TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
15 besfort 17 59 mësojmë serbisht
16 shot 17 59 mësojmë serbisht
17 arta 17 60 mësojmë serbisht
18 arta 17 61 mësojmë serbisht
19 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
20 arta 17 62 mësojmë serbisht
21 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
22 siis 17 62 mësojmë serbisht
23 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
24 arta 17 63 mësojmë serbisht
25 arta 17 64 mësojmë serbisht
26 arta 17 64 mësojmë serbisht
27 aaa 17 64 mësojmë serbisht
28 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
29 sada 17 65 mësojmë serbisht
30 nuridin 17 65 učimo albanski
31 nuridin 17 65 učimo albanski
32 arta 17 65 mësojmë serbisht
33 arta 17 66 mësojmë serbisht
34 arta 17 66 mësojmë serbisht
35 marija 17 66 učimo albanski
36 arta 17 67 mësojmë serbisht
37 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
38 sada 17 68 mësojmë serbisht
39 arta 17 68 mësojmë serbisht
40 arta 17 68 mësojmë serbisht
41 arta 17 69 mësojmë serbisht
42 sada 17 69 mësojmë serbisht
43 arta 17 69 mësojmë serbisht
44 arta 17 70 mësojmë serbisht
45 arta 17 70 mësojmë serbisht
46 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
47 arta 17 70 mësojmë serbisht
48 arta 17 71 mësojmë serbisht
49 arta 17 71 mësojmë serbisht
50 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
51 arta 17 72 mësojmë serbisht
52 sada 17 72 mësojmë serbisht
53 arta 17 72 mësojmë serbisht
54 arta 17 73 mësojmë serbisht
55 arta 17 73 mësojmë serbisht
56 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
57 sada 17 74 mësojmë serbisht
58 perandori 17 75 mësojmë serbisht
59 arta 17 76 mësojmë serbisht
60 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
61 SSA 17 77 mësojmë serbisht
62 arta 17 79 mësojmë serbisht
63 arta 17 79 mësojmë serbisht
64 sada 17 79 mësojmë serbisht
65 besfort 17 84 mësojmë serbisht
66 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
67 aqw 17 86 mësojmë serbisht
68 lia 17 87 mësojmë serbisht
69 888 16 40 mësojmë serbisht
70 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
71 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
72 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
73 arta 16 50 mësojmë serbisht
74 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
75 arta 16 50 mësojmë serbisht
76 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
77 Talent 16 55 mësojmë serbisht
78 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
79 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
80 arta 16 57 mësojmë serbisht
81 arta 16 57 mësojmë serbisht
82 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
83 sdad 16 59 mësojmë serbisht
84 arta 16 59 mësojmë serbisht
85 arta 16 60 mësojmë serbisht
86 arta 16 60 mësojmë serbisht
87 sisi 16 60 mësojmë serbisht
88 arta 16 60 mësojmë serbisht
89 arta 16 60 mësojmë serbisht
90 arta 16 61 mësojmë serbisht
91 arta 16 61 mësojmë serbisht
92 arta 16 61 mësojmë serbisht
93 arta 16 61 mësojmë serbisht
94 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
95 arta 16 62 mësojmë serbisht
96 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
97 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
98 arta 16 62 mësojmë serbisht
99 arta 16 63 mësojmë serbisht
100 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
101 arta 16 63 mësojmë serbisht
102 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
103 arta 16 64 mësojmë serbisht
104 arta 16 65 mësojmë serbisht
105 gjo 16 65 mësojmë serbisht
106 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
107 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
108 arta 16 65 mësojmë serbisht
109 arta 16 65 mësojmë serbisht
110 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
111 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
112 arta 16 66 mësojmë serbisht
113 sada 16 66 mësojmë serbisht
114 arta 16 66 mësojmë serbisht
115 arta 16 66 mësojmë serbisht
116 arta 16 67 mësojmë serbisht
117 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
118 Talent 16 67 mësojmë serbisht
119 arta 16 67 mësojmë serbisht
120 faf 16 68 mësojmë serbisht
121 kimi 16 68 mësojmë serbisht
122 kimi 16 68 mësojmë serbisht
123 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
124 arta 16 69 mësojmë serbisht
125 boss 16 69 mësojmë serbisht
126 arta 16 69 mësojmë serbisht
127 arta 16 69 mësojmë serbisht
128 arta 16 70 mësojmë serbisht
129 sisi 16 70 mësojmë serbisht
130 megi 16 70 mësojmë serbisht
131 arta 16 70 mësojmë serbisht
132 arta 16 70 mësojmë serbisht
133 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
134 arta 16 70 mësojmë serbisht
135 arta 16 71 mësojmë serbisht
136 arta 16 71 mësojmë serbisht
137 omer 16 71 učimo albanski
138 omer 16 71 učimo albanski
139 KKK 16 71 mësojmë serbisht
140 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
141 upi 16 71 mësojmë serbisht
142 Liki 16 71 mësojmë serbisht
143 arta 16 71 mësojmë serbisht
144 arta 16 72 mësojmë serbisht
145 starti 16 72 mësojmë serbisht
146 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
147 isi 16 72 mësojmë serbisht
148 arta 16 72 mësojmë serbisht
149 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
150 arta 16 73 mësojmë serbisht
151 arta 16 73 mësojmë serbisht
152 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
153 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
154 cari 16 74 mësojmë serbisht
155 boss be 16 74 mësojmë serbisht
156 arta 16 74 mësojmë serbisht
157 dew 16 74 mësojmë serbisht
158 arta 16 74 mësojmë serbisht
159 arta 16 75 mësojmë serbisht
160 sada 16 75 mësojmë serbisht
161 arta 16 75 mësojmë serbisht
162 sisi 16 75 mësojmë serbisht
163 scsd 16 75 mësojmë serbisht
164 arta 16 75 mësojmë serbisht
165 linda 16 76 mësojmë serbisht
166 nuki 16 76 učimo albanski
167 arta 16 76 mësojmë serbisht
168 asfa 16 76 mësojmë serbisht
169 arta 16 76 mësojmë serbisht
170 nuki 16 76 učimo albanski
171 sada 16 77 mësojmë serbisht
172 arta 16 77 mësojmë serbisht
173 arta 16 77 mësojmë serbisht
174 Sima 16 77 učimo albanski
175 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
176 still 16 77 mësojmë serbisht
177 arta 16 78 mësojmë serbisht
178 arta 16 78 mësojmë serbisht
179 arta 16 79 mësojmë serbisht
180 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
181 lia 16 79 mësojmë serbisht
182 arta 16 80 mësojmë serbisht
183 der 16 80 mësojmë serbisht
184 arta 16 81 mësojmë serbisht
185 sed 16 81 mësojmë serbisht
186 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
187 sed 16 81 mësojmë serbisht
188 nuki 16 81 učimo albanski
189 nuki 16 81 učimo albanski
190 arta 16 81 mësojmë serbisht
191 nuki 16 82 mësojmë serbisht
192 sem 16 82 mësojmë serbisht
193 nuki 16 82 mësojmë serbisht
194 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
195 asw 16 82 mësojmë serbisht
196 lia 16 83 mësojmë serbisht
197 emri im 16 83 mësojmë serbisht
198 nuridin 16 83 učimo albanski
199 nuridin 16 83 učimo albanski
200 arta 16 83 mësojmë serbisht
201 arta 16 84 mësojmë serbisht
202 nuki 16 84 učimo albanski
203 lija 16 84 mësojmë serbisht
204 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
205 nuki 16 84 učimo albanski
206 ser 16 84 mësojmë serbisht
207 erd 16 85 mësojmë serbisht
208 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
209 sed 16 86 mësojmë serbisht
210 ase 16 86 mësojmë serbisht
211 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
212 sad 16 86 mësojmë serbisht
213 kum 16 86 mësojmë serbisht
214 marija 16 87 učimo albanski
215 qaw 16 87 mësojmë serbisht
216 lia 16 87 mësojmë serbisht
217 lia 16 88 mësojmë serbisht
218 unmik 16 88 mësojmë serbisht
219 arta 16 89 mësojmë serbisht
220 arta 16 89 mësojmë serbisht
221 sew 16 89 mësojmë serbisht
222 asq 16 89 mësojmë serbisht
223 mmm 16 90 mësojmë serbisht
224 Lia 16 96 mësojmë serbisht
225 qew 16 99 mësojmë serbisht
226 kia 16 102 mësojmë serbisht
227 ccc 16 102 mësojmë serbisht
228 selim 16 104 mësojmë serbisht
229 arta 16 106 mësojmë serbisht
230 dea 16 108 mësojmë serbisht
231 lia 16 109 mësojmë serbisht
232 uuu 15 36 mësojmë serbisht
233 8988 15 39 mësojmë serbisht
234 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
235 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
236 Jakub 15 45 učimo albanski
237 Jakub 15 45 učimo albanski
238 Jakub 15 47 učimo albanski
239 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
240 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
241 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
242 omer 15 53 učimo albanski
243 omer 15 53 učimo albanski
244 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
245 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
246 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
247 arta 15 55 mësojmë serbisht
248 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
249 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
250 asf 15 57 mësojmë serbisht
251 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
252 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
253 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
254 baki 15 58 mësojmë serbisht
255 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
256 uuu 15 58 mësojmë serbisht
257 baki 15 58 mësojmë serbisht
258 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
259 daddy 15 59 mësojmë serbisht
260 arta 15 60 mësojmë serbisht
261 lik 15 60 mësojmë serbisht
262 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
263 omer 15 61 učimo albanski
264 sher 15 61 mësojmë serbisht
265 omer 15 61 učimo albanski
266 sada 15 61 mësojmë serbisht
267 asddad 15 61 mësojmë serbisht
268 arta 15 62 mësojmë serbisht
269 asdad 15 62 mësojmë serbisht
270 sada 15 62 mësojmë serbisht
271 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
272 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
273 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
274 besfort 15 63 mësojmë serbisht
275 kosa 15 64 mësojmë serbisht
276 mxmznz 15 64 učimo albanski
277 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
278 sada 15 64 mësojmë serbisht
279 arta 15 64 mësojmë serbisht
280 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
281 sada 15 65 mësojmë serbisht
282 nuki 15 65 učimo albanski
283 asdad 15 65 mësojmë serbisht
284 nuki 15 65 učimo albanski
285 arta 15 65 mësojmë serbisht
286 arta 15 66 mësojmë serbisht
287 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
288 gjel 15 66 mësojmë serbisht
289 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
290 saf 15 67 mësojmë serbisht
291 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
292 arta 15 67 mësojmë serbisht
293 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
294 baki 15 67 mësojmë serbisht
295 baki 15 67 mësojmë serbisht
296 unes 15 68 mësojmë serbisht
297 arta 15 68 mësojmë serbisht
298 arta 15 68 mësojmë serbisht
299 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
300 arta 15 68 mësojmë serbisht
301 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
302 arta 15 68 mësojmë serbisht
303 arta 15 68 mësojmë serbisht
304 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
305 asdad 15 68 mësojmë serbisht
306 fag 15 68 mësojmë serbisht
307 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
308 omer 15 69 učimo albanski
309 arta 15 69 mësojmë serbisht
310 arta 15 69 mësojmë serbisht
311 arta 15 69 mësojmë serbisht
312 perandori 15 69 mësojmë serbisht
313 omer 15 69 učimo albanski
314 arta 15 69 mësojmë serbisht
315 asdad 15 70 mësojmë serbisht
316 sisi 15 70 mësojmë serbisht
317 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
318 seesee 15 70 mësojmë serbisht
319 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
320 kur 15 70 mësojmë serbisht
321 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
322 sada 15 71 mësojmë serbisht
323 ade 15 71 mësojmë serbisht
324 arta 15 71 mësojmë serbisht
325 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
326 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
327 arta 15 71 mësojmë serbisht
328 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
329 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
330 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
331 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
332 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
333 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
334 arta 15 72 mësojmë serbisht
335 joj 15 72 mësojmë serbisht
336 nuridin 15 72 učimo albanski
337 sisi 15 72 mësojmë serbisht
338 arta 15 72 mësojmë serbisht
339 granit 15 72 mësojmë serbisht
340 sisss 15 72 mësojmë serbisht
341 nuridin 15 72 učimo albanski
342 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
343 nuridin 15 73 učimo albanski
344 arta 15 73 mësojmë serbisht
345 Liza 15 73 mësojmë serbisht
346 sisi 15 73 mësojmë serbisht
347 arta 15 73 mësojmë serbisht
348 arta 15 73 mësojmë serbisht
349 lele 15 73 mësojmë serbisht
350 nuridin 15 73 učimo albanski
351 arta 15 74 mësojmë serbisht
352 dsds 15 74 mësojmë serbisht
353 arta 15 74 mësojmë serbisht
354 arta 15 74 mësojmë serbisht
355 nuki 15 74 učimo albanski
356 bosss 15 74 mësojmë serbisht
357 nuki 15 74 učimo albanski
358 arte 15 74 mësojmë serbisht
359 lav 15 75 mësojmë serbisht
360 nuki 15 75 mësojmë serbisht
361 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
362 lio 15 75 mësojmë serbisht
363 arta 15 75 mësojmë serbisht
364 vokap 15 75 mësojmë serbisht
365 sisis 15 75 mësojmë serbisht
366 nuki 15 75 mësojmë serbisht
367 sisi 15 75 mësojmë serbisht
368 ... 15 75 mësojmë serbisht
369 sisi 15 75 mësojmë serbisht
370 Berna 15 76 mësojmë serbisht
371 nuridin 15 76 učimo albanski
372 nuki 15 76 učimo albanski
373 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
374 arta 15 76 mësojmë serbisht
375 asd 15 76 mësojmë serbisht
376 sada 15 76 mësojmë serbisht
377 nuki 15 76 učimo albanski
378 toni 15 76 mësojmë serbisht
379 arta 15 76 mësojmë serbisht
380 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
381 arta 15 76 mësojmë serbisht
382 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
383 anel 15 76 učimo albanski
384 arta 15 77 mësojmë serbisht
385 nuki 15 77 učimo albanski
386 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
387 nuki 15 77 učimo albanski
388 arta 15 77 mësojmë serbisht
389 nuki 15 77 učimo albanski
390 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
391 safsds 15 77 mësojmë serbisht
392 arta 15 77 mësojmë serbisht
393 besfort 15 77 mësojmë serbisht
394 nuki 15 77 učimo albanski
395 kinki 15 77 mësojmë serbisht
396 bossi 15 77 mësojmë serbisht
397 sada 15 78 mësojmë serbisht
398 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
399 last 15 78 mësojmë serbisht
400 kum 15 78 mësojmë serbisht
401 arta 15 78 mësojmë serbisht
402 omer 15 78 učimo albanski
403 lia 15 78 mësojmë serbisht
404 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
405 omer 15 78 učimo albanski
406 nuki 15 79 učimo albanski
407 nuki 15 79 učimo albanski
408 nuridin 15 79 učimo albanski
409 arta 15 79 mësojmë serbisht
410 nuridin 15 79 učimo albanski
411 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
412 nuki 15 80 učimo albanski
413 zoran 15 80 učimo albanski
414 arta 15 80 mësojmë serbisht
415 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
416 arta 15 80 mësojmë serbisht
417 imperador 15 80 mësojmë serbisht
418 nuki 15 80 učimo albanski
419 mila 15 80 učimo albanski
420 arta 15 80 mësojmë serbisht
421 eds 15 81 mësojmë serbisht
422 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
423 arta 15 81 mësojmë serbisht
424 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
425 nuki 15 81 učimo albanski
426 arta 15 81 mësojmë serbisht
427 nuki 15 81 učimo albanski
428 sada 15 81 mësojmë serbisht
429 nuridin 15 82 učimo albanski
430 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
431 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
432 nuridin 15 82 učimo albanski
433 nuridin 15 82 učimo albanski
434 nuridin 15 82 učimo albanski
435 we over 15 83 mësojmë serbisht
436 arta 15 83 mësojmë serbisht
437 Berna 15 83 mësojmë serbisht
438 nuki 15 84 mësojmë serbisht
439 nuki 15 84 mësojmë serbisht
440 der 15 84 mësojmë serbisht
441 wes 15 84 učimo albanski
442 arta 15 84 mësojmë serbisht
443 saad 15 84 mësojmë serbisht
444 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
445 dea 15 84 mësojmë serbisht
446 arta 15 84 mësojmë serbisht
447 lia 15 85 mësojmë serbisht
448 arta 15 85 mësojmë serbisht
449 kum 15 85 mësojmë serbisht
450 bossi 15 85 mësojmë serbisht
451 Berna 15 85 mësojmë serbisht
452 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
453 Asad 15 86 učimo albanski
454 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
455 swe 15 86 mësojmë serbisht
456 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
457 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
458 nuki 15 86 učimo albanski
459 123 15 86 mësojmë serbisht
460 arta 15 86 mësojmë serbisht
461 nuki 15 86 učimo albanski
462 arta 15 87 mësojmë serbisht
463 klu 15 87 mësojmë serbisht
464 omer 15 87 učimo albanski
465 lira 15 87 mësojmë serbisht
466 5645 15 87 mësojmë serbisht
467 arta 15 87 mësojmë serbisht
468 des 15 87 mësojmë serbisht
469 arta 15 87 mësojmë serbisht
470 del 15 87 mësojmë serbisht
471 omer 15 87 učimo albanski
472 fero 15 88 mësojmë serbisht
473 fer 15 88 mësojmë serbisht
474 der 15 88 mësojmë serbisht
475 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
476 arta 15 89 mësojmë serbisht
477 der 15 89 mësojmë serbisht
478 liw 15 89 mësojmë serbisht
479 lia 15 89 mësojmë serbisht
480 arta 15 89 mësojmë serbisht
481 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
482 ase 15 90 mësojmë serbisht
483 fer 15 90 mësojmë serbisht
484 der 15 90 mësojmë serbisht
485 lia 15 90 mësojmë serbisht
486 nuridin 15 91 učimo albanski
487 wes 15 91 mësojmë serbisht
488 kum 15 92 mësojmë serbisht
489 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
490 lulzim 15 93 učimo albanski
491 sew 15 93 mësojmë serbisht
492 arta 15 93 mësojmë serbisht
493 lia 15 93 mësojmë serbisht
494 sed 15 94 mësojmë serbisht
495 sed 15 94 mësojmë serbisht
496 mes 15 95 mësojmë serbisht
497 sed 15 95 mësojmë serbisht
498 arta 15 95 mësojmë serbisht
499 lia 15 95 mësojmë serbisht
500 cccc 15 96 mësojmë serbisht
501 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
502 asw 15 98 mësojmë serbisht
503 sed 15 98 mësojmë serbisht
504 wes 15 100 mësojmë serbisht
505 fiu 15 100 mësojmë serbisht
506 lia 15 102 mësojmë serbisht
507 Maja 15 102 mësojmë serbisht
508 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
509 aaa 15 104 mësojmë serbisht
510 lia 15 106 mësojmë serbisht
511 mmm 15 106 mësojmë serbisht
512 cccc 15 107 mësojmë serbisht
513 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
514 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
515 nnn 14 43 mësojmë serbisht
516 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
517 yylza 14 45 mësojmë serbisht
518 Jakub 14 48 učimo albanski
519 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
520 Granit 14 53 mësojmë serbisht
521 Granit 14 53 mësojmë serbisht
522 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
523 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
524 bbb 14 55 mësojmë serbisht
525 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
526 Granit 14 56 mësojmë serbisht
527 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
528 Granit 14 56 mësojmë serbisht
529 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
530 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
531 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
532 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
533 omer 14 59 učimo albanski
534 omer 14 59 učimo albanski
535 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
536 aaa 14 61 mësojmë serbisht
537 asdad 14 61 mësojmë serbisht
538 sada 14 61 mësojmë serbisht
539 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
540 sisi 14 61 mësojmë serbisht
541 princi 14 62 mësojmë serbisht
542 arta 14 62 mësojmë serbisht
543 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
544 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
545 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
546 slsl 14 63 učimo albanski
547 doen 14 63 mësojmë serbisht
548 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
549 aaa 14 64 mësojmë serbisht
550 Talent 14 64 mësojmë serbisht
551 asdad 14 65 mësojmë serbisht
552 nesa 14 65 učimo albanski
553 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
554 nuki 14 65 učimo albanski
555 arta 14 65 mësojmë serbisht
556 asdad 14 65 mësojmë serbisht
557 nuki 14 65 učimo albanski
558 zzz 14 65 mësojmë serbisht
