TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 mehmet 17 48 učimo albanski
2 arta 17 55 mësojmë serbisht
3 arta 17 60 mësojmë serbisht
4 arta 17 61 mësojmë serbisht
5 arta 17 63 mësojmë serbisht
6 nuridin 17 65 učimo albanski
7 nuridin 17 65 učimo albanski
8 arta 17 65 mësojmë serbisht
9 arta 17 66 mësojmë serbisht
10 arta 17 66 mësojmë serbisht
11 arta 17 67 mësojmë serbisht
12 arta 17 68 mësojmë serbisht
13 arta 17 68 mësojmë serbisht
14 arta 17 69 mësojmë serbisht
15 arta 17 69 mësojmë serbisht
16 arta 17 70 mësojmë serbisht
17 arta 17 70 mësojmë serbisht
18 arta 17 71 mësojmë serbisht
19 arta 17 71 mësojmë serbisht
20 arta 17 72 mësojmë serbisht
21 arta 17 73 mësojmë serbisht
22 arta 17 79 mësojmë serbisht
23 arta 16 50 mësojmë serbisht
24 arta 16 57 mësojmë serbisht
25 arta 16 59 mësojmë serbisht
26 arta 16 60 mësojmë serbisht
27 arta 16 60 mësojmë serbisht
28 arta 16 60 mësojmë serbisht
29 arta 16 61 mësojmë serbisht
30 arta 16 61 mësojmë serbisht
31 arta 16 61 mësojmë serbisht
32 arta 16 61 mësojmë serbisht
33 arta 16 62 mësojmë serbisht
34 arta 16 63 mësojmë serbisht
35 arta 16 63 mësojmë serbisht
36 Mehmet 16 64 mësojmë serbisht
37 arta 16 65 mësojmë serbisht
38 arta 16 65 mësojmë serbisht
39 Miki 16 66 učimo albanski
40 arta 16 66 mësojmë serbisht
41 arta 16 66 mësojmë serbisht
42 arta 16 66 mësojmë serbisht
43 xoxo 16 66 mësojmë serbisht
44 arta 16 67 mësojmë serbisht
45 arta 16 67 mësojmë serbisht
46 kimi 16 68 mësojmë serbisht
47 kimi 16 68 mësojmë serbisht
48 arta 16 69 mësojmë serbisht
49 arta 16 69 mësojmë serbisht
50 arta 16 70 mësojmë serbisht
51 arta 16 70 mësojmë serbisht
52 arta 16 70 mësojmë serbisht
53 arta 16 71 mësojmë serbisht
54 arta 16 73 mësojmë serbisht
55 arta 16 74 mësojmë serbisht
56 arta 16 75 mësojmë serbisht
57 arta 16 75 mësojmë serbisht
58 arta 16 76 mësojmë serbisht
59 arta 16 77 mësojmë serbisht
60 arta 16 78 mësojmë serbisht
61 arta 16 79 mësojmë serbisht
62 arta 16 80 mësojmë serbisht
63 arta 16 81 mësojmë serbisht
64 arta 16 81 mësojmë serbisht
65 sem 16 82 mësojmë serbisht
66 nuridin 16 83 učimo albanski
67 nuridin 16 83 učimo albanski
68 arta 16 83 mësojmë serbisht
69 lija 16 84 mësojmë serbisht
70 ser 16 84 mësojmë serbisht
71 lia 16 87 mësojmë serbisht
72 lia 16 88 mësojmë serbisht
73 arta 16 89 mësojmë serbisht
74 arta 16 89 mësojmë serbisht
75 Lia 16 96 mësojmë serbisht
76 kia 16 102 mësojmë serbisht
77 selim 16 104 mësojmë serbisht
78 dea 16 108 mësojmë serbisht
79 Fortesa 15 49 mësojmë serbisht
80 mehmet 15 57 mësojmë serbisht
81 Zoran 15 57 učimo albanski
82 mehmet 15 61 mësojmë serbisht
83 arta 15 64 mësojmë serbisht
84 Jeton 15 65 učimo albanski
85 arta 15 66 mësojmë serbisht
86 arta 15 68 mësojmë serbisht
87 arta 15 68 mësojmë serbisht
88 arta 15 68 mësojmë serbisht
89 arta 15 68 mësojmë serbisht
90 arta 15 68 mësojmë serbisht
91 arta 15 69 mësojmë serbisht
92 arta 15 69 mësojmë serbisht
93 arta 15 69 mësojmë serbisht
94 kur 15 70 mësojmë serbisht
95 arta 15 71 mësojmë serbisht
96 arta 15 71 mësojmë serbisht
97 arta 15 72 mësojmë serbisht
98 nuridin 15 72 učimo albanski
99 nuridin 15 72 učimo albanski
100 nuridin 15 73 učimo albanski
101 arta 15 73 mësojmë serbisht
102 Liza 15 73 mësojmë serbisht
103 Luka 15 73 učimo albanski
104 arta 15 73 mësojmë serbisht
105 arta 15 73 mësojmë serbisht
106 lele 15 73 mësojmë serbisht
107 nuridin 15 73 učimo albanski
108 Vis 15 74 mësojmë serbisht
109 Vis 15 74 mësojmë serbisht
110 arta 15 74 mësojmë serbisht
111 Vis 15 74 mësojmë serbisht
112 arta 15 74 mësojmë serbisht
113 arta 15 76 mësojmë serbisht
114 toni 15 76 mësojmë serbisht
115 arta 15 76 mësojmë serbisht
116 nuki 15 77 učimo albanski
117 nuki 15 77 učimo albanski
118 arta 15 77 mësojmë serbisht
119 nuki 15 77 učimo albanski
120 arta 15 77 mësojmë serbisht
121 nuki 15 77 učimo albanski
122 arta 15 78 mësojmë serbisht
123 arta 15 79 mësojmë serbisht
124 arta 15 80 mësojmë serbisht
125 arta 15 80 mësojmë serbisht
126 arta 15 80 mësojmë serbisht
127 arta 15 81 mësojmë serbisht
128 nuki 15 81 učimo albanski
129 arta 15 81 mësojmë serbisht
130 nuki 15 81 učimo albanski
131 nuridin 15 82 učimo albanski
132 nuridin 15 82 učimo albanski
133 arta 15 83 mësojmë serbisht
134 Viki 15 83 mësojmë serbisht
135 Viki 15 83 mësojmë serbisht
136 Viki 15 83 mësojmë serbisht
137 nuki 15 84 mësojmë serbisht
138 nuki 15 84 mësojmë serbisht
139 wes 15 84 učimo albanski
140 dea 15 84 mësojmë serbisht
141 arta 15 84 mësojmë serbisht
142 arta 15 85 mësojmë serbisht
143 123 15 86 mësojmë serbisht
144 arta 15 86 mësojmë serbisht
145 arta 15 87 mësojmë serbisht
146 fer 15 88 mësojmë serbisht
147 arta 15 89 mësojmë serbisht
148 der 15 89 mësojmë serbisht
149 liw 15 89 mësojmë serbisht
150 arta 15 89 mësojmë serbisht
151 ase 15 90 mësojmë serbisht
152 fer 15 90 mësojmë serbisht
153 arta 15 93 mësojmë serbisht
154 sed 15 94 mësojmë serbisht
155 mes 15 95 mësojmë serbisht
156 sed 15 95 mësojmë serbisht
157 arta 15 95 mësojmë serbisht
158 sed 15 98 mësojmë serbisht
159 fiu 15 100 mësojmë serbisht
160 lia 15 102 mësojmë serbisht
161 Miki 14 50 učimo albanski
162 Kemal Hadzagic 14 55 učimo albanski
163 Kemal Hadzagic 14 62 učimo albanski
164 mehmet 14 64 učimo albanski
165 arta 14 65 mësojmë serbisht
166 Maja 14 66 učimo albanski
167 nuki 14 66 učimo albanski
168 Fortesa 14 66 mësojmë serbisht
169 nuki 14 66 učimo albanski
170 arta 14 68 mësojmë serbisht
171 the king 14 68 mësojmë serbisht
172 arta 14 68 mësojmë serbisht
173 arta 14 69 mësojmë serbisht
174 arta 14 69 mësojmë serbisht
175 arta 14 69 mësojmë serbisht
176 arta 14 69 mësojmë serbisht
177 omer 14 70 učimo albanski
178 omer 14 70 učimo albanski
179 arta 14 71 mësojmë serbisht
180 1234 14 71 mësojmë serbisht
181 edon 14 71 mësojmë serbisht
182 arta 14 72 mësojmë serbisht
183 arta 14 72 mësojmë serbisht
184 arta 14 74 mësojmë serbisht
185 arta 14 75 mësojmë serbisht
186 Isidora 14 75 učimo albanski
187 der 14 75 mësojmë serbisht
188 Stefan Veljković 14 75 učimo albanski
189 nuki 14 76 učimo albanski
190 nuki 14 76 učimo albanski
191 sisi 14 77 mësojmë serbisht
192 nuki 14 78 učimo albanski
193 nuki 14 78 učimo albanski
194 arta 14 79 mësojmë serbisht
195 arta 14 79 mësojmë serbisht
196 nuridin 14 79 učimo albanski
197 nuridin 14 79 učimo albanski
198 sew 14 80 mësojmë serbisht
199 Emir 14 80 mësojmë serbisht
200 arta 14 80 mësojmë serbisht
201 mer 14 81 mësojmë serbisht
202 ver 14 82 mësojmë serbisht
203 liu 14 82 mësojmë serbisht
204 nuridin 14 82 učimo albanski
205 nuridin 14 82 učimo albanski
206 Elona 14 82 mësojmë serbisht
207 arta 14 83 mësojmë serbisht
208 arta 14 83 mësojmë serbisht
209 arta 14 83 mësojmë serbisht
210 arta 14 83 mësojmë serbisht
211 arta 14 83 mësojmë serbisht
212 Samir 14 83 mësojmë serbisht
213 lia 14 83 mësojmë serbisht
214 baki 14 84 mësojmë serbisht
215 sisi 14 84 mësojmë serbisht
216 lia 14 84 mësojmë serbisht
217 arta 14 84 mësojmë serbisht
