TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
26 arta 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 64 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 aaa 17 64 mësojmë serbisht
30 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
31 sada 17 65 mësojmë serbisht
32 nuridin 17 65 učimo albanski
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 arta 17 65 mësojmë serbisht
35 arta 17 66 mësojmë serbisht
36 desa 17 66 mësojmë serbisht
37 arta 17 66 mësojmë serbisht
38 marija 17 66 učimo albanski
39 arta 17 67 mësojmë serbisht
40 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
41 sada 17 68 mësojmë serbisht
42 arta 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 69 mësojmë serbisht
45 lola 17 69 mësojmë serbisht
46 sada 17 69 mësojmë serbisht
47 arta 17 69 mësojmë serbisht
48 lola 17 69 mësojmë serbisht
49 arta 17 70 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
52 arta 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 71 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
56 dfs 17 71 mësojmë serbisht
57 dfs 17 72 mësojmë serbisht
58 arta 17 72 mësojmë serbisht
59 sada 17 72 mësojmë serbisht
60 arta 17 72 mësojmë serbisht
61 arta 17 73 mësojmë serbisht
62 dfs 17 73 mësojmë serbisht
63 dfs 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 arta 17 73 mësojmë serbisht
66 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
67 dfs 17 74 mësojmë serbisht
68 sada 17 74 mësojmë serbisht
69 perandori 17 75 mësojmë serbisht
70 lola 17 75 mësojmë serbisht
71 arta 17 76 mësojmë serbisht
72 dfs 17 76 mësojmë serbisht
73 dfs 17 76 mësojmë serbisht
74 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
75 SSA 17 77 mësojmë serbisht
76 dfs 17 78 mësojmë serbisht
77 arta 17 79 mësojmë serbisht
78 arta 17 79 mësojmë serbisht
79 sada 17 79 mësojmë serbisht
80 Mix 17 81 učimo albanski
81 dfs 17 81 mësojmë serbisht
82 kkkjj 17 82 učimo albanski
83 besfort 17 84 mësojmë serbisht
84 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
85 aqw 17 86 mësojmë serbisht
86 lia 17 87 mësojmë serbisht
87 sada 17 87 mësojmë serbisht
88 anja 17 90 mësojmë serbisht
89 888 16 40 mësojmë serbisht
90 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
91 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
92 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
93 arta 16 50 mësojmë serbisht
94 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
95 arta 16 50 mësojmë serbisht
96 lola 16 52 mësojmë serbisht
97 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
98 Talent 16 55 mësojmë serbisht
99 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
100 lola 16 56 mësojmë serbisht
101 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
102 arta 16 57 mësojmë serbisht
103 arta 16 57 mësojmë serbisht
104 lola 16 58 mësojmë serbisht
105 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
106 sdad 16 59 mësojmë serbisht
107 arta 16 59 mësojmë serbisht
108 lola 16 59 mësojmë serbisht
109 arta 16 60 mësojmë serbisht
110 arta 16 60 mësojmë serbisht
111 lola 16 60 mësojmë serbisht
112 sisi 16 60 mësojmë serbisht
113 arta 16 60 mësojmë serbisht
114 arta 16 60 mësojmë serbisht
115 lola 16 60 mësojmë serbisht
116 arta 16 61 mësojmë serbisht
117 lola 16 61 mësojmë serbisht
118 lola 16 61 mësojmë serbisht
119 arta 16 61 mësojmë serbisht
120 arta 16 61 mësojmë serbisht
121 arta 16 61 mësojmë serbisht
122 lola 16 61 mësojmë serbisht
123 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
124 arta 16 62 mësojmë serbisht
125 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
126 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
127 arta 16 62 mësojmë serbisht
128 arta 16 63 mësojmë serbisht
129 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
130 arta 16 63 mësojmë serbisht
131 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
132 arta 16 64 mësojmë serbisht
133 lola 16 65 mësojmë serbisht
134 arta 16 65 mësojmë serbisht
135 gjo 16 65 mësojmë serbisht
136 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
137 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
138 arta 16 65 mësojmë serbisht
139 arta 16 65 mësojmë serbisht
140 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
141 lola 16 65 mësojmë serbisht
142 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
143 arta 16 66 mësojmë serbisht
144 lola 16 66 mësojmë serbisht
145 sada 16 66 mësojmë serbisht
146 arta 16 66 mësojmë serbisht
147 lola 16 66 mësojmë serbisht
148 arta 16 66 mësojmë serbisht
149 lola 16 66 mësojmë serbisht
150 arta 16 67 mësojmë serbisht
151 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
152 Talent 16 67 mësojmë serbisht
153 lola 16 67 mësojmë serbisht
154 arta 16 67 mësojmë serbisht
155 faf 16 68 mësojmë serbisht
156 kimi 16 68 mësojmë serbisht
157 kimi 16 68 mësojmë serbisht
158 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
159 arta 16 69 mësojmë serbisht
160 boss 16 69 mësojmë serbisht
161 lola 16 69 mësojmë serbisht
162 arta 16 69 mësojmë serbisht
163 arta 16 69 mësojmë serbisht
164 arta 16 70 mësojmë serbisht
165 sisi 16 70 mësojmë serbisht
166 megi 16 70 mësojmë serbisht
167 arta 16 70 mësojmë serbisht
168 arta 16 70 mësojmë serbisht
169 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
170 arta 16 70 mësojmë serbisht
171 arta 16 71 mësojmë serbisht
172 arta 16 71 mësojmë serbisht
173 omer 16 71 učimo albanski
174 omer 16 71 učimo albanski
175 lola 16 71 mësojmë serbisht
176 KKK 16 71 mësojmë serbisht
177 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
178 upi 16 71 mësojmë serbisht
179 Liki 16 71 mësojmë serbisht
180 arta 16 71 mësojmë serbisht
181 Anton 16 72 mësojmë serbisht
182 arta 16 72 mësojmë serbisht
183 starti 16 72 mësojmë serbisht
184 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
185 isi 16 72 mësojmë serbisht
186 arta 16 72 mësojmë serbisht
187 desa 16 72 mësojmë serbisht
188 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
189 lola 16 73 mësojmë serbisht
190 arta 16 73 mësojmë serbisht
191 arta 16 73 mësojmë serbisht
192 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
193 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
194 cari 16 74 mësojmë serbisht
195 boss be 16 74 mësojmë serbisht
196 dfs 16 74 mësojmë serbisht
197 arta 16 74 mësojmë serbisht
198 dew 16 74 mësojmë serbisht
199 arta 16 74 mësojmë serbisht
200 arta 16 75 mësojmë serbisht
201 sada 16 75 mësojmë serbisht
202 arta 16 75 mësojmë serbisht
203 sisi 16 75 mësojmë serbisht
204 unknown 16 75 mësojmë serbisht
205 scsd 16 75 mësojmë serbisht
206 arta 16 75 mësojmë serbisht
207 linda 16 76 mësojmë serbisht
208 nuki 16 76 učimo albanski
209 arta 16 76 mësojmë serbisht
210 pepa 16 76 mësojmë serbisht
211 asfa 16 76 mësojmë serbisht
212 arta 16 76 mësojmë serbisht
213 nuki 16 76 učimo albanski
214 sada 16 77 mësojmë serbisht
215 arta 16 77 mësojmë serbisht
216 arta 16 77 mësojmë serbisht
217 Sima 16 77 učimo albanski
218 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
219 still 16 77 mësojmë serbisht
220 arta 16 78 mësojmë serbisht
221 arta 16 78 mësojmë serbisht
222 arta 16 79 mësojmë serbisht
223 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
224 lia 16 79 mësojmë serbisht
225 arta 16 80 mësojmë serbisht
226 der 16 80 mësojmë serbisht
227 arta 16 81 mësojmë serbisht
228 sed 16 81 mësojmë serbisht
229 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
230 dfs 16 81 mësojmë serbisht
231 sed 16 81 mësojmë serbisht
232 nuki 16 81 učimo albanski
233 nuki 16 81 učimo albanski
234 arta 16 81 mësojmë serbisht
235 nuki 16 82 mësojmë serbisht
236 sem 16 82 mësojmë serbisht
237 pepa 16 82 mësojmë serbisht
238 nuki 16 82 mësojmë serbisht
239 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
240 asw 16 82 mësojmë serbisht
241 dfs 16 82 mësojmë serbisht
242 lia 16 83 mësojmë serbisht
243 emri im 16 83 mësojmë serbisht
244 nuridin 16 83 učimo albanski
245 nuridin 16 83 učimo albanski
246 dfs 16 83 mësojmë serbisht
247 arta 16 83 mësojmë serbisht
248 arta 16 84 mësojmë serbisht
249 nuki 16 84 učimo albanski
250 lija 16 84 mësojmë serbisht
251 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
252 nuki 16 84 učimo albanski
253 ser 16 84 mësojmë serbisht
254 erd 16 85 mësojmë serbisht
255 dfs 16 85 učimo albanski
256 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
257 sed 16 86 mësojmë serbisht
258 ase 16 86 mësojmë serbisht
259 dfs 16 86 mësojmë serbisht
260 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
261 sad 16 86 mësojmë serbisht
262 kum 16 86 mësojmë serbisht
263 marija 16 87 učimo albanski
264 unknown 16 87 mësojmë serbisht
265 qaw 16 87 mësojmë serbisht
266 lia 16 87 mësojmë serbisht
267 lia 16 88 mësojmë serbisht
268 unmik 16 88 mësojmë serbisht
269 dfs 16 88 mësojmë serbisht
270 arta 16 89 mësojmë serbisht
271 arta 16 89 mësojmë serbisht
272 sew 16 89 mësojmë serbisht
273 asq 16 89 mësojmë serbisht
274 dfs 16 90 učimo albanski
275 mmm 16 90 mësojmë serbisht
276 Lia 16 96 mësojmë serbisht
277 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
278 qew 16 99 mësojmë serbisht
279 kia 16 102 mësojmë serbisht
280 ccc 16 102 mësojmë serbisht
281 selim 16 104 mësojmë serbisht
282 arta 16 106 mësojmë serbisht
283 dea 16 108 mësojmë serbisht
284 lia 16 109 mësojmë serbisht
285 uuu 15 36 mësojmë serbisht
286 8988 15 39 mësojmë serbisht
287 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
288 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
289 Jakub 15 45 učimo albanski
290 Jakub 15 45 učimo albanski
291 Jakub 15 47 učimo albanski
292 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
293 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
294 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
295 omer 15 53 učimo albanski
296 omer 15 53 učimo albanski
297 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
298 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
299 lola 15 54 mësojmë serbisht
300 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
301 arta 15 55 mësojmë serbisht
302 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
303 lola 15 56 mësojmë serbisht
304 lola 15 57 mësojmë serbisht
305 lola 15 57 mësojmë serbisht
306 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
307 asf 15 57 mësojmë serbisht
308 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
309 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
310 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
311 lola 15 58 mësojmë serbisht
312 baki 15 58 mësojmë serbisht
313 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
314 uuu 15 58 mësojmë serbisht
315 baki 15 58 mësojmë serbisht
316 lola 15 59 mësojmë serbisht
317 lola 15 59 mësojmë serbisht
318 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
319 daddy 15 59 mësojmë serbisht
320 arta 15 60 mësojmë serbisht
321 lola 15 60 mësojmë serbisht
322 luka 15 60 učimo albanski
323 lik 15 60 mësojmë serbisht
324 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
325 lola 15 61 mësojmë serbisht
326 omer 15 61 učimo albanski
327 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
328 sher 15 61 mësojmë serbisht
329 omer 15 61 učimo albanski
330 sada 15 61 mësojmë serbisht
331 asddad 15 61 mësojmë serbisht
332 lola 15 62 mësojmë serbisht
333 arta 15 62 mësojmë serbisht
334 asdad 15 62 mësojmë serbisht
335 sada 15 62 mësojmë serbisht
336 lola 15 62 mësojmë serbisht
337 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
338 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
339 lola 15 62 mësojmë serbisht
340 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
341 lola 15 62 mësojmë serbisht
342 lola 15 63 mësojmë serbisht
343 besfort 15 63 mësojmë serbisht
344 kosa 15 64 mësojmë serbisht
345 lola 15 64 mësojmë serbisht
346 mxmznz 15 64 učimo albanski
347 lola 15 64 mësojmë serbisht
348 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
349 voci 15 64 mësojmë serbisht
350 lola 15 64 mësojmë serbisht
351 Lule 15 64 mësojmë serbisht
352 sada 15 64 mësojmë serbisht
353 arta 15 64 mësojmë serbisht
354 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
355 lola 15 65 mësojmë serbisht
356 sada 15 65 mësojmë serbisht
357 nuki 15 65 učimo albanski
358 lola 15 65 mësojmë serbisht
359 asdad 15 65 mësojmë serbisht
360 lola 15 65 mësojmë serbisht
361 nuki 15 65 učimo albanski
362 arta 15 65 mësojmë serbisht
363 lola 15 65 mësojmë serbisht
364 lola 15 65 mësojmë serbisht
365 arta 15 66 mësojmë serbisht
366 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
367 lola 15 66 mësojmë serbisht
368 gjel 15 66 mësojmë serbisht
369 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
370 lola 15 66 mësojmë serbisht
371 saf 15 67 mësojmë serbisht
372 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
373 arta 15 67 mësojmë serbisht
374 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
375 baki 15 67 mësojmë serbisht
376 baki 15 67 mësojmë serbisht
377 luka 15 67 učimo albanski
378 unes 15 68 mësojmë serbisht
379 arta 15 68 mësojmë serbisht
380 arta 15 68 mësojmë serbisht
381 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
382 arta 15 68 mësojmë serbisht
383 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
384 arta 15 68 mësojmë serbisht
385 arta 15 68 mësojmë serbisht
386 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
387 asdad 15 68 mësojmë serbisht
388 fag 15 68 mësojmë serbisht
389 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
390 omer 15 69 učimo albanski
391 lola 15 69 mësojmë serbisht
392 arta 15 69 mësojmë serbisht
393 buki 15 69 mësojmë serbisht
394 arta 15 69 mësojmë serbisht
395 arta 15 69 mësojmë serbisht
396 perandori 15 69 mësojmë serbisht
397 omer 15 69 učimo albanski
398 arta 15 69 mësojmë serbisht
399 asdad 15 70 mësojmë serbisht
400 lola 15 70 mësojmë serbisht
401 sisi 15 70 mësojmë serbisht
402 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
403 lola 15 70 mësojmë serbisht
404 seesee 15 70 mësojmë serbisht
405 pepa 15 70 mësojmë serbisht
406 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
407 kur 15 70 mësojmë serbisht
408 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
409 sada 15 71 mësojmë serbisht
410 ade 15 71 mësojmë serbisht
411 arta 15 71 mësojmë serbisht
412 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
413 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
414 arta 15 71 mësojmë serbisht
415 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
416 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
417 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
418 lola 15 71 mësojmë serbisht
419 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
420 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
421 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
422 arta 15 72 mësojmë serbisht
423 joj 15 72 mësojmë serbisht
424 nuridin 15 72 učimo albanski
425 sisi 15 72 mësojmë serbisht
426 arta 15 72 mësojmë serbisht
427 granit 15 72 mësojmë serbisht
428 sisss 15 72 mësojmë serbisht
429 nuridin 15 72 učimo albanski
430 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
431 nuridin 15 73 učimo albanski
432 arta 15 73 mësojmë serbisht
433 Liza 15 73 mësojmë serbisht
434 sisi 15 73 mësojmë serbisht
435 arta 15 73 mësojmë serbisht
436 pepa 15 73 mësojmë serbisht
437 arta 15 73 mësojmë serbisht
438 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
439 lele 15 73 mësojmë serbisht
440 nuridin 15 73 učimo albanski
441 arta 15 74 mësojmë serbisht
442 voci 15 74 mësojmë serbisht
443 dsds 15 74 mësojmë serbisht
444 pela 15 74 mësojmë serbisht
445 arta 15 74 mësojmë serbisht
446 arta 15 74 mësojmë serbisht
447 lola 15 74 mësojmë serbisht
448 nuki 15 74 učimo albanski
449 bosss 15 74 mësojmë serbisht
450 lola 15 74 mësojmë serbisht
451 nuki 15 74 učimo albanski
452 arte 15 74 mësojmë serbisht
453 lav 15 75 mësojmë serbisht
454 nuki 15 75 mësojmë serbisht
455 dfs 15 75 učimo albanski
456 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
457 lio 15 75 mësojmë serbisht
458 arta 15 75 mësojmë serbisht
459 vokap 15 75 mësojmë serbisht
460 sisis 15 75 mësojmë serbisht
461 nuki 15 75 mësojmë serbisht
462 sisi 15 75 mësojmë serbisht
463 ... 15 75 mësojmë serbisht
464 lola 15 75 mësojmë serbisht
465 sisi 15 75 mësojmë serbisht
466 Berna 15 76 mësojmë serbisht
467 nuridin 15 76 učimo albanski
468 nuki 15 76 učimo albanski
469 pepa 15 76 mësojmë serbisht
470 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
471 pepa 15 76 mësojmë serbisht
472 arta 15 76 mësojmë serbisht
473 asd 15 76 mësojmë serbisht
474 sada 15 76 mësojmë serbisht
475 nuki 15 76 učimo albanski
476 toni 15 76 mësojmë serbisht
477 arta 15 76 mësojmë serbisht
478 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
479 arta 15 76 mësojmë serbisht
480 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
481 anel 15 76 učimo albanski
482 pepa 15 77 mësojmë serbisht
483 arta 15 77 mësojmë serbisht
484 nuki 15 77 učimo albanski
485 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
486 nuki 15 77 učimo albanski
487 arta 15 77 mësojmë serbisht
488 pepa 15 77 mësojmë serbisht
489 nuki 15 77 učimo albanski
490 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
491 dfs 15 77 mësojmë serbisht
492 safsds 15 77 mësojmë serbisht
493 arta 15 77 mësojmë serbisht
494 besfort 15 77 mësojmë serbisht
495 nuki 15 77 učimo albanski
496 kinki 15 77 mësojmë serbisht
497 pepa 15 77 mësojmë serbisht
498 bossi 15 77 mësojmë serbisht
499 sada 15 78 mësojmë serbisht
500 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
501 lola 15 78 mësojmë serbisht
502 last 15 78 mësojmë serbisht
503 kum 15 78 mësojmë serbisht
504 arta 15 78 mësojmë serbisht
505 omer 15 78 učimo albanski
506 alb 15 78 mësojmë serbisht
507 lia 15 78 mësojmë serbisht
508 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
509 omer 15 78 učimo albanski
510 nuki 15 79 učimo albanski
511 nuki 15 79 učimo albanski
512 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
513 nuridin 15 79 učimo albanski
514 arta 15 79 mësojmë serbisht
515 nuridin 15 79 učimo albanski
516 111 15 79 učimo albanski
517 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
518 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
519 nuki 15 80 učimo albanski
520 zoran 15 80 učimo albanski
521 arta 15 80 mësojmë serbisht
522 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
523 arta 15 80 mësojmë serbisht
524 imperador 15 80 mësojmë serbisht
525 nuki 15 80 učimo albanski
526 mila 15 80 učimo albanski
527 arta 15 80 mësojmë serbisht
528 eds 15 81 mësojmë serbisht
529 dfs 15 81 mësojmë serbisht
530 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
531 arta 15 81 mësojmë serbisht
532 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
533 lola 15 81 mësojmë serbisht
534 nuki 15 81 učimo albanski
535 arta 15 81 mësojmë serbisht
536 nuki 15 81 učimo albanski
537 sada 15 81 mësojmë serbisht
538 dfs 15 82 mësojmë serbisht
539 lola 15 82 mësojmë serbisht
540 nuridin 15 82 učimo albanski
541 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
542 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
543 dfs 15 82 mësojmë serbisht
544 nuridin 15 82 učimo albanski
545 nuridin 15 82 učimo albanski
546 nuridin 15 82 učimo albanski
547 11111 15 82 mësojmë serbisht
548 we over 15 83 mësojmë serbisht
549 arta 15 83 mësojmë serbisht
550 Berna 15 83 mësojmë serbisht
551 nuki 15 84 mësojmë serbisht
552 nuki 15 84 mësojmë serbisht
553 der 15 84 mësojmë serbisht
554 wes 15 84 učimo albanski
555 arta 15 84 mësojmë serbisht
556 saad 15 84 mësojmë serbisht
557 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
558 dea 15 84 mësojmë serbisht
559 arta 15 84 mësojmë serbisht
560 dfs 15 84 učimo albanski
561 dfs 15 85 mësojmë serbisht
562 lola 15 85 mësojmë serbisht
563 lia 15 85 mësojmë serbisht
564 arta 15 85 mësojmë serbisht
565 kum 15 85 mësojmë serbisht
566 bossi 15 85 mësojmë serbisht
567 Berna 15 85 mësojmë serbisht
568 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
569 Asad 15 86 učimo albanski
570 dfs 15 86 učimo albanski
571 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
572 swe 15 86 mësojmë serbisht
573 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
574 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
575 nuki 15 86 učimo albanski
576 123 15 86 mësojmë serbisht
577 arta 15 86 mësojmë serbisht
578 nuki 15 86 učimo albanski
579 arta 15 87 mësojmë serbisht
580 klu 15 87 mësojmë serbisht
581 dfs 15 87 mësojmë serbisht
582 omer 15 87 učimo albanski
583 lira 15 87 mësojmë serbisht
584 5645 15 87 mësojmë serbisht
585 arta 15 87 mësojmë serbisht
586 des 15 87 mësojmë serbisht
587 dfs 15 87 učimo albanski
588 arta 15 87 mësojmë serbisht
589 del 15 87 mësojmë serbisht
590 omer 15 87 učimo albanski
591 dfs 15 87 mësojmë serbisht
592 pepa 15 87 mësojmë serbisht
593 lola 15 88 mësojmë serbisht
594 fero 15 88 mësojmë serbisht
595 fer 15 88 mësojmë serbisht
596 der 15 88 mësojmë serbisht
597 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
598 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
599 arta 15 89 mësojmë serbisht
600 der 15 89 mësojmë serbisht
601 liw 15 89 mësojmë serbisht
602 lia 15 89 mësojmë serbisht
603 masa 15 89 mësojmë serbisht
604 arta 15 89 mësojmë serbisht
605 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
606 dfs 15 90 mësojmë serbisht
607 dfs 15 90 učimo albanski
608 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
609 ase 15 90 mësojmë serbisht
610 fer 15 90 mësojmë serbisht
611 der 15 90 mësojmë serbisht
612 lia 15 90 mësojmë serbisht
613 nuridin 15 91 učimo albanski
614 wes 15 91 mësojmë serbisht
615 dfs 15 91 mësojmë serbisht
616 kum 15 92 mësojmë serbisht
617 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
