski
1058 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1059 DER 13 90 mësojmë serbisht
1060 mehmet 13 90 učimo albanski
1061 Dua 13 90 učimo albanski
1062 une 13 91 mësojmë serbisht
1063 arta 13 91 mësojmë serbisht
1064 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1065 nuki 13 91 učimo albanski
1066 nuki 13 91 učimo albanski
1067 Louise 13 91 mësojmë serbisht
1068 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1069 keka 13 92 mësojmë serbisht
1070 0202 13 92 mësojmë serbisht
1071 nuridin 13 92 učimo albanski
1072 ers 13 92 mësojmë serbisht
1073 nuridin 13 92 učimo albanski
1074 ane 13 93 učimo albanski
1075 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1076 wer 13 93 učimo albanski
1077 nuki 13 94 učimo albanski
1078 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1079 Viki 13 94 učimo albanski
1080 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1081 nuridin 13 94 učimo albanski
1082 nuridin 13 94 učimo albanski
1083 Viki 13 94 učimo albanski
1084 sed 13 94 mësojmë serbisht
1085 nuki 13 94 učimo albanski
1086 anela 13 94 učimo albanski
1087 nuki 13 94 učimo albanski
1088 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1089 sed 13 94 mësojmë serbisht
1090 nuki 13 94 učimo albanski
1091 Viki 13 94 učimo albanski
1092 awe 13 95 mësojmë serbisht
1093 wes 13 96 mësojmë serbisht
1094 sed 13 96 mësojmë serbisht
1095 omer 13 97 učimo albanski
1096 arta 13 97 mësojmë serbisht
1097 nurce 13 97 učimo albanski
1098 omer 13 97 učimo albanski
1099 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1100 nurce 13 97 učimo albanski
1101 nuki 13 97 učimo albanski
1102 der 13 97 mësojmë serbisht
1103 nuki 13 97 učimo albanski
1104 nuki 13 98 učimo albanski
1105 nuki 13 98 učimo albanski
1106 nuki 13 98 učimo albanski
1107 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1108 nuki 13 98 učimo albanski
1109 arta 13 98 mësojmë serbisht
1110 fds 13 98 mësojmë serbisht
1111 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1112 hre 13 99 učimo albanski
1113 srw 13 99 mësojmë serbisht
1114 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1115 liu 13 99 mësojmë serbisht
1116 nuki 13 100 učimo albanski
1117 nuki 13 100 učimo albanski
1118 dea 13 100 mësojmë serbisht
1119 sew 13 100 mësojmë serbisht
1120 lia 13 100 mësojmë serbisht
1121 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1122 lia 13 101 mësojmë serbisht
1123 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1124 omer 13 102 učimo albanski
1125 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1126 omer 13 102 učimo albanski
1127 anela 13 102 učimo albanski
1128 lia 13 102 mësojmë serbisht
1129 Krešo 13 102 učimo albanski
1130 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1131 sem 13 102 mësojmë serbisht
1132 nuki 13 103 učimo albanski
1133 nuki 13 103 učimo albanski
1134 anela 13 103 učimo albanski
1135 der 13 103 mësojmë serbisht
1136 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1137 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1138 lia 13 105 mësojmë serbisht
1139 liu 13 105 mësojmë serbisht
1140 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1141 vanja 13 106 učimo albanski
1142 lia 13 106 mësojmë serbisht
1143 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1144 sew 13 107 mësojmë serbisht
1145 Bujar 13 107 mësojmë serbisht
1146 lio 13 107 mësojmë serbisht
1147 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1148 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1149 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1150 zoja 13 111 mësojmë serbisht
1151 erd 13 112 mësojmë serbisht
1152 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1153 Bujar Zaimi 13 112 mësojmë serbisht
1154 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1155 Buki 13 114 mësojmë serbisht
1156 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
1157 lia 13 115 mësojmë serbisht
1158 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1159 emina 13 120 mësojmë serbisht
1160 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1161 asra 13 120 mësojmë serbisht
1162 arta 13 120 mësojmë serbisht
1163 Sicko 13 120 učimo albanski
1164 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1165 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1166 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1167 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1168 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
1169 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1170 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1171 Miki 12 56 učimo albanski
1172 nuki 12 56 učimo albanski
1173 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
1174 nuki 12 56 učimo albanski
1175 Bajrami 12 57 učimo albanski
1176 viki 12 57 učimo albanski
1177 Dua 12 58 učimo albanski
1178 Maja 12 58 učimo albanski
1179 Lpo 12 58 učimo albanski
1180 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
1181 nuki 12 59 učimo albanski
1182 Maja 12 59 učimo albanski
1183 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
1184 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
1185 nuki 12 59 učimo albanski
1186 nuki 12 59 učimo albanski
1187 nuki 12 59 učimo albanski
1188 nuki 12 60 učimo albanski
1189 nuki 12 60 učimo albanski
1190 filip dimic 12 60 učimo albanski
1191 Lap 12 60 učimo albanski
1192 nuki 12 60 učimo albanski
1193 nuki 12 60 učimo albanski
1194 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1195 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
1196 Linda 12 61 mësojmë serbisht
1197 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
1198 nuridin 12 61 učimo albanski
1199 nuridin 12 61 učimo albanski
1200 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
1201 Dua 12 62 učimo albanski
1202 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
1203 Lua 12 62 učimo albanski
1204 memo 12 62 učimo albanski
1205 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
1206 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
1207 Maja 12 63 učimo albanski
1208 Maja 12 63 učimo albanski
1209 Dea 12 63 učimo albanski
1210 mehmet 12 63 učimo albanski
1211 Linda 12 64 mësojmë serbisht
1212 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
1213 Maja 12 64 učimo albanski
1214 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
1215 Abc 12 64 mësojmë serbisht
1216 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
1217 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
1218 Maja 12 65 učimo albanski
1219 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
1220 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
1221 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
1222 Anc 12 65 mësojmë serbisht
1223 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
1224 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
1225 Maja 12 65 učimo albanski
1226 Maja 12 66 učimo albanski
1227 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
1228 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
1229 Maja 12 66 učimo albanski
1230 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
1231 nuki 12 67 učimo albanski
1232 Maja 12 67 učimo albanski
1233 Maja 12 67 učimo albanski
1234 Maja 12 67 učimo albanski
1235 Posta 12 67 učimo albanski
1236 Pol 12 67 učimo albanski
1237 Asyy 12 67 učimo albanski
1238 nuki 12 67 učimo albanski
1239 nuki 12 67 učimo albanski
1240 nuki 12 67 učimo albanski
1241 MEHMET 12 67 učimo albanski
1242 nuki 12 68 učimo albanski
1243 omer 12 68 učimo albanski
1244 Granit 12 68 mësojmë serbisht
1245 Area 12 68 učimo albanski
1246 Linda 12 68 mësojmë serbisht
1247 omer 12 68 učimo albanski
1248 nuki 12 68 učimo albanski
1249 Linda 12 68 mësojmë serbisht
1250 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
1251 Plkj 12 68 učimo albanski
1252 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
1253 Abn 12 68 mësojmë serbisht
1254 teuta 12 68 mësojmë serbisht
1255 faton 12 69 mësojmë serbisht
1256 nuki 12 69 učimo albanski
1257 nuki 12 69 učimo albanski
1258 nuki 12 69 učimo albanski
1259 Maja 12 69 učimo albanski
1260 nuki 12 69 učimo albanski
1261 nuki 12 69 učimo albanski
1262 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
1263 nuki 12 69 učimo albanski
1264 Eda 12 69 mësojmë serbisht
1265 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
1266 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
1267 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
1268 Maja 12 70 učimo albanski
1269 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
1270 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
1271 nuki 12 71 učimo albanski
1272 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
1273 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
1274 Abs 12 71 mësojmë serbisht
1275 nuridin 12 71 učimo albanski
1276 riti 12 71 mësojmë serbisht
1277 arta 12 71 mësojmë serbisht
1278 Ena 12 71 učimo albanski
1279 Yaser 12 71 učimo albanski
1280 Emir 12 71 mësojmë serbisht
1281 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
1282 Dea 12 71 učimo albanski
1283 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
1284 nuki 12 71 učimo albanski
1285 Asd 12 71 mësojmë serbisht
1286 nuki 12 71 učimo albanski
1287 scs 12 71 mësojmë serbisht
1288 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
1289 Miki 12 71 učimo albanski
1290 nuki 12 71 učimo albanski
1291 Linda 12 71 mësojmë serbisht
1292 nuki 12 71 učimo albanski
1293 nuki 12 71 učimo albanski
1294 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
1295 nuridin 12 71 učimo albanski
1296 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
1297 nuridin 12 72 učimo albanski
1298 nuridin 12 72 učimo albanski
1299 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
1300 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
1301 nuki 12 72 učimo albanski
1302 Utak 12 72 mësojmë serbisht
1303 Utak 12 72 mësojmë serbisht
1304 Linda 12 72 mësojmë serbisht
1305 Meka 12 72 učimo albanski
1306 nuki 12 72 učimo albanski
1307 Maja 12 72 učimo albanski
1308 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
1309 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
1310 Dye 12 72 učimo albanski
1311 nuki 12 72 učimo albanski
1312 nuki 12 72 učimo albanski
1313 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
1314 Maja 12 73 učimo albanski
1315 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
1316 nuki 12 73 učimo albanski
1317 Abc 12 73 mësojmë serbisht
1318 Pol 12 73 učimo albanski
1319 nuki 12 73 učimo albanski
1320 neša 12 73 učimo albanski
1321 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
1322 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
1323 Linda 12 73 mësojmë serbisht
1324 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
1325 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
1326 arta 12 73 mësojmë serbisht
1327 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
1328 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
1329 omer 12 74 učimo albanski
1330 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
1331 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
1332 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
1333 nuki 12 74 učimo albanski
1334 Afr 12 74 mësojmë serbisht
1335 Abc 12 74 mësojmë serbisht
1336 omer 12 74 učimo albanski
1337 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
1338 Ena 12 74 učimo albanski
1339 Dua 12 74 učimo albanski
1340 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
1341 nuki 12 74 učimo albanski
1342 Granit 12 74 mësojmë serbisht
1343 Edin 12 74 učimo albanski
1344 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
1345 Granit 12 74 mësojmë serbisht
1346 Dua 12 74 učimo albanski
1347 Dua 12 75 učimo albanski
1348 Dua 12 75 učimo albanski
1349 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
1350 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
1351 nuki 12 75 učimo albanski
1352 omer 12 75 učimo albanski
1353 nuki 12 75 učimo albanski
1354 Nina 12 75 mësojmë serbisht
1355 nuki 12 75 učimo albanski
1356 Dua 12 75 učimo albanski
1357 anela 12 75 učimo albanski
1358 nuki 12 75 učimo albanski
1359 omer 12 75 učimo albanski
1360 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
1361 nuki 12 75 učimo albanski
1362 nuki 12 75 učimo albanski
1363 Abc 12 75 mësojmë serbisht
1364 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
1365 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
1366 Gaz 12 75 učimo albanski
1367 aca 12 75 učimo albanski
1368 sss 12 75 mësojmë serbisht
1369 Tito 12 76 učimo albanski
1370 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
1371 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
1372 Abc 12 76 mësojmë serbisht
1373 Melida 12 76 učimo albanski
1374 lala 12 76 mësojmë serbisht
1375 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
1376 nuki 12 76 učimo albanski
1377 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
1378 Dasani 12 76 učimo albanski
1379 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
1380 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
1381 nuki 12 76 učimo albanski
1382 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
1383 lorida 12 77 mësojmë serbisht
1384 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