559 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
560 pop 14 65 mësojmë serbisht
561 Maja 14 66 učimo albanski
562 nuki 14 66 učimo albanski
563 pop 14 66 mësojmë serbisht
564 das 14 66 učimo albanski
565 bossi 14 66 mësojmë serbisht
566 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
567 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
568 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
569 asdf 14 66 mësojmë serbisht
570 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
571 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
572 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
573 nuki 14 66 učimo albanski
574 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
575 nuridin 14 67 učimo albanski
576 asdf 14 67 mësojmë serbisht
577 Talent 14 67 mësojmë serbisht
578 arta 14 68 mësojmë serbisht
579 the king 14 68 mësojmë serbisht
580 sada 14 68 mësojmë serbisht
581 toni 14 68 mësojmë serbisht
582 qpk 14 68 mësojmë serbisht
583 5487 14 68 mësojmë serbisht
584 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
585 arta 14 68 mësojmë serbisht
586 arta 14 69 mësojmë serbisht
587 nuridin 14 69 učimo albanski
588 arta 14 69 mësojmë serbisht
589 marija 14 69 učimo albanski
590 Marija 14 69 učimo albanski
591 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
592 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
593 king 14 69 mësojmë serbisht
594 arta 14 69 mësojmë serbisht
595 kingi 14 69 mësojmë serbisht
596 arta 14 69 mësojmë serbisht
597 nuki 14 69 učimo albanski
598 aaa 14 69 mësojmë serbisht
599 arta 14 69 mësojmë serbisht
600 nuki 14 69 učimo albanski
601 nuki 14 70 učimo albanski
602 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
603 nuki 14 70 učimo albanski
604 nuki 14 70 učimo albanski
605 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
606 nuki 14 70 učimo albanski
607 nuki 14 70 učimo albanski
608 impaler 14 70 mësojmë serbisht
609 nuki 14 70 mësojmë serbisht
610 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
611 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
612 nuki 14 70 učimo albanski
613 nuki 14 70 učimo albanski
614 omer 14 70 učimo albanski
615 nuki 14 70 učimo albanski
616 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
617 omer 14 70 učimo albanski
618 nuki 14 70 mësojmë serbisht
619 bosi 14 70 mësojmë serbisht
620 marija 14 70 učimo albanski
621 omer 14 71 učimo albanski
622 imperador 14 71 mësojmë serbisht
623 niku 14 71 učimo albanski
624 arta 14 71 mësojmë serbisht
625 1234 14 71 mësojmë serbisht
626 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
627 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
628 nuki 14 71 učimo albanski
629 nuki 14 71 učimo albanski
630 omer 14 71 učimo albanski
631 niku 14 71 učimo albanski
632 arta 14 71 mësojmë serbisht
633 nuki 14 71 učimo albanski
634 nuki 14 71 učimo albanski
635 nuki 14 72 učimo albanski
636 aaa 14 72 mësojmë serbisht
637 nuki 14 72 učimo albanski
638 nuki 14 72 učimo albanski
639 arta 14 72 mësojmë serbisht
640 nuki 14 72 učimo albanski
641 arta 14 72 mësojmë serbisht
642 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
643 iospa 14 72 mësojmë serbisht
644 nuki 14 73 učimo albanski
645 boss be 14 73 mësojmë serbisht
646 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
647 aaa 14 73 mësojmë serbisht
648 nuki 14 73 učimo albanski
649 nuki 14 73 učimo albanski
650 sadad 14 73 mësojmë serbisht
651 nuki 14 73 učimo albanski
652 sisi 14 73 mësojmë serbisht
653 nuki 14 73 učimo albanski
654 nuki 14 73 učimo albanski
655 nuki 14 74 učimo albanski
656 nuki 14 74 učimo albanski
657 ponda 14 74 mësojmë serbisht
658 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
659 arta 14 74 mësojmë serbisht
660 sisi 14 74 mësojmë serbisht
661 dada 14 74 mësojmë serbisht
662 nuki 14 74 učimo albanski
663 nuki 14 74 učimo albanski
664 bossi 14 74 mësojmë serbisht
665 nuki 14 74 učimo albanski
666 nuki 14 74 učimo albanski
667 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
668 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
669 arta 14 75 mësojmë serbisht
670 aaa 14 75 mësojmë serbisht
671 der 14 75 mësojmë serbisht
672 marija 14 75 učimo albanski
673 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
674 lia 14 75 mësojmë serbisht
675 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
676 nuki 14 76 učimo albanski
677 nuki 14 76 učimo albanski
678 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
679 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
680 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
681 omer 14 76 učimo albanski
682 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
683 nuki 14 76 učimo albanski
684 Lira 14 76 mësojmë serbisht
685 omer 14 76 učimo albanski
686 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
687 marija 14 76 učimo albanski
688 nuki 14 76 učimo albanski
689 nuki 14 77 učimo albanski
690 lia 14 77 mësojmë serbisht
691 sisi 14 77 mësojmë serbisht
692 nuki 14 77 učimo albanski
693 nuki 14 77 učimo albanski
694 nuki 14 77 učimo albanski
695 nuki 14 77 učimo albanski
696 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
697 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
698 nuki 14 78 učimo albanski
699 erd 14 78 mësojmë serbisht
700 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
701 sada 14 78 mësojmë serbisht
702 woq 14 78 mësojmë serbisht
703 nuki 14 78 učimo albanski
704 omer 14 79 učimo albanski
705 arta 14 79 mësojmë serbisht
706 sibi 14 79 mësojmë serbisht
707 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
708 nuki 14 79 učimo albanski
709 omer 14 79 učimo albanski
710 nuki 14 79 učimo albanski
711 arta 14 79 mësojmë serbisht
712 nuridin 14 79 učimo albanski
713 nuridin 14 79 učimo albanski
714 ccggrr 14 79 učimo albanski
715 lia 14 79 mësojmë serbisht
716 sew 14 80 mësojmë serbisht
717 arta 14 80 mësojmë serbisht
718 nuki 14 80 učimo albanski
719 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
720 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
721 Emir 14 80 mësojmë serbisht
722 omer 14 80 učimo albanski
723 omer 14 80 učimo albanski
724 nuridin 14 80 učimo albanski
725 lia 14 80 mësojmë serbisht
726 arta 14 80 mësojmë serbisht
727 marija 14 80 učimo albanski
728 omer 14 80 učimo albanski
729 nuki 14 80 učimo albanski
730 omer 14 80 učimo albanski
731 nuridin 14 80 učimo albanski
732 nuki 14 81 učimo albanski
733 nuki 14 81 učimo albanski
734 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
735 mer 14 81 mësojmë serbisht
736 dsda 14 81 mësojmë serbisht
737 nuki 14 81 učimo albanski
738 asda 14 81 mësojmë serbisht
739 omer 14 82 učimo albanski
740 Linda 14 82 mësojmë serbisht
741 jexik 14 82 mësojmë serbisht
742 omer 14 82 učimo albanski
743 ver 14 82 mësojmë serbisht
744 nuki 14 82 učimo albanski
745 liu 14 82 mësojmë serbisht
746 nuridin 14 82 učimo albanski
747 nuridin 14 82 učimo albanski
748 64156 14 82 mësojmë serbisht
749 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
750 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
751 nuki 14 82 učimo albanski
752 arta 14 83 mësojmë serbisht
753 wes 14 83 mësojmë serbisht
754 arta 14 83 mësojmë serbisht
755 omer 14 83 učimo albanski
756 omer 14 83 učimo albanski
757 nuki 14 83 učimo albanski
758 nuki 14 83 učimo albanski
759 nuki 14 83 učimo albanski
760 arta 14 83 mësojmë serbisht
761 arta 14 83 mësojmë serbisht
762 nuridin 14 83 učimo albanski
763 arta 14 83 mësojmë serbisht
764 nuridin 14 83 učimo albanski
765 Samir 14 83 mësojmë serbisht
766 nuki 14 83 učimo albanski
767 lia 14 83 mësojmë serbisht
768 baki 14 84 mësojmë serbisht
769 sisi 14 84 mësojmë serbisht
770 omer 14 84 učimo albanski
771 lala 14 84 mësojmë serbisht
772 arta 14 84 mësojmë serbisht
773 lia 14 84 mësojmë serbisht
774 arta 14 84 mësojmë serbisht
775 omer 14 84 učimo albanski
776 omer 14 84 učimo albanski
777 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
778 baki 14 84 mësojmë serbisht
779 omer 14 84 učimo albanski
780 kum 14 84 mësojmë serbisht
781 nuki 14 85 učimo albanski
782 nuki 14 85 učimo albanski
783 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
784 nuki 14 86 učimo albanski
785 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
786 nuki 14 86 učimo albanski
787 omer 14 86 učimo albanski
788 Berna 14 86 mësojmë serbisht
789 nuki 14 86 učimo albanski
790 nuki 14 86 učimo albanski
791 omer 14 86 učimo albanski
792 sis 14 86 mësojmë serbisht
793 omer 14 86 učimo albanski
794 nuki 14 86 učimo albanski
795 sed 14 86 mësojmë serbisht
796 lim 14 86 mësojmë serbisht
797 nuki 14 86 učimo albanski
798 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
799 omer 14 87 učimo albanski
800 nuki 14 87 učimo albanski
801 ber 14 87 mësojmë serbisht
802 nuki 14 87 učimo albanski
803 omer 14 87 učimo albanski
804 nuki 14 88 učimo albanski
805 siis 14 88 učimo albanski
806 arta 14 88 mësojmë serbisht
807 nuki 14 88 učimo albanski
808 nuki 14 88 učimo albanski
809 nuki 14 88 učimo albanski
810 Berna 14 88 mësojmë serbisht
811 lia 14 89 mësojmë serbisht
812 Berna 14 89 mësojmë serbisht
813 arta 14 89 mësojmë serbisht
814 arta 14 89 mësojmë serbisht
815 marija 14 89 učimo albanski
816 hhh 14 89 učimo albanski
817 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
818 swe 14 89 mësojmë serbisht
819 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
820 nuridin 14 90 učimo albanski
821 nuki 14 90 učimo albanski
822 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
823 omer 14 90 učimo albanski
824 nuki 14 90 mësojmë serbisht
825 nuki 14 90 mësojmë serbisht
826 nuridin 14 90 učimo albanski
827 sew 14 90 mësojmë serbisht
828 klme 14 90 mësojmë serbisht
829 nuki 14 90 učimo albanski
830 Tina 14 90 mësojmë serbisht
831 xes 14 90 mësojmë serbisht
832 omer 14 90 učimo albanski
833 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
834 omer 14 91 učimo albanski
835 omer 14 91 učimo albanski
836 nuki 14 91 učimo albanski
837 nuki 14 91 učimo albanski
838 saq 14 92 mësojmë serbisht
839 Berna 14 92 mësojmë serbisht
840 4589 14 92 mësojmë serbisht
841 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
842 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
843 liu 14 92 mësojmë serbisht
844 aaa 14 93 mësojmë serbisht
845 nuki 14 93 učimo albanski
846 lin 14 93 mësojmë serbisht
847 7777 14 93 mësojmë serbisht
848 nuki 14 93 učimo albanski
849 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
850 arta 14 93 mësojmë serbisht
851 lia 14 94 učimo albanski
852 arta 14 94 mësojmë serbisht
853 wed 14 94 mësojmë serbisht
854 artan 14 94 mësojmë serbisht
855 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
856 nff 14 95 učimo albanski
857 Linda 14 95 mësojmë serbisht
858 arta 14 95 mësojmë serbisht
859 jexik 14 95 mësojmë serbisht
860 Arta 14 95 mësojmë serbisht
861 wqa 14 96 mësojmë serbisht
862 kun 14 96 mësojmë serbisht
863 omer 14 97 učimo albanski
864 ada 14 97 mësojmë serbisht
865 sed 14 97 mësojmë serbisht
866 era 14 97 mësojmë serbisht
867 omer 14 97 učimo albanski
868 sew 14 98 mësojmë serbisht
869 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
870 des 14 99 mësojmë serbisht
871 mmm 14 99 mësojmë serbisht
872 lio 14 99 mësojmë serbisht
873 omer 14 100 učimo albanski
874 omer 14 100 učimo albanski
875 Arta 14 101 mësojmë serbisht
876 sse 14 101 mësojmë serbisht
877 nuki 14 102 učimo albanski
878 des 14 102 mësojmë serbisht
879 sada 14 102 mësojmë serbisht
880 nuki 14 102 učimo albanski
881 LIA 14 103 mësojmë serbisht
882 Arta 14 104 mësojmë serbisht
883 sed 14 104 mësojmë serbisht
884 lia 14 104 mësojmë serbisht
885 aqq 14 104 mësojmë serbisht
886 fsa 14 105 mësojmë serbisht
887 Lia 14 106 mësojmë serbisht
888 mmm 14 106 mësojmë serbisht
889 skh 14 106 mësojmë serbisht
890 Berna 14 106 mësojmë serbisht
891 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
892 cccc 14 107 mësojmë serbisht
893 arta 14 109 mësojmë serbisht
894 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
895 gggg 14 110 mësojmë serbisht
896 sada 14 112 mësojmë serbisht
897 ccc 14 113 mësojmë serbisht
898 sea 14 113 mësojmë serbisht
899 arta 14 115 mësojmë serbisht
900 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
901 ssss 14 116 mësojmë serbisht
902 Zana 14 116 mësojmë serbisht
903 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
904 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
905 888 13 42 mësojmë serbisht
906 11111 13 44 mësojmë serbisht
907 Miu 13 45 učimo albanski
908 ffff 13 45 mësojmë serbisht
909 ibish 13 46 mësojmë serbisht
910 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
911 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
912 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
913 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
914 Haha 13 49 mësojmë serbisht
915 Lpo 13 50 učimo albanski
916 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
917 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
918 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
919 Maja 13 51 mësojmë serbisht
920 Kata 13 51 učimo albanski
921 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
922 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
923 nnn 13 53 mësojmë serbisht
924 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
925 lik 13 53 mësojmë serbisht
926 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
927 Maja 13 54 učimo albanski
928 Maja 13 54 učimo albanski
929 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
930 yllka 13 54 mësojmë serbisht
931 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
932 Lui 13 55 učimo albanski
933 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
934 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
935 aaa 13 55 mësojmë serbisht
936 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
937 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
938 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
939 jzkzm 13 56 učimo albanski
940 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
941 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
942 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
943 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
944 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
945 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
946 diar 13 57 mësojmë serbisht
947 Baki 13 57 mësojmë serbisht
948 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
949 Abc 13 57 mësojmë serbisht
950 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
951 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
952 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
953 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
954 omer 13 58 učimo albanski
955 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
956 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
957 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
958 omer 13 58 učimo albanski
959 Jakub 13 58 učimo albanski
960 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
961 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
962 Marija 13 58 učimo albanski
963 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
964 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
965 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
966 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
967 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
968 Ena 13 59 učimo albanski
969 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
970 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
971 Baki 13 59 mësojmë serbisht
972 Mila 13 59 učimo albanski
973 Marija 13 59 učimo albanski
974 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
975 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
976 ffff 13 59 mësojmë serbisht
977 mbret 13 59 mësojmë serbisht
978 Baki 13 59 mësojmë serbisht
979 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
980 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
981 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
982 Zas 13 60 mësojmë serbisht
983 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
984 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
985 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
986 Pot 13 60 učimo albanski
987 Marija 13 60 učimo albanski
988 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
989 Linda 13 60 mësojmë serbisht
990 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
991 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
992 Linda 13 60 mësojmë serbisht
993 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
994 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
995 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
996 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
997 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
998 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
999 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1000 Marija 13 61 učimo albanski
1001 Marija 13 61 učimo albanski
1002 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1003 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1004 Maja 13 61 učimo albanski
1005 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1006 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1007 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1008 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1009 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1010 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1011 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1012 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1013 Soup 13 62 učimo albanski
1014 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1015 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1016 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1017 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1018 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1019 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1020 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1021 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1022 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1023 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1024 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1025 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1026 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1027 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1028 nuki 13 63 učimo albanski
1029 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1030 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1031 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1032 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1033 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1034 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1035 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1036 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1037 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1038 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1039 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1040 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1041 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1042 Marija 13 63 učimo albanski
1043 nuki 13 63 učimo albanski
1044 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1045 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1046 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1047 Uzt 13 63 učimo albanski
1048 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1049 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1050 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1051 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1052 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1053 nuki 13 64 učimo albanski
1054 marija 13 64 učimo albanski
1055 Marija 13 64 učimo albanski
1056 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1057 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1058 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1059 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1060 Marija 13 64 učimo albanski
1061 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1062 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1063 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1064 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1065 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1066 nuki 13 64 učimo albanski
1067 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1068 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1069 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1070 Popo 13 65 učimo albanski
