TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
26 arta 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 64 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 aaa 17 64 mësojmë serbisht
30 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
31 sada 17 65 mësojmë serbisht
32 nuridin 17 65 učimo albanski
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 arta 17 65 mësojmë serbisht
35 arta 17 66 mësojmë serbisht
36 desa 17 66 mësojmë serbisht
37 arta 17 66 mësojmë serbisht
38 marija 17 66 učimo albanski
39 arta 17 67 mësojmë serbisht
40 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
41 sada 17 68 mësojmë serbisht
42 arta 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 69 mësojmë serbisht
45 lola 17 69 mësojmë serbisht
46 sada 17 69 mësojmë serbisht
47 arta 17 69 mësojmë serbisht
48 lola 17 69 mësojmë serbisht
49 arta 17 70 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
52 arta 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 71 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 lola 17 71 mësojmë serbisht
56 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
57 dfs 17 71 mësojmë serbisht
58 dfs 17 72 mësojmë serbisht
59 arta 17 72 mësojmë serbisht
60 sada 17 72 mësojmë serbisht
61 arta 17 72 mësojmë serbisht
62 arta 17 73 mësojmë serbisht
63 dfs 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 dfs 17 73 mësojmë serbisht
66 arta 17 73 mësojmë serbisht
67 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
68 dfs 17 74 mësojmë serbisht
69 sada 17 74 mësojmë serbisht
70 perandori 17 75 mësojmë serbisht
71 lola 17 75 mësojmë serbisht
72 arta 17 76 mësojmë serbisht
73 dfs 17 76 mësojmë serbisht
74 dfs 17 76 mësojmë serbisht
75 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
76 SSA 17 77 mësojmë serbisht
77 dfs 17 78 mësojmë serbisht
78 arta 17 79 mësojmë serbisht
79 arta 17 79 mësojmë serbisht
80 sada 17 79 mësojmë serbisht
81 Mix 17 81 učimo albanski
82 dfs 17 81 mësojmë serbisht
83 kkkjj 17 82 učimo albanski
84 besfort 17 84 mësojmë serbisht
85 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
86 aqw 17 86 mësojmë serbisht
87 lia 17 87 mësojmë serbisht
88 sada 17 87 mësojmë serbisht
89 anja 17 90 mësojmë serbisht
90 888 16 40 mësojmë serbisht
91 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
92 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
93 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
94 arta 16 50 mësojmë serbisht
95 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
96 arta 16 50 mësojmë serbisht
97 lola 16 52 mësojmë serbisht
98 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
99 Talent 16 55 mësojmë serbisht
100 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
101 lola 16 56 mësojmë serbisht
102 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
103 arta 16 57 mësojmë serbisht
104 arta 16 57 mësojmë serbisht
105 lola 16 58 mësojmë serbisht
106 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
107 sdad 16 59 mësojmë serbisht
108 arta 16 59 mësojmë serbisht
109 lola 16 59 mësojmë serbisht
110 arta 16 60 mësojmë serbisht
111 arta 16 60 mësojmë serbisht
112 lola 16 60 mësojmë serbisht
113 sisi 16 60 mësojmë serbisht
114 arta 16 60 mësojmë serbisht
115 arta 16 60 mësojmë serbisht
116 lola 16 60 mësojmë serbisht
117 arta 16 61 mësojmë serbisht
118 lola 16 61 mësojmë serbisht
119 lola 16 61 mësojmë serbisht
120 arta 16 61 mësojmë serbisht
121 arta 16 61 mësojmë serbisht
122 arta 16 61 mësojmë serbisht
123 lola 16 61 mësojmë serbisht
124 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
125 arta 16 62 mësojmë serbisht
126 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
127 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
128 arta 16 62 mësojmë serbisht
129 arta 16 63 mësojmë serbisht
130 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
131 arta 16 63 mësojmë serbisht
132 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
133 arta 16 64 mësojmë serbisht
134 lola 16 65 mësojmë serbisht
135 arta 16 65 mësojmë serbisht
136 gjo 16 65 mësojmë serbisht
137 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
138 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
139 arta 16 65 mësojmë serbisht
140 arta 16 65 mësojmë serbisht
141 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
142 lola 16 65 mësojmë serbisht
143 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
144 arta 16 66 mësojmë serbisht
145 lola 16 66 mësojmë serbisht
146 sada 16 66 mësojmë serbisht
147 arta 16 66 mësojmë serbisht
148 lola 16 66 mësojmë serbisht
149 arta 16 66 mësojmë serbisht
150 lola 16 66 mësojmë serbisht
151 arta 16 67 mësojmë serbisht
152 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
153 Talent 16 67 mësojmë serbisht
154 lola 16 67 mësojmë serbisht
155 arta 16 67 mësojmë serbisht
156 faf 16 68 mësojmë serbisht
157 kimi 16 68 mësojmë serbisht
158 kimi 16 68 mësojmë serbisht
159 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
160 arta 16 69 mësojmë serbisht
161 boss 16 69 mësojmë serbisht
162 lola 16 69 mësojmë serbisht
163 arta 16 69 mësojmë serbisht
164 arta 16 69 mësojmë serbisht
165 arta 16 70 mësojmë serbisht
166 sisi 16 70 mësojmë serbisht
167 megi 16 70 mësojmë serbisht
168 arta 16 70 mësojmë serbisht
169 arta 16 70 mësojmë serbisht
170 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
171 arta 16 70 mësojmë serbisht
172 arta 16 71 mësojmë serbisht
173 arta 16 71 mësojmë serbisht
174 omer 16 71 učimo albanski
175 omer 16 71 učimo albanski
176 lola 16 71 mësojmë serbisht
177 KKK 16 71 mësojmë serbisht
178 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
179 upi 16 71 mësojmë serbisht
180 Liki 16 71 mësojmë serbisht
181 arta 16 71 mësojmë serbisht
182 Anton 16 72 mësojmë serbisht
183 arta 16 72 mësojmë serbisht
184 starti 16 72 mësojmë serbisht
185 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
186 isi 16 72 mësojmë serbisht
187 arta 16 72 mësojmë serbisht
188 desa 16 72 mësojmë serbisht
189 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
190 lola 16 73 mësojmë serbisht
191 arta 16 73 mësojmë serbisht
192 arta 16 73 mësojmë serbisht
193 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
194 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
195 cari 16 74 mësojmë serbisht
196 boss be 16 74 mësojmë serbisht
197 dfs 16 74 mësojmë serbisht
198 arta 16 74 mësojmë serbisht
199 dew 16 74 mësojmë serbisht
200 arta 16 74 mësojmë serbisht
201 arta 16 75 mësojmë serbisht
202 sada 16 75 mësojmë serbisht
203 arta 16 75 mësojmë serbisht
204 sisi 16 75 mësojmë serbisht
205 unknown 16 75 mësojmë serbisht
206 scsd 16 75 mësojmë serbisht
207 arta 16 75 mësojmë serbisht
208 linda 16 76 mësojmë serbisht
209 nuki 16 76 učimo albanski
210 arta 16 76 mësojmë serbisht
211 pepa 16 76 mësojmë serbisht
212 asfa 16 76 mësojmë serbisht
213 arta 16 76 mësojmë serbisht
214 nuki 16 76 učimo albanski
215 lola 16 77 mësojmë serbisht
216 sada 16 77 mësojmë serbisht
217 arta 16 77 mësojmë serbisht
218 arta 16 77 mësojmë serbisht
219 Sima 16 77 učimo albanski
220 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
221 still 16 77 mësojmë serbisht
222 arta 16 78 mësojmë serbisht
223 arta 16 78 mësojmë serbisht
224 arta 16 79 mësojmë serbisht
225 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
226 lia 16 79 mësojmë serbisht
227 arta 16 80 mësojmë serbisht
228 lola 16 80 mësojmë serbisht
229 der 16 80 mësojmë serbisht
230 arta 16 81 mësojmë serbisht
231 sed 16 81 mësojmë serbisht
232 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
233 dfs 16 81 mësojmë serbisht
234 sed 16 81 mësojmë serbisht
235 nuki 16 81 učimo albanski
236 nuki 16 81 učimo albanski
237 arta 16 81 mësojmë serbisht
238 nuki 16 82 mësojmë serbisht
239 sem 16 82 mësojmë serbisht
240 pepa 16 82 mësojmë serbisht
241 nuki 16 82 mësojmë serbisht
242 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
243 asw 16 82 mësojmë serbisht
244 dfs 16 82 mësojmë serbisht
245 lia 16 83 mësojmë serbisht
246 emri im 16 83 mësojmë serbisht
247 nuridin 16 83 učimo albanski
248 nuridin 16 83 učimo albanski
249 dfs 16 83 mësojmë serbisht
250 arta 16 83 mësojmë serbisht
251 arta 16 84 mësojmë serbisht
252 nuki 16 84 učimo albanski
253 lija 16 84 mësojmë serbisht
254 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
255 nuki 16 84 učimo albanski
256 ser 16 84 mësojmë serbisht
257 erd 16 85 mësojmë serbisht
258 dfs 16 85 učimo albanski
259 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
260 sed 16 86 mësojmë serbisht
261 ase 16 86 mësojmë serbisht
262 dfs 16 86 mësojmë serbisht
263 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
264 sad 16 86 mësojmë serbisht
265 kum 16 86 mësojmë serbisht
266 marija 16 87 učimo albanski
267 unknown 16 87 mësojmë serbisht
268 qaw 16 87 mësojmë serbisht
269 lia 16 87 mësojmë serbisht
270 lia 16 88 mësojmë serbisht
271 unmik 16 88 mësojmë serbisht
272 dfs 16 88 mësojmë serbisht
273 arta 16 89 mësojmë serbisht
274 arta 16 89 mësojmë serbisht
275 sew 16 89 mësojmë serbisht
276 asq 16 89 mësojmë serbisht
277 dfs 16 90 učimo albanski
278 mmm 16 90 mësojmë serbisht
279 Lia 16 96 mësojmë serbisht
280 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
281 qew 16 99 mësojmë serbisht
282 kia 16 102 mësojmë serbisht
283 ccc 16 102 mësojmë serbisht
284 selim 16 104 mësojmë serbisht
285 arta 16 106 mësojmë serbisht
286 dea 16 108 mësojmë serbisht
287 lia 16 109 mësojmë serbisht
288 uuu 15 36 mësojmë serbisht
289 8988 15 39 mësojmë serbisht
290 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
291 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
292 Jakub 15 45 učimo albanski
293 Jakub 15 45 učimo albanski
294 Jakub 15 47 učimo albanski
295 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
296 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
297 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
298 omer 15 53 učimo albanski
299 omer 15 53 učimo albanski
300 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
301 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
302 lola 15 54 mësojmë serbisht
303 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
304 arta 15 55 mësojmë serbisht
305 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
306 lola 15 56 mësojmë serbisht
307 lola 15 57 mësojmë serbisht
308 lola 15 57 mësojmë serbisht
309 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
310 asf 15 57 mësojmë serbisht
311 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
312 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
313 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
314 lola 15 58 mësojmë serbisht
315 baki 15 58 mësojmë serbisht
316 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
317 uuu 15 58 mësojmë serbisht
318 baki 15 58 mësojmë serbisht
319 lola 15 59 mësojmë serbisht
320 lola 15 59 mësojmë serbisht
321 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
322 daddy 15 59 mësojmë serbisht
323 arta 15 60 mësojmë serbisht
324 lola 15 60 mësojmë serbisht
325 luka 15 60 učimo albanski
326 lik 15 60 mësojmë serbisht
327 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
328 lola 15 61 mësojmë serbisht
329 omer 15 61 učimo albanski
330 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
331 sher 15 61 mësojmë serbisht
332 omer 15 61 učimo albanski
333 sada 15 61 mësojmë serbisht
334 asddad 15 61 mësojmë serbisht
335 lola 15 62 mësojmë serbisht
336 arta 15 62 mësojmë serbisht
337 asdad 15 62 mësojmë serbisht
338 sada 15 62 mësojmë serbisht
339 lola 15 62 mësojmë serbisht
340 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
341 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
342 lola 15 62 mësojmë serbisht
343 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
344 lola 15 62 mësojmë serbisht
345 lola 15 63 mësojmë serbisht
346 besfort 15 63 mësojmë serbisht
347 kosa 15 64 mësojmë serbisht
348 lola 15 64 mësojmë serbisht
349 mxmznz 15 64 učimo albanski
350 lola 15 64 mësojmë serbisht
351 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
352 voci 15 64 mësojmë serbisht
353 lola 15 64 mësojmë serbisht
354 Lule 15 64 mësojmë serbisht
355 sada 15 64 mësojmë serbisht
356 arta 15 64 mësojmë serbisht
357 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
358 lola 15 65 mësojmë serbisht
359 sada 15 65 mësojmë serbisht
360 nuki 15 65 učimo albanski
361 lola 15 65 mësojmë serbisht
362 asdad 15 65 mësojmë serbisht
363 lola 15 65 mësojmë serbisht
364 nuki 15 65 učimo albanski
365 arta 15 65 mësojmë serbisht
366 lola 15 65 mësojmë serbisht
367 lola 15 65 mësojmë serbisht
368 arta 15 66 mësojmë serbisht
369 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
370 lola 15 66 mësojmë serbisht
371 gjel 15 66 mësojmë serbisht
372 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
373 lola 15 66 mësojmë serbisht
374 saf 15 67 mësojmë serbisht
375 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
376 arta 15 67 mësojmë serbisht
377 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
378 baki 15 67 mësojmë serbisht
379 baki 15 67 mësojmë serbisht
380 luka 15 67 učimo albanski
381 unes 15 68 mësojmë serbisht
382 arta 15 68 mësojmë serbisht
383 arta 15 68 mësojmë serbisht
384 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
385 arta 15 68 mësojmë serbisht
386 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
387 arta 15 68 mësojmë serbisht
388 arta 15 68 mësojmë serbisht
389 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
390 asdad 15 68 mësojmë serbisht
391 fag 15 68 mësojmë serbisht
392 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
393 omer 15 69 učimo albanski
394 lola 15 69 mësojmë serbisht
395 arta 15 69 mësojmë serbisht
396 buki 15 69 mësojmë serbisht
397 arta 15 69 mësojmë serbisht
398 arta 15 69 mësojmë serbisht
399 perandori 15 69 mësojmë serbisht
400 omer 15 69 učimo albanski
401 arta 15 69 mësojmë serbisht
402 asdad 15 70 mësojmë serbisht
403 lola 15 70 mësojmë serbisht
404 sisi 15 70 mësojmë serbisht
405 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
406 lola 15 70 mësojmë serbisht
407 seesee 15 70 mësojmë serbisht
408 pepa 15 70 mësojmë serbisht
409 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
410 kur 15 70 mësojmë serbisht
411 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
412 sada 15 71 mësojmë serbisht
413 ade 15 71 mësojmë serbisht
414 arta 15 71 mësojmë serbisht
415 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
416 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
417 arta 15 71 mësojmë serbisht
418 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
419 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
420 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
421 lola 15 71 mësojmë serbisht
422 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
423 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
424 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
425 arta 15 72 mësojmë serbisht
426 joj 15 72 mësojmë serbisht
427 nuridin 15 72 učimo albanski
428 sisi 15 72 mësojmë serbisht
429 arta 15 72 mësojmë serbisht
430 granit 15 72 mësojmë serbisht
431 sisss 15 72 mësojmë serbisht
432 nuridin 15 72 učimo albanski
433 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
434 nuridin 15 73 učimo albanski
435 arta 15 73 mësojmë serbisht
436 Liza 15 73 mësojmë serbisht
437 sisi 15 73 mësojmë serbisht
438 arta 15 73 mësojmë serbisht
439 pepa 15 73 mësojmë serbisht
440 arta 15 73 mësojmë serbisht
441 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
442 lele 15 73 mësojmë serbisht
443 nuridin 15 73 učimo albanski
444 arta 15 74 mësojmë serbisht
445 voci 15 74 mësojmë serbisht
446 dsds 15 74 mësojmë serbisht
447 pela 15 74 mësojmë serbisht
448 arta 15 74 mësojmë serbisht
449 arta 15 74 mësojmë serbisht
450 lola 15 74 mësojmë serbisht
451 nuki 15 74 učimo albanski
452 bosss 15 74 mësojmë serbisht
453 lola 15 74 mësojmë serbisht
454 nuki 15 74 učimo albanski
455 arte 15 74 mësojmë serbisht
456 lav 15 75 mësojmë serbisht
457 nuki 15 75 mësojmë serbisht
458 dfs 15 75 učimo albanski
459 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
460 lio 15 75 mësojmë serbisht
461 arta 15 75 mësojmë serbisht
462 vokap 15 75 mësojmë serbisht
463 sisis 15 75 mësojmë serbisht
464 nuki 15 75 mësojmë serbisht
465 sisi 15 75 mësojmë serbisht
466 ... 15 75 mësojmë serbisht
467 lola 15 75 mësojmë serbisht
468 sisi 15 75 mësojmë serbisht
469 Berna 15 76 mësojmë serbisht
470 nuridin 15 76 učimo albanski
471 nuki 15 76 učimo albanski
472 pepa 15 76 mësojmë serbisht
473 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
474 pepa 15 76 mësojmë serbisht
475 arta 15 76 mësojmë serbisht
476 asd 15 76 mësojmë serbisht
477 sada 15 76 mësojmë serbisht
478 nuki 15 76 učimo albanski
479 toni 15 76 mësojmë serbisht
480 arta 15 76 mësojmë serbisht
481 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
482 arta 15 76 mësojmë serbisht
483 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
484 anel 15 76 učimo albanski
485 pepa 15 77 mësojmë serbisht
486 arta 15 77 mësojmë serbisht
487 nuki 15 77 učimo albanski
488 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
489 nuki 15 77 učimo albanski
490 arta 15 77 mësojmë serbisht
491 pepa 15 77 mësojmë serbisht
492 nuki 15 77 učimo albanski
493 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
494 dfs 15 77 mësojmë serbisht
495 safsds 15 77 mësojmë serbisht
496 arta 15 77 mësojmë serbisht
497 besfort 15 77 mësojmë serbisht
498 nuki 15 77 učimo albanski
499 kinki 15 77 mësojmë serbisht
500 pepa 15 77 mësojmë serbisht
501 bossi 15 77 mësojmë serbisht
502 sada 15 78 mësojmë serbisht
503 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
504 lola 15 78 mësojmë serbisht
505 last 15 78 mësojmë serbisht
506 kum 15 78 mësojmë serbisht
507 arta 15 78 mësojmë serbisht
508 omer 15 78 učimo albanski
509 alb 15 78 mësojmë serbisht
510 lia 15 78 mësojmë serbisht
511 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
512 omer 15 78 učimo albanski
513 nuki 15 79 učimo albanski
514 nuki 15 79 učimo albanski
515 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
516 nuridin 15 79 učimo albanski
517 arta 15 79 mësojmë serbisht
518 nuridin 15 79 učimo albanski
519 111 15 79 učimo albanski
520 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
521 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
522 nuki 15 80 učimo albanski
523 zoran 15 80 učimo albanski
524 arta 15 80 mësojmë serbisht
525 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
526 arta 15 80 mësojmë serbisht
527 imperador 15 80 mësojmë serbisht
528 nuki 15 80 učimo albanski
529 mila 15 80 učimo albanski
530 arta 15 80 mësojmë serbisht
531 eds 15 81 mësojmë serbisht
532 dfs 15 81 mësojmë serbisht
533 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
534 arta 15 81 mësojmë serbisht
535 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
536 lola 15 81 mësojmë serbisht
537 nuki 15 81 učimo albanski
538 arta 15 81 mësojmë serbisht
539 nuki 15 81 učimo albanski
540 sada 15 81 mësojmë serbisht
541 dfs 15 82 mësojmë serbisht
542 lola 15 82 mësojmë serbisht
543 nuridin 15 82 učimo albanski
544 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
545 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
546 dfs 15 82 mësojmë serbisht
547 nuridin 15 82 učimo albanski
548 nuridin 15 82 učimo albanski
549 nuridin 15 82 učimo albanski
550 11111 15 82 mësojmë serbisht
551 we over 15 83 mësojmë serbisht
552 arta 15 83 mësojmë serbisht
553 Berna 15 83 mësojmë serbisht
554 nuki 15 84 mësojmë serbisht
555 nuki 15 84 mësojmë serbisht
556 der 15 84 mësojmë serbisht
557 wes 15 84 učimo albanski
558 arta 15 84 mësojmë serbisht
559 saad 15 84 mësojmë serbisht
560 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
561 dea 15 84 mësojmë serbisht
562 arta 15 84 mësojmë serbisht
563 dfs 15 84 učimo albanski
564 dfs 15 85 mësojmë serbisht
565 lola 15 85 mësojmë serbisht
566 lia 15 85 mësojmë serbisht
567 arta 15 85 mësojmë serbisht
568 kum 15 85 mësojmë serbisht
569 bossi 15 85 mësojmë serbisht
570 Berna 15 85 mësojmë serbisht
571 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
572 Asad 15 86 učimo albanski
573 dfs 15 86 učimo albanski
574 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
575 swe 15 86 mësojmë serbisht
576 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
577 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
578 nuki 15 86 učimo albanski
579 123 15 86 mësojmë serbisht
580 arta 15 86 mësojmë serbisht
581 nuki 15 86 učimo albanski
582 arta 15 87 mësojmë serbisht
583 klu 15 87 mësojmë serbisht
584 dfs 15 87 mësojmë serbisht
585 omer 15 87 učimo albanski
586 lira 15 87 mësojmë serbisht
587 5645 15 87 mësojmë serbisht
588 arta 15 87 mësojmë serbisht
589 des 15 87 mësojmë serbisht
590 dfs 15 87 učimo albanski
591 arta 15 87 mësojmë serbisht
592 del 15 87 mësojmë serbisht
593 omer 15 87 učimo albanski
594 dfs 15 87 mësojmë serbisht
595 pepa 15 87 mësojmë serbisht
596 lola 15 88 mësojmë serbisht
597 fero 15 88 mësojmë serbisht
598 fer 15 88 mësojmë serbisht
599 der 15 88 mësojmë serbisht
600 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
601 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
602 arta 15 89 mësojmë serbisht
603 der 15 89 mësojmë serbisht
604 liw 15 89 mësojmë serbisht
605 lia 15 89 mësojmë serbisht
606 masa 15 89 mësojmë serbisht
607 arta 15 89 mësojmë serbisht
608 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
609 dfs 15 90 mësojmë serbisht
610 dfs 15 90 učimo albanski
611 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
612 ase 15 90 mësojmë serbisht
613 fer 15 90 mësojmë serbisht
614 der 15 90 mësojmë serbisht
615 lia 15 90 mësojmë serbisht
