TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 lolita 17 63 mësojmë serbisht
26 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 63 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 arta 17 64 mësojmë serbisht
30 aaa 17 64 mësojmë serbisht
31 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
32 sada 17 65 mësojmë serbisht
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 nuridin 17 65 učimo albanski
35 arta 17 65 mësojmë serbisht
36 arta 17 66 mësojmë serbisht
37 desa 17 66 mësojmë serbisht
38 arta 17 66 mësojmë serbisht
39 marija 17 66 učimo albanski
40 arta 17 67 mësojmë serbisht
41 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
42 sada 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 68 mësojmë serbisht
45 arta 17 69 mësojmë serbisht
46 lola 17 69 mësojmë serbisht
47 sada 17 69 mësojmë serbisht
48 arta 17 69 mësojmë serbisht
49 lola 17 69 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 arta 17 70 mësojmë serbisht
52 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 70 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 arta 17 71 mësojmë serbisht
56 lola 17 71 mësojmë serbisht
57 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
58 dfs 17 71 mësojmë serbisht
59 dfs 17 72 mësojmë serbisht
60 arta 17 72 mësojmë serbisht
61 sada 17 72 mësojmë serbisht
62 arta 17 72 mësojmë serbisht
63 arta 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 dfs 17 73 mësojmë serbisht
66 dfs 17 73 mësojmë serbisht
67 arta 17 73 mësojmë serbisht
68 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
69 dfs 17 74 mësojmë serbisht
70 sada 17 74 mësojmë serbisht
71 perandori 17 75 mësojmë serbisht
72 lola 17 75 mësojmë serbisht
73 arta 17 76 mësojmë serbisht
74 dfs 17 76 mësojmë serbisht
75 dfs 17 76 mësojmë serbisht
76 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
77 SSA 17 77 mësojmë serbisht
78 dfs 17 78 mësojmë serbisht
79 arta 17 79 mësojmë serbisht
80 arta 17 79 mësojmë serbisht
81 sada 17 79 mësojmë serbisht
82 Mix 17 81 učimo albanski
83 dfs 17 81 mësojmë serbisht
84 kkkjj 17 82 učimo albanski
85 besfort 17 84 mësojmë serbisht
86 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
87 aqw 17 86 mësojmë serbisht
88 lia 17 87 mësojmë serbisht
89 sada 17 87 mësojmë serbisht
90 anja 17 90 mësojmë serbisht
91 888 16 40 mësojmë serbisht
92 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
93 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
94 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
95 arta 16 50 mësojmë serbisht
96 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
97 arta 16 50 mësojmë serbisht
98 lola 16 52 mësojmë serbisht
99 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
100 Talent 16 55 mësojmë serbisht
101 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
102 lola 16 56 mësojmë serbisht
103 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
104 arta 16 57 mësojmë serbisht
105 arta 16 57 mësojmë serbisht
106 lola 16 58 mësojmë serbisht
107 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
108 sdad 16 59 mësojmë serbisht
109 arta 16 59 mësojmë serbisht
110 lola 16 59 mësojmë serbisht
111 arta 16 60 mësojmë serbisht
112 arta 16 60 mësojmë serbisht
113 lola 16 60 mësojmë serbisht
114 sisi 16 60 mësojmë serbisht
115 arta 16 60 mësojmë serbisht
116 arta 16 60 mësojmë serbisht
117 lola 16 60 mësojmë serbisht
118 arta 16 61 mësojmë serbisht
119 lola 16 61 mësojmë serbisht
120 lola 16 61 mësojmë serbisht
121 arta 16 61 mësojmë serbisht
122 arta 16 61 mësojmë serbisht
123 arta 16 61 mësojmë serbisht
124 lola 16 61 mësojmë serbisht
125 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
126 arta 16 62 mësojmë serbisht
127 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
128 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
129 arta 16 62 mësojmë serbisht
130 arta 16 63 mësojmë serbisht
131 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
132 arta 16 63 mësojmë serbisht
133 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
134 arta 16 64 mësojmë serbisht
135 lola 16 65 mësojmë serbisht
136 arta 16 65 mësojmë serbisht
137 gjo 16 65 mësojmë serbisht
138 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
139 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
140 arta 16 65 mësojmë serbisht
141 arta 16 65 mësojmë serbisht
142 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
143 lola 16 65 mësojmë serbisht
144 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
145 arta 16 66 mësojmë serbisht
146 lola 16 66 mësojmë serbisht
147 sada 16 66 mësojmë serbisht
148 arta 16 66 mësojmë serbisht
149 lola 16 66 mësojmë serbisht
150 arta 16 66 mësojmë serbisht
151 lola 16 66 mësojmë serbisht
152 arta 16 67 mësojmë serbisht
153 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
154 Talent 16 67 mësojmë serbisht
155 lola 16 67 mësojmë serbisht
156 arta 16 67 mësojmë serbisht
157 faf 16 68 mësojmë serbisht
158 kimi 16 68 mësojmë serbisht
159 kimi 16 68 mësojmë serbisht
160 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
161 arta 16 69 mësojmë serbisht
162 boss 16 69 mësojmë serbisht
163 lola 16 69 mësojmë serbisht
164 arta 16 69 mësojmë serbisht
165 arta 16 69 mësojmë serbisht
166 arta 16 70 mësojmë serbisht
167 sisi 16 70 mësojmë serbisht
168 megi 16 70 mësojmë serbisht
169 arta 16 70 mësojmë serbisht
170 arta 16 70 mësojmë serbisht
171 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
172 arta 16 70 mësojmë serbisht
173 arta 16 71 mësojmë serbisht
174 arta 16 71 mësojmë serbisht
175 omer 16 71 učimo albanski
176 omer 16 71 učimo albanski
177 lola 16 71 mësojmë serbisht
178 KKK 16 71 mësojmë serbisht
179 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
180 upi 16 71 mësojmë serbisht
181 Liki 16 71 mësojmë serbisht
182 arta 16 71 mësojmë serbisht
183 Anton 16 72 mësojmë serbisht
184 arta 16 72 mësojmë serbisht
185 starti 16 72 mësojmë serbisht
186 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
187 isi 16 72 mësojmë serbisht
188 arta 16 72 mësojmë serbisht
189 desa 16 72 mësojmë serbisht
190 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
191 lola 16 73 mësojmë serbisht
192 arta 16 73 mësojmë serbisht
193 arta 16 73 mësojmë serbisht
194 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
195 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
196 cari 16 74 mësojmë serbisht
197 boss be 16 74 mësojmë serbisht
198 dfs 16 74 mësojmë serbisht
199 arta 16 74 mësojmë serbisht
200 dew 16 74 mësojmë serbisht
201 arta 16 74 mësojmë serbisht
202 arta 16 75 mësojmë serbisht
203 sada 16 75 mësojmë serbisht
204 arta 16 75 mësojmë serbisht
205 sisi 16 75 mësojmë serbisht
206 unknown 16 75 mësojmë serbisht
207 scsd 16 75 mësojmë serbisht
208 arta 16 75 mësojmë serbisht
209 linda 16 76 mësojmë serbisht
210 nuki 16 76 učimo albanski
211 arta 16 76 mësojmë serbisht
212 pepa 16 76 mësojmë serbisht
213 asfa 16 76 mësojmë serbisht
214 arta 16 76 mësojmë serbisht
215 nuki 16 76 učimo albanski
216 lola 16 77 mësojmë serbisht
217 sada 16 77 mësojmë serbisht
218 arta 16 77 mësojmë serbisht
219 arta 16 77 mësojmë serbisht
220 Sima 16 77 učimo albanski
221 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
222 still 16 77 mësojmë serbisht
223 arta 16 78 mësojmë serbisht
224 arta 16 78 mësojmë serbisht
225 arta 16 79 mësojmë serbisht
226 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
227 lia 16 79 mësojmë serbisht
228 arta 16 80 mësojmë serbisht
229 lola 16 80 mësojmë serbisht
230 der 16 80 mësojmë serbisht
231 arta 16 81 mësojmë serbisht
232 sed 16 81 mësojmë serbisht
233 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
234 dfs 16 81 mësojmë serbisht
235 sed 16 81 mësojmë serbisht
236 nuki 16 81 učimo albanski
237 nuki 16 81 učimo albanski
238 arta 16 81 mësojmë serbisht
239 nuki 16 82 mësojmë serbisht
240 sem 16 82 mësojmë serbisht
241 pepa 16 82 mësojmë serbisht
242 nuki 16 82 mësojmë serbisht
243 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
244 asw 16 82 mësojmë serbisht
245 dfs 16 82 mësojmë serbisht
246 lia 16 83 mësojmë serbisht
247 emri im 16 83 mësojmë serbisht
248 nuridin 16 83 učimo albanski
249 nuridin 16 83 učimo albanski
250 dfs 16 83 mësojmë serbisht
251 arta 16 83 mësojmë serbisht
252 klae 16 83 učimo albanski
253 arta 16 84 mësojmë serbisht
254 nuki 16 84 učimo albanski
255 lija 16 84 mësojmë serbisht
256 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
257 nuki 16 84 učimo albanski
258 ser 16 84 mësojmë serbisht
259 erd 16 85 mësojmë serbisht
260 dfs 16 85 učimo albanski
261 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
262 sed 16 86 mësojmë serbisht
263 ase 16 86 mësojmë serbisht
264 dfs 16 86 mësojmë serbisht
265 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
266 sad 16 86 mësojmë serbisht
267 kum 16 86 mësojmë serbisht
268 marija 16 87 učimo albanski
269 unknown 16 87 mësojmë serbisht
270 qaw 16 87 mësojmë serbisht
271 lia 16 87 mësojmë serbisht
272 katarina 16 88 učimo albanski
273 lia 16 88 mësojmë serbisht
274 unmik 16 88 mësojmë serbisht
275 dfs 16 88 mësojmë serbisht
276 arta 16 89 mësojmë serbisht
277 arta 16 89 mësojmë serbisht
278 sew 16 89 mësojmë serbisht
279 asq 16 89 mësojmë serbisht
280 dfs 16 90 učimo albanski
281 mmm 16 90 mësojmë serbisht
282 Lia 16 96 mësojmë serbisht
283 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
284 qew 16 99 mësojmë serbisht
285 kia 16 102 mësojmë serbisht
286 ccc 16 102 mësojmë serbisht
287 selim 16 104 mësojmë serbisht
288 arta 16 106 mësojmë serbisht
289 dea 16 108 mësojmë serbisht
290 lia 16 109 mësojmë serbisht
291 uuu 15 36 mësojmë serbisht
292 8988 15 39 mësojmë serbisht
293 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
294 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
295 Jakub 15 45 učimo albanski
296 Jakub 15 45 učimo albanski
297 Jakub 15 47 učimo albanski
298 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
299 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
300 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
301 omer 15 53 učimo albanski
302 omer 15 53 učimo albanski
303 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
304 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
305 lola 15 54 mësojmë serbisht
306 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
307 Teo 15 55 mësojmë serbisht
308 arta 15 55 mësojmë serbisht
309 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
310 lola 15 56 mësojmë serbisht
311 lola 15 57 mësojmë serbisht
312 lola 15 57 mësojmë serbisht
313 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
314 asf 15 57 mësojmë serbisht
315 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
316 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
317 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
318 lola 15 58 mësojmë serbisht
319 baki 15 58 mësojmë serbisht
320 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
321 uuu 15 58 mësojmë serbisht
322 baki 15 58 mësojmë serbisht
323 lola 15 59 mësojmë serbisht
324 lola 15 59 mësojmë serbisht
325 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
326 daddy 15 59 mësojmë serbisht
327 arta 15 60 mësojmë serbisht
328 lola 15 60 mësojmë serbisht
329 luka 15 60 učimo albanski
330 lik 15 60 mësojmë serbisht
331 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
332 lola 15 61 mësojmë serbisht
333 omer 15 61 učimo albanski
334 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
335 sher 15 61 mësojmë serbisht
336 omer 15 61 učimo albanski
337 sada 15 61 mësojmë serbisht
338 asddad 15 61 mësojmë serbisht
339 lola 15 62 mësojmë serbisht
340 arta 15 62 mësojmë serbisht
341 asdad 15 62 mësojmë serbisht
342 sada 15 62 mësojmë serbisht
343 lola 15 62 mësojmë serbisht
344 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
345 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
346 lola 15 62 mësojmë serbisht
347 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
348 lola 15 62 mësojmë serbisht
349 lola 15 63 mësojmë serbisht
350 besfort 15 63 mësojmë serbisht
351 kosa 15 64 mësojmë serbisht
352 lola 15 64 mësojmë serbisht
353 mxmznz 15 64 učimo albanski
354 lola 15 64 mësojmë serbisht
355 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
356 voci 15 64 mësojmë serbisht
357 lola 15 64 mësojmë serbisht
358 Lule 15 64 mësojmë serbisht
359 sada 15 64 mësojmë serbisht
360 arta 15 64 mësojmë serbisht
361 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
362 lola 15 65 mësojmë serbisht
363 sada 15 65 mësojmë serbisht
364 nuki 15 65 učimo albanski
365 lola 15 65 mësojmë serbisht
366 asdad 15 65 mësojmë serbisht
367 lola 15 65 mësojmë serbisht
368 lola 15 65 mësojmë serbisht
369 nuki 15 65 učimo albanski
370 arta 15 65 mësojmë serbisht
371 lola 15 65 mësojmë serbisht
372 lola 15 65 mësojmë serbisht
373 arta 15 66 mësojmë serbisht
374 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
375 lola 15 66 mësojmë serbisht
376 gjel 15 66 mësojmë serbisht
377 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
378 lola 15 66 mësojmë serbisht
379 saf 15 67 mësojmë serbisht
380 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
381 arta 15 67 mësojmë serbisht
382 Hurgada 15 67 učimo albanski
383 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
384 baki 15 67 mësojmë serbisht
385 baki 15 67 mësojmë serbisht
386 luka 15 67 učimo albanski
387 unes 15 68 mësojmë serbisht
388 arta 15 68 mësojmë serbisht
389 arta 15 68 mësojmë serbisht
390 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
391 arta 15 68 mësojmë serbisht
392 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
393 arta 15 68 mësojmë serbisht
394 arta 15 68 mësojmë serbisht
395 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
396 asdad 15 68 mësojmë serbisht
397 fag 15 68 mësojmë serbisht
398 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
399 omer 15 69 učimo albanski
400 lola 15 69 mësojmë serbisht
401 arta 15 69 mësojmë serbisht
402 buki 15 69 mësojmë serbisht
403 arta 15 69 mësojmë serbisht
404 arta 15 69 mësojmë serbisht
405 perandori 15 69 mësojmë serbisht
406 omer 15 69 učimo albanski
407 arta 15 69 mësojmë serbisht
408 asdad 15 70 mësojmë serbisht
409 lola 15 70 mësojmë serbisht
410 sisi 15 70 mësojmë serbisht
411 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
412 lola 15 70 mësojmë serbisht
413 seesee 15 70 mësojmë serbisht
414 pepa 15 70 mësojmë serbisht
415 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
416 kur 15 70 mësojmë serbisht
417 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
418 sada 15 71 mësojmë serbisht
419 ade 15 71 mësojmë serbisht
420 arta 15 71 mësojmë serbisht
421 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
422 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
423 arta 15 71 mësojmë serbisht
424 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
425 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
426 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
427 lola 15 71 mësojmë serbisht
428 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
429 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
430 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
431 arta 15 72 mësojmë serbisht
432 joj 15 72 mësojmë serbisht
433 nuridin 15 72 učimo albanski
434 sisi 15 72 mësojmë serbisht
435 arta 15 72 mësojmë serbisht
436 granit 15 72 mësojmë serbisht
437 sisss 15 72 mësojmë serbisht
438 nuridin 15 72 učimo albanski
439 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
440 nuridin 15 73 učimo albanski
441 arta 15 73 mësojmë serbisht
442 Liza 15 73 mësojmë serbisht
443 sisi 15 73 mësojmë serbisht
444 arta 15 73 mësojmë serbisht
445 pepa 15 73 mësojmë serbisht
446 arta 15 73 mësojmë serbisht
447 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
448 lele 15 73 mësojmë serbisht
449 nuridin 15 73 učimo albanski
450 arta 15 74 mësojmë serbisht
451 voci 15 74 mësojmë serbisht
452 dsds 15 74 mësojmë serbisht
453 pela 15 74 mësojmë serbisht
454 arta 15 74 mësojmë serbisht
455 arta 15 74 mësojmë serbisht
456 lola 15 74 mësojmë serbisht
457 nuki 15 74 učimo albanski
458 bosss 15 74 mësojmë serbisht
459 lola 15 74 mësojmë serbisht
460 nuki 15 74 učimo albanski
461 arte 15 74 mësojmë serbisht
462 lav 15 75 mësojmë serbisht
463 nuki 15 75 mësojmë serbisht
464 dfs 15 75 učimo albanski
465 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
466 lio 15 75 mësojmë serbisht
467 arta 15 75 mësojmë serbisht
468 vokap 15 75 mësojmë serbisht
469 sisis 15 75 mësojmë serbisht
470 nuki 15 75 mësojmë serbisht
471 sisi 15 75 mësojmë serbisht
472 ... 15 75 mësojmë serbisht
473 lola 15 75 mësojmë serbisht
474 sisi 15 75 mësojmë serbisht
475 Berna 15 76 mësojmë serbisht
476 nuridin 15 76 učimo albanski
477 nuki 15 76 učimo albanski
478 pepa 15 76 mësojmë serbisht
479 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
480 pepa 15 76 mësojmë serbisht
481 arta 15 76 mësojmë serbisht
482 asd 15 76 mësojmë serbisht
483 sada 15 76 mësojmë serbisht
484 nuki 15 76 učimo albanski
485 toni 15 76 mësojmë serbisht
486 arta 15 76 mësojmë serbisht
487 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
488 arta 15 76 mësojmë serbisht
489 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
490 anel 15 76 učimo albanski
491 pepa 15 77 mësojmë serbisht
492 arta 15 77 mësojmë serbisht
493 nuki 15 77 učimo albanski
494 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
495 nuki 15 77 učimo albanski
496 arta 15 77 mësojmë serbisht
497 pepa 15 77 mësojmë serbisht
498 nuki 15 77 učimo albanski
499 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
500 dfs 15 77 mësojmë serbisht
501 safsds 15 77 mësojmë serbisht
502 arta 15 77 mësojmë serbisht
503 besfort 15 77 mësojmë serbisht
504 nuki 15 77 učimo albanski
505 kinki 15 77 mësojmë serbisht
506 pepa 15 77 mësojmë serbisht
507 bossi 15 77 mësojmë serbisht
508 sada 15 78 mësojmë serbisht
509 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
510 lola 15 78 mësojmë serbisht
511 last 15 78 mësojmë serbisht
512 kum 15 78 mësojmë serbisht
513 arta 15 78 mësojmë serbisht
514 omer 15 78 učimo albanski
515 alb 15 78 mësojmë serbisht
516 lia 15 78 mësojmë serbisht
517 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
518 omer 15 78 učimo albanski
519 lola 15 79 mësojmë serbisht
520 nuki 15 79 učimo albanski
521 lola 15 79 mësojmë serbisht
522 nuki 15 79 učimo albanski
523 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
524 nuridin 15 79 učimo albanski
525 arta 15 79 mësojmë serbisht
526 nuridin 15 79 učimo albanski
527 111 15 79 učimo albanski
528 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
529 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
530 nuki 15 80 učimo albanski
531 zoran 15 80 učimo albanski
532 arta 15 80 mësojmë serbisht
533 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
534 arta 15 80 mësojmë serbisht
535 imperador 15 80 mësojmë serbisht
536 nuki 15 80 učimo albanski
537 mila 15 80 učimo albanski
538 arta 15 80 mësojmë serbisht
539 eds 15 81 mësojmë serbisht
540 dfs 15 81 mësojmë serbisht
541 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
542 arta 15 81 mësojmë serbisht
543 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
544 lola 15 81 mësojmë serbisht
545 nuki 15 81 učimo albanski
546 arta 15 81 mësojmë serbisht
547 nuki 15 81 učimo albanski
548 sada 15 81 mësojmë serbisht
549 dfs 15 82 mësojmë serbisht
550 lola 15 82 mësojmë serbisht
551 nuridin 15 82 učimo albanski
552 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
553 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
554 dfs 15 82 mësojmë serbisht
555 nuridin 15 82 učimo albanski
556 nuridin 15 82 učimo albanski
557 nuridin 15 82 učimo albanski
558 11111 15 82 mësojmë serbisht
559 we over 15 83 mësojmë serbisht
560 arta 15 83 mësojmë serbisht
561 Berna 15 83 mësojmë serbisht
562 nuki 15 84 mësojmë serbisht
563 nuki 15 84 mësojmë serbisht
564 der 15 84 mësojmë serbisht
565 wes 15 84 učimo albanski
566 arta 15 84 mësojmë serbisht
567 saad 15 84 mësojmë serbisht
568 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
569 dea 15 84 mësojmë serbisht
570 arta 15 84 mësojmë serbisht
571 dfs 15 84 učimo albanski
572 dfs 15 85 mësojmë serbisht
573 lola 15 85 mësojmë serbisht
574 lia 15 85 mësojmë serbisht
575 arta 15 85 mësojmë serbisht
576 kum 15 85 mësojmë serbisht
577 bossi 15 85 mësojmë serbisht
578 Berna 15 85 mësojmë serbisht
579 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
580 Asad 15 86 učimo albanski
581 dfs 15 86 učimo albanski
582 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
583 swe 15 86 mësojmë serbisht
584 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
585 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
586 nuki 15 86 učimo albanski
587 123 15 86 mësojmë serbisht
588 arta 15 86 mësojmë serbisht
589 nuki 15 86 učimo albanski
590 arta 15 87 mësojmë serbisht
591 klu 15 87 mësojmë serbisht
592 dfs 15 87 mësojmë serbisht
593 omer 15 87 učimo albanski
594 lira 15 87 mësojmë serbisht
595 5645 15 87 mësojmë serbisht
596 arta 15 87 mësojmë serbisht
597 des 15 87 mësojmë serbisht
598 dfs 15 87 učimo albanski
599 arta 15 87 mësojmë serbisht
600 del 15 87 mësojmë serbisht
601 lola 15 87 mësojmë serbisht
602 omer 15 87 učimo albanski
603 dfs 15 87 mësojmë serbisht
604 lola 15 87 mësojmë serbisht
605 pepa 15 87 mësojmë serbisht
606 lola 15 88 mësojmë serbisht
607 fero 15 88 mësojmë serbisht
608 fer 15 88 mësojmë serbisht
609 der 15 88 mësojmë serbisht
610 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
611 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
612 arta 15 89 mësojmë serbisht
613 der 15 89 mësojmë serbisht
614 liw 15 89 mësojmë serbisht
