TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
15 besfort 17 59 mësojmë serbisht
16 shot 17 59 mësojmë serbisht
17 arta 17 60 mësojmë serbisht
18 arta 17 61 mësojmë serbisht
19 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
20 arta 17 62 mësojmë serbisht
21 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
22 siis 17 62 mësojmë serbisht
23 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
24 arta 17 63 mësojmë serbisht
25 arta 17 64 mësojmë serbisht
26 arta 17 64 mësojmë serbisht
27 aaa 17 64 mësojmë serbisht
28 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
29 sada 17 65 mësojmë serbisht
30 nuridin 17 65 učimo albanski
31 nuridin 17 65 učimo albanski
32 arta 17 65 mësojmë serbisht
33 arta 17 66 mësojmë serbisht
34 arta 17 66 mësojmë serbisht
35 marija 17 66 učimo albanski
36 arta 17 67 mësojmë serbisht
37 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
38 sada 17 68 mësojmë serbisht
39 arta 17 68 mësojmë serbisht
40 arta 17 68 mësojmë serbisht
41 arta 17 69 mësojmë serbisht
42 sada 17 69 mësojmë serbisht
43 arta 17 69 mësojmë serbisht
44 arta 17 70 mësojmë serbisht
45 arta 17 70 mësojmë serbisht
46 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
47 arta 17 70 mësojmë serbisht
48 arta 17 71 mësojmë serbisht
49 arta 17 71 mësojmë serbisht
50 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
51 arta 17 72 mësojmë serbisht
52 sada 17 72 mësojmë serbisht
53 arta 17 72 mësojmë serbisht
54 arta 17 73 mësojmë serbisht
55 arta 17 73 mësojmë serbisht
56 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
57 sada 17 74 mësojmë serbisht
58 perandori 17 75 mësojmë serbisht
59 arta 17 76 mësojmë serbisht
60 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
61 SSA 17 77 mësojmë serbisht
62 arta 17 79 mësojmë serbisht
63 arta 17 79 mësojmë serbisht
64 sada 17 79 mësojmë serbisht
65 Mix 17 81 učimo albanski
66 kkkjj 17 82 učimo albanski
67 besfort 17 84 mësojmë serbisht
68 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
69 aqw 17 86 mësojmë serbisht
70 lia 17 87 mësojmë serbisht
71 888 16 40 mësojmë serbisht
72 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
73 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
74 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
75 arta 16 50 mësojmë serbisht
76 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
77 arta 16 50 mësojmë serbisht
78 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
79 Talent 16 55 mësojmë serbisht
80 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
81 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
82 arta 16 57 mësojmë serbisht
83 arta 16 57 mësojmë serbisht
84 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
85 sdad 16 59 mësojmë serbisht
86 arta 16 59 mësojmë serbisht
87 arta 16 60 mësojmë serbisht
88 arta 16 60 mësojmë serbisht
89 sisi 16 60 mësojmë serbisht
90 arta 16 60 mësojmë serbisht
91 arta 16 60 mësojmë serbisht
92 arta 16 61 mësojmë serbisht
93 arta 16 61 mësojmë serbisht
94 arta 16 61 mësojmë serbisht
95 arta 16 61 mësojmë serbisht
96 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
97 arta 16 62 mësojmë serbisht
98 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
99 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
100 arta 16 62 mësojmë serbisht
101 arta 16 63 mësojmë serbisht
102 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
103 arta 16 63 mësojmë serbisht
104 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
105 arta 16 64 mësojmë serbisht
106 arta 16 65 mësojmë serbisht
107 gjo 16 65 mësojmë serbisht
108 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
109 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
110 arta 16 65 mësojmë serbisht
111 arta 16 65 mësojmë serbisht
112 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
113 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
114 arta 16 66 mësojmë serbisht
115 sada 16 66 mësojmë serbisht
116 arta 16 66 mësojmë serbisht
117 arta 16 66 mësojmë serbisht
118 arta 16 67 mësojmë serbisht
119 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
120 Talent 16 67 mësojmë serbisht
121 arta 16 67 mësojmë serbisht
122 faf 16 68 mësojmë serbisht
123 kimi 16 68 mësojmë serbisht
124 kimi 16 68 mësojmë serbisht
125 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
126 arta 16 69 mësojmë serbisht
127 boss 16 69 mësojmë serbisht
128 arta 16 69 mësojmë serbisht
129 arta 16 69 mësojmë serbisht
130 arta 16 70 mësojmë serbisht
131 sisi 16 70 mësojmë serbisht
132 megi 16 70 mësojmë serbisht
133 arta 16 70 mësojmë serbisht
134 arta 16 70 mësojmë serbisht
135 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
136 arta 16 70 mësojmë serbisht
137 arta 16 71 mësojmë serbisht
138 arta 16 71 mësojmë serbisht
139 omer 16 71 učimo albanski
140 omer 16 71 učimo albanski
141 KKK 16 71 mësojmë serbisht
142 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
143 upi 16 71 mësojmë serbisht
144 Liki 16 71 mësojmë serbisht
145 arta 16 71 mësojmë serbisht
146 arta 16 72 mësojmë serbisht
147 starti 16 72 mësojmë serbisht
148 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
149 isi 16 72 mësojmë serbisht
150 arta 16 72 mësojmë serbisht
151 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
152 arta 16 73 mësojmë serbisht
153 arta 16 73 mësojmë serbisht
154 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
155 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
156 cari 16 74 mësojmë serbisht
157 boss be 16 74 mësojmë serbisht
158 arta 16 74 mësojmë serbisht
159 dew 16 74 mësojmë serbisht
160 arta 16 74 mësojmë serbisht
161 arta 16 75 mësojmë serbisht
162 sada 16 75 mësojmë serbisht
163 arta 16 75 mësojmë serbisht
164 sisi 16 75 mësojmë serbisht
165 scsd 16 75 mësojmë serbisht
166 arta 16 75 mësojmë serbisht
167 linda 16 76 mësojmë serbisht
168 nuki 16 76 učimo albanski
169 arta 16 76 mësojmë serbisht
170 asfa 16 76 mësojmë serbisht
171 arta 16 76 mësojmë serbisht
172 nuki 16 76 učimo albanski
173 sada 16 77 mësojmë serbisht
174 arta 16 77 mësojmë serbisht
175 arta 16 77 mësojmë serbisht
176 Sima 16 77 učimo albanski
177 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
178 still 16 77 mësojmë serbisht
179 arta 16 78 mësojmë serbisht
180 arta 16 78 mësojmë serbisht
181 arta 16 79 mësojmë serbisht
182 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
183 lia 16 79 mësojmë serbisht
184 arta 16 80 mësojmë serbisht
185 der 16 80 mësojmë serbisht
186 arta 16 81 mësojmë serbisht
187 sed 16 81 mësojmë serbisht
188 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
189 sed 16 81 mësojmë serbisht
190 nuki 16 81 učimo albanski
191 nuki 16 81 učimo albanski
192 arta 16 81 mësojmë serbisht
193 nuki 16 82 mësojmë serbisht
194 sem 16 82 mësojmë serbisht
195 nuki 16 82 mësojmë serbisht
196 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
197 asw 16 82 mësojmë serbisht
198 lia 16 83 mësojmë serbisht
199 emri im 16 83 mësojmë serbisht
200 nuridin 16 83 učimo albanski
201 nuridin 16 83 učimo albanski
202 arta 16 83 mësojmë serbisht
203 arta 16 84 mësojmë serbisht
204 nuki 16 84 učimo albanski
205 lija 16 84 mësojmë serbisht
206 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
207 nuki 16 84 učimo albanski
208 ser 16 84 mësojmë serbisht
209 erd 16 85 mësojmë serbisht
210 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
211 sed 16 86 mësojmë serbisht
212 ase 16 86 mësojmë serbisht
213 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
214 sad 16 86 mësojmë serbisht
215 kum 16 86 mësojmë serbisht
216 marija 16 87 učimo albanski
217 qaw 16 87 mësojmë serbisht
218 lia 16 87 mësojmë serbisht
219 lia 16 88 mësojmë serbisht
220 unmik 16 88 mësojmë serbisht
221 arta 16 89 mësojmë serbisht
222 arta 16 89 mësojmë serbisht
223 sew 16 89 mësojmë serbisht
224 asq 16 89 mësojmë serbisht
225 mmm 16 90 mësojmë serbisht
226 Lia 16 96 mësojmë serbisht
227 qew 16 99 mësojmë serbisht
228 kia 16 102 mësojmë serbisht
229 ccc 16 102 mësojmë serbisht
230 selim 16 104 mësojmë serbisht
231 arta 16 106 mësojmë serbisht
232 dea 16 108 mësojmë serbisht
233 lia 16 109 mësojmë serbisht
234 uuu 15 36 mësojmë serbisht
235 8988 15 39 mësojmë serbisht
236 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
237 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
238 Jakub 15 45 učimo albanski
239 Jakub 15 45 učimo albanski
240 Jakub 15 47 učimo albanski
241 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
242 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
243 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
244 omer 15 53 učimo albanski
245 omer 15 53 učimo albanski
246 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
247 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
248 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
249 arta 15 55 mësojmë serbisht
250 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
251 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
252 asf 15 57 mësojmë serbisht
253 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
254 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
255 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
256 baki 15 58 mësojmë serbisht
257 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
258 uuu 15 58 mësojmë serbisht
259 baki 15 58 mësojmë serbisht
260 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
261 daddy 15 59 mësojmë serbisht
262 arta 15 60 mësojmë serbisht
263 luka 15 60 učimo albanski
264 lik 15 60 mësojmë serbisht
265 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
266 omer 15 61 učimo albanski
267 sher 15 61 mësojmë serbisht
268 omer 15 61 učimo albanski
269 sada 15 61 mësojmë serbisht
270 asddad 15 61 mësojmë serbisht
271 arta 15 62 mësojmë serbisht
272 asdad 15 62 mësojmë serbisht
273 sada 15 62 mësojmë serbisht
274 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
275 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
276 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
277 besfort 15 63 mësojmë serbisht
278 kosa 15 64 mësojmë serbisht
279 mxmznz 15 64 učimo albanski
280 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
281 Lule 15 64 mësojmë serbisht
282 sada 15 64 mësojmë serbisht
283 arta 15 64 mësojmë serbisht
284 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
285 sada 15 65 mësojmë serbisht
286 nuki 15 65 učimo albanski
287 asdad 15 65 mësojmë serbisht
288 nuki 15 65 učimo albanski
289 arta 15 65 mësojmë serbisht
290 arta 15 66 mësojmë serbisht
291 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
292 gjel 15 66 mësojmë serbisht
293 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
294 saf 15 67 mësojmë serbisht
295 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
296 arta 15 67 mësojmë serbisht
297 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
298 baki 15 67 mësojmë serbisht
299 baki 15 67 mësojmë serbisht
300 luka 15 67 učimo albanski
301 unes 15 68 mësojmë serbisht
302 arta 15 68 mësojmë serbisht
303 arta 15 68 mësojmë serbisht
304 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
305 arta 15 68 mësojmë serbisht
306 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
307 arta 15 68 mësojmë serbisht
308 arta 15 68 mësojmë serbisht
309 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
310 asdad 15 68 mësojmë serbisht
311 fag 15 68 mësojmë serbisht
312 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
313 omer 15 69 učimo albanski
314 arta 15 69 mësojmë serbisht
315 buki 15 69 mësojmë serbisht
316 arta 15 69 mësojmë serbisht
317 arta 15 69 mësojmë serbisht
318 perandori 15 69 mësojmë serbisht
319 omer 15 69 učimo albanski
320 arta 15 69 mësojmë serbisht
321 asdad 15 70 mësojmë serbisht
322 sisi 15 70 mësojmë serbisht
323 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
324 seesee 15 70 mësojmë serbisht
325 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
326 kur 15 70 mësojmë serbisht
327 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
328 sada 15 71 mësojmë serbisht
329 ade 15 71 mësojmë serbisht
330 arta 15 71 mësojmë serbisht
331 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
332 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
333 arta 15 71 mësojmë serbisht
334 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
335 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
336 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
337 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
338 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
339 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
340 arta 15 72 mësojmë serbisht
341 joj 15 72 mësojmë serbisht
342 nuridin 15 72 učimo albanski
343 sisi 15 72 mësojmë serbisht
344 arta 15 72 mësojmë serbisht
345 granit 15 72 mësojmë serbisht
346 sisss 15 72 mësojmë serbisht
347 nuridin 15 72 učimo albanski
348 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
349 nuridin 15 73 učimo albanski
350 arta 15 73 mësojmë serbisht
351 Liza 15 73 mësojmë serbisht
352 sisi 15 73 mësojmë serbisht
353 arta 15 73 mësojmë serbisht
354 arta 15 73 mësojmë serbisht
355 lele 15 73 mësojmë serbisht
356 nuridin 15 73 učimo albanski
357 arta 15 74 mësojmë serbisht
358 dsds 15 74 mësojmë serbisht
359 arta 15 74 mësojmë serbisht
360 arta 15 74 mësojmë serbisht
361 nuki 15 74 učimo albanski
362 bosss 15 74 mësojmë serbisht
363 nuki 15 74 učimo albanski
364 arte 15 74 mësojmë serbisht
365 lav 15 75 mësojmë serbisht
366 nuki 15 75 mësojmë serbisht
367 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
368 lio 15 75 mësojmë serbisht
369 arta 15 75 mësojmë serbisht
370 vokap 15 75 mësojmë serbisht
371 sisis 15 75 mësojmë serbisht
372 nuki 15 75 mësojmë serbisht
373 sisi 15 75 mësojmë serbisht
374 ... 15 75 mësojmë serbisht
375 sisi 15 75 mësojmë serbisht
376 Berna 15 76 mësojmë serbisht
377 nuridin 15 76 učimo albanski
378 nuki 15 76 učimo albanski
379 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
380 arta 15 76 mësojmë serbisht
381 asd 15 76 mësojmë serbisht
382 sada 15 76 mësojmë serbisht
383 nuki 15 76 učimo albanski
384 toni 15 76 mësojmë serbisht
385 arta 15 76 mësojmë serbisht
386 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
387 arta 15 76 mësojmë serbisht
388 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
389 anel 15 76 učimo albanski
390 arta 15 77 mësojmë serbisht
391 nuki 15 77 učimo albanski
392 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
393 nuki 15 77 učimo albanski
394 arta 15 77 mësojmë serbisht
395 nuki 15 77 učimo albanski
396 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
397 safsds 15 77 mësojmë serbisht
398 arta 15 77 mësojmë serbisht
399 besfort 15 77 mësojmë serbisht
400 nuki 15 77 učimo albanski
401 kinki 15 77 mësojmë serbisht
402 bossi 15 77 mësojmë serbisht
403 sada 15 78 mësojmë serbisht
404 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
405 last 15 78 mësojmë serbisht
406 kum 15 78 mësojmë serbisht
407 arta 15 78 mësojmë serbisht
408 omer 15 78 učimo albanski
409 lia 15 78 mësojmë serbisht
410 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
411 omer 15 78 učimo albanski
412 nuki 15 79 učimo albanski
413 nuki 15 79 učimo albanski
414 nuridin 15 79 učimo albanski
415 arta 15 79 mësojmë serbisht
416 nuridin 15 79 učimo albanski
417 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
418 nuki 15 80 učimo albanski
419 zoran 15 80 učimo albanski
420 arta 15 80 mësojmë serbisht
421 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
422 arta 15 80 mësojmë serbisht
423 imperador 15 80 mësojmë serbisht
424 nuki 15 80 učimo albanski
425 mila 15 80 učimo albanski
426 arta 15 80 mësojmë serbisht
427 eds 15 81 mësojmë serbisht
428 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
429 arta 15 81 mësojmë serbisht
430 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
431 nuki 15 81 učimo albanski
432 arta 15 81 mësojmë serbisht
433 nuki 15 81 učimo albanski
434 sada 15 81 mësojmë serbisht
435 nuridin 15 82 učimo albanski
436 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
437 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
438 nuridin 15 82 učimo albanski
439 nuridin 15 82 učimo albanski
440 nuridin 15 82 učimo albanski
441 we over 15 83 mësojmë serbisht
442 arta 15 83 mësojmë serbisht
443 Berna 15 83 mësojmë serbisht
444 nuki 15 84 mësojmë serbisht
445 nuki 15 84 mësojmë serbisht
446 der 15 84 mësojmë serbisht
447 wes 15 84 učimo albanski
448 arta 15 84 mësojmë serbisht
449 saad 15 84 mësojmë serbisht
450 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
451 dea 15 84 mësojmë serbisht
452 arta 15 84 mësojmë serbisht
453 lia 15 85 mësojmë serbisht
454 arta 15 85 mësojmë serbisht
455 kum 15 85 mësojmë serbisht
456 bossi 15 85 mësojmë serbisht
457 Berna 15 85 mësojmë serbisht
458 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
459 Asad 15 86 učimo albanski
460 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
461 swe 15 86 mësojmë serbisht
462 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
463 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
464 nuki 15 86 učimo albanski
465 123 15 86 mësojmë serbisht
466 arta 15 86 mësojmë serbisht
467 nuki 15 86 učimo albanski
468 arta 15 87 mësojmë serbisht
469 klu 15 87 mësojmë serbisht
470 omer 15 87 učimo albanski
471 lira 15 87 mësojmë serbisht
472 5645 15 87 mësojmë serbisht
473 arta 15 87 mësojmë serbisht
474 des 15 87 mësojmë serbisht
475 arta 15 87 mësojmë serbisht
476 del 15 87 mësojmë serbisht
477 omer 15 87 učimo albanski
478 fero 15 88 mësojmë serbisht
479 fer 15 88 mësojmë serbisht
480 der 15 88 mësojmë serbisht
481 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
482 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
483 arta 15 89 mësojmë serbisht
484 der 15 89 mësojmë serbisht
485 liw 15 89 mësojmë serbisht
486 lia 15 89 mësojmë serbisht
487 arta 15 89 mësojmë serbisht
488 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
489 ase 15 90 mësojmë serbisht
490 fer 15 90 mësojmë serbisht
491 der 15 90 mësojmë serbisht
492 lia 15 90 mësojmë serbisht
493 nuridin 15 91 učimo albanski
494 wes 15 91 mësojmë serbisht
495 kum 15 92 mësojmë serbisht
496 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
497 lulzim 15 93 učimo albanski
498 sew 15 93 mësojmë serbisht
499 arta 15 93 mësojmë serbisht
500 lia 15 93 mësojmë serbisht
501 sed 15 94 mësojmë serbisht
502 sed 15 94 mësojmë serbisht
503 mes 15 95 mësojmë serbisht
504 sed 15 95 mësojmë serbisht
505 arta 15 95 mësojmë serbisht
506 lia 15 95 mësojmë serbisht
507 cccc 15 96 mësojmë serbisht
508 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
509 asw 15 98 mësojmë serbisht
510 sed 15 98 mësojmë serbisht
511 wes 15 100 mësojmë serbisht
512 fiu 15 100 mësojmë serbisht
513 lia 15 102 mësojmë serbisht
514 Maja 15 102 mësojmë serbisht
515 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
516 aaa 15 104 mësojmë serbisht
517 lia 15 106 mësojmë serbisht
518 mmm 15 106 mësojmë serbisht
519 cccc 15 107 mësojmë serbisht
520 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
521 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
522 nnn 14 43 mësojmë serbisht
523 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
524 yylza 14 45 mësojmë serbisht
525 Jakub 14 48 učimo albanski
526 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
527 Granit 14 53 mësojmë serbisht
528 Granit 14 53 mësojmë serbisht
529 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
530 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
531 bbb 14 55 mësojmë serbisht
532 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
533 Granit 14 56 mësojmë serbisht
534 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
535 Granit 14 56 mësojmë serbisht
536 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
537 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
538 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
539 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
540 omer 14 59 učimo albanski
541 omer 14 59 učimo albanski
542 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
543 aaa 14 61 mësojmë serbisht
544 asdad 14 61 mësojmë serbisht
545 sada 14 61 mësojmë serbisht
546 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
547 sisi 14 61 mësojmë serbisht
548 princi 14 62 mësojmë serbisht
549 arta 14 62 mësojmë serbisht
550 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
551 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
552 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
553 slsl 14 63 učimo albanski
554 doen 14 63 mësojmë serbisht
555 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
556 aaa 14 64 mësojmë serbisht
557 Talent 14 64 mësojmë serbisht
558 asdad 14 65 mësojmë serbisht
559 nesa 14 65 učimo albanski
560 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
561 nuki 14 65 učimo albanski
562 arta 14 65 mësojmë serbisht
563 asdad 14 65 mësojmë serbisht
564 nuki 14 65 učimo albanski
565 zzz 14 65 mësojmë serbisht
566 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