1385 nuki 12 77 učimo albanski
1386 nuki 12 77 učimo albanski
1387 nuki 12 77 učimo albanski
1388 omer 12 77 učimo albanski
1389 nuki 12 77 učimo albanski
1390 Kika 12 77 učimo albanski
1391 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
1392 545154 12 77 mësojmë serbisht
1393 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
1394 nuki 12 77 učimo albanski
1395 faton 12 77 mësojmë serbisht
1396 nuki 12 77 učimo albanski
1397 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
1398 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
1399 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
1400 nuki 12 77 učimo albanski
1401 Tina 12 77 mësojmë serbisht
1402 nuki 12 77 učimo albanski
1403 nuki 12 77 učimo albanski
1404 nuki 12 77 učimo albanski
1405 nuki 12 77 učimo albanski
1406 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
1407 nuki 12 77 učimo albanski
1408 Dua 12 77 učimo albanski
1409 nuki 12 77 učimo albanski
1410 nuki 12 77 učimo albanski
1411 Dua 12 77 učimo albanski
1412 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
1413 omer 12 77 učimo albanski
1414 Marija 12 77 učimo albanski
1415 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
1416 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
1417 nuki 12 78 mësojmë serbisht
1418 nuki 12 78 učimo albanski
1419 Dua 12 78 učimo albanski
1420 nuki 12 78 mësojmë serbisht
1421 nuridin 12 78 učimo albanski
1422 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
1423 niti 12 78 mësojmë serbisht
1424 nuridin 12 78 učimo albanski
1425 Dua 12 78 učimo albanski
1426 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
1427 Zulo 12 78 učimo albanski
1428 Linda 12 78 mësojmë serbisht
1429 nuki 12 78 učimo albanski
1430 nuki 12 78 učimo albanski
1431 nuki 12 78 učimo albanski
1432 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
1433 Abc 12 79 mësojmë serbisht
1434 Oki 12 79 mësojmë serbisht
1435 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
1436 nuki 12 79 učimo albanski
1437 Oki 12 79 mësojmë serbisht
1438 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
1439 nuki 12 79 učimo albanski
1440 Dua 12 79 učimo albanski
1441 Dea 12 79 učimo albanski
1442 Maja 12 79 učimo albanski
1443 nuki 12 79 učimo albanski
1444 Linda 12 79 mësojmë serbisht
1445 nuki 12 79 učimo albanski
1446 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
1447 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
1448 memo 12 79 učimo albanski
1449 Linda 12 79 mësojmë serbisht
1450 nuki 12 80 učimo albanski
1451 nuki 12 80 učimo albanski
1452 Dea 12 80 učimo albanski
1453 Dea 12 80 mësojmë serbisht
1454 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
1455 omer 12 80 učimo albanski
1456 nuki 12 80 učimo albanski
1457 omer 12 80 učimo albanski
1458 Abc 12 80 mësojmë serbisht
1459 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
1460 DER 12 80 mësojmë serbisht
1461 nuki 12 80 učimo albanski
1462 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
1463 nuki 12 80 učimo albanski
1464 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
1465 nuki 12 80 učimo albanski
1466 Hjj 12 81 učimo albanski
1467 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
1468 nuki 12 81 učimo albanski
1469 Jasmina 12 81 učimo albanski
1470 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
1471 nuki 12 81 mësojmë serbisht
1472 nuki 12 81 učimo albanski
1473 nuki 12 81 učimo albanski
1474 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
1475 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
1476 anela 12 81 učimo albanski
1477 nuridin 12 81 učimo albanski
1478 nuki 12 81 učimo albanski
1479 nuki 12 81 učimo albanski
1480 nuki 12 81 učimo albanski
1481 nuki 12 81 učimo albanski
1482 nuki 12 81 učimo albanski
1483 Melida 12 81 učimo albanski
1484 nuki 12 81 učimo albanski
1485 nuki 12 81 učimo albanski
1486 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
1487 nuridin 12 81 učimo albanski
1488 nuki 12 81 mësojmë serbisht
1489 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
1490 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
1491 nuki 12 81 učimo albanski
1492 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
1493 nuki 12 81 učimo albanski
1494 Dua 12 81 učimo albanski
1495 Lena 12 82 učimo albanski
1496 nuki 12 82 učimo albanski
1497 SED 12 82 mësojmë serbisht
1498 liu 12 82 mësojmë serbisht
1499 omer 12 82 učimo albanski
1500 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
1501 Maja 12 82 učimo albanski
1502 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
1503 nuki 12 82 učimo albanski
1504 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
1505 sed 12 82 mësojmë serbisht
1506 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
1507 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
1508 asd 12 82 učimo albanski
1509 Dea 12 82 učimo albanski
1510 omer 12 82 učimo albanski
1511 omer 12 82 učimo albanski
1512 nuki 12 82 učimo albanski
1513 nuki 12 82 učimo albanski
1514 Linda 12 82 mësojmë serbisht
1515 Dua 12 82 učimo albanski
1516 omer 12 82 učimo albanski
1517 nuki 12 82 učimo albanski
1518 nuki 12 82 učimo albanski
1519 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
1520 nuki 12 83 učimo albanski
1521 Melida 12 83 učimo albanski
1522 Afri 12 83 mësojmë serbisht
1523 Melida 12 83 učimo albanski
1524 Dina 12 83 učimo albanski
1525 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
1526 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
1527 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
1528 Festa 12 83 mësojmë serbisht
1529 Kika 12 83 učimo albanski
1530 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
1531 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
1532 omer 12 83 učimo albanski
1533 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
1534 nuki 12 83 učimo albanski
1535 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
1536 Leo 12 83 mësojmë serbisht
1537 Lena 12 83 učimo albanski
1538 omer 12 83 učimo albanski
1539 lala 12 83 mësojmë serbisht
1540 omer 12 84 učimo albanski
1541 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
1542 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
1543 Melida 12 84 učimo albanski
1544 Melida 12 84 učimo albanski
1545 nuki 12 84 učimo albanski
1546 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
1547 nuki 12 84 učimo albanski
1548 Dua 12 84 učimo albanski
1549 nuki 12 84 učimo albanski
1550 nuki 12 84 učimo albanski
1551 Dua 12 84 učimo albanski
1552 nurce 12 84 učimo albanski
1553 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
1554 omer 12 84 učimo albanski
1555 Alma 12 84 mësojmë serbisht
1556 Dua 12 84 učimo albanski
1557 nurce 12 84 učimo albanski
1558 SWE 12 84 mësojmë serbisht
1559 Melida 12 84 učimo albanski
1560 Sara 12 85 učimo albanski
1561 nuki 12 85 mësojmë serbisht
1562 Dua 12 85 učimo albanski
1563 nuki 12 85 učimo albanski
1564 SWED 12 85 mësojmë serbisht
1565 nuki 12 85 mësojmë serbisht
1566 Trep 12 85 učimo albanski
1567 nuki 12 85 učimo albanski
1568 Jansnsj 12 85 učimo albanski
1569 Melida 12 85 učimo albanski
1570 nuki 12 85 učimo albanski
1571 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
1572 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
1573 nuki 12 85 učimo albanski
1574 nuki 12 85 učimo albanski
1575 Edin 12 85 mësojmë serbisht
1576 nuki 12 85 učimo albanski
1577 omer 12 85 učimo albanski
1578 nuki 12 85 učimo albanski
1579 Besar 12 85 mësojmë serbisht
1580 nuki 12 85 učimo albanski
1581 Melida 12 85 učimo albanski
1582 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
1583 aaa 12 85 mësojmë serbisht
1584 anela 12 85 učimo albanski
1585 nuki 12 85 učimo albanski
1586 Melida 12 85 učimo albanski
1587 Melida 12 85 učimo albanski
1588 nuki 12 85 učimo albanski
1589 omer 12 85 učimo albanski
1590 Melida 12 85 učimo albanski
1591 Neeaa 12 86 učimo albanski
1592 Dua 12 86 učimo albanski
1593 omer 12 86 učimo albanski
1594 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
1595 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
1596 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
1597 nuki 12 86 učimo albanski
1598 Melida 12 86 učimo albanski
1599 Rona 12 86 učimo albanski
1600 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
1601 Melida 12 86 učimo albanski
1602 nuki 12 86 učimo albanski
1603 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
1604 Asd 12 86 mësojmë serbisht
1605 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
1606 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
1607 Ena 12 86 učimo albanski
1608 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
1609 Melida 12 86 učimo albanski
1610 Dua 12 86 učimo albanski
1611 aqw 12 86 mësojmë serbisht
1612 artan 12 86 mësojmë serbisht
1613 omer 12 86 učimo albanski
1614 nuki 12 86 učimo albanski
1615 nuki 12 86 učimo albanski
1616 Dua 12 87 učimo albanski
1617 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
1618 DES 12 87 mësojmë serbisht
1619 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
1620 nuki 12 87 učimo albanski
1621 Luna 12 87 učimo albanski
1622 Dua 12 87 učimo albanski
1623 aca 12 87 učimo albanski
1624 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
1625 nuki 12 87 učimo albanski
1626 Dua 12 87 učimo albanski
1627 sis 12 87 mësojmë serbisht
1628 nuki 12 88 učimo albanski
1629 Dijana 12 88 učimo albanski
1630 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
1631 Dua 12 88 učimo albanski
1632 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
1633 Fizi 12 88 učimo albanski
1634 DER 12 88 mësojmë serbisht
1635 Melida 12 88 učimo albanski
1636 sed 12 88 mësojmë serbisht
1637 nuki 12 88 učimo albanski
1638 Dua 12 88 učimo albanski
1639 nuki 12 88 učimo albanski
1640 Dua 12 88 učimo albanski
1641 Artan 12 88 učimo albanski
1642 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
1643 nuki 12 88 učimo albanski
1644 nuki 12 88 učimo albanski
1645 nuki 12 88 učimo albanski
1646 nuki 12 88 učimo albanski
1647 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
1648 Tina 12 88 mësojmë serbisht
1649 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
1650 nuki 12 88 učimo albanski
1651 0202 12 89 učimo albanski
1652 Dina 12 89 učimo albanski
1653 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
1654 nuki 12 89 učimo albanski
1655 Luka 12 89 učimo albanski
1656 Arta 12 89 učimo albanski
1657 Dea 12 89 učimo albanski
1658 nuki 12 89 učimo albanski
1659 nuki 12 89 učimo albanski
1660 Melida 12 89 učimo albanski
1661 nuki 12 89 učimo albanski
1662 nuki 12 89 učimo albanski
1663 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
1664 nuki 12 89 učimo albanski
1665 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
1666 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
1667 Aero 12 90 učimo albanski
1668 nuki 12 90 učimo albanski
1669 nuki 12 90 učimo albanski
1670 aaa 12 90 mësojmë serbisht
1671 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
1672 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
1673 anela 12 90 učimo albanski
1674 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
1675 561436 12 90 mësojmë serbisht
1676 Fortesa 12 90 mësojmë serbisht
1677 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
1678 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
1679 nuki 12 90 učimo albanski
1680 voc 12 90 mësojmë serbisht
1681 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
1682 nuki 12 90 učimo albanski
1683 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
1684 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
1685 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
1686 DER 12 90 mësojmë serbisht
1687 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
1688 ziko 12 90 mësojmë serbisht
1689 nuki 12 91 učimo albanski
1690 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
1691 Melida 12 91 učimo albanski
1692 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
1693 nuki 12 91 učimo albanski
1694 fer 12 91 mësojmë serbisht
1695 Fortesa 12 91 mësojmë serbisht
1696 faton 12 91 mësojmë serbisht
1697 nuki 12 91 učimo albanski
1698 nuki 12 91 učimo albanski
1699 nuki 12 91 učimo albanski
1700 dea 12 91 mësojmë serbisht
1701 Arta 12 91 mësojmë serbisht
1702 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
1703 GRE 12 91 mësojmë serbisht
1704 nuki 12 91 učimo albanski
1705 Ana 12 92 učimo albanski
1706 Saliha 12 92 učimo albanski
1707 nuki 12 92 učimo albanski
1708 Luna 12 92 učimo albanski
1709 54545 12 92 mësojmë serbisht
1710 nuki 12 92 učimo albanski
1711 WES 12 92 mësojmë serbisht
1712 nuki 12 92 učimo albanski
1713 aaa 12 92 mësojmë serbisht
1714 nuki 12 92 učimo albanski
1715 DEA 12 92 mësojmë serbisht
1716 nuki 12 92 učimo albanski
1717 anwla 12 92 učimo albanski
1718 lia 12 92 mësojmë serbisht
1719 nuki 12 92 učimo albanski
1720 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
1721 Fortesa 12 93 mësojmë serbisht
1722 faton 12 93 mësojmë serbisht
1723 Niti 12 93 mësojmë serbisht
1724 sed 12 93 mësojmë serbisht
1725 lia 12 93 mësojmë serbisht
1726 Hana 12 93 mësojmë serbisht
1727 SED 12 93 mësojmë serbisht
1728 omer 12 93 učimo albanski
1729 omer 12 93 učimo albanski
1730 nuki 12 94 mësojmë serbisht
1731 nuki 12 94 mësojmë serbisht