618 lulzim 15 93 učimo albanski
619 sew 15 93 mësojmë serbisht
620 arta 15 93 mësojmë serbisht
621 lia 15 93 mësojmë serbisht
622 sed 15 94 mësojmë serbisht
623 sed 15 94 mësojmë serbisht
624 mes 15 95 mësojmë serbisht
625 sed 15 95 mësojmë serbisht
626 arta 15 95 mësojmë serbisht
627 lia 15 95 mësojmë serbisht
628 sada 15 96 mësojmë serbisht
629 lola 15 96 mësojmë serbisht
630 cccc 15 96 mësojmë serbisht
631 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
632 asw 15 98 mësojmë serbisht
633 sed 15 98 mësojmë serbisht
634 dfs 15 99 mësojmë serbisht
635 wes 15 100 mësojmë serbisht
636 fiu 15 100 mësojmë serbisht
637 lia 15 102 mësojmë serbisht
638 Maja 15 102 mësojmë serbisht
639 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
640 aaa 15 104 mësojmë serbisht
641 dfs 15 105 mësojmë serbisht
642 lia 15 106 mësojmë serbisht
643 mmm 15 106 mësojmë serbisht
644 cccc 15 107 mësojmë serbisht
645 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
646 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
647 nnn 14 43 mësojmë serbisht
648 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
649 yylza 14 45 mësojmë serbisht
650 Jakub 14 48 učimo albanski
651 lola 14 50 mësojmë serbisht
652 lola 14 50 mësojmë serbisht
653 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
654 Granit 14 53 mësojmë serbisht
655 Granit 14 53 mësojmë serbisht
656 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
657 lola 14 53 mësojmë serbisht
658 lola 14 53 mësojmë serbisht
659 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
660 lola 14 55 mësojmë serbisht
661 bbb 14 55 mësojmë serbisht
662 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
663 Granit 14 56 mësojmë serbisht
664 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
665 Granit 14 56 mësojmë serbisht
666 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
667 lola 14 58 mësojmë serbisht
668 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
669 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
670 lola 14 58 mësojmë serbisht
671 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
672 omer 14 59 učimo albanski
673 omer 14 59 učimo albanski
674 lola 14 59 mësojmë serbisht
675 lola 14 60 mësojmë serbisht
676 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
677 lola 14 61 mësojmë serbisht
678 aaa 14 61 mësojmë serbisht
679 asdad 14 61 mësojmë serbisht
680 lola 14 61 mësojmë serbisht
681 lola 14 61 mësojmë serbisht
682 sada 14 61 mësojmë serbisht
683 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
684 lola 14 61 mësojmë serbisht
685 lola 14 61 mësojmë serbisht
686 sisi 14 61 mësojmë serbisht
687 princi 14 62 mësojmë serbisht
688 arta 14 62 mësojmë serbisht
689 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
690 lola 14 62 mësojmë serbisht
691 voci 14 62 mësojmë serbisht
692 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
693 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
694 slsl 14 63 učimo albanski
695 lola 14 63 mësojmë serbisht
696 lola 14 63 mësojmë serbisht
697 lola 14 63 mësojmë serbisht
698 doen 14 63 mësojmë serbisht
699 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
700 aaa 14 64 mësojmë serbisht
701 Talent 14 64 mësojmë serbisht
702 lola 14 64 mësojmë serbisht
703 asdad 14 65 mësojmë serbisht
704 nesa 14 65 učimo albanski
705 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
706 nuki 14 65 učimo albanski
707 arta 14 65 mësojmë serbisht
708 asdad 14 65 mësojmë serbisht
709 nuki 14 65 učimo albanski
710 zzz 14 65 mësojmë serbisht
711 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
712 pop 14 65 mësojmë serbisht
713 Maja 14 66 učimo albanski
714 nuki 14 66 učimo albanski
715 pop 14 66 mësojmë serbisht
716 das 14 66 učimo albanski
717 bossi 14 66 mësojmë serbisht
718 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
719 lola 14 66 mësojmë serbisht
720 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
721 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
722 asdf 14 66 mësojmë serbisht
723 lola 14 66 mësojmë serbisht
724 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
725 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
726 lola 14 66 mësojmë serbisht
727 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
728 nuki 14 66 učimo albanski
729 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
730 lola 14 67 mësojmë serbisht
731 nuridin 14 67 učimo albanski
732 lola 14 67 mësojmë serbisht
733 asdf 14 67 mësojmë serbisht
734 Talent 14 67 mësojmë serbisht
735 lola 14 67 mësojmë serbisht
736 pepa 14 67 mësojmë serbisht
737 arta 14 68 mësojmë serbisht
738 lola 14 68 mësojmë serbisht
739 lola 14 68 mësojmë serbisht
740 the king 14 68 mësojmë serbisht
741 sada 14 68 mësojmë serbisht
742 toni 14 68 mësojmë serbisht
743 qpk 14 68 mësojmë serbisht
744 lola 14 68 mësojmë serbisht
745 5487 14 68 mësojmë serbisht
746 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
747 arta 14 68 mësojmë serbisht
748 arta 14 69 mësojmë serbisht
749 nuridin 14 69 učimo albanski
750 arta 14 69 mësojmë serbisht
751 marija 14 69 učimo albanski
752 Marija 14 69 učimo albanski
753 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
754 lola 14 69 mësojmë serbisht
755 pepa 14 69 mësojmë serbisht
756 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
757 king 14 69 mësojmë serbisht
758 arta 14 69 mësojmë serbisht
759 kingi 14 69 mësojmë serbisht
760 arta 14 69 mësojmë serbisht
761 nuki 14 69 učimo albanski
762 aaa 14 69 mësojmë serbisht
763 arta 14 69 mësojmë serbisht
764 nuki 14 69 učimo albanski
765 lola 14 69 mësojmë serbisht
766 nuki 14 70 učimo albanski
767 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
768 nuki 14 70 učimo albanski
769 nuki 14 70 učimo albanski
770 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
771 nuki 14 70 učimo albanski
772 nuki 14 70 učimo albanski
773 impaler 14 70 mësojmë serbisht
774 lola 14 70 mësojmë serbisht
775 nuki 14 70 mësojmë serbisht
776 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
777 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
778 nuki 14 70 učimo albanski
779 nuki 14 70 učimo albanski
780 omer 14 70 učimo albanski
781 nuki 14 70 učimo albanski
782 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
783 omer 14 70 učimo albanski
784 loli 14 70 mësojmë serbisht
785 nuki 14 70 mësojmë serbisht
786 bosi 14 70 mësojmë serbisht
787 marija 14 70 učimo albanski
788 deca 14 71 mësojmë serbisht
789 omer 14 71 učimo albanski
790 imperador 14 71 mësojmë serbisht
791 niku 14 71 učimo albanski
792 arta 14 71 mësojmë serbisht
793 1234 14 71 mësojmë serbisht
794 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
795 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
796 nuki 14 71 učimo albanski
797 nuki 14 71 učimo albanski
798 omer 14 71 učimo albanski
799 voci 14 71 mësojmë serbisht
800 niku 14 71 učimo albanski
801 arta 14 71 mësojmë serbisht
802 nuki 14 71 učimo albanski
803 nuki 14 71 učimo albanski
804 nuki 14 72 učimo albanski
805 lola 14 72 mësojmë serbisht
806 aaa 14 72 mësojmë serbisht
807 pepa 14 72 mësojmë serbisht
808 nuki 14 72 učimo albanski
809 nuki 14 72 učimo albanski
810 lola 14 72 mësojmë serbisht
811 arta 14 72 mësojmë serbisht
812 nuki 14 72 učimo albanski
813 arta 14 72 mësojmë serbisht
814 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
815 iospa 14 72 mësojmë serbisht
816 nuki 14 73 učimo albanski
817 boss be 14 73 mësojmë serbisht
818 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
819 aaa 14 73 mësojmë serbisht
820 nuki 14 73 učimo albanski
821 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
822 nuki 14 73 učimo albanski
823 sadad 14 73 mësojmë serbisht
824 nuki 14 73 učimo albanski
825 desa 14 73 mësojmë serbisht
826 sisi 14 73 mësojmë serbisht
827 nuki 14 73 učimo albanski
828 unknown 14 73 mësojmë serbisht
829 nuki 14 73 učimo albanski
830 nuki 14 74 učimo albanski
831 nuki 14 74 učimo albanski
832 ponda 14 74 mësojmë serbisht
833 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
834 lola 14 74 mësojmë serbisht
835 arta 14 74 mësojmë serbisht
836 sisi 14 74 mësojmë serbisht
837 dada 14 74 mësojmë serbisht
838 nuki 14 74 učimo albanski
839 nuki 14 74 učimo albanski
840 bossi 14 74 mësojmë serbisht
841 nuki 14 74 učimo albanski
842 nuki 14 74 učimo albanski
843 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
844 lola 14 75 mësojmë serbisht
845 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
846 arta 14 75 mësojmë serbisht
847 aaa 14 75 mësojmë serbisht
848 der 14 75 mësojmë serbisht
849 marija 14 75 učimo albanski
850 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
851 lia 14 75 mësojmë serbisht
852 peli 14 76 mësojmë serbisht
853 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
854 nuki 14 76 učimo albanski
855 nuki 14 76 učimo albanski
856 pepa 14 76 mësojmë serbisht
857 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
858 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
859 lola 14 76 mësojmë serbisht
860 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
861 omer 14 76 učimo albanski
862 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
863 nuki 14 76 učimo albanski
864 Lira 14 76 mësojmë serbisht
865 omer 14 76 učimo albanski
866 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
867 lola 14 76 mësojmë serbisht
868 marija 14 76 učimo albanski
869 nuki 14 76 učimo albanski
870 nuki 14 77 učimo albanski
871 lia 14 77 mësojmë serbisht
872 lola 14 77 mësojmë serbisht
873 sisi 14 77 mësojmë serbisht
874 lola 14 77 mësojmë serbisht
875 nuki 14 77 učimo albanski
876 nuki 14 77 učimo albanski
877 lola 14 77 mësojmë serbisht
878 nuki 14 77 učimo albanski
879 nuki 14 77 učimo albanski
880 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
881 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
882 nuki 14 78 učimo albanski
883 erd 14 78 mësojmë serbisht
884 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
885 sada 14 78 mësojmë serbisht
886 woq 14 78 mësojmë serbisht
887 nuki 14 78 učimo albanski
888 omer 14 79 učimo albanski
889 arta 14 79 mësojmë serbisht
890 sibi 14 79 mësojmë serbisht
891 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
892 nuki 14 79 učimo albanski
893 omer 14 79 učimo albanski
894 lola 14 79 mësojmë serbisht
895 nuki 14 79 učimo albanski
896 arta 14 79 mësojmë serbisht
897 nuridin 14 79 učimo albanski
898 nuridin 14 79 učimo albanski
899 sedi 14 79 mësojmë serbisht
900 ccggrr 14 79 učimo albanski
901 lola 14 79 mësojmë serbisht
902 lola 14 79 mësojmë serbisht
903 lia 14 79 mësojmë serbisht
904 sew 14 80 mësojmë serbisht
905 arta 14 80 mësojmë serbisht
906 nuki 14 80 učimo albanski
907 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
908 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
909 desa 14 80 mësojmë serbisht
910 Emir 14 80 mësojmë serbisht
911 omer 14 80 učimo albanski
912 omer 14 80 učimo albanski
913 nuridin 14 80 učimo albanski
914 lia 14 80 mësojmë serbisht
915 arta 14 80 mësojmë serbisht
916 marija 14 80 učimo albanski
917 omer 14 80 učimo albanski
918 dfs 14 80 učimo albanski
919 nuki 14 80 učimo albanski
920 omer 14 80 učimo albanski
921 nuridin 14 80 učimo albanski
922 nuki 14 81 učimo albanski
923 nuki 14 81 učimo albanski
924 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
925 mer 14 81 mësojmë serbisht
926 dsda 14 81 mësojmë serbisht
927 pepa 14 81 mësojmë serbisht
928 nuki 14 81 učimo albanski
929 asda 14 81 mësojmë serbisht
930 unknown 14 81 mësojmë serbisht
931 omer 14 82 učimo albanski
932 Linda 14 82 mësojmë serbisht
933 jexik 14 82 mësojmë serbisht
934 pepa 14 82 mësojmë serbisht
935 omer 14 82 učimo albanski
936 ver 14 82 mësojmë serbisht
937 nuki 14 82 učimo albanski
938 liu 14 82 mësojmë serbisht
939 nuridin 14 82 učimo albanski
940 nuridin 14 82 učimo albanski
941 pepa 14 82 mësojmë serbisht
942 pepi 14 82 mësojmë serbisht
943 64156 14 82 mësojmë serbisht
944 lola 14 82 mësojmë serbisht
945 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
946 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
947 nuki 14 82 učimo albanski
948 arta 14 83 mësojmë serbisht
949 wes 14 83 mësojmë serbisht
950 arta 14 83 mësojmë serbisht
951 omer 14 83 učimo albanski
952 lola 14 83 mësojmë serbisht
953 omer 14 83 učimo albanski
954 nuki 14 83 učimo albanski
955 nuki 14 83 učimo albanski
956 nuki 14 83 učimo albanski
957 arta 14 83 mësojmë serbisht
958 arta 14 83 mësojmë serbisht
959 nuridin 14 83 učimo albanski
960 arta 14 83 mësojmë serbisht
961 nuridin 14 83 učimo albanski
962 dfs 14 83 mësojmë serbisht
963 Samir 14 83 mësojmë serbisht
964 nuki 14 83 učimo albanski
965 lia 14 83 mësojmë serbisht
966 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
967 baki 14 84 mësojmë serbisht
968 lola 14 84 mësojmë serbisht
969 sisi 14 84 mësojmë serbisht
970 omer 14 84 učimo albanski
971 lala 14 84 mësojmë serbisht
972 arta 14 84 mësojmë serbisht
973 lia 14 84 mësojmë serbisht
974 arta 14 84 mësojmë serbisht
975 omer 14 84 učimo albanski
976 omer 14 84 učimo albanski
977 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
978 baki 14 84 mësojmë serbisht
979 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
980 omer 14 84 učimo albanski
981 kum 14 84 mësojmë serbisht
982 nuki 14 85 učimo albanski
983 nuki 14 85 učimo albanski
984 lola 14 85 učimo albanski
985 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
986 nuki 14 86 učimo albanski
987 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
988 nuki 14 86 učimo albanski
989 omer 14 86 učimo albanski
990 dfs 14 86 mësojmë serbisht
991 Berna 14 86 mësojmë serbisht
992 nuki 14 86 učimo albanski
993 nuki 14 86 učimo albanski
994 omer 14 86 učimo albanski
995 sis 14 86 mësojmë serbisht
996 omer 14 86 učimo albanski
997 nuki 14 86 učimo albanski
998 sed 14 86 mësojmë serbisht
999 lim 14 86 mësojmë serbisht
1000 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1001 nuki 14 86 učimo albanski
1002 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1003 dfs 14 87 učimo albanski
1004 omer 14 87 učimo albanski
1005 nuki 14 87 učimo albanski
1006 Anja 14 87 učimo albanski
1007 alb 14 87 mësojmë serbisht
1008 ber 14 87 mësojmë serbisht
1009 nuki 14 87 učimo albanski
1010 omer 14 87 učimo albanski
1011 lola 14 87 mësojmë serbisht
1012 nuki 14 88 učimo albanski
1013 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1014 siis 14 88 učimo albanski
1015 arta 14 88 mësojmë serbisht
1016 nuki 14 88 učimo albanski
1017 nuki 14 88 učimo albanski
1018 nuki 14 88 učimo albanski
1019 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1020 dfs 14 88 učimo albanski
1021 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1022 lia 14 89 mësojmë serbisht
1023 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1024 arta 14 89 mësojmë serbisht
1025 arta 14 89 mësojmë serbisht
1026 marija 14 89 učimo albanski
1027 hhh 14 89 učimo albanski
1028 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1029 swe 14 89 mësojmë serbisht
1030 lia 14 89 mësojmë serbisht
1031 lola 14 89 mësojmë serbisht
1032 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1033 abba 14 89 mësojmë serbisht
1034 nuridin 14 90 učimo albanski
1035 nuki 14 90 učimo albanski
1036 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1037 omer 14 90 učimo albanski
1038 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1039 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1040 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1041 nuridin 14 90 učimo albanski
1042 sew 14 90 mësojmë serbisht
1043 klme 14 90 mësojmë serbisht
1044 nuki 14 90 učimo albanski
1045 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1046 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1047 xes 14 90 mësojmë serbisht
1048 omer 14 90 učimo albanski
1049 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1050 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1051 omer 14 91 učimo albanski
1052 omer 14 91 učimo albanski
1053 nuki 14 91 učimo albanski
1054 nuki 14 91 učimo albanski
1055 saq 14 92 mësojmë serbisht
1056 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1057 4589 14 92 mësojmë serbisht
1058 NAIM 14 92 učimo albanski
1059 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1060 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1061 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1062 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1063 liu 14 92 mësojmë serbisht
1064 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1065 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1066 nuki 14 93 učimo albanski
1067 lin 14 93 mësojmë serbisht
1068 kaee 14 93 učimo albanski
1069 7777 14 93 mësojmë serbisht
1070 nuki 14 93 učimo albanski
1071 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1072 arta 14 93 mësojmë serbisht
1073 lia 14 94 učimo albanski
1074 arta 14 94 mësojmë serbisht
1075 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1076 wed 14 94 mësojmë serbisht
1077 artan 14 94 mësojmë serbisht
1078 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1079 nff 14 95 učimo albanski
1080 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1081 arta 14 95 mësojmë serbisht
1082 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1083 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1084 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1085 kun 14 96 mësojmë serbisht
1086 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1087 omer 14 97 učimo albanski
1088 ada 14 97 mësojmë serbisht
1089 sed 14 97 mësojmë serbisht
1090 era 14 97 mësojmë serbisht
1091 omer 14 97 učimo albanski
1092 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1093 sew 14 98 mësojmë serbisht
1094 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1095 lola 14 98 mësojmë serbisht
1096 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1097 diki 14 99 mësojmë serbisht
1098 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1099 lia 14 99 mësojmë serbisht
1100 des 14 99 mësojmë serbisht
1101 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1102 lio 14 99 mësojmë serbisht
1103 desa 14 99 mësojmë serbisht
1104 omer 14 100 učimo albanski
1105 ddf 14 100 učimo albanski
1106 omer 14 100 učimo albanski
1107 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1108 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1109 sse 14 101 mësojmë serbisht
1110 nuki 14 102 učimo albanski
1111 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1112 des 14 102 mësojmë serbisht
1113 sada 14 102 mësojmë serbisht
1114 nuki 14 102 učimo albanski
1115 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1116 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1117 sed 14 104 mësojmë serbisht
1118 lia 14 104 mësojmë serbisht
1119 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1120 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1121 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1122 bes 14 105 mësojmë serbisht
1123 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1124 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1125 skh 14 106 mësojmë serbisht
1126 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1127 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1128 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1129 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1130 era 14 108 mësojmë serbisht
1131 arta 14 109 mësojmë serbisht
1132 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1133 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1134 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1135 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1136 lola 14 111 mësojmë serbisht
1137 1122 14 111 mësojmë serbisht
1138 sada 14 112 mësojmë serbisht
1139 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1140 sea 14 113 mësojmë serbisht
1141 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1142 sed 14 115 mësojmë serbisht
1143 arta 14 115 mësojmë serbisht
1144 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1145 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1146 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1147 ret 14 117 mësojmë serbisht
1148 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1149 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1150 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1151 888 13 42 mësojmë serbisht
1152 Miki 13 42 učimo albanski
1153 11111 13 44 mësojmë serbisht
1154 Miu 13 45 učimo albanski
1155 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1156 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1157 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1158 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1159 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1160 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1161 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1162 Lpo 13 50 učimo albanski
1163 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1164 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1165 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1166 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1167 lola 13 51 mësojmë serbisht
1168 Kata 13 51 učimo albanski
1169 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1170 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1171 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1172 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1173 lik 13 53 mësojmë serbisht
1174 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1175 Maja 13 54 učimo albanski
1176 Maja 13 54 učimo albanski