218 baki 14 84 mësojmë serbisht
219 kum 14 84 mësojmë serbisht
220 nuki 14 86 učimo albanski
221 nuki 14 86 učimo albanski
222 nuki 14 86 učimo albanski
223 nuki 14 86 učimo albanski
224 nuki 14 86 učimo albanski
225 sed 14 86 mësojmë serbisht
226 lim 14 86 mësojmë serbisht
227 nuki 14 86 učimo albanski
228 ber 14 87 mësojmë serbisht
229 arta 14 88 mësojmë serbisht
230 nuki 14 88 učimo albanski
231 nuki 14 88 učimo albanski
232 lia 14 89 mësojmë serbisht
233 arta 14 89 mësojmë serbisht
234 arta 14 89 mësojmë serbisht
235 swe 14 89 mësojmë serbisht
236 nuridin 14 90 učimo albanski
237 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
238 nuki 14 90 mësojmë serbisht
239 nuki 14 90 mësojmë serbisht
240 nuridin 14 90 učimo albanski
241 xes 14 90 mësojmë serbisht
242 nuridin 14 90 mësojmë serbisht
243 saq 14 92 mësojmë serbisht
244 liu 14 92 mësojmë serbisht
245 toni 14 93 mësojmë serbisht
246 lin 14 93 mësojmë serbisht
247 DRiTTON 14 93 mësojmë serbisht
248 arta 14 93 mësojmë serbisht
249 wed 14 94 mësojmë serbisht
250 xcxc 14 96 mësojmë serbisht
251 sed 14 97 mësojmë serbisht
252 era 14 97 mësojmë serbisht
253 LIA 14 103 mësojmë serbisht
254 fsa 14 105 mësojmë serbisht
255 Lia 14 106 mësojmë serbisht
256 sea 14 113 mësojmë serbisht
257 MEHMET 13 46 učimo albanski
258 MEHMET 13 50 mësojmë serbisht
259 MEHMET 13 53 učimo albanski
260 Maja 13 54 učimo albanski
261 Maja 13 54 učimo albanski
262 Mehmet 13 55 učimo albanski
263 Kemal Hadzagic 13 57 učimo albanski
264 Fortesa 13 60 mësojmë serbisht
265 MEHMET 13 62 učimo albanski
266 mehmet 13 62 učimo albanski
267 mehmet 13 65 učimo albanski
268 mehmet 13 66 učimo albanski
269 Uran 13 69 mësojmë serbisht
270 joca 13 69 učimo albanski
271 Kemal Hadzagic 13 70 učimo albanski
272 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
273 igor 13 71 učimo albanski
274 mehmet 13 71 učimo albanski
275 Kemal Hadzagic 13 73 učimo albanski
276 nuki 13 73 učimo albanski
277 nuki 13 73 učimo albanski
278 nuki 13 75 učimo albanski
279 nuki 13 75 učimo albanski
280 nuki 13 75 učimo albanski
281 Fortesa 13 75 mësojmë serbisht
282 nuki 13 75 učimo albanski
283 Fortesa 13 75 mësojmë serbisht
284 sed 13 76 mësojmë serbisht
285 nuki 13 77 učimo albanski
286 nuki 13 77 učimo albanski
287 emri 13 78 mësojmë serbisht
288 nuki 13 79 učimo albanski
289 nuki 13 79 učimo albanski
290 nuki 13 79 učimo albanski
291 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
292 nuki 13 79 učimo albanski
293 nuki 13 80 učimo albanski
294 SED 13 80 mësojmë serbisht
295 Vis 13 80 mësojmë serbisht
296 Vis 13 80 mësojmë serbisht
297 sisi 13 80 mësojmë serbisht
298 Vis 13 80 mësojmë serbisht
299 nuki 13 80 učimo albanski
300 omer 13 81 učimo albanski
301 omer 13 81 učimo albanski
302 arta 13 82 mësojmë serbisht
303 lIA 13 82 mësojmë serbisht
304 nuki 13 82 učimo albanski
305 AWE 13 82 mësojmë serbisht
306 nuki 13 82 učimo albanski
307 nuki 13 83 učimo albanski
308 nuki 13 83 učimo albanski
309 nuki 13 83 učimo albanski
310 sew 13 83 mësojmë serbisht
311 nuki 13 83 učimo albanski
312 nuki 13 84 mësojmë serbisht
313 nuki 13 84 mësojmë serbisht
314 omer 13 84 učimo albanski
315 omer 13 84 učimo albanski
316 omer 13 85 učimo albanski
317 nuridin 13 85 učimo albanski
318 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
319 akur 13 85 mësojmë serbisht
320 omer 13 85 učimo albanski
321 nuridin 13 85 mësojmë serbisht
322 nuridin 13 85 učimo albanski
323 nuki 13 86 učimo albanski
324 nuki 13 86 učimo albanski
325 joca 13 86 učimo albanski
326 LEO 13 86 mësojmë serbisht
327 nuki 13 87 učimo albanski
328 nuki 13 87 učimo albanski
329 nuki 13 87 učimo albanski
330 nuki 13 87 učimo albanski
331 nuridin 13 87 učimo albanski
332 nuridin 13 87 učimo albanski
333 nuki 13 87 učimo albanski
334 nuki 13 87 učimo albanski
335 SED 13 87 mësojmë serbisht
336 nuki 13 87 učimo albanski
337 nuki 13 87 učimo albanski
338 liu 13 88 učimo albanski
339 luka 13 88 učimo albanski
340 nuki 13 89 učimo albanski
341 nuki 13 89 mësojmë serbisht
342 nuki 13 89 mësojmë serbisht
343 sed 13 89 mësojmë serbisht
344 nuki 13 89 učimo albanski
345 nuki 13 89 učimo albanski
346 sed 13 89 mësojmë serbisht
347 nuki 13 89 učimo albanski
348 DER 13 90 mësojmë serbisht
349 mehmet 13 90 učimo albanski
350 une 13 91 mësojmë serbisht
351 arta 13 91 mësojmë serbisht
352 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
353 Louise 13 91 mësojmë serbisht
354 nuridin 13 91 mësojmë serbisht
355 0202 13 92 mësojmë serbisht
356 nuridin 13 92 učimo albanski
357 ers 13 92 mësojmë serbisht
358 nuridin 13 92 učimo albanski
359 ane 13 93 učimo albanski
360 nuki 13 94 učimo albanski
361 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
362 Viki 13 94 učimo albanski
363 nuridin 13 94 mësojmë serbisht
364 Viki 13 94 učimo albanski
365 sed 13 94 mësojmë serbisht
366 anela 13 94 učimo albanski
367 nuki 13 94 učimo albanski
368 sed 13 94 mësojmë serbisht
369 Viki 13 94 učimo albanski
370 sed 13 96 mësojmë serbisht
371 omer 13 97 učimo albanski
372 nurce 13 97 učimo albanski
373 omer 13 97 učimo albanski
374 nurce 13 97 učimo albanski
375 nuki 13 97 učimo albanski
376 der 13 97 mësojmë serbisht
377 nuki 13 97 učimo albanski
378 nuki 13 98 učimo albanski
379 nuki 13 98 učimo albanski
380 nuki 13 98 učimo albanski
381 nuki 13 98 učimo albanski
382 fds 13 98 mësojmë serbisht
383 hre 13 99 učimo albanski
384 srw 13 99 mësojmë serbisht
385 liu 13 99 mësojmë serbisht
386 nuki 13 100 učimo albanski
387 nuki 13 100 učimo albanski
388 dea 13 100 mësojmë serbisht
389 sew 13 100 mësojmë serbisht
390 omer 13 102 učimo albanski
391 omer 13 102 učimo albanski
392 lia 13 102 mësojmë serbisht
393 sem 13 102 mësojmë serbisht
394 anela 13 103 učimo albanski
395 lia 13 105 mësojmë serbisht
396 liu 13 105 mësojmë serbisht
397 Bujar 13 107 mësojmë serbisht
398 lio 13 107 mësojmë serbisht
399 kiushi 13 111 mësojmë serbisht
400 zoja 13 111 mësojmë serbisht
401 Bujar Zaimi 13 112 mësojmë serbisht
402 zeed 13 112 mësojmë serbisht
403 Buki 13 114 mësojmë serbisht
404 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
405 Liu 13 118 mësojmë serbisht
406 emina 13 120 mësojmë serbisht
407 vbbb 13 120 mësojmë serbisht
408 asra 13 120 mësojmë serbisht
409 Miki 12 56 učimo albanski
410 viki 12 57 učimo albanski
411 Maja 12 58 učimo albanski
412 Maja 12 59 učimo albanski
413 nuridin 12 61 učimo albanski
414 nuridin 12 61 učimo albanski
415 Maja 12 63 učimo albanski
416 Maja 12 63 učimo albanski
417 mehmet 12 63 učimo albanski
418 Maja 12 64 učimo albanski
419 Maja 12 65 učimo albanski
420 Maja 12 65 učimo albanski
421 Maja 12 66 učimo albanski
422 Maja 12 66 učimo albanski
423 Maja 12 67 učimo albanski
424 Maja 12 67 učimo albanski
425 Maja 12 67 učimo albanski
426 nuki 12 67 učimo albanski
427 nuki 12 67 učimo albanski
428 MEHMET 12 67 učimo albanski
429 faton 12 69 mësojmë serbisht
430 nuki 12 69 učimo albanski
431 Maja 12 69 učimo albanski
