TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 lolita 17 63 mësojmë serbisht
26 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 63 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 arta 17 64 mësojmë serbisht
30 aaa 17 64 mësojmë serbisht
31 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
32 sada 17 65 mësojmë serbisht
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 nuridin 17 65 učimo albanski
35 arta 17 65 mësojmë serbisht
36 arta 17 66 mësojmë serbisht
37 desa 17 66 mësojmë serbisht
38 arta 17 66 mësojmë serbisht
39 marija 17 66 učimo albanski
40 arta 17 67 mësojmë serbisht
41 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
42 sada 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 68 mësojmë serbisht
45 arta 17 69 mësojmë serbisht
46 lola 17 69 mësojmë serbisht
47 sada 17 69 mësojmë serbisht
48 arta 17 69 mësojmë serbisht
49 lola 17 69 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 arta 17 70 mësojmë serbisht
52 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 70 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 arta 17 71 mësojmë serbisht
56 lola 17 71 mësojmë serbisht
57 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
58 dfs 17 71 mësojmë serbisht
59 dfs 17 72 mësojmë serbisht
60 arta 17 72 mësojmë serbisht
61 sada 17 72 mësojmë serbisht
62 arta 17 72 mësojmë serbisht
63 arta 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 dfs 17 73 mësojmë serbisht
66 dfs 17 73 mësojmë serbisht
67 arta 17 73 mësojmë serbisht
68 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
69 dfs 17 74 mësojmë serbisht
70 sada 17 74 mësojmë serbisht
71 perandori 17 75 mësojmë serbisht
72 lola 17 75 mësojmë serbisht
73 arta 17 76 mësojmë serbisht
74 dfs 17 76 mësojmë serbisht
75 dfs 17 76 mësojmë serbisht
76 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
77 SSA 17 77 mësojmë serbisht
78 dfs 17 78 mësojmë serbisht
79 arta 17 79 mësojmë serbisht
80 arta 17 79 mësojmë serbisht
81 sada 17 79 mësojmë serbisht
82 Mix 17 81 učimo albanski
83 dfs 17 81 mësojmë serbisht
84 kkkjj 17 82 učimo albanski
85 besfort 17 84 mësojmë serbisht
86 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
87 aqw 17 86 mësojmë serbisht
88 lia 17 87 mësojmë serbisht
89 sada 17 87 mësojmë serbisht
90 anja 17 90 mësojmë serbisht
91 888 16 40 mësojmë serbisht
92 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
93 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
94 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
95 arta 16 50 mësojmë serbisht
96 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
97 arta 16 50 mësojmë serbisht
98 lola 16 52 mësojmë serbisht
99 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
100 Talent 16 55 mësojmë serbisht
101 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
102 lola 16 56 mësojmë serbisht
103 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
104 arta 16 57 mësojmë serbisht
105 arta 16 57 mësojmë serbisht
106 lola 16 58 mësojmë serbisht
107 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
108 sdad 16 59 mësojmë serbisht
109 arta 16 59 mësojmë serbisht
110 lola 16 59 mësojmë serbisht
111 arta 16 60 mësojmë serbisht
112 arta 16 60 mësojmë serbisht
113 lola 16 60 mësojmë serbisht
114 sisi 16 60 mësojmë serbisht
115 arta 16 60 mësojmë serbisht
116 arta 16 60 mësojmë serbisht
117 lola 16 60 mësojmë serbisht
118 arta 16 61 mësojmë serbisht
119 lola 16 61 mësojmë serbisht
120 lola 16 61 mësojmë serbisht
121 arta 16 61 mësojmë serbisht
122 arta 16 61 mësojmë serbisht
123 arta 16 61 mësojmë serbisht
124 lola 16 61 mësojmë serbisht
125 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
126 arta 16 62 mësojmë serbisht
127 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
128 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
129 arta 16 62 mësojmë serbisht
130 arta 16 63 mësojmë serbisht
131 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
132 arta 16 63 mësojmë serbisht
133 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
134 arta 16 64 mësojmë serbisht
135 lola 16 65 mësojmë serbisht
136 arta 16 65 mësojmë serbisht
137 gjo 16 65 mësojmë serbisht
138 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
139 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
140 arta 16 65 mësojmë serbisht
141 arta 16 65 mësojmë serbisht
142 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
143 lola 16 65 mësojmë serbisht
144 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
145 arta 16 66 mësojmë serbisht
146 lola 16 66 mësojmë serbisht
147 sada 16 66 mësojmë serbisht
148 arta 16 66 mësojmë serbisht
149 lola 16 66 mësojmë serbisht
150 arta 16 66 mësojmë serbisht
151 lola 16 66 mësojmë serbisht
152 arta 16 67 mësojmë serbisht
153 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
154 Talent 16 67 mësojmë serbisht
155 lola 16 67 mësojmë serbisht
156 arta 16 67 mësojmë serbisht
157 faf 16 68 mësojmë serbisht
158 kimi 16 68 mësojmë serbisht
159 kimi 16 68 mësojmë serbisht
160 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
161 arta 16 69 mësojmë serbisht
162 boss 16 69 mësojmë serbisht
163 lola 16 69 mësojmë serbisht
164 arta 16 69 mësojmë serbisht
165 arta 16 69 mësojmë serbisht
166 arta 16 70 mësojmë serbisht
167 sisi 16 70 mësojmë serbisht
168 megi 16 70 mësojmë serbisht
169 arta 16 70 mësojmë serbisht
170 arta 16 70 mësojmë serbisht
171 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
172 arta 16 70 mësojmë serbisht
173 arta 16 71 mësojmë serbisht
174 arta 16 71 mësojmë serbisht
175 omer 16 71 učimo albanski
176 omer 16 71 učimo albanski
177 lola 16 71 mësojmë serbisht
178 KKK 16 71 mësojmë serbisht
179 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
180 upi 16 71 mësojmë serbisht
181 Liki 16 71 mësojmë serbisht
182 arta 16 71 mësojmë serbisht
183 Anton 16 72 mësojmë serbisht
184 arta 16 72 mësojmë serbisht
185 starti 16 72 mësojmë serbisht
186 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
187 isi 16 72 mësojmë serbisht
188 arta 16 72 mësojmë serbisht
189 desa 16 72 mësojmë serbisht
190 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
191 lola 16 73 mësojmë serbisht
192 arta 16 73 mësojmë serbisht
193 arta 16 73 mësojmë serbisht
194 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
195 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
196 cari 16 74 mësojmë serbisht
197 boss be 16 74 mësojmë serbisht
198 dfs 16 74 mësojmë serbisht
199 arta 16 74 mësojmë serbisht
200 dew 16 74 mësojmë serbisht
201 arta 16 74 mësojmë serbisht
202 arta 16 75 mësojmë serbisht
203 sada 16 75 mësojmë serbisht
204 arta 16 75 mësojmë serbisht
205 sisi 16 75 mësojmë serbisht
206 unknown 16 75 mësojmë serbisht
207 scsd 16 75 mësojmë serbisht
208 arta 16 75 mësojmë serbisht
209 linda 16 76 mësojmë serbisht
210 nuki 16 76 učimo albanski
211 arta 16 76 mësojmë serbisht
212 pepa 16 76 mësojmë serbisht
213 asfa 16 76 mësojmë serbisht
214 arta 16 76 mësojmë serbisht
215 nuki 16 76 učimo albanski
216 lola 16 77 mësojmë serbisht
217 sada 16 77 mësojmë serbisht
218 arta 16 77 mësojmë serbisht
219 arta 16 77 mësojmë serbisht
220 Sima 16 77 učimo albanski
221 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
222 still 16 77 mësojmë serbisht
223 arta 16 78 mësojmë serbisht
224 arta 16 78 mësojmë serbisht
225 arta 16 79 mësojmë serbisht
226 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
227 lia 16 79 mësojmë serbisht
228 arta 16 80 mësojmë serbisht
229 lola 16 80 mësojmë serbisht
230 der 16 80 mësojmë serbisht
231 arta 16 81 mësojmë serbisht
232 sed 16 81 mësojmë serbisht
233 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
234 dfs 16 81 mësojmë serbisht
235 sed 16 81 mësojmë serbisht
236 nuki 16 81 učimo albanski
237 nuki 16 81 učimo albanski
238 arta 16 81 mësojmë serbisht
239 nuki 16 82 mësojmë serbisht
240 sem 16 82 mësojmë serbisht
241 pepa 16 82 mësojmë serbisht
242 nuki 16 82 mësojmë serbisht
243 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
244 asw 16 82 mësojmë serbisht
245 dfs 16 82 mësojmë serbisht
246 lia 16 83 mësojmë serbisht
247 emri im 16 83 mësojmë serbisht
248 nuridin 16 83 učimo albanski
249 nuridin 16 83 učimo albanski
250 dfs 16 83 mësojmë serbisht
251 arta 16 83 mësojmë serbisht
252 klae 16 83 učimo albanski
253 arta 16 84 mësojmë serbisht
254 nuki 16 84 učimo albanski
255 lija 16 84 mësojmë serbisht
256 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
257 nuki 16 84 učimo albanski
258 ser 16 84 mësojmë serbisht
259 erd 16 85 mësojmë serbisht
260 dfs 16 85 učimo albanski
261 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
262 sed 16 86 mësojmë serbisht
263 ase 16 86 mësojmë serbisht
264 dfs 16 86 mësojmë serbisht
265 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
266 sad 16 86 mësojmë serbisht
267 kum 16 86 mësojmë serbisht
268 marija 16 87 učimo albanski
269 unknown 16 87 mësojmë serbisht
270 qaw 16 87 mësojmë serbisht
271 lia 16 87 mësojmë serbisht
272 katarina 16 88 učimo albanski
273 lia 16 88 mësojmë serbisht
274 unmik 16 88 mësojmë serbisht
275 dfs 16 88 mësojmë serbisht
276 arta 16 89 mësojmë serbisht
277 arta 16 89 mësojmë serbisht
278 sew 16 89 mësojmë serbisht
279 asq 16 89 mësojmë serbisht
280 dfs 16 90 učimo albanski
281 mmm 16 90 mësojmë serbisht
282 Lia 16 96 mësojmë serbisht
283 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
284 qew 16 99 mësojmë serbisht
285 kia 16 102 mësojmë serbisht
286 ccc 16 102 mësojmë serbisht
287 selim 16 104 mësojmë serbisht
288 arta 16 106 mësojmë serbisht
289 dea 16 108 mësojmë serbisht
290 lia 16 109 mësojmë serbisht
291 uuu 15 36 mësojmë serbisht
292 8988 15 39 mësojmë serbisht
293 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
294 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
295 Jakub 15 45 učimo albanski
296 Jakub 15 45 učimo albanski
297 Jakub 15 47 učimo albanski
298 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
299 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
300 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
301 omer 15 53 učimo albanski
302 omer 15 53 učimo albanski
303 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
304 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
305 lola 15 54 mësojmë serbisht
306 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
307 arta 15 55 mësojmë serbisht
308 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
309 lola 15 56 mësojmë serbisht
310 lola 15 57 mësojmë serbisht
311 lola 15 57 mësojmë serbisht
312 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
313 asf 15 57 mësojmë serbisht
314 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
315 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
316 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
317 lola 15 58 mësojmë serbisht
318 baki 15 58 mësojmë serbisht
319 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
320 uuu 15 58 mësojmë serbisht
321 baki 15 58 mësojmë serbisht
322 lola 15 59 mësojmë serbisht
323 lola 15 59 mësojmë serbisht
324 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
325 daddy 15 59 mësojmë serbisht
326 arta 15 60 mësojmë serbisht
327 lola 15 60 mësojmë serbisht
328 luka 15 60 učimo albanski
329 lik 15 60 mësojmë serbisht
330 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
331 lola 15 61 mësojmë serbisht
332 omer 15 61 učimo albanski
333 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
334 sher 15 61 mësojmë serbisht
335 omer 15 61 učimo albanski
336 sada 15 61 mësojmë serbisht
337 asddad 15 61 mësojmë serbisht
338 lola 15 62 mësojmë serbisht
339 arta 15 62 mësojmë serbisht
340 asdad 15 62 mësojmë serbisht
341 sada 15 62 mësojmë serbisht
342 lola 15 62 mësojmë serbisht
343 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
344 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
345 lola 15 62 mësojmë serbisht
346 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
347 lola 15 62 mësojmë serbisht
348 lola 15 63 mësojmë serbisht
349 besfort 15 63 mësojmë serbisht
350 kosa 15 64 mësojmë serbisht
351 lola 15 64 mësojmë serbisht
352 mxmznz 15 64 učimo albanski
353 lola 15 64 mësojmë serbisht
354 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
355 voci 15 64 mësojmë serbisht
356 lola 15 64 mësojmë serbisht
357 Lule 15 64 mësojmë serbisht
358 sada 15 64 mësojmë serbisht
359 arta 15 64 mësojmë serbisht
360 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
361 lola 15 65 mësojmë serbisht
362 sada 15 65 mësojmë serbisht
363 nuki 15 65 učimo albanski
364 lola 15 65 mësojmë serbisht
365 asdad 15 65 mësojmë serbisht
366 lola 15 65 mësojmë serbisht
367 lola 15 65 mësojmë serbisht
368 nuki 15 65 učimo albanski
369 arta 15 65 mësojmë serbisht
370 lola 15 65 mësojmë serbisht
371 lola 15 65 mësojmë serbisht
372 arta 15 66 mësojmë serbisht
373 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
374 lola 15 66 mësojmë serbisht
375 gjel 15 66 mësojmë serbisht
376 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
377 lola 15 66 mësojmë serbisht
378 saf 15 67 mësojmë serbisht
379 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
380 arta 15 67 mësojmë serbisht
381 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
382 baki 15 67 mësojmë serbisht
383 baki 15 67 mësojmë serbisht
384 luka 15 67 učimo albanski
385 unes 15 68 mësojmë serbisht
386 arta 15 68 mësojmë serbisht
387 arta 15 68 mësojmë serbisht
388 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
389 arta 15 68 mësojmë serbisht
390 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
391 arta 15 68 mësojmë serbisht
392 arta 15 68 mësojmë serbisht
393 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
394 asdad 15 68 mësojmë serbisht
395 fag 15 68 mësojmë serbisht
396 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
397 omer 15 69 učimo albanski
398 lola 15 69 mësojmë serbisht
399 arta 15 69 mësojmë serbisht
400 buki 15 69 mësojmë serbisht
401 arta 15 69 mësojmë serbisht
402 arta 15 69 mësojmë serbisht
403 perandori 15 69 mësojmë serbisht
404 omer 15 69 učimo albanski
405 arta 15 69 mësojmë serbisht
406 asdad 15 70 mësojmë serbisht
407 lola 15 70 mësojmë serbisht
408 sisi 15 70 mësojmë serbisht
409 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
410 lola 15 70 mësojmë serbisht
411 seesee 15 70 mësojmë serbisht
412 pepa 15 70 mësojmë serbisht
413 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
414 kur 15 70 mësojmë serbisht
415 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
416 sada 15 71 mësojmë serbisht
417 ade 15 71 mësojmë serbisht
418 arta 15 71 mësojmë serbisht
419 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
420 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
421 arta 15 71 mësojmë serbisht
422 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
423 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
424 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
425 lola 15 71 mësojmë serbisht
426 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
427 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
428 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
429 arta 15 72 mësojmë serbisht
430 joj 15 72 mësojmë serbisht
431 nuridin 15 72 učimo albanski
432 sisi 15 72 mësojmë serbisht
433 arta 15 72 mësojmë serbisht
434 granit 15 72 mësojmë serbisht
435 sisss 15 72 mësojmë serbisht
436 nuridin 15 72 učimo albanski
437 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
438 nuridin 15 73 učimo albanski
439 arta 15 73 mësojmë serbisht
440 Liza 15 73 mësojmë serbisht
441 sisi 15 73 mësojmë serbisht
442 arta 15 73 mësojmë serbisht
443 pepa 15 73 mësojmë serbisht
444 arta 15 73 mësojmë serbisht
445 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
446 lele 15 73 mësojmë serbisht
447 nuridin 15 73 učimo albanski
448 arta 15 74 mësojmë serbisht
449 voci 15 74 mësojmë serbisht
450 dsds 15 74 mësojmë serbisht
451 pela 15 74 mësojmë serbisht
452 arta 15 74 mësojmë serbisht
453 arta 15 74 mësojmë serbisht
454 lola 15 74 mësojmë serbisht
455 nuki 15 74 učimo albanski
456 bosss 15 74 mësojmë serbisht
457 lola 15 74 mësojmë serbisht
458 nuki 15 74 učimo albanski
459 arte 15 74 mësojmë serbisht
460 lav 15 75 mësojmë serbisht
461 nuki 15 75 mësojmë serbisht
462 dfs 15 75 učimo albanski
463 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
464 lio 15 75 mësojmë serbisht
465 arta 15 75 mësojmë serbisht
466 vokap 15 75 mësojmë serbisht
467 sisis 15 75 mësojmë serbisht
468 nuki 15 75 mësojmë serbisht
469 sisi 15 75 mësojmë serbisht
470 ... 15 75 mësojmë serbisht
471 lola 15 75 mësojmë serbisht
472 sisi 15 75 mësojmë serbisht
473 Berna 15 76 mësojmë serbisht
474 nuridin 15 76 učimo albanski
475 nuki 15 76 učimo albanski
476 pepa 15 76 mësojmë serbisht
477 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
478 pepa 15 76 mësojmë serbisht
479 arta 15 76 mësojmë serbisht
480 asd 15 76 mësojmë serbisht
481 sada 15 76 mësojmë serbisht
482 nuki 15 76 učimo albanski
483 toni 15 76 mësojmë serbisht
484 arta 15 76 mësojmë serbisht
485 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
486 arta 15 76 mësojmë serbisht
487 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
488 anel 15 76 učimo albanski
489 pepa 15 77 mësojmë serbisht
490 arta 15 77 mësojmë serbisht
491 nuki 15 77 učimo albanski
492 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
493 nuki 15 77 učimo albanski
494 arta 15 77 mësojmë serbisht
495 pepa 15 77 mësojmë serbisht
496 nuki 15 77 učimo albanski
497 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
498 dfs 15 77 mësojmë serbisht
499 safsds 15 77 mësojmë serbisht
500 arta 15 77 mësojmë serbisht
501 besfort 15 77 mësojmë serbisht
502 nuki 15 77 učimo albanski
503 kinki 15 77 mësojmë serbisht
504 pepa 15 77 mësojmë serbisht
505 bossi 15 77 mësojmë serbisht
506 sada 15 78 mësojmë serbisht
507 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
508 lola 15 78 mësojmë serbisht
509 last 15 78 mësojmë serbisht
510 kum 15 78 mësojmë serbisht
511 arta 15 78 mësojmë serbisht
512 omer 15 78 učimo albanski
513 alb 15 78 mësojmë serbisht
514 lia 15 78 mësojmë serbisht
515 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
516 omer 15 78 učimo albanski
517 lola 15 79 mësojmë serbisht
518 nuki 15 79 učimo albanski
519 lola 15 79 mësojmë serbisht
520 nuki 15 79 učimo albanski
521 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
522 nuridin 15 79 učimo albanski
523 arta 15 79 mësojmë serbisht
524 nuridin 15 79 učimo albanski
525 111 15 79 učimo albanski
526 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
527 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
528 nuki 15 80 učimo albanski
529 zoran 15 80 učimo albanski
530 arta 15 80 mësojmë serbisht
531 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
532 arta 15 80 mësojmë serbisht
533 imperador 15 80 mësojmë serbisht
534 nuki 15 80 učimo albanski
535 mila 15 80 učimo albanski
536 arta 15 80 mësojmë serbisht
537 eds 15 81 mësojmë serbisht
538 dfs 15 81 mësojmë serbisht
539 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
540 arta 15 81 mësojmë serbisht
541 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
542 lola 15 81 mësojmë serbisht
543 nuki 15 81 učimo albanski
544 arta 15 81 mësojmë serbisht
545 nuki 15 81 učimo albanski
546 sada 15 81 mësojmë serbisht
547 dfs 15 82 mësojmë serbisht
548 lola 15 82 mësojmë serbisht
549 nuridin 15 82 učimo albanski
550 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
551 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
552 dfs 15 82 mësojmë serbisht
553 nuridin 15 82 učimo albanski
554 nuridin 15 82 učimo albanski
555 nuridin 15 82 učimo albanski
556 11111 15 82 mësojmë serbisht
557 we over 15 83 mësojmë serbisht
558 arta 15 83 mësojmë serbisht
559 Berna 15 83 mësojmë serbisht
560 nuki 15 84 mësojmë serbisht
561 nuki 15 84 mësojmë serbisht
562 der 15 84 mësojmë serbisht
563 wes 15 84 učimo albanski
564 arta 15 84 mësojmë serbisht
565 saad 15 84 mësojmë serbisht
566 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
567 dea 15 84 mësojmë serbisht
568 arta 15 84 mësojmë serbisht
569 dfs 15 84 učimo albanski
570 dfs 15 85 mësojmë serbisht
571 lola 15 85 mësojmë serbisht
572 lia 15 85 mësojmë serbisht
573 arta 15 85 mësojmë serbisht
574 kum 15 85 mësojmë serbisht
575 bossi 15 85 mësojmë serbisht
576 Berna 15 85 mësojmë serbisht
577 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
578 Asad 15 86 učimo albanski
579 dfs 15 86 učimo albanski
580 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
581 swe 15 86 mësojmë serbisht
582 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
583 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
584 nuki 15 86 učimo albanski
585 123 15 86 mësojmë serbisht
586 arta 15 86 mësojmë serbisht
587 nuki 15 86 učimo albanski
588 arta 15 87 mësojmë serbisht
589 klu 15 87 mësojmë serbisht
590 dfs 15 87 mësojmë serbisht
591 omer 15 87 učimo albanski
592 lira 15 87 mësojmë serbisht
593 5645 15 87 mësojmë serbisht
594 arta 15 87 mësojmë serbisht
595 des 15 87 mësojmë serbisht
596 dfs 15 87 učimo albanski
597 arta 15 87 mësojmë serbisht
598 del 15 87 mësojmë serbisht
599 lola 15 87 mësojmë serbisht
600 omer 15 87 učimo albanski
601 dfs 15 87 mësojmë serbisht
602 lola 15 87 mësojmë serbisht
603 pepa 15 87 mësojmë serbisht
604 lola 15 88 mësojmë serbisht
605 fero 15 88 mësojmë serbisht
606 fer 15 88 mësojmë serbisht
607 der 15 88 mësojmë serbisht
608 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
609 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
610 arta 15 89 mësojmë serbisht
611 der 15 89 mësojmë serbisht
612 liw 15 89 mësojmë serbisht
613 lia 15 89 mësojmë serbisht
614 masa 15 89 mësojmë serbisht
615 arta 15 89 mësojmë serbisht
616 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
617 dfs 15 90 mësojmë serbisht
618 dfs 15 90 učimo albanski
619 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
620 ase 15 90 mësojmë serbisht
621 fer 15 90 mësojmë serbisht
622 der 15 90 mësojmë serbisht
623 lia 15 90 mësojmë serbisht
624 nuridin 15 91 učimo albanski
625 wes 15 91 mësojmë serbisht
626 dfs 15 91 mësojmë serbisht
627 kum 15 92 mësojmë serbisht
628 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
629 lulzim 15 93 učimo albanski
630 sew 15 93 mësojmë serbisht
631 arta 15 93 mësojmë serbisht
632 lia 15 93 mësojmë serbisht
633 sed 15 94 mësojmë serbisht
634 sed 15 94 mësojmë serbisht
635 mes 15 95 mësojmë serbisht
636 sed 15 95 mësojmë serbisht
637 arta 15 95 mësojmë serbisht
638 lia 15 95 mësojmë serbisht
639 sada 15 96 mësojmë serbisht
640 lola 15 96 mësojmë serbisht
641 cccc 15 96 mësojmë serbisht
642 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
643 asw 15 98 mësojmë serbisht
644 sed 15 98 mësojmë serbisht
645 dfs 15 99 mësojmë serbisht
646 wes 15 100 mësojmë serbisht
647 fiu 15 100 mësojmë serbisht
648 lia 15 102 mësojmë serbisht
649 Maja 15 102 mësojmë serbisht
650 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
651 aaa 15 104 mësojmë serbisht
652 dfs 15 105 mësojmë serbisht
653 lia 15 106 mësojmë serbisht
654 mmm 15 106 mësojmë serbisht
655 cccc 15 107 mësojmë serbisht
656 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
657 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
658 nnn 14 43 mësojmë serbisht
659 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
660 yylza 14 45 mësojmë serbisht
661 Jakub 14 48 učimo albanski
662 lola 14 50 mësojmë serbisht
663 lola 14 50 mësojmë serbisht
664 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
665 Granit 14 53 mësojmë serbisht
666 Granit 14 53 mësojmë serbisht
667 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
668 lola 14 53 mësojmë serbisht
669 lola 14 53 mësojmë serbisht
670 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
671 lola 14 55 mësojmë serbisht
672 bbb 14 55 mësojmë serbisht
673 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
674 Granit 14 56 mësojmë serbisht
675 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
676 Granit 14 56 mësojmë serbisht
677 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
678 lola 14 58 mësojmë serbisht
679 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
680 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
681 lola 14 58 mësojmë serbisht
682 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
683 omer 14 59 učimo albanski
684 omer 14 59 učimo albanski
685 lola 14 59 mësojmë serbisht
686 lola 14 60 mësojmë serbisht
687 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
688 lola 14 61 mësojmë serbisht
689 aaa 14 61 mësojmë serbisht
690 asdad 14 61 mësojmë serbisht
691 lola 14 61 mësojmë serbisht
692 lola 14 61 mësojmë serbisht
693 sada 14 61 mësojmë serbisht
694 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
695 lola 14 61 mësojmë serbisht
696 lola 14 61 mësojmë serbisht
697 sisi 14 61 mësojmë serbisht
698 princi 14 62 mësojmë serbisht
699 arta 14 62 mësojmë serbisht
700 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
701 lola 14 62 mësojmë serbisht
702 voci 14 62 mësojmë serbisht
703 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
704 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
705 slsl 14 63 učimo albanski
706 lola 14 63 mësojmë serbisht
707 lola 14 63 mësojmë serbisht
708 lola 14 63 mësojmë serbisht
709 doen 14 63 mësojmë serbisht
710 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
711 aaa 14 64 mësojmë serbisht
712 Talent 14 64 mësojmë serbisht
713 lola 14 64 mësojmë serbisht
714 asdad 14 65 mësojmë serbisht
715 nesa 14 65 učimo albanski
716 lola 14 65 mësojmë serbisht
717 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
718 nuki 14 65 učimo albanski
719 arta 14 65 mësojmë serbisht
720 asdad 14 65 mësojmë serbisht
721 nuki 14 65 učimo albanski
722 zzz 14 65 mësojmë serbisht
723 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
724 pop 14 65 mësojmë serbisht
725 Maja 14 66 učimo albanski
726 nuki 14 66 učimo albanski
727 pop 14 66 mësojmë serbisht
728 das 14 66 učimo albanski
729 bossi 14 66 mësojmë serbisht
730 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
731 lola 14 66 mësojmë serbisht
732 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
733 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
734 asdf 14 66 mësojmë serbisht
735 lola 14 66 mësojmë serbisht
736 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
737 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
738 lola 14 66 mësojmë serbisht
739 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
740 nuki 14 66 učimo albanski
741 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
742 lola 14 67 mësojmë serbisht
743 nuridin 14 67 učimo albanski
744 lola 14 67 mësojmë serbisht
745 asdf 14 67 mësojmë serbisht
746 Talent 14 67 mësojmë serbisht
747 lola 14 67 mësojmë serbisht
748 pepa 14 67 mësojmë serbisht
749 arta 14 68 mësojmë serbisht
750 lola 14 68 mësojmë serbisht
751 lola 14 68 mësojmë serbisht
752 lola 14 68 mësojmë serbisht
753 the king 14 68 mësojmë serbisht
754 sada 14 68 mësojmë serbisht
755 toni 14 68 mësojmë serbisht
756 qpk 14 68 mësojmë serbisht
757 lola 14 68 mësojmë serbisht
758 5487 14 68 mësojmë serbisht
759 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
760 arta 14 68 mësojmë serbisht
761 arta 14 69 mësojmë serbisht
762 lola 14 69 mësojmë serbisht
763 nuridin 14 69 učimo albanski
764 arta 14 69 mësojmë serbisht
765 marija 14 69 učimo albanski
766 Marija 14 69 učimo albanski
767 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
768 lola 14 69 mësojmë serbisht
769 pepa 14 69 mësojmë serbisht
770 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
771 king 14 69 mësojmë serbisht
772 arta 14 69 mësojmë serbisht
773 kingi 14 69 mësojmë serbisht
774 arta 14 69 mësojmë serbisht
775 nuki 14 69 učimo albanski
776 aaa 14 69 mësojmë serbisht
777 arta 14 69 mësojmë serbisht
778 nuki 14 69 učimo albanski
779 lola 14 69 mësojmë serbisht
780 nuki 14 70 učimo albanski
781 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
782 nuki 14 70 učimo albanski
783 nuki 14 70 učimo albanski
784 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
785 nuki 14 70 učimo albanski
786 nuki 14 70 učimo albanski
787 impaler 14 70 mësojmë serbisht
788 lola 14 70 mësojmë serbisht
789 nuki 14 70 mësojmë serbisht
790 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
791 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
792 nuki 14 70 učimo albanski
793 nuki 14 70 učimo albanski
794 omer 14 70 učimo albanski
795 nuki 14 70 učimo albanski
796 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
797 omer 14 70 učimo albanski
798 loli 14 70 mësojmë serbisht
799 nuki 14 70 mësojmë serbisht
800 bosi 14 70 mësojmë serbisht
801 marija 14 70 učimo albanski
802 deca 14 71 mësojmë serbisht
803 omer 14 71 učimo albanski
804 imperador 14 71 mësojmë serbisht
805 niku 14 71 učimo albanski
806 arta 14 71 mësojmë serbisht
807 1234 14 71 mësojmë serbisht
808 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
809 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
810 nuki 14 71 učimo albanski
811 nuki 14 71 učimo albanski
812 omer 14 71 učimo albanski
813 voci 14 71 mësojmë serbisht
814 niku 14 71 učimo albanski
815 arta 14 71 mësojmë serbisht
816 nuki 14 71 učimo albanski
817 nuki 14 71 učimo albanski
818 nuki 14 72 učimo albanski
819 lola 14 72 mësojmë serbisht
820 aaa 14 72 mësojmë serbisht
821 pepa 14 72 mësojmë serbisht
822 nuki 14 72 učimo albanski
823 nuki 14 72 učimo albanski
824 lola 14 72 mësojmë serbisht
825 arta 14 72 mësojmë serbisht
826 nuki 14 72 učimo albanski
827 arta 14 72 mësojmë serbisht
828 lola 14 72 mësojmë serbisht
829 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
830 iospa 14 72 mësojmë serbisht
831 nuki 14 73 učimo albanski
832 boss be 14 73 mësojmë serbisht
833 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
834 aaa 14 73 mësojmë serbisht
835 nuki 14 73 učimo albanski
836 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
837 nuki 14 73 učimo albanski
838 sadad 14 73 mësojmë serbisht
839 nuki 14 73 učimo albanski
840 desa 14 73 mësojmë serbisht
841 sisi 14 73 mësojmë serbisht
842 nuki 14 73 učimo albanski
843 unknown 14 73 mësojmë serbisht
844 nuki 14 73 učimo albanski
845 nuki 14 74 učimo albanski
846 nuki 14 74 učimo albanski
847 ponda 14 74 mësojmë serbisht
848 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
849 lola 14 74 mësojmë serbisht
850 arta 14 74 mësojmë serbisht
851 sisi 14 74 mësojmë serbisht
852 dada 14 74 mësojmë serbisht
853 nuki 14 74 učimo albanski
854 nuki 14 74 učimo albanski
855 bossi 14 74 mësojmë serbisht
856 nuki 14 74 učimo albanski
857 nuki 14 74 učimo albanski
858 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
859 lola 14 75 mësojmë serbisht
860 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
861 arta 14 75 mësojmë serbisht
862 aaa 14 75 mësojmë serbisht
863 der 14 75 mësojmë serbisht
864 marija 14 75 učimo albanski
865 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
866 lia 14 75 mësojmë serbisht
867 peli 14 76 mësojmë serbisht
868 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
869 nuki 14 76 učimo albanski
870 lola 14 76 mësojmë serbisht
871 nuki 14 76 učimo albanski
872 pepa 14 76 mësojmë serbisht
873 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
874 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
875 lola 14 76 mësojmë serbisht
876 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
877 omer 14 76 učimo albanski
878 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
879 nuki 14 76 učimo albanski
880 Lira 14 76 mësojmë serbisht
881 omer 14 76 učimo albanski
882 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
883 lola 14 76 mësojmë serbisht
884 marija 14 76 učimo albanski
885 nuki 14 76 učimo albanski
886 nuki 14 77 učimo albanski
887 lia 14 77 mësojmë serbisht
888 lola 14 77 mësojmë serbisht
889 sisi 14 77 mësojmë serbisht
890 lola 14 77 mësojmë serbisht
891 nuki 14 77 učimo albanski
892 nuki 14 77 učimo albanski
893 lola 14 77 mësojmë serbisht
894 nuki 14 77 učimo albanski
895 nuki 14 77 učimo albanski
896 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
897 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
898 nuki 14 78 učimo albanski
899 erd 14 78 mësojmë serbisht
900 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
901 sada 14 78 mësojmë serbisht
902 woq 14 78 mësojmë serbisht
903 nuki 14 78 učimo albanski
904 omer 14 79 učimo albanski
905 arta 14 79 mësojmë serbisht
906 sibi 14 79 mësojmë serbisht
907 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
908 nuki 14 79 učimo albanski
909 omer 14 79 učimo albanski
910 lola 14 79 mësojmë serbisht
911 nuki 14 79 učimo albanski
912 arta 14 79 mësojmë serbisht
913 nuridin 14 79 učimo albanski
914 nuridin 14 79 učimo albanski
915 sedi 14 79 mësojmë serbisht
916 ccggrr 14 79 učimo albanski
917 lola 14 79 mësojmë serbisht
918 lola 14 79 mësojmë serbisht
919 lia 14 79 mësojmë serbisht
920 sew 14 80 mësojmë serbisht
921 arta 14 80 mësojmë serbisht
922 nuki 14 80 učimo albanski
923 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
924 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
925 desa 14 80 mësojmë serbisht
926 Emir 14 80 mësojmë serbisht
927 omer 14 80 učimo albanski
928 omer 14 80 učimo albanski
929 nuridin 14 80 učimo albanski
930 lia 14 80 mësojmë serbisht
931 arta 14 80 mësojmë serbisht
932 marija 14 80 učimo albanski
933 omer 14 80 učimo albanski
934 dfs 14 80 učimo albanski
935 nuki 14 80 učimo albanski
936 omer 14 80 učimo albanski
937 nuridin 14 80 učimo albanski
938 nuki 14 81 učimo albanski
939 nuki 14 81 učimo albanski
940 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
941 mer 14 81 mësojmë serbisht
942 dsda 14 81 mësojmë serbisht
943 pepa 14 81 mësojmë serbisht
944 nuki 14 81 učimo albanski
945 asda 14 81 mësojmë serbisht
946 unknown 14 81 mësojmë serbisht
947 omer 14 82 učimo albanski
948 Linda 14 82 mësojmë serbisht
949 jexik 14 82 mësojmë serbisht
950 pepa 14 82 mësojmë serbisht
951 lola 14 82 mësojmë serbisht
952 omer 14 82 učimo albanski
953 ver 14 82 mësojmë serbisht
954 nuki 14 82 učimo albanski
955 liu 14 82 mësojmë serbisht
956 nuridin 14 82 učimo albanski
957 nuridin 14 82 učimo albanski
958 pepa 14 82 mësojmë serbisht
959 pepi 14 82 mësojmë serbisht
960 64156 14 82 mësojmë serbisht
961 lola 14 82 mësojmë serbisht
962 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
963 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
964 nuki 14 82 učimo albanski
965 arta 14 83 mësojmë serbisht
966 wes 14 83 mësojmë serbisht
967 arta 14 83 mësojmë serbisht
968 omer 14 83 učimo albanski
969 lola 14 83 mësojmë serbisht
970 omer 14 83 učimo albanski
971 nuki 14 83 učimo albanski
972 nuki 14 83 učimo albanski
973 nuki 14 83 učimo albanski
974 arta 14 83 mësojmë serbisht
975 arta 14 83 mësojmë serbisht
976 nuridin 14 83 učimo albanski
977 arta 14 83 mësojmë serbisht
978 nuridin 14 83 učimo albanski
979 dfs 14 83 mësojmë serbisht
980 Samir 14 83 mësojmë serbisht
981 nuki 14 83 učimo albanski
982 lia 14 83 mësojmë serbisht
983 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
984 baki 14 84 mësojmë serbisht
985 lola 14 84 mësojmë serbisht
986 sisi 14 84 mësojmë serbisht
987 omer 14 84 učimo albanski
988 lala 14 84 mësojmë serbisht
989 arta 14 84 mësojmë serbisht
990 lia 14 84 mësojmë serbisht
991 arta 14 84 mësojmë serbisht
992 omer 14 84 učimo albanski
993 omer 14 84 učimo albanski
994 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
995 baki 14 84 mësojmë serbisht
996 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
997 omer 14 84 učimo albanski
998 kum 14 84 mësojmë serbisht
999 nuki 14 85 učimo albanski
1000 nuki 14 85 učimo albanski
1001 lola 14 85 učimo albanski
1002 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
1003 nuki 14 86 učimo albanski
1004 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
1005 nuki 14 86 učimo albanski
1006 omer 14 86 učimo albanski
1007 dfs 14 86 mësojmë serbisht
1008 Berna 14 86 mësojmë serbisht
1009 nuki 14 86 učimo albanski
1010 nuki 14 86 učimo albanski
1011 omer 14 86 učimo albanski
1012 sis 14 86 mësojmë serbisht
1013 lola 14 86 mësojmë serbisht
1014 omer 14 86 učimo albanski
1015 nuki 14 86 učimo albanski
1016 sed 14 86 mësojmë serbisht
1017 lim 14 86 mësojmë serbisht
1018 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1019 nuki 14 86 učimo albanski
1020 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1021 dfs 14 87 učimo albanski
1022 omer 14 87 učimo albanski
1023 nuki 14 87 učimo albanski
1024 Anja 14 87 učimo albanski
1025 alb 14 87 mësojmë serbisht
1026 ber 14 87 mësojmë serbisht
1027 nuki 14 87 učimo albanski
1028 omer 14 87 učimo albanski
1029 lola 14 87 mësojmë serbisht
1030 nuki 14 88 učimo albanski
1031 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1032 siis 14 88 učimo albanski
1033 arta 14 88 mësojmë serbisht
1034 nuki 14 88 učimo albanski
1035 nuki 14 88 učimo albanski
1036 nuki 14 88 učimo albanski
1037 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1038 dfs 14 88 učimo albanski
1039 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1040 lia 14 89 mësojmë serbisht
1041 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1042 arta 14 89 mësojmë serbisht
1043 arta 14 89 mësojmë serbisht
1044 marija 14 89 učimo albanski
1045 hhh 14 89 učimo albanski
1046 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1047 swe 14 89 mësojmë serbisht
1048 kss 14 89 učimo albanski
1049 lia 14 89 mësojmë serbisht
1050 lola 14 89 mësojmë serbisht
1051 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1052 abba 14 89 mësojmë serbisht
1053 nuridin 14 90 učimo albanski
1054 nuki 14 90 učimo albanski
1055 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1056 omer 14 90 učimo albanski
1057 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1058 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1059 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1060 nuridin 14 90 učimo albanski
1061 sew 14 90 mësojmë serbisht
1062 klme 14 90 mësojmë serbisht
1063 nuki 14 90 učimo albanski
1064 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1065 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1066 xes 14 90 mësojmë serbisht
1067 omer 14 90 učimo albanski
1068 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1069 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1070 omer 14 91 učimo albanski
1071 omer 14 91 učimo albanski
1072 nuki 14 91 učimo albanski
1073 nuki 14 91 učimo albanski
1074 saq 14 92 mësojmë serbisht
1075 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1076 4589 14 92 mësojmë serbisht
1077 NAIM 14 92 učimo albanski
1078 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1079 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1080 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1081 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1082 liu 14 92 mësojmë serbisht
1083 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1084 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1085 nuki 14 93 učimo albanski
1086 lin 14 93 mësojmë serbisht
1087 kaee 14 93 učimo albanski
1088 7777 14 93 mësojmë serbisht
1089 nuki 14 93 učimo albanski
1090 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1091 arta 14 93 mësojmë serbisht
1092 lia 14 94 učimo albanski
1093 arta 14 94 mësojmë serbisht
1094 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1095 wed 14 94 mësojmë serbisht
1096 artan 14 94 mësojmë serbisht
1097 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1098 nff 14 95 učimo albanski
1099 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1100 arta 14 95 mësojmë serbisht
1101 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1102 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1103 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1104 kun 14 96 mësojmë serbisht
1105 sta 14 96 mësojmë serbisht
1106 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1107 omer 14 97 učimo albanski
1108 ada 14 97 mësojmë serbisht
1109 sed 14 97 mësojmë serbisht
1110 era 14 97 mësojmë serbisht
1111 omer 14 97 učimo albanski
1112 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1113 sew 14 98 mësojmë serbisht
1114 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1115 lola 14 98 mësojmë serbisht
1116 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1117 diki 14 99 mësojmë serbisht
1118 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1119 lia 14 99 mësojmë serbisht
1120 des 14 99 mësojmë serbisht
1121 ser 14 99 mësojmë serbisht
1122 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1123 lio 14 99 mësojmë serbisht
1124 desa 14 99 mësojmë serbisht
1125 omer 14 100 učimo albanski
1126 ddf 14 100 učimo albanski
1127 omer 14 100 učimo albanski
1128 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1129 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1130 sse 14 101 mësojmë serbisht
1131 nuki 14 102 učimo albanski
1132 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1133 des 14 102 mësojmë serbisht
1134 sada 14 102 mësojmë serbisht
1135 nuki 14 102 učimo albanski
1136 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1137 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1138 sed 14 104 mësojmë serbisht
1139 lia 14 104 mësojmë serbisht
1140 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1141 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1142 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1143 bes 14 105 mësojmë serbisht
1144 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1145 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1146 skh 14 106 mësojmë serbisht
1147 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1148 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1149 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1150 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1151 era 14 108 mësojmë serbisht
1152 arta 14 109 mësojmë serbisht
1153 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1154 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1155 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1156 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1157 lola 14 111 mësojmë serbisht
1158 1122 14 111 mësojmë serbisht
1159 sada 14 112 mësojmë serbisht
1160 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1161 sea 14 113 mësojmë serbisht
1162 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1163 sed 14 115 mësojmë serbisht
1164 arta 14 115 mësojmë serbisht
1165 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1166 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1167 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1168 ret 14 117 mësojmë serbisht
1169 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1170 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1171 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1172 888 13 42 mësojmë serbisht
1173 Miki 13 42 učimo albanski
1174 11111 13 44 mësojmë serbisht
1175 Miu 13 45 učimo albanski
1176 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1177 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1178 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1179 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1180 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1181 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1182 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1183 Lpo 13 50 učimo albanski
1184 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1185 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1186 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1187 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1188 lola 13 51 mësojmë serbisht
1189 Kata 13 51 učimo albanski
1190 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1191 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1192 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1193 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1194 lik 13 53 mësojmë serbisht
1195 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1196 Maja 13 54 učimo albanski
1197 Maja 13 54 učimo albanski
1198 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1199 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1200 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1201 Lui 13 55 učimo albanski
1202 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1203 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1204 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1205 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1206 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1207 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1208 jzkzm 13 56 učimo albanski
1209 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1210 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1211 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1212 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1213 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1214 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1215 lola 13 57 mësojmë serbisht
1216 diar 13 57 mësojmë serbisht
1217 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1218 Das 13 57 učimo albanski
1219 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1220 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1221 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1222 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1223 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1224 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1225 omer 13 58 učimo albanski
1226 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1227 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1228 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1229 omer 13 58 učimo albanski
1230 Jakub 13 58 učimo albanski
1231 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1232 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1233 lola 13 58 mësojmë serbisht
1234 Marija 13 58 učimo albanski
1235 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1236 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1237 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1238 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1239 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1240 Ena 13 59 učimo albanski
1241 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1242 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1243 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1244 Mila 13 59 učimo albanski
1245 Marija 13 59 učimo albanski
1246 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1247 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1248 lola 13 59 mësojmë serbisht
1249 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1250 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1251 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1252 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1253 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1254 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1255 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1256 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1257 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1258 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1259 Pot 13 60 učimo albanski
1260 Marija 13 60 učimo albanski
1261 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1262 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1263 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1264 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1265 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1266 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1267 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1268 lola 13 61 mësojmë serbisht
1269 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1270 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1271 lola 13 61 mësojmë serbisht
1272 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1273 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1274 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1275 Marija 13 61 učimo albanski
1276 Marija 13 61 učimo albanski
1277 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1278 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1279 Maja 13 61 učimo albanski
1280 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1281 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1282 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1283 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1284 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1285 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1286 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1287 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1288 Soup 13 62 učimo albanski
1289 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1290 lola 13 62 mësojmë serbisht
1291 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1292 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1293 Guli 13 62 učimo albanski
1294 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1295 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1296 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1297 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1298 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1299 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1300 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1301 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1302 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1303 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1304 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1305 nuki 13 63 učimo albanski
1306 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1307 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1308 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1309 lola 13 63 mësojmë serbisht
1310 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1311 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1312 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1313 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1314 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1315 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1316 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1317 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1318 lola 13 63 mësojmë serbisht
1319 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1320 lola 13 63 mësojmë serbisht
1321 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1322 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1323 Marija 13 63 učimo albanski
1324 nuki 13 63 učimo albanski
1325 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1326 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1327 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1328 Uzt 13 63 učimo albanski
1329 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1330 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1331 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1332 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1333 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1334 nuki 13 64 učimo albanski
1335 marija 13 64 učimo albanski
1336 Marija 13 64 učimo albanski
1337 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1338 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1339 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1340 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1341 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1342 Marija 13 64 učimo albanski
1343 lola 13 64 mësojmë serbisht
1344 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1345 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1346 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1347 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1348 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1349 nuki 13 64 učimo albanski
1350 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1351 lola 13 65 mësojmë serbisht
1352 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1353 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1354 lola 13 65 mësojmë serbisht
1355 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1356 lola 13 65 mësojmë serbisht
1357 lola 13 65 mësojmë serbisht
1358 Popo 13 65 učimo albanski
1359 lola 13 65 mësojmë serbisht
1360 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1361 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1362 Dua 13 65 učimo albanski
1363 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1364 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1365 nuki 13 65 učimo albanski
1366 Maja 13 65 učimo albanski
1367 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1368 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1369 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1370 lola 13 65 mësojmë serbisht
1371 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1372 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1373 Maja 13 65 učimo albanski
1374 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1375 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1376 nuki 13 65 učimo albanski
1377 Dua 13 65 učimo albanski
1378 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1379 nuridin 13 65 učimo albanski
1380 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1381 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1382 nuridin 13 65 učimo albanski
1383 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1384 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1385 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1386 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1387 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1388 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1389 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1390 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1391 cari 13 66 mësojmë serbisht
1392 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1393 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1394 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1395 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1396 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1397 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1398 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1399 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1400 Ena 13 66 učimo albanski
1401 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1402 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1403 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1404 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1405 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1406 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1407 nuki 13 67 učimo albanski
1408 marija 13 67 učimo albanski
1409 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1410 lola 13 67 mësojmë serbisht
1411 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1412 nuki 13 67 učimo albanski
1413 lola 13 67 mësojmë serbisht
1414 Plo 13 67 učimo albanski
1415 Marija 13 67 učimo albanski
1416 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1417 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1418 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1419 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1420 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1421 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1422 Mila 13 68 učimo albanski
1423 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1424 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1425 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1426 Dua 13 68 učimo albanski
1427 Marija 13 68 učimo albanski
1428 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1429 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1430 Maja 13 68 učimo albanski
1431 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1432 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1433 lola 13 68 mësojmë serbisht
1434 nuki 13 68 učimo albanski
1435 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1436 nuki 13 68 učimo albanski
1437 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1438 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1439 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1440 arta 13 68 mësojmë serbisht
1441 Tup 13 68 učimo albanski
1442 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1443 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1444 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1445 nuki 13 68 učimo albanski
1446 deda 13 68 mësojmë serbisht
1447 ksms 13 68 učimo albanski
1448 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1449 nuki 13 68 učimo albanski
1450 nuki 13 68 učimo albanski
1451 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1452 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1453 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1454 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1455 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1456 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1457 faton 13 69 mësojmë serbisht
1458 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1459 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1460 lola 13 69 mësojmë serbisht
1461 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1462 Dua 13 69 učimo albanski
1463 debeo 13 69 učimo albanski
1464 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1465 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1466 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1467 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1468 lola 13 69 mësojmë serbisht
1469 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1470 Dea 13 69 učimo albanski
1471 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1472 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1473 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1474 lola 13 70 mësojmë serbisht
1475 lola 13 70 mësojmë serbisht
1476 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1477 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1478 nuki 13 70 učimo albanski
1479 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1480 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1481 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1482 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1483 Kkkk 13 70 učimo albanski
1484 nuki 13 70 učimo albanski
1485 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1486 lola 13 70 mësojmë serbisht
1487 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1488 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1489 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1490 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1491 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1492 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1493 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1494 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1495 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1496 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1497 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1498 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1499 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1500 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1501 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1502 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1503 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1504 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1505 lola 13 71 mësojmë serbisht
1506 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1507 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1508 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1509 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1510 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1511 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1512 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1513 deda 13 71 mësojmë serbisht
1514 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1515 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1516 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1517 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1518 Opela 13 72 učimo albanski
1519 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1520 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1521 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1522 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1523 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1524 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1525 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1526 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1527 Neda 13 72 učimo albanski
1528 Dua 13 72 učimo albanski
1529 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1530 lola 13 72 mësojmë serbisht
1531 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1532 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1533 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1534 lola 13 72 mësojmë serbisht
1535 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1536 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1537 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1538 nuki 13 72 učimo albanski
1539 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1540 Marija 13 72 učimo albanski
1541 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1542 nuridin 13 72 učimo albanski
1543 nuki 13 72 učimo albanski
1544 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1545 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1546 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1547 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1548 Mila 13 72 učimo albanski
1549 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1550 lola 13 73 mësojmë serbisht
1551 nuki 13 73 učimo albanski
1552 Dea 13 73 učimo albanski
1553 Marija 13 73 učimo albanski
1554 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1555 nuki 13 73 učimo albanski
1556 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1557 Pok 13 73 učimo albanski
1558 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1559 asded 13 73 mësojmë serbisht
1560 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1561 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1562 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1563 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1564 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1565 nuki 13 73 učimo albanski
1566 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1567 Dea 13 73 učimo albanski
1568 nuki 13 73 učimo albanski
1569 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1570 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1571 nuki 13 73 učimo albanski
1572 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1573 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1574 lola 13 73 mësojmë serbisht
1575 nuki 13 73 učimo albanski
1576 nuki 13 73 učimo albanski
1577 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1578 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1579 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1580 nuki 13 73 učimo albanski
1581 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1582 nuki 13 73 učimo albanski
1583 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1584 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1585 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1586 nuki 13 73 učimo albanski
1587 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1588 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1589 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1590 nuki 13 73 učimo albanski
1591 Melida 13 74 učimo albanski
1592 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1593 Dea 13 74 učimo albanski
1594 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1595 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1596 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1597 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1598 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1599 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1600 Lupa 13 74 učimo albanski
1601 niti 13 74 mësojmë serbisht
1602 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1603 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1604 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1605 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1606 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1607 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1608 sada 13 74 mësojmë serbisht
1609 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1610 lira 13 75 mësojmë serbisht
1611 nuki 13 75 učimo albanski
1612 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1613 nuki 13 75 učimo albanski
1614 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1615 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1616 nuki 13 75 učimo albanski
1617 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1618 omer 13 75 učimo albanski
1619 nuki 13 75 učimo albanski
1620 nuki 13 75 učimo albanski
1621 oki 13 75 mësojmë serbisht
1622 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1623 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1624 ads 13 75 mësojmë serbisht
1625 saq 13 75 mësojmë serbisht
1626 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1627 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1628 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1629 Dua 13 75 učimo albanski
1630 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1631 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1632 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1633 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1634 nuki 13 75 učimo albanski
1635 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1636 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1637 Onaa 13 75 učimo albanski
1638 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1639 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1640 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1641 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1642 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1643 nuki 13 75 učimo albanski
1644 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1645 nuki 13 75 učimo albanski
1646 nuki 13 75 učimo albanski
1647 nuki 13 75 učimo albanski
1648 nuki 13 76 učimo albanski
1649 sada 13 76 mësojmë serbisht
1650 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1651 nuki 13 76 učimo albanski
1652 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1653 nuki 13 76 učimo albanski
1654 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1655 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1656 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1657 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1658 sed 13 76 mësojmë serbisht
1659 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1660 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1661 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1662 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1663 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1664 nuki 13 76 učimo albanski
1665 omer 13 76 učimo albanski
1666 omer 13 76 učimo albanski
1667 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1668 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1669 nuki 13 76 učimo albanski
1670 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1671 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1672 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1673 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1674 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1675 nuridin 13 77 učimo albanski
1676 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1677 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1678 nuki 13 77 učimo albanski
1679 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1680 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1681 Dua 13 77 učimo albanski
1682 lala 13 77 mësojmë serbisht
1683 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1684 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1685 nuki 13 77 učimo albanski
1686 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1687 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1688 nuki 13 77 učimo albanski
1689 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1690 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1691 lola 13 77 mësojmë serbisht
1692 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1693 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1694 lala 13 77 mësojmë serbisht
1695 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1696 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1697 nuki 13 77 učimo albanski
1698 nuridin 13 77 učimo albanski
1699 omer 13 77 učimo albanski
1700 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1701 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1702 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1703 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1704 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1705 arta 13 77 mësojmë serbisht
1706 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1707 omer 13 77 učimo albanski
1708 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1709 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1710 nuki 13 77 učimo albanski
1711 nuki 13 77 učimo albanski
1712 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1713 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1714 niti 13 78 mësojmë serbisht
1715 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1716 nuki 13 78 učimo albanski
1717 Ena 13 78 učimo albanski
1718 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1719 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1720 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1721 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1722 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1723 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1724 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1725 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1726 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1727 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1728 nuki 13 78 učimo albanski
1729 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1730 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1731 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1732 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1733 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1734 nuki 13 78 učimo albanski
1735 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1736 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1737 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1738 nuki 13 78 učimo albanski
1739 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1740 Maja 13 79 učimo albanski
1741 DES 13 79 mësojmë serbisht
1742 nuki 13 79 učimo albanski
1743 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1744 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1745 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1746 nuki 13 79 učimo albanski
1747 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1748 nuki 13 79 učimo albanski
1749 nuki 13 79 učimo albanski
1750 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1751 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1752 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1753 nuki 13 79 učimo albanski
1754 desa 13 79 mësojmë serbisht
1755 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1756 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1757 nuki 13 79 učimo albanski
1758 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1759 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1760 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1761 nuki 13 79 učimo albanski
1762 nuki 13 79 učimo albanski
1763 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1764 nuki 13 79 učimo albanski
1765 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1766 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1767 Dua 13 79 učimo albanski
1768 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1769 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1770 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1771 nuki 13 79 učimo albanski
1772 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1773 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1774 Melida 13 80 učimo albanski
1775 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1776 nuki 13 80 učimo albanski
1777 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1778 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1779 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1780 SED 13 80 mësojmë serbisht
1781 sada 13 80 mësojmë serbisht
1782 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1783 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1784 lola 13 80 mësojmë serbisht
1785 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1786 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1787 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1788 Dua 13 80 učimo albanski
1789 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1790 Dea 13 80 učimo albanski
1791 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1792 nuki 13 80 učimo albanski
1793 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1794 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1795 sads 13 81 mësojmë serbisht
1796 nuki 13 81 učimo albanski
1797 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1798 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1799 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1800 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1801 final 13 81 mësojmë serbisht
1802 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1803 omer 13 81 učimo albanski
1804 nuki 13 81 učimo albanski
1805 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1806 omer 13 81 učimo albanski
1807 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1808 DEA 13 81 mësojmë serbisht
1809 nuki 13 81 učimo albanski
1810 nuki 13 81 učimo albanski
1811 omer 13 81 učimo albanski
1812 lkl 13 81 učimo albanski
1813 anela 13 81 učimo albanski
1814 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1815 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1816 7777 13 81 mësojmë serbisht
1817 nuki 13 81 učimo albanski
1818 omer 13 81 učimo albanski
1819 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1820 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1821 lala 13 81 mësojmë serbisht
1822 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1823 nuki 13 81 učimo albanski
1824 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1825 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1826 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1827 Melida 13 81 učimo albanski
1828 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1829 studentja 13 81 učimo albanski
1830 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1831 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1832 arta 13 82 mësojmë serbisht
1833 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1834 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1835 nuki 13 82 učimo albanski
1836 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1837 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1838 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1839 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1840 lule 13 82 mësojmë serbisht
1841 dfs 13 82 učimo albanski
1842 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1843 nuki 13 82 učimo albanski
1844 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1845 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1846 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1847 arta 13 82 učimo albanski
1848 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1849 nuki 13 82 učimo albanski
1850 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1851 lola 13 82 mësojmë serbisht
1852 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1853 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1854 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1855 nuki 13 82 učimo albanski
1856 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1857 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1858 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1859 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1860 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1861 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1862 Melida 13 83 učimo albanski
1863 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1864 lia 13 83 mësojmë serbisht
1865 nuki 13 83 učimo albanski
1866 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1867 nuki 13 83 učimo albanski
1868 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1869 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1870 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1871 Lena 13 83 učimo albanski
1872 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1873 nuki 13 83 učimo albanski
1874 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1875 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1876 sew 13 83 mësojmë serbisht
1877 nuki 13 83 učimo albanski
1878 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1879 Dina 13 83 učimo albanski
1880 swe 13 83 mësojmë serbisht
1881 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1882 nuki 13 84 učimo albanski
1883 Melida 13 84 učimo albanski
1884 omer 13 84 učimo albanski
1885 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1886 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1887 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1888 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1889 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1890 Katarina 13 84 učimo albanski
1891 nuki 13 84 učimo albanski
1892 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1893 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1894 Dua 13 84 učimo albanski
1895 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1896 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1897 omer 13 84 učimo albanski
1898 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1899 omer 13 84 učimo albanski
1900 omer 13 84 učimo albanski
1901 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1902 omer 13 84 učimo albanski
1903 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1904 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1905 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1906 omer 13 84 učimo albanski
1907 arta 13 84 mësojmë serbisht
1908 omer 13 85 učimo albanski
1909 nuridin 13 85 učimo albanski
1910 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1911 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1912 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1913 omer 13 85 učimo albanski
1914 nuki 13 85 učimo albanski
1915 Ena 13 85 učimo albanski
1916 nuki 13 85 učimo albanski
1917 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1918 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1919 SED 13 85 mësojmë serbisht
1920 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1921 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1922 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1923 marija 13 85 učimo albanski
1924 omer 13 85 učimo albanski
1925 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1926 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1927 Dua 13 85 učimo albanski
1928 akur 13 85 mësojmë serbisht
1929 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1930 Dua 13 85 učimo albanski
1931 Dua 13 85 učimo albanski
1932 Jkk 13 85 učimo albanski
1933 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1934 omer 13 85 učimo albanski
1935 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1936 nuridin 13 85 učimo albanski
1937 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1938 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1939 sksksk 13 86 učimo albanski
1940 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1941 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
1942 voci 13 86 mësojmë serbisht
1943 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1944 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1945 nuki 13 86 učimo albanski
1946 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1947 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1948 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1949 nuki 13 86 učimo albanski
1950 majda 13 86 mësojmë serbisht
1951 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1952 lia 13 86 mësojmë serbisht
1953 majda 13 86 mësojmë serbisht
1954 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1955 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1956 plazma keks 13 86 učimo albanski
1957 nuki 13 87 učimo albanski
1958 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1959 sed 13 87 mësojmë serbisht
1960 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1961 omer 13 87 učimo albanski
1962 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1963 nuki 13 87 učimo albanski
1964 nuki 13 87 učimo albanski
1965 nuki 13 87 učimo albanski
1966 nuridin 13 87 učimo albanski
1967 nuridin 13 87 učimo albanski
1968 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1969 omer 13 87 učimo albanski
1970 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1971 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1972 nuki 13 87 učimo albanski
1973 nuki 13 87 učimo albanski
1974 Lena 13 87 učimo albanski
1975 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1976 pepa 13 87 mësojmë serbisht
1977 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1978 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1979 Dua 13 87 učimo albanski
1980 SED 13 87 mësojmë serbisht
1981 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1982 nuki 13 87 učimo albanski
1983 marija 13 87 učimo albanski
1984 nuki 13 87 učimo albanski
1985 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1986 der 13 87 mësojmë serbisht
1987 awe 13 87 mësojmë serbisht
1988 Ena 13 87 učimo albanski
1989 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1990 omer 13 88 učimo albanski
1991 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
1992 Melida 13 88 učimo albanski
1993 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1994 omer 13 88 učimo albanski
1995 liu 13 88 učimo albanski
1996 omer 13 88 učimo albanski
1997 nuki 13 88 učimo albanski
1998 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1999 nuki 13 88 učimo albanski
2000 omer 13 88 učimo albanski
2001 sisi 13 88 mësojmë serbisht
2002 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2003 lola 13 88 mësojmë serbisht
2004 omer 13 88 učimo albanski
2005 omer 13 88 učimo albanski
2006 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
2007 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
2008 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2009 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
2010 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
2011 nuki 13 89 učimo albanski
2012 nuki 13 89 učimo albanski
2013 nuki 13 89 učimo albanski
2014 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2015 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
2016 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
2017 Anja 13 89 učimo albanski
2018 MSN 13 89 mësojmë serbisht
2019 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
2020 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2021 Tina 13 89 mësojmë serbisht
2022 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2023 sed 13 89 mësojmë serbisht
2024 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
2025 nuki 13 89 učimo albanski
2026 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2027 nuki 13 89 učimo albanski
2028 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
2029 sada 13 89 učimo albanski
2030 nuki 13 89 učimo albanski
2031 Melida 13 89 učimo albanski
2032 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2033 nuki 13 89 učimo albanski
2034 deda 13 89 mësojmë serbisht
2035 sed 13 89 mësojmë serbisht
2036 student 13 89 učimo albanski
2037 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2038 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2039 nuki 13 89 učimo albanski
2040 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2041 omer 13 90 učimo albanski
2042 nuki 13 90 učimo albanski
2043 Melida 13 90 učimo albanski
2044 bojka 13 90 učimo albanski
2045 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2046 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2047 dfs 13 90 učimo albanski
2048 nuki 13 90 učimo albanski
2049 nuki 13 90 učimo albanski
2050 lola 13 90 mësojmë serbisht
2051 Dea 13 90 učimo albanski
2052 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2053 nuki 13 90 učimo albanski
2054 575 13 90 mësojmë serbisht
2055 miki 13 90 mësojmë serbisht
2056 faton 13 90 mësojmë serbisht
2057 omer 13 90 učimo albanski
2058 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2059 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2060 DER 13 90 mësojmë serbisht
2061 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2062 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2063 Dua 13 90 učimo albanski
2064 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2065 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2066 une 13 91 mësojmë serbisht
2067 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2068 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2069 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2070 arta 13 91 mësojmë serbisht
2071 sada 13 91 mësojmë serbisht
2072 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2073 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2074 nuki 13 91 učimo albanski
2075 nuki 13 91 učimo albanski
2076 desa 13 91 mësojmë serbisht
2077 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2078 lia 13 91 mësojmë serbisht
2079 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2080 keka 13 92 mësojmë serbisht
2081 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2082 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2083 dfs 13 92 učimo albanski
2084 0202 13 92 mësojmë serbisht
2085 qaf 13 92 učimo albanski
2086 nuridin 13 92 učimo albanski
2087 ers 13 92 mësojmë serbisht
2088 nuridin 13 92 učimo albanski
2089 dfs 13 93 učimo albanski
2090 ane 13 93 učimo albanski
2091 dfs 13 93 učimo albanski
2092 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2093 dfs 13 93 učimo albanski
2094 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2095 wer 13 93 učimo albanski
2096 lia 13 94 mësojmë serbisht
2097 nuki 13 94 učimo albanski
2098 Krzys 13 94 učimo albanski
2099 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2100 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2101 nuridin 13 94 učimo albanski
2102 nuridin 13 94 učimo albanski
2103 sed 13 94 mësojmë serbisht
2104 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2105 nuki 13 94 učimo albanski
2106 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2107 nuki 13 94 učimo albanski
2108 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2109 sed 13 94 mësojmë serbisht
2110 nuki 13 94 učimo albanski
2111 marija 13 94 učimo albanski
2112 awe 13 95 mësojmë serbisht
2113 sew 13 95 mësojmë serbisht
2114 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2115 sada 13 95 učimo albanski
2116 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2117 wes 13 96 mësojmë serbisht
2118 alala 13 96 učimo albanski
2119 sed 13 96 mësojmë serbisht
2120 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2121 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2122 omer 13 97 učimo albanski
2123 arta 13 97 mësojmë serbisht
2124 nurce 13 97 učimo albanski
2125 omer 13 97 učimo albanski
2126 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2127 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2128 nurce 13 97 učimo albanski
2129 nuki 13 97 učimo albanski
2130 der 13 97 mësojmë serbisht
2131 nuki 13 97 učimo albanski
2132 sada 13 97 mësojmë serbisht
2133 nuki 13 98 učimo albanski
2134 nuki 13 98 učimo albanski
2135 dfs 13 98 učimo albanski
2136 sed 13 98 mësojmë serbisht
2137 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2138 dfs 13 98 učimo albanski
2139 nuki 13 98 učimo albanski
2140 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2141 nuki 13 98 učimo albanski
2142 arta 13 98 mësojmë serbisht
2143 fds 13 98 mësojmë serbisht
2144 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2145 hre 13 99 učimo albanski
2146 srw 13 99 mësojmë serbisht
2147 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2148 liu 13 99 mësojmë serbisht
2149 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2150 nuki 13 100 učimo albanski
2151 asw 13 100 mësojmë serbisht
2152 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2153 nuki 13 100 učimo albanski
2154 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2155 fsd 13 100 učimo albanski
2156 dea 13 100 mësojmë serbisht
2157 sew 13 100 mësojmë serbisht
2158 lia 13 100 mësojmë serbisht
2159 kurti 2 13 100 učimo albanski
2160 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2161 lia 13 101 mësojmë serbisht
2162 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2163 ase 13 102 mësojmë serbisht
2164 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2165 omer 13 102 učimo albanski
2166 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2167 omer 13 102 učimo albanski
2168 anela 13 102 učimo albanski
2169 lia 13 102 mësojmë serbisht
2170 lia 13 102 mësojmë serbisht
2171 Krešo 13 102 učimo albanski
2172 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2173 sem 13 102 mësojmë serbisht
2174 nuki 13 103 učimo albanski
2175 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2176 nuki 13 103 učimo albanski
2177 anela 13 103 učimo albanski
2178 der 13 103 mësojmë serbisht
2179 der 13 103 mësojmë serbisht
2180 ase 13 104 mësojmë serbisht
2181 ase 13 104 mësojmë serbisht
2182 Mik 13 104 učimo albanski
2183 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2184 luka 13 105 učimo albanski
2185 mlkl 13 105 učimo albanski
2186 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2187 lia 13 105 mësojmë serbisht
2188 liu 13 105 mësojmë serbisht
2189 333 13 105 mësojmë serbisht
2190 deda 13 105 mësojmë serbisht
2191 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2192 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2193 vanja 13 106 učimo albanski
2194 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2195 lia 13 106 mësojmë serbisht
2196 lala 13 106 učimo albanski
2197 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2198 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2199 sew 13 107 mësojmë serbisht
2200 lola 13 107 mësojmë serbisht
2201 isuf 13 107 učimo albanski
2202 mila 13 107 učimo albanski
2203 lio 13 107 mësojmë serbisht
2204 sada 13 108 učimo albanski
2205 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2206 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2207 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2208 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2209 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2210 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2211 ase 13 109 mësojmë serbisht
2212 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2213 33... 13 110 mësojmë serbisht
2214 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2215 sed 13 111 mësojmë serbisht
2216 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2217 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2218 erd 13 112 mësojmë serbisht
2219 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2220 olond 13 112 mësojmë serbisht
2221 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2222 ase 13 112 mësojmë serbisht
2223 desi 13 113 mësojmë serbisht
2224 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2225 sada 13 115 mësojmë serbisht
2226 lia 13 115 mësojmë serbisht
2227 sada 13 115 mësojmë serbisht
2228 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2229 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2230 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2231 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2232 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2233 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2234 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2235 lola 13 119 mësojmë serbisht
2236 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2237 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2238 emina 13 120 mësojmë serbisht
2239 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2240 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2241 arta 13 120 mësojmë serbisht
2242 Sicko 13 120 učimo albanski
2243 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2244 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2245 Kristina 12 47 učimo albanski
2246 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2247 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2248 Porter 12 53 učimo albanski
2249 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2250 Neda 12 53 učimo albanski
2251 lola 12 53 mësojmë serbisht
2252 Miki 12 53 učimo albanski
2253 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2254 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2255 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2256 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2257 Miki 12 55 učimo albanski
2258 lola 12 55 mësojmë serbisht
2259 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2260 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2261 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2262 nuki 12 56 učimo albanski
2263 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2264 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2265 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2266 nuki 12 56 učimo albanski
2267 Bajrami 12 57 učimo albanski
2268 viki 12 57 učimo albanski
2269 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2270 Miki 12 57 učimo albanski
2271 Dua 12 58 učimo albanski
2272 Neda 12 58 učimo albanski
2273 Pos 12 58 učimo albanski
2274 lola 12 58 mësojmë serbisht
2275 Maja 12 58 učimo albanski
2276 Lpo 12 58 učimo albanski
2277 Miki 12 58 učimo albanski
2278 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2279 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2280 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2281 GenciMan 12 58 učimo albanski
2282 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2283 nuki 12 59 učimo albanski
2284 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2285 Maja 12 59 učimo albanski
2286 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2287 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2288 nuki 12 59 učimo albanski
2289 nuki 12 59 učimo albanski
2290 nuki 12 59 učimo albanski
2291 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2292 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2293 nuki 12 60 učimo albanski
2294 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2295 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2296 nuki 12 60 učimo albanski
2297 Maja 12 60 učimo albanski
2298 Marija 12 60 učimo albanski
2299 filip dimic 12 60 učimo albanski
2300 Lap 12 60 učimo albanski
2301 nuki 12 60 učimo albanski
2302 lola 12 60 mësojmë serbisht
2303 nuki 12 60 učimo albanski
2304 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2305 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2306 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2307 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2308 Marija 12 61 učimo albanski
2309 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2310 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2311 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2312 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2313 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2314 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2315 nuridin 12 61 učimo albanski
2316 nuridin 12 61 učimo albanski
2317 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2318 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2319 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2320 Hhhh 12 62 učimo albanski
2321 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2322 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2323 Marija 12 62 učimo albanski
2324 Dua 12 62 učimo albanski
2325 Plut 12 62 učimo albanski
2326 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2327 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2328 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2329 Lua 12 62 učimo albanski
2330 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2331 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2332 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2333 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2334 memo 12 62 učimo albanski
2335 Maja 12 62 učimo albanski
2336 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2337 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2338 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2339 Neda 12 63 učimo albanski
2340 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2341 Maria 12 63 učimo albanski
2342 lola 12 63 mësojmë serbisht
2343 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2344 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2345 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2346 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2347 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2348 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2349 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2350 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2351 Maja 12 63 učimo albanski
2352 Maja 12 63 učimo albanski
2353 Dea 12 63 učimo albanski
2354 Maja 12 63 učimo albanski
2355 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2356 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2357 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2358 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2359 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2360 Marija 12 64 učimo albanski
2361 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2362 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2363 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2364 mila 12 64 učimo albanski
2365 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2366 lola 12 64 mësojmë serbisht
2367 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2368 Maja 12 64 učimo albanski
2369 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2370 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2371 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2372 Marija 12 64 učimo albanski
2373 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2374 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2375 mila 12 65 učimo albanski
2376 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2377 Maja 12 65 učimo albanski
2378 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2379 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2380 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2381 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2382 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2383 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2384 Marija 12 65 učimo albanski
2385 Marija 12 65 učimo albanski
2386 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2387 Maja 12 65 učimo albanski
2388 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2389 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2390 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2391 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2392 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2393 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2394 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2395 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2396 Maja 12 65 učimo albanski
2397 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2398 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2399 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2400 Maja 12 66 učimo albanski
2401 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2402 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2403 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2404 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2405 nuki 12 66 učimo albanski
2406 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2407 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2408 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2409 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2410 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2411 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2412 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2413 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2414 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2415 mila 12 66 učimo albanski
2416 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2417 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2418 Maja 12 66 učimo albanski
2419 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2420 sada 12 67 mësojmë serbisht
2421 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2422 nuki 12 67 učimo albanski
2423 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2424 Marija 12 67 učimo albanski
2425 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2426 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2427 Maja 12 67 učimo albanski
2428 Maja 12 67 učimo albanski
2429 Maja 12 67 učimo albanski
2430 Posta 12 67 učimo albanski
2431 Pol 12 67 učimo albanski
2432 Asyy 12 67 učimo albanski
2433 nuki 12 67 učimo albanski
2434 Marija 12 67 učimo albanski
2435 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2436 nuki 12 67 učimo albanski
2437 Uko 12 67 učimo albanski
2438 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2439 nuki 12 67 učimo albanski
2440 nuki 12 68 učimo albanski
2441 omer 12 68 učimo albanski
2442 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2443 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2444 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2445 Area 12 68 učimo albanski
2446 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2447 gguu 12 68 učimo albanski
2448 voci 12 68 mësojmë serbisht
2449 omer 12 68 učimo albanski
2450 nuki 12 68 učimo albanski
2451 lola 12 68 mësojmë serbisht
2452 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2453 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2454 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2455 Ata 12 68 učimo albanski
2456 Marija 12 68 učimo albanski
2457 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2458 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2459 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2460 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2461 mila 12 68 učimo albanski
2462 Marija 12 68 učimo albanski
2463 Plkj 12 68 učimo albanski
2464 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2465 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2466 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2467 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2468 Maja 12 68 učimo albanski
2469 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2470 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2471 Marija 12 68 učimo albanski
2472 faton 12 69 mësojmë serbisht
2473 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2474 nuki 12 69 učimo albanski
2475 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2476 nuki 12 69 učimo albanski
2477 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2478 nuki 12 69 učimo albanski
2479 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2480 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2481 Maja 12 69 učimo albanski
2482 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2483 nuki 12 69 učimo albanski
2484 nuki 12 69 učimo albanski
2485 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2486 nuki 12 69 učimo albanski
2487 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2488 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2489 Kristina 12 69 učimo albanski
2490 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2491 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2492 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2493 Marija 12 70 učimo albanski
2494 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2495 wrwrw 12 70 učimo albanski
2496 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2497 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2498 Maja 12 70 učimo albanski
2499 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2500 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2501 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2502 nuki 12 71 učimo albanski
2503 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2504 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2505 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2506 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2507 mila 12 71 učimo albanski
2508 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2509 nuridin 12 71 učimo albanski
2510 riti 12 71 mësojmë serbisht
2511 arta 12 71 mësojmë serbisht
2512 Ena 12 71 učimo albanski
2513 Yaser 12 71 učimo albanski
2514 Marija 12 71 učimo albanski
2515 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2516 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2517 Dea 12 71 učimo albanski
2518 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2519 nuki 12 71 učimo albanski
2520 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2521 Marija 12 71 učimo albanski
2522 nuki 12 71 učimo albanski
2523 scs 12 71 mësojmë serbisht
2524 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2525 nuki 12 71 učimo albanski
2526 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2527 nuki 12 71 učimo albanski
2528 nuki 12 71 učimo albanski
2529 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2530 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2531 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2532 nuridin 12 71 učimo albanski
2533 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2534 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2535 Kingu 12 71 učimo albanski
2536 nuridin 12 72 učimo albanski
2537 desa 12 72 mësojmë serbisht
2538 nuridin 12 72 učimo albanski
2539 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2540 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2541 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2542 buja 12 72 mësojmë serbisht
2543 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2544 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2545 rrttt 12 72 učimo albanski
2546 nuki 12 72 učimo albanski
2547 Asad 12 72 učimo albanski
2548 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2549 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2550 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2551 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2552 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2553 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2554 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2555 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2556 Meka 12 72 učimo albanski
2557 nuki 12 72 učimo albanski
2558 Maja 12 72 učimo albanski
2559 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2560 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2561 Dye 12 72 učimo albanski
2562 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2563 nuki 12 72 učimo albanski
2564 nuki 12 72 učimo albanski
2565 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2566 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2567 Maja 12 73 učimo albanski
2568 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2569 luka 12 73 mësojmë serbisht
2570 nuki 12 73 učimo albanski
2571 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2572 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2573 Marija 12 73 učimo albanski
2574 LOLA 12 73 mësojmë serbisht
2575 Selma 12 73 učimo albanski
2576 Pol 12 73 učimo albanski
2577 nuki 12 73 učimo albanski
2578 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2579 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2580 voci 12 73 mësojmë serbisht
2581 nuridin 12 73 učimo albanski
2582 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2583 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2584 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2585 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2586 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2587 alb 12 73 mësojmë serbisht
2588 alb 12 73 mësojmë serbisht
2589 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2590 arta 12 73 mësojmë serbisht
2591 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2592 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2593 omer 12 74 učimo albanski
2594 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2595 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2596 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2597 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2598 nuki 12 74 učimo albanski
2599 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2600 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2601 omer 12 74 učimo albanski
2602 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2603 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2604 pop 12 74 mësojmë serbisht
2605 Ena 12 74 učimo albanski
2606 Dua 12 74 učimo albanski
2607 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2608 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2609 nuki 12 74 učimo albanski
2610 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2611 Adas 12 74 učimo albanski
2612 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2613 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2614 Edin 12 74 učimo albanski
2615 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2616 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2617 Dua 12 74 učimo albanski
2618 Dua 12 75 učimo albanski
2619 Dua 12 75 učimo albanski
2620 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2621 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2622 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2623 nuki 12 75 učimo albanski
2624 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2625 omer 12 75 učimo albanski
2626 nuki 12 75 učimo albanski
2627 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2628 nuki 12 75 učimo albanski
2629 Dua 12 75 učimo albanski
2630 anela 12 75 učimo albanski
2631 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2632 nuki 12 75 učimo albanski
2633 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2634 omer 12 75 učimo albanski
2635 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2636 nuki 12 75 učimo albanski
2637 nuki 12 75 učimo albanski
2638 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2639 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2640 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2641 db 12 75 mësojmë serbisht
2642 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2643 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2644 Gaz 12 75 učimo albanski
2645 aca 12 75 učimo albanski
2646 sss 12 75 mësojmë serbisht
2647 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2648 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2649 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2650 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2651 Melida 12 76 učimo albanski
2652 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2653 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2654 lala 12 76 mësojmë serbisht
2655 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2656 nuki 12 76 učimo albanski
2657 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2658 Dasani 12 76 učimo albanski
2659 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2660 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2661 nuki 12 76 učimo albanski
2662 Suada 12 76 učimo albanski
2663 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2664 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2665 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2666 nuki 12 77 učimo albanski
2667 Maja 12 77 učimo albanski
2668 nuki 12 77 učimo albanski
2669 nuki 12 77 učimo albanski
2670 omer 12 77 učimo albanski
2671 nuki 12 77 učimo albanski
2672 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2673 Kika 12 77 učimo albanski
2674 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2675 Miki 12 77 učimo albanski
2676 545154 12 77 mësojmë serbisht
2677 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2678 nuki 12 77 učimo albanski
2679 faton 12 77 mësojmë serbisht
2680 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2681 nuki 12 77 učimo albanski
2682 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2683 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2684 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2685 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2686 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2687 nuki 12 77 učimo albanski
2688 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2689 nuki 12 77 učimo albanski
2690 nuki 12 77 učimo albanski
2691 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2692 nuki 12 77 učimo albanski
2693 nuki 12 77 učimo albanski
2694 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2695 nuki 12 77 učimo albanski
2696 Dua 12 77 učimo albanski
2697 aia 12 77 učimo albanski
2698 nuki 12 77 učimo albanski
2699 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2700 nuki 12 77 učimo albanski
2701 Dua 12 77 učimo albanski
2702 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2703 omer 12 77 učimo albanski
2704 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2705 Marija 12 77 učimo albanski
2706 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2707 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2708 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2709 nuki 12 78 učimo albanski
2710 Dua 12 78 učimo albanski
2711 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2712 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2713 nuridin 12 78 učimo albanski
2714 deda 12 78 mësojmë serbisht
2715 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2716 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2717 niti 12 78 mësojmë serbisht
2718 nuridin 12 78 učimo albanski
2719 Dua 12 78 učimo albanski
2720 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2721 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2722 Zulo 12 78 učimo albanski
2723 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2724 Ona 12 78 učimo albanski
2725 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2726 nuki 12 78 učimo albanski
2727 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2728 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2729 nuki 12 78 učimo albanski
2730 nuki 12 78 učimo albanski
2731 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2732 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2733 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2734 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2735 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2736 nuki 12 79 učimo albanski
2737 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2738 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2739 nuki 12 79 učimo albanski
2740 Dua 12 79 učimo albanski
2741 Dea 12 79 učimo albanski
2742 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2743 Maja 12 79 učimo albanski
2744 nuki 12 79 učimo albanski
2745 cvx 12 79 učimo albanski
2746 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2747 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2748 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2749 nuki 12 79 učimo albanski
2750 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2751 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2752 memo 12 79 učimo albanski
2753 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2754 Selma 12 79 učimo albanski
2755 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2756 dddeee 12 79 učimo albanski
2757 MARIJA 12 80 učimo albanski
2758 nuki 12 80 učimo albanski
2759 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2760 nuki 12 80 učimo albanski
2761 Dea 12 80 učimo albanski
2762 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2763 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2764 omer 12 80 učimo albanski
2765 Bigi 12 80 učimo albanski
2766 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2767 nuki 12 80 učimo albanski
2768 omer 12 80 učimo albanski
2769 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2770 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2771 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2772 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2773 DER 12 80 mësojmë serbisht
2774 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2775 nuki 12 80 učimo albanski
2776 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2777 nuki 12 80 učimo albanski
2778 fffff 12 80 učimo albanski
2779 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2780 Suada 12 80 učimo albanski
2781 nuki 12 80 učimo albanski
2782 Hjj 12 81 učimo albanski
2783 Ona 12 81 učimo albanski
2784 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2785 nuki 12 81 učimo albanski
2786 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2787 Jasmina 12 81 učimo albanski
2788 Onaa 12 81 učimo albanski
2789 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2790 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2791 deda 12 81 mësojmë serbisht
2792 nuki 12 81 učimo albanski
2793 nuki 12 81 učimo albanski
2794 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2795 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2796 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2797 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2798 nuridin 12 81 učimo albanski
2799 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2800 nuki 12 81 učimo albanski
2801 nuki 12 81 učimo albanski
2802 nuki 12 81 učimo albanski
2803 nuki 12 81 učimo albanski
2804 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2805 ffeer 12 81 učimo albanski
2806 nuki 12 81 učimo albanski
2807 Melida 12 81 učimo albanski
2808 nuki 12 81 učimo albanski
2809 Onaa 12 81 učimo albanski
2810 nuki 12 81 učimo albanski
2811 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2812 nuridin 12 81 učimo albanski
2813 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2814 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2815 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2816 nuki 12 81 učimo albanski
2817 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2818 nuki 12 81 učimo albanski
2819 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2820 Dua 12 81 učimo albanski
2821 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2822 Lena 12 82 učimo albanski
2823 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2824 nuki 12 82 učimo albanski
2825 SED 12 82 mësojmë serbisht
2826 Marija 12 82 učimo albanski
2827 liu 12 82 mësojmë serbisht
2828 omer 12 82 učimo albanski
2829 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2830 Maja 12 82 učimo albanski
2831 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2832 Maja 12 82 učimo albanski
2833 nuki 12 82 učimo albanski
2834 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2835 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2836 sed 12 82 mësojmë serbisht
2837 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2838 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2839 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2840 Dea 12 82 učimo albanski
2841 omer 12 82 učimo albanski
2842 omer 12 82 učimo albanski
2843 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2844 nuki 12 82 učimo albanski
2845 nuki 12 82 učimo albanski
2846 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2847 Dua 12 82 učimo albanski
2848 omer 12 82 učimo albanski
2849 nuki 12 82 učimo albanski
2850 nuki 12 82 učimo albanski
2851 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2852 ldls 12 83 učimo albanski
2853 nuki 12 83 učimo albanski
2854 Melida 12 83 učimo albanski
2855 Onaa 12 83 učimo albanski
2856 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2857 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2858 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2859 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2860 Melida 12 83 učimo albanski
2861 Dina 12 83 učimo albanski
2862 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2863 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2864 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2865 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2866 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2867 Dua 12 83 učimo albanski
2868 dfs 12 83 učimo albanski
2869 mila 12 83 učimo albanski
2870 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2871 lola 12 83 mësojmë serbisht
2872 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2873 Onaa 12 83 učimo albanski
2874 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2875 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2876 omer 12 83 učimo albanski
2877 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2878 nuki 12 83 učimo albanski
2879 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2880 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2881 Lena 12 83 učimo albanski
2882 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2883 omer 12 83 učimo albanski
2884 daf 12 83 mësojmë serbisht
2885 lala 12 83 mësojmë serbisht
2886 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2887 omer 12 84 učimo albanski
2888 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2889 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2890 Melida 12 84 učimo albanski
2891 Melida 12 84 učimo albanski
2892 nuki 12 84 učimo albanski
2893 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2894 Gsgsh 12 84 mësojmë serbisht
2895 nuki 12 84 učimo albanski
2896 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2897 Ona 12 84 učimo albanski
2898 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2899 Dua 12 84 učimo albanski
2900 zds 12 84 mësojmë serbisht
2901 nuki 12 84 učimo albanski
2902 nuki 12 84 učimo albanski
2903 Dua 12 84 učimo albanski
2904 nurce 12 84 učimo albanski
2905 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2906 omer 12 84 učimo albanski
2907 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2908 Dua 12 84 učimo albanski
2909 nurce 12 84 učimo albanski
2910 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2911 Ona 12 84 učimo albanski
2912 ttttttt 12 84 učimo albanski
2913 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2914 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2915 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2916 Melida 12 84 učimo albanski
2917 Sara 12 85 učimo albanski
2918 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2919 Dua 12 85 učimo albanski
2920 nuridin 12 85 učimo albanski
2921 nuki 12 85 učimo albanski
2922 lola 12 85 mësojmë serbisht
2923 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2924 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2925 Trep 12 85 učimo albanski
2926 nuki 12 85 učimo albanski
2927 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
2928 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2929 Melida 12 85 učimo albanski
2930 nuki 12 85 učimo albanski
2931 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2932 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2933 nuki 12 85 učimo albanski
2934 nuki 12 85 učimo albanski
2935 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2936 nuki 12 85 učimo albanski
2937 omer 12 85 učimo albanski
2938 nuki 12 85 učimo albanski
2939 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2940 nuki 12 85 učimo albanski
2941 Melida 12 85 učimo albanski
2942 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2943 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2944 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2945 anela 12 85 učimo albanski
2946 nuki 12 85 učimo albanski
2947 Melida 12 85 učimo albanski
2948 Melida 12 85 učimo albanski
2949 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2950 nuki 12 85 učimo albanski
2951 omer 12 85 učimo albanski
2952 Melida 12 85 učimo albanski
2953 Neeaa 12 86 učimo albanski
2954 Dua 12 86 učimo albanski
2955 voci 12 86 mësojmë serbisht
2956 omer 12 86 učimo albanski
2957 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2958 zaza 12 86 učimo albanski
2959 jakak 12 86 učimo albanski
2960 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2961 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2962 nuki 12 86 učimo albanski
2963 Melida 12 86 učimo albanski
2964 Rona 12 86 učimo albanski
2965 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2966 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2967 Melida 12 86 učimo albanski
2968 nuki 12 86 učimo albanski
2969 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2970 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2971 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2972 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2973 Ena 12 86 učimo albanski
2974 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2975 Melida 12 86 učimo albanski
2976 Dua 12 86 učimo albanski
2977 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2978 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2979 artan 12 86 mësojmë serbisht
2980 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
2981 omer 12 86 učimo albanski
2982 nuki 12 86 učimo albanski
2983 nuki 12 86 učimo albanski
2984 Dua 12 87 učimo albanski
2985 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2986 pepa 12 87 mësojmë serbisht
2987 DES 12 87 mësojmë serbisht
2988 Xddd 12 87 učimo albanski
2989 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2990 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2991 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2992 nuki 12 87 učimo albanski
2993 Luna 12 87 učimo albanski
2994 Dua 12 87 učimo albanski
2995 aca 12 87 učimo albanski
2996 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2997 nuki 12 87 učimo albanski
2998 Dua 12 87 učimo albanski
2999 sis 12 87 mësojmë serbisht
3000 Niki 12 87 mësojmë serbisht
3001 nuki 12 88 učimo albanski
3002 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
3003 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
3004 Dua 12 88 učimo albanski
3005 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
3006 Fizi 12 88 učimo albanski
3007 DER 12 88 mësojmë serbisht
3008 Melida 12 88 učimo albanski
3009 sed 12 88 mësojmë serbisht
3010 Ona 12 88 učimo albanski
3011 desa 12 88 mësojmë serbisht
3012 Mila 12 88 učimo albanski
3013 ana 12 88 učimo albanski
3014 nuki 12 88 učimo albanski
3015 Dua 12 88 učimo albanski
3016 Linda 12 88 mësojmë serbisht
3017 nuki 12 88 učimo albanski
3018 Dua 12 88 učimo albanski
3019 Dea 12 88 učimo albanski
3020 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
3021 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
3022 nuki 12 88 učimo albanski
3023 nuki 12 88 učimo albanski
3024 nuki 12 88 učimo albanski
3025 nuki 12 88 učimo albanski
3026 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
3027 Tina 12 88 mësojmë serbisht
3028 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
3029 nuki 12 88 učimo albanski
3030 Dea 12 88 učimo albanski
3031 0202 12 89 učimo albanski
3032 Dina 12 89 učimo albanski
3033 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
3034 unknown 12 89 mësojmë serbisht
3035 nuki 12 89 učimo albanski
3036 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3037 DER 12 89 mësojmë serbisht
3038 Arta 12 89 učimo albanski
3039 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3040 Dea 12 89 učimo albanski
3041 nuki 12 89 učimo albanski
3042 nuki 12 89 učimo albanski
3043 Melida 12 89 učimo albanski
3044 nuki 12 89 učimo albanski
3045 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3046 mila 12 89 učimo albanski
3047 Suada 12 89 učimo albanski
3048 nuki 12 89 učimo albanski
3049 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3050 Suada 12 89 učimo albanski
3051 nuki 12 89 učimo albanski
3052 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3053 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3054 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3055 Aero 12 90 učimo albanski
3056 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3057 nuki 12 90 učimo albanski
3058 nuki 12 90 učimo albanski
3059 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3060 Tuar 12 90 učimo albanski
3061 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3062 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3063 anela 12 90 učimo albanski
3064 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3065 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3066 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3067 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3068 561436 12 90 mësojmë serbisht
3069 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3070 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3071 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3072 popo 12 90 mësojmë serbisht
3073 dfs 12 90 učimo albanski
3074 nuki 12 90 učimo albanski
3075 voc 12 90 mësojmë serbisht
3076 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3077 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3078 nuki 12 90 učimo albanski
3079 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3080 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3081 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3082 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3083 DER 12 90 mësojmë serbisht
3084 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3085 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3086 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3087 nuki 12 91 učimo albanski
3088 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3089 Melida 12 91 učimo albanski
3090 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3091 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3092 nuki 12 91 učimo albanski
3093 fer 12 91 mësojmë serbisht
3094 faton 12 91 mësojmë serbisht
3095 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3096 gff 12 91 mësojmë serbisht
3097 nuki 12 91 učimo albanski
3098 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3099 nuki 12 91 učimo albanski
3100 nuki 12 91 učimo albanski
3101 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3102 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3103 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3104 dea 12 91 mësojmë serbisht
3105 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3106 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3107 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3108 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3109 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3110 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3111 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3112 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3113 nuki 12 91 učimo albanski
3114 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3115 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3116 sada 12 91 mësojmë serbisht
3117 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3118 Ana 12 92 učimo albanski
3119 Saliha 12 92 učimo albanski
3120 nuki 12 92 učimo albanski
3121 Luna 12 92 učimo albanski
3122 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3123 54545 12 92 mësojmë serbisht
3124 nuki 12 92 učimo albanski
3125 Dea 12 92 učimo albanski
3126 WES 12 92 mësojmë serbisht
3127 desa 12 92 mësojmë serbisht
3128 nuki 12 92 učimo albanski
3129 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3130 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3131 nuki 12 92 učimo albanski
3132 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3133 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3134 nuki 12 92 učimo albanski
3135 anwla 12 92 učimo albanski
3136 lia 12 92 mësojmë serbisht
3137 nuki 12 92 učimo albanski
3138 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3139 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3140 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3141 faton 12 93 mësojmë serbisht
3142 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3143 sed 12 93 mësojmë serbisht
3144 lia 12 93 mësojmë serbisht
3145 SED 12 93 mësojmë serbisht
3146 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3147 Ona 12 93 učimo albanski
3148 omer 12 93 učimo albanski
3149 omer 12 93 učimo albanski
3150 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3151 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3152 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3153 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3154 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3155 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3156 mur 12 94 učimo albanski
3157 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3158 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3159 sada 12 94 učimo albanski
3160 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3161 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3162 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3163 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3164 Ona 12 94 učimo albanski
3165 Jhj 12 94 učimo albanski
3166 Ona 12 94 učimo albanski
3167 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3168 lia 12 94 mësojmë serbisht
3169 rtyuio 12 94 učimo albanski
3170 Dua 12 94 učimo albanski
3171 dfs 12 94 učimo albanski
3172 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3173 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3174 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3175 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3176 kur 12 95 učimo albanski
3177 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3178 MELIDA 12 95 učimo albanski
3179 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3180 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3181 Dua 12 95 učimo albanski
3182 omer 12 95 učimo albanski
3183 swe 12 95 mësojmë serbisht
3184 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3185 omer 12 95 učimo albanski
3186 kajli 12 95 učimo albanski
3187 lia 12 95 mësojmë serbisht
3188 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3189 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3190 lia 12 96 mësojmë serbisht
3191 marija 12 96 učimo albanski
3192 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3193 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3194 omer 12 96 učimo albanski
3195 arta 12 96 mësojmë serbisht
3196 omer 12 96 učimo albanski
3197 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3198 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3199 DEA 12 97 mësojmë serbisht
3200 qwa 12 97 učimo albanski
3201 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3202 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3203 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3204 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3205 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3206 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3207 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3208 omer 12 98 učimo albanski
3209 omer 12 98 učimo albanski
3210 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3211 arta 12 98 mësojmë serbisht
3212 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3213 Gets 12 98 mësojmë serbisht
3214 lia 12 98 mësojmë serbisht
3215 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3216 Lena 12 98 učimo albanski
3217 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3218 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3219 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3220 sed 12 99 mësojmë serbisht
3221 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3222 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3223 omer 12 99 učimo albanski
3224 DEA 12 99 mësojmë serbisht
3225 omer 12 99 učimo albanski
3226 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3227 Dzenan 12 99 učimo albanski
3228 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3229 res 12 99 mësojmë serbisht
3230 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3231 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3232 omer 12 100 učimo albanski
3233 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3234 nuridin 12 100 učimo albanski
3235 nuridin 12 100 učimo albanski
3236 omer 12 100 učimo albanski
3237 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3238 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3239 omer 12 100 učimo albanski
3240 omer 12 100 učimo albanski
3241 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3242 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3243 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3244 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3245 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3246 lol 12 101 učimo albanski
3247 Melida 12 101 učimo albanski
3248 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3249 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3250 nuki 12 101 učimo albanski
3251 nuki 12 101 učimo albanski
3252 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3253 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3254 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3255 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3256 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3257 waq 12 102 mësojmë serbisht
3258 Melida 12 102 učimo albanski
3259 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3260 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3261 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3262 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3263 sada 12 102 učimo albanski
3264 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3265 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3266 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3267 Hhh 12 103 učimo albanski
3268 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3269 sad 12 103 učimo albanski
3270 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3271 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3272 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3273 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3274 nurce 12 103 učimo albanski
3275 omer 12 103 učimo albanski
3276 nurce 12 103 učimo albanski
3277 omer 12 103 učimo albanski
3278 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3279 lia 12 103 mësojmë serbisht
3280 loi 12 103 učimo albanski
3281 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3282 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3283 omer 12 104 učimo albanski
3284 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3285 omer 12 104 učimo albanski
3286 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3287 inni 12 104 mësojmë serbisht
3288 arta 12 104 mësojmë serbisht
3289 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3290 K24 12 104 mësojmë serbisht
3291 EMINA 12 104 učimo albanski
3292 Ona 12 104 učimo albanski
3293 sada 12 104 učimo albanski
3294 banja 12 104 učimo albanski
3295 marija 12 104 učimo albanski
3296 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3297 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3298 nuki 12 105 učimo albanski
3299 nuki 12 105 učimo albanski
3300 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3301 Ana 12 105 učimo albanski
3302 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3303 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3304 baki 12 105 mësojmë serbisht
3305 NED 12 105 mësojmë serbisht
3306 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3307 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3308 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3309 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3310 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3311 kum 12 106 mësojmë serbisht
3312 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3313 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3314 ana 12 106 učimo albanski
3315 artan 12 106 mësojmë serbisht
3316 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3317 Melida 12 106 učimo albanski
3318 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3319 sed 12 107 mësojmë serbisht
3320 vanja 12 107 učimo albanski
3321 hhjjk 12 107 učimo albanski
3322 nuridin 12 107 učimo albanski
3323 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3324 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3325 nuridin 12 107 učimo albanski
3326 nuki 12 108 učimo albanski
3327 sada 12 108 učimo albanski
3328 sada 12 108 mësojmë serbisht
3329 nuki 12 108 učimo albanski
3330 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3331 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3332 Melida 12 108 učimo albanski
3333 xim 12 108 mësojmë serbisht
3334 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3335 anas 12 108 mësojmë serbisht
3336 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3337 dre 12 109 mësojmë serbisht
3338 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3339 omer 12 109 učimo albanski
3340 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3341 set 12 109 mësojmë serbisht
3342 eda 12 109 mësojmë serbisht
3343 omer 12 109 učimo albanski
3344 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3345 lia 12 109 mësojmë serbisht
3346 diki 12 109 mësojmë serbisht
3347 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3348 Yalo 12 109 učimo albanski
3349 Alma 12 109 učimo albanski
3350 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3351 papa 12 110 mësojmë serbisht
3352 edina 12 111 učimo albanski
3353 sev 12 111 učimo albanski
3354 lia 12 111 mësojmë serbisht
3355 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3356 dfs 12 111 učimo albanski
3357 luli 12 111 mësojmë serbisht
3358 sen 12 111 mësojmë serbisht
3359 artan 12 112 mësojmë serbisht
3360 selmaa 12 112 učimo albanski
3361 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3362 sed 12 112 mësojmë serbisht
3363 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3364 jul 12 113 mësojmë serbisht
3365 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3366 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3367 res 12 113 mësojmë serbisht
3368 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3369 sta 12 113 mësojmë serbisht
3370 masa 12 114 mësojmë serbisht
3371 jer 12 114 mësojmë serbisht
3372 ane 12 115 učimo albanski
3373 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3374 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3375 lio 12 115 mësojmë serbisht
3376 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3377 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3378 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3379 daf 12 117 mësojmë serbisht
3380 sada 12 117 mësojmë serbisht
3381 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3382 arta 12 118 mësojmë serbisht
3383 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3384 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3385 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3386 eda 12 119 mësojmë serbisht
3387 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3388 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3389 arta 12 120 mësojmë serbisht
3390 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3391 nesa 12 120 učimo albanski
3392 safija 12 120 učimo albanski
3393 ada 12 120 mësojmë serbisht
3394 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3395 arta 12 120 mësojmë serbisht
3396 kia 12 120 mësojmë serbisht
3397 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3398 lola 12 120 mësojmë serbisht
3399 arta 12 120 mësojmë serbisht
3400 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3401 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3402 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3403 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3404 skek 12 120 mësojmë serbisht
3405 joni 12 120 mësojmë serbisht
3406 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3407 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3408 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3409 asd 12 120 mësojmë serbisht
3410 lia 12 120 mësojmë serbisht
3411 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3412 eee 12 120 mësojmë serbisht
3413 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3414 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3415 Milena 12 120 učimo albanski
3416 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3417 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3418 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3419 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3420 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3421 ana 11 41 mësojmë serbisht
3422 uuuu 11 44 učimo albanski
3423 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3424 Miki 11 49 učimo albanski
3425 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3426 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3427 Miki 11 51 učimo albanski
3428 8888 11 52 mësojmë serbisht
3429 kristina 11 52 učimo albanski
3430 aca 11 53 učimo albanski
3431 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3432 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3433 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3434 444 11 54 mësojmë serbisht
3435 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3436 888 11 56 mësojmë serbisht
3437 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3438 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3439 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3440 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3441 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3442 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3443 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3444 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3445 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3446 Azte 11 58 učimo albanski
3447 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3448 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3449 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3450 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3451 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3452 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3453 Asad 11 60 učimo albanski
3454 nuki 11 60 učimo albanski
3455 Maja 11 60 učimo albanski
3456 22555 11 60 mësojmë serbisht
3457 Njgugug 11 60 učimo albanski
3458 nuki 11 60 učimo albanski
3459 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3460 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3461 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3462 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3463 Maja 11 61 učimo albanski
3464 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3465 Plota 11 61 učimo albanski
3466 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3467 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3468 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3469 nuki 11 62 učimo albanski
3470 nuki 11 62 učimo albanski
3471 Neda 11 62 učimo albanski
3472 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3473 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3474 nuki 11 62 učimo albanski
3475 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3476 Marija 11 62 učimo albanski
3477 nuki 11 62 učimo albanski
3478 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3479 nuki 11 62 učimo albanski
3480 nuki 11 62 učimo albanski
3481 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3482 nuki 11 62 učimo albanski
3483 nuki 11 62 učimo albanski
3484 Marija 11 63 učimo albanski
3485 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3486 Neda 11 63 učimo albanski
3487 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3488 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3489 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3490 Marija 11 63 učimo albanski
3491 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3492 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3493 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3494 Maja 11 64 učimo albanski
3495 Marija 11 64 učimo albanski
3496 nuki 11 64 učimo albanski
3497 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3498 Tarenta 11 64 učimo albanski
3499 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3500 nuki 11 64 učimo albanski
3501 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3502 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3503 Marija 11 64 učimo albanski
3504 Maja 11 64 učimo albanski
3505 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3506 Marija 11 65 učimo albanski
3507 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3508 Marija 11 65 učimo albanski
3509 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3510 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3511 King 11 65 mësojmë serbisht
3512 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3513 Mui 11 65 učimo albanski
3514 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3515 memo 11 65 učimo albanski
3516 Marija 11 65 učimo albanski
3517 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3518 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3519 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3520 Maja 11 66 učimo albanski
3521 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3522 Jio 11 66 učimo albanski
3523 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3524 Maja 11 66 učimo albanski
3525 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3526 Marija 11 66 učimo albanski
3527 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3528 Ton 11 66 učimo albanski
3529 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3530 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3531 nuridin 11 66 učimo albanski
3532 nuridin 11 66 učimo albanski
3533 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3534 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3535 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3536 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3537 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3538 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3539 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3540 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3541 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3542 nuki 11 68 učimo albanski
3543 nuki 11 68 učimo albanski
3544 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3545 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3546 nuki 11 68 učimo albanski
3547 nuki 11 68 učimo albanski
3548 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3549 nuki 11 68 učimo albanski
3550 nuki 11 68 učimo albanski
3551 Posta 11 68 učimo albanski
3552 Neda 11 69 učimo albanski
3553 nuki 11 69 učimo albanski
3554 nuki 11 69 učimo albanski
3555 nuki 11 69 učimo albanski
3556 nuki 11 69 učimo albanski
3557 nuki 11 69 učimo albanski
3558 Marija 11 69 učimo albanski
3559 nuki 11 69 učimo albanski
3560 Maja 11 69 učimo albanski
3561 Maja 11 69 učimo albanski
3562 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3563 Maja 11 69 učimo albanski
3564 Maja 11 69 učimo albanski
3565 nuki 11 70 učimo albanski
3566 mila 11 70 učimo albanski
3567 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3568 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3569 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3570 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3571 asd 11 70 učimo albanski
3572 niku 11 70 učimo albanski
3573 faton 11 70 mësojmë serbisht
3574 Maja 11 70 učimo albanski
3575 Dua 11 70 učimo albanski
3576 nuki 11 70 učimo albanski
3577 nuki 11 70 učimo albanski
3578 Maja 11 70 učimo albanski
3579 omer 11 70 učimo albanski
3580 nuki 11 70 učimo albanski
3581 omer 11 70 učimo albanski
3582 fws 11 70 učimo albanski
3583 lola 11 70 mësojmë serbisht
3584 Maja 11 70 učimo albanski
3585 niku 11 70 učimo albanski
3586 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3587 Dua 11 70 učimo albanski
3588 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3589 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3590 Maja 11 70 učimo albanski
3591 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3592 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3593 Kkkk 11 71 učimo albanski
3594 Neda 11 71 učimo albanski
3595 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3596 nuki 11 71 učimo albanski
3597 asf 11 71 mësojmë serbisht
3598 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3599 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3600 nuki 11 71 učimo albanski
3601 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3602 nuki 11 71 učimo albanski
3603 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3604 Musa 11 71 učimo albanski
3605 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3606 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3607 Marija 11 71 učimo albanski
3608 Luna 11 71 učimo albanski
3609 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3610 nuki 11 71 učimo albanski
3611 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3612 nuki 11 72 učimo albanski
3613 nuki 11 72 učimo albanski
3614 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3615 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3616 Suada 11 72 učimo albanski
3617 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3618 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3619 lola 11 72 učimo albanski
3620 nuki 11 72 učimo albanski
3621 Zula 11 72 učimo albanski
3622 nuki 11 72 učimo albanski
3623 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3624 nuki 11 72 učimo albanski
3625 Qwerty 11 72 učimo albanski
3626 nuki 11 72 učimo albanski
3627 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3628 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3629 Marija 11 72 učimo albanski
3630 nuki 11 72 učimo albanski
3631 nuki 11 72 učimo albanski
3632 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3633 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3634 Marija 11 73 učimo albanski
3635 miki 11 73 učimo albanski
3636 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3637 nuridin 11 73 učimo albanski
3638 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3639 biljana 11 73 učimo albanski
3640 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3641 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3642 nuridin 11 73 učimo albanski
3643 nelka 11 73 učimo albanski
3644 Marija 11 73 učimo albanski
3645 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3646 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3647 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3648 Jasmina 11 73 učimo albanski
3649 memo 11 73 učimo albanski
3650 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3651 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3652 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3653 nuki 11 74 učimo albanski
3654 Ona 11 74 učimo albanski
3655 Sara 11 74 učimo albanski
3656 adad 11 74 učimo albanski
3657 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3658 arta 11 74 učimo albanski
3659 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3660 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3661 Nbgz 11 74 učimo albanski
3662 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3663 nuki 11 74 učimo albanski
3664 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3665 Ona 11 74 učimo albanski
3666 nuki 11 75 učimo albanski
3667 nuki 11 75 učimo albanski
3668 diki 11 75 mësojmë serbisht
3669 Maja 11 75 učimo albanski
3670 biljana 11 75 učimo albanski
3671 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3672 Dua 11 75 učimo albanski
3673 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3674 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3675 Ena 11 75 učimo albanski
3676 Dua 11 75 učimo albanski
3677 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3678 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3679 Marija 11 76 učimo albanski
3680 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3681 Marija 11 76 učimo albanski
3682 Kika 11 76 učimo albanski
3683 nuridin 11 76 učimo albanski
3684 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3685 Nanana 11 76 učimo albanski
3686 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3687 nurce 11 76 učimo albanski
3688 Marija 11 76 učimo albanski
3689 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3690 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3691 nurce 11 76 učimo albanski
3692 Atar 11 76 učimo albanski
3693 nuridin 11 76 učimo albanski
3694 Dua 11 76 učimo albanski
3695 King 11 76 mësojmë serbisht
3696 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3697 Marija 11 76 učimo albanski
3698 derty 11 76 učimo albanski
3699 nuki 11 77 učimo albanski
3700 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3701 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3702 Asd 11 77 učimo albanski
3703 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3704 nuki 11 77 učimo albanski
3705 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3706 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3707 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3708 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3709 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3710 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3711 nuki 11 78 učimo albanski
3712 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3713 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3714 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3715 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3716 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3717 nuki 11 78 učimo albanski
3718 omer 11 78 učimo albanski
3719 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3720 omer 11 78 učimo albanski
3721 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3722 nuki 11 78 učimo albanski
3723 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3724 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3725 nuki 11 78 učimo albanski
3726 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3727 Melida 11 78 učimo albanski
3728 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3729 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3730 deda 11 78 mësojmë serbisht
3731 Marija 11 78 učimo albanski
3732 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3733 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3734 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3735 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3736 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3737 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3738 Dua 11 79 učimo albanski
3739 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3740 nuki 11 79 učimo albanski
3741 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3742 nuki 11 79 učimo albanski
3743 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3744 Dua 11 79 učimo albanski
3745 Marija 11 79 učimo albanski
3746 nuki 11 79 učimo albanski
3747 nuki 11 80 učimo albanski
3748 nuki 11 80 učimo albanski
3749 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3750 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3751 biljana 11 80 učimo albanski
3752 Melida 11 80 učimo albanski
3753 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3754 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3755 Suada 11 80 učimo albanski
3756 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3757 Dua 11 80 učimo albanski
3758 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3759 voci 11 80 mësojmë serbisht
3760 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3761 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3762 nuki 11 80 učimo albanski
3763 nuki 11 80 učimo albanski
3764 Ena 11 80 učimo albanski
3765 nuki 11 80 učimo albanski
3766 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3767 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3768 Maja 11 80 učimo albanski
3769 Linda 11 80 učimo albanski
3770 nuki 11 80 učimo albanski
3771 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3772 Suada 11 80 učimo albanski
3773 Suada 11 81 učimo albanski
3774 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3775 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3776 nuki 11 81 učimo albanski
3777 nurce 11 81 učimo albanski
3778 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3779 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3780 nuki 11 81 učimo albanski
3781 nuki 11 81 učimo albanski
3782 nuki 11 81 učimo albanski
3783 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3784 Val 11 81 mësojmë serbisht
3785 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3786 nuki 11 81 učimo albanski
3787 nuki 11 81 učimo albanski
3788 nuki 11 81 učimo albanski
3789 nurce 11 81 učimo albanski
3790 nuki 11 81 učimo albanski
3791 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3792 omer 11 82 učimo albanski
3793 nuki 11 82 učimo albanski
3794 nuki 11 82 učimo albanski
3795 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3796 Sara 11 82 učimo albanski
3797 Jasmina 11 82 učimo albanski
3798 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3799 omer 11 82 učimo albanski
3800 Lena 11 82 učimo albanski
3801 Ela 11 82 učimo albanski
3802 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3803 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3804 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3805 Yer 11 82 učimo albanski
3806 Suada 11 82 učimo albanski
3807 omer 11 83 učimo albanski
3808 Une 11 83 mësojmë serbisht
3809 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3810 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3811 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3812 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3813 nuki 11 83 učimo albanski
3814 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3815 dfs 11 83 učimo albanski
3816 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3817 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3818 Melida 11 83 učimo albanski
3819 Dua 11 83 učimo albanski
3820 nuki 11 83 učimo albanski
3821 Niki 11 83 učimo albanski
3822 nuki 11 83 učimo albanski
3823 nuki 11 83 učimo albanski
3824 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3825 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3826 omer 11 83 učimo albanski
3827 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3828 nuki 11 83 učimo albanski
3829 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3830 nuki 11 83 učimo albanski
3831 Suada 11 83 učimo albanski
3832 sala 11 83 mësojmë serbisht
3833 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3834 Maja 11 83 učimo albanski
3835 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3836 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3837 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3838 nuki 11 84 učimo albanski
3839 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3840 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3841 marija 11 84 učimo albanski
3842 Babsbs 11 84 učimo albanski
3843 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3844 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3845 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3846 Ona 11 84 učimo albanski
3847 Jaca 11 84 učimo albanski
3848 roki 11 84 učimo albanski
3849 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3850 Dua 11 84 učimo albanski
3851 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3852 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3853 Melida 11 84 učimo albanski
3854 nuki 11 84 učimo albanski
3855 Suada 11 84 učimo albanski
3856 Dea 11 84 učimo albanski
3857 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3858 Jaca 11 85 učimo albanski
3859 lola 11 85 mësojmë serbisht
3860 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3861 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3862 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3863 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3864 lal 11 85 mësojmë serbisht
3865 biljana 11 86 učimo albanski
3866 nuki 11 86 učimo albanski
3867 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3868 nuki 11 86 učimo albanski
3869 ASAS 11 86 učimo albanski
3870 Babab 11 86 učimo albanski
3871 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3872 Melida 11 86 učimo albanski
3873 Jaca 11 86 učimo albanski
3874 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3875 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3876 Era 11 86 učimo albanski
3877 nuki 11 86 učimo albanski
3878 nuki 11 86 učimo albanski
3879 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3880 Maja 11 86 učimo albanski
3881 nuki 11 86 učimo albanski
3882 nuki 11 86 učimo albanski
3883 omer 11 87 učimo albanski
3884 koko 11 87 mësojmë serbisht
3885 unknown 11 87 mësojmë serbisht
3886 nurce 11 87 učimo albanski
3887 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3888 nuki 11 87 učimo albanski
3889 omer 11 87 učimo albanski
3890 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3891 Val 11 87 mësojmë serbisht
3892 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3893 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3894 koko 11 87 mësojmë serbisht
3895 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3896 nurce 11 87 učimo albanski
3897 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3898 nuki 11 87 učimo albanski
3899 Melida 11 87 učimo albanski
3900 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3901 Lipar 11 88 učimo albanski
3902 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3903 nuki 11 88 učimo albanski
3904 nuki 11 88 učimo albanski
3905 unknown 11 88 mësojmë serbisht
3906 nuki 11 88 učimo albanski
3907 nuki 11 88 učimo albanski
3908 anela 11 88 učimo albanski
3909 Ana 11 88 učimo albanski
3910 omer 11 88 učimo albanski
3911 omer 11 88 učimo albanski
3912 nuki 11 88 učimo albanski
3913 nuki 11 88 učimo albanski
3914 Lea 11 88 učimo albanski
3915 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3916 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3917 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3918 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3919 Dua 11 89 učimo albanski
3920 nuki 11 89 učimo albanski
3921 nuki 11 89 učimo albanski
3922 Ona 11 89 učimo albanski
3923 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3924 nuki 11 89 učimo albanski
3925 dedi 11 89 mësojmë serbisht
3926 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3927 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3928 Dea 11 89 učimo albanski
3929 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3930 Ona 11 89 učimo albanski
3931 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3932 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3933 nuki 11 89 učimo albanski
3934 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3935 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3936 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3937 tttttttttt 11 89 učimo albanski
3938 Ona 11 89 učimo albanski
3939 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3940 biljana 11 90 učimo albanski
3941 nuki 11 90 učimo albanski
3942 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3943 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3944 Jaca 11 90 učimo albanski
3945 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3946 Dua 11 90 učimo albanski
3947 pepa 11 90 mësojmë serbisht
3948 Una 11 90 učimo albanski
3949 nuki 11 90 učimo albanski
3950 artku 11 90 mësojmë serbisht
3951 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3952 katarina 11 90 učimo albanski
3953 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3954 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3955 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3956 lia 11 91 mësojmë serbisht
3957 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3958 Melida 11 91 učimo albanski
3959 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3960 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3961 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3962 anela 11 91 učimo albanski
3963 omer 11 91 učimo albanski
3964 Dua 11 91 učimo albanski
3965 omer 11 91 učimo albanski
3966 DER 11 91 mësojmë serbisht
3967 nuki 11 91 učimo albanski
3968 omer 11 91 učimo albanski
3969 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3970 Melida 11 91 učimo albanski
3971 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3972 dfs 11 91 učimo albanski
3973 omer 11 91 učimo albanski
3974 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3975 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3976 nuki 11 91 učimo albanski
3977 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3978 pep 11 91 mësojmë serbisht
3979 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3980 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3981 nuki 11 92 učimo albanski
3982 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3983 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3984 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3985 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3986 Dina 11 92 učimo albanski
3987 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3988 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3989 Melida 11 92 učimo albanski
3990 nuridin 11 92 učimo albanski
3991 Melida 11 92 učimo albanski
3992 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3993 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3994 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3995 Dua 11 92 učimo albanski
3996 Dua 11 92 učimo albanski
3997 nuridin 11 92 učimo albanski
3998 Delvina 11 92 mësojmë serbisht
3999 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
4000 Dua 11 92 učimo albanski
4001 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
4002 nuki 11 92 učimo albanski
4003 DES 11 92 mësojmë serbisht
4004 nuki 11 92 učimo albanski
4005 nuki 11 92 učimo albanski
4006 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
4007 omer 11 93 učimo albanski
4008 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4009 Zap 11 93 učimo albanski
4010 Dua 11 93 učimo albanski
4011 omer 11 93 učimo albanski
4012 Ja opet 11 93 učimo albanski
4013 Atari 11 93 mësojmë serbisht
4014 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
4015 KUM 11 93 mësojmë serbisht
4016 nuridin 11 93 učimo albanski
4017 ase 11 93 mësojmë serbisht
4018 Dua 11 93 učimo albanski
4019 Melida 11 93 učimo albanski
4020 Melida 11 93 učimo albanski
4021 Melida 11 93 učimo albanski
4022 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
4023 Onaa 11 93 učimo albanski
4024 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4025 Xcdef 11 93 učimo albanski
4026 nuridin 11 93 učimo albanski
4027 omer 11 93 učimo albanski
4028 jexik 11 93 mësojmë serbisht
4029 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4030 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4031 Melida 11 93 učimo albanski
4032 omer 11 93 učimo albanski
4033 pepi 11 93 mësojmë serbisht
4034 unkn