TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 lolita 17 63 mësojmë serbisht
26 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 63 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 arta 17 64 mësojmë serbisht
30 aaa 17 64 mësojmë serbisht
31 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
32 sada 17 65 mësojmë serbisht
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 nuridin 17 65 učimo albanski
35 arta 17 65 mësojmë serbisht
36 arta 17 66 mësojmë serbisht
37 desa 17 66 mësojmë serbisht
38 arta 17 66 mësojmë serbisht
39 marija 17 66 učimo albanski
40 arta 17 67 mësojmë serbisht
41 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
42 sada 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 68 mësojmë serbisht
45 arta 17 69 mësojmë serbisht
46 lola 17 69 mësojmë serbisht
47 sada 17 69 mësojmë serbisht
48 arta 17 69 mësojmë serbisht
49 lola 17 69 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 arta 17 70 mësojmë serbisht
52 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 70 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 arta 17 71 mësojmë serbisht
56 lola 17 71 mësojmë serbisht
57 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
58 dfs 17 71 mësojmë serbisht
59 dfs 17 72 mësojmë serbisht
60 arta 17 72 mësojmë serbisht
61 sada 17 72 mësojmë serbisht
62 arta 17 72 mësojmë serbisht
63 arta 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 dfs 17 73 mësojmë serbisht
66 dfs 17 73 mësojmë serbisht
67 arta 17 73 mësojmë serbisht
68 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
69 dfs 17 74 mësojmë serbisht
70 sada 17 74 mësojmë serbisht
71 perandori 17 75 mësojmë serbisht
72 lola 17 75 mësojmë serbisht
73 arta 17 76 mësojmë serbisht
74 dfs 17 76 mësojmë serbisht
75 dfs 17 76 mësojmë serbisht
76 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
77 SSA 17 77 mësojmë serbisht
78 dfs 17 78 mësojmë serbisht
79 arta 17 79 mësojmë serbisht
80 arta 17 79 mësojmë serbisht
81 sada 17 79 mësojmë serbisht
82 Mix 17 81 učimo albanski
83 dfs 17 81 mësojmë serbisht
84 kkkjj 17 82 učimo albanski
85 besfort 17 84 mësojmë serbisht
86 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
87 aqw 17 86 mësojmë serbisht
88 lia 17 87 mësojmë serbisht
89 sada 17 87 mësojmë serbisht
90 anja 17 90 mësojmë serbisht
91 888 16 40 mësojmë serbisht
92 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
93 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
94 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
95 arta 16 50 mësojmë serbisht
96 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
97 arta 16 50 mësojmë serbisht
98 lola 16 52 mësojmë serbisht
99 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
100 Talent 16 55 mësojmë serbisht
101 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
102 lola 16 56 mësojmë serbisht
103 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
104 arta 16 57 mësojmë serbisht
105 arta 16 57 mësojmë serbisht
106 lola 16 58 mësojmë serbisht
107 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
108 sdad 16 59 mësojmë serbisht
109 arta 16 59 mësojmë serbisht
110 lola 16 59 mësojmë serbisht
111 arta 16 60 mësojmë serbisht
112 arta 16 60 mësojmë serbisht
113 lola 16 60 mësojmë serbisht
114 sisi 16 60 mësojmë serbisht
115 arta 16 60 mësojmë serbisht
116 arta 16 60 mësojmë serbisht
117 lola 16 60 mësojmë serbisht
118 arta 16 61 mësojmë serbisht
119 lola 16 61 mësojmë serbisht
120 lola 16 61 mësojmë serbisht
121 arta 16 61 mësojmë serbisht
122 arta 16 61 mësojmë serbisht
123 arta 16 61 mësojmë serbisht
124 lola 16 61 mësojmë serbisht
125 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
126 arta 16 62 mësojmë serbisht
127 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
128 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
129 arta 16 62 mësojmë serbisht
130 arta 16 63 mësojmë serbisht
131 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
132 arta 16 63 mësojmë serbisht
133 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
134 arta 16 64 mësojmë serbisht
135 lola 16 65 mësojmë serbisht
136 arta 16 65 mësojmë serbisht
137 gjo 16 65 mësojmë serbisht
138 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
139 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
140 arta 16 65 mësojmë serbisht
141 arta 16 65 mësojmë serbisht
142 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
143 lola 16 65 mësojmë serbisht
144 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
145 arta 16 66 mësojmë serbisht
146 lola 16 66 mësojmë serbisht
147 sada 16 66 mësojmë serbisht
148 arta 16 66 mësojmë serbisht
149 lola 16 66 mësojmë serbisht
150 arta 16 66 mësojmë serbisht
151 lola 16 66 mësojmë serbisht
152 arta 16 67 mësojmë serbisht
153 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
154 Talent 16 67 mësojmë serbisht
155 lola 16 67 mësojmë serbisht
156 arta 16 67 mësojmë serbisht
157 faf 16 68 mësojmë serbisht
158 kimi 16 68 mësojmë serbisht
159 kimi 16 68 mësojmë serbisht
160 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
161 arta 16 69 mësojmë serbisht
162 boss 16 69 mësojmë serbisht
163 lola 16 69 mësojmë serbisht
164 arta 16 69 mësojmë serbisht
165 arta 16 69 mësojmë serbisht
166 arta 16 70 mësojmë serbisht
167 sisi 16 70 mësojmë serbisht
168 megi 16 70 mësojmë serbisht
169 arta 16 70 mësojmë serbisht
170 arta 16 70 mësojmë serbisht
171 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
172 arta 16 70 mësojmë serbisht
173 arta 16 71 mësojmë serbisht
174 arta 16 71 mësojmë serbisht
175 omer 16 71 učimo albanski
176 omer 16 71 učimo albanski
177 lola 16 71 mësojmë serbisht
178 KKK 16 71 mësojmë serbisht
179 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
180 upi 16 71 mësojmë serbisht
181 Liki 16 71 mësojmë serbisht
182 arta 16 71 mësojmë serbisht
183 Anton 16 72 mësojmë serbisht
184 arta 16 72 mësojmë serbisht
185 starti 16 72 mësojmë serbisht
186 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
187 isi 16 72 mësojmë serbisht
188 arta 16 72 mësojmë serbisht
189 desa 16 72 mësojmë serbisht
190 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
191 lola 16 73 mësojmë serbisht
192 arta 16 73 mësojmë serbisht
193 arta 16 73 mësojmë serbisht
194 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
195 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
196 cari 16 74 mësojmë serbisht
197 boss be 16 74 mësojmë serbisht
198 dfs 16 74 mësojmë serbisht
199 arta 16 74 mësojmë serbisht
200 dew 16 74 mësojmë serbisht
201 arta 16 74 mësojmë serbisht
202 arta 16 75 mësojmë serbisht
203 sada 16 75 mësojmë serbisht
204 arta 16 75 mësojmë serbisht
205 sisi 16 75 mësojmë serbisht
206 unknown 16 75 mësojmë serbisht
207 scsd 16 75 mësojmë serbisht
208 arta 16 75 mësojmë serbisht
209 linda 16 76 mësojmë serbisht
210 nuki 16 76 učimo albanski
211 arta 16 76 mësojmë serbisht
212 pepa 16 76 mësojmë serbisht
213 asfa 16 76 mësojmë serbisht
214 arta 16 76 mësojmë serbisht
215 nuki 16 76 učimo albanski
216 lola 16 77 mësojmë serbisht
217 sada 16 77 mësojmë serbisht
218 arta 16 77 mësojmë serbisht
219 arta 16 77 mësojmë serbisht
220 Sima 16 77 učimo albanski
221 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
222 still 16 77 mësojmë serbisht
223 arta 16 78 mësojmë serbisht
224 arta 16 78 mësojmë serbisht
225 arta 16 79 mësojmë serbisht
226 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
227 lia 16 79 mësojmë serbisht
228 arta 16 80 mësojmë serbisht
229 lola 16 80 mësojmë serbisht
230 der 16 80 mësojmë serbisht
231 arta 16 81 mësojmë serbisht
232 sed 16 81 mësojmë serbisht
233 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
234 dfs 16 81 mësojmë serbisht
235 sed 16 81 mësojmë serbisht
236 nuki 16 81 učimo albanski
237 nuki 16 81 učimo albanski
238 arta 16 81 mësojmë serbisht
239 nuki 16 82 mësojmë serbisht
240 sem 16 82 mësojmë serbisht
241 pepa 16 82 mësojmë serbisht
242 nuki 16 82 mësojmë serbisht
243 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
244 asw 16 82 mësojmë serbisht
245 dfs 16 82 mësojmë serbisht
246 lia 16 83 mësojmë serbisht
247 emri im 16 83 mësojmë serbisht
248 nuridin 16 83 učimo albanski
249 nuridin 16 83 učimo albanski
250 dfs 16 83 mësojmë serbisht
251 arta 16 83 mësojmë serbisht
252 klae 16 83 učimo albanski
253 arta 16 84 mësojmë serbisht
254 nuki 16 84 učimo albanski
255 lija 16 84 mësojmë serbisht
256 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
257 nuki 16 84 učimo albanski
258 ser 16 84 mësojmë serbisht
259 erd 16 85 mësojmë serbisht
260 dfs 16 85 učimo albanski
261 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
262 sed 16 86 mësojmë serbisht
263 ase 16 86 mësojmë serbisht
264 dfs 16 86 mësojmë serbisht
265 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
266 sad 16 86 mësojmë serbisht
267 kum 16 86 mësojmë serbisht
268 marija 16 87 učimo albanski
269 unknown 16 87 mësojmë serbisht
270 qaw 16 87 mësojmë serbisht
271 lia 16 87 mësojmë serbisht
272 katarina 16 88 učimo albanski
273 lia 16 88 mësojmë serbisht
274 unmik 16 88 mësojmë serbisht
275 dfs 16 88 mësojmë serbisht
276 arta 16 89 mësojmë serbisht
277 arta 16 89 mësojmë serbisht
278 sew 16 89 mësojmë serbisht
279 asq 16 89 mësojmë serbisht
280 dfs 16 90 učimo albanski
281 mmm 16 90 mësojmë serbisht
282 Lia 16 96 mësojmë serbisht
283 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
284 qew 16 99 mësojmë serbisht
285 kia 16 102 mësojmë serbisht
286 ccc 16 102 mësojmë serbisht
287 selim 16 104 mësojmë serbisht
288 arta 16 106 mësojmë serbisht
289 dea 16 108 mësojmë serbisht
290 lia 16 109 mësojmë serbisht
291 uuu 15 36 mësojmë serbisht
292 8988 15 39 mësojmë serbisht
293 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
294 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
295 Jakub 15 45 učimo albanski
296 Jakub 15 45 učimo albanski
297 Jakub 15 47 učimo albanski
298 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
299 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
300 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
301 omer 15 53 učimo albanski
302 omer 15 53 učimo albanski
303 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
304 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
305 lola 15 54 mësojmë serbisht
306 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
307 Teo 15 55 mësojmë serbisht
308 arta 15 55 mësojmë serbisht
309 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
310 lola 15 56 mësojmë serbisht
311 lola 15 57 mësojmë serbisht
312 lola 15 57 mësojmë serbisht
313 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
314 asf 15 57 mësojmë serbisht
315 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
316 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
317 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
318 lola 15 58 mësojmë serbisht
319 baki 15 58 mësojmë serbisht
320 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
321 uuu 15 58 mësojmë serbisht
322 baki 15 58 mësojmë serbisht
323 lola 15 59 mësojmë serbisht
324 lola 15 59 mësojmë serbisht
325 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
326 daddy 15 59 mësojmë serbisht
327 arta 15 60 mësojmë serbisht
328 lola 15 60 mësojmë serbisht
329 luka 15 60 učimo albanski
330 lik 15 60 mësojmë serbisht
331 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
332 lola 15 61 mësojmë serbisht
333 omer 15 61 učimo albanski
334 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
335 sher 15 61 mësojmë serbisht
336 omer 15 61 učimo albanski
337 sada 15 61 mësojmë serbisht
338 asddad 15 61 mësojmë serbisht
339 lola 15 62 mësojmë serbisht
340 arta 15 62 mësojmë serbisht
341 asdad 15 62 mësojmë serbisht
342 sada 15 62 mësojmë serbisht
343 lola 15 62 mësojmë serbisht
344 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
345 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
346 lola 15 62 mësojmë serbisht
347 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
348 lola 15 62 mësojmë serbisht
349 lola 15 63 mësojmë serbisht
350 besfort 15 63 mësojmë serbisht
351 kosa 15 64 mësojmë serbisht
352 lola 15 64 mësojmë serbisht
353 mxmznz 15 64 učimo albanski
354 lola 15 64 mësojmë serbisht
355 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
356 voci 15 64 mësojmë serbisht
357 lola 15 64 mësojmë serbisht
358 Lule 15 64 mësojmë serbisht
359 sada 15 64 mësojmë serbisht
360 arta 15 64 mësojmë serbisht
361 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
362 lola 15 65 mësojmë serbisht
363 sada 15 65 mësojmë serbisht
364 nuki 15 65 učimo albanski
365 lola 15 65 mësojmë serbisht
366 asdad 15 65 mësojmë serbisht
367 lola 15 65 mësojmë serbisht
368 lola 15 65 mësojmë serbisht
369 nuki 15 65 učimo albanski
370 arta 15 65 mësojmë serbisht
371 lola 15 65 mësojmë serbisht
372 lola 15 65 mësojmë serbisht
373 arta 15 66 mësojmë serbisht
374 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
375 lola 15 66 mësojmë serbisht
376 gjel 15 66 mësojmë serbisht
377 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
378 lola 15 66 mësojmë serbisht
379 saf 15 67 mësojmë serbisht
380 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
381 arta 15 67 mësojmë serbisht
382 Hurgada 15 67 učimo albanski
383 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
384 baki 15 67 mësojmë serbisht
385 baki 15 67 mësojmë serbisht
386 luka 15 67 učimo albanski
387 unes 15 68 mësojmë serbisht
388 arta 15 68 mësojmë serbisht
389 arta 15 68 mësojmë serbisht
390 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
391 arta 15 68 mësojmë serbisht
392 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
393 arta 15 68 mësojmë serbisht
394 arta 15 68 mësojmë serbisht
395 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
396 asdad 15 68 mësojmë serbisht
397 fag 15 68 mësojmë serbisht
398 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
399 omer 15 69 učimo albanski
400 lola 15 69 mësojmë serbisht
401 arta 15 69 mësojmë serbisht
402 buki 15 69 mësojmë serbisht
403 arta 15 69 mësojmë serbisht
404 arta 15 69 mësojmë serbisht
405 perandori 15 69 mësojmë serbisht
406 omer 15 69 učimo albanski
407 arta 15 69 mësojmë serbisht
408 asdad 15 70 mësojmë serbisht
409 lola 15 70 mësojmë serbisht
410 sisi 15 70 mësojmë serbisht
411 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
412 lola 15 70 mësojmë serbisht
413 seesee 15 70 mësojmë serbisht
414 pepa 15 70 mësojmë serbisht
415 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
416 kur 15 70 mësojmë serbisht
417 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
418 sada 15 71 mësojmë serbisht
419 ade 15 71 mësojmë serbisht
420 arta 15 71 mësojmë serbisht
421 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
422 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
423 arta 15 71 mësojmë serbisht
424 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
425 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
426 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
427 lola 15 71 mësojmë serbisht
428 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
429 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
430 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
431 arta 15 72 mësojmë serbisht
432 joj 15 72 mësojmë serbisht
433 nuridin 15 72 učimo albanski
434 sisi 15 72 mësojmë serbisht
435 arta 15 72 mësojmë serbisht
436 granit 15 72 mësojmë serbisht
437 sisss 15 72 mësojmë serbisht
438 nuridin 15 72 učimo albanski
439 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
440 nuridin 15 73 učimo albanski
441 arta 15 73 mësojmë serbisht
442 Liza 15 73 mësojmë serbisht
443 sisi 15 73 mësojmë serbisht
444 arta 15 73 mësojmë serbisht
445 pepa 15 73 mësojmë serbisht
446 arta 15 73 mësojmë serbisht
447 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
448 lele 15 73 mësojmë serbisht
449 nuridin 15 73 učimo albanski
450 arta 15 74 mësojmë serbisht
451 voci 15 74 mësojmë serbisht
452 dsds 15 74 mësojmë serbisht
453 pela 15 74 mësojmë serbisht
454 arta 15 74 mësojmë serbisht
455 arta 15 74 mësojmë serbisht
456 lola 15 74 mësojmë serbisht
457 nuki 15 74 učimo albanski
458 bosss 15 74 mësojmë serbisht
459 lola 15 74 mësojmë serbisht
460 nuki 15 74 učimo albanski
461 arte 15 74 mësojmë serbisht
462 lav 15 75 mësojmë serbisht
463 nuki 15 75 mësojmë serbisht
464 dfs 15 75 učimo albanski
465 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
466 lio 15 75 mësojmë serbisht
467 arta 15 75 mësojmë serbisht
468 vokap 15 75 mësojmë serbisht
469 sisis 15 75 mësojmë serbisht
470 nuki 15 75 mësojmë serbisht
471 sisi 15 75 mësojmë serbisht
472 ... 15 75 mësojmë serbisht
473 lola 15 75 mësojmë serbisht
474 sisi 15 75 mësojmë serbisht
475 Berna 15 76 mësojmë serbisht
476 nuridin 15 76 učimo albanski
477 nuki 15 76 učimo albanski
478 pepa 15 76 mësojmë serbisht
479 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
480 pepa 15 76 mësojmë serbisht
481 arta 15 76 mësojmë serbisht
482 asd 15 76 mësojmë serbisht
483 sada 15 76 mësojmë serbisht
484 nuki 15 76 učimo albanski
485 toni 15 76 mësojmë serbisht
486 arta 15 76 mësojmë serbisht
487 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
488 arta 15 76 mësojmë serbisht
489 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
490 anel 15 76 učimo albanski
491 pepa 15 77 mësojmë serbisht
492 arta 15 77 mësojmë serbisht
493 nuki 15 77 učimo albanski
494 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
495 nuki 15 77 učimo albanski
496 arta 15 77 mësojmë serbisht
497 pepa 15 77 mësojmë serbisht
498 nuki 15 77 učimo albanski
499 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
500 dfs 15 77 mësojmë serbisht
501 safsds 15 77 mësojmë serbisht
502 arta 15 77 mësojmë serbisht
503 besfort 15 77 mësojmë serbisht
504 nuki 15 77 učimo albanski
505 kinki 15 77 mësojmë serbisht
506 pepa 15 77 mësojmë serbisht
507 bossi 15 77 mësojmë serbisht
508 sada 15 78 mësojmë serbisht
509 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
510 lola 15 78 mësojmë serbisht
511 last 15 78 mësojmë serbisht
512 kum 15 78 mësojmë serbisht
513 arta 15 78 mësojmë serbisht
514 omer 15 78 učimo albanski
515 alb 15 78 mësojmë serbisht
516 lia 15 78 mësojmë serbisht
517 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
518 omer 15 78 učimo albanski
519 lola 15 79 mësojmë serbisht
520 nuki 15 79 učimo albanski
521 lola 15 79 mësojmë serbisht
522 nuki 15 79 učimo albanski
523 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
524 nuridin 15 79 učimo albanski
525 arta 15 79 mësojmë serbisht
526 nuridin 15 79 učimo albanski
527 111 15 79 učimo albanski
528 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
529 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
530 nuki 15 80 učimo albanski
531 zoran 15 80 učimo albanski
532 arta 15 80 mësojmë serbisht
533 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
534 arta 15 80 mësojmë serbisht
535 imperador 15 80 mësojmë serbisht
536 nuki 15 80 učimo albanski
537 mila 15 80 učimo albanski
538 arta 15 80 mësojmë serbisht
539 eds 15 81 mësojmë serbisht
540 dfs 15 81 mësojmë serbisht
541 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
542 arta 15 81 mësojmë serbisht
543 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
544 lola 15 81 mësojmë serbisht
545 nuki 15 81 učimo albanski
546 arta 15 81 mësojmë serbisht
547 nuki 15 81 učimo albanski
548 sada 15 81 mësojmë serbisht
549 dfs 15 82 mësojmë serbisht
550 lola 15 82 mësojmë serbisht
551 nuridin 15 82 učimo albanski
552 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
553 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
554 dfs 15 82 mësojmë serbisht
555 nuridin 15 82 učimo albanski
556 nuridin 15 82 učimo albanski
557 nuridin 15 82 učimo albanski
558 11111 15 82 mësojmë serbisht
559 we over 15 83 mësojmë serbisht
560 arta 15 83 mësojmë serbisht
561 Berna 15 83 mësojmë serbisht
562 nuki 15 84 mësojmë serbisht
563 nuki 15 84 mësojmë serbisht
564 der 15 84 mësojmë serbisht
565 wes 15 84 učimo albanski
566 arta 15 84 mësojmë serbisht
567 saad 15 84 mësojmë serbisht
568 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
569 dea 15 84 mësojmë serbisht
570 arta 15 84 mësojmë serbisht
571 dfs 15 84 učimo albanski
572 dfs 15 85 mësojmë serbisht
573 lola 15 85 mësojmë serbisht
574 lia 15 85 mësojmë serbisht
575 arta 15 85 mësojmë serbisht
576 kum 15 85 mësojmë serbisht
577 bossi 15 85 mësojmë serbisht
578 Berna 15 85 mësojmë serbisht
579 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
580 Asad 15 86 učimo albanski
581 dfs 15 86 učimo albanski
582 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
583 swe 15 86 mësojmë serbisht
584 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
585 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
586 nuki 15 86 učimo albanski
587 123 15 86 mësojmë serbisht
588 arta 15 86 mësojmë serbisht
589 nuki 15 86 učimo albanski
590 arta 15 87 mësojmë serbisht
591 klu 15 87 mësojmë serbisht
592 dfs 15 87 mësojmë serbisht
593 omer 15 87 učimo albanski
594 lira 15 87 mësojmë serbisht
595 5645 15 87 mësojmë serbisht
596 arta 15 87 mësojmë serbisht
597 des 15 87 mësojmë serbisht
598 dfs 15 87 učimo albanski
599 arta 15 87 mësojmë serbisht
600 del 15 87 mësojmë serbisht
601 lola 15 87 mësojmë serbisht
602 omer 15 87 učimo albanski
603 dfs 15 87 mësojmë serbisht
604 lola 15 87 mësojmë serbisht
605 pepa 15 87 mësojmë serbisht
606 lola 15 88 mësojmë serbisht
607 fero 15 88 mësojmë serbisht
608 fer 15 88 mësojmë serbisht
609 der 15 88 mësojmë serbisht
610 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
611 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
612 arta 15 89 mësojmë serbisht
613 der 15 89 mësojmë serbisht