432 nuki 12 69 učimo albanski
433 Maja 12 70 učimo albanski
434 nuridin 12 71 učimo albanski
435 arta 12 71 mësojmë serbisht
436 Miki 12 71 učimo albanski
437 nuridin 12 71 učimo albanski
438 nuridin 12 72 učimo albanski
439 nuridin 12 72 učimo albanski
440 nuki 12 72 učimo albanski
441 nuki 12 72 učimo albanski
442 Maja 12 73 učimo albanski
443 neša 12 73 učimo albanski
444 arta 12 73 mësojmë serbisht
445 nuki 12 75 učimo albanski
446 anela 12 75 učimo albanski
447 nuki 12 75 učimo albanski
448 aca 12 75 učimo albanski
449 Tito 12 76 učimo albanski
450 lorida 12 77 mësojmë serbisht
451 nuki 12 77 učimo albanski
452 nuki 12 77 učimo albanski
453 nuki 12 77 učimo albanski
454 nuki 12 77 učimo albanski
455 nuki 12 77 učimo albanski
456 nuki 12 77 učimo albanski
457 Marija 12 77 učimo albanski
458 nuki 12 78 učimo albanski
459 nuridin 12 78 učimo albanski
460 nuridin 12 78 učimo albanski
461 nuki 12 78 učimo albanski
462 nuki 12 79 učimo albanski
463 nuki 12 79 učimo albanski
464 nuki 12 79 učimo albanski
465 nuki 12 79 učimo albanski
466 omer 12 80 učimo albanski
467 nuki 12 80 učimo albanski
468 omer 12 80 učimo albanski
469 DER 12 80 mësojmë serbisht
470 nuki 12 80 učimo albanski
471 nuki 12 80 učimo albanski
472 nuki 12 80 učimo albanski
473 nuki 12 81 mësojmë serbisht
474 nuki 12 81 učimo albanski
475 anela 12 81 učimo albanski
476 nuridin 12 81 učimo albanski
477 nuki 12 81 učimo albanski
478 nuki 12 81 učimo albanski
479 nuki 12 81 učimo albanski
480 nuki 12 81 učimo albanski
481 nuridin 12 81 učimo albanski
482 nuki 12 81 mësojmë serbisht
483 nuki 12 81 učimo albanski
484 nuki 12 82 učimo albanski
485 SED 12 82 mësojmë serbisht
486 liu 12 82 mësojmë serbisht
487 Maja 12 82 učimo albanski
488 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
489 sed 12 82 mësojmë serbisht
490 asd 12 82 učimo albanski
491 nuki 12 82 učimo albanski
492 nuki 12 83 učimo albanski
493 Kika 12 83 učimo albanski
494 nuki 12 83 učimo albanski
495 nuki 12 84 učimo albanski
496 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
497 nuki 12 84 učimo albanski
498 nurce 12 84 učimo albanski
499 nuridin 12 84 mësojmë serbisht
500 nurce 12 84 učimo albanski
501 SWE 12 84 mësojmë serbisht
502 nuki 12 85 mësojmë serbisht
503 nuki 12 85 mësojmë serbisht
504 nuki 12 85 učimo albanski
505 nuki 12 85 učimo albanski
506 nuki 12 85 učimo albanski
507 nuki 12 85 učimo albanski
508 nuki 12 85 učimo albanski
509 nuki 12 85 učimo albanski
510 nuki 12 86 učimo albanski
511 nuki 12 86 učimo albanski
512 nuki 12 86 učimo albanski
513 nuki 12 86 učimo albanski
514 aca 12 87 učimo albanski
515 nuki 12 88 učimo albanski
516 Dijana 12 88 učimo albanski
517 DR ERA 12 88 mësojmë serbisht
518 sed 12 88 mësojmë serbisht
519 nuki 12 88 učimo albanski
520 nuki 12 88 učimo albanski
521 Artan 12 88 učimo albanski
522 nuki 12 88 učimo albanski
523 nuki 12 88 učimo albanski
524 nuki 12 88 učimo albanski
525 nuki 12 88 učimo albanski
526 nuki 12 88 učimo albanski
527 0202 12 89 učimo albanski
528 nuki 12 89 učimo albanski
529 Luka 12 89 učimo albanski
530 nuki 12 89 učimo albanski
531 nuki 12 89 učimo albanski
532 nuki 12 89 učimo albanski
533 nuki 12 89 učimo albanski
534 nuki 12 89 učimo albanski
535 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
536 nuki 12 90 učimo albanski
537 nuki 12 90 učimo albanski
538 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
539 Fortesa 12 90 mësojmë serbisht
540 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
541 nuki 12 90 učimo albanski
542 voc 12 90 mësojmë serbisht
543 nuki 12 90 učimo albanski
544 DER 12 90 mësojmë serbisht
545 Ergon 12 90 mësojmë serbisht
546 fer 12 91 mësojmë serbisht
547 Fortesa 12 91 mësojmë serbisht
548 faton 12 91 mësojmë serbisht
549 dea 12 91 mësojmë serbisht
550 nuki 12 92 učimo albanski
551 nuki 12 92 učimo albanski
552 DEA 12 92 mësojmë serbisht
553 anwla 12 92 učimo albanski
554 lia 12 92 mësojmë serbisht
555 Fortesa 12 93 mësojmë serbisht
556 sed 12 93 mësojmë serbisht
557 lia 12 93 mësojmë serbisht
558 Hana 12 93 mësojmë serbisht
559 SED 12 93 mësojmë serbisht
560 nuki 12 94 mësojmë serbisht
561 nuki 12 94 mësojmë serbisht
562 petar 12 94 mësojmë serbisht
563 Mak.. 12 94 mësojmë serbisht
564 nuki 12 94 mësojmë serbisht
565 nuki 12 94 mësojmë serbisht
566 Vis 12 96 mësojmë serbisht
567 Vis 12 96 mësojmë serbisht
568 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
569 nuridin 12 96 mësojmë serbisht
570 sisi 12 96 mësojmë serbisht
571 Vis 12 96 mësojmë serbisht
572 arta 12 98 mësojmë serbisht
573 sed 12 99 mësojmë serbisht
574 omer 12 99 učimo albanski
575 omer 12 99 učimo albanski
576 res 12 99 mësojmë serbisht
577 nuridin 12 100 učimo albanski
578 nuridin 12 100 učimo albanski
579 Albert 12 100 mësojmë serbisht
580 nuki 12 101 učimo albanski
581 nuki 12 101 učimo albanski
582 nuki 12 101 mësojmë serbisht
583 nuki 12 101 mësojmë serbisht
584 SARA 12 102 mësojmë serbisht
585 KIM 12 103 mësojmë serbisht
586 nurce 12 103 učimo albanski
587 nurce 12 103 učimo albanski
588 LIA 12 103 mësojmë serbisht
589 loi 12 103 učimo albanski
590 SUD 12 103 mësojmë serbisht
591 arta 12 104 mësojmë serbisht
592 Katastrofa 12 105 mësojmë serbisht
593 NED 12 105 mësojmë serbisht
594 kum 12 106 mësojmë serbisht
595 sed 12 107 mësojmë serbisht
596 nuridin 12 107 učimo albanski
597 nuridin 12 107 učimo albanski
598 Maki.. 12 108 mësojmë serbisht
599 anas 12 108 mësojmë serbisht
600 JAS 12 108 mësojmë serbisht
601 arta 12 109 mësojmë serbisht
602 set 12 109 mësojmë serbisht
603 lia 12 109 mësojmë serbisht
604 sev 12 111 učimo albanski
605 luli 12 111 mësojmë serbisht
606 sen 12 111 mësojmë serbisht
607 alban 12 112 učimo albanski
608 Kler 12 113 učimo albanski
609 ane 12 115 učimo albanski
610 lio 12 115 mësojmë serbisht
611 anela 12 116 učimo albanski
612 Maja 12 119 mësojmë serbisht
613 arta 12 120 mësojmë serbisht
614 kia 12 120 mësojmë serbisht
615 Driton 12 120 mësojmë serbisht
616 skek 12 120 mësojmë serbisht
617 joni 12 120 mësojmë serbisht
618 sheko 12 120 mësojmë serbisht
619 asd 12 120 mësojmë serbisht
620 lia 12 120 mësojmë serbisht
621 anela 12 120 mësojmë serbisht
622 miki 11 29 učimo albanski
623 Maka 11 50 učimo albanski
624 aca 11 53 učimo albanski
625 Mehmet 11 54 učimo albanski
626 Maja 11 61 učimo albanski
627 Miki 11 63 učimo albanski
628 Maja 11 64 učimo albanski
629 Maja 11 64 učimo albanski
630 Maka 11 66 učimo albanski
631 Maja 11 66 učimo albanski
632 nuki 11 68 učimo albanski
633 nuki 11 68 učimo albanski
634 Maja 11 69 učimo albanski
635 Maja 11 69 učimo albanski
636 faton 11 70 mësojmë serbisht
637 Maja 11 70 učimo albanski
638 nuki 11 70 učimo albanski
639 Maja 11 70 učimo albanski
640 nuki 11 70 učimo albanski
641 Maja 11 70 učimo albanski
642 joca 11 71 učimo albanski
643 nuki 11 71 učimo albanski
644 nuki 11 71 učimo albanski
645 nuki 11 72 učimo albanski
646 Neda 11 72 učimo albanski
647 nuki 11 72 učimo albanski
