TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 nnnnn 17 36 mësojmë serbisht
2 gggg 17 36 mësojmë serbisht
3 kkkkk 17 38 mësojmë serbisht
4 Granit Berisha 17 43 mësojmë serbisht
5 Jakub 17 46 učimo albanski
6 Graniti 17 47 mësojmë serbisht
7 arta 17 53 mësojmë serbisht
8 kralj 17 53 mësojmë serbisht
9 bossi 17 54 mësojmë serbisht
10 arta 17 55 mësojmë serbisht
11 Graniti 17 56 mësojmë serbisht
12 sisi 17 56 mësojmë serbisht
13 KKK 17 58 mësojmë serbisht
14 lola 17 58 mësojmë serbisht
15 Graniti 17 58 mësojmë serbisht
16 besfort 17 59 mësojmë serbisht
17 shot 17 59 mësojmë serbisht
18 arta 17 60 mësojmë serbisht
19 arta 17 61 mësojmë serbisht
20 lola 17 61 mësojmë serbisht
21 Graniti 17 61 mësojmë serbisht
22 arta 17 62 mësojmë serbisht
23 dsaf 17 62 mësojmë serbisht
24 siis 17 62 mësojmë serbisht
25 shaip krasniqi 17 63 mësojmë serbisht
26 arta 17 63 mësojmë serbisht
27 arta 17 64 mësojmë serbisht
28 arta 17 64 mësojmë serbisht
29 aaa 17 64 mësojmë serbisht
30 zerstorer 17 64 mësojmë serbisht
31 sada 17 65 mësojmë serbisht
32 nuridin 17 65 učimo albanski
33 nuridin 17 65 učimo albanski
34 arta 17 65 mësojmë serbisht
35 arta 17 66 mësojmë serbisht
36 desa 17 66 mësojmë serbisht
37 arta 17 66 mësojmë serbisht
38 marija 17 66 učimo albanski
39 arta 17 67 mësojmë serbisht
40 agron mustafa 17 67 mësojmë serbisht
41 sada 17 68 mësojmë serbisht
42 arta 17 68 mësojmë serbisht
43 arta 17 68 mësojmë serbisht
44 arta 17 69 mësojmë serbisht
45 lola 17 69 mësojmë serbisht
46 sada 17 69 mësojmë serbisht
47 arta 17 69 mësojmë serbisht
48 lola 17 69 mësojmë serbisht
49 arta 17 70 mësojmë serbisht
50 arta 17 70 mësojmë serbisht
51 asdasd 17 70 mësojmë serbisht
52 arta 17 70 mësojmë serbisht
53 arta 17 71 mësojmë serbisht
54 arta 17 71 mësojmë serbisht
55 lola 17 71 mësojmë serbisht
56 Sisis 17 71 mësojmë serbisht
57 dfs 17 71 mësojmë serbisht
58 dfs 17 72 mësojmë serbisht
59 arta 17 72 mësojmë serbisht
60 sada 17 72 mësojmë serbisht
61 arta 17 72 mësojmë serbisht
62 arta 17 73 mësojmë serbisht
63 dfs 17 73 mësojmë serbisht
64 dfs 17 73 mësojmë serbisht
65 dfs 17 73 mësojmë serbisht
66 arta 17 73 mësojmë serbisht
67 Graniti 17 74 mësojmë serbisht
68 dfs 17 74 mësojmë serbisht
69 sada 17 74 mësojmë serbisht
70 perandori 17 75 mësojmë serbisht
71 lola 17 75 mësojmë serbisht
72 arta 17 76 mësojmë serbisht
73 dfs 17 76 mësojmë serbisht
74 dfs 17 76 mësojmë serbisht
75 lulaj 17 76 mësojmë serbisht
76 SSA 17 77 mësojmë serbisht
77 dfs 17 78 mësojmë serbisht
78 arta 17 79 mësojmë serbisht
79 arta 17 79 mësojmë serbisht
80 sada 17 79 mësojmë serbisht
81 Mix 17 81 učimo albanski
82 dfs 17 81 mësojmë serbisht
83 kkkjj 17 82 učimo albanski
84 besfort 17 84 mësojmë serbisht
85 hhhhh 17 85 mësojmë serbisht
86 aqw 17 86 mësojmë serbisht
87 lia 17 87 mësojmë serbisht
88 sada 17 87 mësojmë serbisht
89 anja 17 90 mësojmë serbisht
90 888 16 40 mësojmë serbisht
91 Filip Dimic 16 46 učimo albanski
92 Granit Berisha 16 46 mësojmë serbisht
93 Fierza 16 46 mësojmë serbisht
94 arta 16 50 mësojmë serbisht
95 Graniti 16 50 mësojmë serbisht
96 arta 16 50 mësojmë serbisht
97 lola 16 52 mësojmë serbisht
98 rrrrrr 16 55 mësojmë serbisht
99 Talent 16 55 mësojmë serbisht
100 Besfort 16 56 mësojmë serbisht
101 lola 16 56 mësojmë serbisht
102 Graniti 16 57 mësojmë serbisht
103 arta 16 57 mësojmë serbisht
104 arta 16 57 mësojmë serbisht
105 lola 16 58 mësojmë serbisht
106 mbreti 16 58 mësojmë serbisht
107 sdad 16 59 mësojmë serbisht
108 arta 16 59 mësojmë serbisht
109 lola 16 59 mësojmë serbisht
110 arta 16 60 mësojmë serbisht
111 arta 16 60 mësojmë serbisht
112 lola 16 60 mësojmë serbisht
113 sisi 16 60 mësojmë serbisht
114 arta 16 60 mësojmë serbisht
115 arta 16 60 mësojmë serbisht
116 lola 16 60 mësojmë serbisht
117 arta 16 61 mësojmë serbisht
118 lola 16 61 mësojmë serbisht
119 lola 16 61 mësojmë serbisht
120 arta 16 61 mësojmë serbisht
121 arta 16 61 mësojmë serbisht
122 arta 16 61 mësojmë serbisht
123 lola 16 61 mësojmë serbisht
124 Besfort 16 62 mësojmë serbisht
125 arta 16 62 mësojmë serbisht
126 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
127 Graniti 16 62 mësojmë serbisht
128 arta 16 62 mësojmë serbisht
129 arta 16 63 mësojmë serbisht
130 hehehehh 16 63 mësojmë serbisht
131 arta 16 63 mësojmë serbisht
132 Besfort 16 63 mësojmë serbisht
133 arta 16 64 mësojmë serbisht
134 lola 16 65 mësojmë serbisht
135 arta 16 65 mësojmë serbisht
136 gjo 16 65 mësojmë serbisht
137 dlamslv 16 65 mësojmë serbisht
138 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
139 arta 16 65 mësojmë serbisht
140 arta 16 65 mësojmë serbisht
141 Graniti 16 65 mësojmë serbisht
142 lola 16 65 mësojmë serbisht
143 Graniti 16 66 mësojmë serbisht
144 arta 16 66 mësojmë serbisht
145 lola 16 66 mësojmë serbisht
146 sada 16 66 mësojmë serbisht
147 arta 16 66 mësojmë serbisht
148 lola 16 66 mësojmë serbisht
149 arta 16 66 mësojmë serbisht
150 lola 16 66 mësojmë serbisht
151 arta 16 67 mësojmë serbisht
152 vocccups 16 67 mësojmë serbisht
153 Talent 16 67 mësojmë serbisht
154 lola 16 67 mësojmë serbisht
155 arta 16 67 mësojmë serbisht
156 faf 16 68 mësojmë serbisht
157 kimi 16 68 mësojmë serbisht
158 kimi 16 68 mësojmë serbisht
159 luani bossi 16 69 mësojmë serbisht
160 arta 16 69 mësojmë serbisht
161 boss 16 69 mësojmë serbisht
162 lola 16 69 mësojmë serbisht
163 arta 16 69 mësojmë serbisht
164 arta 16 69 mësojmë serbisht
165 arta 16 70 mësojmë serbisht
166 sisi 16 70 mësojmë serbisht
167 megi 16 70 mësojmë serbisht
168 arta 16 70 mësojmë serbisht
169 arta 16 70 mësojmë serbisht
170 mirlinda 16 70 mësojmë serbisht
171 arta 16 70 mësojmë serbisht
172 arta 16 71 mësojmë serbisht
173 arta 16 71 mësojmë serbisht
174 omer 16 71 učimo albanski
175 omer 16 71 učimo albanski
176 lola 16 71 mësojmë serbisht
177 KKK 16 71 mësojmë serbisht
178 ime prezime 16 71 mësojmë serbisht
179 upi 16 71 mësojmë serbisht
180 Liki 16 71 mësojmë serbisht
181 arta 16 71 mësojmë serbisht
182 Anton 16 72 mësojmë serbisht
183 arta 16 72 mësojmë serbisht
184 starti 16 72 mësojmë serbisht
185 dwlfms 16 72 mësojmë serbisht
186 isi 16 72 mësojmë serbisht
187 arta 16 72 mësojmë serbisht
188 desa 16 72 mësojmë serbisht
189 kingi ma i forti 16 72 mësojmë serbisht
190 lola 16 73 mësojmë serbisht
191 arta 16 73 mësojmë serbisht
192 arta 16 73 mësojmë serbisht
193 sdsfdsf 16 73 mësojmë serbisht
194 vcnc 16 73 mësojmë serbisht
195 cari 16 74 mësojmë serbisht
196 boss be 16 74 mësojmë serbisht
197 dfs 16 74 mësojmë serbisht
198 arta 16 74 mësojmë serbisht
199 dew 16 74 mësojmë serbisht
200 arta 16 74 mësojmë serbisht
201 arta 16 75 mësojmë serbisht
202 sada 16 75 mësojmë serbisht
203 arta 16 75 mësojmë serbisht
204 sisi 16 75 mësojmë serbisht
205 unknown 16 75 mësojmë serbisht
206 scsd 16 75 mësojmë serbisht
207 arta 16 75 mësojmë serbisht
208 linda 16 76 mësojmë serbisht
209 nuki 16 76 učimo albanski
210 arta 16 76 mësojmë serbisht
211 pepa 16 76 mësojmë serbisht
212 asfa 16 76 mësojmë serbisht
213 arta 16 76 mësojmë serbisht
214 nuki 16 76 učimo albanski
215 lola 16 77 mësojmë serbisht
216 sada 16 77 mësojmë serbisht
217 arta 16 77 mësojmë serbisht
218 arta 16 77 mësojmë serbisht
219 Sima 16 77 učimo albanski
220 brikena dacaj elshani 16 77 mësojmë serbisht
221 still 16 77 mësojmë serbisht
222 arta 16 78 mësojmë serbisht
223 arta 16 78 mësojmë serbisht
224 arta 16 79 mësojmë serbisht
225 Besfort 16 79 mësojmë serbisht
226 lia 16 79 mësojmë serbisht
227 arta 16 80 mësojmë serbisht
228 lola 16 80 mësojmë serbisht
229 der 16 80 mësojmë serbisht
230 arta 16 81 mësojmë serbisht
231 sed 16 81 mësojmë serbisht
232 Graniti 16 81 mësojmë serbisht
233 dfs 16 81 mësojmë serbisht
234 sed 16 81 mësojmë serbisht
235 nuki 16 81 učimo albanski
236 nuki 16 81 učimo albanski
237 arta 16 81 mësojmë serbisht
238 nuki 16 82 mësojmë serbisht
239 sem 16 82 mësojmë serbisht
240 pepa 16 82 mësojmë serbisht
241 nuki 16 82 mësojmë serbisht
242 mirlinda 16 82 mësojmë serbisht
243 asw 16 82 mësojmë serbisht
244 dfs 16 82 mësojmë serbisht
245 lia 16 83 mësojmë serbisht
246 emri im 16 83 mësojmë serbisht
247 nuridin 16 83 učimo albanski
248 nuridin 16 83 učimo albanski
249 dfs 16 83 mësojmë serbisht
250 arta 16 83 mësojmë serbisht
251 klae 16 83 učimo albanski
252 arta 16 84 mësojmë serbisht
253 nuki 16 84 učimo albanski
254 lija 16 84 mësojmë serbisht
255 Besfort 16 84 mësojmë serbisht
256 nuki 16 84 učimo albanski
257 ser 16 84 mësojmë serbisht
258 erd 16 85 mësojmë serbisht
259 dfs 16 85 učimo albanski
260 faddddddddddd 16 85 mësojmë serbisht
261 sed 16 86 mësojmë serbisht
262 ase 16 86 mësojmë serbisht
263 dfs 16 86 mësojmë serbisht
264 mirlinda 16 86 mësojmë serbisht
265 sad 16 86 mësojmë serbisht
266 kum 16 86 mësojmë serbisht
267 marija 16 87 učimo albanski
268 unknown 16 87 mësojmë serbisht
269 qaw 16 87 mësojmë serbisht
270 lia 16 87 mësojmë serbisht
271 katarina 16 88 učimo albanski
272 lia 16 88 mësojmë serbisht
273 unmik 16 88 mësojmë serbisht
274 dfs 16 88 mësojmë serbisht
275 arta 16 89 mësojmë serbisht
276 arta 16 89 mësojmë serbisht
277 sew 16 89 mësojmë serbisht
278 asq 16 89 mësojmë serbisht
279 dfs 16 90 učimo albanski
280 mmm 16 90 mësojmë serbisht
281 Lia 16 96 mësojmë serbisht
282 fatlinda 16 99 mësojmë serbisht
283 qew 16 99 mësojmë serbisht
284 kia 16 102 mësojmë serbisht
285 ccc 16 102 mësojmë serbisht
286 selim 16 104 mësojmë serbisht
287 arta 16 106 mësojmë serbisht
288 dea 16 108 mësojmë serbisht
289 lia 16 109 mësojmë serbisht
290 uuu 15 36 mësojmë serbisht
291 8988 15 39 mësojmë serbisht
292 nnnnnn 15 42 mësojmë serbisht
293 Granit Berisha 15 44 mësojmë serbisht
294 Jakub 15 45 učimo albanski
295 Jakub 15 45 učimo albanski
296 Jakub 15 47 učimo albanski
297 Graniti 15 50 mësojmë serbisht
298 Besfort 15 50 mësojmë serbisht
299 Graniti 15 52 mësojmë serbisht
300 omer 15 53 učimo albanski
301 omer 15 53 učimo albanski
302 Graniti 15 53 mësojmë serbisht
303 Besfort 15 54 mësojmë serbisht
304 lola 15 54 mësojmë serbisht
305 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
306 arta 15 55 mësojmë serbisht
307 Graniti 15 55 mësojmë serbisht
308 lola 15 56 mësojmë serbisht
309 lola 15 57 mësojmë serbisht
310 lola 15 57 mësojmë serbisht
311 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
312 asf 15 57 mësojmë serbisht
313 Besfort 15 57 mësojmë serbisht
314 qeveri 15 57 mësojmë serbisht
315 Mirlinda 15 58 mësojmë serbisht
316 lola 15 58 mësojmë serbisht
317 baki 15 58 mësojmë serbisht
318 Graniti 15 58 mësojmë serbisht
319 uuu 15 58 mësojmë serbisht
320 baki 15 58 mësojmë serbisht
321 lola 15 59 mësojmë serbisht
322 lola 15 59 mësojmë serbisht
323 Besfort 15 59 mësojmë serbisht
324 daddy 15 59 mësojmë serbisht
325 arta 15 60 mësojmë serbisht
326 lola 15 60 mësojmë serbisht
327 luka 15 60 učimo albanski
328 lik 15 60 mësojmë serbisht
329 Graniti 15 61 mësojmë serbisht
330 lola 15 61 mësojmë serbisht
331 omer 15 61 učimo albanski
332 Ardit 15 61 mësojmë serbisht
333 sher 15 61 mësojmë serbisht
334 omer 15 61 učimo albanski
335 sada 15 61 mësojmë serbisht
336 asddad 15 61 mësojmë serbisht
337 lola 15 62 mësojmë serbisht
338 arta 15 62 mësojmë serbisht
339 asdad 15 62 mësojmë serbisht
340 sada 15 62 mësojmë serbisht
341 lola 15 62 mësojmë serbisht
342 gjiuo 15 62 mësojmë serbisht
343 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
344 lola 15 62 mësojmë serbisht
345 Graniti 15 62 mësojmë serbisht
346 lola 15 62 mësojmë serbisht
347 lola 15 63 mësojmë serbisht
348 besfort 15 63 mësojmë serbisht
349 kosa 15 64 mësojmë serbisht
350 lola 15 64 mësojmë serbisht
351 mxmznz 15 64 učimo albanski
352 lola 15 64 mësojmë serbisht
353 elton bahtiri 15 64 mësojmë serbisht
354 voci 15 64 mësojmë serbisht
355 lola 15 64 mësojmë serbisht
356 Lule 15 64 mësojmë serbisht
357 sada 15 64 mësojmë serbisht
358 arta 15 64 mësojmë serbisht
359 Graniti 15 65 mësojmë serbisht
360 lola 15 65 mësojmë serbisht
361 sada 15 65 mësojmë serbisht
362 nuki 15 65 učimo albanski
363 lola 15 65 mësojmë serbisht
364 asdad 15 65 mësojmë serbisht
365 lola 15 65 mësojmë serbisht
366 nuki 15 65 učimo albanski
367 arta 15 65 mësojmë serbisht
368 lola 15 65 mësojmë serbisht
369 lola 15 65 mësojmë serbisht
370 arta 15 66 mësojmë serbisht
371 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
372 lola 15 66 mësojmë serbisht
373 gjel 15 66 mësojmë serbisht
374 Graniti 15 66 mësojmë serbisht
375 lola 15 66 mësojmë serbisht
376 saf 15 67 mësojmë serbisht
377 Lulzim 15 67 mësojmë serbisht
378 arta 15 67 mësojmë serbisht
379 Besforti 15 67 mësojmë serbisht
380 baki 15 67 mësojmë serbisht
381 baki 15 67 mësojmë serbisht
382 luka 15 67 učimo albanski
383 unes 15 68 mësojmë serbisht
384 arta 15 68 mësojmë serbisht
385 arta 15 68 mësojmë serbisht
386 um njohin krejt 15 68 mësojmë serbisht
387 arta 15 68 mësojmë serbisht
388 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
389 arta 15 68 mësojmë serbisht
390 arta 15 68 mësojmë serbisht
391 Graniti 15 68 mësojmë serbisht
392 asdad 15 68 mësojmë serbisht
393 fag 15 68 mësojmë serbisht
394 cxcs 15 68 mësojmë serbisht
395 omer 15 69 učimo albanski
396 lola 15 69 mësojmë serbisht
397 arta 15 69 mësojmë serbisht
398 buki 15 69 mësojmë serbisht
399 arta 15 69 mësojmë serbisht
400 arta 15 69 mësojmë serbisht
401 perandori 15 69 mësojmë serbisht
402 omer 15 69 učimo albanski
403 arta 15 69 mësojmë serbisht
404 asdad 15 70 mësojmë serbisht
405 lola 15 70 mësojmë serbisht
406 sisi 15 70 mësojmë serbisht
407 Graniti 15 70 mësojmë serbisht
408 lola 15 70 mësojmë serbisht
409 seesee 15 70 mësojmë serbisht
410 pepa 15 70 mësojmë serbisht
411 sxsac 15 70 mësojmë serbisht
412 kur 15 70 mësojmë serbisht
413 kushedisf 15 70 mësojmë serbisht
414 sada 15 71 mësojmë serbisht
415 ade 15 71 mësojmë serbisht
416 arta 15 71 mësojmë serbisht
417 andjelka 15 71 mësojmë serbisht
418 Mirlinda 15 71 mësojmë serbisht
419 arta 15 71 mësojmë serbisht
420 xccvs 15 71 mësojmë serbisht
421 Besfort 15 71 mësojmë serbisht
422 Graniti 15 71 mësojmë serbisht
423 lola 15 71 mësojmë serbisht
424 KPQQ 15 71 mësojmë serbisht
425 faton osaj 15 71 mësojmë serbisht
426 fdsfsd 15 72 mësojmë serbisht
427 arta 15 72 mësojmë serbisht
428 joj 15 72 mësojmë serbisht
429 nuridin 15 72 učimo albanski
430 sisi 15 72 mësojmë serbisht
431 arta 15 72 mësojmë serbisht
432 granit 15 72 mësojmë serbisht
433 sisss 15 72 mësojmë serbisht
434 nuridin 15 72 učimo albanski
435 Lulzim 15 73 mësojmë serbisht
436 nuridin 15 73 učimo albanski
437 arta 15 73 mësojmë serbisht
438 Liza 15 73 mësojmë serbisht
439 sisi 15 73 mësojmë serbisht
440 arta 15 73 mësojmë serbisht
441 pepa 15 73 mësojmë serbisht
442 arta 15 73 mësojmë serbisht
443 aaaaaaaaaaaaaa 15 73 učimo albanski
444 lele 15 73 mësojmë serbisht
445 nuridin 15 73 učimo albanski
446 arta 15 74 mësojmë serbisht
447 voci 15 74 mësojmë serbisht
448 dsds 15 74 mësojmë serbisht
449 pela 15 74 mësojmë serbisht
450 arta 15 74 mësojmë serbisht
451 arta 15 74 mësojmë serbisht
452 lola 15 74 mësojmë serbisht
453 nuki 15 74 učimo albanski
454 bosss 15 74 mësojmë serbisht
455 lola 15 74 mësojmë serbisht
456 nuki 15 74 učimo albanski
457 arte 15 74 mësojmë serbisht
458 lav 15 75 mësojmë serbisht
459 nuki 15 75 mësojmë serbisht
460 dfs 15 75 učimo albanski
461 alfkalf 15 75 mësojmë serbisht
462 lio 15 75 mësojmë serbisht
463 arta 15 75 mësojmë serbisht
464 vokap 15 75 mësojmë serbisht
465 sisis 15 75 mësojmë serbisht
466 nuki 15 75 mësojmë serbisht
467 sisi 15 75 mësojmë serbisht
468 ... 15 75 mësojmë serbisht
469 lola 15 75 mësojmë serbisht
470 sisi 15 75 mësojmë serbisht
471 Berna 15 76 mësojmë serbisht
472 nuridin 15 76 učimo albanski
473 nuki 15 76 učimo albanski
474 pepa 15 76 mësojmë serbisht
475 Graniti 15 76 mësojmë serbisht
476 pepa 15 76 mësojmë serbisht
477 arta 15 76 mësojmë serbisht
478 asd 15 76 mësojmë serbisht
479 sada 15 76 mësojmë serbisht
480 nuki 15 76 učimo albanski
481 toni 15 76 mësojmë serbisht
482 arta 15 76 mësojmë serbisht
483 ultimate 15 76 mësojmë serbisht
484 arta 15 76 mësojmë serbisht
485 kuki majt 15 76 mësojmë serbisht
486 anel 15 76 učimo albanski
487 pepa 15 77 mësojmë serbisht
488 arta 15 77 mësojmë serbisht
489 nuki 15 77 učimo albanski
490 Graniti 15 77 mësojmë serbisht
491 nuki 15 77 učimo albanski
492 arta 15 77 mësojmë serbisht
493 pepa 15 77 mësojmë serbisht
494 nuki 15 77 učimo albanski
495 flaka pasha 15 77 mësojmë serbisht
496 dfs 15 77 mësojmë serbisht
497 safsds 15 77 mësojmë serbisht
498 arta 15 77 mësojmë serbisht
499 besfort 15 77 mësojmë serbisht
500 nuki 15 77 učimo albanski
501 kinki 15 77 mësojmë serbisht
502 pepa 15 77 mësojmë serbisht
503 bossi 15 77 mësojmë serbisht
504 sada 15 78 mësojmë serbisht
505 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
506 lola 15 78 mësojmë serbisht
507 last 15 78 mësojmë serbisht
508 kum 15 78 mësojmë serbisht
509 arta 15 78 mësojmë serbisht
510 omer 15 78 učimo albanski
511 alb 15 78 mësojmë serbisht
512 lia 15 78 mësojmë serbisht
513 Graniti 15 78 mësojmë serbisht
514 omer 15 78 učimo albanski
515 nuki 15 79 učimo albanski
516 nuki 15 79 učimo albanski
517 NAIM 15 79 mësojmë serbisht
518 nuridin 15 79 učimo albanski
519 arta 15 79 mësojmë serbisht
520 nuridin 15 79 učimo albanski
521 111 15 79 učimo albanski
522 dasfs 15 79 mësojmë serbisht
523 Shukrie 15 80 mësojmë serbisht
524 nuki 15 80 učimo albanski
525 zoran 15 80 učimo albanski
526 arta 15 80 mësojmë serbisht
527 kalbo 15 80 mësojmë serbisht
528 arta 15 80 mësojmë serbisht
529 imperador 15 80 mësojmë serbisht
530 nuki 15 80 učimo albanski
531 mila 15 80 učimo albanski
532 arta 15 80 mësojmë serbisht
533 eds 15 81 mësojmë serbisht
534 dfs 15 81 mësojmë serbisht