1732 Berna 12 94 mësojmë serbisht
1733 petar 12 94 mësojmë serbisht
1734 Mak.. 12 94 mësojmë serbisht
1735 Dua 12 94 učimo albanski
1736 nuki 12 94 mësojmë serbisht
1737 nuki 12 94 mësojmë serbisht
1738 MELIDA 12 95 učimo albanski
1739 Dua 12 95 učimo albanski
1740 omer 12 95 učimo albanski
1741 swe 12 95 mësojmë serbisht
1742 omer 12 95 učimo albanski
1743 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
1744 Vis 12 96 mësojmë serbisht
1745 Vis 12 96 mësojmë serbisht
1746 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
1747 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
1748 omer 12 96 učimo albanski
1749 arta 12 96 mësojmë serbisht
1750 omer 12 96 učimo albanski
1751 sisi 12 96 mësojmë serbisht
1752 Vis 12 96 mësojmë serbisht
1753 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
1754 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
1755 SWE 12 97 mësojmë serbisht
1756 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
1757 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
1758 omer 12 98 učimo albanski
1759 omer 12 98 učimo albanski
1760 arta 12 98 mësojmë serbisht
1761 lia 12 98 mësojmë serbisht
1762 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
1763 sed 12 99 mësojmë serbisht
1764 omer 12 99 učimo albanski
1765 omer 12 99 učimo albanski
1766 Dzenan 12 99 učimo albanski
1767 res 12 99 mësojmë serbisht
1768 Baki 12 99 mësojmë serbisht
1769 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
1770 omer 12 100 učimo albanski
1771 nuridin 12 100 učimo albanski
1772 nuridin 12 100 učimo albanski
1773 omer 12 100 učimo albanski
1774 omer 12 100 učimo albanski
1775 omer 12 100 učimo albanski
1776 Albert 12 100 mësojmë serbisht
1777 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
1778 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
1779 Melida 12 101 učimo albanski
1780 nuki 12 101 mësojmë serbisht
1781 Alma 12 101 mësojmë serbisht
1782 nuki 12 101 učimo albanski
1783 nuki 12 101 učimo albanski
1784 nuki 12 101 mësojmë serbisht
1785 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
1786 nuki 12 101 mësojmë serbisht
1787 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
1788 nuki 12 101 mësojmë serbisht
1789 Melida 12 102 učimo albanski
1790 AQE 12 102 mësojmë serbisht
1791 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
1792 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
1793 SARA 12 102 mësojmë serbisht
1794 KIM 12 103 mësojmë serbisht
1795 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
1796 nurce 12 103 učimo albanski
1797 omer 12 103 učimo albanski
1798 nurce 12 103 učimo albanski
1799 omer 12 103 učimo albanski
1800 LIA 12 103 mësojmë serbisht
1801 loi 12 103 učimo albanski
1802 SUD 12 103 mësojmë serbisht
1803 omer 12 104 učimo albanski
1804 SEW 12 104 mësojmë serbisht
1805 omer 12 104 učimo albanski
1806 inni 12 104 mësojmë serbisht
1807 arta 12 104 mësojmë serbisht
1808 EMINA 12 104 učimo albanski
1809 nuki 12 105 učimo albanski
1810 nuki 12 105 učimo albanski
1811 Katastrofa 12 105 mësojmë serbisht
1812 Alma 12 105 mësojmë serbisht
1813 Ana 12 105 učimo albanski
1814 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
1815 baki 12 105 mësojmë serbisht
1816 NED 12 105 mësojmë serbisht
1817 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
1818 ajl 12 106 mësojmë serbisht
1819 kum 12 106 mësojmë serbisht
1820 huhu 12 106 mësojmë serbisht
1821 artan 12 106 mësojmë serbisht
1822 Melida 12 106 učimo albanski
1823 sed 12 107 mësojmë serbisht
1824 vanja 12 107 učimo albanski
1825 nuridin 12 107 učimo albanski
1826 nuridin 12 107 učimo albanski
1827 nuki 12 108 učimo albanski
1828 nuki 12 108 učimo albanski
1829 Melida 12 108 učimo albanski
1830 Maki.. 12 108 mësojmë serbisht
1831 anas 12 108 mësojmë serbisht
1832 JAS 12 108 mësojmë serbisht
1833 dre 12 109 mësojmë serbisht
1834 arta 12 109 mësojmë serbisht
1835 omer 12 109 učimo albanski
1836 set 12 109 mësojmë serbisht
1837 omer 12 109 učimo albanski
1838 lia 12 109 mësojmë serbisht
1839 ajl 12 109 mësojmë serbisht
1840 Yalo 12 109 učimo albanski
1841 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
1842 sev 12 111 učimo albanski
1843 lia 12 111 mësojmë serbisht
1844 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
1845 luli 12 111 mësojmë serbisht
1846 sen 12 111 mësojmë serbisht
1847 alban 12 112 učimo albanski
1848 artan 12 112 mësojmë serbisht
1849 Liu 12 112 mësojmë serbisht
1850 sed 12 112 mësojmë serbisht
1851 jul 12 113 mësojmë serbisht
1852 Kler 12 113 učimo albanski
1853 res 12 113 mësojmë serbisht
1854 jer 12 114 mësojmë serbisht
1855 ane 12 115 učimo albanski
1856 lio 12 115 mësojmë serbisht
1857 egzona 12 116 mësojmë serbisht
1858 anela 12 116 učimo albanski
1859 sada 12 117 mësojmë serbisht
1860 arta 12 118 mësojmë serbisht
1861 Maja 12 119 mësojmë serbisht
1862 arta 12 120 mësojmë serbisht
1863 arta 12 120 mësojmë serbisht
1864 kia 12 120 mësojmë serbisht
1865 Driton 12 120 mësojmë serbisht
1866 arta 12 120 mësojmë serbisht
1867 skek 12 120 mësojmë serbisht
1868 joni 12 120 mësojmë serbisht
1869 sheko 12 120 mësojmë serbisht
1870 asd 12 120 mësojmë serbisht
1871 lia 12 120 mësojmë serbisht
1872 anela 12 120 mësojmë serbisht
1873 egzona 12 120 mësojmë serbisht
1874 miki 11 29 učimo albanski
1875 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
1876 Maka 11 50 učimo albanski
1877 yllza 11 51 mësojmë serbisht
1878 aca 11 53 učimo albanski
1879 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
1880 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
1881 Mehmet 11 54 učimo albanski
1882 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
1883 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
1884 hhh 11 58 mësojmë serbisht
1885 Azte 11 58 učimo albanski
1886 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
1887 Asad 11 60 učimo albanski
1888 nuki 11 60 učimo albanski
1889 Maja 11 60 učimo albanski
1890 22555 11 60 mësojmë serbisht
1891 nuki 11 60 učimo albanski
1892 Maja 11 61 učimo albanski
1893 Plota 11 61 učimo albanski
1894 nuki 11 62 učimo albanski
1895 nuki 11 62 učimo albanski
1896 Neda 11 62 učimo albanski
1897 Asd 11 62 mësojmë serbisht
1898 nuki 11 62 učimo albanski
1899 nuki 11 62 učimo albanski
1900 nuki 11 62 učimo albanski
1901 nuki 11 62 učimo albanski
1902 nuki 11 62 učimo albanski
1903 nuki 11 62 učimo albanski
1904 Neda 11 63 učimo albanski
1905 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
1906 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
1907 Miki 11 63 učimo albanski
1908 Maja 11 64 učimo albanski
1909 nuki 11 64 učimo albanski
1910 Linda 11 64 mësojmë serbisht
1911 nuki 11 64 učimo albanski
1912 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
1913 Maja 11 64 učimo albanski
1914 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
1915 aaa 11 65 mësojmë serbisht
1916 Mui 11 65 učimo albanski
1917 memo 11 65 učimo albanski
1918 Maja 11 66 učimo albanski
1919 Jio 11 66 učimo albanski
1920 Maka 11 66 učimo albanski
1921 Maja 11 66 učimo albanski
1922 Linda 11 66 mësojmë serbisht
1923 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
1924 nuridin 11 66 učimo albanski
1925 nuridin 11 66 učimo albanski
1926 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
1927 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
1928 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
1929 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
1930 ttt 11 67 mësojmë serbisht
1931 nuki 11 68 učimo albanski
1932 nuki 11 68 učimo albanski
1933 nuki 11 68 učimo albanski
1934 nuki 11 68 učimo albanski
1935 nuki 11 68 učimo albanski
1936 nuki 11 68 učimo albanski
1937 Neda 11 69 učimo albanski
1938 nuki 11 69 učimo albanski
1939 nuki 11 69 učimo albanski
1940 nuki 11 69 učimo albanski
1941 nuki 11 69 učimo albanski
1942 nuki 11 69 učimo albanski
1943 nuki 11 69 učimo albanski
1944 Maja 11 69 učimo albanski
1945 Maja 11 69 učimo albanski
1946 nuki 11 70 učimo albanski
1947 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
1948 aaa 11 70 mësojmë serbisht
1949 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
1950 niku 11 70 učimo albanski
1951 faton 11 70 mësojmë serbisht
1952 Maja 11 70 učimo albanski
1953 Dua 11 70 učimo albanski
1954 nuki 11 70 učimo albanski
1955 nuki 11 70 učimo albanski
1956 Maja 11 70 učimo albanski
1957 omer 11 70 učimo albanski
1958 nuki 11 70 učimo albanski
1959 omer 11 70 učimo albanski
1960 Maja 11 70 učimo albanski
1961 niku 11 70 učimo albanski
1962 Dua 11 70 učimo albanski
1963 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
1964 Maja 11 70 učimo albanski
1965 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
1966 Neda 11 71 učimo albanski
1967 joca 11 71 učimo albanski
1968 nuki 11 71 učimo albanski
1969 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
1970 nuki 11 71 učimo albanski
1971 nuki 11 71 učimo albanski
1972 Musa 11 71 učimo albanski
1973 Luna 11 71 učimo albanski
1974 Abc 11 71 mësojmë serbisht
1975 nuki 11 71 učimo albanski
1976 nuki 11 72 učimo albanski
1977 Neda 11 72 učimo albanski
1978 nuki 11 72 učimo albanski
1979 Jon 11 72 mësojmë serbisht
1980 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
1981 nuki 11 72 učimo albanski
1982 nuki 11 72 učimo albanski
1983 nuki 11 72 učimo albanski
1984 nuki 11 72 učimo albanski
1985 nuki 11 72 učimo albanski
1986 nuki 11 72 učimo albanski
1987 miki 11 73 učimo albanski
1988 nuridin 11 73 učimo albanski
1989 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
1990 biljana 11 73 učimo albanski
1991 Granit 11 73 mësojmë serbisht
1992 Abs 11 73 mësojmë serbisht
1993 nuridin 11 73 učimo albanski
1994 nelka 11 73 učimo albanski
1995 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
1996 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
1997 Jasmina 11 73 učimo albanski
1998 memo 11 73 učimo albanski
1999 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
2000 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
2001 nuki 11 74 učimo albanski
2002 Sara 11 74 učimo albanski
2003 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
2004 arta 11 74 učimo albanski
2005 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
2006 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
2007 nuki 11 74 učimo albanski
2008 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
2009 nuki 11 75 učimo albanski
2010 nuki 11 75 učimo albanski
2011 Maja 11 75 učimo albanski
2012 biljana 11 75 učimo albanski
2013 Dua 11 75 učimo albanski
2014 Ena 11 75 učimo albanski
2015 Dua 11 75 učimo albanski
2016 ssss 11 75 mësojmë serbisht
2017 Haki 11 76 mësojmë serbisht
2018 Marija 11 76 učimo albanski
2019 Kika 11 76 učimo albanski
2020 nuridin 11 76 učimo albanski
2021 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
2022 nurce 11 76 učimo albanski
2023 Marija 11 76 učimo albanski
2024 Abc 11 76 mësojmë serbisht
2025 Asd 11 76 mësojmë serbisht
2026 nurce 11 76 učimo albanski
2027 Atar 11 76 učimo albanski
2028 nuridin 11 76 učimo albanski
2029 Dua 11 76 učimo albanski
2030 Marija 11 76 učimo albanski
2031 nuki 11 77 učimo albanski
2032 hasha 11 77 mësojmë serbisht
2033 Haki 11 77 mësojmë serbisht
2034 Asd 11 77 učimo albanski
2035 Maja 11 77 učimo albanski
2036 nuki 11 77 učimo albanski
2037 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
2038 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
2039 Andi 11 77 mësojmë serbisht
2040 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
2041 nuki 11 78 učimo albanski
2042 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
2043 Maria 11 78 mësojmë serbisht
2044 Igor 11 78 mësojmë serbisht
2045 Haha 11 78 mësojmë serbisht
2046 nuki 11 78 učimo albanski
2047 omer 11 78 učimo albanski
2048 omer 11 78 učimo albanski
2049 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
2050 nuki 11 78 učimo albanski
2051 Leli 11 78 mësojmë serbisht
2052 nuki 11 78 učimo albanski
2053 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
2054 nuki 11 78 mësojmë serbisht
2055 Hello 11 78 mësojmë serbisht
2056 nuki 11 78 mësojmë serbisht
2057 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
2058 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
2059 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
2060 Dua 11 79 učimo albanski
2061 nuki 11 79 učimo albanski
2062 nuki 11 79 učimo albanski
2063 aaa 11 79 mësojmë serbisht
2064 Dua 11 79 učimo albanski
2065 Marija 11 79 učimo albanski
2066 nuki 11 80 učimo albanski
2067 nuki 11 80 učimo albanski
2068 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
2069 Berna 11 80 mësojmë serbisht
2070 biljana 11 80 učimo albanski
2071 Melida 11 80 učimo albanski
2072 Dua 11 80 učimo albanski
2073 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
2074 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
2075 nuki 11 80 učimo albanski
2076 nuki 11 80 učimo albanski
2077 Ena 11 80 učimo albanski
2078 nuki 11 80 učimo albanski
2079 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
2080 Afej 11 80 mësojmë serbisht
2081 Maja 11 80 učimo albanski
2082 nuki 11 80 učimo albanski
2083 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
2084 aaa 11 81 mësojmë serbisht
2085 nuki 11 81 učimo albanski
2086 nurce 11 81 učimo albanski
2087 Djd 11 81 mësojmë serbisht