567 pop 14 65 mësojmë serbisht
568 Maja 14 66 učimo albanski
569 nuki 14 66 učimo albanski
570 pop 14 66 mësojmë serbisht
571 das 14 66 učimo albanski
572 bossi 14 66 mësojmë serbisht
573 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
574 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
575 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
576 asdf 14 66 mësojmë serbisht
577 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
578 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
579 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
580 nuki 14 66 učimo albanski
581 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
582 nuridin 14 67 učimo albanski
583 asdf 14 67 mësojmë serbisht
584 Talent 14 67 mësojmë serbisht
585 arta 14 68 mësojmë serbisht
586 the king 14 68 mësojmë serbisht
587 sada 14 68 mësojmë serbisht
588 toni 14 68 mësojmë serbisht
589 qpk 14 68 mësojmë serbisht
590 5487 14 68 mësojmë serbisht
591 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
592 arta 14 68 mësojmë serbisht
593 arta 14 69 mësojmë serbisht
594 nuridin 14 69 učimo albanski
595 arta 14 69 mësojmë serbisht
596 marija 14 69 učimo albanski
597 Marija 14 69 učimo albanski
598 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
599 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
600 king 14 69 mësojmë serbisht
601 arta 14 69 mësojmë serbisht
602 kingi 14 69 mësojmë serbisht
603 arta 14 69 mësojmë serbisht
604 nuki 14 69 učimo albanski
605 aaa 14 69 mësojmë serbisht
606 arta 14 69 mësojmë serbisht
607 nuki 14 69 učimo albanski
608 nuki 14 70 učimo albanski
609 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
610 nuki 14 70 učimo albanski
611 nuki 14 70 učimo albanski
612 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
613 nuki 14 70 učimo albanski
614 nuki 14 70 učimo albanski
615 impaler 14 70 mësojmë serbisht
616 nuki 14 70 mësojmë serbisht
617 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
618 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
619 nuki 14 70 učimo albanski
620 nuki 14 70 učimo albanski
621 omer 14 70 učimo albanski
622 nuki 14 70 učimo albanski
623 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
624 omer 14 70 učimo albanski
625 nuki 14 70 mësojmë serbisht
626 bosi 14 70 mësojmë serbisht
627 marija 14 70 učimo albanski
628 omer 14 71 učimo albanski
629 imperador 14 71 mësojmë serbisht
630 niku 14 71 učimo albanski
631 arta 14 71 mësojmë serbisht
632 1234 14 71 mësojmë serbisht
633 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
634 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
635 nuki 14 71 učimo albanski
636 nuki 14 71 učimo albanski
637 omer 14 71 učimo albanski
638 niku 14 71 učimo albanski
639 arta 14 71 mësojmë serbisht
640 nuki 14 71 učimo albanski
641 nuki 14 71 učimo albanski
642 nuki 14 72 učimo albanski
643 aaa 14 72 mësojmë serbisht
644 nuki 14 72 učimo albanski
645 nuki 14 72 učimo albanski
646 arta 14 72 mësojmë serbisht
647 nuki 14 72 učimo albanski
648 arta 14 72 mësojmë serbisht
649 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
650 iospa 14 72 mësojmë serbisht
651 nuki 14 73 učimo albanski
652 boss be 14 73 mësojmë serbisht
653 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
654 aaa 14 73 mësojmë serbisht
655 nuki 14 73 učimo albanski
656 nuki 14 73 učimo albanski
657 sadad 14 73 mësojmë serbisht
658 nuki 14 73 učimo albanski
659 sisi 14 73 mësojmë serbisht
660 nuki 14 73 učimo albanski
661 nuki 14 73 učimo albanski
662 nuki 14 74 učimo albanski
663 nuki 14 74 učimo albanski
664 ponda 14 74 mësojmë serbisht
665 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
666 arta 14 74 mësojmë serbisht
667 sisi 14 74 mësojmë serbisht
668 dada 14 74 mësojmë serbisht
669 nuki 14 74 učimo albanski
670 nuki 14 74 učimo albanski
671 bossi 14 74 mësojmë serbisht
672 nuki 14 74 učimo albanski
673 nuki 14 74 učimo albanski
674 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
675 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
676 arta 14 75 mësojmë serbisht
677 aaa 14 75 mësojmë serbisht
678 der 14 75 mësojmë serbisht
679 marija 14 75 učimo albanski
680 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
681 lia 14 75 mësojmë serbisht
682 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
683 nuki 14 76 učimo albanski
684 nuki 14 76 učimo albanski
685 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
686 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
687 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
688 omer 14 76 učimo albanski
689 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
690 nuki 14 76 učimo albanski
691 Lira 14 76 mësojmë serbisht
692 omer 14 76 učimo albanski
693 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
694 marija 14 76 učimo albanski
695 nuki 14 76 učimo albanski
696 nuki 14 77 učimo albanski
697 lia 14 77 mësojmë serbisht
698 sisi 14 77 mësojmë serbisht
699 nuki 14 77 učimo albanski
700 nuki 14 77 učimo albanski
701 nuki 14 77 učimo albanski
702 nuki 14 77 učimo albanski
703 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
704 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
705 nuki 14 78 učimo albanski
706 erd 14 78 mësojmë serbisht
707 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
708 sada 14 78 mësojmë serbisht
709 woq 14 78 mësojmë serbisht
710 nuki 14 78 učimo albanski
711 omer 14 79 učimo albanski
712 arta 14 79 mësojmë serbisht
713 sibi 14 79 mësojmë serbisht
714 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
715 nuki 14 79 učimo albanski
716 omer 14 79 učimo albanski
717 nuki 14 79 učimo albanski
718 arta 14 79 mësojmë serbisht
719 nuridin 14 79 učimo albanski
720 nuridin 14 79 učimo albanski
721 ccggrr 14 79 učimo albanski
722 lia 14 79 mësojmë serbisht
723 sew 14 80 mësojmë serbisht
724 arta 14 80 mësojmë serbisht
725 nuki 14 80 učimo albanski
726 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
727 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
728 Emir 14 80 mësojmë serbisht
729 omer 14 80 učimo albanski
730 omer 14 80 učimo albanski
731 nuridin 14 80 učimo albanski
732 lia 14 80 mësojmë serbisht
733 arta 14 80 mësojmë serbisht
734 marija 14 80 učimo albanski
735 omer 14 80 učimo albanski
736 nuki 14 80 učimo albanski
737 omer 14 80 učimo albanski
738 nuridin 14 80 učimo albanski
739 nuki 14 81 učimo albanski
740 nuki 14 81 učimo albanski
741 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
742 mer 14 81 mësojmë serbisht
743 dsda 14 81 mësojmë serbisht
744 nuki 14 81 učimo albanski
745 asda 14 81 mësojmë serbisht
746 omer 14 82 učimo albanski
747 Linda 14 82 mësojmë serbisht
748 jexik 14 82 mësojmë serbisht
749 omer 14 82 učimo albanski
750 ver 14 82 mësojmë serbisht
751 nuki 14 82 učimo albanski
752 liu 14 82 mësojmë serbisht
753 nuridin 14 82 učimo albanski
754 nuridin 14 82 učimo albanski
755 64156 14 82 mësojmë serbisht
756 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
757 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
758 nuki 14 82 učimo albanski
759 arta 14 83 mësojmë serbisht
760 wes 14 83 mësojmë serbisht
761 arta 14 83 mësojmë serbisht
762 omer 14 83 učimo albanski
763 omer 14 83 učimo albanski
764 nuki 14 83 učimo albanski
765 nuki 14 83 učimo albanski
766 nuki 14 83 učimo albanski
767 arta 14 83 mësojmë serbisht
768 arta 14 83 mësojmë serbisht
769 nuridin 14 83 učimo albanski
770 arta 14 83 mësojmë serbisht
771 nuridin 14 83 učimo albanski
772 Samir 14 83 mësojmë serbisht
773 nuki 14 83 učimo albanski
774 lia 14 83 mësojmë serbisht
775 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
776 baki 14 84 mësojmë serbisht
777 sisi 14 84 mësojmë serbisht
778 omer 14 84 učimo albanski
779 lala 14 84 mësojmë serbisht
780 arta 14 84 mësojmë serbisht
781 lia 14 84 mësojmë serbisht
782 arta 14 84 mësojmë serbisht
783 omer 14 84 učimo albanski
784 omer 14 84 učimo albanski
785 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
786 baki 14 84 mësojmë serbisht
787 omer 14 84 učimo albanski
788 kum 14 84 mësojmë serbisht
789 nuki 14 85 učimo albanski
790 nuki 14 85 učimo albanski
791 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
792 nuki 14 86 učimo albanski
793 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
794 nuki 14 86 učimo albanski
795 omer 14 86 učimo albanski
796 Berna 14 86 mësojmë serbisht
797 nuki 14 86 učimo albanski
798 nuki 14 86 učimo albanski
799 omer 14 86 učimo albanski
800 sis 14 86 mësojmë serbisht
801 omer 14 86 učimo albanski
802 nuki 14 86 učimo albanski
803 sed 14 86 mësojmë serbisht
804 lim 14 86 mësojmë serbisht
805 nuki 14 86 učimo albanski
806 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
807 omer 14 87 učimo albanski
808 nuki 14 87 učimo albanski
809 ber 14 87 mësojmë serbisht
810 nuki 14 87 učimo albanski
811 omer 14 87 učimo albanski
812 nuki 14 88 učimo albanski
813 siis 14 88 učimo albanski
814 arta 14 88 mësojmë serbisht
815 nuki 14 88 učimo albanski
816 nuki 14 88 učimo albanski
817 nuki 14 88 učimo albanski
818 Berna 14 88 mësojmë serbisht
819 lia 14 89 mësojmë serbisht
820 Berna 14 89 mësojmë serbisht
821 arta 14 89 mësojmë serbisht
822 arta 14 89 mësojmë serbisht
823 marija 14 89 učimo albanski
824 hhh 14 89 učimo albanski
825 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
826 swe 14 89 mësojmë serbisht
827 lia 14 89 mësojmë serbisht
828 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
829 abba 14 89 mësojmë serbisht
830 nuridin 14 90 učimo albanski
831 nuki 14 90 učimo albanski
832 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
833 omer 14 90 učimo albanski
834 nuki 14 90 mësojmë serbisht
835 nuki 14 90 mësojmë serbisht
836 nuridin 14 90 učimo albanski
837 sew 14 90 mësojmë serbisht
838 klme 14 90 mësojmë serbisht
839 nuki 14 90 učimo albanski
840 Tina 14 90 mësojmë serbisht
841 xes 14 90 mësojmë serbisht
842 omer 14 90 učimo albanski
843 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
844 omer 14 91 učimo albanski
845 omer 14 91 učimo albanski
846 nuki 14 91 učimo albanski
847 nuki 14 91 učimo albanski
848 saq 14 92 mësojmë serbisht
849 Berna 14 92 mësojmë serbisht
850 4589 14 92 mësojmë serbisht
851 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
852 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
853 liu 14 92 mësojmë serbisht
854 aaa 14 93 mësojmë serbisht
855 nuki 14 93 učimo albanski
856 lin 14 93 mësojmë serbisht
857 7777 14 93 mësojmë serbisht
858 nuki 14 93 učimo albanski
859 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
860 arta 14 93 mësojmë serbisht
861 lia 14 94 učimo albanski
862 arta 14 94 mësojmë serbisht
863 wed 14 94 mësojmë serbisht
864 artan 14 94 mësojmë serbisht
865 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
866 nff 14 95 učimo albanski
867 Linda 14 95 mësojmë serbisht
868 arta 14 95 mësojmë serbisht
869 jexik 14 95 mësojmë serbisht
870 Arta 14 95 mësojmë serbisht
871 wqa 14 96 mësojmë serbisht
872 kun 14 96 mësojmë serbisht
873 omer 14 97 učimo albanski
874 ada 14 97 mësojmë serbisht
875 sed 14 97 mësojmë serbisht
876 era 14 97 mësojmë serbisht
877 omer 14 97 učimo albanski
878 sew 14 98 mësojmë serbisht
879 ttt 14 98 mësojmë serbisht
880 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
881 des 14 99 mësojmë serbisht
882 mmm 14 99 mësojmë serbisht
883 lio 14 99 mësojmë serbisht
884 omer 14 100 učimo albanski
885 ddf 14 100 učimo albanski
886 omer 14 100 učimo albanski
887 Arta 14 101 mësojmë serbisht
888 sse 14 101 mësojmë serbisht
889 nuki 14 102 učimo albanski
890 des 14 102 mësojmë serbisht
891 sada 14 102 mësojmë serbisht
892 nuki 14 102 učimo albanski
893 LIA 14 103 mësojmë serbisht
894 Arta 14 104 mësojmë serbisht
895 sed 14 104 mësojmë serbisht
896 lia 14 104 mësojmë serbisht
897 aqq 14 104 mësojmë serbisht
898 ttt 14 105 mësojmë serbisht
899 fsa 14 105 mësojmë serbisht
900 Lia 14 106 mësojmë serbisht
901 mmm 14 106 mësojmë serbisht
902 skh 14 106 mësojmë serbisht
903 Berna 14 106 mësojmë serbisht
904 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
905 cccc 14 107 mësojmë serbisht
906 arta 14 109 mësojmë serbisht
907 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
908 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
909 gggg 14 110 mësojmë serbisht
910 sada 14 112 mësojmë serbisht
911 ccc 14 113 mësojmë serbisht
912 sea 14 113 mësojmë serbisht
913 arta 14 115 mësojmë serbisht
914 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
915 ssss 14 116 mësojmë serbisht
916 Zana 14 116 mësojmë serbisht
917 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
918 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
919 888 13 42 mësojmë serbisht
920 Miki 13 42 učimo albanski
921 11111 13 44 mësojmë serbisht
922 Miu 13 45 učimo albanski
923 ffff 13 45 mësojmë serbisht
924 ibish 13 46 mësojmë serbisht
925 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
926 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
927 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
928 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
929 Haha 13 49 mësojmë serbisht
930 Lpo 13 50 učimo albanski
931 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
932 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
933 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
934 Maja 13 51 mësojmë serbisht
935 Kata 13 51 učimo albanski
936 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
937 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
938 nnn 13 53 mësojmë serbisht
939 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
940 lik 13 53 mësojmë serbisht
941 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
942 Maja 13 54 učimo albanski
943 Maja 13 54 učimo albanski
944 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
945 yllka 13 54 mësojmë serbisht
946 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
947 Lui 13 55 učimo albanski
948 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
949 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
950 aaa 13 55 mësojmë serbisht
951 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
952 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
953 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
954 jzkzm 13 56 učimo albanski
955 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
956 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
957 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
958 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
959 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
960 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
961 diar 13 57 mësojmë serbisht
962 Baki 13 57 mësojmë serbisht
963 Das 13 57 učimo albanski
964 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
965 Abc 13 57 mësojmë serbisht
966 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
967 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
968 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
969 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
970 omer 13 58 učimo albanski
971 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
972 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
973 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
974 omer 13 58 učimo albanski
975 Jakub 13 58 učimo albanski
976 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
977 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
978 Marija 13 58 učimo albanski
979 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
980 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
981 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
982 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
983 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
984 Ena 13 59 učimo albanski
985 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
986 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
987 Baki 13 59 mësojmë serbisht
988 Mila 13 59 učimo albanski
989 Marija 13 59 učimo albanski
990 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
991 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
992 ffff 13 59 mësojmë serbisht
993 mbret 13 59 mësojmë serbisht
994 Baki 13 59 mësojmë serbisht
995 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
996 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
997 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
998 Zas 13 60 mësojmë serbisht
999 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1000 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1001 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1002 Pot 13 60 učimo albanski
1003 Marija 13 60 učimo albanski
1004 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1005 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1006 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1007 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1008 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1009 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1010 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1011 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1012 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1013 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1014 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1015 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1016 Marija 13 61 učimo albanski
1017 Marija 13 61 učimo albanski
1018 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1019 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1020 Maja 13 61 učimo albanski
1021 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1022 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1023 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1024 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1025 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1026 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1027 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1028 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1029 Soup 13 62 učimo albanski
1030 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1031 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1032 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1033 Guli 13 62 učimo albanski
1034 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1035 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1036 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1037 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1038 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1039 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1040 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1041 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1042 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1043 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1044 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1045 nuki 13 63 učimo albanski
1046 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1047 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1048 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1049 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1050 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1051 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1052 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1053 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1054 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1055 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1056 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1057 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1058 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1059 Marija 13 63 učimo albanski
1060 nuki 13 63 učimo albanski
1061 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1062 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1063 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1064 Uzt 13 63 učimo albanski
1065 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1066 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1067 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1068 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1069 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1070 nuki 13 64 učimo albanski
1071 marija 13 64 učimo albanski
1072 Marija 13 64 učimo albanski
1073 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1074 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1075 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1076 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1077 Marija 13 64 učimo albanski
1078 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1079 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1080 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1081 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1082 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1083 nuki 13 64 učimo albanski
1084 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1085 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1086 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1087 Popo 13 65 učimo albanski