1177 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1178 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1179 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1180 Lui 13 55 učimo albanski
1181 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1182 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1183 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1184 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1185 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1186 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1187 jzkzm 13 56 učimo albanski
1188 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1189 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1190 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1191 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1192 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1193 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1194 lola 13 57 mësojmë serbisht
1195 diar 13 57 mësojmë serbisht
1196 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1197 Das 13 57 učimo albanski
1198 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1199 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1200 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1201 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1202 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1203 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1204 omer 13 58 učimo albanski
1205 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1206 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1207 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1208 omer 13 58 učimo albanski
1209 Jakub 13 58 učimo albanski
1210 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1211 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1212 lola 13 58 mësojmë serbisht
1213 Marija 13 58 učimo albanski
1214 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1215 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1216 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1217 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1218 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1219 Ena 13 59 učimo albanski
1220 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1221 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1222 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1223 Mila 13 59 učimo albanski
1224 Marija 13 59 učimo albanski
1225 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1226 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1227 lola 13 59 mësojmë serbisht
1228 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1229 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1230 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1231 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1232 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1233 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1234 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1235 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1236 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1237 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1238 Pot 13 60 učimo albanski
1239 Marija 13 60 učimo albanski
1240 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1241 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1242 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1243 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1244 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1245 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1246 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1247 lola 13 61 mësojmë serbisht
1248 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1249 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1250 lola 13 61 mësojmë serbisht
1251 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1252 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1253 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1254 Marija 13 61 učimo albanski
1255 Marija 13 61 učimo albanski
1256 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1257 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1258 Maja 13 61 učimo albanski
1259 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1260 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1261 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1262 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1263 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1264 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1265 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1266 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1267 Soup 13 62 učimo albanski
1268 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1269 lola 13 62 mësojmë serbisht
1270 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1271 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1272 Guli 13 62 učimo albanski
1273 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1274 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1275 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1276 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1277 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1278 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1279 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1280 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1281 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1282 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1283 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1284 nuki 13 63 učimo albanski
1285 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1286 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1287 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1288 lola 13 63 mësojmë serbisht
1289 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1290 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1291 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1292 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1293 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1294 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1295 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1296 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1297 lola 13 63 mësojmë serbisht
1298 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1299 lola 13 63 mësojmë serbisht
1300 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1301 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1302 Marija 13 63 učimo albanski
1303 nuki 13 63 učimo albanski
1304 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1305 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1306 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1307 Uzt 13 63 učimo albanski
1308 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1309 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1310 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1311 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1312 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1313 nuki 13 64 učimo albanski
1314 marija 13 64 učimo albanski
1315 Marija 13 64 učimo albanski
1316 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1317 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1318 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1319 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1320 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1321 Marija 13 64 učimo albanski
1322 lola 13 64 mësojmë serbisht
1323 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1324 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1325 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1326 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1327 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1328 nuki 13 64 učimo albanski
1329 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1330 lola 13 65 mësojmë serbisht
1331 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1332 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1333 lola 13 65 mësojmë serbisht
1334 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1335 lola 13 65 mësojmë serbisht
1336 lola 13 65 mësojmë serbisht
1337 Popo 13 65 učimo albanski
1338 lola 13 65 mësojmë serbisht
1339 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1340 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1341 Dua 13 65 učimo albanski
1342 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1343 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1344 nuki 13 65 učimo albanski
1345 Maja 13 65 učimo albanski
1346 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1347 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1348 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1349 lola 13 65 mësojmë serbisht
1350 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1351 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1352 Maja 13 65 učimo albanski
1353 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1354 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1355 nuki 13 65 učimo albanski
1356 Dua 13 65 učimo albanski
1357 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1358 nuridin 13 65 učimo albanski
1359 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1360 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1361 nuridin 13 65 učimo albanski
1362 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1363 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1364 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1365 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1366 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1367 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1368 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1369 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1370 cari 13 66 mësojmë serbisht
1371 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1372 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1373 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1374 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1375 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1376 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1377 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1378 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1379 Ena 13 66 učimo albanski
1380 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1381 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1382 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1383 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1384 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1385 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1386 nuki 13 67 učimo albanski
1387 marija 13 67 učimo albanski
1388 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1389 lola 13 67 mësojmë serbisht
1390 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1391 nuki 13 67 učimo albanski
1392 Plo 13 67 učimo albanski
1393 Marija 13 67 učimo albanski
1394 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1395 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1396 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1397 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1398 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1399 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1400 Mila 13 68 učimo albanski
1401 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1402 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1403 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1404 Dua 13 68 učimo albanski
1405 Marija 13 68 učimo albanski
1406 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1407 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1408 Maja 13 68 učimo albanski
1409 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1410 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1411 nuki 13 68 učimo albanski
1412 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1413 nuki 13 68 učimo albanski
1414 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1415 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1416 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1417 arta 13 68 mësojmë serbisht
1418 Tup 13 68 učimo albanski
1419 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1420 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1421 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1422 nuki 13 68 učimo albanski
1423 deda 13 68 mësojmë serbisht
1424 ksms 13 68 učimo albanski
1425 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1426 nuki 13 68 učimo albanski
1427 nuki 13 68 učimo albanski
1428 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1429 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1430 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1431 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1432 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1433 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1434 faton 13 69 mësojmë serbisht
1435 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1436 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1437 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1438 Dua 13 69 učimo albanski
1439 debeo 13 69 učimo albanski
1440 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1441 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1442 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1443 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1444 lola 13 69 mësojmë serbisht
1445 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1446 Dea 13 69 učimo albanski
1447 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1448 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1449 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1450 lola 13 70 mësojmë serbisht
1451 lola 13 70 mësojmë serbisht
1452 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1453 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1454 nuki 13 70 učimo albanski
1455 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1456 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1457 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1458 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1459 Kkkk 13 70 učimo albanski
1460 nuki 13 70 učimo albanski
1461 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1462 lola 13 70 mësojmë serbisht
1463 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1464 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1465 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1466 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1467 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1468 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1469 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1470 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1471 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1472 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1473 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1474 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1475 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1476 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1477 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1478 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1479 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1480 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1481 lola 13 71 mësojmë serbisht
1482 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1483 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1484 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1485 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1486 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1487 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1488 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1489 deda 13 71 mësojmë serbisht
1490 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1491 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1492 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1493 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1494 Opela 13 72 učimo albanski
1495 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1496 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1497 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1498 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1499 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1500 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1501 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1502 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1503 Neda 13 72 učimo albanski
1504 Dua 13 72 učimo albanski
1505 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1506 lola 13 72 mësojmë serbisht
1507 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1508 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1509 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1510 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1511 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1512 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1513 nuki 13 72 učimo albanski
1514 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1515 Marija 13 72 učimo albanski
1516 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1517 nuridin 13 72 učimo albanski
1518 nuki 13 72 učimo albanski
1519 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1520 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1521 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1522 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1523 Mila 13 72 učimo albanski
1524 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1525 lola 13 73 mësojmë serbisht
1526 nuki 13 73 učimo albanski
1527 Dea 13 73 učimo albanski
1528 Marija 13 73 učimo albanski
1529 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1530 nuki 13 73 učimo albanski
1531 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1532 Pok 13 73 učimo albanski
1533 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1534 asded 13 73 mësojmë serbisht
1535 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1536 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1537 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1538 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1539 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1540 nuki 13 73 učimo albanski
1541 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1542 Dea 13 73 učimo albanski
1543 nuki 13 73 učimo albanski
1544 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1545 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1546 nuki 13 73 učimo albanski
1547 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1548 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1549 lola 13 73 mësojmë serbisht
1550 nuki 13 73 učimo albanski
1551 nuki 13 73 učimo albanski
1552 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1553 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1554 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1555 nuki 13 73 učimo albanski
1556 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1557 nuki 13 73 učimo albanski
1558 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1559 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1560 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1561 nuki 13 73 učimo albanski
1562 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1563 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1564 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1565 nuki 13 73 učimo albanski
1566 Melida 13 74 učimo albanski
1567 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1568 Dea 13 74 učimo albanski
1569 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1570 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1571 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1572 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1573 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1574 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1575 Lupa 13 74 učimo albanski
1576 niti 13 74 mësojmë serbisht
1577 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1578 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1579 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1580 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1581 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1582 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1583 sada 13 74 mësojmë serbisht
1584 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1585 lira 13 75 mësojmë serbisht
1586 nuki 13 75 učimo albanski
1587 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1588 nuki 13 75 učimo albanski
1589 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1590 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1591 nuki 13 75 učimo albanski
1592 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1593 omer 13 75 učimo albanski
1594 nuki 13 75 učimo albanski
1595 nuki 13 75 učimo albanski
1596 oki 13 75 mësojmë serbisht
1597 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1598 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1599 ads 13 75 mësojmë serbisht
1600 saq 13 75 mësojmë serbisht
1601 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1602 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1603 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1604 Dua 13 75 učimo albanski
1605 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1606 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1607 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1608 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1609 nuki 13 75 učimo albanski