615 lia 15 89 mësojmë serbisht
616 masa 15 89 mësojmë serbisht
617 arta 15 89 mësojmë serbisht
618 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
619 dfs 15 90 mësojmë serbisht
620 dfs 15 90 učimo albanski
621 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
622 ase 15 90 mësojmë serbisht
623 fer 15 90 mësojmë serbisht
624 der 15 90 mësojmë serbisht
625 lia 15 90 mësojmë serbisht
626 nuridin 15 91 učimo albanski
627 wes 15 91 mësojmë serbisht
628 dfs 15 91 mësojmë serbisht
629 kum 15 92 mësojmë serbisht
630 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
631 lulzim 15 93 učimo albanski
632 sew 15 93 mësojmë serbisht
633 arta 15 93 mësojmë serbisht
634 lia 15 93 mësojmë serbisht
635 sed 15 94 mësojmë serbisht
636 sed 15 94 mësojmë serbisht
637 mes 15 95 mësojmë serbisht
638 sed 15 95 mësojmë serbisht
639 arta 15 95 mësojmë serbisht
640 lia 15 95 mësojmë serbisht
641 sada 15 96 mësojmë serbisht
642 lola 15 96 mësojmë serbisht
643 cccc 15 96 mësojmë serbisht
644 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
645 asw 15 98 mësojmë serbisht
646 sed 15 98 mësojmë serbisht
647 dfs 15 99 mësojmë serbisht
648 wes 15 100 mësojmë serbisht
649 fiu 15 100 mësojmë serbisht
650 lia 15 102 mësojmë serbisht
651 Maja 15 102 mësojmë serbisht
652 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
653 aaa 15 104 mësojmë serbisht
654 dfs 15 105 mësojmë serbisht
655 lia 15 106 mësojmë serbisht
656 mmm 15 106 mësojmë serbisht
657 cccc 15 107 mësojmë serbisht
658 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
659 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
660 nnn 14 43 mësojmë serbisht
661 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
662 yylza 14 45 mësojmë serbisht
663 Jakub 14 48 učimo albanski
664 lola 14 50 mësojmë serbisht
665 lola 14 50 mësojmë serbisht
666 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
667 Granit 14 53 mësojmë serbisht
668 Granit 14 53 mësojmë serbisht
669 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
670 lola 14 53 mësojmë serbisht
671 lola 14 53 mësojmë serbisht
672 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
673 lola 14 55 mësojmë serbisht
674 bbb 14 55 mësojmë serbisht
675 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
676 Granit 14 56 mësojmë serbisht
677 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
678 Granit 14 56 mësojmë serbisht
679 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
680 lola 14 58 mësojmë serbisht
681 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
682 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
683 lola 14 58 mësojmë serbisht
684 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
685 omer 14 59 učimo albanski
686 omer 14 59 učimo albanski
687 lola 14 59 mësojmë serbisht
688 lola 14 60 mësojmë serbisht
689 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
690 lola 14 61 mësojmë serbisht
691 aaa 14 61 mësojmë serbisht
692 asdad 14 61 mësojmë serbisht
693 lola 14 61 mësojmë serbisht
694 lola 14 61 mësojmë serbisht
695 sada 14 61 mësojmë serbisht
696 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
697 lola 14 61 mësojmë serbisht
698 lola 14 61 mësojmë serbisht
699 sisi 14 61 mësojmë serbisht
700 princi 14 62 mësojmë serbisht
701 arta 14 62 mësojmë serbisht
702 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
703 lola 14 62 mësojmë serbisht
704 voci 14 62 mësojmë serbisht
705 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
706 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
707 slsl 14 63 učimo albanski
708 lola 14 63 mësojmë serbisht
709 lola 14 63 mësojmë serbisht
710 lola 14 63 mësojmë serbisht
711 doen 14 63 mësojmë serbisht
712 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
713 aaa 14 64 mësojmë serbisht
714 Talent 14 64 mësojmë serbisht
715 lola 14 64 mësojmë serbisht
716 asdad 14 65 mësojmë serbisht
717 nesa 14 65 učimo albanski
718 lola 14 65 mësojmë serbisht
719 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
720 nuki 14 65 učimo albanski
721 arta 14 65 mësojmë serbisht
722 asdad 14 65 mësojmë serbisht
723 nuki 14 65 učimo albanski
724 zzz 14 65 mësojmë serbisht
725 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
726 pop 14 65 mësojmë serbisht
727 Maja 14 66 učimo albanski
728 nuki 14 66 učimo albanski
729 pop 14 66 mësojmë serbisht
730 das 14 66 učimo albanski
731 bossi 14 66 mësojmë serbisht
732 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
733 lola 14 66 mësojmë serbisht
734 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
735 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
736 asdf 14 66 mësojmë serbisht
737 lola 14 66 mësojmë serbisht
738 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
739 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
740 lola 14 66 mësojmë serbisht
741 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
742 nuki 14 66 učimo albanski
743 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
744 lola 14 67 mësojmë serbisht
745 nuridin 14 67 učimo albanski
746 lola 14 67 mësojmë serbisht
747 asdf 14 67 mësojmë serbisht
748 Talent 14 67 mësojmë serbisht
749 lola 14 67 mësojmë serbisht
750 pepa 14 67 mësojmë serbisht
751 arta 14 68 mësojmë serbisht
752 lola 14 68 mësojmë serbisht
753 lola 14 68 mësojmë serbisht
754 lola 14 68 mësojmë serbisht
755 the king 14 68 mësojmë serbisht
756 sada 14 68 mësojmë serbisht
757 toni 14 68 mësojmë serbisht
758 qpk 14 68 mësojmë serbisht
759 lola 14 68 mësojmë serbisht
760 5487 14 68 mësojmë serbisht
761 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
762 arta 14 68 mësojmë serbisht
763 arta 14 69 mësojmë serbisht
764 lola 14 69 mësojmë serbisht
765 nuridin 14 69 učimo albanski
766 arta 14 69 mësojmë serbisht
767 marija 14 69 učimo albanski
768 Marija 14 69 učimo albanski
769 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
770 lola 14 69 mësojmë serbisht
771 pepa 14 69 mësojmë serbisht
772 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
773 king 14 69 mësojmë serbisht
774 arta 14 69 mësojmë serbisht
775 kingi 14 69 mësojmë serbisht
776 arta 14 69 mësojmë serbisht
777 nuki 14 69 učimo albanski
778 aaa 14 69 mësojmë serbisht
779 arta 14 69 mësojmë serbisht
780 nuki 14 69 učimo albanski
781 lola 14 69 mësojmë serbisht
782 nuki 14 70 učimo albanski
783 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
784 nuki 14 70 učimo albanski
785 nuki 14 70 učimo albanski
786 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
787 nuki 14 70 učimo albanski
788 nuki 14 70 učimo albanski
789 impaler 14 70 mësojmë serbisht
790 lola 14 70 mësojmë serbisht
791 nuki 14 70 mësojmë serbisht
792 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
793 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
794 nuki 14 70 učimo albanski
795 nuki 14 70 učimo albanski
796 omer 14 70 učimo albanski
797 nuki 14 70 učimo albanski
798 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
799 omer 14 70 učimo albanski
800 loli 14 70 mësojmë serbisht
801 nuki 14 70 mësojmë serbisht
802 bosi 14 70 mësojmë serbisht
803 marija 14 70 učimo albanski
804 deca 14 71 mësojmë serbisht
805 omer 14 71 učimo albanski
806 imperador 14 71 mësojmë serbisht
807 niku 14 71 učimo albanski
808 arta 14 71 mësojmë serbisht
809 1234 14 71 mësojmë serbisht
810 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
811 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
812 nuki 14 71 učimo albanski
813 nuki 14 71 učimo albanski
814 omer 14 71 učimo albanski
815 voci 14 71 mësojmë serbisht
816 niku 14 71 učimo albanski
817 arta 14 71 mësojmë serbisht
818 nuki 14 71 učimo albanski
819 nuki 14 71 učimo albanski
820 nuki 14 72 učimo albanski
821 lola 14 72 mësojmë serbisht
822 aaa 14 72 mësojmë serbisht
823 pepa 14 72 mësojmë serbisht
824 nuki 14 72 učimo albanski
825 nuki 14 72 učimo albanski
826 lola 14 72 mësojmë serbisht
827 arta 14 72 mësojmë serbisht
828 nuki 14 72 učimo albanski
829 arta 14 72 mësojmë serbisht
830 lola 14 72 mësojmë serbisht
831 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
832 iospa 14 72 mësojmë serbisht
833 nuki 14 73 učimo albanski
834 boss be 14 73 mësojmë serbisht
835 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
836 aaa 14 73 mësojmë serbisht
837 nuki 14 73 učimo albanski
838 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
839 nuki 14 73 učimo albanski
840 sadad 14 73 mësojmë serbisht
841 nuki 14 73 učimo albanski
842 desa 14 73 mësojmë serbisht
843 sisi 14 73 mësojmë serbisht
844 nuki 14 73 učimo albanski
845 unknown 14 73 mësojmë serbisht
846 nuki 14 73 učimo albanski
847 nuki 14 74 učimo albanski
848 nuki 14 74 učimo albanski
849 ponda 14 74 mësojmë serbisht
850 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
851 lola 14 74 mësojmë serbisht
852 arta 14 74 mësojmë serbisht
853 sisi 14 74 mësojmë serbisht
854 dada 14 74 mësojmë serbisht
855 nuki 14 74 učimo albanski
856 nuki 14 74 učimo albanski
857 bossi 14 74 mësojmë serbisht
858 nuki 14 74 učimo albanski
859 nuki 14 74 učimo albanski
860 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
861 lola 14 75 mësojmë serbisht
862 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
863 arta 14 75 mësojmë serbisht
864 aaa 14 75 mësojmë serbisht
865 der 14 75 mësojmë serbisht
866 marija 14 75 učimo albanski
867 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
868 lia 14 75 mësojmë serbisht
869 peli 14 76 mësojmë serbisht
870 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
871 nuki 14 76 učimo albanski
872 lola 14 76 mësojmë serbisht
873 nuki 14 76 učimo albanski
874 pepa 14 76 mësojmë serbisht
875 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
876 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
877 lola 14 76 mësojmë serbisht
878 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
879 omer 14 76 učimo albanski
880 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
881 nuki 14 76 učimo albanski
882 Lira 14 76 mësojmë serbisht
883 omer 14 76 učimo albanski
884 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
885 lola 14 76 mësojmë serbisht
886 marija 14 76 učimo albanski
887 nuki 14 76 učimo albanski
888 nuki 14 77 učimo albanski
889 lia 14 77 mësojmë serbisht
890 lola 14 77 mësojmë serbisht
891 sisi 14 77 mësojmë serbisht
892 lola 14 77 mësojmë serbisht
893 nuki 14 77 učimo albanski
894 nuki 14 77 učimo albanski
895 lola 14 77 mësojmë serbisht
896 nuki 14 77 učimo albanski
897 nuki 14 77 učimo albanski
898 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
899 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
900 nuki 14 78 učimo albanski
901 erd 14 78 mësojmë serbisht
902 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
903 sada 14 78 mësojmë serbisht
904 woq 14 78 mësojmë serbisht
905 nuki 14 78 učimo albanski
906 omer 14 79 učimo albanski
907 arta 14 79 mësojmë serbisht
908 sibi 14 79 mësojmë serbisht
909 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
910 nuki 14 79 učimo albanski
911 omer 14 79 učimo albanski
912 lola 14 79 mësojmë serbisht
913 nuki 14 79 učimo albanski
914 arta 14 79 mësojmë serbisht
915 nuridin 14 79 učimo albanski
916 nuridin 14 79 učimo albanski
917 sedi 14 79 mësojmë serbisht
918 ccggrr 14 79 učimo albanski
919 lola 14 79 mësojmë serbisht
920 lola 14 79 mësojmë serbisht
921 lia 14 79 mësojmë serbisht
922 sew 14 80 mësojmë serbisht
923 arta 14 80 mësojmë serbisht
924 nuki 14 80 učimo albanski
925 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
926 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
927 desa 14 80 mësojmë serbisht
928 Emir 14 80 mësojmë serbisht
929 omer 14 80 učimo albanski
930 omer 14 80 učimo albanski
931 nuridin 14 80 učimo albanski
932 lia 14 80 mësojmë serbisht
933 arta 14 80 mësojmë serbisht
934 marija 14 80 učimo albanski
935 omer 14 80 učimo albanski
936 dfs 14 80 učimo albanski
937 nuki 14 80 učimo albanski
938 omer 14 80 učimo albanski
939 nuridin 14 80 učimo albanski
940 nuki 14 81 učimo albanski
941 nuki 14 81 učimo albanski
942 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
943 mer 14 81 mësojmë serbisht
944 dsda 14 81 mësojmë serbisht
945 pepa 14 81 mësojmë serbisht
946 nuki 14 81 učimo albanski
947 asda 14 81 mësojmë serbisht
948 unknown 14 81 mësojmë serbisht
949 omer 14 82 učimo albanski
950 Linda 14 82 mësojmë serbisht
951 jexik 14 82 mësojmë serbisht
952 pepa 14 82 mësojmë serbisht
953 lola 14 82 mësojmë serbisht
954 omer 14 82 učimo albanski
955 ver 14 82 mësojmë serbisht
956 nuki 14 82 učimo albanski
957 liu 14 82 mësojmë serbisht
958 nuridin 14 82 učimo albanski
959 nuridin 14 82 učimo albanski
960 pepa 14 82 mësojmë serbisht
961 pepi 14 82 mësojmë serbisht
962 64156 14 82 mësojmë serbisht
963 lola 14 82 mësojmë serbisht
964 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
965 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
966 nuki 14 82 učimo albanski
967 arta 14 83 mësojmë serbisht
968 wes 14 83 mësojmë serbisht
969 arta 14 83 mësojmë serbisht
970 omer 14 83 učimo albanski
971 lola 14 83 mësojmë serbisht
972 omer 14 83 učimo albanski
973 nuki 14 83 učimo albanski
974 nuki 14 83 učimo albanski
975 nuki 14 83 učimo albanski
976 arta 14 83 mësojmë serbisht
977 arta 14 83 mësojmë serbisht
978 nuridin 14 83 učimo albanski
979 arta 14 83 mësojmë serbisht
980 nuridin 14 83 učimo albanski
981 dfs 14 83 mësojmë serbisht
982 Samir 14 83 mësojmë serbisht
983 nuki 14 83 učimo albanski
984 lia 14 83 mësojmë serbisht
985 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
986 baki 14 84 mësojmë serbisht
987 lola 14 84 mësojmë serbisht
988 sisi 14 84 mësojmë serbisht
989 omer 14 84 učimo albanski
990 lala 14 84 mësojmë serbisht
991 arta 14 84 mësojmë serbisht
992 lia 14 84 mësojmë serbisht
993 arta 14 84 mësojmë serbisht
994 omer 14 84 učimo albanski
995 omer 14 84 učimo albanski
996 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
997 baki 14 84 mësojmë serbisht
998 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
999 omer 14 84 učimo albanski
1000 kum 14 84 mësojmë serbisht
1001 nuki 14 85 učimo albanski
1002 nuki 14 85 učimo albanski
1003 lola 14 85 učimo albanski
1004 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
1005 nuki 14 86 učimo albanski
1006 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
1007 nuki 14 86 učimo albanski
1008 omer 14 86 učimo albanski
1009 dfs 14 86 mësojmë serbisht
1010 Berna 14 86 mësojmë serbisht
1011 nuki 14 86 učimo albanski
1012 nuki 14 86 učimo albanski
1013 omer 14 86 učimo albanski
1014 sis 14 86 mësojmë serbisht
1015 lola 14 86 mësojmë serbisht
1016 omer 14 86 učimo albanski
1017 nuki 14 86 učimo albanski
1018 sed 14 86 mësojmë serbisht
1019 lim 14 86 mësojmë serbisht
1020 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1021 nuki 14 86 učimo albanski
1022 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1023 dfs 14 87 učimo albanski
1024 omer 14 87 učimo albanski
1025 nuki 14 87 učimo albanski
1026 Anja 14 87 učimo albanski
1027 alb 14 87 mësojmë serbisht
1028 ber 14 87 mësojmë serbisht
1029 nuki 14 87 učimo albanski
1030 omer 14 87 učimo albanski
1031 lola 14 87 mësojmë serbisht
1032 nuki 14 88 učimo albanski
1033 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1034 siis 14 88 učimo albanski
1035 arta 14 88 mësojmë serbisht
1036 nuki 14 88 učimo albanski
1037 nuki 14 88 učimo albanski
1038 nuki 14 88 učimo albanski
1039 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1040 dfs 14 88 učimo albanski
1041 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1042 lia 14 89 mësojmë serbisht
1043 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1044 arta 14 89 mësojmë serbisht
1045 arta 14 89 mësojmë serbisht
1046 marija 14 89 učimo albanski
1047 hhh 14 89 učimo albanski
1048 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1049 swe 14 89 mësojmë serbisht
1050 kss 14 89 učimo albanski
1051 lia 14 89 mësojmë serbisht
1052 lola 14 89 mësojmë serbisht
1053 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1054 abba 14 89 mësojmë serbisht
1055 nuridin 14 90 učimo albanski
1056 nuki 14 90 učimo albanski
1057 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1058 omer 14 90 učimo albanski
1059 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1060 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1061 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1062 nuridin 14 90 učimo albanski
1063 sew 14 90 mësojmë serbisht
1064 klme 14 90 mësojmë serbisht
1065 nuki 14 90 učimo albanski
1066 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1067 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1068 xes 14 90 mësojmë serbisht
1069 omer 14 90 učimo albanski
1070 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1071 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1072 omer 14 91 učimo albanski
1073 omer 14 91 učimo albanski
1074 nuki 14 91 učimo albanski
1075 nuki 14 91 učimo albanski
1076 saq 14 92 mësojmë serbisht
1077 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1078 4589 14 92 mësojmë serbisht
1079 NAIM 14 92 učimo albanski
1080 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1081 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1082 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1083 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1084 liu 14 92 mësojmë serbisht
1085 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1086 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1087 nuki 14 93 učimo albanski
1088 lin 14 93 mësojmë serbisht
1089 kaee 14 93 učimo albanski
1090 7777 14 93 mësojmë serbisht
1091 nuki 14 93 učimo albanski
1092 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1093 arta 14 93 mësojmë serbisht
1094 lia 14 94 učimo albanski
1095 arta 14 94 mësojmë serbisht
1096 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1097 wed 14 94 mësojmë serbisht
1098 artan 14 94 mësojmë serbisht
1099 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1100 nff 14 95 učimo albanski
1101 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1102 arta 14 95 mësojmë serbisht
1103 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1104 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1105 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1106 kun 14 96 mësojmë serbisht
1107 sta 14 96 mësojmë serbisht
1108 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1109 omer 14 97 učimo albanski
1110 ada 14 97 mësojmë serbisht
1111 sed 14 97 mësojmë serbisht
1112 era 14 97 mësojmë serbisht
1113 omer 14 97 učimo albanski
1114 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1115 sew 14 98 mësojmë serbisht
1116 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1117 lola 14 98 mësojmë serbisht
1118 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1119 diki 14 99 mësojmë serbisht
1120 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1121 lia 14 99 mësojmë serbisht
1122 des 14 99 mësojmë serbisht
1123 ser 14 99 mësojmë serbisht
1124 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1125 lio 14 99 mësojmë serbisht
1126 desa 14 99 mësojmë serbisht
1127 omer 14 100 učimo albanski
1128 ddf 14 100 učimo albanski
1129 omer 14 100 učimo albanski
1130 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1131 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1132 sse 14 101 mësojmë serbisht
1133 nuki 14 102 učimo albanski
1134 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1135 des 14 102 mësojmë serbisht
1136 sada 14 102 mësojmë serbisht
1137 nuki 14 102 učimo albanski
1138 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1139 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1140 sed 14 104 mësojmë serbisht
1141 lia 14 104 mësojmë serbisht
1142 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1143 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1144 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1145 bes 14 105 mësojmë serbisht
1146 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1147 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1148 skh 14 106 mësojmë serbisht
1149 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1150 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1151 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1152 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1153 era 14 108 mësojmë serbisht
1154 arta 14 109 mësojmë serbisht
1155 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1156 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1157 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1158 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1159 lola 14 111 mësojmë serbisht
1160 1122 14 111 mësojmë serbisht
1161 sada 14 112 mësojmë serbisht
1162 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1163 sea 14 113 mësojmë serbisht
1164 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1165 sed 14 115 mësojmë serbisht
1166 arta 14 115 mësojmë serbisht
1167 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1168 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1169 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1170 ret 14 117 mësojmë serbisht
1171 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1172 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1173 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1174 888 13 42 mësojmë serbisht
1175 Miki 13 42 učimo albanski
1176 11111 13 44 mësojmë serbisht
1177 Miu 13 45 učimo albanski
1178 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1179 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1180 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1181 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1182 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1183 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1184 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1185 Lpo 13 50 učimo albanski