2088 sisi 11 81 mësojmë serbisht
2089 nuki 11 81 učimo albanski
2090 nuki 11 81 učimo albanski
2091 nuki 11 81 učimo albanski
2092 nuki 11 81 učimo albanski
2093 nuki 11 81 učimo albanski
2094 nuki 11 81 učimo albanski
2095 nurce 11 81 učimo albanski
2096 nuki 11 81 učimo albanski
2097 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
2098 omer 11 82 učimo albanski
2099 nuki 11 82 učimo albanski
2100 nuki 11 82 učimo albanski
2101 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
2102 Sara 11 82 učimo albanski
2103 Jasmina 11 82 učimo albanski
2104 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
2105 omer 11 82 učimo albanski
2106 Lena 11 82 učimo albanski
2107 Ela 11 82 učimo albanski
2108 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
2109 Behar 11 82 mësojmë serbisht
2110 Yer 11 82 učimo albanski
2111 omer 11 83 učimo albanski
2112 Une 11 83 mësojmë serbisht
2113 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
2114 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
2115 nuki 11 83 učimo albanski
2116 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
2117 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
2118 Dua 11 83 učimo albanski
2119 nuki 11 83 učimo albanski
2120 nuki 11 83 učimo albanski
2121 nuki 11 83 učimo albanski
2122 Unes 11 83 mësojmë serbisht
2123 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
2124 omer 11 83 učimo albanski
2125 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
2126 nuki 11 83 učimo albanski
2127 Unes 11 83 mësojmë serbisht
2128 nuki 11 83 učimo albanski
2129 Jakub 11 83 učimo albanski
2130 sala 11 83 mësojmë serbisht
2131 Unes 11 83 mësojmë serbisht
2132 Maja 11 83 učimo albanski
2133 sisi 11 83 mësojmë serbisht
2134 nuki 11 84 učimo albanski
2135 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
2136 Shaban 11 84 mësojmë serbisht
2137 Babsbs 11 84 učimo albanski
2138 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
2139 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
2140 Riki 11 84 mësojmë serbisht
2141 Dua 11 84 učimo albanski
2142 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
2143 ttt 11 84 mësojmë serbisht
2144 Melida 11 84 učimo albanski
2145 nuki 11 84 učimo albanski
2146 Dea 11 84 učimo albanski
2147 Bujar 11 85 mësojmë serbisht
2148 Jaca 11 85 učimo albanski
2149 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
2150 lal 11 85 mësojmë serbisht
2151 biljana 11 86 učimo albanski
2152 nuki 11 86 učimo albanski
2153 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
2154 nuki 11 86 učimo albanski
2155 ASAS 11 86 učimo albanski
2156 Babab 11 86 učimo albanski
2157 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
2158 Melida 11 86 učimo albanski
2159 Haha 11 86 mësojmë serbisht
2160 Era 11 86 učimo albanski
2161 nuki 11 86 učimo albanski
2162 nuki 11 86 učimo albanski
2163 Maja 11 86 učimo albanski
2164 nuki 11 86 učimo albanski
2165 nuki 11 86 učimo albanski
2166 omer 11 87 učimo albanski
2167 koko 11 87 mësojmë serbisht
2168 nurce 11 87 učimo albanski
2169 nuki 11 87 učimo albanski
2170 omer 11 87 učimo albanski
2171 Lia 11 87 mësojmë serbisht
2172 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
2173 koko 11 87 mësojmë serbisht
2174 nurce 11 87 učimo albanski
2175 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
2176 nuki 11 87 učimo albanski
2177 Melida 11 87 učimo albanski
2178 Miki 11 87 učimo albanski
2179 Lipar 11 88 učimo albanski
2180 Msms 11 88 mësojmë serbisht
2181 nuki 11 88 učimo albanski
2182 nuki 11 88 učimo albanski
2183 nuki 11 88 učimo albanski
2184 nuki 11 88 učimo albanski
2185 anela 11 88 učimo albanski
2186 Ana 11 88 učimo albanski
2187 omer 11 88 učimo albanski
2188 omer 11 88 učimo albanski
2189 Neda 11 88 učimo albanski
2190 nuki 11 88 učimo albanski
2191 nuki 11 88 učimo albanski
2192 Lea 11 88 učimo albanski
2193 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
2194 Nsnsns 11 88 učimo albanski
2195 Emo 11 89 mësojmë serbisht
2196 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
2197 Dua 11 89 učimo albanski
2198 nuki 11 89 učimo albanski
2199 nuki 11 89 učimo albanski
2200 nuki 11 89 učimo albanski
2201 Besar 11 89 mësojmë serbisht
2202 Dea 11 89 učimo albanski
2203 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
2204 nuki 11 89 učimo albanski
2205 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
2206 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
2207 lIO 11 90 mësojmë serbisht
2208 biljana 11 90 učimo albanski
2209 nuki 11 90 učimo albanski
2210 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
2211 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
2212 Dua 11 90 učimo albanski
2213 Una 11 90 učimo albanski
2214 Kika 11 90 učimo albanski
2215 nuki 11 90 učimo albanski
2216 kkj 11 90 mësojmë serbisht
2217 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
2218 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
2219 lia 11 91 mësojmë serbisht
2220 Melida 11 91 učimo albanski
2221 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
2222 anela 11 91 učimo albanski
2223 omer 11 91 učimo albanski
2224 Dua 11 91 učimo albanski
2225 omer 11 91 učimo albanski
2226 DER 11 91 mësojmë serbisht
2227 nuki 11 91 učimo albanski
2228 omer 11 91 učimo albanski
2229 Melida 11 91 učimo albanski
2230 omer 11 91 učimo albanski
2231 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
2232 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
2233 nuki 11 91 učimo albanski
2234 anela 11 91 učimo albanski
2235 Tina 11 91 mësojmë serbisht
2236 Abc 11 91 mësojmë serbisht
2237 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
2238 nuki 11 92 učimo albanski
2239 ASD 11 92 mësojmë serbisht
2240 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
2241 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
2242 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
2243 Dina 11 92 učimo albanski
2244 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
2245 Melida 11 92 učimo albanski
2246 nuridin 11 92 učimo albanski
2247 Melida 11 92 učimo albanski
2248 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
2249 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
2250 Dua 11 92 učimo albanski
2251 Dua 11 92 učimo albanski
2252 nuridin 11 92 učimo albanski
2253 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
2254 Dua 11 92 učimo albanski
2255 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
2256 nuki 11 92 učimo albanski
2257 DES 11 92 mësojmë serbisht
2258 nuki 11 92 učimo albanski
2259 nuki 11 92 učimo albanski
2260 omer 11 93 učimo albanski
2261 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
2262 Dua 11 93 učimo albanski
2263 omer 11 93 učimo albanski
2264 Ja opet 11 93 učimo albanski
2265 Atari 11 93 mësojmë serbisht
2266 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
2267 KUM 11 93 mësojmë serbisht
2268 nuridin 11 93 učimo albanski
2269 Dua 11 93 učimo albanski
2270 Melida 11 93 učimo albanski
2271 Melida 11 93 učimo albanski
2272 Melida 11 93 učimo albanski
2273 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
2274 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
2275 nuridin 11 93 učimo albanski
2276 omer 11 93 učimo albanski
2277 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
2278 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
2279 omer 11 93 učimo albanski
2280 omer 11 94 učimo albanski
2281 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
2282 omer 11 94 učimo albanski
2283 SER 11 94 mësojmë serbisht
2284 Arta 11 94 mësojmë serbisht
2285 nuki 11 94 učimo albanski
2286 SWE 11 94 mësojmë serbisht
2287 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
2288 nuki 11 94 učimo albanski
2289 nuki 11 94 mësojmë serbisht
2290 aaa 11 94 mësojmë serbisht
2291 ANELA 11 94 mësojmë serbisht
2292 nuki 11 94 mësojmë serbisht
2293 Edin 11 94 učimo albanski
2294 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
2295 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
2296 Melida 11 95 učimo albanski
2297 omer 11 95 učimo albanski
2298 Suada 11 95 učimo albanski
2299 omer 11 95 učimo albanski
2300 Melida 11 95 učimo albanski
2301 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
2302 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
2303 Alma 11 95 mësojmë serbisht
2304 sed 11 95 učimo albanski
2305 nuki 11 95 učimo albanski
2306 omer 11 95 učimo albanski
2307 liu 11 95 mësojmë serbisht
2308 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
2309 aca 11 95 učimo albanski
2310 omer 11 95 učimo albanski
2311 nuki 11 95 učimo albanski
2312 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
2313 Dina 11 96 učimo albanski
2314 anela 11 96 učimo albanski
2315 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
2316 Sara 11 96 učimo albanski
2317 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
2318 Melida 11 96 učimo albanski
2319 nuki 11 96 učimo albanski
2320 Melida 11 96 učimo albanski
2321 Ana 11 96 učimo albanski
2322 nuki 11 96 učimo albanski
2323 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
2324 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
2325 FRES 11 96 mësojmë serbisht
2326 Fortesa 11 96 mësojmë serbisht
2327 XED 11 96 mësojmë serbisht
2328 Ana 11 96 učimo albanski
2329 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
2330 Redzo 11 97 učimo albanski
2331 bashkim 11 97 učimo albanski
2332 Albin 11 97 mësojmë serbisht
2333 baki 11 97 mësojmë serbisht
2334 cac 11 97 učimo albanski
2335 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
2336 nuridin 11 97 učimo albanski
2337 baki 11 97 mësojmë serbisht
2338 Krešimir 11 97 učimo albanski
2339 Dua 11 97 učimo albanski
2340 nuridin 11 97 učimo albanski
2341 ane 11 97 učimo albanski
2342 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
2343 Melida 11 97 učimo albanski
2344 lONA 11 97 mësojmë serbisht
2345 Dua 11 98 učimo albanski
2346 anela 11 98 učimo albanski
2347 Melida 11 98 učimo albanski
2348 nuki 11 98 mësojmë serbisht
2349 nuki 11 98 učimo albanski
2350 Dua 11 98 učimo albanski
2351 nuki 11 98 učimo albanski
2352 SUD 11 98 mësojmë serbisht
2353 faton 11 98 mësojmë serbisht
2354 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
2355 nuki 11 98 mësojmë serbisht
2356 sed 11 98 mësojmë serbisht
2357 nuki 11 99 učimo albanski
2358 nuki 11 99 učimo albanski
2359 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
2360 nuki 11 99 učimo albanski
2361 nuki 11 99 učimo albanski
2362 nuki 11 99 učimo albanski
2363 Dua 11 99 učimo albanski
2364 nuridin 11 99 učimo albanski
2365 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
2366 omer 11 99 učimo albanski
2367 nuki 11 99 učimo albanski
2368 omer 11 99 učimo albanski
2369 Melida 11 99 učimo albanski
2370 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
2371 Ana 11 99 učimo albanski
2372 arta 11 99 mësojmë serbisht
2373 nuridin 11 99 učimo albanski
2374 Kum 11 99 mësojmë serbisht
2375 Melida 11 99 učimo albanski
2376 swe 11 100 učimo albanski
2377 Dua 11 100 učimo albanski
2378 Dua 11 100 učimo albanski
2379 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
2380 das 11 100 učimo albanski
2381 Dea 11 100 učimo albanski
2382 nuki 11 101 učimo albanski
2383 Suada 11 101 učimo albanski
2384 omer 11 101 učimo albanski
2385 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
2386 Melida 11 101 učimo albanski
2387 omer 11 101 učimo albanski
2388 omer 11 101 učimo albanski
2389 Maki.. 11 101 mësojmë serbisht
2390 Diana 11 101 mësojmë serbisht
2391 Dea 11 101 učimo albanski
2392 omer 11 101 učimo albanski
2393 nuki 11 101 učimo albanski
2394 Melida 11 102 učimo albanski
2395 Ana 11 102 učimo albanski
2396 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
2397 Suada 11 102 učimo albanski
2398 SWE 11 102 mësojmë serbisht
2399 LED 11 102 mësojmë serbisht
2400 arta 11 102 mësojmë serbisht
2401 Dua 11 102 učimo albanski
2402 der 11 102 mësojmë serbisht
2403 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
2404 sek 11 103 mësojmë serbisht
2405 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
2406 loi 11 103 mësojmë serbisht
2407 kia 11 103 mësojmë serbisht
2408 omer 11 103 učimo albanski
2409 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
2410 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
2411 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
2412 lia 11 103 mësojmë serbisht
2413 nuki 11 103 učimo albanski
2414 Melida 11 103 učimo albanski
2415 omer 11 103 učimo albanski
2416 1234 11 103 učimo albanski
2417 ANELA 11 103 učimo albanski
2418 nuki 11 103 učimo albanski
2419 liu 11 104 mësojmë serbisht
2420 omer 11 104 učimo albanski
2421 nuki 11 104 učimo albanski
2422 Jaja 11 104 učimo albanski
2423 nuki 11 104 učimo albanski
2424 SED 11 104 mësojmë serbisht
2425 des 11 104 mësojmë serbisht
2426 Valida 11 104 učimo albanski
2427 Lia 11 104 mësojmë serbisht
2428 omer 11 104 učimo albanski
2429 Melida 11 105 učimo albanski
2430 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
2431 omer 11 105 učimo albanski
2432 ANELA 11 105 učimo albanski
2433 Dua 11 105 učimo albanski
2434 Lia 11 105 mësojmë serbisht
2435 omer 11 105 učimo albanski
2436 Dua 11 105 učimo albanski
2437 omer 11 105 učimo albanski
2438 Dua 11 105 učimo albanski