1610 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1611 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1612 Onaa 13 75 učimo albanski
1613 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1614 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1615 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1616 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1617 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1618 nuki 13 75 učimo albanski
1619 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1620 nuki 13 75 učimo albanski
1621 nuki 13 75 učimo albanski
1622 nuki 13 75 učimo albanski
1623 nuki 13 76 učimo albanski
1624 sada 13 76 mësojmë serbisht
1625 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1626 nuki 13 76 učimo albanski
1627 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1628 nuki 13 76 učimo albanski
1629 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1630 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1631 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1632 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1633 sed 13 76 mësojmë serbisht
1634 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1635 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1636 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1637 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1638 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1639 nuki 13 76 učimo albanski
1640 omer 13 76 učimo albanski
1641 omer 13 76 učimo albanski
1642 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1643 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1644 nuki 13 76 učimo albanski
1645 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1646 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1647 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1648 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1649 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1650 nuridin 13 77 učimo albanski
1651 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1652 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1653 nuki 13 77 učimo albanski
1654 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1655 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1656 Dua 13 77 učimo albanski
1657 lala 13 77 mësojmë serbisht
1658 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1659 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1660 nuki 13 77 učimo albanski
1661 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1662 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1663 nuki 13 77 učimo albanski
1664 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1665 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1666 lola 13 77 mësojmë serbisht
1667 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1668 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1669 lala 13 77 mësojmë serbisht
1670 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1671 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1672 nuki 13 77 učimo albanski
1673 nuridin 13 77 učimo albanski
1674 omer 13 77 učimo albanski
1675 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1676 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1677 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1678 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1679 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1680 arta 13 77 mësojmë serbisht
1681 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1682 omer 13 77 učimo albanski
1683 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1684 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1685 nuki 13 77 učimo albanski
1686 nuki 13 77 učimo albanski
1687 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1688 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1689 niti 13 78 mësojmë serbisht
1690 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1691 nuki 13 78 učimo albanski
1692 Ena 13 78 učimo albanski
1693 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1694 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1695 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1696 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1697 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1698 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1699 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1700 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1701 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1702 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1703 nuki 13 78 učimo albanski
1704 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1705 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1706 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1707 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1708 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1709 nuki 13 78 učimo albanski
1710 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1711 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1712 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1713 nuki 13 78 učimo albanski
1714 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1715 Maja 13 79 učimo albanski
1716 DES 13 79 mësojmë serbisht
1717 nuki 13 79 učimo albanski
1718 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1719 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1720 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1721 nuki 13 79 učimo albanski
1722 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1723 nuki 13 79 učimo albanski
1724 nuki 13 79 učimo albanski
1725 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1726 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1727 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1728 nuki 13 79 učimo albanski
1729 desa 13 79 mësojmë serbisht
1730 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1731 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1732 nuki 13 79 učimo albanski
1733 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1734 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1735 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1736 nuki 13 79 učimo albanski
1737 nuki 13 79 učimo albanski
1738 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1739 nuki 13 79 učimo albanski
1740 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1741 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1742 Dua 13 79 učimo albanski
1743 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1744 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1745 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1746 nuki 13 79 učimo albanski
1747 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1748 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1749 Melida 13 80 učimo albanski
1750 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1751 nuki 13 80 učimo albanski
1752 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1753 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1754 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1755 SED 13 80 mësojmë serbisht
1756 sada 13 80 mësojmë serbisht
1757 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1758 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1759 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1760 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1761 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1762 Dua 13 80 učimo albanski
1763 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1764 Dea 13 80 učimo albanski
1765 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1766 nuki 13 80 učimo albanski
1767 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1768 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1769 sads 13 81 mësojmë serbisht
1770 nuki 13 81 učimo albanski
1771 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1772 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1773 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1774 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1775 final 13 81 mësojmë serbisht
1776 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1777 omer 13 81 učimo albanski
1778 nuki 13 81 učimo albanski
1779 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1780 omer 13 81 učimo albanski
1781 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1782 nuki 13 81 učimo albanski
1783 nuki 13 81 učimo albanski
1784 omer 13 81 učimo albanski
1785 anela 13 81 učimo albanski
1786 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1787 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1788 7777 13 81 mësojmë serbisht
1789 nuki 13 81 učimo albanski
1790 omer 13 81 učimo albanski
1791 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1792 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1793 lala 13 81 mësojmë serbisht
1794 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1795 nuki 13 81 učimo albanski
1796 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1797 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1798 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1799 Melida 13 81 učimo albanski
1800 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1801 studentja 13 81 učimo albanski
1802 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1803 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1804 arta 13 82 mësojmë serbisht
1805 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1806 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1807 nuki 13 82 učimo albanski
1808 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1809 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1810 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1811 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1812 lule 13 82 mësojmë serbisht
1813 dfs 13 82 učimo albanski
1814 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1815 nuki 13 82 učimo albanski
1816 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1817 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1818 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1819 arta 13 82 učimo albanski
1820 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1821 nuki 13 82 učimo albanski
1822 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1823 lola 13 82 mësojmë serbisht
1824 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1825 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1826 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1827 nuki 13 82 učimo albanski
1828 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1829 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1830 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1831 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1832 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1833 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1834 Melida 13 83 učimo albanski
1835 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1836 lia 13 83 mësojmë serbisht
1837 nuki 13 83 učimo albanski
1838 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1839 nuki 13 83 učimo albanski
1840 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1841 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1842 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1843 Lena 13 83 učimo albanski
1844 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1845 nuki 13 83 učimo albanski
1846 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1847 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1848 sew 13 83 mësojmë serbisht
1849 nuki 13 83 učimo albanski
1850 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1851 Dina 13 83 učimo albanski
1852 swe 13 83 mësojmë serbisht
1853 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1854 nuki 13 84 učimo albanski
1855 Melida 13 84 učimo albanski
1856 omer 13 84 učimo albanski
1857 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1858 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1859 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1860 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1861 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1862 Katarina 13 84 učimo albanski
1863 nuki 13 84 učimo albanski
1864 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1865 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1866 Dua 13 84 učimo albanski
1867 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1868 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1869 omer 13 84 učimo albanski
1870 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1871 omer 13 84 učimo albanski
1872 omer 13 84 učimo albanski
1873 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1874 omer 13 84 učimo albanski
1875 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1876 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1877 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1878 omer 13 84 učimo albanski
1879 arta 13 84 mësojmë serbisht
1880 omer 13 85 učimo albanski
1881 nuridin 13 85 učimo albanski
1882 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1883 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1884 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1885 omer 13 85 učimo albanski
1886 nuki 13 85 učimo albanski
1887 Ena 13 85 učimo albanski
1888 nuki 13 85 učimo albanski
1889 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1890 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1891 SED 13 85 mësojmë serbisht
1892 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1893 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1894 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1895 marija 13 85 učimo albanski
1896 omer 13 85 učimo albanski
1897 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1898 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1899 Dua 13 85 učimo albanski
1900 akur 13 85 mësojmë serbisht
1901 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1902 Dua 13 85 učimo albanski
1903 Dua 13 85 učimo albanski
1904 Jkk 13 85 učimo albanski
1905 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1906 omer 13 85 učimo albanski
1907 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1908 nuridin 13 85 učimo albanski
1909 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1910 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1911 sksksk 13 86 učimo albanski
1912 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1913 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
1914 voci 13 86 mësojmë serbisht
1915 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1916 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1917 nuki 13 86 učimo albanski
1918 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1919 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1920 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1921 nuki 13 86 učimo albanski
1922 majda 13 86 mësojmë serbisht
1923 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1924 lia 13 86 mësojmë serbisht
1925 majda 13 86 mësojmë serbisht
1926 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1927 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1928 plazma keks 13 86 učimo albanski
1929 nuki 13 87 učimo albanski
1930 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1931 sed 13 87 mësojmë serbisht
1932 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1933 omer 13 87 učimo albanski
1934 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1935 nuki 13 87 učimo albanski
1936 nuki 13 87 učimo albanski
1937 nuki 13 87 učimo albanski
1938 nuridin 13 87 učimo albanski
1939 nuridin 13 87 učimo albanski
1940 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1941 omer 13 87 učimo albanski
1942 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1943 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1944 nuki 13 87 učimo albanski
1945 nuki 13 87 učimo albanski
1946 Lena 13 87 učimo albanski
1947 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1948 pepa 13 87 mësojmë serbisht
1949 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1950 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1951 Dua 13 87 učimo albanski
1952 SED 13 87 mësojmë serbisht
1953 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1954 nuki 13 87 učimo albanski
1955 marija 13 87 učimo albanski
1956 nuki 13 87 učimo albanski
1957 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1958 awe 13 87 mësojmë serbisht
1959 Ena 13 87 učimo albanski
1960 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1961 omer 13 88 učimo albanski
1962 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
1963 Melida 13 88 učimo albanski
1964 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1965 omer 13 88 učimo albanski
1966 liu 13 88 učimo albanski
1967 omer 13 88 učimo albanski
1968 nuki 13 88 učimo albanski
1969 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1970 nuki 13 88 učimo albanski
1971 omer 13 88 učimo albanski
1972 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1973 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1974 omer 13 88 učimo albanski
1975 omer 13 88 učimo albanski
1976 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1977 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1978 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1979 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1980 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1981 nuki 13 89 učimo albanski
1982 nuki 13 89 učimo albanski
1983 nuki 13 89 učimo albanski
1984 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1985 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1986 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1987 Anja 13 89 učimo albanski
1988 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1989 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1990 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1991 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1992 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1993 sed 13 89 mësojmë serbisht
1994 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1995 nuki 13 89 učimo albanski
1996 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1997 nuki 13 89 učimo albanski
1998 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1999 sada 13 89 učimo albanski
2000 nuki 13 89 učimo albanski
2001 Melida 13 89 učimo albanski
2002 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2003 nuki 13 89 učimo albanski
2004 deda 13 89 mësojmë serbisht
2005 sed 13 89 mësojmë serbisht
2006 student 13 89 učimo albanski
2007 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2008 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2009 nuki 13 89 učimo albanski
2010 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2011 omer 13 90 učimo albanski
2012 nuki 13 90 učimo albanski
2013 Melida 13 90 učimo albanski
2014 bojka 13 90 učimo albanski
2015 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2016 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2017 dfs 13 90 učimo albanski
2018 nuki 13 90 učimo albanski
2019 nuki 13 90 učimo albanski
2020 Dea 13 90 učimo albanski
2021 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2022 nuki 13 90 učimo albanski
2023 575 13 90 mësojmë serbisht
2024 miki 13 90 mësojmë serbisht
2025 faton 13 90 mësojmë serbisht
2026 omer 13 90 učimo albanski
2027 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2028 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2029 DER 13 90 mësojmë serbisht
2030 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2031 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2032 Dua 13 90 učimo albanski
2033 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2034 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2035 une 13 91 mësojmë serbisht
2036 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2037 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2038 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2039 arta 13 91 mësojmë serbisht
2040 sada 13 91 mësojmë serbisht
2041 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2042 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2043 nuki 13 91 učimo albanski
2044 nuki 13 91 učimo albanski
2045 desa 13 91 mësojmë serbisht
2046 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2047 lia 13 91 mësojmë serbisht
2048 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2049 keka 13 92 mësojmë serbisht
2050 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2051 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2052 dfs 13 92 učimo albanski
2053 0202 13 92 mësojmë serbisht
2054 nuridin 13 92 učimo albanski
2055 ers 13 92 mësojmë serbisht
2056 nuridin 13 92 učimo albanski
2057 dfs 13 93 učimo albanski
2058 ane 13 93 učimo albanski
2059 dfs 13 93 učimo albanski
2060 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2061 dfs 13 93 učimo albanski
2062 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2063 wer 13 93 učimo albanski
2064 lia 13 94 mësojmë serbisht
2065 nuki 13 94 učimo albanski
2066 Krzys 13 94 učimo albanski
2067 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2068 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2069 nuridin 13 94 učimo albanski
2070 nuridin 13 94 učimo albanski
2071 sed 13 94 mësojmë serbisht
2072 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2073 nuki 13 94 učimo albanski
2074 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2075 nuki 13 94 učimo albanski
2076 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2077 sed 13 94 mësojmë serbisht
2078 nuki 13 94 učimo albanski
