TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
15 besfort 17 59 mësojmë serbisht
16 shot 17 59 mësojmë serbisht
17 arta 17 60 mësojmë serbisht
18 arta 17 61 mësojmë serbisht
19 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
20 arta 17 62 mësojmë serbisht
21 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
22 siis 17 62 mësojmë serbisht
23 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
24 arta 17 63 mësojmë serbisht
25 arta 17 64 mësojmë serbisht
26 arta 17 64 mësojmë serbisht
27 aaa 17 64 mësojmë serbisht
28 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
29 sada 17 65 mësojmë serbisht
30 nuridin 17 65 učimo albanski
31 nuridin 17 65 učimo albanski
32 arta 17 65 mësojmë serbisht
33 arta 17 66 mësojmë serbisht
34 arta 17 66 mësojmë serbisht
35 marija 17 66 učimo albanski
36 arta 17 67 mësojmë serbisht
37 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
38 sada 17 68 mësojmë serbisht
39 arta 17 68 mësojmë serbisht
40 arta 17 68 mësojmë serbisht
41 arta 17 69 mësojmë serbisht
42 sada 17 69 mësojmë serbisht
43 arta 17 69 mësojmë serbisht
44 arta 17 70 mësojmë serbisht
45 arta 17 70 mësojmë serbisht
46 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
47 arta 17 70 mësojmë serbisht
48 arta 17 71 mësojmë serbisht
49 arta 17 71 mësojmë serbisht
50 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
51 dfs 17 71 mësojmë serbisht
52 dfs 17 72 mësojmë serbisht
53 arta 17 72 mësojmë serbisht
54 sada 17 72 mësojmë serbisht
55 arta 17 72 mësojmë serbisht
56 arta 17 73 mësojmë serbisht
57 dfs 17 73 mësojmë serbisht
58 dfs 17 73 mësojmë serbisht
59 dfs 17 73 mësojmë serbisht
60 arta 17 73 mësojmë serbisht
61 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
62 dfs 17 74 mësojmë serbisht
63 sada 17 74 mësojmë serbisht
64 perandori 17 75 mësojmë serbisht
65 arta 17 76 mësojmë serbisht
66 dfs 17 76 mësojmë serbisht
67 dfs 17 76 mësojmë serbisht
68 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
69 SSA 17 77 mësojmë serbisht
70 dfs 17 78 mësojmë serbisht
71 arta 17 79 mësojmë serbisht
72 arta 17 79 mësojmë serbisht
73 sada 17 79 mësojmë serbisht
74 Mix 17 81 učimo albanski
75 dfs 17 81 mësojmë serbisht
76 kkkjj 17 82 učimo albanski
77 besfort 17 84 mësojmë serbisht
78 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
79 aqw 17 86 mësojmë serbisht
80 lia 17 87 mësojmë serbisht
81 sada 17 87 mësojmë serbisht
82 anja 17 90 mësojmë serbisht
83 888 16 40 mësojmë serbisht
84 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
85 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
86 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
87 arta 16 50 mësojmë serbisht
88 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
89 arta 16 50 mësojmë serbisht
90 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
91 Talent 16 55 mësojmë serbisht
92 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
93 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
94 arta 16 57 mësojmë serbisht
95 arta 16 57 mësojmë serbisht
96 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
97 sdad 16 59 mësojmë serbisht
98 arta 16 59 mësojmë serbisht
99 arta 16 60 mësojmë serbisht
100 arta 16 60 mësojmë serbisht
101 sisi 16 60 mësojmë serbisht
102 arta 16 60 mësojmë serbisht
103 arta 16 60 mësojmë serbisht
104 arta 16 61 mësojmë serbisht
105 arta 16 61 mësojmë serbisht
106 arta 16 61 mësojmë serbisht
107 arta 16 61 mësojmë serbisht
108 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
109 arta 16 62 mësojmë serbisht
110 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
111 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
112 arta 16 62 mësojmë serbisht
113 arta 16 63 mësojmë serbisht
114 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
115 arta 16 63 mësojmë serbisht
116 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
117 arta 16 64 mësojmë serbisht
118 arta 16 65 mësojmë serbisht
119 gjo 16 65 mësojmë serbisht
120 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
121 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
122 arta 16 65 mësojmë serbisht
123 arta 16 65 mësojmë serbisht
124 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
125 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
126 arta 16 66 mësojmë serbisht
127 sada 16 66 mësojmë serbisht
128 arta 16 66 mësojmë serbisht
129 arta 16 66 mësojmë serbisht
130 arta 16 67 mësojmë serbisht
131 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
132 Talent 16 67 mësojmë serbisht
133 arta 16 67 mësojmë serbisht
134 faf 16 68 mësojmë serbisht
135 kimi 16 68 mësojmë serbisht
136 kimi 16 68 mësojmë serbisht
137 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
138 arta 16 69 mësojmë serbisht
139 boss 16 69 mësojmë serbisht
140 arta 16 69 mësojmë serbisht
141 arta 16 69 mësojmë serbisht
142 arta 16 70 mësojmë serbisht
143 sisi 16 70 mësojmë serbisht
144 megi 16 70 mësojmë serbisht
145 arta 16 70 mësojmë serbisht
146 arta 16 70 mësojmë serbisht
147 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
148 arta 16 70 mësojmë serbisht
149 arta 16 71 mësojmë serbisht
150 arta 16 71 mësojmë serbisht
151 omer 16 71 učimo albanski
152 omer 16 71 učimo albanski
153 KKK 16 71 mësojmë serbisht
154 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
155 upi 16 71 mësojmë serbisht
156 Liki 16 71 mësojmë serbisht
157 arta 16 71 mësojmë serbisht
158 Anton 16 72 mësojmë serbisht
159 arta 16 72 mësojmë serbisht
160 starti 16 72 mësojmë serbisht
161 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
162 isi 16 72 mësojmë serbisht
163 arta 16 72 mësojmë serbisht
164 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
165 arta 16 73 mësojmë serbisht
166 arta 16 73 mësojmë serbisht
167 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
168 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
169 cari 16 74 mësojmë serbisht
170 boss be 16 74 mësojmë serbisht
171 dfs 16 74 mësojmë serbisht
172 arta 16 74 mësojmë serbisht
173 dew 16 74 mësojmë serbisht
174 arta 16 74 mësojmë serbisht
175 arta 16 75 mësojmë serbisht
176 sada 16 75 mësojmë serbisht
177 arta 16 75 mësojmë serbisht
178 sisi 16 75 mësojmë serbisht
179 scsd 16 75 mësojmë serbisht
180 arta 16 75 mësojmë serbisht
181 linda 16 76 mësojmë serbisht
182 nuki 16 76 učimo albanski
183 arta 16 76 mësojmë serbisht
184 pepa 16 76 mësojmë serbisht
185 asfa 16 76 mësojmë serbisht
186 arta 16 76 mësojmë serbisht
187 nuki 16 76 učimo albanski
188 sada 16 77 mësojmë serbisht
189 arta 16 77 mësojmë serbisht
190 arta 16 77 mësojmë serbisht
191 Sima 16 77 učimo albanski
192 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
193 still 16 77 mësojmë serbisht
194 arta 16 78 mësojmë serbisht
195 arta 16 78 mësojmë serbisht
196 arta 16 79 mësojmë serbisht
197 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
198 lia 16 79 mësojmë serbisht
199 arta 16 80 mësojmë serbisht
200 der 16 80 mësojmë serbisht
201 arta 16 81 mësojmë serbisht
202 sed 16 81 mësojmë serbisht
203 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
204 dfs 16 81 mësojmë serbisht
205 sed 16 81 mësojmë serbisht
206 nuki 16 81 učimo albanski
207 nuki 16 81 učimo albanski
208 arta 16 81 mësojmë serbisht
209 nuki 16 82 mësojmë serbisht
210 sem 16 82 mësojmë serbisht
211 pepa 16 82 mësojmë serbisht
212 nuki 16 82 mësojmë serbisht
213 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
214 asw 16 82 mësojmë serbisht
215 dfs 16 82 mësojmë serbisht
216 lia 16 83 mësojmë serbisht
217 emri im 16 83 mësojmë serbisht
218 nuridin 16 83 učimo albanski
219 nuridin 16 83 učimo albanski
220 dfs 16 83 mësojmë serbisht
221 arta 16 83 mësojmë serbisht
222 arta 16 84 mësojmë serbisht
223 nuki 16 84 učimo albanski
224 lija 16 84 mësojmë serbisht
225 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
226 nuki 16 84 učimo albanski
227 ser 16 84 mësojmë serbisht
228 erd 16 85 mësojmë serbisht
229 dfs 16 85 učimo albanski
230 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
231 sed 16 86 mësojmë serbisht
232 ase 16 86 mësojmë serbisht
233 dfs 16 86 mësojmë serbisht
234 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
235 sad 16 86 mësojmë serbisht
236 kum 16 86 mësojmë serbisht
237 marija 16 87 učimo albanski
238 qaw 16 87 mësojmë serbisht
239 lia 16 87 mësojmë serbisht
240 lia 16 88 mësojmë serbisht
241 unmik 16 88 mësojmë serbisht
242 dfs 16 88 mësojmë serbisht
243 arta 16 89 mësojmë serbisht
244 arta 16 89 mësojmë serbisht
245 sew 16 89 mësojmë serbisht
246 asq 16 89 mësojmë serbisht
247 dfs 16 90 učimo albanski
248 mmm 16 90 mësojmë serbisht
249 Lia 16 96 mësojmë serbisht
250 qew 16 99 mësojmë serbisht
251 kia 16 102 mësojmë serbisht
252 ccc 16 102 mësojmë serbisht
253 selim 16 104 mësojmë serbisht
254 arta 16 106 mësojmë serbisht
255 dea 16 108 mësojmë serbisht
256 lia 16 109 mësojmë serbisht
257 uuu 15 36 mësojmë serbisht
258 8988 15 39 mësojmë serbisht
259 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
260 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
261 Jakub 15 45 učimo albanski
262 Jakub 15 45 učimo albanski
263 Jakub 15 47 učimo albanski
264 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
265 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
266 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
267 omer 15 53 učimo albanski
268 omer 15 53 učimo albanski
269 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
270 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
271 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
272 arta 15 55 mësojmë serbisht
273 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
274 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
275 asf 15 57 mësojmë serbisht
276 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
277 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
278 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
279 baki 15 58 mësojmë serbisht
280 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
281 uuu 15 58 mësojmë serbisht
282 baki 15 58 mësojmë serbisht
283 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
284 daddy 15 59 mësojmë serbisht
285 arta 15 60 mësojmë serbisht
286 luka 15 60 učimo albanski
287 lik 15 60 mësojmë serbisht
288 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
289 omer 15 61 učimo albanski
290 sher 15 61 mësojmë serbisht
291 omer 15 61 učimo albanski
292 sada 15 61 mësojmë serbisht
293 asddad 15 61 mësojmë serbisht
294 arta 15 62 mësojmë serbisht
295 asdad 15 62 mësojmë serbisht
296 sada 15 62 mësojmë serbisht
297 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
298 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
299 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
300 besfort 15 63 mësojmë serbisht
301 kosa 15 64 mësojmë serbisht
302 mxmznz 15 64 učimo albanski
303 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
304 voci 15 64 mësojmë serbisht
305 Lule 15 64 mësojmë serbisht
306 sada 15 64 mësojmë serbisht
307 arta 15 64 mësojmë serbisht
308 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
309 sada 15 65 mësojmë serbisht
310 nuki 15 65 učimo albanski
311 asdad 15 65 mësojmë serbisht
312 nuki 15 65 učimo albanski
313 arta 15 65 mësojmë serbisht
314 arta 15 66 mësojmë serbisht
315 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
316 gjel 15 66 mësojmë serbisht
317 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
318 saf 15 67 mësojmë serbisht
319 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
320 arta 15 67 mësojmë serbisht
321 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
322 baki 15 67 mësojmë serbisht
323 baki 15 67 mësojmë serbisht
324 luka 15 67 učimo albanski
325 unes 15 68 mësojmë serbisht
326 arta 15 68 mësojmë serbisht
327 arta 15 68 mësojmë serbisht
328 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
329 arta 15 68 mësojmë serbisht
330 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
331 arta 15 68 mësojmë serbisht
332 arta 15 68 mësojmë serbisht
333 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
334 asdad 15 68 mësojmë serbisht
335 fag 15 68 mësojmë serbisht
336 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
337 omer 15 69 učimo albanski
338 arta 15 69 mësojmë serbisht
339 buki 15 69 mësojmë serbisht
340 arta 15 69 mësojmë serbisht
341 arta 15 69 mësojmë serbisht
342 perandori 15 69 mësojmë serbisht
343 omer 15 69 učimo albanski
344 arta 15 69 mësojmë serbisht
345 asdad 15 70 mësojmë serbisht
346 sisi 15 70 mësojmë serbisht
347 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
348 seesee 15 70 mësojmë serbisht
349 pepa 15 70 mësojmë serbisht
350 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
351 kur 15 70 mësojmë serbisht
352 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
353 sada 15 71 mësojmë serbisht
354 ade 15 71 mësojmë serbisht
355 arta 15 71 mësojmë serbisht
356 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
357 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
358 arta 15 71 mësojmë serbisht
359 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
360 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
361 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
362 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
363 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
364 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
365 arta 15 72 mësojmë serbisht
366 joj 15 72 mësojmë serbisht
367 nuridin 15 72 učimo albanski
368 sisi 15 72 mësojmë serbisht
369 arta 15 72 mësojmë serbisht
370 granit 15 72 mësojmë serbisht
371 sisss 15 72 mësojmë serbisht
372 nuridin 15 72 učimo albanski
373 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
374 nuridin 15 73 učimo albanski
375 arta 15 73 mësojmë serbisht
376 Liza 15 73 mësojmë serbisht
377 sisi 15 73 mësojmë serbisht
378 arta 15 73 mësojmë serbisht
379 pepa 15 73 mësojmë serbisht
380 arta 15 73 mësojmë serbisht
381 lele 15 73 mësojmë serbisht
382 nuridin 15 73 učimo albanski
383 arta 15 74 mësojmë serbisht
384 voci 15 74 mësojmë serbisht
385 dsds 15 74 mësojmë serbisht
386 pela 15 74 mësojmë serbisht
387 arta 15 74 mësojmë serbisht
388 arta 15 74 mësojmë serbisht
389 nuki 15 74 učimo albanski
390 bosss 15 74 mësojmë serbisht
391 nuki 15 74 učimo albanski
392 arte 15 74 mësojmë serbisht
393 lav 15 75 mësojmë serbisht
394 nuki 15 75 mësojmë serbisht
395 dfs 15 75 učimo albanski
396 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
397 lio 15 75 mësojmë serbisht
398 arta 15 75 mësojmë serbisht
399 vokap 15 75 mësojmë serbisht
400 sisis 15 75 mësojmë serbisht
401 nuki 15 75 mësojmë serbisht
402 sisi 15 75 mësojmë serbisht
403 ... 15 75 mësojmë serbisht
404 sisi 15 75 mësojmë serbisht
405 Berna 15 76 mësojmë serbisht
406 nuridin 15 76 učimo albanski
407 nuki 15 76 učimo albanski
408 pepa 15 76 mësojmë serbisht
409 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
410 pepa 15 76 mësojmë serbisht
411 arta 15 76 mësojmë serbisht
412 asd 15 76 mësojmë serbisht
413 sada 15 76 mësojmë serbisht
414 nuki 15 76 učimo albanski
415 toni 15 76 mësojmë serbisht
416 arta 15 76 mësojmë serbisht
417 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
418 arta 15 76 mësojmë serbisht
419 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
420 anel 15 76 učimo albanski
421 pepa 15 77 mësojmë serbisht
422 arta 15 77 mësojmë serbisht
423 nuki 15 77 učimo albanski
424 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
425 nuki 15 77 učimo albanski
426 arta 15 77 mësojmë serbisht
427 pepa 15 77 mësojmë serbisht
428 nuki 15 77 učimo albanski
429 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
430 dfs 15 77 mësojmë serbisht
431 safsds 15 77 mësojmë serbisht
432 arta 15 77 mësojmë serbisht
433 besfort 15 77 mësojmë serbisht
434 nuki 15 77 učimo albanski
435 kinki 15 77 mësojmë serbisht
436 pepa 15 77 mësojmë serbisht
437 bossi 15 77 mësojmë serbisht
438 sada 15 78 mësojmë serbisht
439 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
440 last 15 78 mësojmë serbisht
441 kum 15 78 mësojmë serbisht
442 arta 15 78 mësojmë serbisht
443 omer 15 78 učimo albanski
444 lia 15 78 mësojmë serbisht
445 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
446 omer 15 78 učimo albanski
447 nuki 15 79 učimo albanski
448 nuki 15 79 učimo albanski
449 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
450 nuridin 15 79 učimo albanski
451 arta 15 79 mësojmë serbisht
452 nuridin 15 79 učimo albanski
453 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
454 nuki 15 80 učimo albanski
455 zoran 15 80 učimo albanski
456 arta 15 80 mësojmë serbisht
457 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
458 arta 15 80 mësojmë serbisht
459 imperador 15 80 mësojmë serbisht
460 nuki 15 80 učimo albanski
461 mila 15 80 učimo albanski
462 arta 15 80 mësojmë serbisht
463 eds 15 81 mësojmë serbisht
464 dfs 15 81 mësojmë serbisht
465 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
466 arta 15 81 mësojmë serbisht
467 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
468 nuki 15 81 učimo albanski
469 arta 15 81 mësojmë serbisht
470 nuki 15 81 učimo albanski
471 sada 15 81 mësojmë serbisht
472 dfs 15 82 mësojmë serbisht
473 nuridin 15 82 učimo albanski
474 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
475 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
476 dfs 15 82 mësojmë serbisht
477 nuridin 15 82 učimo albanski
478 nuridin 15 82 učimo albanski
479 nuridin 15 82 učimo albanski
480 we over 15 83 mësojmë serbisht
481 arta 15 83 mësojmë serbisht
482 Berna 15 83 mësojmë serbisht
483 nuki 15 84 mësojmë serbisht
484 nuki 15 84 mësojmë serbisht
485 der 15 84 mësojmë serbisht
486 wes 15 84 učimo albanski
487 arta 15 84 mësojmë serbisht
488 saad 15 84 mësojmë serbisht
489 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
490 dea 15 84 mësojmë serbisht
491 arta 15 84 mësojmë serbisht
492 dfs 15 84 učimo albanski
493 dfs 15 85 mësojmë serbisht
494 lia 15 85 mësojmë serbisht
495 arta 15 85 mësojmë serbisht
496 kum 15 85 mësojmë serbisht
497 bossi 15 85 mësojmë serbisht
498 Berna 15 85 mësojmë serbisht
499 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
500 Asad 15 86 učimo albanski
501 dfs 15 86 učimo albanski
502 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
503 swe 15 86 mësojmë serbisht
504 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
505 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
506 nuki 15 86 učimo albanski
507 123 15 86 mësojmë serbisht
508 arta 15 86 mësojmë serbisht
509 nuki 15 86 učimo albanski
510 arta 15 87 mësojmë serbisht
511 klu 15 87 mësojmë serbisht
512 dfs 15 87 mësojmë serbisht
513 omer 15 87 učimo albanski
514 lira 15 87 mësojmë serbisht
515 5645 15 87 mësojmë serbisht
516 arta 15 87 mësojmë serbisht
517 des 15 87 mësojmë serbisht
518 dfs 15 87 učimo albanski
519 arta 15 87 mësojmë serbisht
520 del 15 87 mësojmë serbisht
521 omer 15 87 učimo albanski
522 dfs 15 87 mësojmë serbisht
523 pepa 15 87 mësojmë serbisht
524 fero 15 88 mësojmë serbisht
525 fer 15 88 mësojmë serbisht
526 der 15 88 mësojmë serbisht
527 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
528 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
529 arta 15 89 mësojmë serbisht
530 der 15 89 mësojmë serbisht
531 liw 15 89 mësojmë serbisht
532 lia 15 89 mësojmë serbisht
533 masa 15 89 mësojmë serbisht
534 arta 15 89 mësojmë serbisht
535 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
536 dfs 15 90 mësojmë serbisht
537 dfs 15 90 učimo albanski
538 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
539 ase 15 90 mësojmë serbisht
540 fer 15 90 mësojmë serbisht
541 der 15 90 mësojmë serbisht
542 lia 15 90 mësojmë serbisht
543 nuridin 15 91 učimo albanski
544 wes 15 91 mësojmë serbisht
545 dfs 15 91 mësojmë serbisht
546 kum 15 92 mësojmë serbisht
547 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
548 lulzim 15 93 učimo albanski
549 sew 15 93 mësojmë serbisht
550 arta 15 93 mësojmë serbisht
551 lia 15 93 mësojmë serbisht
552 sed 15 94 mësojmë serbisht
553 sed 15 94 mësojmë serbisht
554 mes 15 95 mësojmë serbisht
555 sed 15 95 mësojmë serbisht
556 arta 15 95 mësojmë serbisht
557 lia 15 95 mësojmë serbisht
558 sada 15 96 mësojmë serbisht
559 cccc 15 96 mësojmë serbisht
560 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
561 asw 15 98 mësojmë serbisht
562 sed 15 98 mësojmë serbisht
563 dfs 15 99 mësojmë serbisht
564 wes 15 100 mësojmë serbisht
565 fiu 15 100 mësojmë serbisht
566 lia 15 102 mësojmë serbisht
567 Maja 15 102 mësojmë serbisht
568 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
569 aaa 15 104 mësojmë serbisht
570 dfs 15 105 mësojmë serbisht
571 lia 15 106 mësojmë serbisht
572 mmm 15 106 mësojmë serbisht
573 cccc 15 107 mësojmë serbisht
574 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
575 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
576 nnn 14 43 mësojmë serbisht
577 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
578 yylza 14 45 mësojmë serbisht
579 Jakub 14 48 učimo albanski
580 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
581 Granit 14 53 mësojmë serbisht
582 Granit 14 53 mësojmë serbisht
583 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