2439 Bujar Zaimi 11 105 mësojmë serbisht
2440 omer 11 105 učimo albanski
2441 DEA 11 105 mësojmë serbisht
2442 Ana 11 105 učimo albanski
2443 une 11 105 mësojmë serbisht
2444 Melida 11 105 učimo albanski
2445 Melida 11 105 učimo albanski
2446 Boban 11 106 učimo albanski
2447 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
2448 Melida 11 106 učimo albanski
2449 Melida 11 106 učimo albanski
2450 Ana 11 106 učimo albanski
2451 Ana 11 106 učimo albanski
2452 vak Kante 11 106 učimo albanski
2453 Ditari 11 106 učimo albanski
2454 nuki 11 106 učimo albanski
2455 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
2456 nuki 11 106 učimo albanski
2457 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
2458 Ana 11 106 učimo albanski
2459 Ana 11 106 učimo albanski
2460 Ana 11 107 učimo albanski
2461 Melida 11 107 učimo albanski
2462 Edin 11 107 učimo albanski
2463 Esma 11 107 učimo albanski
2464 lia 11 107 mësojmë serbisht
2465 omer 11 107 učimo albanski
2466 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
2467 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
2468 omer 11 107 učimo albanski
2469 Dua 11 107 učimo albanski
2470 Ana 11 107 učimo albanski
2471 Alma 11 108 mësojmë serbisht
2472 Suada 11 108 učimo albanski
2473 AQE 11 108 mësojmë serbisht
2474 omer 11 108 učimo albanski
2475 omer 11 108 učimo albanski
2476 Ana 11 109 učimo albanski
2477 Ana 11 109 učimo albanski
2478 Ana 11 109 učimo albanski
2479 ANELA 11 109 učimo albanski
2480 Melida 11 109 učimo albanski
2481 Budala 11 109 mësojmë serbisht
2482 Ana 11 109 učimo albanski
2483 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
2484 LIA 11 109 mësojmë serbisht
2485 omer 11 110 učimo albanski
2486 kviz 11 110 učimo albanski
2487 veljko 11 110 učimo albanski
2488 SED 11 110 mësojmë serbisht
2489 nuki 11 110 učimo albanski
2490 nuki 11 110 učimo albanski
2491 omer 11 110 učimo albanski
2492 arta 11 110 mësojmë serbisht
2493 aws 11 110 mësojmë serbisht
2494 LIA 11 111 mësojmë serbisht
2495 123 11 111 mësojmë serbisht
2496 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
2497 LOK 11 111 mësojmë serbisht
2498 asw 11 112 mësojmë serbisht
2499 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
2500 nuki 11 112 mësojmë serbisht
2501 anela 11 112 učimo albanski
2502 nuki 11 112 mësojmë serbisht
2503 Valida 11 112 učimo albanski
2504 shenaj 11 113 mësojmë serbisht
2505 Suada 11 113 učimo albanski
2506 lio 11 113 mësojmë serbisht
2507 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
2508 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
2509 Ana 11 114 učimo albanski
2510 Berna 11 114 mësojmë serbisht
2511 Melida 11 114 učimo albanski
2512 driton 11 114 mësojmë serbisht
2513 Liza 11 115 mësojmë serbisht
2514 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
2515 Gugi 11 116 učimo albanski
2516 kia 11 116 mësojmë serbisht
2517 sed 11 116 mësojmë serbisht
2518 ASAD 11 117 učimo albanski
2519 omer 11 118 učimo albanski
2520 omer 11 118 učimo albanski
2521 omer memishi 11 120 učimo albanski
2522 arta 11 120 mësojmë serbisht
2523 nurce 11 120 učimo albanski
2524 Boban 11 120 učimo albanski
2525 fata 11 120 mësojmë serbisht
2526 sew 11 120 mësojmë serbisht
2527 omer memishi 11 120 učimo albanski
2528 dija 11 120 učimo albanski
2529 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
2530 teuta 11 120 mësojmë serbisht
2531 zoja 11 120 mësojmë serbisht
2532 lia 11 120 mësojmë serbisht
2533 cole 11 120 učimo albanski
2534 Vis 11 120 mësojmë serbisht
2535 Vak Kante 11 120 mësojmë serbisht
2536 Vis 11 120 mësojmë serbisht
2537 Vis 11 120 mësojmë serbisht
2538 M.D 11 120 mësojmë serbisht
2539 kia 11 120 mësojmë serbisht
2540 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
2541 lia 11 120 mësojmë serbisht
2542 artan 11 120 mësojmë serbisht
2543 Nebojša 11 120 učimo albanski
2544 lia 11 120 mësojmë serbisht
2545 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
2546 Driton 11 120 mësojmë serbisht
2547 nurce 11 120 učimo albanski
2548 Neda 10 32 učimo albanski
2549 Mehmet 10 35 mësojmë serbisht
2550 nuki 10 37 učimo albanski
2551 nuki 10 37 učimo albanski
2552 nuki 10 43 učimo albanski
2553 nuki 10 43 učimo albanski
2554 Erza 10 47 mësojmë serbisht
2555 Lap 10 48 učimo albanski
2556 555 10 49 učimo albanski
2557 Maka 10 49 učimo albanski
2558 sed 10 50 mësojmë serbisht
2559 sdscds 10 52 mësojmë serbisht
2560 dsadsa 10 54 mësojmë serbisht
2561 Maka 10 54 učimo albanski
2562 Maja 10 55 učimo albanski
2563 Maja 10 57 učimo albanski
2564 Maja 10 59 učimo albanski
2565 dsasaf 10 59 mësojmë serbisht
2566 nuki 10 60 učimo albanski
2567 nuki 10 60 učimo albanski
2568 nuki 10 62 učimo albanski
2569 nuki 10 62 učimo albanski
2570 Maja 10 62 učimo albanski
2571 Maja 10 62 učimo albanski
2572 nuki 10 63 učimo albanski
2573 nuki 10 63 učimo albanski
2574 nuki 10 64 učimo albanski
2575 nuki 10 64 učimo albanski
2576 nuki 10 64 učimo albanski
2577 sed 10 64 mësojmë serbisht
2578 Neda 10 64 učimo albanski
2579 nuki 10 64 učimo albanski
2580 nuki 10 65 učimo albanski
2581 nuki 10 65 učimo albanski
2582 Maja 10 65 učimo albanski
2583 Maja 10 65 mësojmë serbisht
2584 Miki 10 65 mësojmë serbisht
2585 Mirlinda 10 65 mësojmë serbisht
2586 Hsnsn 10 66 mësojmë serbisht
2587 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
2588 memo 10 66 učimo albanski
2589 lala 10 66 mësojmë serbisht
2590 Maja 10 66 učimo albanski
2591 Maja 10 67 učimo albanski
2592 Lop 10 67 učimo albanski
2593 nuki 10 67 učimo albanski
2594 Maja 10 67 učimo albanski
2595 dasfs 10 67 mësojmë serbisht
2596 nuki 10 67 učimo albanski
2597 Neda 10 68 učimo albanski
2598 swe 10 68 mësojmë serbisht
2599 Lopa 10 68 učimo albanski
2600 Labinot 10 68 mësojmë serbisht
2601 Hhh 10 68 mësojmë serbisht
2602 Biljana 10 69 učimo albanski
2603 Certan 10 69 mësojmë serbisht
2604 Certan 10 69 mësojmë serbisht
2605 Jaca 10 69 učimo albanski
2606 memo 10 69 učimo albanski
2607 Maya 10 69 učimo albanski
2608 Bahaha 10 69 mësojmë serbisht
2609 Maka 10 70 učimo albanski
2610 memo 10 70 učimo albanski
2611 Biljana 10 70 učimo albanski
2612 nnnnnnnnnn 10 70 mësojmë serbisht
2613 Maja 10 70 učimo albanski
2614 Muja 10 70 mësojmë serbisht
2615 Bsbsh 10 70 mësojmë serbisht
2616 filip dimic 10 70 učimo albanski
2617 Kika 10 71 učimo albanski
2618 viki 10 71 učimo albanski
2619 Ksns 10 71 mësojmë serbisht
2620 nuki 10 72 učimo albanski
2621 Maja 10 72 učimo albanski
2622 nuki 10 72 učimo albanski
2623 nuki 10 72 učimo albanski
2624 nuki 10 72 učimo albanski
2625 Biljana 10 72 učimo albanski
2626 Nazi 10 72 mësojmë serbisht
2627 Bsbsb 10 72 mësojmë serbisht
2628 Neda 10 72 učimo albanski
2629 Jahsja 10 72 mësojmë serbisht
2630 Bsbahs 10 73 mësojmë serbisht
2631 nuki 10 73 učimo albanski
2632 Linda 10 73 mësojmë serbisht
2633 nuki 10 73 učimo albanski
2634 Tap 10 73 učimo albanski
2635 Hshshs 10 73 mësojmë serbisht
2636 nuki 10 74 učimo albanski
2637 Biljana 10 74 učimo albanski
2638 nuridin 10 74 učimo albanski
2639 Asd 10 74 mësojmë serbisht
2640 nuridin 10 74 učimo albanski
2641 Casa 10 74 mësojmë serbisht
2642 nuki 10 74 učimo albanski
2643 nuki 10 74 učimo albanski
2644 nuki 10 74 učimo albanski
2645 Sibel Mustafa 10 75 mësojmë serbisht
2646 Neda 10 75 učimo albanski
2647 sisi 10 75 mësojmë serbisht
2648 Jalal 10 75 učimo albanski
2649 nuki 10 75 učimo albanski
2650 nuki 10 75 učimo albanski
2651 Afri 10 75 mësojmë serbisht
2652 memo 10 75 učimo albanski
2653 Ilmi 10 76 mësojmë serbisht
2654 Maja 10 76 učimo albanski
2655 nuki 10 76 učimo albanski
2656 nuki 10 76 učimo albanski
2657 nuki 10 76 učimo albanski
2658 Remi 10 76 mësojmë serbisht
2659 nuki 10 76 učimo albanski
2660 Kosovo 10 76 mësojmë serbisht
2661 nuki 10 76 učimo albanski
2662 Bujar 10 76 mësojmë serbisht
2663 Biljana 10 76 učimo albanski
2664 nuki 10 76 učimo albanski
2665 Isa 10 76 mësojmë serbisht
2666 Maja 10 76 učimo albanski
2667 Ilirida 10 77 mësojmë serbisht
2668 Jasmina 10 77 učimo albanski
2669 biljana 10 77 učimo albanski
2670 nuki 10 78 učimo albanski
2671 Maja 10 78 učimo albanski
2672 Hsbsbs 10 78 mësojmë serbisht
2673 nuki 10 78 učimo albanski
2674 Joca 10 78 učimo albanski
2675 Maja 10 78 učimo albanski
2676 Migjen 10 79 mësojmë serbisht
2677 vanja 10 79 učimo albanski
2678 Linda 10 79 mësojmë serbisht
2679 nuki 10 79 učimo albanski
2680 dea 10 79 učimo albanski
2681 Dua 10 79 učimo albanski
2682 nuki 10 79 učimo albanski
2683 nuki 10 79 učimo albanski
2684 nuki 10 79 učimo albanski
2685 Mia 10 79 učimo albanski
2686 nuki 10 79 učimo albanski
2687 nuki 10 79 učimo albanski
2688 Vocup 10 79 mësojmë serbisht
2689 Mirlinda 10 80 mësojmë serbisht
2690 aaa 10 80 mësojmë serbisht
2691 Asd 10 80 mësojmë serbisht
2692 Rxtxg 10 80 mësojmë serbisht
2693 Dua 10 80 učimo albanski
2694 Dua 10 80 učimo albanski
2695 omer 10 81 učimo albanski
2696 Maja 10 81 učimo albanski
2697 omer 10 81 učimo albanski
2698 Sibel Mustafa 10 81 mësojmë serbisht
2699 Dua 10 81 učimo albanski
2700 siki 10 81 učimo albanski
2701 nuki 10 82 učimo albanski
2702 nuki 10 82 učimo albanski
2703 nuki 10 82 učimo albanski
2704 omer 10 82 učimo albanski
2705 omer 10 82 učimo albanski
2706 Afrimi 10 82 mësojmë serbisht
2707 nuki 10 82 učimo albanski
2708 nuki 10 82 učimo albanski
2709 nuki 10 82 učimo albanski
2710 nuridin 10 83 učimo albanski
2711 nuki 10 83 učimo albanski
2712 nuridin 10 83 učimo albanski
2713 Biljana 10 83 učimo albanski
2714 nuki 10 83 učimo albanski
2715 nuki 10 83 učimo albanski
2716 liki 10 83 mësojmë serbisht
2717 Halit 10 83 mësojmë serbisht
2718 hhaxhaj 10 83 učimo albanski
2719 nuki 10 83 učimo albanski
2720 Biljana 10 83 učimo albanski
2721 nuki 10 83 učimo albanski
2722 nuki 10 83 učimo albanski
2723 Zasa 10 84 učimo albanski
2724 nuridin 10 84 učimo albanski
2725 Eni 10 84 mësojmë serbisht
2726 Dea 10 84 učimo albanski
2727 nuridin 10 84 učimo albanski
2728 Dea 10 84 učimo albanski
2729 nuki 10 85 učimo albanski
2730 Ine 10 85 mësojmë serbisht
2731 Daki 10 85 učimo albanski
2732 nuki 10 85 učimo albanski
2733 ERA 10 86 mësojmë serbisht
2734 Dea 10 86 mësojmë serbisht
2735 nuki 10 86 učimo albanski
2736 Sibi 10 86 mësojmë serbisht
2737 Unes 10 86 mësojmë serbisht
2738 Dua 10 86 učimo albanski
2739 nuki 10 86 učimo albanski
2740 Ena 10 86 učimo albanski
2741 Dea 10 86 učimo albanski
2742 omer 10 87 učimo albanski
2743 Dsa 10 87 mësojmë serbisht
2744 omer 10 87 učimo albanski
2745 Ufo 10 87 mësojmë serbisht
2746 Eni 10 87 mësojmë serbisht
2747 Fantom 10 87 učimo albanski
2748 Biljana 10 87 učimo albanski
2749 biljana 10 88 učimo albanski
2750 Linda 10 88 mësojmë serbisht
2751 lala 10 88 mësojmë serbisht
2752 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
2753 Shpend 10 88 mësojmë serbisht
2754 memo 10 88 mësojmë serbisht
2755 Sara 10 89 učimo albanski
2756 memo 10 89 učimo albanski
2757 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
2758 Kaltrina 10 89 učimo albanski
2759 Melida 10 89 učimo albanski
2760 Afrim 10 89 mësojmë serbisht
2761 Bzbzb 10 89 učimo albanski
2762 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
2763 Festa 10 90 mësojmë serbisht
2764 Dua 10 90 učimo albanski
2765 nuki 10 90 učimo albanski
2766 Hallo 10 90 mësojmë serbisht
2767 Linda 10 90 mësojmë serbisht
2768 Hehe 10 90 mësojmë serbisht
2769 Luna 10 90 učimo albanski
2770 nuki 10 90 učimo albanski
2771 Dua 10 90 učimo albanski
2772 nuki 10 90 učimo albanski
2773 Valida 10 90 učimo albanski
2774 Alma 10 90 mësojmë serbisht
2775 Aaa 10 90 mësojmë serbisht
2776 nuki 10 90 učimo albanski
2777 Dua 10 90 učimo albanski
2778 Valida 10 91 učimo albanski
2779 Jasmina 10 91 učimo albanski
2780 Dua 10 91 učimo albanski
2781 Neda 10 91 učimo albanski
2782 MELIDA 10 91 učimo albanski
2783 Melida 10 91 učimo albanski
2784 nuki 10 91 učimo albanski
2785 nuki 10 91 učimo albanski
2786 Enis 10 91 učimo albanski
2787 Dua 10 91 učimo albanski
2788 Pula 10 91 učimo albanski
2789 Ena 10 91 učimo albanski
2790 Dua 10 91 učimo albanski
2791 Melida 10 92 učimo albanski
2792 Marijap 10 92 učimo albanski
2793 nuki 10 92 učimo albanski
2794 Melida 10 92 učimo albanski
2795 Dua 10 92 učimo albanski
2796 igor 10 92 učimo albanski
2797 nuki 10 92 učimo albanski
2798 Melida 10 92 učimo albanski
2799 Alma 10 92 mësojmë serbisht
2800 nuki 10 92 učimo albanski
2801 biljan 10 92 učimo albanski
2802 Melida 10 92 učimo albanski
2803 Bahaha 10 92 mësojmë serbisht
2804 Memli 10 92 mësojmë serbisht
2805 nuki 10 92 učimo albanski
2806 Ilirida 10 92 mësojmë serbisht
2807 omer 10 93 učimo albanski
2808 nuki 10 93 mësojmë serbisht
2809 nuki 10 93 učimo albanski
2810 nuki 10 93 učimo albanski
2811 nuki 10 93 učimo albanski
2812 Fetah 10 93 mësojmë serbisht
2813 nuki 10 93 učimo albanski
2814 nuki 10 93 učimo albanski
2815 Ena 10 93 učimo albanski
2816 Tina 10 93 mësojmë serbisht
2817 nuki 10 93 mësojmë serbisht
2818 omer 10 93 učimo albanski
2819 biljana 10 93 učimo albanski
2820 Hshsbs 10 93 mësojmë serbisht
2821 nuki 10 93 učimo albanski
2822 Dua 10 93 učimo albanski
2823 Melida 10 93 učimo albanski
2824 Dua 10 94 učimo albanski
2825 nuridin 10 94 učimo albanski
2826 Teuta P 10 94 mësojmë serbisht
2827 nuridin 10 94 učimo albanski
2828 memo 10 94 učimo albanski
2829 memo 10 94 učimo albanski
2830 Kika 10 94 učimo albanski
2831 Tqtq 10 94 mësojmë serbisht