2079 marija 13 94 učimo albanski
2080 awe 13 95 mësojmë serbisht
2081 sew 13 95 mësojmë serbisht
2082 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2083 sada 13 95 učimo albanski
2084 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2085 wes 13 96 mësojmë serbisht
2086 alala 13 96 učimo albanski
2087 sed 13 96 mësojmë serbisht
2088 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2089 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2090 omer 13 97 učimo albanski
2091 arta 13 97 mësojmë serbisht
2092 nurce 13 97 učimo albanski
2093 omer 13 97 učimo albanski
2094 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2095 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2096 nurce 13 97 učimo albanski
2097 nuki 13 97 učimo albanski
2098 der 13 97 mësojmë serbisht
2099 nuki 13 97 učimo albanski
2100 sada 13 97 mësojmë serbisht
2101 nuki 13 98 učimo albanski
2102 nuki 13 98 učimo albanski
2103 dfs 13 98 učimo albanski
2104 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2105 dfs 13 98 učimo albanski
2106 nuki 13 98 učimo albanski
2107 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2108 nuki 13 98 učimo albanski
2109 arta 13 98 mësojmë serbisht
2110 fds 13 98 mësojmë serbisht
2111 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2112 hre 13 99 učimo albanski
2113 srw 13 99 mësojmë serbisht
2114 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2115 liu 13 99 mësojmë serbisht
2116 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2117 nuki 13 100 učimo albanski
2118 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2119 nuki 13 100 učimo albanski
2120 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2121 fsd 13 100 učimo albanski
2122 dea 13 100 mësojmë serbisht
2123 sew 13 100 mësojmë serbisht
2124 lia 13 100 mësojmë serbisht
2125 kurti 2 13 100 učimo albanski
2126 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2127 lia 13 101 mësojmë serbisht
2128 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2129 ase 13 102 mësojmë serbisht
2130 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2131 omer 13 102 učimo albanski
2132 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2133 omer 13 102 učimo albanski
2134 anela 13 102 učimo albanski
2135 lia 13 102 mësojmë serbisht
2136 lia 13 102 mësojmë serbisht
2137 Krešo 13 102 učimo albanski
2138 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2139 sem 13 102 mësojmë serbisht
2140 nuki 13 103 učimo albanski
2141 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2142 nuki 13 103 učimo albanski
2143 anela 13 103 učimo albanski
2144 der 13 103 mësojmë serbisht
2145 der 13 103 mësojmë serbisht
2146 ase 13 104 mësojmë serbisht
2147 ase 13 104 mësojmë serbisht
2148 Mik 13 104 učimo albanski
2149 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2150 luka 13 105 učimo albanski
2151 mlkl 13 105 učimo albanski
2152 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2153 lia 13 105 mësojmë serbisht
2154 liu 13 105 mësojmë serbisht
2155 333 13 105 mësojmë serbisht
2156 deda 13 105 mësojmë serbisht
2157 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2158 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2159 vanja 13 106 učimo albanski
2160 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2161 lia 13 106 mësojmë serbisht
2162 lala 13 106 učimo albanski
2163 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2164 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2165 sew 13 107 mësojmë serbisht
2166 lola 13 107 mësojmë serbisht
2167 isuf 13 107 učimo albanski
2168 mila 13 107 učimo albanski
2169 lio 13 107 mësojmë serbisht
2170 sada 13 108 učimo albanski
2171 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2172 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2173 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2174 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2175 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2176 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2177 ase 13 109 mësojmë serbisht
2178 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2179 33... 13 110 mësojmë serbisht
2180 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2181 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2182 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2183 erd 13 112 mësojmë serbisht
2184 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2185 olond 13 112 mësojmë serbisht
2186 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2187 ase 13 112 mësojmë serbisht
2188 desi 13 113 mësojmë serbisht
2189 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2190 sada 13 115 mësojmë serbisht
2191 lia 13 115 mësojmë serbisht
2192 sada 13 115 mësojmë serbisht
2193 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2194 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2195 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2196 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2197 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2198 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2199 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2200 lola 13 119 mësojmë serbisht
2201 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2202 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2203 emina 13 120 mësojmë serbisht
2204 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2205 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2206 arta 13 120 mësojmë serbisht
2207 Sicko 13 120 učimo albanski
2208 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2209 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2210 Kristina 12 47 učimo albanski
2211 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2212 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2213 Porter 12 53 učimo albanski
2214 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2215 Neda 12 53 učimo albanski
2216 lola 12 53 mësojmë serbisht
2217 Miki 12 53 učimo albanski
2218 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2219 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2220 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2221 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2222 Miki 12 55 učimo albanski
2223 lola 12 55 mësojmë serbisht
2224 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2225 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2226 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2227 nuki 12 56 učimo albanski
2228 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2229 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2230 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2231 nuki 12 56 učimo albanski
2232 Bajrami 12 57 učimo albanski
2233 viki 12 57 učimo albanski
2234 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2235 Miki 12 57 učimo albanski
2236 Dua 12 58 učimo albanski
2237 Neda 12 58 učimo albanski
2238 Pos 12 58 učimo albanski
2239 Maja 12 58 učimo albanski
2240 Lpo 12 58 učimo albanski
2241 Miki 12 58 učimo albanski
2242 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2243 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2244 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2245 GenciMan 12 58 učimo albanski
2246 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2247 nuki 12 59 učimo albanski
2248 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2249 Maja 12 59 učimo albanski
2250 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2251 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2252 nuki 12 59 učimo albanski
2253 nuki 12 59 učimo albanski
2254 nuki 12 59 učimo albanski
2255 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2256 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2257 nuki 12 60 učimo albanski
2258 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2259 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2260 nuki 12 60 učimo albanski
2261 Maja 12 60 učimo albanski
2262 Marija 12 60 učimo albanski
2263 filip dimic 12 60 učimo albanski
2264 Lap 12 60 učimo albanski
2265 nuki 12 60 učimo albanski
2266 lola 12 60 mësojmë serbisht
2267 nuki 12 60 učimo albanski
2268 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2269 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2270 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2271 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2272 Marija 12 61 učimo albanski
2273 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2274 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2275 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2276 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2277 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2278 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2279 nuridin 12 61 učimo albanski
2280 nuridin 12 61 učimo albanski
2281 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2282 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2283 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2284 Hhhh 12 62 učimo albanski
2285 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2286 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2287 Marija 12 62 učimo albanski
2288 Dua 12 62 učimo albanski
2289 Plut 12 62 učimo albanski
2290 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2291 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2292 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2293 Lua 12 62 učimo albanski
2294 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2295 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2296 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2297 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2298 memo 12 62 učimo albanski
2299 Maja 12 62 učimo albanski
2300 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2301 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2302 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2303 Neda 12 63 učimo albanski
2304 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2305 Maria 12 63 učimo albanski
2306 lola 12 63 mësojmë serbisht
2307 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2308 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2309 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2310 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2311 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2312 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2313 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2314 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2315 Maja 12 63 učimo albanski
2316 Maja 12 63 učimo albanski
2317 Dea 12 63 učimo albanski
2318 Maja 12 63 učimo albanski
2319 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2320 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2321 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2322 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2323 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2324 Marija 12 64 učimo albanski
2325 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2326 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2327 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2328 mila 12 64 učimo albanski
2329 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2330 lola 12 64 mësojmë serbisht
2331 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2332 Maja 12 64 učimo albanski
2333 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2334 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2335 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2336 Marija 12 64 učimo albanski
2337 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2338 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2339 mila 12 65 učimo albanski
2340 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2341 Maja 12 65 učimo albanski
2342 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2343 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2344 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2345 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2346 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2347 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2348 Marija 12 65 učimo albanski
2349 Marija 12 65 učimo albanski
2350 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2351 Maja 12 65 učimo albanski
2352 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2353 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2354 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2355 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2356 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2357 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2358 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2359 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2360 Maja 12 65 učimo albanski
2361 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2362 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2363 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2364 Maja 12 66 učimo albanski
2365 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2366 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2367 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2368 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2369 nuki 12 66 učimo albanski
2370 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2371 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2372 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2373 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2374 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2375 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2376 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2377 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2378 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2379 mila 12 66 učimo albanski
2380 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2381 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2382 Maja 12 66 učimo albanski
2383 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2384 sada 12 67 mësojmë serbisht
2385 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2386 nuki 12 67 učimo albanski
2387 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2388 Marija 12 67 učimo albanski
2389 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2390 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2391 Maja 12 67 učimo albanski
2392 Maja 12 67 učimo albanski
2393 Maja 12 67 učimo albanski
2394 Posta 12 67 učimo albanski
2395 Pol 12 67 učimo albanski
2396 Asyy 12 67 učimo albanski
2397 nuki 12 67 učimo albanski
2398 Marija 12 67 učimo albanski
2399 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2400 nuki 12 67 učimo albanski
2401 Uko 12 67 učimo albanski
2402 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2403 nuki 12 67 učimo albanski
2404 nuki 12 68 učimo albanski
2405 omer 12 68 učimo albanski
2406 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2407 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2408 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2409 Area 12 68 učimo albanski
2410 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2411 gguu 12 68 učimo albanski
2412 voci 12 68 mësojmë serbisht
2413 omer 12 68 učimo albanski
2414 nuki 12 68 učimo albanski
2415 lola 12 68 mësojmë serbisht
2416 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2417 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2418 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2419 Ata 12 68 učimo albanski
2420 Marija 12 68 učimo albanski
2421 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2422 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2423 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2424 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2425 mila 12 68 učimo albanski
2426 Marija 12 68 učimo albanski
2427 Plkj 12 68 učimo albanski
2428 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2429 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2430 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2431 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2432 Maja 12 68 učimo albanski
2433 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2434 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2435 Marija 12 68 učimo albanski
2436 faton 12 69 mësojmë serbisht
2437 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2438 nuki 12 69 učimo albanski
2439 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2440 nuki 12 69 učimo albanski
2441 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2442 nuki 12 69 učimo albanski
2443 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2444 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2445 Maja 12 69 učimo albanski
2446 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2447 nuki 12 69 učimo albanski
2448 nuki 12 69 učimo albanski
2449 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2450 nuki 12 69 učimo albanski
2451 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2452 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2453 Kristina 12 69 učimo albanski
2454 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2455 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2456 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2457 Marija 12 70 učimo albanski
2458 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2459 wrwrw 12 70 učimo albanski
2460 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2461 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2462 Maja 12 70 učimo albanski
2463 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2464 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2465 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2466 nuki 12 71 učimo albanski
2467 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2468 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2469 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2470 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2471 mila 12 71 učimo albanski
2472 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2473 nuridin 12 71 učimo albanski
2474 riti 12 71 mësojmë serbisht
2475 arta 12 71 mësojmë serbisht
2476 Ena 12 71 učimo albanski
2477 Yaser 12 71 učimo albanski
2478 Marija 12 71 učimo albanski
2479 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2480 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2481 Dea 12 71 učimo albanski
2482 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2483 nuki 12 71 učimo albanski
2484 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2485 Marija 12 71 učimo albanski
2486 nuki 12 71 učimo albanski
2487 scs 12 71 mësojmë serbisht
2488 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2489 nuki 12 71 učimo albanski
2490 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2491 nuki 12 71 učimo albanski
2492 nuki 12 71 učimo albanski
2493 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2494 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2495 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2496 nuridin 12 71 učimo albanski
2497 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2498 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2499 Kingu 12 71 učimo albanski
2500 nuridin 12 72 učimo albanski
2501 desa 12 72 mësojmë serbisht
2502 nuridin 12 72 učimo albanski
2503 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2504 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2505 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2506 buja 12 72 mësojmë serbisht
2507 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2508 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2509 rrttt 12 72 učimo albanski
2510 nuki 12 72 učimo albanski
2511 Asad 12 72 učimo albanski
2512 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2513 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2514 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2515 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2516 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2517 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2518 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2519 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2520 Meka 12 72 učimo albanski
2521 nuki 12 72 učimo albanski
2522 Maja 12 72 učimo albanski
2523 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2524 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2525 Dye 12 72 učimo albanski
2526 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2527 nuki 12 72 učimo albanski
2528 nuki 12 72 učimo albanski
2529 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2530 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2531 Maja 12 73 učimo albanski
2532 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2533 luka 12 73 mësojmë serbisht
2534 nuki 12 73 učimo albanski
2535 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2536 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2537 Marija 12 73 učimo albanski
2538 Selma 12 73 učimo albanski
2539 Pol 12 73 učimo albanski
2540 nuki 12 73 učimo albanski
2541 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2542 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2543 voci 12 73 mësojmë serbisht
2544 nuridin 12 73 učimo albanski
2545 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2546 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2547 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2548 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2549 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2550 alb 12 73 mësojmë serbisht
2551 alb 12 73 mësojmë serbisht