1088 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1089 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1090 Dua 13 65 učimo albanski
1091 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1092 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1093 nuki 13 65 učimo albanski
1094 Maja 13 65 učimo albanski
1095 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1096 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1097 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1098 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1099 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1100 Maja 13 65 učimo albanski
1101 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1102 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1103 nuki 13 65 učimo albanski
1104 Dua 13 65 učimo albanski
1105 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1106 nuridin 13 65 učimo albanski
1107 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1108 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1109 nuridin 13 65 učimo albanski
1110 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1111 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1112 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1113 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1114 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1115 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1116 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1117 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1118 cari 13 66 mësojmë serbisht
1119 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1120 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1121 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1122 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1123 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1124 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1125 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1126 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1127 Ena 13 66 učimo albanski
1128 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1129 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1130 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1131 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1132 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1133 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1134 nuki 13 67 učimo albanski
1135 marija 13 67 učimo albanski
1136 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1137 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1138 nuki 13 67 učimo albanski
1139 Plo 13 67 učimo albanski
1140 Marija 13 67 učimo albanski
1141 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1142 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1143 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1144 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1145 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1146 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1147 Mila 13 68 učimo albanski
1148 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1149 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1150 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1151 Dua 13 68 učimo albanski
1152 Marija 13 68 učimo albanski
1153 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1154 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1155 Maja 13 68 učimo albanski
1156 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1157 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1158 nuki 13 68 učimo albanski
1159 nuki 13 68 učimo albanski
1160 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1161 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1162 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1163 arta 13 68 mësojmë serbisht
1164 Tup 13 68 učimo albanski
1165 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1166 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1167 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1168 nuki 13 68 učimo albanski
1169 ksms 13 68 učimo albanski
1170 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1171 nuki 13 68 učimo albanski
1172 nuki 13 68 učimo albanski
1173 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1174 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1175 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1176 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1177 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1178 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1179 faton 13 69 mësojmë serbisht
1180 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1181 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1182 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1183 Dua 13 69 učimo albanski
1184 debeo 13 69 učimo albanski
1185 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1186 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1187 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1188 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1189 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1190 Dea 13 69 učimo albanski
1191 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1192 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1193 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1194 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1195 nuki 13 70 učimo albanski
1196 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1197 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1198 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1199 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1200 Kkkk 13 70 učimo albanski
1201 nuki 13 70 učimo albanski
1202 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1203 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1204 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1205 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1206 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1207 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1208 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1209 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1210 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1211 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1212 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1213 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1214 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1215 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1216 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1217 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1218 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1219 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1220 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1221 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1222 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1223 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1224 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1225 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1226 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1227 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1228 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1229 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1230 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1231 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1232 Opela 13 72 učimo albanski
1233 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1234 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1235 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1236 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1237 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1238 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1239 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1240 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1241 Neda 13 72 učimo albanski
1242 Dua 13 72 učimo albanski
1243 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1244 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1245 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1246 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1247 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1248 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1249 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1250 nuki 13 72 učimo albanski
1251 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1252 Marija 13 72 učimo albanski
1253 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1254 nuridin 13 72 učimo albanski
1255 nuki 13 72 učimo albanski
1256 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1257 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1258 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1259 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1260 Mila 13 72 učimo albanski
1261 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1262 nuki 13 73 učimo albanski
1263 Dea 13 73 učimo albanski
1264 Marija 13 73 učimo albanski
1265 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1266 nuki 13 73 učimo albanski
1267 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1268 Pok 13 73 učimo albanski
1269 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1270 asded 13 73 mësojmë serbisht
1271 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1272 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1273 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1274 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1275 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1276 nuki 13 73 učimo albanski
1277 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1278 Dea 13 73 učimo albanski
1279 nuki 13 73 učimo albanski
1280 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1281 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1282 nuki 13 73 učimo albanski
1283 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1284 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1285 nuki 13 73 učimo albanski
1286 nuki 13 73 učimo albanski
1287 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1288 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1289 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1290 nuki 13 73 učimo albanski
1291 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1292 nuki 13 73 učimo albanski
1293 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1294 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1295 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1296 nuki 13 73 učimo albanski
1297 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1298 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1299 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1300 nuki 13 73 učimo albanski
1301 Melida 13 74 učimo albanski
1302 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1303 Dea 13 74 učimo albanski
1304 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1305 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1306 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1307 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1308 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1309 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1310 Lupa 13 74 učimo albanski
1311 niti 13 74 mësojmë serbisht
1312 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1313 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1314 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1315 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1316 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1317 sada 13 74 mësojmë serbisht
1318 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1319 lira 13 75 mësojmë serbisht
1320 nuki 13 75 učimo albanski
1321 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1322 nuki 13 75 učimo albanski
1323 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1324 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1325 nuki 13 75 učimo albanski
1326 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1327 omer 13 75 učimo albanski
1328 nuki 13 75 učimo albanski
1329 nuki 13 75 učimo albanski
1330 oki 13 75 mësojmë serbisht
1331 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1332 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1333 ads 13 75 mësojmë serbisht
1334 saq 13 75 mësojmë serbisht
1335 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1336 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1337 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1338 Dua 13 75 učimo albanski
1339 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1340 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1341 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1342 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1343 nuki 13 75 učimo albanski
1344 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1345 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1346 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1347 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1348 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1349 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1350 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1351 nuki 13 75 učimo albanski
1352 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1353 nuki 13 75 učimo albanski
1354 nuki 13 75 učimo albanski
1355 nuki 13 75 učimo albanski
1356 nuki 13 76 učimo albanski
1357 sada 13 76 mësojmë serbisht
1358 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1359 nuki 13 76 učimo albanski
1360 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1361 nuki 13 76 učimo albanski
1362 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1363 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1364 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1365 sed 13 76 mësojmë serbisht
1366 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1367 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1368 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1369 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1370 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1371 nuki 13 76 učimo albanski
1372 omer 13 76 učimo albanski
1373 omer 13 76 učimo albanski
1374 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1375 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1376 nuki 13 76 učimo albanski
1377 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1378 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1379 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1380 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1381 nuridin 13 77 učimo albanski
1382 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1383 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1384 nuki 13 77 učimo albanski
1385 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1386 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1387 Dua 13 77 učimo albanski
1388 lala 13 77 mësojmë serbisht
1389 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1390 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1391 nuki 13 77 učimo albanski
1392 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1393 nuki 13 77 učimo albanski
1394 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1395 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1396 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1397 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1398 lala 13 77 mësojmë serbisht
1399 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1400 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1401 nuki 13 77 učimo albanski
1402 nuridin 13 77 učimo albanski
1403 omer 13 77 učimo albanski
1404 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1405 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1406 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1407 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1408 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1409 arta 13 77 mësojmë serbisht
1410 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1411 omer 13 77 učimo albanski
1412 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1413 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1414 nuki 13 77 učimo albanski
1415 nuki 13 77 učimo albanski
1416 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1417 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1418 niti 13 78 mësojmë serbisht
1419 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1420 nuki 13 78 učimo albanski
1421 Ena 13 78 učimo albanski
1422 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1423 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1424 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1425 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1426 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1427 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1428 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1429 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1430 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1431 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1432 nuki 13 78 učimo albanski
1433 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1434 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1435 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1436 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1437 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1438 nuki 13 78 učimo albanski
1439 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1440 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1441 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1442 nuki 13 78 učimo albanski
1443 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1444 Maja 13 79 učimo albanski
1445 DES 13 79 mësojmë serbisht
1446 nuki 13 79 učimo albanski
1447 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1448 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1449 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1450 nuki 13 79 učimo albanski
1451 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1452 nuki 13 79 učimo albanski
1453 nuki 13 79 učimo albanski
1454 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1455 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1456 nuki 13 79 učimo albanski
1457 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1458 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1459 nuki 13 79 učimo albanski
1460 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1461 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1462 nuki 13 79 učimo albanski
1463 nuki 13 79 učimo albanski
1464 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1465 nuki 13 79 učimo albanski
1466 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1467 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1468 Dua 13 79 učimo albanski
1469 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1470 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1471 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1472 nuki 13 79 učimo albanski
1473 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1474 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1475 Melida 13 80 učimo albanski
1476 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1477 nuki 13 80 učimo albanski
1478 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1479 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1480 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1481 SED 13 80 mësojmë serbisht
1482 sada 13 80 mësojmë serbisht
1483 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1484 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1485 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1486 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1487 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1488 Dua 13 80 učimo albanski
1489 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1490 Dea 13 80 učimo albanski
1491 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1492 nuki 13 80 učimo albanski
1493 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1494 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1495 sads 13 81 mësojmë serbisht
1496 nuki 13 81 učimo albanski
1497 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1498 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1499 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1500 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1501 final 13 81 mësojmë serbisht
1502 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1503 omer 13 81 učimo albanski
1504 nuki 13 81 učimo albanski
1505 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1506 omer 13 81 učimo albanski
1507 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1508 nuki 13 81 učimo albanski