648 nuki 11 72 učimo albanski
649 nuki 11 72 učimo albanski
650 nuki 11 72 učimo albanski
651 nuki 11 72 učimo albanski
652 miki 11 73 učimo albanski
653 nuridin 11 73 učimo albanski
654 biljana 11 73 učimo albanski
655 nuridin 11 73 učimo albanski
656 nelka 11 73 učimo albanski
657 nuki 11 74 učimo albanski
658 arta 11 74 učimo albanski
659 nuki 11 74 učimo albanski
660 nuki 11 75 učimo albanski
661 nuki 11 75 učimo albanski
662 biljana 11 75 učimo albanski
663 nuridin 11 76 učimo albanski
664 nurce 11 76 učimo albanski
665 nurce 11 76 učimo albanski
666 nuridin 11 76 učimo albanski
667 nuki 11 77 učimo albanski
668 Maja 11 77 učimo albanski
669 nuki 11 77 učimo albanski
670 nuki 11 78 učimo albanski
671 nuki 11 78 učimo albanski
672 nuki 11 78 mësojmë serbisht
673 nuki 11 78 mësojmë serbisht
674 nuki 11 79 učimo albanski
675 nuki 11 79 učimo albanski
676 nuki 11 80 učimo albanski
677 biljana 11 80 učimo albanski
678 nuki 11 80 učimo albanski
679 nuki 11 80 učimo albanski
680 Maja 11 80 učimo albanski
681 nuki 11 80 učimo albanski
682 nuki 11 81 učimo albanski
683 nurce 11 81 učimo albanski
684 nuki 11 81 učimo albanski
685 nuki 11 81 učimo albanski
686 nuki 11 81 učimo albanski
687 nuki 11 81 učimo albanski
688 nuki 11 81 učimo albanski
689 nuki 11 81 učimo albanski
690 nurce 11 81 učimo albanski
691 nuki 11 81 učimo albanski
692 nuki 11 82 učimo albanski
693 nuki 11 82 učimo albanski
694 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
695 nuki 11 83 učimo albanski
696 nuki 11 83 učimo albanski
697 nuki 11 83 učimo albanski
698 nuki 11 83 učimo albanski
699 Jakub 11 83 učimo albanski
700 sisi 11 83 mësojmë serbisht
701 Shaban 11 84 mësojmë serbisht
702 Bujar 11 85 mësojmë serbisht
703 biljana 11 86 učimo albanski
704 nuki 11 86 učimo albanski
705 nuki 11 86 učimo albanski
706 nuki 11 86 učimo albanski
707 nuki 11 86 učimo albanski
708 koko 11 87 mësojmë serbisht
709 nurce 11 87 učimo albanski
710 nuki 11 87 učimo albanski
711 Lia 11 87 mësojmë serbisht
712 koko 11 87 mësojmë serbisht
713 nurce 11 87 učimo albanski
714 nuki 11 87 učimo albanski
715 Miki 11 87 učimo albanski
716 nuki 11 88 učimo albanski
717 nuki 11 88 učimo albanski
718 Neda 11 88 učimo albanski
719 Emo 11 89 mësojmë serbisht
720 nuki 11 89 učimo albanski
721 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
722 nuki 11 89 učimo albanski
723 lIO 11 90 mësojmë serbisht
724 biljana 11 90 učimo albanski
725 LIJA 11 90 mësojmë serbisht
726 Kika 11 90 učimo albanski
727 omer 11 91 učimo albanski
728 omer 11 91 učimo albanski
729 anela 11 91 učimo albanski
730 nuki 11 92 učimo albanski
731 ASD 11 92 mësojmë serbisht
732 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
733 nuridin 11 92 učimo albanski
734 nuridin 11 92 učimo albanski
735 nuridin 11 92 mësojmë serbisht
736 nuki 11 92 učimo albanski
737 DES 11 92 mësojmë serbisht
738 nuki 11 92 učimo albanski
739 nuki 11 92 učimo albanski
740 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
741 KUM 11 93 mësojmë serbisht
742 nuridin 11 93 učimo albanski
743 nuridin 11 93 mësojmë serbisht
744 nuridin 11 93 učimo albanski
745 SER 11 94 mësojmë serbisht
746 nuki 11 94 mësojmë serbisht
747 ANELA 11 94 mësojmë serbisht
748 nuki 11 94 mësojmë serbisht
749 SHEK 11 95 mësojmë serbisht
750 omer 11 95 učimo albanski
751 omer 11 95 učimo albanski
752 Alma 11 95 mësojmë serbisht
753 sed 11 95 učimo albanski
754 omer 11 95 učimo albanski
755 liu 11 95 mësojmë serbisht
756 aca 11 95 učimo albanski
757 omer 11 95 učimo albanski
758 nuki 11 96 učimo albanski
759 nuki 11 96 učimo albanski
760 FRES 11 96 mësojmë serbisht
761 Fortesa 11 96 mësojmë serbisht
762 Redzo 11 97 učimo albanski
763 bashkim 11 97 učimo albanski
764 cac 11 97 učimo albanski
765 nuridin 11 97 učimo albanski
766 nuridin 11 97 učimo albanski
767 ane 11 97 učimo albanski
768 lONA 11 97 mësojmë serbisht
769 nuki 11 98 mësojmë serbisht
770 nuki 11 98 učimo albanski
771 nuki 11 98 učimo albanski
772 SUD 11 98 mësojmë serbisht
773 nuki 11 98 mësojmë serbisht
774 nuki 11 99 učimo albanski
775 nuki 11 99 učimo albanski
776 nuridin 11 99 učimo albanski
777 omer 11 99 učimo albanski
778 omer 11 99 učimo albanski
779 nuridin 11 99 učimo albanski
780 das 11 100 učimo albanski
781 nuki 11 101 učimo albanski
782 Maki.. 11 101 mësojmë serbisht
783 Diana 11 101 mësojmë serbisht
784 nuki 11 101 učimo albanski
785 LED 11 102 mësojmë serbisht
786 sek 11 103 mësojmë serbisht
787 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
788 loi 11 103 mësojmë serbisht
789 kia 11 103 mësojmë serbisht
790 omer 11 103 učimo albanski
791 nuridin 11 103 mësojmë serbisht
792 lia 11 103 mësojmë serbisht
793 nuki 11 103 učimo albanski
794 omer 11 103 učimo albanski
795 1234 11 103 učimo albanski
796 ANELA 11 103 učimo albanski
797 nuki 11 103 učimo albanski
798 liu 11 104 mësojmë serbisht
799 omer 11 104 učimo albanski
800 SED 11 104 mësojmë serbisht
801 Lia 11 104 mësojmë serbisht
802 omer 11 104 učimo albanski
803 ANELA 11 105 učimo albanski
804 Lia 11 105 mësojmë serbisht
805 Bujar Zaimi 11 105 mësojmë serbisht
806 DEA 11 105 mësojmë serbisht
807 une 11 105 mësojmë serbisht
808 Boban 11 106 učimo albanski
809 Ana 11 106 učimo albanski
810 vak Kante 11 106 učimo albanski
811 nuki 11 106 učimo albanski
812 nuki 11 106 učimo albanski
813 lia 11 107 mësojmë serbisht
814 omer 11 107 učimo albanski
815 omer 11 107 učimo albanski
816 omer 11 108 učimo albanski
817 omer 11 108 učimo albanski
818 ANELA 11 109 učimo albanski
819 Budala 11 109 mësojmë serbisht
820 LIA 11 109 mësojmë serbisht
821 veljko 11 110 učimo albanski
822 nuki 11 110 učimo albanski
823 nuki 11 110 učimo albanski
824 aws 11 110 mësojmë serbisht
825 LIA 11 111 mësojmë serbisht
826 LOK 11 111 mësojmë serbisht
827 nuki 11 112 mësojmë serbisht
828 anela 11 112 učimo albanski
829 nuki 11 112 mësojmë serbisht
830 shenaj 11 113 mësojmë serbisht
831 lio 11 113 mësojmë serbisht
832 driton 11 114 mësojmë serbisht
833 Liza 11 115 mësojmë serbisht
834 kia 11 116 mësojmë serbisht
835 sed 11 116 mësojmë serbisht
836 omer 11 118 učimo albanski
837 omer 11 118 učimo albanski
838 omer memishi 11 120 učimo albanski
839 nurce 11 120 učimo albanski
840 Boban 11 120 učimo albanski
841 fata 11 120 mësojmë serbisht
842 sew 11 120 mësojmë serbisht
843 omer memishi 11 120 učimo albanski
844 dija 11 120 učimo albanski
845 mejreme 11 120 mësojmë serbisht
846 teuta 11 120 mësojmë serbisht
847 zoja 11 120 mësojmë serbisht
848 lia 11 120 mësojmë serbisht
849 cole 11 120 učimo albanski
850 Vis 11 120 mësojmë serbisht
851 Vak Kante 11 120 mësojmë serbisht
852 Vis 11 120 mësojmë serbisht
853 Vis 11 120 mësojmë serbisht
854 M.D 11 120 mësojmë serbisht
855 kia 11 120 mësojmë serbisht
856 Lorena 11 120 mësojmë serbisht
857 lia 11 120 mësojmë serbisht
858 Nebojša 11 120 učimo albanski
859 lia 11 120 mësojmë serbisht
860 nazmija 11 120 mësojmë serbisht
861 Driton 11 120 mësojmë serbisht