616 nuridin 15 91 učimo albanski
617 wes 15 91 mësojmë serbisht
618 dfs 15 91 mësojmë serbisht
619 kum 15 92 mësojmë serbisht
620 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
621 lulzim 15 93 učimo albanski
622 sew 15 93 mësojmë serbisht
623 arta 15 93 mësojmë serbisht
624 lia 15 93 mësojmë serbisht
625 sed 15 94 mësojmë serbisht
626 sed 15 94 mësojmë serbisht
627 mes 15 95 mësojmë serbisht
628 sed 15 95 mësojmë serbisht
629 arta 15 95 mësojmë serbisht
630 lia 15 95 mësojmë serbisht
631 sada 15 96 mësojmë serbisht
632 lola 15 96 mësojmë serbisht
633 cccc 15 96 mësojmë serbisht
634 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
635 asw 15 98 mësojmë serbisht
636 sed 15 98 mësojmë serbisht
637 dfs 15 99 mësojmë serbisht
638 wes 15 100 mësojmë serbisht
639 fiu 15 100 mësojmë serbisht
640 lia 15 102 mësojmë serbisht
641 Maja 15 102 mësojmë serbisht
642 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
643 aaa 15 104 mësojmë serbisht
644 dfs 15 105 mësojmë serbisht
645 lia 15 106 mësojmë serbisht
646 mmm 15 106 mësojmë serbisht
647 cccc 15 107 mësojmë serbisht
648 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
649 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
650 nnn 14 43 mësojmë serbisht
651 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
652 yylza 14 45 mësojmë serbisht
653 Jakub 14 48 učimo albanski
654 lola 14 50 mësojmë serbisht
655 lola 14 50 mësojmë serbisht
656 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
657 Granit 14 53 mësojmë serbisht
658 Granit 14 53 mësojmë serbisht
659 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
660 lola 14 53 mësojmë serbisht
661 lola 14 53 mësojmë serbisht
662 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
663 lola 14 55 mësojmë serbisht
664 bbb 14 55 mësojmë serbisht
665 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
666 Granit 14 56 mësojmë serbisht
667 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
668 Granit 14 56 mësojmë serbisht
669 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
670 lola 14 58 mësojmë serbisht
671 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
672 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
673 lola 14 58 mësojmë serbisht
674 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
675 omer 14 59 učimo albanski
676 omer 14 59 učimo albanski
677 lola 14 59 mësojmë serbisht
678 lola 14 60 mësojmë serbisht
679 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
680 lola 14 61 mësojmë serbisht
681 aaa 14 61 mësojmë serbisht
682 asdad 14 61 mësojmë serbisht
683 lola 14 61 mësojmë serbisht
684 lola 14 61 mësojmë serbisht
685 sada 14 61 mësojmë serbisht
686 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
687 lola 14 61 mësojmë serbisht
688 lola 14 61 mësojmë serbisht
689 sisi 14 61 mësojmë serbisht
690 princi 14 62 mësojmë serbisht
691 arta 14 62 mësojmë serbisht
692 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
693 lola 14 62 mësojmë serbisht
694 voci 14 62 mësojmë serbisht
695 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
696 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
697 slsl 14 63 učimo albanski
698 lola 14 63 mësojmë serbisht
699 lola 14 63 mësojmë serbisht
700 lola 14 63 mësojmë serbisht
701 doen 14 63 mësojmë serbisht
702 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
703 aaa 14 64 mësojmë serbisht
704 Talent 14 64 mësojmë serbisht
705 lola 14 64 mësojmë serbisht
706 asdad 14 65 mësojmë serbisht
707 nesa 14 65 učimo albanski
708 lola 14 65 mësojmë serbisht
709 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
710 nuki 14 65 učimo albanski
711 arta 14 65 mësojmë serbisht
712 asdad 14 65 mësojmë serbisht
713 nuki 14 65 učimo albanski
714 zzz 14 65 mësojmë serbisht
715 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
716 pop 14 65 mësojmë serbisht
717 Maja 14 66 učimo albanski
718 nuki 14 66 učimo albanski
719 pop 14 66 mësojmë serbisht
720 das 14 66 učimo albanski
721 bossi 14 66 mësojmë serbisht
722 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
723 lola 14 66 mësojmë serbisht
724 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
725 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
726 asdf 14 66 mësojmë serbisht
727 lola 14 66 mësojmë serbisht
728 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
729 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
730 lola 14 66 mësojmë serbisht
731 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
732 nuki 14 66 učimo albanski
733 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
734 lola 14 67 mësojmë serbisht
735 nuridin 14 67 učimo albanski
736 lola 14 67 mësojmë serbisht
737 asdf 14 67 mësojmë serbisht
738 Talent 14 67 mësojmë serbisht
739 lola 14 67 mësojmë serbisht
740 pepa 14 67 mësojmë serbisht
741 arta 14 68 mësojmë serbisht
742 lola 14 68 mësojmë serbisht
743 lola 14 68 mësojmë serbisht
744 lola 14 68 mësojmë serbisht
745 the king 14 68 mësojmë serbisht
746 sada 14 68 mësojmë serbisht
747 toni 14 68 mësojmë serbisht
748 qpk 14 68 mësojmë serbisht
749 lola 14 68 mësojmë serbisht
750 5487 14 68 mësojmë serbisht
751 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
752 arta 14 68 mësojmë serbisht
753 arta 14 69 mësojmë serbisht
754 nuridin 14 69 učimo albanski
755 arta 14 69 mësojmë serbisht
756 marija 14 69 učimo albanski
757 Marija 14 69 učimo albanski
758 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
759 lola 14 69 mësojmë serbisht
760 pepa 14 69 mësojmë serbisht
761 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
762 king 14 69 mësojmë serbisht
763 arta 14 69 mësojmë serbisht
764 kingi 14 69 mësojmë serbisht
765 arta 14 69 mësojmë serbisht
766 nuki 14 69 učimo albanski
767 aaa 14 69 mësojmë serbisht
768 arta 14 69 mësojmë serbisht
769 nuki 14 69 učimo albanski
770 lola 14 69 mësojmë serbisht
771 nuki 14 70 učimo albanski
772 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
773 nuki 14 70 učimo albanski
774 nuki 14 70 učimo albanski
775 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
776 nuki 14 70 učimo albanski
777 nuki 14 70 učimo albanski
778 impaler 14 70 mësojmë serbisht
779 lola 14 70 mësojmë serbisht
780 nuki 14 70 mësojmë serbisht
781 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
782 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
783 nuki 14 70 učimo albanski
784 nuki 14 70 učimo albanski
785 omer 14 70 učimo albanski
786 nuki 14 70 učimo albanski
787 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
788 omer 14 70 učimo albanski
789 loli 14 70 mësojmë serbisht
790 nuki 14 70 mësojmë serbisht
791 bosi 14 70 mësojmë serbisht
792 marija 14 70 učimo albanski
793 deca 14 71 mësojmë serbisht
794 omer 14 71 učimo albanski
795 imperador 14 71 mësojmë serbisht
796 niku 14 71 učimo albanski
797 arta 14 71 mësojmë serbisht
798 1234 14 71 mësojmë serbisht
799 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
800 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
801 nuki 14 71 učimo albanski
802 nuki 14 71 učimo albanski
803 omer 14 71 učimo albanski
804 voci 14 71 mësojmë serbisht
805 niku 14 71 učimo albanski
806 arta 14 71 mësojmë serbisht
807 nuki 14 71 učimo albanski
808 nuki 14 71 učimo albanski
809 nuki 14 72 učimo albanski
810 lola 14 72 mësojmë serbisht
811 aaa 14 72 mësojmë serbisht
812 pepa 14 72 mësojmë serbisht
813 nuki 14 72 učimo albanski
814 nuki 14 72 učimo albanski
815 lola 14 72 mësojmë serbisht
816 arta 14 72 mësojmë serbisht
817 nuki 14 72 učimo albanski
818 arta 14 72 mësojmë serbisht
819 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
820 iospa 14 72 mësojmë serbisht
821 nuki 14 73 učimo albanski
822 boss be 14 73 mësojmë serbisht
823 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
824 aaa 14 73 mësojmë serbisht
825 nuki 14 73 učimo albanski
826 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
827 nuki 14 73 učimo albanski
828 sadad 14 73 mësojmë serbisht
829 nuki 14 73 učimo albanski
830 desa 14 73 mësojmë serbisht
831 sisi 14 73 mësojmë serbisht
832 nuki 14 73 učimo albanski
833 unknown 14 73 mësojmë serbisht
834 nuki 14 73 učimo albanski
835 nuki 14 74 učimo albanski
836 nuki 14 74 učimo albanski
837 ponda 14 74 mësojmë serbisht
838 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
839 lola 14 74 mësojmë serbisht
840 arta 14 74 mësojmë serbisht
841 sisi 14 74 mësojmë serbisht
842 dada 14 74 mësojmë serbisht
843 nuki 14 74 učimo albanski
844 nuki 14 74 učimo albanski
845 bossi 14 74 mësojmë serbisht
846 nuki 14 74 učimo albanski
847 nuki 14 74 učimo albanski
848 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
849 lola 14 75 mësojmë serbisht
850 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
851 arta 14 75 mësojmë serbisht
852 aaa 14 75 mësojmë serbisht
853 der 14 75 mësojmë serbisht
854 marija 14 75 učimo albanski
855 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
856 lia 14 75 mësojmë serbisht
857 peli 14 76 mësojmë serbisht
858 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
859 nuki 14 76 učimo albanski
860 lola 14 76 mësojmë serbisht
861 nuki 14 76 učimo albanski
862 pepa 14 76 mësojmë serbisht
863 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
864 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
865 lola 14 76 mësojmë serbisht
866 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
867 omer 14 76 učimo albanski
868 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
869 nuki 14 76 učimo albanski
870 Lira 14 76 mësojmë serbisht
871 omer 14 76 učimo albanski
872 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
873 lola 14 76 mësojmë serbisht
874 marija 14 76 učimo albanski
875 nuki 14 76 učimo albanski
876 nuki 14 77 učimo albanski
877 lia 14 77 mësojmë serbisht
878 lola 14 77 mësojmë serbisht
879 sisi 14 77 mësojmë serbisht
880 lola 14 77 mësojmë serbisht
881 nuki 14 77 učimo albanski
882 nuki 14 77 učimo albanski
883 lola 14 77 mësojmë serbisht
884 nuki 14 77 učimo albanski
885 nuki 14 77 učimo albanski
886 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
887 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
888 nuki 14 78 učimo albanski
889 erd 14 78 mësojmë serbisht
890 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
891 sada 14 78 mësojmë serbisht
892 woq 14 78 mësojmë serbisht
893 nuki 14 78 učimo albanski
894 omer 14 79 učimo albanski
895 arta 14 79 mësojmë serbisht
896 sibi 14 79 mësojmë serbisht
897 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
898 nuki 14 79 učimo albanski
899 omer 14 79 učimo albanski
900 lola 14 79 mësojmë serbisht
901 nuki 14 79 učimo albanski
902 arta 14 79 mësojmë serbisht
903 nuridin 14 79 učimo albanski
904 nuridin 14 79 učimo albanski
905 sedi 14 79 mësojmë serbisht
906 ccggrr 14 79 učimo albanski
907 lola 14 79 mësojmë serbisht
908 lola 14 79 mësojmë serbisht
909 lia 14 79 mësojmë serbisht
910 sew 14 80 mësojmë serbisht
911 arta 14 80 mësojmë serbisht
912 nuki 14 80 učimo albanski
913 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
914 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
915 desa 14 80 mësojmë serbisht
916 Emir 14 80 mësojmë serbisht
917 omer 14 80 učimo albanski
918 omer 14 80 učimo albanski
919 nuridin 14 80 učimo albanski
920 lia 14 80 mësojmë serbisht
921 arta 14 80 mësojmë serbisht
922 marija 14 80 učimo albanski
923 omer 14 80 učimo albanski
924 dfs 14 80 učimo albanski
925 nuki 14 80 učimo albanski
926 omer 14 80 učimo albanski
927 nuridin 14 80 učimo albanski
928 nuki 14 81 učimo albanski
929 nuki 14 81 učimo albanski
930 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
931 mer 14 81 mësojmë serbisht
932 dsda 14 81 mësojmë serbisht
933 pepa 14 81 mësojmë serbisht
934 nuki 14 81 učimo albanski
935 asda 14 81 mësojmë serbisht
936 unknown 14 81 mësojmë serbisht
937 omer 14 82 učimo albanski
938 Linda 14 82 mësojmë serbisht
939 jexik 14 82 mësojmë serbisht
940 pepa 14 82 mësojmë serbisht
941 lola 14 82 mësojmë serbisht
942 omer 14 82 učimo albanski
943 ver 14 82 mësojmë serbisht
944 nuki 14 82 učimo albanski
945 liu 14 82 mësojmë serbisht
946 nuridin 14 82 učimo albanski
947 nuridin 14 82 učimo albanski
948 pepa 14 82 mësojmë serbisht
949 pepi 14 82 mësojmë serbisht
950 64156 14 82 mësojmë serbisht
951 lola 14 82 mësojmë serbisht
952 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
953 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
954 nuki 14 82 učimo albanski
955 arta 14 83 mësojmë serbisht
956 wes 14 83 mësojmë serbisht
957 arta 14 83 mësojmë serbisht
958 omer 14 83 učimo albanski
959 lola 14 83 mësojmë serbisht
960 omer 14 83 učimo albanski
961 nuki 14 83 učimo albanski
962 nuki 14 83 učimo albanski
963 nuki 14 83 učimo albanski
964 arta 14 83 mësojmë serbisht
965 arta 14 83 mësojmë serbisht
966 nuridin 14 83 učimo albanski
967 arta 14 83 mësojmë serbisht
968 nuridin 14 83 učimo albanski
969 dfs 14 83 mësojmë serbisht
970 Samir 14 83 mësojmë serbisht
971 nuki 14 83 učimo albanski
972 lia 14 83 mësojmë serbisht
973 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
974 baki 14 84 mësojmë serbisht
975 lola 14 84 mësojmë serbisht
976 sisi 14 84 mësojmë serbisht
977 omer 14 84 učimo albanski
978 lala 14 84 mësojmë serbisht
979 arta 14 84 mësojmë serbisht
980 lia 14 84 mësojmë serbisht
981 arta 14 84 mësojmë serbisht
982 omer 14 84 učimo albanski
983 omer 14 84 učimo albanski
984 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
985 baki 14 84 mësojmë serbisht
986 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
987 omer 14 84 učimo albanski
988 kum 14 84 mësojmë serbisht
989 nuki 14 85 učimo albanski
990 nuki 14 85 učimo albanski
991 lola 14 85 učimo albanski
992 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
993 nuki 14 86 učimo albanski
994 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
995 nuki 14 86 učimo albanski
996 omer 14 86 učimo albanski
997 dfs 14 86 mësojmë serbisht
998 Berna 14 86 mësojmë serbisht
999 nuki 14 86 učimo albanski
1000 nuki 14 86 učimo albanski
1001 omer 14 86 učimo albanski
1002 sis 14 86 mësojmë serbisht
1003 omer 14 86 učimo albanski
1004 nuki 14 86 učimo albanski
1005 sed 14 86 mësojmë serbisht
1006 lim 14 86 mësojmë serbisht
1007 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1008 nuki 14 86 učimo albanski
1009 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1010 dfs 14 87 učimo albanski
1011 omer 14 87 učimo albanski
1012 nuki 14 87 učimo albanski
1013 Anja 14 87 učimo albanski
1014 alb 14 87 mësojmë serbisht
1015 ber 14 87 mësojmë serbisht
1016 nuki 14 87 učimo albanski
1017 omer 14 87 učimo albanski
1018 lola 14 87 mësojmë serbisht
1019 nuki 14 88 učimo albanski
1020 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1021 siis 14 88 učimo albanski
1022 arta 14 88 mësojmë serbisht
1023 nuki 14 88 učimo albanski
1024 nuki 14 88 učimo albanski
1025 nuki 14 88 učimo albanski
1026 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1027 dfs 14 88 učimo albanski
1028 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1029 lia 14 89 mësojmë serbisht
1030 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1031 arta 14 89 mësojmë serbisht
1032 arta 14 89 mësojmë serbisht
1033 marija 14 89 učimo albanski
1034 hhh 14 89 učimo albanski
1035 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1036 swe 14 89 mësojmë serbisht
1037 lia 14 89 mësojmë serbisht
1038 lola 14 89 mësojmë serbisht
1039 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1040 abba 14 89 mësojmë serbisht
1041 nuridin 14 90 učimo albanski
1042 nuki 14 90 učimo albanski
1043 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1044 omer 14 90 učimo albanski
1045 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1046 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1047 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1048 nuridin 14 90 učimo albanski
1049 sew 14 90 mësojmë serbisht
1050 klme 14 90 mësojmë serbisht
1051 nuki 14 90 učimo albanski
1052 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1053 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1054 xes 14 90 mësojmë serbisht
1055 omer 14 90 učimo albanski
1056 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1057 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1058 omer 14 91 učimo albanski
1059 omer 14 91 učimo albanski
1060 nuki 14 91 učimo albanski
1061 nuki 14 91 učimo albanski
1062 saq 14 92 mësojmë serbisht
1063 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1064 4589 14 92 mësojmë serbisht
1065 NAIM 14 92 učimo albanski
1066 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1067 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1068 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1069 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1070 liu 14 92 mësojmë serbisht
1071 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1072 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1073 nuki 14 93 učimo albanski
1074 lin 14 93 mësojmë serbisht
1075 kaee 14 93 učimo albanski
1076 7777 14 93 mësojmë serbisht
1077 nuki 14 93 učimo albanski
1078 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1079 arta 14 93 mësojmë serbisht
1080 lia 14 94 učimo albanski
1081 arta 14 94 mësojmë serbisht
1082 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1083 wed 14 94 mësojmë serbisht
1084 artan 14 94 mësojmë serbisht
1085 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1086 nff 14 95 učimo albanski
1087 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1088 arta 14 95 mësojmë serbisht
1089 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1090 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1091 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1092 kun 14 96 mësojmë serbisht
1093 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1094 omer 14 97 učimo albanski
1095 ada 14 97 mësojmë serbisht
1096 sed 14 97 mësojmë serbisht
1097 era 14 97 mësojmë serbisht
1098 omer 14 97 učimo albanski
1099 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1100 sew 14 98 mësojmë serbisht
1101 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1102 lola 14 98 mësojmë serbisht
1103 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1104 diki 14 99 mësojmë serbisht
1105 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1106 lia 14 99 mësojmë serbisht
1107 des 14 99 mësojmë serbisht
1108 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1109 lio 14 99 mësojmë serbisht
1110 desa 14 99 mësojmë serbisht
1111 omer 14 100 učimo albanski
1112 ddf 14 100 učimo albanski
1113 omer 14 100 učimo albanski
1114 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1115 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1116 sse 14 101 mësojmë serbisht
1117 nuki 14 102 učimo albanski
1118 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1119 des 14 102 mësojmë serbisht
1120 sada 14 102 mësojmë serbisht
1121 nuki 14 102 učimo albanski
1122 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1123 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1124 sed 14 104 mësojmë serbisht
1125 lia 14 104 mësojmë serbisht
1126 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1127 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1128 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1129 bes 14 105 mësojmë serbisht
1130 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1131 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1132 skh 14 106 mësojmë serbisht
1133 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1134 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1135 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1136 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1137 era 14 108 mësojmë serbisht
1138 arta 14 109 mësojmë serbisht
1139 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1140 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1141 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1142 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1143 lola 14 111 mësojmë serbisht
1144 1122 14 111 mësojmë serbisht
1145 sada 14 112 mësojmë serbisht
1146 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1147 sea 14 113 mësojmë serbisht
1148 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1149 sed 14 115 mësojmë serbisht
1150 arta 14 115 mësojmë serbisht
1151 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1152 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1153 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1154 ret 14 117 mësojmë serbisht
1155 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1156 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1157 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1158 888 13 42 mësojmë serbisht
1159 Miki 13 42 učimo albanski
1160 11111 13 44 mësojmë serbisht
1161 Miu 13 45 učimo albanski
1162 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1163 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1164 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1165 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1166 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1167 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1168 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1169 Lpo 13 50 učimo albanski
1170 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1171 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1172 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1173 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1174 lola 13 51 mësojmë serbisht
1175 Kata 13 51 učimo albanski
1176 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1177 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1178 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1179 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1180 lik 13 53 mësojmë serbisht