1509 nuki 13 81 učimo albanski
1510 omer 13 81 učimo albanski
1511 anela 13 81 učimo albanski
1512 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1513 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1514 7777 13 81 mësojmë serbisht
1515 nuki 13 81 učimo albanski
1516 omer 13 81 učimo albanski
1517 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1518 lala 13 81 mësojmë serbisht
1519 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1520 nuki 13 81 učimo albanski
1521 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1522 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1523 Melida 13 81 učimo albanski
1524 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1525 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1526 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1527 arta 13 82 mësojmë serbisht
1528 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1529 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1530 nuki 13 82 učimo albanski
1531 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1532 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1533 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1534 lule 13 82 mësojmë serbisht
1535 nuki 13 82 učimo albanski
1536 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1537 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1538 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1539 arta 13 82 učimo albanski
1540 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1541 nuki 13 82 učimo albanski
1542 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1543 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1544 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1545 nuki 13 82 učimo albanski
1546 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1547 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1548 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1549 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1550 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1551 Melida 13 83 učimo albanski
1552 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1553 lia 13 83 mësojmë serbisht
1554 nuki 13 83 učimo albanski
1555 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1556 nuki 13 83 učimo albanski
1557 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1558 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1559 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1560 Lena 13 83 učimo albanski
1561 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1562 nuki 13 83 učimo albanski
1563 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1564 sew 13 83 mësojmë serbisht
1565 nuki 13 83 učimo albanski
1566 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1567 Dina 13 83 učimo albanski
1568 swe 13 83 mësojmë serbisht
1569 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1570 nuki 13 84 učimo albanski
1571 Melida 13 84 učimo albanski
1572 omer 13 84 učimo albanski
1573 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1574 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1575 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1576 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1577 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1578 nuki 13 84 učimo albanski
1579 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1580 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1581 Dua 13 84 učimo albanski
1582 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1583 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1584 omer 13 84 učimo albanski
1585 omer 13 84 učimo albanski
1586 omer 13 84 učimo albanski
1587 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1588 omer 13 84 učimo albanski
1589 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1590 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1591 omer 13 84 učimo albanski
1592 arta 13 84 mësojmë serbisht
1593 omer 13 85 učimo albanski
1594 nuridin 13 85 učimo albanski
1595 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1596 omer 13 85 učimo albanski
1597 nuki 13 85 učimo albanski
1598 Ena 13 85 učimo albanski
1599 nuki 13 85 učimo albanski
1600 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1601 SED 13 85 mësojmë serbisht
1602 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1603 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1604 marija 13 85 učimo albanski
1605 omer 13 85 učimo albanski
1606 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1607 Dua 13 85 učimo albanski
1608 akur 13 85 mësojmë serbisht
1609 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1610 Dua 13 85 učimo albanski
1611 Dua 13 85 učimo albanski
1612 Jkk 13 85 učimo albanski
1613 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1614 omer 13 85 učimo albanski
1615 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1616 nuridin 13 85 učimo albanski
1617 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1618 sksksk 13 86 učimo albanski
1619 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1620 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1621 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1622 nuki 13 86 učimo albanski
1623 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1624 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1625 nuki 13 86 učimo albanski
1626 majda 13 86 mësojmë serbisht
1627 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1628 lia 13 86 mësojmë serbisht
1629 majda 13 86 mësojmë serbisht
1630 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1631 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1632 plazma keks 13 86 učimo albanski
1633 nuki 13 87 učimo albanski
1634 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1635 sed 13 87 mësojmë serbisht
1636 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1637 omer 13 87 učimo albanski
1638 nuki 13 87 učimo albanski
1639 nuki 13 87 učimo albanski
1640 nuki 13 87 učimo albanski
1641 nuridin 13 87 učimo albanski
1642 nuridin 13 87 učimo albanski
1643 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1644 omer 13 87 učimo albanski
1645 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1646 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1647 nuki 13 87 učimo albanski
1648 nuki 13 87 učimo albanski
1649 Lena 13 87 učimo albanski
1650 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1651 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1652 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1653 Dua 13 87 učimo albanski
1654 SED 13 87 mësojmë serbisht
1655 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1656 nuki 13 87 učimo albanski
1657 marija 13 87 učimo albanski
1658 nuki 13 87 učimo albanski
1659 awe 13 87 mësojmë serbisht
1660 Ena 13 87 učimo albanski
1661 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1662 omer 13 88 učimo albanski
1663 Melida 13 88 učimo albanski
1664 omer 13 88 učimo albanski
1665 liu 13 88 učimo albanski
1666 omer 13 88 učimo albanski
1667 nuki 13 88 učimo albanski
1668 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1669 nuki 13 88 učimo albanski
1670 omer 13 88 učimo albanski
1671 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1672 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1673 omer 13 88 učimo albanski
1674 omer 13 88 učimo albanski
1675 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1676 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1677 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1678 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1679 nuki 13 89 učimo albanski
1680 nuki 13 89 učimo albanski
1681 nuki 13 89 učimo albanski
1682 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1683 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1684 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1685 Anja 13 89 učimo albanski
1686 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1687 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1688 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1689 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1690 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1691 sed 13 89 mësojmë serbisht
1692 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1693 nuki 13 89 učimo albanski
1694 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1695 nuki 13 89 učimo albanski
1696 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1697 nuki 13 89 učimo albanski
1698 Melida 13 89 učimo albanski
1699 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1700 nuki 13 89 učimo albanski
1701 sed 13 89 mësojmë serbisht
1702 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1703 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1704 nuki 13 89 učimo albanski
1705 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1706 omer 13 90 učimo albanski
1707 nuki 13 90 učimo albanski
1708 Melida 13 90 učimo albanski
1709 Sada 13 90 mësojmë serbisht
1710 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1711 nuki 13 90 učimo albanski
1712 nuki 13 90 učimo albanski
1713 Dea 13 90 učimo albanski
1714 Pet 13 90 mësojmë serbisht
1715 nuki 13 90 učimo albanski
1716 575 13 90 mësojmë serbisht
1717 miki 13 90 mësojmë serbisht
1718 faton 13 90 mësojmë serbisht
1719 omer 13 90 učimo albanski
1720 Besa 13 90 mësojmë serbisht
1721 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1722 DER 13 90 mësojmë serbisht
1723 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
1724 Rona 13 90 mësojmë serbisht
1725 Dua 13 90 učimo albanski
1726 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
1727 une 13 91 mësojmë serbisht
1728 grindr 13 91 mësojmë serbisht
1729 arta 13 91 mësojmë serbisht
1730 sada 13 91 mësojmë serbisht
1731 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1732 nuki 13 91 učimo albanski
1733 nuki 13 91 učimo albanski
1734 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1735 lia 13 91 mësojmë serbisht
1736 keka 13 92 mësojmë serbisht
1737 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
1738 0202 13 92 mësojmë serbisht
1739 nuridin 13 92 učimo albanski
1740 ers 13 92 mësojmë serbisht
1741 nuridin 13 92 učimo albanski
1742 ane 13 93 učimo albanski
1743 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1744 wsq 13 93 mësojmë serbisht
1745 wer 13 93 učimo albanski
1746 lia 13 94 mësojmë serbisht
1747 nuki 13 94 učimo albanski
1748 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1749 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1750 nuridin 13 94 učimo albanski
1751 nuridin 13 94 učimo albanski
1752 sed 13 94 mësojmë serbisht
1753 tahir 13 94 mësojmë serbisht
1754 nuki 13 94 učimo albanski
1755 nuki 13 94 učimo albanski
1756 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1757 sed 13 94 mësojmë serbisht
1758 nuki 13 94 učimo albanski
1759 marija 13 94 učimo albanski
1760 awe 13 95 mësojmë serbisht
1761 sew 13 95 mësojmë serbisht
1762 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
1763 wes 13 96 mësojmë serbisht
1764 alala 13 96 učimo albanski
1765 sed 13 96 mësojmë serbisht
1766 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
1767 omer 13 97 učimo albanski
1768 arta 13 97 mësojmë serbisht
1769 nurce 13 97 učimo albanski
1770 omer 13 97 učimo albanski
1771 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1772 nurce 13 97 učimo albanski
1773 nuki 13 97 učimo albanski
1774 der 13 97 mësojmë serbisht
1775 nuki 13 97 učimo albanski
1776 sada 13 97 mësojmë serbisht
1777 nuki 13 98 učimo albanski
1778 nuki 13 98 učimo albanski
1779 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
1780 nuki 13 98 učimo albanski
1781 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1782 nuki 13 98 učimo albanski
1783 arta 13 98 mësojmë serbisht
1784 fds 13 98 mësojmë serbisht
1785 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1786 hre 13 99 učimo albanski
1787 srw 13 99 mësojmë serbisht
1788 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1789 liu 13 99 mësojmë serbisht
1790 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1791 nuki 13 100 učimo albanski
1792 nuki 13 100 učimo albanski
1793 dea 13 100 mësojmë serbisht
1794 sew 13 100 mësojmë serbisht
1795 lia 13 100 mësojmë serbisht
1796 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1797 lia 13 101 mësojmë serbisht
1798 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1799 mmm 13 102 mësojmë serbisht
1800 omer 13 102 učimo albanski
1801 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1802 omer 13 102 učimo albanski
1803 anela 13 102 učimo albanski
1804 lia 13 102 mësojmë serbisht
1805 lia 13 102 mësojmë serbisht
1806 Krešo 13 102 učimo albanski
1807 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1808 sem 13 102 mësojmë serbisht
1809 nuki 13 103 učimo albanski
1810 nuki 13 103 učimo albanski
1811 anela 13 103 učimo albanski
1812 der 13 103 mësojmë serbisht
1813 der 13 103 mësojmë serbisht
1814 Mik 13 104 učimo albanski
1815 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1816 luka 13 105 učimo albanski
1817 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1818 lia 13 105 mësojmë serbisht
1819 liu 13 105 mësojmë serbisht
1820 333 13 105 mësojmë serbisht
1821 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1822 vanja 13 106 učimo albanski
1823 ssss 13 106 mësojmë serbisht
1824 lia 13 106 mësojmë serbisht
1825 lala 13 106 učimo albanski
1826 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1827 sew 13 107 mësojmë serbisht
1828 isuf 13 107 učimo albanski
1829 mila 13 107 učimo albanski
1830 lio 13 107 mësojmë serbisht
1831 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1832 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
1833 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1834 33... 13 110 mësojmë serbisht
1835 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1836 erd 13 112 mësojmë serbisht
1837 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1838 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1839 mmm 13 114 mësojmë serbisht
1840 lia 13 115 mësojmë serbisht
1841 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
1842 qaw 13 116 mësojmë serbisht
1843 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
1844 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1845 nnn 13 120 mësojmë serbisht
1846 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
1847 emina 13 120 mësojmë serbisht
1848 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1849 arta 13 120 mësojmë serbisht
1850 Sicko 13 120 učimo albanski
1851 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1852 nnn 12 39 mësojmë serbisht
1853 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1854 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1855 Porter 12 53 učimo albanski
1856 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1857 Neda 12 53 učimo albanski
1858 Miki 12 53 učimo albanski
1859 Uru 12 54 mësojmë serbisht
1860 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1861 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1862 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
1863 Miki 12 55 učimo albanski
1864 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1865 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1866 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
1867 nuki 12 56 učimo albanski
1868 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
1869 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
1870 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
1871 nuki 12 56 učimo albanski
1872 Bajrami 12 57 učimo albanski
1873 viki 12 57 učimo albanski
1874 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
1875 Miki 12 57 učimo albanski
1876 Dua 12 58 učimo albanski
1877 Neda 12 58 učimo albanski
1878 Pos 12 58 učimo albanski
1879 Maja 12 58 učimo albanski
1880 Lpo 12 58 učimo albanski
1881 Miki 12 58 učimo albanski
1882 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
1883 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
1884 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1885 GenciMan 12 58 učimo albanski
1886 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1887 nuki 12 59 učimo albanski
1888 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
1889 Maja 12 59 učimo albanski
1890 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
1891 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
1892 nuki 12 59 učimo albanski
1893 nuki 12 59 učimo albanski
1894 nuki 12 59 učimo albanski
1895 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1896 kralj 12 60 mësojmë serbisht
1897 nuki 12 60 učimo albanski
1898 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1899 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
1900 nuki 12 60 učimo albanski
1901 Maja 12 60 učimo albanski
1902 Marija 12 60 učimo albanski
1903 filip dimic 12 60 učimo albanski
1904 Lap 12 60 učimo albanski
1905 nuki 12 60 učimo albanski
1906 nuki 12 60 učimo albanski
1907 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1908 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1909 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
1910 Kun 12 61 mësojmë serbisht
1911 Marija 12 61 učimo albanski
1912 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1913 Linda 12 61 mësojmë serbisht
1914 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1915 Iei 12 61 mësojmë serbisht
1916 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
1917 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1918 nuridin 12 61 učimo albanski
1919 nuridin 12 61 učimo albanski
1920 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
1921 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
1922 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1923 Hhhh 12 62 učimo albanski
1924 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1925 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1926 Marija 12 62 učimo albanski
1927 Dua 12 62 učimo albanski
1928 Plut 12 62 učimo albanski
1929 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
1930 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
1931 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1932 Lua 12 62 učimo albanski
1933 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1934 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1935 IOM 12 62 mësojmë serbisht
1936 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1937 memo 12 62 učimo albanski
1938 Maja 12 62 učimo albanski
1939 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
1940 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1941 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
1942 Neda 12 63 učimo albanski
1943 Uru 12 63 mësojmë serbisht
1944 Maria 12 63 učimo albanski
1945 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1946 Jja 12 63 mësojmë serbisht
1947 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1948 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
1949 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
1950 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1951 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1952 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1953 Maja 12 63 učimo albanski
1954 Maja 12 63 učimo albanski
1955 Dea 12 63 učimo albanski
1956 Maja 12 63 učimo albanski
1957 asdad 12 64 mësojmë serbisht
1958 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1959 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1960 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1961 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1962 Marija 12 64 učimo albanski
1963 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1964 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1965 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1966 mila 12 64 učimo albanski
1967 Linda 12 64 mësojmë serbisht
1968 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
1969 Maja 12 64 učimo albanski
1970 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
1971 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
1972 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
1973 Marija 12 64 učimo albanski
1974 Abc 12 64 mësojmë serbisht
1975 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
1976 mila 12 65 učimo albanski
1977 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
1978 Maja 12 65 učimo albanski
1979 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
1980 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
1981 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1982 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
1983 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
1984 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1985 Marija 12 65 učimo albanski
1986 Marija 12 65 učimo albanski
1987 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1988 Maja 12 65 učimo albanski
1989 Anc 12 65 mësojmë serbisht
1990 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