2832 Tina 10 94 mësojmë serbisht
2833 Hamdi 10 95 mësojmë serbisht
2834 Ena 10 95 učimo albanski
2835 Melida 10 95 učimo albanski
2836 nuridin 10 95 učimo albanski
2837 Sara 10 95 učimo albanski
2838 Kika 10 95 učimo albanski
2839 Laki Luk 10 95 mësojmë serbisht
2840 Melida 10 95 učimo albanski
2841 swe 10 95 učimo albanski
2842 Mirlinda 10 95 učimo albanski
2843 nuridin 10 95 učimo albanski
2844 Asd 10 95 mësojmë serbisht
2845 Ana 10 95 učimo albanski
2846 diana 10 95 učimo albanski
2847 Edin 10 96 učimo albanski
2848 nuki 10 96 učimo albanski
2849 Hahshs 10 96 mësojmë serbisht
2850 Ilirida 10 96 mësojmë serbisht
2851 Toti 10 96 mësojmë serbisht
2852 omer 10 96 učimo albanski
2853 nuki 10 96 učimo albanski
2854 omer 10 96 učimo albanski
2855 nuridin 10 96 učimo albanski
2856 nuki 10 96 učimo albanski
2857 nuki 10 96 učimo albanski
2858 Mirlinda 10 96 učimo albanski
2859 Dea 10 96 učimo albanski
2860 Suada 10 96 učimo albanski
2861 nuridin 10 96 učimo albanski
2862 Suada 10 96 učimo albanski
2863 Gahshs 10 96 mësojmë serbisht
2864 arta 10 96 mësojmë serbisht
2865 Melida 10 96 učimo albanski
2866 nuki 10 96 učimo albanski
2867 liu 10 96 mësojmë serbisht
2868 nuki 10 96 učimo albanski
2869 ilir 10 97 mësojmë serbisht
2870 anela 10 97 učimo albanski
2871 nuki 10 97 učimo albanski
2872 Melida 10 97 učimo albanski
2873 Sada 10 97 učimo albanski
2874 SED 10 97 mësojmë serbisht
2875 Ilirida 10 97 mësojmë serbisht
2876 sisi 10 97 mësojmë serbisht
2877 sed 10 98 mësojmë serbisht
2878 EDR 10 98 mësojmë serbisht
2879 DENA 10 98 učimo albanski
2880 memo 10 98 učimo albanski
2881 nuridin 10 98 učimo albanski
2882 nuki 10 98 učimo albanski
2883 Ena 10 98 učimo albanski
2884 nuki 10 98 učimo albanski
2885 Non 10 98 mësojmë serbisht
2886 memo 10 98 učimo albanski
2887 nuki 10 98 učimo albanski
2888 Dea 10 98 učimo albanski
2889 nuridin 10 98 učimo albanski
2890 nuki 10 98 učimo albanski
2891 Tina 10 99 mësojmë serbisht
2892 nuki 10 99 učimo albanski
2893 Ilirida 10 99 mësojmë serbisht
2894 LIA 10 99 mësojmë serbisht
2895 nuki 10 99 učimo albanski
2896 Xhezide 10 99 učimo albanski
2897 Mira 10 99 mësojmë serbisht
2898 Ena 10 99 učimo albanski
2899 wes 10 99 mësojmë serbisht
2900 nuridin 10 100 učimo albanski
2901 nuridin 10 100 učimo albanski
2902 ane 10 100 učimo albanski
2903 Lena 10 100 učimo albanski
2904 Vaki 10 100 učimo albanski
2905 Melida 10 100 učimo albanski
2906 Dua 10 100 učimo albanski
2907 faton 10 100 mësojmë serbisht
2908 Melida 10 100 učimo albanski
2909 Ena 10 100 učimo albanski
2910 KIA 10 100 mësojmë serbisht
2911 Tina 10 100 mësojmë serbisht
2912 Vaki 10 100 učimo albanski
2913 Melida 10 100 učimo albanski
2914 Suada 10 100 učimo albanski
2915 Melida 10 101 učimo albanski
2916 Aaa 10 101 učimo albanski
2917 Ilirida 10 101 mësojmë serbisht
2918 Boban 10 101 učimo albanski
2919 Gdjdhdh 10 101 mësojmë serbisht
2920 nuki 10 101 učimo albanski
2921 nuki 10 101 učimo albanski
2922 BUJAR 10 101 mësojmë serbisht
2923 dona 10 101 učimo albanski
2924 nuki 10 102 učimo albanski
2925 omer 10 102 učimo albanski
2926 Melida 10 102 učimo albanski
2927 omer 10 102 učimo albanski
2928 Dus 10 102 učimo albanski
2929 aaa 10 102 mësojmë serbisht
2930 Melida 10 102 učimo albanski
2931 nuki 10 102 učimo albanski
2932 Vjosa 10 102 mësojmë serbisht
2933 ggg 10 103 mësojmë serbisht
2934 A bsbdhdn 10 103 mësojmë serbisht
2935 vanja 10 103 učimo albanski
2936 faton 10 103 mësojmë serbisht
2937 iii 10 103 mësojmë serbisht
2938 Ena 10 103 učimo albanski
2939 anela 10 103 učimo albanski
2940 Valida 10 104 učimo albanski
2941 Gfhjh 10 104 mësojmë serbisht
2942 ANELA 10 104 učimo albanski
2943 ESMA 10 104 učimo albanski
2944 ARTANI 10 104 mësojmë serbisht
2945 Gfhjh 10 104 mësojmë serbisht
2946 SUD 10 104 mësojmë serbisht
2947 Test 10 104 mësojmë serbisht
2948 Edita 10 104 učimo albanski
2949 Gfhjh 10 104 mësojmë serbisht
2950 ane 10 104 učimo albanski
2951 Dua 10 105 učimo albanski
2952 ane 10 105 učimo albanski
2953 nuki 10 105 učimo albanski
2954 arta 10 105 mësojmë serbisht
2955 Suada 10 105 učimo albanski
2956 Festa 10 105 mësojmë serbisht
2957 nuki 10 105 učimo albanski
2958 Dua 10 105 učimo albanski
2959 memo 10 105 mësojmë serbisht
2960 nuki 10 106 mësojmë serbisht
2961 Melida 10 106 učimo albanski
2962 nuki 10 106 mësojmë serbisht
2963 Dina 10 106 učimo albanski
2964 Melida 10 106 učimo albanski
2965 Dua 10 106 učimo albanski
2966 Luna 10 106 učimo albanski
2967 Skola 10 106 mësojmë serbisht
2968 anela 10 106 učimo albanski
2969 Dua 10 107 učimo albanski
2970 ini 10 107 mësojmë serbisht
2971 omer 10 107 učimo albanski
2972 Hshsh 10 107 mësojmë serbisht
2973 nuki 10 107 učimo albanski
2974 Afrimi 10 107 mësojmë serbisht
2975 Suada 10 107 učimo albanski
2976 Melida 10 107 učimo albanski
2977 nuki 10 107 učimo albanski
2978 SIK 10 107 mësojmë serbisht
2979 nuki 10 107 učimo albanski
2980 omer 10 107 učimo albanski
2981 nuki 10 107 učimo albanski
2982 Ilirida 10 107 mësojmë serbisht
2983 sed 10 108 mësojmë serbisht
2984 nuki 10 108 učimo albanski
2985 goran m 10 108 učimo albanski
2986 nuki 10 108 učimo albanski
2987 Zoran 10 108 učimo albanski
2988 nuki 10 108 učimo albanski
2989 faton 10 108 mësojmë serbisht
2990 nuki 10 108 učimo albanski
2991 Dia 10 108 učimo albanski
2992 Neea 10 109 učimo albanski
2993 Ilirida 10 109 mësojmë serbisht
2994 ase 10 109 mësojmë serbisht
2995 Ana 10 109 učimo albanski
2996 Jasmina 10 110 učimo albanski
2997 Donjeta 10 110 mësojmë serbisht
2998 Ted 10 110 mësojmë serbisht
2999 arta 10 111 mësojmë serbisht
3000 nuki 10 111 učimo albanski
3001 Ana 10 111 učimo albanski
3002 nuki 10 111 učimo albanski
3003 emr 10 111 mësojmë serbisht
3004 nuki 10 111 učimo albanski
3005 SWQ 10 111 mësojmë serbisht
3006 nuki 10 111 učimo albanski
3007 teuta 10 111 mësojmë serbisht
3008 Ana 10 111 učimo albanski
3009 SEQ 10 111 mësojmë serbisht
3010 aneLA 10 111 učimo albanski
3011 faton 10 111 mësojmë serbisht
3012 nuki 10 111 učimo albanski
3013 nuki 10 111 učimo albanski
3014 Jedan 10 111 učimo albanski
3015 ajl 10 112 mësojmë serbisht
3016 faton 10 112 mësojmë serbisht
3017 nuki 10 112 učimo albanski
3018 nuki 10 112 učimo albanski
3019 nuki 10 112 učimo albanski
3020 Ajlin 10 112 mësojmë serbisht
3021 nuki 10 112 učimo albanski
3022 Argjend 10 113 mësojmë serbisht
3023 Tafa 10 113 mësojmë serbisht
3024 artan 10 113 mësojmë serbisht
3025 Dea 10 113 mësojmë serbisht
3026 omer 10 114 učimo albanski
3027 omer 10 114 učimo albanski
3028 faton 10 114 mësojmë serbisht
3029 Donjeta 10 114 mësojmë serbisht
3030 Axa 10 114 mësojmë serbisht
3031 Dua 10 115 učimo albanski
3032 flori 10 115 učimo albanski
3033 arta 10 115 mësojmë serbisht
3034 LIA 10 115 mësojmë serbisht
3035 kia 10 115 mësojmë serbisht
3036 ajlin 10 115 mësojmë serbisht
3037 Melida 10 116 učimo albanski
3038 Dardhan 10 116 učimo albanski
3039 Ana 10 117 učimo albanski
3040 Adelina 10 117 mësojmë serbisht
3041 Bujar 10 117 mësojmë serbisht
3042 nuki 10 118 učimo albanski
3043 omer 10 118 učimo albanski
3044 egixhafa 10 118 mësojmë serbisht
3045 DEA 10 118 mësojmë serbisht
3046 SHWEKO 10 118 mësojmë serbisht
3047 albi 10 118 mësojmë serbisht
3048 Ana 10 118 učimo albanski
3049 Hshsh 10 118 mësojmë serbisht
3050 anela 10 118 učimo albanski
3051 omer 10 118 učimo albanski
3052 nuki 10 118 učimo albanski
3053 Melida 10 119 učimo albanski
3054 Labinot 10 119 mësojmë serbisht
3055 valon 10 120 mësojmë serbisht
3056 nuki 10 120 učimo albanski
3057 Maja 10 120 učimo albanski
3058 nuki 10 120 učimo albanski
3059 Ana 10 120 učimo albanski
3060 linda 10 120 mësojmë serbisht
3061 Ilhan 10 120 mësojmë serbisht
3062 anela 10 120 učimo albanski
3063 jkbjhk 10 120 mësojmë serbisht
3064 Kemal Hadzagic 10 120 učimo albanski
3065 maja 10 120 učimo albanski
3066 nuki 10 120 učimo albanski
3067 Suada 10 120 učimo albanski
3068 nuki 10 120 učimo albanski
3069 Afrim 10 120 mësojmë serbisht
3070 dredhza 10 120 mësojmë serbisht
3071 ASW 10 120 mësojmë serbisht
3072 lia 10 120 mësojmë serbisht
3073 KIJA 10 120 mësojmë serbisht
3074 Bashki 10 120 mësojmë serbisht
3075 osman jakupi 10 120 mësojmë serbisht
3076 Ena 10 120 učimo albanski
3077 maja 10 120 učimo albanski
3078 pppppppp 10 120 mësojmë serbisht
3079 Stefan 10 120 učimo albanski
3080 159 10 120 mësojmë serbisht
3081 Egi 10 120 mësojmë serbisht
3082 maja 10 120 mësojmë serbisht
3083 nuridin 10 120 učimo albanski
3084 sed 10 120 mësojmë serbisht
3085 anela 10 120 učimo albanski
3086 Donjeta 10 120 mësojmë serbisht
3087 driton 10 120 mësojmë serbisht
3088 MIGJEN 10 120 mësojmë serbisht
3089 saq 10 120 mësojmë serbisht
3090 fadil 10 120 mësojmë serbisht
3091 Ana 10 120 učimo albanski
3092 Ideal 10 120 mësojmë serbisht
3093 Habsbshs 10 120 mësojmë serbisht
3094 Suada 10 120 učimo albanski
3095 Ana 10 120 učimo albanski
3096 laki 10 120 mësojmë serbisht
3097 Ana 10 120 učimo albanski
3098 Ana 10 120 učimo albanski
3099 mes 10 120 mësojmë serbisht
3100 osman Jakupi 10 120 mësojmë serbisht
3101 Valdete 10 120 mësojmë serbisht
3102 tomi 10 120 učimo albanski
3103 salim 10 120 učimo albanski
3104 Ana 10 120 učimo albanski
3105 liu 10 120 mësojmë serbisht
3106 Bashkim 10 120 mësojmë serbisht
3107 vanja 10 120 učimo albanski
3108 Afrim 10 120 učimo albanski
3109 teuta 10 120 mësojmë serbisht
3110 aaaa 10 120 mësojmë serbisht
3111 ylberi 10 120 mësojmë serbisht
3112 Melida 10 120 učimo albanski
3113 DEA 10 120 mësojmë serbisht
3114 MELIDA 10 120 učimo albanski
3115 Alma 10 120 mësojmë serbisht
3116 Irma 10 120 učimo albanski
3117 Dua 10 120 učimo albanski
3118 Ana 10 120 učimo albanski
3119 Bashkim 10 120 mësojmë serbisht
3120 arta 10 120 mësojmë serbisht
3121 fadil 10 120 mësojmë serbisht
3122 nuridin 10 120 učimo albanski
3123 maja 10 120 učimo albanski
3124 Vedat 10 120 mësojmë serbisht
3125 sasa radosavljevic 10 120 učimo albanski
3126 anela 10 120 učimo albanski
3127 erblina 10 120 mësojmë serbisht
3128 Ana 10 120 učimo albanski
3129 ASW 10 120 mësojmë serbisht
3130 Ana 10 120 učimo albanski
3131 Ana 10 120 učimo albanski
3132 linda 10 120 mësojmë serbisht
3133 Dua 10 120 učimo albanski
3134 456 9 37 učimo albanski
3135 memo 9 43 učimo albanski
3136 Maja 9 53 učimo albanski
3137 memo 9 56 učimo albanski
3138 Hdhsjs 9 57 mësojmë serbisht
3139 nuki 9 59 učimo albanski
3140 yyyy 9 59 mësojmë serbisht
3141 nuki 9 59 učimo albanski
3142 sina 9 61 učimo albanski
3143 memo 9 61 učimo albanski
3144 nuki 9 63 učimo albanski
3145 memo 9 63 učimo albanski
3146 bello 9 63 učimo albanski
3147 nuki 9 63 učimo albanski
3148 Miki 9 64 učimo albanski
3149 Maja 9 66 učimo albanski
3150 Maja 9 66 učimo albanski
3151 Maja 9 67 učimo albanski
3152 Biljana 9 67 učimo albanski
3153 Hana 9 67 mësojmë serbisht
3154 mmm 9 67 učimo albanski
3155 memo 9 67 učimo albanski
3156 memo 9 67 učimo albanski
3157 Biljana 9 68 učimo albanski
3158 memo 9 68 učimo albanski
3159 Kallan 9 68 mësojmë serbisht
3160 Biljana 9 68 učimo albanski
3161 nuki 9 70 učimo albanski
3162 nuki 9 70 učimo albanski
3163 nuki 9 70 učimo albanski
3164 nuki 9 70 učimo albanski
3165 Neda 9 72 učimo albanski
3166 Jdhd 9 72 mësojmë serbisht
3167 Hdr 9 72 mësojmë serbisht
3168 Maja 9 73 učimo albanski
3169 memo 9 74 učimo albanski
3170 biljana 9 74 učimo albanski
3171 sdsdas 9 74 mësojmë serbisht
3172 Zymeri 9 75 mësojmë serbisht
3173 Hgcg 9 75 mësojmë serbisht
3174 biljana 9 76 učimo albanski
3175 Dardan 9 76 mësojmë serbisht
3176 mempo 9 76 učimo albanski
3177 Teuta 9 77 mësojmë serbisht
3178 Marija 9 77 učimo albanski
3179 Sonjeta 9 77 mësojmë serbisht
3180 omer 9 78 učimo albanski
3181 memo 9 78 mësojmë serbisht
3182 biljana 9 78 učimo albanski
3183 omer 9 78 učimo albanski
3184 memo 9 79 učimo albanski
3185 qeqe 9 79 mësojmë serbisht
3186 Biljana 9 79 učimo albanski
3187 biljana 9 79 učimo albanski
3188 siki 9 79 učimo albanski
3189 Jasmina 9 79 učimo albanski
3190 qeqe 9 79 mësojmë serbisht
3191 Hfv 9 79 mësojmë serbisht
3192 Daki 9 80 učimo albanski
3193 nuridin 9 80 učimo albanski
3194 erdi 9 80 učimo albanski
3195 Biljana 9 80 učimo albanski
3196 nuridin 9 80 učimo albanski
3197 Biljana 9 80 učimo albanski
3198 Granit 9 81 mësojmë serbisht
3199 nuki 9 81 učimo albanski
3200 nuki 9 81 učimo albanski
3201 Granit 9 81 mësojmë serbisht
3202 Jasmina 9 83 učimo albanski
3203 Biljana 9 83 učimo albanski
3204 Biljana 9 83 učimo albanski
3205 Emir 9 83 mësojmë serbisht
3206 Hii 9 84 mësojmë serbisht
3207 Mirlinda 9 84 mësojmë serbisht
3208 Nena 9 84 učimo albanski
3209 memeo 9 84 učimo albanski
3210 syn 9 85 učimo albanski
3211 Biljana 9 85 učimo albanski
3212 Melida 9 85 učimo albanski
3213 faton 9 85 mësojmë serbisht
3214 Kaolan 9 85 učimo albanski
3215 Biljana 9 86 učimo albanski
3216 Festp 9 86 mësojmë serbisht
3217 Jasp 9 86 učimo albanski
3218 mmmmmmmmm 9 86 mësojmë serbisht
3219 Enver 9 87 mësojmë serbisht
3220 Biljana 9 87 učimo albanski
3221 Biljana 9 87 učimo albanski
3222 memo 9 87 učimo albanski
3223 Edz 9 88 mësojmë serbisht
3224 lala 9 88 mësojmë serbisht
3225 Biljana 9 88 učimo albanski
3226 Biljana 9 88 učimo albanski
3227 nuridin 9 88 učimo albanski
3228 Genti 9 88 mësojmë serbisht
3229 nuridin 9 88 učimo albanski
3230 biljana 9 89 učimo albanski
3231 Ddd 9 89 mësojmë serbisht
3232 Biljana 9 89 učimo albanski