862 nurce 11 120 učimo albanski
863 Neda 10 32 učimo albanski
864 Mehmet 10 35 mësojmë serbisht
865 Erza 10 47 mësojmë serbisht
866 Maka 10 49 učimo albanski
867 sed 10 50 mësojmë serbisht
868 Maka 10 54 učimo albanski
869 Maja 10 55 učimo albanski
870 Maja 10 57 učimo albanski
871 Maja 10 59 učimo albanski
872 nuki 10 60 učimo albanski
873 nuki 10 60 učimo albanski
874 nuki 10 62 učimo albanski
875 nuki 10 62 učimo albanski
876 Maja 10 62 učimo albanski
877 Maja 10 62 učimo albanski
878 nuki 10 64 učimo albanski
879 nuki 10 64 učimo albanski
880 sed 10 64 mësojmë serbisht
881 Maja 10 65 učimo albanski
882 Maja 10 65 mësojmë serbisht
883 Miki 10 65 mësojmë serbisht
884 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
885 Maja 10 66 učimo albanski
886 Maja 10 67 učimo albanski
887 swe 10 68 mësojmë serbisht
888 Hhh 10 68 mësojmë serbisht
889 Biljana 10 69 učimo albanski
890 Maya 10 69 učimo albanski
891 Maka 10 70 učimo albanski
892 Biljana 10 70 učimo albanski
893 Maja 10 70 učimo albanski
894 viki 10 71 učimo albanski
895 Maja 10 72 učimo albanski
896 Biljana 10 72 učimo albanski
897 Biljana 10 74 učimo albanski
898 nuridin 10 74 učimo albanski
899 nuridin 10 74 učimo albanski
900 Neda 10 75 učimo albanski
901 nuki 10 75 učimo albanski
902 nuki 10 75 učimo albanski
903 nuki 10 76 učimo albanski
904 nuki 10 76 učimo albanski
905 nuki 10 76 učimo albanski
906 nuki 10 76 učimo albanski
907 Kosovo 10 76 mësojmë serbisht
908 nuki 10 76 učimo albanski
909 Bujar 10 76 mësojmë serbisht
910 Biljana 10 76 učimo albanski
911 nuki 10 76 učimo albanski
912 Maja 10 76 učimo albanski
913 biljana 10 77 učimo albanski
914 nuki 10 78 učimo albanski
915 nuki 10 78 učimo albanski
916 Joca 10 78 učimo albanski
917 Maja 10 78 učimo albanski
918 vanja 10 79 učimo albanski
919 nuki 10 79 učimo albanski
920 dea 10 79 učimo albanski
921 nuki 10 79 učimo albanski
922 Mia 10 79 učimo albanski
923 nuki 10 79 učimo albanski
924 nuki 10 79 učimo albanski
925 Rxtxg 10 80 mësojmë serbisht
926 Maja 10 81 učimo albanski
927 siki 10 81 učimo albanski
928 nuki 10 82 učimo albanski
929 nuki 10 82 učimo albanski
930 nuki 10 82 učimo albanski
931 nuki 10 82 učimo albanski
932 nuridin 10 83 učimo albanski
933 nuki 10 83 učimo albanski
934 nuridin 10 83 učimo albanski
935 Biljana 10 83 učimo albanski
936 nuki 10 83 učimo albanski
937 nuki 10 83 učimo albanski
938 nuki 10 83 učimo albanski
939 Biljana 10 83 učimo albanski
940 nuki 10 83 učimo albanski
941 nuki 10 83 učimo albanski
942 nuridin 10 84 učimo albanski
943 nuridin 10 84 učimo albanski
944 nuki 10 85 učimo albanski
945 Daki 10 85 učimo albanski
946 nuki 10 85 učimo albanski
947 ERA 10 86 mësojmë serbisht
948 nuki 10 86 učimo albanski
949 nuki 10 86 učimo albanski
950 Ufo 10 87 mësojmë serbisht
951 Biljana 10 87 učimo albanski
952 biljana 10 88 učimo albanski
953 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
954 Kaltrina 10 89 učimo albanski
955 nuki 10 90 učimo albanski
956 Hehe 10 90 mësojmë serbisht
957 nuki 10 90 učimo albanski
958 nuki 10 91 učimo albanski
959 nuki 10 91 učimo albanski
960 nuki 10 92 učimo albanski
961 igor 10 92 učimo albanski
962 nuki 10 92 učimo albanski
963 nuki 10 92 učimo albanski
964 biljan 10 92 učimo albanski
965 nuki 10 92 učimo albanski
966 omer 10 93 učimo albanski
967 nuki 10 93 mësojmë serbisht
968 nuki 10 93 učimo albanski
969 nuki 10 93 mësojmë serbisht
970 omer 10 93 učimo albanski
971 biljana 10 93 učimo albanski
972 nuki 10 93 učimo albanski
973 nuridin 10 94 učimo albanski
974 nuridin 10 94 učimo albanski
975 Kika 10 94 učimo albanski
976 nuridin 10 95 učimo albanski
977 Kika 10 95 učimo albanski
978 nuridin 10 95 učimo albanski
979 diana 10 95 učimo albanski
980 nuki 10 96 učimo albanski
981 Toti 10 96 mësojmë serbisht
982 nuridin 10 96 učimo albanski
983 nuki 10 96 učimo albanski
984 nuridin 10 96 učimo albanski
985 nuki 10 96 učimo albanski
986 liu 10 96 mësojmë serbisht
987 nuki 10 96 učimo albanski
988 anela 10 97 učimo albanski
989 SED 10 97 mësojmë serbisht
990 sisi 10 97 mësojmë serbisht
991 sed 10 98 mësojmë serbisht
992 DENA 10 98 učimo albanski
993 nuridin 10 98 učimo albanski
994 nuki 10 98 učimo albanski
995 nuki 10 98 učimo albanski
996 nuki 10 98 učimo albanski
997 nuridin 10 98 učimo albanski
998 nuki 10 98 učimo albanski
999 nuki 10 99 učimo albanski
1000 LIA 10 99 mësojmë serbisht
1001 nuki 10 99 učimo albanski
1002 Mira 10 99 mësojmë serbisht
1003 wes 10 99 mësojmë serbisht
1004 nuridin 10 100 učimo albanski
1005 nuridin 10 100 učimo albanski
1006 ane 10 100 učimo albanski
1007 KIA 10 100 mësojmë serbisht
1008 Boban 10 101 učimo albanski
1009 nuki 10 101 učimo albanski
1010 nuki 10 101 učimo albanski
1011 BUJAR 10 101 mësojmë serbisht
1012 dona 10 101 učimo albanski
1013 nuki 10 102 učimo albanski
1014 nuki 10 102 učimo albanski
1015 faton 10 103 mësojmë serbisht
1016 anela 10 103 učimo albanski
1017 ANELA 10 104 učimo albanski
1018 SUD 10 104 mësojmë serbisht
1019 Test 10 104 mësojmë serbisht
1020 ane 10 104 učimo albanski
1021 ane 10 105 učimo albanski
1022 nuki 10 105 učimo albanski
1023 nuki 10 105 učimo albanski
1024 memo 10 105 mësojmë serbisht
1025 nuki 10 106 mësojmë serbisht
1026 nuki 10 106 mësojmë serbisht
1027 anela 10 106 učimo albanski
1028 omer 10 107 učimo albanski
1029 nuki 10 107 učimo albanski
1030 nuki 10 107 učimo albanski
1031 SIK 10 107 mësojmë serbisht
1032 nuki 10 107 učimo albanski
1033 omer 10 107 učimo albanski
1034 nuki 10 107 učimo albanski
1035 sed 10 108 mësojmë serbisht
1036 nuki 10 108 učimo albanski
1037 goran m 10 108 učimo albanski
1038 nuki 10 108 učimo albanski
1039 Zoran 10 108 učimo albanski
1040 nuki 10 108 učimo albanski
1041 nuki 10 108 učimo albanski
1042 ase 10 109 mësojmë serbisht
1043 Ted 10 110 mësojmë serbisht
1044 nuki 10 111 učimo albanski
1045 emr 10 111 mësojmë serbisht
1046 nuki 10 111 učimo albanski
1047 aneLA 10 111 učimo albanski
1048 Jedan 10 111 učimo albanski
1049 faton 10 112 mësojmë serbisht
1050 nuki 10 112 učimo albanski
1051 nuki 10 112 učimo albanski
1052 nuki 10 112 učimo albanski
1053 nuki 10 112 učimo albanski
1054 faton 10 114 mësojmë serbisht
1055 flori 10 115 učimo albanski
1056 arta 10 115 mësojmë serbisht
1057 LIA 10 115 mësojmë serbisht
1058 kia 10 115 mësojmë serbisht
1059 Dardhan 10 116 učimo albanski
1060 Adelina 10 117 mësojmë serbisht
1061 Bujar 10 117 mësojmë serbisht
1062 nuki 10 118 učimo albanski
1063 omer 10 118 učimo albanski
1064 DEA 10 118 mësojmë serbisht
1065 SHWEKO 10 118 mësojmë serbisht
1066 anela 10 118 učimo albanski
1067 omer 10 118 učimo albanski
1068 nuki 10 118 učimo albanski
1069 valon 10 120 mësojmë serbisht
1070 Maja 10 120 učimo albanski
1071 linda 10 120 mësojmë serbisht
1072 Ilhan 10 120 mësojmë serbisht
1073 Kemal Hadzagic 10 120 učimo albanski
1074 maja 10 120 učimo albanski
1075 lia 10 120 mësojmë serbisht
1076 KIJA 10 120 mësojmë serbisht