1991 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1992 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1993 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1994 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1995 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
1996 Maja 12 65 učimo albanski
1997 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1998 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1999 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2000 Maja 12 66 učimo albanski
2001 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2002 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2003 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2004 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2005 nuki 12 66 učimo albanski
2006 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2007 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2008 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2009 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2010 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2011 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2012 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2013 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2014 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2015 mila 12 66 učimo albanski
2016 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2017 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2018 Maja 12 66 učimo albanski
2019 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2020 sada 12 67 mësojmë serbisht
2021 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2022 nuki 12 67 učimo albanski
2023 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2024 Marija 12 67 učimo albanski
2025 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2026 Maja 12 67 učimo albanski
2027 Maja 12 67 učimo albanski
2028 Maja 12 67 učimo albanski
2029 Posta 12 67 učimo albanski
2030 Pol 12 67 učimo albanski
2031 Asyy 12 67 učimo albanski
2032 nuki 12 67 učimo albanski
2033 Marija 12 67 učimo albanski
2034 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2035 nuki 12 67 učimo albanski
2036 Uko 12 67 učimo albanski
2037 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2038 nuki 12 67 učimo albanski
2039 nuki 12 68 učimo albanski
2040 omer 12 68 učimo albanski
2041 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2042 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2043 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2044 Area 12 68 učimo albanski
2045 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2046 gguu 12 68 učimo albanski
2047 omer 12 68 učimo albanski
2048 nuki 12 68 učimo albanski
2049 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2050 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2051 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2052 Ata 12 68 učimo albanski
2053 Marija 12 68 učimo albanski
2054 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2055 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2056 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2057 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2058 mila 12 68 učimo albanski
2059 Marija 12 68 učimo albanski
2060 Plkj 12 68 učimo albanski
2061 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2062 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2063 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2064 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2065 Maja 12 68 učimo albanski
2066 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2067 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2068 Marija 12 68 učimo albanski
2069 faton 12 69 mësojmë serbisht
2070 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2071 nuki 12 69 učimo albanski
2072 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2073 nuki 12 69 učimo albanski
2074 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2075 nuki 12 69 učimo albanski
2076 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2077 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2078 Maja 12 69 učimo albanski
2079 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2080 nuki 12 69 učimo albanski
2081 nuki 12 69 učimo albanski
2082 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2083 nuki 12 69 učimo albanski
2084 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2085 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2086 Kristina 12 69 učimo albanski
2087 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2088 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2089 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2090 Marija 12 70 učimo albanski
2091 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2092 wrwrw 12 70 učimo albanski
2093 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2094 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2095 Maja 12 70 učimo albanski
2096 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2097 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2098 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2099 nuki 12 71 učimo albanski
2100 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2101 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2102 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2103 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2104 mila 12 71 učimo albanski
2105 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2106 nuridin 12 71 učimo albanski
2107 riti 12 71 mësojmë serbisht
2108 arta 12 71 mësojmë serbisht
2109 Ena 12 71 učimo albanski
2110 Yaser 12 71 učimo albanski
2111 Marija 12 71 učimo albanski
2112 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2113 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2114 Dea 12 71 učimo albanski
2115 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2116 nuki 12 71 učimo albanski
2117 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2118 Marija 12 71 učimo albanski
2119 nuki 12 71 učimo albanski
2120 scs 12 71 mësojmë serbisht
2121 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2122 nuki 12 71 učimo albanski
2123 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2124 nuki 12 71 učimo albanski
2125 nuki 12 71 učimo albanski
2126 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2127 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2128 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2129 nuridin 12 71 učimo albanski
2130 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2131 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2132 Kingu 12 71 učimo albanski
2133 nuridin 12 72 učimo albanski
2134 nuridin 12 72 učimo albanski
2135 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2136 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2137 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2138 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2139 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2140 rrttt 12 72 učimo albanski
2141 nuki 12 72 učimo albanski
2142 Asad 12 72 učimo albanski
2143 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2144 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2145 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2146 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2147 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2148 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2149 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2150 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2151 Meka 12 72 učimo albanski
2152 nuki 12 72 učimo albanski
2153 Maja 12 72 učimo albanski
2154 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2155 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2156 Dye 12 72 učimo albanski
2157 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2158 nuki 12 72 učimo albanski
2159 nuki 12 72 učimo albanski
2160 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2161 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2162 Maja 12 73 učimo albanski
2163 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2164 luka 12 73 mësojmë serbisht
2165 nuki 12 73 učimo albanski
2166 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2167 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2168 Marija 12 73 učimo albanski
2169 Selma 12 73 učimo albanski
2170 Pol 12 73 učimo albanski
2171 nuki 12 73 učimo albanski
2172 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2173 nuridin 12 73 učimo albanski
2174 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2175 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2176 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2177 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2178 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2179 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2180 arta 12 73 mësojmë serbisht
2181 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2182 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2183 omer 12 74 učimo albanski
2184 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2185 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2186 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2187 nuki 12 74 učimo albanski
2188 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2189 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2190 omer 12 74 učimo albanski
2191 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2192 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2193 pop 12 74 mësojmë serbisht
2194 Ena 12 74 učimo albanski
2195 Dua 12 74 učimo albanski
2196 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2197 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2198 nuki 12 74 učimo albanski
2199 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2200 Adas 12 74 učimo albanski
2201 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2202 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2203 Edin 12 74 učimo albanski
2204 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2205 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2206 Dua 12 74 učimo albanski
2207 Dua 12 75 učimo albanski
2208 Dua 12 75 učimo albanski
2209 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2210 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2211 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2212 nuki 12 75 učimo albanski
2213 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2214 omer 12 75 učimo albanski
2215 nuki 12 75 učimo albanski
2216 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2217 nuki 12 75 učimo albanski
2218 Dua 12 75 učimo albanski
2219 anela 12 75 učimo albanski
2220 nuki 12 75 učimo albanski
2221 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2222 omer 12 75 učimo albanski
2223 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2224 nuki 12 75 učimo albanski
2225 nuki 12 75 učimo albanski
2226 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2227 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2228 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2229 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2230 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2231 Gaz 12 75 učimo albanski
2232 aca 12 75 učimo albanski
2233 sss 12 75 mësojmë serbisht
2234 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2235 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2236 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2237 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2238 Melida 12 76 učimo albanski
2239 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2240 lala 12 76 mësojmë serbisht
2241 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2242 nuki 12 76 učimo albanski
2243 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2244 Dasani 12 76 učimo albanski
2245 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2246 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2247 nuki 12 76 učimo albanski
2248 Suada 12 76 učimo albanski
2249 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2250 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2251 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2252 nuki 12 77 učimo albanski
2253 Maja 12 77 učimo albanski
2254 nuki 12 77 učimo albanski
2255 nuki 12 77 učimo albanski
2256 omer 12 77 učimo albanski
2257 nuki 12 77 učimo albanski
2258 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2259 Kika 12 77 učimo albanski
2260 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2261 Miki 12 77 učimo albanski
2262 545154 12 77 mësojmë serbisht
2263 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2264 nuki 12 77 učimo albanski
2265 faton 12 77 mësojmë serbisht
2266 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2267 nuki 12 77 učimo albanski
2268 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2269 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2270 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2271 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2272 nuki 12 77 učimo albanski
2273 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2274 nuki 12 77 učimo albanski
2275 nuki 12 77 učimo albanski
2276 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2277 nuki 12 77 učimo albanski
2278 nuki 12 77 učimo albanski
2279 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2280 nuki 12 77 učimo albanski
2281 Dua 12 77 učimo albanski
2282 nuki 12 77 učimo albanski
2283 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2284 nuki 12 77 učimo albanski
2285 Dua 12 77 učimo albanski
2286 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2287 omer 12 77 učimo albanski
2288 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2289 Marija 12 77 učimo albanski
2290 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2291 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2292 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2293 nuki 12 78 učimo albanski
2294 Dua 12 78 učimo albanski
2295 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2296 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2297 nuridin 12 78 učimo albanski
2298 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2299 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2300 niti 12 78 mësojmë serbisht
2301 nuridin 12 78 učimo albanski
2302 Dua 12 78 učimo albanski
2303 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2304 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2305 Zulo 12 78 učimo albanski
2306 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2307 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2308 nuki 12 78 učimo albanski
2309 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2310 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2311 nuki 12 78 učimo albanski
2312 nuki 12 78 učimo albanski
2313 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2314 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2315 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2316 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2317 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2318 nuki 12 79 učimo albanski
2319 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2320 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2321 nuki 12 79 učimo albanski
2322 Dua 12 79 učimo albanski
2323 Dea 12 79 učimo albanski
2324 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2325 Maja 12 79 učimo albanski
2326 nuki 12 79 učimo albanski
2327 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2328 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2329 nuki 12 79 učimo albanski
2330 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2331 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2332 memo 12 79 učimo albanski
2333 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2334 Selma 12 79 učimo albanski
2335 dddeee 12 79 učimo albanski
2336 MARIJA 12 80 učimo albanski
2337 nuki 12 80 učimo albanski
2338 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2339 nuki 12 80 učimo albanski
2340 Dea 12 80 učimo albanski
2341 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2342 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2343 omer 12 80 učimo albanski
2344 nuki 12 80 učimo albanski
2345 omer 12 80 učimo albanski
2346 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2347 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2348 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2349 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2350 DER 12 80 mësojmë serbisht
2351 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2352 nuki 12 80 učimo albanski
2353 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2354 nuki 12 80 učimo albanski
2355 fffff 12 80 učimo albanski
2356 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2357 Suada 12 80 učimo albanski
2358 nuki 12 80 učimo albanski
2359 Hjj 12 81 učimo albanski
2360 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2361 nuki 12 81 učimo albanski
2362 Jasmina 12 81 učimo albanski
2363 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2364 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2365 nuki 12 81 učimo albanski
2366 nuki 12 81 učimo albanski
2367 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2368 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2369 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2370 nuridin 12 81 učimo albanski
2371 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2372 nuki 12 81 učimo albanski
2373 nuki 12 81 učimo albanski
2374 nuki 12 81 učimo albanski
2375 nuki 12 81 učimo albanski
2376 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2377 ffeer 12 81 učimo albanski
2378 nuki 12 81 učimo albanski
2379 Melida 12 81 učimo albanski
2380 nuki 12 81 učimo albanski
2381 nuki 12 81 učimo albanski
2382 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2383 nuridin 12 81 učimo albanski
2384 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2385 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2386 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2387 nuki 12 81 učimo albanski
2388 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2389 nuki 12 81 učimo albanski
2390 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2391 Dua 12 81 učimo albanski
2392 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2393 Lena 12 82 učimo albanski
2394 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2395 nuki 12 82 učimo albanski
2396 SED 12 82 mësojmë serbisht
2397 Marija 12 82 učimo albanski
2398 liu 12 82 mësojmë serbisht
2399 omer 12 82 učimo albanski
2400 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2401 Maja 12 82 učimo albanski
2402 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2403 Maja 12 82 učimo albanski
2404 nuki 12 82 učimo albanski
2405 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2406 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2407 sed 12 82 mësojmë serbisht
2408 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2409 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2410 Dea 12 82 učimo albanski
2411 omer 12 82 učimo albanski
2412 omer 12 82 učimo albanski
2413 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2414 nuki 12 82 učimo albanski
2415 nuki 12 82 učimo albanski
2416 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2417 Dua 12 82 učimo albanski
2418 omer 12 82 učimo albanski
2419 nuki 12 82 učimo albanski
2420 nuki 12 82 učimo albanski
2421 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2422 ldls 12 83 učimo albanski
2423 nuki 12 83 učimo albanski
2424 Melida 12 83 učimo albanski
2425 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2426 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2427 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2428 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2429 Melida 12 83 učimo albanski
2430 Dina 12 83 učimo albanski
2431 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2432 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2433 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2434 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2435 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2436 Dua 12 83 učimo albanski
2437 mila 12 83 učimo albanski
2438 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2439 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2440 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2441 omer 12 83 učimo albanski
2442 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2443 nuki 12 83 učimo albanski
2444 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2445 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2446 Lena 12 83 učimo albanski
2447 omer 12 83 učimo albanski
2448 daf 12 83 mësojmë serbisht
2449 lala 12 83 mësojmë serbisht
2450 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2451 omer 12 84 učimo albanski
2452 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2453 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2454 Melida 12 84 učimo albanski