3233 Lejla 9 90 učimo albanski
3234 Viki 9 90 učimo albanski
3235 ttt 9 91 učimo albanski
3236 nuridin 9 91 učimo albanski
3237 memo 9 91 učimo albanski
3238 nuki 9 91 učimo albanski
3239 mehmet 9 91 mësojmë serbisht
3240 Ilirida 9 91 mësojmë serbisht
3241 nuridin 9 91 učimo albanski
3242 Biljana 9 91 učimo albanski
3243 nuki 9 91 učimo albanski
3244 sisi 9 91 mësojmë serbisht
3245 Ibra 9 91 mësojmë serbisht
3246 nuridin 9 92 učimo albanski
3247 memo 9 92 učimo albanski
3248 anela 9 92 učimo albanski
3249 Maja 9 92 učimo albanski
3250 Kika 9 92 učimo albanski
3251 Jaj 9 92 učimo albanski
3252 nuridin 9 92 učimo albanski
3253 sisi 9 92 mësojmë serbisht
3254 Asd 9 92 učimo albanski
3255 faton 9 92 mësojmë serbisht
3256 yllza 9 92 mësojmë serbisht
3257 sisi 9 92 mësojmë serbisht
3258 Maja 9 93 učimo albanski
3259 Linda 9 93 mësojmë serbisht
3260 Dua 9 93 učimo albanski
3261 nuki 9 93 učimo albanski
3262 nuki 9 93 učimo albanski
3263 Jasmina 9 93 učimo albanski
3264 nuridin 9 93 učimo albanski
3265 Bujar 9 93 mësojmë serbisht
3266 nuridin 9 93 učimo albanski
3267 ane 9 94 učimo albanski
3268 Dinaa 9 94 učimo albanski
3269 faton 9 94 mësojmë serbisht
3270 Ehhi 9 94 mësojmë serbisht
3271 hjh 9 94 mësojmë serbisht
3272 Biljana 9 94 učimo albanski
3273 lala 9 94 mësojmë serbisht
3274 Melida 9 94 učimo albanski
3275 Lala 9 94 učimo albanski
3276 Erza 9 94 mësojmë serbisht
3277 Dua 9 95 učimo albanski
3278 anela 9 95 učimo albanski
3279 Naeser 9 95 mësojmë serbisht
3280 Biljana 9 95 učimo albanski
3281 Dea 9 95 mësojmë serbisht
3282 SWE 9 95 učimo albanski
3283 Biljana 9 96 učimo albanski
3284 Ilirida 9 96 mësojmë serbisht
3285 Suada 9 96 učimo albanski
3286 biljana 9 96 učimo albanski
3287 Erza 9 96 mësojmë serbisht
3288 Lena 9 96 učimo albanski
3289 liridon 9 97 mësojmë serbisht
3290 Nsnsb 9 97 učimo albanski
3291 Besi 9 97 mësojmë serbisht
3292 SER 9 97 mësojmë serbisht
3293 anela 9 98 učimo albanski
3294 Kika 9 98 učimo albanski
3295 Nuridin 9 98 učimo albanski
3296 Biljana 9 98 učimo albanski
3297 Nuridin 9 98 učimo albanski
3298 Nik 9 99 učimo albanski
3299 Daki 9 99 učimo albanski
3300 nuridin 9 99 učimo albanski
3301 omer 9 99 učimo albanski
3302 nuridin 9 99 učimo albanski
3303 omer 9 99 učimo albanski
3304 nuki 9 100 učimo albanski
3305 fahret 9 100 učimo albanski
3306 nuki 9 100 učimo albanski
3307 omer 9 100 učimo albanski
3308 anelA 9 100 učimo albanski
3309 Dina 9 100 učimo albanski
3310 Mirlinda 9 100 mësojmë serbisht
3311 Arad 9 100 učimo albanski
3312 Biljana 9 100 učimo albanski
3313 omer 9 100 učimo albanski
3314 nurce 9 101 učimo albanski
3315 raden 9 101 učimo albanski
3316 Bilana 9 101 učimo albanski
3317 VER 9 101 učimo albanski
3318 nurce 9 101 učimo albanski
3319 BUJAR ZAIMI 9 101 mësojmë serbisht
3320 Melida 9 101 učimo albanski
3321 Biljana 9 101 učimo albanski
3322 Ilirida 9 101 učimo albanski
3323 Hahshs 9 101 mësojmë serbisht
3324 Melida 9 101 učimo albanski
3325 0303 9 101 učimo albanski
3326 vanja 9 102 učimo albanski
3327 QWE 9 102 mësojmë serbisht
3328 denis 9 102 učimo albanski
3329 aca 9 102 učimo albanski
3330 Lia 9 102 mësojmë serbisht
3331 nurce 9 102 učimo albanski
3332 nurce 9 102 učimo albanski
3333 Granit 9 103 mësojmë serbisht
3334 Lorida 9 103 mësojmë serbisht
3335 faton 9 103 mësojmë serbisht
3336 vanja 9 103 učimo albanski
3337 Sabri 9 103 mësojmë serbisht
3338 Ilirida 9 104 mësojmë serbisht
3339 Dizi 9 104 mësojmë serbisht
3340 Biljana 9 104 učimo albanski
3341 Melida 9 104 učimo albanski
3342 omer 9 104 učimo albanski
3343 omer 9 104 učimo albanski
3344 omer 9 104 učimo albanski
3345 toni 9 104 učimo albanski
3346 vanja 9 104 učimo albanski
3347 Djellza Seferi 9 104 mësojmë serbisht
3348 omer 9 104 učimo albanski
3349 Melida 9 104 učimo albanski
3350 Gdhhsjs 9 105 mësojmë serbisht
3351 Casa 9 105 mësojmë serbisht
3352 Ena 9 105 učimo albanski
3353 LEMA 9 105 mësojmë serbisht
3354 omer 9 106 učimo albanski
3355 Lala 9 106 učimo albanski
3356 Ilirida 9 106 mësojmë serbisht
3357 omer 9 106 učimo albanski
3358 anela 9 106 učimo albanski
3359 sasa radosavljevic 9 106 učimo albanski
3360 Fahret 9 106 učimo albanski
3361 Sibel Mustafa 9 107 mësojmë serbisht
3362 Ana 9 107 učimo albanski
3363 aaa 9 107 mësojmë serbisht
3364 nuki 9 107 učimo albanski
3365 Suada 9 107 učimo albanski
3366 Gsbdndn 9 107 mësojmë serbisht
3367 Ana 9 107 učimo albanski
3368 Suada 9 107 učimo albanski
3369 biljana 9 107 učimo albanski
3370 nuki 9 107 učimo albanski
3371 Melida 9 107 učimo albanski
3372 anela 9 107 učimo albanski
3373 Valdete 9 108 mësojmë serbisht
3374 Fierza 9 108 mësojmë serbisht
3375 Ilirida 9 108 mësojmë serbisht
3376 faton 9 108 mësojmë serbisht
3377 ajl 9 109 mësojmë serbisht
3378 Asad 9 109 učimo albanski
3379 Nansbsb 9 109 učimo albanski
3380 Ana 9 110 učimo albanski
3381 Lia 9 110 mësojmë serbisht
3382 Gvff 9 110 mësojmë serbisht
3383 AELA 9 110 učimo albanski
3384 Agim 9 110 mësojmë serbisht
3385 Miga 9 110 mësojmë serbisht
3386 omer 9 111 učimo albanski
3387 LIA 9 111 mësojmë serbisht
3388 Granit 9 111 mësojmë serbisht
3389 Emir 9 111 učimo albanski
3390 omer 9 111 učimo albanski
3391 Valida 9 111 učimo albanski
3392 Suada 9 111 učimo albanski
3393 nuridin 9 112 učimo albanski
3394 Ana 9 112 učimo albanski
3395 Alma 9 112 učimo albanski
3396 nuridin 9 112 učimo albanski
3397 vanja 9 112 učimo albanski
3398 Bsbsks 9 113 mësojmë serbisht
3399 Diga 9 113 učimo albanski
3400 Alma 9 113 mësojmë serbisht
3401 Ana 9 113 učimo albanski
3402 Ilirida 9 113 mësojmë serbisht
3403 Melida 9 113 učimo albanski
3404 artan 9 113 mësojmë serbisht
3405 Ilirida 9 113 mësojmë serbisht
3406 flaka 9 113 mësojmë serbisht
3407 Melida 9 114 učimo albanski
3408 &&&& 9 114 mësojmë serbisht
3409 nuki 9 114 učimo albanski
3410 sew 9 114 mësojmë serbisht
3411 nuki 9 114 učimo albanski
3412 lala 9 115 učimo albanski
3413 Suada 9 115 učimo albanski
3414 omer 9 115 učimo albanski
3415 Ttt 9 115 mësojmë serbisht
3416 omer 9 115 učimo albanski
3417 Ana 9 115 učimo albanski
3418 Ilirida 9 116 mësojmë serbisht
3419 Ilirida 9 116 mësojmë serbisht
3420 kia 9 116 mësojmë serbisht
3421 liridon 9 116 mësojmë serbisht
3422 Ana 9 116 učimo albanski
3423 arta 9 116 mësojmë serbisht
3424 Ilirida 9 116 mësojmë serbisht
3425 Ana 9 116 učimo albanski
3426 FEFEF 9 117 mësojmë serbisht
3427 Gagsgs 9 117 mësojmë serbisht
3428 faton 9 117 mësojmë serbisht
3429 aaa 9 117 mësojmë serbisht
3430 Yolo 9 117 učimo albanski
3431 Pufjfif 9 117 mësojmë serbisht
3432 Ana 9 117 učimo albanski
3433 Dina 9 118 učimo albanski
3434 A chjj 9 118 učimo albanski
3435 SEN 9 118 učimo albanski
3436 anela 9 119 učimo albanski
3437 Melida 9 119 učimo albanski
3438 Esma 9 119 učimo albanski
3439 Ilirida 9 119 mësojmë serbisht
3440 Ana 9 119 učimo albanski
3441 Enisa 9 119 učimo albanski
3442 Ana 9 119 učimo albanski
3443 anela 9 119 učimo albanski
3444 dije 9 119 učimo albanski
3445 sasa radosavljevic 9 119 učimo albanski
3446 arjan 9 120 mësojmë serbisht
3447 anela 9 120 učimo albanski
3448 Ana 9 120 učimo albanski
3449 uran 9 120 mësojmë serbisht
3450 esref 9 120 učimo albanski
3451 Ana 9 120 učimo albanski
3452 Suada 9 120 učimo albanski
3453 Mergime 9 120 mësojmë serbisht
3454 Abc 9 120 mësojmë serbisht
3455 Ahmed 9 120 učimo albanski
3456 lia 9 120 mësojmë serbisht
3457 Fhh 9 120 mësojmë serbisht
3458 quiz 9 120 mësojmë serbisht
3459 DinA 9 120 učimo albanski
3460 anel 9 120 učimo albanski
3461 Suada 9 120 učimo albanski
3462 Mujo 9 120 učimo albanski
3463 Enisa 9 120 učimo albanski
3464 Melida 9 120 učimo albanski
3465 &&&& 9 120 mësojmë serbisht
3466 Ana 9 120 učimo albanski
3467 unems im 9 120 mësojmë serbisht
3468 Ana 9 120 učimo albanski
3469 unems im 9 120 mësojmë serbisht
3470 Ggh 9 120 mësojmë serbisht
3471 sali 9 120 mësojmë serbisht
3472 Ajlin 9 120 mësojmë serbisht
3473 Suada 9 120 učimo albanski
3474 Ana 9 120 učimo albanski
3475 Jas 9 120 mësojmë serbisht
3476 Ana 9 120 učimo albanski
3477 Havushe 9 120 mësojmë serbisht
3478 drit 9 120 mësojmë serbisht
3479 hygi 9 120 učimo albanski
3480 Arta 9 120 mësojmë serbisht
3481 Enisa 9 120 mësojmë serbisht
3482 aqw 9 120 učimo albanski
3483 arta 9 120 mësojmë serbisht
3484 Ana 9 120 učimo albanski
3485 vanja 9 120 učimo albanski
3486 Jasmina 9 120 učimo albanski
3487 lia 9 120 mësojmë serbisht
3488 Ana 9 120 učimo albanski
3489 Muharrem 9 120 mësojmë serbisht
3490 Agron 9 120 učimo albanski
3491 dija 9 120 učimo albanski
3492 ANE;LA 9 120 učimo albanski
3493 esref 9 120 učimo albanski
3494 Idjdh 9 120 učimo albanski
3495 Ma22 9 120 učimo albanski
3496 KIJA 9 120 mësojmë serbisht
3497 nuki 9 120 mësojmë serbisht
3498 Mikilina 9 120 mësojmë serbisht
3499 Lia 9 120 mësojmë serbisht
3500 Aha 9 120 učimo albanski
3501 nuki 9 120 učimo albanski
3502 flaka 9 120 mësojmë serbisht
3503 tomi 9 120 mësojmë serbisht
3504 Lia 9 120 mësojmë serbisht
3505 Qendresa 9 120 mësojmë serbisht
3506 nuki 9 120 učimo albanski
3507 neu 9 120 učimo albanski
3508 lia 9 120 mësojmë serbisht
3509 Enisa 9 120 učimo albanski
3510 Lia 9 120 mësojmë serbisht
3511 Ilirida 9 120 mësojmë serbisht
3512 ajl 9 120 mësojmë serbisht
3513 Mehmet 9 120 učimo albanski
3514 anela 9 120 učimo albanski
3515 nuki 9 120 učimo albanski
3516 tafil 9 120 mësojmë serbisht
3517 Mikilina 9 120 mësojmë serbisht
3518 Luka 9 120 mësojmë serbisht
3519 zoja 9 120 mësojmë serbisht
3520 anela 9 120 učimo albanski
3521 Rizah 9 120 mësojmë serbisht
3522 ili 9 120 mësojmë serbisht
3523 emina 9 120 učimo albanski
3524 nuki 9 120 mësojmë serbisht
3525 Benjo 9 120 učimo albanski
3526 nuridin 9 120 učimo albanski
3527 valon 9 120 mësojmë serbisht
3528 aaa 9 120 mësojmë serbisht
3529 Ana 9 120 učimo albanski
3530 nuridin 9 120 učimo albanski
3531 Melida 9 120 učimo albanski
3532 Arta 9 120 mësojmë serbisht
3533 Sajra 9 120 učimo albanski
3534 Valdete 9 120 mësojmë serbisht
3535 omer 9 120 učimo albanski
3536 anela 9 120 učimo albanski
3537 Benjo 9 120 učimo albanski
3538 Suada 9 120 učimo albanski
3539 dsaf 9 120 mësojmë serbisht
3540 Maki.. 9 120 mësojmë serbisht
3541 Suada 9 120 učimo albanski
3542 faton 9 120 mësojmë serbisht
3543 Nenad 9 120 učimo albanski
3544 Enisa 9 120 učimo albanski
3545 HANISASAGDATI 9 120 učimo albanski
3546 sajra 9 120 učimo albanski
3547 nuki 9 120 učimo albanski
3548 Muharrem 9 120 mësojmë serbisht
3549 flaka 9 120 mësojmë serbisht
3550 buk 9 120 mësojmë serbisht
3551 M.k. 9 120 mësojmë serbisht
3552 liridon 9 120 mësojmë serbisht
3553 arta 9 120 mësojmë serbisht
3554 Esmira 9 120 učimo albanski
3555 arta 9 120 mësojmë serbisht
3556 Petrit Krasniqi 9 120 mësojmë serbisht
3557 Suada 9 120 učimo albanski
3558 Lia 9 120 učimo albanski
3559 M.k. 9 120 mësojmë serbisht
3560 Ana 9 120 učimo albanski
3561 EgiXhafa 9 120 mësojmë serbisht
3562 omer 9 120 učimo albanski
3563 Ana 9 120 učimo albanski
3564 memo 8 50 učimo albanski
3565 haaaa 8 52 mësojmë serbisht
3566 haaaa 8 52 mësojmë serbisht
3567 teti 8 53 učimo albanski
3568 memo 8 55 učimo albanski
3569 aca 8 55 učimo albanski
3570 sdsafd 8 56 mësojmë serbisht
3571 viki 8 57 učimo albanski
3572 siki 8 58 učimo albanski
3573 memo 8 59 učimo albanski
3574 viki 8 61 učimo albanski
3575 Biljana 8 62 učimo albanski
3576 Biljana 8 62 učimo albanski
3577 Asap 8 62 učimo albanski
3578 Jehsh 8 64 mësojmë serbisht
3579 kosova 8 64 mësojmë serbisht
3580 kosova 8 64 mësojmë serbisht
3581 Biljana 8 64 učimo albanski
3582 Miki 8 69 učimo albanski
3583 Miloš Lekić 8 69 učimo albanski
3584 Biljana 8 72 učimo albanski
3585 Biljana 8 76 učimo albanski
3586 memo 8 77 učimo albanski
3587 Teuta 8 78 mësojmë serbisht
3588 toni 8 79 učimo albanski
3589 katia 8 79 učimo albanski
3590 nuki 8 79 učimo albanski
3591 nuki 8 79 učimo albanski
3592 aca 8 80 učimo albanski
3593 Jasmina 8 83 učimo albanski
3594 Mirlinda 8 84 mësojmë serbisht
3595 Labi 8 84 mësojmë serbisht
3596 Ilirida 8 85 mësojmë serbisht
3597 aca 8 85 učimo albanski
3598 Jasmina 8 86 učimo albanski
3599 memo 8 86 učimo albanski
3600 memo 8 86 učimo albanski
3601 Hashim 8 87 mësojmë serbisht
3602 nuridin 8 87 učimo albanski
3603 nuridin 8 87 učimo albanski
3604 Jasmina 8 88 učimo albanski
3605 biljana 8 89 učimo albanski
3606 Bilja 8 89 učimo albanski
3607 biljana 8 90 učimo albanski
3608 Biljana 8 91 učimo albanski
3609 Jaca 8 91 učimo albanski
3610 sisi 8 92 mësojmë serbisht
3611 Marko 8 92 mësojmë serbisht
3612 dasfasf 8 92 mësojmë serbisht
3613 omer 8 93 učimo albanski
3614 omer 8 93 učimo albanski
3615 biljana 8 93 učimo albanski
3616 caca 8 93 učimo albanski
3617 Isa 8 93 mësojmë serbisht
3618 Jaca 8 93 učimo albanski
3619 Luli 8 93 mësojmë serbisht
3620 nurce 8 94 učimo albanski
3621 nurce 8 94 učimo albanski
3622 Biljana 8 94 učimo albanski
3623 anela 8 94 učimo albanski
3624 bhuds 8 94 učimo albanski
3625 Alma 8 95 učimo albanski
3626 vanja 8 95 učimo albanski
3627 Biljana 8 95 učimo albanski
3628 Albin Rexhbeqaj 8 95 mësojmë serbisht
3629 Casa 8 96 mësojmë serbisht
3630 viki 8 96 učimo albanski
3631 SARA 8 96 učimo albanski
3632 nurce 8 96 učimo albanski
3633 nurce 8 96 učimo albanski
3634 SIBEL 8 96 mësojmë serbisht
3635 Afrimi 8 96 mësojmë serbisht
3636 Lorida 8 97 mësojmë serbisht
3637 Esma 8 97 učimo albanski
3638 aca 8 97 učimo albanski
3639 Dua 8 97 učimo albanski
3640 SUD 8 97 mësojmë serbisht