1071 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1072 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1073 Dua 13 65 učimo albanski
1074 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1075 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1076 nuki 13 65 učimo albanski
1077 Maja 13 65 učimo albanski
1078 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1079 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1080 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1081 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1082 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1083 Maja 13 65 učimo albanski
1084 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1085 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1086 nuki 13 65 učimo albanski
1087 Dua 13 65 učimo albanski
1088 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1089 nuridin 13 65 učimo albanski
1090 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1091 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1092 nuridin 13 65 učimo albanski
1093 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1094 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1095 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1096 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1097 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1098 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1099 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1100 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1101 cari 13 66 mësojmë serbisht
1102 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1103 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1104 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1105 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1106 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1107 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1108 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1109 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1110 Ena 13 66 učimo albanski
1111 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1112 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1113 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1114 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1115 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1116 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1117 nuki 13 67 učimo albanski
1118 marija 13 67 učimo albanski
1119 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1120 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1121 nuki 13 67 učimo albanski
1122 Plo 13 67 učimo albanski
1123 Marija 13 67 učimo albanski
1124 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1125 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1126 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1127 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1128 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1129 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1130 Mila 13 68 učimo albanski
1131 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1132 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1133 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1134 Dua 13 68 učimo albanski
1135 Marija 13 68 učimo albanski
1136 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1137 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1138 Maja 13 68 učimo albanski
1139 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1140 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1141 nuki 13 68 učimo albanski
1142 nuki 13 68 učimo albanski
1143 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1144 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1145 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1146 arta 13 68 mësojmë serbisht
1147 Tup 13 68 učimo albanski
1148 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1149 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1150 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1151 nuki 13 68 učimo albanski
1152 ksms 13 68 učimo albanski
1153 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1154 nuki 13 68 učimo albanski
1155 nuki 13 68 učimo albanski
1156 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1157 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1158 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1159 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1160 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1161 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1162 faton 13 69 mësojmë serbisht
1163 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1164 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1165 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1166 Dua 13 69 učimo albanski
1167 debeo 13 69 učimo albanski
1168 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1169 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1170 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1171 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1172 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1173 Dea 13 69 učimo albanski
1174 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1175 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1176 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1177 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1178 nuki 13 70 učimo albanski
1179 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1180 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1181 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1182 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1183 Kkkk 13 70 učimo albanski
1184 nuki 13 70 učimo albanski
1185 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1186 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1187 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1188 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1189 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1190 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1191 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1192 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1193 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1194 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1195 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1196 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1197 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1198 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1199 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1200 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1201 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1202 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1203 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1204 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1205 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1206 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1207 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1208 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1209 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1210 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1211 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1212 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1213 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1214 Opela 13 72 učimo albanski
1215 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1216 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1217 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1218 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1219 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1220 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1221 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1222 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1223 Neda 13 72 učimo albanski
1224 Dua 13 72 učimo albanski
1225 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1226 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1227 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1228 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1229 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1230 nuki 13 72 učimo albanski
1231 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1232 Marija 13 72 učimo albanski
1233 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1234 nuridin 13 72 učimo albanski
1235 nuki 13 72 učimo albanski
1236 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1237 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1238 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1239 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1240 Mila 13 72 učimo albanski
1241 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1242 nuki 13 73 učimo albanski
1243 Dea 13 73 učimo albanski
1244 Marija 13 73 učimo albanski
1245 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1246 nuki 13 73 učimo albanski
1247 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1248 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1249 asded 13 73 mësojmë serbisht
1250 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1251 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1252 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1253 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1254 nuki 13 73 učimo albanski
1255 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1256 Dea 13 73 učimo albanski
1257 nuki 13 73 učimo albanski
1258 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1259 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1260 nuki 13 73 učimo albanski
1261 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1262 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1263 nuki 13 73 učimo albanski
1264 nuki 13 73 učimo albanski
1265 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1266 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1267 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1268 nuki 13 73 učimo albanski
1269 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1270 nuki 13 73 učimo albanski
1271 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1272 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1273 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1274 nuki 13 73 učimo albanski
1275 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1276 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1277 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1278 nuki 13 73 učimo albanski
1279 Melida 13 74 učimo albanski
1280 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1281 Dea 13 74 učimo albanski
1282 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1283 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1284 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1285 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1286 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1287 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1288 Lupa 13 74 učimo albanski
1289 niti 13 74 mësojmë serbisht
1290 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1291 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1292 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1293 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1294 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1295 sada 13 74 mësojmë serbisht
1296 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1297 lira 13 75 mësojmë serbisht
1298 nuki 13 75 učimo albanski
1299 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1300 nuki 13 75 učimo albanski
1301 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1302 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1303 nuki 13 75 učimo albanski
1304 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1305 omer 13 75 učimo albanski
1306 nuki 13 75 učimo albanski
1307 nuki 13 75 učimo albanski
1308 oki 13 75 mësojmë serbisht
1309 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1310 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1311 ads 13 75 mësojmë serbisht
1312 saq 13 75 mësojmë serbisht
1313 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1314 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1315 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1316 Dua 13 75 učimo albanski
1317 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1318 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1319 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1320 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1321 nuki 13 75 učimo albanski
1322 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1323 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1324 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1325 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1326 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1327 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1328 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1329 nuki 13 75 učimo albanski
1330 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1331 nuki 13 75 učimo albanski
1332 nuki 13 75 učimo albanski
1333 nuki 13 75 učimo albanski
1334 nuki 13 76 učimo albanski
1335 sada 13 76 mësojmë serbisht
1336 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1337 nuki 13 76 učimo albanski
1338 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1339 nuki 13 76 učimo albanski
1340 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1341 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1342 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1343 sed 13 76 mësojmë serbisht
1344 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1345 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1346 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1347 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1348 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1349 nuki 13 76 učimo albanski
1350 omer 13 76 učimo albanski
1351 omer 13 76 učimo albanski
1352 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1353 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1354 nuki 13 76 učimo albanski
1355 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1356 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1357 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1358 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1359 nuridin 13 77 učimo albanski
1360 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1361 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1362 nuki 13 77 učimo albanski
1363 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1364 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1365 Dua 13 77 učimo albanski
1366 lala 13 77 mësojmë serbisht
1367 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1368 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1369 nuki 13 77 učimo albanski
1370 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1371 nuki 13 77 učimo albanski
1372 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1373 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1374 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1375 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1376 lala 13 77 mësojmë serbisht
1377 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1378 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1379 nuki 13 77 učimo albanski
1380 nuridin 13 77 učimo albanski
1381 omer 13 77 učimo albanski
1382 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1383 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1384 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1385 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1386 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1387 arta 13 77 mësojmë serbisht
1388 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1389 omer 13 77 učimo albanski
1390 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1391 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1392 nuki 13 77 učimo albanski
1393 nuki 13 77 učimo albanski
1394 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1395 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1396 niti 13 78 mësojmë serbisht
1397 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1398 nuki 13 78 učimo albanski
1399 Ena 13 78 učimo albanski
1400 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1401 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1402 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1403 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1404 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1405 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1406 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1407 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1408 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1409 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1410 nuki 13 78 učimo albanski
1411 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1412 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1413 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1414 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1415 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1416 nuki 13 78 učimo albanski
1417 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1418 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1419 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1420 nuki 13 78 učimo albanski
1421 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1422 Maja 13 79 učimo albanski
1423 DES 13 79 mësojmë serbisht
1424 nuki 13 79 učimo albanski
1425 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1426 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1427 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1428 nuki 13 79 učimo albanski
1429 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1430 nuki 13 79 učimo albanski
1431 nuki 13 79 učimo albanski
1432 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1433 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1434 nuki 13 79 učimo albanski
1435 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1436 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1437 nuki 13 79 učimo albanski
1438 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1439 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1440 nuki 13 79 učimo albanski
1441 nuki 13 79 učimo albanski
1442 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1443 nuki 13 79 učimo albanski
1444 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1445 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1446 Dua 13 79 učimo albanski
1447 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1448 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1449 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1450 nuki 13 79 učimo albanski
1451 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1452 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1453 Melida 13 80 učimo albanski
1454 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1455 nuki 13 80 učimo albanski
1456 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1457 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1458 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1459 SED 13 80 mësojmë serbisht
1460 sada 13 80 mësojmë serbisht
1461 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1462 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1463 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1464 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1465 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1466 Dua 13 80 učimo albanski
1467 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1468 Dea 13 80 učimo albanski
1469 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1470 nuki 13 80 učimo albanski
1471 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1472 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1473 sads 13 81 mësojmë serbisht
1474 nuki 13 81 učimo albanski
1475 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1476 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1477 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1478 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1479 final 13 81 mësojmë serbisht
1480 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1481 omer 13 81 učimo albanski
1482 nuki 13 81 učimo albanski
1483 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1484 omer 13 81 učimo albanski
1485 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1486 nuki 13 81 učimo albanski