535 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
536 arta 15 81 mësojmë serbisht
537 Graniti 15 81 mësojmë serbisht
538 lola 15 81 mësojmë serbisht
539 nuki 15 81 učimo albanski
540 arta 15 81 mësojmë serbisht
541 nuki 15 81 učimo albanski
542 sada 15 81 mësojmë serbisht
543 dfs 15 82 mësojmë serbisht
544 lola 15 82 mësojmë serbisht
545 nuridin 15 82 učimo albanski
546 flop flopaj 15 82 mësojmë serbisht
547 mirlinda 15 82 mësojmë serbisht
548 dfs 15 82 mësojmë serbisht
549 nuridin 15 82 učimo albanski
550 nuridin 15 82 učimo albanski
551 nuridin 15 82 učimo albanski
552 11111 15 82 mësojmë serbisht
553 we over 15 83 mësojmë serbisht
554 arta 15 83 mësojmë serbisht
555 Berna 15 83 mësojmë serbisht
556 nuki 15 84 mësojmë serbisht
557 nuki 15 84 mësojmë serbisht
558 der 15 84 mësojmë serbisht
559 wes 15 84 učimo albanski
560 arta 15 84 mësojmë serbisht
561 saad 15 84 mësojmë serbisht
562 Mirlinda 15 84 mësojmë serbisht
563 dea 15 84 mësojmë serbisht
564 arta 15 84 mësojmë serbisht
565 dfs 15 84 učimo albanski
566 dfs 15 85 mësojmë serbisht
567 lola 15 85 mësojmë serbisht
568 lia 15 85 mësojmë serbisht
569 arta 15 85 mësojmë serbisht
570 kum 15 85 mësojmë serbisht
571 bossi 15 85 mësojmë serbisht
572 Berna 15 85 mësojmë serbisht
573 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
574 Asad 15 86 učimo albanski
575 dfs 15 86 učimo albanski
576 scdscd 15 86 mësojmë serbisht
577 swe 15 86 mësojmë serbisht
578 Graniti 15 86 mësojmë serbisht
579 asdasd 15 86 mësojmë serbisht
580 nuki 15 86 učimo albanski
581 123 15 86 mësojmë serbisht
582 arta 15 86 mësojmë serbisht
583 nuki 15 86 učimo albanski
584 arta 15 87 mësojmë serbisht
585 klu 15 87 mësojmë serbisht
586 dfs 15 87 mësojmë serbisht
587 omer 15 87 učimo albanski
588 lira 15 87 mësojmë serbisht
589 5645 15 87 mësojmë serbisht
590 arta 15 87 mësojmë serbisht
591 des 15 87 mësojmë serbisht
592 dfs 15 87 učimo albanski
593 arta 15 87 mësojmë serbisht
594 del 15 87 mësojmë serbisht
595 omer 15 87 učimo albanski
596 dfs 15 87 mësojmë serbisht
597 pepa 15 87 mësojmë serbisht
598 lola 15 88 mësojmë serbisht
599 fero 15 88 mësojmë serbisht
600 fer 15 88 mësojmë serbisht
601 der 15 88 mësojmë serbisht
602 Isuf 15 88 mësojmë serbisht
603 Graniti 15 89 mësojmë serbisht
604 arta 15 89 mësojmë serbisht
605 der 15 89 mësojmë serbisht
606 liw 15 89 mësojmë serbisht
607 lia 15 89 mësojmë serbisht
608 masa 15 89 mësojmë serbisht
609 arta 15 89 mësojmë serbisht
610 Graniti 15 90 mësojmë serbisht
611 dfs 15 90 mësojmë serbisht
612 dfs 15 90 učimo albanski
613 Mejreme 15 90 mësojmë serbisht
614 ase 15 90 mësojmë serbisht
615 fer 15 90 mësojmë serbisht
616 der 15 90 mësojmë serbisht
617 lia 15 90 mësojmë serbisht
618 nuridin 15 91 učimo albanski
619 wes 15 91 mësojmë serbisht
620 dfs 15 91 mësojmë serbisht
621 kum 15 92 mësojmë serbisht
622 mmmm 15 93 mësojmë serbisht
623 lulzim 15 93 učimo albanski
624 sew 15 93 mësojmë serbisht
625 arta 15 93 mësojmë serbisht
626 lia 15 93 mësojmë serbisht
627 sed 15 94 mësojmë serbisht
628 sed 15 94 mësojmë serbisht
629 mes 15 95 mësojmë serbisht
630 sed 15 95 mësojmë serbisht
631 arta 15 95 mësojmë serbisht
632 lia 15 95 mësojmë serbisht
633 sada 15 96 mësojmë serbisht
634 lola 15 96 mësojmë serbisht
635 cccc 15 96 mësojmë serbisht
636 Afrimi 15 97 mësojmë serbisht
637 asw 15 98 mësojmë serbisht
638 sed 15 98 mësojmë serbisht
639 dfs 15 99 mësojmë serbisht
640 wes 15 100 mësojmë serbisht
641 fiu 15 100 mësojmë serbisht
642 lia 15 102 mësojmë serbisht
643 Maja 15 102 mësojmë serbisht
644 shaban polluzha 15 103 mësojmë serbisht
645 aaa 15 104 mësojmë serbisht
646 dfs 15 105 mësojmë serbisht
647 lia 15 106 mësojmë serbisht
648 mmm 15 106 mësojmë serbisht
649 cccc 15 107 mësojmë serbisht
650 agnesa 15 115 mësojmë serbisht
651 hhhh 14 41 mësojmë serbisht
652 nnn 14 43 mësojmë serbisht
653 yyyy 14 44 mësojmë serbisht
654 yylza 14 45 mësojmë serbisht
655 Jakub 14 48 učimo albanski
656 lola 14 50 mësojmë serbisht
657 lola 14 50 mësojmë serbisht
658 Fierza 14 52 mësojmë serbisht
659 Granit 14 53 mësojmë serbisht
660 Granit 14 53 mësojmë serbisht
661 Besfort 14 53 mësojmë serbisht
662 lola 14 53 mësojmë serbisht
663 lola 14 53 mësojmë serbisht
664 Graniti 14 53 mësojmë serbisht
665 lola 14 55 mësojmë serbisht
666 bbb 14 55 mësojmë serbisht
667 Graniti 14 55 mësojmë serbisht
668 Granit 14 56 mësojmë serbisht
669 nnnn 14 56 mësojmë serbisht
670 Granit 14 56 mësojmë serbisht
671 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
672 lola 14 58 mësojmë serbisht
673 bbbb 14 58 mësojmë serbisht
674 Graniti 14 58 mësojmë serbisht
675 lola 14 58 mësojmë serbisht
676 Graniti 14 59 mësojmë serbisht
677 omer 14 59 učimo albanski
678 omer 14 59 učimo albanski
679 lola 14 59 mësojmë serbisht
680 lola 14 60 mësojmë serbisht
681 Graniti 14 60 mësojmë serbisht
682 lola 14 61 mësojmë serbisht
683 aaa 14 61 mësojmë serbisht
684 asdad 14 61 mësojmë serbisht
685 lola 14 61 mësojmë serbisht
686 lola 14 61 mësojmë serbisht
687 sada 14 61 mësojmë serbisht
688 Graniti 14 61 mësojmë serbisht
689 lola 14 61 mësojmë serbisht
690 lola 14 61 mësojmë serbisht
691 sisi 14 61 mësojmë serbisht
692 princi 14 62 mësojmë serbisht
693 arta 14 62 mësojmë serbisht
694 Graniti 14 62 mësojmë serbisht
695 lola 14 62 mësojmë serbisht
696 voci 14 62 mësojmë serbisht
697 Graniti 14 63 mësojmë serbisht
698 asdfa 14 63 mësojmë serbisht
699 slsl 14 63 učimo albanski
700 lola 14 63 mësojmë serbisht
701 lola 14 63 mësojmë serbisht
702 lola 14 63 mësojmë serbisht
703 doen 14 63 mësojmë serbisht
704 Graniti 14 64 mësojmë serbisht
705 aaa 14 64 mësojmë serbisht
706 Talent 14 64 mësojmë serbisht
707 lola 14 64 mësojmë serbisht
708 asdad 14 65 mësojmë serbisht
709 nesa 14 65 učimo albanski
710 lola 14 65 mësojmë serbisht
711 Besfort 14 65 mësojmë serbisht
712 nuki 14 65 učimo albanski
713 arta 14 65 mësojmë serbisht
714 asdad 14 65 mësojmë serbisht
715 nuki 14 65 učimo albanski
716 zzz 14 65 mësojmë serbisht
717 Graniti 14 65 mësojmë serbisht
718 pop 14 65 mësojmë serbisht
719 Maja 14 66 učimo albanski
720 nuki 14 66 učimo albanski
721 pop 14 66 mësojmë serbisht
722 das 14 66 učimo albanski
723 bossi 14 66 mësojmë serbisht
724 PYLL 14 66 mësojmë serbisht
725 lola 14 66 mësojmë serbisht
726 Besfort 14 66 mësojmë serbisht
727 asfsa 14 66 mësojmë serbisht
728 asdf 14 66 mësojmë serbisht
729 lola 14 66 mësojmë serbisht
730 Graniti 14 66 mësojmë serbisht
731 sjisja 14 66 mësojmë serbisht
732 lola 14 66 mësojmë serbisht
733 heheheh 14 66 mësojmë serbisht
734 nuki 14 66 učimo albanski
735 Graniti 14 67 mësojmë serbisht
736 lola 14 67 mësojmë serbisht
737 nuridin 14 67 učimo albanski
738 lola 14 67 mësojmë serbisht
739 asdf 14 67 mësojmë serbisht
740 Talent 14 67 mësojmë serbisht
741 lola 14 67 mësojmë serbisht
742 pepa 14 67 mësojmë serbisht
743 arta 14 68 mësojmë serbisht
744 lola 14 68 mësojmë serbisht
745 lola 14 68 mësojmë serbisht
746 lola 14 68 mësojmë serbisht
747 the king 14 68 mësojmë serbisht
748 sada 14 68 mësojmë serbisht
749 toni 14 68 mësojmë serbisht
750 qpk 14 68 mësojmë serbisht
751 lola 14 68 mësojmë serbisht
752 5487 14 68 mësojmë serbisht
753 Besfort 14 68 mësojmë serbisht
754 arta 14 68 mësojmë serbisht
755 arta 14 69 mësojmë serbisht
756 nuridin 14 69 učimo albanski
757 arta 14 69 mësojmë serbisht
758 marija 14 69 učimo albanski
759 Marija 14 69 učimo albanski
760 dafafs 14 69 mësojmë serbisht
761 lola 14 69 mësojmë serbisht
762 pepa 14 69 mësojmë serbisht
763 sdcsacas 14 69 mësojmë serbisht
764 king 14 69 mësojmë serbisht
765 arta 14 69 mësojmë serbisht
766 kingi 14 69 mësojmë serbisht
767 arta 14 69 mësojmë serbisht
768 nuki 14 69 učimo albanski
769 aaa 14 69 mësojmë serbisht
770 arta 14 69 mësojmë serbisht
771 nuki 14 69 učimo albanski
772 lola 14 69 mësojmë serbisht
773 nuki 14 70 učimo albanski
774 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
775 nuki 14 70 učimo albanski
776 nuki 14 70 učimo albanski
777 Besfort 14 70 mësojmë serbisht
778 nuki 14 70 učimo albanski
779 nuki 14 70 učimo albanski
780 impaler 14 70 mësojmë serbisht
781 lola 14 70 mësojmë serbisht
782 nuki 14 70 mësojmë serbisht
783 frau schuler 14 70 mësojmë serbisht
784 Kingu 14 70 mësojmë serbisht
785 nuki 14 70 učimo albanski
786 nuki 14 70 učimo albanski
787 omer 14 70 učimo albanski
788 nuki 14 70 učimo albanski
789 sadsaf 14 70 mësojmë serbisht
790 omer 14 70 učimo albanski
791 loli 14 70 mësojmë serbisht
792 nuki 14 70 mësojmë serbisht
793 bosi 14 70 mësojmë serbisht
794 marija 14 70 učimo albanski
795 deca 14 71 mësojmë serbisht
796 omer 14 71 učimo albanski
797 imperador 14 71 mësojmë serbisht
798 niku 14 71 učimo albanski
799 arta 14 71 mësojmë serbisht
800 1234 14 71 mësojmë serbisht
801 Graniti 14 71 mësojmë serbisht
802 Besfort 14 71 mësojmë serbisht
803 nuki 14 71 učimo albanski
804 nuki 14 71 učimo albanski
805 omer 14 71 učimo albanski
806 voci 14 71 mësojmë serbisht
807 niku 14 71 učimo albanski
808 arta 14 71 mësojmë serbisht
809 nuki 14 71 učimo albanski
810 nuki 14 71 učimo albanski
811 nuki 14 72 učimo albanski
812 lola 14 72 mësojmë serbisht
813 aaa 14 72 mësojmë serbisht
814 pepa 14 72 mësojmë serbisht
815 nuki 14 72 učimo albanski
816 nuki 14 72 učimo albanski
817 lola 14 72 mësojmë serbisht
818 arta 14 72 mësojmë serbisht
819 nuki 14 72 učimo albanski
820 arta 14 72 mësojmë serbisht
821 Besfort 14 72 mësojmë serbisht
822 iospa 14 72 mësojmë serbisht
823 nuki 14 73 učimo albanski
824 boss be 14 73 mësojmë serbisht
825 sdsc 14 73 mësojmë serbisht
826 aaa 14 73 mësojmë serbisht
827 nuki 14 73 učimo albanski
828 Shukrie 14 73 mësojmë serbisht
829 nuki 14 73 učimo albanski
830 sadad 14 73 mësojmë serbisht
831 nuki 14 73 učimo albanski
832 desa 14 73 mësojmë serbisht
833 sisi 14 73 mësojmë serbisht
834 nuki 14 73 učimo albanski
835 unknown 14 73 mësojmë serbisht
836 nuki 14 73 učimo albanski
837 nuki 14 74 učimo albanski
838 nuki 14 74 učimo albanski
839 ponda 14 74 mësojmë serbisht
840 Besfort 14 74 mësojmë serbisht
841 lola 14 74 mësojmë serbisht
842 arta 14 74 mësojmë serbisht
843 sisi 14 74 mësojmë serbisht
844 dada 14 74 mësojmë serbisht
845 nuki 14 74 učimo albanski
846 nuki 14 74 učimo albanski
847 bossi 14 74 mësojmë serbisht
848 nuki 14 74 učimo albanski
849 nuki 14 74 učimo albanski
850 Besfort 14 75 mësojmë serbisht
851 lola 14 75 mësojmë serbisht
852 sadsf 14 75 mësojmë serbisht
853 arta 14 75 mësojmë serbisht
854 aaa 14 75 mësojmë serbisht
855 der 14 75 mësojmë serbisht
856 marija 14 75 učimo albanski
857 ultimatum 14 75 mësojmë serbisht
858 lia 14 75 mësojmë serbisht
859 peli 14 76 mësojmë serbisht
860 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
861 nuki 14 76 učimo albanski
862 lola 14 76 mësojmë serbisht
863 nuki 14 76 učimo albanski
864 pepa 14 76 mësojmë serbisht
865 dsdsa 14 76 mësojmë serbisht
866 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
867 lola 14 76 mësojmë serbisht
868 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
869 omer 14 76 učimo albanski
870 Graniti 14 76 mësojmë serbisht
871 nuki 14 76 učimo albanski
872 Lira 14 76 mësojmë serbisht
873 omer 14 76 učimo albanski
874 dsdfd 14 76 mësojmë serbisht
875 lola 14 76 mësojmë serbisht
876 marija 14 76 učimo albanski
877 nuki 14 76 učimo albanski
878 nuki 14 77 učimo albanski
879 lia 14 77 mësojmë serbisht
880 lola 14 77 mësojmë serbisht
881 sisi 14 77 mësojmë serbisht
882 lola 14 77 mësojmë serbisht
883 nuki 14 77 učimo albanski
884 nuki 14 77 učimo albanski
885 lola 14 77 mësojmë serbisht
886 nuki 14 77 učimo albanski
887 nuki 14 77 učimo albanski
888 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
889 nuridin 14 78 mësojmë serbisht
890 nuki 14 78 učimo albanski
891 erd 14 78 mësojmë serbisht
892 Graniti 14 78 mësojmë serbisht
893 sada 14 78 mësojmë serbisht
894 woq 14 78 mësojmë serbisht
895 nuki 14 78 učimo albanski
896 omer 14 79 učimo albanski
897 arta 14 79 mësojmë serbisht
898 sibi 14 79 mësojmë serbisht
899 asdsd 14 79 mësojmë serbisht
900 nuki 14 79 učimo albanski
901 omer 14 79 učimo albanski
902 lola 14 79 mësojmë serbisht
903 nuki 14 79 učimo albanski
904 arta 14 79 mësojmë serbisht
905 nuridin 14 79 učimo albanski
906 nuridin 14 79 učimo albanski
907 sedi 14 79 mësojmë serbisht
908 ccggrr 14 79 učimo albanski
909 lola 14 79 mësojmë serbisht
910 lola 14 79 mësojmë serbisht
911 lia 14 79 mësojmë serbisht
912 sew 14 80 mësojmë serbisht
913 arta 14 80 mësojmë serbisht
914 nuki 14 80 učimo albanski
915 bbbbbbbbb 14 80 učimo albanski
916 mirlinda 14 80 mësojmë serbisht
917 desa 14 80 mësojmë serbisht
918 Emir 14 80 mësojmë serbisht
919 omer 14 80 učimo albanski
920 omer 14 80 učimo albanski
921 nuridin 14 80 učimo albanski
922 lia 14 80 mësojmë serbisht
923 arta 14 80 mësojmë serbisht
924 marija 14 80 učimo albanski
925 omer 14 80 učimo albanski
926 dfs 14 80 učimo albanski
927 nuki 14 80 učimo albanski
928 omer 14 80 učimo albanski
929 nuridin 14 80 učimo albanski
930 nuki 14 81 učimo albanski
931 nuki 14 81 učimo albanski
932 Graniti 14 81 mësojmë serbisht
933 mer 14 81 mësojmë serbisht
934 dsda 14 81 mësojmë serbisht
935 pepa 14 81 mësojmë serbisht
936 nuki 14 81 učimo albanski
937 asda 14 81 mësojmë serbisht
938 unknown 14 81 mësojmë serbisht
939 omer 14 82 učimo albanski
940 Linda 14 82 mësojmë serbisht
941 jexik 14 82 mësojmë serbisht
942 pepa 14 82 mësojmë serbisht
943 lola 14 82 mësojmë serbisht
944 omer 14 82 učimo albanski
945 ver 14 82 mësojmë serbisht
946 nuki 14 82 učimo albanski
947 liu 14 82 mësojmë serbisht
948 nuridin 14 82 učimo albanski
949 nuridin 14 82 učimo albanski
950 pepa 14 82 mësojmë serbisht
951 pepi 14 82 mësojmë serbisht
952 64156 14 82 mësojmë serbisht
953 lola 14 82 mësojmë serbisht
954 Teuta 14 82 mësojmë serbisht
955 fafaf 14 82 mësojmë serbisht
956 nuki 14 82 učimo albanski
957 arta 14 83 mësojmë serbisht
958 wes 14 83 mësojmë serbisht
959 arta 14 83 mësojmë serbisht
960 omer 14 83 učimo albanski
961 lola 14 83 mësojmë serbisht
962 omer 14 83 učimo albanski
963 nuki 14 83 učimo albanski
964 nuki 14 83 učimo albanski
965 nuki 14 83 učimo albanski
966 arta 14 83 mësojmë serbisht
967 arta 14 83 mësojmë serbisht
968 nuridin 14 83 učimo albanski
969 arta 14 83 mësojmë serbisht
970 nuridin 14 83 učimo albanski
971 dfs 14 83 mësojmë serbisht
972 Samir 14 83 mësojmë serbisht
973 nuki 14 83 učimo albanski
974 lia 14 83 mësojmë serbisht
975 Muhamed Saqipi 14 84 mësojmë serbisht
976 baki 14 84 mësojmë serbisht
977 lola 14 84 mësojmë serbisht
978 sisi 14 84 mësojmë serbisht
979 omer 14 84 učimo albanski
980 lala 14 84 mësojmë serbisht
981 arta 14 84 mësojmë serbisht
982 lia 14 84 mësojmë serbisht
983 arta 14 84 mësojmë serbisht
984 omer 14 84 učimo albanski
985 omer 14 84 učimo albanski
986 yugyu 14 84 mësojmë serbisht
987 baki 14 84 mësojmë serbisht
988 Unknown 14 84 mësojmë serbisht
989 omer 14 84 učimo albanski
990 kum 14 84 mësojmë serbisht
991 nuki 14 85 učimo albanski
992 nuki 14 85 učimo albanski
993 lola 14 85 učimo albanski
994 Mirlinda 14 85 mësojmë serbisht
995 nuki 14 86 učimo albanski
996 Afrim 14 86 mësojmë serbisht
997 nuki 14 86 učimo albanski
998 omer 14 86 učimo albanski
999 dfs 14 86 mësojmë serbisht
1000 Berna 14 86 mësojmë serbisht
1001 nuki 14 86 učimo albanski
1002 nuki 14 86 učimo albanski
1003 omer 14 86 učimo albanski
1004 sis 14 86 mësojmë serbisht
1005 omer 14 86 učimo albanski
1006 nuki 14 86 učimo albanski
1007 sed 14 86 mësojmë serbisht
1008 lim 14 86 mësojmë serbisht
1009 pepa 14 86 mësojmë serbisht
1010 nuki 14 86 učimo albanski
1011 Lirie 14 86 mësojmë serbisht
1012 dfs 14 87 učimo albanski
1013 omer 14 87 učimo albanski
1014 nuki 14 87 učimo albanski
1015 Anja 14 87 učimo albanski
1016 alb 14 87 mësojmë serbisht
1017 ber 14 87 mësojmë serbisht
1018 nuki 14 87 učimo albanski
1019 omer 14 87 učimo albanski
1020 lola 14 87 mësojmë serbisht
1021 nuki 14 88 učimo albanski
1022 pepa 14 88 mësojmë serbisht
1023 siis 14 88 učimo albanski
1024 arta 14 88 mësojmë serbisht
1025 nuki 14 88 učimo albanski
1026 nuki 14 88 učimo albanski
1027 nuki 14 88 učimo albanski
1028 unknown 14 88 mësojmë serbisht
1029 dfs 14 88 učimo albanski
1030 Berna 14 88 mësojmë serbisht
1031 lia 14 89 mësojmë serbisht
1032 Berna 14 89 mësojmë serbisht
1033 arta 14 89 mësojmë serbisht
1034 arta 14 89 mësojmë serbisht
1035 marija 14 89 učimo albanski
1036 hhh 14 89 učimo albanski
1037 asfasf 14 89 mësojmë serbisht
1038 swe 14 89 mësojmë serbisht
1039 kss 14 89 učimo albanski
1040 lia 14 89 mësojmë serbisht
1041 lola 14 89 mësojmë serbisht
1042 whothefuc c 14 89 mësojmë serbisht
1043 abba 14 89 mësojmë serbisht
1044 nuridin 14 90 učimo albanski
1045 nuki 14 90 učimo albanski
1046 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1047 omer 14 90 učimo albanski
1048 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1049 pesa 14 90 mësojmë serbisht
1050 nuki 14 90 mësojmë serbisht
1051 nuridin 14 90 učimo albanski
1052 sew 14 90 mësojmë serbisht
1053 klme 14 90 mësojmë serbisht
1054 nuki 14 90 učimo albanski
1055 Tina 14 90 mësojmë serbisht
1056 dfs 14 90 mësojmë serbisht
1057 xes 14 90 mësojmë serbisht
1058 omer 14 90 učimo albanski
1059 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
1060 dfs 14 91 mësojmë serbisht
1061 omer 14 91 učimo albanski
1062 omer 14 91 učimo albanski
1063 nuki 14 91 učimo albanski
1064 nuki 14 91 učimo albanski
1065 saq 14 92 mësojmë serbisht
1066 Berna 14 92 mësojmë serbisht
1067 4589 14 92 mësojmë serbisht
1068 NAIM 14 92 učimo albanski
1069 dfs 14 92 mësojmë serbisht
1070 pepa 14 92 mësojmë serbisht
1071 Mirlinda 14 92 mësojmë serbisht
1072 sddruy 14 92 mësojmë serbisht