2552 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2553 arta 12 73 mësojmë serbisht
2554 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2555 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2556 omer 12 74 učimo albanski
2557 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2558 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2559 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2560 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2561 nuki 12 74 učimo albanski
2562 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2563 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2564 omer 12 74 učimo albanski
2565 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2566 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2567 pop 12 74 mësojmë serbisht
2568 Ena 12 74 učimo albanski
2569 Dua 12 74 učimo albanski
2570 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2571 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2572 nuki 12 74 učimo albanski
2573 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2574 Adas 12 74 učimo albanski
2575 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2576 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2577 Edin 12 74 učimo albanski
2578 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2579 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2580 Dua 12 74 učimo albanski
2581 Dua 12 75 učimo albanski
2582 Dua 12 75 učimo albanski
2583 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2584 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2585 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2586 nuki 12 75 učimo albanski
2587 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2588 omer 12 75 učimo albanski
2589 nuki 12 75 učimo albanski
2590 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2591 nuki 12 75 učimo albanski
2592 Dua 12 75 učimo albanski
2593 anela 12 75 učimo albanski
2594 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2595 nuki 12 75 učimo albanski
2596 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2597 omer 12 75 učimo albanski
2598 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2599 nuki 12 75 učimo albanski
2600 nuki 12 75 učimo albanski
2601 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2602 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2603 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2604 db 12 75 mësojmë serbisht
2605 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2606 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2607 Gaz 12 75 učimo albanski
2608 aca 12 75 učimo albanski
2609 sss 12 75 mësojmë serbisht
2610 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2611 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2612 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2613 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2614 Melida 12 76 učimo albanski
2615 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2616 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2617 lala 12 76 mësojmë serbisht
2618 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2619 nuki 12 76 učimo albanski
2620 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2621 Dasani 12 76 učimo albanski
2622 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2623 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2624 nuki 12 76 učimo albanski
2625 Suada 12 76 učimo albanski
2626 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2627 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2628 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2629 nuki 12 77 učimo albanski
2630 Maja 12 77 učimo albanski
2631 nuki 12 77 učimo albanski
2632 nuki 12 77 učimo albanski
2633 omer 12 77 učimo albanski
2634 nuki 12 77 učimo albanski
2635 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2636 Kika 12 77 učimo albanski
2637 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2638 Miki 12 77 učimo albanski
2639 545154 12 77 mësojmë serbisht
2640 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2641 nuki 12 77 učimo albanski
2642 faton 12 77 mësojmë serbisht
2643 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2644 nuki 12 77 učimo albanski
2645 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2646 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2647 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2648 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2649 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2650 nuki 12 77 učimo albanski
2651 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2652 nuki 12 77 učimo albanski
2653 nuki 12 77 učimo albanski
2654 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2655 nuki 12 77 učimo albanski
2656 nuki 12 77 učimo albanski
2657 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2658 nuki 12 77 učimo albanski
2659 Dua 12 77 učimo albanski
2660 aia 12 77 učimo albanski
2661 nuki 12 77 učimo albanski
2662 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2663 nuki 12 77 učimo albanski
2664 Dua 12 77 učimo albanski
2665 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2666 omer 12 77 učimo albanski
2667 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2668 Marija 12 77 učimo albanski
2669 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2670 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2671 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2672 nuki 12 78 učimo albanski
2673 Dua 12 78 učimo albanski
2674 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2675 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2676 nuridin 12 78 učimo albanski
2677 deda 12 78 mësojmë serbisht
2678 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2679 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2680 niti 12 78 mësojmë serbisht
2681 nuridin 12 78 učimo albanski
2682 Dua 12 78 učimo albanski
2683 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2684 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2685 Zulo 12 78 učimo albanski
2686 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2687 Ona 12 78 učimo albanski
2688 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2689 nuki 12 78 učimo albanski
2690 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2691 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2692 nuki 12 78 učimo albanski
2693 nuki 12 78 učimo albanski
2694 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2695 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2696 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2697 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2698 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2699 nuki 12 79 učimo albanski
2700 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2701 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2702 nuki 12 79 učimo albanski
2703 Dua 12 79 učimo albanski
2704 Dea 12 79 učimo albanski
2705 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2706 Maja 12 79 učimo albanski
2707 nuki 12 79 učimo albanski
2708 cvx 12 79 učimo albanski
2709 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2710 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2711 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2712 nuki 12 79 učimo albanski
2713 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2714 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2715 memo 12 79 učimo albanski
2716 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2717 Selma 12 79 učimo albanski
2718 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2719 dddeee 12 79 učimo albanski
2720 MARIJA 12 80 učimo albanski
2721 nuki 12 80 učimo albanski
2722 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2723 nuki 12 80 učimo albanski
2724 Dea 12 80 učimo albanski
2725 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2726 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2727 omer 12 80 učimo albanski
2728 Bigi 12 80 učimo albanski
2729 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2730 nuki 12 80 učimo albanski
2731 omer 12 80 učimo albanski
2732 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2733 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2734 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2735 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2736 DER 12 80 mësojmë serbisht
2737 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2738 nuki 12 80 učimo albanski
2739 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2740 nuki 12 80 učimo albanski
2741 fffff 12 80 učimo albanski
2742 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2743 Suada 12 80 učimo albanski
2744 nuki 12 80 učimo albanski
2745 Hjj 12 81 učimo albanski
2746 Ona 12 81 učimo albanski
2747 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2748 nuki 12 81 učimo albanski
2749 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2750 Jasmina 12 81 učimo albanski
2751 Onaa 12 81 učimo albanski
2752 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2753 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2754 deda 12 81 mësojmë serbisht
2755 nuki 12 81 učimo albanski
2756 nuki 12 81 učimo albanski
2757 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2758 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2759 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2760 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2761 nuridin 12 81 učimo albanski
2762 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2763 nuki 12 81 učimo albanski
2764 nuki 12 81 učimo albanski
2765 nuki 12 81 učimo albanski
2766 nuki 12 81 učimo albanski
2767 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2768 ffeer 12 81 učimo albanski
2769 nuki 12 81 učimo albanski
2770 Melida 12 81 učimo albanski
2771 nuki 12 81 učimo albanski
2772 Onaa 12 81 učimo albanski
2773 nuki 12 81 učimo albanski
2774 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2775 nuridin 12 81 učimo albanski
2776 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2777 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2778 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2779 nuki 12 81 učimo albanski
2780 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2781 nuki 12 81 učimo albanski
2782 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2783 Dua 12 81 učimo albanski
2784 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2785 Lena 12 82 učimo albanski
2786 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2787 nuki 12 82 učimo albanski
2788 SED 12 82 mësojmë serbisht
2789 Marija 12 82 učimo albanski
2790 liu 12 82 mësojmë serbisht
2791 omer 12 82 učimo albanski
2792 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2793 Maja 12 82 učimo albanski
2794 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2795 Maja 12 82 učimo albanski
2796 nuki 12 82 učimo albanski
2797 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2798 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2799 sed 12 82 mësojmë serbisht
2800 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2801 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2802 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2803 Dea 12 82 učimo albanski
2804 omer 12 82 učimo albanski
2805 omer 12 82 učimo albanski
2806 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2807 nuki 12 82 učimo albanski
2808 nuki 12 82 učimo albanski
2809 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2810 Dua 12 82 učimo albanski
2811 omer 12 82 učimo albanski
2812 nuki 12 82 učimo albanski
2813 nuki 12 82 učimo albanski
2814 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2815 ldls 12 83 učimo albanski
2816 nuki 12 83 učimo albanski
2817 Melida 12 83 učimo albanski
2818 Onaa 12 83 učimo albanski
2819 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2820 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2821 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2822 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2823 Melida 12 83 učimo albanski
2824 Dina 12 83 učimo albanski
2825 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2826 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2827 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2828 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2829 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2830 Dua 12 83 učimo albanski
2831 dfs 12 83 učimo albanski
2832 mila 12 83 učimo albanski
2833 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2834 lola 12 83 mësojmë serbisht
2835 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2836 Onaa 12 83 učimo albanski
2837 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2838 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2839 omer 12 83 učimo albanski
2840 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2841 nuki 12 83 učimo albanski
2842 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2843 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2844 Lena 12 83 učimo albanski
2845 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2846 omer 12 83 učimo albanski
2847 daf 12 83 mësojmë serbisht
2848 lala 12 83 mësojmë serbisht
2849 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2850 omer 12 84 učimo albanski
2851 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2852 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2853 Melida 12 84 učimo albanski
2854 Melida 12 84 učimo albanski
2855 nuki 12 84 učimo albanski
2856 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2857 nuki 12 84 učimo albanski
2858 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2859 Ona 12 84 učimo albanski
2860 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2861 Dua 12 84 učimo albanski
2862 zds 12 84 mësojmë serbisht
2863 nuki 12 84 učimo albanski
2864 nuki 12 84 učimo albanski
2865 Dua 12 84 učimo albanski
2866 nurce 12 84 učimo albanski
2867 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2868 omer 12 84 učimo albanski
2869 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2870 Dua 12 84 učimo albanski
2871 nurce 12 84 učimo albanski
2872 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2873 Ona 12 84 učimo albanski
2874 ttttttt 12 84 učimo albanski
2875 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2876 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2877 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2878 Melida 12 84 učimo albanski
2879 Sara 12 85 učimo albanski
2880 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2881 Dua 12 85 učimo albanski
2882 nuridin 12 85 učimo albanski
2883 nuki 12 85 učimo albanski
2884 lola 12 85 mësojmë serbisht
2885 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2886 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2887 Trep 12 85 učimo albanski
2888 nuki 12 85 učimo albanski
2889 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
2890 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2891 Melida 12 85 učimo albanski
2892 nuki 12 85 učimo albanski
2893 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2894 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2895 nuki 12 85 učimo albanski
2896 nuki 12 85 učimo albanski
2897 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2898 nuki 12 85 učimo albanski
2899 omer 12 85 učimo albanski
2900 nuki 12 85 učimo albanski
2901 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2902 nuki 12 85 učimo albanski
2903 Melida 12 85 učimo albanski
2904 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2905 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2906 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2907 anela 12 85 učimo albanski
2908 nuki 12 85 učimo albanski
2909 Melida 12 85 učimo albanski
2910 Melida 12 85 učimo albanski
2911 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2912 nuki 12 85 učimo albanski
2913 omer 12 85 učimo albanski
2914 Melida 12 85 učimo albanski
2915 Neeaa 12 86 učimo albanski
2916 Dua 12 86 učimo albanski
2917 voci 12 86 mësojmë serbisht
2918 omer 12 86 učimo albanski
2919 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2920 zaza 12 86 učimo albanski
2921 jakak 12 86 učimo albanski
2922 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2923 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2924 nuki 12 86 učimo albanski
2925 Melida 12 86 učimo albanski
2926 Rona 12 86 učimo albanski
2927 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2928 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2929 Melida 12 86 učimo albanski
2930 nuki 12 86 učimo albanski
2931 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2932 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2933 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2934 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2935 Ena 12 86 učimo albanski
2936 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2937 Melida 12 86 učimo albanski
2938 Dua 12 86 učimo albanski
2939 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2940 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2941 artan 12 86 mësojmë serbisht
2942 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
2943 omer 12 86 učimo albanski
2944 nuki 12 86 učimo albanski
2945 nuki 12 86 učimo albanski
2946 Dua 12 87 učimo albanski
2947 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2948 pepa 12 87 mësojmë serbisht
2949 DES 12 87 mësojmë serbisht
2950 Xddd 12 87 učimo albanski
2951 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2952 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2953 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2954 nuki 12 87 učimo albanski
2955 Luna 12 87 učimo albanski
2956 Dua 12 87 učimo albanski
2957 aca 12 87 učimo albanski
2958 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2959 nuki 12 87 učimo albanski
2960 Dua 12 87 učimo albanski
2961 sis 12 87 mësojmë serbisht
2962 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2963 nuki 12 88 učimo albanski
2964 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2965 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
2966 Dua 12 88 učimo albanski
2967 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2968 Fizi 12 88 učimo albanski
2969 DER 12 88 mësojmë serbisht
2970 Melida 12 88 učimo albanski
2971 sed 12 88 mësojmë serbisht
2972 Ona 12 88 učimo albanski
2973 desa 12 88 mësojmë serbisht
2974 Mila 12 88 učimo albanski
2975 ana 12 88 učimo albanski
2976 nuki 12 88 učimo albanski
2977 Dua 12 88 učimo albanski
2978 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2979 nuki 12 88 učimo albanski
2980 Dua 12 88 učimo albanski
2981 Dea 12 88 učimo albanski
2982 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
2983 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2984 nuki 12 88 učimo albanski
2985 nuki 12 88 učimo albanski
2986 nuki 12 88 učimo albanski
2987 nuki 12 88 učimo albanski
2988 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2989 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2990 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2991 nuki 12 88 učimo albanski
2992 Dea 12 88 učimo albanski
2993 0202 12 89 učimo albanski
2994 Dina 12 89 učimo albanski
2995 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2996 unknown 12 89 mësojmë serbisht
2997 nuki 12 89 učimo albanski
2998 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2999 DER 12 89 mësojmë serbisht
3000 Arta 12 89 učimo albanski
3001 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3002 Dea 12 89 učimo albanski
3003 nuki 12 89 učimo albanski
3004 nuki 12 89 učimo albanski
3005 Melida 12 89 učimo albanski
3006 nuki 12 89 učimo albanski
3007 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3008 mila 12 89 učimo albanski
3009 Suada 12 89 učimo albanski
3010 nuki 12 89 učimo albanski
3011 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3012 Suada 12 89 učimo albanski
3013 nuki 12 89 učimo albanski
3014 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3015 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3016 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3017 Aero 12 90 učimo albanski
3018 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3019 nuki 12 90 učimo albanski
3020 nuki 12 90 učimo albanski
3021 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3022 Tuar 12 90 učimo albanski
3023 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3024 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3025 anela 12 90 učimo albanski
3026 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3027 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3028 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3029 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3030 561436 12 90 mësojmë serbisht
3031 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3032 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3033 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3034 popo 12 90 mësojmë serbisht
3035 dfs 12 90 učimo albanski
3036 nuki 12 90 učimo albanski
3037 voc 12 90 mësojmë serbisht
3038 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3039 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3040 nuki 12 90 učimo albanski
3041 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3042 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3043 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3044 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3045 DER 12 90 mësojmë serbisht
3046 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3047 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3048 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3049 nuki 12 91 učimo albanski
3050 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3051 Melida 12 91 učimo albanski
3052 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3053 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3054 nuki 12 91 učimo albanski
3055 fer 12 91 mësojmë serbisht
3056 faton 12 91 mësojmë serbisht
3057 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3058 gff 12 91 mësojmë serbisht
3059 nuki 12 91 učimo albanski
3060 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3061 nuki 12 91 učimo albanski
3062 nuki 12 91 učimo albanski
3063 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3064 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3065 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3066 dea 12 91 mësojmë serbisht
3067 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3068 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3069 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3070 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3071 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3072 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3073 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3074 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3075 nuki 12 91 učimo albanski
3076 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3077 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3078 sada 12 91 mësojmë serbisht
3079 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3080 Ana 12 92 učimo albanski
3081 Saliha 12 92 učimo albanski
3082 nuki 12 92 učimo albanski
3083 Luna 12 92 učimo albanski
3084 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3085 54545 12 92 mësojmë serbisht
3086 nuki 12 92 učimo albanski
3087 Dea 12 92 učimo albanski
3088 WES 12 92 mësojmë serbisht
3089 desa 12 92 mësojmë serbisht
3090 nuki 12 92 učimo albanski
3091 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3092 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3093 nuki 12 92 učimo albanski
3094 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3095 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3096 nuki 12 92 učimo albanski
3097 anwla 12 92 učimo albanski
3098 lia 12 92 mësojmë serbisht
3099 nuki 12 92 učimo albanski
3100 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3101 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3102 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3103 faton 12 93 mësojmë serbisht
3104 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3105 sed 12 93 mësojmë serbisht
3106 lia 12 93 mësojmë serbisht
3107 SED 12 93 mësojmë serbisht
3108 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3109 Ona 12 93 učimo albanski
3110 omer 12 93 učimo albanski
3111 omer 12 93 učimo albanski
3112 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3113 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3114 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3115 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3116 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3117 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3118 mur 12 94 učimo albanski
3119 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3120 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3121 sada 12 94 učimo albanski
3122 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3123 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3124 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3125 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3126 Ona 12 94 učimo albanski
3127 Jhj 12 94 učimo albanski
3128 Ona 12 94 učimo albanski
3129 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3130 lia 12 94 mësojmë serbisht
3131 rtyuio 12 94 učimo albanski
3132 Dua 12 94 učimo albanski
3133 dfs 12 94 učimo albanski
3134 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3135 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3136 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3137 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3138 kur 12 95 učimo albanski
3139 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3140 MELIDA 12 95 učimo albanski
3141 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3142 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3143 Dua 12 95 učimo albanski
3144 omer 12 95 učimo albanski
3145 swe 12 95 mësojmë serbisht
3146 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3147 omer 12 95 učimo albanski
3148 kajli 12 95 učimo albanski
3149 lia 12 95 mësojmë serbisht
3150 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3151 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3152 lia 12 96 mësojmë serbisht
3153 marija 12 96 učimo albanski
3154 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3155 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3156 omer 12 96 učimo albanski
3157 arta 12 96 mësojmë serbisht
3158 omer 12 96 učimo albanski
3159 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3160 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3161 qwa 12 97 učimo albanski
3162 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3163 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3164 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3165 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3166 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3167 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3168 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3169 omer 12 98 učimo albanski
3170 omer 12 98 učimo albanski
3171 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3172 arta 12 98 mësojmë serbisht
3173 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3174 lia 12 98 mësojmë serbisht
3175 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3176 Lena 12 98 učimo albanski
3177 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3178 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3179 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3180 sed 12 99 mësojmë serbisht
3181 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3182 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3183 omer 12 99 učimo albanski
3184 omer 12 99 učimo albanski
3185 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3186 Dzenan 12 99 učimo albanski
3187 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3188 res 12 99 mësojmë serbisht
3189 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3190 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3191 omer 12 100 učimo albanski
3192 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3193 nuridin 12 100 učimo albanski
3194 nuridin 12 100 učimo albanski
3195 omer 12 100 učimo albanski
3196 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3197 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3198 omer 12 100 učimo albanski
3199 omer 12 100 učimo albanski
3200 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3201 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3202 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3203 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3204 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3205 lol 12 101 učimo albanski
3206 Melida 12 101 učimo albanski
3207 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3208 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3209 nuki 12 101 učimo albanski
3210 nuki 12 101 učimo albanski
3211 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3212 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3213 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3214 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3215 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3216 waq 12 102 mësojmë serbisht
3217 Melida 12 102 učimo albanski
3218 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3219 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3220 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3221 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3222 sada 12 102 učimo albanski
3223 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3224 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3225 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3226 Hhh 12 103 učimo albanski
3227 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3228 sad 12 103 učimo albanski
3229 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3230 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3231 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3232 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3233 nurce 12 103 učimo albanski
3234 omer 12 103 učimo albanski
3235 nurce 12 103 učimo albanski
3236 omer 12 103 učimo albanski
3237 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3238 lia 12 103 mësojmë serbisht
3239 loi 12 103 učimo albanski
3240 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3241 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3242 omer 12 104 učimo albanski
3243 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3244 omer 12 104 učimo albanski
3245 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3246 inni 12 104 mësojmë serbisht
3247 arta 12 104 mësojmë serbisht
3248 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3249 K24 12 104 mësojmë serbisht
3250 EMINA 12 104 učimo albanski
3251 Ona 12 104 učimo albanski
3252 sada 12 104 učimo albanski
3253 banja 12 104 učimo albanski
3254 marija 12 104 učimo albanski
3255 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3256 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3257 nuki 12 105 učimo albanski
3258 nuki 12 105 učimo albanski
3259 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3260 Ana 12 105 učimo albanski
3261 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3262 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3263 baki 12 105 mësojmë serbisht
3264 NED 12 105 mësojmë serbisht
3265 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3266 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3267 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3268 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3269 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3270 kum 12 106 mësojmë serbisht
3271 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3272 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3273 ana 12 106 učimo albanski
3274 artan 12 106 mësojmë serbisht
3275 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3276 Melida 12 106 učimo albanski
3277 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3278 sed 12 107 mësojmë serbisht
3279 vanja 12 107 učimo albanski
3280 hhjjk 12 107 učimo albanski
3281 nuridin 12 107 učimo albanski
3282 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3283 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3284 nuridin 12 107 učimo albanski
3285 nuki 12 108 učimo albanski
3286 sada 12 108 učimo albanski
3287 sada 12 108 mësojmë serbisht
3288 nuki 12 108 učimo albanski
3289 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3290 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3291 Melida 12 108 učimo albanski
3292 xim 12 108 mësojmë serbisht
3293 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3294 anas 12 108 mësojmë serbisht
3295 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3296 dre 12 109 mësojmë serbisht
3297 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3298 omer 12 109 učimo albanski
3299 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3300 set 12 109 mësojmë serbisht
3301 eda 12 109 mësojmë serbisht
3302 omer 12 109 učimo albanski
3303 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3304 lia 12 109 mësojmë serbisht
3305 diki 12 109 mësojmë serbisht
3306 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3307 Yalo 12 109 učimo albanski
3308 Alma 12 109 učimo albanski
3309 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3310 papa 12 110 mësojmë serbisht
3311 edina 12 111 učimo albanski
3312 sev 12 111 učimo albanski
3313 lia 12 111 mësojmë serbisht
3314 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3315 dfs 12 111 učimo albanski
3316 luli 12 111 mësojmë serbisht
3317 sen 12 111 mësojmë serbisht
3318 artan 12 112 mësojmë serbisht
3319 selmaa 12 112 učimo albanski
3320 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3321 sed 12 112 mësojmë serbisht
3322 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3323 jul 12 113 mësojmë serbisht
3324 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3325 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3326 res 12 113 mësojmë serbisht
3327 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3328 masa 12 114 mësojmë serbisht
3329 jer 12 114 mësojmë serbisht
3330 ane 12 115 učimo albanski
3331 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3332 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3333 lio 12 115 mësojmë serbisht
3334 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3335 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3336 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3337 daf 12 117 mësojmë serbisht
3338 sada 12 117 mësojmë serbisht
3339 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3340 arta 12 118 mësojmë serbisht
3341 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3342 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3343 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3344 eda 12 119 mësojmë serbisht
3345 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3346 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3347 arta 12 120 mësojmë serbisht
3348 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3349 nesa 12 120 učimo albanski
3350 safija 12 120 učimo albanski
3351 ada 12 120 mësojmë serbisht
3352 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3353 arta 12 120 mësojmë serbisht
3354 kia 12 120 mësojmë serbisht
3355 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3356 lola 12 120 mësojmë serbisht
3357 arta 12 120 mësojmë serbisht
3358 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3359 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3360 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3361 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3362 skek 12 120 mësojmë serbisht
3363 joni 12 120 mësojmë serbisht
3364 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3365 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3366 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3367 asd 12 120 mësojmë serbisht
3368 lia 12 120 mësojmë serbisht
3369 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3370 eee 12 120 mësojmë serbisht
3371 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3372 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3373 Milena 12 120 učimo albanski
3374 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3375 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3376 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3377 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3378 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3379 ana 11 41 mësojmë serbisht
3380 uuuu 11 44 učimo albanski
3381 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3382 Miki 11 49 učimo albanski
3383 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3384 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3385 Miki 11 51 učimo albanski
3386 8888 11 52 mësojmë serbisht
3387 kristina 11 52 učimo albanski
3388 aca 11 53 učimo albanski
3389 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3390 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3391 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3392 444 11 54 mësojmë serbisht
3393 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3394 888 11 56 mësojmë serbisht
3395 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3396 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3397 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3398 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3399 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3400 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3401 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3402 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3403 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3404 Azte 11 58 učimo albanski
3405 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3406 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3407 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3408 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3409 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3410 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3411 Asad 11 60 učimo albanski
3412 nuki 11 60 učimo albanski
3413 Maja 11 60 učimo albanski
3414 22555 11 60 mësojmë serbisht
3415 Njgugug 11 60 učimo albanski
3416 nuki 11 60 učimo albanski
3417 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3418 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3419 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3420 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3421 Maja 11 61 učimo albanski
3422 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3423 Plota 11 61 učimo albanski
3424 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3425 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3426 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3427 nuki 11 62 učimo albanski
3428 nuki 11 62 učimo albanski
3429 Neda 11 62 učimo albanski
3430 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3431 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3432 nuki 11 62 učimo albanski
3433 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3434 Marija 11 62 učimo albanski
3435 nuki 11 62 učimo albanski
3436 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3437 nuki 11 62 učimo albanski
3438 nuki 11 62 učimo albanski
3439 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3440 nuki 11 62 učimo albanski
3441 nuki 11 62 učimo albanski
3442 Marija 11 63 učimo albanski
3443 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3444 Neda 11 63 učimo albanski
3445 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3446 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3447 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3448 Marija 11 63 učimo albanski
3449 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3450 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3451 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3452 Maja 11 64 učimo albanski
3453 Marija 11 64 učimo albanski
3454 nuki 11 64 učimo albanski
3455 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3456 Tarenta 11 64 učimo albanski
3457 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3458 nuki 11 64 učimo albanski
3459 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3460 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3461 Marija 11 64 učimo albanski
3462 Maja 11 64 učimo albanski
3463 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3464 Marija 11 65 učimo albanski
3465 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3466 Marija 11 65 učimo albanski
3467 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3468 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3469 King 11 65 mësojmë serbisht
3470 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3471 Mui 11 65 učimo albanski
3472 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3473 memo 11 65 učimo albanski
3474 Marija 11 65 učimo albanski
3475 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3476 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3477 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3478 Maja 11 66 učimo albanski
3479 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3480 Jio 11 66 učimo albanski
3481 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3482 Maja 11 66 učimo albanski
3483 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3484 Marija 11 66 učimo albanski
3485 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3486 Ton 11 66 učimo albanski
3487 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3488 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3489 nuridin 11 66 učimo albanski
3490 nuridin 11 66 učimo albanski
3491 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3492 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3493 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3494 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3495 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3496 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3497 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3498 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3499 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3500 nuki 11 68 učimo albanski
3501 nuki 11 68 učimo albanski
3502 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3503 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3504 nuki 11 68 učimo albanski
3505 nuki 11 68 učimo albanski
3506 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3507 nuki 11 68 učimo albanski
3508 nuki 11 68 učimo albanski
3509 Posta 11 68 učimo albanski
3510 Neda 11 69 učimo albanski
3511 nuki 11 69 učimo albanski
3512 nuki 11 69 učimo albanski
3513 nuki 11 69 učimo albanski
3514 nuki 11 69 učimo albanski
3515 nuki 11 69 učimo albanski
3516 Marija 11 69 učimo albanski
3517 nuki 11 69 učimo albanski
3518 Maja 11 69 učimo albanski
3519 Maja 11 69 učimo albanski
3520 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3521 Maja 11 69 učimo albanski
3522 Maja 11 69 učimo albanski
3523 nuki 11 70 učimo albanski
3524 mila 11 70 učimo albanski
3525 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3526 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3527 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3528 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3529 asd 11 70 učimo albanski
3530 niku 11 70 učimo albanski
3531 faton 11 70 mësojmë serbisht
3532 Maja 11 70 učimo albanski
3533 Dua 11 70 učimo albanski
3534 nuki 11 70 učimo albanski
3535 nuki 11 70 učimo albanski
3536 Maja 11 70 učimo albanski
3537 omer 11 70 učimo albanski
3538 nuki 11 70 učimo albanski
3539 omer 11 70 učimo albanski
3540 fws 11 70 učimo albanski
3541 lola 11 70 mësojmë serbisht
3542 Maja 11 70 učimo albanski
3543 niku 11 70 učimo albanski
3544 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3545 Dua 11 70 učimo albanski
3546 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3547 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3548 Maja 11 70 učimo albanski
3549 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3550 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3551 Kkkk 11 71 učimo albanski
3552 Neda 11 71 učimo albanski
3553 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3554 nuki 11 71 učimo albanski
3555 asf 11 71 mësojmë serbisht
3556 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3557 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3558 nuki 11 71 učimo albanski
3559 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3560 nuki 11 71 učimo albanski
3561 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3562 Musa 11 71 učimo albanski
3563 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3564 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3565 Marija 11 71 učimo albanski
3566 Luna 11 71 učimo albanski
3567 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3568 nuki 11 71 učimo albanski
3569 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3570 nuki 11 72 učimo albanski
3571 nuki 11 72 učimo albanski
3572 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3573 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3574 Suada 11 72 učimo albanski
3575 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3576 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3577 lola 11 72 učimo albanski
3578 nuki 11 72 učimo albanski
3579 Zula 11 72 učimo albanski
3580 nuki 11 72 učimo albanski
3581 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3582 nuki 11 72 učimo albanski
3583 Qwerty 11 72 učimo albanski
3584 nuki 11 72 učimo albanski
3585 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3586 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3587 Marija 11 72 učimo albanski
3588 nuki 11 72 učimo albanski
3589 nuki 11 72 učimo albanski
3590 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3591 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3592 Marija 11 73 učimo albanski
3593 miki 11 73 učimo albanski
3594 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3595 nuridin 11 73 učimo albanski
3596 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3597 biljana 11 73 učimo albanski
3598 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3599 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3600 nuridin 11 73 učimo albanski
3601 nelka 11 73 učimo albanski
3602 Marija 11 73 učimo albanski
3603 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3604 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3605 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3606 Jasmina 11 73 učimo albanski
3607 memo 11 73 učimo albanski
3608 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3609 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3610 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3611 nuki 11 74 učimo albanski
3612 Ona 11 74 učimo albanski
3613 Sara 11 74 učimo albanski
3614 adad 11 74 učimo albanski
3615 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3616 arta 11 74 učimo albanski
3617 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3618 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3619 Nbgz 11 74 učimo albanski
3620 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3621 nuki 11 74 učimo albanski
3622 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3623 Ona 11 74 učimo albanski
3624 nuki 11 75 učimo albanski
3625 nuki 11 75 učimo albanski
3626 diki 11 75 mësojmë serbisht
3627 Maja 11 75 učimo albanski
3628 biljana 11 75 učimo albanski
3629 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3630 Dua 11 75 učimo albanski
3631 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3632 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3633 Ena 11 75 učimo albanski
3634 Dua 11 75 učimo albanski
3635 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3636 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3637 Marija 11 76 učimo albanski
3638 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3639 Marija 11 76 učimo albanski
3640 Kika 11 76 učimo albanski
3641 nuridin 11 76 učimo albanski
3642 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3643 Nanana 11 76 učimo albanski
3644 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3645 nurce 11 76 učimo albanski
3646 Marija 11 76 učimo albanski
3647 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3648 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3649 nurce 11 76 učimo albanski
3650 Atar 11 76 učimo albanski
3651 nuridin 11 76 učimo albanski
3652 Dua 11 76 učimo albanski
3653 King 11 76 mësojmë serbisht
3654 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3655 Marija 11 76 učimo albanski
3656 derty 11 76 učimo albanski
3657 nuki 11 77 učimo albanski
3658 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3659 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3660 Asd 11 77 učimo albanski
3661 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3662 nuki 11 77 učimo albanski
3663 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3664 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3665 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3666 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3667 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3668 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3669 nuki 11 78 učimo albanski
3670 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3671 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3672 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3673 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3674 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3675 nuki 11 78 učimo albanski
3676 omer 11 78 učimo albanski
3677 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3678 omer 11 78 učimo albanski
3679 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3680 nuki 11 78 učimo albanski
3681 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3682 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3683 nuki 11 78 učimo albanski
3684 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3685 Melida 11 78 učimo albanski
3686 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3687 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3688 deda 11 78 mësojmë serbisht
3689 Marija 11 78 učimo albanski
3690 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3691 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3692 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3693 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3694 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3695 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3696 Dua 11 79 učimo albanski
3697 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3698 nuki 11 79 učimo albanski
3699 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3700 nuki 11 79 učimo albanski
3701 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3702 Dua 11 79 učimo albanski
3703 Marija 11 79 učimo albanski
3704 nuki 11 79 učimo albanski
3705 nuki 11 80 učimo albanski
3706 nuki 11 80 učimo albanski
3707 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3708 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3709 biljana 11 80 učimo albanski
3710 Melida 11 80 učimo albanski
3711 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3712 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3713 Suada 11 80 učimo albanski
3714 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3715 Dua 11 80 učimo albanski
3716 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3717 voci 11 80 mësojmë serbisht
3718 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3719 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3720 nuki 11 80 učimo albanski
3721 nuki 11 80 učimo albanski
3722 Ena 11 80 učimo albanski
3723 nuki 11 80 učimo albanski
3724 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3725 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3726 Maja 11 80 učimo albanski
3727 Linda 11 80 učimo albanski
3728 nuki 11 80 učimo albanski
3729 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3730 Suada 11 80 učimo albanski
3731 Suada 11 81 učimo albanski
3732 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3733 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3734 nuki 11 81 učimo albanski
3735 nurce 11 81 učimo albanski
3736 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3737 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3738 nuki 11 81 učimo albanski
3739 nuki 11 81 učimo albanski
3740 nuki 11 81 učimo albanski
3741 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3742 Val 11 81 mësojmë serbisht
3743 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3744 nuki 11 81 učimo albanski
3745 nuki 11 81 učimo albanski
3746 nuki 11 81 učimo albanski
3747 nurce 11 81 učimo albanski
3748 nuki 11 81 učimo albanski
3749 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3750 omer 11 82 učimo albanski
3751 nuki 11 82 učimo albanski
3752 nuki 11 82 učimo albanski
3753 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3754 Sara 11 82 učimo albanski
3755 Jasmina 11 82 učimo albanski
3756 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3757 omer 11 82 učimo albanski
3758 Lena 11 82 učimo albanski
3759 Ela 11 82 učimo albanski
3760 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3761 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3762 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3763 Yer 11 82 učimo albanski
3764 Suada 11 82 učimo albanski
3765 omer 11 83 učimo albanski
3766 Une 11 83 mësojmë serbisht
3767 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3768 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3769 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3770 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3771 nuki 11 83 učimo albanski
3772 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3773 dfs 11 83 učimo albanski
3774 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3775 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3776 Melida 11 83 učimo albanski
3777 Dua 11 83 učimo albanski
3778 nuki 11 83 učimo albanski
3779 Niki 11 83 učimo albanski
3780 nuki 11 83 učimo albanski
3781 nuki 11 83 učimo albanski
3782 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3783 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3784 omer 11 83 učimo albanski
3785 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3786 nuki 11 83 učimo albanski
3787 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3788 nuki 11 83 učimo albanski
3789 Suada 11 83 učimo albanski
3790 sala 11 83 mësojmë serbisht
3791 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3792 Maja 11 83 učimo albanski
3793 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3794 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3795 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3796 nuki 11 84 učimo albanski
3797 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3798 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3799 marija 11 84 učimo albanski
3800 Babsbs 11 84 učimo albanski
3801 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3802 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3803 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3804 Ona 11 84 učimo albanski
3805 Jaca 11 84 učimo albanski
3806 roki 11 84 učimo albanski
3807 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3808 Dua 11 84 učimo albanski
3809 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3810 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3811 Melida 11 84 učimo albanski
3812 nuki 11 84 učimo albanski
3813 Suada 11 84 učimo albanski
3814 Dea 11 84 učimo albanski
3815 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3816 Jaca 11 85 učimo albanski
3817 lola 11 85 mësojmë serbisht
3818 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3819 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3820 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3821 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3822 lal 11 85 mësojmë serbisht
3823 biljana 11 86 učimo albanski
3824 nuki 11 86 učimo albanski
3825 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3826 nuki 11 86 učimo albanski
3827 ASAS 11 86 učimo albanski
3828 Babab 11 86 učimo albanski
3829 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3830 Melida 11 86 učimo albanski
3831 Jaca 11 86 učimo albanski
3832 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3833 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3834 Era 11 86 učimo albanski
3835 nuki 11 86 učimo albanski
3836 nuki 11 86 učimo albanski
3837 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3838 Maja 11 86 učimo albanski
3839 nuki 11 86 učimo albanski
3840 nuki 11 86 učimo albanski
3841 omer 11 87 učimo albanski
3842 koko 11 87 mësojmë serbisht
3843 unknown 11 87 mësojmë serbisht
3844 nurce 11 87 učimo albanski
3845 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3846 nuki 11 87 učimo albanski
3847 omer 11 87 učimo albanski
3848 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3849 Val 11 87 mësojmë serbisht
3850 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3851 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3852 koko 11 87 mësojmë serbisht
3853 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3854 nurce 11 87 učimo albanski
3855 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3856 nuki 11 87 učimo albanski
3857 Melida 11 87 učimo albanski
3858 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3859 Lipar 11 88 učimo albanski
3860 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3861 nuki 11 88 učimo albanski
3862 nuki 11 88 učimo albanski
3863 unknown 11 88 mësojmë serbisht
3864 nuki 11 88 učimo albanski
3865 nuki 11 88 učimo albanski
3866 anela 11 88 učimo albanski
3867 Ana 11 88 učimo albanski
3868 omer 11 88 učimo albanski
3869 omer 11 88 učimo albanski
3870 nuki 11 88 učimo albanski
3871 nuki 11 88 učimo albanski
3872 Lea 11 88 učimo albanski
3873 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3874 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3875 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3876 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3877 Dua 11 89 učimo albanski
3878 nuki 11 89 učimo albanski
3879 nuki 11 89 učimo albanski
3880 Ona 11 89 učimo albanski
3881 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3882 nuki 11 89 učimo albanski
3883 dedi 11 89 mësojmë serbisht
3884 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3885 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3886 Dea 11 89 učimo albanski
3887 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3888 Ona 11 89 učimo albanski
3889 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3890 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3891 nuki 11 89 učimo albanski
3892 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3893 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3894 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3895 tttttttttt 11 89 učimo albanski
3896 Ona 11 89 učimo albanski
3897 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3898 biljana 11 90 učimo albanski
3899 nuki 11 90 učimo albanski
3900 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3901 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3902 Jaca 11 90 učimo albanski
3903 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3904 Dua 11 90 učimo albanski
3905 pepa 11 90 mësojmë serbisht
3906 Una 11 90 učimo albanski
3907 nuki 11 90 učimo albanski
3908 artku 11 90 mësojmë serbisht
3909 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3910 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3911 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3912 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3913 lia 11 91 mësojmë serbisht
3914 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3915 Melida 11 91 učimo albanski
3916 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3917 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3918 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3919 anela 11 91 učimo albanski
3920 omer 11 91 učimo albanski
3921 Dua 11 91 učimo albanski
3922 omer 11 91 učimo albanski
3923 DER 11 91 mësojmë serbisht
3924 nuki 11 91 učimo albanski
3925 omer 11 91 učimo albanski
3926 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3927 Melida 11 91 učimo albanski
3928 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3929 dfs 11 91 učimo albanski
3930 omer 11 91 učimo albanski
3931 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3932 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3933 nuki 11 91 učimo albanski
3934 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3935 pep 11 91 mësojmë serbisht
3936 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3937 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3938 nuki 11 92 učimo albanski
3939 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3940 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3941 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3942 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3943 Dina 11 92 učimo albanski
3944 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3945 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3946 Melida 11 92 učimo albanski
3947 nuridin 11 92 učimo albanski
3948 Melida 11 92 učimo albanski
3949 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3950 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3951 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3952 Dua 11 92 učimo albanski
3953 Dua 11 92 učimo albanski
3954 nuridin 11 92 učimo albanski
3955 Delvina 11 92 mësojmë serbisht
3956 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3957 Dua 11 92 učimo albanski
3958 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3959 nuki 11 92 učimo albanski
3960 DES 11 92 mësojmë serbisht
3961 nuki 11 92 učimo albanski
3962 nuki 11 92 učimo albanski
3963 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3964 omer 11 93 učimo albanski
3965 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3966 Zap 11 93 učimo albanski
3967 Dua 11 93 učimo albanski
3968 omer 11 93 učimo albanski
3969 Ja opet 11 93 učimo albanski
3970 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3971 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3972 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3973 nuridin 11 93 učimo albanski
3974 ase 11 93 mësojmë serbisht
3975 Dua 11 93 učimo albanski
3976 Melida 11 93 učimo albanski
3977 Melida 11 93 učimo albanski
3978 Melida 11 93 učimo albanski
3979 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3980 Onaa 11 93 učimo albanski
3981 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3982 Xcdef 11 93 učimo albanski
3983 nuridin 11 93 učimo albanski
3984 omer 11 93 učimo albanski
3985 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3986 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3987 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3988 Melida 11 93 učimo albanski
3989 omer 11 93 učimo albanski
3990 pepi 11 93 mësojmë serbisht
3991 unknown 11 94 mësojmë serbisht
3992 omer 11 94 učimo albanski
3993 pera 11 94 učimo albanski
3994 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3995 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3996 eeeeeeeeee 11 94 učimo albanski
3997 omer 11 94 učimo albanski
3998 SER 11 94 mësojmë serbisht
3999 Arta 11 94 mësojmë serbisht
4000 nuki 11 94 učimo albanski
4001 SWE 11 94 mësojmë serbisht
4002 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
4003 nuki 11 94 učimo albanski
4004 nuki 11 94 mësojmë serbisht
4005 aaa 11 94 mësojmë serbisht
4006 Besa 11 94 mësojmë serbisht
4007 Dua 11 94 učimo albanski
4008 nuki 11 94 mësojmë serbisht
4009 Edin 11 94 učimo albanski
4010 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
4011 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
4012 Nina 11 95 mësojmë serbisht
4013 pepa 11 95 mësojmë serbisht
4014 Melida 11 95 učimo albanski
4015 omer 11 95 učimo albanski
4016 Suada 11 95 učimo albanski
4017 sada 11 95 učimo albanski
4018 omer 11 95 učimo albanski
4019 Melida 11 95 učimo albanski
4020 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
4021 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
4022 pepa 11 95 mësojmë serbisht
4023 Alma 11 95 mësojmë serbisht
4024 ardit 11 95 mësojmë serbisht
4025 sed 11 95 učimo albanski
4026 nuki 11 95 učimo albanski
4027 asa 11 95 mësojmë serbisht
4028 omer 11 95 učimo albanski
4029 liu 11 95 mësojmë serbisht
4030 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
4031 abababa 11 95 učimo albanski
4032 aca 11 95 učimo albanski
4033 omer 11 95 učimo albanski
4034 Aaaaa