1186 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1187 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1188 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1189 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1190 lola 13 51 mësojmë serbisht
1191 Kata 13 51 učimo albanski
1192 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1193 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1194 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1195 Zagor 13 53 učimo albanski
1196 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1197 lik 13 53 mësojmë serbisht
1198 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1199 Maja 13 54 učimo albanski
1200 Maja 13 54 učimo albanski
1201 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1202 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1203 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1204 Lui 13 55 učimo albanski
1205 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1206 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1207 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1208 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1209 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1210 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1211 jzkzm 13 56 učimo albanski
1212 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1213 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1214 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1215 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1216 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1217 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1218 lola 13 57 mësojmë serbisht
1219 diar 13 57 mësojmë serbisht
1220 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1221 Das 13 57 učimo albanski
1222 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1223 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1224 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1225 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1226 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1227 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1228 omer 13 58 učimo albanski
1229 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1230 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1231 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1232 omer 13 58 učimo albanski
1233 Jakub 13 58 učimo albanski
1234 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1235 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1236 lola 13 58 mësojmë serbisht
1237 Marija 13 58 učimo albanski
1238 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1239 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1240 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1241 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1242 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1243 Ena 13 59 učimo albanski
1244 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1245 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1246 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1247 Mila 13 59 učimo albanski
1248 Marija 13 59 učimo albanski
1249 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1250 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1251 lola 13 59 mësojmë serbisht
1252 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1253 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1254 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1255 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1256 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1257 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1258 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1259 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1260 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1261 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1262 Pot 13 60 učimo albanski
1263 Marija 13 60 učimo albanski
1264 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1265 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1266 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1267 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1268 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1269 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1270 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1271 lola 13 61 mësojmë serbisht
1272 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1273 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1274 lola 13 61 mësojmë serbisht
1275 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1276 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1277 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1278 Marija 13 61 učimo albanski
1279 Marija 13 61 učimo albanski
1280 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1281 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1282 Maja 13 61 učimo albanski
1283 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1284 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1285 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1286 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1287 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1288 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1289 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1290 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1291 Soup 13 62 učimo albanski
1292 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1293 lola 13 62 mësojmë serbisht
1294 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1295 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1296 Guli 13 62 učimo albanski
1297 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1298 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1299 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1300 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1301 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1302 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1303 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1304 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1305 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1306 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1307 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1308 nuki 13 63 učimo albanski
1309 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1310 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1311 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1312 lola 13 63 mësojmë serbisht
1313 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1314 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1315 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1316 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1317 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1318 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1319 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1320 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1321 lola 13 63 mësojmë serbisht
1322 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1323 lola 13 63 mësojmë serbisht
1324 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1325 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1326 Marija 13 63 učimo albanski
1327 nuki 13 63 učimo albanski
1328 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1329 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1330 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1331 Uzt 13 63 učimo albanski
1332 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1333 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1334 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1335 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1336 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1337 nuki 13 64 učimo albanski
1338 marija 13 64 učimo albanski
1339 Marija 13 64 učimo albanski
1340 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1341 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1342 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1343 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1344 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1345 Marija 13 64 učimo albanski
1346 lola 13 64 mësojmë serbisht
1347 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1348 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1349 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1350 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1351 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1352 nuki 13 64 učimo albanski
1353 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1354 lola 13 65 mësojmë serbisht
1355 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1356 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1357 lola 13 65 mësojmë serbisht
1358 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1359 lola 13 65 mësojmë serbisht
1360 lola 13 65 mësojmë serbisht
1361 Popo 13 65 učimo albanski
1362 lola 13 65 mësojmë serbisht
1363 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1364 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1365 Dua 13 65 učimo albanski
1366 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1367 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1368 nuki 13 65 učimo albanski
1369 Maja 13 65 učimo albanski
1370 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1371 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1372 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1373 lola 13 65 mësojmë serbisht
1374 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1375 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1376 Maja 13 65 učimo albanski
1377 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1378 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1379 nuki 13 65 učimo albanski
1380 Dua 13 65 učimo albanski
1381 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1382 nuridin 13 65 učimo albanski
1383 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1384 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1385 nuridin 13 65 učimo albanski
1386 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1387 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1388 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1389 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1390 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1391 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1392 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1393 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1394 cari 13 66 mësojmë serbisht
1395 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1396 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1397 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1398 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1399 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1400 Art 13 66 mësojmë serbisht
1401 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1402 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1403 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1404 Ena 13 66 učimo albanski
1405 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1406 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1407 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1408 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1409 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1410 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1411 nuki 13 67 učimo albanski
1412 marija 13 67 učimo albanski
1413 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1414 lola 13 67 mësojmë serbisht
1415 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1416 nuki 13 67 učimo albanski
1417 lola 13 67 mësojmë serbisht
1418 Plo 13 67 učimo albanski
1419 Marija 13 67 učimo albanski
1420 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1421 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1422 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1423 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1424 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1425 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1426 Mila 13 68 učimo albanski
1427 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1428 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1429 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1430 Dua 13 68 učimo albanski
1431 Marija 13 68 učimo albanski
1432 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1433 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1434 Maja 13 68 učimo albanski
1435 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1436 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1437 lola 13 68 mësojmë serbisht
1438 nuki 13 68 učimo albanski
1439 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1440 nuki 13 68 učimo albanski
1441 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1442 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1443 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1444 arta 13 68 mësojmë serbisht
1445 Tup 13 68 učimo albanski
1446 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1447 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1448 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1449 nuki 13 68 učimo albanski
1450 deda 13 68 mësojmë serbisht
1451 ksms 13 68 učimo albanski
1452 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1453 nuki 13 68 učimo albanski
1454 nuki 13 68 učimo albanski
1455 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1456 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1457 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1458 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1459 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1460 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1461 faton 13 69 mësojmë serbisht
1462 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1463 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1464 lola 13 69 mësojmë serbisht
1465 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1466 Dua 13 69 učimo albanski
1467 debeo 13 69 učimo albanski
1468 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1469 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1470 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1471 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1472 lola 13 69 mësojmë serbisht
1473 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1474 Dea 13 69 učimo albanski
1475 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1476 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1477 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1478 lola 13 70 mësojmë serbisht
1479 lola 13 70 mësojmë serbisht
1480 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1481 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1482 nuki 13 70 učimo albanski
1483 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1484 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1485 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1486 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1487 Kkkk 13 70 učimo albanski
1488 nuki 13 70 učimo albanski
1489 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1490 lola 13 70 mësojmë serbisht
1491 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1492 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1493 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1494 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1495 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1496 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1497 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1498 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1499 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1500 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1501 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1502 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1503 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1504 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1505 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1506 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1507 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1508 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1509 lola 13 71 mësojmë serbisht
1510 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1511 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1512 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1513 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1514 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1515 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1516 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1517 deda 13 71 mësojmë serbisht
1518 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1519 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1520 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1521 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1522 Opela 13 72 učimo albanski
1523 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1524 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1525 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1526 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1527 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1528 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1529 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1530 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1531 Neda 13 72 učimo albanski
1532 Dua 13 72 učimo albanski
1533 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1534 lola 13 72 mësojmë serbisht
1535 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1536 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1537 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1538 lola 13 72 mësojmë serbisht
1539 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1540 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1541 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1542 nuki 13 72 učimo albanski
1543 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1544 Marija 13 72 učimo albanski
1545 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1546 nuridin 13 72 učimo albanski
1547 nuki 13 72 učimo albanski
1548 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1549 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1550 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1551 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1552 Mila 13 72 učimo albanski
1553 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1554 lola 13 73 mësojmë serbisht
1555 nuki 13 73 učimo albanski
1556 Dea 13 73 učimo albanski
1557 Marija 13 73 učimo albanski
1558 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1559 nuki 13 73 učimo albanski
1560 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1561 Pok 13 73 učimo albanski
1562 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1563 asded 13 73 mësojmë serbisht
1564 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1565 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1566 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1567 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1568 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1569 nuki 13 73 učimo albanski
1570 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1571 Dea 13 73 učimo albanski
1572 nuki 13 73 učimo albanski
1573 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1574 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1575 nuki 13 73 učimo albanski
1576 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1577 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1578 lola 13 73 mësojmë serbisht
1579 nuki 13 73 učimo albanski
1580 nuki 13 73 učimo albanski
1581 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1582 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1583 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1584 nuki 13 73 učimo albanski
1585 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1586 nuki 13 73 učimo albanski
1587 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1588 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1589 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1590 nuki 13 73 učimo albanski
1591 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1592 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1593 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1594 nuki 13 73 učimo albanski
1595 Melida 13 74 učimo albanski
1596 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1597 Dea 13 74 učimo albanski
1598 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1599 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1600 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1601 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1602 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1603 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1604 Lupa 13 74 učimo albanski
1605 niti 13 74 mësojmë serbisht
1606 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1607 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1608 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1609 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1610 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1611 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1612 sada 13 74 mësojmë serbisht