1181 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1182 Maja 13 54 učimo albanski
1183 Maja 13 54 učimo albanski
1184 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1185 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1186 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1187 Lui 13 55 učimo albanski
1188 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1189 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1190 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1191 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1192 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1193 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1194 jzkzm 13 56 učimo albanski
1195 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1196 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1197 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1198 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1199 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1200 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1201 lola 13 57 mësojmë serbisht
1202 diar 13 57 mësojmë serbisht
1203 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1204 Das 13 57 učimo albanski
1205 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1206 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1207 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1208 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1209 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1210 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1211 omer 13 58 učimo albanski
1212 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1213 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1214 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1215 omer 13 58 učimo albanski
1216 Jakub 13 58 učimo albanski
1217 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1218 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1219 lola 13 58 mësojmë serbisht
1220 Marija 13 58 učimo albanski
1221 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1222 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1223 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1224 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1225 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1226 Ena 13 59 učimo albanski
1227 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1228 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1229 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1230 Mila 13 59 učimo albanski
1231 Marija 13 59 učimo albanski
1232 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1233 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1234 lola 13 59 mësojmë serbisht
1235 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1236 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1237 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1238 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1239 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1240 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1241 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1242 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1243 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1244 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1245 Pot 13 60 učimo albanski
1246 Marija 13 60 učimo albanski
1247 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1248 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1249 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1250 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1251 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1252 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1253 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1254 lola 13 61 mësojmë serbisht
1255 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1256 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1257 lola 13 61 mësojmë serbisht
1258 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1259 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1260 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1261 Marija 13 61 učimo albanski
1262 Marija 13 61 učimo albanski
1263 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1264 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1265 Maja 13 61 učimo albanski
1266 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1267 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1268 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1269 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1270 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1271 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1272 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1273 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1274 Soup 13 62 učimo albanski
1275 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1276 lola 13 62 mësojmë serbisht
1277 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1278 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1279 Guli 13 62 učimo albanski
1280 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1281 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1282 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1283 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1284 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1285 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1286 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1287 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1288 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1289 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1290 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1291 nuki 13 63 učimo albanski
1292 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1293 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1294 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1295 lola 13 63 mësojmë serbisht
1296 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1297 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1298 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1299 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1300 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1301 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1302 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1303 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1304 lola 13 63 mësojmë serbisht
1305 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1306 lola 13 63 mësojmë serbisht
1307 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1308 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1309 Marija 13 63 učimo albanski
1310 nuki 13 63 učimo albanski
1311 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1312 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1313 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1314 Uzt 13 63 učimo albanski
1315 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1316 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1317 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1318 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1319 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1320 nuki 13 64 učimo albanski
1321 marija 13 64 učimo albanski
1322 Marija 13 64 učimo albanski
1323 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1324 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1325 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1326 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1327 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1328 Marija 13 64 učimo albanski
1329 lola 13 64 mësojmë serbisht
1330 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1331 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1332 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1333 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1334 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1335 nuki 13 64 učimo albanski
1336 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1337 lola 13 65 mësojmë serbisht
1338 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1339 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1340 lola 13 65 mësojmë serbisht
1341 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1342 lola 13 65 mësojmë serbisht
1343 lola 13 65 mësojmë serbisht
1344 Popo 13 65 učimo albanski
1345 lola 13 65 mësojmë serbisht
1346 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1347 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1348 Dua 13 65 učimo albanski
1349 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1350 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1351 nuki 13 65 učimo albanski
1352 Maja 13 65 učimo albanski
1353 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1354 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1355 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1356 lola 13 65 mësojmë serbisht
1357 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1358 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1359 Maja 13 65 učimo albanski
1360 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1361 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1362 nuki 13 65 učimo albanski
1363 Dua 13 65 učimo albanski
1364 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1365 nuridin 13 65 učimo albanski
1366 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1367 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1368 nuridin 13 65 učimo albanski
1369 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1370 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1371 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1372 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1373 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1374 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1375 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1376 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1377 cari 13 66 mësojmë serbisht
1378 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1379 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1380 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1381 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1382 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1383 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1384 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1385 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1386 Ena 13 66 učimo albanski
1387 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1388 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1389 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1390 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1391 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1392 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1393 nuki 13 67 učimo albanski
1394 marija 13 67 učimo albanski
1395 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1396 lola 13 67 mësojmë serbisht
1397 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1398 nuki 13 67 učimo albanski
1399 lola 13 67 mësojmë serbisht
1400 Plo 13 67 učimo albanski
1401 Marija 13 67 učimo albanski
1402 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1403 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1404 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1405 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1406 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1407 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1408 Mila 13 68 učimo albanski
1409 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1410 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1411 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1412 Dua 13 68 učimo albanski
1413 Marija 13 68 učimo albanski
1414 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1415 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1416 Maja 13 68 učimo albanski
1417 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1418 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1419 nuki 13 68 učimo albanski
1420 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1421 nuki 13 68 učimo albanski
1422 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1423 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1424 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1425 arta 13 68 mësojmë serbisht
1426 Tup 13 68 učimo albanski
1427 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1428 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1429 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1430 nuki 13 68 učimo albanski
1431 deda 13 68 mësojmë serbisht
1432 ksms 13 68 učimo albanski
1433 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1434 nuki 13 68 učimo albanski
1435 nuki 13 68 učimo albanski
1436 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1437 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1438 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1439 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1440 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1441 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1442 faton 13 69 mësojmë serbisht
1443 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1444 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1445 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1446 Dua 13 69 učimo albanski
1447 debeo 13 69 učimo albanski
1448 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1449 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1450 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1451 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1452 lola 13 69 mësojmë serbisht
1453 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1454 Dea 13 69 učimo albanski
1455 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1456 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1457 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1458 lola 13 70 mësojmë serbisht
1459 lola 13 70 mësojmë serbisht
1460 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1461 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1462 nuki 13 70 učimo albanski
1463 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1464 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1465 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1466 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1467 Kkkk 13 70 učimo albanski
1468 nuki 13 70 učimo albanski
1469 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1470 lola 13 70 mësojmë serbisht
1471 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1472 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1473 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1474 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1475 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1476 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1477 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1478 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1479 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1480 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1481 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1482 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1483 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1484 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1485 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1486 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1487 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1488 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1489 lola 13 71 mësojmë serbisht
1490 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1491 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1492 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1493 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1494 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1495 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1496 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1497 deda 13 71 mësojmë serbisht
1498 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1499 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1500 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1501 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1502 Opela 13 72 učimo albanski
1503 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1504 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1505 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1506 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1507 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1508 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1509 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1510 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1511 Neda 13 72 učimo albanski
1512 Dua 13 72 učimo albanski
1513 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1514 lola 13 72 mësojmë serbisht
1515 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1516 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1517 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1518 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1519 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1520 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1521 nuki 13 72 učimo albanski
1522 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1523 Marija 13 72 učimo albanski
1524 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1525 nuridin 13 72 učimo albanski
1526 nuki 13 72 učimo albanski
1527 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1528 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1529 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1530 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1531 Mila 13 72 učimo albanski
1532 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1533 lola 13 73 mësojmë serbisht
1534 nuki 13 73 učimo albanski
1535 Dea 13 73 učimo albanski
1536 Marija 13 73 učimo albanski
1537 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1538 nuki 13 73 učimo albanski
1539 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1540 Pok 13 73 učimo albanski
1541 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1542 asded 13 73 mësojmë serbisht
1543 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1544 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1545 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1546 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1547 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1548 nuki 13 73 učimo albanski
1549 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1550 Dea 13 73 učimo albanski
1551 nuki 13 73 učimo albanski
1552 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1553 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1554 nuki 13 73 učimo albanski
1555 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1556 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1557 lola 13 73 mësojmë serbisht
1558 nuki 13 73 učimo albanski
1559 nuki 13 73 učimo albanski
1560 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1561 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1562 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1563 nuki 13 73 učimo albanski
1564 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1565 nuki 13 73 učimo albanski
1566 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1567 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1568 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1569 nuki 13 73 učimo albanski
1570 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1571 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1572 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1573 nuki 13 73 učimo albanski
1574 Melida 13 74 učimo albanski
1575 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1576 Dea 13 74 učimo albanski
1577 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1578 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1579 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1580 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1581 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1582 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1583 Lupa 13 74 učimo albanski
1584 niti 13 74 mësojmë serbisht
1585 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1586 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1587 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1588 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1589 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1590 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1591 sada 13 74 mësojmë serbisht
1592 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1593 lira 13 75 mësojmë serbisht
1594 nuki 13 75 učimo albanski
1595 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1596 nuki 13 75 učimo albanski
1597 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1598 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1599 nuki 13 75 učimo albanski
1600 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1601 omer 13 75 učimo albanski
1602 nuki 13 75 učimo albanski
1603 nuki 13 75 učimo albanski
1604 oki 13 75 mësojmë serbisht
1605 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1606 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1607 ads 13 75 mësojmë serbisht
1608 saq 13 75 mësojmë serbisht