614 liw 15 89 mësojmë serbisht
615 lia 15 89 mësojmë serbisht
616 masa 15 89 mësojmë serbisht
617 arta 15 89 mësojmë serbisht
618 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
619 dfs 15 90 mësojmë serbisht
620 dfs 15 90 učimo albanski
621 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
622 ase 15 90 mësojmë serbisht
623 fer 15 90 mësojmë serbisht
624 der 15 90 mësojmë serbisht
625 lia 15 90 mësojmë serbisht
626 nuridin 15 91 učimo albanski
627 wes 15 91 mësojmë serbisht
628 dfs 15 91 mësojmë serbisht
629 kum 15 92 mësojmë serbisht
630 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
631 lulzim 15 93 učimo albanski
632 sew 15 93 mësojmë serbisht
633 arta 15 93 mësojmë serbisht
634 lia 15 93 mësojmë serbisht
635 sed 15 94 mësojmë serbisht
636 sed 15 94 mësojmë serbisht
637 mes 15 95 mësojmë serbisht
638 sed 15 95 mësojmë serbisht
639 arta 15 95 mësojmë serbisht
640 lia 15 95 mësojmë serbisht
641 sada 15 96 mësojmë serbisht
642 lola 15 96 mësojmë serbisht
643 cccc 15 96 mësojmë serbisht
644 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
645 asw 15 98 mësojmë serbisht
646 sed 15 98 mësojmë serbisht
647 dfs 15 99 mësojmë serbisht
648 wes 15 100 mësojmë serbisht
649 fiu 15 100 mësojmë serbisht
650 lia 15 102 mësojmë serbisht
651 Maja 15 102 mësojmë serbisht
652 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
653 aaa 15 104 mësojmë serbisht
654 dfs 15 105 mësojmë serbisht
655 lia 15 106 mësojmë serbisht
656 mmm 15 106 mësojmë serbisht
657 cccc 15 107 mësojmë serbisht
658 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
659 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
660 nnn 14 43 mësojmë serbisht
661 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
662 yylza 14 45 mësojmë serbisht
663 Jakub 14 48 učimo albanski
664 lola 14 50 mësojmë serbisht
665 lola 14 50 mësojmë serbisht
666 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
667 Granit 14 53 mësojmë serbisht
668 Granit 14 53 mësojmë serbisht
669 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
670 lola 14 53 mësojmë serbisht
671 lola 14 53 mësojmë serbisht
672 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
673 lola 14 55 mësojmë serbisht
674 bbb 14 55 mësojmë serbisht
675 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
676 Granit 14 56 mësojmë serbisht
677 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
678 Granit 14 56 mësojmë serbisht
679 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
680 lola 14 58 mësojmë serbisht
681 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
682 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
683 lola 14 58 mësojmë serbisht
684 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
685 omer 14 59 učimo albanski
686 omer 14 59 učimo albanski
687 lola 14 59 mësojmë serbisht
688 lola 14 60 mësojmë serbisht
689 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
690 lola 14 61 mësojmë serbisht
691 aaa 14 61 mësojmë serbisht
692 asdad 14 61 mësojmë serbisht
693 lola 14 61 mësojmë serbisht
694 lola 14 61 mësojmë serbisht
695 sada 14 61 mësojmë serbisht
696 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
697 lola 14 61 mësojmë serbisht
698 lola 14 61 mësojmë serbisht
699 sisi 14 61 mësojmë serbisht
700 princi 14 62 mësojmë serbisht
701 arta 14 62 mësojmë serbisht
702 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
703 lola 14 62 mësojmë serbisht
704 Zasss 14 62 učimo albanski
705 voci 14 62 mësojmë serbisht
706 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
707 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
708 slsl 14 63 učimo albanski
709 lola 14 63 mësojmë serbisht
710 lola 14 63 mësojmë serbisht
711 lola 14 63 mësojmë serbisht
712 doen 14 63 mësojmë serbisht
713 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
714 aaa 14 64 mësojmë serbisht
715 Talent 14 64 mësojmë serbisht
716 lola 14 64 mësojmë serbisht
717 asdad 14 65 mësojmë serbisht
718 nesa 14 65 učimo albanski
719 lola 14 65 mësojmë serbisht
720 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
721 nuki 14 65 učimo albanski
722 arta 14 65 mësojmë serbisht
723 asdad 14 65 mësojmë serbisht
724 nuki 14 65 učimo albanski
725 zzz 14 65 mësojmë serbisht
726 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
727 pop 14 65 mësojmë serbisht
728 Maja 14 66 učimo albanski
729 nuki 14 66 učimo albanski
730 pop 14 66 mësojmë serbisht
731 das 14 66 učimo albanski
732 bossi 14 66 mësojmë serbisht
733 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
734 lola 14 66 mësojmë serbisht
735 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
736 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
737 asdf 14 66 mësojmë serbisht
738 lola 14 66 mësojmë serbisht
739 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
740 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
741 lola 14 66 mësojmë serbisht
742 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
743 nuki 14 66 učimo albanski
744 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
745 lola 14 67 mësojmë serbisht
746 nuridin 14 67 učimo albanski
747 lola 14 67 mësojmë serbisht
748 asdf 14 67 mësojmë serbisht
749 Talent 14 67 mësojmë serbisht
750 lola 14 67 mësojmë serbisht
751 pepa 14 67 mësojmë serbisht
752 arta 14 68 mësojmë serbisht
753 lola 14 68 mësojmë serbisht
754 lola 14 68 mësojmë serbisht
755 lola 14 68 mësojmë serbisht
756 the king 14 68 mësojmë serbisht
757 sada 14 68 mësojmë serbisht
758 toni 14 68 mësojmë serbisht
759 qpk 14 68 mësojmë serbisht
760 lola 14 68 mësojmë serbisht
761 5487 14 68 mësojmë serbisht
762 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
763 arta 14 68 mësojmë serbisht
764 arta 14 69 mësojmë serbisht
765 lola 14 69 mësojmë serbisht
766 nuridin 14 69 učimo albanski
767 arta 14 69 mësojmë serbisht
768 marija 14 69 učimo albanski
769 Marija 14 69 učimo albanski
770 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
771 lola 14 69 mësojmë serbisht
772 pepa 14 69 mësojmë serbisht
773 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
774 king 14 69 mësojmë serbisht
775 arta 14 69 mësojmë serbisht
776 kingi 14 69 mësojmë serbisht
777 arta 14 69 mësojmë serbisht
778 nuki 14 69 učimo albanski
779 aaa 14 69 mësojmë serbisht
780 arta 14 69 mësojmë serbisht
781 nuki 14 69 učimo albanski
782 lola 14 69 mësojmë serbisht
783 nuki 14 70 učimo albanski
784 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
785 nuki 14 70 učimo albanski
786 nuki 14 70 učimo albanski
787 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
788 nuki 14 70 učimo albanski
789 nuki 14 70 učimo albanski
790 impaler 14 70 mësojmë serbisht
791 lola 14 70 mësojmë serbisht
792 nuki 14 70 mësojmë serbisht
793 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
794 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
795 nuki 14 70 učimo albanski
796 nuki 14 70 učimo albanski
797 omer 14 70 učimo albanski
798 nuki 14 70 učimo albanski
799 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
800 omer 14 70 učimo albanski
801 loli 14 70 mësojmë serbisht
802 nuki 14 70 mësojmë serbisht
803 bosi 14 70 mësojmë serbisht
804 marija 14 70 učimo albanski
805 deca 14 71 mësojmë serbisht
806 omer 14 71 učimo albanski
807 imperador 14 71 mësojmë serbisht
808 niku 14 71 učimo albanski
809 arta 14 71 mësojmë serbisht
810 1234 14 71 mësojmë serbisht
811 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
812 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
813 nuki 14 71 učimo albanski
814 nuki 14 71 učimo albanski
815 omer 14 71 učimo albanski
816 voci 14 71 mësojmë serbisht
817 niku 14 71 učimo albanski
818 arta 14 71 mësojmë serbisht
819 nuki 14 71 učimo albanski
820 nuki 14 71 učimo albanski
821 nuki 14 72 učimo albanski
822 lola 14 72 mësojmë serbisht
823 aaa 14 72 mësojmë serbisht
824 pepa 14 72 mësojmë serbisht
825 nuki 14 72 učimo albanski
826 nuki 14 72 učimo albanski
827 lola 14 72 mësojmë serbisht
828 arta 14 72 mësojmë serbisht
829 nuki 14 72 učimo albanski
830 arta 14 72 mësojmë serbisht
831 lola 14 72 mësojmë serbisht
832 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
833 iospa 14 72 mësojmë serbisht
834 nuki 14 73 učimo albanski
835 boss be 14 73 mësojmë serbisht
836 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
837 aaa 14 73 mësojmë serbisht
838 nuki 14 73 učimo albanski
839 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
840 nuki 14 73 učimo albanski
841 sadad 14 73 mësojmë serbisht
842 nuki 14 73 učimo albanski
843 desa 14 73 mësojmë serbisht
844 sisi 14 73 mësojmë serbisht
845 nuki 14 73 učimo albanski
846 unknown 14 73 mësojmë serbisht
847 nuki 14 73 učimo albanski
848 nuki 14 74 učimo albanski
849 nuki 14 74 učimo albanski
850 ponda 14 74 mësojmë serbisht
851 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
852 lola 14 74 mësojmë serbisht
853 arta 14 74 mësojmë serbisht
854 sisi 14 74 mësojmë serbisht
855 dada 14 74 mësojmë serbisht
856 nuki 14 74 učimo albanski
857 nuki 14 74 učimo albanski
858 bossi 14 74 mësojmë serbisht
859 nuki 14 74 učimo albanski
860 nuki 14 74 učimo albanski
861 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
862 lola 14 75 mësojmë serbisht
863 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
864 arta 14 75 mësojmë serbisht
865 aaa 14 75 mësojmë serbisht
866 der 14 75 mësojmë serbisht
867 marija 14 75 učimo albanski
868 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
869 lia 14 75 mësojmë serbisht
870 peli 14 76 mësojmë serbisht
871 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
872 nuki 14 76 učimo albanski
873 lola 14 76 mësojmë serbisht
874 nuki 14 76 učimo albanski
875 pepa 14 76 mësojmë serbisht
876 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
877 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
878 lola 14 76 mësojmë serbisht
879 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
880 omer 14 76 učimo albanski
881 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
882 nuki 14 76 učimo albanski
883 Lira 14 76 mësojmë serbisht
884 omer 14 76 učimo albanski
885 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
886 lola 14 76 mësojmë serbisht
887 marija 14 76 učimo albanski
888 nuki 14 76 učimo albanski
889 nuki 14 77 učimo albanski
890 lia 14 77 mësojmë serbisht
891 lola 14 77 mësojmë serbisht
892 sisi 14 77 mësojmë serbisht
893 lola 14 77 mësojmë serbisht
894 nuki 14 77 učimo albanski
895 nuki 14 77 učimo albanski
896 lola 14 77 mësojmë serbisht
897 nuki 14 77 učimo albanski
898 nuki 14 77 učimo albanski
899 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
900 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
901 nuki 14 78 učimo albanski
902 erd 14 78 mësojmë serbisht
903 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
904 sada 14 78 mësojmë serbisht
905 woq 14 78 mësojmë serbisht
906 nuki 14 78 učimo albanski
907 omer 14 79 učimo albanski
908 arta 14 79 mësojmë serbisht
909 sibi 14 79 mësojmë serbisht
910 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
911 nuki 14 79 učimo albanski
912 omer 14 79 učimo albanski
913 lola 14 79 mësojmë serbisht
914 nuki 14 79 učimo albanski
915 arta 14 79 mësojmë serbisht
916 nuridin 14 79 učimo albanski
917 nuridin 14 79 učimo albanski
918 sedi 14 79 mësojmë serbisht
919 ccggrr 14 79 učimo albanski
920 lola 14 79 mësojmë serbisht
921 lola 14 79 mësojmë serbisht
922 lia 14 79 mësojmë serbisht
923 sew 14 80 mësojmë serbisht
924 arta 14 80 mësojmë serbisht
925 nuki 14 80 učimo albanski
926 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
927 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
928 desa 14 80 mësojmë serbisht
929 Emir 14 80 mësojmë serbisht
930 omer 14 80 učimo albanski
931 omer 14 80 učimo albanski
932 nuridin 14 80 učimo albanski
933 lia 14 80 mësojmë serbisht
934 arta 14 80 mësojmë serbisht
935 marija 14 80 učimo albanski
936 omer 14 80 učimo albanski
937 dfs 14 80 učimo albanski
938 nuki 14 80 učimo albanski
939 omer 14 80 učimo albanski
940 nuridin 14 80 učimo albanski
941 nuki 14 81 učimo albanski
942 nuki 14 81 učimo albanski
943 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
944 mer 14 81 mësojmë serbisht
945 dsda 14 81 mësojmë serbisht
946 pepa 14 81 mësojmë serbisht
947 nuki 14 81 učimo albanski
948 asda 14 81 mësojmë serbisht
949 unknown 14 81 mësojmë serbisht
950 omer 14 82 učimo albanski
951 Linda 14 82 mësojmë serbisht
952 jexik 14 82 mësojmë serbisht
953 pepa 14 82 mësojmë serbisht
954 lola 14 82 mësojmë serbisht
955 omer 14 82 učimo albanski
956 ver 14 82 mësojmë serbisht
957 nuki 14 82 učimo albanski
958 liu 14 82 mësojmë serbisht
959 nuridin 14 82 učimo albanski
960 nuridin 14 82 učimo albanski
961 pepa 14 82 mësojmë serbisht
962 pepi 14 82 mësojmë serbisht
963 64156 14 82 mësojmë serbisht
964 lola 14 82 mësojmë serbisht
965 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
966 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
967 nuki 14 82 učimo albanski
968 arta 14 83 mësojmë serbisht
969 wes 14 83 mësojmë serbisht
970 arta 14 83 mësojmë serbisht
971 omer 14 83 učimo albanski
972 lola 14 83 mësojmë serbisht
973 omer 14 83 učimo albanski
974 nuki 14 83 učimo albanski
975 nuki 14 83 učimo albanski
976 nuki 14 83 učimo albanski
977 arta 14 83 mësojmë serbisht
978 arta 14 83 mësojmë serbisht
979 nuridin 14 83 učimo albanski
980 arta 14 83 mësojmë serbisht
981 nuridin 14 83 učimo albanski
982 dfs 14 83 mësojmë serbisht
983 Samir 14 83 mësojmë serbisht
984 nuki 14 83 učimo albanski
985 lia 14 83 mësojmë serbisht
986 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
987 baki 14 84 mësojmë serbisht
988 lola 14 84 mësojmë serbisht
989 sisi 14 84 mësojmë serbisht
990 omer 14 84 učimo albanski
991 lala 14 84 mësojmë serbisht
992 arta 14 84 mësojmë serbisht
993 lia 14 84 mësojmë serbisht
994 arta 14 84 mësojmë serbisht
995 omer 14 84 učimo albanski
996 omer 14 84 učimo albanski
997 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
998 baki 14 84 mësojmë serbisht
999 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
1000 omer 14 84 učimo albanski
1001 kum 14 84 mësojmë serbisht
1002 nuki 14 85 učimo albanski
1003 nuki 14 85 učimo albanski
1004 lola 14 85 učimo albanski
1005 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
1006 nuki 14 86 učimo albanski
1007 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
1008 nuki 14 86 učimo albanski
1009 omer 14 86 učimo albanski
1010 dfs 14 86 mësojmë serbisht
1011 Berna 14 86 mësojmë serbisht
1012 nuki 14 86 učimo albanski
1013 nuki 14 86 učimo albanski
1014 omer 14 86 učimo albanski
1015 sis 14 86 mësojmë serbisht
1016 lola 14 86 mësojmë serbisht
1017 omer 14 86 učimo albanski
1018 nuki 14 86 učimo albanski
1019 sed 14 86 mësojmë serbisht
1020 lim 14 86 mësojmë serbisht
1021 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1022 nuki 14 86 učimo albanski
1023 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1024 dfs 14 87 učimo albanski
1025 omer 14 87 učimo albanski
1026 nuki 14 87 učimo albanski
1027 Anja 14 87 učimo albanski
1028 alb 14 87 mësojmë serbisht
1029 ber 14 87 mësojmë serbisht
1030 nuki 14 87 učimo albanski
1031 omer 14 87 učimo albanski
1032 lola 14 87 mësojmë serbisht
1033 nuki 14 88 učimo albanski
1034 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1035 siis 14 88 učimo albanski
1036 arta 14 88 mësojmë serbisht
1037 nuki 14 88 učimo albanski
1038 nuki 14 88 učimo albanski
1039 nuki 14 88 učimo albanski
1040 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1041 dfs 14 88 učimo albanski
1042 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1043 lia 14 89 mësojmë serbisht
1044 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1045 arta 14 89 mësojmë serbisht
1046 arta 14 89 mësojmë serbisht
1047 marija 14 89 učimo albanski
1048 hhh 14 89 učimo albanski
1049 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1050 swe 14 89 mësojmë serbisht
1051 kss 14 89 učimo albanski
1052 lia 14 89 mësojmë serbisht
1053 lola 14 89 mësojmë serbisht
1054 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1055 abba 14 89 mësojmë serbisht
1056 nuridin 14 90 učimo albanski
1057 nuki 14 90 učimo albanski
1058 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1059 omer 14 90 učimo albanski
1060 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1061 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1062 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1063 nuridin 14 90 učimo albanski
1064 sew 14 90 mësojmë serbisht
1065 klme 14 90 mësojmë serbisht
1066 nuki 14 90 učimo albanski
1067 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1068 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1069 xes 14 90 mësojmë serbisht
1070 omer 14 90 učimo albanski
1071 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1072 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1073 omer 14 91 učimo albanski
1074 omer 14 91 učimo albanski
1075 nuki 14 91 učimo albanski
1076 nuki 14 91 učimo albanski
1077 saq 14 92 mësojmë serbisht
1078 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1079 4589 14 92 mësojmë serbisht
1080 NAIM 14 92 učimo albanski
1081 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1082 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1083 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1084 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1085 liu 14 92 mësojmë serbisht
1086 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1087 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1088 nuki 14 93 učimo albanski
1089 lin 14 93 mësojmë serbisht
1090 kaee 14 93 učimo albanski
1091 7777 14 93 mësojmë serbisht
1092 nuki 14 93 učimo albanski
1093 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1094 arta 14 93 mësojmë serbisht
1095 lia 14 94 učimo albanski
1096 arta 14 94 mësojmë serbisht
1097 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1098 wed 14 94 mësojmë serbisht
1099 artan 14 94 mësojmë serbisht
1100 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1101 nff 14 95 učimo albanski
1102 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1103 arta 14 95 mësojmë serbisht
1104 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1105 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1106 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1107 kun 14 96 mësojmë serbisht
1108 sta 14 96 mësojmë serbisht
1109 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1110 omer 14 97 učimo albanski
1111 ada 14 97 mësojmë serbisht
1112 sed 14 97 mësojmë serbisht
1113 era 14 97 mësojmë serbisht
1114 omer 14 97 učimo albanski
1115 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1116 sew 14 98 mësojmë serbisht
1117 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1118 lola 14 98 mësojmë serbisht
1119 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1120 diki 14 99 mësojmë serbisht
1121 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1122 lia 14 99 mësojmë serbisht
1123 des 14 99 mësojmë serbisht
1124 ser 14 99 mësojmë serbisht
1125 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1126 lio 14 99 mësojmë serbisht
1127 desa 14 99 mësojmë serbisht
1128 omer 14 100 učimo albanski
1129 ddf 14 100 učimo albanski
1130 omer 14 100 učimo albanski
1131 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1132 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1133 sse 14 101 mësojmë serbisht
1134 nuki 14 102 učimo albanski
1135 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1136 des 14 102 mësojmë serbisht
1137 sada 14 102 mësojmë serbisht
1138 nuki 14 102 učimo albanski
1139 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1140 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1141 sed 14 104 mësojmë serbisht
1142 lia 14 104 mësojmë serbisht
1143 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1144 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1145 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1146 bes 14 105 mësojmë serbisht
1147 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1148 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1149 skh 14 106 mësojmë serbisht
1150 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1151 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1152 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1153 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1154 era 14 108 mësojmë serbisht
1155 arta 14 109 mësojmë serbisht
1156 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1157 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1158 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1159 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1160 lola 14 111 mësojmë serbisht
1161 1122 14 111 mësojmë serbisht
1162 sada 14 112 mësojmë serbisht
1163 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1164 sea 14 113 mësojmë serbisht
1165 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1166 sed 14 115 mësojmë serbisht
1167 arta 14 115 mësojmë serbisht
1168 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1169 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1170 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1171 ret 14 117 mësojmë serbisht
1172 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1173 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1174 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1175 888 13 42 mësojmë serbisht
1176 Miki 13 42 učimo albanski
1177 11111 13 44 mësojmë serbisht
1178 Miu 13 45 učimo albanski