1073 liu 14 92 mësojmë serbisht
1074 mitar 14 92 mësojmë serbisht
1075 aaa 14 93 mësojmë serbisht
1076 nuki 14 93 učimo albanski
1077 lin 14 93 mësojmë serbisht
1078 kaee 14 93 učimo albanski
1079 7777 14 93 mësojmë serbisht
1080 nuki 14 93 učimo albanski
1081 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
1082 arta 14 93 mësojmë serbisht
1083 lia 14 94 učimo albanski
1084 arta 14 94 mësojmë serbisht
1085 pepa 14 94 mësojmë serbisht
1086 wed 14 94 mësojmë serbisht
1087 artan 14 94 mësojmë serbisht
1088 jhhgg 14 94 mësojmë serbisht
1089 nff 14 95 učimo albanski
1090 Linda 14 95 mësojmë serbisht
1091 arta 14 95 mësojmë serbisht
1092 jexik 14 95 mësojmë serbisht
1093 Arta 14 95 mësojmë serbisht
1094 wqa 14 96 mësojmë serbisht
1095 kun 14 96 mësojmë serbisht
1096 sta 14 96 mësojmë serbisht
1097 pepa 14 97 mësojmë serbisht
1098 omer 14 97 učimo albanski
1099 ada 14 97 mësojmë serbisht
1100 sed 14 97 mësojmë serbisht
1101 era 14 97 mësojmë serbisht
1102 omer 14 97 učimo albanski
1103 dfs 14 97 mësojmë serbisht
1104 sew 14 98 mësojmë serbisht
1105 dfs 14 98 mësojmë serbisht
1106 lola 14 98 mësojmë serbisht
1107 ttt 14 98 mësojmë serbisht
1108 diki 14 99 mësojmë serbisht
1109 muse gashi 14 99 mësojmë serbisht
1110 lia 14 99 mësojmë serbisht
1111 des 14 99 mësojmë serbisht
1112 ser 14 99 mësojmë serbisht
1113 mmm 14 99 mësojmë serbisht
1114 lio 14 99 mësojmë serbisht
1115 desa 14 99 mësojmë serbisht
1116 omer 14 100 učimo albanski
1117 ddf 14 100 učimo albanski
1118 omer 14 100 učimo albanski
1119 Arta 14 101 mësojmë serbisht
1120 fhghs 14 101 mësojmë serbisht
1121 sse 14 101 mësojmë serbisht
1122 nuki 14 102 učimo albanski
1123 dfs 14 102 mësojmë serbisht
1124 des 14 102 mësojmë serbisht
1125 sada 14 102 mësojmë serbisht
1126 nuki 14 102 učimo albanski
1127 LIA 14 103 mësojmë serbisht
1128 Arta 14 104 mësojmë serbisht
1129 sed 14 104 mësojmë serbisht
1130 lia 14 104 mësojmë serbisht
1131 aqq 14 104 mësojmë serbisht
1132 ttt 14 105 mësojmë serbisht
1133 fsa 14 105 mësojmë serbisht
1134 bes 14 105 mësojmë serbisht
1135 Lia 14 106 mësojmë serbisht
1136 mmm 14 106 mësojmë serbisht
1137 skh 14 106 mësojmë serbisht
1138 Berna 14 106 mësojmë serbisht
1139 hjhjhh 14 107 mësojmë serbisht
1140 dfs 14 107 mësojmë serbisht
1141 cccc 14 107 mësojmë serbisht
1142 era 14 108 mësojmë serbisht
1143 arta 14 109 mësojmë serbisht
1144 agnesa 14 109 mësojmë serbisht
1145 Muhamet 14 109 mësojmë serbisht
1146 dfs 14 110 mësojmë serbisht
1147 gggg 14 110 mësojmë serbisht
1148 lola 14 111 mësojmë serbisht
1149 1122 14 111 mësojmë serbisht
1150 sada 14 112 mësojmë serbisht
1151 ccc 14 113 mësojmë serbisht
1152 sea 14 113 mësojmë serbisht
1153 pepa 14 114 mësojmë serbisht
1154 sed 14 115 mësojmë serbisht
1155 arta 14 115 mësojmë serbisht
1156 mmmm 14 115 mësojmë serbisht
1157 ssss 14 116 mësojmë serbisht
1158 Zana 14 116 mësojmë serbisht
1159 ret 14 117 mësojmë serbisht
1160 15.,48 14 120 mësojmë serbisht
1161 dfs 14 120 mësojmë serbisht
1162 nnnnnnnn 13 36 mësojmë serbisht
1163 888 13 42 mësojmë serbisht
1164 Miki 13 42 učimo albanski
1165 11111 13 44 mësojmë serbisht
1166 Miu 13 45 učimo albanski
1167 ffff 13 45 mësojmë serbisht
1168 ibish 13 46 mësojmë serbisht
1169 Kingu 13 46 mësojmë serbisht
1170 mmmmmm 13 47 mësojmë serbisht
1171 ffffff 13 48 mësojmë serbisht
1172 Kridj 13 49 mësojmë serbisht
1173 Haha 13 49 mësojmë serbisht
1174 Lpo 13 50 učimo albanski
1175 Afrim 13 50 mësojmë serbisht
1176 Babsbd 13 50 mësojmë serbisht
1177 bbbb 13 50 mësojmë serbisht
1178 Maja 13 51 mësojmë serbisht
1179 lola 13 51 mësojmë serbisht
1180 Kata 13 51 učimo albanski
1181 Besfort 13 52 mësojmë serbisht
1182 Hahshs 13 52 mësojmë serbisht
1183 nnn 13 53 mësojmë serbisht
1184 Jahsja 13 53 mësojmë serbisht
1185 lik 13 53 mësojmë serbisht
1186 Jahs 13 54 mësojmë serbisht
1187 Maja 13 54 učimo albanski
1188 Maja 13 54 učimo albanski
1189 Afrim Barku 13 54 mësojmë serbisht
1190 yllka 13 54 mësojmë serbisht
1191 Graniti 13 54 mësojmë serbisht
1192 Lui 13 55 učimo albanski
1193 Graniti 13 55 mësojmë serbisht
1194 Bzbsbsbsd 13 55 mësojmë serbisht
1195 aaa 13 55 mësojmë serbisht
1196 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1197 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1198 Kingu 13 55 mësojmë serbisht
1199 jzkzm 13 56 učimo albanski
1200 Fortesa 13 56 mësojmë serbisht
1201 Graniti 13 56 mësojmë serbisht
1202 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1203 Kingu 13 56 mësojmë serbisht
1204 Babs d 13 56 mësojmë serbisht
1205 Hhhhh 13 57 mësojmë serbisht
1206 lola 13 57 mësojmë serbisht
1207 diar 13 57 mësojmë serbisht
1208 Baki 13 57 mësojmë serbisht
1209 Das 13 57 učimo albanski
1210 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1211 Abc 13 57 mësojmë serbisht
1212 Mirlinda 13 57 mësojmë serbisht
1213 Kingu 13 57 mësojmë serbisht
1214 Fortesa 13 58 mësojmë serbisht
1215 Nsn 13 58 mësojmë serbisht
1216 omer 13 58 učimo albanski
1217 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1218 Pela Gashi 13 58 mësojmë serbisht
1219 Kojeto 13 58 mësojmë serbisht
1220 omer 13 58 učimo albanski
1221 Jakub 13 58 učimo albanski
1222 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1223 Graniti 13 58 mësojmë serbisht
1224 lola 13 58 mësojmë serbisht
1225 Marija 13 58 učimo albanski
1226 Hbd 13 58 mësojmë serbisht
1227 Kingu 13 58 mësojmë serbisht
1228 X snsn 13 58 mësojmë serbisht
1229 Jdnd 13 58 mësojmë serbisht
1230 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1231 Ena 13 59 učimo albanski
1232 Fortesa 13 59 mësojmë serbisht
1233 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1234 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1235 Mila 13 59 učimo albanski
1236 Marija 13 59 učimo albanski
1237 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1238 Graniti 13 59 mësojmë serbisht
1239 lola 13 59 mësojmë serbisht
1240 ffff 13 59 mësojmë serbisht
1241 mbret 13 59 mësojmë serbisht
1242 Baki 13 59 mësojmë serbisht
1243 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1244 Kingu 13 59 mësojmë serbisht
1245 Migjeni 13 60 mësojmë serbisht
1246 Zas 13 60 mësojmë serbisht
1247 Graniti 13 60 mësojmë serbisht
1248 Gabsb 13 60 mësojmë serbisht
1249 heheheh 13 60 mësojmë serbisht
1250 Pot 13 60 učimo albanski
1251 Marija 13 60 učimo albanski
1252 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1253 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1254 sfdsf 13 60 mësojmë serbisht
1255 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1256 Linda 13 60 mësojmë serbisht
1257 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1258 Kingu 13 60 mësojmë serbisht
1259 lola 13 61 mësojmë serbisht
1260 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1261 Mirlinda 13 61 mësojmë serbisht
1262 lola 13 61 mësojmë serbisht
1263 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1264 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1265 Hdnj 13 61 mësojmë serbisht
1266 Marija 13 61 učimo albanski
1267 Marija 13 61 učimo albanski
1268 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1269 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1270 Maja 13 61 učimo albanski
1271 Afrimi 13 61 mësojmë serbisht
1272 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1273 Baki 13 61 mësojmë serbisht
1274 Kigu 13 61 mësojmë serbisht
1275 Usudu 13 61 mësojmë serbisht
1276 Kingu 13 61 mësojmë serbisht
1277 asdad 13 62 mësojmë serbisht
1278 Ggbnj 13 62 učimo albanski
1279 Soup 13 62 učimo albanski
1280 Kig u 13 62 mësojmë serbisht
1281 lola 13 62 mësojmë serbisht
1282 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1283 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1284 Guli 13 62 učimo albanski
1285 Graniti 13 62 mësojmë serbisht
1286 Miko 13 62 mësojmë serbisht
1287 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1288 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1289 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1290 Besfort 13 62 mësojmë serbisht
1291 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1292 Ndjdj 13 62 mësojmë serbisht
1293 Kingu 13 62 mësojmë serbisht
1294 Hhhj 13 63 mësojmë serbisht
1295 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1296 nuki 13 63 učimo albanski
1297 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1298 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1299 Fortesa 13 63 mësojmë serbisht
1300 lola 13 63 mësojmë serbisht
1301 Jshs 13 63 mësojmë serbisht
1302 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1303 Mirlinda 13 63 mësojmë serbisht
1304 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1305 Nsjss 13 63 mësojmë serbisht
1306 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1307 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1308 Azalea 13 63 mësojmë serbisht
1309 lola 13 63 mësojmë serbisht
1310 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1311 lola 13 63 mësojmë serbisht
1312 Aha 13 63 mësojmë serbisht
1313 Abs 13 63 mësojmë serbisht
1314 Marija 13 63 učimo albanski
1315 nuki 13 63 učimo albanski
1316 Ghh 13 63 mësojmë serbisht
1317 Besfort 13 63 mësojmë serbisht
1318 Kingu 13 63 mësojmë serbisht
1319 Uzt 13 63 učimo albanski
1320 Jdj 13 64 mësojmë serbisht
1321 Kjj 13 64 mësojmë serbisht
1322 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1323 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1324 Jdns 13 64 mësojmë serbisht
1325 nuki 13 64 učimo albanski
1326 marija 13 64 učimo albanski
1327 Marija 13 64 učimo albanski
1328 Nsbsb 13 64 mësojmë serbisht
1329 Kkngu 13 64 mësojmë serbisht
1330 Bdbdj 13 64 mësojmë serbisht
1331 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1332 lolita 13 64 mësojmë serbisht
1333 Marija 13 64 učimo albanski
1334 lola 13 64 mësojmë serbisht
1335 Besfort 13 64 mësojmë serbisht
1336 Kingu 13 64 mësojmë serbisht
1337 Jasan 13 64 mësojmë serbisht
1338 Abc 13 64 mësojmë serbisht
1339 Turk 13 64 mësojmë serbisht
1340 nuki 13 64 učimo albanski
1341 dsdada 13 65 mësojmë serbisht
1342 lola 13 65 mësojmë serbisht
1343 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1344 pepa 13 65 mësojmë serbisht
1345 lola 13 65 mësojmë serbisht
1346 sdf 13 65 mësojmë serbisht
1347 lola 13 65 mësojmë serbisht
1348 lola 13 65 mësojmë serbisht
1349 Popo 13 65 učimo albanski
1350 lola 13 65 mësojmë serbisht
1351 sisi 13 65 mësojmë serbisht
1352 Mirlindaaaa 13 65 mësojmë serbisht
1353 Dua 13 65 učimo albanski
1354 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1355 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1356 nuki 13 65 učimo albanski
1357 Maja 13 65 učimo albanski
1358 Linda 13 65 mësojmë serbisht
1359 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1360 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1361 lola 13 65 mësojmë serbisht
1362 Graniti 13 65 mësojmë serbisht
1363 Bsbdbbd 13 65 mësojmë serbisht
1364 Maja 13 65 učimo albanski
1365 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1366 dsd 13 65 mësojmë serbisht
1367 nuki 13 65 učimo albanski
1368 Dua 13 65 učimo albanski
1369 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1370 nuridin 13 65 učimo albanski
1371 Nanss 13 65 mësojmë serbisht
1372 Fortesa 13 65 mësojmë serbisht
1373 nuridin 13 65 učimo albanski
1374 Kingu 13 65 mësojmë serbisht
1375 Sisi 13 65 mësojmë serbisht
1376 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1377 Absd 13 66 mësojmë serbisht
1378 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1379 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1380 Janzbd 13 66 mësojmë serbisht
1381 Hshshs 13 66 mësojmë serbisht
1382 cari 13 66 mësojmë serbisht
1383 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1384 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1385 Fortesa 13 66 mësojmë serbisht
1386 Kingu 13 66 mësojmë serbisht
1387 Jsj 13 66 mësojmë serbisht
1388 Mirlinda 13 66 mësojmë serbisht
1389 Jdn 13 66 mësojmë serbisht
1390 Dbzxhd 13 66 učimo albanski
1391 Ena 13 66 učimo albanski
1392 perandori 13 67 mësojmë serbisht
1393 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1394 Kingu 13 67 mësojmë serbisht
1395 Jaja 13 67 mësojmë serbisht
1396 Mirlinda 13 67 mësojmë serbisht
1397 Ba sbs 13 67 mësojmë serbisht
1398 nuki 13 67 učimo albanski
1399 marija 13 67 učimo albanski
1400 Hzbsbs 13 67 mësojmë serbisht
1401 lola 13 67 mësojmë serbisht
1402 jjjj 13 67 mësojmë serbisht
1403 nuki 13 67 učimo albanski
1404 lola 13 67 mësojmë serbisht
1405 Plo 13 67 učimo albanski
1406 Marija 13 67 učimo albanski
1407 Jsj 13 67 mësojmë serbisht
1408 Graniti 13 67 mësojmë serbisht
1409 bbbff 13 67 mësojmë serbisht
1410 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1411 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1412 Koko 13 68 mësojmë serbisht
1413 Mila 13 68 učimo albanski
1414 Besfort 13 68 mësojmë serbisht
1415 Baki 13 68 mësojmë serbisht
1416 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1417 Dua 13 68 učimo albanski
1418 Marija 13 68 učimo albanski
1419 Abv5 13 68 mësojmë serbisht
1420 scdvcd 13 68 mësojmë serbisht
1421 Maja 13 68 učimo albanski
1422 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1423 BEOGRAD 13 68 učimo albanski
1424 nuki 13 68 učimo albanski
1425 Jdjdnsnd 13 68 učimo albanski
1426 nuki 13 68 učimo albanski
1427 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1428 Abc 13 68 mësojmë serbisht
1429 Graniti 13 68 mësojmë serbisht
1430 arta 13 68 mësojmë serbisht
1431 Tup 13 68 učimo albanski
1432 Bahah 13 68 mësojmë serbisht
1433 aaa 13 68 mësojmë serbisht
1434 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1435 nuki 13 68 učimo albanski
1436 deda 13 68 mësojmë serbisht
1437 ksms 13 68 učimo albanski
1438 dadas 13 68 mësojmë serbisht
1439 nuki 13 68 učimo albanski
1440 nuki 13 68 učimo albanski
1441 Kingu 13 68 mësojmë serbisht
1442 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1443 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1444 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1445 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1446 Mirlinda 13 69 mësojmë serbisht
1447 faton 13 69 mësojmë serbisht
1448 Hdhj 13 69 mësojmë serbisht
1449 Anc 13 69 mësojmë serbisht
1450 Babaha 13 69 mësojmë serbisht
1451 Dua 13 69 učimo albanski
1452 debeo 13 69 učimo albanski
1453 Uran 13 69 mësojmë serbisht
1454 Shhshshs 13 69 mësojmë serbisht
1455 Jasin 13 69 mësojmë serbisht
1456 Hshaja 13 69 mësojmë serbisht
1457 lola 13 69 mësojmë serbisht
1458 Kingu 13 69 mësojmë serbisht
1459 Dea 13 69 učimo albanski
1460 Hvh 13 70 mësojmë serbisht
1461 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1462 Banad 13 70 mësojmë serbisht
1463 lola 13 70 mësojmë serbisht
1464 lola 13 70 mësojmë serbisht
1465 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1466 ertyyjmm 13 70 učimo albanski
1467 nuki 13 70 učimo albanski
1468 gggg 13 70 mësojmë serbisht
1469 Hsjsj 13 70 mësojmë serbisht
1470 Linda 13 70 mësojmë serbisht
1471 Graniti 13 70 mësojmë serbisht
1472 Kkkk 13 70 učimo albanski
1473 nuki 13 70 učimo albanski
1474 Vsbshs 13 70 mësojmë serbisht
1475 lola 13 70 mësojmë serbisht
1476 Hdhhd 13 70 mësojmë serbisht
1477 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
1478 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1479 sisi 13 70 mësojmë serbisht
1480 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1481 Hshshjs 13 70 mësojmë serbisht
1482 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1483 Bybdj 13 70 mësojmë serbisht
1484 Kingu 13 70 mësojmë serbisht
1485 Babbd 13 70 mësojmë serbisht
1486 Mirlinda 13 70 mësojmë serbisht
1487 e fundit 13 70 mësojmë serbisht
1488 dsdsd 13 70 mësojmë serbisht
1489 Besa 13 70 mësojmë serbisht
1490 Fortesa 13 71 mësojmë serbisht
1491 Hahsjs 13 71 mësojmë serbisht
1492 Vsscs 13 71 mësojmë serbisht
1493 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1494 lola 13 71 mësojmë serbisht
1495 Babsbbs 13 71 mësojmë serbisht
1496 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1497 Ajan 13 71 mësojmë serbisht
1498 Babsb 13 71 mësojmë serbisht
1499 Mirlinda 13 71 mësojmë serbisht
1500 sdsad 13 71 mësojmë serbisht
1501 booss be 13 71 mësojmë serbisht
1502 deda 13 71 mësojmë serbisht
1503 Hahsh 13 71 mësojmë serbisht
1504 nuki 13 71 mësojmë serbisht
1505 Jebd 13 71 mësojmë serbisht
1506 Hshshs 13 71 mësojmë serbisht
1507 Opela 13 72 učimo albanski
1508 Banana 13 72 mësojmë serbisht
1509 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1510 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1511 Bshshs 13 72 mësojmë serbisht
1512 Fortesa 13 72 mësojmë serbisht
1513 Hshshs 13 72 mësojmë serbisht
1514 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1515 Hdhhd 13 72 mësojmë serbisht
1516 Neda 13 72 učimo albanski
1517 Dua 13 72 učimo albanski
1518 Ilirida 13 72 mësojmë serbisht
1519 lola 13 72 mësojmë serbisht
1520 sadsf 13 72 mësojmë serbisht
1521 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1522 Ergon 13 72 mësojmë serbisht
1523 Shhshs 13 72 mësojmë serbisht
1524 Yrj 13 72 mësojmë serbisht
1525 Jansns 13 72 mësojmë serbisht
1526 nuki 13 72 učimo albanski
1527 Nzbsjs 13 72 mësojmë serbisht
1528 Marija 13 72 učimo albanski
1529 Sibel Mustafa 13 72 mësojmë serbisht
1530 nuridin 13 72 učimo albanski
1531 nuki 13 72 učimo albanski
1532 Mirlindaaa 13 72 mësojmë serbisht
1533 Linda 13 72 mësojmë serbisht
1534 Ime 13 72 mësojmë serbisht
1535 Babaha 13 72 mësojmë serbisht
1536 Mila 13 72 učimo albanski
1537 Kingu 13 72 mësojmë serbisht
1538 lola 13 73 mësojmë serbisht
1539 nuki 13 73 učimo albanski
1540 Dea 13 73 učimo albanski
1541 Marija 13 73 učimo albanski
1542 Sibi 13 73 mësojmë serbisht