1609 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1610 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1611 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1612 Dua 13 75 učimo albanski
1613 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1614 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1615 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1616 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1617 nuki 13 75 učimo albanski
1618 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1619 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1620 Onaa 13 75 učimo albanski
1621 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1622 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1623 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1624 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1625 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1626 nuki 13 75 učimo albanski
1627 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1628 nuki 13 75 učimo albanski
1629 nuki 13 75 učimo albanski
1630 nuki 13 75 učimo albanski
1631 nuki 13 76 učimo albanski
1632 sada 13 76 mësojmë serbisht
1633 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1634 nuki 13 76 učimo albanski
1635 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1636 nuki 13 76 učimo albanski
1637 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1638 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1639 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1640 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1641 sed 13 76 mësojmë serbisht
1642 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1643 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1644 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1645 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1646 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1647 nuki 13 76 učimo albanski
1648 omer 13 76 učimo albanski
1649 omer 13 76 učimo albanski
1650 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1651 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1652 nuki 13 76 učimo albanski
1653 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1654 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1655 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1656 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1657 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1658 nuridin 13 77 učimo albanski
1659 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1660 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1661 nuki 13 77 učimo albanski
1662 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1663 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1664 Dua 13 77 učimo albanski
1665 lala 13 77 mësojmë serbisht
1666 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1667 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1668 nuki 13 77 učimo albanski
1669 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1670 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1671 nuki 13 77 učimo albanski
1672 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1673 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1674 lola 13 77 mësojmë serbisht
1675 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1676 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1677 lala 13 77 mësojmë serbisht
1678 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1679 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1680 nuki 13 77 učimo albanski
1681 nuridin 13 77 učimo albanski
1682 omer 13 77 učimo albanski
1683 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1684 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1685 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1686 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1687 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1688 arta 13 77 mësojmë serbisht
1689 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1690 omer 13 77 učimo albanski
1691 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1692 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1693 nuki 13 77 učimo albanski
1694 nuki 13 77 učimo albanski
1695 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1696 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1697 niti 13 78 mësojmë serbisht
1698 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1699 nuki 13 78 učimo albanski
1700 Ena 13 78 učimo albanski
1701 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1702 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1703 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1704 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1705 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1706 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1707 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1708 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1709 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1710 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1711 nuki 13 78 učimo albanski
1712 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1713 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1714 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1715 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1716 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1717 nuki 13 78 učimo albanski
1718 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1719 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1720 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1721 nuki 13 78 učimo albanski
1722 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1723 Maja 13 79 učimo albanski
1724 DES 13 79 mësojmë serbisht
1725 nuki 13 79 učimo albanski
1726 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1727 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1728 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1729 nuki 13 79 učimo albanski
1730 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1731 nuki 13 79 učimo albanski
1732 nuki 13 79 učimo albanski
1733 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1734 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1735 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1736 nuki 13 79 učimo albanski
1737 desa 13 79 mësojmë serbisht
1738 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1739 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1740 nuki 13 79 učimo albanski
1741 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1742 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1743 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1744 nuki 13 79 učimo albanski
1745 nuki 13 79 učimo albanski
1746 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1747 nuki 13 79 učimo albanski
1748 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1749 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1750 Dua 13 79 učimo albanski
1751 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1752 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1753 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1754 nuki 13 79 učimo albanski
1755 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1756 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1757 Melida 13 80 učimo albanski
1758 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1759 nuki 13 80 učimo albanski
1760 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1761 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1762 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1763 SED 13 80 mësojmë serbisht
1764 sada 13 80 mësojmë serbisht
1765 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1766 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1767 lola 13 80 mësojmë serbisht
1768 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1769 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1770 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1771 Dua 13 80 učimo albanski
1772 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1773 Dea 13 80 učimo albanski
1774 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1775 nuki 13 80 učimo albanski
1776 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1777 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1778 sads 13 81 mësojmë serbisht
1779 nuki 13 81 učimo albanski
1780 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1781 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1782 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1783 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1784 final 13 81 mësojmë serbisht
1785 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1786 omer 13 81 učimo albanski
1787 nuki 13 81 učimo albanski
1788 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1789 omer 13 81 učimo albanski
1790 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1791 DEA 13 81 mësojmë serbisht
1792 nuki 13 81 učimo albanski
1793 nuki 13 81 učimo albanski
1794 omer 13 81 učimo albanski
1795 anela 13 81 učimo albanski
1796 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1797 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1798 7777 13 81 mësojmë serbisht
1799 nuki 13 81 učimo albanski
1800 omer 13 81 učimo albanski
1801 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1802 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1803 lala 13 81 mësojmë serbisht
1804 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1805 nuki 13 81 učimo albanski
1806 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1807 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1808 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1809 Melida 13 81 učimo albanski
1810 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1811 studentja 13 81 učimo albanski
1812 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1813 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1814 arta 13 82 mësojmë serbisht
1815 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1816 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1817 nuki 13 82 učimo albanski
1818 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1819 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1820 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1821 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1822 lule 13 82 mësojmë serbisht
1823 dfs 13 82 učimo albanski
1824 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1825 nuki 13 82 učimo albanski
1826 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1827 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1828 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1829 arta 13 82 učimo albanski
1830 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1831 nuki 13 82 učimo albanski
1832 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1833 lola 13 82 mësojmë serbisht
1834 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1835 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1836 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1837 nuki 13 82 učimo albanski
1838 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1839 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1840 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1841 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1842 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1843 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1844 Melida 13 83 učimo albanski
1845 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1846 lia 13 83 mësojmë serbisht
1847 nuki 13 83 učimo albanski
1848 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1849 nuki 13 83 učimo albanski
1850 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1851 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1852 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1853 Lena 13 83 učimo albanski
1854 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1855 nuki 13 83 učimo albanski
1856 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1857 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1858 sew 13 83 mësojmë serbisht
1859 nuki 13 83 učimo albanski
1860 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1861 Dina 13 83 učimo albanski
1862 swe 13 83 mësojmë serbisht
1863 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1864 nuki 13 84 učimo albanski
1865 Melida 13 84 učimo albanski
1866 omer 13 84 učimo albanski
1867 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1868 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1869 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1870 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1871 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1872 Katarina 13 84 učimo albanski
1873 nuki 13 84 učimo albanski
1874 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1875 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1876 Dua 13 84 učimo albanski
1877 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1878 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1879 omer 13 84 učimo albanski
1880 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1881 omer 13 84 učimo albanski
1882 omer 13 84 učimo albanski
1883 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1884 omer 13 84 učimo albanski
1885 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1886 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1887 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1888 omer 13 84 učimo albanski
1889 arta 13 84 mësojmë serbisht
1890 omer 13 85 učimo albanski
1891 nuridin 13 85 učimo albanski
1892 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1893 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1894 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1895 omer 13 85 učimo albanski
1896 nuki 13 85 učimo albanski
1897 Ena 13 85 učimo albanski
1898 nuki 13 85 učimo albanski
1899 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1900 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1901 SED 13 85 mësojmë serbisht
1902 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1903 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1904 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1905 marija 13 85 učimo albanski
1906 omer 13 85 učimo albanski
1907 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1908 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1909 Dua 13 85 učimo albanski
1910 akur 13 85 mësojmë serbisht
1911 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1912 Dua 13 85 učimo albanski
1913 Dua 13 85 učimo albanski
1914 Jkk 13 85 učimo albanski
1915 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1916 omer 13 85 učimo albanski
1917 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1918 nuridin 13 85 učimo albanski
1919 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1920 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1921 sksksk 13 86 učimo albanski
1922 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1923 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
1924 voci 13 86 mësojmë serbisht
1925 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1926 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1927 nuki 13 86 učimo albanski
1928 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1929 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1930 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1931 nuki 13 86 učimo albanski
1932 majda 13 86 mësojmë serbisht
1933 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1934 lia 13 86 mësojmë serbisht
1935 majda 13 86 mësojmë serbisht
1936 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1937 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1938 plazma keks 13 86 učimo albanski
1939 nuki 13 87 učimo albanski
1940 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1941 sed 13 87 mësojmë serbisht
1942 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1943 omer 13 87 učimo albanski
1944 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1945 nuki 13 87 učimo albanski
1946 nuki 13 87 učimo albanski
1947 nuki 13 87 učimo albanski
1948 nuridin 13 87 učimo albanski
1949 nuridin 13 87 učimo albanski
1950 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1951 omer 13 87 učimo albanski
1952 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1953 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1954 nuki 13 87 učimo albanski
1955 nuki 13 87 učimo albanski
1956 Lena 13 87 učimo albanski
1957 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1958 pepa 13 87 mësojmë serbisht
1959 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1960 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1961 Dua 13 87 učimo albanski
1962 SED 13 87 mësojmë serbisht
1963 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1964 nuki 13 87 učimo albanski
1965 marija 13 87 učimo albanski
1966 nuki 13 87 učimo albanski
1967 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1968 awe 13 87 mësojmë serbisht
1969 Ena 13 87 učimo albanski
1970 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1971 omer 13 88 učimo albanski
1972 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
1973 Melida 13 88 učimo albanski
1974 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1975 omer 13 88 učimo albanski
1976 liu 13 88 učimo albanski
1977 omer 13 88 učimo albanski
1978 nuki 13 88 učimo albanski
1979 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1980 nuki 13 88 učimo albanski
1981 omer 13 88 učimo albanski
1982 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1983 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1984 omer 13 88 učimo albanski
1985 omer 13 88 učimo albanski
1986 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1987 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1988 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1989 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1990 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1991 nuki 13 89 učimo albanski
1992 nuki 13 89 učimo albanski
1993 nuki 13 89 učimo albanski
1994 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1995 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1996 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1997 Anja 13 89 učimo albanski
1998 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1999 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
2000 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2001 Tina 13 89 mësojmë serbisht
2002 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2003 sed 13 89 mësojmë serbisht
2004 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
2005 nuki 13 89 učimo albanski
2006 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2007 nuki 13 89 učimo albanski
2008 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
2009 sada 13 89 učimo albanski
2010 nuki 13 89 učimo albanski
2011 Melida 13 89 učimo albanski
2012 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2013 nuki 13 89 učimo albanski
2014 deda 13 89 mësojmë serbisht
2015 sed 13 89 mësojmë serbisht
2016 student 13 89 učimo albanski
2017 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2018 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2019 nuki 13 89 učimo albanski
2020 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2021 omer 13 90 učimo albanski
2022 nuki 13 90 učimo albanski
2023 Melida 13 90 učimo albanski
2024 bojka 13 90 učimo albanski
2025 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2026 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2027 dfs 13 90 učimo albanski
2028 nuki 13 90 učimo albanski
2029 nuki 13 90 učimo albanski
2030 Dea 13 90 učimo albanski
2031 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2032 nuki 13 90 učimo albanski
2033 575 13 90 mësojmë serbisht
2034 miki 13 90 mësojmë serbisht
2035 faton 13 90 mësojmë serbisht
2036 omer 13 90 učimo albanski
2037 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2038 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2039 DER 13 90 mësojmë serbisht
2040 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2041 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2042 Dua 13 90 učimo albanski
2043 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2044 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2045 une 13 91 mësojmë serbisht
2046 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2047 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2048 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2049 arta 13 91 mësojmë serbisht
2050 sada 13 91 mësojmë serbisht
2051 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2052 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2053 nuki 13 91 učimo albanski
2054 nuki 13 91 učimo albanski
2055 desa 13 91 mësojmë serbisht
2056 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2057 lia 13 91 mësojmë serbisht
2058 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2059 keka 13 92 mësojmë serbisht
2060 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2061 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2062 dfs 13 92 učimo albanski
2063 0202 13 92 mësojmë serbisht
2064 qaf 13 92 učimo albanski
2065 nuridin 13 92 učimo albanski
2066 ers 13 92 mësojmë serbisht
2067 nuridin 13 92 učimo albanski
2068 dfs 13 93 učimo albanski
2069 ane 13 93 učimo albanski
2070 dfs 13 93 učimo albanski
2071 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2072 dfs 13 93 učimo albanski
2073 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2074 wer 13 93 učimo albanski
2075 lia 13 94 mësojmë serbisht
2076 nuki 13 94 učimo albanski
2077 Krzys 13 94 učimo albanski