1179 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1180 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1181 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1182 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1183 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1184 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1185 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1186 Lpo 13 50 učimo albanski
1187 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1188 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1189 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1190 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1191 lola 13 51 mësojmë serbisht
1192 Kata 13 51 učimo albanski
1193 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1194 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1195 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1196 Zagor 13 53 učimo albanski
1197 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1198 lik 13 53 mësojmë serbisht
1199 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1200 Maja 13 54 učimo albanski
1201 Maja 13 54 učimo albanski
1202 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1203 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1204 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1205 Lui 13 55 učimo albanski
1206 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1207 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1208 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1209 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1210 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1211 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1212 jzkzm 13 56 učimo albanski
1213 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1214 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1215 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1216 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1217 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1218 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1219 lola 13 57 mësojmë serbisht
1220 diar 13 57 mësojmë serbisht
1221 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1222 Das 13 57 učimo albanski
1223 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1224 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1225 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1226 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1227 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1228 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1229 omer 13 58 učimo albanski
1230 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1231 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1232 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1233 omer 13 58 učimo albanski
1234 Jakub 13 58 učimo albanski
1235 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1236 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1237 lola 13 58 mësojmë serbisht
1238 Marija 13 58 učimo albanski
1239 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1240 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1241 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1242 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1243 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1244 Ena 13 59 učimo albanski
1245 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1246 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1247 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1248 Mila 13 59 učimo albanski
1249 Marija 13 59 učimo albanski
1250 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1251 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1252 lola 13 59 mësojmë serbisht
1253 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1254 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1255 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1256 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1257 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1258 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1259 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1260 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1261 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1262 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1263 Pot 13 60 učimo albanski
1264 Marija 13 60 učimo albanski
1265 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1266 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1267 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1268 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1269 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1270 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1271 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1272 lola 13 61 mësojmë serbisht
1273 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1274 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1275 lola 13 61 mësojmë serbisht
1276 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1277 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1278 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1279 Marija 13 61 učimo albanski
1280 Marija 13 61 učimo albanski
1281 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1282 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1283 Maja 13 61 učimo albanski
1284 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1285 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1286 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1287 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1288 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1289 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1290 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1291 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1292 Soup 13 62 učimo albanski
1293 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1294 lola 13 62 mësojmë serbisht
1295 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1296 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1297 Guli 13 62 učimo albanski
1298 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1299 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1300 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1301 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1302 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1303 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1304 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1305 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1306 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1307 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1308 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1309 nuki 13 63 učimo albanski
1310 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1311 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1312 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1313 lola 13 63 mësojmë serbisht
1314 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1315 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1316 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1317 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1318 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1319 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1320 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1321 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1322 lola 13 63 mësojmë serbisht
1323 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1324 lola 13 63 mësojmë serbisht
1325 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1326 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1327 Marija 13 63 učimo albanski
1328 nuki 13 63 učimo albanski
1329 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1330 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1331 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1332 Uzt 13 63 učimo albanski
1333 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1334 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1335 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1336 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1337 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1338 ENVER 13 64 mësojmë serbisht
1339 nuki 13 64 učimo albanski
1340 marija 13 64 učimo albanski
1341 Marija 13 64 učimo albanski
1342 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1343 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1344 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1345 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1346 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1347 Marija 13 64 učimo albanski
1348 lola 13 64 mësojmë serbisht
1349 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1350 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1351 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1352 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1353 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1354 nuki 13 64 učimo albanski
1355 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1356 lola 13 65 mësojmë serbisht
1357 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1358 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1359 lola 13 65 mësojmë serbisht
1360 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1361 lola 13 65 mësojmë serbisht
1362 lola 13 65 mësojmë serbisht
1363 Popo 13 65 učimo albanski
1364 lola 13 65 mësojmë serbisht
1365 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1366 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1367 Dua 13 65 učimo albanski
1368 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1369 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1370 nuki 13 65 učimo albanski
1371 Maja 13 65 učimo albanski
1372 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1373 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1374 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1375 lola 13 65 mësojmë serbisht
1376 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1377 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1378 Maja 13 65 učimo albanski
1379 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1380 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1381 nuki 13 65 učimo albanski
1382 Dua 13 65 učimo albanski
1383 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1384 nuridin 13 65 učimo albanski
1385 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1386 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1387 nuridin 13 65 učimo albanski
1388 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1389 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1390 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1391 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1392 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1393 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1394 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1395 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1396 cari 13 66 mësojmë serbisht
1397 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1398 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1399 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1400 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1401 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1402 Art 13 66 mësojmë serbisht
1403 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1404 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1405 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1406 Ena 13 66 učimo albanski
1407 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1408 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1409 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1410 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1411 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1412 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1413 nuki 13 67 učimo albanski
1414 marija 13 67 učimo albanski
1415 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1416 lola 13 67 mësojmë serbisht
1417 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1418 nuki 13 67 učimo albanski
1419 lola 13 67 mësojmë serbisht
1420 Plo 13 67 učimo albanski
1421 Marija 13 67 učimo albanski
1422 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1423 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1424 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1425 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1426 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1427 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1428 Mila 13 68 učimo albanski
1429 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1430 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1431 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1432 Dua 13 68 učimo albanski
1433 Marija 13 68 učimo albanski
1434 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1435 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1436 Maja 13 68 učimo albanski
1437 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1438 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1439 lola 13 68 mësojmë serbisht
1440 nuki 13 68 učimo albanski
1441 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1442 nuki 13 68 učimo albanski
1443 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1444 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1445 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1446 arta 13 68 mësojmë serbisht
1447 Tup 13 68 učimo albanski
1448 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1449 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1450 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1451 nuki 13 68 učimo albanski
1452 deda 13 68 mësojmë serbisht
1453 ksms 13 68 učimo albanski
1454 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1455 nuki 13 68 učimo albanski
1456 nuki 13 68 učimo albanski
1457 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1458 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1459 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1460 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1461 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1462 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1463 faton 13 69 mësojmë serbisht
1464 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1465 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1466 lola 13 69 mësojmë serbisht
1467 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1468 Dua 13 69 učimo albanski
1469 debeo 13 69 učimo albanski
1470 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1471 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1472 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1473 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1474 lola 13 69 mësojmë serbisht
1475 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1476 Dea 13 69 učimo albanski
1477 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1478 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1479 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1480 lola 13 70 mësojmë serbisht
1481 lola 13 70 mësojmë serbisht
1482 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1483 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1484 nuki 13 70 učimo albanski
1485 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1486 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1487 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1488 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1489 Kkkk 13 70 učimo albanski
1490 nuki 13 70 učimo albanski
1491 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1492 lola 13 70 mësojmë serbisht
1493 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1494 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1495 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1496 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1497 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1498 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1499 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1500 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1501 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1502 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1503 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1504 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1505 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1506 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1507 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1508 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1509 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1510 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1511 lola 13 71 mësojmë serbisht
1512 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1513 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1514 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1515 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1516 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1517 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1518 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1519 deda 13 71 mësojmë serbisht
1520 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1521 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1522 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1523 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1524 Opela 13 72 učimo albanski
1525 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1526 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1527 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1528 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1529 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1530 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1531 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1532 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1533 Neda 13 72 učimo albanski
1534 Dua 13 72 učimo albanski
1535 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1536 lola 13 72 mësojmë serbisht
1537 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1538 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1539 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1540 lola 13 72 mësojmë serbisht
1541 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1542 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1543 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1544 nuki 13 72 učimo albanski
1545 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1546 Marija 13 72 učimo albanski
1547 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1548 nuridin 13 72 učimo albanski
1549 nuki 13 72 učimo albanski
1550 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1551 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1552 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1553 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1554 Mila 13 72 učimo albanski
1555 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1556 lola 13 73 mësojmë serbisht
1557 nuki 13 73 učimo albanski
1558 Dea 13 73 učimo albanski
1559 Marija 13 73 učimo albanski
1560 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1561 nuki 13 73 učimo albanski
1562 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1563 Pok 13 73 učimo albanski
1564 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1565 asded 13 73 mësojmë serbisht
1566 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1567 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1568 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1569 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1570 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1571 nuki 13 73 učimo albanski
1572 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1573 Dea 13 73 učimo albanski
1574 nuki 13 73 učimo albanski
1575 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1576 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1577 nuki 13 73 učimo albanski
1578 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1579 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1580 lola 13 73 mësojmë serbisht
1581 nuki 13 73 učimo albanski
1582 nuki 13 73 učimo albanski
1583 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1584 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1585 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1586 nuki 13 73 učimo albanski
1587 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1588 nuki 13 73 učimo albanski
1589 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1590 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1591 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1592 nuki 13 73 učimo albanski
1593 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1594 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1595 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1596 nuki 13 73 učimo albanski
1597 Melida 13 74 učimo albanski
1598 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1599 Dea 13 74 učimo albanski
1600 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1601 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1602 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1603 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1604 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1605 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1606 Lupa 13 74 učimo albanski
1607 niti 13 74 mësojmë serbisht