2455 Melida 12 84 učimo albanski
2456 nuki 12 84 učimo albanski
2457 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2458 nuki 12 84 učimo albanski
2459 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2460 Dua 12 84 učimo albanski
2461 zds 12 84 mësojmë serbisht
2462 nuki 12 84 učimo albanski
2463 nuki 12 84 učimo albanski
2464 Dua 12 84 učimo albanski
2465 nurce 12 84 učimo albanski
2466 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2467 omer 12 84 učimo albanski
2468 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2469 Dua 12 84 učimo albanski
2470 nurce 12 84 učimo albanski
2471 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2472 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2473 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2474 Melida 12 84 učimo albanski
2475 Sara 12 85 učimo albanski
2476 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2477 Dua 12 85 učimo albanski
2478 nuridin 12 85 učimo albanski
2479 nuki 12 85 učimo albanski
2480 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2481 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2482 Trep 12 85 učimo albanski
2483 nuki 12 85 učimo albanski
2484 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2485 Melida 12 85 učimo albanski
2486 nuki 12 85 učimo albanski
2487 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2488 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2489 nuki 12 85 učimo albanski
2490 nuki 12 85 učimo albanski
2491 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2492 nuki 12 85 učimo albanski
2493 omer 12 85 učimo albanski
2494 nuki 12 85 učimo albanski
2495 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2496 nuki 12 85 učimo albanski
2497 Melida 12 85 učimo albanski
2498 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2499 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2500 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2501 anela 12 85 učimo albanski
2502 nuki 12 85 učimo albanski
2503 Melida 12 85 učimo albanski
2504 Melida 12 85 učimo albanski
2505 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2506 nuki 12 85 učimo albanski
2507 omer 12 85 učimo albanski
2508 Melida 12 85 učimo albanski
2509 Neeaa 12 86 učimo albanski
2510 Dua 12 86 učimo albanski
2511 omer 12 86 učimo albanski
2512 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2513 zaza 12 86 učimo albanski
2514 jakak 12 86 učimo albanski
2515 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2516 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2517 nuki 12 86 učimo albanski
2518 Melida 12 86 učimo albanski
2519 Rona 12 86 učimo albanski
2520 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2521 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2522 Melida 12 86 učimo albanski
2523 nuki 12 86 učimo albanski
2524 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2525 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2526 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2527 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2528 Ena 12 86 učimo albanski
2529 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2530 Melida 12 86 učimo albanski
2531 Dua 12 86 učimo albanski
2532 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2533 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2534 artan 12 86 mësojmë serbisht
2535 omer 12 86 učimo albanski
2536 nuki 12 86 učimo albanski
2537 nuki 12 86 učimo albanski
2538 Dua 12 87 učimo albanski
2539 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2540 DES 12 87 mësojmë serbisht
2541 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2542 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2543 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2544 nuki 12 87 učimo albanski
2545 Luna 12 87 učimo albanski
2546 Dua 12 87 učimo albanski
2547 aca 12 87 učimo albanski
2548 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2549 nuki 12 87 učimo albanski
2550 Dua 12 87 učimo albanski
2551 sis 12 87 mësojmë serbisht
2552 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2553 nuki 12 88 učimo albanski
2554 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2555 Dua 12 88 učimo albanski
2556 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2557 Fizi 12 88 učimo albanski
2558 DER 12 88 mësojmë serbisht
2559 Melida 12 88 učimo albanski
2560 sed 12 88 mësojmë serbisht
2561 Mila 12 88 učimo albanski
2562 nuki 12 88 učimo albanski
2563 Dua 12 88 učimo albanski
2564 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2565 nuki 12 88 učimo albanski
2566 Dua 12 88 učimo albanski
2567 Dea 12 88 učimo albanski
2568 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
2569 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2570 nuki 12 88 učimo albanski
2571 nuki 12 88 učimo albanski
2572 nuki 12 88 učimo albanski
2573 nuki 12 88 učimo albanski
2574 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2575 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2576 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2577 nuki 12 88 učimo albanski
2578 Dea 12 88 učimo albanski
2579 0202 12 89 učimo albanski
2580 Dina 12 89 učimo albanski
2581 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2582 nuki 12 89 učimo albanski
2583 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2584 DER 12 89 mësojmë serbisht
2585 Arta 12 89 učimo albanski
2586 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
2587 Dea 12 89 učimo albanski
2588 nuki 12 89 učimo albanski
2589 nuki 12 89 učimo albanski
2590 Melida 12 89 učimo albanski
2591 nuki 12 89 učimo albanski
2592 mila 12 89 učimo albanski
2593 Suada 12 89 učimo albanski
2594 nuki 12 89 učimo albanski
2595 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
2596 Suada 12 89 učimo albanski
2597 nuki 12 89 učimo albanski
2598 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2599 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2600 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2601 Aero 12 90 učimo albanski
2602 nuki 12 90 učimo albanski
2603 nuki 12 90 učimo albanski
2604 aaa 12 90 mësojmë serbisht
2605 Tuar 12 90 učimo albanski
2606 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2607 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
2608 anela 12 90 učimo albanski
2609 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2610 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
2611 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2612 561436 12 90 mësojmë serbisht
2613 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
2614 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
2615 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2616 popo 12 90 mësojmë serbisht
2617 nuki 12 90 učimo albanski
2618 voc 12 90 mësojmë serbisht
2619 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
2620 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2621 nuki 12 90 učimo albanski
2622 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2623 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
2624 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2625 DER 12 90 mësojmë serbisht
2626 MSN 12 90 mësojmë serbisht
2627 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
2628 ziko 12 90 mësojmë serbisht
2629 nuki 12 91 učimo albanski
2630 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
2631 Melida 12 91 učimo albanski
2632 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
2633 nuki 12 91 učimo albanski
2634 fer 12 91 mësojmë serbisht
2635 faton 12 91 mësojmë serbisht
2636 gff 12 91 mësojmë serbisht
2637 nuki 12 91 učimo albanski
2638 nuki 12 91 učimo albanski
2639 nuki 12 91 učimo albanski
2640 Msn 12 91 mësojmë serbisht
2641 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
2642 dea 12 91 mësojmë serbisht
2643 Arta 12 91 mësojmë serbisht
2644 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
2645 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2646 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
2647 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
2648 Niki 12 91 mësojmë serbisht
2649 GRE 12 91 mësojmë serbisht
2650 nuki 12 91 učimo albanski
2651 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2652 sada 12 91 mësojmë serbisht
2653 Ana 12 92 učimo albanski
2654 Saliha 12 92 učimo albanski
2655 nuki 12 92 učimo albanski
2656 Luna 12 92 učimo albanski
2657 MSN 12 92 mësojmë serbisht
2658 54545 12 92 mësojmë serbisht
2659 nuki 12 92 učimo albanski
2660 Dea 12 92 učimo albanski
2661 WES 12 92 mësojmë serbisht
2662 nuki 12 92 učimo albanski
2663 aaa 12 92 mësojmë serbisht
2664 nuki 12 92 učimo albanski
2665 DEA 12 92 mësojmë serbisht
2666 nuki 12 92 učimo albanski
2667 anwla 12 92 učimo albanski
2668 lia 12 92 mësojmë serbisht
2669 nuki 12 92 učimo albanski
2670 Linda 12 92 mësojmë serbisht
2671 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
2672 faton 12 93 mësojmë serbisht
2673 Niti 12 93 mësojmë serbisht
2674 sed 12 93 mësojmë serbisht
2675 lia 12 93 mësojmë serbisht
2676 SED 12 93 mësojmë serbisht
2677 Niki 12 93 mësojmë serbisht
2678 omer 12 93 učimo albanski
2679 omer 12 93 učimo albanski
2680 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2681 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
2682 mur 12 94 učimo albanski
2683 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
2684 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2685 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2686 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2687 Berna 12 94 mësojmë serbisht
2688 lia 12 94 mësojmë serbisht
2689 Dua 12 94 učimo albanski
2690 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2691 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2692 Besa 12 95 mësojmë serbisht
2693 kur 12 95 učimo albanski
2694 Linda 12 95 mësojmë serbisht
2695 MELIDA 12 95 učimo albanski
2696 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
2697 Dua 12 95 učimo albanski
2698 omer 12 95 učimo albanski
2699 swe 12 95 mësojmë serbisht
2700 omer 12 95 učimo albanski
2701 lia 12 95 mësojmë serbisht
2702 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
2703 lia 12 96 mësojmë serbisht
2704 marija 12 96 učimo albanski
2705 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2706 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2707 omer 12 96 učimo albanski
2708 arta 12 96 mësojmë serbisht
2709 omer 12 96 učimo albanski
2710 sisi 12 96 mësojmë serbisht
2711 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2712 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
2713 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
2714 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
2715 SWE 12 97 mësojmë serbisht
2716 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2717 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
2718 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
2719 omer 12 98 učimo albanski
2720 omer 12 98 učimo albanski
2721 arta 12 98 mësojmë serbisht
2722 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
2723 lia 12 98 mësojmë serbisht
2724 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
2725 Lena 12 98 učimo albanski
2726 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
2727 Ans 12 99 mësojmë serbisht
2728 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
2729 sed 12 99 mësojmë serbisht
2730 aaa 12 99 mësojmë serbisht
2731 omer 12 99 učimo albanski
2732 omer 12 99 učimo albanski
2733 Dzenan 12 99 učimo albanski
2734 res 12 99 mësojmë serbisht
2735 Baki 12 99 mësojmë serbisht
2736 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
2737 omer 12 100 učimo albanski
2738 nuridin 12 100 učimo albanski
2739 nuridin 12 100 učimo albanski
2740 omer 12 100 učimo albanski
2741 Linda 12 100 mësojmë serbisht
2742 omer 12 100 učimo albanski
2743 omer 12 100 učimo albanski
2744 MRD 12 100 mësojmë serbisht
2745 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
2746 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
2747 Niki 12 101 mësojmë serbisht
2748 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
2749 Melida 12 101 učimo albanski
2750 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2751 Alma 12 101 mësojmë serbisht
2752 nuki 12 101 učimo albanski
2753 nuki 12 101 učimo albanski
2754 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2755 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2756 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2757 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2758 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2759 waq 12 102 mësojmë serbisht
2760 Melida 12 102 učimo albanski
2761 AQE 12 102 mësojmë serbisht
2762 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
2763 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
2764 SARA 12 102 mësojmë serbisht
2765 KIM 12 103 mësojmë serbisht
2766 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2767 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
2768 nurce 12 103 učimo albanski
2769 omer 12 103 učimo albanski
2770 nurce 12 103 učimo albanski
2771 omer 12 103 učimo albanski
2772 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2773 loi 12 103 učimo albanski
2774 SUD 12 103 mësojmë serbisht
2775 omer 12 104 učimo albanski
2776 SEW 12 104 mësojmë serbisht
2777 omer 12 104 učimo albanski
2778 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
2779 inni 12 104 mësojmë serbisht
2780 arta 12 104 mësojmë serbisht
2781 EMINA 12 104 učimo albanski
2782 banja 12 104 učimo albanski
2783 marija 12 104 učimo albanski
2784 nuki 12 105 učimo albanski
2785 nuki 12 105 učimo albanski
2786 Alma 12 105 mësojmë serbisht
2787 Ana 12 105 učimo albanski
2788 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
2789 baki 12 105 mësojmë serbisht
2790 NED 12 105 mësojmë serbisht
2791 aaa 12 105 mësojmë serbisht
2792 gggg 12 105 mësojmë serbisht
2793 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
2794 ajl 12 106 mësojmë serbisht
2795 kum 12 106 mësojmë serbisht
2796 huhu 12 106 mësojmë serbisht
2797 artan 12 106 mësojmë serbisht
2798 Melida 12 106 učimo albanski
2799 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
2800 sed 12 107 mësojmë serbisht
2801 vanja 12 107 učimo albanski
2802 hhjjk 12 107 učimo albanski
2803 nuridin 12 107 učimo albanski
2804 Niki 12 107 mësojmë serbisht
2805 ymer 12 107 mësojmë serbisht
2806 nuridin 12 107 učimo albanski
2807 nuki 12 108 učimo albanski
2808 nuki 12 108 učimo albanski
2809 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
2810 Melida 12 108 učimo albanski
2811 anas 12 108 mësojmë serbisht
2812 JAS 12 108 mësojmë serbisht
2813 dre 12 109 mësojmë serbisht
2814 omer 12 109 učimo albanski
2815 set 12 109 mësojmë serbisht
2816 omer 12 109 učimo albanski
2817 lia 12 109 mësojmë serbisht
2818 ajl 12 109 mësojmë serbisht
2819 Yalo 12 109 učimo albanski
2820 Alma 12 109 učimo albanski
2821 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
2822 edina 12 111 učimo albanski
2823 sev 12 111 učimo albanski
2824 lia 12 111 mësojmë serbisht
2825 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
2826 luli 12 111 mësojmë serbisht
2827 sen 12 111 mësojmë serbisht
2828 artan 12 112 mësojmë serbisht
2829 selmaa 12 112 učimo albanski
2830 Liu 12 112 mësojmë serbisht
2831 sed 12 112 mësojmë serbisht
2832 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
2833 jul 12 113 mësojmë serbisht
2834 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
2835 res 12 113 mësojmë serbisht
2836 jer 12 114 mësojmë serbisht
2837 ane 12 115 učimo albanski
2838 sssss 12 115 mësojmë serbisht
2839 Naim 12 115 mësojmë serbisht
2840 lio 12 115 mësojmë serbisht
2841 egzona 12 116 mësojmë serbisht
2842 cccc 12 116 mësojmë serbisht
2843 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
2844 sada 12 117 mësojmë serbisht
2845 mmm 12 117 mësojmë serbisht
2846 arta 12 118 mësojmë serbisht
2847 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
2848 Maja 12 119 mësojmë serbisht
2849 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
2850 arta 12 120 mësojmë serbisht
2851 nesa 12 120 učimo albanski
2852 safija 12 120 učimo albanski
2853 ada 12 120 mësojmë serbisht
2854 arta 12 120 mësojmë serbisht
2855 kia 12 120 mësojmë serbisht
2856 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2857 arta 12 120 mësojmë serbisht
2858 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
2859 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
2860 mmm 12 120 mësojmë serbisht
2861 skek 12 120 mësojmë serbisht
2862 joni 12 120 mësojmë serbisht
2863 sheko 12 120 mësojmë serbisht
2864 asd 12 120 mësojmë serbisht
2865 lia 12 120 mësojmë serbisht
2866 egzona 12 120 mësojmë serbisht
2867 eee 12 120 mësojmë serbisht
2868 ssss 12 120 mësojmë serbisht
2869 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
2870 Milena 12 120 učimo albanski
2871 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
2872 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
2873 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2874 danilo 12 120 mësojmë serbisht
2875 ana 11 41 mësojmë serbisht
2876 uuuu 11 44 učimo albanski
2877 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
2878 Miki 11 49 učimo albanski
2879 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
2880 yllza 11 51 mësojmë serbisht
2881 Miki 11 51 učimo albanski
2882 8888 11 52 mësojmë serbisht
2883 kristina 11 52 učimo albanski
2884 aca 11 53 učimo albanski
2885 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
2886 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
2887 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
2888 444 11 54 mësojmë serbisht
2889 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
2890 888 11 56 mësojmë serbisht
2891 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2892 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2893 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
2894 hhh 11 58 mësojmë serbisht
2895 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2896 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2897 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2898 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
2899 Azte 11 58 učimo albanski
2900 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2901 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
2902 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
2903 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2904 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
2905 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2906 Asad 11 60 učimo albanski
2907 nuki 11 60 učimo albanski
2908 Maja 11 60 učimo albanski
2909 22555 11 60 mësojmë serbisht
2910 Njgugug 11 60 učimo albanski
2911 nuki 11 60 učimo albanski
2912 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2913 Abc 11 61 mësojmë serbisht
2914 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
2915 Maja 11 61 učimo albanski
2916 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2917 Plota 11 61 učimo albanski
2918 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2919 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
2920 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2921 nuki 11 62 učimo albanski
2922 nuki 11 62 učimo albanski
2923 Neda 11 62 učimo albanski
2924 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2925 Asd 11 62 mësojmë serbisht
2926 nuki 11 62 učimo albanski
2927 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2928 Marija 11 62 učimo albanski
2929 nuki 11 62 učimo albanski
2930 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2931 nuki 11 62 učimo albanski
2932 nuki 11 62 učimo albanski
2933 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2934 nuki 11 62 učimo albanski
2935 nuki 11 62 učimo albanski
2936 Marija 11 63 učimo albanski
2937 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2938 Neda 11 63 učimo albanski
2939 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2940 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2941 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
2942 Marija 11 63 učimo albanski
2943 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
2944 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2945 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2946 Maja 11 64 učimo albanski
2947 Marija 11 64 učimo albanski
2948 nuki 11 64 učimo albanski
2949 Linda 11 64 mësojmë serbisht
2950 Tarenta 11 64 učimo albanski
2951 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
2952 nuki 11 64 učimo albanski
2953 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
2954 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
2955 Marija 11 64 učimo albanski
2956 Maja 11 64 učimo albanski
2957 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
2958 Marija 11 65 učimo albanski
2959 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
2960 Marija 11 65 učimo albanski