1543 nuki 13 73 učimo albanski
1544 Ilirida 13 73 mësojmë serbisht
1545 Pok 13 73 učimo albanski
1546 Nans 13 73 mësojmë serbisht
1547 asded 13 73 mësojmë serbisht
1548 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1549 Hsbs5 13 73 mësojmë serbisht
1550 ARTAN 13 73 mësojmë serbisht
1551 Linda 13 73 mësojmë serbisht
1552 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1553 nuki 13 73 učimo albanski
1554 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1555 Dea 13 73 učimo albanski
1556 nuki 13 73 učimo albanski
1557 Gahshs 13 73 mësojmë serbisht
1558 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1559 nuki 13 73 učimo albanski
1560 Fjjdkdkdk 13 73 mësojmë serbisht
1561 Asdf 13 73 mësojmë serbisht
1562 lola 13 73 mësojmë serbisht
1563 nuki 13 73 učimo albanski
1564 nuki 13 73 učimo albanski
1565 Besfort 13 73 mësojmë serbisht
1566 Fortesa 13 73 mësojmë serbisht
1567 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1568 nuki 13 73 učimo albanski
1569 Msn 13 73 mësojmë serbisht
1570 nuki 13 73 učimo albanski
1571 Hdhshs 13 73 mësojmë serbisht
1572 sfdsf 13 73 mësojmë serbisht
1573 Kingu 13 73 mësojmë serbisht
1574 nuki 13 73 učimo albanski
1575 Babs 13 73 mësojmë serbisht
1576 Arta 13 73 mësojmë serbisht
1577 Kigi 13 73 mësojmë serbisht
1578 nuki 13 73 učimo albanski
1579 Melida 13 74 učimo albanski
1580 Hhh 13 74 mësojmë serbisht
1581 Dea 13 74 učimo albanski
1582 ccd 13 74 mësojmë serbisht
1583 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1584 Sibel Mustafa 13 74 mësojmë serbisht
1585 Yhh 13 74 mësojmë serbisht
1586 werwr 13 74 mësojmë serbisht
1587 Fortesa 13 74 mësojmë serbisht
1588 Lupa 13 74 učimo albanski
1589 niti 13 74 mësojmë serbisht
1590 Rim 13 74 mësojmë serbisht
1591 Linda 13 74 mësojmë serbisht
1592 dadasf 13 74 mësojmë serbisht
1593 Kingu 13 74 mësojmë serbisht
1594 Mirki 13 74 mësojmë serbisht
1595 MSN 13 74 mësojmë serbisht
1596 sada 13 74 mësojmë serbisht
1597 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1598 lira 13 75 mësojmë serbisht
1599 nuki 13 75 učimo albanski
1600 Lir 13 75 mësojmë serbisht
1601 nuki 13 75 učimo albanski
1602 Bansb 13 75 mësojmë serbisht
1603 Hahabz s 13 75 mësojmë serbisht
1604 nuki 13 75 učimo albanski
1605 Mdsmns 13 75 mësojmë serbisht
1606 omer 13 75 učimo albanski
1607 nuki 13 75 učimo albanski
1608 nuki 13 75 učimo albanski
1609 oki 13 75 mësojmë serbisht
1610 Bsnsn 13 75 mësojmë serbisht
1611 ssm 13 75 mësojmë serbisht
1612 ads 13 75 mësojmë serbisht
1613 saq 13 75 mësojmë serbisht
1614 Ramiz 13 75 mësojmë serbisht
1615 Bshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1616 Hshshs 13 75 mësojmë serbisht
1617 Dua 13 75 učimo albanski
1618 Gagags 13 75 mësojmë serbisht
1619 Bsbshs 13 75 mësojmë serbisht
1620 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1621 Kingu 13 75 mësojmë serbisht
1622 nuki 13 75 učimo albanski
1623 ssisi 13 75 mësojmë serbisht
1624 Gshshs 13 75 mësojmë serbisht
1625 Onaa 13 75 učimo albanski
1626 Abc 13 75 mësojmë serbisht
1627 Hshsjs 13 75 mësojmë serbisht
1628 Msndns 13 75 mësojmë serbisht
1629 Mirlinda 13 75 mësojmë serbisht
1630 Hahah 13 75 mësojmë serbisht
1631 nuki 13 75 učimo albanski
1632 Linda 13 75 mësojmë serbisht
1633 nuki 13 75 učimo albanski
1634 nuki 13 75 učimo albanski
1635 nuki 13 75 učimo albanski
1636 nuki 13 76 učimo albanski
1637 sada 13 76 mësojmë serbisht
1638 Kdn 13 76 mësojmë serbisht
1639 nuki 13 76 učimo albanski
1640 Hahaha 13 76 mësojmë serbisht
1641 nuki 13 76 učimo albanski
1642 Ilirida 13 76 mësojmë serbisht
1643 Bahsjs 13 76 mësojmë serbisht
1644 LOLI 13 76 mësojmë serbisht
1645 Fortesa 13 76 mësojmë serbisht
1646 sed 13 76 mësojmë serbisht
1647 Ideal 13 76 mësojmë serbisht
1648 Hshshs 13 76 mësojmë serbisht
1649 Bshsh 13 76 mësojmë serbisht
1650 Jhhh 13 76 mësojmë serbisht
1651 nnnnnnnnn 13 76 mësojmë serbisht
1652 nuki 13 76 učimo albanski
1653 omer 13 76 učimo albanski
1654 omer 13 76 učimo albanski
1655 Kingu 13 76 mësojmë serbisht
1656 Jssjjs 13 76 mësojmë serbisht
1657 nuki 13 76 učimo albanski
1658 dsafsd 13 76 mësojmë serbisht
1659 Ggh 13 76 mësojmë serbisht
1660 Allmira 13 76 mësojmë serbisht
1661 Ilirida 13 77 mësojmë serbisht
1662 Niku 13 77 mësojmë serbisht
1663 nuridin 13 77 učimo albanski
1664 ponda 13 77 mësojmë serbisht
1665 Shbsjs 13 77 mësojmë serbisht
1666 nuki 13 77 učimo albanski
1667 Unomi 13 77 mësojmë serbisht
1668 Hhshd 13 77 mësojmë serbisht
1669 Dua 13 77 učimo albanski
1670 lala 13 77 mësojmë serbisht
1671 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1672 Kadria 13 77 mësojmë serbisht
1673 nuki 13 77 učimo albanski
1674 pepa 13 77 mësojmë serbisht
1675 Babxbd 13 77 mësojmë serbisht
1676 nuki 13 77 učimo albanski
1677 Uhh 13 77 mësojmë serbisht
1678 Hshshs 13 77 mësojmë serbisht
1679 lola 13 77 mësojmë serbisht
1680 Hahshs 13 77 mësojmë serbisht
1681 Hahah 13 77 mësojmë serbisht
1682 lala 13 77 mësojmë serbisht
1683 dfdf 13 77 mësojmë serbisht
1684 Bshsh 13 77 mësojmë serbisht
1685 nuki 13 77 učimo albanski
1686 nuridin 13 77 učimo albanski
1687 omer 13 77 učimo albanski
1688 Albini 13 77 mësojmë serbisht
1689 dsadas 13 77 mësojmë serbisht
1690 Mustafa 13 77 mësojmë serbisht
1691 Hgh 13 77 mësojmë serbisht
1692 sdasfsdf 13 77 mësojmë serbisht
1693 arta 13 77 mësojmë serbisht
1694 DKSAJFSK 13 77 mësojmë serbisht
1695 omer 13 77 učimo albanski
1696 Bsbsh 13 77 mësojmë serbisht
1697 Babd 13 77 mësojmë serbisht
1698 nuki 13 77 učimo albanski
1699 nuki 13 77 učimo albanski
1700 Ajlin 13 78 mësojmë serbisht
1701 Hejej 13 78 mësojmë serbisht
1702 niti 13 78 mësojmë serbisht
1703 Bdhdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1704 nuki 13 78 učimo albanski
1705 Ena 13 78 učimo albanski
1706 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1707 dsajjijdwo 13 78 mësojmë serbisht
1708 Graniti 13 78 mësojmë serbisht
1709 Ninna 13 78 mësojmë serbisht
1710 Hshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1711 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1712 kralj 13 78 mësojmë serbisht
1713 Bshsjs 13 78 mësojmë serbisht
1714 Berna 13 78 mësojmë serbisht
1715 Bsbsh 13 78 mësojmë serbisht
1716 nuki 13 78 učimo albanski
1717 Vsdfj 13 78 mësojmë serbisht
1718 Hdjdj 13 78 mësojmë serbisht
1719 sdfsdfs 13 78 mësojmë serbisht
1720 Kingu 13 78 mësojmë serbisht
1721 Fortesa 13 78 mësojmë serbisht
1722 nuki 13 78 učimo albanski
1723 dafaf 13 78 mësojmë serbisht
1724 Spkaan 13 78 mësojmë serbisht
1725 Lulezim 13 78 mësojmë serbisht
1726 nuki 13 78 učimo albanski
1727 king legend 13 79 mësojmë serbisht
1728 Maja 13 79 učimo albanski
1729 DES 13 79 mësojmë serbisht
1730 nuki 13 79 učimo albanski
1731 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1732 Niki 13 79 mësojmë serbisht
1733 Hzhsh 13 79 mësojmë serbisht
1734 nuki 13 79 učimo albanski
1735 Hej 13 79 mësojmë serbisht
1736 nuki 13 79 učimo albanski
1737 nuki 13 79 učimo albanski
1738 Bybdjd 13 79 mësojmë serbisht
1739 unknown 13 79 mësojmë serbisht
1740 Hshshs 13 79 mësojmë serbisht
1741 nuki 13 79 učimo albanski
1742 desa 13 79 mësojmë serbisht
1743 aaa 13 79 mësojmë serbisht
1744 Lorida 13 79 mësojmë serbisht
1745 nuki 13 79 učimo albanski
1746 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1747 Kingu 13 79 mësojmë serbisht
1748 pepa 13 79 mësojmë serbisht
1749 nuki 13 79 učimo albanski
1750 nuki 13 79 učimo albanski
1751 sisi 13 79 mësojmë serbisht
1752 nuki 13 79 učimo albanski
1753 Hshsh 13 79 mësojmë serbisht
1754 Jdbdjd 13 79 mësojmë serbisht
1755 Dua 13 79 učimo albanski
1756 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
1757 Teuta 13 79 mësojmë serbisht
1758 Gshshs 13 79 mësojmë serbisht
1759 nuki 13 79 učimo albanski
1760 Gjcg 13 80 mësojmë serbisht
1761 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1762 Melida 13 80 učimo albanski
1763 Hshsh 13 80 mësojmë serbisht
1764 nuki 13 80 učimo albanski
1765 Hshshsh 13 80 mësojmë serbisht
1766 Isa 13 80 mësojmë serbisht
1767 Donjeta 13 80 mësojmë serbisht
1768 SED 13 80 mësojmë serbisht
1769 sada 13 80 mësojmë serbisht
1770 Shshsj 13 80 mësojmë serbisht
1771 Mirlinda 13 80 mësojmë serbisht
1772 lola 13 80 mësojmë serbisht
1773 Hshshs 13 80 mësojmë serbisht
1774 Hhjk 13 80 mësojmë serbisht
1775 Fortesa 13 80 mësojmë serbisht
1776 Dua 13 80 učimo albanski
1777 sisi 13 80 mësojmë serbisht
1778 Dea 13 80 učimo albanski
1779 dsfsdf 13 80 mësojmë serbisht
1780 nuki 13 80 učimo albanski
1781 dsdsc 13 81 mësojmë serbisht
1782 Bahshshs 13 81 mësojmë serbisht
1783 sads 13 81 mësojmë serbisht
1784 nuki 13 81 učimo albanski
1785 Mirlinda 13 81 mësojmë serbisht
1786 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1787 Kingu 13 81 mësojmë serbisht
1788 Abc 13 81 mësojmë serbisht
1789 final 13 81 mësojmë serbisht
1790 Vfsr 13 81 mësojmë serbisht
1791 omer 13 81 učimo albanski
1792 nuki 13 81 učimo albanski
1793 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1794 omer 13 81 učimo albanski
1795 Afrim 13 81 mësojmë serbisht
1796 DEA 13 81 mësojmë serbisht
1797 nuki 13 81 učimo albanski
1798 nuki 13 81 učimo albanski
1799 omer 13 81 učimo albanski
1800 lkl 13 81 učimo albanski
1801 anela 13 81 učimo albanski
1802 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1803 jajaja 13 81 mësojmë serbisht
1804 7777 13 81 mësojmë serbisht
1805 nuki 13 81 učimo albanski
1806 omer 13 81 učimo albanski
1807 unknown 13 81 mësojmë serbisht
1808 Teuta P 13 81 mësojmë serbisht
1809 lala 13 81 mësojmë serbisht
1810 Hshshs 13 81 mësojmë serbisht
1811 nuki 13 81 učimo albanski
1812 eeeeeeeeeeeeee 13 81 učimo albanski
1813 Jhh 13 81 mësojmë serbisht
1814 Baro 13 81 mësojmë serbisht
1815 Melida 13 81 učimo albanski
1816 Alma 13 81 mësojmë serbisht
1817 studentja 13 81 učimo albanski
1818 Hvb 13 81 mësojmë serbisht
1819 Ndkdk 13 81 mësojmë serbisht
1820 arta 13 82 mësojmë serbisht
1821 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1822 Linda 13 82 mësojmë serbisht
1823 nuki 13 82 učimo albanski
1824 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1825 Hahah 13 82 mësojmë serbisht
1826 lIA 13 82 mësojmë serbisht
1827 Hshshs 13 82 mësojmë serbisht
1828 lule 13 82 mësojmë serbisht
1829 dfs 13 82 učimo albanski
1830 Jdjdkd 13 82 mësojmë serbisht
1831 nuki 13 82 učimo albanski
1832 ewa 13 82 mësojmë serbisht
1833 AWE 13 82 mësojmë serbisht
1834 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1835 arta 13 82 učimo albanski
1836 Bzbshs 13 82 mësojmë serbisht
1837 nuki 13 82 učimo albanski
1838 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1839 lola 13 82 mësojmë serbisht
1840 Hjkvg 13 82 mësojmë serbisht
1841 Tina 13 82 mësojmë serbisht
1842 Hahaha 13 82 mësojmë serbisht
1843 nuki 13 82 učimo albanski
1844 unknown 13 82 mësojmë serbisht
1845 Niki 13 82 mësojmë serbisht
1846 Bella 13 82 mësojmë serbisht
1847 SWE 13 82 mësojmë serbisht
1848 Kdbdjd 13 82 mësojmë serbisht
1849 Snhshs 13 83 mësojmë serbisht
1850 Melida 13 83 učimo albanski
1851 Jehsh 13 83 mësojmë serbisht
1852 lia 13 83 mësojmë serbisht
1853 nuki 13 83 učimo albanski
1854 Fhh 13 83 mësojmë serbisht
1855 nuki 13 83 učimo albanski
1856 Gajsks 13 83 mësojmë serbisht
1857 Gjj 13 83 mësojmë serbisht
1858 Linda 13 83 mësojmë serbisht
1859 Lena 13 83 učimo albanski
1860 Djdjkd 13 83 mësojmë serbisht
1861 nuki 13 83 učimo albanski
1862 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1863 pepa 13 83 mësojmë serbisht
1864 sew 13 83 mësojmë serbisht
1865 nuki 13 83 učimo albanski
1866 Arta 13 83 mësojmë serbisht
1867 Dina 13 83 učimo albanski
1868 swe 13 83 mësojmë serbisht
1869 nuki 13 83 mësojmë serbisht
1870 nuki 13 84 učimo albanski
1871 Melida 13 84 učimo albanski
1872 omer 13 84 učimo albanski
1873 Marija 13 84 mësojmë serbisht
1874 Bshdhd 13 84 mësojmë serbisht
1875 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1876 nuki 13 84 mësojmë serbisht
1877 Gahahs 13 84 mësojmë serbisht
1878 Katarina 13 84 učimo albanski
1879 nuki 13 84 učimo albanski
1880 Msn 13 84 mësojmë serbisht
1881 Kingu 13 84 mësojmë serbisht
1882 Dua 13 84 učimo albanski
1883 Hahaha 13 84 mësojmë serbisht
1884 Hshsh 13 84 mësojmë serbisht
1885 omer 13 84 učimo albanski
1886 unknown 13 84 mësojmë serbisht
1887 omer 13 84 učimo albanski
1888 omer 13 84 učimo albanski
1889 Jsjdj 13 84 mësojmë serbisht
1890 omer 13 84 učimo albanski
1891 Meti 13 84 mësojmë serbisht
1892 Ilirida 13 84 mësojmë serbisht
1893 pepa 13 84 mësojmë serbisht
1894 omer 13 84 učimo albanski
1895 arta 13 84 mësojmë serbisht
1896 omer 13 85 učimo albanski
1897 nuridin 13 85 učimo albanski
1898 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1899 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1900 Vhj 13 85 mësojmë serbisht
1901 omer 13 85 učimo albanski
1902 nuki 13 85 učimo albanski
1903 Ena 13 85 učimo albanski
1904 nuki 13 85 učimo albanski
1905 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1906 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1907 SED 13 85 mësojmë serbisht
1908 nuki 13 85 mësojmë serbisht
1909 Hhj 13 85 mësojmë serbisht
1910 pepa 13 85 mësojmë serbisht
1911 marija 13 85 učimo albanski
1912 omer 13 85 učimo albanski
1913 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1914 Jsjsjs 13 85 mësojmë serbisht
1915 Dua 13 85 učimo albanski
1916 akur 13 85 mësojmë serbisht
1917 Ilirida 13 85 mësojmë serbisht
1918 Dua 13 85 učimo albanski
1919 Dua 13 85 učimo albanski
1920 Jkk 13 85 učimo albanski
1921 Msn 13 85 mësojmë serbisht
1922 omer 13 85 učimo albanski
1923 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
1924 nuridin 13 85 učimo albanski
1925 Samir 13 85 mësojmë serbisht
1926 rrrrrrrrrrrrrrrr 13 85 učimo albanski
1927 sksksk 13 86 učimo albanski
1928 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1929 Aaaa 13 86 mësojmë serbisht
1930 voci 13 86 mësojmë serbisht
1931 Bsbhs 13 86 mësojmë serbisht
1932 Berna 13 86 mësojmë serbisht
1933 nuki 13 86 učimo albanski
1934 pepa 13 86 mësojmë serbisht
1935 Ilirida 13 86 mësojmë serbisht
1936 sisi 13 86 mësojmë serbisht
1937 nuki 13 86 učimo albanski
1938 majda 13 86 mësojmë serbisht
1939 aaa 13 86 mësojmë serbisht
1940 lia 13 86 mësojmë serbisht
1941 majda 13 86 mësojmë serbisht
1942 nuki 13 86 mësojmë serbisht
1943 LEO 13 86 mësojmë serbisht
1944 plazma keks 13 86 učimo albanski
1945 nuki 13 87 učimo albanski
1946 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1947 sed 13 87 mësojmë serbisht
1948 Msn 13 87 mësojmë serbisht
1949 omer 13 87 učimo albanski
1950 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1951 nuki 13 87 učimo albanski
1952 nuki 13 87 učimo albanski
1953 nuki 13 87 učimo albanski
1954 nuridin 13 87 učimo albanski
1955 nuridin 13 87 učimo albanski
1956 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1957 omer 13 87 učimo albanski
1958 Arta 13 87 mësojmë serbisht
1959 Vsbshs 13 87 mësojmë serbisht
1960 nuki 13 87 učimo albanski
1961 nuki 13 87 učimo albanski
1962 Lena 13 87 učimo albanski
1963 Jjk 13 87 mësojmë serbisht
1964 pepa 13 87 mësojmë serbisht
1965 Hahaha 13 87 mësojmë serbisht
1966 Graniti 13 87 mësojmë serbisht
1967 Dua 13 87 učimo albanski
1968 SED 13 87 mësojmë serbisht
1969 Ggh 13 87 mësojmë serbisht
1970 nuki 13 87 učimo albanski
1971 marija 13 87 učimo albanski
1972 nuki 13 87 učimo albanski
1973 Bdndhe 13 87 učimo albanski
1974 der 13 87 mësojmë serbisht
1975 awe 13 87 mësojmë serbisht
1976 Ena 13 87 učimo albanski
1977 shaban 13 87 mësojmë serbisht
1978 omer 13 88 učimo albanski
1979 Aaaaa 13 88 mësojmë serbisht
1980 Melida 13 88 učimo albanski
1981 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1982 omer 13 88 učimo albanski
1983 liu 13 88 učimo albanski
1984 omer 13 88 učimo albanski
1985 nuki 13 88 učimo albanski
1986 Gnchj 13 88 mësojmë serbisht
1987 nuki 13 88 učimo albanski
1988 omer 13 88 učimo albanski
1989 sisi 13 88 mësojmë serbisht
1990 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1991 omer 13 88 učimo albanski
1992 omer 13 88 učimo albanski
1993 Fuh 13 88 mësojmë serbisht
1994 Hahsh 13 88 mësojmë serbisht
1995 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1996 Bjdjdp 13 88 mësojmë serbisht
1997 Hahaha 13 88 mësojmë serbisht
1998 nuki 13 89 učimo albanski
1999 nuki 13 89 učimo albanski
2000 nuki 13 89 učimo albanski
2001 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2002 Hjcg 13 89 mësojmë serbisht
2003 Hshja 13 89 mësojmë serbisht
2004 Anja 13 89 učimo albanski
2005 MSN 13 89 mësojmë serbisht
2006 Hshshsh 13 89 mësojmë serbisht
2007 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2008 Tina 13 89 mësojmë serbisht
2009 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2010 sed 13 89 mësojmë serbisht
2011 Jjshs 13 89 mësojmë serbisht
2012 nuki 13 89 učimo albanski
2013 nuki 13 89 mësojmë serbisht
2014 nuki 13 89 učimo albanski
2015 Hahshshs 13 89 mësojmë serbisht
2016 sada 13 89 učimo albanski
2017 nuki 13 89 učimo albanski
2018 Melida 13 89 učimo albanski
2019 Mirlinda 13 89 mësojmë serbisht
2020 nuki 13 89 učimo albanski
2021 deda 13 89 mësojmë serbisht
2022 sed 13 89 mësojmë serbisht
2023 student 13 89 učimo albanski
2024 Hsshjshs 13 89 mësojmë serbisht
2025 aaa 13 89 mësojmë serbisht
2026 nuki 13 89 učimo albanski
2027 Hdhdh 13 90 mësojmë serbisht
2028 omer 13 90 učimo albanski
2029 nuki 13 90 učimo albanski
2030 Melida 13 90 učimo albanski
2031 bojka 13 90 učimo albanski
2032 Sada 13 90 mësojmë serbisht
2033 Sibel Mustafa 13 90 mësojmë serbisht
2034 dfs 13 90 učimo albanski
2035 nuki 13 90 učimo albanski
2036 nuki 13 90 učimo albanski
2037 Dea 13 90 učimo albanski
2038 Pet 13 90 mësojmë serbisht
2039 nuki 13 90 učimo albanski
2040 575 13 90 mësojmë serbisht
2041 miki 13 90 mësojmë serbisht
2042 faton 13 90 mësojmë serbisht
2043 omer 13 90 učimo albanski
2044 Besa 13 90 mësojmë serbisht
2045 Alma 13 90 mësojmë serbisht
2046 DER 13 90 mësojmë serbisht
2047 Lirie Hajdari 13 90 mësojmë serbisht
2048 Rona 13 90 mësojmë serbisht
2049 Dua 13 90 učimo albanski
2050 Dhshsh 13 90 učimo albanski
2051 agnesa 13 91 mësojmë serbisht
2052 une 13 91 mësojmë serbisht
2053 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2054 dfs 13 91 mësojmë serbisht
2055 grindr 13 91 mësojmë serbisht
2056 arta 13 91 mësojmë serbisht
2057 sada 13 91 mësojmë serbisht
2058 pepa 13 91 mësojmë serbisht
2059 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2060 nuki 13 91 učimo albanski
2061 nuki 13 91 učimo albanski
2062 desa 13 91 mësojmë serbisht
2063 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
2064 lia 13 91 mësojmë serbisht
2065 eeeeeeeeeeeeeeeeeee 13 92 učimo albanski
2066 keka 13 92 mësojmë serbisht
2067 pepa 13 92 mësojmë serbisht
2068 Besfort 13 92 mësojmë serbisht
2069 dfs 13 92 učimo albanski
2070 0202 13 92 mësojmë serbisht
2071 qaf 13 92 učimo albanski
2072 nuridin 13 92 učimo albanski
2073 ers 13 92 mësojmë serbisht
2074 nuridin 13 92 učimo albanski
2075 dfs 13 93 učimo albanski
2076 ane 13 93 učimo albanski
2077 dfs 13 93 učimo albanski
2078 sibi 13 93 mësojmë serbisht
2079 dfs 13 93 učimo albanski
2080 wsq 13 93 mësojmë serbisht
2081 wer 13 93 učimo albanski
2082 lia 13 94 mësojmë serbisht
2083 nuki 13 94 učimo albanski
2084 Krzys 13 94 učimo albanski
2085 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2086 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
2087 nuridin 13 94 učimo albanski
2088 nuridin 13 94 učimo albanski
2089 sed 13 94 mësojmë serbisht
2090 tahir 13 94 mësojmë serbisht
2091 nuki 13 94 učimo albanski
2092 pepa 13 94 mësojmë serbisht
2093 nuki 13 94 učimo albanski
2094 sqa 13 94 mësojmë serbisht
2095 sed 13 94 mësojmë serbisht
2096 nuki 13 94 učimo albanski
2097 marija 13 94 učimo albanski
2098 awe 13 95 mësojmë serbisht
2099 sew 13 95 mësojmë serbisht
2100 lluasofk 13 95 mësojmë serbisht
2101 sada 13 95 učimo albanski
2102 dfs 13 95 mësojmë serbisht
2103 wes 13 96 mësojmë serbisht
2104 alala 13 96 učimo albanski
2105 sed 13 96 mësojmë serbisht
2106 dedi 13 96 mësojmë serbisht
2107 Sylejman 13 96 mësojmë serbisht
2108 omer 13 97 učimo albanski
2109 arta 13 97 mësojmë serbisht
2110 nurce 13 97 učimo albanski
2111 omer 13 97 učimo albanski
2112 aqe 13 97 mësojmë serbisht
2113 unknown 13 97 mësojmë serbisht
2114 nurce 13 97 učimo albanski
2115 nuki 13 97 učimo albanski
2116 der 13 97 mësojmë serbisht
2117 nuki 13 97 učimo albanski
2118 sada 13 97 mësojmë serbisht
2119 nuki 13 98 učimo albanski
2120 nuki 13 98 učimo albanski
2121 dfs 13 98 učimo albanski
2122 sed 13 98 mësojmë serbisht
2123 Inesa 13 98 mësojmë serbisht
2124 dfs 13 98 učimo albanski
2125 nuki 13 98 učimo albanski
2126 214a6zawszazaza 13 98 učimo albanski
2127 nuki 13 98 učimo albanski
2128 arta 13 98 mësojmë serbisht
2129 fds 13 98 mësojmë serbisht
2130 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2131 hre 13 99 učimo albanski
2132 srw 13 99 mësojmë serbisht
2133 Mirlinda 13 99 mësojmë serbisht
2134 liu 13 99 mësojmë serbisht
2135 Lia 13 99 mësojmë serbisht
2136 nuki 13 100 učimo albanski
2137 asw 13 100 mësojmë serbisht
2138 unknown 13 100 mësojmë serbisht
2139 nuki 13 100 učimo albanski
2140 gaga 13 100 mësojmë serbisht
2141 fsd 13 100 učimo albanski
2142 dea 13 100 mësojmë serbisht
2143 sew 13 100 mësojmë serbisht
2144 lia 13 100 mësojmë serbisht
2145 kurti 2 13 100 učimo albanski
2146 xhan 13 101 mësojmë serbisht
2147 lia 13 101 mësojmë serbisht
2148 Riad 13 101 mësojmë serbisht
2149 ase 13 102 mësojmë serbisht
2150 mmm 13 102 mësojmë serbisht
2151 omer 13 102 učimo albanski
2152 flaka 13 102 mësojmë serbisht
2153 omer 13 102 učimo albanski
2154 anela 13 102 učimo albanski
2155 lia 13 102 mësojmë serbisht
2156 lia 13 102 mësojmë serbisht
2157 Krešo 13 102 učimo albanski
2158 sqa 13 102 mësojmë serbisht
2159 sem 13 102 mësojmë serbisht
2160 nuki 13 103 učimo albanski
2161 dfs 13 103 mësojmë serbisht
2162 nuki 13 103 učimo albanski
2163 anela 13 103 učimo albanski
2164 der 13 103 mësojmë serbisht
2165 der 13 103 mësojmë serbisht
2166 ase 13 104 mësojmë serbisht
2167 ase 13 104 mësojmë serbisht
2168 Mik 13 104 učimo albanski
2169 Arta 13 105 mësojmë serbisht
2170 luka 13 105 učimo albanski
2171 mlkl 13 105 učimo albanski
2172 Donjeta 13 105 mësojmë serbisht
2173 lia 13 105 mësojmë serbisht
2174 liu 13 105 mësojmë serbisht
2175 333 13 105 mësojmë serbisht
2176 deda 13 105 mësojmë serbisht
2177 gfdfd 13 106 mësojmë serbisht
2178 hhhhhhhhhhhhh 13 106 učimo albanski
2179 vanja 13 106 učimo albanski
2180 ssss 13 106 mësojmë serbisht
2181 lia 13 106 mësojmë serbisht
2182 lala 13 106 učimo albanski
2183 aaa 13 106 mësojmë serbisht
2184 pepa 13 107 mësojmë serbisht
2185 sew 13 107 mësojmë serbisht
2186 lola 13 107 mësojmë serbisht
2187 isuf 13 107 učimo albanski
2188 mila 13 107 učimo albanski
2189 lio 13 107 mësojmë serbisht
2190 sada 13 108 učimo albanski
2191 shefka 13 108 mësojmë serbisht
2192 Arita 13 108 mësojmë serbisht
2193 Avni aliu 13 108 mësojmë serbisht
2194 fhddf 13 108 mësojmë serbisht
2195 dfs 13 109 mësojmë serbisht
2196 ttt 13 109 mësojmë serbisht
2197 ase 13 109 mësojmë serbisht
2198 albiona 13 110 mësojmë serbisht
2199 33... 13 110 mësojmë serbisht
2200 agnesa 13 110 mësojmë serbisht
2201 sed 13 111 mësojmë serbisht
2202 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
2203 dfs 13 111 mësojmë serbisht
2204 erd 13 112 mësojmë serbisht
2205 Berna 13 112 mësojmë serbisht
2206 olond 13 112 mësojmë serbisht
2207 zeed 13 112 mësojmë serbisht
2208 ase 13 112 mësojmë serbisht
2209 desi 13 113 mësojmë serbisht
2210 mmm 13 114 mësojmë serbisht
2211 sada 13 115 mësojmë serbisht
2212 lia 13 115 mësojmë serbisht
2213 sada 13 115 mësojmë serbisht
2214 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
2215 ddddd 13 116 mësojmë serbisht
2216 qaw 13 116 mësojmë serbisht
2217 dedi 13 117 mësojmë serbisht
2218 ggggg 13 117 mësojmë serbisht
2219 Liu 13 118 mësojmë serbisht
2220 Amir 13 118 mësojmë serbisht
2221 lola 13 119 mësojmë serbisht
2222 nnn 13 120 mësojmë serbisht
2223 Bojan 13 120 mësojmë serbisht
2224 emina 13 120 mësojmë serbisht
2225 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
2226 agnesa 13 120 mësojmë serbisht
2227 arta 13 120 mësojmë serbisht
2228 Sicko 13 120 učimo albanski
2229 aqw 13 120 mësojmë serbisht
2230 nnn 12 39 mësojmë serbisht
2231 Kristina 12 47 učimo albanski
2232 Lorida 12 49 mësojmë serbisht
2233 mmmmmmm 12 51 mësojmë serbisht
2234 Porter 12 53 učimo albanski
2235 um njohin krejt 12 53 mësojmë serbisht
2236 Neda 12 53 učimo albanski
2237 lola 12 53 mësojmë serbisht
2238 Miki 12 53 učimo albanski
2239 Uru 12 54 mësojmë serbisht
2240 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2241 Kingu 12 54 mësojmë serbisht
2242 Afrim 12 55 mësojmë serbisht
2243 Miki 12 55 učimo albanski
2244 lola 12 55 mësojmë serbisht
2245 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2246 Granit 12 55 mësojmë serbisht
2247 Graniti 12 56 mësojmë serbisht
2248 nuki 12 56 učimo albanski
2249 Mirlinda 12 56 mësojmë serbisht
2250 Ksj 12 56 mësojmë serbisht
2251 Kingu 12 56 mësojmë serbisht
2252 nuki 12 56 učimo albanski
2253 Bajrami 12 57 učimo albanski
2254 viki 12 57 učimo albanski
2255 Jdhd 12 57 mësojmë serbisht
2256 Miki 12 57 učimo albanski
2257 Dua 12 58 učimo albanski
2258 Neda 12 58 učimo albanski
2259 Pos 12 58 učimo albanski
2260 Maja 12 58 učimo albanski
2261 Lpo 12 58 učimo albanski
2262 Miki 12 58 učimo albanski
2263 Ndndnd 12 58 mësojmë serbisht
2264 Hsb 12 58 mësojmë serbisht
2265 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2266 GenciMan 12 58 učimo albanski
2267 Kingu 12 58 mësojmë serbisht
2268 nuki 12 59 učimo albanski
2269 Kingu 12 59 mësojmë serbisht
2270 Maja 12 59 učimo albanski
2271 Nandjd 12 59 mësojmë serbisht
2272 yyllza 12 59 mësojmë serbisht
2273 nuki 12 59 učimo albanski
2274 nuki 12 59 učimo albanski
2275 nuki 12 59 učimo albanski
2276 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2277 kralj 12 60 mësojmë serbisht
2278 nuki 12 60 učimo albanski
2279 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2280 Besfort 12 60 mësojmë serbisht
2281 nuki 12 60 učimo albanski
2282 Maja 12 60 učimo albanski
2283 Marija 12 60 učimo albanski
2284 filip dimic 12 60 učimo albanski
2285 Lap 12 60 učimo albanski
2286 nuki 12 60 učimo albanski
2287 lola 12 60 mësojmë serbisht
2288 nuki 12 60 učimo albanski
2289 Abc 12 60 mësojmë serbisht
2290 Kingu 12 60 mësojmë serbisht
2291 Nabsbs 12 60 mësojmë serbisht
2292 Kun 12 61 mësojmë serbisht
2293 Marija 12 61 učimo albanski
2294 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2295 Linda 12 61 mësojmë serbisht
2296 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2297 Iei 12 61 mësojmë serbisht
2298 Mirlinda 12 61 mësojmë serbisht
2299 Kingu 12 61 mësojmë serbisht
2300 nuridin 12 61 učimo albanski
2301 nuridin 12 61 učimo albanski
2302 Graniti 12 62 mësojmë serbisht
2303 Mirlinda 12 62 mësojmë serbisht
2304 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2305 Hhhh 12 62 učimo albanski
2306 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2307 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2308 Marija 12 62 učimo albanski
2309 Dua 12 62 učimo albanski
2310 Plut 12 62 učimo albanski
2311 Sejdi 12 62 mësojmë serbisht
2312 Besfort 12 62 mësojmë serbisht
2313 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2314 Lua 12 62 učimo albanski
2315 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2316 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2317 IOM 12 62 mësojmë serbisht
2318 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2319 memo 12 62 učimo albanski
2320 Maja 12 62 učimo albanski
2321 Fffff 12 62 mësojmë serbisht
2322 Kingu 12 62 mësojmë serbisht
2323 Jsa 12 63 mësojmë serbisht
2324 Neda 12 63 učimo albanski
2325 Uru 12 63 mësojmë serbisht
2326 Maria 12 63 učimo albanski
2327 lola 12 63 mësojmë serbisht
2328 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2329 Jja 12 63 mësojmë serbisht
2330 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2331 Mirlinda 12 63 mësojmë serbisht
2332 bbbbr 12 63 mësojmë serbisht
2333 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2334 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2335 Kingu 12 63 mësojmë serbisht
2336 Maja 12 63 učimo albanski
2337 Maja 12 63 učimo albanski
2338 Dea 12 63 učimo albanski
2339 Maja 12 63 učimo albanski
2340 asdad 12 64 mësojmë serbisht
2341 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2342 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2343 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2344 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2345 Marija 12 64 učimo albanski
2346 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2347 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2348 Kingu 12 64 mësojmë serbisht
2349 mila 12 64 učimo albanski
2350 Linda 12 64 mësojmë serbisht
2351 lola 12 64 mësojmë serbisht
2352 xczczxc 12 64 mësojmë serbisht
2353 Maja 12 64 učimo albanski
2354 Koyj 12 64 mësojmë serbisht
2355 Mirlinda 12 64 mësojmë serbisht
2356 Fortesa 12 64 mësojmë serbisht
2357 Marija 12 64 učimo albanski
2358 Abc 12 64 mësojmë serbisht
2359 Bsbsh 12 64 mësojmë serbisht
2360 mila 12 65 učimo albanski
2361 Mirlinda 12 65 mësojmë serbisht
2362 Maja 12 65 učimo albanski
2363 Kjngu 12 65 mësojmë serbisht
2364 Bsbsbsbsbbs 12 65 mësojmë serbisht
2365 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2366 Fortesa 12 65 mësojmë serbisht
2367 Jsndn 12 65 mësojmë serbisht
2368 Besfort 12 65 mësojmë serbisht
2369 Marija 12 65 učimo albanski
2370 Marija 12 65 učimo albanski
2371 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2372 Maja 12 65 učimo albanski
2373 Anc 12 65 mësojmë serbisht
2374 yllka 12 65 mësojmë serbisht
2375 Shisha 12 65 mësojmë serbisht
2376 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2377 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2378 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2379 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2380 Bsbsbs 12 65 mësojmë serbisht
2381 Maja 12 65 učimo albanski
2382 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2383 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2384 Kingu 12 65 mësojmë serbisht
2385 Maja 12 66 učimo albanski
2386 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2387 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2388 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2389 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2390 nuki 12 66 učimo albanski
2391 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2392 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2393 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2394 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2395 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2396 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2397 HhAhsj 12 66 mësojmë serbisht
2398 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2399 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2400 mila 12 66 učimo albanski
2401 Jdnd 12 66 mësojmë serbisht
2402 Bsbs 12 66 mësojmë serbisht
2403 Maja 12 66 učimo albanski
2404 Kingu 12 66 mësojmë serbisht
2405 sada 12 67 mësojmë serbisht
2406 Jdn5 12 67 mësojmë serbisht
2407 nuki 12 67 učimo albanski
2408 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2409 Marija 12 67 učimo albanski
2410 pepa 12 67 mësojmë serbisht
2411 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2412 Maja 12 67 učimo albanski
2413 Maja 12 67 učimo albanski
2414 Maja 12 67 učimo albanski
2415 Posta 12 67 učimo albanski
2416 Pol 12 67 učimo albanski
2417 Asyy 12 67 učimo albanski
2418 nuki 12 67 učimo albanski
2419 Marija 12 67 učimo albanski
2420 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2421 nuki 12 67 učimo albanski
2422 Uko 12 67 učimo albanski
2423 Kingu 12 67 mësojmë serbisht
2424 nuki 12 67 učimo albanski
2425 nuki 12 68 učimo albanski
2426 omer 12 68 učimo albanski
2427 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2428 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2429 Granit 12 68 mësojmë serbisht
2430 Area 12 68 učimo albanski
2431 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2432 gguu 12 68 učimo albanski
2433 voci 12 68 mësojmë serbisht
2434 omer 12 68 učimo albanski
2435 nuki 12 68 učimo albanski
2436 lola 12 68 mësojmë serbisht
2437 Linda 12 68 mësojmë serbisht
2438 Baki 12 68 mësojmë serbisht
2439 Hsbbsnan 12 68 mësojmë serbisht
2440 Ata 12 68 učimo albanski
2441 Marija 12 68 učimo albanski
2442 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2443 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2444 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2445 Afrimi 12 68 mësojmë serbisht
2446 mila 12 68 učimo albanski
2447 Marija 12 68 učimo albanski
2448 Plkj 12 68 učimo albanski
2449 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2450 Bahak 12 68 mësojmë serbisht
2451 Nsn 12 68 mësojmë serbisht
2452 Kingu 12 68 mësojmë serbisht
2453 Maja 12 68 učimo albanski
2454 Abn 12 68 mësojmë serbisht
2455 teuta 12 68 mësojmë serbisht
2456 Marija 12 68 učimo albanski
2457 faton 12 69 mësojmë serbisht
2458 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2459 nuki 12 69 učimo albanski
2460 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2461 nuki 12 69 učimo albanski
2462 asddd 12 69 mësojmë serbisht
2463 nuki 12 69 učimo albanski
2464 Kingu 12 69 mësojmë serbisht
2465 Nansns 12 69 mësojmë serbisht
2466 Maja 12 69 učimo albanski
2467 Jdje 12 69 mësojmë serbisht
2468 nuki 12 69 učimo albanski
2469 nuki 12 69 učimo albanski
2470 Mirlinda 12 69 mësojmë serbisht
2471 nuki 12 69 učimo albanski
2472 vocup 12 69 mësojmë serbisht
2473 Eda 12 69 mësojmë serbisht
2474 Kristina 12 69 učimo albanski
2475 Hhh 12 69 mësojmë serbisht
2476 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2477 Niki 12 70 mësojmë serbisht
2478 Marija 12 70 učimo albanski
2479 Mirlinda 12 70 mësojmë serbisht
2480 wrwrw 12 70 učimo albanski
2481 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2482 Nsnsns 12 70 mësojmë serbisht
2483 Maja 12 70 učimo albanski
2484 Kingu 12 70 mësojmë serbisht
2485 Bbsbd 12 70 mësojmë serbisht
2486 Hhah 12 70 mësojmë serbisht
2487 nuki 12 71 učimo albanski
2488 Argjendi 12 71 mësojmë serbisht
2489 Bshshs 12 71 mësojmë serbisht
2490 Mingu 12 71 mësojmë serbisht
2491 Hahaja 12 71 mësojmë serbisht
2492 mila 12 71 učimo albanski
2493 Abs 12 71 mësojmë serbisht
2494 nuridin 12 71 učimo albanski
2495 riti 12 71 mësojmë serbisht
2496 arta 12 71 mësojmë serbisht
2497 Ena 12 71 učimo albanski
2498 Yaser 12 71 učimo albanski
2499 Marija 12 71 učimo albanski
2500 Emir 12 71 mësojmë serbisht
2501 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2502 Dea 12 71 učimo albanski
2503 sdsads 12 71 mësojmë serbisht
2504 nuki 12 71 učimo albanski
2505 Asd 12 71 mësojmë serbisht
2506 Marija 12 71 učimo albanski
2507 nuki 12 71 učimo albanski
2508 scs 12 71 mësojmë serbisht
2509 Hshshsjaj 12 71 mësojmë serbisht
2510 nuki 12 71 učimo albanski
2511 Linda 12 71 mësojmë serbisht
2512 nuki 12 71 učimo albanski
2513 nuki 12 71 učimo albanski
2514 Graniti 12 71 mësojmë serbisht
2515 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2516 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2517 nuridin 12 71 učimo albanski
2518 Kingu 12 71 mësojmë serbisht
2519 Mirlinda 12 71 mësojmë serbisht
2520 Kingu 12 71 učimo albanski
2521 nuridin 12 72 učimo albanski
2522 desa 12 72 mësojmë serbisht
2523 nuridin 12 72 učimo albanski
2524 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2525 Tusan 12 72 mësojmë serbisht
2526 Hzhxbs 12 72 mësojmë serbisht
2527 buja 12 72 mësojmë serbisht
2528 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2529 Afrimi 12 72 mësojmë serbisht
2530 rrttt 12 72 učimo albanski
2531 nuki 12 72 učimo albanski
2532 Asad 12 72 učimo albanski
2533 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2534 Utak 12 72 mësojmë serbisht
2535 Linda 12 72 mësojmë serbisht
2536 Haj 12 72 mësojmë serbisht
2537 sadad 12 72 mësojmë serbisht
2538 Sibel Mustafa 12 72 mësojmë serbisht
2539 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2540 Kingu 12 72 mësojmë serbisht
2541 Meka 12 72 učimo albanski
2542 nuki 12 72 učimo albanski
2543 Maja 12 72 učimo albanski
2544 Hshsh 12 72 mësojmë serbisht
2545 Rimka 12 72 mësojmë serbisht
2546 Dye 12 72 učimo albanski
2547 Unesi ime 12 72 mësojmë serbisht
2548 nuki 12 72 učimo albanski
2549 nuki 12 72 učimo albanski
2550 Mirlinda 12 72 mësojmë serbisht
2551 Graniti 12 72 mësojmë serbisht
2552 Maja 12 73 učimo albanski
2553 Hehsj 12 73 mësojmë serbisht
2554 luka 12 73 mësojmë serbisht
2555 nuki 12 73 učimo albanski
2556 Abc 12 73 mësojmë serbisht
2557 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2558 Marija 12 73 učimo albanski
2559 Selma 12 73 učimo albanski
2560 Pol 12 73 učimo albanski
2561 nuki 12 73 učimo albanski
2562 Sibel Mustafa 12 73 mësojmë serbisht
2563 Nxnfnfp 12 73 mësojmë serbisht
2564 voci 12 73 mësojmë serbisht
2565 nuridin 12 73 učimo albanski
2566 xcxzc 12 73 mësojmë serbisht
2567 Kingu 12 73 mësojmë serbisht
2568 ddasd 12 73 mësojmë serbisht
2569 Linda 12 73 mësojmë serbisht
2570 Heheh 12 73 mësojmë serbisht
2571 alb 12 73 mësojmë serbisht
2572 alb 12 73 mësojmë serbisht
2573 Hdhs 12 73 mësojmë serbisht
2574 arta 12 73 mësojmë serbisht
2575 Afrimi 12 73 mësojmë serbisht
2576 Mirlinda 12 74 mësojmë serbisht
2577 omer 12 74 učimo albanski
2578 ttttttttttt 12 74 učimo albanski
2579 Faruk Sintta 12 74 mësojmë serbisht
2580 Lorida 12 74 mësojmë serbisht
2581 Fortesa 12 74 mësojmë serbisht
2582 nuki 12 74 učimo albanski
2583 Afr 12 74 mësojmë serbisht
2584 Abc 12 74 mësojmë serbisht
2585 omer 12 74 učimo albanski
2586 Afrimi 12 74 mësojmë serbisht
2587 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2588 pop 12 74 mësojmë serbisht
2589 Ena 12 74 učimo albanski
2590 Dua 12 74 učimo albanski
2591 Bybdjd 12 74 mësojmë serbisht
2592 Ridvan 12 74 mësojmë serbisht
2593 nuki 12 74 učimo albanski
2594 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2595 Adas 12 74 učimo albanski
2596 Besfort 12 74 mësojmë serbisht
2597 Kingu 12 74 mësojmë serbisht
2598 Edin 12 74 učimo albanski
2599 Ndn 12 74 mësojmë serbisht
2600 Granit 12 74 mësojmë serbisht
2601 Dua 12 74 učimo albanski
2602 Dua 12 75 učimo albanski
2603 Dua 12 75 učimo albanski
2604 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2605 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2606 Hshsjs 12 75 mësojmë serbisht
2607 nuki 12 75 učimo albanski
2608 Hhwbe 12 75 mësojmë serbisht
2609 omer 12 75 učimo albanski
2610 nuki 12 75 učimo albanski
2611 Nina 12 75 mësojmë serbisht
2612 nuki 12 75 učimo albanski
2613 Dua 12 75 učimo albanski
2614 anela 12 75 učimo albanski
2615 ardit 12 75 mësojmë serbisht
2616 nuki 12 75 učimo albanski
2617 Kingu 12 75 mësojmë serbisht
2618 omer 12 75 učimo albanski
2619 Ibra 12 75 mësojmë serbisht
2620 nuki 12 75 učimo albanski
2621 nuki 12 75 učimo albanski
2622 Abc 12 75 mësojmë serbisht
2623 Qeveria 12 75 mësojmë serbisht
2624 Jjahsha 12 75 mësojmë serbisht
2625 db 12 75 mësojmë serbisht
2626 Hgt 12 75 mësojmë serbisht
2627 Mirlinda 12 75 mësojmë serbisht
2628 Gaz 12 75 učimo albanski
2629 aca 12 75 učimo albanski
2630 sss 12 75 mësojmë serbisht
2631 Fortesa 12 76 mësojmë serbisht
2632 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2633 Ki gu 12 76 mësojmë serbisht
2634 Abc 12 76 mësojmë serbisht
2635 Melida 12 76 učimo albanski
2636 Hshsh 12 76 mësojmë serbisht
2637 pepa 12 76 mësojmë serbisht
2638 lala 12 76 mësojmë serbisht
2639 Hsb 12 76 mësojmë serbisht
2640 nuki 12 76 učimo albanski
2641 Mirlinda 12 76 mësojmë serbisht
2642 Dasani 12 76 učimo albanski
2643 Hshsjs 12 76 mësojmë serbisht
2644 Jerina 12 76 mësojmë serbisht
2645 nuki 12 76 učimo albanski
2646 Suada 12 76 učimo albanski
2647 Habsbs 12 76 mësojmë serbisht
2648 lorida 12 77 mësojmë serbisht
2649 Mirlinda 12 77 mësojmë serbisht
2650 nuki 12 77 učimo albanski
2651 Maja 12 77 učimo albanski
2652 nuki 12 77 učimo albanski
2653 nuki 12 77 učimo albanski
2654 omer 12 77 učimo albanski
2655 nuki 12 77 učimo albanski
2656 Bsbsh 12 77 mësojmë serbisht
2657 Kika 12 77 učimo albanski
2658 Ghetto 12 77 mësojmë serbisht
2659 Miki 12 77 učimo albanski
2660 545154 12 77 mësojmë serbisht
2661 Hshzjs 12 77 mësojmë serbisht
2662 nuki 12 77 učimo albanski
2663 faton 12 77 mësojmë serbisht
2664 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2665 nuki 12 77 učimo albanski
2666 Nata 12 77 mësojmë serbisht
2667 Afrim 12 77 mësojmë serbisht
2668 Linda 12 77 mësojmë serbisht
2669 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2670 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2671 nuki 12 77 učimo albanski
2672 Tina 12 77 mësojmë serbisht
2673 nuki 12 77 učimo albanski
2674 nuki 12 77 učimo albanski
2675 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2676 nuki 12 77 učimo albanski
2677 nuki 12 77 učimo albanski
2678 Nehat 12 77 mësojmë serbisht
2679 nuki 12 77 učimo albanski
2680 Dua 12 77 učimo albanski
2681 aia 12 77 učimo albanski
2682 nuki 12 77 učimo albanski
2683 Dragana Slavic 12 77 učimo albanski
2684 nuki 12 77 učimo albanski
2685 Dua 12 77 učimo albanski
2686 Dizi 12 77 mësojmë serbisht
2687 omer 12 77 učimo albanski
2688 Kingu 12 77 mësojmë serbisht
2689 Marija 12 77 učimo albanski
2690 sasadad 12 77 mësojmë serbisht
2691 Sibel Mustafa 12 77 mësojmë serbisht
2692 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2693 nuki 12 78 učimo albanski
2694 Dua 12 78 učimo albanski
2695 nuki 12 78 mësojmë serbisht
2696 aaa 12 78 mësojmë serbisht
2697 nuridin 12 78 učimo albanski
2698 deda 12 78 mësojmë serbisht
2699 Hshshs 12 78 mësojmë serbisht
2700 Sibel Mustafa 12 78 mësojmë serbisht
2701 niti 12 78 mësojmë serbisht
2702 nuridin 12 78 učimo albanski
2703 Dua 12 78 učimo albanski
2704 sisi 12 78 mësojmë serbisht
2705 Fortesa 12 78 mësojmë serbisht
2706 Zulo 12 78 učimo albanski
2707 eeee 12 78 mësojmë serbisht
2708 Ona 12 78 učimo albanski
2709 Linda 12 78 mësojmë serbisht
2710 nuki 12 78 učimo albanski
2711 Llfkf 12 78 mësojmë serbisht
2712 Kkngu 12 78 mësojmë serbisht
2713 nuki 12 78 učimo albanski
2714 nuki 12 78 učimo albanski
2715 Mirlinda 12 79 mësojmë serbisht
2716 apsap 12 79 mësojmë serbisht
2717 Abc 12 79 mësojmë serbisht
2718 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2719 Afrim 12 79 mësojmë serbisht
2720 nuki 12 79 učimo albanski
2721 Oki 12 79 mësojmë serbisht
2722 Hshshs 12 79 mësojmë serbisht
2723 nuki 12 79 učimo albanski
2724 Dua 12 79 učimo albanski
2725 Dea 12 79 učimo albanski
2726 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2727 Maja 12 79 učimo albanski
2728 nuki 12 79 učimo albanski
2729 cvx 12 79 učimo albanski
2730 yllka 12 79 mësojmë serbisht
2731 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2732 Kingu 12 79 mësojmë serbisht
2733 nuki 12 79 učimo albanski
2734 Jsnd 12 79 mësojmë serbisht
2735 SWQ 12 79 mësojmë serbisht
2736 memo 12 79 učimo albanski
2737 Linda 12 79 mësojmë serbisht
2738 Selma 12 79 učimo albanski
2739 dafina 12 79 mësojmë serbisht
2740 dddeee 12 79 učimo albanski
2741 MARIJA 12 80 učimo albanski
2742 nuki 12 80 učimo albanski
2743 Bshsh 12 80 mësojmë serbisht
2744 nuki 12 80 učimo albanski
2745 Dea 12 80 učimo albanski
2746 Dea 12 80 mësojmë serbisht
2747 Hamdi 12 80 mësojmë serbisht
2748 omer 12 80 učimo albanski
2749 Bigi 12 80 učimo albanski
2750 Granit 12 80 mësojmë serbisht
2751 nuki 12 80 učimo albanski
2752 omer 12 80 učimo albanski
2753 Abc 12 80 mësojmë serbisht
2754 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2755 Sibel Mustafa 12 80 mësojmë serbisht
2756 Msn 12 80 mësojmë serbisht
2757 DER 12 80 mësojmë serbisht
2758 hhhhh 12 80 mësojmë serbisht
2759 nuki 12 80 učimo albanski
2760 Havabab 12 80 mësojmë serbisht
2761 nuki 12 80 učimo albanski
2762 fffff 12 80 učimo albanski
2763 Mirlinda 12 80 mësojmë serbisht
2764 Suada 12 80 učimo albanski
2765 nuki 12 80 učimo albanski
2766 Hjj 12 81 učimo albanski
2767 Ona 12 81 učimo albanski
2768 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2769 nuki 12 81 učimo albanski
2770 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2771 Jasmina 12 81 učimo albanski
2772 Onaa 12 81 učimo albanski
2773 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2774 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2775 deda 12 81 mësojmë serbisht
2776 nuki 12 81 učimo albanski
2777 nuki 12 81 učimo albanski
2778 unknown 12 81 mësojmë serbisht
2779 Hshshsh 12 81 mësojmë serbisht
2780 Mirlinda 12 81 mësojmë serbisht
2781 seesee 12 81 mësojmë serbisht
2782 nuridin 12 81 učimo albanski
2783 Msn 12 81 mësojmë serbisht
2784 nuki 12 81 učimo albanski
2785 nuki 12 81 učimo albanski
2786 nuki 12 81 učimo albanski
2787 nuki 12 81 učimo albanski
2788 Linda 12 81 mësojmë serbisht
2789 ffeer 12 81 učimo albanski
2790 nuki 12 81 učimo albanski
2791 Melida 12 81 učimo albanski
2792 nuki 12 81 učimo albanski
2793 Onaa 12 81 učimo albanski
2794 nuki 12 81 učimo albanski
2795 Hahsbs 12 81 mësojmë serbisht
2796 nuridin 12 81 učimo albanski
2797 nuki 12 81 mësojmë serbisht
2798 Nahdhs 12 81 mësojmë serbisht
2799 Uahah 12 81 mësojmë serbisht
2800 nuki 12 81 učimo albanski
2801 Hahshs 12 81 mësojmë serbisht
2802 nuki 12 81 učimo albanski
2803 Hshsh 12 81 mësojmë serbisht
2804 Dua 12 81 učimo albanski
2805 Jsn 12 81 mësojmë serbisht
2806 Lena 12 82 učimo albanski
2807 Ghh 12 82 mësojmë serbisht
2808 nuki 12 82 učimo albanski
2809 SED 12 82 mësojmë serbisht
2810 Marija 12 82 učimo albanski
2811 liu 12 82 mësojmë serbisht
2812 omer 12 82 učimo albanski
2813 Afrimi 12 82 mësojmë serbisht
2814 Maja 12 82 učimo albanski
2815 Elvir 12 82 mësojmë serbisht
2816 Maja 12 82 učimo albanski
2817 nuki 12 82 učimo albanski
2818 bomb 12 82 mësojmë serbisht
2819 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
2820 sed 12 82 mësojmë serbisht
2821 Hshshdhd 12 82 mësojmë serbisht
2822 Uaheh 12 82 mësojmë serbisht
2823 Hdhdh 12 82 učimo albanski
2824 Dea 12 82 učimo albanski
2825 omer 12 82 učimo albanski
2826 omer 12 82 učimo albanski
2827 Kingu 12 82 mësojmë serbisht
2828 nuki 12 82 učimo albanski
2829 nuki 12 82 učimo albanski
2830 Linda 12 82 mësojmë serbisht
2831 Dua 12 82 učimo albanski
2832 omer 12 82 učimo albanski
2833 nuki 12 82 učimo albanski
2834 nuki 12 82 učimo albanski
2835 Fortesa 12 82 mësojmë serbisht
2836 ldls 12 83 učimo albanski
2837 nuki 12 83 učimo albanski
2838 Melida 12 83 učimo albanski
2839 Onaa 12 83 učimo albanski
2840 Afri 12 83 mësojmë serbisht
2841 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2842 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2843 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2844 Melida 12 83 učimo albanski
2845 Dina 12 83 učimo albanski
2846 dasdasd 12 83 mësojmë serbisht
2847 Graniti 12 83 mësojmë serbisht
2848 Dizi 12 83 mësojmë serbisht
2849 Hdb 12 83 mësojmë serbisht
2850 Festa 12 83 mësojmë serbisht
2851 Dua 12 83 učimo albanski
2852 dfs 12 83 učimo albanski
2853 mila 12 83 učimo albanski
2854 Jfkfk 12 83 mësojmë serbisht
2855 lola 12 83 mësojmë serbisht
2856 sibelxhan 12 83 mësojmë serbisht
2857 Onaa 12 83 učimo albanski
2858 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2859 Albiona 12 83 mësojmë serbisht
2860 omer 12 83 učimo albanski
2861 Bshsgs 12 83 mësojmë serbisht
2862 nuki 12 83 učimo albanski
2863 Ilirida 12 83 mësojmë serbisht
2864 Leo 12 83 mësojmë serbisht
2865 Lena 12 83 učimo albanski
2866 unknown 12 83 mësojmë serbisht
2867 omer 12 83 učimo albanski
2868 daf 12 83 mësojmë serbisht
2869 lala 12 83 mësojmë serbisht
2870 Vhh 12 83 mësojmë serbisht
2871 omer 12 84 učimo albanski
2872 Emriri 12 84 mësojmë serbisht
2873 Smsms 12 84 mësojmë serbisht
2874 Melida 12 84 učimo albanski
2875 Melida 12 84 učimo albanski
2876 nuki 12 84 učimo albanski
2877 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2878 nuki 12 84 učimo albanski
2879 Lirie Hajdari 12 84 mësojmë serbisht
2880 Ona 12 84 učimo albanski
2881 pepa 12 84 mësojmë serbisht
2882 Dua 12 84 učimo albanski
2883 zds 12 84 mësojmë serbisht
2884 nuki 12 84 učimo albanski
2885 nuki 12 84 učimo albanski
2886 Dua 12 84 učimo albanski
2887 nurce 12 84 učimo albanski
2888 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
2889 omer 12 84 učimo albanski
2890 Alma 12 84 mësojmë serbisht
2891 Dua 12 84 učimo albanski
2892 nurce 12 84 učimo albanski
2893 SWE 12 84 mësojmë serbisht
2894 Ona 12 84 učimo albanski
2895 ttttttt 12 84 učimo albanski
2896 unknown 12 84 mësojmë serbisht
2897 Besfort 12 84 mësojmë serbisht
2898 Uuu 12 84 mësojmë serbisht
2899 Melida 12 84 učimo albanski
2900 Sara 12 85 učimo albanski
2901 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2902 Dua 12 85 učimo albanski
2903 nuridin 12 85 učimo albanski
2904 nuki 12 85 učimo albanski
2905 lola 12 85 mësojmë serbisht
2906 SWED 12 85 mësojmë serbisht
2907 nuki 12 85 mësojmë serbisht
2908 Trep 12 85 učimo albanski
2909 nuki 12 85 učimo albanski
2910 yrgjjjkk 12 85 učimo albanski
2911 Jansnsj 12 85 učimo albanski
2912 Melida 12 85 učimo albanski
2913 nuki 12 85 učimo albanski
2914 Arlind 12 85 mësojmë serbisht
2915 Jansbs 12 85 mësojmë serbisht
2916 nuki 12 85 učimo albanski
2917 nuki 12 85 učimo albanski
2918 Edin 12 85 mësojmë serbisht
2919 nuki 12 85 učimo albanski
2920 omer 12 85 učimo albanski
2921 nuki 12 85 učimo albanski
2922 Besar 12 85 mësojmë serbisht
2923 nuki 12 85 učimo albanski
2924 Melida 12 85 učimo albanski
2925 Jahdje 12 85 mësojmë serbisht
2926 Nsbhs 12 85 mësojmë serbisht
2927 aaa 12 85 mësojmë serbisht
2928 anela 12 85 učimo albanski
2929 nuki 12 85 učimo albanski
2930 Melida 12 85 učimo albanski
2931 Melida 12 85 učimo albanski
2932 Ghjk 12 85 mësojmë serbisht
2933 nuki 12 85 učimo albanski
2934 omer 12 85 učimo albanski
2935 Melida 12 85 učimo albanski
2936 Neeaa 12 86 učimo albanski
2937 Dua 12 86 učimo albanski
2938 voci 12 86 mësojmë serbisht
2939 omer 12 86 učimo albanski
2940 Tuti 12 86 mësojmë serbisht
2941 zaza 12 86 učimo albanski
2942 jakak 12 86 učimo albanski
2943 Vfyhb 12 86 mësojmë serbisht
2944 ajlin 12 86 mësojmë serbisht
2945 nuki 12 86 učimo albanski
2946 Melida 12 86 učimo albanski
2947 Rona 12 86 učimo albanski
2948 mbreti 12 86 mësojmë serbisht
2949 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2950 Melida 12 86 učimo albanski
2951 nuki 12 86 učimo albanski
2952 Qaqaq 12 86 mësojmë serbisht
2953 Asd 12 86 mësojmë serbisht
2954 Hahah 12 86 mësojmë serbisht
2955 rtrt 12 86 mësojmë serbisht
2956 Ena 12 86 učimo albanski
2957 Donjeta 12 86 mësojmë serbisht
2958 Melida 12 86 učimo albanski
2959 Dua 12 86 učimo albanski
2960 Kingu 12 86 mësojmë serbisht
2961 aqw 12 86 mësojmë serbisht
2962 artan 12 86 mësojmë serbisht
2963 dddddddddddddddddd 12 86 učimo albanski
2964 omer 12 86 učimo albanski
2965 nuki 12 86 učimo albanski
2966 nuki 12 86 učimo albanski
2967 Dua 12 87 učimo albanski
2968 KUMI 12 87 mësojmë serbisht
2969 pepa 12 87 mësojmë serbisht
2970 DES 12 87 mësojmë serbisht
2971 Xddd 12 87 učimo albanski
2972 Msn 12 87 mësojmë serbisht
2973 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2974 Fdhi 12 87 mësojmë serbisht
2975 nuki 12 87 učimo albanski
2976 Luna 12 87 učimo albanski
2977 Dua 12 87 učimo albanski
2978 aca 12 87 učimo albanski
2979 Ilirida 12 87 mësojmë serbisht
2980 nuki 12 87 učimo albanski
2981 Dua 12 87 učimo albanski
2982 sis 12 87 mësojmë serbisht
2983 Niki 12 87 mësojmë serbisht
2984 nuki 12 88 učimo albanski
2985 Bshshs 12 88 mësojmë serbisht
2986 Shukrie 12 88 mësojmë serbisht
2987 Dua 12 88 učimo albanski
2988 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
2989 Fizi 12 88 učimo albanski
2990 DER 12 88 mësojmë serbisht
2991 Melida 12 88 učimo albanski
2992 sed 12 88 mësojmë serbisht
2993 Ona 12 88 učimo albanski
2994 desa 12 88 mësojmë serbisht
2995 Mila 12 88 učimo albanski
2996 ana 12 88 učimo albanski
2997 nuki 12 88 učimo albanski
2998 Dua 12 88 učimo albanski
2999 Linda 12 88 mësojmë serbisht
3000 nuki 12 88 učimo albanski
3001 Dua 12 88 učimo albanski
3002 Dea 12 88 učimo albanski
3003 dfdf 12 88 mësojmë serbisht
3004 Ilir 12 88 mësojmë serbisht
3005 nuki 12 88 učimo albanski
3006 nuki 12 88 učimo albanski
3007 nuki 12 88 učimo albanski
3008 nuki 12 88 učimo albanski
3009 Jsnhshs 12 88 mësojmë serbisht
3010 Tina 12 88 mësojmë serbisht
3011 Migjen 12 88 mësojmë serbisht
3012 nuki 12 88 učimo albanski
3013 Dea 12 88 učimo albanski
3014 0202 12 89 učimo albanski
3015 Dina 12 89 učimo albanski
3016 Ilirida 12 89 mësojmë serbisht
3017 unknown 12 89 mësojmë serbisht
3018 nuki 12 89 učimo albanski
3019 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3020 DER 12 89 mësojmë serbisht
3021 Arta 12 89 učimo albanski
3022 KPQ 12 89 mësojmë serbisht
3023 Dea 12 89 učimo albanski
3024 nuki 12 89 učimo albanski
3025 nuki 12 89 učimo albanski
3026 Melida 12 89 učimo albanski
3027 nuki 12 89 učimo albanski