1077 Bashki 10 120 mësojmë serbisht
1078 osman jakupi 10 120 mësojmë serbisht
1079 maja 10 120 učimo albanski
1080 pppppppp 10 120 mësojmë serbisht
1081 Stefan 10 120 učimo albanski
1082 maja 10 120 mësojmë serbisht
1083 nuridin 10 120 učimo albanski
1084 sed 10 120 mësojmë serbisht
1085 anela 10 120 učimo albanski
1086 driton 10 120 mësojmë serbisht
1087 laki 10 120 mësojmë serbisht
1088 mes 10 120 mësojmë serbisht
1089 osman Jakupi 10 120 mësojmë serbisht
1090 tomi 10 120 učimo albanski
1091 salim 10 120 učimo albanski
1092 Bashkim 10 120 mësojmë serbisht
1093 Afrim 10 120 učimo albanski
1094 teuta 10 120 mësojmë serbisht
1095 ylberi 10 120 mësojmë serbisht
1096 DEA 10 120 mësojmë serbisht
1097 Alma 10 120 mësojmë serbisht
1098 Irma 10 120 učimo albanski
1099 Bashkim 10 120 mësojmë serbisht
1100 arta 10 120 mësojmë serbisht
1101 nuridin 10 120 učimo albanski
1102 maja 10 120 učimo albanski
1103 Vedat 10 120 mësojmë serbisht
1104 anela 10 120 učimo albanski
1105 erblina 10 120 mësojmë serbisht
1106 linda 10 120 mësojmë serbisht
1107 456 9 37 učimo albanski
1108 Maja 9 53 učimo albanski
1109 nuki 9 59 učimo albanski
1110 nuki 9 59 učimo albanski
1111 Miki 9 64 učimo albanski
1112 Maja 9 66 učimo albanski
1113 Maja 9 66 učimo albanski
1114 Maja 9 67 učimo albanski
1115 Biljana 9 67 učimo albanski
1116 mmm 9 67 učimo albanski
1117 Biljana 9 68 učimo albanski
1118 Biljana 9 68 učimo albanski
1119 nuki 9 70 učimo albanski
1120 nuki 9 70 učimo albanski
1121 Maja 9 73 učimo albanski
1122 biljana 9 74 učimo albanski
1123 biljana 9 76 učimo albanski
1124 biljana 9 78 učimo albanski
1125 Biljana 9 79 učimo albanski
1126 biljana 9 79 učimo albanski
1127 siki 9 79 učimo albanski
1128 Daki 9 80 učimo albanski
1129 nuridin 9 80 učimo albanski
1130 Biljana 9 80 učimo albanski
1131 nuridin 9 80 učimo albanski
1132 Biljana 9 80 učimo albanski
1133 nuki 9 81 učimo albanski
1134 nuki 9 81 učimo albanski
1135 Biljana 9 83 učimo albanski
1136 Biljana 9 83 učimo albanski
1137 Biljana 9 85 učimo albanski
1138 faton 9 85 mësojmë serbisht
1139 Biljana 9 86 učimo albanski
1140 Biljana 9 87 učimo albanski
1141 Biljana 9 87 učimo albanski
1142 Edz 9 88 mësojmë serbisht
1143 Biljana 9 88 učimo albanski
1144 Biljana 9 88 učimo albanski
1145 nuridin 9 88 učimo albanski
1146 nuridin 9 88 učimo albanski
1147 biljana 9 89 učimo albanski
1148 Ddd 9 89 mësojmë serbisht
1149 Biljana 9 89 učimo albanski
1150 Lejla 9 90 učimo albanski
1151 Viki 9 90 učimo albanski
1152 nuridin 9 91 učimo albanski
1153 nuki 9 91 učimo albanski
1154 mehmet 9 91 mësojmë serbisht
1155 nuridin 9 91 učimo albanski
1156 Biljana 9 91 učimo albanski
1157 nuki 9 91 učimo albanski
1158 sisi 9 91 mësojmë serbisht
1159 nuridin 9 92 učimo albanski
1160 anela 9 92 učimo albanski
1161 Maja 9 92 učimo albanski
1162 nuridin 9 92 učimo albanski
1163 sisi 9 92 mësojmë serbisht
1164 Maja 9 93 učimo albanski
1165 nuki 9 93 učimo albanski
1166 nuki 9 93 učimo albanski
1167 nuridin 9 93 učimo albanski
1168 Bujar 9 93 mësojmë serbisht
1169 nuridin 9 93 učimo albanski
1170 ane 9 94 učimo albanski
1171 faton 9 94 mësojmë serbisht
1172 Biljana 9 94 učimo albanski
1173 Erza 9 94 mësojmë serbisht
1174 Biljana 9 95 učimo albanski
1175 SWE 9 95 učimo albanski
1176 Biljana 9 96 učimo albanski
1177 Erza 9 96 mësojmë serbisht
1178 liridon 9 97 mësojmë serbisht
1179 SER 9 97 mësojmë serbisht
1180 Kika 9 98 učimo albanski
1181 Nuridin 9 98 učimo albanski
1182 Biljana 9 98 učimo albanski
1183 Nuridin 9 98 učimo albanski
1184 Daki 9 99 učimo albanski
1185 nuridin 9 99 učimo albanski
1186 omer 9 99 učimo albanski
1187 nuridin 9 99 učimo albanski
1188 omer 9 99 učimo albanski
1189 nuki 9 100 učimo albanski
1190 fahret 9 100 učimo albanski
1191 nuki 9 100 učimo albanski
1192 anelA 9 100 učimo albanski
1193 Biljana 9 100 učimo albanski
1194 nurce 9 101 učimo albanski
1195 raden 9 101 učimo albanski
1196 Bilana 9 101 učimo albanski
1197 VER 9 101 učimo albanski
1198 nurce 9 101 učimo albanski
1199 BUJAR ZAIMI 9 101 mësojmë serbisht
1200 Biljana 9 101 učimo albanski
1201 0303 9 101 učimo albanski
1202 vanja 9 102 učimo albanski
1203 denis 9 102 učimo albanski
1204 aca 9 102 učimo albanski
1205 Lia 9 102 mësojmë serbisht
1206 nurce 9 102 učimo albanski
1207 nurce 9 102 učimo albanski
1208 Granit 9 103 mësojmë serbisht
1209 Biljana 9 104 učimo albanski
1210 toni 9 104 učimo albanski
1211 LEMA 9 105 mësojmë serbisht
1212 anela 9 106 učimo albanski
1213 Fahret 9 106 učimo albanski
1214 anela 9 107 učimo albanski
1215 Lia 9 110 mësojmë serbisht
1216 AELA 9 110 učimo albanski
1217 LIA 9 111 mësojmë serbisht
1218 nuridin 9 112 učimo albanski
1219 nuridin 9 112 učimo albanski
1220 &&&& 9 114 mësojmë serbisht
1221 sew 9 114 mësojmë serbisht
1222 lala 9 115 učimo albanski
1223 omer 9 115 učimo albanski
1224 omer 9 115 učimo albanski
1225 kia 9 116 mësojmë serbisht
1226 arta 9 116 mësojmë serbisht
1227 SEN 9 118 učimo albanski
1228 anela 9 119 učimo albanski
1229 dije 9 119 učimo albanski
1230 anela 9 120 učimo albanski
1231 uran 9 120 mësojmë serbisht
1232 esref 9 120 učimo albanski
1233 Mergime 9 120 mësojmë serbisht
1234 lia 9 120 mësojmë serbisht
1235 anel 9 120 učimo albanski
1236 Enisa 9 120 učimo albanski
1237 &&&& 9 120 mësojmë serbisht
1238 unems im 9 120 mësojmë serbisht
1239 unems im 9 120 mësojmë serbisht
1240 Jas 9 120 mësojmë serbisht
1241 Havushe 9 120 mësojmë serbisht
1242 drit 9 120 mësojmë serbisht
1243 Arta 9 120 mësojmë serbisht
1244 Enisa 9 120 mësojmë serbisht
1245 lia 9 120 mësojmë serbisht
1246 Muharrem 9 120 mësojmë serbisht
1247 dija 9 120 učimo albanski
1248 ANE;LA 9 120 učimo albanski
1249 esref 9 120 učimo albanski
1250 Ma22 9 120 učimo albanski
1251 KIJA 9 120 mësojmë serbisht
1252 nuki 9 120 mësojmë serbisht
1253 Mikilina 9 120 mësojmë serbisht
1254 Lia 9 120 mësojmë serbisht
1255 nuki 9 120 učimo albanski
1256 tomi 9 120 mësojmë serbisht
1257 Lia 9 120 mësojmë serbisht
1258 Qendresa 9 120 mësojmë serbisht
1259 nuki 9 120 učimo albanski
1260 neu 9 120 učimo albanski
1261 Lia 9 120 mësojmë serbisht
1262 Mehmet 9 120 učimo albanski
1263 anela 9 120 učimo albanski
1264 nuki 9 120 učimo albanski
1265 tafil 9 120 mësojmë serbisht
1266 Mikilina 9 120 mësojmë serbisht
1267 Luka 9 120 mësojmë serbisht
1268 zoja 9 120 mësojmë serbisht
1269 anela 9 120 učimo albanski
1270 emina 9 120 učimo albanski
1271 nuki 9 120 mësojmë serbisht
1272 nuridin 9 120 učimo albanski
1273 valon 9 120 mësojmë serbisht
1274 nuridin 9 120 učimo albanski
1275 Maki.. 9 120 mësojmë serbisht
1276 Nenad 9 120 učimo albanski
1277 Enisa 9 120 učimo albanski
1278 nuki 9 120 učimo albanski
1279 Muharrem 9 120 mësojmë serbisht
1280 buk 9 120 mësojmë serbisht
1281 M.k. 9 120 mësojmë serbisht
1282 arta 9 120 mësojmë serbisht
1283 Petrit Krasniqi 9 120 mësojmë serbisht
1284 Lia 9 120 učimo albanski
1285 M.k. 9 120 mësojmë serbisht
1286 teti 8 53 učimo albanski
1287 aca 8 55 učimo albanski
1288 viki 8 57 učimo albanski
1289 siki 8 58 učimo albanski
1290 viki 8 61 učimo albanski
1291 Biljana 8 62 učimo albanski
1292 Biljana 8 62 učimo albanski
1293 Biljana 8 64 učimo albanski
1294 Miki 8 69 učimo albanski
1295 Miloš Lekić 8 69 učimo albanski
1296 Biljana 8 72 učimo albanski
1297 Biljana 8 76 učimo albanski
1298 toni 8 79 učimo albanski
1299 aca 8 80 učimo albanski
1300 aca 8 85 učimo albanski
1301 nuridin 8 87 učimo albanski
1302 nuridin 8 87 učimo albanski
1303 biljana 8 89 učimo albanski
1304 biljana 8 90 učimo albanski
1305 Biljana 8 91 učimo albanski
1306 biljana 8 93 učimo albanski
1307 caca 8 93 učimo albanski
1308 nurce 8 94 učimo albanski
1309 nurce 8 94 učimo albanski
1310 Biljana 8 94 učimo albanski
1311 anela 8 94 učimo albanski
1312 bhuds 8 94 učimo albanski
1313 Biljana 8 95 učimo albanski
1314 Albin Rexhbeqaj 8 95 mësojmë serbisht
1315 viki 8 96 učimo albanski
1316 SARA 8 96 učimo albanski
1317 nurce 8 96 učimo albanski
1318 nurce 8 96 učimo albanski
1319 Afrimi 8 96 mësojmë serbisht
1320 aca 8 97 učimo albanski
1321 SUD 8 97 mësojmë serbisht
1322 Biljana 8 97 učimo albanski
1323 Arber 8 100 učimo albanski
1324 valon 8 100 mësojmë serbisht
1325 djali im 8 102 mësojmë serbisht
1326 Erza 8 104 mësojmë serbisht
1327 Lia 8 104 mësojmë serbisht
1328 ANELA 8 104 učimo albanski
1329 nuridin 8 104 učimo albanski
1330 nuridin 8 104 učimo albanski
1331 Biljana 8 104 učimo albanski
1332 ARE 8 106 učimo albanski
1333 Emir 8 107 mësojmë serbisht
1334 valon 8 107 mësojmë serbisht
1335 vanja 8 110 učimo albanski
1336 Lejlaaxhekoviq 8 111 mësojmë serbisht
1337 faton 8 112 mësojmë serbisht
1338 DEO 8 112 mësojmë serbisht
1339 Faton 8 112 mësojmë serbisht
1340 nurce 8 113 učimo albanski
1341 nurce 8 113 učimo albanski
1342 anela 8 114 učimo albanski
1343 kia 8 114 mësojmë serbisht
1344 eee 8 115 mësojmë serbisht
1345 Agon 8 115 mësojmë serbisht
1346 65656+5 8 115 učimo albanski
1347 eee 8 115 mësojmë serbisht
1348 65656+5 8 115 učimo albanski
1349 edison 8 116 učimo albanski
1350 edison 8 116 učimo albanski
1351 Nikola 8 117 učimo albanski
1352 toni 8 118 učimo albanski
1353 biljana 8 118 učimo albanski
1354 Arare 8 118 učimo albanski
1355 lia 8 119 mësojmë serbisht
1356 LIK 8 119 mësojmë serbisht
1357 nuridin 8 120 učimo albanski
1358 Bujar 8 120 mësojmë serbisht
1359 ddd 8 120 učimo albanski
1360 ANE 8 120 učimo albanski
1361 Arta 8 120 mësojmë serbisht
1362 Kristian 8 120 mësojmë serbisht
1363 Përparim 8 120 mësojmë serbisht
1364 dija 8 120 učimo albanski
1365 Lia 8 120 mësojmë serbisht
1366 une 8 120 mësojmë serbisht
1367 une 8 120 mësojmë serbisht
1368 nuki 8 120 učimo albanski
1369 nuki 8 120 učimo albanski
1370 biljana 8 120 učimo albanski
1371 Majmun 8 120 mësojmë serbisht
1372 AMANDA 8 120 mësojmë serbisht
1373 Kaktus 8 120 učimo albanski
1374 Rinora Gojani 8 120 mësojmë serbisht
1375 Rilinda 8 120 mësojmë serbisht
1376 Merita 8 120 mësojmë serbisht
1377 nuki 8 120 učimo albanski
1378 nuki 8 120 učimo albanski
1379 Hehehhs 8 120 učimo albanski
1380 nuki 8 120 učimo albanski
1381 linda 8 120 mësojmë serbisht
1382 www 8 120 mësojmë serbisht
1383 nuki 8 120 učimo albanski
1384 KUMRIJE 8 120 mësojmë serbisht
1385 Ariana 8 120 mësojmë serbisht
1386 ANELA 8 120 učimo albanski
1387 lIA 8 120 učimo albanski
1388 Enisa 8 120 učimo albanski
1389 Beki 8 120 učimo albanski
1390 kika 8 120 učimo albanski
1391 Max 8 120 učimo albanski
1392 Driton 8 120 mësojmë serbisht
1393 1234 8 120 mësojmë serbisht
1394 Shaban 8 120 mësojmë serbisht
1395 M.k. 8 120 mësojmë serbisht
1396 une 8 120 mësojmë serbisht
1397 nuki 8 120 učimo albanski
1398 kUMRIJE 8 120 mësojmë serbisht
1399 VIldan 8 120 učimo albanski
1400 Artan 8 120 mësojmë serbisht
1401 lia 8 120 mësojmë serbisht
1402 LIA 8 120 učimo albanski
1403 nuki 8 120 učimo albanski
1404 Haaha 8 120 mësojmë serbisht
1405 Fortesa Citaku Kika 8 120 mësojmë serbisht
1406 Nexhi 8 120 učimo albanski
1407 une 8 120 mësojmë serbisht
1408 Ivica 8 120 učimo albanski
1409 Rabie 8 120 mësojmë serbisht
1410 Erere 8 120 učimo albanski
1411 linda 8 120 mësojmë serbisht
1412 Erin 8 120 učimo albanski
1413 Artan 8 120 mësojmë serbisht
1414 aaa 8 120 mësojmë serbisht
1415 Milaim 8 120 učimo albanski
1416 anela 8 120 učimo albanski
1417 Rabia 8 120 mësojmë serbisht
1418 Jovana 8 120 učimo albanski
1419 Linda 8 120 mësojmë serbisht
1420 merr 8 120 mësojmë serbisht
1421 besiana 8 120 mësojmë serbisht
1422 nuridin 8 120 učimo albanski
1423 Miki 8 120 mësojmë serbisht
1424 luka 8 120 učimo albanski
1425 Bekim 8 120 učimo albanski
1426 Laurenta 8 120 mësojmë serbisht
1427 ruaf 8 120 učimo albanski
1428 Luan Alidema 8 120 mësojmë serbisht
1429 lona 8 120 mësojmë serbisht
1430 Katarina 8 120 učimo albanski
1431 aaa 8 120 mësojmë serbisht
1432 Bekim 8 120 mësojmë serbisht
1433 Rabie 8 120 mësojmë serbisht
1434 Saranda 8 120 mësojmë serbisht
1435 Kaon 8 120 mësojmë serbisht
1436 Sami 8 120 učimo albanski
1437 valon 8 120 mësojmë serbisht
1438 Lia 8 120 mësojmë serbisht
1439 ANELA 8 120 učimo albanski
1440 Rilinda 8 120 mësojmë serbisht
1441 Liza 8 120 učimo albanski
1442 loja 8 120 mësojmë serbisht
1443 lija 8 120 mësojmë serbisht
1444 Miki 8 120 mësojmë serbisht
1445 Irma 8 120 učimo albanski
1446 nuridin 8 120 učimo albanski
1447 Syarta 8 120 mësojmë serbisht
1448 nuridin 8 120 učimo albanski
1449 Ass 8 120 mësojmë serbisht
1450 Milaim 8 120 mësojmë serbisht
1451 ANELA 8 120 učimo albanski
1452 Bekim 8 120 mësojmë serbisht
1453 Nexhi 8 120 učimo albanski
1454 deki 7 44 učimo albanski
1455 nela 7 48 učimo albanski
1456 aca 7 51 učimo albanski
1457 pkk 7 57 mësojmë serbisht
1458 Miki 7 66 učimo albanski
1459 Erza 7 69 mësojmë serbisht
1460 der 7 72 mësojmë serbisht
1461 Des 7 74 mësojmë serbisht
1462 Biljana 7 76 učimo albanski
1463 Milica 7 76 učimo albanski
1464 aaaa 7 77 mësojmë serbisht
1465 tara 7 79 učimo albanski
1466 Daki 7 80 učimo albanski
1467 reshat 7 80 mësojmë serbisht
1468 biljana 7 81 učimo albanski
1469 Biljana 7 82 učimo albanski
1470 tomo 7 86 učimo albanski
1471 Ffxd 7 87 mësojmë serbisht
1472 tani 7 87 učimo albanski
1473 memo 7 91 učimo albanski
1474 tanja 7 92 učimo albanski
1475 Biljana 7 92 učimo albanski
1476 Agnesa 7 93 mësojmë serbisht
1477 Biljana 7 93 učimo albanski
1478 valon 7 94 mësojmë serbisht
1479 biljana 7 94 učimo albanski
1480 Gzi 7 96 mësojmë serbisht
1481 Miki 7 97 učimo albanski
1482 Zzzz 7 98 učimo albanski
1483 ivana 7 98 učimo albanski
1484 biljana 7 99 učimo albanski
1485 kliks 7 99 učimo albanski
1486 bilana 7 99 učimo albanski
1487 Ahah 7 100 učimo albanski
1488 Dejan 7 100 učimo albanski
1489 aca 7 100 učimo albanski
1490 Jakub 7 104 učimo albanski
1491 Erza 7 107 mësojmë serbisht
1492 Daki 7 107 učimo albanski
1493 aca 7 109 učimo albanski
1494 vanja 7 109 učimo albanski
1495 Armend 7 111 mësojmë serbisht
1496 Dafina 7 113 mësojmë serbisht
1497 ane 7 113 učimo albanski
1498 Leotrim 7 113 mësojmë serbisht
1499 KUL 7 113 mësojmë serbisht
1500 Fahret 7 113 učimo albanski
1501 Biljana 7 115 učimo albanski
1502 Marija 7 120 učimo albanski
1503 Fahret 7 120 učimo albanski
1504 une 7 120 mësojmë serbisht
1505 nita 7 120 mësojmë serbisht
1506 Biljana 7 120 učimo albanski
1507 lia 7 120 učimo albanski
1508 nuki 7 120 učimo albanski
1509 Linda 7 120 mësojmë serbisht
1510 Nuridin 7 120 učimo albanski
1511 Bajram 7 120 učimo albanski
1512 LIA 7 120 učimo albanski
1513 Pranvera Begolli 7 120 mësojmë serbisht
1514 Enisa 7 120 učimo albanski
1515 anela 7 120 učimo albanski
1516 Merita 7 120 mësojmë serbisht
1517 linda 7 120 mësojmë serbisht
1518 Selami 7 120 mësojmë serbisht
1519 Egzona 7 120 mësojmë serbisht
1520 Biljana 7 120 učimo albanski
1521 nuki 7 120 učimo albanski
1522 vanja 7 120 učimo albanski
1523 hasan 7 120 mësojmë serbisht
1524 anela 7 120 učimo albanski
1525 vanja 7 120 učimo albanski
1526 Nenad 7 120 učimo albanski
1527 Enisa 7 120 učimo albanski
1528 Selami 7 120 mësojmë serbisht
1529 qqq 7 120 mësojmë serbisht
1530 vanja 7 120 učimo albanski
1531 Nuridin 7 120 učimo albanski
1532 Arta 7 120 mësojmë serbisht
1533 Suzana 7 120 mësojmë serbisht
1534 vanja 7 120 učimo albanski
1535 ANELA 7 120 učimo albanski
1536 ANELA 7 120 učimo albanski
1537 Ardona 7 120 mësojmë serbisht
1538 Milaim 7 120 mësojmë serbisht
1539 Arta 7 120 mësojmë serbisht
1540 tomo 7 120 učimo albanski
1541 Faton 7 120 mësojmë serbisht
1542 Iks 7 120 mësojmë serbisht
1543 qqq 7 120 mësojmë serbisht
1544 Ljubisa 7 120 učimo albanski
1545 Tika 7 120 učimo albanski
1546 Kum 7 120 mësojmë serbisht
1547 Enisa 7 120 učimo albanski
1548 anela 7 120 učimo albanski
1549 Marija 7 120 učimo albanski
1550 Noelle 7 120 učimo albanski
1551 une 7 120 mësojmë serbisht
1552 vanja 7 120 učimo albanski
1553 opasen tiganj 7 120 učimo albanski
1554 Hana 7 120 mësojmë serbisht
1555 gida 7 120 učimo albanski
1556 Amanda 7 120 učimo albanski
1557 viki 6 38 učimo albanski
1558 aca 6 41 učimo albanski
1559 aca 6 46 učimo albanski
1560 aca 6 46 učimo albanski
1561 Biljana 6 48 učimo albanski
1562 Svetlana 6 52 učimo albanski
1563 test srb 6 60 mësojmë serbisht
1564 aca 6 67 učimo albanski
1565 biljana 6 83 učimo albanski
1566 Miljan 6 87 učimo albanski
1567 1234 6 89 učimo albanski
1568 apo 6 95 mësojmë serbisht
1569 apo 6 95 mësojmë serbisht
1570 Biljana 6 96 učimo albanski
1571 Daki 6 99 učimo albanski
1572 anela 6 105 učimo albanski
1573 une 6 108 mësojmë serbisht
1574 une 6 108 mësojmë serbisht
1575 Arber 6 108 mësojmë serbisht
1576 vanja 6 111 učimo albanski
1577 biljana 6 112 učimo albanski
1578 LIA 6 112 mësojmë serbisht
1579 aca 6 113 učimo albanski
1580 ANELA 6 114 učimo albanski
1581 Albin Rexhbeqaj 6 114 mësojmë serbisht
1582 Biljana 6 117 učimo albanski
1583 albulena 6 120 mësojmë serbisht
1584 vanja 6 120 učimo albanski
1585 nuki 6 120 učimo albanski
1586 Biljana 6 120 učimo albanski
1587 mimoza 6 120 mësojmë serbisht
1588 anela 6 120 učimo albanski
1589 ANE 6 120 učimo albanski
1590 esref 6 120 učimo albanski
1591 nuki 6 120 učimo albanski
1592 nuki 6 120 učimo albanski
1593 Aleksandar Trajković 6 120 učimo albanski
1594 vanja 6 120 učimo albanski
1595 nuki 6 120 učimo albanski
1596 esref 6 120 učimo albanski
1597 Miridin 6 120 učimo albanski
1598 anela 6 120 učimo albanski
1599 valon 6 120 mësojmë serbisht
1600 nuki 6 120 učimo albanski
1601 Valentina 6 120 mësojmë serbisht
1602 vanja 6 120 učimo albanski
1603 SEDi 6 120 mësojmë serbisht
1604 Albin Rexhbeqaj 6 120 mësojmë serbisht
1605 luka 6 120 učimo albanski
1606 anela 6 120 učimo albanski
1607 Lona 6 120 mësojmë serbisht
1608 Bekim 6 120 mësojmë serbisht
1609 des 6 120 mësojmë serbisht
1610 Kika 6 120 učimo albanski
1611 LIA 6 120 mësojmë serbisht
1612 ANELA 6 120 učimo albanski
1613 hsdsd 6 120 učimo albanski
1614 anela 6 120 učimo albanski
1615 sophie 6 120 učimo albanski
1616 orhan 6 120 učimo albanski
1617 Biljana 6 120 učimo albanski
1618 laura 6 120 mësojmë serbisht
1619 anela 6 120 učimo albanski
1620 fatumja 6 120 mësojmë serbisht
1621 nuki 6 120 učimo albanski
1622 Linda 6 120 učimo albanski
1623 ismail 5 59 mësojmë serbisht
1624 Jelena 5 68 učimo albanski
1625 vanja 5 97 učimo albanski
1626 vanja 5 100 učimo albanski
1627 Arta 5 103 mësojmë serbisht
1628 vanja 5 113 učimo albanski
1629 caca 5 115 učimo albanski
1630 Milica 5 119 učimo albanski
1631 aaqq 5 120 mësojmë serbisht
1632 vanja 5 120 učimo albanski
1633 aaqq 5 120 mësojmë serbisht
1634 Aleksandar 5 120 učimo albanski
1635 Elvis 5 120 mësojmë serbisht
1636 Biljana 5 120 učimo albanski
1637 Suzana 5 120 učimo albanski
1638 Miridin 5 120 učimo albanski
1639 vanja 5 120 učimo albanski
1640 mimoza 5 120 mësojmë serbisht
1641 ANĐELA 5 120 učimo albanski
1642 Iva 5 120 učimo albanski
1643 Biljana 5 120 učimo albanski
1644 Luan 5 120 mësojmë serbisht
1645 po da 5 120 mësojmë serbisht
1646 Bujar Haziri 5 120 mësojmë serbisht
1647 Nebojsa 5 120 učimo albanski
1648 valon 5 120 mësojmë serbisht
1649 po da 5 120 mësojmë serbisht
1650 vana 5 120 učimo albanski
1651 anela 5 120 učimo albanski
1652 Arianit 5 120 mësojmë serbisht
1653 test alb 4 15 učimo albanski
1654 ugg 4 25 učimo albanski
1655 ree 4 30 učimo albanski
1656 Dez 4 112 učimo albanski
1657 Dez 4 112 učimo albanski
1658 Kumrije 4 120 mësojmë serbisht
1659 Tftf 4 120 učimo albanski
1660 Tftf 4 120 učimo albanski
1661 une 4 120 mësojmë serbisht
1662 Vedat 4 120 mësojmë serbisht
1663 laura 4 120 mësojmë serbisht
1664 Filani 4 120 mësojmë serbisht
1665 une 4 120 mësojmë serbisht
1666 Tftf 4 120 učimo albanski
1667 ser 4 120 mësojmë serbisht
1668 Slavica Vojinovic 4 120 učimo albanski
1669 gor 3 15 učimo albanski
1670 Gfdfv 3 38 učimo albanski
1671 anela 3 59 učimo albanski
1672 Drilon 3 104 mësojmë serbisht
1673 Daki 3 117 učimo albanski
1674 Albana 3 120 mësojmë serbisht
1675 Li 3 120 učimo albanski
1676 Albana 3 120 mësojmë serbisht
1677 222 2 4 učimo albanski
1678 goran 2 6 mësojmë serbisht
1679 111 2 6 učimo albanski
1680 garaza 2 24 mësojmë serbisht
1681 test 2 31 učimo albanski
1682 rgadfnsdgn 2 84 učimo albanski
1683 qaqa 2 120 mësojmë serbisht
1684 sselami 2 120 mësojmë serbisht
1685 qaqa 2 120 mësojmë serbisht
1686 Ismailj 2 120 učimo albanski
1687 Ismailj 2 120 učimo albanski
1688 sselami 2 120 mësojmë serbisht
1689 Ismailj 2 120 učimo albanski
1690 Erlinda 1 120 mësojmë serbisht
1691 Andrea 1 120 učimo albanski
1692 fatlume 1 120 mësojmë serbisht
1693 ANELA 1 120 mësojmë serbisht
1694 asdasd 0 120 učimo albanski
1695 rade 0 120 učimo albanski
1696 sdfsdf 0 120 učimo albanski
1697 vlada 0 120 učimo albanski
1698 Biljana 0 120 učimo albanski
1699 Arton sylejmani 0 120 učimo albanski
1700 sasa 0 120 učimo albanski
1701 anela 0 120 učimo albanski
1702 ghffghf 0 120 učimo albanski
1703 Muhamed Berisha 0 120 mësojmë serbisht
1704 asd 0 120 učimo albanski


Copyright © 2019 - Centar za socijalne inicijative