584 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
585 bbb 14 55 mësojmë serbisht
586 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
587 Granit 14 56 mësojmë serbisht
588 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
589 Granit 14 56 mësojmë serbisht
590 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
591 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
592 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
593 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
594 omer 14 59 učimo albanski
595 omer 14 59 učimo albanski
596 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
597 aaa 14 61 mësojmë serbisht
598 asdad 14 61 mësojmë serbisht
599 sada 14 61 mësojmë serbisht
600 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
601 sisi 14 61 mësojmë serbisht
602 princi 14 62 mësojmë serbisht
603 arta 14 62 mësojmë serbisht
604 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
605 voci 14 62 mësojmë serbisht
606 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
607 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
608 slsl 14 63 učimo albanski
609 doen 14 63 mësojmë serbisht
610 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
611 aaa 14 64 mësojmë serbisht
612 Talent 14 64 mësojmë serbisht
613 asdad 14 65 mësojmë serbisht
614 nesa 14 65 učimo albanski
615 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
616 nuki 14 65 učimo albanski
617 arta 14 65 mësojmë serbisht
618 asdad 14 65 mësojmë serbisht
619 nuki 14 65 učimo albanski
620 zzz 14 65 mësojmë serbisht
621 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
622 pop 14 65 mësojmë serbisht
623 Maja 14 66 učimo albanski
624 nuki 14 66 učimo albanski
625 pop 14 66 mësojmë serbisht
626 das 14 66 učimo albanski
627 bossi 14 66 mësojmë serbisht
628 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
629 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
630 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
631 asdf 14 66 mësojmë serbisht
632 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
633 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
634 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
635 nuki 14 66 učimo albanski
636 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
637 nuridin 14 67 učimo albanski
638 asdf 14 67 mësojmë serbisht
639 Talent 14 67 mësojmë serbisht
640 pepa 14 67 mësojmë serbisht
641 arta 14 68 mësojmë serbisht
642 the king 14 68 mësojmë serbisht
643 sada 14 68 mësojmë serbisht
644 toni 14 68 mësojmë serbisht
645 qpk 14 68 mësojmë serbisht
646 5487 14 68 mësojmë serbisht
647 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
648 arta 14 68 mësojmë serbisht
649 arta 14 69 mësojmë serbisht
650 nuridin 14 69 učimo albanski
651 arta 14 69 mësojmë serbisht
652 marija 14 69 učimo albanski
653 Marija 14 69 učimo albanski
654 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
655 pepa 14 69 mësojmë serbisht
656 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
657 king 14 69 mësojmë serbisht
658 arta 14 69 mësojmë serbisht
659 kingi 14 69 mësojmë serbisht
660 arta 14 69 mësojmë serbisht
661 nuki 14 69 učimo albanski
662 aaa 14 69 mësojmë serbisht
663 arta 14 69 mësojmë serbisht
664 nuki 14 69 učimo albanski
665 nuki 14 70 učimo albanski
666 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
667 nuki 14 70 učimo albanski
668 nuki 14 70 učimo albanski
669 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
670 nuki 14 70 učimo albanski
671 nuki 14 70 učimo albanski
672 impaler 14 70 mësojmë serbisht
673 nuki 14 70 mësojmë serbisht
674 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
675 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
676 nuki 14 70 učimo albanski
677 nuki 14 70 učimo albanski
678 omer 14 70 učimo albanski
679 nuki 14 70 učimo albanski
680 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
681 omer 14 70 učimo albanski
682 nuki 14 70 mësojmë serbisht
683 bosi 14 70 mësojmë serbisht
684 marija 14 70 učimo albanski
685 omer 14 71 učimo albanski
686 imperador 14 71 mësojmë serbisht
687 niku 14 71 učimo albanski
688 arta 14 71 mësojmë serbisht
689 1234 14 71 mësojmë serbisht
690 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
691 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
692 nuki 14 71 učimo albanski
693 nuki 14 71 učimo albanski
694 omer 14 71 učimo albanski
695 voci 14 71 mësojmë serbisht
696 niku 14 71 učimo albanski
697 arta 14 71 mësojmë serbisht
698 nuki 14 71 učimo albanski
699 nuki 14 71 učimo albanski
700 nuki 14 72 učimo albanski
701 aaa 14 72 mësojmë serbisht
702 pepa 14 72 mësojmë serbisht
703 nuki 14 72 učimo albanski
704 nuki 14 72 učimo albanski
705 arta 14 72 mësojmë serbisht
706 nuki 14 72 učimo albanski
707 arta 14 72 mësojmë serbisht
708 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
709 iospa 14 72 mësojmë serbisht
710 nuki 14 73 učimo albanski
711 boss be 14 73 mësojmë serbisht
712 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
713 aaa 14 73 mësojmë serbisht
714 nuki 14 73 učimo albanski
715 nuki 14 73 učimo albanski
716 sadad 14 73 mësojmë serbisht
717 nuki 14 73 učimo albanski
718 sisi 14 73 mësojmë serbisht
719 nuki 14 73 učimo albanski
720 nuki 14 73 učimo albanski
721 nuki 14 74 učimo albanski
722 nuki 14 74 učimo albanski
723 ponda 14 74 mësojmë serbisht
724 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
725 arta 14 74 mësojmë serbisht
726 sisi 14 74 mësojmë serbisht
727 dada 14 74 mësojmë serbisht
728 nuki 14 74 učimo albanski
729 nuki 14 74 učimo albanski
730 bossi 14 74 mësojmë serbisht
731 nuki 14 74 učimo albanski
732 nuki 14 74 učimo albanski
733 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
734 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
735 arta 14 75 mësojmë serbisht
736 aaa 14 75 mësojmë serbisht
737 der 14 75 mësojmë serbisht
738 marija 14 75 učimo albanski
739 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
740 lia 14 75 mësojmë serbisht
741 peli 14 76 mësojmë serbisht
742 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
743 nuki 14 76 učimo albanski
744 nuki 14 76 učimo albanski
745 pepa 14 76 mësojmë serbisht
746 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
747 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
748 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
749 omer 14 76 učimo albanski
750 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
751 nuki 14 76 učimo albanski
752 Lira 14 76 mësojmë serbisht
753 omer 14 76 učimo albanski
754 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
755 marija 14 76 učimo albanski
756 nuki 14 76 učimo albanski
757 nuki 14 77 učimo albanski
758 lia 14 77 mësojmë serbisht
759 sisi 14 77 mësojmë serbisht
760 nuki 14 77 učimo albanski
761 nuki 14 77 učimo albanski
762 nuki 14 77 učimo albanski
763 nuki 14 77 učimo albanski
764 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
765 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
766 nuki 14 78 učimo albanski
767 erd 14 78 mësojmë serbisht
768 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
769 sada 14 78 mësojmë serbisht
770 woq 14 78 mësojmë serbisht
771 nuki 14 78 učimo albanski
772 omer 14 79 učimo albanski
773 arta 14 79 mësojmë serbisht
774 sibi 14 79 mësojmë serbisht
775 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
776 nuki 14 79 učimo albanski
777 omer 14 79 učimo albanski
778 nuki 14 79 učimo albanski
779 arta 14 79 mësojmë serbisht
780 nuridin 14 79 učimo albanski
781 nuridin 14 79 učimo albanski
782 sedi 14 79 mësojmë serbisht
783 ccggrr 14 79 učimo albanski
784 lia 14 79 mësojmë serbisht
785 sew 14 80 mësojmë serbisht
786 arta 14 80 mësojmë serbisht
787 nuki 14 80 učimo albanski
788 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
789 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
790 Emir 14 80 mësojmë serbisht
791 omer 14 80 učimo albanski
792 omer 14 80 učimo albanski
793 nuridin 14 80 učimo albanski
794 lia 14 80 mësojmë serbisht
795 arta 14 80 mësojmë serbisht
796 marija 14 80 učimo albanski
797 omer 14 80 učimo albanski
798 dfs 14 80 učimo albanski
799 nuki 14 80 učimo albanski
800 omer 14 80 učimo albanski
801 nuridin 14 80 učimo albanski
802 nuki 14 81 učimo albanski
803 nuki 14 81 učimo albanski
804 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
805 mer 14 81 mësojmë serbisht
806 dsda 14 81 mësojmë serbisht
807 pepa 14 81 mësojmë serbisht
808 nuki 14 81 učimo albanski
809 asda 14 81 mësojmë serbisht
810 omer 14 82 učimo albanski
811 Linda 14 82 mësojmë serbisht
812 jexik 14 82 mësojmë serbisht
813 pepa 14 82 mësojmë serbisht
814 omer 14 82 učimo albanski
815 ver 14 82 mësojmë serbisht
816 nuki 14 82 učimo albanski
817 liu 14 82 mësojmë serbisht
818 nuridin 14 82 učimo albanski
819 nuridin 14 82 učimo albanski
820 pepa 14 82 mësojmë serbisht
821 pepi 14 82 mësojmë serbisht
822 64156 14 82 mësojmë serbisht
823 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
824 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
825 nuki 14 82 učimo albanski
826 arta 14 83 mësojmë serbisht
827 wes 14 83 mësojmë serbisht
828 arta 14 83 mësojmë serbisht
829 omer 14 83 učimo albanski
830 omer 14 83 učimo albanski
831 nuki 14 83 učimo albanski
832 nuki 14 83 učimo albanski
833 nuki 14 83 učimo albanski
834 arta 14 83 mësojmë serbisht
835 arta 14 83 mësojmë serbisht
836 nuridin 14 83 učimo albanski
837 arta 14 83 mësojmë serbisht
838 nuridin 14 83 učimo albanski
839 dfs 14 83 mësojmë serbisht
840 Samir 14 83 mësojmë serbisht
841 nuki 14 83 učimo albanski
842 lia 14 83 mësojmë serbisht
843 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
844 baki 14 84 mësojmë serbisht
845 sisi 14 84 mësojmë serbisht
846 omer 14 84 učimo albanski
847 lala 14 84 mësojmë serbisht
848 arta 14 84 mësojmë serbisht
849 lia 14 84 mësojmë serbisht
850 arta 14 84 mësojmë serbisht
851 omer 14 84 učimo albanski
852 omer 14 84 učimo albanski
853 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
854 baki 14 84 mësojmë serbisht
855 omer 14 84 učimo albanski
856 kum 14 84 mësojmë serbisht
857 nuki 14 85 učimo albanski
858 nuki 14 85 učimo albanski
859 lola 14 85 učimo albanski
860 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
861 nuki 14 86 učimo albanski
862 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
863 nuki 14 86 učimo albanski
864 omer 14 86 učimo albanski
865 dfs 14 86 mësojmë serbisht
866 Berna 14 86 mësojmë serbisht
867 nuki 14 86 učimo albanski
868 nuki 14 86 učimo albanski
869 omer 14 86 učimo albanski
870 sis 14 86 mësojmë serbisht
871 omer 14 86 učimo albanski
872 nuki 14 86 učimo albanski
873 sed 14 86 mësojmë serbisht
874 lim 14 86 mësojmë serbisht
875 pepa 14 86 mësojmë serbisht
876 nuki 14 86 učimo albanski
877 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
878 dfs 14 87 učimo albanski
879 omer 14 87 učimo albanski
880 nuki 14 87 učimo albanski
881 Anja 14 87 učimo albanski
882 ber 14 87 mësojmë serbisht
883 nuki 14 87 učimo albanski
884 omer 14 87 učimo albanski
885 nuki 14 88 učimo albanski
886 pepa 14 88 mësojmë serbisht
887 siis 14 88 učimo albanski
888 arta 14 88 mësojmë serbisht
889 nuki 14 88 učimo albanski
890 nuki 14 88 učimo albanski
891 nuki 14 88 učimo albanski
892 dfs 14 88 učimo albanski
893 Berna 14 88 mësojmë serbisht
894 lia 14 89 mësojmë serbisht
895 Berna 14 89 mësojmë serbisht
896 arta 14 89 mësojmë serbisht
897 arta 14 89 mësojmë serbisht
898 marija 14 89 učimo albanski
899 hhh 14 89 učimo albanski
900 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
901 swe 14 89 mësojmë serbisht
902 lia 14 89 mësojmë serbisht
903 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
904 abba 14 89 mësojmë serbisht
905 nuridin 14 90 učimo albanski
906 nuki 14 90 učimo albanski
907 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
908 omer 14 90 učimo albanski
909 nuki 14 90 mësojmë serbisht
910 pesa 14 90 mësojmë serbisht
911 nuki 14 90 mësojmë serbisht
912 nuridin 14 90 učimo albanski
913 sew 14 90 mësojmë serbisht
914 klme 14 90 mësojmë serbisht
915 nuki 14 90 učimo albanski
916 Tina 14 90 mësojmë serbisht
917 dfs 14 90 mësojmë serbisht
918 xes 14 90 mësojmë serbisht
919 omer 14 90 učimo albanski
920 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
921 dfs 14 91 mësojmë serbisht
922 omer 14 91 učimo albanski
923 omer 14 91 učimo albanski
924 nuki 14 91 učimo albanski
925 nuki 14 91 učimo albanski
926 saq 14 92 mësojmë serbisht
927 Berna 14 92 mësojmë serbisht
928 4589 14 92 mësojmë serbisht
929 NAIM 14 92 učimo albanski
930 dfs 14 92 mësojmë serbisht
931 pepa 14 92 mësojmë serbisht
932 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
933 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
934 liu 14 92 mësojmë serbisht
935 aaa 14 93 mësojmë serbisht
936 nuki 14 93 učimo albanski
937 lin 14 93 mësojmë serbisht
938 7777 14 93 mësojmë serbisht
939 nuki 14 93 učimo albanski
940 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
941 arta 14 93 mësojmë serbisht
942 lia 14 94 učimo albanski
943 arta 14 94 mësojmë serbisht
944 pepa 14 94 mësojmë serbisht
945 wed 14 94 mësojmë serbisht
946 artan 14 94 mësojmë serbisht
947 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
948 nff 14 95 učimo albanski
949 Linda 14 95 mësojmë serbisht
950 arta 14 95 mësojmë serbisht
951 jexik 14 95 mësojmë serbisht
952 Arta 14 95 mësojmë serbisht
953 wqa 14 96 mësojmë serbisht
954 kun 14 96 mësojmë serbisht
955 pepa 14 97 mësojmë serbisht
956 omer 14 97 učimo albanski
957 ada 14 97 mësojmë serbisht
958 sed 14 97 mësojmë serbisht
959 era 14 97 mësojmë serbisht
960 omer 14 97 učimo albanski
961 dfs 14 97 mësojmë serbisht
962 sew 14 98 mësojmë serbisht
963 dfs 14 98 mësojmë serbisht
964 ttt 14 98 mësojmë serbisht
965 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
966 des 14 99 mësojmë serbisht
967 mmm 14 99 mësojmë serbisht
968 lio 14 99 mësojmë serbisht
969 omer 14 100 učimo albanski
970 ddf 14 100 učimo albanski
971 omer 14 100 učimo albanski
972 Arta 14 101 mësojmë serbisht
973 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
974 sse 14 101 mësojmë serbisht
975 nuki 14 102 učimo albanski
976 dfs 14 102 mësojmë serbisht
977 des 14 102 mësojmë serbisht
978 sada 14 102 mësojmë serbisht
979 nuki 14 102 učimo albanski
980 LIA 14 103 mësojmë serbisht
981 Arta 14 104 mësojmë serbisht
982 sed 14 104 mësojmë serbisht
983 lia 14 104 mësojmë serbisht
984 aqq 14 104 mësojmë serbisht
985 ttt 14 105 mësojmë serbisht
986 fsa 14 105 mësojmë serbisht
987 Lia 14 106 mësojmë serbisht
988 mmm 14 106 mësojmë serbisht
989 skh 14 106 mësojmë serbisht
990 Berna 14 106 mësojmë serbisht
991 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
992 dfs 14 107 mësojmë serbisht
993 cccc 14 107 mësojmë serbisht
994 arta 14 109 mësojmë serbisht
995 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
996 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
997 dfs 14 110 mësojmë serbisht
998 gggg 14 110 mësojmë serbisht
999 1122 14 111 mësojmë serbisht
1000 sada 14 112 mësojmë serbisht
1001 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1002 sea 14 113 mësojmë serbisht
1003 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1004 sed 14 115 mësojmë serbisht
1005 arta 14 115 mësojmë serbisht
1006 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1007 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1008 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1009 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1010 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1011 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1012 888 13 42 mësojmë serbisht
1013 Miki 13 42 učimo albanski
1014 11111 13 44 mësojmë serbisht
1015 Miu 13 45 učimo albanski
1016 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1017 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1018 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1019 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1020 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1021 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1022 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1023 Lpo 13 50 učimo albanski
1024 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1025 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1026 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1027 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1028 Kata 13 51 učimo albanski
1029 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1030 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1031 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1032 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1033 lik 13 53 mësojmë serbisht
1034 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1035 Maja 13 54 učimo albanski
1036 Maja 13 54 učimo albanski
1037 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1038 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1039 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1040 Lui 13 55 učimo albanski
1041 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1042 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1043 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1044 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1045 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1046 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1047 jzkzm 13 56 učimo albanski
1048 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1049 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1050 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1051 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1052 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1053 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1054 diar 13 57 mësojmë serbisht
1055 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1056 Das 13 57 učimo albanski
1057 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1058 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1059 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1060 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1061 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1062 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1063 omer 13 58 učimo albanski
1064 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1065 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1066 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1067 omer 13 58 učimo albanski
1068 Jakub 13 58 učimo albanski
1069 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1070 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1071 Marija 13 58 učimo albanski
1072 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1073 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1074 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1075 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1076 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1077 Ena 13 59 učimo albanski
1078 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1079 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1080 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1081 Mila 13 59 učimo albanski
1082 Marija 13 59 učimo albanski
1083 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1084 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1085 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1086 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1087 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1088 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1089 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1090 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1091 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1092 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1093 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1094 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1095 Pot 13 60 učimo albanski
1096 Marija 13 60 učimo albanski
1097 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1098 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1099 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1100 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1101 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1102 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1103 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1104 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1105 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1106 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1107 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1108 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1109 Marija 13 61 učimo albanski
1110 Marija 13 61 učimo albanski
1111 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1112 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1113 Maja 13 61 učimo albanski
1114 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1115 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1116 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1117 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1118 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1119 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1120 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1121 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1122 Soup 13 62 učimo albanski