1613 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1614 lira 13 75 mësojmë serbisht
1615 nuki 13 75 učimo albanski
1616 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1617 nuki 13 75 učimo albanski
1618 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1619 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1620 nuki 13 75 učimo albanski
1621 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1622 omer 13 75 učimo albanski
1623 nuki 13 75 učimo albanski
1624 nuki 13 75 učimo albanski
1625 oki 13 75 mësojmë serbisht
1626 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1627 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1628 ads 13 75 mësojmë serbisht
1629 saq 13 75 mësojmë serbisht
1630 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1631 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1632 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1633 Dua 13 75 učimo albanski
1634 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1635 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1636 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1637 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1638 nuki 13 75 učimo albanski
1639 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1640 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1641 Onaa 13 75 učimo albanski
1642 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1643 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1644 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1645 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1646 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1647 nuki 13 75 učimo albanski
1648 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1649 nuki 13 75 učimo albanski
1650 nuki 13 75 učimo albanski
1651 nuki 13 75 učimo albanski
1652 nuki 13 76 učimo albanski
1653 sada 13 76 mësojmë serbisht
1654 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1655 nuki 13 76 učimo albanski
1656 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1657 nuki 13 76 učimo albanski
1658 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1659 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1660 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1661 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1662 sed 13 76 mësojmë serbisht
1663 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1664 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1665 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1666 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1667 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1668 nuki 13 76 učimo albanski
1669 omer 13 76 učimo albanski
1670 omer 13 76 učimo albanski
1671 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1672 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1673 nuki 13 76 učimo albanski
1674 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1675 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1676 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1677 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1678 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1679 nuridin 13 77 učimo albanski
1680 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1681 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1682 nuki 13 77 učimo albanski
1683 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1684 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1685 Dua 13 77 učimo albanski
1686 lala 13 77 mësojmë serbisht
1687 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1688 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1689 nuki 13 77 učimo albanski
1690 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1691 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1692 nuki 13 77 učimo albanski
1693 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1694 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1695 lola 13 77 mësojmë serbisht
1696 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1697 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1698 lala 13 77 mësojmë serbisht
1699 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1700 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1701 nuki 13 77 učimo albanski
1702 nuridin 13 77 učimo albanski
1703 omer 13 77 učimo albanski
1704 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1705 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1706 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1707 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1708 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1709 arta 13 77 mësojmë serbisht
1710 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1711 omer 13 77 učimo albanski
1712 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1713 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1714 nuki 13 77 učimo albanski
1715 nuki 13 77 učimo albanski
1716 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1717 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1718 niti 13 78 mësojmë serbisht
1719 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1720 nuki 13 78 učimo albanski
1721 Ena 13 78 učimo albanski
1722 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1723 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1724 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1725 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1726 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1727 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1728 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1729 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1730 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1731 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1732 nuki 13 78 učimo albanski
1733 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1734 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1735 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1736 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1737 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1738 nuki 13 78 učimo albanski
1739 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1740 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1741 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1742 nuki 13 78 učimo albanski
1743 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1744 Maja 13 79 učimo albanski
1745 DES 13 79 mësojmë serbisht
1746 nuki 13 79 učimo albanski
1747 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1748 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1749 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1750 nuki 13 79 učimo albanski
1751 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1752 nuki 13 79 učimo albanski
1753 nuki 13 79 učimo albanski
1754 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1755 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1756 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1757 nuki 13 79 učimo albanski
1758 desa 13 79 mësojmë serbisht
1759 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1760 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1761 nuki 13 79 učimo albanski
1762 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1763 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1764 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1765 nuki 13 79 učimo albanski
1766 nuki 13 79 učimo albanski
1767 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1768 nuki 13 79 učimo albanski
1769 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1770 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1771 Dua 13 79 učimo albanski
1772 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1773 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1774 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1775 nuki 13 79 učimo albanski
1776 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1777 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1778 Melida 13 80 učimo albanski
1779 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1780 nuki 13 80 učimo albanski
1781 Art 13 80 mësojmë serbisht
1782 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1783 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1784 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1785 SED 13 80 mësojmë serbisht
1786 sada 13 80 mësojmë serbisht
1787 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1788 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1789 lola 13 80 mësojmë serbisht
1790 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1791 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1792 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1793 Dua 13 80 učimo albanski
1794 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1795 Dea 13 80 učimo albanski
1796 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1797 nuki 13 80 učimo albanski
1798 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1799 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1800 sads 13 81 mësojmë serbisht
1801 nuki 13 81 učimo albanski
1802 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1803 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1804 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1805 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1806 final 13 81 mësojmë serbisht
1807 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1808 omer 13 81 učimo albanski
1809 nuki 13 81 učimo albanski
1810 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1811 omer 13 81 učimo albanski
1812 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1813 DEA 13 81 mësojmë serbisht
1814 nuki 13 81 učimo albanski
1815 nuki 13 81 učimo albanski
1816 omer 13 81 učimo albanski
1817 lkl 13 81 učimo albanski
1818 anela 13 81 učimo albanski
1819 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1820 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1821 7777 13 81 mësojmë serbisht
1822 nuki 13 81 učimo albanski
1823 omer 13 81 učimo albanski
1824 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1825 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1826 lala 13 81 mësojmë serbisht
1827 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1828 nuki 13 81 učimo albanski
1829 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1830 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1831 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1832 Melida 13 81 učimo albanski
1833 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1834 studentja 13 81 učimo albanski
1835 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1836 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1837 arta 13 82 mësojmë serbisht
1838 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1839 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1840 nuki 13 82 učimo albanski
1841 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1842 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1843 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1844 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1845 lule 13 82 mësojmë serbisht
1846 dfs 13 82 učimo albanski
1847 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1848 nuki 13 82 učimo albanski
1849 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1850 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1851 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1852 arta 13 82 učimo albanski
1853 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1854 nuki 13 82 učimo albanski
1855 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1856 lola 13 82 mësojmë serbisht
1857 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1858 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1859 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1860 nuki 13 82 učimo albanski
1861 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1862 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1863 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1864 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1865 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1866 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1867 Melida 13 83 učimo albanski
1868 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1869 lia 13 83 mësojmë serbisht
1870 nuki 13 83 učimo albanski
1871 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1872 nuki 13 83 učimo albanski
1873 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1874 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1875 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1876 Lena 13 83 učimo albanski
1877 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1878 nuki 13 83 učimo albanski
1879 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1880 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1881 sew 13 83 mësojmë serbisht
1882 nuki 13 83 učimo albanski
1883 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1884 Dina 13 83 učimo albanski
1885 swe 13 83 mësojmë serbisht
1886 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1887 nuki 13 84 učimo albanski
1888 Melida 13 84 učimo albanski
1889 omer 13 84 učimo albanski
1890 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1891 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1892 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1893 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1894 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1895 Katarina 13 84 učimo albanski
1896 nuki 13 84 učimo albanski
1897 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1898 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1899 Dua 13 84 učimo albanski
1900 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1901 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1902 omer 13 84 učimo albanski
1903 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1904 omer 13 84 učimo albanski
1905 omer 13 84 učimo albanski
1906 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1907 omer 13 84 učimo albanski
1908 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1909 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1910 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1911 omer 13 84 učimo albanski
1912 arta 13 84 mësojmë serbisht
1913 omer 13 85 učimo albanski
1914 nuridin 13 85 učimo albanski
1915 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1916 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1917 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1918 omer 13 85 učimo albanski
1919 nuki 13 85 učimo albanski
1920 Ena 13 85 učimo albanski
1921 nuki 13 85 učimo albanski
1922 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1923 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1924 SED 13 85 mësojmë serbisht
1925 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1926 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1927 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1928 marija 13 85 učimo albanski
1929 omer 13 85 učimo albanski
1930 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1931 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1932 Dua 13 85 učimo albanski
1933 akur 13 85 mësojmë serbisht
1934 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1935 Dua 13 85 učimo albanski
1936 Dua 13 85 učimo albanski
1937 Jkk 13 85 učimo albanski
1938 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1939 omer 13 85 učimo albanski
1940 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1941 nuridin 13 85 učimo albanski
1942 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1943 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1944 sksksk 13 86 učimo albanski
1945 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1946 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
1947 voci 13 86 mësojmë serbisht
1948 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1949 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1950 nuki 13 86 učimo albanski
1951 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1952 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1953 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1954 nuki 13 86 učimo albanski
1955 majda 13 86 mësojmë serbisht
1956 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1957 lia 13 86 mësojmë serbisht
1958 majda 13 86 mësojmë serbisht
1959 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1960 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1961 plazma keks 13 86 učimo albanski
1962 nuki 13 87 učimo albanski
1963 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1964 sed 13 87 mësojmë serbisht
1965 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1966 omer 13 87 učimo albanski
1967 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1968 nuki 13 87 učimo albanski
1969 nuki 13 87 učimo albanski
1970 nuki 13 87 učimo albanski
1971 nuridin 13 87 učimo albanski
1972 nuridin 13 87 učimo albanski
1973 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1974 omer 13 87 učimo albanski
1975 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1976 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1977 nuki 13 87 učimo albanski
1978 nuki 13 87 učimo albanski
1979 Lena 13 87 učimo albanski
1980 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1981 pepa 13 87 mësojmë serbisht
1982 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1983 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1984 Dua 13 87 učimo albanski
1985 SED 13 87 mësojmë serbisht
1986 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1987 nuki 13 87 učimo albanski
1988 marija 13 87 učimo albanski
1989 nuki 13 87 učimo albanski
1990 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1991 der 13 87 mësojmë serbisht
1992 awe 13 87 mësojmë serbisht
1993 Ena 13 87 učimo albanski
1994 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1995 omer 13 88 učimo albanski
1996 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
1997 Melida 13 88 učimo albanski
1998 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1999 omer 13 88 učimo albanski
2000 liu 13 88 učimo albanski
2001 omer 13 88 učimo albanski
2002 nuki 13 88 učimo albanski
2003 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
2004 nuki 13 88 učimo albanski
2005 omer 13 88 učimo albanski
2006 sisi 13 88 mësojmë serbisht
2007 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2008 lola 13 88 mësojmë serbisht
2009 omer 13 88 učimo albanski
2010 omer 13 88 učimo albanski
2011 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2012 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
2013 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2014 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2015 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2016 nuki 13 89 učimo albanski
2017 nuki 13 89 učimo albanski
2018 nuki 13 89 učimo albanski
2019 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2020 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
2021 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
2022 Anja 13 89 učimo albanski
2023 MSN 13 89 mësojmë serbisht
2024 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
2025 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2026 Tina 13 89 mësojmë serbisht
2027 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2028 sed 13 89 mësojmë serbisht
2029 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
2030 nuki 13 89 učimo albanski
2031 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2032 nuki 13 89 učimo albanski
2033 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
2034 sada 13 89 učimo albanski
2035 nuki 13 89 učimo albanski
2036 Melida 13 89 učimo albanski
2037 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2038 nuki 13 89 učimo albanski
2039 deda 13 89 mësojmë serbisht
2040 sed 13 89 mësojmë serbisht
2041 student 13 89 učimo albanski
2042 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2043 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2044 nuki 13 89 učimo albanski
2045 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2046 omer 13 90 učimo albanski
2047 nuki 13 90 učimo albanski
2048 Melida 13 90 učimo albanski
2049 bojka 13 90 učimo albanski
2050 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2051 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2052 dfs 13 90 učimo albanski
2053 nuki 13 90 učimo albanski
2054 nuki 13 90 učimo albanski
2055 lola 13 90 mësojmë serbisht
2056 Dea 13 90 učimo albanski
2057 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2058 nuki 13 90 učimo albanski
2059 575 13 90 mësojmë serbisht
2060 miki 13 90 mësojmë serbisht
2061 faton 13 90 mësojmë serbisht
2062 omer 13 90 učimo albanski
2063 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2064 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2065 DER 13 90 mësojmë serbisht
2066 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2067 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2068 Dua 13 90 učimo albanski
2069 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2070 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2071 une 13 91 mësojmë serbisht
2072 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2073 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2074 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2075 arta 13 91 mësojmë serbisht
2076 sada 13 91 mësojmë serbisht
2077 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2078 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2079 nuki 13 91 učimo albanski
2080 nuki 13 91 učimo albanski
2081 desa 13 91 mësojmë serbisht
2082 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2083 lia 13 91 mësojmë serbisht
2084 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2085 keka 13 92 mësojmë serbisht
2086 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2087 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2088 dfs 13 92 učimo albanski
2089 0202 13 92 mësojmë serbisht
2090 qaf 13 92 učimo albanski
2091 nuridin 13 92 učimo albanski
2092 ers 13 92 mësojmë serbisht
2093 nuridin 13 92 učimo albanski
2094 dfs 13 93 učimo albanski
2095 ane 13 93 učimo albanski
2096 dfs 13 93 učimo albanski
2097 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2098 dfs 13 93 učimo albanski
2099 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2100 wer 13 93 učimo albanski
2101 lia 13 94 mësojmë serbisht
2102 nuki 13 94 učimo albanski
2103 Krzys 13 94 učimo albanski
2104 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2105 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2106 nuridin 13 94 učimo albanski
2107 nuridin 13 94 učimo albanski
2108 sed 13 94 mësojmë serbisht
2109 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2110 nuki 13 94 učimo albanski
2111 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2112 nuki 13 94 učimo albanski
2113 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2114 sed 13 94 mësojmë serbisht
2115 nuki 13 94 učimo albanski
2116 marija 13 94 učimo albanski
2117 awe 13 95 mësojmë serbisht
2118 sew 13 95 mësojmë serbisht
2119 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2120 sada 13 95 učimo albanski
2121 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2122 wes 13 96 mësojmë serbisht
2123 alala 13 96 učimo albanski
2124 sed 13 96 mësojmë serbisht
2125 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2126 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2127 omer 13 97 učimo albanski
2128 arta 13 97 mësojmë serbisht
2129 nurce 13 97 učimo albanski
2130 omer 13 97 učimo albanski
2131 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2132 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2133 nurce 13 97 učimo albanski
2134 nuki 13 97 učimo albanski
2135 der 13 97 mësojmë serbisht
2136 nuki 13 97 učimo albanski
2137 sada 13 97 mësojmë serbisht
2138 nuki 13 98 učimo albanski
2139 nuki 13 98 učimo albanski
2140 dfs 13 98 učimo albanski
2141 sed 13 98 mësojmë serbisht
2142 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2143 dfs 13 98 učimo albanski
2144 nuki 13 98 učimo albanski
2145 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2146 nuki 13 98 učimo albanski
2147 arta 13 98 mësojmë serbisht
2148 fds 13 98 mësojmë serbisht
2149 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2150 hre 13 99 učimo albanski
2151 srw 13 99 mësojmë serbisht
2152 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2153 liu 13 99 mësojmë serbisht
2154 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2155 nuki 13 100 učimo albanski
2156 asw 13 100 mësojmë serbisht
2157 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2158 nuki 13 100 učimo albanski
2159 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2160 fsd 13 100 učimo albanski
2161 dea 13 100 mësojmë serbisht
2162 sew 13 100 mësojmë serbisht
2163 lia 13 100 mësojmë serbisht
2164 kurti 2 13 100 učimo albanski
2165 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2166 lia 13 101 mësojmë serbisht
2167 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2168 ase 13 102 mësojmë serbisht
2169 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2170 omer 13 102 učimo albanski
2171 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2172 omer 13 102 učimo albanski
2173 anela 13 102 učimo albanski
2174 lia 13 102 mësojmë serbisht
2175 lia 13 102 mësojmë serbisht
2176 Krešo 13 102 učimo albanski
2177 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2178 sem 13 102 mësojmë serbisht
2179 nuki 13 103 učimo albanski
2180 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2181 nuki 13 103 učimo albanski
2182 anela 13 103 učimo albanski
2183 der 13 103 mësojmë serbisht
2184 der 13 103 mësojmë serbisht
2185 ase 13 104 mësojmë serbisht
2186 ase 13 104 mësojmë serbisht
2187 Mik 13 104 učimo albanski
2188 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2189 luka 13 105 učimo albanski
2190 mlkl 13 105 učimo albanski
2191 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2192 lia 13 105 mësojmë serbisht
2193 liu 13 105 mësojmë serbisht
2194 333 13 105 mësojmë serbisht
2195 deda 13 105 mësojmë serbisht
2196 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2197 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2198 vanja 13 106 učimo albanski
2199 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2200 lia 13 106 mësojmë serbisht
2201 lala 13 106 učimo albanski
2202 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2203 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2204 sew 13 107 mësojmë serbisht
2205 lola 13 107 mësojmë serbisht
2206 isuf 13 107 učimo albanski
2207 mila 13 107 učimo albanski
2208 lio 13 107 mësojmë serbisht
2209 sada 13 108 učimo albanski
2210 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2211 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2212 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2213 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2214 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2215 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2216 ase 13 109 mësojmë serbisht
2217 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2218 33... 13 110 mësojmë serbisht
2219 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2220 sed 13 111 mësojmë serbisht
2221 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2222 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2223 erd 13 112 mësojmë serbisht
2224 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2225 olond 13 112 mësojmë serbisht
2226 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2227 ase 13 112 mësojmë serbisht
2228 desi 13 113 mësojmë serbisht
2229 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2230 sada 13 115 mësojmë serbisht
2231 lia 13 115 mësojmë serbisht
2232 sada 13 115 mësojmë serbisht
2233 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2234 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2235 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2236 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2237 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2238 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2239 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2240 lola 13 119 mësojmë serbisht
2241 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2242 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2243 emina 13 120 mësojmë serbisht
2244 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2245 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2246 arta 13 120 mësojmë serbisht
2247 Sicko 13 120 učimo albanski
2248 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2249 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2250 Kristina 12 47 učimo albanski
2251 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2252 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2253 Porter 12 53 učimo albanski
2254 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2255 Neda 12 53 učimo albanski
2256 lola 12 53 mësojmë serbisht
2257 Miki 12 53 učimo albanski
2258 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2259 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2260 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2261 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2262 Miki 12 55 učimo albanski
2263 lola 12 55 mësojmë serbisht
2264 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2265 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2266 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2267 nuki 12 56 učimo albanski
2268 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2269 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2270 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2271 nuki 12 56 učimo albanski
2272 Bajrami 12 57 učimo albanski
2273 viki 12 57 učimo albanski
2274 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2275 Miki 12 57 učimo albanski
2276 Dua 12 58 učimo albanski
2277 Neda 12 58 učimo albanski
2278 Pos 12 58 učimo albanski
2279 lola 12 58 mësojmë serbisht
2280 Maja 12 58 učimo albanski
2281 Lpo 12 58 učimo albanski
2282 Miki 12 58 učimo albanski
2283 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2284 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2285 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2286 GenciMan 12 58 učimo albanski
2287 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2288 nuki 12 59 učimo albanski
2289 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2290 Maja 12 59 učimo albanski
2291 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2292 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2293 nuki 12 59 učimo albanski
2294 nuki 12 59 učimo albanski
2295 nuki 12 59 učimo albanski
2296 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2297 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2298 nuki 12 60 učimo albanski
2299 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2300 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2301 nuki 12 60 učimo albanski
2302 Maja 12 60 učimo albanski
2303 Marija 12 60 učimo albanski
2304 filip dimic 12 60 učimo albanski
2305 Lap 12 60 učimo albanski
2306 nuki 12 60 učimo albanski
2307 lola 12 60 mësojmë serbisht
2308 nuki 12 60 učimo albanski
2309 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2310 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2311 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2312 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2313 Marija 12 61 učimo albanski
2314 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2315 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2316 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2317 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2318 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2319 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2320 nuridin 12 61 učimo albanski
2321 nuridin 12 61 učimo albanski
2322 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2323 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2324 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2325 Hhhh 12 62 učimo albanski
2326 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2327 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2328 Marija 12 62 učimo albanski
2329 Dua 12 62 učimo albanski
2330 Plut 12 62 učimo albanski
2331 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2332 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2333 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2334 Lua 12 62 učimo albanski
2335 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2336 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2337 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2338 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2339 memo 12 62 učimo albanski
2340 Maja 12 62 učimo albanski
2341 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2342 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2343 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2344 Neda 12 63 učimo albanski
2345 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2346 Maria 12 63 učimo albanski
2347 lola 12 63 mësojmë serbisht
2348 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2349 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2350 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2351 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2352 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2353 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2354 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2355 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2356 Maja 12 63 učimo albanski
2357 Maja 12 63 učimo albanski
2358 Dea 12 63 učimo albanski
2359 Maja 12 63 učimo albanski
2360 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2361 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2362 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2363 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2364 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2365 Marija 12 64 učimo albanski
2366 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2367 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2368 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2369 mila 12 64 učimo albanski
2370 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2371 lola 12 64 mësojmë serbisht
2372 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2373 Maja 12 64 učimo albanski
2374 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2375 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2376 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2377 Marija 12 64 učimo albanski
2378 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2379 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2380 mila 12 65 učimo albanski
2381 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2382 Maja 12 65 učimo albanski
2383 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2384 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2385 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2386 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2387 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2388 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2389 Marija 12 65 učimo albanski
2390 Marija 12 65 učimo albanski
2391 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2392 Maja 12 65 učimo albanski
2393 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2394 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2395 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2396 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2397 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2398 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2399 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2400 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2401 Maja 12 65 učimo albanski
2402 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2403 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2404 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2405 Maja 12 66 učimo albanski
2406 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2407 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2408 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2409 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2410 nuki 12 66 učimo albanski
2411 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2412 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2413 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2414 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2415 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2416 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2417 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2418 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2419 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2420 mila 12 66 učimo albanski
2421 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2422 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2423 Maja 12 66 učimo albanski
2424 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2425 sada 12 67 mësojmë serbisht
2426 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2427 nuki 12 67 učimo albanski
2428 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2429 Marija 12 67 učimo albanski
2430 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2431 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2432 Maja 12 67 učimo albanski
2433 Maja 12 67 učimo albanski
2434 Maja 12 67 učimo albanski
2435 Posta 12 67 učimo albanski
2436 Pol 12 67 učimo albanski
2437 Asyy 12 67 učimo albanski
2438 nuki 12 67 učimo albanski
2439 Marija 12 67 učimo albanski
2440 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2441 nuki 12 67 učimo albanski
2442 Uko 12 67 učimo albanski
2443 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2444 nuki 12 67 učimo albanski
2445 nuki 12 68 učimo albanski
2446 omer 12 68 učimo albanski
2447 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2448 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2449 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2450 Area 12 68 učimo albanski
2451 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2452 gguu 12 68 učimo albanski
2453 voci 12 68 mësojmë serbisht
2454 omer 12 68 učimo albanski
2455 nuki 12 68 učimo albanski
2456 lola 12 68 mësojmë serbisht
2457 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2458 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2459 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2460 Ata 12 68 učimo albanski
2461 Marija 12 68 učimo albanski
2462 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2463 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2464 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2465 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2466 mila 12 68 učimo albanski
2467 Marija 12 68 učimo albanski
2468 Plkj 12 68 učimo albanski
2469 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2470 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2471 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2472 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2473 Maja 12 68 učimo albanski
2474 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2475 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2476 Marija 12 68 učimo albanski
2477 faton 12 69 mësojmë serbisht
2478 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2479 nuki 12 69 učimo albanski
2480 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2481 nuki 12 69 učimo albanski
2482 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2483 nuki 12 69 učimo albanski
2484 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2485 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2486 Maja 12 69 učimo albanski
2487 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2488 nuki 12 69 učimo albanski
2489 nuki 12 69 učimo albanski
2490 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2491 nuki 12 69 učimo albanski
2492 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2493 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2494 Kristina 12 69 učimo albanski
2495 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2496 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2497 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2498 Marija 12 70 učimo albanski
2499 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2500 wrwrw 12 70 učimo albanski
2501 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2502 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2503 Maja 12 70 učimo albanski
2504 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2505 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2506 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2507 nuki 12 71 učimo albanski
2508 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2509 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2510 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2511 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2512 mila 12 71 učimo albanski
2513 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2514 nuridin 12 71 učimo albanski
2515 riti 12 71 mësojmë serbisht
2516 arta 12 71 mësojmë serbisht
2517 Ena 12 71 učimo albanski
2518 Yaser 12 71 učimo albanski
2519 Marija 12 71 učimo albanski
2520 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2521 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2522 Dea 12 71 učimo albanski
2523 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2524 nuki 12 71 učimo albanski
2525 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2526 Marija 12 71 učimo albanski
2527 nuki 12 71 učimo albanski
2528 scs 12 71 mësojmë serbisht
2529 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2530 nuki 12 71 učimo albanski
2531 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2532 nuki 12 71 učimo albanski
2533 nuki 12 71 učimo albanski
2534 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2535 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2536 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2537 nuridin 12 71 učimo albanski
2538 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2539 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2540 Kingu 12 71 učimo albanski
2541 nuridin 12 72 učimo albanski
2542 desa 12 72 mësojmë serbisht
2543 nuridin 12 72 učimo albanski
2544 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2545 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2546 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2547 buja 12 72 mësojmë serbisht
2548 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2549 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2550 rrttt 12 72 učimo albanski
2551 nuki 12 72 učimo albanski
2552 Asad 12 72 učimo albanski
2553 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2554 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2555 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2556 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2557 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2558 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2559 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2560 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2561 Meka 12 72 učimo albanski
2562 nuki 12 72 učimo albanski
2563 Maja 12 72 učimo albanski
2564 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2565 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2566 Dye 12 72 učimo albanski
2567 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2568 nuki 12 72 učimo albanski
2569 nuki 12 72 učimo albanski
2570 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2571 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2572 Maja 12 73 učimo albanski
2573 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2574 luka 12 73 mësojmë serbisht
2575 nuki 12 73 učimo albanski
2576 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2577 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2578 Marija 12 73 učimo albanski
2579 LOLA 12 73 mësojmë serbisht
2580 Selma 12 73 učimo albanski
2581 Pol 12 73 učimo albanski
2582 nuki 12 73 učimo albanski
2583 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2584 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2585 voci 12 73 mësojmë serbisht
2586 nuridin 12 73 učimo albanski
2587 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2588 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2589 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2590 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2591 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2592 alb 12 73 mësojmë serbisht
2593 alb 12 73 mësojmë serbisht
2594 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2595 arta 12 73 mësojmë serbisht
2596 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2597 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2598 omer 12 74 učimo albanski
2599 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2600 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2601 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2602 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2603 nuki 12 74 učimo albanski
2604 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2605 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2606 omer 12 74 učimo albanski
2607 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2608 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2609 pop 12 74 mësojmë serbisht
2610 Ena 12 74 učimo albanski
2611 Dua 12 74 učimo albanski
2612 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2613 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2614 nuki 12 74 učimo albanski
2615 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2616 Adas 12 74 učimo albanski
2617 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2618 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2619 Edin 12 74 učimo albanski
2620 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2621 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2622 Dua 12 74 učimo albanski
2623 Dua 12 75 učimo albanski
2624 Dua 12 75 učimo albanski
2625 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2626 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2627 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2628 nuki 12 75 učimo albanski
2629 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2630 omer 12 75 učimo albanski
2631 nuki 12 75 učimo albanski
2632 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2633 nuki 12 75 učimo albanski
2634 Dua 12 75 učimo albanski
2635 anela 12 75 učimo albanski
2636 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2637 nuki 12 75 učimo albanski
2638 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2639 omer 12 75 učimo albanski
2640 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2641 nuki 12 75 učimo albanski
2642 nuki 12 75 učimo albanski
2643 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2644 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2645 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2646 db 12 75 mësojmë serbisht
2647 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2648 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2649 Gaz 12 75 učimo albanski
2650 aca 12 75 učimo albanski
2651 sss 12 75 mësojmë serbisht
2652 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2653 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2654 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2655 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2656 Melida 12 76 učimo albanski
2657 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2658 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2659 lala 12 76 mësojmë serbisht
2660 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2661 nuki 12 76 učimo albanski
2662 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2663 Dasani 12 76 učimo albanski
2664 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2665 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2666 nuki 12 76 učimo albanski
2667 Suada 12 76 učimo albanski
2668 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2669 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2670 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2671 nuki 12 77 učimo albanski
2672 Maja 12 77 učimo albanski
2673 nuki 12 77 učimo albanski
2674 nuki 12 77 učimo albanski
2675 omer 12 77 učimo albanski
2676 nuki 12 77 učimo albanski
2677 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2678 Kika 12 77 učimo albanski
2679 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2680 Miki 12 77 učimo albanski
2681 545154 12 77 mësojmë serbisht
2682 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2683 nuki 12 77 učimo albanski
2684 faton 12 77 mësojmë serbisht
2685 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2686 nuki 12 77 učimo albanski
2687 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2688 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2689 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2690 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2691 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2692 nuki 12 77 učimo albanski
2693 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2694 nuki 12 77 učimo albanski
2695 nuki 12 77 učimo albanski
2696 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2697 nuki 12 77 učimo albanski
2698 nuki 12 77 učimo albanski
2699 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2700 nuki 12 77 učimo albanski
2701 Dua 12 77 učimo albanski
2702 aia 12 77 učimo albanski
2703 nuki 12 77 učimo albanski
2704 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2705 nuki 12 77 učimo albanski
2706 Dua 12 77 učimo albanski
2707 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2708 omer 12 77 učimo albanski
2709 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2710 Marija 12 77 učimo albanski
2711 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2712 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2713 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2714 nuki 12 78 učimo albanski
2715 Dua 12 78 učimo albanski
2716 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2717 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2718 nuridin 12 78 učimo albanski
2719 deda 12 78 mësojmë serbisht
2720 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2721 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2722 niti 12 78 mësojmë serbisht
2723 nuridin 12 78 učimo albanski
2724 Dua 12 78 učimo albanski
2725 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2726 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2727 Zulo 12 78 učimo albanski
2728 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2729 Ona 12 78 učimo albanski
2730 Art 12 78 mësojmë serbisht
2731 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2732 nuki 12 78 učimo albanski
2733 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2734 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2735 nuki 12 78 učimo albanski
2736 nuki 12 78 učimo albanski
2737 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2738 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2739 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2740 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2741 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2742 nuki 12 79 učimo albanski
2743 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2744 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2745 nuki 12 79 učimo albanski
2746 Dua 12 79 učimo albanski
2747 Dea 12 79 učimo albanski
2748 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2749 Maja 12 79 učimo albanski
2750 nuki 12 79 učimo albanski
2751 cvx 12 79 učimo albanski
2752 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2753 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2754 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2755 nuki 12 79 učimo albanski
2756 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2757 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2758 memo 12 79 učimo albanski
2759 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2760 Selma 12 79 učimo albanski
2761 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2762 dddeee 12 79 učimo albanski
2763 MARIJA 12 80 učimo albanski
2764 nuki 12 80 učimo albanski
2765 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2766 nuki 12 80 učimo albanski
2767 Dea 12 80 učimo albanski
2768 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2769 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2770 omer 12 80 učimo albanski
2771 Bigi 12 80 učimo albanski
2772 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2773 nuki 12 80 učimo albanski
2774 omer 12 80 učimo albanski
2775 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2776 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2777 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2778 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2779 DER 12 80 mësojmë serbisht
2780 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2781 nuki 12 80 učimo albanski
2782 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2783 nuki 12 80 učimo albanski
2784 fffff 12 80 učimo albanski
2785 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2786 Suada 12 80 učimo albanski
2787 nuki 12 80 učimo albanski
2788 Hjj 12 81 učimo albanski
2789 Ona 12 81 učimo albanski
2790 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2791 nuki 12 81 učimo albanski
2792 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2793 Jasmina 12 81 učimo albanski
2794 Onaa 12 81 učimo albanski
2795 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2796 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2797 deda 12 81 mësojmë serbisht
2798 nuki 12 81 učimo albanski
2799 nuki 12 81 učimo albanski
2800 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2801 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2802 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2803 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2804 nuridin 12 81 učimo albanski
2805 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2806 nuki 12 81 učimo albanski
2807 nuki 12 81 učimo albanski
2808 nuki 12 81 učimo albanski
2809 nuki 12 81 učimo albanski
2810 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2811 ffeer 12 81 učimo albanski
2812 nuki 12 81 učimo albanski
2813 Melida 12 81 učimo albanski
2814 nuki 12 81 učimo albanski
2815 Onaa 12 81 učimo albanski
2816 nuki 12 81 učimo albanski
2817 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2818 nuridin 12 81 učimo albanski
2819 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2820 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2821 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2822 nuki 12 81 učimo albanski
2823 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2824 nuki 12 81 učimo albanski
2825 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2826 Dua 12 81 učimo albanski
2827 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2828 Lena 12 82 učimo albanski
2829 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2830 nuki 12 82 učimo albanski
2831 SED 12 82 mësojmë serbisht
2832 Marija 12 82 učimo albanski
2833 liu 12 82 mësojmë serbisht
2834 omer 12 82 učimo albanski
2835 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2836 Maja 12 82 učimo albanski
2837 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2838 Maja 12 82 učimo albanski
2839 nuki 12 82 učimo albanski
2840 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2841 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2842 sed 12 82 mësojmë serbisht
2843 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2844 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2845 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2846 Dea 12 82 učimo albanski
2847 omer 12 82 učimo albanski
2848 omer 12 82 učimo albanski
2849 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2850 nuki 12 82 učimo albanski
2851 nuki 12 82 učimo albanski
2852 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2853 Dua 12 82 učimo albanski
2854 omer 12 82 učimo albanski
2855 nuki 12 82 učimo albanski
2856 nuki 12 82 učimo albanski
2857 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2858 ldls 12 83 učimo albanski
2859 nuki 12 83 učimo albanski
2860 Melida 12 83 učimo albanski
2861 Onaa 12 83 učimo albanski
2862 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2863 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2864 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2865 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2866 Melida 12 83 učimo albanski
2867 Dina 12 83 učimo albanski
2868 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2869 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2870 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2871 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2872 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2873 Dua 12 83 učimo albanski
2874 dfs 12 83 učimo albanski
2875 mila 12 83 učimo albanski
2876 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2877 lola 12 83 mësojmë serbisht
2878 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2879 Onaa 12 83 učimo albanski
2880 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2881 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2882 omer 12 83 učimo albanski
2883 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2884 nuki 12 83 učimo albanski
2885 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2886 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2887 Lena 12 83 učimo albanski
2888 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2889 omer 12 83 učimo albanski
2890 daf 12 83 mësojmë serbisht
2891 lala 12 83 mësojmë serbisht
2892 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2893 omer 12 84 učimo albanski
2894 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2895 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2896 Melida 12 84 učimo albanski
2897 Melida 12 84 učimo albanski
2898 nuki 12 84 učimo albanski
2899 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2900 Gsgsh 12 84 mësojmë serbisht
2901 nuki 12 84 učimo albanski
2902 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2903 Ona 12 84 učimo albanski
2904 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2905 Dua 12 84 učimo albanski
2906 zds 12 84 mësojmë serbisht
2907 nuki 12 84 učimo albanski
2908 nuki 12 84 učimo albanski
2909 Dua 12 84 učimo albanski
2910 nurce 12 84 učimo albanski
2911 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2912 omer 12 84 učimo albanski
2913 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2914 Dua 12 84 učimo albanski
2915 nurce 12 84 učimo albanski
2916 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2917 Ona 12 84 učimo albanski
2918 ttttttt 12 84 učimo albanski
2919 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2920 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2921 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2922 Melida 12 84 učimo albanski
2923 Sara 12 85 učimo albanski
2924 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2925 Dua 12 85 učimo albanski
2926 nuridin 12 85 učimo albanski
2927 nuki 12 85 učimo albanski
2928 lola 12 85 mësojmë serbisht
2929 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2930 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2931 Trep 12 85 učimo albanski
2932 nuki 12 85 učimo albanski
2933 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
2934 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2935 Melida 12 85 učimo albanski
2936 nuki 12 85 učimo albanski
2937 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2938 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2939 nuki 12 85 učimo albanski
2940 nuki 12 85 učimo albanski
2941 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2942 nuki 12 85 učimo albanski
2943 omer 12 85 učimo albanski
2944 nuki 12 85 učimo albanski
2945 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2946 nuki 12 85 učimo albanski
2947 Melida 12 85 učimo albanski
2948 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2949 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2950 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2951 anela 12 85 učimo albanski
2952 nuki 12 85 učimo albanski
2953 Melida 12 85 učimo albanski
2954 Melida 12 85 učimo albanski
2955 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2956 nuki 12 85 učimo albanski
2957 omer 12 85 učimo albanski
2958 Melida 12 85 učimo albanski
2959 Neeaa 12 86 učimo albanski
2960 Dua 12 86 učimo albanski
2961 voci 12 86 mësojmë serbisht
2962 omer 12 86 učimo albanski
2963 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2964 zaza 12 86 učimo albanski
2965 jakak 12 86 učimo albanski
2966 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2967 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2968 nuki 12 86 učimo albanski
2969 Melida 12 86 učimo albanski
2970 Rona 12 86 učimo albanski
2971 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2972 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2973 Melida 12 86 učimo albanski
2974 nuki 12 86 učimo albanski
2975 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2976 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2977 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2978 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2979 Ena 12 86 učimo albanski
2980 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2981 Melida 12 86 učimo albanski
2982 Dua 12 86 učimo albanski
2983 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2984 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2985 artan 12 86 mësojmë serbisht
2986 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
2987 omer 12 86 učimo albanski
2988 nuki 12 86 učimo albanski
2989 nuki 12 86 učimo albanski
2990 Dua 12 87 učimo albanski
2991 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2992 pepa 12 87 mësojmë serbisht
2993 DES 12 87 mësojmë serbisht
2994 Xddd 12 87 učimo albanski
2995 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2996 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2997 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2998 nuki 12 87 učimo albanski
2999 Luna 12 87 učimo albanski
3000 Dua 12 87 učimo albanski
3001 aca 12 87 učimo albanski
3002 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
3003 nuki 12 87 učimo albanski
3004 Dua 12 87 učimo albanski
3005 sis 12 87 mësojmë serbisht
3006 Niki 12 87 mësojmë serbisht
3007 nuki 12 88 učimo albanski
3008 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
3009 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
3010 Dua 12 88 učimo albanski
3011 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
3012 Fizi 12 88 učimo albanski
3013 DER 12 88 mësojmë serbisht
3014 Melida 12 88 učimo albanski
3015 sed 12 88 mësojmë serbisht
3016 Ona 12 88 učimo albanski
3017 desa 12 88 mësojmë serbisht
3018 Mila 12 88 učimo albanski
3019 ana 12 88 učimo albanski
3020 nuki 12 88 učimo albanski
3021 Dua 12 88 učimo albanski
3022 Linda 12 88 mësojmë serbisht
3023 nuki 12 88 učimo albanski
3024 Dua 12 88 učimo albanski
3025 Dea 12 88 učimo albanski
3026 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
3027 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
3028 nuki 12 88 učimo albanski
3029 nuki 12 88 učimo albanski
3030 nuki 12 88 učimo albanski
3031 nuki 12 88 učimo albanski
3032 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
3033 Tina 12 88 mësojmë serbisht
3034 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
3035 nuki 12 88 učimo albanski
3036 Dea 12 88 učimo albanski
3037 0202 12 89 učimo albanski
3038 Dina 12 89 učimo albanski
3039 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
3040 unknown 12 89 mësojmë serbisht
3041 nuki 12 89 učimo albanski
3042 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3043 DER 12 89 mësojmë serbisht
3044 Arta 12 89 učimo albanski
3045 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3046 Dea 12 89 učimo albanski
3047 nuki 12 89 učimo albanski
3048 nuki 12 89 učimo albanski
3049 Melida 12 89 učimo albanski
3050 nuki 12 89 učimo albanski
3051 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3052 mila 12 89 učimo albanski
3053 Suada 12 89 učimo albanski
3054 nuki 12 89 učimo albanski
3055 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3056 Suada 12 89 učimo albanski
3057 nuki 12 89 učimo albanski
3058 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3059 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3060 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3061 Aero 12 90 učimo albanski
3062 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3063 nuki 12 90 učimo albanski
3064 nuki 12 90 učimo albanski
3065 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3066 Tuar 12 90 učimo albanski
3067 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3068 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3069 anela 12 90 učimo albanski
3070 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3071 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3072 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3073 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3074 561436 12 90 mësojmë serbisht
3075 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3076 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3077 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3078 popo 12 90 mësojmë serbisht
3079 dfs 12 90 učimo albanski
3080 nuki 12 90 učimo albanski
3081 voc 12 90 mësojmë serbisht
3082 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3083 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3084 nuki 12 90 učimo albanski
3085 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3086 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3087 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3088 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3089 DER 12 90 mësojmë serbisht
3090 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3091 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3092 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3093 nuki 12 91 učimo albanski
3094 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3095 Melida 12 91 učimo albanski
3096 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3097 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3098 nuki 12 91 učimo albanski
3099 fer 12 91 mësojmë serbisht
3100 faton 12 91 mësojmë serbisht
3101 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3102 gff 12 91 mësojmë serbisht
3103 nuki 12 91 učimo albanski
3104 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3105 nuki 12 91 učimo albanski
3106 nuki 12 91 učimo albanski
3107 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3108 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3109 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3110 dea 12 91 mësojmë serbisht
3111 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3112 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3113 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3114 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3115 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3116 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3117 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3118 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3119 nuki 12 91 učimo albanski
3120 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3121 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3122 sada 12 91 mësojmë serbisht
3123 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3124 Ana 12 92 učimo albanski
3125 Saliha 12 92 učimo albanski
3126 nuki 12 92 učimo albanski
3127 Luna 12 92 učimo albanski
3128 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3129 54545 12 92 mësojmë serbisht
3130 nuki 12 92 učimo albanski
3131 Dea 12 92 učimo albanski
3132 WES 12 92 mësojmë serbisht
3133 desa 12 92 mësojmë serbisht
3134 nuki 12 92 učimo albanski
3135 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3136 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3137 nuki 12 92 učimo albanski
3138 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3139 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3140 nuki 12 92 učimo albanski
3141 anwla 12 92 učimo albanski
3142 lia 12 92 mësojmë serbisht
3143 nuki 12 92 učimo albanski
3144 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3145 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3146 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3147 faton 12 93 mësojmë serbisht
3148 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3149 sed 12 93 mësojmë serbisht
3150 lia 12 93 mësojmë serbisht
3151 SED 12 93 mësojmë serbisht
3152 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3153 Ona 12 93 učimo albanski
3154 omer 12 93 učimo albanski
3155 omer 12 93 učimo albanski
3156 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3157 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3158 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3159 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3160 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3161 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3162 mur 12 94 učimo albanski
3163 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3164 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3165 sada 12 94 učimo albanski
3166 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3167 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3168 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3169 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3170 Ona 12 94 učimo albanski
3171 Jhj 12 94 učimo albanski
3172 Ona 12 94 učimo albanski
3173 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3174 lia 12 94 mësojmë serbisht
3175 rtyuio 12 94 učimo albanski
3176 Dua 12 94 učimo albanski
3177 dfs 12 94 učimo albanski
3178 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3179 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3180 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3181 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3182 kur 12 95 učimo albanski
3183 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3184 MELIDA 12 95 učimo albanski
3185 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3186 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3187 Dua 12 95 učimo albanski
3188 omer 12 95 učimo albanski
3189 swe 12 95 mësojmë serbisht
3190 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3191 omer 12 95 učimo albanski
3192 kajli 12 95 učimo albanski
3193 lia 12 95 mësojmë serbisht
3194 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3195 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3196 lia 12 96 mësojmë serbisht
3197 marija 12 96 učimo albanski
3198 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3199 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3200 omer 12 96 učimo albanski
3201 arta 12 96 mësojmë serbisht
3202 omer 12 96 učimo albanski
3203 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3204 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3205 DEA 12 97 mësojmë serbisht
3206 qwa 12 97 učimo albanski
3207 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3208 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3209 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3210 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3211 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3212 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3213 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3214 omer 12 98 učimo albanski
3215 omer 12 98 učimo albanski
3216 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3217 arta 12 98 mësojmë serbisht
3218 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3219 Gets 12 98 mësojmë serbisht
3220 lia 12 98 mësojmë serbisht
3221 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3222 Lena 12 98 učimo albanski
3223 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3224 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3225 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3226 sed 12 99 mësojmë serbisht
3227 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3228 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3229 omer 12 99 učimo albanski
3230 DEA 12 99 mësojmë serbisht
3231 omer 12 99 učimo albanski
3232 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3233 Dzenan 12 99 učimo albanski
3234 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3235 res 12 99 mësojmë serbisht
3236 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3237 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3238 omer 12 100 učimo albanski
3239 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3240 nuridin 12 100 učimo albanski
3241 nuridin 12 100 učimo albanski
3242 omer 12 100 učimo albanski
3243 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3244 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3245 omer 12 100 učimo albanski
3246 omer 12 100 učimo albanski
3247 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3248 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3249 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3250 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3251 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3252 lol 12 101 učimo albanski
3253 Melida 12 101 učimo albanski
3254 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3255 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3256 nuki 12 101 učimo albanski
3257 nuki 12 101 učimo albanski
3258 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3259 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3260 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3261 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3262 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3263 waq 12 102 mësojmë serbisht
3264 Melida 12 102 učimo albanski
3265 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3266 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3267 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3268 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3269 sada 12 102 učimo albanski
3270 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3271 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3272 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3273 Hhh 12 103 učimo albanski
3274 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3275 sad 12 103 učimo albanski
3276 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3277 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3278 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3279 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3280 nurce 12 103 učimo albanski
3281 omer 12 103 učimo albanski
3282 nurce 12 103 učimo albanski
3283 omer 12 103 učimo albanski
3284 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3285 lia 12 103 mësojmë serbisht
3286 loi 12 103 učimo albanski
3287 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3288 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3289 omer 12 104 učimo albanski
3290 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3291 omer 12 104 učimo albanski
3292 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3293 inni 12 104 mësojmë serbisht
3294 arta 12 104 mësojmë serbisht
3295 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3296 K24 12 104 mësojmë serbisht
3297 EMINA 12 104 učimo albanski
3298 Ona 12 104 učimo albanski
3299 sada 12 104 učimo albanski
3300 banja 12 104 učimo albanski
3301 marija 12 104 učimo albanski
3302 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3303 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3304 nuki 12 105 učimo albanski
3305 nuki 12 105 učimo albanski
3306 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3307 Ana 12 105 učimo albanski
3308 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3309 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3310 baki 12 105 mësojmë serbisht
3311 NED 12 105 mësojmë serbisht
3312 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3313 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3314 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3315 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3316 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3317 kum 12 106 mësojmë serbisht
3318 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3319 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3320 ana 12 106 učimo albanski
3321 artan 12 106 mësojmë serbisht
3322 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3323 Melida 12 106 učimo albanski
3324 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3325 sed 12 107 mësojmë serbisht
3326 vanja 12 107 učimo albanski
3327 hhjjk 12 107 učimo albanski
3328 nuridin 12 107 učimo albanski
3329 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3330 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3331 nuridin 12 107 učimo albanski
3332 nuki 12 108 učimo albanski
3333 sada 12 108 učimo albanski
3334 sada 12 108 mësojmë serbisht
3335 nuki 12 108 učimo albanski
3336 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3337 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3338 Melida 12 108 učimo albanski
3339 xim 12 108 mësojmë serbisht
3340 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3341 anas 12 108 mësojmë serbisht
3342 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3343 dre 12 109 mësojmë serbisht
3344 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3345 omer 12 109 učimo albanski
3346 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3347 set 12 109 mësojmë serbisht
3348 eda 12 109 mësojmë serbisht
3349 omer 12 109 učimo albanski
3350 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3351 lia 12 109 mësojmë serbisht
3352 diki 12 109 mësojmë serbisht
3353 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3354 Yalo 12 109 učimo albanski
3355 Alma 12 109 učimo albanski
3356 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3357 papa 12 110 mësojmë serbisht
3358 edina 12 111 učimo albanski
3359 sev 12 111 učimo albanski
3360 lia 12 111 mësojmë serbisht
3361 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3362 dfs 12 111 učimo albanski
3363 luli 12 111 mësojmë serbisht
3364 sen 12 111 mësojmë serbisht
3365 artan 12 112 mësojmë serbisht
3366 selmaa 12 112 učimo albanski
3367 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3368 sed 12 112 mësojmë serbisht
3369 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3370 jul 12 113 mësojmë serbisht
3371 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3372 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3373 res 12 113 mësojmë serbisht
3374 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3375 sta 12 113 mësojmë serbisht
3376 masa 12 114 mësojmë serbisht
3377 jer 12 114 mësojmë serbisht
3378 ane 12 115 učimo albanski
3379 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3380 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3381 lio 12 115 mësojmë serbisht
3382 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3383 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3384 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3385 daf 12 117 mësojmë serbisht
3386 sada 12 117 mësojmë serbisht
3387 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3388 arta 12 118 mësojmë serbisht
3389 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3390 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3391 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3392 eda 12 119 mësojmë serbisht
3393 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3394 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3395 arta 12 120 mësojmë serbisht
3396 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3397 nesa 12 120 učimo albanski
3398 safija 12 120 učimo albanski
3399 ada 12 120 mësojmë serbisht
3400 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3401 arta 12 120 mësojmë serbisht
3402 kia 12 120 mësojmë serbisht
3403 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3404 lola 12 120 mësojmë serbisht
3405 arta 12 120 mësojmë serbisht
3406 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3407 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3408 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3409 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3410 skek 12 120 mësojmë serbisht
3411 joni 12 120 mësojmë serbisht
3412 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3413 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3414 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3415 asd 12 120 mësojmë serbisht
3416 lia 12 120 mësojmë serbisht
3417 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3418 eee 12 120 mësojmë serbisht
3419 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3420 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3421 Milena 12 120 učimo albanski
3422 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3423 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3424 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3425 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3426 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3427 ana 11 41 mësojmë serbisht
3428 uuuu 11 44 učimo albanski
3429 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3430 Miki 11 49 učimo albanski
3431 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3432 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3433 Miki 11 51 učimo albanski
3434 8888 11 52 mësojmë serbisht
3435 kristina 11 52 učimo albanski
3436 aca 11 53 učimo albanski
3437 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3438 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3439 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3440 444 11 54 mësojmë serbisht
3441 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3442 888 11 56 mësojmë serbisht
3443 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3444 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3445 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3446 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3447 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3448 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3449 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3450 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3451 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3452 Azte 11 58 učimo albanski
3453 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3454 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3455 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3456 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3457 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3458 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3459 Asad 11 60 učimo albanski
3460 nuki 11 60 učimo albanski
3461 Maja 11 60 učimo albanski
3462 22555 11 60 mësojmë serbisht
3463 Njgugug 11 60 učimo albanski
3464 nuki 11 60 učimo albanski
3465 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3466 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3467 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3468 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3469 Maja 11 61 učimo albanski
3470 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3471 Plota 11 61 učimo albanski
3472 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3473 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3474 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3475 nuki 11 62 učimo albanski
3476 nuki 11 62 učimo albanski
3477 Neda 11 62 učimo albanski
3478 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3479 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3480 nuki 11 62 učimo albanski
3481 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3482 Marija 11 62 učimo albanski
3483 nuki 11 62 učimo albanski
3484 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3485 nuki 11 62 učimo albanski
3486 nuki 11 62 učimo albanski
3487 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3488 nuki 11 62 učimo albanski
3489 nuki 11 62 učimo albanski
3490 Marija 11 63 učimo albanski
3491 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3492 Neda 11 63 učimo albanski
3493 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3494 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3495 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3496 Marija 11 63 učimo albanski
3497 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3498 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3499 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3500 Maja 11 64 učimo albanski
3501 Marija 11 64 učimo albanski
3502 nuki 11 64 učimo albanski
3503 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3504 Refko 11 64 učimo albanski
3505 Tarenta 11 64 učimo albanski
3506 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3507 nuki 11 64 učimo albanski
3508 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3509 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3510 Marija 11 64 učimo albanski
3511 Maja 11 64 učimo albanski
3512 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3513 Marija 11 65 učimo albanski
3514 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3515 Marija 11 65 učimo albanski
3516 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3517 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3518 King 11 65 mësojmë serbisht
3519 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3520 Mui 11 65 učimo albanski
3521 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3522 memo 11 65 učimo albanski
3523 Marija 11 65 učimo albanski
3524 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3525 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3526 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3527 Maja 11 66 učimo albanski
3528 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3529 Jio 11 66 učimo albanski
3530 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3531 Maja 11 66 učimo albanski
3532 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3533 Marija 11 66 učimo albanski
3534 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3535 Ton 11 66 učimo albanski
3536 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3537 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3538 nuridin 11 66 učimo albanski
3539 nuridin 11 66 učimo albanski
3540 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3541 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3542 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3543 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3544 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3545 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3546 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3547 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3548 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3549 nuki 11 68 učimo albanski
3550 nuki 11 68 učimo albanski
3551 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3552 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3553 nuki 11 68 učimo albanski
3554 nuki 11 68 učimo albanski
3555 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3556 nuki 11 68 učimo albanski
3557 nuki 11 68 učimo albanski
3558 Posta 11 68 učimo albanski
3559 Neda 11 69 učimo albanski
3560 nuki 11 69 učimo albanski
3561 nuki 11 69 učimo albanski
3562 nuki 11 69 učimo albanski
3563 nuki 11 69 učimo albanski
3564 nuki 11 69 učimo albanski
3565 Marija 11 69 učimo albanski
3566 nuki 11 69 učimo albanski
3567 Maja 11 69 učimo albanski
3568 Maja 11 69 učimo albanski
3569 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3570 Maja 11 69 učimo albanski
3571 Maja 11 69 učimo albanski
3572 nuki 11 70 učimo albanski
3573 mila 11 70 učimo albanski
3574 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3575 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3576 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3577 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3578 asd 11 70 učimo albanski
3579 niku 11 70 učimo albanski
3580 faton 11 70 mësojmë serbisht
3581 Maja 11 70 učimo albanski
3582 Dua 11 70 učimo albanski
3583 nuki 11 70 učimo albanski
3584 nuki 11 70 učimo albanski
3585 Maja 11 70 učimo albanski
3586 omer 11 70 učimo albanski
3587 nuki 11 70 učimo albanski
3588 omer 11 70 učimo albanski
3589 fws 11 70 učimo albanski
3590 lola 11 70 mësojmë serbisht
3591 Maja 11 70 učimo albanski
3592 niku 11 70 učimo albanski
3593 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3594 Dua 11 70 učimo albanski
3595 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3596 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3597 Maja 11 70 učimo albanski
3598 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3599 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3600 Kkkk 11 71 učimo albanski
3601 Neda 11 71 učimo albanski
3602 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3603 nuki 11 71 učimo albanski
3604 asf 11 71 mësojmë serbisht
3605 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3606 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3607 nuki 11 71 učimo albanski
3608 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3609 nuki 11 71 učimo albanski
3610 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3611 Musa 11 71 učimo albanski
3612 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3613 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3614 Marija 11 71 učimo albanski
3615 Luna 11 71 učimo albanski
3616 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3617 nuki 11 71 učimo albanski
3618 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3619 nuki 11 72 učimo albanski
3620 nuki 11 72 učimo albanski
3621 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3622 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3623 Suada 11 72 učimo albanski
3624 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3625 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3626 lola 11 72 učimo albanski
3627 nuki 11 72 učimo albanski
3628 Zula 11 72 učimo albanski
3629 nuki 11 72 učimo albanski
3630 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3631 nuki 11 72 učimo albanski
3632 Qwerty 11 72 učimo albanski
3633 nuki 11 72 učimo albanski
3634 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3635 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3636 Marija 11 72 učimo albanski
3637 nuki 11 72 učimo albanski
3638 nuki 11 72 učimo albanski
3639 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3640 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3641 Marija 11 73 učimo albanski
3642 miki 11 73 učimo albanski
3643 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3644 nuridin 11 73 učimo albanski
3645 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3646 biljana 11 73 učimo albanski
3647 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3648 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3649 nuridin 11 73 učimo albanski
3650 nelka 11 73 učimo albanski
3651 Marija 11 73 učimo albanski
3652 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3653 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3654 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3655 Jasmina 11 73 učimo albanski
3656 memo 11 73 učimo albanski
3657 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3658 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3659 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3660 nuki 11 74 učimo albanski
3661 Ona 11 74 učimo albanski
3662 Sara 11 74 učimo albanski
3663 adad 11 74 učimo albanski
3664 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3665 arta 11 74 učimo albanski
3666 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3667 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3668 Nbgz 11 74 učimo albanski
3669 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3670 nuki 11 74 učimo albanski
3671 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3672 Ona 11 74 učimo albanski
3673 nuki 11 75 učimo albanski
3674 nuki 11 75 učimo albanski
3675 diki 11 75 mësojmë serbisht
3676 Maja 11 75 učimo albanski
3677 biljana 11 75 učimo albanski
3678 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3679 Dua 11 75 učimo albanski
3680 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3681 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3682 Ena 11 75 učimo albanski
3683 Dua 11 75 učimo albanski
3684 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3685 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3686 Marija 11 76 učimo albanski
3687 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3688 Marija 11 76 učimo albanski
3689 Kika 11 76 učimo albanski
3690 nuridin 11 76 učimo albanski
3691 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3692 Nanana 11 76 učimo albanski
3693 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3694 nurce 11 76 učimo albanski
3695 Marija 11 76 učimo albanski
3696 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3697 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3698 nurce 11 76 učimo albanski
3699 Atar 11 76 učimo albanski
3700 nuridin 11 76 učimo albanski
3701 Dua 11 76 učimo albanski
3702 King 11 76 mësojmë serbisht
3703 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3704 Marija 11 76 učimo albanski
3705 derty 11 76 učimo albanski
3706 nuki 11 77 učimo albanski
3707 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3708 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3709 Asd 11 77 učimo albanski
3710 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3711 nuki 11 77 učimo albanski
3712 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3713 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3714 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3715 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3716 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3717 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3718 nuki 11 78 učimo albanski
3719 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3720 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3721 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3722 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3723 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3724 nuki 11 78 učimo albanski
3725 omer 11 78 učimo albanski
3726 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3727 omer 11 78 učimo albanski
3728 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3729 nuki 11 78 učimo albanski
3730 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3731 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3732 nuki 11 78 učimo albanski
3733 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3734 Melida 11 78 učimo albanski
3735 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3736 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3737 deda 11 78 mësojmë serbisht
3738 Marija 11 78 učimo albanski
3739 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3740 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3741 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3742 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3743 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3744 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3745 Dua 11 79 učimo albanski
3746 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3747 nuki 11 79 učimo albanski
3748 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3749 nuki 11 79 učimo albanski
3750 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3751 Dua 11 79 učimo albanski
3752 Marija 11 79 učimo albanski
3753 nuki 11 79 učimo albanski
3754 nuki 11 80 učimo albanski
3755 nuki 11 80 učimo albanski
3756 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3757 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3758 biljana 11 80 učimo albanski
3759 Melida 11 80 učimo albanski
3760 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3761 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3762 Suada 11 80 učimo albanski
3763 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3764 Dua 11 80 učimo albanski
3765 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3766 voci 11 80 mësojmë serbisht
3767 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3768 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3769 nuki 11 80 učimo albanski
3770 nuki 11 80 učimo albanski
3771 Ena 11 80 učimo albanski
3772 nuki 11 80 učimo albanski
3773 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3774 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3775 Maja 11 80 učimo albanski
3776 Linda 11 80 učimo albanski
3777 nuki 11 80 učimo albanski
3778 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3779 Suada 11 80 učimo albanski
3780 Suada 11 81 učimo albanski
3781 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3782 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3783 nuki 11 81 učimo albanski
3784 nurce 11 81 učimo albanski
3785 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3786 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3787 nuki 11 81 učimo albanski
3788 nuki 11 81 učimo albanski
3789 nuki 11 81 učimo albanski
3790 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3791 Val 11 81 mësojmë serbisht
3792 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3793 nuki 11 81 učimo albanski
3794 nuki 11 81 učimo albanski
3795 nuki 11 81 učimo albanski
3796 nurce 11 81 učimo albanski
3797 nuki 11 81 učimo albanski
3798 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3799 omer 11 82 učimo albanski
3800 nuki 11 82 učimo albanski
3801 nuki 11 82 učimo albanski
3802 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3803 Sara 11 82 učimo albanski
3804 Jasmina 11 82 učimo albanski
3805 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3806 omer 11 82 učimo albanski
3807 Lena 11 82 učimo albanski
3808 Ela 11 82 učimo albanski
3809 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3810 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3811 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3812 Yer 11 82 učimo albanski
3813 Suada 11 82 učimo albanski
3814 omer 11 83 učimo albanski
3815 Une 11 83 mësojmë serbisht
3816 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3817 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3818 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3819 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3820 nuki 11 83 učimo albanski
3821 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3822 dfs 11 83 učimo albanski
3823 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3824 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3825 Melida 11 83 učimo albanski
3826 Dua 11 83 učimo albanski
3827 nuki 11 83 učimo albanski
3828 Niki 11 83 učimo albanski
3829 nuki 11 83 učimo albanski
3830 nuki 11 83 učimo albanski
3831 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3832 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3833 omer 11 83 učimo albanski
3834 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3835 nuki 11 83 učimo albanski
3836 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3837 nuki 11 83 učimo albanski
3838 Suada 11 83 učimo albanski
3839 sala 11 83 mësojmë serbisht
3840 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3841 Maja 11 83 učimo albanski
3842 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3843 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3844 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3845 nuki 11 84 učimo albanski
3846 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3847 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3848 marija 11 84 učimo albanski
3849 Babsbs 11 84 učimo albanski
3850 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3851 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3852 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3853 Ona 11 84 učimo albanski
3854 Jaca 11 84 učimo albanski
3855 roki 11 84 učimo albanski
3856 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3857 Dua 11 84 učimo albanski
3858 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3859 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3860 Melida 11 84 učimo albanski
3861 nuki 11 84 učimo albanski
3862 Suada 11 84 učimo albanski
3863 Dea 11 84 učimo albanski
3864 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3865 Jaca 11 85 učimo albanski
3866 lola 11 85 mësojmë serbisht
3867 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3868 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3869 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3870 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3871 lal 11 85 mësojmë serbisht
3872 biljana 11 86 učimo albanski
3873 nuki 11 86 učimo albanski
3874 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3875 nuki 11 86 učimo albanski
3876 ASAS 11 86 učimo albanski
3877 Babab 11 86 učimo albanski
3878 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3879 Melida 11 86 učimo albanski
3880 Jaca 11 86 učimo albanski
3881 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3882 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3883 Era 11 86 učimo albanski
3884 nuki 11 86 učimo albanski
3885 nuki 11 86 učimo albanski
3886 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3887 Maja 11 86 učimo albanski
3888 nuki 11 86 učimo albanski
3889 nuki 11 86 učimo albanski
3890 omer 11 87 učimo albanski
3891 koko 11 87 mësojmë serbisht
3892 unknown 11 87 mësojmë serbisht
3893 nurce 11 87 učimo albanski
3894 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3895 nuki 11 87 učimo albanski
3896 omer 11 87 učimo albanski
3897 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3898 Val 11 87 mësojmë serbisht
3899 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3900 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3901 koko 11 87 mësojmë serbisht
3902 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3903 nurce 11 87 učimo albanski
3904 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3905 nuki 11 87 učimo albanski
3906 Melida 11 87 učimo albanski
3907 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3908 Lipar 11 88 učimo albanski
3909 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3910 nuki 11 88 učimo albanski
3911 nuki 11 88 učimo albanski
3912 unknown 11 88 mësojmë serbisht
3913 nuki 11 88 učimo albanski
3914 nuki 11 88 učimo albanski
3915 anela 11 88 učimo albanski
3916 Ana 11 88 učimo albanski
3917 omer 11 88 učimo albanski
3918 omer 11 88 učimo albanski
3919 nuki 11 88 učimo albanski
3920 nuki 11 88 učimo albanski
3921 Lea 11 88 učimo albanski
3922 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3923 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3924 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3925 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3926 Dua 11 89 učimo albanski
3927 nuki 11 89 učimo albanski
3928 nuki 11 89 učimo albanski
3929 Ona 11 89 učimo albanski
3930 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3931 nuki 11 89 učimo albanski
3932 dedi 11 89 mësojmë serbisht
3933 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3934 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3935 Dea 11 89 učimo albanski
3936 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3937 Ona 11 89 učimo albanski
3938 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3939 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3940 nuki 11 89 učimo albanski
3941 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3942 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3943 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3944 tttttttttt 11 89 učimo albanski
3945 Ona 11 89 učimo albanski
3946 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3947 biljana 11 90 učimo albanski
3948 nuki 11 90 učimo albanski
3949 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3950 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3951 Jaca 11 90 učimo albanski
3952 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3953 Dua 11 90 učimo albanski
3954 pepa 11 90 mësojmë serbisht
3955 Una 11 90 učimo albanski
3956 nuki 11 90 učimo albanski
3957 artku 11 90 mësojmë serbisht
3958 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3959 katarina 11 90 učimo albanski
3960 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3961 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3962 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3963 lia 11 91 mësojmë serbisht
3964 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3965 Melida 11 91 učimo albanski
3966 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3967 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3968 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3969 anela 11 91 učimo albanski
3970 omer 11 91 učimo albanski
3971 Dua 11 91 učimo albanski
3972 omer 11 91 učimo albanski
3973 DER 11 91 mësojmë serbisht
3974 nuki 11 91 učimo albanski
3975 omer 11 91 učimo albanski
3976 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3977 Melida 11 91 učimo albanski
3978 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3979 dfs 11 91 učimo albanski
3980 omer 11 91 učimo albanski
3981 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3982 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3983 nuki 11 91 učimo albanski
3984 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3985 pep 11 91 mësojmë serbisht
3986 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3987 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3988 nuki 11 92 učimo albanski
3989 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3990 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3991 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3992 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3993 Dina 11 92 učimo albanski
3994 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3995 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3996 Melida 11 92 učimo albanski
3997 nuridin 11 92 učimo albanski
3998 Melida 11 92 učimo albanski
3999 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
4000 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
4001 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
4002 Dua 11 92 učimo albanski
4003 Dua 11 92 učimo albanski
4004 nuridin 11 92 učimo albanski
4005 Delvina 11 92 mësojmë serbisht
4006 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
4007 Dua 11 92 učimo albanski
4008 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
4009 nuki 11 92 učimo albanski
4010 DES 11 92 mësojmë serbisht
4011 nuki 11 92 učimo albanski
4012 nuki 11 92 učimo albanski
4013 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
4014 omer 11 93 učimo albanski
4015 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4016 Zap 11 93 učimo albanski
4017 Dua 11 93 učimo albanski
4018 omer 11 93 učimo albanski
4019 Ja opet 11 93 učimo albanski
4020 Atari 11 93 mësojmë serbisht
4021 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
4022 KUM 11 93 mësojmë serbisht
4023 nuridin 11 93 učimo albanski
4024 ase 11 93 mësojmë serbisht
4025 Dua 11 93 učimo albanski
4026 Melida 11 93 učimo albanski
4027 Melida 11 93 učimo albanski
4028 Melida 11 93 učimo albanski
4029 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
4030 Onaa 11 93 učimo albanski
4031 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4032 Xcdef 11 93 učimo albanski
4033 nuridin 11 93 učimo albanski
4034 omer