1487 nuki 13 81 učimo albanski
1488 omer 13 81 učimo albanski
1489 anela 13 81 učimo albanski
1490 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1491 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1492 7777 13 81 mësojmë serbisht
1493 nuki 13 81 učimo albanski
1494 omer 13 81 učimo albanski
1495 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1496 lala 13 81 mësojmë serbisht
1497 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1498 nuki 13 81 učimo albanski
1499 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1500 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1501 Melida 13 81 učimo albanski
1502 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1503 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1504 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1505 arta 13 82 mësojmë serbisht
1506 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1507 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1508 nuki 13 82 učimo albanski
1509 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1510 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1511 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1512 nuki 13 82 učimo albanski
1513 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1514 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1515 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1516 arta 13 82 učimo albanski
1517 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1518 nuki 13 82 učimo albanski
1519 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1520 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1521 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1522 nuki 13 82 učimo albanski
1523 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1524 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1525 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1526 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1527 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1528 Melida 13 83 učimo albanski
1529 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1530 lia 13 83 mësojmë serbisht
1531 nuki 13 83 učimo albanski
1532 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1533 nuki 13 83 učimo albanski
1534 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1535 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1536 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1537 Lena 13 83 učimo albanski
1538 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1539 nuki 13 83 učimo albanski
1540 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1541 sew 13 83 mësojmë serbisht
1542 nuki 13 83 učimo albanski
1543 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1544 Dina 13 83 učimo albanski
1545 swe 13 83 mësojmë serbisht
1546 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1547 nuki 13 84 učimo albanski
1548 Melida 13 84 učimo albanski
1549 omer 13 84 učimo albanski
1550 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1551 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1552 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1553 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1554 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1555 nuki 13 84 učimo albanski
1556 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1557 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1558 Dua 13 84 učimo albanski
1559 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1560 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1561 omer 13 84 učimo albanski
1562 omer 13 84 učimo albanski
1563 omer 13 84 učimo albanski
1564 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1565 omer 13 84 učimo albanski
1566 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1567 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1568 omer 13 84 učimo albanski
1569 arta 13 84 mësojmë serbisht
1570 omer 13 85 učimo albanski
1571 nuridin 13 85 učimo albanski
1572 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1573 omer 13 85 učimo albanski
1574 nuki 13 85 učimo albanski
1575 Ena 13 85 učimo albanski
1576 nuki 13 85 učimo albanski
1577 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1578 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1579 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1580 marija 13 85 učimo albanski
1581 omer 13 85 učimo albanski
1582 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1583 Dua 13 85 učimo albanski
1584 akur 13 85 mësojmë serbisht
1585 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1586 Dua 13 85 učimo albanski
1587 Dua 13 85 učimo albanski
1588 Jkk 13 85 učimo albanski
1589 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1590 omer 13 85 učimo albanski
1591 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1592 nuridin 13 85 učimo albanski
1593 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1594 sksksk 13 86 učimo albanski
1595 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1596 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1597 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1598 nuki 13 86 učimo albanski
1599 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1600 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1601 nuki 13 86 učimo albanski
1602 majda 13 86 mësojmë serbisht
1603 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1604 lia 13 86 mësojmë serbisht
1605 majda 13 86 mësojmë serbisht
1606 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1607 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1608 plazma keks 13 86 učimo albanski
1609 nuki 13 87 učimo albanski
1610 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1611 sed 13 87 mësojmë serbisht
1612 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1613 omer 13 87 učimo albanski
1614 nuki 13 87 učimo albanski
1615 nuki 13 87 učimo albanski
1616 nuki 13 87 učimo albanski
1617 nuridin 13 87 učimo albanski
1618 nuridin 13 87 učimo albanski
1619 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1620 omer 13 87 učimo albanski
1621 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1622 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1623 nuki 13 87 učimo albanski
1624 nuki 13 87 učimo albanski
1625 Lena 13 87 učimo albanski
1626 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1627 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1628 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1629 Dua 13 87 učimo albanski
1630 SED 13 87 mësojmë serbisht
1631 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1632 nuki 13 87 učimo albanski
1633 marija 13 87 učimo albanski
1634 nuki 13 87 učimo albanski
1635 awe 13 87 mësojmë serbisht
1636 Ena 13 87 učimo albanski
1637 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1638 omer 13 88 učimo albanski
1639 Melida 13 88 učimo albanski
1640 omer 13 88 učimo albanski
1641 liu 13 88 učimo albanski
1642 omer 13 88 učimo albanski
1643 nuki 13 88 učimo albanski
1644 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1645 nuki 13 88 učimo albanski
1646 omer 13 88 učimo albanski
1647 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1648 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1649 omer 13 88 učimo albanski
1650 omer 13 88 učimo albanski
1651 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1652 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1653 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1654 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1655 nuki 13 89 učimo albanski
1656 nuki 13 89 učimo albanski
1657 nuki 13 89 učimo albanski
1658 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1659 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
1660 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
1661 MSN 13 89 mësojmë serbisht
1662 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
1663 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1664 Tina 13 89 mësojmë serbisht
1665 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1666 sed 13 89 mësojmë serbisht
1667 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
1668 nuki 13 89 učimo albanski
1669 nuki 13 89 mësojmë serbisht
1670 nuki 13 89 učimo albanski
1671 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
1672 nuki 13 89 učimo albanski
1673 Melida 13 89 učimo albanski
1674 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
1675 nuki 13 89 učimo albanski
1676 sed 13 89 mësojmë serbisht
1677 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
1678 aaa 13 89 mësojmë serbisht
1679 nuki 13 89 učimo albanski
1680 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
1681 omer 13 90 učimo albanski
1682 nuki 13 90 učimo albanski
1683 Melida 13 90 učimo albanski
1684 Sada 13 90 mësojmë serbisht
1685 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
1686 nuki 13 90 učimo albanski
1687 nuki 13 90 učimo albanski
1688 Dea 13 90 učimo albanski
1689 Pet 13 90 mësojmë serbisht
1690 nuki 13 90 učimo albanski
1691 575 13 90 mësojmë serbisht
1692 faton 13 90 mësojmë serbisht
1693 omer 13 90 učimo albanski
1694 Alma 13 90 mësojmë serbisht
1695 DER 13 90 mësojmë serbisht
1696 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
1697 Rona 13 90 mësojmë serbisht
1698 Dua 13 90 učimo albanski
1699 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
1700 une 13 91 mësojmë serbisht
1701 grindr 13 91 mësojmë serbisht
1702 arta 13 91 mësojmë serbisht
1703 sada 13 91 mësojmë serbisht
1704 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1705 nuki 13 91 učimo albanski
1706 nuki 13 91 učimo albanski
1707 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
1708 lia 13 91 mësojmë serbisht
1709 keka 13 92 mësojmë serbisht
1710 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
1711 0202 13 92 mësojmë serbisht
1712 nuridin 13 92 učimo albanski
1713 ers 13 92 mësojmë serbisht
1714 nuridin 13 92 učimo albanski
1715 ane 13 93 učimo albanski
1716 sibi 13 93 mësojmë serbisht
1717 wsq 13 93 mësojmë serbisht
1718 wer 13 93 učimo albanski
1719 lia 13 94 mësojmë serbisht
1720 nuki 13 94 učimo albanski
1721 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1722 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
1723 nuridin 13 94 učimo albanski
1724 nuridin 13 94 učimo albanski
1725 sed 13 94 mësojmë serbisht
1726 nuki 13 94 učimo albanski
1727 nuki 13 94 učimo albanski
1728 sqa 13 94 mësojmë serbisht
1729 sed 13 94 mësojmë serbisht
1730 nuki 13 94 učimo albanski
1731 marija 13 94 učimo albanski
1732 awe 13 95 mësojmë serbisht
1733 sew 13 95 mësojmë serbisht
1734 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
1735 wes 13 96 mësojmë serbisht
1736 alala 13 96 učimo albanski
1737 sed 13 96 mësojmë serbisht
1738 omer 13 97 učimo albanski
1739 arta 13 97 mësojmë serbisht
1740 nurce 13 97 učimo albanski
1741 omer 13 97 učimo albanski
1742 aqe 13 97 mësojmë serbisht
1743 nurce 13 97 učimo albanski
1744 nuki 13 97 učimo albanski
1745 der 13 97 mësojmë serbisht
1746 nuki 13 97 učimo albanski
1747 sada 13 97 mësojmë serbisht
1748 nuki 13 98 učimo albanski
1749 nuki 13 98 učimo albanski
1750 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
1751 nuki 13 98 učimo albanski
1752 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
1753 nuki 13 98 učimo albanski
1754 arta 13 98 mësojmë serbisht
1755 fds 13 98 mësojmë serbisht
1756 Lia 13 99 mësojmë serbisht
1757 hre 13 99 učimo albanski
1758 srw 13 99 mësojmë serbisht
1759 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
1760 liu 13 99 mësojmë serbisht
1761 nuki 13 100 učimo albanski
1762 nuki 13 100 učimo albanski
1763 dea 13 100 mësojmë serbisht
1764 sew 13 100 mësojmë serbisht
1765 lia 13 100 mësojmë serbisht
1766 xhan 13 101 mësojmë serbisht
1767 lia 13 101 mësojmë serbisht
1768 Riad 13 101 mësojmë serbisht
1769 mmm 13 102 mësojmë serbisht
1770 omer 13 102 učimo albanski
1771 flaka 13 102 mësojmë serbisht
1772 omer 13 102 učimo albanski
1773 anela 13 102 učimo albanski
1774 lia 13 102 mësojmë serbisht
1775 lia 13 102 mësojmë serbisht
1776 Krešo 13 102 učimo albanski
1777 sqa 13 102 mësojmë serbisht
1778 sem 13 102 mësojmë serbisht
1779 nuki 13 103 učimo albanski
1780 nuki 13 103 učimo albanski
1781 anela 13 103 učimo albanski
1782 der 13 103 mësojmë serbisht
1783 der 13 103 mësojmë serbisht
1784 Arta 13 105 mësojmë serbisht
1785 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
1786 lia 13 105 mësojmë serbisht
1787 liu 13 105 mësojmë serbisht
1788 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
1789 vanja 13 106 učimo albanski
1790 ssss 13 106 mësojmë serbisht
1791 lia 13 106 mësojmë serbisht
1792 aaa 13 106 mësojmë serbisht
1793 sew 13 107 mësojmë serbisht
1794 mila 13 107 učimo albanski
1795 lio 13 107 mësojmë serbisht
1796 shefka 13 108 mësojmë serbisht
1797 ttt 13 109 mësojmë serbisht
1798 33... 13 110 mësojmë serbisht
1799 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
1800 erd 13 112 mësojmë serbisht
1801 Berna 13 112 mësojmë serbisht
1802 zeed 13 112 mësojmë serbisht
1803 mmm 13 114 mësojmë serbisht
1804 lia 13 115 mësojmë serbisht
1805 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
1806 qaw 13 116 mësojmë serbisht
1807 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
1808 Liu 13 118 mësojmë serbisht
1809 nnn 13 120 mësojmë serbisht
1810 emina 13 120 mësojmë serbisht
1811 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
1812 arta 13 120 mësojmë serbisht
1813 Sicko 13 120 učimo albanski
1814 aqw 13 120 mësojmë serbisht
1815 nnn 12 39 mësojmë serbisht
1816 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
1817 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
1818 Porter 12 53 učimo albanski
1819 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
1820 Neda 12 53 učimo albanski
1821 Uru 12 54 mësojmë serbisht
1822 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1823 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
1824 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
1825 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1826 Granit 12 55 mësojmë serbisht
1827 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
1828 nuki 12 56 učimo albanski
1829 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
1830 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
1831 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
1832 nuki 12 56 učimo albanski
1833 Bajrami 12 57 učimo albanski
1834 viki 12 57 učimo albanski
1835 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
1836 Dua 12 58 učimo albanski
1837 Neda 12 58 učimo albanski
1838 Pos 12 58 učimo albanski
1839 Maja 12 58 učimo albanski
1840 Lpo 12 58 učimo albanski
1841 Miki 12 58 učimo albanski
1842 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
1843 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
1844 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1845 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
1846 nuki 12 59 učimo albanski
1847 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
1848 Maja 12 59 učimo albanski
1849 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
1850 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
1851 nuki 12 59 učimo albanski
1852 nuki 12 59 učimo albanski
1853 nuki 12 59 učimo albanski
1854 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1855 kralj 12 60 mësojmë serbisht
1856 nuki 12 60 učimo albanski
1857 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1858 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
1859 nuki 12 60 učimo albanski
1860 Maja 12 60 učimo albanski
1861 Marija 12 60 učimo albanski
1862 filip dimic 12 60 učimo albanski
1863 Lap 12 60 učimo albanski
1864 nuki 12 60 učimo albanski
1865 nuki 12 60 učimo albanski
1866 Abc 12 60 mësojmë serbisht
1867 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
1868 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
1869 Kun 12 61 mësojmë serbisht
1870 Marija 12 61 učimo albanski
1871 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1872 Linda 12 61 mësojmë serbisht
1873 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1874 Iei 12 61 mësojmë serbisht
1875 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
1876 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
1877 nuridin 12 61 učimo albanski
1878 nuridin 12 61 učimo albanski
1879 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
1880 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
1881 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1882 Hhhh 12 62 učimo albanski
1883 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1884 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1885 Marija 12 62 učimo albanski
1886 Dua 12 62 učimo albanski
1887 Plut 12 62 učimo albanski
1888 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
1889 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
1890 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1891 Lua 12 62 učimo albanski
1892 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1893 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1894 IOM 12 62 mësojmë serbisht
1895 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1896 memo 12 62 učimo albanski
1897 Maja 12 62 učimo albanski
1898 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
1899 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
1900 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
1901 Neda 12 63 učimo albanski
1902 Uru 12 63 mësojmë serbisht
1903 Maria 12 63 učimo albanski
1904 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1905 Jja 12 63 mësojmë serbisht
1906 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1907 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
1908 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
1909 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1910 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1911 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
1912 Maja 12 63 učimo albanski
1913 Maja 12 63 učimo albanski
1914 Dea 12 63 učimo albanski
1915 Maja 12 63 učimo albanski
1916 asdad 12 64 mësojmë serbisht
1917 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1918 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1919 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1920 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1921 Marija 12 64 učimo albanski
1922 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1923 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1924 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
1925 mila 12 64 učimo albanski
1926 Linda 12 64 mësojmë serbisht
1927 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
1928 Maja 12 64 učimo albanski
1929 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
1930 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
1931 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
1932 Marija 12 64 učimo albanski
1933 Abc 12 64 mësojmë serbisht
1934 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
1935 mila 12 65 učimo albanski
1936 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
1937 Maja 12 65 učimo albanski
1938 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
1939 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
1940 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1941 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
1942 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
1943 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
1944 Marija 12 65 učimo albanski
1945 Marija 12 65 učimo albanski
1946 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1947 Maja 12 65 učimo albanski
1948 Anc 12 65 mësojmë serbisht
1949 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
1950 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1951 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1952 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1953 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1954 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
1955 Maja 12 65 učimo albanski
1956 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1957 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1958 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
1959 Maja 12 66 učimo albanski
1960 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1961 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1962 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1963 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1964 nuki 12 66 učimo albanski
1965 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1966 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1967 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1968 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1969 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1970 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1971 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
1972 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1973 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1974 mila 12 66 učimo albanski
1975 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
1976 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
1977 Maja 12 66 učimo albanski
1978 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
1979 sada 12 67 mësojmë serbisht
1980 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
1981 nuki 12 67 učimo albanski
1982 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
1983 Marija 12 67 učimo albanski
1984 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
1985 Maja 12 67 učimo albanski
1986 Maja 12 67 učimo albanski
1987 Maja 12 67 učimo albanski
1988 Posta 12 67 učimo albanski
1989 Pol 12 67 učimo albanski
1990 Asyy 12 67 učimo albanski
1991 nuki 12 67 učimo albanski
1992 Marija 12 67 učimo albanski
1993 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
1994 nuki 12 67 učimo albanski
1995 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
1996 nuki 12 67 učimo albanski
1997 nuki 12 68 učimo albanski
1998 omer 12 68 učimo albanski
1999 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2000 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2001 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2002 Area 12 68 učimo albanski
2003 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2004 gguu 12 68 učimo albanski
2005 omer 12 68 učimo albanski
2006 nuki 12 68 učimo albanski
2007 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2008 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2009 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2010 Marija 12 68 učimo albanski
2011 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2012 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2013 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2014 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2015 mila 12 68 učimo albanski
2016 Marija 12 68 učimo albanski
2017 Plkj 12 68 učimo albanski
2018 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2019 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2020 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2021 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2022 Maja 12 68 učimo albanski
2023 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2024 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2025 Marija 12 68 učimo albanski
2026 faton 12 69 mësojmë serbisht
2027 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2028 nuki 12 69 učimo albanski
2029 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2030 nuki 12 69 učimo albanski
2031 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2032 nuki 12 69 učimo albanski
2033 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2034 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2035 Maja 12 69 učimo albanski
2036 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2037 nuki 12 69 učimo albanski
2038 nuki 12 69 učimo albanski
2039 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2040 nuki 12 69 učimo albanski
2041 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2042 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2043 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2044 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2045 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2046 Marija 12 70 učimo albanski
2047 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2048 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2049 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2050 Maja 12 70 učimo albanski
2051 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2052 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2053 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2054 nuki 12 71 učimo albanski
2055 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2056 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2057 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2058 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2059 mila 12 71 učimo albanski
2060 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2061 nuridin 12 71 učimo albanski
2062 riti 12 71 mësojmë serbisht
2063 arta 12 71 mësojmë serbisht
2064 Ena 12 71 učimo albanski
2065 Yaser 12 71 učimo albanski
2066 Marija 12 71 učimo albanski
2067 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2068 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2069 Dea 12 71 učimo albanski
2070 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2071 nuki 12 71 učimo albanski
2072 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2073 Marija 12 71 učimo albanski
2074 nuki 12 71 učimo albanski
2075 scs 12 71 mësojmë serbisht
2076 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2077 nuki 12 71 učimo albanski
2078 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2079 nuki 12 71 učimo albanski
2080 nuki 12 71 učimo albanski
2081 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2082 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2083 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2084 nuridin 12 71 učimo albanski
2085 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2086 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2087 Kingu 12 71 učimo albanski
2088 nuridin 12 72 učimo albanski
2089 nuridin 12 72 učimo albanski
2090 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2091 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2092 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2093 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2094 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2095 rrttt 12 72 učimo albanski
2096 nuki 12 72 učimo albanski
2097 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2098 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2099 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2100 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2101 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2102 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2103 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2104 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2105 Meka 12 72 učimo albanski
2106 nuki 12 72 učimo albanski
2107 Maja 12 72 učimo albanski
2108 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2109 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2110 Dye 12 72 učimo albanski
2111 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2112 nuki 12 72 učimo albanski
2113 nuki 12 72 učimo albanski
2114 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2115 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2116 Maja 12 73 učimo albanski
2117 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2118 nuki 12 73 učimo albanski
2119 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2120 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2121 Marija 12 73 učimo albanski
2122 Selma 12 73 učimo albanski
2123 Pol 12 73 učimo albanski
2124 nuki 12 73 učimo albanski
2125 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2126 nuridin 12 73 učimo albanski
2127 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2128 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2129 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2130 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2131 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2132 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2133 arta 12 73 mësojmë serbisht
2134 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2135 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2136 omer 12 74 učimo albanski
2137 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2138 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2139 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2140 nuki 12 74 učimo albanski
2141 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2142 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2143 omer 12 74 učimo albanski
2144 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2145 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2146 pop 12 74 mësojmë serbisht
2147 Ena 12 74 učimo albanski
2148 Dua 12 74 učimo albanski
2149 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2150 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2151 nuki 12 74 učimo albanski
2152 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2153 Adas 12 74 učimo albanski
2154 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2155 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2156 Edin 12 74 učimo albanski
2157 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2158 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2159 Dua 12 74 učimo albanski
2160 Dua 12 75 učimo albanski
2161 Dua 12 75 učimo albanski
2162 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2163 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2164 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2165 nuki 12 75 učimo albanski
2166 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2167 omer 12 75 učimo albanski
2168 nuki 12 75 učimo albanski
2169 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2170 nuki 12 75 učimo albanski
2171 Dua 12 75 učimo albanski
2172 anela 12 75 učimo albanski
2173 nuki 12 75 učimo albanski
2174 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2175 omer 12 75 učimo albanski
2176 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2177 nuki 12 75 učimo albanski
2178 nuki 12 75 učimo albanski
2179 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2180 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2181 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2182 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2183 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2184 Gaz 12 75 učimo albanski
2185 aca 12 75 učimo albanski
2186 sss 12 75 mësojmë serbisht
2187 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2188 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2189 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2190 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2191 Melida 12 76 učimo albanski
2192 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2193 lala 12 76 mësojmë serbisht
2194 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2195 nuki 12 76 učimo albanski
2196 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2197 Dasani 12 76 učimo albanski
2198 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2199 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2200 nuki 12 76 učimo albanski
2201 Suada 12 76 učimo albanski
2202 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2203 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2204 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2205 nuki 12 77 učimo albanski
2206 Maja 12 77 učimo albanski
2207 nuki 12 77 učimo albanski
2208 nuki 12 77 učimo albanski
2209 omer 12 77 učimo albanski
2210 nuki 12 77 učimo albanski
2211 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2212 Kika 12 77 učimo albanski
2213 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2214 Miki 12 77 učimo albanski
2215 545154 12 77 mësojmë serbisht
2216 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2217 nuki 12 77 učimo albanski
2218 faton 12 77 mësojmë serbisht
2219 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2220 nuki 12 77 učimo albanski
2221 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2222 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2223 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2224 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2225 nuki 12 77 učimo albanski
2226 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2227 nuki 12 77 učimo albanski
2228 nuki 12 77 učimo albanski
2229 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2230 nuki 12 77 učimo albanski
2231 nuki 12 77 učimo albanski
2232 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2233 nuki 12 77 učimo albanski
2234 Dua 12 77 učimo albanski
2235 nuki 12 77 učimo albanski
2236 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2237 nuki 12 77 učimo albanski
2238 Dua 12 77 učimo albanski
2239 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2240 omer 12 77 učimo albanski
2241 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2242 Marija 12 77 učimo albanski
2243 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2244 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2245 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2246 nuki 12 78 učimo albanski
2247 Dua 12 78 učimo albanski
2248 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2249 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2250 nuridin 12 78 učimo albanski
2251 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2252 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2253 niti 12 78 mësojmë serbisht
2254 nuridin 12 78 učimo albanski
2255 Dua 12 78 učimo albanski
2256 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2257 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2258 Zulo 12 78 učimo albanski
2259 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2260 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2261 nuki 12 78 učimo albanski
2262 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2263 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2264 nuki 12 78 učimo albanski
2265 nuki 12 78 učimo albanski
2266 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2267 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2268 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2269 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2270 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2271 nuki 12 79 učimo albanski
2272 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2273 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2274 nuki 12 79 učimo albanski
2275 Dua 12 79 učimo albanski
2276 Dea 12 79 učimo albanski
2277 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2278 Maja 12 79 učimo albanski
2279 nuki 12 79 učimo albanski
2280 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2281 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2282 nuki 12 79 učimo albanski
2283 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2284 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2285 memo 12 79 učimo albanski
2286 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2287 Selma 12 79 učimo albanski
2288 dddeee 12 79 učimo albanski
2289 MARIJA 12 80 učimo albanski
2290 nuki 12 80 učimo albanski
2291 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2292 nuki 12 80 učimo albanski
2293 Dea 12 80 učimo albanski
2294 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2295 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2296 omer 12 80 učimo albanski
2297 nuki 12 80 učimo albanski
2298 omer 12 80 učimo albanski
2299 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2300 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2301 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2302 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2303 DER 12 80 mësojmë serbisht
2304 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2305 nuki 12 80 učimo albanski
2306 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2307 nuki 12 80 učimo albanski
2308 fffff 12 80 učimo albanski
2309 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2310 Suada 12 80 učimo albanski
2311 nuki 12 80 učimo albanski
2312 Hjj 12 81 učimo albanski
2313 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2314 nuki 12 81 učimo albanski
2315 Jasmina 12 81 učimo albanski
2316 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2317 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2318 nuki 12 81 učimo albanski
2319 nuki 12 81 učimo albanski
2320 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2321 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2322 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2323 nuridin 12 81 učimo albanski
2324 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2325 nuki 12 81 učimo albanski
2326 nuki 12 81 učimo albanski
2327 nuki 12 81 učimo albanski
2328 nuki 12 81 učimo albanski
2329 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2330 ffeer 12 81 učimo albanski
2331 nuki 12 81 učimo albanski
2332 Melida 12 81 učimo albanski
2333 nuki 12 81 učimo albanski
2334 nuki 12 81 učimo albanski
2335 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2336 nuridin 12 81 učimo albanski
2337 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2338 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2339 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2340 nuki 12 81 učimo albanski
2341 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2342 nuki 12 81 učimo albanski
2343 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2344 Dua 12 81 učimo albanski
2345 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2346 Lena 12 82 učimo albanski
2347 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2348 nuki 12 82 učimo albanski
2349 SED 12 82 mësojmë serbisht
2350 Marija 12 82 učimo albanski
2351 liu 12 82 mësojmë serbisht
2352 omer 12 82 učimo albanski
2353 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2354 Maja 12 82 učimo albanski
2355 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2356 Maja 12 82 učimo albanski
2357 nuki 12 82 učimo albanski
2358 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2359 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2360 sed 12 82 mësojmë serbisht
2361 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2362 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2363 Dea 12 82 učimo albanski
2364 omer 12 82 učimo albanski
2365 omer 12 82 učimo albanski
2366 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2367 nuki 12 82 učimo albanski
2368 nuki 12 82 učimo albanski
2369 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2370 Dua 12 82 učimo albanski
2371 omer 12 82 učimo albanski
2372 nuki 12 82 učimo albanski
2373 nuki 12 82 učimo albanski
2374 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2375 ldls 12 83 učimo albanski
2376 nuki 12 83 učimo albanski
2377 Melida 12 83 učimo albanski
2378 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2379 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2380 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2381 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2382 Melida 12 83 učimo albanski
2383 Dina 12 83 učimo albanski
2384 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2385 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2386 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2387 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2388 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2389 mila 12 83 učimo albanski
2390 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2391 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2392 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2393 omer 12 83 učimo albanski
2394 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2395 nuki 12 83 učimo albanski
2396 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2397 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2398 Lena 12 83 učimo albanski
2399 omer 12 83 učimo albanski
2400 daf 12 83 mësojmë serbisht
2401 lala 12 83 mësojmë serbisht
2402 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2403 omer 12 84 učimo albanski
2404 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2405 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2406 Melida 12 84 učimo albanski
2407 Melida 12 84 učimo albanski
2408 nuki 12 84 učimo albanski
2409 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2410 nuki 12 84 učimo albanski
2411 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2412 Dua 12 84 učimo albanski
2413 nuki 12 84 učimo albanski
2414 nuki 12 84 učimo albanski
2415 Dua 12 84 učimo albanski
2416 nurce 12 84 učimo albanski
2417 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2418 omer 12 84 učimo albanski
2419 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2420 Dua 12 84 učimo albanski
2421 nurce 12 84 učimo albanski
2422 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2423 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2424 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2425 Melida 12 84 učimo albanski
2426 Sara 12 85 učimo albanski
2427 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2428 Dua 12 85 učimo albanski
2429 nuridin 12 85 učimo albanski
2430 nuki 12 85 učimo albanski
2431 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2432 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2433 Trep 12 85 učimo albanski
2434 nuki 12 85 učimo albanski
2435 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2436 Melida 12 85 učimo albanski
2437 nuki 12 85 učimo albanski
2438 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2439 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2440 nuki 12 85 učimo albanski
2441 nuki 12 85 učimo albanski
2442 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2443 nuki 12 85 učimo albanski
2444 omer 12 85 učimo albanski
2445 nuki 12 85 učimo albanski
2446 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2447 nuki 12 85 učimo albanski
2448 Melida 12 85 učimo albanski
2449 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2450 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2451 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2452 anela 12 85 učimo albanski
2453 nuki 12 85 učimo albanski
2454 Melida 12 85 učimo albanski
2455 Melida 12 85 učimo albanski
2456 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2457 nuki 12 85 učimo albanski
2458 omer 12 85 učimo albanski
2459 Melida 12 85 učimo albanski
2460 Neeaa 12 86 učimo albanski
2461 Dua 12 86 učimo albanski
2462 omer 12 86 učimo albanski
2463 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2464 zaza 12 86 učimo albanski
2465 jakak 12 86 učimo albanski
2466 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2467 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2468 nuki 12 86 učimo albanski
2469 Melida 12 86 učimo albanski
2470 Rona 12 86 učimo albanski
2471 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2472 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2473 Melida 12 86 učimo albanski
2474 nuki 12 86 učimo albanski
2475 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2476 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2477 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2478 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2479 Ena 12 86 učimo albanski
2480 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2481 Melida 12 86 učimo albanski
2482 Dua 12 86 učimo albanski
2483 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2484 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2485 artan 12 86 mësojmë serbisht
2486 omer 12 86 učimo albanski
2487 nuki 12 86 učimo albanski
2488 nuki 12 86 učimo albanski
2489 Dua 12 87 učimo albanski
2490 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2491 DES 12 87 mësojmë serbisht
2492 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2493 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2494 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2495 nuki 12 87 učimo albanski
2496 Luna 12 87 učimo albanski
2497 Dua 12 87 učimo albanski
2498 aca 12 87 učimo albanski
2499 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2500 nuki 12 87 učimo albanski
2501 Dua 12 87 učimo albanski
2502 sis 12 87 mësojmë serbisht
2503 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2504 nuki 12 88 učimo albanski
2505 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2506 Dua 12 88 učimo albanski
2507 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2508 Fizi 12 88 učimo albanski
2509 DER 12 88 mësojmë serbisht
2510 Melida 12 88 učimo albanski
2511 sed 12 88 mësojmë serbisht
2512 Mila 12 88 učimo albanski
2513 nuki 12 88 učimo albanski
2514 Dua 12 88 učimo albanski
2515 Linda 12 88 mësojmë serbisht
2516 nuki 12 88 učimo albanski
2517 Dua 12 88 učimo albanski
2518 Dea 12 88 učimo albanski
2519 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
2520 nuki 12 88 učimo albanski
2521 nuki 12 88 učimo albanski
2522 nuki 12 88 učimo albanski
2523 nuki 12 88 učimo albanski
2524 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
2525 Tina 12 88 mësojmë serbisht
2526 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
2527 nuki 12 88 učimo albanski
2528 Dea 12 88 učimo albanski
2529 0202 12 89 učimo albanski
2530 Dina 12 89 učimo albanski
2531 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
2532 nuki 12 89 učimo albanski
2533 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2534 Arta 12 89 učimo albanski
2535 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
2536 Dea 12 89 učimo albanski
2537 nuki 12 89 učimo albanski
2538 nuki 12 89 učimo albanski
2539 Melida 12 89 učimo albanski
2540 nuki 12 89 učimo albanski
2541 mila 12 89 učimo albanski
2542 Suada 12 89 učimo albanski
2543 nuki 12 89 učimo albanski
2544 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
2545 Suada 12 89 učimo albanski
2546 nuki 12 89 učimo albanski
2547 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
2548 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2549 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2550 Aero 12 90 učimo albanski
2551 nuki 12 90 učimo albanski
2552 nuki 12 90 učimo albanski
2553 aaa 12 90 mësojmë serbisht
2554 Tuar 12 90 učimo albanski
2555 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2556 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
2557 anela 12 90 učimo albanski
2558 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2559 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
2560 Linda 12 90 mësojmë serbisht
2561 561436 12 90 mësojmë serbisht
2562 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
2563 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
2564 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
2565 popo 12 90 mësojmë serbisht
2566 nuki 12 90 učimo albanski
2567 voc 12 90 mësojmë serbisht
2568 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
2569 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2570 nuki 12 90 učimo albanski
2571 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
2572 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
2573 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
2574 DER 12 90 mësojmë serbisht
2575 MSN 12 90 mësojmë serbisht
2576 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
2577 ziko 12 90 mësojmë serbisht
2578 nuki 12 91 učimo albanski
2579 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
2580 Melida 12 91 učimo albanski
2581 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
2582 nuki 12 91 učimo albanski
2583 fer 12 91 mësojmë serbisht
2584 faton 12 91 mësojmë serbisht
2585 gff 12 91 mësojmë serbisht
2586 nuki 12 91 učimo albanski
2587 nuki 12 91 učimo albanski
2588 nuki 12 91 učimo albanski
2589 Msn 12 91 mësojmë serbisht
2590 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
2591 dea 12 91 mësojmë serbisht
2592 Arta 12 91 mësojmë serbisht
2593 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
2594 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2595 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
2596 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
2597 Niki 12 91 mësojmë serbisht
2598 GRE 12 91 mësojmë serbisht
2599 nuki 12 91 učimo albanski
2600 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
2601 sada 12 91 mësojmë serbisht
2602 Ana 12 92 učimo albanski
2603 Saliha 12 92 učimo albanski
2604 nuki 12 92 učimo albanski
2605 Luna 12 92 učimo albanski
2606 MSN 12 92 mësojmë serbisht
2607 54545 12 92 mësojmë serbisht
2608 nuki 12 92 učimo albanski
2609 Dea 12 92 učimo albanski
2610 WES 12 92 mësojmë serbisht
2611 nuki 12 92 učimo albanski
2612 aaa 12 92 mësojmë serbisht
2613 nuki 12 92 učimo albanski
2614 DEA 12 92 mësojmë serbisht
2615 nuki 12 92 učimo albanski
2616 anwla 12 92 učimo albanski
2617 lia 12 92 mësojmë serbisht
2618 nuki 12 92 učimo albanski
2619 Linda 12 92 mësojmë serbisht
2620 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
2621 faton 12 93 mësojmë serbisht
2622 Niti 12 93 mësojmë serbisht
2623 sed 12 93 mësojmë serbisht
2624 lia 12 93 mësojmë serbisht
2625 SED 12 93 mësojmë serbisht
2626 Niki 12 93 mësojmë serbisht
2627 omer 12 93 učimo albanski
2628 omer 12 93 učimo albanski
2629 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2630 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
2631 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
2632 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2633 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2634 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
2635 Berna 12 94 mësojmë serbisht
2636 lia 12 94 mësojmë serbisht
2637 Dua 12 94 učimo albanski
2638 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2639 nuki 12 94 mësojmë serbisht
2640 Linda 12 95 mësojmë serbisht
2641 MELIDA 12 95 učimo albanski
2642 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
2643 Dua 12 95 učimo albanski
2644 omer 12 95 učimo albanski
2645 swe 12 95 mësojmë serbisht
2646 omer 12 95 učimo albanski
2647 lia 12 95 mësojmë serbisht
2648 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
2649 lia 12 96 mësojmë serbisht
2650 marija 12 96 učimo albanski
2651 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2652 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
2653 omer 12 96 učimo albanski
2654 arta 12 96 mësojmë serbisht
2655 omer 12 96 učimo albanski
2656 sisi 12 96 mësojmë serbisht
2657 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2658 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
2659 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
2660 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
2661 SWE 12 97 mësojmë serbisht
2662 Niki 12 97 mësojmë serbisht
2663 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
2664 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
2665 omer 12 98 učimo albanski
2666 omer 12 98 učimo albanski
2667 arta 12 98 mësojmë serbisht
2668 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
2669 lia 12 98 mësojmë serbisht
2670 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
2671 Lena 12 98 učimo albanski
2672 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
2673 Ans 12 99 mësojmë serbisht
2674 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
2675 sed 12 99 mësojmë serbisht
2676 aaa 12 99 mësojmë serbisht
2677 omer 12 99 učimo albanski
2678 omer 12 99 učimo albanski
2679 Dzenan 12 99 učimo albanski
2680 res 12 99 mësojmë serbisht
2681 Baki 12 99 mësojmë serbisht
2682 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
2683 omer 12 100 učimo albanski
2684 nuridin 12 100 učimo albanski
2685 nuridin 12 100 učimo albanski
2686 omer 12 100 učimo albanski
2687 Linda 12 100 mësojmë serbisht
2688 omer 12 100 učimo albanski
2689 omer 12 100 učimo albanski
2690 MRD 12 100 mësojmë serbisht
2691 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
2692 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
2693 Niki 12 101 mësojmë serbisht
2694 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
2695 Melida 12 101 učimo albanski
2696 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2697 Alma 12 101 mësojmë serbisht
2698 nuki 12 101 učimo albanski
2699 nuki 12 101 učimo albanski
2700 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2701 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2702 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2703 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
2704 nuki 12 101 mësojmë serbisht
2705 waq 12 102 mësojmë serbisht
2706 Melida 12 102 učimo albanski
2707 AQE 12 102 mësojmë serbisht
2708 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
2709 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
2710 SARA 12 102 mësojmë serbisht
2711 KIM 12 103 mësojmë serbisht
2712 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
2713 nurce 12 103 učimo albanski
2714 omer 12 103 učimo albanski
2715 nurce 12 103 učimo albanski
2716 omer 12 103 učimo albanski
2717 LIA 12 103 mësojmë serbisht
2718 loi 12 103 učimo albanski
2719 SUD 12 103 mësojmë serbisht
2720 omer 12 104 učimo albanski
2721 SEW 12 104 mësojmë serbisht
2722 omer 12 104 učimo albanski
2723 inni 12 104 mësojmë serbisht
2724 arta 12 104 mësojmë serbisht
2725 EMINA 12 104 učimo albanski
2726 banja 12 104 učimo albanski
2727 marija 12 104 učimo albanski
2728 nuki 12 105 učimo albanski
2729 nuki 12 105 učimo albanski
2730 Alma 12 105 mësojmë serbisht
2731 Ana 12 105 učimo albanski
2732 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
2733 baki 12 105 mësojmë serbisht
2734 NED 12 105 mësojmë serbisht
2735 aaa 12 105 mësojmë serbisht
2736 gggg 12 105 mësojmë serbisht
2737 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
2738 ajl 12 106 mësojmë serbisht
2739 kum 12 106 mësojmë serbisht
2740 huhu 12 106 mësojmë serbisht
2741 artan 12 106 mësojmë serbisht
2742 Melida 12 106 učimo albanski
2743 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
2744 sed 12 107 mësojmë serbisht
2745 vanja 12 107 učimo albanski
2746 nuridin 12 107 učimo albanski
2747 Niki 12 107 mësojmë serbisht
2748 nuridin 12 107 učimo albanski
2749 nuki 12 108 učimo albanski
2750 nuki 12 108 učimo albanski
2751 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
2752 Melida 12 108 učimo albanski
2753 anas 12 108 mësojmë serbisht
2754 JAS 12 108 mësojmë serbisht
2755 dre 12 109 mësojmë serbisht
2756 omer 12 109 učimo albanski
2757 set 12 109 mësojmë serbisht
2758 omer 12 109 učimo albanski
2759 lia 12 109 mësojmë serbisht
2760 ajl 12 109 mësojmë serbisht
2761 Yalo 12 109 učimo albanski
2762 Alma 12 109 učimo albanski
2763 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
2764 edina 12 111 učimo albanski
2765 sev 12 111 učimo albanski
2766 lia 12 111 mësojmë serbisht
2767 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
2768 luli 12 111 mësojmë serbisht
2769 sen 12 111 mësojmë serbisht
2770 artan 12 112 mësojmë serbisht
2771 selmaa 12 112 učimo albanski
2772 Liu 12 112 mësojmë serbisht
2773 sed 12 112 mësojmë serbisht
2774 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
2775 jul 12 113 mësojmë serbisht
2776 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
2777 res 12 113 mësojmë serbisht
2778 jer 12 114 mësojmë serbisht
2779 ane 12 115 učimo albanski
2780 sssss 12 115 mësojmë serbisht
2781 Naim 12 115 mësojmë serbisht
2782 lio 12 115 mësojmë serbisht
2783 egzona 12 116 mësojmë serbisht
2784 cccc 12 116 mësojmë serbisht
2785 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
2786 sada 12 117 mësojmë serbisht
2787 mmm 12 117 mësojmë serbisht
2788 arta 12 118 mësojmë serbisht
2789 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
2790 Maja 12 119 mësojmë serbisht
2791 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
2792 arta 12 120 mësojmë serbisht
2793 nesa 12 120 učimo albanski
2794 safija 12 120 učimo albanski
2795 ada 12 120 mësojmë serbisht
2796 arta 12 120 mësojmë serbisht
2797 kia 12 120 mësojmë serbisht
2798 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2799 arta 12 120 mësojmë serbisht
2800 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
2801 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
2802 mmm 12 120 mësojmë serbisht
2803 skek 12 120 mësojmë serbisht
2804 joni 12 120 mësojmë serbisht
2805 sheko 12 120 mësojmë serbisht
2806 asd 12 120 mësojmë serbisht
2807 lia 12 120 mësojmë serbisht
2808 egzona 12 120 mësojmë serbisht
2809 eee 12 120 mësojmë serbisht
2810 ssss 12 120 mësojmë serbisht
2811 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
2812 cccc 12 120 mësojmë serbisht
2813 ana 11 41 mësojmë serbisht
2814 uuuu 11 44 učimo albanski
2815 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
2816 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
2817 yllza 11 51 mësojmë serbisht
2818 Miki 11 51 učimo albanski
2819 8888 11 52 mësojmë serbisht
2820 kristina 11 52 učimo albanski
2821 aca 11 53 učimo albanski
2822 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
2823 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
2824 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
2825 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
2826 888 11 56 mësojmë serbisht
2827 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2828 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
2829 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
2830 hhh 11 58 mësojmë serbisht
2831 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2832 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2833 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2834 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
2835 Azte 11 58 učimo albanski
2836 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
2837 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
2838 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
2839 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2840 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
2841 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
2842 Asad 11 60 učimo albanski
2843 nuki 11 60 učimo albanski
2844 Maja 11 60 učimo albanski
2845 22555 11 60 mësojmë serbisht
2846 Njgugug 11 60 učimo albanski
2847 nuki 11 60 učimo albanski
2848 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2849 Abc 11 61 mësojmë serbisht
2850 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
2851 Maja 11 61 učimo albanski
2852 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2853 Plota 11 61 učimo albanski
2854 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2855 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
2856 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
2857 nuki 11 62 učimo albanski
2858 nuki 11 62 učimo albanski
2859 Neda 11 62 učimo albanski
2860 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2861 Asd 11 62 mësojmë serbisht
2862 nuki 11 62 učimo albanski
2863 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2864 Marija 11 62 učimo albanski
2865 nuki 11 62 učimo albanski
2866 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2867 nuki 11 62 učimo albanski
2868 nuki 11 62 učimo albanski
2869 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
2870 nuki 11 62 učimo albanski
2871 nuki 11 62 učimo albanski
2872 Marija 11 63 učimo albanski
2873 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2874 Neda 11 63 učimo albanski
2875 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2876 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2877 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
2878 Marija 11 63 učimo albanski
2879 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
2880 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2881 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
2882 Maja 11 64 učimo albanski
2883 Marija 11 64 učimo albanski
2884 nuki 11 64 učimo albanski
2885 Linda 11 64 mësojmë serbisht
2886 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
2887 nuki 11 64 učimo albanski
2888 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
2889 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
2890 Marija 11 64 učimo albanski
2891 Maja 11 64 učimo albanski
2892 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
2893 Marija 11 65 učimo albanski
2894 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
2895 Marija 11 65 učimo albanski
2896 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2897 aaa 11 65 mësojmë serbisht
2898 King 11 65 mësojmë serbisht
2899 Blend 11 65 mësojmë serbisht
2900 Mui 11 65 učimo albanski
2901 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
2902 memo 11 65 učimo albanski
2903 Marija 11 65 učimo albanski
2904 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2905 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
2906 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2907 Maja 11 66 učimo albanski
2908 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2909 Jio 11 66 učimo albanski
2910 Kin 11 66 mësojmë serbisht
2911 Maja 11 66 učimo albanski
2912 Linda 11 66 mësojmë serbisht
2913 Marija 11 66 učimo albanski
2914 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
2915 Ton 11 66 učimo albanski
2916 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
2917 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2918 nuridin 11 66 učimo albanski
2919 nuridin 11 66 učimo albanski
2920 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2921 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
2922 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
2923 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
2924 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
2925 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
2926 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
2927 ttt 11 67 mësojmë serbisht
2928 nuki 11 68 učimo albanski
2929 nuki 11 68 učimo albanski
2930 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2931 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2932 nuki 11 68 učimo albanski
2933 nuki 11 68 učimo albanski
2934 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
2935 nuki 11 68 učimo albanski
2936 nuki 11 68 učimo albanski
2937 Posta 11 68 učimo albanski
2938 Neda 11 69 učimo albanski
2939 nuki 11 69 učimo albanski
2940 nuki 11 69 učimo albanski
2941 nuki 11 69 učimo albanski
2942 nuki 11 69 učimo albanski
2943 nuki 11 69 učimo albanski
2944 Marija 11 69 učimo albanski
2945 nuki 11 69 učimo albanski
2946 Maja 11 69 učimo albanski
2947 Maja 11 69 učimo albanski
2948 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
2949 Maja 11 69 učimo albanski
2950 Maja 11 69 učimo albanski
2951 nuki 11 70 učimo albanski
2952 mila 11 70 učimo albanski
2953 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
2954 aaa 11 70 mësojmë serbisht
2955 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
2956 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
2957 niku 11 70 učimo albanski
2958 faton 11 70 mësojmë serbisht
2959 Maja 11 70 učimo albanski
2960 Dua 11 70 učimo albanski
2961 nuki 11 70 učimo albanski
2962 nuki 11 70 učimo albanski
2963 Maja 11 70 učimo albanski
2964 omer 11 70 učimo albanski
2965 nuki 11 70 učimo albanski
2966 omer 11 70 učimo albanski
2967 Maja 11 70 učimo albanski
2968 niku 11 70 učimo albanski
2969 Linda 11 70 mësojmë serbisht
2970 Dua 11 70 učimo albanski
2971 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
2972 Maja 11 70 učimo albanski
2973 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
2974 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
2975 Kkkk 11 71 učimo albanski
2976 Neda 11 71 učimo albanski
2977 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
2978 nuki 11 71 učimo albanski
2979 asf 11 71 mësojmë serbisht
2980 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
2981 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
2982 nuki 11 71 učimo albanski
2983 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
2984 nuki 11 71 učimo albanski
2985 Musa 11 71 učimo albanski
2986 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
2987 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
2988 Marija 11 71 učimo albanski
2989 Luna 11 71 učimo albanski
2990 Abc 11 71 mësojmë serbisht
2991 nuki 11 71 učimo albanski
2992 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
2993 nuki 11 72 učimo albanski
2994 nuki 11 72 učimo albanski
2995 Jon 11 72 mësojmë serbisht
2996 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
2997 Suada 11 72 učimo albanski
2998 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
2999 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3000 lola 11 72 učimo albanski
3001 nuki 11 72 učimo albanski
3002 Zula 11 72 učimo albanski
3003 nuki 11 72 učimo albanski
3004 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3005 nuki 11 72 učimo albanski
3006 nuki 11 72 učimo albanski
3007 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3008 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3009 Marija 11 72 učimo albanski
3010 nuki 11 72 učimo albanski
3011 nuki 11 72 učimo albanski
3012 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3013 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3014 Marija 11 73 učimo albanski
3015 miki 11 73 učimo albanski
3016 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3017 nuridin 11 73 učimo albanski
3018 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3019 biljana 11 73 učimo albanski
3020 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3021 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3022 nuridin 11 73 učimo albanski
3023 nelka 11 73 učimo albanski
3024 Marija 11 73 učimo albanski
3025 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3026 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3027 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3028 Jasmina 11 73 učimo albanski
3029 memo 11 73 učimo albanski
3030 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3031 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3032 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3033 nuki 11 74 učimo albanski
3034 Sara 11 74 učimo albanski
3035 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3036 arta 11 74 učimo albanski
3037 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3038 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3039 Nbgz 11 74 učimo albanski
3040 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3041 nuki 11 74 učimo albanski
3042 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3043 nuki 11 75 učimo albanski
3044 nuki 11 75 učimo albanski
3045 Maja 11 75 učimo albanski
3046 biljana 11 75 učimo albanski
3047 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3048 Dua 11 75 učimo albanski
3049 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3050 Ena 11 75 učimo albanski
3051 Dua 11 75 učimo albanski
3052 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3053 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3054 Marija 11 76 učimo albanski
3055 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3056 Marija 11 76 učimo albanski
3057 Kika 11 76 učimo albanski
3058 nuridin 11 76 učimo albanski
3059 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3060 nurce 11 76 učimo albanski
3061 Marija 11 76 učimo albanski
3062 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3063 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3064 nurce 11 76 učimo albanski
3065 Atar 11 76 učimo albanski
3066 nuridin 11 76 učimo albanski
3067 Dua 11 76 učimo albanski
3068 King 11 76 mësojmë serbisht
3069 Marija 11 76 učimo albanski
3070 derty 11 76 učimo albanski
3071 nuki 11 77 učimo albanski
3072 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3073 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3074 Asd 11 77 učimo albanski
3075 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3076 nuki 11 77 učimo albanski
3077 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3078 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3079 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3080 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3081 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3082 nuki 11 78 učimo albanski
3083 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3084 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3085 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3086 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3087 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3088 nuki 11 78 učimo albanski
3089 omer 11 78 učimo albanski
3090 omer 11 78 učimo albanski
3091 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3092 nuki 11 78 učimo albanski
3093 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3094 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3095 nuki 11 78 učimo albanski
3096 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3097 Melida 11 78 učimo albanski
3098 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3099 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3100 Marija 11 78 učimo albanski
3101 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3102 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3103 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3104 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3105 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3106 Dua 11 79 učimo albanski
3107 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3108 nuki 11 79 učimo albanski
3109 nuki 11 79 učimo albanski
3110 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3111 Dua 11 79 učimo albanski
3112 Marija 11 79 učimo albanski
3113 nuki 11 79 učimo albanski
3114 nuki 11 80 učimo albanski
3115 nuki 11 80 učimo albanski
3116 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3117 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3118 biljana 11 80 učimo albanski
3119 Melida 11 80 učimo albanski
3120 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3121 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3122 Suada 11 80 učimo albanski
3123 Dua 11 80 učimo albanski
3124 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3125 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3126 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3127 nuki 11 80 učimo albanski
3128 nuki 11 80 učimo albanski
3129 Ena 11 80 učimo albanski
3130 nuki 11 80 učimo albanski
3131 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3132 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3133 Maja 11 80 učimo albanski
3134 Linda 11 80 učimo albanski
3135 nuki 11 80 učimo albanski
3136 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3137 Suada 11 80 učimo albanski
3138 Suada 11 81 učimo albanski
3139 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3140 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3141 nuki 11 81 učimo albanski
3142 nurce 11 81 učimo albanski
3143 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3144 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3145 nuki 11 81 učimo albanski
3146 nuki 11 81 učimo albanski
3147 nuki 11 81 učimo albanski
3148 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3149 Val 11 81 mësojmë serbisht
3150 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3151 nuki 11 81 učimo albanski
3152 nuki 11 81 učimo albanski
3153 nuki 11 81 učimo albanski
3154 nurce 11 81 učimo albanski
3155 nuki 11 81 učimo albanski
3156 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3157 omer 11 82 učimo albanski
3158 nuki 11 82 učimo albanski
3159 nuki 11 82 učimo albanski
3160 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3161 Sara 11 82 učimo albanski
3162 Jasmina 11 82 učimo albanski
3163 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3164 omer 11 82 učimo albanski
3165 Lena 11 82 učimo albanski
3166 Ela 11 82 učimo albanski
3167 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3168 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3169 Yer 11 82 učimo albanski
3170 Suada 11 82 učimo albanski
3171 omer 11 83 učimo albanski
3172 Une 11 83 mësojmë serbisht
3173 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3174 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3175 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3176 nuki 11 83 učimo albanski
3177 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3178 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3179 Melida 11 83 učimo albanski
3180 Dua 11 83 učimo albanski
3181 nuki 11 83 učimo albanski
3182 nuki 11 83 učimo albanski
3183 nuki 11 83 učimo albanski
3184 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3185 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3186 omer 11 83 učimo albanski
3187 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3188 nuki 11 83 učimo albanski
3189 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3190 nuki 11 83 učimo albanski
3191 Suada 11 83 učimo albanski
3192 sala 11 83 mësojmë serbisht
3193 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3194 Maja 11 83 učimo albanski
3195 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3196 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3197 nuki 11 84 učimo albanski
3198 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3199 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3200 marija 11 84 učimo albanski
3201 Babsbs 11 84 učimo albanski
3202 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3203 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3204 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3205 Jaca 11 84 učimo albanski
3206 Dua 11 84 učimo albanski
3207 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3208 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3209 Melida 11 84 učimo albanski
3210 nuki 11 84 učimo albanski
3211 Suada 11 84 učimo albanski
3212 Dea 11 84 učimo albanski
3213 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3214 Jaca 11 85 učimo albanski
3215 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3216 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3217 lal 11 85 mësojmë serbisht
3218 biljana 11 86 učimo albanski
3219 nuki 11 86 učimo albanski
3220 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3221 nuki 11 86 učimo albanski
3222 ASAS 11 86 učimo albanski
3223 Babab 11 86 učimo albanski
3224 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3225 Melida 11 86 učimo albanski
3226 Jaca 11 86 učimo albanski
3227 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3228 Era 11 86 učimo albanski
3229 nuki 11 86 učimo albanski
3230 nuki 11 86 učimo albanski
3231 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3232 Maja 11 86 učimo albanski
3233 nuki 11 86 učimo albanski
3234 nuki 11 86 učimo albanski
3235 omer 11 87 učimo albanski
3236 koko 11 87 mësojmë serbisht
3237 nurce 11 87 učimo albanski
3238 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3239 nuki 11 87 učimo albanski
3240 omer 11 87 učimo albanski
3241 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3242 Val 11 87 mësojmë serbisht
3243 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3244 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3245 koko 11 87 mësojmë serbisht
3246 nurce 11 87 učimo albanski
3247 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3248 nuki 11 87 učimo albanski
3249 Melida 11 87 učimo albanski
3250 Lipar 11 88 učimo albanski
3251 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3252 nuki 11 88 učimo albanski
3253 nuki 11 88 učimo albanski
3254 nuki 11 88 učimo albanski
3255 nuki 11 88 učimo albanski
3256 anela 11 88 učimo albanski
3257 Ana 11 88 učimo albanski
3258 omer 11 88 učimo albanski
3259 omer 11 88 učimo albanski
3260 nuki 11 88 učimo albanski
3261 nuki 11 88 učimo albanski
3262 Lea 11 88 učimo albanski
3263 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3264 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3265 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3266 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3267 Dua 11 89 učimo albanski
3268 nuki 11 89 učimo albanski
3269 nuki 11 89 učimo albanski
3270 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3271 nuki 11 89 učimo albanski
3272 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3273 Dea 11 89 učimo albanski
3274 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3275 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3276 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3277 nuki 11 89 učimo albanski
3278 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3279 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3280 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3281 biljana 11 90 učimo albanski
3282 nuki 11 90 učimo albanski
3283 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3284 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3285 Jaca 11 90 učimo albanski
3286 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3287 Dua 11 90 učimo albanski
3288 Una 11 90 učimo albanski
3289 nuki 11 90 učimo albanski
3290 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3291 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3292 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3293 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3294 lia 11 91 mësojmë serbisht
3295 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3296 Melida 11 91 učimo albanski
3297 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3298 anela 11 91 učimo albanski
3299 omer 11 91 učimo albanski
3300 Dua 11 91 učimo albanski
3301 omer 11 91 učimo albanski
3302 DER 11 91 mësojmë serbisht
3303 nuki 11 91 učimo albanski
3304 omer 11 91 učimo albanski
3305 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3306 Melida 11 91 učimo albanski
3307 omer 11 91 učimo albanski
3308 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3309 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3310 nuki 11 91 učimo albanski
3311 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3312 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3313 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3314 nuki 11 92 učimo albanski
3315 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3316 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3317 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3318 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3319 Dina 11 92 učimo albanski
3320 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3321 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3322 Melida 11 92 učimo albanski
3323 nuridin 11 92 učimo albanski
3324 Melida 11 92 učimo albanski
3325 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3326 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3327 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3328 Dua 11 92 učimo albanski
3329 Dua 11 92 učimo albanski
3330 nuridin 11 92 učimo albanski
3331 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3332 Dua 11 92 učimo albanski
3333 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3334 nuki 11 92 učimo albanski
3335 DES 11 92 mësojmë serbisht
3336 nuki 11 92 učimo albanski
3337 nuki 11 92 učimo albanski
3338 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3339 omer 11 93 učimo albanski
3340 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3341 Dua 11 93 učimo albanski
3342 omer 11 93 učimo albanski
3343 Ja opet 11 93 učimo albanski
3344 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3345 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3346 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3347 nuridin 11 93 učimo albanski
3348 Dua 11 93 učimo albanski
3349 Melida 11 93 učimo albanski
3350 Melida 11 93 učimo albanski
3351 Melida 11 93 učimo albanski
3352 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
3353 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3354 nuridin 11 93 učimo albanski
3355 omer 11 93 učimo albanski
3356 jexik 11 93 mësojmë serbisht
3357 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3358 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3359 Melida 11 93 učimo albanski
3360 omer 11 93 učimo albanski
3361 omer 11 94 učimo albanski
3362 pera 11 94 učimo albanski
3363 Linda 11 94 mësojmë serbisht
3364 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
3365 omer 11 94 učimo albanski
3366 SER 11 94 mësojmë serbisht
3367 Arta 11 94 mësojmë serbisht
3368 nuki 11 94 učimo albanski
3369 SWE 11 94 mësojmë serbisht
3370 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
3371 nuki 11 94 učimo albanski
3372 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3373 aaa 11 94 mësojmë serbisht
3374 nuki 11 94 mësojmë serbisht
3375 Edin 11 94 učimo albanski
3376 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
3377 Hahaha 11 95 mësojmë serbisht
3378 Melida 11 95 učimo albanski
3379 omer 11 95 učimo albanski
3380 Suada 11 95 učimo albanski
3381 omer 11 95 učimo albanski
3382 Melida 11 95 učimo albanski
3383 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3384 Ilirida 11 95 mësojmë serbisht
3385 Alma 11 95 mësojmë serbisht
3386 sed 11 95 učimo albanski
3387 nuki 11 95 učimo albanski
3388 omer 11 95 učimo albanski
3389 liu 11 95 mësojmë serbisht
3390 Majlinda Jashanica 11 95 mësojmë serbisht
3391 abababa 11 95 učimo albanski
3392 aca 11 95 učimo albanski
3393 omer 11 95 učimo albanski
3394 nuki 11 95 učimo albanski
3395 Sibel 11 96 mësojmë serbisht
3396 Dina 11 96 učimo albanski
3397 Kingu 11 96 mësojmë serbisht
3398 anela 11 96 učimo albanski
3399 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3400 nuki 11 96 učimo albanski
3401 Sara 11 96 učimo albanski
3402 Hvvjj 11 96 učimo albanski
3403 Valdete 11 96 mësojmë serbisht
3404 Melida 11 96 učimo albanski
3405 nuki 11 96 učimo albanski
3406 Kfkfk 11 96 mësojmë serbisht
3407 Melida 11 96 učimo albanski
3408 Ana 11 96 učimo albanski
3409 nuki 11 96 učimo albanski
3410 Aaa 11 96 mësojmë serbisht
3411 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3412 FRES 11 96 mësojmë serbisht
3413 XED 11 96 mësojmë serbisht
3414 Ana 11 96 učimo albanski
3415 Ilirida 11 96 mësojmë serbisht
3416 shqip 11 97 učimo albanski
3417 Redzo 11 97 učimo albanski
3418 Albin 11 97 mësojmë serbisht
3419 baki 11 97 mësojmë serbisht
3420 cac 11 97 učimo albanski
3421 Niki 11 97 mësojmë serbisht
3422 Suada 11 97 učimo albanski
3423 Hahahah 11 97 mësojmë serbisht
3424 Leotrim 11 97 mësojmë serbisht
3425 nuridin 11 97 učimo albanski
3426 Melida 11 97 učimo albanski
3427 baki 11 97 mësojmë serbisht
3428 Krešimir 11 97 učimo albanski
3429 Dua 11 97 učimo albanski
3430 nuridin 11 97 učimo albanski
3431 ane 11 97 učimo albanski
3432 Ilirida 11 97 mësojmë serbisht
3433 Melida 11 97 učimo albanski
3434 lONA 11 97 mësojmë serbisht
3435 Dua 11 98 učimo albanski
3436 anela 11 98 učimo albanski
3437 Niki 11 98 mësojmë serbisht
3438 Melida 11 98 učimo albanski
3439 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3440 nuki 11 98 učimo albanski
3441 Dua 11 98 učimo albanski
3442 nuki 11 98 učimo albanski
3443 SUD 11 98 mësojmë serbisht
3444 marija 11 98 učimo albanski
3445 faton 11 98 mësojmë serbisht
3446 sasa radosavljevic 11 98 mësojmë serbisht
3447 nuki 11 98 mësojmë serbisht
3448 sed 11 98 mësojmë serbisht
3449 bbbbbbb 11 98 učimo albanski
3450 marija 11 98 učimo albanski
3451 nuki 11 99 učimo albanski
3452 nuki 11 99 učimo albanski
3453 Oaks 11 99 mësojmë serbisht
3454 nuki 11 99 učimo albanski
3455 nuki 11 99 učimo albanski
3456 nuki 11 99 učimo albanski
3457 nnnnnn 11 99 učimo albanski
3458 Dua 11 99 učimo albanski
3459 nuridin 11 99 učimo albanski
3460 Valdete 11 99 mësojmë serbisht
3461 omer 11 99 učimo albanski
3462 nuki 11 99 učimo albanski
3463 Luc 11 99 mësojmë serbisht
3464 Linda 11 99 mësojmë serbisht
3465 omer 11 99 učimo albanski
3466 Melida 11 99 učimo albanski
3467 Donjeta 11 99 mësojmë serbisht
3468 Ana 11 99 učimo albanski
3469 arta 11 99 mësojmë serbisht
3470 nuridin 11 99 učimo albanski
3471 Kum 11 99 mësojmë serbisht
3472 Melida 11 99 učimo albanski
3473 swe 11 100 učimo albanski
3474 Dua 11 100 učimo albanski
3475 Dua 11 100 učimo albanski
3476 Afrim 11 100 mësojmë serbisht
3477 Hahahha 11 100 mësojmë serbisht
3478 Dea 11 100 učimo albanski
3479 nuki 11 101 učimo albanski
3480 Vhfu 11 101 mësojmë serbisht
3481 Suada 11 101 učimo albanski
3482 Koko 11 101 mësojmë serbisht
3483 omer 11 101 učimo albanski
3484 Ilirida 11 101 mësojmë serbisht
3485 Melida 11 101 učimo albanski
3486 omer 11 101 učimo albanski
3487 omer 11 101 učimo albanski
3488 Diana 11 101 mësojmë serbisht
3489 Dea 11 101 učimo albanski
3490 omer 11 101 učimo albanski
3491 nuki 11 101 učimo albanski
3492 Melida 11 102 učimo albanski
3493 Ana 11 102 učimo albanski
3494 Ggjjj 11 102 mësojmë serbisht
3495 Allmira 11 102 mësojmë serbisht
3496 Suada 11 102 učimo albanski
3497 SWE 11 102 mësojmë serbisht
3498 LED 11 102 mësojmë serbisht
3499 arta 11 102 mësojmë serbisht
3500 Dua 11 102 učimo albanski
3501 der 11 102 mësojmë serbisht
3502 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3503 sek 11 103 mësojmë serbisht
3504 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3505 loi 11 103 mësojmë serbisht
3506 kia 11 103 mësojmë serbisht
3507 omer 11 103 učimo albanski
3508 mila 11 103 učimo albanski
3509 Dua 11 103 učimo albanski
3510 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3511 Ilirida 11 103 mësojmë serbisht
3512 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
3513 lia 11 103 mësojmë serbisht
3514 nuki 11 103 učimo albanski
3515 Melida 11 103 učimo albanski
3516 omer 11 103 učimo albanski
3517 MSN 11 103 mësojmë serbisht
3518 1234 11 103 učimo albanski
3519 nuki 11 103 učimo albanski
3520 liu 11 104 mësojmë serbisht
3521 omer 11 104 učimo albanski
3522 Linda 11 104 mësojmë serbisht
3523 nuki 11 104 učimo albanski
3524 Jaja 11 104 učimo albanski
3525 nuki 11 104 učimo albanski
3526 SED 11 104 mësojmë serbisht
3527 Unaa 11 104 učimo albanski
3528 des 11 104 mësojmë serbisht
3529 Valida 11 104 učimo albanski
3530 Lia 11 104 mësojmë serbisht
3531 omer 11 104 učimo albanski
3532 Melida 11 105 učimo albanski
3533 ??/ 11 105 mësojmë serbisht
3534 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3535 omer 11 105 učimo albanski
3536 Dua 11 105 učimo albanski
3537 Niki 11 105 mësojmë serbisht
3538 Lia 11 105 mësojmë serbisht
3539 omer 11 105 učimo albanski
3540 Dua 11 105 učimo albanski
3541 mb8 11 105 učimo albanski
3542 omer 11 105 učimo albanski
3543 Dua 11 105 učimo albanski
3544 omer 11 105 učimo albanski
3545 DEA 11 105 mësojmë serbisht
3546 Hahah 11 105 mësojmë serbisht
3547 Ana 11 105 učimo albanski
3548 une 11 105 mësojmë serbisht
3549 Melida 11 105 učimo albanski
3550 Melida 11 105 učimo albanski
3551 Boban 11 106 učimo albanski
3552 Bdn 11 106 mësojmë serbisht
3553 Melida 11 106 učimo albanski
3554 Melida 11 106 učimo albanski
3555 Ana 11 106 učimo albanski
3556 TEUTA 11 106 mësojmë serbisht
3557 Ditari 11 106 učimo albanski
3558 nuki 11 106 učimo albanski
3559 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3560 nuki 11 106 učimo albanski
3561 Ghgfch 11 106 mësojmë serbisht
3562 Ana 11 106 učimo albanski
3563 Ana 11 106 učimo albanski
3564 Ana 11 107 učimo albanski
3565 Melida 11 107 učimo albanski
3566 Edin 11 107 učimo albanski
3567 Esma 11 107 učimo albanski
3568 lia 11 107 mësojmë serbisht
3569 omer 11 107 učimo albanski
3570 Jajdjsj 11 107 mësojmë serbisht
3571 Afrim 11 107 mësojmë serbisht
3572 omer 11 107 učimo albanski
3573 Dua 11 107 učimo albanski
3574 Deti 11 107 učimo albanski
3575 Ana 11 107 učimo albanski
3576 Alma 11 108 mësojmë serbisht
3577 jxhf 11 108 učimo albanski
3578 Suada 11 108 učimo albanski
3579 AQE 11 108 mësojmë serbisht
3580 Msn 11 108 mësojmë serbisht
3581 omer 11 108 učimo albanski
3582 Niki 11 108 mësojmë serbisht
3583 omer 11 108 učimo albanski
3584 Niki 11 109 mësojmë serbisht
3585 Oki 11 109 učimo albanski
3586 Ana 11 109 učimo albanski
3587 Ana 11 109 učimo albanski
3588 Ana 11 109 učimo albanski
3589 Melida 11 109 učimo albanski
3590 hallo 11 109 mësojmë serbisht
3591 Ana 11 109 učimo albanski
3592 Ilirida 11 109 mësojmë serbisht
3593 LIA 11 109 mësojmë serbisht
3594 omer 11 110 učimo albanski
3595 kviz 11 110 učimo albanski
3596 veljko 11 110 učimo albanski
3597 agnesa 11 110 mësojmë serbisht
3598 SED 11 110 mësojmë serbisht
3599 nuki 11 110 učimo albanski
3600 nuki 11 110 učimo albanski
3601 bbnnmm 11 110 učimo albanski
3602 omer 11 110 učimo albanski
3603 arta 11 110 mësojmë serbisht
3604 aws 11 110 mësojmë serbisht
3605 Linda 11 110 učimo albanski
3606 Reda 11 111 učimo albanski
3607 Abaa 11 111 mësojmë serbisht
3608 LIA 11 111 mësojmë serbisht
3609 123 11 111 mësojmë serbisht
3610 Fortesa 11 111 mësojmë serbisht
3611 Simon 11 111 mësojmë serbisht
3612 LOK 11 111 mësojmë serbisht
3613 Baro 11 111 mësojmë serbisht
3614 asw 11 112 mësojmë serbisht
3615 Najdjd 11 112 mësojmë serbisht
3616 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3617 prof 11 112 mësojmë serbisht
3618 nuki 11 112 mësojmë serbisht
3619 Valida 11 112 učimo albanski
3620 senada 11 113 učimo albanski
3621 Gghg 11 113 mësojmë serbisht
3622 mmk 11 113 učimo albanski
3623 Suada 11 113 učimo albanski
3624 lio 11 113 mësojmë serbisht
3625 Valdete 11 113 mësojmë serbisht
3626 hhh 11 113 učimo albanski
3627 Donjeta 11 114 mësojmë serbisht
3628 Ana 11 114 učimo albanski
3629 Hahaha 11 114 mësojmë serbisht
3630 Ndndkd 11 114 mësojmë serbisht
3631 Berna 11 114 mësojmë serbisht
3632 Melida 11 114 učimo albanski
3633 Liza 11 115 mësojmë serbisht
3634 Baro 11 116 mësojmë serbisht
3635 sssss 11 116 mësojmë serbisht
3636 Hahaha 11 116 mësojmë serbisht
3637 Gugi 11 116 učimo albanski
3638 kia 11 116 mësojmë serbisht
3639 sed 11 116 mësojmë serbisht
3640 Bana 11 117 mësojmë serbisht
3641 ASAD 11 117 učimo albanski
3642 omer 11 118 učimo albanski
3643 agnesa 11 118 mësojmë serbisht
3644 F S 11 118 mësojmë serbisht
3645 omer 11 118 učimo albanski
3646 cccc 11 119 mësojmë serbisht
3647 omer memishi 11 120 učimo albanski
3648 arta 11 120 mësojmë serbisht
3649 nurce 11 120 učimo albanski
3650 Boban 11 120 učimo albanski
3651 fata 11 120 mësojmë serbisht
3652 sew 11 120 mësojmë serbisht
3653 gggg 11 120 mësojmë serbisht
3654 Hira 11 120 mësojmë serbisht
3655 omer memishi 11 120 učimo albanski
3656 dija 11 120 učimo albanski
3657 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
3658 azra 11 120 učimo albanski
3659 lia 11 120 mësojmë serbisht
3660 iiii 11 120 mësojmë serbisht
3661 Dushka 11 120 učimo albanski
3662 sss 11 120 mësojmë serbisht
3663 kia 11 120 mësojmë serbisht
3664 kkkk 11 120 mësojmë serbisht
3665 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3666 violeta 11 120 mësojmë serbisht
3667 lll 11 120 mësojmë serbisht
3668 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
3669 lia 11 120 mësojmë serbisht
3670 agnesa 11 120 mësojmë serbisht
3671 artan 11 120 mësojmë serbisht
3672 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3673 lia 11 120 mësojmë serbisht
3674 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
3675 cccc 11 120 mësojmë serbisht
3676 Driton 11 120 mësojmë serbisht
3677 nurce 11 120 učimo albanski
3678 Rita 11 120 mësojmë serbisht
3679 nuki 10 37 učimo albanski
3680 nuki 10 37 učimo albanski
3681 NNNN 10 39 mësojmë serbisht
3682 NNNNN 10 42 mësojmë serbisht
3683 nuki 10 43 učimo albanski
3684 887 10 43 mësojmë serbisht
3685 nuki 10 43 učimo albanski
3686 Lap 10 48 učimo albanski
3687 555 10 49 učimo albanski
3688 sed 10 50 mësojmë serbisht
3689 Hsh 10 52 mësojmë serbisht
3690 sdscds 10 52 mësojmë serbisht
3691 BBB 10 52 mësojmë serbisht
3692 Linda 10 53 mësojmë serbisht
3693 Rona 10 54 mësojmë serbisht
3694 dsadsa 10 54 mësojmë serbisht
3695 nnn 10 54 mësojmë serbisht
3696 Maja 10 55 učimo albanski
3697 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3698 Maja 10 56 učimo albanski
3699 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3700 Wha 10 56 mësojmë serbisht
3701 Kingu 10 56 mësojmë serbisht
3702 Maja 10 57 učimo albanski
3703 dsasaf 10 59 mësojmë serbisht
3704 sada 10 59 mësojmë serbisht
3705 nuki 10 60 učimo albanski
3706 nuki 10 60 učimo albanski
3707 Marija 10 60 učimo albanski
3708 Kingu 10 61 mësojmë serbisht
3709 nuki 10 62 učimo albanski
3710 nuki 10 62 učimo albanski
3711 Mila 10 62 učimo albanski
3712 Maja 10 62 učimo albanski
3713 sadadd 10 63 mësojmë serbisht
3714 nuki 10 63 učimo albanski
3715 nuki 10 63 učimo albanski
3716 Iwu 10 63 mësojmë serbisht
3717 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3718 nuki 10 64 učimo albanski
3719 nuki 10 64 učimo albanski
3720 nuki 10 64 učimo albanski
3721 sed 10 64 mësojmë serbisht
3722 Kingu 10 64 mësojmë serbisht
3723 Neda 10 64 učimo albanski
3724 nuki 10 64 učimo albanski
3725 nuki 10 65 učimo albanski
3726 nuki 10 65 učimo albanski
3727 Graniti 10 65 mësojmë serbisht
3728 lik 10 65 mësojmë serbisht
3729 Maja 10 65 učimo albanski
3730 Mirlinda 10 65 mësojmë serbisht
3731 Buki 10 66 mësojmë serbisht
3732 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3733 Hsnsn 10 66 mësojmë serbisht
3734 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
3735 Suada 10 66 učimo albanski
3736 memo 10 66 učimo albanski
3737 Kingu 10 66 mësojmë serbisht
3738 lala 10 66 mësojmë serbisht
3739 Marija 10 66 učimo albanski
3740 Maja 10 66 učimo albanski
3741 Lop 10 67 učimo albanski
3742 nuki 10 67 učimo albanski
3743 Maja 10 67 učimo albanski
3744 dasfs 10 67 mësojmë serbisht
3745 nuki 10 67 učimo albanski
3746 Neda 10 68 učimo albanski
3747 BBB 10 68 mësojmë serbisht
3748 Kingu 10 68 mësojmë serbisht
3749 swe 10 68 mësojmë serbisht
3750 Lopa 10 68 učimo albanski
3751 Labinot 10 68 mësojmë serbisht
3752 nuki 10 69 učimo albanski
3753 Biljana 10 69 učimo albanski
3754 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3755 Certan 10 69 mësojmë serbisht
3756 Jaca 10 69 učimo albanski
3757 memo 10 69 učimo albanski
3758 Maya 10 69 učimo albanski
3759 Bahaha 10 69 mësojmë serbisht
3760 Kingu 10 69 mësojmë serbisht
3761 memo 10 70 učimo albanski
3762 Biljana 10 70 učimo albanski
3763 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3764 nnnnnnnnnn 10 70 mësojmë serbisht
3765 Kingu 10 70 mësojmë serbisht
3766 Sibel Mustafa 10 70 mësojmë serbisht
3767 Niki 10 70 mësojmë serbisht
3768 Maja 10 70 učimo albanski
3769 Graniti 10 70 mësojmë serbisht
3770 Muja 10 70 mësojmë serbisht
3771 Bsbsh 10 70 mësojmë serbisht
3772 filip dimic 10 70 učimo albanski
3773 mmmmm 10 71 mësojmë serbisht
3774 GRANITI 10 71 mësojmë serbisht
3775 Kika 10 71 učimo albanski
3776 viki 10 71 učimo albanski
3777 ggg 10 71 mësojmë serbisht
3778 Ksns 10 71 mësojmë serbisht
3779 Leo 10 71 mësojmë serbisht
3780 Besfort 10 71 mësojmë serbisht
3781 Mila 10 72 učimo albanski
3782 nuki 10 72 učimo albanski
3783 nuki 10 72 učimo albanski
3784 nuki 10 72 učimo albanski
3785 nuki 10 72 učimo albanski
3786 Biljana 10 72 učimo albanski
3787 Nazi 10 72 mësojmë serbisht
3788 Bsbsb 10 72 mësojmë serbisht
3789 Neda 10 72 učimo albanski
3790 Jahsja 10 72 mësojmë serbisht
3791 Bsbahs 10 73 mësojmë serbisht
3792 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3793 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3794 nuki 10 73 učimo albanski
3795 Linda 10 73 mësojmë serbisht
3796 nuki 10 73 učimo albanski
3797 Tap 10 73 učimo albanski
3798 Kingu 10 73 mësojmë serbisht
3799 Hshshs 10 73 mësojmë serbisht
3800 nuki 10 74 učimo albanski
3801 Biljana 10 74 učimo albanski
3802 nuridin 10 74 učimo albanski
3803 Asd 10 74 mësojmë serbisht
3804 nuridin 10 74 učimo albanski
3805 Casa 10 74 mësojmë serbisht
3806 nuki 10 74 učimo albanski
3807 nuki 10 74 učimo albanski
3808 nuki 10 74 učimo albanski
3809 Marija 10 75 učimo albanski
3810 Sibel Mustafa 10 75 mësojmë serbisht
3811 sisi 10 75 mësojmë serbisht
3812 Jalal 10 75 učimo albanski
3813 nuki 10 75 učimo albanski
3814 nuki 10 75 učimo albanski
3815 Afri 10 75 mësojmë serbisht
3816 memo 10 75 učimo albanski
3817 Ilmi 10 76 mësojmë serbisht
3818 Maja 10 76 učimo albanski
3819 nuki 10 76 učimo albanski
3820 nuki 10 76 učimo albanski
3821 nuki 10 76 učimo albanski
3822 Remi 10 76 mësojmë serbisht
3823 nuki 10 76 učimo albanski
3824 nuki 10 76 učimo albanski
3825 Biljana 10 76 učimo albanski
3826 nuki 10 76 učimo albanski
3827 Isa 10 76 mësojmë serbisht
3828 Maja 10 76 učimo albanski
3829 Ilirida 10 77 mësojmë serbisht
3830 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3831 Abc 10 77 mësojmë serbisht
3832 Kingu 10 77 mësojmë serbisht
3833 Jasmina 10 77 učimo albanski
3834 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3835 Ha ah 10 77 mësojmë serbisht
3836 biljana 10 77 učimo albanski
3837 nuki 10 78 učimo albanski
3838 Maja 10 78 učimo albanski
3839 Hsbsbs 10 78 mësojmë serbisht
3840 nuki 10 78 učimo albanski
3841 Maja 10 78 učimo albanski
3842 Migjen 10 79 mësojmë serbisht
3843 vanja 10 79 učimo albanski
3844 Linda 10 79 mësojmë serbisht
3845 nuki 10 79 učimo albanski
3846 derrtt 10 79 učimo albanski
3847 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3848 Dua 10 79 učimo albanski
3849 nuki 10 79 učimo albanski
3850 nuki 10 79 učimo albanski
3851 nuki 10 79 učimo albanski
3852 nuki 10 79 učimo albanski
3853 nuki 10 79 učimo albanski
3854 Kingu 10 79 mësojmë serbisht
3855 Vocup 10 79 mësojmë serbisht
3856 Mirlinda 10 80 mësojmë serbisht
3857 aaa 10 80 mësojmë serbisht
3858 Asd 10 80 mësojmë serbisht
3859 Dua 10 80 učimo albanski
3860 Dua 10 80 učimo albanski
3861 omer 10 81 učimo albanski
3862 Maja 10 81 učimo albanski
3863 omer 10 81 učimo albanski
3864 Sibel Mustafa 10 81 mësojmë serbisht
3865 Dua 10 81 učimo albanski
3866 siki 10 81 učimo albanski
3867 nuki 10 82 učimo albanski
3868 nuki 10 82 učimo albanski
3869 nuki 10 82 učimo albanski
3870 omer 10 82 učimo albanski
3871 King 10 82 mësojmë serbisht
3872 omer 10 82 učimo albanski
3873 Afrimi 10 82 mësojmë serbisht
3874 nuki 10 82 učimo albanski
3875 nuki 10 82 učimo albanski
3876 nuki 10 82 učimo albanski
3877 nuridin 10 83 učimo albanski
3878 nuki 10 83 učimo albanski
3879 nuridin 10 83 učimo albanski
3880 Kingu 10 83 mësojmë serbisht
3881 Biljana 10 83 učimo albanski
3882 nuki 10 83 učimo albanski
3883 nuki 10 83 učimo albanski
3884 liki 10 83 mësojmë serbisht
3885 Halit 10 83 mësojmë serbisht
3886 Gashi 10 83 mësojmë serbisht
3887 agnesa 10 83 mësojmë serbisht
3888 hhaxhaj 10 83 učimo albanski
3889 nuki 10 83 učimo albanski
3890 Biljana 10 83 učimo albanski
3891 Mila 10 83 učimo albanski
3892 nuki 10 83 učimo albanski
3893 nuki 10 83 učimo albanski
3894 nuki 10 84 učimo albanski
3895 Lirie Hajdari 10 84 mësojmë serbisht
3896 Zasa 10 84 učimo albanski
3897 nuridin 10 84 učimo albanski
3898 Eni 10 84 mësojmë serbisht
3899 Dea 10 84 učimo albanski
3900 nuridin 10 84 učimo albanski
3901 Dea 10 84 učimo albanski
3902 TEUTA 10 85 mësojmë serbisht
3903 nuki 10 85 učimo albanski
3904 Ine 10 85 mësojmë serbisht
3905 Daki 10 85 učimo albanski
3906 nuki 10 85 učimo albanski
3907 Kingu 10 85 mësojmë serbisht
3908 Hshshs 10 86 učimo albanski
3909 ERA 10 86 mësojmë serbisht
3910 Dea 10 86 mësojmë serbisht
3911 nuki 10 86 učimo albanski
3912 Kingu 10 86 mësojmë serbisht
3913 Sibi 10 86 mësojmë serbisht
3914 Unes 10 86 mësojmë serbisht
3915 Dua 10 86 učimo albanski
3916 nuki 10 86 učimo albanski
3917 Ena 10 86 učimo albanski
3918 Yyyy 10 86 mësojmë serbisht
3919 Dea 10 86 učimo albanski
3920 omer 10 87 učimo albanski
3921 Flet 10 87 učimo albanski
3922 Dsa 10 87 mësojmë serbisht
3923 omer 10 87 učimo albanski
3924 Eni 10 87 mësojmë serbisht
3925 Fantom 10 87 učimo albanski
3926 Biljana 10 87 učimo albanski
3927 biljana 10 88 učimo albanski
3928 Linda 10 88 mësojmë serbisht
3929 lala 10 88 mësojmë serbisht
3930 Kingu 10 88 mësojmë serbisht
3931 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
3932 Shpend 10 88 mësojmë serbisht
3933 memo 10 88 mësojmë serbisht
3934 Sara 10 89 učimo albanski
3935 memo 10 89 učimo albanski
3936 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
3937 Melida 10 89 učimo albanski
3938 Afrim 10 89 mësojmë serbisht
3939 Bzbzb 10 89 učimo albanski
3940 Sibel Mustafa 10 89 mësojmë serbisht
3941 Suada 10 89 učimo albanski
3942 Festa 10 90 mësojmë serbisht
3943 Dua 10 90 učimo albanski
3944 nuki 10 90 učimo albanski
3945 Hallo 10 90 mësojmë serbisht
3946 Linda 10 90 mësojmë serbisht
3947 Luna 10 90 učimo albanski
3948 nuki 10 90 učimo albanski
3949 Sela 10 90 učimo albanski
3950 mila 10 90 učimo albanski
3951 Dua 10 90 učimo albanski
3952 nuki 10 90 učimo albanski
3953 Valida 10 90 učimo albanski
3954 Alma 10 90 mësojmë serbisht
3955 Aaa 10 90 mësojmë serbisht
3956 nuki 10 90 učimo albanski
3957 Dua 10 90 učimo albanski
3958 nuki 10 91 učimo albanski
3959 Valida 10 91 učimo albanski
3960 Jasmina 10 91 učimo albanski
3961 Dua 10 91 učimo albanski
3962 Neda 10 91 učimo albanski
3963 Niki 10 91 mësojmë serbisht
3964 MELIDA 10 91 učimo albanski
3965 Melida 10 91 učimo albanski
3966 nuki 10 91 učimo albanski
3967 nuki 10 91 učimo albanski
3968 Enis 10 91 učimo albanski
3969 Dua 10 91 učimo albanski
3970 Pula 10 91 učimo albanski
3971 Ena 10 91 učimo albanski
3972 Dua 10 91 učimo albanski
3973 Niki 10 92 mësojmë serbisht
3974 Melida 10 92 učimo albanski
3975 Marijap 10 92 učimo albanski
3976 nuki 10 92 učimo albanski
3977 Melida 10 92 učimo albanski
3978 Dua 10 92 učimo albanski
3979 Eees 10 92 učimo albanski
3980 marija 10 92 učimo albanski
3981 mila 10 92 učimo albanski
3982 nuki 10 92 učimo albanski
3983 Melida 10 92 učimo albanski
3984 Luli 10 92 mësojmë serbisht
3985 Alma 10 92 mësojmë serbisht
3986 TEUTA 10 92 mësojmë serbisht
3987 nuki 10 92 učimo albanski
3988 biljan 10 92 učimo albanski
3989 aaa 10 92 mësojmë serbisht
3990 Melida 10 92 učimo albanski
3991 Bahaha 10 92 mësojmë serbisht
3992 Memli 10 92 mësojmë serbisht
3993 nuki 10 92 učimo albanski
3994 Ilirida 10 92 mësojmë serbisht
3995 omer 10 93 učimo albanski
3996 nuki 10 93 mësojmë serbisht
3997 Niki 10 93 mësojmë serbisht
3998 nuki 10 93 učimo albanski
3999 nuki 10 93 učimo albanski
4000 nuki 10 93 učimo albanski
4001 Fetah 10 93 mësojmë serbisht
4002 nuki 10 93 učimo albanski
4003 nuki 10 93 učimo albanski
4004 Ena 10 93 učimo albanski
4005 Tina 10 93 mësojmë serbisht
4006 nuki 10 93 mësojmë serbisht
4007 omer 10 93 učimo albanski
4008 biljana 10 93 učimo albanski
4009 Hshsbs 10 93 mësojmë serbisht
4010 nuki 10 93 učimo albanski
4011 Dua 10 93 učimo albanski
4012 Melida 10 93 učimo albanski
4013 Dua 10 94 učimo albanski
4014 nuridin 10 94 učimo albanski
4015 Teuta P 10 94 mësojmë serbisht
4016 Hahaha 10 94 mësojmë serbisht
4017 MSN 10 94 mësojmë serbisht
4018 nuridin 10 94 učimo albanski
4019 memo 10 94 učimo albanski
4020 Suada 10 94 učimo albanski
4021 memo 10 94 učimo albanski
4022 Tqtq 10 94 mësojmë serbisht
4023 Tina 10 94 mësojmë serbisht
4024 Hamdi 10 95 mësojmë serbisht
4025 Ena 10 95 učimo albanski
4026 Melida 10 95 učimo albanski
4027 nuridin 10 95 učimo albanski
4028 Sara 10 95 učimo albanski
4029 Laki Luk 10 95 mësojmë serbisht
4030 Melida 10 95 učimo albanski
4031 swe 10 95 učimo albanski
4032 Mirlinda 10 95 učimo albanski
4033 nuridin 10 95 učimo albanski
4034 Asd 10 95 mësojmë serbisht
4035 Ana 10 95 učimo albanski