3028 Jdjjd 12 89 mësojmë serbisht
3029 mila 12 89 učimo albanski
3030 Suada 12 89 učimo albanski
3031 nuki 12 89 učimo albanski
3032 Hdjdkd 12 89 mësojmë serbisht
3033 Suada 12 89 učimo albanski
3034 nuki 12 89 učimo albanski
3035 Jdbdj 12 89 mësojmë serbisht
3036 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3037 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3038 Aero 12 90 učimo albanski
3039 pepa 12 90 mësojmë serbisht
3040 nuki 12 90 učimo albanski
3041 nuki 12 90 učimo albanski
3042 aaa 12 90 mësojmë serbisht
3043 Tuar 12 90 učimo albanski
3044 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3045 Nsnsn 12 90 mësojmë serbisht
3046 anela 12 90 učimo albanski
3047 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3048 Hhj 12 90 mësojmë serbisht
3049 Aaa 12 90 mësojmë serbisht
3050 Linda 12 90 mësojmë serbisht
3051 561436 12 90 mësojmë serbisht
3052 Hahshs 12 90 mësojmë serbisht
3053 Tutja 12 90 mësojmë serbisht
3054 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
3055 popo 12 90 mësojmë serbisht
3056 dfs 12 90 učimo albanski
3057 nuki 12 90 učimo albanski
3058 voc 12 90 mësojmë serbisht
3059 Baki pz 12 90 mësojmë serbisht
3060 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3061 nuki 12 90 učimo albanski
3062 Sibel Mustafa 12 90 mësojmë serbisht
3063 Dizi 12 90 mësojmë serbisht
3064 Shukrie 12 90 mësojmë serbisht
3065 Ilirida 12 90 mësojmë serbisht
3066 DER 12 90 mësojmë serbisht
3067 MSN 12 90 mësojmë serbisht
3068 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
3069 ziko 12 90 mësojmë serbisht
3070 nuki 12 91 učimo albanski
3071 Nazi 12 91 mësojmë serbisht
3072 Melida 12 91 učimo albanski
3073 Ajlini 12 91 mësojmë serbisht
3074 pepa 12 91 mësojmë serbisht
3075 nuki 12 91 učimo albanski
3076 fer 12 91 mësojmë serbisht
3077 faton 12 91 mësojmë serbisht
3078 bojka 12 91 mësojmë serbisht
3079 gff 12 91 mësojmë serbisht
3080 nuki 12 91 učimo albanski
3081 lulja 12 91 mësojmë serbisht
3082 nuki 12 91 učimo albanski
3083 nuki 12 91 učimo albanski
3084 Msn 12 91 mësojmë serbisht
3085 Behshs 12 91 mësojmë serbisht
3086 Aaaaa 12 91 mësojmë serbisht
3087 dea 12 91 mësojmë serbisht
3088 Arta 12 91 mësojmë serbisht
3089 Ghh 12 91 mësojmë serbisht
3090 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3091 Gsshdhhd 12 91 mësojmë serbisht
3092 ssssssssssss 12 91 učimo albanski
3093 Jkk 12 91 mësojmë serbisht
3094 Niki 12 91 mësojmë serbisht
3095 GRE 12 91 mësojmë serbisht
3096 nuki 12 91 učimo albanski
3097 unknown 12 91 mësojmë serbisht
3098 Hddhdh 12 91 mësojmë serbisht
3099 sada 12 91 mësojmë serbisht
3100 ffffffffffff 12 91 učimo albanski
3101 Ana 12 92 učimo albanski
3102 Saliha 12 92 učimo albanski
3103 nuki 12 92 učimo albanski
3104 Luna 12 92 učimo albanski
3105 MSN 12 92 mësojmë serbisht
3106 54545 12 92 mësojmë serbisht
3107 nuki 12 92 učimo albanski
3108 Dea 12 92 učimo albanski
3109 WES 12 92 mësojmë serbisht
3110 desa 12 92 mësojmë serbisht
3111 nuki 12 92 učimo albanski
3112 Unknown 12 92 mësojmë serbisht
3113 aaa 12 92 mësojmë serbisht
3114 nuki 12 92 učimo albanski
3115 DEA 12 92 mësojmë serbisht
3116 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3117 nuki 12 92 učimo albanski
3118 anwla 12 92 učimo albanski
3119 lia 12 92 mësojmë serbisht
3120 nuki 12 92 učimo albanski
3121 pepa 12 92 mësojmë serbisht
3122 Linda 12 92 mësojmë serbisht
3123 ilirida 12 93 mësojmë serbisht
3124 faton 12 93 mësojmë serbisht
3125 Niti 12 93 mësojmë serbisht
3126 sed 12 93 mësojmë serbisht
3127 lia 12 93 mësojmë serbisht
3128 SED 12 93 mësojmë serbisht
3129 Niki 12 93 mësojmë serbisht
3130 Ona 12 93 učimo albanski
3131 omer 12 93 učimo albanski
3132 omer 12 93 učimo albanski
3133 unknown 12 93 mësojmë serbisht
3134 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3135 pepa 12 94 mësojmë serbisht
3136 Aaa 12 94 mësojmë serbisht
3137 ALA 12 94 mësojmë serbisht
3138 fadfadfad 12 94 mësojmë serbisht
3139 mur 12 94 učimo albanski
3140 jjjj 12 94 mësojmë serbisht
3141 Aaaaaa 12 94 mësojmë serbisht
3142 sada 12 94 učimo albanski
3143 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3144 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3145 Ghjgc 12 94 mësojmë serbisht
3146 Berna 12 94 mësojmë serbisht
3147 Ona 12 94 učimo albanski
3148 Jhj 12 94 učimo albanski
3149 Ona 12 94 učimo albanski
3150 dfs 12 94 mësojmë serbisht
3151 lia 12 94 mësojmë serbisht
3152 rtyuio 12 94 učimo albanski
3153 Dua 12 94 učimo albanski
3154 dfs 12 94 učimo albanski
3155 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3156 nuki 12 94 mësojmë serbisht
3157 ggggggggggggggg 12 95 učimo albanski
3158 Besa 12 95 mësojmë serbisht
3159 kur 12 95 učimo albanski
3160 Linda 12 95 mësojmë serbisht
3161 MELIDA 12 95 učimo albanski
3162 ASE 12 95 mësojmë serbisht
3163 Daaa 12 95 mësojmë serbisht
3164 Dua 12 95 učimo albanski
3165 omer 12 95 učimo albanski
3166 swe 12 95 mësojmë serbisht
3167 ddfgghjjj 12 95 učimo albanski
3168 omer 12 95 učimo albanski
3169 kajli 12 95 učimo albanski
3170 lia 12 95 mësojmë serbisht
3171 Ilirida 12 96 mësojmë serbisht
3172 Aaaaa 12 96 mësojmë serbisht
3173 lia 12 96 mësojmë serbisht
3174 marija 12 96 učimo albanski
3175 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3176 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
3177 omer 12 96 učimo albanski
3178 arta 12 96 mësojmë serbisht
3179 omer 12 96 učimo albanski
3180 sisi 12 96 mësojmë serbisht
3181 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3182 DEA 12 97 mësojmë serbisht
3183 qwa 12 97 učimo albanski
3184 Hshsh 12 97 mësojmë serbisht
3185 Xxxxxx 12 97 mësojmë serbisht
3186 Bshsh 12 97 mësojmë serbisht
3187 SWE 12 97 mësojmë serbisht
3188 Niki 12 97 mësojmë serbisht
3189 Ilirida 12 98 mësojmë serbisht
3190 ouhoij 12 98 mësojmë serbisht
3191 omer 12 98 učimo albanski
3192 omer 12 98 učimo albanski
3193 dfs 12 98 mësojmë serbisht
3194 arta 12 98 mësojmë serbisht
3195 Nisa 12 98 mësojmë serbisht
3196 lia 12 98 mësojmë serbisht
3197 Hahshsj 12 98 mësojmë serbisht
3198 Lena 12 98 učimo albanski
3199 Ysgs 12 99 mësojmë serbisht
3200 Ans 12 99 mësojmë serbisht
3201 Hahahahaha 12 99 mësojmë serbisht
3202 sed 12 99 mësojmë serbisht
3203 aaa 12 99 mësojmë serbisht
3204 pepa 12 99 mësojmë serbisht
3205 omer 12 99 učimo albanski
3206 DEA 12 99 mësojmë serbisht
3207 omer 12 99 učimo albanski
3208 Aaaaa 12 99 mësojmë serbisht
3209 Dzenan 12 99 učimo albanski
3210 jhgfds 12 99 mësojmë serbisht
3211 res 12 99 mësojmë serbisht
3212 Baki 12 99 mësojmë serbisht
3213 Mirlinda 12 99 mësojmë serbisht
3214 omer 12 100 učimo albanski
3215 dfs 12 100 mësojmë serbisht
3216 nuridin 12 100 učimo albanski
3217 nuridin 12 100 učimo albanski
3218 omer 12 100 učimo albanski
3219 unknown 12 100 mësojmë serbisht
3220 Linda 12 100 mësojmë serbisht
3221 omer 12 100 učimo albanski
3222 omer 12 100 učimo albanski
3223 MRD 12 100 mësojmë serbisht
3224 Ccgvc 12 100 mësojmë serbisht
3225 Jghuj 12 100 mësojmë serbisht
3226 Niki 12 101 mësojmë serbisht
3227 sasa radosavljevic 12 101 mësojmë serbisht
3228 lol 12 101 učimo albanski
3229 Melida 12 101 učimo albanski
3230 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3231 Alma 12 101 mësojmë serbisht
3232 nuki 12 101 učimo albanski
3233 nuki 12 101 učimo albanski
3234 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3235 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3236 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3237 Ilirida 12 101 mësojmë serbisht
3238 nuki 12 101 mësojmë serbisht
3239 waq 12 102 mësojmë serbisht
3240 Melida 12 102 učimo albanski
3241 AQE 12 102 mësojmë serbisht
3242 fdfdf 12 102 mësojmë serbisht
3243 Aaaaaa 12 102 mësojmë serbisht
3244 dasdsaf 12 102 mësojmë serbisht
3245 sada 12 102 učimo albanski
3246 Abcd 12 102 mësojmë serbisht
3247 SARA 12 102 mësojmë serbisht
3248 KIM 12 103 mësojmë serbisht
3249 Hhh 12 103 učimo albanski
3250 dafina 12 103 mësojmë serbisht
3251 sad 12 103 učimo albanski
3252 pepa 12 103 mësojmë serbisht
3253 dedi 12 103 mësojmë serbisht
3254 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3255 gfhj 12 103 mësojmë serbisht
3256 nurce 12 103 učimo albanski
3257 omer 12 103 učimo albanski
3258 nurce 12 103 učimo albanski
3259 omer 12 103 učimo albanski
3260 LIA 12 103 mësojmë serbisht
3261 lia 12 103 mësojmë serbisht
3262 loi 12 103 učimo albanski
3263 SUD 12 103 mësojmë serbisht
3264 Aaaa 12 103 mësojmë serbisht
3265 omer 12 104 učimo albanski
3266 SEW 12 104 mësojmë serbisht
3267 omer 12 104 učimo albanski
3268 aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3269 inni 12 104 mësojmë serbisht
3270 arta 12 104 mësojmë serbisht
3271 Aaas 12 104 mësojmë serbisht
3272 K24 12 104 mësojmë serbisht
3273 EMINA 12 104 učimo albanski
3274 Ona 12 104 učimo albanski
3275 sada 12 104 učimo albanski
3276 banja 12 104 učimo albanski
3277 marija 12 104 učimo albanski
3278 Aaaaa 12 104 mësojmë serbisht
3279 aaaaaaaaa 12 105 učimo albanski
3280 nuki 12 105 učimo albanski
3281 nuki 12 105 učimo albanski
3282 Alma 12 105 mësojmë serbisht
3283 Ana 12 105 učimo albanski
3284 aaaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3285 pepa 12 105 mësojmë serbisht
3286 baki 12 105 mësojmë serbisht
3287 NED 12 105 mësojmë serbisht
3288 Aaaaa 12 105 mësojmë serbisht
3289 aaa 12 105 mësojmë serbisht
3290 gggg 12 105 mësojmë serbisht
3291 Valdete 12 105 mësojmë serbisht
3292 ajl 12 106 mësojmë serbisht
3293 kum 12 106 mësojmë serbisht
3294 huhu 12 106 mësojmë serbisht
3295 dafina 12 106 mësojmë serbisht
3296 ana 12 106 učimo albanski
3297 artan 12 106 mësojmë serbisht
3298 Aaaa 12 106 mësojmë serbisht
3299 Melida 12 106 učimo albanski
3300 Hahjs 12 107 mësojmë serbisht
3301 sed 12 107 mësojmë serbisht
3302 vanja 12 107 učimo albanski
3303 hhjjk 12 107 učimo albanski
3304 nuridin 12 107 učimo albanski
3305 Niki 12 107 mësojmë serbisht
3306 ymer 12 107 mësojmë serbisht
3307 nuridin 12 107 učimo albanski
3308 nuki 12 108 učimo albanski
3309 sada 12 108 učimo albanski
3310 sada 12 108 mësojmë serbisht
3311 nuki 12 108 učimo albanski
3312 Aaaa 12 108 mësojmë serbisht
3313 Gfh 12 108 mësojmë serbisht
3314 Melida 12 108 učimo albanski
3315 xim 12 108 mësojmë serbisht
3316 dfs 12 108 mësojmë serbisht
3317 anas 12 108 mësojmë serbisht
3318 JAS 12 108 mësojmë serbisht
3319 dre 12 109 mësojmë serbisht
3320 hgreds 12 109 mësojmë serbisht
3321 omer 12 109 učimo albanski
3322 Aaaa 12 109 mësojmë serbisht
3323 set 12 109 mësojmë serbisht
3324 eda 12 109 mësojmë serbisht
3325 omer 12 109 učimo albanski
3326 Aaaaa 12 109 mësojmë serbisht
3327 lia 12 109 mësojmë serbisht
3328 diki 12 109 mësojmë serbisht
3329 ajl 12 109 mësojmë serbisht
3330 Yalo 12 109 učimo albanski
3331 Alma 12 109 učimo albanski
3332 Valdete 12 110 mësojmë serbisht
3333 papa 12 110 mësojmë serbisht
3334 edina 12 111 učimo albanski
3335 sev 12 111 učimo albanski
3336 lia 12 111 mësojmë serbisht
3337 sdsaf 12 111 mësojmë serbisht
3338 dfs 12 111 učimo albanski
3339 luli 12 111 mësojmë serbisht
3340 sen 12 111 mësojmë serbisht
3341 artan 12 112 mësojmë serbisht
3342 selmaa 12 112 učimo albanski
3343 Liu 12 112 mësojmë serbisht
3344 sed 12 112 mësojmë serbisht
3345 Lirie Hajdari 12 112 mësojmë serbisht
3346 jul 12 113 mësojmë serbisht
3347 sadie mulliqi 12 113 mësojmë serbisht
3348 pepa 12 113 mësojmë serbisht
3349 res 12 113 mësojmë serbisht
3350 PEtar 12 113 mësojmë serbisht
3351 sta 12 113 mësojmë serbisht
3352 masa 12 114 mësojmë serbisht
3353 jer 12 114 mësojmë serbisht
3354 ane 12 115 učimo albanski
3355 sssss 12 115 mësojmë serbisht
3356 Naim 12 115 mësojmë serbisht
3357 lio 12 115 mësojmë serbisht
3358 egzona 12 116 mësojmë serbisht
3359 cccc 12 116 mësojmë serbisht
3360 jjjj 12 116 mësojmë serbisht
3361 daf 12 117 mësojmë serbisht
3362 sada 12 117 mësojmë serbisht
3363 mmm 12 117 mësojmë serbisht
3364 arta 12 118 mësojmë serbisht
3365 dafina 12 119 mësojmë serbisht
3366 agnesa 12 119 mësojmë serbisht
3367 Maja 12 119 mësojmë serbisht
3368 eda 12 119 mësojmë serbisht
3369 mmmm 12 120 mësojmë serbisht
3370 Kushtrim 12 120 mësojmë serbisht
3371 arta 12 120 mësojmë serbisht
3372 Amir Jakupi 12 120 mësojmë serbisht
3373 nesa 12 120 učimo albanski
3374 safija 12 120 učimo albanski
3375 ada 12 120 mësojmë serbisht
3376 bashkim kurti 12 120 mësojmë serbisht
3377 arta 12 120 mësojmë serbisht
3378 kia 12 120 mësojmë serbisht
3379 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3380 lola 12 120 mësojmë serbisht
3381 arta 12 120 mësojmë serbisht
3382 Bukurije 12 120 mësojmë serbisht
3383 kkkk 12 120 mësojmë serbisht
3384 agnesa 12 120 mësojmë serbisht
3385 mmm 12 120 mësojmë serbisht
3386 skek 12 120 mësojmë serbisht
3387 joni 12 120 mësojmë serbisht
3388 dedi 12 120 mësojmë serbisht
3389 grupi 1 12 120 mësojmë serbisht
3390 sheko 12 120 mësojmë serbisht
3391 asd 12 120 mësojmë serbisht
3392 lia 12 120 mësojmë serbisht
3393 egzona 12 120 mësojmë serbisht
3394 eee 12 120 mësojmë serbisht
3395 ssss 12 120 mësojmë serbisht
3396 muhameti 12 120 mësojmë serbisht
3397 Milena 12 120 učimo albanski
3398 Xhemail Grisholli 12 120 mësojmë serbisht
3399 Arlind 12 120 mësojmë serbisht
3400 cccc 12 120 mësojmë serbisht
3401 danilo 12 120 mësojmë serbisht
3402 Naim 12 120 mësojmë serbisht
3403 ana 11 41 mësojmë serbisht
3404 uuuu 11 44 učimo albanski
3405 Freskim 11 45 mësojmë serbisht
3406 Miki 11 49 učimo albanski
3407 mmmm 11 50 mësojmë serbisht
3408 yllza 11 51 mësojmë serbisht
3409 Miki 11 51 učimo albanski
3410 8888 11 52 mësojmë serbisht
3411 kristina 11 52 učimo albanski
3412 aca 11 53 učimo albanski
3413 nnnn 11 53 mësojmë serbisht
3414 Dizi 11 54 mësojmë serbisht
3415 Kingu 11 54 mësojmë serbisht
3416 444 11 54 mësojmë serbisht
3417 nnnnnn 11 56 mësojmë serbisht
3418 888 11 56 mësojmë serbisht
3419 Andrra 11 56 mësojmë serbisht
3420 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3421 Kingu 11 57 mësojmë serbisht
3422 kkkkk 11 57 mësojmë serbisht
3423 hhh 11 58 mësojmë serbisht
3424 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3425 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3426 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3427 Jdjd 11 58 mësojmë serbisht
3428 Azte 11 58 učimo albanski
3429 Kingu 11 58 mësojmë serbisht
3430 Hajsl 11 58 mësojmë serbisht
3431 Hdbs 11 59 mësojmë serbisht
3432 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3433 uuuu 11 59 mësojmë serbisht
3434 Kingu 11 59 mësojmë serbisht
3435 Asad 11 60 učimo albanski
3436 nuki 11 60 učimo albanski
3437 Maja 11 60 učimo albanski
3438 22555 11 60 mësojmë serbisht
3439 Njgugug 11 60 učimo albanski
3440 nuki 11 60 učimo albanski
3441 lolikaaa 11 61 učimo albanski
3442 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3443 Abc 11 61 mësojmë serbisht
3444 Kjngu 11 61 mësojmë serbisht
3445 Maja 11 61 učimo albanski
3446 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3447 Plota 11 61 učimo albanski
3448 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3449 Lirigzon 11 61 mësojmë serbisht
3450 Kingu 11 61 mësojmë serbisht
3451 nuki 11 62 učimo albanski
3452 nuki 11 62 učimo albanski
3453 Neda 11 62 učimo albanski
3454 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3455 Asd 11 62 mësojmë serbisht
3456 nuki 11 62 učimo albanski
3457 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3458 Marija 11 62 učimo albanski
3459 nuki 11 62 učimo albanski
3460 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3461 nuki 11 62 učimo albanski
3462 nuki 11 62 učimo albanski
3463 Kingu 11 62 mësojmë serbisht
3464 nuki 11 62 učimo albanski
3465 nuki 11 62 učimo albanski
3466 Marija 11 63 učimo albanski
3467 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3468 Neda 11 63 učimo albanski
3469 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3470 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3471 Ajs 11 63 mësojmë serbisht
3472 Marija 11 63 učimo albanski
3473 Hdbd 11 63 mësojmë serbisht
3474 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3475 Kingu 11 63 mësojmë serbisht
3476 Maja 11 64 učimo albanski
3477 Marija 11 64 učimo albanski
3478 nuki 11 64 učimo albanski
3479 Linda 11 64 mësojmë serbisht
3480 Tarenta 11 64 učimo albanski
3481 Kingu 11 64 mësojmë serbisht
3482 nuki 11 64 učimo albanski
3483 IBRAHIM1 11 64 mësojmë serbisht
3484 Graniti 11 64 mësojmë serbisht
3485 Marija 11 64 učimo albanski
3486 Maja 11 64 učimo albanski
3487 Jdn 11 64 mësojmë serbisht
3488 Marija 11 65 učimo albanski
3489 Fortesa 11 65 mësojmë serbisht
3490 Marija 11 65 učimo albanski
3491 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3492 aaa 11 65 mësojmë serbisht
3493 King 11 65 mësojmë serbisht
3494 Blend 11 65 mësojmë serbisht
3495 Mui 11 65 učimo albanski
3496 Sibel Mustafa 11 65 mësojmë serbisht
3497 memo 11 65 učimo albanski
3498 Marija 11 65 učimo albanski
3499 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3500 Kingu 11 65 mësojmë serbisht
3501 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3502 Maja 11 66 učimo albanski
3503 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3504 Jio 11 66 učimo albanski
3505 Kin 11 66 mësojmë serbisht
3506 Maja 11 66 učimo albanski
3507 Linda 11 66 mësojmë serbisht
3508 Marija 11 66 učimo albanski
3509 Bdj 11 66 mësojmë serbisht
3510 Ton 11 66 učimo albanski
3511 Jansb 11 66 mësojmë serbisht
3512 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3513 nuridin 11 66 učimo albanski
3514 nuridin 11 66 učimo albanski
3515 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3516 Ujuj 11 66 mësojmë serbisht
3517 Kingu 11 66 mësojmë serbisht
3518 Nabba 11 67 mësojmë serbisht
3519 Abd5 11 67 mësojmë serbisht
3520 Teuta 11 67 mësojmë serbisht