2961 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2962 aaa 11 65 mësojmë serbisht
2963 King 11 65 mësojmë serbisht
2964 Blend 11 65 mësojmë serbisht
2965 Mui 11 65 učimo albanski
2966 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
2967 memo 11 65 učimo albanski
2968 Marija 11 65 učimo albanski
2969 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2970 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2971 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2972 Maja 11 66 učimo albanski
2973 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2974 Jio 11 66 učimo albanski
2975 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2976 Maja 11 66 učimo albanski
2977 Linda 11 66 mësojmë serbisht
2978 Marija 11 66 učimo albanski
2979 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
2980 Ton 11 66 učimo albanski
2981 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
2982 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2983 nuridin 11 66 učimo albanski
2984 nuridin 11 66 učimo albanski
2985 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2986 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
2987 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2988 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
2989 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
2990 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
2991 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
2992 ttt 11 67 mësojmë serbisht
2993 nuki 11 68 učimo albanski
2994 nuki 11 68 učimo albanski
2995 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2996 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2997 nuki 11 68 učimo albanski
2998 nuki 11 68 učimo albanski
2999 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3000 nuki 11 68 učimo albanski
3001 nuki 11 68 učimo albanski
3002 Posta 11 68 učimo albanski
3003 Neda 11 69 učimo albanski
3004 nuki 11 69 učimo albanski
3005 nuki 11 69 učimo albanski
3006 nuki 11 69 učimo albanski
3007 nuki 11 69 učimo albanski
3008 nuki 11 69 učimo albanski
3009 Marija 11 69 učimo albanski
3010 nuki 11 69 učimo albanski
3011 Maja 11 69 učimo albanski
3012 Maja 11 69 učimo albanski
3013 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3014 Maja 11 69 učimo albanski
3015 Maja 11 69 učimo albanski
3016 nuki 11 70 učimo albanski
3017 mila 11 70 učimo albanski
3018 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3019 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3020 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3021 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3022 asd 11 70 učimo albanski
3023 niku 11 70 učimo albanski
3024 faton 11 70 mësojmë serbisht
3025 Maja 11 70 učimo albanski
3026 Dua 11 70 učimo albanski
3027 nuki 11 70 učimo albanski
3028 nuki 11 70 učimo albanski
3029 Maja 11 70 učimo albanski
3030 omer 11 70 učimo albanski
3031 nuki 11 70 učimo albanski
3032 omer 11 70 učimo albanski
3033 fws 11 70 učimo albanski
3034 Maja 11 70 učimo albanski
3035 niku 11 70 učimo albanski
3036 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3037 Dua 11 70 učimo albanski
3038 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3039 Maja 11 70 učimo albanski
3040 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3041 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3042 Kkkk 11 71 učimo albanski
3043 Neda 11 71 učimo albanski
3044 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3045 nuki 11 71 učimo albanski
3046 asf 11 71 mësojmë serbisht
3047 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3048 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3049 nuki 11 71 učimo albanski
3050 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3051 nuki 11 71 učimo albanski
3052 Musa 11 71 učimo albanski
3053 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3054 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3055 Marija 11 71 učimo albanski
3056 Luna 11 71 učimo albanski
3057 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3058 nuki 11 71 učimo albanski
3059 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3060 nuki 11 72 učimo albanski
3061 nuki 11 72 učimo albanski
3062 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3063 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3064 Suada 11 72 učimo albanski
3065 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3066 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3067 lola 11 72 učimo albanski
3068 nuki 11 72 učimo albanski
3069 Zula 11 72 učimo albanski
3070 nuki 11 72 učimo albanski
3071 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3072 nuki 11 72 učimo albanski
3073 Qwerty 11 72 učimo albanski
3074 nuki 11 72 učimo albanski
3075 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3076 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3077 Marija 11 72 učimo albanski
3078 nuki 11 72 učimo albanski
3079 nuki 11 72 učimo albanski
3080 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3081 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3082 Marija 11 73 učimo albanski
3083 miki 11 73 učimo albanski
3084 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3085 nuridin 11 73 učimo albanski
3086 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3087 biljana 11 73 učimo albanski
3088 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3089 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3090 nuridin 11 73 učimo albanski
3091 nelka 11 73 učimo albanski
3092 Marija 11 73 učimo albanski
3093 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3094 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3095 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3096 Jasmina 11 73 učimo albanski
3097 memo 11 73 učimo albanski
3098 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3099 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3100 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3101 nuki 11 74 učimo albanski
3102 Sara 11 74 učimo albanski
3103 adad 11 74 učimo albanski
3104 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3105 arta 11 74 učimo albanski
3106 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3107 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3108 Nbgz 11 74 učimo albanski
3109 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3110 nuki 11 74 učimo albanski
3111 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3112 nuki 11 75 učimo albanski
3113 nuki 11 75 učimo albanski
3114 Maja 11 75 učimo albanski
3115 biljana 11 75 učimo albanski
3116 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3117 Dua 11 75 učimo albanski
3118 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3119 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3120 Ena 11 75 učimo albanski
3121 Dua 11 75 učimo albanski
3122 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3123 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3124 Marija 11 76 učimo albanski
3125 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3126 Marija 11 76 učimo albanski
3127 Kika 11 76 učimo albanski
3128 nuridin 11 76 učimo albanski
3129 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3130 nurce 11 76 učimo albanski
3131 Marija 11 76 učimo albanski
3132 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3133 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3134 nurce 11 76 učimo albanski
3135 Atar 11 76 učimo albanski
3136 nuridin 11 76 učimo albanski
3137 Dua 11 76 učimo albanski
3138 King 11 76 mësojmë serbisht
3139 Marija 11 76 učimo albanski
3140 derty 11 76 učimo albanski
3141 nuki 11 77 učimo albanski
3142 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3143 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3144 Asd 11 77 učimo albanski
3145 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3146 nuki 11 77 učimo albanski
3147 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3148 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3149 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3150 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3151 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3152 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3153 nuki 11 78 učimo albanski
3154 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3155 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3156 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3157 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3158 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3159 nuki 11 78 učimo albanski
3160 omer 11 78 učimo albanski
3161 omer 11 78 učimo albanski
3162 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3163 nuki 11 78 učimo albanski
3164 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3165 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3166 nuki 11 78 učimo albanski
3167 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3168 Melida 11 78 učimo albanski
3169 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3170 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3171 Marija 11 78 učimo albanski
3172 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3173 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3174 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3175 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3176 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3177 Dua 11 79 učimo albanski
3178 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3179 nuki 11 79 učimo albanski
3180 nuki 11 79 učimo albanski
3181 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3182 Dua 11 79 učimo albanski
3183 Marija 11 79 učimo albanski
3184 nuki 11 79 učimo albanski
3185 nuki 11 80 učimo albanski
3186 nuki 11 80 učimo albanski
3187 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3188 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3189 biljana 11 80 učimo albanski
3190 Melida 11 80 učimo albanski
3191 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3192 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3193 Suada 11 80 učimo albanski
3194 Dua 11 80 učimo albanski
3195 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3196 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3197 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3198 nuki 11 80 učimo albanski
3199 nuki 11 80 učimo albanski
3200 Ena 11 80 učimo albanski
3201 nuki 11 80 učimo albanski
3202 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3203 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3204 Maja 11 80 učimo albanski
3205 Linda 11 80 učimo albanski
3206 nuki 11 80 učimo albanski
3207 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3208 Suada 11 80 učimo albanski
3209 Suada 11 81 učimo albanski
3210 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3211 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3212 nuki 11 81 učimo albanski
3213 nurce 11 81 učimo albanski
3214 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3215 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3216 nuki 11 81 učimo albanski
3217 nuki 11 81 učimo albanski
3218 nuki 11 81 učimo albanski
3219 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3220 Val 11 81 mësojmë serbisht
3221 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3222 nuki 11 81 učimo albanski
3223 nuki 11 81 učimo albanski
3224 nuki 11 81 učimo albanski
3225 nurce 11 81 učimo albanski
3226 nuki 11 81 učimo albanski
3227 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3228 omer 11 82 učimo albanski
3229 nuki 11 82 učimo albanski
3230 nuki 11 82 učimo albanski
3231 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3232 Sara 11 82 učimo albanski
3233 Jasmina 11 82 učimo albanski
3234 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3235 omer 11 82 učimo albanski
3236 Lena 11 82 učimo albanski
3237 Ela 11 82 učimo albanski
3238 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3239 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3240 Yer 11 82 učimo albanski
3241 Suada 11 82 učimo albanski
3242 omer 11 83 učimo albanski
3243 Une 11 83 mësojmë serbisht
3244 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3245 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3246 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3247 nuki 11 83 učimo albanski
3248 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3249 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3250 Melida 11 83 učimo albanski
3251 Dua 11 83 učimo albanski
3252 nuki 11 83 učimo albanski
3253 nuki 11 83 učimo albanski
3254 nuki 11 83 učimo albanski
3255 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3256 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3257 omer 11 83 učimo albanski
3258 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3259 nuki 11 83 učimo albanski
3260 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3261 nuki 11 83 učimo albanski
3262 Suada 11 83 učimo albanski
3263 sala 11 83 mësojmë serbisht
3264 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3265 Maja 11 83 učimo albanski
3266 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3267 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3268 nuki 11 84 učimo albanski
3269 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3270 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3271 marija 11 84 učimo albanski
3272 Babsbs 11 84 učimo albanski
3273 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3274 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3275 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3276 Jaca 11 84 učimo albanski
3277 roki 11 84 učimo albanski
3278 Dua 11 84 učimo albanski
3279 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3280 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3281 Melida 11 84 učimo albanski
3282 nuki 11 84 učimo albanski
3283 Suada 11 84 učimo albanski
3284 Dea 11 84 učimo albanski
3285 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3286 Jaca 11 85 učimo albanski
3287 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3288 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3289 lal 11 85 mësojmë serbisht
3290 biljana 11 86 učimo albanski
3291 nuki 11 86 učimo albanski
3292 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3293 nuki 11 86 učimo albanski
3294 ASAS 11 86 učimo albanski
3295 Babab 11 86 učimo albanski
3296 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3297 Melida 11 86 učimo albanski
3298 Jaca 11 86 učimo albanski
3299 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3300 Era 11 86 učimo albanski
3301 nuki 11 86 učimo albanski
3302 nuki 11 86 učimo albanski
3303 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3304 Maja 11 86 učimo albanski
3305 nuki 11 86 učimo albanski
3306 nuki 11 86 učimo albanski
3307 omer 11 87 učimo albanski
3308 koko 11 87 mësojmë serbisht
3309 nurce 11 87 učimo albanski
3310 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3311 nuki 11 87 učimo albanski
3312 omer 11 87 učimo albanski
3313 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3314 Val 11 87 mësojmë serbisht
3315 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3316 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3317 koko 11 87 mësojmë serbisht
3318 nurce 11 87 učimo albanski
3319 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3320 nuki 11 87 učimo albanski
3321 Melida 11 87 učimo albanski
3322 Lipar 11 88 učimo albanski
3323 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3324 nuki 11 88 učimo albanski
3325 nuki 11 88 učimo albanski
3326 nuki 11 88 učimo albanski
3327 nuki 11 88 učimo albanski
3328 anela 11 88 učimo albanski
3329 Ana 11 88 učimo albanski
3330 omer 11 88 učimo albanski
3331 omer 11 88 učimo albanski
3332 nuki 11 88 učimo albanski
3333 nuki 11 88 učimo albanski
3334 Lea 11 88 učimo albanski
3335 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3336 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3337 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3338 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3339 Dua 11 89 učimo albanski
3340 nuki 11 89 učimo albanski
3341 nuki 11 89 učimo albanski
3342 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3343 nuki 11 89 učimo albanski
3344 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3345 Dea 11 89 učimo albanski
3346 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3347 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3348 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3349 nuki 11 89 učimo albanski
3350 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3351 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3352 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3353 biljana 11 90 učimo albanski
3354 nuki 11 90 učimo albanski
3355 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3356 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3357 Jaca 11 90 učimo albanski
3358 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3359 Dua 11 90 učimo albanski
3360 Una 11 90 učimo albanski
3361 nuki 11 90 učimo albanski
3362 artku 11 90 mësojmë serbisht
3363 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3364 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3365 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3366 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3367 lia 11 91 mësojmë serbisht
3368 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3369 Melida 11 91 učimo albanski
3370 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3371 anela 11 91 učimo albanski
3372 omer 11 91 učimo albanski
3373 Dua 11 91 učimo albanski
3374 omer 11 91 učimo albanski
3375 DER 11 91 mësojmë serbisht
3376 nuki 11 91 učimo albanski
3377 omer 11 91 učimo albanski
3378 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3379 Melida 11 91 učimo albanski
3380 omer 11 91 učimo albanski
3381 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3382 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3383 nuki 11 91 učimo albanski
3384 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3385 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3386 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3387 nuki 11 92 učimo albanski
3388 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3389 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3390 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3391 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3392 Dina 11 92 učimo albanski
3393 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3394 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3395 Melida 11 92 učimo albanski
3396 nuridin 11 92 učimo albanski
3397 Melida 11 92 učimo albanski
3398 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3399 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3400 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3401 Dua 11 92 učimo albanski
3402 Dua 11 92 učimo albanski
3403 nuridin 11 92 učimo albanski
3404 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3405 Dua 11 92 učimo albanski
3406 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3407 nuki 11 92 učimo albanski
3408 DES 11 92 mësojmë serbisht
3409 nuki 11 92 učimo albanski
3410 nuki 11 92 učimo albanski
3411 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3412 omer 11 93 učimo albanski
3413 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3414 Zap 11 93 učimo albanski
3415 Dua 11 93 učimo albanski
3416 omer 11 93 učimo albanski
3417 Ja opet 11 93 učimo albanski
3418 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3419 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3420 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3421 nuridin 11 93 učimo albanski
3422 Dua 11 93 učimo albanski
3423 Melida 11 93 učimo albanski
3424 Melida 11 93 učimo albanski
3425 Melida 11 93 učimo albanski
3426 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3427 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3428 nuridin 11 93 učimo albanski
3429 omer 11 93 učimo albanski
3430 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3431 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3432 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3433 Melida 11 93 učimo albanski
3434 omer 11 93 učimo albanski
3435 omer 11 94 učimo albanski
3436 pera 11 94 učimo albanski
3437 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3438 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3439 omer 11 94 učimo albanski
3440 SER 11 94 mësojmë serbisht
3441 Arta 11 94 mësojmë serbisht
3442 nuki 11 94 učimo albanski
3443 SWE 11 94 mësojmë serbisht
3444 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
3445 nuki 11 94 učimo albanski
3446 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3447 aaa 11 94 mësojmë serbisht
3448 Besa 11 94 mësojmë serbisht
3449 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3450 Edin 11 94 učimo albanski
3451 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