1123 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1124 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1125 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1126 Guli 13 62 učimo albanski
1127 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1128 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1129 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1130 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1131 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1132 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1133 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1134 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1135 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1136 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1137 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1138 nuki 13 63 učimo albanski
1139 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1140 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1141 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1142 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1143 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1144 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1145 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1146 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1147 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1148 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1149 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1150 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1151 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1152 Marija 13 63 učimo albanski
1153 nuki 13 63 učimo albanski
1154 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1155 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1156 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1157 Uzt 13 63 učimo albanski
1158 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1159 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1160 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1161 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1162 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1163 nuki 13 64 učimo albanski
1164 marija 13 64 učimo albanski
1165 Marija 13 64 učimo albanski
1166 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1167 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1168 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1169 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1170 Marija 13 64 učimo albanski
1171 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1172 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1173 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1174 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1175 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1176 nuki 13 64 učimo albanski
1177 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1178 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1179 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1180 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1181 Popo 13 65 učimo albanski
1182 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1183 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1184 Dua 13 65 učimo albanski
1185 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1186 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1187 nuki 13 65 učimo albanski
1188 Maja 13 65 učimo albanski
1189 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1190 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1191 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1192 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1193 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1194 Maja 13 65 učimo albanski
1195 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1196 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1197 nuki 13 65 učimo albanski
1198 Dua 13 65 učimo albanski
1199 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1200 nuridin 13 65 učimo albanski
1201 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1202 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1203 nuridin 13 65 učimo albanski
1204 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1205 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1206 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1207 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1208 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1209 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1210 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1211 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1212 cari 13 66 mësojmë serbisht
1213 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1214 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1215 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1216 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1217 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1218 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1219 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1220 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1221 Ena 13 66 učimo albanski
1222 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1223 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1224 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1225 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1226 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1227 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1228 nuki 13 67 učimo albanski
1229 marija 13 67 učimo albanski
1230 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1231 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1232 nuki 13 67 učimo albanski
1233 Plo 13 67 učimo albanski
1234 Marija 13 67 učimo albanski
1235 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1236 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1237 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1238 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1239 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1240 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1241 Mila 13 68 učimo albanski
1242 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1243 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1244 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1245 Dua 13 68 učimo albanski
1246 Marija 13 68 učimo albanski
1247 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1248 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1249 Maja 13 68 učimo albanski
1250 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1251 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1252 nuki 13 68 učimo albanski
1253 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1254 nuki 13 68 učimo albanski
1255 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1256 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1257 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1258 arta 13 68 mësojmë serbisht
1259 Tup 13 68 učimo albanski
1260 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1261 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1262 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1263 nuki 13 68 učimo albanski
1264 ksms 13 68 učimo albanski
1265 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1266 nuki 13 68 učimo albanski
1267 nuki 13 68 učimo albanski
1268 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1269 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1270 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1271 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1272 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1273 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1274 faton 13 69 mësojmë serbisht
1275 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1276 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1277 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1278 Dua 13 69 učimo albanski
1279 debeo 13 69 učimo albanski
1280 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1281 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1282 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1283 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1284 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1285 Dea 13 69 učimo albanski
1286 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1287 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1288 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1289 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1290 nuki 13 70 učimo albanski
1291 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1292 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1293 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1294 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1295 Kkkk 13 70 učimo albanski
1296 nuki 13 70 učimo albanski
1297 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1298 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1299 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1300 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1301 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1302 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1303 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1304 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1305 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1306 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1307 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1308 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1309 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1310 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1311 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1312 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1313 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1314 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1315 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1316 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1317 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1318 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1319 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1320 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1321 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1322 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1323 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1324 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1325 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1326 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1327 Opela 13 72 učimo albanski
1328 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1329 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1330 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1331 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1332 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1333 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1334 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1335 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1336 Neda 13 72 učimo albanski
1337 Dua 13 72 učimo albanski
1338 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1339 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1340 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1341 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1342 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1343 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1344 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1345 nuki 13 72 učimo albanski
1346 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1347 Marija 13 72 učimo albanski
1348 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1349 nuridin 13 72 učimo albanski
1350 nuki 13 72 učimo albanski
1351 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1352 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1353 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1354 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1355 Mila 13 72 učimo albanski
1356 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1357 nuki 13 73 učimo albanski
1358 Dea 13 73 učimo albanski
1359 Marija 13 73 učimo albanski
1360 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1361 nuki 13 73 učimo albanski
1362 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1363 Pok 13 73 učimo albanski
1364 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1365 asded 13 73 mësojmë serbisht
1366 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1367 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1368 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1369 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1370 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1371 nuki 13 73 učimo albanski
1372 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1373 Dea 13 73 učimo albanski
1374 nuki 13 73 učimo albanski
1375 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1376 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1377 nuki 13 73 učimo albanski
1378 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1379 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1380 nuki 13 73 učimo albanski
1381 nuki 13 73 učimo albanski
1382 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1383 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1384 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1385 nuki 13 73 učimo albanski
1386 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1387 nuki 13 73 učimo albanski
1388 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1389 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1390 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1391 nuki 13 73 učimo albanski
1392 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1393 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1394 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1395 nuki 13 73 učimo albanski
1396 Melida 13 74 učimo albanski
1397 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1398 Dea 13 74 učimo albanski
1399 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1400 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1401 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1402 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1403 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1404 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1405 Lupa 13 74 učimo albanski
1406 niti 13 74 mësojmë serbisht
1407 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1408 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1409 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1410 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1411 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1412 sada 13 74 mësojmë serbisht
1413 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1414 lira 13 75 mësojmë serbisht
1415 nuki 13 75 učimo albanski
1416 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1417 nuki 13 75 učimo albanski
1418 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1419 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1420 nuki 13 75 učimo albanski
1421 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1422 omer 13 75 učimo albanski
1423 nuki 13 75 učimo albanski
1424 nuki 13 75 učimo albanski
1425 oki 13 75 mësojmë serbisht
1426 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1427 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1428 ads 13 75 mësojmë serbisht
1429 saq 13 75 mësojmë serbisht
1430 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1431 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1432 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1433 Dua 13 75 učimo albanski
1434 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1435 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1436 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1437 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1438 nuki 13 75 učimo albanski
1439 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1440 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1441 Onaa 13 75 učimo albanski
1442 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1443 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1444 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1445 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1446 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1447 nuki 13 75 učimo albanski
1448 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1449 nuki 13 75 učimo albanski
1450 nuki 13 75 učimo albanski
1451 nuki 13 75 učimo albanski
1452 nuki 13 76 učimo albanski
1453 sada 13 76 mësojmë serbisht
1454 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1455 nuki 13 76 učimo albanski
1456 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1457 nuki 13 76 učimo albanski
1458 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1459 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1460 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1461 sed 13 76 mësojmë serbisht
1462 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1463 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1464 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1465 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1466 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1467 nuki 13 76 učimo albanski
1468 omer 13 76 učimo albanski
1469 omer 13 76 učimo albanski
1470 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1471 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1472 nuki 13 76 učimo albanski
1473 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1474 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1475 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1476 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1477 nuridin 13 77 učimo albanski
1478 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1479 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1480 nuki 13 77 učimo albanski
1481 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1482 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1483 Dua 13 77 učimo albanski
1484 lala 13 77 mësojmë serbisht
1485 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1486 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1487 nuki 13 77 učimo albanski
1488 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1489 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1490 nuki 13 77 učimo albanski
1491 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1492 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1493 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1494 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1495 lala 13 77 mësojmë serbisht
1496 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1497 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1498 nuki 13 77 učimo albanski
1499 nuridin 13 77 učimo albanski
1500 omer 13 77 učimo albanski
1501 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1502 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1503 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1504 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1505 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1506 arta 13 77 mësojmë serbisht
1507 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1508 omer 13 77 učimo albanski
1509 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1510 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1511 nuki 13 77 učimo albanski
1512 nuki 13 77 učimo albanski
1513 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1514 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1515 niti 13 78 mësojmë serbisht
1516 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1517 nuki 13 78 učimo albanski
1518 Ena 13 78 učimo albanski
1519 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1520 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1521 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1522 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1523 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1524 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1525 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1526 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1527 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1528 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1529 nuki 13 78 učimo albanski
1530 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1531 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1532 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1533 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1534 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1535 nuki 13 78 učimo albanski
1536 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1537 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1538 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1539 nuki 13 78 učimo albanski
1540 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1541 Maja 13 79 učimo albanski
1542 DES 13 79 mësojmë serbisht
1543 nuki 13 79 učimo albanski
1544 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1545 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1546 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1547 nuki 13 79 učimo albanski
1548 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1549 nuki 13 79 učimo albanski
1550 nuki 13 79 učimo albanski
1551 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1552 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1553 nuki 13 79 učimo albanski
1554 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1555 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1556 nuki 13 79 učimo albanski
1557 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1558 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1559 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1560 nuki 13 79 učimo albanski
1561 nuki 13 79 učimo albanski
1562 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1563 nuki 13 79 učimo albanski
1564 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1565 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1566 Dua 13 79 učimo albanski
1567 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1568 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1569 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1570 nuki 13 79 učimo albanski
1571 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1572 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1573 Melida 13 80 učimo albanski
1574 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1575 nuki 13 80 učimo albanski
1576 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1577 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1578 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1579 SED 13 80 mësojmë serbisht
1580 sada 13 80 mësojmë serbisht
1581 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1582 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1583 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1584 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1585 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1586 Dua 13 80 učimo albanski
1587 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1588 Dea 13 80 učimo albanski
1589 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1590 nuki 13 80 učimo albanski
1591 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1592 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1593 sads 13 81 mësojmë serbisht
1594 nuki 13 81 učimo albanski
1595 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1596 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1597 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1598 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1599 final 13 81 mësojmë serbisht
1600 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1601 omer 13 81 učimo albanski
1602 nuki 13 81 učimo albanski
1603 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1604 omer 13 81 učimo albanski
1605 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1606 nuki 13 81 učimo albanski
1607 nuki 13 81 učimo albanski
1608 omer 13 81 učimo albanski
1609 anela 13 81 učimo albanski
1610 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1611 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1612 7777 13 81 mësojmë serbisht
1613 nuki 13 81 učimo albanski
1614 omer 13 81 učimo albanski
1615 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1616 lala 13 81 mësojmë serbisht
1617 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1618 nuki 13 81 učimo albanski
1619 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1620 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1621 Melida 13 81 učimo albanski
1622 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1623 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1624 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1625 arta 13 82 mësojmë serbisht
1626 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1627 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1628 nuki 13 82 učimo albanski
1629 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1630 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1631 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1632 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1633 lule 13 82 mësojmë serbisht
1634 dfs 13 82 učimo albanski
1635 nuki 13 82 učimo albanski
1636 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1637 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1638 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1639 arta 13 82 učimo albanski
1640 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1641 nuki 13 82 učimo albanski
1642 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1643 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1644 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1645 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1646 nuki 13 82 učimo albanski
1647 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1648 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1649 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1650 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1651 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1652 Melida 13 83 učimo albanski
1653 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1654 lia 13 83 mësojmë serbisht
1655 nuki 13 83 učimo albanski
1656 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1657 nuki 13 83 učimo albanski
1658 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1659 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1660 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1661 Lena 13 83 učimo albanski
1662 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1663 nuki 13 83 učimo albanski
1664 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1665 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1666 sew 13 83 mësojmë serbisht
1667 nuki 13 83 učimo albanski
1668 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1669 Dina 13 83 učimo albanski
1670 swe 13 83 mësojmë serbisht
1671 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1672 nuki 13 84 učimo albanski
1673 Melida 13 84 učimo albanski
1674 omer 13 84 učimo albanski
1675 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1676 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1677 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1678 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1679 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1680 Katarina 13 84 učimo albanski
1681 nuki 13 84 učimo albanski
1682 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1683 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1684 Dua 13 84 učimo albanski
1685 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1686 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1687 omer 13 84 učimo albanski
1688 omer 13 84 učimo albanski
1689 omer 13 84 učimo albanski
1690 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1691 omer 13 84 učimo albanski
1692 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1693 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1694 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1695 omer 13 84 učimo albanski
1696 arta 13 84 mësojmë serbisht
1697 omer 13 85 učimo albanski
1698 nuridin 13 85 učimo albanski
1699 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1700 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1701 omer 13 85 učimo albanski
1702 nuki 13 85 učimo albanski
1703 Ena 13 85 učimo albanski
1704 nuki 13 85 učimo albanski
1705 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1706 SED 13 85 mësojmë serbisht
1707 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1708 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1709 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1710 marija 13 85 učimo albanski
1711 omer 13 85 učimo albanski
1712 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1713 Dua 13 85 učimo albanski
1714 akur 13 85 mësojmë serbisht
1715 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1716 Dua 13 85 učimo albanski
1717 Dua 13 85 učimo albanski
1718 Jkk 13 85 učimo albanski
1719 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1720 omer 13 85 učimo albanski
1721 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1722 nuridin 13 85 učimo albanski
1723 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1724 sksksk 13 86 učimo albanski
1725 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1726 voci 13 86 mësojmë serbisht
1727 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1728 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1729 nuki 13 86 učimo albanski
1730 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1731 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1732 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1733 nuki 13 86 učimo albanski
1734 majda 13 86 mësojmë serbisht
1735 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1736 lia 13 86 mësojmë serbisht
1737 majda 13 86 mësojmë serbisht
1738 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1739 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1740 plazma keks 13 86 učimo albanski
1741 nuki 13 87 učimo albanski
1742 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1743 sed 13 87 mësojmë serbisht
1744 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1745 omer 13 87 učimo albanski
1746 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1747 nuki 13 87 učimo albanski
1748 nuki 13 87 učimo albanski
1749 nuki 13 87 učimo albanski
1750 nuridin 13 87 učimo albanski
1751 nuridin 13 87 učimo albanski
1752 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1753 omer 13 87 učimo albanski
1754 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1755 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1756 nuki 13 87 učimo albanski
1757 nuki 13 87 učimo albanski
1758 Lena 13 87 učimo albanski
1759 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1760 pepa 13 87 mësojmë serbisht
1761 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1762 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1763 Dua 13 87 učimo albanski
1764 SED 13 87 mësojmë serbisht
1765 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1766 nuki 13 87 učimo albanski
1767 marija 13 87 učimo albanski
1768 nuki 13 87 učimo albanski
1769 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1770 awe 13 87 mësojmë serbisht
1771 Ena 13 87 učimo albanski
1772 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1773 omer 13 88 učimo albanski
1774 Melida 13 88 učimo albanski
1775 omer 13 88 učimo albanski
1776 liu 13 88 učimo albanski
1777 omer 13 88 učimo albanski
1778 nuki 13 88 učimo albanski
1779 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1780 nuki 13 88 učimo albanski
1781 omer 13 88 učimo albanski
1782 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1783 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1784 omer 13 88 učimo albanski
1785 omer 13 88 učimo albanski
1786 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1787 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1788 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1789 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1790 nuki 13 89 učimo albanski
1791 nuki 13 89 učimo albanski
1792 nuki 13 89 učimo albanski
1793 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1794 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1795 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1796 Anja 13 89 učimo albanski
1797 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1798 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1799 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1800 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1801 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1802 sed 13 89 mësojmë serbisht
1803 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1804 nuki 13 89 učimo albanski
1805 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1806 nuki 13 89 učimo albanski
1807 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1808 sada 13 89 učimo albanski
1809 nuki 13 89 učimo albanski
1810 Melida 13 89 učimo albanski
1811 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1812 nuki 13 89 učimo albanski
1813 sed 13 89 mësojmë serbisht
1814 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1815 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1816 nuki 13 89 učimo albanski
1817 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1818 omer 13 90 učimo albanski
1819 nuki 13 90 učimo albanski
1820 Melida 13 90 učimo albanski
1821 bojka 13 90 učimo albanski
1822 Sada 13 90 mësojmë serbisht
1823 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1824 dfs 13 90 učimo albanski
1825 nuki 13 90 učimo albanski
1826 nuki 13 90 učimo albanski
1827 Dea 13 90 učimo albanski
1828 Pet 13 90 mësojmë serbisht
1829 nuki 13 90 učimo albanski
1830 575 13 90 mësojmë serbisht
1831 miki 13 90 mësojmë serbisht
1832 faton 13 90 mësojmë serbisht
1833 omer 13 90 učimo albanski
1834 Besa 13 90 mësojmë serbisht
1835 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1836 DER 13 90 mësojmë serbisht
1837 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
1838 Rona 13 90 mësojmë serbisht
1839 Dua 13 90 učimo albanski
1840 Dhshsh 13 90 učimo albanski
1841 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
1842 une 13 91 mësojmë serbisht
1843 dfs 13 91 mësojmë serbisht
1844 dfs 13 91 mësojmë serbisht
1845 grindr 13 91 mësojmë serbisht
1846 arta 13 91 mësojmë serbisht
1847 sada 13 91 mësojmë serbisht
1848 pepa 13 91 mësojmë serbisht
1849 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1850 nuki 13 91 učimo albanski
1851 nuki 13 91 učimo albanski
1852 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1853 lia 13 91 mësojmë serbisht
1854 keka 13 92 mësojmë serbisht
1855 pepa 13 92 mësojmë serbisht
1856 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
1857 dfs 13 92 učimo albanski
1858 0202 13 92 mësojmë serbisht
1859 nuridin 13 92 učimo albanski
1860 ers 13 92 mësojmë serbisht
1861 nuridin 13 92 učimo albanski
1862 dfs 13 93 učimo albanski
1863 ane 13 93 učimo albanski
1864 dfs 13 93 učimo albanski
1865 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1866 dfs 13 93 učimo albanski
1867 wsq 13 93 mësojmë serbisht
1868 wer 13 93 učimo albanski
1869 lia 13 94 mësojmë serbisht
1870 nuki 13 94 učimo albanski
1871 Krzys 13 94 učimo albanski
1872 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1873 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1874 nuridin 13 94 učimo albanski
1875 nuridin 13 94 učimo albanski
1876 sed 13 94 mësojmë serbisht
1877 tahir 13 94 mësojmë serbisht
1878 nuki 13 94 učimo albanski
1879 pepa 13 94 mësojmë serbisht
1880 nuki 13 94 učimo albanski
1881 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1882 sed 13 94 mësojmë serbisht
1883 nuki 13 94 učimo albanski
1884 marija 13 94 učimo albanski
1885 awe 13 95 mësojmë serbisht
1886 sew 13 95 mësojmë serbisht
1887 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
1888 sada 13 95 učimo albanski
1889 dfs 13 95 mësojmë serbisht
1890 wes 13 96 mësojmë serbisht
1891 alala 13 96 učimo albanski
1892 sed 13 96 mësojmë serbisht
1893 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
1894 omer 13 97 učimo albanski
1895 arta 13 97 mësojmë serbisht
1896 nurce 13 97 učimo albanski
1897 omer 13 97 učimo albanski
1898 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1899 nurce 13 97 učimo albanski
1900 nuki 13 97 učimo albanski
1901 der 13 97 mësojmë serbisht
1902 nuki 13 97 učimo albanski
1903 sada 13 97 mësojmë serbisht
1904 nuki 13 98 učimo albanski
1905 nuki 13 98 učimo albanski
1906 dfs 13 98 učimo albanski
1907 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
1908 dfs 13 98 učimo albanski
1909 nuki 13 98 učimo albanski
1910 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1911 nuki 13 98 učimo albanski
1912 arta 13 98 mësojmë serbisht
1913 fds 13 98 mësojmë serbisht
1914 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1915 hre 13 99 učimo albanski
1916 srw 13 99 mësojmë serbisht
1917 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1918 liu 13 99 mësojmë serbisht
1919 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1920 nuki 13 100 učimo albanski
1921 nuki 13 100 učimo albanski
1922 gaga 13 100 mësojmë serbisht
1923 fsd 13 100 učimo albanski
1924 dea 13 100 mësojmë serbisht
1925 sew 13 100 mësojmë serbisht
1926 lia 13 100 mësojmë serbisht
1927 kurti 2 13 100 učimo albanski
1928 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1929 lia 13 101 mësojmë serbisht
1930 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1931 mmm 13 102 mësojmë serbisht
1932 omer 13 102 učimo albanski
1933 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1934 omer 13 102 učimo albanski
1935 anela 13 102 učimo albanski
1936 lia 13 102 mësojmë serbisht
1937 lia 13 102 mësojmë serbisht
1938 Krešo 13 102 učimo albanski
1939 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1940 sem 13 102 mësojmë serbisht
1941 nuki 13 103 učimo albanski
1942 dfs 13 103 mësojmë serbisht
1943 nuki 13 103 učimo albanski
1944 anela 13 103 učimo albanski
1945 der 13 103 mësojmë serbisht
1946 der 13 103 mësojmë serbisht
1947 Mik 13 104 učimo albanski
1948 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1949 luka 13 105 učimo albanski
1950 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1951 lia 13 105 mësojmë serbisht
1952 liu 13 105 mësojmë serbisht
1953 333 13 105 mësojmë serbisht
1954 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1955 vanja 13 106 učimo albanski
1956 ssss 13 106 mësojmë serbisht
1957 lia 13 106 mësojmë serbisht
1958 lala 13 106 učimo albanski
1959 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1960 pepa 13 107 mësojmë serbisht
1961 sew 13 107 mësojmë serbisht
1962 isuf 13 107 učimo albanski
1963 mila 13 107 učimo albanski
1964 lio 13 107 mësojmë serbisht
1965 sada 13 108 učimo albanski
1966 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1967 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
1968 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
1969 dfs 13 109 mësojmë serbisht
1970 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1971 33... 13 110 mësojmë serbisht
1972 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1973 dfs 13 111 mësojmë serbisht
1974 erd 13 112 mësojmë serbisht
1975 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1976 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1977 mmm 13 114 mësojmë serbisht
1978 sada 13 115 mësojmë serbisht
1979 lia 13 115 mësojmë serbisht
1980 sada 13 115 mësojmë serbisht
1981 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
1982 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
1983 qaw 13 116 mësojmë serbisht
1984 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
1985 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1986 nnn 13 120 mësojmë serbisht
1987 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
1988 emina 13 120 mësojmë serbisht
1989 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1990 arta 13 120 mësojmë serbisht
1991 Sicko 13 120 učimo albanski
1992 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1993 nnn 12 39 mësojmë serbisht
1994 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1995 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1996 Porter 12 53 učimo albanski
1997 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1998 Neda 12 53 učimo albanski
1999 Miki 12 53 učimo albanski
2000 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2001 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2002 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2003 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2004 Miki 12 55 učimo albanski
2005 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2006 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2007 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2008 nuki 12 56 učimo albanski
2009 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2010 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2011 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2012 nuki 12 56 učimo albanski
2013 Bajrami 12 57 učimo albanski
2014 viki 12 57 učimo albanski
2015 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2016 Miki 12 57 učimo albanski
2017 Dua 12 58 učimo albanski
2018 Neda 12 58 učimo albanski
2019 Pos 12 58 učimo albanski
2020 Maja 12 58 učimo albanski
2021 Lpo 12 58 učimo albanski
2022 Miki 12 58 učimo albanski
2023 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2024 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2025 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2026 GenciMan 12 58 učimo albanski
2027 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2028 nuki 12 59 učimo albanski
2029 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2030 Maja 12 59 učimo albanski
2031 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2032 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2033 nuki 12 59 učimo albanski
2034 nuki 12 59 učimo albanski
2035 nuki 12 59 učimo albanski
2036 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2037 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2038 nuki 12 60 učimo albanski
2039 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2040 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2041 nuki 12 60 učimo albanski
2042 Maja 12 60 učimo albanski
2043 Marija 12 60 učimo albanski
2044 filip dimic 12 60 učimo albanski
2045 Lap 12 60 učimo albanski
2046 nuki 12 60 učimo albanski
2047 nuki 12 60 učimo albanski
2048 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2049 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2050 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2051 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2052 Marija 12 61 učimo albanski
2053 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2054 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2055 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2056 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2057 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2058 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2059 nuridin 12 61 učimo albanski
2060 nuridin 12 61 učimo albanski
2061 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2062 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2063 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2064 Hhhh 12 62 učimo albanski
2065 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2066 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2067 Marija 12 62 učimo albanski
2068 Dua 12 62 učimo albanski
2069 Plut 12 62 učimo albanski
2070 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2071 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2072 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2073 Lua 12 62 učimo albanski
2074 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2075 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2076 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2077 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2078 memo 12 62 učimo albanski
2079 Maja 12 62 učimo albanski
2080 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2081 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2082 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2083 Neda 12 63 učimo albanski
2084 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2085 Maria 12 63 učimo albanski
2086 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2087 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2088 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2089 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2090 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2091 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2092 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2093 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2094 Maja 12 63 učimo albanski
2095 Maja 12 63 učimo albanski
2096 Dea 12 63 učimo albanski
2097 Maja 12 63 učimo albanski
2098 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2099 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2100 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2101 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2102 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2103 Marija 12 64 učimo albanski
2104 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2105 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2106 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2107 mila 12 64 učimo albanski
2108 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2109 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2110 Maja 12 64 učimo albanski
2111 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2112 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2113 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2114 Marija 12 64 učimo albanski
2115 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2116 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2117 mila 12 65 učimo albanski
2118 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2119 Maja 12 65 učimo albanski
2120 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2121 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2122 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2123 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2124 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2125 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2126 Marija 12 65 učimo albanski
2127 Marija 12 65 učimo albanski
2128 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2129 Maja 12 65 učimo albanski
2130 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2131 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2132 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2133 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2134 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2135 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2136 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2137 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2138 Maja 12 65 učimo albanski
2139 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2140 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2141 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2142 Maja 12 66 učimo albanski
2143 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2144 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2145 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2146 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2147 nuki 12 66 učimo albanski
2148 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2149 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2150 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2151 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2152 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2153 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2154 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2155 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2156 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2157 mila 12 66 učimo albanski
2158 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2159 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2160 Maja 12 66 učimo albanski
2161 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2162 sada 12 67 mësojmë serbisht
2163 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2164 nuki 12 67 učimo albanski
2165 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2166 Marija 12 67 učimo albanski
2167 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2168 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2169 Maja 12 67 učimo albanski
2170 Maja 12 67 učimo albanski
2171 Maja 12 67 učimo albanski
2172 Posta 12 67 učimo albanski
2173 Pol 12 67 učimo albanski
2174 Asyy 12 67 učimo albanski
2175 nuki 12 67 učimo albanski
2176 Marija 12 67 učimo albanski
2177 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2178 nuki 12 67 učimo albanski
2179 Uko 12 67 učimo albanski
2180 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2181 nuki 12 67 učimo albanski
2182 nuki 12 68 učimo albanski
2183 omer 12 68 učimo albanski
2184 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2185 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2186 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2187 Area 12 68 učimo albanski
2188 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2189 gguu 12 68 učimo albanski
2190 voci 12 68 mësojmë serbisht
2191 omer 12 68 učimo albanski
2192 nuki 12 68 učimo albanski
2193 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2194 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2195 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2196 Ata 12 68 učimo albanski
2197 Marija 12 68 učimo albanski
2198 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2199 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2200 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2201 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2202 mila 12 68 učimo albanski
2203 Marija 12 68 učimo albanski
2204 Plkj 12 68 učimo albanski
2205 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2206 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2207 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2208 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2209 Maja 12 68 učimo albanski
2210 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2211 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2212 Marija 12 68 učimo albanski
2213 faton 12 69 mësojmë serbisht
2214 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2215 nuki 12 69 učimo albanski
2216 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2217 nuki 12 69 učimo albanski
2218 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2219 nuki 12 69 učimo albanski
2220 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2221 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2222 Maja 12 69 učimo albanski
2223 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2224 nuki 12 69 učimo albanski
2225 nuki 12 69 učimo albanski
2226 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2227 nuki 12 69 učimo albanski
2228 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2229 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2230 Kristina 12 69 učimo albanski
2231 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2232 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2233 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2234 Marija 12 70 učimo albanski
2235 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2236 wrwrw 12 70 učimo albanski
2237 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2238 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2239 Maja 12 70 učimo albanski
2240 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2241 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2242 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2243 nuki 12 71 učimo albanski
2244 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2245 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2246 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2247 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2248 mila 12 71 učimo albanski
2249 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2250 nuridin 12 71 učimo albanski
2251 riti 12 71 mësojmë serbisht
2252 arta 12 71 mësojmë serbisht
2253 Ena 12 71 učimo albanski
2254 Yaser 12 71 učimo albanski
2255 Marija 12 71 učimo albanski
2256 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2257 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2258 Dea 12 71 učimo albanski
2259 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2260 nuki 12 71 učimo albanski
2261 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2262 Marija 12 71 učimo albanski
2263 nuki 12 71 učimo albanski
2264 scs 12 71 mësojmë serbisht
2265 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2266 nuki 12 71 učimo albanski
2267 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2268 nuki 12 71 učimo albanski
2269 nuki 12 71 učimo albanski
2270 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2271 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2272 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2273 nuridin 12 71 učimo albanski
2274 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2275 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2276 Kingu 12 71 učimo albanski
2277 nuridin 12 72 učimo albanski
2278 nuridin 12 72 učimo albanski
2279 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2280 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2281 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2282 buja 12 72 mësojmë serbisht
2283 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2284 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2285 rrttt 12 72 učimo albanski
2286 nuki 12 72 učimo albanski
2287 Asad 12 72 učimo albanski
2288 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2289 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2290 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2291 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2292 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2293 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2294 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2295 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2296 Meka 12 72 učimo albanski
2297 nuki 12 72 učimo albanski
2298 Maja 12 72 učimo albanski
2299 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2300 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2301 Dye 12 72 učimo albanski
2302 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2303 nuki 12 72 učimo albanski
2304 nuki 12 72 učimo albanski
2305 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2306 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2307 Maja 12 73 učimo albanski
2308 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2309 luka 12 73 mësojmë serbisht
2310 nuki 12 73 učimo albanski
2311 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2312 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2313 Marija 12 73 učimo albanski
2314 Selma 12 73 učimo albanski
2315 Pol 12 73 učimo albanski
2316 nuki 12 73 učimo albanski
2317 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2318 voci 12 73 mësojmë serbisht
2319 nuridin 12 73 učimo albanski
2320 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2321 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2322 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2323 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2324 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2325 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2326 arta 12 73 mësojmë serbisht
2327 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2328 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2329 omer 12 74 učimo albanski
2330 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2331 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2332 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2333 nuki 12 74 učimo albanski
2334 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2335 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2336 omer 12 74 učimo albanski
2337 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2338 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2339 pop 12 74 mësojmë serbisht
2340 Ena 12 74 učimo albanski
2341 Dua 12 74 učimo albanski
2342 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2343 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2344 nuki 12 74 učimo albanski
2345 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2346 Adas 12 74 učimo albanski
2347 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2348 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2349 Edin 12 74 učimo albanski
2350 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2351 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2352 Dua 12 74 učimo albanski
2353 Dua 12 75 učimo albanski
2354 Dua 12 75 učimo albanski
2355 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2356 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2357 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2358 nuki 12 75 učimo albanski
2359 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2360 omer 12 75 učimo albanski
2361 nuki 12 75 učimo albanski
2362 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2363 nuki 12 75 učimo albanski
2364 Dua 12 75 učimo albanski
2365 anela 12 75 učimo albanski
2366 nuki 12 75 učimo albanski
2367 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2368 omer 12 75 učimo albanski
2369 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2370 nuki 12 75 učimo albanski
2371 nuki 12 75 učimo albanski
2372 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2373 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2374 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2375 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2376 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2377 Gaz 12 75 učimo albanski
2378 aca 12 75 učimo albanski
2379 sss 12 75 mësojmë serbisht
2380 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2381 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2382 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2383 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2384 Melida 12 76 učimo albanski
2385 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2386 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2387 lala 12 76 mësojmë serbisht
2388 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2389 nuki 12 76 učimo albanski
2390 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2391 Dasani 12 76 učimo albanski
2392 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2393 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2394 nuki 12 76 učimo albanski
2395 Suada 12 76 učimo albanski
2396 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2397 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2398 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2399 nuki 12 77 učimo albanski
2400 Maja 12 77 učimo albanski
2401 nuki 12 77 učimo albanski
2402 nuki 12 77 učimo albanski
2403 omer 12 77 učimo albanski
2404 nuki 12 77 učimo albanski
2405 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2406 Kika 12 77 učimo albanski
2407 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2408 Miki 12 77 učimo albanski
2409 545154 12 77 mësojmë serbisht
2410 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2411 nuki 12 77 učimo albanski
2412 faton 12 77 mësojmë serbisht
2413 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2414 nuki 12 77 učimo albanski
2415 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2416 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2417 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2418 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2419 nuki 12 77 učimo albanski
2420 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2421 nuki 12 77 učimo albanski
2422 nuki 12 77 učimo albanski
2423 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2424 nuki 12 77 učimo albanski
2425 nuki 12 77 učimo albanski
2426 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2427 nuki 12 77 učimo albanski
2428 Dua 12 77 učimo albanski
2429 nuki 12 77 učimo albanski
2430 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2431 nuki 12 77 učimo albanski
2432 Dua 12 77 učimo albanski
2433 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2434 omer 12 77 učimo albanski
2435 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2436 Marija 12 77 učimo albanski
2437 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2438 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2439 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2440 nuki 12 78 učimo albanski
2441 Dua 12 78 učimo albanski
2442 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2443 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2444 nuridin 12 78 učimo albanski
2445 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2446 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2447 niti 12 78 mësojmë serbisht
2448 nuridin 12 78 učimo albanski
2449 Dua 12 78 učimo albanski
2450 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2451 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2452 Zulo 12 78 učimo albanski
2453 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2454 Ona 12 78 učimo albanski
2455 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2456 nuki 12 78 učimo albanski
2457 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2458 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2459 nuki 12 78 učimo albanski
2460 nuki 12 78 učimo albanski
2461 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2462 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2463 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2464 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2465 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2466 nuki 12 79 učimo albanski
2467 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2468 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2469 nuki 12 79 učimo albanski
2470 Dua 12 79 učimo albanski
2471 Dea 12 79 učimo albanski
2472 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2473 Maja 12 79 učimo albanski
2474 nuki 12 79 učimo albanski
2475 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2476 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2477 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2478 nuki 12 79 učimo albanski
2479 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2480 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2481 memo 12 79 učimo albanski
2482 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2483 Selma 12 79 učimo albanski
2484 dddeee 12 79 učimo albanski
2485 MARIJA 12 80 učimo albanski
2486 nuki 12 80 učimo albanski
2487 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2488 nuki 12 80 učimo albanski
2489 Dea 12 80 učimo albanski
2490 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2491 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2492 omer 12 80 učimo albanski
2493 nuki 12 80 učimo albanski
2494 omer 12 80 učimo albanski
2495 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2496 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2497 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2498 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2499 DER 12 80 mësojmë serbisht
2500 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2501 nuki 12 80 učimo albanski
2502 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2503 nuki 12 80 učimo albanski
2504 fffff 12 80 učimo albanski
2505 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2506 Suada 12 80 učimo albanski
2507 nuki 12 80 učimo albanski
2508 Hjj 12 81 učimo albanski
2509 Ona 12 81 učimo albanski
2510 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2511 nuki 12 81 učimo albanski
2512 Jasmina 12 81 učimo albanski
2513 Onaa 12 81 učimo albanski
2514 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2515 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2516 nuki 12 81 učimo albanski
2517 nuki 12 81 učimo albanski
2518 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2519 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2520 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2521 nuridin 12 81 učimo albanski
2522 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2523 nuki 12 81 učimo albanski
2524 nuki 12 81 učimo albanski
2525 nuki 12 81 učimo albanski
2526 nuki 12 81 učimo albanski
2527 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2528 ffeer 12 81 učimo albanski
2529 nuki 12 81 učimo albanski
2530 Melida 12 81 učimo albanski
2531 nuki 12 81 učimo albanski
2532 Onaa 12 81 učimo albanski
2533 nuki 12 81 učimo albanski
2534 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2535 nuridin 12 81 učimo albanski
2536 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2537 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2538 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2539 nuki 12 81 učimo albanski
2540 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2541 nuki 12 81 učimo albanski
2542 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2543 Dua 12 81 učimo albanski
2544 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2545 Lena 12 82 učimo albanski
2546 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2547 nuki 12 82 učimo albanski
2548 SED 12 82 mësojmë serbisht
2549 Marija 12 82 učimo albanski
2550 liu 12 82 mësojmë serbisht
2551 omer 12 82 učimo albanski
2552 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2553 Maja 12 82 učimo albanski
2554 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2555 Maja 12 82 učimo albanski
2556 nuki 12 82 učimo albanski
2557 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2558 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2559 sed 12 82 mësojmë serbisht
2560 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2561 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2562 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2563 Dea 12 82 učimo albanski
2564 omer 12 82 učimo albanski
2565 omer 12 82 učimo albanski
2566 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2567 nuki 12 82 učimo albanski
2568 nuki 12 82 učimo albanski
2569 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2570 Dua 12 82 učimo albanski
2571 omer 12 82 učimo albanski
2572 nuki 12 82 učimo albanski
2573 nuki 12 82 učimo albanski
2574 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2575 ldls 12 83 učimo albanski
2576 nuki 12 83 učimo albanski
2577 Melida 12 83 učimo albanski
2578 Onaa 12 83 učimo albanski
2579 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2580 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2581 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2582 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2583 Melida 12 83 učimo albanski
2584 Dina 12 83 učimo albanski
2585 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2586 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2587 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2588 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2589 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2590 Dua 12 83 učimo albanski
2591 dfs 12 83 učimo albanski
2592 mila 12 83 učimo albanski
2593 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2594 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2595 Onaa 12 83 učimo albanski
2596 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2597 omer 12 83 učimo albanski
2598 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2599 nuki 12 83 učimo albanski
2600 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2601 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2602 Lena 12 83 učimo albanski
2603 omer 12 83 učimo albanski
2604 daf 12 83 mësojmë serbisht
2605 lala 12 83 mësojmë serbisht
2606 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2607 omer 12 84 učimo albanski
2608 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2609 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2610 Melida 12 84 učimo albanski
2611 Melida 12 84 učimo albanski
2612 nuki 12 84 učimo albanski
2613 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2614 nuki 12 84 učimo albanski
2615 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2616 Ona 12 84 učimo albanski
2617 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2618 Dua 12 84 učimo albanski
2619 zds 12 84 mësojmë serbisht
2620 nuki 12 84 učimo albanski
2621 nuki 12 84 učimo albanski
2622 Dua 12 84 učimo albanski
2623 nurce 12 84 učimo albanski
2624 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2625 omer 12 84 učimo albanski
2626 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2627 Dua 12 84 učimo albanski
2628 nurce 12 84 učimo albanski
2629 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2630 Ona 12 84 učimo albanski
2631 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2632 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2633 Melida 12 84 učimo albanski
2634 Sara 12 85 učimo albanski
2635 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2636 Dua 12 85 učimo albanski
2637 nuridin 12 85 učimo albanski
2638 nuki 12 85 učimo albanski
2639 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2640 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2641 Trep 12 85 učimo albanski
2642 nuki 12 85 učimo albanski
2643 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2644 Melida 12 85 učimo albanski
2645 nuki 12 85 učimo albanski
2646 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2647 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2648 nuki 12 85 učimo albanski
2649 nuki 12 85 učimo albanski
2650 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2651 nuki 12 85 učimo albanski
2652 omer 12 85 učimo albanski
2653 nuki 12 85 učimo albanski
2654 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2655 nuki 12 85 učimo albanski
2656 Melida 12 85 učimo albanski
2657 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2658 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2659 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2660 anela 12 85 učimo albanski
2661 nuki 12 85 učimo albanski
2662 Melida 12 85 učimo albanski
2663 Melida 12 85 učimo albanski
2664 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2665 nuki 12 85 učimo albanski
2666 omer 12 85 učimo albanski
2667 Melida 12 85 učimo albanski
2668 Neeaa 12 86 učimo albanski
2669 Dua 12 86 učimo albanski
2670 voci 12 86 mësojmë serbisht
2671 omer 12 86 učimo albanski
2672 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2673 zaza 12 86 učimo albanski
2674 jakak 12 86 učimo albanski
2675 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2676 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2677 nuki 12 86 učimo albanski
2678 Melida 12 86 učimo albanski
2679 Rona 12 86 učimo albanski
2680 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2681 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2682 Melida 12 86 učimo albanski
2683 nuki 12 86 učimo albanski
2684 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2685 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2686 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2687 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2688 Ena 12 86 učimo albanski
2689 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2690 Melida 12 86 učimo albanski
2691 Dua 12 86 učimo albanski
2692 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2693 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2694 artan 12 86 mësojmë serbisht
2695 omer 12 86 učimo albanski
2696 nuki 12 86 učimo albanski
2697 nuki 12 86 učimo albanski
2698 Dua 12 87 učimo albanski
2699 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2700 pepa 12 87 mësojmë serbisht
2701 DES 12 87 mësojmë serbisht
2702 Xddd 12 87 učimo albanski
2703 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2704 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2705 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2706 nuki 12 87 učimo albanski
2707 Luna 12 87 učimo albanski
2708 Dua 12 87 učimo albanski
2709 aca 12 87 učimo albanski
2710 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2711 nuki 12 87 učimo albanski
2712 Dua 12 87 učimo albanski
2713 sis 12 87 mësojmë serbisht
2714 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2715 nuki 12 88 učimo albanski
2716 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2717 Dua 12 88 učimo albanski
2718 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2719 Fizi 12 88 učimo albanski
2720 DER 12 88 mësojmë serbisht
2721 Melida 12 88 učimo albanski
2722 sed 12 88 mësojmë serbisht
2723 Ona 12 88 učimo albanski
2724 Mila 12 88 učimo albanski
2725 ana 12 88 učimo albanski
2726 nuki 12 88 učimo albanski
2727 Dua 12 88 učimo albanski
2728 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2729 nuki 12 88 učimo albanski
2730 Dua 12 88 učimo albanski
2731 Dea 12 88 učimo albanski
2732 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
2733 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2734 nuki 12 88 učimo albanski
2735 nuki 12 88 učimo albanski
2736 nuki 12 88 učimo albanski
2737 nuki 12 88 učimo albanski
2738 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2739 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2740 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2741 nuki 12 88 učimo albanski
2742 Dea 12 88 učimo albanski
2743 0202 12 89 učimo albanski
2744 Dina 12 89 učimo albanski
2745 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2746 nuki 12 89 učimo albanski
2747 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2748 DER 12 89 mësojmë serbisht
2749 Arta 12 89 učimo albanski
2750 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
2751 Dea 12 89 učimo albanski
2752 nuki 12 89 učimo albanski
2753 nuki 12 89 učimo albanski
2754 Melida 12 89 učimo albanski
2755 nuki 12 89 učimo albanski
2756 mila 12 89 učimo albanski
2757 Suada 12 89 učimo albanski
2758 nuki 12 89 učimo albanski
2759 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
2760 Suada 12 89 učimo albanski
2761 nuki 12 89 učimo albanski
2762 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2763 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2764 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2765 Aero 12 90 učimo albanski
2766 pepa 12 90 mësojmë serbisht
2767 nuki 12 90 učimo albanski
2768 nuki 12 90 učimo albanski
2769 aaa 12 90 mësojmë serbisht
2770 Tuar 12 90 učimo albanski
2771 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2772 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
2773 anela 12 90 učimo albanski
2774 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2775 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
2776 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2777 561436 12 90 mësojmë serbisht
2778 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
2779 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
2780 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2781 popo 12 90 mësojmë serbisht
2782 dfs 12 90 učimo albanski
2783 nuki 12 90 učimo albanski
2784 voc 12 90 mësojmë serbisht
2785 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
2786 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2787 nuki 12 90 učimo albanski
2788 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2789 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
2790 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2791 DER 12 90 mësojmë serbisht
2792 MSN 12 90 mësojmë serbisht
2793 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
2794 ziko 12 90 mësojmë serbisht
2795 nuki 12 91 učimo albanski
2796 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
2797 Melida 12 91 učimo albanski
2798 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
2799 pepa 12 91 mësojmë serbisht
2800 nuki 12 91 učimo albanski
2801 fer 12 91 mësojmë serbisht
2802 faton 12 91 mësojmë serbisht
2803 bojka 12 91 mësojmë serbisht
2804 gff 12 91 mësojmë serbisht
2805 nuki 12 91 učimo albanski
2806 nuki 12 91 učimo albanski
2807 nuki 12 91 učimo albanski
2808 Msn 12 91 mësojmë serbisht
2809 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
2810 dea 12 91 mësojmë serbisht
2811 Arta 12 91 mësojmë serbisht
2812 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
2813 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2814 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
2815 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
2816 Niki 12 91 mësojmë serbisht
2817 GRE 12 91 mësojmë serbisht
2818 nuki 12 91 učimo albanski
2819 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2820 sada 12 91 mësojmë serbisht
2821 Ana 12 92 učimo albanski
2822 Saliha 12 92 učimo albanski
2823 nuki 12 92 učimo albanski
2824 Luna 12 92 učimo albanski
2825 MSN 12 92 mësojmë serbisht
2826 54545 12 92 mësojmë serbisht
2827 nuki 12 92 učimo albanski
2828 Dea 12 92 učimo albanski
2829 WES 12 92 mësojmë serbisht
2830 nuki 12 92 učimo albanski
2831 aaa 12 92 mësojmë serbisht
2832 nuki 12 92 učimo albanski
2833 DEA 12 92 mësojmë serbisht
2834 pepa 12 92 mësojmë serbisht
2835 nuki 12 92 učimo albanski
2836 anwla 12 92 učimo albanski
2837 lia 12 92 mësojmë serbisht
2838 nuki 12 92 učimo albanski
2839 pepa 12 92 mësojmë serbisht
2840 Linda 12 92 mësojmë serbisht
2841 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
2842 faton 12 93 mësojmë serbisht
2843 Niti 12 93 mësojmë serbisht
2844 sed 12 93 mësojmë serbisht
2845 lia 12 93 mësojmë serbisht
2846 SED 12 93 mësojmë serbisht
2847 Niki 12 93 mësojmë serbisht
2848 Ona 12 93 učimo albanski
2849 omer 12 93 učimo albanski
2850 omer 12 93 učimo albanski
2851 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2852 pepa 12 94 mësojmë serbisht
2853 ALA 12 94 mësojmë serbisht
2854 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
2855 mur 12 94 učimo albanski
2856 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
2857 sada 12 94 učimo albanski
2858 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2859 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2860 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2861 Berna 12 94 mësojmë serbisht
2862 Ona 12 94 učimo albanski
2863 Jhj 12 94 učimo albanski
2864 Ona 12 94 učimo albanski
2865 dfs 12 94 mësojmë serbisht
2866 lia 12 94 mësojmë serbisht
2867 Dua 12 94 učimo albanski
2868 dfs 12 94 učimo albanski
2869 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2870 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2871 Besa 12 95 mësojmë serbisht
2872 kur 12 95 učimo albanski
2873 Linda 12 95 mësojmë serbisht
2874 MELIDA 12 95 učimo albanski
2875 ASE 12 95 mësojmë serbisht
2876 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
2877 Dua 12 95 učimo albanski
2878 omer 12 95 učimo albanski
2879 swe 12 95 mësojmë serbisht
2880 omer 12 95 učimo albanski
2881 lia 12 95 mësojmë serbisht
2882 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
2883 lia 12 96 mësojmë serbisht
2884 marija 12 96 učimo albanski
2885 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2886 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2887 omer 12 96 učimo albanski
2888 arta 12 96 mësojmë serbisht
2889 omer 12 96 učimo albanski
2890 sisi 12 96 mësojmë serbisht
2891 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2892 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
2893 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
2894 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
2895 SWE 12 97 mësojmë serbisht
2896 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2897 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
2898 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
2899 omer 12 98 učimo albanski
2900 omer 12 98 učimo albanski
2901 dfs 12 98 mësojmë serbisht
2902 arta 12 98 mësojmë serbisht
2903 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
2904 lia 12 98 mësojmë serbisht
2905 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
2906 Lena 12 98 učimo albanski
2907 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
2908 Ans 12 99 mësojmë serbisht
2909 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
2910 sed 12 99 mësojmë serbisht
2911 aaa 12 99 mësojmë serbisht
2912 pepa 12 99 mësojmë serbisht
2913 omer 12 99 učimo albanski
2914 omer 12 99 učimo albanski
2915 Dzenan 12 99 učimo albanski
2916 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
2917 res 12 99 mësojmë serbisht
2918 Baki 12 99 mësojmë serbisht
2919 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
2920 omer 12 100 učimo albanski
2921 dfs 12 100 mësojmë serbisht
2922 nuridin 12 100 učimo albanski
2923 nuridin 12 100 učimo albanski
2924 omer 12 100 učimo albanski
2925 Linda 12 100 mësojmë serbisht
2926 omer 12 100 učimo albanski
2927 omer 12 100 učimo albanski
2928 MRD 12 100 mësojmë serbisht
2929 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
2930 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
2931 Niki 12 101 mësojmë serbisht
2932 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
2933 lol 12 101 učimo albanski
2934 Melida 12 101 učimo albanski
2935 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2936 Alma 12 101 mësojmë serbisht
2937 nuki 12 101 učimo albanski
2938 nuki 12 101 učimo albanski
2939 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2940 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2941 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2942 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2943 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2944 waq 12 102 mësojmë serbisht
2945 Melida 12 102 učimo albanski
2946 AQE 12 102 mësojmë serbisht
2947 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
2948 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
2949 sada 12 102 učimo albanski
2950 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
2951 SARA 12 102 mësojmë serbisht
2952 KIM 12 103 mësojmë serbisht
2953 Hhh 12 103 učimo albanski
2954 sad 12 103 učimo albanski
2955 pepa 12 103 mësojmë serbisht
2956 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2957 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
2958 nurce 12 103 učimo albanski
2959 omer 12 103 učimo albanski
2960 nurce 12 103 učimo albanski
2961 omer 12 103 učimo albanski
2962 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2963 loi 12 103 učimo albanski
2964 SUD 12 103 mësojmë serbisht
2965 omer 12 104 učimo albanski
2966 SEW 12 104 mësojmë serbisht
2967 omer 12 104 učimo albanski
2968 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
2969 inni 12 104 mësojmë serbisht
2970 arta 12 104 mësojmë serbisht
2971 EMINA 12 104 učimo albanski
2972 Ona 12 104 učimo albanski
2973 sada 12 104 učimo albanski
2974 banja 12 104 učimo albanski
2975 marija 12 104 učimo albanski
2976 nuki 12 105 učimo albanski
2977 nuki 12 105 učimo albanski
2978 Alma 12 105 mësojmë serbisht
2979 Ana 12 105 učimo albanski
2980 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
2981 pepa 12 105 mësojmë serbisht
2982 baki 12 105 mësojmë serbisht
2983 NED 12 105 mësojmë serbisht
2984 aaa 12 105 mësojmë serbisht
2985 gggg 12 105 mësojmë serbisht
2986 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
2987 ajl 12 106 mësojmë serbisht
2988 kum 12 106 mësojmë serbisht
2989 huhu 12 106 mësojmë serbisht
2990 ana 12 106 učimo albanski
2991 artan 12 106 mësojmë serbisht
2992 Melida 12 106 učimo albanski
2993 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
2994 sed 12 107 mësojmë serbisht
2995 vanja 12 107 učimo albanski
2996 hhjjk 12 107 učimo albanski
2997 nuridin 12 107 učimo albanski
2998 Niki 12 107 mësojmë serbisht
2999 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3000 nuridin 12 107 učimo albanski
3001 nuki 12 108 učimo albanski
3002 sada 12 108 učimo albanski
3003 sada 12 108 mësojmë serbisht
3004 nuki 12 108 učimo albanski
3005 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3006 Melida 12 108 učimo albanski
3007 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3008 anas 12 108 mësojmë serbisht
3009 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3010 dre 12 109 mësojmë serbisht
3011 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3012 omer 12 109 učimo albanski
3013 set 12 109 mësojmë serbisht
3014 eda 12 109 mësojmë serbisht
3015 omer 12 109 učimo albanski
3016 lia 12 109 mësojmë serbisht
3017 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3018 Yalo 12 109 učimo albanski
3019 Alma 12 109 učimo albanski
3020 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3021 papa 12 110 mësojmë serbisht
3022 edina 12 111 učimo albanski
3023 sev 12 111 učimo albanski
3024 lia 12 111 mësojmë serbisht
3025 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3026 dfs 12 111 učimo albanski
3027 luli 12 111 mësojmë serbisht
3028 sen 12 111 mësojmë serbisht
3029 artan 12 112 mësojmë serbisht
3030 selmaa 12 112 učimo albanski
3031 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3032 sed 12 112 mësojmë serbisht
3033 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3034 jul 12 113 mësojmë serbisht
3035 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3036 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3037 res 12 113 mësojmë serbisht
3038 masa 12 114 mësojmë serbisht
3039 jer 12 114 mësojmë serbisht
3040 ane 12 115 učimo albanski
3041 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3042 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3043 lio 12 115 mësojmë serbisht
3044 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3045 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3046 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3047 daf 12 117 mësojmë serbisht
3048 sada 12 117 mësojmë serbisht
3049 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3050 arta 12 118 mësojmë serbisht
3051 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3052 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3053 eda 12 119 mësojmë serbisht
3054 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3055 arta 12 120 mësojmë serbisht
3056 nesa 12 120 učimo albanski
3057 safija 12 120 učimo albanski
3058 ada 12 120 mësojmë serbisht
3059 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3060 arta 12 120 mësojmë serbisht
3061 kia 12 120 mësojmë serbisht
3062 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3063 arta 12 120 mësojmë serbisht
3064 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3065 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3066 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3067 skek 12 120 mësojmë serbisht
3068 joni 12 120 mësojmë serbisht
3069 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3070 asd 12 120 mësojmë serbisht
3071 lia 12 120 mësojmë serbisht
3072 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3073 eee 12 120 mësojmë serbisht
3074 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3075 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3076 Milena 12 120 učimo albanski
3077 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3078 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3079 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3080 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3081 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3082 ana 11 41 mësojmë serbisht
3083 uuuu 11 44 učimo albanski
3084 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3085 Miki 11 49 učimo albanski
3086 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3087 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3088 Miki 11 51 učimo albanski
3089 8888 11 52 mësojmë serbisht
3090 kristina 11 52 učimo albanski
3091 aca 11 53 učimo albanski
3092 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3093 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3094 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3095 444 11 54 mësojmë serbisht
3096 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3097 888 11 56 mësojmë serbisht
3098 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3099 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3100 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3101 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3102 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3103 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3104 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3105 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3106 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3107 Azte 11 58 učimo albanski
3108 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3109 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3110 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3111 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3112 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3113 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3114 Asad 11 60 učimo albanski
3115 nuki 11 60 učimo albanski
3116 Maja 11 60 učimo albanski
3117 22555 11 60 mësojmë serbisht
3118 Njgugug 11 60 učimo albanski
3119 nuki 11 60 učimo albanski
3120 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3121 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3122 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3123 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3124 Maja 11 61 učimo albanski
3125 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3126 Plota 11 61 učimo albanski
3127 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3128 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3129 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3130 nuki 11 62 učimo albanski
3131 nuki 11 62 učimo albanski
3132 Neda 11 62 učimo albanski
3133 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3134 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3135 nuki 11 62 učimo albanski
3136 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3137 Marija 11 62 učimo albanski
3138 nuki 11 62 učimo albanski
3139 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3140 nuki 11 62 učimo albanski
3141 nuki 11 62 učimo albanski
3142 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3143 nuki 11 62 učimo albanski
3144 nuki 11 62 učimo albanski
3145 Marija 11 63 učimo albanski
3146 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3147 Neda 11 63 učimo albanski
3148 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3149 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3150 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3151 Marija 11 63 učimo albanski
3152 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3153 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3154 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3155 Maja 11 64 učimo albanski
3156 Marija 11 64 učimo albanski
3157 nuki 11 64 učimo albanski
3158 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3159 Tarenta 11 64 učimo albanski
3160 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3161 nuki 11 64 učimo albanski
3162 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3163 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3164 Marija 11 64 učimo albanski
3165 Maja 11 64 učimo albanski
3166 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3167 Marija 11 65 učimo albanski
3168 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3169 Marija 11 65 učimo albanski
3170 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3171 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3172 King 11 65 mësojmë serbisht
3173 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3174 Mui 11 65 učimo albanski
3175 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3176 memo 11 65 učimo albanski
3177 Marija 11 65 učimo albanski
3178 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3179 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3180 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3181 Maja 11 66 učimo albanski
3182 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3183 Jio 11 66 učimo albanski
3184 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3185 Maja 11 66 učimo albanski
3186 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3187 Marija 11 66 učimo albanski
3188 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3189 Ton 11 66 učimo albanski
3190 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3191 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3192 nuridin 11 66 učimo albanski
3193 nuridin 11 66 učimo albanski
3194 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3195 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3196 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3197 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3198 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3199 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3200 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3201 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3202 nuki 11 68 učimo albanski
3203 nuki 11 68 učimo albanski
3204 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3205 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3206 nuki 11 68 učimo albanski
3207 nuki 11 68 učimo albanski
3208 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3209 nuki 11 68 učimo albanski
3210 nuki 11 68 učimo albanski
3211 Posta 11 68 učimo albanski
3212 Neda 11 69 učimo albanski
3213 nuki 11 69 učimo albanski
3214 nuki 11 69 učimo albanski
3215 nuki 11 69 učimo albanski
3216 nuki 11 69 učimo albanski
3217 nuki 11 69 učimo albanski
3218 Marija 11 69 učimo albanski
3219 nuki 11 69 učimo albanski
3220 Maja 11 69 učimo albanski
3221 Maja 11 69 učimo albanski
3222 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3223 Maja 11 69 učimo albanski
3224 Maja 11 69 učimo albanski
3225 nuki 11 70 učimo albanski
3226 mila 11 70 učimo albanski
3227 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3228 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3229 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3230 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3231 asd 11 70 učimo albanski
3232 niku 11 70 učimo albanski
3233 faton 11 70 mësojmë serbisht
3234 Maja 11 70 učimo albanski
3235 Dua 11 70 učimo albanski
3236 nuki 11 70 učimo albanski
3237 nuki 11 70 učimo albanski
3238 Maja 11 70 učimo albanski
3239 omer 11 70 učimo albanski
3240 nuki 11 70 učimo albanski
3241 omer 11 70 učimo albanski
3242 fws 11 70 učimo albanski
3243 Maja 11 70 učimo albanski
3244 niku 11 70 učimo albanski
3245 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3246 Dua 11 70 učimo albanski
3247 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3248 Maja 11 70 učimo albanski
3249 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3250 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3251 Kkkk 11 71 učimo albanski
3252 Neda 11 71 učimo albanski
3253 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3254 nuki 11 71 učimo albanski
3255 asf 11 71 mësojmë serbisht
3256 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3257 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3258 nuki 11 71 učimo albanski
3259 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3260 nuki 11 71 učimo albanski
3261 Musa 11 71 učimo albanski
3262 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3263 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3264 Marija 11 71 učimo albanski
3265 Luna 11 71 učimo albanski
3266 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3267 nuki 11 71 učimo albanski
3268 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3269 nuki 11 72 učimo albanski
3270 nuki 11 72 učimo albanski
3271 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3272 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3273 Suada 11 72 učimo albanski
3274 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3275 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3276 lola 11 72 učimo albanski
3277 nuki 11 72 učimo albanski
3278 Zula 11 72 učimo albanski
3279 nuki 11 72 učimo albanski
3280 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3281 nuki 11 72 učimo albanski
3282 Qwerty 11 72 učimo albanski
3283 nuki 11 72 učimo albanski
3284 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3285 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3286 Marija 11 72 učimo albanski
3287 nuki 11 72 učimo albanski
3288 nuki 11 72 učimo albanski
3289 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3290 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3291 Marija 11 73 učimo albanski
3292 miki 11 73 učimo albanski
3293 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3294 nuridin 11 73 učimo albanski
3295 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3296 biljana 11 73 učimo albanski
3297 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3298 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3299 nuridin 11 73 učimo albanski
3300 nelka 11 73 učimo albanski
3301 Marija 11 73 učimo albanski
3302 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3303 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3304 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3305 Jasmina 11 73 učimo albanski
3306 memo 11 73 učimo albanski
3307 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3308 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3309 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3310 nuki 11 74 učimo albanski
3311 Ona 11 74 učimo albanski
3312 Sara 11 74 učimo albanski
3313 adad 11 74 učimo albanski
3314 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3315 arta 11 74 učimo albanski
3316 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3317 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3318 Nbgz 11 74 učimo albanski
3319 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3320 nuki 11 74 učimo albanski
3321 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3322 Ona 11 74 učimo albanski
3323 nuki 11 75 učimo albanski
3324 nuki 11 75 učimo albanski
3325 Maja 11 75 učimo albanski
3326 biljana 11 75 učimo albanski
3327 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3328 Dua 11 75 učimo albanski
3329 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3330 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3331 Ena 11 75 učimo albanski
3332 Dua 11 75 učimo albanski
3333 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3334 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3335 Marija 11 76 učimo albanski
3336 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3337 Marija 11 76 učimo albanski
3338 Kika 11 76 učimo albanski
3339 nuridin 11 76 učimo albanski
3340 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3341 Nanana 11 76 učimo albanski
3342 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3343 nurce 11 76 učimo albanski
3344 Marija 11 76 učimo albanski
3345 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3346 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3347 nurce 11 76 učimo albanski
3348 Atar 11 76 učimo albanski
3349 nuridin 11 76 učimo albanski
3350 Dua 11 76 učimo albanski
3351 King 11 76 mësojmë serbisht
3352 Marija 11 76 učimo albanski
3353 derty 11 76 učimo albanski
3354 nuki 11 77 učimo albanski
3355 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3356 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3357 Asd 11 77 učimo albanski
3358 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3359 nuki 11 77 učimo albanski
3360 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3361 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3362 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3363 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3364 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3365 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3366 nuki 11 78 učimo albanski
3367 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3368 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3369 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3370 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3371 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3372 nuki 11 78 učimo albanski
3373 omer 11 78 učimo albanski
3374 omer 11 78 učimo albanski
3375 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3376 nuki 11 78 učimo albanski
3377 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3378 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3379 nuki 11 78 učimo albanski
3380 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3381 Melida 11 78 učimo albanski
3382 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3383 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3384 Marija 11 78 učimo albanski
3385 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3386 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3387 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3388 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3389 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3390 Dua 11 79 učimo albanski
3391 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3392 nuki 11 79 učimo albanski
3393 nuki 11 79 učimo albanski
3394 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3395 Dua 11 79 učimo albanski
3396 Marija 11 79 učimo albanski
3397 nuki 11 79 učimo albanski
3398 nuki 11 80 učimo albanski
3399 nuki 11 80 učimo albanski
3400 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3401 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3402 biljana 11 80 učimo albanski
3403 Melida 11 80 učimo albanski
3404 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3405 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3406 Suada 11 80 učimo albanski
3407 Dua 11 80 učimo albanski
3408 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3409 voci 11 80 mësojmë serbisht
3410 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3411 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3412 nuki 11 80 učimo albanski
3413 nuki 11 80 učimo albanski
3414 Ena 11 80 učimo albanski
3415 nuki 11 80 učimo albanski
3416 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3417 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3418 Maja 11 80 učimo albanski
3419 Linda 11 80 učimo albanski
3420 nuki 11 80 učimo albanski
3421 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3422 Suada 11 80 učimo albanski
3423 Suada 11 81 učimo albanski
3424 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3425 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3426 nuki 11 81 učimo albanski
3427 nurce 11 81 učimo albanski
3428 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3429 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3430 nuki 11 81 učimo albanski
3431 nuki 11 81 učimo albanski
3432 nuki 11 81 učimo albanski
3433 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3434 Val 11 81 mësojmë serbisht
3435 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3436 nuki 11 81 učimo albanski
3437 nuki 11 81 učimo albanski
3438 nuki 11 81 učimo albanski
3439 nurce 11 81 učimo albanski
3440 nuki 11 81 učimo albanski
3441 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3442 omer 11 82 učimo albanski
3443 nuki 11 82 učimo albanski
3444 nuki 11 82 učimo albanski
3445 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3446 Sara 11 82 učimo albanski
3447 Jasmina 11 82 učimo albanski
3448 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3449 omer 11 82 učimo albanski
3450 Lena 11 82 učimo albanski
3451 Ela 11 82 učimo albanski
3452 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3453 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3454 Yer 11 82 učimo albanski
3455 Suada 11 82 učimo albanski
3456 omer 11 83 učimo albanski
3457 Une 11 83 mësojmë serbisht
3458 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3459 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3460 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3461 nuki 11 83 učimo albanski
3462 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3463 dfs 11 83 učimo albanski
3464 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3465 Melida 11 83 učimo albanski
3466 Dua 11 83 učimo albanski
3467 nuki 11 83 učimo albanski
3468 nuki 11 83 učimo albanski
3469 nuki 11 83 učimo albanski
3470 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3471 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3472 omer 11 83 učimo albanski
3473 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3474 nuki 11 83 učimo albanski
3475 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3476 nuki 11 83 učimo albanski
3477 Suada 11 83 učimo albanski
3478 sala 11 83 mësojmë serbisht
3479 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3480 Maja 11 83 učimo albanski