1608 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1609 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1610 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1611 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1612 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1613 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1614 sada 13 74 mësojmë serbisht
1615 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1616 lira 13 75 mësojmë serbisht
1617 nuki 13 75 učimo albanski
1618 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1619 nuki 13 75 učimo albanski
1620 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1621 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1622 nuki 13 75 učimo albanski
1623 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1624 omer 13 75 učimo albanski
1625 nuki 13 75 učimo albanski
1626 nuki 13 75 učimo albanski
1627 oki 13 75 mësojmë serbisht
1628 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1629 ENVER 13 75 mësojmë serbisht
1630 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1631 ads 13 75 mësojmë serbisht
1632 saq 13 75 mësojmë serbisht
1633 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1634 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1635 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1636 Dua 13 75 učimo albanski
1637 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1638 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1639 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1640 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1641 nuki 13 75 učimo albanski
1642 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1643 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1644 Onaa 13 75 učimo albanski
1645 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1646 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1647 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1648 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1649 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1650 nuki 13 75 učimo albanski
1651 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1652 nuki 13 75 učimo albanski
1653 nuki 13 75 učimo albanski
1654 nuki 13 75 učimo albanski
1655 nuki 13 76 učimo albanski
1656 sada 13 76 mësojmë serbisht
1657 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1658 nuki 13 76 učimo albanski
1659 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1660 nuki 13 76 učimo albanski
1661 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1662 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1663 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1664 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1665 sed 13 76 mësojmë serbisht
1666 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1667 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1668 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1669 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1670 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1671 nuki 13 76 učimo albanski
1672 omer 13 76 učimo albanski
1673 omer 13 76 učimo albanski
1674 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1675 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1676 nuki 13 76 učimo albanski
1677 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1678 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1679 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1680 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1681 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1682 nuridin 13 77 učimo albanski
1683 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1684 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1685 nuki 13 77 učimo albanski
1686 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1687 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1688 Dua 13 77 učimo albanski
1689 lala 13 77 mësojmë serbisht
1690 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1691 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1692 nuki 13 77 učimo albanski
1693 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1694 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1695 nuki 13 77 učimo albanski
1696 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1697 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1698 lola 13 77 mësojmë serbisht
1699 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1700 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1701 lala 13 77 mësojmë serbisht
1702 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1703 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1704 nuki 13 77 učimo albanski
1705 nuridin 13 77 učimo albanski
1706 omer 13 77 učimo albanski
1707 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1708 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1709 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1710 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1711 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1712 arta 13 77 mësojmë serbisht
1713 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1714 omer 13 77 učimo albanski
1715 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1716 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1717 nuki 13 77 učimo albanski
1718 nuki 13 77 učimo albanski
1719 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1720 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1721 niti 13 78 mësojmë serbisht
1722 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1723 nuki 13 78 učimo albanski
1724 Ena 13 78 učimo albanski
1725 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1726 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1727 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1728 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1729 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1730 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1731 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1732 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1733 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1734 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1735 nuki 13 78 učimo albanski
1736 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1737 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1738 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1739 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1740 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1741 nuki 13 78 učimo albanski
1742 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1743 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1744 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1745 nuki 13 78 učimo albanski
1746 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1747 Maja 13 79 učimo albanski
1748 Bujar Aliu 13 79 mësojmë serbisht
1749 DES 13 79 mësojmë serbisht
1750 ENVER 13 79 mësojmë serbisht
1751 nuki 13 79 učimo albanski
1752 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1753 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1754 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1755 nuki 13 79 učimo albanski
1756 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1757 nuki 13 79 učimo albanski
1758 nuki 13 79 učimo albanski
1759 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1760 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1761 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1762 nuki 13 79 učimo albanski
1763 desa 13 79 mësojmë serbisht
1764 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1765 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1766 nuki 13 79 učimo albanski
1767 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1768 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1769 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1770 nuki 13 79 učimo albanski
1771 nuki 13 79 učimo albanski
1772 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1773 nuki 13 79 učimo albanski
1774 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1775 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1776 Dua 13 79 učimo albanski
1777 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1778 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1779 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1780 nuki 13 79 učimo albanski
1781 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1782 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1783 Melida 13 80 učimo albanski
1784 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1785 nuki 13 80 učimo albanski
1786 Art 13 80 mësojmë serbisht
1787 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1788 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1789 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1790 SED 13 80 mësojmë serbisht
1791 sada 13 80 mësojmë serbisht
1792 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1793 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1794 lola 13 80 mësojmë serbisht
1795 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1796 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1797 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1798 Dua 13 80 učimo albanski
1799 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1800 Dea 13 80 učimo albanski
1801 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1802 nuki 13 80 učimo albanski
1803 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1804 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1805 sads 13 81 mësojmë serbisht
1806 nuki 13 81 učimo albanski
1807 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1808 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1809 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1810 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1811 final 13 81 mësojmë serbisht
1812 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1813 omer 13 81 učimo albanski
1814 nuki 13 81 učimo albanski
1815 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1816 omer 13 81 učimo albanski
1817 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1818 DEA 13 81 mësojmë serbisht
1819 nuki 13 81 učimo albanski
1820 nuki 13 81 učimo albanski
1821 omer 13 81 učimo albanski
1822 lkl 13 81 učimo albanski
1823 anela 13 81 učimo albanski
1824 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1825 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1826 7777 13 81 mësojmë serbisht
1827 nuki 13 81 učimo albanski
1828 omer 13 81 učimo albanski
1829 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1830 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1831 lala 13 81 mësojmë serbisht
1832 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1833 nuki 13 81 učimo albanski
1834 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1835 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1836 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1837 Melida 13 81 učimo albanski
1838 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1839 studentja 13 81 učimo albanski
1840 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1841 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1842 arta 13 82 mësojmë serbisht
1843 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1844 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1845 nuki 13 82 učimo albanski
1846 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1847 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1848 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1849 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1850 lule 13 82 mësojmë serbisht
1851 dfs 13 82 učimo albanski
1852 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1853 nuki 13 82 učimo albanski
1854 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1855 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1856 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1857 arta 13 82 učimo albanski
1858 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1859 nuki 13 82 učimo albanski
1860 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1861 lola 13 82 mësojmë serbisht
1862 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1863 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1864 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1865 nuki 13 82 učimo albanski
1866 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1867 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1868 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1869 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1870 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1871 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1872 Melida 13 83 učimo albanski
1873 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1874 lia 13 83 mësojmë serbisht
1875 nuki 13 83 učimo albanski
1876 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1877 nuki 13 83 učimo albanski
1878 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1879 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1880 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1881 Lena 13 83 učimo albanski
1882 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1883 nuki 13 83 učimo albanski
1884 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1885 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1886 sew 13 83 mësojmë serbisht
1887 nuki 13 83 učimo albanski
1888 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1889 Dina 13 83 učimo albanski
1890 swe 13 83 mësojmë serbisht
1891 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1892 nuki 13 84 učimo albanski
1893 Melida 13 84 učimo albanski
1894 omer 13 84 učimo albanski
1895 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1896 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1897 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1898 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1899 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1900 Katarina 13 84 učimo albanski
1901 nuki 13 84 učimo albanski
1902 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1903 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1904 Dua 13 84 učimo albanski
1905 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1906 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1907 omer 13 84 učimo albanski
1908 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1909 omer 13 84 učimo albanski
1910 omer 13 84 učimo albanski
1911 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1912 omer 13 84 učimo albanski
1913 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1914 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1915 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1916 omer 13 84 učimo albanski
1917 arta 13 84 mësojmë serbisht
1918 omer 13 85 učimo albanski
1919 nuridin 13 85 učimo albanski
1920 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1921 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1922 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1923 omer 13 85 učimo albanski
1924 nuki 13 85 učimo albanski
1925 Ena 13 85 učimo albanski
1926 nuki 13 85 učimo albanski
1927 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1928 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1929 SED 13 85 mësojmë serbisht
1930 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1931 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1932 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1933 marija 13 85 učimo albanski
1934 omer 13 85 učimo albanski
1935 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1936 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1937 Dua 13 85 učimo albanski
1938 akur 13 85 mësojmë serbisht
1939 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1940 Dua 13 85 učimo albanski
1941 Dua 13 85 učimo albanski
1942 Jkk 13 85 učimo albanski
1943 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1944 omer 13 85 učimo albanski
1945 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1946 Seuda 13 85 mësojmë serbisht
1947 Bujar Aliu 13 85 mësojmë serbisht
1948 nuridin 13 85 učimo albanski
1949 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1950 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1951 sksksk 13 86 učimo albanski
1952 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1953 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
1954 voci 13 86 mësojmë serbisht
1955 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1956 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1957 nuki 13 86 učimo albanski
1958 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1959 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1960 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1961 nuki 13 86 učimo albanski
1962 majda 13 86 mësojmë serbisht
1963 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1964 lia 13 86 mësojmë serbisht
1965 majda 13 86 mësojmë serbisht
1966 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1967 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1968 plazma keks 13 86 učimo albanski
1969 nuki 13 87 učimo albanski
1970 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1971 sed 13 87 mësojmë serbisht
1972 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1973 omer 13 87 učimo albanski
1974 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1975 nuki 13 87 učimo albanski
1976 nuki 13 87 učimo albanski
1977 nuki 13 87 učimo albanski
1978 nuridin 13 87 učimo albanski
1979 nuridin 13 87 učimo albanski
1980 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1981 omer 13 87 učimo albanski
1982 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1983 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1984 nuki 13 87 učimo albanski
1985 nuki 13 87 učimo albanski
1986 Lena 13 87 učimo albanski
1987 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1988 pepa 13 87 mësojmë serbisht
1989 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1990 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1991 Dua 13 87 učimo albanski
1992 SED 13 87 mësojmë serbisht
1993 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1994 nuki 13 87 učimo albanski
1995 marija 13 87 učimo albanski
1996 nuki 13 87 učimo albanski
1997 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1998 der 13 87 mësojmë serbisht
1999 awe 13 87 mësojmë serbisht
2000 Ena 13 87 učimo albanski
2001 shaban 13 87 mësojmë serbisht
2002 omer 13 88 učimo albanski
2003 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
2004 Melida 13 88 učimo albanski
2005 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2006 omer 13 88 učimo albanski
2007 liu 13 88 učimo albanski
2008 omer 13 88 učimo albanski
2009 nuki 13 88 učimo albanski
2010 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
2011 nuki 13 88 učimo albanski
2012 omer 13 88 učimo albanski
2013 sisi 13 88 mësojmë serbisht
2014 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2015 lola 13 88 mësojmë serbisht
2016 omer 13 88 učimo albanski
2017 omer 13 88 učimo albanski
2018 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2019 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
2020 Bujar Aliu 13 88 mësojmë serbisht
2021 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2022 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2023 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2024 nuki 13 89 učimo albanski
2025 nuki 13 89 učimo albanski
2026 nuki 13 89 učimo albanski
2027 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2028 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
2029 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
2030 Anja 13 89 učimo albanski
2031 MSN 13 89 mësojmë serbisht
2032 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
2033 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2034 Tina 13 89 mësojmë serbisht
2035 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2036 sed 13 89 mësojmë serbisht
2037 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
2038 nuki 13 89 učimo albanski
2039 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2040 nuki 13 89 učimo albanski
2041 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
2042 sada 13 89 učimo albanski
2043 nuki 13 89 učimo albanski
2044 Melida 13 89 učimo albanski
2045 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2046 nuki 13 89 učimo albanski
2047 deda 13 89 mësojmë serbisht
2048 sed 13 89 mësojmë serbisht
2049 student 13 89 učimo albanski
2050 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2051 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2052 nuki 13 89 učimo albanski
2053 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2054 omer 13 90 učimo albanski
2055 nuki 13 90 učimo albanski
2056 Melida 13 90 učimo albanski
2057 bojka 13 90 učimo albanski
2058 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2059 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2060 dfs 13 90 učimo albanski
2061 nuki 13 90 učimo albanski
2062 nuki 13 90 učimo albanski
2063 lola 13 90 mësojmë serbisht
2064 Bujar Aliu 13 90 mësojmë serbisht
2065 Dea 13 90 učimo albanski
2066 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2067 nuki 13 90 učimo albanski
2068 575 13 90 mësojmë serbisht
2069 miki 13 90 mësojmë serbisht
2070 faton 13 90 mësojmë serbisht
2071 omer 13 90 učimo albanski
2072 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2073 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2074 DER 13 90 mësojmë serbisht
2075 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2076 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2077 Dua 13 90 učimo albanski
2078 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2079 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2080 une 13 91 mësojmë serbisht
2081 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2082 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2083 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2084 arta 13 91 mësojmë serbisht
2085 sada 13 91 mësojmë serbisht
2086 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2087 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2088 nuki 13 91 učimo albanski
2089 nuki 13 91 učimo albanski
2090 desa 13 91 mësojmë serbisht
2091 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2092 lia 13 91 mësojmë serbisht
2093 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2094 keka 13 92 mësojmë serbisht
2095 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2096 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2097 dfs 13 92 učimo albanski
2098 0202 13 92 mësojmë serbisht
2099 qaf 13 92 učimo albanski
2100 nuridin 13 92 učimo albanski
2101 ers 13 92 mësojmë serbisht
2102 nuridin 13 92 učimo albanski
2103 dfs 13 93 učimo albanski
2104 ane 13 93 učimo albanski
2105 dfs 13 93 učimo albanski
2106 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2107 dfs 13 93 učimo albanski
2108 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2109 wer 13 93 učimo albanski
2110 lia 13 94 mësojmë serbisht
2111 nuki 13 94 učimo albanski
2112 Krzys 13 94 učimo albanski
2113 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2114 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2115 nuridin 13 94 učimo albanski
2116 nuridin 13 94 učimo albanski
2117 sed 13 94 mësojmë serbisht
2118 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2119 nuki 13 94 učimo albanski
2120 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2121 nuki 13 94 učimo albanski
2122 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2123 sed 13 94 mësojmë serbisht
2124 nuki 13 94 učimo albanski
2125 marija 13 94 učimo albanski
2126 awe 13 95 mësojmë serbisht
2127 sew 13 95 mësojmë serbisht
2128 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2129 sada 13 95 učimo albanski
2130 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2131 wes 13 96 mësojmë serbisht
2132 alala 13 96 učimo albanski
2133 sed 13 96 mësojmë serbisht
2134 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2135 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2136 omer 13 97 učimo albanski
2137 arta 13 97 mësojmë serbisht
2138 nurce 13 97 učimo albanski
2139 omer 13 97 učimo albanski
2140 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2141 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2142 nurce 13 97 učimo albanski
2143 nuki 13 97 učimo albanski
2144 der 13 97 mësojmë serbisht
2145 nuki 13 97 učimo albanski
2146 sada 13 97 mësojmë serbisht
2147 nuki 13 98 učimo albanski
2148 nuki 13 98 učimo albanski
2149 dfs 13 98 učimo albanski
2150 sed 13 98 mësojmë serbisht
2151 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2152 dfs 13 98 učimo albanski
2153 nuki 13 98 učimo albanski
2154 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2155 nuki 13 98 učimo albanski
2156 arta 13 98 mësojmë serbisht
2157 fds 13 98 mësojmë serbisht
2158 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2159 hre 13 99 učimo albanski
2160 srw 13 99 mësojmë serbisht
2161 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2162 liu 13 99 mësojmë serbisht
2163 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2164 nuki 13 100 učimo albanski
2165 asw 13 100 mësojmë serbisht
2166 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2167 nuki 13 100 učimo albanski
2168 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2169 fsd 13 100 učimo albanski
2170 dea 13 100 mësojmë serbisht
2171 Rina 13 100 mësojmë serbisht
2172 sew 13 100 mësojmë serbisht
2173 lia 13 100 mësojmë serbisht
2174 kurti 2 13 100 učimo albanski
2175 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2176 lia 13 101 mësojmë serbisht
2177 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2178 Ana 13 101 mësojmë serbisht
2179 ase 13 102 mësojmë serbisht
2180 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2181 omer 13 102 učimo albanski
2182 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2183 omer 13 102 učimo albanski
2184 anela 13 102 učimo albanski
2185 lia 13 102 mësojmë serbisht
2186 lia 13 102 mësojmë serbisht
2187 Krešo 13 102 učimo albanski
2188 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2189 sem 13 102 mësojmë serbisht
2190 nuki 13 103 učimo albanski
2191 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2192 nuki 13 103 učimo albanski
2193 anela 13 103 učimo albanski
2194 der 13 103 mësojmë serbisht
2195 der 13 103 mësojmë serbisht
2196 ase 13 104 mësojmë serbisht
2197 ase 13 104 mësojmë serbisht
2198 Mik 13 104 učimo albanski
2199 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2200 luka 13 105 učimo albanski
2201 mlkl 13 105 učimo albanski
2202 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2203 lia 13 105 mësojmë serbisht
2204 liu 13 105 mësojmë serbisht
2205 333 13 105 mësojmë serbisht
2206 deda 13 105 mësojmë serbisht
2207 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2208 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2209 vanja 13 106 učimo albanski
2210 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2211 lia 13 106 mësojmë serbisht
2212 lala 13 106 učimo albanski
2213 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2214 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2215 sew 13 107 mësojmë serbisht
2216 lola 13 107 mësojmë serbisht
2217 isuf 13 107 učimo albanski
2218 mila 13 107 učimo albanski
2219 lio 13 107 mësojmë serbisht
2220 sada 13 108 učimo albanski
2221 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2222 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2223 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2224 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2225 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2226 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2227 ase 13 109 mësojmë serbisht
2228 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2229 33... 13 110 mësojmë serbisht
2230 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2231 sed 13 111 mësojmë serbisht
2232 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2233 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2234 erd 13 112 mësojmë serbisht
2235 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2236 olond 13 112 mësojmë serbisht
2237 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2238 ase 13 112 mësojmë serbisht
2239 desi 13 113 mësojmë serbisht
2240 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2241 Marjan Dodaj 13 115 mësojmë serbisht
2242 sada 13 115 mësojmë serbisht
2243 lia 13 115 mësojmë serbisht
2244 sada 13 115 mësojmë serbisht
2245 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2246 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2247 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2248 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2249 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2250 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2251 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2252 lola 13 119 mësojmë serbisht
2253 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2254 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2255 emina 13 120 mësojmë serbisht
2256 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2257 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2258 arta 13 120 mësojmë serbisht
2259 Sicko 13 120 učimo albanski
2260 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2261 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2262 Kristina 12 47 učimo albanski
2263 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2264 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2265 Porter 12 53 učimo albanski
2266 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2267 Neda 12 53 učimo albanski
2268 lola 12 53 mësojmë serbisht
2269 Miki 12 53 učimo albanski
2270 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2271 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2272 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2273 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2274 Miki 12 55 učimo albanski
2275 lola 12 55 mësojmë serbisht
2276 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2277 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2278 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2279 nuki 12 56 učimo albanski
2280 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2281 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2282 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2283 nuki 12 56 učimo albanski
2284 Bajrami 12 57 učimo albanski
2285 viki 12 57 učimo albanski
2286 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2287 Miki 12 57 učimo albanski
2288 Dua 12 58 učimo albanski
2289 Neda 12 58 učimo albanski
2290 Pos 12 58 učimo albanski
2291 lola 12 58 mësojmë serbisht
2292 Maja 12 58 učimo albanski
2293 Lpo 12 58 učimo albanski
2294 Miki 12 58 učimo albanski
2295 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2296 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2297 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2298 GenciMan 12 58 učimo albanski
2299 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2300 nuki 12 59 učimo albanski
2301 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2302 Maja 12 59 učimo albanski
2303 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2304 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2305 nuki 12 59 učimo albanski
2306 nuki 12 59 učimo albanski
2307 nuki 12 59 učimo albanski
2308 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2309 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2310 nuki 12 60 učimo albanski
2311 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2312 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2313 nuki 12 60 učimo albanski
2314 Maja 12 60 učimo albanski
2315 Marija 12 60 učimo albanski
2316 filip dimic 12 60 učimo albanski
2317 Lap 12 60 učimo albanski
2318 nuki 12 60 učimo albanski
2319 lola 12 60 mësojmë serbisht
2320 nuki 12 60 učimo albanski
2321 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2322 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2323 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2324 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2325 Marija 12 61 učimo albanski
2326 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2327 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2328 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2329 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2330 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2331 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2332 nuridin 12 61 učimo albanski
2333 nuridin 12 61 učimo albanski
2334 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2335 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2336 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2337 Hhhh 12 62 učimo albanski
2338 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2339 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2340 Marija 12 62 učimo albanski
2341 Dua 12 62 učimo albanski
2342 Plut 12 62 učimo albanski
2343 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2344 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2345 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2346 Lua 12 62 učimo albanski
2347 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2348 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2349 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2350 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2351 memo 12 62 učimo albanski
2352 Maja 12 62 učimo albanski
2353 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2354 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2355 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2356 Neda 12 63 učimo albanski
2357 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2358 Maria 12 63 učimo albanski
2359 lola 12 63 mësojmë serbisht
2360 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2361 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2362 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2363 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2364 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2365 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2366 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2367 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2368 Maja 12 63 učimo albanski
2369 Maja 12 63 učimo albanski
2370 Dea 12 63 učimo albanski
2371 Maja 12 63 učimo albanski
2372 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2373 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2374 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2375 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2376 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2377 Marija 12 64 učimo albanski
2378 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2379 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2380 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2381 mila 12 64 učimo albanski
2382 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2383 lola 12 64 mësojmë serbisht
2384 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2385 Maja 12 64 učimo albanski
2386 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2387 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2388 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2389 Marija 12 64 učimo albanski
2390 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2391 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2392 mila 12 65 učimo albanski
2393 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2394 Maja 12 65 učimo albanski
2395 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2396 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2397 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2398 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2399 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2400 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2401 Marija 12 65 učimo albanski
2402 Marija 12 65 učimo albanski
2403 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2404 Maja 12 65 učimo albanski
2405 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2406 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2407 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2408 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2409 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2410 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2411 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2412 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2413 Maja 12 65 učimo albanski
2414 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2415 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2416 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2417 Maja 12 66 učimo albanski
2418 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2419 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2420 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2421 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2422 nuki 12 66 učimo albanski
2423 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2424 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2425 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2426 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2427 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2428 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2429 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2430 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2431 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2432 mila 12 66 učimo albanski
2433 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2434 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2435 Maja 12 66 učimo albanski
2436 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2437 sada 12 67 mësojmë serbisht
2438 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2439 nuki 12 67 učimo albanski
2440 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2441 Marija 12 67 učimo albanski
2442 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2443 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2444 Maja 12 67 učimo albanski
2445 Maja 12 67 učimo albanski
2446 Maja 12 67 učimo albanski
2447 Posta 12 67 učimo albanski
2448 Pol 12 67 učimo albanski
2449 Asyy 12 67 učimo albanski
2450 nuki 12 67 učimo albanski
2451 Marija 12 67 učimo albanski
2452 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2453 nuki 12 67 učimo albanski
2454 Uko 12 67 učimo albanski
2455 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2456 nuki 12 67 učimo albanski
2457 nuki 12 68 učimo albanski
2458 omer 12 68 učimo albanski
2459 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2460 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2461 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2462 Area 12 68 učimo albanski
2463 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2464 gguu 12 68 učimo albanski
2465 voci 12 68 mësojmë serbisht
2466 omer 12 68 učimo albanski
2467 nuki 12 68 učimo albanski
2468 lola 12 68 mësojmë serbisht
2469 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2470 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2471 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2472 Ata 12 68 učimo albanski
2473 Marija 12 68 učimo albanski
2474 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2475 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2476 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2477 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2478 mila 12 68 učimo albanski
2479 Marija 12 68 učimo albanski
2480 Plkj 12 68 učimo albanski
2481 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2482 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2483 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2484 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2485 Maja 12 68 učimo albanski
2486 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2487 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2488 Marija 12 68 učimo albanski
2489 faton 12 69 mësojmë serbisht
2490 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2491 nuki 12 69 učimo albanski
2492 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2493 nuki 12 69 učimo albanski
2494 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2495 nuki 12 69 učimo albanski
2496 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2497 Slobodan 12 69 učimo albanski
2498 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2499 Maja 12 69 učimo albanski
2500 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2501 nuki 12 69 učimo albanski
2502 nuki 12 69 učimo albanski
2503 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2504 nuki 12 69 učimo albanski
2505 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2506 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2507 Kristina 12 69 učimo albanski
2508 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2509 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2510 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2511 Marija 12 70 učimo albanski
2512 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2513 wrwrw 12 70 učimo albanski
2514 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2515 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2516 Maja 12 70 učimo albanski
2517 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2518 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2519 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2520 nuki 12 71 učimo albanski
2521 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2522 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2523 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2524 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2525 mila 12 71 učimo albanski
2526 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2527 nuridin 12 71 učimo albanski
2528 riti 12 71 mësojmë serbisht
2529 arta 12 71 mësojmë serbisht
2530 Ena 12 71 učimo albanski
2531 Yaser 12 71 učimo albanski
2532 Marija 12 71 učimo albanski
2533 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2534 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2535 Dea 12 71 učimo albanski
2536 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2537 nuki 12 71 učimo albanski
2538 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2539 Marija 12 71 učimo albanski
2540 nuki 12 71 učimo albanski
2541 scs 12 71 mësojmë serbisht
2542 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2543 nuki 12 71 učimo albanski
2544 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2545 nuki 12 71 učimo albanski
2546 nuki 12 71 učimo albanski
2547 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2548 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2549 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2550 nuridin 12 71 učimo albanski
2551 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2552 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2553 Kingu 12 71 učimo albanski
2554 nuridin 12 72 učimo albanski
2555 desa 12 72 mësojmë serbisht
2556 nuridin 12 72 učimo albanski
2557 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2558 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2559 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2560 buja 12 72 mësojmë serbisht
2561 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2562 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2563 rrttt 12 72 učimo albanski
2564 nuki 12 72 učimo albanski
2565 Asad 12 72 učimo albanski
2566 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2567 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2568 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2569 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2570 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2571 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2572 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2573 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2574 Meka 12 72 učimo albanski
2575 nuki 12 72 učimo albanski
2576 Maja 12 72 učimo albanski
2577 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2578 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2579 Dye 12 72 učimo albanski
2580 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2581 nuki 12 72 učimo albanski
2582 nuki 12 72 učimo albanski
2583 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2584 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2585 Maja 12 73 učimo albanski
2586 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2587 luka 12 73 mësojmë serbisht
2588 nuki 12 73 učimo albanski
2589 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2590 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2591 Marija 12 73 učimo albanski
2592 LOLA 12 73 mësojmë serbisht
2593 Selma 12 73 učimo albanski
2594 Pol 12 73 učimo albanski
2595 nuki 12 73 učimo albanski
2596 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2597 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2598 voci 12 73 mësojmë serbisht
2599 nuridin 12 73 učimo albanski
2600 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2601 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2602 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2603 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2604 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2605 alb 12 73 mësojmë serbisht
2606 alb 12 73 mësojmë serbisht
2607 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2608 arta 12 73 mësojmë serbisht
2609 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2610 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2611 omer 12 74 učimo albanski
2612 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2613 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2614 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2615 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2616 nuki 12 74 učimo albanski
2617 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2618 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2619 omer 12 74 učimo albanski
2620 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2621 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2622 pop 12 74 mësojmë serbisht
2623 Ena 12 74 učimo albanski
2624 Dua 12 74 učimo albanski
2625 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2626 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2627 nuki 12 74 učimo albanski
2628 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2629 Adas 12 74 učimo albanski
2630 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2631 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2632 Edin 12 74 učimo albanski
2633 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2634 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2635 Dua 12 74 učimo albanski
2636 Dua 12 75 učimo albanski
2637 Dua 12 75 učimo albanski
2638 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2639 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2640 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2641 nuki 12 75 učimo albanski
2642 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2643 omer 12 75 učimo albanski
2644 nuki 12 75 učimo albanski
2645 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2646 nuki 12 75 učimo albanski
2647 Dua 12 75 učimo albanski
2648 anela 12 75 učimo albanski
2649 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2650 nuki 12 75 učimo albanski
2651 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2652 Bujar Aliu 12 75 mësojmë serbisht
2653 omer 12 75 učimo albanski
2654 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2655 nuki 12 75 učimo albanski
2656 nuki 12 75 učimo albanski
2657 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2658 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2659 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2660 db 12 75 mësojmë serbisht
2661 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2662 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2663 Gaz 12 75 učimo albanski
2664 aca 12 75 učimo albanski
2665 sss 12 75 mësojmë serbisht
2666 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2667 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2668 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2669 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2670 Melida 12 76 učimo albanski
2671 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2672 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2673 lala 12 76 mësojmë serbisht
2674 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2675 nuki 12 76 učimo albanski
2676 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2677 Dasani 12 76 učimo albanski
2678 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2679 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2680 nuki 12 76 učimo albanski
2681 Suada 12 76 učimo albanski
2682 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2683 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2684 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2685 nuki 12 77 učimo albanski
2686 Maja 12 77 učimo albanski
2687 nuki 12 77 učimo albanski
2688 nuki 12 77 učimo albanski
2689 omer 12 77 učimo albanski
2690 nuki 12 77 učimo albanski
2691 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2692 Kika 12 77 učimo albanski
2693 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2694 Miki 12 77 učimo albanski
2695 545154 12 77 mësojmë serbisht
2696 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2697 nuki 12 77 učimo albanski
2698 faton 12 77 mësojmë serbisht
2699 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2700 nuki 12 77 učimo albanski
2701 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2702 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2703 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2704 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2705 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2706 nuki 12 77 učimo albanski
2707 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2708 nuki 12 77 učimo albanski
2709 nuki 12 77 učimo albanski
2710 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2711 nuki 12 77 učimo albanski
2712 nuki 12 77 učimo albanski
2713 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2714 nuki 12 77 učimo albanski
2715 Dua 12 77 učimo albanski
2716 aia 12 77 učimo albanski
2717 nuki 12 77 učimo albanski
2718 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2719 nuki 12 77 učimo albanski
2720 Dua 12 77 učimo albanski
2721 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2722 omer 12 77 učimo albanski
2723 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2724 Marija 12 77 učimo albanski
2725 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2726 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2727 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2728 nuki 12 78 učimo albanski
2729 Dua 12 78 učimo albanski
2730 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2731 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2732 nuridin 12 78 učimo albanski
2733 deda 12 78 mësojmë serbisht
2734 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2735 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2736 niti 12 78 mësojmë serbisht
2737 nuridin 12 78 učimo albanski
2738 Dua 12 78 učimo albanski
2739 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2740 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2741 Zulo 12 78 učimo albanski
2742 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2743 Ona 12 78 učimo albanski
2744 Art 12 78 mësojmë serbisht
2745 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2746 nuki 12 78 učimo albanski
2747 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2748 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2749 nuki 12 78 učimo albanski
2750 nuki 12 78 učimo albanski
2751 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2752 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2753 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2754 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2755 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2756 nuki 12 79 učimo albanski
2757 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2758 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2759 nuki 12 79 učimo albanski
2760 Dua 12 79 učimo albanski
2761 Dea 12 79 učimo albanski
2762 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2763 Maja 12 79 učimo albanski
2764 nuki 12 79 učimo albanski
2765 cvx 12 79 učimo albanski
2766 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2767 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2768 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2769 nuki 12 79 učimo albanski
2770 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2771 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2772 memo 12 79 učimo albanski
2773 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2774 Selma 12 79 učimo albanski
2775 Nuki 12 79 učimo albanski
2776 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2777 dddeee 12 79 učimo albanski
2778 MARIJA 12 80 učimo albanski
2779 nuki 12 80 učimo albanski
2780 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2781 nuki 12 80 učimo albanski
2782 Dea 12 80 učimo albanski
2783 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2784 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2785 omer 12 80 učimo albanski
2786 Bigi 12 80 učimo albanski
2787 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2788 nuki 12 80 učimo albanski
2789 omer 12 80 učimo albanski
2790 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2791 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2792 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2793 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2794 DER 12 80 mësojmë serbisht
2795 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2796 nuki 12 80 učimo albanski
2797 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2798 nuki 12 80 učimo albanski
2799 fffff 12 80 učimo albanski
2800 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2801 Suada 12 80 učimo albanski
2802 nuki 12 80 učimo albanski
2803 Hjj 12 81 učimo albanski
2804 Ona 12 81 učimo albanski
2805 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2806 nuki 12 81 učimo albanski
2807 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2808 Jasmina 12 81 učimo albanski
2809 Onaa 12 81 učimo albanski
2810 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2811 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2812 deda 12 81 mësojmë serbisht
2813 nuki 12 81 učimo albanski
2814 nuki 12 81 učimo albanski
2815 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2816 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2817 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2818 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2819 nuridin 12 81 učimo albanski
2820 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2821 nuki 12 81 učimo albanski
2822 nuki 12 81 učimo albanski
2823 nuki 12 81 učimo albanski
2824 nuki 12 81 učimo albanski
2825 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2826 ffeer 12 81 učimo albanski
2827 nuki 12 81 učimo albanski
2828 Melida 12 81 učimo albanski
2829 nuki 12 81 učimo albanski
2830 Onaa 12 81 učimo albanski
2831 nuki 12 81 učimo albanski
2832 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2833 nuridin 12 81 učimo albanski
2834 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2835 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2836 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2837 nuki 12 81 učimo albanski
2838 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2839 nuki 12 81 učimo albanski
2840 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2841 Dua 12 81 učimo albanski
2842 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2843 Lena 12 82 učimo albanski
2844 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2845 nuki 12 82 učimo albanski
2846 SED 12 82 mësojmë serbisht
2847 Marija 12 82 učimo albanski
2848 liu 12 82 mësojmë serbisht
2849 omer 12 82 učimo albanski
2850 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2851 Maja 12 82 učimo albanski
2852 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2853 Maja 12 82 učimo albanski
2854 nuki 12 82 učimo albanski
2855 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2856 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2857 sed 12 82 mësojmë serbisht
2858 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2859 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2860 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2861 Dea 12 82 učimo albanski
2862 omer 12 82 učimo albanski
2863 omer 12 82 učimo albanski
2864 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2865 nuki 12 82 učimo albanski
2866 nuki 12 82 učimo albanski
2867 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2868 Dua 12 82 učimo albanski
2869 omer 12 82 učimo albanski
2870 nuki 12 82 učimo albanski
2871 nuki 12 82 učimo albanski
2872 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2873 ldls 12 83 učimo albanski
2874 nuki 12 83 učimo albanski
2875 Melida 12 83 učimo albanski
2876 Onaa 12 83 učimo albanski
2877 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2878 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2879 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2880 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2881 Melida 12 83 učimo albanski
2882 Dina 12 83 učimo albanski
2883 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2884 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2885 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2886 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2887 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2888 Dua 12 83 učimo albanski
2889 dfs 12 83 učimo albanski
2890 mila 12 83 učimo albanski
2891 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2892 lola 12 83 mësojmë serbisht
2893 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2894 Onaa 12 83 učimo albanski
2895 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2896 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2897 omer 12 83 učimo albanski
2898 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2899 nuki 12 83 učimo albanski
2900 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2901 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2902 Lena 12 83 učimo albanski
2903 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2904 omer 12 83 učimo albanski
2905 daf 12 83 mësojmë serbisht
2906 lala 12 83 mësojmë serbisht
2907 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2908 omer 12 84 učimo albanski
2909 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2910 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2911 Melida 12 84 učimo albanski
2912 Melida 12 84 učimo albanski
2913 nuki 12 84 učimo albanski
2914 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2915 Gsgsh 12 84 mësojmë serbisht
2916 nuki 12 84 učimo albanski
2917 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2918 Ona 12 84 učimo albanski
2919 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2920 Dua 12 84 učimo albanski
2921 zds 12 84 mësojmë serbisht
2922 nuki 12 84 učimo albanski
2923 nuki 12 84 učimo albanski
2924 Dua 12 84 učimo albanski
2925 nurce 12 84 učimo albanski
2926 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2927 omer 12 84 učimo albanski
2928 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2929 Dua 12 84 učimo albanski
2930 nurce 12 84 učimo albanski
2931 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2932 Ona 12 84 učimo albanski
2933 ttttttt 12 84 učimo albanski
2934 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2935 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2936 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2937 Melida 12 84 učimo albanski
2938 Sara 12 85 učimo albanski
2939 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2940 Dua 12 85 učimo albanski
2941 nuridin 12 85 učimo albanski
2942 nuki 12 85 učimo albanski
2943 lola 12 85 mësojmë serbisht
2944 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2945 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2946 Trep 12 85 učimo albanski
2947 nuki 12 85 učimo albanski
2948 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
2949 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2950 Melida 12 85 učimo albanski
2951 nuki 12 85 učimo albanski
2952 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2953 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2954 nuki 12 85 učimo albanski
2955 nuki 12 85 učimo albanski
2956 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2957 nuki 12 85 učimo albanski
2958 omer 12 85 učimo albanski
2959 nuki 12 85 učimo albanski
2960 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2961 nuki 12 85 učimo albanski
2962 Melida 12 85 učimo albanski
2963 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2964 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2965 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2966 anela 12 85 učimo albanski
2967 nuki 12 85 učimo albanski
2968 Melida 12 85 učimo albanski
2969 Melida 12 85 učimo albanski
2970 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2971 nuki 12 85 učimo albanski
2972 omer 12 85 učimo albanski
2973 Melida 12 85 učimo albanski
2974 Neeaa 12 86 učimo albanski
2975 Dua 12 86 učimo albanski
2976 voci 12 86 mësojmë serbisht
2977 omer 12 86 učimo albanski
2978 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2979 zaza 12 86 učimo albanski
2980 jakak 12 86 učimo albanski
2981 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2982 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2983 nuki 12 86 učimo albanski
2984 Melida 12 86 učimo albanski
2985 Rona 12 86 učimo albanski
2986 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2987 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2988 Melida 12 86 učimo albanski
2989 nuki 12 86 učimo albanski
2990 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2991 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2992 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2993 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2994 Ena 12 86 učimo albanski
2995 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2996 Melida 12 86 učimo albanski
2997 Dua 12 86 učimo albanski
2998 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2999 aqw 12 86 mësojmë serbisht
3000 artan 12 86 mësojmë serbisht
3001 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
3002 omer 12 86 učimo albanski
3003 nuki 12 86 učimo albanski
3004 nuki 12 86 učimo albanski
3005 Dua 12 87 učimo albanski
3006 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
3007 pepa 12 87 mësojmë serbisht
3008 DES 12 87 mësojmë serbisht
3009 Xddd 12 87 učimo albanski
3010 Msn 12 87 mësojmë serbisht
3011 Niki 12 87 mësojmë serbisht
3012 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
3013 nuki 12 87 učimo albanski
3014 Luna 12 87 učimo albanski
3015 Dua 12 87 učimo albanski
3016 aca 12 87 učimo albanski
3017 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
3018 nuki 12 87 učimo albanski
3019 Dua 12 87 učimo albanski
3020 sis 12 87 mësojmë serbisht
3021 Niki 12 87 mësojmë serbisht
3022 nuki 12 88 učimo albanski
3023 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
3024 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
3025 Dua 12 88 učimo albanski
3026 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
3027 Fizi 12 88 učimo albanski
3028 DER 12 88 mësojmë serbisht
3029 Melida 12 88 učimo albanski
3030 sed 12 88 mësojmë serbisht
3031 Ona 12 88 učimo albanski
3032 desa 12 88 mësojmë serbisht
3033 Mila 12 88 učimo albanski
3034 ana 12 88 učimo albanski
3035 nuki 12 88 učimo albanski
3036 Dua 12 88 učimo albanski
3037 Linda 12 88 mësojmë serbisht
3038 nuki 12 88 učimo albanski
3039 Dua 12 88 učimo albanski
3040 Dea 12 88 učimo albanski
3041 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
3042 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
3043 nuki 12 88 učimo albanski
3044 nuki 12 88 učimo albanski
3045 nuki 12 88 učimo albanski
3046 nuki 12 88 učimo albanski
3047 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
3048 Tina 12 88 mësojmë serbisht
3049 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
3050 nuki 12 88 učimo albanski
3051 Dea 12 88 učimo albanski
3052 0202 12 89 učimo albanski
3053 Dina 12 89 učimo albanski
3054 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
3055 unknown 12 89 mësojmë serbisht
3056 nuki 12 89 učimo albanski
3057 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3058 DER 12 89 mësojmë serbisht
3059 Arta 12 89 učimo albanski
3060 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3061 Dea 12 89 učimo albanski
3062 nuki 12 89 učimo albanski
3063 nuki 12 89 učimo albanski
3064 Melida 12 89 učimo albanski
3065 nuki 12 89 učimo albanski
3066 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3067 mila 12 89 učimo albanski
3068 Suada 12 89 učimo albanski
3069 nuki 12 89 učimo albanski
3070 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3071 Suada 12 89 učimo albanski
3072 nuki 12 89 učimo albanski
3073 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3074 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3075 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3076 Aero 12 90 učimo albanski
3077 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3078 nuki 12 90 učimo albanski
3079 nuki 12 90 učimo albanski
3080 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3081 Tuar 12 90 učimo albanski
3082 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3083 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3084 anela 12 90 učimo albanski
3085 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3086 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3087 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3088 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3089 561436 12 90 mësojmë serbisht
3090 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3091 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3092 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3093 popo 12 90 mësojmë serbisht
3094 dfs 12 90 učimo albanski
3095 nuki 12 90 učimo albanski
3096 voc 12 90 mësojmë serbisht
3097 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3098 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3099 nuki 12 90 učimo albanski
3100 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3101 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3102 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3103 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3104 DER 12 90 mësojmë serbisht
3105 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3106 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3107 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3108 nuki 12 91 učimo albanski
3109 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3110 Melida 12 91 učimo albanski
3111 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3112 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3113 nuki 12 91 učimo albanski
3114 fer 12 91 mësojmë serbisht
3115 faton 12 91 mësojmë serbisht
3116 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3117 gff 12 91 mësojmë serbisht
3118 nuki 12 91 učimo albanski
3119 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3120 nuki 12 91 učimo albanski
3121 nuki 12 91 učimo albanski
3122 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3123 Bujar Aliu 12 91 mësojmë serbisht
3124 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3125 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3126 dea 12 91 mësojmë serbisht
3127 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3128 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3129 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3130 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3131 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3132 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3133 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3134 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3135 nuki 12 91 učimo albanski
3136 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3137 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3138 sada 12 91 mësojmë serbisht
3139 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3140 Ana 12 92 učimo albanski
3141 Saliha 12 92 učimo albanski
3142 nuki 12 92 učimo albanski
3143 Luna 12 92 učimo albanski
3144 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3145 54545 12 92 mësojmë serbisht
3146 nuki 12 92 učimo albanski
3147 Dea 12 92 učimo albanski
3148 WES 12 92 mësojmë serbisht
3149 desa 12 92 mësojmë serbisht
3150 nuki 12 92 učimo albanski
3151 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3152 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3153 nuki 12 92 učimo albanski
3154 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3155 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3156 nuki 12 92 učimo albanski
3157 anwla 12 92 učimo albanski
3158 lia 12 92 mësojmë serbisht
3159 nuki 12 92 učimo albanski
3160 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3161 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3162 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3163 faton 12 93 mësojmë serbisht
3164 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3165 sed 12 93 mësojmë serbisht
3166 lia 12 93 mësojmë serbisht
3167 SED 12 93 mësojmë serbisht
3168 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3169 Ona 12 93 učimo albanski
3170 omer 12 93 učimo albanski
3171 omer 12 93 učimo albanski
3172 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3173 Bujar Aliu 12 93 mësojmë serbisht
3174 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3175 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3176 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3177 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3178 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3179 mur 12 94 učimo albanski
3180 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3181 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3182 sada 12 94 učimo albanski
3183 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3184 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3185 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3186 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3187 Ona 12 94 učimo albanski
3188 Jhj 12 94 učimo albanski
3189 Ona 12 94 učimo albanski
3190 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3191 lia 12 94 mësojmë serbisht
3192 rtyuio 12 94 učimo albanski
3193 Dua 12 94 učimo albanski
3194 dfs 12 94 učimo albanski
3195 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3196 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3197 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3198 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3199 kur 12 95 učimo albanski
3200 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3201 MELIDA 12 95 učimo albanski
3202 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3203 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3204 Dua 12 95 učimo albanski
3205 omer 12 95 učimo albanski
3206 swe 12 95 mësojmë serbisht
3207 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3208 omer 12 95 učimo albanski
3209 kajli 12 95 učimo albanski
3210 lia 12 95 mësojmë serbisht
3211 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3212 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3213 lia 12 96 mësojmë serbisht
3214 marija 12 96 učimo albanski
3215 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3216 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3217 omer 12 96 učimo albanski
3218 arta 12 96 mësojmë serbisht
3219 omer 12 96 učimo albanski
3220 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3221 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3222 DEA 12 97 mësojmë serbisht
3223 qwa 12 97 učimo albanski
3224 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3225 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3226 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3227 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3228 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3229 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3230 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3231 omer 12 98 učimo albanski
3232 omer 12 98 učimo albanski
3233 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3234 arta 12 98 mësojmë serbisht
3235 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3236 Gets 12 98 mësojmë serbisht
3237 lia 12 98 mësojmë serbisht
3238 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3239 Lena 12 98 učimo albanski
3240 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3241 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3242 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3243 sed 12 99 mësojmë serbisht
3244 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3245 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3246 omer 12 99 učimo albanski
3247 DEA 12 99 mësojmë serbisht
3248 omer 12 99 učimo albanski
3249 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3250 Dzenan 12 99 učimo albanski
3251 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3252 res 12 99 mësojmë serbisht
3253 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3254 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3255 omer 12 100 učimo albanski
3256 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3257 nuridin 12 100 učimo albanski
3258 nuridin 12 100 učimo albanski
3259 omer 12 100 učimo albanski
3260 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3261 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3262 omer 12 100 učimo albanski
3263 omer 12 100 učimo albanski
3264 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3265 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3266 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3267 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3268 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3269 lol 12 101 učimo albanski
3270 Melida 12 101 učimo albanski
3271 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3272 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3273 nuki 12 101 učimo albanski
3274 nuki 12 101 učimo albanski
3275 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3276 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3277 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3278 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3279 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3280 waq 12 102 mësojmë serbisht
3281 Melida 12 102 učimo albanski
3282 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3283 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3284 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3285 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3286 sada 12 102 učimo albanski
3287 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3288 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3289 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3290 Hhh 12 103 učimo albanski
3291 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3292 sad 12 103 učimo albanski
3293 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3294 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3295 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3296 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3297 nurce 12 103 učimo albanski
3298 omer 12 103 učimo albanski
3299 nurce 12 103 učimo albanski
3300 omer 12 103 učimo albanski
3301 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3302 lia 12 103 mësojmë serbisht
3303 loi 12 103 učimo albanski
3304 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3305 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3306 omer 12 104 učimo albanski
3307 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3308 omer 12 104 učimo albanski
3309 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3310 inni 12 104 mësojmë serbisht
3311 arta 12 104 mësojmë serbisht
3312 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3313 K24 12 104 mësojmë serbisht
3314 EMINA 12 104 učimo albanski
3315 Ona 12 104 učimo albanski
3316 sada 12 104 učimo albanski
3317 banja 12 104 učimo albanski
3318 marija 12 104 učimo albanski
3319 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3320 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3321 nuki 12 105 učimo albanski
3322 nuki 12 105 učimo albanski
3323 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3324 Ana 12 105 učimo albanski
3325 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3326 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3327 baki 12 105 mësojmë serbisht
3328 NED 12 105 mësojmë serbisht
3329 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3330 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3331 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3332 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3333 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3334 kum 12 106 mësojmë serbisht
3335 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3336 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3337 ana 12 106 učimo albanski
3338 artan 12 106 mësojmë serbisht
3339 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3340 Melida 12 106 učimo albanski
3341 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3342 sed 12 107 mësojmë serbisht
3343 vanja 12 107 učimo albanski
3344 hhjjk 12 107 učimo albanski
3345 nuridin 12 107 učimo albanski
3346 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3347 ana 12 107 mësojmë serbisht
3348 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3349 nuridin 12 107 učimo albanski
3350 nuki 12 108 učimo albanski
3351 sada 12 108 učimo albanski
3352 sada 12 108 mësojmë serbisht
3353 nuki 12 108 učimo albanski
3354 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3355 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3356 Melida 12 108 učimo albanski
3357 xim 12 108 mësojmë serbisht
3358 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3359 anas 12 108 mësojmë serbisht
3360 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3361 dre 12 109 mësojmë serbisht
3362 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3363 omer 12 109 učimo albanski
3364 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3365 set 12 109 mësojmë serbisht
3366 eda 12 109 mësojmë serbisht
3367 omer 12 109 učimo albanski
3368 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3369 lia 12 109 mësojmë serbisht
3370 diki 12 109 mësojmë serbisht
3371 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3372 Yalo 12 109 učimo albanski
3373 Alma 12 109 učimo albanski
3374 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3375 papa 12 110 mësojmë serbisht
3376 edina 12 111 učimo albanski
3377 sev 12 111 učimo albanski
3378 lia 12 111 mësojmë serbisht
3379 Dafina 12 111 mësojmë serbisht
3380 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3381 dfs 12 111 učimo albanski
3382 luli 12 111 mësojmë serbisht
3383 sen 12 111 mësojmë serbisht
3384 artan 12 112 mësojmë serbisht
3385 selmaa 12 112 učimo albanski
3386 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3387 sed 12 112 mësojmë serbisht
3388 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3389 jul 12 113 mësojmë serbisht
3390 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3391 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3392 res 12 113 mësojmë serbisht
3393 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3394 sta 12 113 mësojmë serbisht
3395 masa 12 114 mësojmë serbisht
3396 jer 12 114 mësojmë serbisht
3397 ane 12 115 učimo albanski
3398 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3399 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3400 lio 12 115 mësojmë serbisht
3401 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3402 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3403 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3404 daf 12 117 mësojmë serbisht
3405 sada 12 117 mësojmë serbisht
3406 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3407 arta 12 118 mësojmë serbisht
3408 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3409 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3410 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3411 eda 12 119 mësojmë serbisht
3412 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3413 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3414 arta 12 120 mësojmë serbisht
3415 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3416 nesa 12 120 učimo albanski
3417 safija 12 120 učimo albanski
3418 ada 12 120 mësojmë serbisht
3419 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3420 arta 12 120 mësojmë serbisht
3421 kia 12 120 mësojmë serbisht
3422 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3423 lola 12 120 mësojmë serbisht
3424 arta 12 120 mësojmë serbisht
3425 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3426 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3427 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3428 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3429 skek 12 120 mësojmë serbisht
3430 joni 12 120 mësojmë serbisht
3431 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3432 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3433 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3434 asd 12 120 mësojmë serbisht
3435 lia 12 120 mësojmë serbisht
3436 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3437 eee 12 120 mësojmë serbisht
3438 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3439 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3440 Milena 12 120 učimo albanski
3441 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3442 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3443 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3444 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3445 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3446 ana 11 41 mësojmë serbisht
3447 uuuu 11 44 učimo albanski
3448 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3449 Miki 11 49 učimo albanski
3450 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3451 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3452 Miki 11 51 učimo albanski
3453 8888 11 52 mësojmë serbisht
3454 kristina 11 52 učimo albanski
3455 aca 11 53 učimo albanski
3456 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3457 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3458 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3459 444 11 54 mësojmë serbisht
3460 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3461 888 11 56 mësojmë serbisht
3462 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3463 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3464 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3465 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3466 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3467 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3468 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3469 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3470 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3471 Azte 11 58 učimo albanski
3472 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3473 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3474 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3475 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3476 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3477 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3478 Asad 11 60 učimo albanski
3479 nuki 11 60 učimo albanski
3480 Maja 11 60 učimo albanski
3481 22555 11 60 mësojmë serbisht
3482 Njgugug 11 60 učimo albanski
3483 nuki 11 60 učimo albanski
3484 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3485 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3486 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3487 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3488 Maja 11 61 učimo albanski
3489 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3490 Plota 11 61 učimo albanski
3491 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3492 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3493 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3494 nuki 11 62 učimo albanski
3495 nuki 11 62 učimo albanski
3496 Neda 11 62 učimo albanski
3497 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3498 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3499 nuki 11 62 učimo albanski
3500 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3501 Marija 11 62 učimo albanski
3502 nuki 11 62 učimo albanski
3503 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3504 nuki 11 62 učimo albanski
3505 nuki 11 62 učimo albanski
3506 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3507 nuki 11 62 učimo albanski
3508 nuki 11 62 učimo albanski
3509 Marija 11 63 učimo albanski
3510 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3511 Neda 11 63 učimo albanski
3512 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3513 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3514 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3515 Marija 11 63 učimo albanski
3516 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3517 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3518 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3519 Maja 11 64 učimo albanski
3520 Marija 11 64 učimo albanski
3521 nuki 11 64 učimo albanski
3522 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3523 Refko 11 64 učimo albanski
3524 Tarenta 11 64 učimo albanski
3525 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3526 nuki 11 64 učimo albanski
3527 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3528 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3529 Marija 11 64 učimo albanski
3530 Maja 11 64 učimo albanski
3531 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3532 Marija 11 65 učimo albanski
3533 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3534 Marija 11 65 učimo albanski
3535 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3536 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3537 King 11 65 mësojmë serbisht
3538 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3539 Mui 11 65 učimo albanski
3540 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3541 memo 11 65 učimo albanski
3542 Marija 11 65 učimo albanski
3543 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3544 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3545 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3546 Maja 11 66 učimo albanski
3547 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3548 Jio 11 66 učimo albanski
3549 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3550 Maja 11 66 učimo albanski
3551 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3552 Marija 11 66 učimo albanski
3553 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3554 Ton 11 66 učimo albanski
3555 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3556 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3557 nuridin 11 66 učimo albanski
3558 nuridin 11 66 učimo albanski
3559 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3560 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3561 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3562 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3563 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3564 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3565 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3566 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3567 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3568 nuki 11 68 učimo albanski
3569 nuki 11 68 učimo albanski
3570 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3571 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3572 nuki 11 68 učimo albanski
3573 nuki 11 68 učimo albanski
3574 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3575 nuki 11 68 učimo albanski
3576 nuki 11 68 učimo albanski
3577 Posta 11 68 učimo albanski
3578 Neda 11 69 učimo albanski
3579 nuki 11 69 učimo albanski
3580 nuki 11 69 učimo albanski
3581 nuki 11 69 učimo albanski
3582 nuki 11 69 učimo albanski
3583 nuki 11 69 učimo albanski
3584 Marija 11 69 učimo albanski
3585 nuki 11 69 učimo albanski
3586 Maja 11 69 učimo albanski
3587 Maja 11 69 učimo albanski
3588 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3589 Maja 11 69 učimo albanski
3590 Maja 11 69 učimo albanski
3591 nuki 11 70 učimo albanski
3592 mila 11 70 učimo albanski
3593 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3594 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3595 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3596 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3597 asd 11 70 učimo albanski
3598 niku 11 70 učimo albanski
3599 faton 11 70 mësojmë serbisht
3600 Maja 11 70 učimo albanski
3601 Dua 11 70 učimo albanski
3602 nuki 11 70 učimo albanski
3603 nuki 11 70 učimo albanski
3604 Maja 11 70 učimo albanski
3605 omer 11 70 učimo albanski
3606 nuki 11 70 učimo albanski
3607 omer 11 70 učimo albanski
3608 fws 11 70 učimo albanski
3609 lola 11 70 mësojmë serbisht
3610 Maja 11 70 učimo albanski
3611 niku 11 70 učimo albanski
3612 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3613 Dua 11 70 učimo albanski
3614 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3615 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3616 Maja 11 70 učimo albanski
3617 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3618 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3619 Kkkk 11 71 učimo albanski
3620 Neda 11 71 učimo albanski
3621 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3622 nuki 11 71 učimo albanski
3623 asf 11 71 mësojmë serbisht
3624 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3625 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3626 nuki 11 71 učimo albanski
3627 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3628 nuki 11 71 učimo albanski
3629 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3630 Musa 11 71 učimo albanski
3631 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3632 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3633 Marija 11 71 učimo albanski
3634 Luna 11 71 učimo albanski
3635 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3636 nuki 11 71 učimo albanski
3637 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3638 nuki 11 72 učimo albanski
3639 nuki 11 72 učimo albanski
3640 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3641 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3642 Suada 11 72 učimo albanski
3643 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3644 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3645 lola 11 72 učimo albanski
3646 nuki 11 72 učimo albanski
3647 Zula 11 72 učimo albanski
3648 nuki 11 72 učimo albanski
3649 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3650 nuki 11 72 učimo albanski
3651 Qwerty 11 72 učimo albanski
3652 nuki 11 72 učimo albanski
3653 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3654 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3655 Marija 11 72 učimo albanski
3656 nuki 11 72 učimo albanski
3657 nuki 11 72 učimo albanski
3658 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3659 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3660 Marija 11 73 učimo albanski
3661 miki 11 73 učimo albanski
3662 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3663 nuridin 11 73 učimo albanski
3664 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3665 biljana 11 73 učimo albanski
3666 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3667 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3668 nuridin 11 73 učimo albanski
3669 nelka 11 73 učimo albanski
3670 Marija 11 73 učimo albanski
3671 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3672 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3673 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3674 Jasmina 11 73 učimo albanski
3675 memo 11 73 učimo albanski
3676 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3677 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3678 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3679 nuki 11 74 učimo albanski
3680 Ona 11 74 učimo albanski
3681 Sara 11 74 učimo albanski
3682 adad 11 74 učimo albanski
3683 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3684 arta 11 74 učimo albanski
3685 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3686 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3687 Nbgz 11 74 učimo albanski
3688 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3689 nuki 11 74 učimo albanski
3690 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3691 Ona 11 74 učimo albanski
3692 nuki 11 75 učimo albanski
3693 nuki 11 75 učimo albanski
3694 diki 11 75 mësojmë serbisht
3695 Maja 11 75 učimo albanski
3696 biljana 11 75 učimo albanski
3697 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3698 Dua 11 75 učimo albanski
3699 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3700 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3701 Ena 11 75 učimo albanski
3702 Dua 11 75 učimo albanski
3703 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3704 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3705 Marija 11 76 učimo albanski
3706 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3707 Marija 11 76 učimo albanski
3708 Kika 11 76 učimo albanski
3709 nuridin 11 76 učimo albanski
3710 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3711 Nanana 11 76 učimo albanski
3712 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3713 nurce 11 76 učimo albanski
3714 Marija 11 76 učimo albanski
3715 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3716 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3717 nurce 11 76 učimo albanski
3718 Atar 11 76 učimo albanski
3719 nuridin 11 76 učimo albanski
3720 Dua 11 76 učimo albanski
3721 King 11 76 mësojmë serbisht
3722 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3723 Marija 11 76 učimo albanski
3724 derty 11 76 učimo albanski
3725 nuki 11 77 učimo albanski
3726 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3727 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3728 Asd 11 77 učimo albanski
3729 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3730 nuki 11 77 učimo albanski
3731 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3732 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3733 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3734 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3735 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3736 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3737 nuki 11 78 učimo albanski
3738 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3739 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3740 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3741 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3742 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3743 nuki 11 78 učimo albanski
3744 omer 11 78 učimo albanski
3745 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3746 omer 11 78 učimo albanski
3747 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3748 nuki 11 78 učimo albanski
3749 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3750 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3751 nuki 11 78 učimo albanski
3752 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3753 Melida 11 78 učimo albanski
3754 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3755 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3756 deda 11 78 mësojmë serbisht
3757 Marija 11 78 učimo albanski
3758 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3759 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3760 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3761 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3762 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3763 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3764 Dua 11 79 učimo albanski
3765 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3766 nuki 11 79 učimo albanski
3767 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3768 nuki 11 79 učimo albanski
3769 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3770 Dua 11 79 učimo albanski
3771 Marija 11 79 učimo albanski
3772 nuki 11 79 učimo albanski
3773 nuki 11 80 učimo albanski
3774 nuki 11 80 učimo albanski
3775 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3776 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3777 biljana 11 80 učimo albanski
3778 Melida 11 80 učimo albanski
3779 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3780 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3781 Suada 11 80 učimo albanski
3782 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3783 Dua 11 80 učimo albanski
3784 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3785 voci 11 80 mësojmë serbisht
3786 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3787 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3788 nuki 11 80 učimo albanski
3789 nuki 11 80 učimo albanski
3790 Ena 11 80 učimo albanski
3791 nuki 11 80 učimo albanski
3792 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3793 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3794 Maja 11 80 učimo albanski
3795 Linda 11 80 učimo albanski
3796 nuki 11 80 učimo albanski
3797 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3798 Suada 11 80 učimo albanski
3799 Suada 11 81 učimo albanski
3800 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3801 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3802 nuki 11 81 učimo albanski
3803 nurce 11 81 učimo albanski
3804 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3805 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3806 nuki 11 81 učimo albanski
3807 nuki 11 81 učimo albanski
3808 nuki 11 81 učimo albanski
3809 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3810 Val 11 81 mësojmë serbisht
3811 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3812 nuki 11 81 učimo albanski
3813 nuki 11 81 učimo albanski
3814 nuki 11 81 učimo albanski
3815 nurce 11 81 učimo albanski
3816 nuki 11 81 učimo albanski
3817 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3818 omer 11 82 učimo albanski
3819 nuki 11 82 učimo albanski
3820 nuki 11 82 učimo albanski
3821 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3822 Sara 11 82 učimo albanski
3823 Jasmina 11 82 učimo albanski
3824 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3825 omer 11 82 učimo albanski
3826 Lena 11 82 učimo albanski
3827 Ela 11 82 učimo albanski
3828 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3829 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3830 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3831 Yer 11 82 učimo albanski
3832 Suada 11 82 učimo albanski
3833 omer 11 83 učimo albanski
3834 Une 11 83 mësojmë serbisht
3835 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3836 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3837 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3838 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3839 nuki 11 83 učimo albanski
3840 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3841 dfs 11 83 učimo albanski
3842 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3843 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3844 Melida 11 83 učimo albanski
3845 Dua 11 83 učimo albanski
3846 nuki 11 83 učimo albanski
3847 Niki 11 83 učimo albanski
3848 nuki 11 83 učimo albanski
3849 nuki 11 83 učimo albanski
3850 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3851 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3852 omer 11 83 učimo albanski
3853 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3854 nuki 11 83 učimo albanski
3855 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3856 nuki 11 83 učimo albanski
3857 Suada 11 83 učimo albanski
3858 sala 11 83 mësojmë serbisht
3859 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3860 Maja 11 83 učimo albanski
3861 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3862 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3863 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3864 nuki 11 84 učimo albanski
3865 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3866 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3867 marija 11 84 učimo albanski
3868 Babsbs 11 84 učimo albanski
3869 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3870 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3871 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3872 Ona 11 84 učimo albanski
3873 Jaca 11 84 učimo albanski
3874 roki 11 84 učimo albanski
3875 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3876 Dua 11 84 učimo albanski
3877 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3878 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3879 Melida 11 84 učimo albanski
3880 nuki 11 84 učimo albanski
3881 Suada 11 84 učimo albanski
3882 Dea 11 84 učimo albanski
3883 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3884 Jaca 11 85 učimo albanski
3885 lola 11 85 mësojmë serbisht
3886 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3887 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3888 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3889 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3890 lal 11 85 mësojmë serbisht
3891 biljana 11 86 učimo albanski
3892 nuki 11 86 učimo albanski
3893 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3894 nuki 11 86 učimo albanski
3895 ASAS 11 86 učimo albanski
3896 Babab 11 86 učimo albanski
3897 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3898 Melida 11 86 učimo albanski
3899 Jaca 11 86 učimo albanski
3900 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3901 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3902 Era 11 86 učimo albanski
3903 nuki 11 86 učimo albanski
3904 nuki 11 86 učimo albanski
3905 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3906 Maja 11 86 učimo albanski
3907 nuki 11 86 učimo albanski
3908 nuki 11 86 učimo albanski
3909 omer 11 87 učimo albanski
3910 koko 11 87 mësojmë serbisht
3911 unknown 11 87 mësojmë serbisht
3912 nurce 11 87 učimo albanski
3913 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3914 nuki 11 87 učimo albanski
3915 omer 11 87 učimo albanski
3916 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3917 Val 11 87 mësojmë serbisht
3918 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3919 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3920 koko 11 87 mësojmë serbisht
3921 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3922 nurce 11 87 učimo albanski
3923 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3924 nuki 11 87 učimo albanski
3925 Melida 11 87 učimo albanski
3926 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3927 Lipar 11 88 učimo albanski
3928 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3929 nuki 11 88 učimo albanski
3930 nuki 11 88 učimo albanski
3931 unknown 11 88 mësojmë serbisht
3932 nuki 11 88 učimo albanski
3933 nuki 11 88 učimo albanski
3934 anela 11 88 učimo albanski
3935 Ana 11 88 učimo albanski
3936 omer 11 88 učimo albanski
3937 omer 11 88 učimo albanski
3938 nuki 11 88 učimo albanski
3939 nuki 11 88 učimo albanski
3940 Lea 11 88 učimo albanski
3941 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3942 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3943 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3944 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3945 Dua 11 89 učimo albanski
3946 nuki 11 89 učimo albanski
3947 nuki 11 89 učimo albanski
3948 Ona 11 89 učimo albanski
3949 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3950 nuki 11 89 učimo albanski
3951 dedi 11 89 mësojmë serbisht
3952 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3953 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3954 Dea 11 89 učimo albanski
3955 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3956 Ona 11 89 učimo albanski
3957 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3958 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3959 nuki 11 89 učimo albanski
3960 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3961 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3962 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3963 tttttttttt 11 89 učimo albanski
3964 Ona 11 89 učimo albanski
3965 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3966 biljana 11 90 učimo albanski
3967 nuki 11 90 učimo albanski
3968 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3969 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3970 Jaca 11 90 učimo albanski
3971 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3972 Dua 11 90 učimo albanski
3973 pepa 11 90 mësojmë serbisht
3974 Una 11 90 učimo albanski
3975 nuki 11 90 učimo albanski
3976 artku 11 90 mësojmë serbisht
3977 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3978 katarina 11 90 učimo albanski
3979 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3980 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3981 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3982 lia 11 91 mësojmë serbisht
3983 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3984 Melida 11 91 učimo albanski
3985 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3986 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3987 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3988 Seuda 11 91 mësojmë serbisht
3989 anela 11 91 učimo albanski
3990 omer 11 91 učimo albanski
3991 Dua 11 91 učimo albanski
3992 omer 11 91 učimo albanski
3993 Bujar Aliu 11 91 mësojmë serbisht
3994 DER 11 91 mësojmë serbisht
3995 nuki 11 91 učimo albanski
3996 omer 11 91 učimo albanski
3997 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3998 Melida 11 91 učimo albanski
3999 unknown 11 91 mësojmë serbisht
4000 dfs 11 91 učimo albanski
4001 omer 11 91 učimo albanski
4002 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
4003 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
4004 nuki 11 91 učimo albanski
4005 Tina 11 91 mësojmë serbisht
4006 pep 11 91 mësojmë serbisht
4007 Abc 11 91 mësojmë serbisht
4008 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
4009 nuki 11 92 učimo albanski
4010 ASD 11 92 mësojmë serbisht
4011 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
4012 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
4013 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
4014 Dina 11 92 učimo albanski
4015 Msn 11 92 mësojmë serbisht
4016 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
4017 Melida 11 92 učimo albanski
4018 nuridin 11 92 učimo albanski
4019 Melida 11 92 učimo albanski
4020 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
4021 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
4022 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
4023 Dua 11 92 učimo albanski
4024 Dua 11 92 učimo albanski
4025 nuridin 11 92 učimo albanski
4026 Delvina 11 92 mësojmë serbisht
4027 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
4028 Dua 11 92 učimo albanski
4029 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
4030 nuki 11 92 učimo albanski
4031 DES 11 92 mësojmë serbisht
4032 nuki 11 92 učimo albanski
4033 nuki 11 92 učimo albanski