3641 Biljana 8 97 učimo albanski
3642 Suada 8 97 učimo albanski
3643 Ena 8 98 učimo albanski
3644 Casa 8 98 mësojmë serbisht
3645 Arber 8 100 učimo albanski
3646 valon 8 100 mësojmë serbisht
3647 Dizi 8 100 mësojmë serbisht
3648 djali im 8 102 mësojmë serbisht
3649 Tina 8 102 mësojmë serbisht
3650 mmm 8 102 mësojmë serbisht
3651 Jasmina 8 102 učimo albanski
3652 Erza 8 104 mësojmë serbisht
3653 Lia 8 104 mësojmë serbisht
3654 ANELA 8 104 učimo albanski
3655 nuridin 8 104 učimo albanski
3656 nuridin 8 104 učimo albanski
3657 Biljana 8 104 učimo albanski
3658 memo 8 104 učimo albanski
3659 MELIDA 8 104 učimo albanski
3660 Tina 8 104 mësojmë serbisht
3661 Valdete 8 106 mësojmë serbisht
3662 ARE 8 106 učimo albanski
3663 Emir 8 107 mësojmë serbisht
3664 vanja 8 107 učimo albanski
3665 valon 8 107 mësojmë serbisht
3666 Valida 8 109 učimo albanski
3667 Irik 8 109 učimo albanski
3668 Vedaty 8 110 mësojmë serbisht
3669 vanja 8 110 učimo albanski
3670 Luna 8 111 učimo albanski
3671 Lejlaaxhekoviq 8 111 mësojmë serbisht
3672 Ana 8 111 učimo albanski
3673 Emir 8 112 učimo albanski
3674 faton 8 112 mësojmë serbisht
3675 Hahaha 8 112 mësojmë serbisht
3676 DEO 8 112 mësojmë serbisht
3677 Dua 8 112 učimo albanski
3678 Djali 8 112 učimo albanski
3679 Faton 8 112 mësojmë serbisht
3680 Melida 8 113 učimo albanski
3681 Ana 8 113 učimo albanski
3682 Melida 8 113 učimo albanski
3683 Ana 8 113 učimo albanski
3684 nurce 8 113 učimo albanski
3685 nurce 8 113 učimo albanski
3686 teuta 8 113 mësojmë serbisht
3687 Ena 8 113 učimo albanski
3688 anela 8 114 učimo albanski
3689 Babshsh 8 114 mësojmë serbisht
3690 Dina 8 114 učimo albanski
3691 Suada 8 114 učimo albanski
3692 Babdbd 8 114 mësojmë serbisht
3693 Mima 8 114 učimo albanski
3694 Ja 8 114 učimo albanski
3695 kia 8 114 mësojmë serbisht
3696 eee 8 115 mësojmë serbisht
3697 Ana 8 115 učimo albanski
3698 Agon 8 115 mësojmë serbisht
3699 65656+5 8 115 učimo albanski
3700 Ana 8 115 učimo albanski
3701 eee 8 115 mësojmë serbisht
3702 65656+5 8 115 učimo albanski
3703 edison 8 116 učimo albanski
3704 Dua 8 116 učimo albanski
3705 edison 8 116 učimo albanski
3706 Nikola 8 117 učimo albanski
3707 bbbbbb 8 117 mësojmë serbisht
3708 Nazi 8 117 mësojmë serbisht
3709 toni 8 118 učimo albanski
3710 biljana 8 118 učimo albanski
3711 Bsbdhdnd 8 118 mësojmë serbisht
3712 Valdete 8 118 mësojmë serbisht
3713 Arare 8 118 učimo albanski
3714 diellza 8 118 mësojmë serbisht
3715 vanja 8 119 učimo albanski
3716 lia 8 119 mësojmë serbisht
3717 LIK 8 119 mësojmë serbisht
3718 nuridin 8 120 učimo albanski
3719 Bujar 8 120 mësojmë serbisht
3720 Mujo 8 120 učimo albanski
3721 Arjeta Lluka 8 120 mësojmë serbisht
3722 ddd 8 120 učimo albanski
3723 Suada 8 120 učimo albanski
3724 Ana 8 120 učimo albanski
3725 ANE 8 120 učimo albanski
3726 nuki 8 120 učimo albanski
3727 Arta 8 120 mësojmë serbisht
3728 HANISASAGDATI 8 120 učimo albanski
3729 Ana 8 120 učimo albanski
3730 Kristian 8 120 mësojmë serbisht
3731 vanja 8 120 učimo albanski
3732 Lirie 8 120 mësojmë serbisht
3733 Përparim 8 120 mësojmë serbisht
3734 dija 8 120 učimo albanski
3735 Valon 8 120 mësojmë serbisht
3736 sevgi 8 120 učimo albanski
3737 Lia 8 120 mësojmë serbisht
3738 Ćira 8 120 učimo albanski
3739 une 8 120 mësojmë serbisht
3740 Ana 8 120 učimo albanski
3741 vanja 8 120 učimo albanski
3742 Lirie 8 120 mësojmë serbisht
3743 Faton 8 120 mësojmë serbisht
3744 une 8 120 mësojmë serbisht
3745 nuki 8 120 učimo albanski
3746 Suada 8 120 učimo albanski
3747 nuki 8 120 učimo albanski
3748 nuki 8 120 učimo albanski
3749 nuki 8 120 učimo albanski
3750 Dua 8 120 učimo albanski
3751 Melida 8 120 učimo albanski
3752 Suada 8 120 učimo albanski
3753 Kujtim 8 120 mësojmë serbisht
3754 vanja 8 120 učimo albanski
3755 Ana 8 120 učimo albanski
3756 Ćira 8 120 učimo albanski
3757 biljana 8 120 učimo albanski
3758 Majmun 8 120 mësojmë serbisht
3759 Ana 8 120 učimo albanski
3760 AMANDA 8 120 mësojmë serbisht
3761 Kaktus 8 120 učimo albanski
3762 vanja 8 120 učimo albanski
3763 Rinora Gojani 8 120 mësojmë serbisht
3764 Ilirida zubaku 8 120 učimo albanski
3765 Valdete 8 120 mësojmë serbisht
3766 Ana 8 120 učimo albanski
3767 Ghnejd 8 120 mësojmë serbisht
3768 Rilinda 8 120 mësojmë serbisht
3769 nuki 8 120 učimo albanski
3770 Ana 8 120 učimo albanski
3771 Merita 8 120 mësojmë serbisht
3772 vanja 8 120 učimo albanski
3773 nuki 8 120 učimo albanski
3774 nuki 8 120 učimo albanski
3775 Hehehhs 8 120 učimo albanski
3776 nuki 8 120 učimo albanski
3777 Abc 8 120 mësojmë serbisht
3778 Valon 8 120 mësojmë serbisht
3779 Ana 8 120 učimo albanski
3780 Enisa 8 120 učimo albanski
3781 Ilirida 8 120 mësojmë serbisht
3782 Arta 8 120 učimo albanski
3783 Ana 8 120 učimo albanski
3784 Ana 8 120 učimo albanski
3785 linda 8 120 mësojmë serbisht
3786 Ana 8 120 učimo albanski
3787 www 8 120 mësojmë serbisht
3788 nuki 8 120 učimo albanski
3789 KUMRIJE 8 120 mësojmë serbisht
3790 Ana 8 120 učimo albanski
3791 Ariana 8 120 mësojmë serbisht
3792 ANELA 8 120 učimo albanski
3793 artan 8 120 mësojmë serbisht
3794 lIA 8 120 učimo albanski
3795 violeta 8 120 mësojmë serbisht
3796 Enisa 8 120 učimo albanski
3797 Dua 8 120 učimo albanski
3798 nuki 8 120 učimo albanski
3799 nuki 8 120 učimo albanski
3800 Beki 8 120 učimo albanski
3801 Suada 8 120 učimo albanski
3802 56489 8 120 mësojmë serbisht
3803 kika 8 120 učimo albanski
3804 Max 8 120 učimo albanski
3805 Driton 8 120 mësojmë serbisht
3806 1234 8 120 mësojmë serbisht
3807 Shaban 8 120 mësojmë serbisht
3808 M.k. 8 120 mësojmë serbisht
3809 une 8 120 mësojmë serbisht
3810 Dida 8 120 učimo albanski
3811 nuki 8 120 učimo albanski
3812 Melida 8 120 učimo albanski
3813 kUMRIJE 8 120 mësojmë serbisht
3814 vanja 8 120 učimo albanski
3815 VIldan 8 120 učimo albanski
3816 Luljeta 8 120 učimo albanski
3817 Suada 8 120 učimo albanski
3818 Djali 8 120 učimo albanski
3819 Lirie 8 120 mësojmë serbisht
3820 Artan 8 120 mësojmë serbisht
3821 Ana 8 120 učimo albanski
3822 lia 8 120 mësojmë serbisht
3823 LIA 8 120 učimo albanski
3824 Ćira 8 120 učimo albanski
3825 nuki 8 120 učimo albanski
3826 egzona 8 120 mësojmë serbisht
3827 Haaha 8 120 mësojmë serbisht
3828 Kika 8 120 učimo albanski
3829 Fortesa Citaku Kika 8 120 mësojmë serbisht
3830 Nexhi 8 120 učimo albanski
3831 une 8 120 mësojmë serbisht
3832 arton 8 120 učimo albanski
3833 Ivica 8 120 učimo albanski
3834 anela 8 120 učimo albanski
3835 Edina 8 120 učimo albanski
3836 Baki 8 120 mësojmë serbisht
3837 Rabie 8 120 mësojmë serbisht
3838 Erere 8 120 učimo albanski
3839 HanisaSagdATI 8 120 učimo albanski
3840 ajl 8 120 mësojmë serbisht
3841 linda 8 120 mësojmë serbisht
3842 Erin 8 120 učimo albanski
3843 Ćira 8 120 učimo albanski
3844 Artan 8 120 mësojmë serbisht
3845 Ana 8 120 učimo albanski
3846 aaa 8 120 mësojmë serbisht
3847 Benjamin 8 120 učimo albanski
3848 Milaim 8 120 učimo albanski
3849 sajra 8 120 učimo albanski
3850 anela 8 120 učimo albanski
3851 Benjamin 8 120 učimo albanski
3852 Rabia 8 120 mësojmë serbisht
3853 Ćira 8 120 učimo albanski
3854 Jovana 8 120 učimo albanski
3855 Linda 8 120 mësojmë serbisht
3856 Mirjana 8 120 učimo albanski
3857 merr 8 120 mësojmë serbisht
3858 besiana 8 120 mësojmë serbisht
3859 Kaltrina 8 120 mësojmë serbisht
3860 Ana 8 120 učimo albanski
3861 aaa 8 120 mësojmë serbisht
3862 Ana 8 120 učimo albanski
3863 nuridin 8 120 učimo albanski
3864 Mujo 8 120 učimo albanski
3865 Mama 8 120 učimo albanski
3866 Ćira 8 120 učimo albanski
3867 Miki 8 120 mësojmë serbisht
3868 luka 8 120 učimo albanski
3869 Suada 8 120 učimo albanski
3870 Bekim 8 120 učimo albanski
3871 Laurenta 8 120 mësojmë serbisht
3872 ruaf 8 120 učimo albanski
3873 Luan Alidema 8 120 mësojmë serbisht
3874 Ana 8 120 učimo albanski
3875 lona 8 120 mësojmë serbisht
3876 Benjamin 8 120 učimo albanski
3877 Katarina 8 120 učimo albanski
3878 nuki 8 120 učimo albanski
3879 aaa 8 120 mësojmë serbisht
3880 Ana 8 120 učimo albanski
3881 Ana 8 120 učimo albanski
3882 Bekim 8 120 mësojmë serbisht
3883 Rabie 8 120 mësojmë serbisht
3884 Saranda 8 120 mësojmë serbisht
3885 Kaon 8 120 mësojmë serbisht
3886 Sami 8 120 učimo albanski
3887 Ana 8 120 učimo albanski
3888 Valida 8 120 učimo albanski
3889 valon 8 120 mësojmë serbisht
3890 Lia 8 120 mësojmë serbisht
3891 Arti 8 120 učimo albanski
3892 Ana 8 120 učimo albanski
3893 ANELA 8 120 učimo albanski
3894 Rilinda 8 120 mësojmë serbisht
3895 Liza 8 120 učimo albanski
3896 nuki 8 120 učimo albanski
3897 loja 8 120 mësojmë serbisht
3898 Ana 8 120 učimo albanski
3899 lija 8 120 mësojmë serbisht
3900 Boban M 8 120 učimo albanski
3901 Suada 8 120 učimo albanski
3902 Ilirida 8 120 učimo albanski
3903 Alba Ostrozubi 8 120 mësojmë serbisht
3904 Miki 8 120 mësojmë serbisht
3905 Irma 8 120 učimo albanski
3906 nuridin 8 120 učimo albanski
3907 Syarta 8 120 mësojmë serbisht
3908 nuridin 8 120 učimo albanski
3909 Ass 8 120 mësojmë serbisht
3910 Ilirida 8 120 učimo albanski
3911 Ana 8 120 učimo albanski
3912 Valon 8 120 mësojmë serbisht
3913 Milaim 8 120 mësojmë serbisht
3914 ANELA 8 120 učimo albanski
3915 radica 8 120 učimo albanski
3916 Bekim 8 120 mësojmë serbisht
3917 Nexhi 8 120 učimo albanski
3918 Fortesa 7 25 mësojmë serbisht
3919 memo 7 31 učimo albanski
3920 hghhh 7 38 mësojmë serbisht
3921 deki 7 44 učimo albanski
3922 nela 7 48 učimo albanski
3923 memo 7 50 učimo albanski
3924 aca 7 51 učimo albanski
3925 pkk 7 57 mësojmë serbisht
3926 biljana 7 61 učimo albanski
3927 Miki 7 66 učimo albanski
3928 Erza 7 69 mësojmë serbisht
3929 artt 7 70 mësojmë serbisht
3930 der 7 72 mësojmë serbisht
3931 lala 7 74 mësojmë serbisht
3932 Des 7 74 mësojmë serbisht
3933 Biljana 7 76 učimo albanski
3934 Milica 7 76 učimo albanski
3935 aaaa 7 77 mësojmë serbisht
3936 tara 7 79 učimo albanski
3937 Daki 7 80 učimo albanski
3938 reshat 7 80 mësojmë serbisht
3939 biljana 7 81 učimo albanski
3940 Biljana 7 82 učimo albanski
3941 Casa 7 84 mësojmë serbisht
3942 tomo 7 86 učimo albanski
3943 Dizi 7 87 mësojmë serbisht
3944 Ffxd 7 87 mësojmë serbisht
3945 tani 7 87 učimo albanski
3946 memo 7 91 učimo albanski
3947 linda 7 91 mësojmë serbisht
3948 tanja 7 92 učimo albanski
3949 Biljana 7 92 učimo albanski
3950 Agnesa 7 93 mësojmë serbisht
3951 Biljana 7 93 učimo albanski
3952 Asd 7 93 mësojmë serbisht
3953 valon 7 94 mësojmë serbisht
3954 biljana 7 94 učimo albanski
3955 Gzi 7 96 mësojmë serbisht
3956 ana 7 96 mësojmë serbisht
3957 Miki 7 97 učimo albanski
3958 Zzzz 7 98 učimo albanski
3959 ivana 7 98 učimo albanski
3960 biljana 7 99 učimo albanski
3961 kliks 7 99 učimo albanski
3962 bilana 7 99 učimo albanski
3963 Ahah 7 100 učimo albanski
3964 Casa 7 100 mësojmë serbisht
3965 Dejan 7 100 učimo albanski
3966 aca 7 100 učimo albanski
3967 Leutrim Braha 7 100 mësojmë serbisht
3968 Jakub 7 104 učimo albanski
3969 Erza 7 107 mësojmë serbisht
3970 Daki 7 107 učimo albanski
3971 Aaa 7 108 mësojmë serbisht
3972 vanja 7 109 učimo albanski
3973 aca 7 109 učimo albanski
3974 vanja 7 109 učimo albanski
3975 Casa 7 111 mësojmë serbisht
3976 Casa 7 111 mësojmë serbisht
3977 Armend 7 111 mësojmë serbisht
3978 Ajlin 7 112 mësojmë serbisht
3979 Hahahagaha 7 112 mësojmë serbisht
3980 Dafina 7 113 mësojmë serbisht
3981 ane 7 113 učimo albanski
3982 Leotrim 7 113 mësojmë serbisht
3983 KUL 7 113 mësojmë serbisht
3984 hate 7 113 mësojmë serbisht
3985 Mesa 7 113 učimo albanski
3986 Fahret 7 113 učimo albanski
3987 Edin 7 114 učimo albanski
3988 Lindi 7 114 mësojmë serbisht
3989 Deda 7 115 učimo albanski
3990 Ilirida 7 115 učimo albanski
3991 Ana 7 115 učimo albanski
3992 Biljana 7 115 učimo albanski
3993 Dren 7 116 mësojmë serbisht
3994 MA E MIRA 7 117 mësojmë serbisht
3995 Buqe 7 119 mësojmë serbisht
3996 lola 7 119 mësojmë serbisht
3997 Ana 7 120 učimo albanski
3998 Casa 7 120 mësojmë serbisht
3999 Marija 7 120 učimo albanski
4000 Ok 7 120 učimo albanski
4001 Fahret 7 120 učimo albanski
4002 une 7 120 mësojmë serbisht
4003 Linda Krasniqi 7 120 mësojmë serbisht
4004 HANISAGADATI 7 120 učimo albanski
4005 nita 7 120 mësojmë serbisht
4006 Biljana 7 120 učimo albanski
4007 Esna 7 120 mësojmë serbisht
4008 lia 7 120 učimo albanski
4009 Ana 7 120 učimo albanski
4010 Sasa Radosavljevic 7 120 učimo albanski
4011 nuki 7 120 učimo albanski
4012 Linda 7 120 mësojmë serbisht
4013 Nuridin 7 120 učimo albanski
4014 nuki 7 120 učimo albanski
4015 Bajram 7 120 učimo albanski
4016 aaa 7 120 mësojmë serbisht
4017 LIA 7 120 učimo albanski
4018 Pranvera Begolli 7 120 mësojmë serbisht
4019 Enisa 7 120 učimo albanski
4020 anela 7 120 učimo albanski
4021 Merita 7 120 mësojmë serbisht
4022 Esma 7 120 mësojmë serbisht
4023 Ana 7 120 učimo albanski
4024 Esma1234567 7 120 mësojmë serbisht
4025 linda 7 120 mësojmë serbisht
4026 ftrr 7 120 učimo albanski
4027 Selami 7 120 mësojmë serbisht
4028 Egzona 7 120 mësojmë serbisht
4029 Abc 7 120 mësojmë serbisht
4030 Djellza 7 120 mësojmë serbisht
4031 Biljana 7 120 učimo albanski
4032 vanja 7 120 učimo albanski
4033 nuki 7 120 učimo albanski
4034 nuki 7 120 učimo albanski
4035 vanja 7 120 učimo albanski
4036 fadi 7 120 mësojmë serbisht
4037 Ivana Milenkovic 7 120 učimo albanski
4038 Nazmi 7 120 mësojmë serbisht
4039 Mira 7 120 mësojmë serbisht
4040 Allmira Zubaku 7 120 mësojmë serbisht
4041 vanja 7 120 učimo albanski
4042 hasan 7 120 mësojmë serbisht
4043