3481 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3482 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3483 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3484 nuki 11 84 učimo albanski
3485 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3486 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3487 marija 11 84 učimo albanski
3488 Babsbs 11 84 učimo albanski
3489 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3490 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3491 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3492 Ona 11 84 učimo albanski
3493 Jaca 11 84 učimo albanski
3494 roki 11 84 učimo albanski
3495 Dua 11 84 učimo albanski
3496 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3497 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3498 Melida 11 84 učimo albanski
3499 nuki 11 84 učimo albanski
3500 Suada 11 84 učimo albanski
3501 Dea 11 84 učimo albanski
3502 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3503 Jaca 11 85 učimo albanski
3504 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3505 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3506 lal 11 85 mësojmë serbisht
3507 biljana 11 86 učimo albanski
3508 nuki 11 86 učimo albanski
3509 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3510 nuki 11 86 učimo albanski
3511 ASAS 11 86 učimo albanski
3512 Babab 11 86 učimo albanski
3513 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3514 Melida 11 86 učimo albanski
3515 Jaca 11 86 učimo albanski
3516 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3517 Era 11 86 učimo albanski
3518 nuki 11 86 učimo albanski
3519 nuki 11 86 učimo albanski
3520 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3521 Maja 11 86 učimo albanski
3522 nuki 11 86 učimo albanski
3523 nuki 11 86 učimo albanski
3524 omer 11 87 učimo albanski
3525 koko 11 87 mësojmë serbisht
3526 nurce 11 87 učimo albanski
3527 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3528 nuki 11 87 učimo albanski
3529 omer 11 87 učimo albanski
3530 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3531 Val 11 87 mësojmë serbisht
3532 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3533 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3534 koko 11 87 mësojmë serbisht
3535 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3536 nurce 11 87 učimo albanski
3537 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3538 nuki 11 87 učimo albanski
3539 Melida 11 87 učimo albanski
3540 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3541 Lipar 11 88 učimo albanski
3542 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3543 nuki 11 88 učimo albanski
3544 nuki 11 88 učimo albanski
3545 nuki 11 88 učimo albanski
3546 nuki 11 88 učimo albanski
3547 anela 11 88 učimo albanski
3548 Ana 11 88 učimo albanski
3549 omer 11 88 učimo albanski
3550 omer 11 88 učimo albanski
3551 nuki 11 88 učimo albanski
3552 nuki 11 88 učimo albanski
3553 Lea 11 88 učimo albanski
3554 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3555 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3556 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3557 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3558 Dua 11 89 učimo albanski
3559 nuki 11 89 učimo albanski
3560 nuki 11 89 učimo albanski
3561 Ona 11 89 učimo albanski
3562 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3563 nuki 11 89 učimo albanski
3564 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3565 Dea 11 89 učimo albanski
3566 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3567 Ona 11 89 učimo albanski
3568 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3569 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3570 nuki 11 89 učimo albanski
3571 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3572 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3573 Ona 11 89 učimo albanski
3574 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3575 biljana 11 90 učimo albanski
3576 nuki 11 90 učimo albanski
3577 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3578 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3579 Jaca 11 90 učimo albanski
3580 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3581 Dua 11 90 učimo albanski
3582 pepa 11 90 mësojmë serbisht
3583 Una 11 90 učimo albanski
3584 nuki 11 90 učimo albanski
3585 artku 11 90 mësojmë serbisht
3586 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3587 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3588 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3589 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3590 lia 11 91 mësojmë serbisht
3591 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3592 Melida 11 91 učimo albanski
3593 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3594 anela 11 91 učimo albanski
3595 omer 11 91 učimo albanski
3596 Dua 11 91 učimo albanski
3597 omer 11 91 učimo albanski
3598 DER 11 91 mësojmë serbisht
3599 nuki 11 91 učimo albanski
3600 omer 11 91 učimo albanski
3601 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3602 Melida 11 91 učimo albanski
3603 dfs 11 91 učimo albanski
3604 omer 11 91 učimo albanski
3605 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3606 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3607 nuki 11 91 učimo albanski
3608 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3609 pep 11 91 mësojmë serbisht
3610 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3611 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3612 nuki 11 92 učimo albanski
3613 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3614 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3615 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3616 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3617 Dina 11 92 učimo albanski
3618 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3619 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3620 Melida 11 92 učimo albanski
3621 nuridin 11 92 učimo albanski
3622 Melida 11 92 učimo albanski
3623 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3624 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3625 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3626 Dua 11 92 učimo albanski
3627 Dua 11 92 učimo albanski
3628 nuridin 11 92 učimo albanski
3629 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3630 Dua 11 92 učimo albanski
3631 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3632 nuki 11 92 učimo albanski
3633 DES 11 92 mësojmë serbisht
3634 nuki 11 92 učimo albanski
3635 nuki 11 92 učimo albanski
3636 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3637 omer 11 93 učimo albanski
3638 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3639 Zap 11 93 učimo albanski
3640 Dua 11 93 učimo albanski
3641 omer 11 93 učimo albanski
3642 Ja opet 11 93 učimo albanski
3643 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3644 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3645 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3646 nuridin 11 93 učimo albanski
3647 Dua 11 93 učimo albanski
3648 Melida 11 93 učimo albanski
3649 Melida 11 93 učimo albanski
3650 Melida 11 93 učimo albanski
3651 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3652 Onaa 11 93 učimo albanski
3653 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3654 Xcdef 11 93 učimo albanski
3655 nuridin 11 93 učimo albanski
3656 omer 11 93 učimo albanski
3657 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3658 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3659 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3660 Melida 11 93 učimo albanski
3661 omer 11 93 učimo albanski
3662 pepi 11 93 mësojmë serbisht
3663 omer 11 94 učimo albanski
3664 pera 11 94 učimo albanski
3665 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3666 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3667 omer 11 94 učimo albanski
3668 SER 11 94 mësojmë serbisht
3669 Arta 11 94 mësojmë serbisht
3670 nuki 11 94 učimo albanski
3671 SWE 11 94 mësojmë serbisht
3672 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
3673 nuki 11 94 učimo albanski
3674 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3675 aaa 11 94 mësojmë serbisht
3676 Besa 11 94 mësojmë serbisht
3677 Dua 11 94 učimo albanski
3678 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3679 Edin 11 94 učimo albanski
3680 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
3681 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
3682 pepa 11 95 mësojmë serbisht
3683 Melida 11 95 učimo albanski
3684 omer 11 95 učimo albanski
3685 Suada 11 95 učimo albanski
3686 sada 11 95 učimo albanski
3687 omer 11 95 učimo albanski
3688 Melida 11 95 učimo albanski
3689 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3690 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3691 pepa 11 95 mësojmë serbisht
3692 Alma 11 95 mësojmë serbisht
3693 sed 11 95 učimo albanski
3694 nuki 11 95 učimo albanski
3695 asa 11 95 mësojmë serbisht
3696 omer 11 95 učimo albanski
3697 liu 11 95 mësojmë serbisht
3698 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
3699 abababa 11 95 učimo albanski
3700 aca 11 95 učimo albanski
3701 omer 11 95 učimo albanski
3702 nuki 11 95 učimo albanski
3703 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
3704 Dina 11 96 učimo albanski
3705 Kingu 11 96 mësojmë serbisht
3706 Dua 11 96 učimo albanski
3707 anela 11 96 učimo albanski
3708 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3709 nuki 11 96 učimo albanski
3710 Sara 11 96 učimo albanski
3711 Hvvjj 11 96 učimo albanski
3712 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
3713 Melida 11 96 učimo albanski
3714 nuki 11 96 učimo albanski
3715 Kfkfk 11 96 mësojmë serbisht
3716 Melida 11 96 učimo albanski
3717 Ana 11 96 učimo albanski
3718 nuki 11 96 učimo albanski
3719 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
3720 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3721 FRES 11 96 mësojmë serbisht
3722 LIA 11 96 mësojmë serbisht
3723 XED 11 96 mësojmë serbisht
3724 Ana 11 96 učimo albanski
3725 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3726 pepa 11 97 mësojmë serbisht
3727 zhivko 11 97 učimo albanski
3728 shqip 11 97 učimo albanski
3729 Redzo 11 97 učimo albanski
3730 Albin 11 97 mësojmë serbisht
3731 baki 11 97 mësojmë serbisht
3732 cac 11 97 učimo albanski
3733 Niki 11 97 mësojmë serbisht
3734 Suada 11 97 učimo albanski
3735 Hahahah 11 97 mësojmë serbisht
3736 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
3737 nuridin 11 97 učimo albanski
3738 Melida 11 97 učimo albanski
3739 Hehdhd 11 97 učimo albanski
3740 Ona 11 97 učimo albanski
3741 baki 11 97 mësojmë serbisht
3742 Krešimir 11 97 učimo albanski
3743 Dua 11 97 učimo albanski
3744 nuridin 11 97 učimo albanski
3745 ane 11 97 učimo albanski
3746 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
3747 Ona 11 97 učimo albanski
3748 Melida 11 97 učimo albanski
3749 lONA 11 97 mësojmë serbisht
3750 Lia 11 98 mësojmë serbisht
3751 Dua 11 98 učimo albanski
3752 anela 11 98 učimo albanski
3753 KAI 11 98 mësojmë serbisht
3754 Niki 11 98 mësojmë serbisht
3755 Melida 11 98 učimo albanski
3756 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3757 nuki 11 98 učimo albanski
3758 Dua 11 98 učimo albanski
3759 LIA 11 98 mësojmë serbisht
3760 nuki 11 98 učimo albanski
3761 SUD 11 98 mësojmë serbisht
3762 dfs 11 98 mësojmë serbisht
3763 marija 11 98 učimo albanski
3764 faton 11 98 mësojmë serbisht
3765 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
3766 Ona 11 98 učimo albanski
3767 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3768 sed 11 98 mësojmë serbisht
3769 bbbbbbb 11 98 učimo albanski
3770 marija 11 98 učimo albanski
3771 nuki 11 99 učimo albanski
3772 nuki 11 99 učimo albanski
3773 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
3774 nuki 11 99 učimo albanski
3775 nuki 11 99 učimo albanski
3776 Lirim 11 99 mësojmë serbisht
3777 nuki 11 99 učimo albanski
3778 nnnnnn 11 99 učimo albanski
3779 Dua 11 99 učimo albanski
3780 nuridin 11 99 učimo albanski
3781 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
3782 omer 11 99 učimo albanski
3783 nuki 11 99 učimo albanski
3784 ALA 11 99 mësojmë serbisht
3785 Luc 11 99 mësojmë serbisht
3786 Linda 11 99 mësojmë serbisht
3787 omer 11 99 učimo albanski
3788 Melida 11 99 učimo albanski
3789 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
3790 Ana 11 99 učimo albanski
3791 arta 11 99 mësojmë serbisht
3792 nuridin 11 99 učimo albanski
3793 Kum 11 99 mësojmë serbisht
3794 Melida 11 99 učimo albanski
3795 swe 11 100 učimo albanski
3796 Dua 11 100 učimo albanski
3797 ana 11 100 učimo albanski
3798 Dua 11 100 učimo albanski
3799 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
3800 Hahahha 11 100 mësojmë serbisht
3801 Dea 11 100 učimo albanski
3802 Haris 11 100 učimo albanski
3803 nuki 11 101 učimo albanski
3804 Vhfu 11 101 mësojmë serbisht
3805 Suada 11 101 učimo albanski
3806 Oso 11 101 mësojmë serbisht
3807 Koko 11 101 mësojmë serbisht
3808 aca 11 101 učimo albanski
3809 omer 11 101 učimo albanski
3810 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
3811 Melida 11 101 učimo albanski
3812 omer 11 101 učimo albanski
3813 omer 11 101 učimo albanski
3814 Diana 11 101 mësojmë serbisht
3815 Dea 11 101 učimo albanski
3816 omer 11 101 učimo albanski
3817 nuki 11 101 učimo albanski
3818 dfs 11 101 učimo albanski
3819 Melida 11 102 učimo albanski
3820 Ana 11 102 učimo albanski
3821 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
3822 Allmira 11 102 mësojmë serbisht
3823 Suada 11 102 učimo albanski
3824 SWE 11 102 mësojmë serbisht
3825 LED 11 102 mësojmë serbisht
3826 arta 11 102 mësojmë serbisht
3827 Dua 11 102 učimo albanski
3828 der 11 102 mësojmë serbisht
3829 Arianit 11 102 mësojmë serbisht
3830 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3831 sek 11 103 mësojmë serbisht
3832 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3833 loi 11 103 mësojmë serbisht
3834 kia 11 103 mësojmë serbisht
3835 omer 11 103 učimo albanski
3836 mila 11 103 učimo albanski
3837 Dua 11 103 učimo albanski
3838 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3839 Basfsasf 11 103 mësojmë serbisht
3840 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3841 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3842 lia 11 103 mësojmë serbisht
3843 nuki 11 103 učimo albanski
3844 dfs 11 103 učimo albanski
3845 Melida 11 103 učimo albanski
3846 omer 11 103 učimo albanski
3847 ALA 11 103 mësojmë serbisht
3848 MSN 11 103 mësojmë serbisht
3849 1234 11 103 učimo albanski
3850 wewe 11 103 učimo albanski
3851 nuki 11 103 učimo albanski
3852 liu 11 104 mësojmë serbisht
3853 omer 11 104 učimo albanski
3854 Ona 11 104 učimo albanski
3855 Linda 11 104 mësojmë serbisht
3856 nuki 11 104 učimo albanski
3857 Jaja 11 104 učimo albanski
3858 nuki 11 104 učimo albanski
3859 SED 11 104 mësojmë serbisht
3860 dfs 11 104 učimo albanski
3861 Unaa 11 104 učimo albanski
3862 beki 11 104 mësojmë serbisht
3863 des 11 104 mësojmë serbisht
3864 Valida 11 104 učimo albanski
3865 Lia 11 104 mësojmë serbisht
3866 omer 11 104 učimo albanski
3867 Melida 11 105 učimo albanski
3868 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
3869 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3870 omer 11 105 učimo albanski
3871 Dua 11 105 učimo albanski
3872 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3873 Lia 11 105 mësojmë serbisht
3874 omer 11 105 učimo albanski
3875 pepa 11 105 mësojmë serbisht
3876 Dua 11 105 učimo albanski
3877 mb8 11 105 učimo albanski
3878 SER 11 105 mësojmë serbisht
3879 omer 11 105 učimo albanski
3880 Dua 11 105 učimo albanski
3881 omer 11 105 učimo albanski
3882 DEA 11 105 mësojmë serbisht
3883 Hahah 11 105 mësojmë serbisht
3884 Ana 11 105 učimo albanski
3885 une 11 105 mësojmë serbisht
3886 Melida 11 105 učimo albanski
3887 Melida 11 105 učimo albanski
3888 Burim 11 106 mësojmë serbisht
3889 Boban 11 106 učimo albanski
3890 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
3891 Melida 11 106 učimo albanski
3892 Melida 11 106 učimo albanski
3893 Ana 11 106 učimo albanski
3894 Ijre 11 106 mësojmë serbisht
3895 TEUTA 11 106 mësojmë serbisht
3896 Ditari 11 106 učimo albanski
3897 nuki 11 106 učimo albanski
3898 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3899 nuki 11 106 učimo albanski
3900 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3901 Ana 11 106 učimo albanski
3902 Ana 11 106 učimo albanski
3903 dfs 11 107 mësojmë serbisht
3904 Ana 11 107 učimo albanski
3905 Melida 11 107 učimo albanski
3906 Edin 11 107 učimo albanski
3907 Esma 11 107 učimo albanski
3908 lia 11 107 mësojmë serbisht
3909 omer 11 107 učimo albanski
3910 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
3911 dava 11 107 mësojmë serbisht
3912 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
3913 omer 11 107 učimo albanski
3914 kurti7 11 107 učimo albanski
3915 Dona 11 107 mësojmë serbisht
3916 1231 11 107 mësojmë serbisht
3917 Dua 11 107 učimo albanski
3918 Deti 11 107 učimo albanski
3919 Ana 11 107 učimo albanski
3920 dfs 11 107 učimo albanski
3921 Alma 11 108 mësojmë serbisht
3922 pepa 11 108 mësojmë serbisht
3923 jxhf 11 108 učimo albanski
3924 Suada 11 108 učimo albanski
3925 AQE 11 108 mësojmë serbisht
3926 Besa 11 108 učimo albanski
3927 Aaaa 11 108 mësojmë serbisht
3928 Msn 11 108 mësojmë serbisht
3929 pepa 11 108 mësojmë serbisht
3930 omer 11 108 učimo albanski
3931 Niki 11 108 mësojmë serbisht
3932 omer 11 108 učimo albanski
3933 Niki 11 109 mësojmë serbisht
3934 Csc 11 109 učimo albanski
3935 Oki 11 109 učimo albanski
3936 Ona 11 109 učimo albanski
3937 Ana 11 109 učimo albanski
3938 Mejreme 11 109 mësojmë serbisht
3939 Ana 11 109 učimo albanski
3940 Ana 11 109 učimo albanski
3941 Melida 11 109 učimo albanski
3942 hallo 11 109 mësojmë serbisht
3943 Ana 11 109 učimo albanski
3944 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
3945 LIA 11 109 mësojmë serbisht
3946 omer 11 110 učimo albanski
3947 kviz 11 110 učimo albanski
3948 veljko 11 110 učimo albanski
3949 agnesa 11 110 mësojmë serbisht
3950 SED 11 110 mësojmë serbisht
3951 nuki 11 110 učimo albanski
3952 nuki 11 110 učimo albanski
3953 bbnnmm 11 110 učimo albanski
3954 omer 11 110 učimo albanski
3955 asa 11 110 učimo albanski
3956 arta 11 110 mësojmë serbisht
3957 aws 11 110 mësojmë serbisht
3958 Linda 11 110 učimo albanski
3959 Reda 11 111 učimo albanski
3960 Abaa 11 111 mësojmë serbisht
3961 LIA 11 111 mësojmë serbisht
3962 123 11 111 mësojmë serbisht
3963 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
3964 Simon 11 111 mësojmë serbisht
3965 LOK 11 111 mësojmë serbisht
3966 Baro 11 111 mësojmë serbisht
3967 asw 11 112 mësojmë serbisht
3968 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
3969 sada 11 112 mësojmë serbisht
3970 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3971 prof 11 112 mësojmë serbisht
3972 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3973 Valida 11 112 učimo albanski
3974 senada 11 113 učimo albanski
3975 Gghg 11 113 mësojmë serbisht
3976 mmk 11 113 učimo albanski
3977 Suada 11 113 učimo albanski
3978 lio 11 113 mësojmë serbisht
3979 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
3980 hhh 11 113 učimo albanski
3981 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
3982 Ana 11 114 učimo albanski
3983 Hahaha 11 114 mësojmë serbisht
3984 Ndndkd 11 114 mësojmë serbisht
3985 Berna 11 114 mësojmë serbisht
3986 Melida 11 114 učimo albanski
3987 Liza 11 115 mësojmë serbisht
3988 Baro 11 116 mësojmë serbisht
3989 sssss 11 116 mësojmë serbisht
3990 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
3991 Gugi 11 116 učimo albanski
3992 kia 11 116 mësojmë serbisht
3993 sed 11 116 mësojmë serbisht
3994 Bana 11 117 mësojmë serbisht
3995 ASAD 11 117 učimo albanski
3996 omer 11 118 učimo albanski
3997 agnesa 11 118 mësojmë serbisht
3998 asa 11 118 učimo albanski
3999 F S 11 118 mësojmë serbisht
4000 omer 11 118 učimo albanski
4001 cccc 11 119 mësojmë serbisht
4002 Besa 11 119 mësojmë serbisht
4003 kurti3 11 120 učimo albanski
4004 omer memishi 11 120 učimo albanski
4005 arta 11 120 mësojmë serbisht
4006 nurce 11 120 učimo albanski
4007 Boban 11 120 učimo albanski
4008 Bujar Likaj 11 120 mësojmë serbisht
4009 fata 11 120 mësojmë serbisht
4010 kkkk k k 11 120 mësojmë serbisht
4011 Fgs 11 120 mësojmë serbisht
4012 sew 11 120 mësojmë serbisht
4013 gggg 11 120 mësojmë serbisht
4014 Hira 11 120 mësojmë serbisht
4015 kurti6 11 120 učimo albanski
4016 omer memishi 11 120 učimo albanski
4017 dija 11 120 učimo albanski
4018 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
4019 azra 11 120 učimo albanski
4020 lia 11 120 mësojmë serbisht
4021 iiii 11 120 mësojmë serbisht
4022 Dushka 11 120 učimo albanski
4023 Krzys 11 120 učimo albanski
4024 sss 11 120 mësojmë serbisht
4025 Nada 11 120 učimo albanski
4026 kia 11 120 mësojmë serbisht
4027 afi 11 120 mësojmë serbisht
4028 kkkk 11 120 mësojmë serbisht
4029 cccc 11 120 mësojmë serbisht
4030 Danica 11 120 učimo albanski
4031 violeta 11 120 mësojmë serbisht
4032 aca 11 120 mësojmë serbisht
4033 Lumturije 11 120 mësojmë serbisht
4034 Yllka 11 120 mësojmë serbisht
4035 sibel 11 120 učimo albanski