3521 Kingu 11 67 mësojmë serbisht
3522 Mirki 11 67 mësojmë serbisht
3523 ttt 11 67 mësojmë serbisht
3524 nuki 11 68 učimo albanski
3525 nuki 11 68 učimo albanski
3526 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3527 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3528 nuki 11 68 učimo albanski
3529 nuki 11 68 učimo albanski
3530 Kingu 11 68 mësojmë serbisht
3531 nuki 11 68 učimo albanski
3532 nuki 11 68 učimo albanski
3533 Posta 11 68 učimo albanski
3534 Neda 11 69 učimo albanski
3535 nuki 11 69 učimo albanski
3536 nuki 11 69 učimo albanski
3537 nuki 11 69 učimo albanski
3538 nuki 11 69 učimo albanski
3539 nuki 11 69 učimo albanski
3540 Marija 11 69 učimo albanski
3541 nuki 11 69 učimo albanski
3542 Maja 11 69 učimo albanski
3543 Maja 11 69 učimo albanski
3544 Kingu 11 69 mësojmë serbisht
3545 Maja 11 69 učimo albanski
3546 Maja 11 69 učimo albanski
3547 nuki 11 70 učimo albanski
3548 mila 11 70 učimo albanski
3549 Hahs 11 70 mësojmë serbisht
3550 aaa 11 70 mësojmë serbisht
3551 Babsb 11 70 mësojmë serbisht
3552 Kingu 11 70 mësojmë serbisht
3553 asd 11 70 učimo albanski
3554 niku 11 70 učimo albanski
3555 faton 11 70 mësojmë serbisht
3556 Maja 11 70 učimo albanski
3557 Dua 11 70 učimo albanski
3558 nuki 11 70 učimo albanski
3559 nuki 11 70 učimo albanski
3560 Maja 11 70 učimo albanski
3561 omer 11 70 učimo albanski
3562 nuki 11 70 učimo albanski
3563 omer 11 70 učimo albanski
3564 fws 11 70 učimo albanski
3565 lola 11 70 mësojmë serbisht
3566 Maja 11 70 učimo albanski
3567 niku 11 70 učimo albanski
3568 Linda 11 70 mësojmë serbisht
3569 Dua 11 70 učimo albanski
3570 Frosina 11 70 mësojmë serbisht
3571 Nxbzb 11 70 mësojmë serbisht
3572 Maja 11 70 učimo albanski
3573 Mirlinda 11 71 mësojmë serbisht
3574 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3575 Kkkk 11 71 učimo albanski
3576 Neda 11 71 učimo albanski
3577 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3578 nuki 11 71 učimo albanski
3579 asf 11 71 mësojmë serbisht
3580 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3581 Qerim 11 71 mësojmë serbisht
3582 nuki 11 71 učimo albanski
3583 Hshsh 11 71 mësojmë serbisht
3584 nuki 11 71 učimo albanski
3585 ijhgfds 11 71 učimo albanski
3586 Musa 11 71 učimo albanski
3587 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3588 Kingu 11 71 mësojmë serbisht
3589 Marija 11 71 učimo albanski
3590 Luna 11 71 učimo albanski
3591 Abc 11 71 mësojmë serbisht
3592 nuki 11 71 učimo albanski
3593 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3594 nuki 11 72 učimo albanski
3595 nuki 11 72 učimo albanski
3596 Jon 11 72 mësojmë serbisht
3597 Hahah 11 72 mësojmë serbisht
3598 Suada 11 72 učimo albanski
3599 Graniti 11 72 mësojmë serbisht
3600 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3601 lola 11 72 učimo albanski
3602 nuki 11 72 učimo albanski
3603 Zula 11 72 učimo albanski
3604 nuki 11 72 učimo albanski
3605 Yeheh 11 72 mësojmë serbisht
3606 nuki 11 72 učimo albanski
3607 Qwerty 11 72 učimo albanski
3608 nuki 11 72 učimo albanski
3609 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3610 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3611 Marija 11 72 učimo albanski
3612 nuki 11 72 učimo albanski
3613 nuki 11 72 učimo albanski
3614 Niki 11 72 mësojmë serbisht
3615 Kingu 11 72 mësojmë serbisht
3616 Marija 11 73 učimo albanski
3617 miki 11 73 učimo albanski
3618 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3619 nuridin 11 73 učimo albanski
3620 Hahah 11 73 mësojmë serbisht
3621 biljana 11 73 učimo albanski
3622 Granit 11 73 mësojmë serbisht
3623 Abs 11 73 mësojmë serbisht
3624 nuridin 11 73 učimo albanski
3625 nelka 11 73 učimo albanski
3626 Marija 11 73 učimo albanski
3627 Unee 11 73 mësojmë serbisht
3628 Rambo 11 73 mësojmë serbisht
3629 Ilirida 11 73 mësojmë serbisht
3630 Jasmina 11 73 učimo albanski
3631 memo 11 73 učimo albanski
3632 Ibros 11 73 mësojmë serbisht
3633 Mirlinda 11 73 mësojmë serbisht
3634 Kingu 11 73 mësojmë serbisht
3635 nuki 11 74 učimo albanski
3636 Ona 11 74 učimo albanski
3637 Sara 11 74 učimo albanski
3638 adad 11 74 učimo albanski
3639 Vedta 11 74 mësojmë serbisht
3640 arta 11 74 učimo albanski
3641 Hahus 11 74 mësojmë serbisht
3642 Kingu 11 74 mësojmë serbisht
3643 Nbgz 11 74 učimo albanski
3644 Filip Dimic 11 74 učimo albanski
3645 nuki 11 74 učimo albanski
3646 Kajrj 11 74 mësojmë serbisht
3647 Ona 11 74 učimo albanski
3648 nuki 11 75 učimo albanski
3649 nuki 11 75 učimo albanski
3650 diki 11 75 mësojmë serbisht
3651 Maja 11 75 učimo albanski
3652 biljana 11 75 učimo albanski
3653 Jjsjs 11 75 učimo albanski
3654 Dua 11 75 učimo albanski
3655 ddddoopp 11 75 učimo albanski
3656 njmilgv 11 75 mësojmë serbisht
3657 Ena 11 75 učimo albanski
3658 Dua 11 75 učimo albanski
3659 ssss 11 75 mësojmë serbisht
3660 Haki 11 76 mësojmë serbisht
3661 Marija 11 76 učimo albanski
3662 Kingu 11 76 mësojmë serbisht
3663 Marija 11 76 učimo albanski
3664 Kika 11 76 učimo albanski
3665 nuridin 11 76 učimo albanski
3666 Hdbd 11 76 mësojmë serbisht
3667 Nanana 11 76 učimo albanski
3668 pepa 11 76 mësojmë serbisht
3669 nurce 11 76 učimo albanski
3670 Marija 11 76 učimo albanski
3671 Abc 11 76 mësojmë serbisht
3672 Asd 11 76 mësojmë serbisht
3673 nurce 11 76 učimo albanski
3674 Atar 11 76 učimo albanski
3675 nuridin 11 76 učimo albanski
3676 Dua 11 76 učimo albanski
3677 King 11 76 mësojmë serbisht
3678 Jhfb 11 76 mësojmë serbisht
3679 Marija 11 76 učimo albanski
3680 derty 11 76 učimo albanski
3681 nuki 11 77 učimo albanski
3682 hasha 11 77 mësojmë serbisht
3683 Haki 11 77 mësojmë serbisht
3684 Asd 11 77 učimo albanski
3685 Kingu 11 77 mësojmë serbisht
3686 nuki 11 77 učimo albanski
3687 sdsd 11 77 mësojmë serbisht
3688 Mirlinda 11 77 mësojmë serbisht
3689 Hdbs 11 77 mësojmë serbisht
3690 Niki 11 77 mësojmë serbisht
3691 Andi 11 77 mësojmë serbisht
3692 Donjeta 11 77 mësojmë serbisht
3693 nuki 11 78 učimo albanski
3694 Bhsha 11 78 mësojmë serbisht
3695 Kingu 11 78 mësojmë serbisht
3696 Maria 11 78 mësojmë serbisht
3697 Igor 11 78 mësojmë serbisht
3698 Haha 11 78 mësojmë serbisht
3699 nuki 11 78 učimo albanski
3700 omer 11 78 učimo albanski
3701 ttttttttttttttttt 11 78 učimo albanski
3702 omer 11 78 učimo albanski
3703 Mirlinda 11 78 mësojmë serbisht
3704 nuki 11 78 učimo albanski
3705 Lir 11 78 mësojmë serbisht
3706 Leli 11 78 mësojmë serbisht
3707 nuki 11 78 učimo albanski
3708 Kadri 11 78 mësojmë serbisht
3709 Melida 11 78 učimo albanski
3710 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3711 Hello 11 78 mësojmë serbisht
3712 deda 11 78 mësojmë serbisht
3713 Marija 11 78 učimo albanski
3714 nuki 11 78 mësojmë serbisht
3715 Inrahimos 11 78 mësojmë serbisht
3716 Teuta 11 78 mësojmë serbisht
3717 bosi 11 79 mësojmë serbisht
3718 Hdhf 11 79 mësojmë serbisht
3719 Mirki 11 79 mësojmë serbisht
3720 Dua 11 79 učimo albanski
3721 jtughfv 11 79 mësojmë serbisht
3722 nuki 11 79 učimo albanski
3723 Chef 11 79 mësojmë serbisht
3724 nuki 11 79 učimo albanski
3725 aaa 11 79 mësojmë serbisht
3726 Dua 11 79 učimo albanski
3727 Marija 11 79 učimo albanski
3728 nuki 11 79 učimo albanski
3729 nuki 11 80 učimo albanski
3730 nuki 11 80 učimo albanski
3731 Sibel Mustafa 11 80 mësojmë serbisht
3732 Berna 11 80 mësojmë serbisht
3733 biljana 11 80 učimo albanski
3734 Melida 11 80 učimo albanski
3735 asdad 11 80 mësojmë serbisht
3736 Niki 11 80 mësojmë serbisht
3737 Suada 11 80 učimo albanski
3738 zzzzzzzzzzzzzzzzzz 11 80 učimo albanski
3739 Dua 11 80 učimo albanski
3740 Afrim 11 80 mësojmë serbisht
3741 voci 11 80 mësojmë serbisht
3742 Dizi 11 80 mësojmë serbisht
3743 Kingu 11 80 mësojmë serbisht
3744 nuki 11 80 učimo albanski
3745 nuki 11 80 učimo albanski
3746 Ena 11 80 učimo albanski
3747 nuki 11 80 učimo albanski
3748 Shaban 11 80 mësojmë serbisht
3749 Afej 11 80 mësojmë serbisht
3750 Maja 11 80 učimo albanski
3751 Linda 11 80 učimo albanski
3752 nuki 11 80 učimo albanski
3753 Hzbsbs 11 80 učimo albanski
3754 Suada 11 80 učimo albanski
3755 Suada 11 81 učimo albanski
3756 aaa 11 81 mësojmë serbisht
3757 Pot 11 81 mësojmë serbisht
3758 nuki 11 81 učimo albanski
3759 nurce 11 81 učimo albanski
3760 Djd 11 81 mësojmë serbisht
3761 sisi 11 81 mësojmë serbisht
3762 nuki 11 81 učimo albanski
3763 nuki 11 81 učimo albanski
3764 nuki 11 81 učimo albanski
3765 Bbdh 11 81 mësojmë serbisht
3766 Val 11 81 mësojmë serbisht
3767 Bsbsh 11 81 mësojmë serbisht
3768 nuki 11 81 učimo albanski
3769 nuki 11 81 učimo albanski
3770 nuki 11 81 učimo albanski
3771 nurce 11 81 učimo albanski
3772 nuki 11 81 učimo albanski
3773 Hahaha 11 82 mësojmë serbisht
3774 omer 11 82 učimo albanski
3775 nuki 11 82 učimo albanski
3776 nuki 11 82 učimo albanski
3777 Bdbxbx 11 82 mësojmë serbisht
3778 Sara 11 82 učimo albanski
3779 Jasmina 11 82 učimo albanski
3780 BSbsj 11 82 mësojmë serbisht
3781 omer 11 82 učimo albanski
3782 Lena 11 82 učimo albanski
3783 Ela 11 82 učimo albanski
3784 Hallo 11 82 mësojmë serbisht
3785 tttttttttttttttttt 11 82 učimo albanski
3786 Behar 11 82 mësojmë serbisht
3787 Yer 11 82 učimo albanski
3788 Suada 11 82 učimo albanski
3789 omer 11 83 učimo albanski
3790 Une 11 83 mësojmë serbisht
3791 Fidani 11 83 mësojmë serbisht
3792 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
3793 Msn 11 83 mësojmë serbisht
3794 unknown 11 83 mësojmë serbisht
3795 nuki 11 83 učimo albanski
3796 Sbbsbsbhs 11 83 mësojmë serbisht
3797 dfs 11 83 učimo albanski
3798 ttttttttttttt 11 83 učimo albanski
3799 Ghah 11 83 mësojmë serbisht
3800 Melida 11 83 učimo albanski
3801 Dua 11 83 učimo albanski
3802 nuki 11 83 učimo albanski
3803 Niki 11 83 učimo albanski
3804 nuki 11 83 učimo albanski
3805 nuki 11 83 učimo albanski
3806 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3807 Shhaha 11 83 mësojmë serbisht
3808 omer 11 83 učimo albanski
3809 Arbeni 11 83 mësojmë serbisht
3810 nuki 11 83 učimo albanski
3811 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3812 nuki 11 83 učimo albanski
3813 Suada 11 83 učimo albanski
3814 sala 11 83 mësojmë serbisht
3815 Unes 11 83 mësojmë serbisht
3816 Maja 11 83 učimo albanski
3817 Jaja 11 83 mësojmë serbisht
3818 pepa 11 83 mësojmë serbisht
3819 sisi 11 83 mësojmë serbisht
3820 nuki 11 84 učimo albanski
3821 Kingu 11 84 mësojmë serbisht
3822 Prezime 11 84 mësojmë serbisht
3823 marija 11 84 učimo albanski
3824 Babsbs 11 84 učimo albanski
3825 Afrim 11 84 mësojmë serbisht
3826 IBRAHIM1 11 84 mësojmë serbisht
3827 Riki 11 84 mësojmë serbisht
3828 Ona 11 84 učimo albanski
3829 Jaca 11 84 učimo albanski
3830 roki 11 84 učimo albanski
3831 asdghjkk 11 84 učimo albanski
3832 Dua 11 84 učimo albanski
3833 Hsj 11 84 mësojmë serbisht
3834 ttt 11 84 mësojmë serbisht
3835 Melida 11 84 učimo albanski
3836 nuki 11 84 učimo albanski
3837 Suada 11 84 učimo albanski
3838 Dea 11 84 učimo albanski
3839 Niki 11 85 mësojmë serbisht
3840 Jaca 11 85 učimo albanski
3841 lola 11 85 mësojmë serbisht
3842 Hahsg 11 85 mësojmë serbisht
3843 unknown 11 85 mësojmë serbisht
3844 Jsjsjs 11 85 mësojmë serbisht
3845 Byndk 11 85 mësojmë serbisht
3846 lal 11 85 mësojmë serbisht
3847 biljana 11 86 učimo albanski
3848 nuki 11 86 učimo albanski
3849 Bsbshs 11 86 mësojmë serbisht
3850 nuki 11 86 učimo albanski
3851 ASAS 11 86 učimo albanski
3852 Babab 11 86 učimo albanski
3853 Nazi 11 86 mësojmë serbisht
3854 Melida 11 86 učimo albanski
3855 Jaca 11 86 učimo albanski
3856 Haha 11 86 mësojmë serbisht
3857 Glend 11 86 mësojmë serbisht
3858 Era 11 86 učimo albanski
3859 nuki 11 86 učimo albanski
3860 nuki 11 86 učimo albanski
3861 Niki 11 86 mësojmë serbisht
3862 Maja 11 86 učimo albanski
3863 nuki 11 86 učimo albanski
3864 nuki 11 86 učimo albanski
3865 omer 11 87 učimo albanski
3866 koko 11 87 mësojmë serbisht
3867 unknown 11 87 mësojmë serbisht
3868 nurce 11 87 učimo albanski
3869 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3870 nuki 11 87 učimo albanski
3871 omer 11 87 učimo albanski
3872 Lia 11 87 mësojmë serbisht
3873 Val 11 87 mësojmë serbisht
3874 Linda 11 87 mësojmë serbisht
3875 Mirlinda 11 87 mësojmë serbisht
3876 koko 11 87 mësojmë serbisht
3877 Elvane 11 87 mësojmë serbisht
3878 nurce 11 87 učimo albanski
3879 Sibi 11 87 mësojmë serbisht
3880 nuki 11 87 učimo albanski
3881 Melida 11 87 učimo albanski
3882 pepa 11 87 mësojmë serbisht
3883 Lipar 11 88 učimo albanski
3884 Msms 11 88 mësojmë serbisht
3885 nuki 11 88 učimo albanski
3886 nuki 11 88 učimo albanski
3887 unknown 11 88 mësojmë serbisht
3888 nuki 11 88 učimo albanski
3889 nuki 11 88 učimo albanski
3890 anela 11 88 učimo albanski
3891 Ana 11 88 učimo albanski
3892 omer 11 88 učimo albanski
3893 omer 11 88 učimo albanski
3894 nuki 11 88 učimo albanski
3895 nuki 11 88 učimo albanski
3896 Lea 11 88 učimo albanski
3897 Plaku 11 88 mësojmë serbisht
3898 Nsnsns 11 88 učimo albanski
3899 Emo 11 89 mësojmë serbisht
3900 Bdjj 11 89 mësojmë serbisht
3901 Dua 11 89 učimo albanski
3902 nuki 11 89 učimo albanski
3903 nuki 11 89 učimo albanski
3904 Ona 11 89 učimo albanski
3905 ARTA 11 89 mësojmë serbisht
3906 nuki 11 89 učimo albanski
3907 dedi 11 89 mësojmë serbisht
3908 Besar 11 89 mësojmë serbisht
3909 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3910 Dea 11 89 učimo albanski
3911 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
3912 Ona 11 89 učimo albanski
3913 Sjksjs 11 89 mësojmë serbisht
3914 aaaaa 11 89 mësojmë serbisht
3915 nuki 11 89 učimo albanski
3916 unknown 11 89 mësojmë serbisht
3917 A shhshsh 11 89 mësojmë serbisht
3918 Babshs 11 89 mësojmë serbisht
3919 tttttttttt 11 89 učimo albanski
3920 Ona 11 89 učimo albanski
3921 lIO 11 90 mësojmë serbisht
3922 biljana 11 90 učimo albanski
3923 nuki 11 90 učimo albanski
3924 Rexha 11 90 mësojmë serbisht
3925 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
3926 Jaca 11 90 učimo albanski
3927 Upi 11 90 mësojmë serbisht
3928 Dua 11 90 učimo albanski
3929 pepa 11 90 mësojmë serbisht
3930 Una 11 90 učimo albanski
3931 nuki 11 90 učimo albanski
3932 artku 11 90 mësojmë serbisht
3933 TEUTA 11 90 mësojmë serbisht
3934 katarina 11 90 učimo albanski
3935 kkj 11 90 mësojmë serbisht
3936 ??/ 11 90 mësojmë serbisht
3937 Mirlinda 11 90 mësojmë serbisht
3938 lia 11 91 mësojmë serbisht
3939 aaa 11 91 mësojmë serbisht
3940 Melida 11 91 učimo albanski
3941 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3942 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3943 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3944 anela 11 91 učimo albanski
3945 omer 11 91 učimo albanski
3946 Dua 11 91 učimo albanski
3947 omer 11 91 učimo albanski
3948 DER 11 91 mësojmë serbisht
3949 nuki 11 91 učimo albanski
3950 omer 11 91 učimo albanski
3951 Ndnskd 11 91 mësojmë serbisht
3952 Melida 11 91 učimo albanski
3953 unknown 11 91 mësojmë serbisht
3954 dfs 11 91 učimo albanski
3955 omer 11 91 učimo albanski
3956 Afrimi 11 91 mësojmë serbisht
3957 Ilirida 11 91 mësojmë serbisht
3958 nuki 11 91 učimo albanski
3959 Tina 11 91 mësojmë serbisht
3960 pep 11 91 mësojmë serbisht
3961 Abc 11 91 mësojmë serbisht
3962 Sbhshs 11 92 mësojmë serbisht
3963 nuki 11 92 učimo albanski
3964 ASD 11 92 mësojmë serbisht
3965 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3966 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3967 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3968 Dina 11 92 učimo albanski
3969 Msn 11 92 mësojmë serbisht
3970 Sibel Mustafa 11 92 mësojmë serbisht
3971 Melida 11 92 učimo albanski
3972 nuridin 11 92 učimo albanski
3973 Melida 11 92 učimo albanski
3974 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3975 Hhcf 11 92 mësojmë serbisht
3976 Hdhaj 11 92 mësojmë serbisht
3977 Dua 11 92 učimo albanski
3978 Dua 11 92 učimo albanski
3979 nuridin 11 92 učimo albanski
3980 Delvina 11 92 mësojmë serbisht
3981 Ilirida 11 92 mësojmë serbisht
3982 Dua 11 92 učimo albanski
3983 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
3984 nuki 11 92 učimo albanski
3985 DES 11 92 mësojmë serbisht
3986 nuki 11 92 učimo albanski
3987 nuki 11 92 učimo albanski
3988 Fhh 11 93 mësojmë serbisht
3989 omer 11 93 učimo albanski
3990 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
3991 Zap 11 93 učimo albanski
3992 Dua 11 93 učimo albanski
3993 omer 11 93 učimo albanski
3994 Ja opet 11 93 učimo albanski
3995 Atari 11 93 mësojmë serbisht
3996 Hdjdkehe 11 93 mësojmë serbisht
3997 KUM 11 93 mësojmë serbisht
3998 nuridin 11 93 učimo albanski
3999 ase 11 93 mësojmë serbisht
4000 Dua 11 93 učimo albanski
4001 Melida 11 93 učimo albanski
4002 Melida 11 93 učimo albanski
4003 Melida 11 93 učimo albanski
4004 Ajlin 11 93 mësojmë serbisht
4005 Onaa 11 93 učimo albanski
4006 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4007 Xcdef 11 93 učimo albanski
4008 nuridin 11 93 učimo albanski
4009 omer 11 93 učimo albanski
4010 jexik 11 93 mësojmë serbisht
4011 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4012 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
4013 Melida 11 93 učimo albanski
4014 omer 11 93 učimo albanski
4015 pepi 11 93 mësojmë serbisht
4016 unknown 11 94 mësojmë serbisht
4017 omer 11 94 učimo albanski
4018 pera 11 94 učimo albanski
4019 Linda 11 94 mësojmë serbisht
4020 Vedat 11 94 mësojmë serbisht
4021 eeeeeeeeee 11 94 učimo albanski
4022 omer 11 94 učimo albanski
4023 SER 11 94 mësojmë serbisht
4024 Arta 11 94 mësojmë serbisht
4025 nuki 11 94 učimo albanski
4026 SWE 11 94 mësojmë serbisht
4027 Trioi 11 94 mësojmë serbisht
4028 nuki 11 94 učimo albanski
4029 nuki 11 94 mësojmë serbisht
4030 aaa 11 94 mësojmë serbisht
4031 Besa 11 94 mësojmë serbisht
4032 Dua 11 94 učimo albanski
4033 nuki 11 94 mësojmë serbisht
4034 Edin