2078 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2079 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2080 nuridin 13 94 učimo albanski
2081 nuridin 13 94 učimo albanski
2082 sed 13 94 mësojmë serbisht
2083 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2084 nuki 13 94 učimo albanski
2085 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2086 nuki 13 94 učimo albanski
2087 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2088 sed 13 94 mësojmë serbisht
2089 nuki 13 94 učimo albanski
2090 marija 13 94 učimo albanski
2091 awe 13 95 mësojmë serbisht
2092 sew 13 95 mësojmë serbisht
2093 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2094 sada 13 95 učimo albanski
2095 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2096 wes 13 96 mësojmë serbisht
2097 alala 13 96 učimo albanski
2098 sed 13 96 mësojmë serbisht
2099 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2100 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2101 omer 13 97 učimo albanski
2102 arta 13 97 mësojmë serbisht
2103 nurce 13 97 učimo albanski
2104 omer 13 97 učimo albanski
2105 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2106 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2107 nurce 13 97 učimo albanski
2108 nuki 13 97 učimo albanski
2109 der 13 97 mësojmë serbisht
2110 nuki 13 97 učimo albanski
2111 sada 13 97 mësojmë serbisht
2112 nuki 13 98 učimo albanski
2113 nuki 13 98 učimo albanski
2114 dfs 13 98 učimo albanski
2115 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2116 dfs 13 98 učimo albanski
2117 nuki 13 98 učimo albanski
2118 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2119 nuki 13 98 učimo albanski
2120 arta 13 98 mësojmë serbisht
2121 fds 13 98 mësojmë serbisht
2122 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2123 hre 13 99 učimo albanski
2124 srw 13 99 mësojmë serbisht
2125 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2126 liu 13 99 mësojmë serbisht
2127 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2128 nuki 13 100 učimo albanski
2129 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2130 nuki 13 100 učimo albanski
2131 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2132 fsd 13 100 učimo albanski
2133 dea 13 100 mësojmë serbisht
2134 sew 13 100 mësojmë serbisht
2135 lia 13 100 mësojmë serbisht
2136 kurti 2 13 100 učimo albanski
2137 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2138 lia 13 101 mësojmë serbisht
2139 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2140 ase 13 102 mësojmë serbisht
2141 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2142 omer 13 102 učimo albanski
2143 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2144 omer 13 102 učimo albanski
2145 anela 13 102 učimo albanski
2146 lia 13 102 mësojmë serbisht
2147 lia 13 102 mësojmë serbisht
2148 Krešo 13 102 učimo albanski
2149 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2150 sem 13 102 mësojmë serbisht
2151 nuki 13 103 učimo albanski
2152 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2153 nuki 13 103 učimo albanski
2154 anela 13 103 učimo albanski
2155 der 13 103 mësojmë serbisht
2156 der 13 103 mësojmë serbisht
2157 ase 13 104 mësojmë serbisht
2158 ase 13 104 mësojmë serbisht
2159 Mik 13 104 učimo albanski
2160 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2161 luka 13 105 učimo albanski
2162 mlkl 13 105 učimo albanski
2163 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2164 lia 13 105 mësojmë serbisht
2165 liu 13 105 mësojmë serbisht
2166 333 13 105 mësojmë serbisht
2167 deda 13 105 mësojmë serbisht
2168 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2169 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2170 vanja 13 106 učimo albanski
2171 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2172 lia 13 106 mësojmë serbisht
2173 lala 13 106 učimo albanski
2174 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2175 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2176 sew 13 107 mësojmë serbisht
2177 lola 13 107 mësojmë serbisht
2178 isuf 13 107 učimo albanski
2179 mila 13 107 učimo albanski
2180 lio 13 107 mësojmë serbisht
2181 sada 13 108 učimo albanski
2182 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2183 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2184 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2185 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2186 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2187 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2188 ase 13 109 mësojmë serbisht
2189 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2190 33... 13 110 mësojmë serbisht
2191 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2192 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2193 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2194 erd 13 112 mësojmë serbisht
2195 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2196 olond 13 112 mësojmë serbisht
2197 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2198 ase 13 112 mësojmë serbisht
2199 desi 13 113 mësojmë serbisht
2200 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2201 sada 13 115 mësojmë serbisht
2202 lia 13 115 mësojmë serbisht
2203 sada 13 115 mësojmë serbisht
2204 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2205 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2206 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2207 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2208 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2209 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2210 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2211 lola 13 119 mësojmë serbisht
2212 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2213 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2214 emina 13 120 mësojmë serbisht
2215 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2216 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2217 arta 13 120 mësojmë serbisht
2218 Sicko 13 120 učimo albanski
2219 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2220 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2221 Kristina 12 47 učimo albanski
2222 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2223 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2224 Porter 12 53 učimo albanski
2225 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2226 Neda 12 53 učimo albanski
2227 lola 12 53 mësojmë serbisht
2228 Miki 12 53 učimo albanski
2229 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2230 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2231 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2232 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2233 Miki 12 55 učimo albanski
2234 lola 12 55 mësojmë serbisht
2235 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2236 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2237 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2238 nuki 12 56 učimo albanski
2239 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2240 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2241 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2242 nuki 12 56 učimo albanski
2243 Bajrami 12 57 učimo albanski
2244 viki 12 57 učimo albanski
2245 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2246 Miki 12 57 učimo albanski
2247 Dua 12 58 učimo albanski
2248 Neda 12 58 učimo albanski
2249 Pos 12 58 učimo albanski
2250 Maja 12 58 učimo albanski
2251 Lpo 12 58 učimo albanski
2252 Miki 12 58 učimo albanski
2253 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2254 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2255 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2256 GenciMan 12 58 učimo albanski
2257 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2258 nuki 12 59 učimo albanski
2259 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2260 Maja 12 59 učimo albanski
2261 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2262 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2263 nuki 12 59 učimo albanski
2264 nuki 12 59 učimo albanski
2265 nuki 12 59 učimo albanski
2266 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2267 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2268 nuki 12 60 učimo albanski
2269 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2270 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2271 nuki 12 60 učimo albanski
2272 Maja 12 60 učimo albanski
2273 Marija 12 60 učimo albanski
2274 filip dimic 12 60 učimo albanski
2275 Lap 12 60 učimo albanski
2276 nuki 12 60 učimo albanski
2277 lola 12 60 mësojmë serbisht
2278 nuki 12 60 učimo albanski
2279 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2280 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2281 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2282 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2283 Marija 12 61 učimo albanski
2284 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2285 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2286 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2287 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2288 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2289 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2290 nuridin 12 61 učimo albanski
2291 nuridin 12 61 učimo albanski
2292 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2293 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2294 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2295 Hhhh 12 62 učimo albanski
2296 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2297 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2298 Marija 12 62 učimo albanski
2299 Dua 12 62 učimo albanski
2300 Plut 12 62 učimo albanski
2301 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2302 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2303 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2304 Lua 12 62 učimo albanski
2305 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2306 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2307 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2308 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2309 memo 12 62 učimo albanski
2310 Maja 12 62 učimo albanski
2311 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2312 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2313 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2314 Neda 12 63 učimo albanski
2315 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2316 Maria 12 63 učimo albanski
2317 lola 12 63 mësojmë serbisht
2318 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2319 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2320 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2321 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2322 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2323 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2324 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2325 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2326 Maja 12 63 učimo albanski
2327 Maja 12 63 učimo albanski
2328 Dea 12 63 učimo albanski
2329 Maja 12 63 učimo albanski
2330 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2331 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2332 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2333 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2334 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2335 Marija 12 64 učimo albanski
2336 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2337 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2338 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2339 mila 12 64 učimo albanski
2340 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2341 lola 12 64 mësojmë serbisht
2342 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2343 Maja 12 64 učimo albanski
2344 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2345 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2346 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2347 Marija 12 64 učimo albanski
2348 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2349 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2350 mila 12 65 učimo albanski
2351 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2352 Maja 12 65 učimo albanski
2353 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2354 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2355 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2356 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2357 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2358 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2359 Marija 12 65 učimo albanski
2360 Marija 12 65 učimo albanski
2361 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2362 Maja 12 65 učimo albanski
2363 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2364 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2365 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2366 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2367 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2368 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2369 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2370 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2371 Maja 12 65 učimo albanski
2372 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2373 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2374 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2375 Maja 12 66 učimo albanski
2376 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2377 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2378 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2379 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2380 nuki 12 66 učimo albanski
2381 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2382 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2383 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2384 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2385 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2386 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2387 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2388 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2389 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2390 mila 12 66 učimo albanski
2391 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2392 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2393 Maja 12 66 učimo albanski
2394 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2395 sada 12 67 mësojmë serbisht
2396 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2397 nuki 12 67 učimo albanski
2398 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2399 Marija 12 67 učimo albanski
2400 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2401 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2402 Maja 12 67 učimo albanski
2403 Maja 12 67 učimo albanski
2404 Maja 12 67 učimo albanski
2405 Posta 12 67 učimo albanski
2406 Pol 12 67 učimo albanski
2407 Asyy 12 67 učimo albanski
2408 nuki 12 67 učimo albanski
2409 Marija 12 67 učimo albanski
2410 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2411 nuki 12 67 učimo albanski
2412 Uko 12 67 učimo albanski
2413 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2414 nuki 12 67 učimo albanski
2415 nuki 12 68 učimo albanski
2416 omer 12 68 učimo albanski
2417 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2418 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2419 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2420 Area 12 68 učimo albanski
2421 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2422 gguu 12 68 učimo albanski
2423 voci 12 68 mësojmë serbisht
2424 omer 12 68 učimo albanski
2425 nuki 12 68 učimo albanski
2426 lola 12 68 mësojmë serbisht
2427 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2428 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2429 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2430 Ata 12 68 učimo albanski
2431 Marija 12 68 učimo albanski
2432 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2433 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2434 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2435 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2436 mila 12 68 učimo albanski
2437 Marija 12 68 učimo albanski
2438 Plkj 12 68 učimo albanski
2439 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2440 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2441 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2442 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2443 Maja 12 68 učimo albanski
2444 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2445 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2446 Marija 12 68 učimo albanski
2447 faton 12 69 mësojmë serbisht
2448 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2449 nuki 12 69 učimo albanski
2450 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2451 nuki 12 69 učimo albanski
2452 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2453 nuki 12 69 učimo albanski
2454 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2455 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2456 Maja 12 69 učimo albanski
2457 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2458 nuki 12 69 učimo albanski
2459 nuki 12 69 učimo albanski
2460 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2461 nuki 12 69 učimo albanski
2462 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2463 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2464 Kristina 12 69 učimo albanski
2465 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2466 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2467 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2468 Marija 12 70 učimo albanski
2469 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2470 wrwrw 12 70 učimo albanski
2471 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2472 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2473 Maja 12 70 učimo albanski
2474 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2475 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2476 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2477 nuki 12 71 učimo albanski
2478 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2479 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2480 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2481 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2482 mila 12 71 učimo albanski
2483 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2484 nuridin 12 71 učimo albanski
2485 riti 12 71 mësojmë serbisht
2486 arta 12 71 mësojmë serbisht
2487 Ena 12 71 učimo albanski
2488 Yaser 12 71 učimo albanski
2489 Marija 12 71 učimo albanski
2490 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2491 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2492 Dea 12 71 učimo albanski
2493 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2494 nuki 12 71 učimo albanski
2495 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2496 Marija 12 71 učimo albanski
2497 nuki 12 71 učimo albanski
2498 scs 12 71 mësojmë serbisht
2499 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2500 nuki 12 71 učimo albanski
2501 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2502 nuki 12 71 učimo albanski
2503 nuki 12 71 učimo albanski
2504 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2505 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2506 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2507 nuridin 12 71 učimo albanski
2508 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2509 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2510 Kingu 12 71 učimo albanski
2511 nuridin 12 72 učimo albanski
2512 desa 12 72 mësojmë serbisht
2513 nuridin 12 72 učimo albanski
2514 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2515 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2516 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2517 buja 12 72 mësojmë serbisht
2518 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2519 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2520 rrttt 12 72 učimo albanski
2521 nuki 12 72 učimo albanski
2522 Asad 12 72 učimo albanski
2523 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2524 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2525 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2526 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2527 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2528 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2529 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2530 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2531 Meka 12 72 učimo albanski
2532 nuki 12 72 učimo albanski
2533 Maja 12 72 učimo albanski
2534 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2535 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2536 Dye 12 72 učimo albanski
2537 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2538 nuki 12 72 učimo albanski
2539 nuki 12 72 učimo albanski
2540 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2541 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2542 Maja 12 73 učimo albanski
2543 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2544 luka 12 73 mësojmë serbisht
2545 nuki 12 73 učimo albanski
2546 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2547 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2548 Marija 12 73 učimo albanski
2549 Selma 12 73 učimo albanski
2550 Pol 12 73 učimo albanski
2551 nuki 12 73 učimo albanski
2552 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2553 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2554 voci 12 73 mësojmë serbisht
2555 nuridin 12 73 učimo albanski
2556 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2557 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2558 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2559 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2560 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2561 alb 12 73 mësojmë serbisht
2562 alb 12 73 mësojmë serbisht
2563 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2564 arta 12 73 mësojmë serbisht
2565 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2566 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2567 omer 12 74 učimo albanski
2568 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2569 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2570 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2571 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2572 nuki 12 74 učimo albanski
2573 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2574 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2575 omer 12 74 učimo albanski
2576 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2577 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2578 pop 12 74 mësojmë serbisht
2579 Ena 12 74 učimo albanski
2580 Dua 12 74 učimo albanski
2581 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2582 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2583 nuki 12 74 učimo albanski
2584 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2585 Adas 12 74 učimo albanski
2586 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2587 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2588 Edin 12 74 učimo albanski
2589 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2590 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2591 Dua 12 74 učimo albanski
2592 Dua 12 75 učimo albanski
2593 Dua 12 75 učimo albanski
2594 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2595 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2596 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2597 nuki 12 75 učimo albanski
2598 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2599 omer 12 75 učimo albanski
2600 nuki 12 75 učimo albanski
2601 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2602 nuki 12 75 učimo albanski
2603 Dua 12 75 učimo albanski
2604 anela 12 75 učimo albanski
2605 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2606 nuki 12 75 učimo albanski
2607 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2608 omer 12 75 učimo albanski
2609 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2610 nuki 12 75 učimo albanski
2611 nuki 12 75 učimo albanski
2612 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2613 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2614 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2615 db 12 75 mësojmë serbisht
2616 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2617 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2618 Gaz 12 75 učimo albanski
2619 aca 12 75 učimo albanski
2620 sss 12 75 mësojmë serbisht
2621 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2622 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2623 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2624 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2625 Melida 12 76 učimo albanski
2626 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2627 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2628 lala 12 76 mësojmë serbisht
2629 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2630 nuki 12 76 učimo albanski
2631 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2632 Dasani 12 76 učimo albanski
2633 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2634 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2635 nuki 12 76 učimo albanski
2636 Suada 12 76 učimo albanski
2637 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2638 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2639 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2640 nuki 12 77 učimo albanski
2641 Maja 12 77 učimo albanski
2642 nuki 12 77 učimo albanski
2643 nuki 12 77 učimo albanski
2644 omer 12 77 učimo albanski
2645 nuki 12 77 učimo albanski
2646 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2647 Kika 12 77 učimo albanski
2648 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2649 Miki 12 77 učimo albanski
2650 545154 12 77 mësojmë serbisht
2651 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2652 nuki 12 77 učimo albanski
2653 faton 12 77 mësojmë serbisht
2654 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2655 nuki 12 77 učimo albanski
2656 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2657 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2658 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2659 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2660 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2661 nuki 12 77 učimo albanski
2662 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2663 nuki 12 77 učimo albanski
2664 nuki 12 77 učimo albanski
2665 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2666 nuki 12 77 učimo albanski
2667 nuki 12 77 učimo albanski
2668 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2669 nuki 12 77 učimo albanski
2670 Dua 12 77 učimo albanski
2671 aia 12 77 učimo albanski
2672 nuki 12 77 učimo albanski
2673 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2674 nuki 12 77 učimo albanski
2675 Dua 12 77 učimo albanski
2676 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2677 omer 12 77 učimo albanski
2678 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2679 Marija 12 77 učimo albanski
2680 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2681 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2682 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2683 nuki 12 78 učimo albanski
2684 Dua 12 78 učimo albanski
2685 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2686 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2687 nuridin 12 78 učimo albanski
2688 deda 12 78 mësojmë serbisht
2689 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2690 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2691 niti 12 78 mësojmë serbisht
2692 nuridin 12 78 učimo albanski
2693 Dua 12 78 učimo albanski
2694 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2695 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2696 Zulo 12 78 učimo albanski
2697 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2698 Ona 12 78 učimo albanski
2699 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2700 nuki 12 78 učimo albanski
2701 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2702 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2703 nuki 12 78 učimo albanski
2704 nuki 12 78 učimo albanski
2705 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2706 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2707 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2708 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2709 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2710 nuki 12 79 učimo albanski
2711 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2712 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2713 nuki 12 79 učimo albanski
2714 Dua 12 79 učimo albanski
2715 Dea 12 79 učimo albanski
2716 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2717 Maja 12 79 učimo albanski
2718 nuki 12 79 učimo albanski
2719 cvx 12 79 učimo albanski
2720 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2721 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2722 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2723 nuki 12 79 učimo albanski
2724 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2725 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2726 memo 12 79 učimo albanski
2727 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2728 Selma 12 79 učimo albanski
2729 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2730 dddeee 12 79 učimo albanski
2731 MARIJA 12 80 učimo albanski
2732 nuki 12 80 učimo albanski
2733 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2734 nuki 12 80 učimo albanski
2735 Dea 12 80 učimo albanski
2736 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2737 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2738 omer 12 80 učimo albanski
2739 Bigi 12 80 učimo albanski
2740 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2741 nuki 12 80 učimo albanski
2742 omer 12 80 učimo albanski
2743 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2744 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2745 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2746 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2747 DER 12 80 mësojmë serbisht
2748 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2749 nuki 12 80 učimo albanski
2750 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2751 nuki 12 80 učimo albanski
2752 fffff 12 80 učimo albanski
2753 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2754 Suada 12 80 učimo albanski
2755 nuki 12 80 učimo albanski
2756 Hjj 12 81 učimo albanski
2757 Ona 12 81 učimo albanski
2758 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2759 nuki 12 81 učimo albanski
2760 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2761 Jasmina 12 81 učimo albanski
2762 Onaa 12 81 učimo albanski
2763 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2764 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2765 deda 12 81 mësojmë serbisht
2766 nuki 12 81 učimo albanski
2767 nuki 12 81 učimo albanski
2768 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2769 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2770 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2771 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2772 nuridin 12 81 učimo albanski
2773 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2774 nuki 12 81 učimo albanski
2775 nuki 12 81 učimo albanski
2776 nuki 12 81 učimo albanski
2777 nuki 12 81 učimo albanski
2778 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2779 ffeer 12 81 učimo albanski
2780 nuki 12 81 učimo albanski
2781 Melida 12 81 učimo albanski
2782 nuki 12 81 učimo albanski
2783 Onaa 12 81 učimo albanski
2784 nuki 12 81 učimo albanski
2785 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2786 nuridin 12 81 učimo albanski
2787 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2788 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2789 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2790 nuki 12 81 učimo albanski
2791 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2792 nuki 12 81 učimo albanski
2793 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2794 Dua 12 81 učimo albanski
2795 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2796 Lena 12 82 učimo albanski
2797 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2798 nuki 12 82 učimo albanski
2799 SED 12 82 mësojmë serbisht
2800 Marija 12 82 učimo albanski
2801 liu 12 82 mësojmë serbisht
2802 omer 12 82 učimo albanski
2803 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2804 Maja 12 82 učimo albanski
2805 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2806 Maja 12 82 učimo albanski
2807 nuki 12 82 učimo albanski
2808 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2809 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2810 sed 12 82 mësojmë serbisht
2811 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2812 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2813 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2814 Dea 12 82 učimo albanski
2815 omer 12 82 učimo albanski
2816 omer 12 82 učimo albanski
2817 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2818 nuki 12 82 učimo albanski
2819 nuki 12 82 učimo albanski
2820 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2821 Dua 12 82 učimo albanski
2822 omer 12 82 učimo albanski
2823 nuki 12 82 učimo albanski
2824 nuki 12 82 učimo albanski
2825 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2826 ldls 12 83 učimo albanski
2827 nuki 12 83 učimo albanski
2828 Melida 12 83 učimo albanski
2829 Onaa 12 83 učimo albanski
2830 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2831 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2832 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2833 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2834 Melida 12 83 učimo albanski
2835 Dina 12 83 učimo albanski
2836 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2837 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2838 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2839 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2840 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2841 Dua 12 83 učimo albanski
2842 dfs 12 83 učimo albanski
2843 mila 12 83 učimo albanski
2844 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2845 lola 12 83 mësojmë serbisht
2846 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2847 Onaa 12 83 učimo albanski
2848 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2849 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2850 omer 12 83 učimo albanski
2851 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2852 nuki 12 83 učimo albanski
2853 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2854 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2855 Lena 12 83 učimo albanski
2856 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2857 omer 12 83 učimo albanski
2858 daf 12 83 mësojmë serbisht
2859 lala 12 83 mësojmë serbisht
2860 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2861 omer 12 84 učimo albanski
2862 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2863 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2864 Melida 12 84 učimo albanski
2865 Melida 12 84 učimo albanski
2866 nuki 12 84 učimo albanski
2867 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2868 nuki 12 84 učimo albanski
2869 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2870 Ona 12 84 učimo albanski
2871 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2872 Dua 12 84 učimo albanski
2873 zds 12 84 mësojmë serbisht
2874 nuki 12 84 učimo albanski
2875 nuki 12 84 učimo albanski
2876 Dua 12 84 učimo albanski
2877 nurce 12 84 učimo albanski
2878 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2879 omer 12 84 učimo albanski
2880 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2881 Dua 12 84 učimo albanski
2882 nurce 12 84 učimo albanski
2883 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2884 Ona 12 84 učimo albanski
2885 ttttttt 12 84 učimo albanski
2886 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2887 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2888 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2889 Melida 12 84 učimo albanski
2890 Sara 12 85 učimo albanski
2891 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2892 Dua 12 85 učimo albanski
2893 nuridin 12 85 učimo albanski
2894 nuki 12 85 učimo albanski
2895 lola 12 85 mësojmë serbisht
2896 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2897 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2898 Trep 12 85 učimo albanski
2899 nuki 12 85 učimo albanski
2900 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
2901 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2902 Melida 12 85 učimo albanski
2903 nuki 12 85 učimo albanski
2904 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2905 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2906 nuki 12 85 učimo albanski
2907 nuki 12 85 učimo albanski
2908 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2909 nuki 12 85 učimo albanski
2910 omer 12 85 učimo albanski
2911 nuki 12 85 učimo albanski
2912 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2913 nuki 12 85 učimo albanski
2914 Melida 12 85 učimo albanski
2915 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2916 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2917 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2918 anela 12 85 učimo albanski
2919 nuki 12 85 učimo albanski
2920 Melida 12 85 učimo albanski
2921 Melida 12 85 učimo albanski
2922 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2923 nuki 12 85 učimo albanski
2924 omer 12 85 učimo albanski
2925 Melida 12 85 učimo albanski
2926 Neeaa 12 86 učimo albanski
2927 Dua 12 86 učimo albanski
2928 voci 12 86 mësojmë serbisht
2929 omer 12 86 učimo albanski
2930 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2931 zaza 12 86 učimo albanski
2932 jakak 12 86 učimo albanski
2933 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2934 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2935 nuki 12 86 učimo albanski
2936 Melida 12 86 učimo albanski
2937 Rona 12 86 učimo albanski
2938 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2939 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2940 Melida 12 86 učimo albanski
2941 nuki 12 86 učimo albanski
2942 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2943 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2944 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2945 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2946 Ena 12 86 učimo albanski
2947 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2948 Melida 12 86 učimo albanski
2949 Dua 12 86 učimo albanski
2950 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2951 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2952 artan 12 86 mësojmë serbisht
2953 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
2954 omer 12 86 učimo albanski
2955 nuki 12 86 učimo albanski
2956 nuki 12 86 učimo albanski
2957 Dua 12 87 učimo albanski
2958 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2959 pepa 12 87 mësojmë serbisht
2960 DES 12 87 mësojmë serbisht
2961 Xddd 12 87 učimo albanski
2962 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2963 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2964 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2965 nuki 12 87 učimo albanski
2966 Luna 12 87 učimo albanski
2967 Dua 12 87 učimo albanski
2968 aca 12 87 učimo albanski
2969 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2970 nuki 12 87 učimo albanski
2971 Dua 12 87 učimo albanski
2972 sis 12 87 mësojmë serbisht
2973 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2974 nuki 12 88 učimo albanski
2975 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2976 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
2977 Dua 12 88 učimo albanski
2978 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2979 Fizi 12 88 učimo albanski
2980 DER 12 88 mësojmë serbisht
2981 Melida 12 88 učimo albanski
2982 sed 12 88 mësojmë serbisht
2983 Ona 12 88 učimo albanski
2984 desa 12 88 mësojmë serbisht
2985 Mila 12 88 učimo albanski
2986 ana 12 88 učimo albanski
2987 nuki 12 88 učimo albanski
2988 Dua 12 88 učimo albanski
2989 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2990 nuki 12 88 učimo albanski
2991 Dua 12 88 učimo albanski
2992 Dea 12 88 učimo albanski
2993 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
2994 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2995 nuki 12 88 učimo albanski
2996 nuki 12 88 učimo albanski
2997 nuki 12 88 učimo albanski
2998 nuki 12 88 učimo albanski
2999 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
3000 Tina 12 88 mësojmë serbisht
3001 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
3002 nuki 12 88 učimo albanski
3003 Dea 12 88 učimo albanski
3004 0202 12 89 učimo albanski
3005 Dina 12 89 učimo albanski
3006 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
3007 unknown 12 89 mësojmë serbisht
3008 nuki 12 89 učimo albanski
3009 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3010 DER 12 89 mësojmë serbisht
3011 Arta 12 89 učimo albanski
3012 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3013 Dea 12 89 učimo albanski
3014 nuki 12 89 učimo albanski
3015 nuki 12 89 učimo albanski
3016 Melida 12 89 učimo albanski
3017 nuki 12 89 učimo albanski
3018 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3019 mila 12 89 učimo albanski
3020 Suada 12 89 učimo albanski
3021 nuki 12 89 učimo albanski
3022 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3023 Suada 12 89 učimo albanski
3024 nuki 12 89 učimo albanski
3025 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3026 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3027 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3028 Aero 12 90 učimo albanski
3029 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3030 nuki 12 90 učimo albanski
3031 nuki 12 90 učimo albanski
3032 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3033 Tuar 12 90 učimo albanski
3034 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3035 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3036 anela 12 90 učimo albanski
3037 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3038 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3039 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3040 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3041 561436 12 90 mësojmë serbisht
3042 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3043 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3044 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3045 popo 12 90 mësojmë serbisht
3046 dfs 12 90 učimo albanski
3047 nuki 12 90 učimo albanski
3048 voc 12 90 mësojmë serbisht
3049 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3050 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3051 nuki 12 90 učimo albanski
3052 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3053 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3054 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3055 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3056 DER 12 90 mësojmë serbisht
3057 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3058 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3059 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3060 nuki 12 91 učimo albanski
3061 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3062 Melida 12 91 učimo albanski
3063 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3064 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3065 nuki 12 91 učimo albanski
3066 fer 12 91 mësojmë serbisht
3067 faton 12 91 mësojmë serbisht
3068 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3069 gff 12 91 mësojmë serbisht
3070 nuki 12 91 učimo albanski
3071 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3072 nuki 12 91 učimo albanski
3073 nuki 12 91 učimo albanski
3074 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3075 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3076 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3077 dea 12 91 mësojmë serbisht
3078 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3079 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3080 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3081 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3082 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3083 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3084 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3085 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3086 nuki 12 91 učimo albanski
3087 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3088 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3089 sada 12 91 mësojmë serbisht
3090 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3091 Ana 12 92 učimo albanski
3092 Saliha 12 92 učimo albanski
3093 nuki 12 92 učimo albanski
3094 Luna 12 92 učimo albanski
3095 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3096 54545 12 92 mësojmë serbisht
3097 nuki 12 92 učimo albanski
3098 Dea 12 92 učimo albanski
3099 WES 12 92 mësojmë serbisht
3100 desa 12 92 mësojmë serbisht
3101 nuki 12 92 učimo albanski
3102 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3103 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3104 nuki 12 92 učimo albanski
3105 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3106 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3107 nuki 12 92 učimo albanski
3108 anwla 12 92 učimo albanski
3109 lia 12 92 mësojmë serbisht
3110 nuki 12 92 učimo albanski
3111 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3112 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3113 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3114 faton 12 93 mësojmë serbisht
3115 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3116 sed 12 93 mësojmë serbisht
3117 lia 12 93 mësojmë serbisht
3118 SED 12 93 mësojmë serbisht
3119 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3120 Ona 12 93 učimo albanski
3121 omer 12 93 učimo albanski
3122 omer 12 93 učimo albanski
3123 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3124 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3125 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3126 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3127 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3128 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3129 mur 12 94 učimo albanski
3130 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3131 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3132 sada 12 94 učimo albanski
3133 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3134 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3135 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3136 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3137 Ona 12 94 učimo albanski
3138 Jhj 12 94 učimo albanski
3139 Ona 12 94 učimo albanski
3140 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3141 lia 12 94 mësojmë serbisht
3142 rtyuio 12 94 učimo albanski
3143 Dua 12 94 učimo albanski
3144 dfs 12 94 učimo albanski
3145 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3146 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3147 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3148 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3149 kur 12 95 učimo albanski
3150 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3151 MELIDA 12 95 učimo albanski
3152 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3153 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3154 Dua 12 95 učimo albanski
3155 omer 12 95 učimo albanski
3156 swe 12 95 mësojmë serbisht
3157 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3158 omer 12 95 učimo albanski
3159 kajli 12 95 učimo albanski
3160 lia 12 95 mësojmë serbisht
3161 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3162 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3163 lia 12 96 mësojmë serbisht
3164 marija 12 96 učimo albanski
3165 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3166 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3167 omer 12 96 učimo albanski
3168 arta 12 96 mësojmë serbisht
3169 omer 12 96 učimo albanski
3170 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3171 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3172 DEA 12 97 mësojmë serbisht
3173 qwa 12 97 učimo albanski
3174 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3175 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3176 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3177 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3178 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3179 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3180 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3181 omer 12 98 učimo albanski
3182 omer 12 98 učimo albanski
3183 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3184 arta 12 98 mësojmë serbisht
3185 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3186 lia 12 98 mësojmë serbisht
3187 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3188 Lena 12 98 učimo albanski
3189 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3190 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3191 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3192 sed 12 99 mësojmë serbisht
3193 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3194 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3195 omer 12 99 učimo albanski
3196 DEA 12 99 mësojmë serbisht
3197 omer 12 99 učimo albanski
3198 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3199 Dzenan 12 99 učimo albanski
3200 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3201 res 12 99 mësojmë serbisht
3202 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3203 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3204 omer 12 100 učimo albanski
3205 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3206 nuridin 12 100 učimo albanski
3207 nuridin 12 100 učimo albanski
3208 omer 12 100 učimo albanski
3209 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3210 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3211 omer 12 100 učimo albanski
3212 omer 12 100 učimo albanski
3213 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3214 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3215 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3216 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3217 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3218 lol 12 101 učimo albanski
3219 Melida 12 101 učimo albanski
3220 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3221 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3222 nuki 12 101 učimo albanski
3223 nuki 12 101 učimo albanski
3224 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3225 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3226 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3227 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3228 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3229 waq 12 102 mësojmë serbisht
3230 Melida 12 102 učimo albanski
3231 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3232 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3233 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3234 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3235 sada 12 102 učimo albanski
3236 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3237 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3238 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3239 Hhh 12 103 učimo albanski
3240 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3241 sad 12 103 učimo albanski
3242 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3243 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3244 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3245 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3246 nurce 12 103 učimo albanski
3247 omer 12 103 učimo albanski
3248 nurce 12 103 učimo albanski
3249 omer 12 103 učimo albanski
3250 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3251 lia 12 103 mësojmë serbisht
3252 loi 12 103 učimo albanski
3253 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3254 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3255 omer 12 104 učimo albanski
3256 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3257 omer 12 104 učimo albanski
3258 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3259 inni 12 104 mësojmë serbisht
3260 arta 12 104 mësojmë serbisht
3261 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3262 K24 12 104 mësojmë serbisht
3263 EMINA 12 104 učimo albanski
3264 Ona 12 104 učimo albanski
3265 sada 12 104 učimo albanski
3266 banja 12 104 učimo albanski
3267 marija 12 104 učimo albanski
3268 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3269 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3270 nuki 12 105 učimo albanski
3271 nuki 12 105 učimo albanski
3272 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3273 Ana 12 105 učimo albanski
3274 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3275 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3276 baki 12 105 mësojmë serbisht
3277 NED 12 105 mësojmë serbisht
3278 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3279 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3280 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3281 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3282 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3283 kum 12 106 mësojmë serbisht
3284 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3285 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3286 ana 12 106 učimo albanski
3287 artan 12 106 mësojmë serbisht
3288 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3289 Melida 12 106 učimo albanski
3290 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3291 sed 12 107 mësojmë serbisht
3292 vanja 12 107 učimo albanski
3293 hhjjk 12 107 učimo albanski
3294 nuridin 12 107 učimo albanski
3295 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3296 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3297 nuridin 12 107 učimo albanski
3298 nuki 12 108 učimo albanski
3299 sada 12 108 učimo albanski
3300 sada 12 108 mësojmë serbisht
3301 nuki 12 108 učimo albanski
3302 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3303 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3304 Melida 12 108 učimo albanski
3305 xim 12 108 mësojmë serbisht
3306 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3307 anas 12 108 mësojmë serbisht
3308 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3309 dre 12 109 mësojmë serbisht
3310 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3311 omer 12 109 učimo albanski
3312 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3313 set 12 109 mësojmë serbisht
3314 eda 12 109 mësojmë serbisht
3315 omer 12 109 učimo albanski
3316 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3317 lia 12 109 mësojmë serbisht
3318 diki 12 109 mësojmë serbisht
3319 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3320 Yalo 12 109 učimo albanski
3321 Alma 12 109 učimo albanski
3322 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3323 papa 12 110 mësojmë serbisht
3324 edina 12 111 učimo albanski
3325 sev 12 111 učimo albanski
3326 lia 12 111 mësojmë serbisht
3327 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3328 dfs 12 111 učimo albanski
3329 luli 12 111 mësojmë serbisht
3330 sen 12 111 mësojmë serbisht
3331 artan 12 112 mësojmë serbisht
3332 selmaa 12 112 učimo albanski
3333 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3334 sed 12 112 mësojmë serbisht
3335 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3336 jul 12 113 mësojmë serbisht
3337 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3338 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3339 res 12 113 mësojmë serbisht
3340 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3341 masa 12 114 mësojmë serbisht
3342 jer 12 114 mësojmë serbisht
3343 ane 12 115 učimo albanski
3344 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3345 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3346 lio 12 115 mësojmë serbisht
3347 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3348 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3349 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3350 daf 12 117 mësojmë serbisht
3351 sada 12 117 mësojmë serbisht
3352 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3353 arta 12 118 mësojmë serbisht
3354 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3355 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3356 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3357 eda 12 119 mësojmë serbisht
3358 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3359 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3360 arta 12 120 mësojmë serbisht
3361 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3362 nesa 12 120 učimo albanski
3363 safija 12 120 učimo albanski
3364 ada 12 120 mësojmë serbisht
3365 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3366 arta 12 120 mësojmë serbisht
3367 kia 12 120 mësojmë serbisht
3368 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3369 lola 12 120 mësojmë serbisht
3370 arta 12 120 mësojmë serbisht
3371 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3372 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3373 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3374 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3375 skek 12 120 mësojmë serbisht
3376 joni 12 120 mësojmë serbisht
3377 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3378 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3379 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3380 asd 12 120 mësojmë serbisht
3381 lia 12 120 mësojmë serbisht
3382 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3383 eee 12 120 mësojmë serbisht
3384 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3385 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3386 Milena 12 120 učimo albanski
3387 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3388 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3389 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3390 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3391 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3392 ana 11 41 mësojmë serbisht
3393 uuuu 11 44 učimo albanski
3394 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3395 Miki 11 49 učimo albanski
3396 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3397 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3398 Miki 11 51 učimo albanski
3399 8888 11 52 mësojmë serbisht
3400 kristina 11 52 učimo albanski
3401 aca 11 53 učimo albanski
3402 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3403 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3404 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3405 444 11 54 mësojmë serbisht
3406 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3407 888 11 56 mësojmë serbisht
3408 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3409 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3410 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3411 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3412 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3413 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3414 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3415 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3416 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3417 Azte 11 58 učimo albanski
3418 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3419 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3420 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3421 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3422 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3423 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3424 Asad 11 60 učimo albanski
3425 nuki 11 60 učimo albanski
3426 Maja 11 60 učimo albanski
3427 22555 11 60 mësojmë serbisht
3428 Njgugug 11 60 učimo albanski
3429 nuki 11 60 učimo albanski
3430 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3431 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3432 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3433 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3434 Maja 11 61 učimo albanski
3435 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3436 Plota 11 61 učimo albanski
3437 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3438 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3439 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3440 nuki 11 62 učimo albanski
3441 nuki 11 62 učimo albanski
3442 Neda 11 62 učimo albanski
3443 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3444 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3445 nuki 11 62 učimo albanski
3446 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3447 Marija 11 62 učimo albanski
3448 nuki 11 62 učimo albanski
3449 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3450 nuki 11 62 učimo albanski
3451 nuki 11 62 učimo albanski
3452 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3453 nuki 11 62 učimo albanski
3454 nuki 11 62 učimo albanski
3455 Marija 11 63 učimo albanski
3456 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3457 Neda 11 63 učimo albanski
3458 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3459 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3460 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3461 Marija 11 63 učimo albanski
3462 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3463 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3464 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3465 Maja 11 64 učimo albanski
3466 Marija 11 64 učimo albanski
3467 nuki 11 64 učimo albanski
3468 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3469 Tarenta 11 64 učimo albanski
3470 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3471 nuki 11 64 učimo albanski
3472 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3473 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3474 Marija 11 64 učimo albanski
3475 Maja 11 64 učimo albanski
3476 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3477 Marija 11 65 učimo albanski
3478 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3479 Marija 11 65 učimo albanski
3480 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3481 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3482 King 11 65 mësojmë serbisht
3483 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3484 Mui 11 65 učimo albanski
3485 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3486 memo 11 65 učimo albanski
3487 Marija 11 65 učimo albanski
3488 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3489 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3490 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3491 Maja 11 66 učimo albanski
3492 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3493 Jio 11 66 učimo albanski
3494 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3495 Maja 11 66 učimo albanski
3496 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3497 Marija 11 66 učimo albanski
3498 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3499 Ton 11 66 učimo albanski
3500 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3501 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3502 nuridin 11 66 učimo albanski
3503 nuridin 11 66 učimo albanski
3504 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3505 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3506 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3507 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3508 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3509 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3510 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3511 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3512 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3513 nuki 11 68 učimo albanski
3514 nuki 11 68 učimo albanski
3515 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3516 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3517 nuki 11 68 učimo albanski
3518 nuki 11 68 učimo albanski
3519 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3520 nuki 11 68 učimo albanski
3521 nuki 11 68 učimo albanski
3522 Posta 11 68 učimo albanski
3523 Neda 11 69 učimo albanski
3524 nuki 11 69 učimo albanski
3525 nuki 11 69 učimo albanski
3526 nuki 11 69 učimo albanski
3527 nuki 11 69 učimo albanski
3528 nuki 11 69 učimo albanski
3529 Marija 11 69 učimo albanski
3530 nuki 11 69 učimo albanski
3531 Maja 11 69 učimo albanski
3532 Maja 11 69 učimo albanski
3533 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3534 Maja 11 69 učimo albanski
3535 Maja 11 69 učimo albanski
3536 nuki 11 70 učimo albanski
3537 mila 11 70 učimo albanski
3538 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3539 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3540 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3541 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3542 asd 11 70 učimo albanski
3543 niku 11 70 učimo albanski
3544 faton 11 70 mësojmë serbisht
3545 Maja 11 70 učimo albanski
3546 Dua 11 70 učimo albanski
3547 nuki 11 70 učimo albanski
3548 nuki 11 70 učimo albanski
3549 Maja 11 70 učimo albanski
3550 omer 11 70 učimo albanski
3551 nuki 11 70 učimo albanski
3552 omer 11 70 učimo albanski
3553 fws 11 70 učimo albanski
3554 lola 11 70 mësojmë serbisht
3555 Maja 11 70 učimo albanski
3556 niku 11 70 učimo albanski
3557 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3558 Dua 11 70 učimo albanski
3559 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3560 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3561 Maja 11 70 učimo albanski
3562 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3563 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3564 Kkkk 11 71 učimo albanski
3565 Neda 11 71 učimo albanski
3566 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3567 nuki 11 71 učimo albanski
3568 asf 11 71 mësojmë serbisht
3569 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3570 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3571 nuki 11 71 učimo albanski
3572 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3573 nuki 11 71 učimo albanski
3574 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3575 Musa 11 71 učimo albanski
3576 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3577 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3578 Marija 11 71 učimo albanski
3579 Luna 11 71 učimo albanski
3580 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3581 nuki 11 71 učimo albanski
3582 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3583 nuki 11 72 učimo albanski
3584 nuki 11 72 učimo albanski
3585 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3586 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3587 Suada 11 72 učimo albanski
3588 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3589 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3590 lola 11 72 učimo albanski
3591 nuki 11 72 učimo albanski
3592 Zula 11 72 učimo albanski
3593 nuki 11 72 učimo albanski
3594 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3595 nuki 11 72 učimo albanski
3596 Qwerty 11 72 učimo albanski
3597 nuki 11 72 učimo albanski
3598 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3599 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3600 Marija 11 72 učimo albanski
3601 nuki 11 72 učimo albanski
3602 nuki 11 72 učimo albanski
3603 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3604 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3605 Marija 11 73 učimo albanski
3606 miki 11 73 učimo albanski
3607 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3608 nuridin 11 73 učimo albanski
3609 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3610 biljana 11 73 učimo albanski
3611 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3612 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3613 nuridin 11 73 učimo albanski
3614 nelka 11 73 učimo albanski
3615 Marija 11 73 učimo albanski
3616 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3617 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3618 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3619 Jasmina 11 73 učimo albanski
3620 memo 11 73 učimo albanski
3621 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3622 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3623 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3624 nuki 11 74 učimo albanski
3625 Ona 11 74 učimo albanski
3626 Sara 11 74 učimo albanski
3627 adad 11 74 učimo albanski
3628 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3629 arta 11 74 učimo albanski
3630 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3631 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3632 Nbgz 11 74 učimo albanski
3633 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3634 nuki 11 74 učimo albanski
3635 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3636 Ona 11 74 učimo albanski
3637 nuki 11 75 učimo albanski
3638 nuki 11 75 učimo albanski
3639 diki 11 75 mësojmë serbisht
3640 Maja 11 75 učimo albanski
3641 biljana 11 75 učimo albanski
3642 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3643 Dua 11 75 učimo albanski
3644 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3645 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3646 Ena 11 75 učimo albanski
3647 Dua 11 75 učimo albanski
3648 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3649 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3650 Marija 11 76 učimo albanski
3651 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3652 Marija 11 76 učimo albanski
3653 Kika 11 76 učimo albanski
3654 nuridin 11 76 učimo albanski
3655 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3656 Nanana 11 76 učimo albanski
3657 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3658 nurce 11 76 učimo albanski
3659 Marija 11 76 učimo albanski
3660 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3661 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3662 nurce 11 76 učimo albanski
3663 Atar 11 76 učimo albanski
3664 nuridin 11 76 učimo albanski
3665 Dua 11 76 učimo albanski
3666 King 11 76 mësojmë serbisht
3667 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3668 Marija 11 76 učimo albanski
3669 derty 11 76 učimo albanski
3670 nuki 11 77 učimo albanski
3671 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3672 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3673 Asd 11 77 učimo albanski
3674 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3675 nuki 11 77 učimo albanski
3676 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3677 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3678 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3679 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3680 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3681 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3682 nuki 11 78 učimo albanski
3683 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3684 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3685 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3686 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3687 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3688 nuki 11 78 učimo albanski
3689 omer 11 78 učimo albanski
3690 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3691 omer 11 78 učimo albanski
3692 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3693 nuki 11 78 učimo albanski
3694 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3695 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3696 nuki 11 78 učimo albanski
3697 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3698 Melida 11 78 učimo albanski
3699 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3700 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3701 deda 11 78 mësojmë serbisht
3702 Marija 11 78 učimo albanski
3703 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3704 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3705 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3706 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3707 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3708 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3709 Dua 11 79 učimo albanski
3710 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3711 nuki 11 79 učimo albanski
3712 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3713 nuki 11 79 učimo albanski
3714 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3715 Dua 11 79 učimo albanski
3716 Marija 11 79 učimo albanski
3717 nuki 11 79 učimo albanski
3718 nuki 11 80 učimo albanski
3719 nuki 11 80 učimo albanski
3720 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3721 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3722 biljana 11 80 učimo albanski
3723 Melida 11 80 učimo albanski
3724 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3725 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3726 Suada 11 80 učimo albanski
3727 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3728 Dua 11 80 učimo albanski
3729 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3730 voci 11 80 mësojmë serbisht
3731 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3732 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3733 nuki 11 80 učimo albanski
3734 nuki 11 80 učimo albanski
3735 Ena 11 80 učimo albanski
3736 nuki 11 80 učimo albanski
3737 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3738 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3739 Maja 11 80 učimo albanski
3740 Linda 11 80 učimo albanski
3741 nuki 11 80 učimo albanski
3742 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3743 Suada 11 80 učimo albanski
3744 Suada 11 81 učimo albanski
3745 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3746 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3747 nuki 11 81 učimo albanski
3748 nurce 11 81 učimo albanski
3749 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3750 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3751 nuki 11 81 učimo albanski
3752 nuki 11 81 učimo albanski
3753 nuki 11 81 učimo albanski
3754 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3755 Val 11 81 mësojmë serbisht
3756 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3757 nuki 11 81 učimo albanski
3758 nuki 11 81 učimo albanski
3759 nuki 11 81 učimo albanski
3760 nurce 11 81 učimo albanski
3761 nuki 11 81 učimo albanski
3762 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3763 omer 11 82 učimo albanski
3764 nuki 11 82 učimo albanski
3765 nuki 11 82 učimo albanski
3766 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3767 Sara 11 82 učimo albanski
3768 Jasmina 11 82 učimo albanski
3769 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3770 omer 11 82 učimo albanski
3771 Lena 11 82 učimo albanski
3772 Ela 11 82 učimo albanski
3773 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3774 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3775 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3776 Yer 11 82 učimo albanski
3777 Suada 11 82 učimo albanski
3778 omer 11 83 učimo albanski
3779 Une 11 83 mësojmë serbisht
3780 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3781 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3782 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3783 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3784 nuki 11 83 učimo albanski
3785 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3786 dfs 11 83 učimo albanski
3787 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3788 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3789 Melida 11 83 učimo albanski
3790 Dua 11 83 učimo albanski
3791 nuki 11 83 učimo albanski
3792 Niki 11 83 učimo albanski
3793 nuki 11 83 učimo albanski
3794 nuki 11 83 učimo albanski
3795 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3796 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3797 omer 11 83 učimo albanski
3798 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3799 nuki 11 83 učimo albanski
3800 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3801 nuki 11 83 učimo albanski
3802 Suada 11 83 učimo albanski
3803 sala 11 83 mësojmë serbisht
3804 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3805 Maja 11 83 učimo albanski
3806 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3807 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3808 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3809 nuki 11 84 učimo albanski
3810 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3811 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3812 marija 11 84 učimo albanski
3813 Babsbs 11 84 učimo albanski
3814 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3815 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3816 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3817 Ona 11 84 učimo albanski
3818 Jaca 11 84 učimo albanski
3819 roki 11 84 učimo albanski
3820 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3821 Dua 11 84 učimo albanski
3822 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3823 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3824 Melida 11 84 učimo albanski
3825 nuki 11 84 učimo albanski
3826 Suada 11 84 učimo albanski
3827 Dea 11 84 učimo albanski
3828 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3829 Jaca 11 85 učimo albanski
3830 lola 11 85 mësojmë serbisht
3831 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3832 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3833 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3834 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3835 lal 11 85 mësojmë serbisht
3836 biljana 11 86 učimo albanski
3837 nuki 11 86 učimo albanski
3838 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3839 nuki 11 86 učimo albanski
3840 ASAS 11 86 učimo albanski
3841 Babab 11 86 učimo albanski
3842 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3843 Melida 11 86 učimo albanski
3844 Jaca 11 86 učimo albanski
3845 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3846 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3847 Era 11 86 učimo albanski
3848 nuki 11 86 učimo albanski
3849 nuki 11 86 učimo albanski
3850 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3851 Maja 11 86 učimo albanski
3852 nuki 11 86 učimo albanski
3853 nuki 11 86 učimo albanski
3854 omer 11 87 učimo albanski
3855 koko 11 87 mësojmë serbisht
3856 unknown 11 87 mësojmë serbisht
3857 nurce 11 87 učimo albanski
3858 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3859 nuki 11 87 učimo albanski
3860 omer 11 87 učimo albanski
3861 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3862 Val 11 87 mësojmë serbisht
3863 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3864 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3865 koko 11 87 mësojmë serbisht
3866 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3867 nurce 11 87 učimo albanski
3868 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3869 nuki 11 87 učimo albanski
3870 Melida 11 87 učimo albanski
3871 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3872 Lipar 11 88 učimo albanski
3873 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3874 nuki 11 88 učimo albanski
3875 nuki 11 88 učimo albanski
3876 unknown 11 88 mësojmë serbisht
3877 nuki 11 88 učimo albanski
3878 nuki 11 88 učimo albanski
3879 anela 11 88 učimo albanski
3880 Ana 11 88 učimo albanski
3881 omer 11 88 učimo albanski
3882 omer 11 88 učimo albanski
3883 nuki 11 88 učimo albanski
3884 nuki 11 88 učimo albanski
3885 Lea 11 88 učimo albanski
3886 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3887 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3888 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3889 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3890 Dua 11 89 učimo albanski
3891 nuki 11 89 učimo albanski
3892 nuki 11 89 učimo albanski
3893 Ona 11 89 učimo albanski
3894 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3895 nuki 11 89 učimo albanski
3896 dedi 11 89 mësojmë serbisht
3897 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3898 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3899 Dea 11 89 učimo albanski
3900 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3901 Ona 11 89 učimo albanski
3902 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3903 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3904 nuki 11 89 učimo albanski
3905 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3906 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3907 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3908 tttttttttt 11 89 učimo albanski
3909 Ona 11 89 učimo albanski
3910 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3911 biljana 11 90 učimo albanski
3912 nuki 11 90 učimo albanski
3913 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3914 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3915 Jaca 11 90 učimo albanski
3916 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3917 Dua 11 90 učimo albanski
3918 pepa 11 90 mësojmë serbisht
3919 Una 11 90 učimo albanski
3920 nuki 11 90 učimo albanski
3921 artku 11 90 mësojmë serbisht
3922 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3923 katarina 11 90 učimo albanski
3924 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3925 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3926 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3927 lia 11 91 mësojmë serbisht
3928 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3929 Melida 11 91 učimo albanski
3930 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3931 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3932 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3933 anela 11 91 učimo albanski
3934 omer 11 91 učimo albanski
3935 Dua 11 91 učimo albanski
3936 omer 11 91 učimo albanski
3937 DER 11 91 mësojmë serbisht
3938 nuki 11 91 učimo albanski
3939 omer 11 91 učimo albanski
3940 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3941 Melida 11 91 učimo albanski
3942 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3943 dfs 11 91 učimo albanski
3944 omer 11 91 učimo albanski
3945 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3946 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3947 nuki 11 91 učimo albanski
3948 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3949 pep 11 91 mësojmë serbisht
3950 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3951 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3952 nuki 11 92 učimo albanski
3953 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3954 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3955 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3956 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3957 Dina 11 92 učimo albanski
3958 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3959 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3960 Melida 11 92 učimo albanski
3961 nuridin 11 92 učimo albanski
3962 Melida 11 92 učimo albanski
3963 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3964 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3965 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3966 Dua 11 92 učimo albanski
3967 Dua 11 92 učimo albanski
3968 nuridin 11 92 učimo albanski
3969 Delvina 11 92 mësojmë serbisht
3970 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3971 Dua 11 92 učimo albanski
3972 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3973 nuki 11 92 učimo albanski
3974 DES 11 92 mësojmë serbisht
3975 nuki 11 92 učimo albanski
3976 nuki 11 92 učimo albanski
3977 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3978 omer 11 93 učimo albanski
3979 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3980 Zap 11 93 učimo albanski
3981 Dua 11 93 učimo albanski
3982 omer 11 93 učimo albanski
3983 Ja opet 11 93 učimo albanski
3984 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3985 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3986 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3987 nuridin 11 93 učimo albanski
3988 ase 11 93 mësojmë serbisht
3989 Dua 11 93 učimo albanski
3990 Melida 11 93 učimo albanski
3991 Melida 11 93 učimo albanski
3992 Melida 11 93 učimo albanski
3993 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3994 Onaa 11 93 učimo albanski
3995 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3996 Xcdef 11 93 učimo albanski
3997 nuridin 11 93 učimo albanski
3998 omer 11 93 učimo albanski
3999 jexik 11 93 mësojmë serbisht
4000 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4001 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4002 Melida 11 93 učimo albanski
4003 omer 11 93 učimo albanski
4004 pepi 11 93 mësojmë serbisht
4005 unknown 11 94 mësojmë serbisht
4006 omer 11 94 učimo albanski
4007 pera 11 94 učimo albanski
4008 Linda 11 94 mësojmë serbisht
4009 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
4010 eeeeeeeeee 11 94 učimo albanski
4011 omer 11 94 učimo albanski
4012 SER 11 94 mësojmë serbisht
4013 Arta 11 94 mësojmë serbisht
4014 nuki 11 94 učimo albanski
4015 SWE 11 94 mësojmë serbisht
4016 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
4017 nuki 11 94 učimo albanski
4018 nuki 11 94 mësojmë serbisht
4019 aaa 11 94 mësojmë serbisht
4020 Besa 11 94 mësojmë serbisht
4021 Dua 11 94 učimo albanski
4022 nuki 11 94 mësojmë serbisht
4023 Edin 11 94 učimo albanski
4024 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
4025 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
4026 Nina 11 95 mësojmë serbisht
4027 pepa 11 95 mësojmë serbisht
4028 Melida 11 95 učimo albanski
4029 omer 11 95 učimo albanski
4030 Suada 11 95 učimo albanski
4031 sada 11 95 učimo albanski
4032 omer 11 95 učimo albanski
4033 Melida 11 95 učimo albanski
4034 Ilirida