3452 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
3453 Melida 11 95 učimo albanski
3454 omer 11 95 učimo albanski
3455 Suada 11 95 učimo albanski
3456 omer 11 95 učimo albanski
3457 Melida 11 95 učimo albanski
3458 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3459 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3460 Alma 11 95 mësojmë serbisht
3461 sed 11 95 učimo albanski
3462 nuki 11 95 učimo albanski
3463 omer 11 95 učimo albanski
3464 liu 11 95 mësojmë serbisht
3465 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
3466 abababa 11 95 učimo albanski
3467 aca 11 95 učimo albanski
3468 omer 11 95 učimo albanski
3469 nuki 11 95 učimo albanski
3470 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
3471 Dina 11 96 učimo albanski
3472 Kingu 11 96 mësojmë serbisht
3473 Dua 11 96 učimo albanski
3474 anela 11 96 učimo albanski
3475 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3476 nuki 11 96 učimo albanski
3477 Sara 11 96 učimo albanski
3478 Hvvjj 11 96 učimo albanski
3479 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
3480 Melida 11 96 učimo albanski
3481 nuki 11 96 učimo albanski
3482 Kfkfk 11 96 mësojmë serbisht
3483 Melida 11 96 učimo albanski
3484 Ana 11 96 učimo albanski
3485 nuki 11 96 učimo albanski
3486 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
3487 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3488 FRES 11 96 mësojmë serbisht
3489 XED 11 96 mësojmë serbisht
3490 Ana 11 96 učimo albanski
3491 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3492 zhivko 11 97 učimo albanski
3493 shqip 11 97 učimo albanski
3494 Redzo 11 97 učimo albanski
3495 Albin 11 97 mësojmë serbisht
3496 baki 11 97 mësojmë serbisht
3497 cac 11 97 učimo albanski
3498 Niki 11 97 mësojmë serbisht
3499 Suada 11 97 učimo albanski
3500 Hahahah 11 97 mësojmë serbisht
3501 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
3502 nuridin 11 97 učimo albanski
3503 Melida 11 97 učimo albanski
3504 baki 11 97 mësojmë serbisht
3505 Krešimir 11 97 učimo albanski
3506 Dua 11 97 učimo albanski
3507 nuridin 11 97 učimo albanski
3508 ane 11 97 učimo albanski
3509 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
3510 Melida 11 97 učimo albanski
3511 lONA 11 97 mësojmë serbisht
3512 Lia 11 98 mësojmë serbisht
3513 Dua 11 98 učimo albanski
3514 anela 11 98 učimo albanski
3515 Niki 11 98 mësojmë serbisht
3516 Melida 11 98 učimo albanski
3517 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3518 nuki 11 98 učimo albanski
3519 Dua 11 98 učimo albanski
3520 nuki 11 98 učimo albanski
3521 SUD 11 98 mësojmë serbisht
3522 marija 11 98 učimo albanski
3523 faton 11 98 mësojmë serbisht
3524 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
3525 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3526 sed 11 98 mësojmë serbisht
3527 bbbbbbb 11 98 učimo albanski
3528 marija 11 98 učimo albanski
3529 nuki 11 99 učimo albanski
3530 nuki 11 99 učimo albanski
3531 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
3532 nuki 11 99 učimo albanski
3533 nuki 11 99 učimo albanski
3534 Lirim 11 99 mësojmë serbisht
3535 nuki 11 99 učimo albanski
3536 nnnnnn 11 99 učimo albanski
3537 Dua 11 99 učimo albanski
3538 nuridin 11 99 učimo albanski
3539 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
3540 omer 11 99 učimo albanski
3541 nuki 11 99 učimo albanski
3542 Luc 11 99 mësojmë serbisht
3543 Linda 11 99 mësojmë serbisht
3544 omer 11 99 učimo albanski
3545 Melida 11 99 učimo albanski
3546 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
3547 Ana 11 99 učimo albanski
3548 arta 11 99 mësojmë serbisht
3549 nuridin 11 99 učimo albanski
3550 Kum 11 99 mësojmë serbisht
3551 Melida 11 99 učimo albanski
3552 swe 11 100 učimo albanski
3553 Dua 11 100 učimo albanski
3554 Dua 11 100 učimo albanski
3555 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
3556 Hahahha 11 100 mësojmë serbisht
3557 Dea 11 100 učimo albanski
3558 nuki 11 101 učimo albanski
3559 Vhfu 11 101 mësojmë serbisht
3560 Suada 11 101 učimo albanski
3561 Koko 11 101 mësojmë serbisht
3562 omer 11 101 učimo albanski
3563 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
3564 Melida 11 101 učimo albanski
3565 omer 11 101 učimo albanski
3566 omer 11 101 učimo albanski
3567 Diana 11 101 mësojmë serbisht
3568 Dea 11 101 učimo albanski
3569 omer 11 101 učimo albanski
3570 nuki 11 101 učimo albanski
3571 Melida 11 102 učimo albanski
3572 Ana 11 102 učimo albanski
3573 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
3574 Allmira 11 102 mësojmë serbisht
3575 Suada 11 102 učimo albanski
3576 SWE 11 102 mësojmë serbisht
3577 LED 11 102 mësojmë serbisht
3578 arta 11 102 mësojmë serbisht
3579 Dua 11 102 učimo albanski
3580 der 11 102 mësojmë serbisht
3581 Arianit 11 102 mësojmë serbisht
3582 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3583 sek 11 103 mësojmë serbisht
3584 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3585 loi 11 103 mësojmë serbisht
3586 kia 11 103 mësojmë serbisht
3587 omer 11 103 učimo albanski
3588 mila 11 103 učimo albanski
3589 Dua 11 103 učimo albanski
3590 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3591 Basfsasf 11 103 mësojmë serbisht
3592 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3593 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3594 lia 11 103 mësojmë serbisht
3595 nuki 11 103 učimo albanski
3596 Melida 11 103 učimo albanski
3597 omer 11 103 učimo albanski
3598 MSN 11 103 mësojmë serbisht
3599 1234 11 103 učimo albanski
3600 nuki 11 103 učimo albanski
3601 liu 11 104 mësojmë serbisht
3602 omer 11 104 učimo albanski
3603 Linda 11 104 mësojmë serbisht
3604 nuki 11 104 učimo albanski
3605 Jaja 11 104 učimo albanski
3606 nuki 11 104 učimo albanski
3607 SED 11 104 mësojmë serbisht
3608 Unaa 11 104 učimo albanski
3609 des 11 104 mësojmë serbisht
3610 Valida 11 104 učimo albanski
3611 Lia 11 104 mësojmë serbisht
3612 omer 11 104 učimo albanski
3613 Melida 11 105 učimo albanski
3614 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
3615 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3616 omer 11 105 učimo albanski
3617 Dua 11 105 učimo albanski
3618 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3619 Lia 11 105 mësojmë serbisht
3620 omer 11 105 učimo albanski
3621 Dua 11 105 učimo albanski
3622 mb8 11 105 učimo albanski
3623 omer 11 105 učimo albanski
3624 Dua 11 105 učimo albanski
3625 omer 11 105 učimo albanski
3626 DEA 11 105 mësojmë serbisht
3627 Hahah 11 105 mësojmë serbisht
3628 Ana 11 105 učimo albanski
3629 une 11 105 mësojmë serbisht
3630 Melida 11 105 učimo albanski
3631 Melida 11 105 učimo albanski
3632 Burim 11 106 mësojmë serbisht
3633 Boban 11 106 učimo albanski
3634 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
3635 Melida 11 106 učimo albanski
3636 Melida 11 106 učimo albanski
3637 Ana 11 106 učimo albanski
3638 Ijre 11 106 mësojmë serbisht
3639 TEUTA 11 106 mësojmë serbisht
3640 Ditari 11 106 učimo albanski
3641 nuki 11 106 učimo albanski
3642 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3643 nuki 11 106 učimo albanski
3644 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3645 Ana 11 106 učimo albanski
3646 Ana 11 106 učimo albanski
3647 Ana 11 107 učimo albanski
3648 Melida 11 107 učimo albanski
3649 Edin 11 107 učimo albanski
3650 Esma 11 107 učimo albanski
3651 lia 11 107 mësojmë serbisht
3652 omer 11 107 učimo albanski
3653 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
3654 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
3655 omer 11 107 učimo albanski
3656 1231 11 107 mësojmë serbisht
3657 Dua 11 107 učimo albanski
3658 Deti 11 107 učimo albanski
3659 Ana 11 107 učimo albanski
3660 Alma 11 108 mësojmë serbisht
3661 jxhf 11 108 učimo albanski
3662 Suada 11 108 učimo albanski
3663 AQE 11 108 mësojmë serbisht
3664 Besa 11 108 učimo albanski
3665 Aaaa 11 108 mësojmë serbisht
3666 Msn 11 108 mësojmë serbisht
3667 omer 11 108 učimo albanski
3668 Niki 11 108 mësojmë serbisht
3669 omer 11 108 učimo albanski
3670 Niki 11 109 mësojmë serbisht
3671 Oki 11 109 učimo albanski
3672 Ana 11 109 učimo albanski
3673 Ana 11 109 učimo albanski
3674 Ana 11 109 učimo albanski
3675 Melida 11 109 učimo albanski
3676 hallo 11 109 mësojmë serbisht
3677 Ana 11 109 učimo albanski
3678 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
3679 LIA 11 109 mësojmë serbisht
3680 omer 11 110 učimo albanski
3681 kviz 11 110 učimo albanski
3682 veljko 11 110 učimo albanski
3683 agnesa 11 110 mësojmë serbisht
3684 SED 11 110 mësojmë serbisht
3685 nuki 11 110 učimo albanski
3686 nuki 11 110 učimo albanski
3687 bbnnmm 11 110 učimo albanski
3688 omer 11 110 učimo albanski
3689 arta 11 110 mësojmë serbisht
3690 aws 11 110 mësojmë serbisht
3691 Linda 11 110 učimo albanski
3692 Reda 11 111 učimo albanski
3693 Abaa 11 111 mësojmë serbisht
3694 LIA 11 111 mësojmë serbisht
3695 123 11 111 mësojmë serbisht
3696 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
3697 Simon 11 111 mësojmë serbisht
3698 LOK 11 111 mësojmë serbisht
3699 Baro 11 111 mësojmë serbisht
3700 asw 11 112 mësojmë serbisht
3701 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
3702 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3703 prof 11 112 mësojmë serbisht
3704 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3705 Valida 11 112 učimo albanski
3706 senada 11 113 učimo albanski
3707 Gghg 11 113 mësojmë serbisht
3708 mmk 11 113 učimo albanski
3709 Suada 11 113 učimo albanski
3710 lio 11 113 mësojmë serbisht
3711 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
3712 hhh 11 113 učimo albanski
3713 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
3714 Ana 11 114 učimo albanski
3715 Hahaha 11 114 mësojmë serbisht
3716 Ndndkd 11 114 mësojmë serbisht
3717 Berna 11 114 mësojmë serbisht
3718 Melida 11 114 učimo albanski
3719 Liza 11 115 mësojmë serbisht
3720 Baro 11 116 mësojmë serbisht
3721 sssss 11 116 mësojmë serbisht
3722 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
3723 Gugi 11 116 učimo albanski
3724 kia 11 116 mësojmë serbisht
3725 sed 11 116 mësojmë serbisht
3726 Bana 11 117 mësojmë serbisht
3727 ASAD 11 117 učimo albanski
3728 omer 11 118 učimo albanski
3729 agnesa 11 118 mësojmë serbisht
3730 F S 11 118 mësojmë serbisht
3731 omer 11 118 učimo albanski
3732 cccc 11 119 mësojmë serbisht
3733 Besa 11 119 mësojmë serbisht
3734 omer memishi 11 120 učimo albanski
3735 arta 11 120 mësojmë serbisht
3736 nurce 11 120 učimo albanski
3737 Boban 11 120 učimo albanski
3738 fata 11 120 mësojmë serbisht
3739 sew 11 120 mësojmë serbisht
3740 gggg 11 120 mësojmë serbisht
3741 Hira 11 120 mësojmë serbisht
3742 omer memishi 11 120 učimo albanski
3743 dija 11 120 učimo albanski
3744 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
3745 azra 11 120 učimo albanski
3746 lia 11 120 mësojmë serbisht
3747 iiii 11 120 mësojmë serbisht
3748 Dushka 11 120 učimo albanski
3749 sss 11 120 mësojmë serbisht
3750 Nada 11 120 učimo albanski
3751 kia 11 120 mësojmë serbisht
3752 kkkk 11 120 mësojmë serbisht
3753 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3754 Danica 11 120 učimo albanski
3755 violeta 11 120 mësojmë serbisht
3756 sibel 11 120 učimo albanski
3757 lll 11 120 mësojmë serbisht
3758 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
3759 lia 11 120 mësojmë serbisht
3760 agnesa 11 120 mësojmë serbisht
3761 artan 11 120 mësojmë serbisht
3762 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3763 lia 11 120 mësojmë serbisht
3764 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
3765 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3766 Driton 11 120 mësojmë serbisht
3767 nurce 11 120 učimo albanski
3768 Rita 11 120 mësojmë serbisht
3769 nuki 10 37 učimo albanski
3770 nuki 10 37 učimo albanski
3771 NNNN 10 39 mësojmë serbisht
3772 NNNNN 10 42 mësojmë serbisht
3773 111 10 43 mësojmë serbisht
3774 nuki 10 43 učimo albanski
3775 887 10 43 mësojmë serbisht
3776 nuki 10 43 učimo albanski
3777 Lap 10 48 učimo albanski
3778 555 10 48 mësojmë serbisht
3779 555 10 49 učimo albanski
3780 sed 10 50 mësojmë serbisht
3781 Hsh 10 52 mësojmë serbisht
3782 sdscds 10 52 mësojmë serbisht
3783 BBB 10 52 mësojmë serbisht
3784 Linda 10 53 mësojmë serbisht
3785 Rona 10 54 mësojmë serbisht
3786 dsadsa 10 54 mësojmë serbisht
3787 nnn 10 54 mësojmë serbisht
3788 tiki 10 55 mësojmë serbisht
3789 Maja 10 55 učimo albanski
3790 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3791 Maja 10 56 učimo albanski
3792 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3793 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3794 Kingu 10 56 mësojmë serbisht
3795 Maja 10 57 učimo albanski
3796 dsasaf 10 59 mësojmë serbisht
3797 sada 10 59 mësojmë serbisht
3798 nuki 10 60 učimo albanski
3799 nuki 10 60 učimo albanski
3800 Marija 10 60 učimo albanski
3801 Kingu 10 61 mësojmë serbisht
3802 nuki 10 62 učimo albanski
3803 Tina 10 62 učimo albanski
3804 nuki 10 62 učimo albanski
3805 Mila 10 62 učimo albanski
3806 Maja 10 62 učimo albanski
3807 sadadd 10 63 mësojmë serbisht
3808 nuki 10 63 učimo albanski
3809 nuki 10 63 učimo albanski
3810 Iwu 10 63 mësojmë serbisht
3811 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3812 nuki 10 64 učimo albanski
3813 nuki 10 64 učimo albanski
3814 nuki 10 64 učimo albanski
3815 sed 10 64 mësojmë serbisht
3816 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3817 Neda 10 64 učimo albanski
3818 nuki 10 64 učimo albanski
3819 nuki 10 65 učimo albanski
3820 nuki 10 65 učimo albanski
3821 Graniti 10 65 mësojmë serbisht
3822 lik 10 65 mësojmë serbisht
3823 Maja 10 65 učimo albanski
3824 Mirlinda 10 65 mësojmë serbisht
3825 Buki 10 66 mësojmë serbisht
3826 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3827 Hsnsn 10 66 mësojmë serbisht
3828 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
3829 Suada 10 66 učimo albanski
3830 memo 10 66 učimo albanski
3831 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3832 lala 10 66 mësojmë serbisht
3833 Marija 10 66 učimo albanski
3834 Maja 10 66 učimo albanski
3835 Lop 10 67 učimo albanski
3836 nuki 10 67 učimo albanski
3837 Maja 10 67 učimo albanski
3838 dasfs 10 67 mësojmë serbisht
3839 nuki 10 67 učimo albanski
3840 Neda 10 68 učimo albanski
3841 BBB 10 68 mësojmë serbisht
3842 Kingu 10 68 mësojmë serbisht
3843 swe 10 68 mësojmë serbisht
3844 Lopa 10 68 učimo albanski
3845 Labinot 10 68 mësojmë serbisht
3846 Miki 10 68 učimo albanski
3847 dadad 10 69 učimo albanski
3848 Polka 10 69 učimo albanski
3849 nuki 10 69 učimo albanski
3850 Biljana 10 69 učimo albanski
3851 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3852 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3853 Jaca 10 69 učimo albanski
3854 memo 10 69 učimo albanski
3855 Maya 10 69 učimo albanski
3856 Bahaha 10 69 mësojmë serbisht
3857 Kingu 10 69 mësojmë serbisht
3858 memo 10 70 učimo albanski
3859 Biljana 10 70 učimo albanski
3860 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3861 nnnnnnnnnn 10 70 mësojmë serbisht
3862 Kingu 10 70 mësojmë serbisht
3863 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3864 Niki 10 70 mësojmë serbisht
3865 Maja 10 70 učimo albanski
3866 Graniti 10 70 mësojmë serbisht
3867 Muja 10 70 mësojmë serbisht
3868 Bsbsh 10 70 mësojmë serbisht
3869 filip dimic 10 70 učimo albanski
3870 mmmmm 10 71 mësojmë serbisht
3871 GRANITI 10 71 mësojmë serbisht
3872 Kika 10 71 učimo albanski
3873 viki 10 71 učimo albanski
3874 ggg 10 71 mësojmë serbisht
3875 Ksns 10 71 mësojmë serbisht
3876 Leo 10 71 mësojmë serbisht
3877 Besfort 10 71 mësojmë serbisht
3878 Mila 10 72 učimo albanski
3879 nuki 10 72 učimo albanski
3880 nuki 10 72 učimo albanski
3881 nuki 10 72 učimo albanski
3882 nuki 10 72 učimo albanski
3883 Biljana 10 72 učimo albanski
3884 Nazi 10 72 mësojmë serbisht
3885 Bsbsb 10 72 mësojmë serbisht
3886 Neda 10 72 učimo albanski
3887 Jahsja 10 72 mësojmë serbisht
3888 Bsbahs 10 73 mësojmë serbisht
3889 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3890 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3891 nuki 10 73 učimo albanski
3892 Linda 10 73 mësojmë serbisht
3893 nuki 10 73 učimo albanski
3894 Tap 10 73 učimo albanski
3895 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3896 Hshshs 10 73 mësojmë serbisht
3897 nuki 10 74 učimo albanski
3898 Biljana 10 74 učimo albanski
3899 nuridin 10 74 učimo albanski
3900 Asd 10 74 mësojmë serbisht
3901 nuridin 10 74 učimo albanski
3902 Casa 10 74 mësojmë serbisht
3903 nuki 10 74 učimo albanski
3904 nuki 10 74 učimo albanski
3905 nuki 10 74 učimo albanski
3906 Marija 10 75 učimo albanski
3907 Sibel Mustafa 10 75 mësojmë serbisht
3908 sisi 10 75 mësojmë serbisht
3909 Jalal 10 75 učimo albanski
3910 nuki 10 75 učimo albanski
3911 nuki 10 75 učimo albanski
3912 Afri 10 75 mësojmë serbisht
3913 memo 10 75 učimo albanski
3914 Ilmi 10 76 mësojmë serbisht
3915 Maja 10 76 učimo albanski
3916 nuki 10 76 učimo albanski
3917 nuki 10 76 učimo albanski
3918 nuki 10 76 učimo albanski
3919 Remi 10 76 mësojmë serbisht
3920 nuki 10 76 učimo albanski
3921 nuki 10 76 učimo albanski
3922 Biljana 10 76 učimo albanski
3923 nuki 10 76 učimo albanski
3924 Isa 10 76 mësojmë serbisht
3925 Maja 10 76 učimo albanski
3926 Ilirida 10 77 mësojmë serbisht
3927 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3928 Abc 10 77 mësojmë serbisht
3929 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3930 Jasmina 10 77 učimo albanski
3931 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3932 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3933 biljana 10 77 učimo albanski
3934 nuki 10 78 učimo albanski
3935 Maja 10 78 učimo albanski
3936 Hsbsbs 10 78 mësojmë serbisht
3937 nuki 10 78 učimo albanski
3938 Maja 10 78 učimo albanski
3939 Migjen 10 79 mësojmë serbisht
3940 vanja 10 79 učimo albanski
3941 Linda 10 79 mësojmë serbisht
3942 nuki 10 79 učimo albanski
3943 derrtt 10 79 učimo albanski
3944 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3945 Dua 10 79 učimo albanski
3946 nuki 10 79 učimo albanski
3947 nuki 10 79 učimo albanski
3948 nuki 10 79 učimo albanski
3949 nuki 10 79 učimo albanski
3950 nuki 10 79 učimo albanski
3951 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3952 Vocup 10 79 mësojmë serbisht
3953 KKKK 10 80 učimo albanski
3954 Mirlinda 10 80 mësojmë serbisht
3955 aaa 10 80 mësojmë serbisht
3956 Asd 10 80 mësojmë serbisht
3957 Dua 10 80 učimo albanski
3958 Dua 10 80 učimo albanski
3959 ARTA k 10 81 mësojmë serbisht
3960 omer 10 81 učimo albanski
3961 Maja 10 81 učimo albanski
3962 omer 10 81 učimo albanski
3963 Sibel Mustafa 10 81 mësojmë serbisht
3964 Dua 10 81 učimo albanski
3965 siki 10 81 učimo albanski
3966 nuki 10 82 učimo albanski
3967 nuki 10 82 učimo albanski
3968 nuki 10 82 učimo albanski
3969 omer 10 82 učimo albanski
3970 King 10 82 mësojmë serbisht
3971 omer 10 82 učimo albanski
3972 Afrimi 10 82 mësojmë serbisht
3973 nuki 10 82 učimo albanski
3974 nuki 10 82 učimo albanski
3975 nuki 10 82 učimo albanski
3976 nuridin 10 83 učimo albanski
3977 nuki 10 83 učimo albanski
3978 nuridin 10 83 učimo albanski
3979 Kingu 10 83 mësojmë serbisht
3980 Biljana 10 83 učimo albanski
3981 nuki 10 83 učimo albanski
3982 nuki 10 83 učimo albanski
3983 liki 10 83 mësojmë serbisht
3984 Halit 10 83 mësojmë serbisht
3985 Gashi 10 83 mësojmë serbisht
3986 agnesa 10 83 mësojmë serbisht
3987 hhaxhaj 10 83 učimo albanski
3988 nuki 10 83 učimo albanski
3989 Biljana 10 83 učimo albanski
3990 Mila 10 83 učimo albanski
3991 nuki 10 83 učimo albanski
3992 nuki 10 83 učimo albanski
3993 nuki 10 84 učimo albanski
3994 Lirie Hajdari 10 84 mësojmë serbisht
3995 Zasa 10 84 učimo albanski
3996 nuridin 10 84 učimo albanski
3997 Eni 10 84 mësojmë serbisht
3998 Dea 10 84 učimo albanski
3999 nuridin 10 84 učimo albanski
4000 Dea 10 84 učimo albanski
4001 TEUTA 10 85 mësojmë serbisht
4002 nuki 10 85 učimo albanski
4003 Ine 10 85 mësojmë serbisht
4004 Daki 10 85 učimo albanski
4005 nuki 10 85 učimo albanski
4006 Kingu 10 85 mësojmë serbisht
4007 Hshshs 10 86 učimo albanski
4008 ERA 10 86 mësojmë serbisht
4009 Dea 10 86 mësojmë serbisht
4010 nuki 10 86 učimo albanski
4011 Kingu 10 86 mësojmë serbisht
4012 Sibi 10 86 mësojmë serbisht
4013 Unes 10 86 mësojmë serbisht
4014 Dua 10 86 učimo albanski
4015 nuki 10 86 učimo albanski
4016 Ena 10 86 učimo albanski
4017 Yyyy 10 86 mësojmë serbisht
4018 Dea 10 86 učimo albanski
4019 omer 10 87 učimo albanski
4020 Flet 10 87 učimo albanski
4021 Dsa 10 87 mësojmë serbisht
4022 omer 10 87 učimo albanski
4023 Eni 10 87 mësojmë serbisht
4024 Fantom 10 87 učimo albanski
4025 Biljana 10 87 učimo albanski
4026 biljana 10 88 učimo albanski
4027 Linda 10 88 mësojmë serbisht
4028 lala 10 88 mësojmë serbisht
4029 Kingu 10 88 mësojmë serbisht
4030 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
4031 Shpend 10 88 mësojmë serbisht
4032 memo 10 88 mësojmë serbisht
4033 Sara 10 89 učimo albanski
4034 memo 10 89 učimo albanski
4035 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht