TABELA

# ime / emrin poen / pikë sekundi /sekonda kviz / kuiz
1 mehmet 17 48 učimo albanski
2 arta 17 55 mësojmë serbisht
3 arta 17 60 mësojmë serbisht
4 arta 17 61 mësojmë serbisht
5 arta 17 63 mësojmë serbisht
6 arta 17 65 mësojmë serbisht
7 arta 17 66 mësojmë serbisht
8 arta 17 66 mësojmë serbisht
9 arta 17 67 mësojmë serbisht
10 arta 17 68 mësojmë serbisht
11 arta 17 68 mësojmë serbisht
12 arta 17 69 mësojmë serbisht
13 arta 17 69 mësojmë serbisht
14 arta 17 70 mësojmë serbisht
15 arta 17 70 mësojmë serbisht
16 arta 17 71 mësojmë serbisht
17 arta 17 71 mësojmë serbisht
18 arta 17 73 mësojmë serbisht
19 arta 16 50 mësojmë serbisht
20 arta 16 57 mësojmë serbisht
21 arta 16 59 mësojmë serbisht
22 arta 16 60 mësojmë serbisht
23 arta 16 60 mësojmë serbisht
24 arta 16 60 mësojmë serbisht
25 arta 16 61 mësojmë serbisht
26 arta 16 61 mësojmë serbisht
27 arta 16 61 mësojmë serbisht
28 arta 16 61 mësojmë serbisht
29 arta 16 63 mësojmë serbisht
30 arta 16 63 mësojmë serbisht
31 Mehmet 16 64 mësojmë serbisht
32 arta 16 65 mësojmë serbisht
33 Miki 16 66 učimo albanski
34 arta 16 66 mësojmë serbisht
35 arta 16 66 mësojmë serbisht
36 arta 16 66 mësojmë serbisht
37 xoxo 16 66 mësojmë serbisht
38 arta 16 67 mësojmë serbisht
39 kimi 16 68 mësojmë serbisht
40 kimi 16 68 mësojmë serbisht
41 arta 16 69 mësojmë serbisht
42 arta 16 69 mësojmë serbisht
43 arta 16 70 mësojmë serbisht
44 arta 16 70 mësojmë serbisht
45 arta 16 70 mësojmë serbisht
46 arta 16 73 mësojmë serbisht
47 arta 16 74 mësojmë serbisht
48 arta 16 75 mësojmë serbisht
49 arta 16 77 mësojmë serbisht
50 arta 16 78 mësojmë serbisht
51 arta 16 79 mësojmë serbisht
52 arta 16 80 mësojmë serbisht
53 arta 16 81 mësojmë serbisht
54 arta 16 83 mësojmë serbisht
55 arta 16 89 mësojmë serbisht
56 selim 16 104 mësojmë serbisht
57 Fortesa 15 49 mësojmë serbisht
58 mehmet 15 57 mësojmë serbisht
59 Zoran 15 57 učimo albanski
60 mehmet 15 61 mësojmë serbisht
61 arta 15 64 mësojmë serbisht
62 Jeton 15 65 učimo albanski
63 arta 15 66 mësojmë serbisht
64 arta 15 68 mësojmë serbisht
65 arta 15 68 mësojmë serbisht
66 arta 15 68 mësojmë serbisht
67 arta 15 68 mësojmë serbisht
68 arta 15 69 mësojmë serbisht
69 arta 15 69 mësojmë serbisht
70 arta 15 71 mësojmë serbisht
71 arta 15 72 mësojmë serbisht
72 arta 15 73 mësojmë serbisht
73 Liza 15 73 mësojmë serbisht
74 Luka 15 73 učimo albanski
75 arta 15 73 mësojmë serbisht
76 arta 15 73 mësojmë serbisht
77 Vis 15 74 mësojmë serbisht
78 Vis 15 74 mësojmë serbisht
79 arta 15 74 mësojmë serbisht
80 Vis 15 74 mësojmë serbisht
81 arta 15 74 mësojmë serbisht
82 arta 15 76 mësojmë serbisht
83 arta 15 77 mësojmë serbisht
84 arta 15 77 mësojmë serbisht
85 arta 15 78 mësojmë serbisht
86 arta 15 79 mësojmë serbisht
87 arta 15 80 mësojmë serbisht
88 arta 15 80 mësojmë serbisht
89 arta 15 80 mësojmë serbisht
90 arta 15 81 mësojmë serbisht
91 arta 15 81 mësojmë serbisht
92 arta 15 83 mësojmë serbisht
93 Viki 15 83 mësojmë serbisht
94 Viki 15 83 mësojmë serbisht
95 Viki 15 83 mësojmë serbisht
96 wes 15 84 učimo albanski
97 arta 15 84 mësojmë serbisht
98 arta 15 85 mësojmë serbisht
99 123 15 86 mësojmë serbisht
100 arta 15 86 mësojmë serbisht
101 arta 15 87 mësojmë serbisht
102 arta 15 89 mësojmë serbisht
103 arta 15 89 mësojmë serbisht
104 arta 15 95 mësojmë serbisht
105 Miki 14 50 učimo albanski
106 Kemal Hadzagic 14 55 učimo albanski
107 Kemal Hadzagic 14 62 učimo albanski
108 mehmet 14 64 učimo albanski
109 arta 14 65 mësojmë serbisht
110 Fortesa 14 66 mësojmë serbisht
111 arta 14 68 mësojmë serbisht
112 the king 14 68 mësojmë serbisht
113 arta 14 68 mësojmë serbisht
114 arta 14 69 mësojmë serbisht
115 arta 14 69 mësojmë serbisht
116 arta 14 69 mësojmë serbisht
117 arta 14 71 mësojmë serbisht
118 edon 14 71 mësojmë serbisht
119 arta 14 72 mësojmë serbisht
120 arta 14 72 mësojmë serbisht
121 arta 14 74 mësojmë serbisht
122 arta 14 75 mësojmë serbisht
123 Isidora 14 75 učimo albanski
124 Stefan Veljković 14 75 učimo albanski
125 arta 14 79 mësojmë serbisht
126 arta 14 79 mësojmë serbisht
127 Emir 14 80 mësojmë serbisht
128 arta 14 80 mësojmë serbisht
129 Elona 14 82 mësojmë serbisht
130 arta 14 83 mësojmë serbisht
131 arta 14 83 mësojmë serbisht
132 arta 14 83 mësojmë serbisht
133 arta 14 83 mësojmë serbisht
134 arta 14 83 mësojmë serbisht
135 baki 14 84 mësojmë serbisht
136 arta 14 84 mësojmë serbisht
137 baki 14 84 mësojmë serbisht
138 arta 14 88 mësojmë serbisht
139 arta 14 89 mësojmë serbisht
140 arta 14 89 mësojmë serbisht
141 toni 14 93 mësojmë serbisht
142 arta 14 93 mësojmë serbisht
143 xcxc 14 96 mësojmë serbisht
144 MEHMET 13 46 učimo albanski
145 MEHMET 13 50 mësojmë serbisht
146 MEHMET 13 53 učimo albanski
147 Mehmet 13 55 učimo albanski
148 Kemal Hadzagic 13 57 učimo albanski
149 Fortesa 13 60 mësojmë serbisht
150 MEHMET 13 62 učimo albanski
151 mehmet 13 62 učimo albanski
152 mehmet 13 65 učimo albanski
153 mehmet 13 66 učimo albanski
154 Uran 13 69 mësojmë serbisht
155 joca 13 69 učimo albanski
156 Kemal Hadzagic 13 70 učimo albanski
157 Fortesa 13 70 mësojmë serbisht
158 igor 13 71 učimo albanski
159 mehmet 13 71 učimo albanski
160 Kemal Hadzagic 13 73 učimo albanski
161 Fortesa 13 75 mësojmë serbisht
162 Fortesa 13 75 mësojmë serbisht
163 emri 13 78 mësojmë serbisht
164 THE KING 13 79 mësojmë serbisht
165 Vis 13 80 mësojmë serbisht
166 Vis 13 80 mësojmë serbisht
167 Vis 13 80 mësojmë serbisht
168 arta 13 82 mësojmë serbisht
169 joca 13 86 učimo albanski
170 luka 13 88 učimo albanski
171 mehmet 13 90 učimo albanski
172 arta 13 91 mësojmë serbisht
173 Louise 13 91 mësojmë serbisht
174 ane 13 93 učimo albanski
175 Viki 13 94 učimo albanski
176 Viki 13 94 učimo albanski
177 anela 13 94 učimo albanski
178 Viki 13 94 učimo albanski
179 lia 13 102 mësojmë serbisht
180 anela 13 103 učimo albanski
181 Bujar 13 107 mësojmë serbisht
182 zoja 13 111 mësojmë serbisht
183 Bujar Zaimi 13 112 mësojmë serbisht
184 Buki 13 114 mësojmë serbisht
185 bashkim 13 115 mësojmë serbisht
186 asra 13 120 mësojmë serbisht
187 Miki 12 56 učimo albanski
188 mehmet 12 63 učimo albanski
189 MEHMET 12 67 učimo albanski
190 arta 12 71 mësojmë serbisht
191 Miki 12 71 učimo albanski
192 neša 12 73 učimo albanski
193 arta 12 73 mësojmë serbisht
194 anela 12 75 učimo albanski
195 Tito 12 76 učimo albanski
196 lorida 12 77 mësojmë serbisht
197 anela 12 81 učimo albanski
198 Mirlinda 12 82 mësojmë serbisht
199 asd 12 82 učimo albanski
200 Kika 12 83 učimo albanski
201 Dijana 12 88 učimo albanski
202 Artan 12 88 učimo albanski
203 Luka 12 89 učimo albanski
204 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
205 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
206 Fortesa 12 90 mësojmë serbisht
207 Lejla 12 90 mësojmë serbisht
208 voc 12 90 mësojmë serbisht
209 Fortesa 12 91 mësojmë serbisht
210 anwla 12 92 učimo albanski
211 Fortesa 12 93 mësojmë serbisht
212 Hana 12 93 mësojmë serbisht
213 petar 12 94 mësojmë serbisht
214 Mak.. 12 94 mësojmë serbisht
215 Vis 12 96 mësojmë serbisht
216 Vis 12 96 mësojmë serbisht
217 Vis 12 96 mësojmë serbisht
218 arta 12 98 mësojmë serbisht
219 Albert 12 100 mësojmë serbisht
220 loi 12 103 učimo albanski
221 arta 12 104 mësojmë serbisht
222 Katastrofa 12 105 mësojmë serbisht
223 Maki.. 12 108 mësojmë serbisht
224 anas 12 108 mësojmë serbisht
225 arta 12 109 mësojmë serbisht
226 sev 12 111 učimo albanski
227 luli 12 111 mësojmë serbisht
228 sen 12 111 mësojmë serbisht
229 alban 12 112 učimo albanski
230 Kler 12 113 učimo albanski
231 anela 12 116 učimo albanski
232 arta 12 120 mësojmë serbisht
233 Driton 12 120 mësojmë serbisht
234 asd 12 120 mësojmë serbisht
235 anela 12 120 mësojmë serbisht
236 miki 11 29 učimo albanski
237 Maka 11 50 učimo albanski
238 Mehmet 11 54 učimo albanski
239 Miki 11 63 učimo albanski
240 Maka 11 66 učimo albanski
241 faton 11 70 mësojmë serbisht
242 joca 11 71 učimo albanski
243 Neda 11 72 učimo albanski
244 biljana 11 73 učimo albanski
245 arta 11 74 učimo albanski
246 biljana 11 75 učimo albanski
247 Maja 11 77 učimo albanski
248 biljana 11 80 učimo albanski
249 Lepri 11 83 mësojmë serbisht
250 Jakub 11 83 učimo albanski
251 Shaban 11 84 mësojmë serbisht
252 Bujar 11 85 mësojmë serbisht
253 biljana 11 86 učimo albanski
254 Lia 11 87 mësojmë serbisht
255 Miki 11 87 učimo albanski
256 Neda 11 88 učimo albanski
257 Emo 11 89 mësojmë serbisht
258 Pickica 11 89 mësojmë serbisht
259 biljana 11 90 učimo albanski
260 Kika 11 90 učimo albanski
261 anela 11 91 učimo albanski
262 ANELA 11 94 mësojmë serbisht
263 Alma 11 95 mësojmë serbisht
264 Fortesa 11 96 mësojmë serbisht
265 bashkim 11 97 učimo albanski
266 ane 11 97 učimo albanski
267 das 11 100 učimo albanski
268 Maki.. 11 101 mësojmë serbisht
269 Diana 11 101 mësojmë serbisht
270 kia 11 103 mësojmë serbisht
271 ANELA 11 103 učimo albanski
272 liu 11 104 mësojmë serbisht
273 ANELA 11 105 učimo albanski
274 Bujar Zaimi 11 105 mësojmë serbisht
275 une 11 105 mësojmë serbisht
276 Ana 11 106 učimo albanski
277 vak Kante 11 106 učimo albanski
278 lia 11 107 mësojmë serbisht
279 ANELA 11 109 učimo albanski
280 Budala 11 109 mësojmë serbisht
281 anela 11 112 učimo albanski
282 shenaj 11 113 mësojmë serbisht
283 driton 11 114 mësojmë serbisht
284 Liza 11 115 mësojmë serbisht
285 kia 11 116 mësojmë serbisht
286 sed 11 116 mësojmë serbisht
287 Boban 11 120 učimo albanski
288 sew 11 120 mësojmë serbisht
289 teuta 11 120 mësojmë serbisht
290 zoja 11 120 mësojmë serbisht
291 cole 11 120 učimo albanski
292 Vis 11 120 mësojmë serbisht
293 Vak Kante 11 120 mësojmë serbisht
294 Vis 11 120 mësojmë serbisht
295 Vis 11 120 mësojmë serbisht
296 M.D 11 120 mësojmë serbisht
297 kia 11 120 mësojmë serbisht
298 lia 11 120 mësojmë serbisht
299 Nebojša 11 120 učimo albanski
300 Neda 10 32 učimo albanski
301 Mehmet 10 35 mësojmë serbisht
302 Erza 10 47 mësojmë serbisht
303 Maka 10 49 učimo albanski
304 Maka 10 54 učimo albanski
305 Maja 10 59 učimo albanski
306 Maja 10 62 učimo albanski
307 Maja 10 65 mësojmë serbisht
308 Miki 10 65 mësojmë serbisht
309 Fierza 10 66 mësojmë serbisht
310 Maja 10 67 učimo albanski
311 Hhh 10 68 mësojmë serbisht
312 Biljana 10 69 učimo albanski
313 Maka 10 70 učimo albanski
314 Biljana 10 70 učimo albanski
315 Maja 10 72 učimo albanski
316 Biljana 10 72 učimo albanski
317 Biljana 10 74 učimo albanski
318 Neda 10 75 učimo albanski
319 Kosovo 10 76 mësojmë serbisht
320 Bujar 10 76 mësojmë serbisht
321 Biljana 10 76 učimo albanski
322 biljana 10 77 učimo albanski
323 Joca 10 78 učimo albanski
324 dea 10 79 učimo albanski
325 Mia 10 79 učimo albanski
326 Rxtxg 10 80 mësojmë serbisht
327 Biljana 10 83 učimo albanski
328 Biljana 10 83 učimo albanski
329 Daki 10 85 učimo albanski
330 Ufo 10 87 mësojmë serbisht
331 Biljana 10 87 učimo albanski
332 biljana 10 88 učimo albanski
333 Mustafa 10 88 mësojmë serbisht
334 Kaltrina 10 89 učimo albanski
335 Hehe 10 90 mësojmë serbisht
336 igor 10 92 učimo albanski
337 biljan 10 92 učimo albanski
338 biljana 10 93 učimo albanski
339 Kika 10 94 učimo albanski
340 Kika 10 95 učimo albanski
341 diana 10 95 učimo albanski
342 Toti 10 96 mësojmë serbisht
343 anela 10 97 učimo albanski
344 Mira 10 99 mësojmë serbisht
345 ane 10 100 učimo albanski
346 KIA 10 100 mësojmë serbisht
347 Boban 10 101 učimo albanski
348 BUJAR 10 101 mësojmë serbisht
349 dona 10 101 učimo albanski
350 ANELA 10 104 učimo albanski
351 Test 10 104 mësojmë serbisht
352 ane 10 104 učimo albanski
353 ane 10 105 učimo albanski
354 anela 10 106 učimo albanski
355 sed 10 108 mësojmë serbisht
356 goran m 10 108 učimo albanski
357 Zoran 10 108 učimo albanski
358 ase 10 109 mësojmë serbisht
359 Ted 10 110 mësojmë serbisht
360 emr 10 111 mësojmë serbisht
361 aneLA 10 111 učimo albanski
362 Jedan 10 111 učimo albanski
363 flori 10 115 učimo albanski
364 kia 10 115 mësojmë serbisht
365 Dardhan 10 116 učimo albanski
366 Adelina 10 117 mësojmë serbisht
367 Bujar 10 117 mësojmë serbisht
368 anela 10 118 učimo albanski
369 valon 10 120 mësojmë serbisht
370 Maja 10 120 učimo albanski
371 linda 10 120 mësojmë serbisht
372 Kemal Hadzagic 10 120 učimo albanski
373 maja 10 120 učimo albanski
374 KIJA 10 120 mësojmë serbisht
375 Bashki 10 120 mësojmë serbisht
376 osman jakupi 10 120 mësojmë serbisht
377 maja 10 120 učimo albanski
378 pppppppp 10 120 mësojmë serbisht
379 Stefan 10 120 učimo albanski
380 anela 10 120 učimo albanski
381 osman Jakupi 10 120 mësojmë serbisht
382 tomi 10 120 učimo albanski
383 salim 10 120 učimo albanski
384 Bashkim 10 120 mësojmë serbisht
385 Afrim 10 120 učimo albanski
386 teuta 10 120 mësojmë serbisht
387 ylberi 10 120 mësojmë serbisht
388 Alma 10 120 mësojmë serbisht
389 Irma 10 120 učimo albanski
390 Bashkim 10 120 mësojmë serbisht
391 arta 10 120 mësojmë serbisht
392 maja 10 120 učimo albanski
393 Vedat 10 120 mësojmë serbisht
394 anela 10 120 učimo albanski
395 linda 10 120 mësojmë serbisht
396 456 9 37 učimo albanski
397 Maja 9 53 učimo albanski
398 Miki 9 64 učimo albanski
399 Biljana 9 67 učimo albanski
400 mmm 9 67 učimo albanski
401 Biljana 9 68 učimo albanski
402 Biljana 9 68 učimo albanski
403 biljana 9 74 učimo albanski
404 biljana 9 76 učimo albanski
405 biljana 9 78 učimo albanski
406 Biljana 9 79 učimo albanski
407 biljana 9 79 učimo albanski
408 Daki 9 80 učimo albanski
409 Biljana 9 80 učimo albanski
410 Biljana 9 80 učimo albanski
411 Biljana 9 83 učimo albanski
412 Biljana 9 83 učimo albanski
413 Biljana 9 85 učimo albanski
414 Biljana 9 86 učimo albanski
415 Biljana 9 87 učimo albanski
416 Biljana 9 87 učimo albanski
417 Edz 9 88 mësojmë serbisht
418 Biljana 9 88 učimo albanski
419 Biljana 9 88 učimo albanski
420 biljana 9 89 učimo albanski
421 Ddd 9 89 mësojmë serbisht
422 Biljana 9 89 učimo albanski
423 Lejla 9 90 učimo albanski
424 mehmet 9 91 mësojmë serbisht
425 Biljana 9 91 učimo albanski
426 anela 9 92 učimo albanski
427 Maja 9 92 učimo albanski
428 Bujar 9 93 mësojmë serbisht
429 ane 9 94 učimo albanski
430 Biljana 9 94 učimo albanski
431 Erza 9 94 mësojmë serbisht
432 Biljana 9 95 učimo albanski
433 Biljana 9 96 učimo albanski
434 Erza 9 96 mësojmë serbisht
435 Kika 9 98 učimo albanski
436 Biljana 9 98 učimo albanski
437 Daki 9 99 učimo albanski
438 fahret 9 100 učimo albanski
439 anelA 9 100 učimo albanski
440 Biljana 9 100 učimo albanski
441 raden 9 101 učimo albanski
442 Bilana 9 101 učimo albanski
443 BUJAR ZAIMI 9 101 mësojmë serbisht
444 Biljana 9 101 učimo albanski
445 Lia 9 102 mësojmë serbisht
446 Granit 9 103 mësojmë serbisht
447 Biljana 9 104 učimo albanski
448 anela 9 106 učimo albanski
449 Fahret 9 106 učimo albanski
450 anela 9 107 učimo albanski
451 Lia 9 110 mësojmë serbisht
452 AELA 9 110 učimo albanski
453 sew 9 114 mësojmë serbisht
454 lala 9 115 učimo albanski
455 kia 9 116 mësojmë serbisht
456 anela 9 119 učimo albanski
457 uran 9 120 mësojmë serbisht
458 esref 9 120 učimo albanski
459 Mergime 9 120 mësojmë serbisht
460 lia 9 120 mësojmë serbisht
461 Enisa 9 120 učimo albanski
462 unems im 9 120 mësojmë serbisht
463 unems im 9 120 mësojmë serbisht
464 Jas 9 120 mësojmë serbisht
465 drit 9 120 mësojmë serbisht
466 Enisa 9 120 mësojmë serbisht
467 lia 9 120 mësojmë serbisht
468 Muharrem 9 120 mësojmë serbisht
469 ANE;LA 9 120 učimo albanski
470 esref 9 120 učimo albanski
471 Ma22 9 120 učimo albanski
472 KIJA 9 120 mësojmë serbisht
473 Mikilina 9 120 mësojmë serbisht
474 tomi 9 120 mësojmë serbisht
475 Qendresa 9 120 mësojmë serbisht
476 neu 9 120 učimo albanski
477 Lia 9 120 mësojmë serbisht
478 Mehmet 9 120 učimo albanski
479 anela 9 120 učimo albanski
480 tafil 9 120 mësojmë serbisht
481 Mikilina 9 120 mësojmë serbisht
482 Luka 9 120 mësojmë serbisht
483 zoja 9 120 mësojmë serbisht
484 anela 9 120 učimo albanski
485 valon 9 120 mësojmë serbisht
486 Maki.. 9 120 mësojmë serbisht
487 Enisa 9 120 učimo albanski
488 Muharrem 9 120 mësojmë serbisht
489 buk 9 120 mësojmë serbisht
490 M.k. 9 120 mësojmë serbisht
491 arta 9 120 mësojmë serbisht
492 Petrit Krasniqi 9 120 mësojmë serbisht
493 Lia 9 120 učimo albanski
494 M.k. 9 120 mësojmë serbisht
495 Biljana 8 62 učimo albanski
496 Biljana 8 62 učimo albanski
497 Biljana 8 64 učimo albanski
498 Miki 8 69 učimo albanski
499 Miloš Lekić 8 69 učimo albanski
500 Biljana 8 72 učimo albanski
501 Biljana 8 76 učimo albanski
502 biljana 8 89 učimo albanski
503 biljana 8 90 učimo albanski
504 Biljana 8 91 učimo albanski
505 biljana 8 93 učimo albanski
506 Biljana 8 94 učimo albanski
507 anela 8 94 učimo albanski
508 Biljana 8 95 učimo albanski
509 Albin Rexhbeqaj 8 95 mësojmë serbisht
510 Afrimi 8 96 mësojmë serbisht
511 Biljana 8 97 učimo albanski
512 Arber 8 100 učimo albanski
513 valon 8 100 mësojmë serbisht
514 djali im 8 102 mësojmë serbisht
515 Erza 8 104 mësojmë serbisht
516 Lia 8 104 mësojmë serbisht
517 ANELA 8 104 učimo albanski
518 Biljana 8 104 učimo albanski
519 Emir 8 107 mësojmë serbisht
520 valon 8 107 mësojmë serbisht
521 Lejlaaxhekoviq 8 111 mësojmë serbisht
522 anela 8 114 učimo albanski
523 kia 8 114 mësojmë serbisht
524 Agon 8 115 mësojmë serbisht
525 edison 8 116 učimo albanski
526 edison 8 116 učimo albanski
527 Nikola 8 117 učimo albanski
528 toni 8 118 učimo albanski
529 biljana 8 118 učimo albanski
530 Arare 8 118 učimo albanski
531 lia 8 119 mësojmë serbisht
532 Bujar 8 120 mësojmë serbisht
533 ddd 8 120 učimo albanski
534 ANE 8 120 učimo albanski
535 Kristian 8 120 mësojmë serbisht
536 Përparim 8 120 mësojmë serbisht
537 Lia 8 120 mësojmë serbisht
538 biljana 8 120 učimo albanski
539 Majmun 8 120 mësojmë serbisht
540 AMANDA 8 120 mësojmë serbisht
541 Kaktus 8 120 učimo albanski
542 Rinora Gojani 8 120 mësojmë serbisht
543 Rilinda 8 120 mësojmë serbisht
544 Merita 8 120 mësojmë serbisht
545 Hehehhs 8 120 učimo albanski
546 linda 8 120 mësojmë serbisht
547 www 8 120 mësojmë serbisht
548 KUMRIJE 8 120 mësojmë serbisht
549 Ariana 8 120 mësojmë serbisht
550 ANELA 8 120 učimo albanski
551 lIA 8 120 učimo albanski
552 Enisa 8 120 učimo albanski
553 Beki 8 120 učimo albanski
554 kika 8 120 učimo albanski
555 Max 8 120 učimo albanski
556 Driton 8 120 mësojmë serbisht
557 Shaban 8 120 mësojmë serbisht
558 M.k. 8 120 mësojmë serbisht
559 kUMRIJE 8 120 mësojmë serbisht
560 VIldan 8 120 učimo albanski
561 Artan 8 120 mësojmë serbisht
562 LIA 8 120 učimo albanski
563 Haaha 8 120 mësojmë serbisht
564 Fortesa Citaku Kika 8 120 mësojmë serbisht
565 Nexhi 8 120 učimo albanski
566 Erere 8 120 učimo albanski
567 Erin 8 120 učimo albanski
568 Artan 8 120 mësojmë serbisht
569 Milaim 8 120 učimo albanski
570 anela 8 120 učimo albanski
571 Linda 8 120 mësojmë serbisht
572 Miki 8 120 mësojmë serbisht
573 luka 8 120 učimo albanski
574 Bekim 8 120 učimo albanski
575 Luan Alidema 8 120 mësojmë serbisht
576 Katarina 8 120 učimo albanski
577 Bekim 8 120 mësojmë serbisht
578 Saranda 8 120 mësojmë serbisht
579 Kaon 8 120 mësojmë serbisht
580 Sami 8 120 učimo albanski
581 valon 8 120 mësojmë serbisht
582 Lia 8 120 mësojmë serbisht
583 ANELA 8 120 učimo albanski
584 Rilinda 8 120 mësojmë serbisht
585 Liza 8 120 učimo albanski
586 Miki 8 120 mësojmë serbisht
587 Irma 8 120 učimo albanski
588 Ass 8 120 mësojmë serbisht
589 Milaim 8 120 mësojmë serbisht
590 ANELA 8 120 učimo albanski
591 Bekim 8 120 mësojmë serbisht
592 Nexhi 8 120 učimo albanski
593 pkk 7 57 mësojmë serbisht
594 Erza 7 69 mësojmë serbisht
595 Des 7 74 mësojmë serbisht
596 Biljana 7 76 učimo albanski
597 Milica 7 76 učimo albanski
598 aaaa 7 77 mësojmë serbisht
599 Daki 7 80 učimo albanski
600 biljana 7 81 učimo albanski
601 Biljana 7 82 učimo albanski
602 Ffxd 7 87 mësojmë serbisht
603 Biljana 7 92 učimo albanski
604 Biljana 7 93 učimo albanski
605 valon 7 94 mësojmë serbisht
606 biljana 7 94 učimo albanski
607 Gzi 7 96 mësojmë serbisht
608 Miki 7 97 učimo albanski
609 Zzzz 7 98 učimo albanski
610 ivana 7 98 učimo albanski
611 biljana 7 99 učimo albanski
612 kliks 7 99 učimo albanski
613 bilana 7 99 učimo albanski
614 Ahah 7 100 učimo albanski
615 Dejan 7 100 učimo albanski
616 Jakub 7 104 učimo albanski
617 Erza 7 107 mësojmë serbisht
618 Daki 7 107 učimo albanski
619 Dafina 7 113 mësojmë serbisht
620 ane 7 113 učimo albanski
621 Fahret 7 113 učimo albanski
622 Biljana 7 115 učimo albanski
623 Marija 7 120 učimo albanski
624 Fahret 7 120 učimo albanski
625 une 7 120 mësojmë serbisht
626 nita 7 120 mësojmë serbisht
627 Biljana 7 120 učimo albanski
628 lia 7 120 učimo albanski
629 Linda 7 120 mësojmë serbisht
630 Bajram 7 120 učimo albanski
631 LIA 7 120 učimo albanski
632 Pranvera Begolli 7 120 mësojmë serbisht
633 Enisa 7 120 učimo albanski
634 anela 7 120 učimo albanski
635 Merita 7 120 mësojmë serbisht
636 linda 7 120 mësojmë serbisht
637 Egzona 7 120 mësojmë serbisht
638 Biljana 7 120 učimo albanski
639 hasan 7 120 mësojmë serbisht
640 anela 7 120 učimo albanski
641 Enisa 7 120 učimo albanski
642 Arta 7 120 mësojmë serbisht
643 Suzana 7 120 mësojmë serbisht
644 ANELA 7 120 učimo albanski
645 ANELA 7 120 učimo albanski
646 Ardona 7 120 mësojmë serbisht
647 Milaim 7 120 mësojmë serbisht
648 Arta 7 120 mësojmë serbisht
649 tomo 7 120 učimo albanski
650 Faton 7 120 mësojmë serbisht
651 Iks 7 120 mësojmë serbisht
652 Ljubisa 7 120 učimo albanski
653 Tika 7 120 učimo albanski
654 Kum 7 120 mësojmë serbisht
655 Enisa 7 120 učimo albanski
656 anela 7 120 učimo albanski
657 Marija 7 120 učimo albanski
658 une 7 120 mësojmë serbisht
659 Hana 7 120 mësojmë serbisht
660 Amanda 7 120 učimo albanski
661 Biljana 6 48 učimo albanski
662 Svetlana 6 52 učimo albanski
663 test srb 6 60 mësojmë serbisht
664 biljana 6 83 učimo albanski
665 Miljan 6 87 učimo albanski
666 Biljana 6 96 učimo albanski
667 Daki 6 99 učimo albanski
668 anela 6 105 učimo albanski
669 Arber 6 108 mësojmë serbisht
670 biljana 6 112 učimo albanski
671 LIA 6 112 mësojmë serbisht
672 ANELA 6 114 učimo albanski
673 Albin Rexhbeqaj 6 114 mësojmë serbisht
674 Biljana 6 117 učimo albanski
675 Biljana 6 120 učimo albanski
676 mimoza 6 120 mësojmë serbisht
677 anela 6 120 učimo albanski
678 ANE 6 120 učimo albanski
679 esref 6 120 učimo albanski
680 Aleksandar Trajković 6 120 učimo albanski
681 esref 6 120 učimo albanski
682 Miridin 6 120 učimo albanski
683 anela 6 120 učimo albanski
684 Valentina 6 120 mësojmë serbisht
685 SEDi 6 120 mësojmë serbisht
686 Albin Rexhbeqaj 6 120 mësojmë serbisht
687 luka 6 120 učimo albanski
688 anela 6 120 učimo albanski
689 Bekim 6 120 mësojmë serbisht
690 Kika 6 120 učimo albanski
691 LIA 6 120 mësojmë serbisht
692 ANELA 6 120 učimo albanski
693 hsdsd 6 120 učimo albanski
694 anela 6 120 učimo albanski
695 sophie 6 120 učimo albanski
696 orhan 6 120 učimo albanski
697 Biljana 6 120 učimo albanski
698 anela 6 120 učimo albanski
699 Linda 6 120 učimo albanski
700 Jelena 5 68 učimo albanski
701 Arta 5 103 mësojmë serbisht
702 Milica 5 119 učimo albanski
703 Elvis 5 120 mësojmë serbisht
704 Biljana 5 120 učimo albanski
705 Miridin 5 120 učimo albanski
706 mimoza 5 120 mësojmë serbisht
707 Iva 5 120 učimo albanski
708 Biljana 5 120 učimo albanski
709 Luan 5 120 mësojmë serbisht
710 Nebojsa 5 120 učimo albanski
711 valon 5 120 mësojmë serbisht
712 anela 5 120 učimo albanski
713 Arianit 5 120 mësojmë serbisht
714 test alb 4 15 učimo albanski
715 ree 4 30 učimo albanski
716 Dez 4 112 učimo albanski
717 Dez 4 112 učimo albanski
718 Kumrije 4 120 mësojmë serbisht
719 Vedat 4 120 mësojmë serbisht
720 ser 4 120 mësojmë serbisht
721 Slavica Vojinovic 4 120 učimo albanski
722 gor 3 15 učimo albanski
723 Gfdfv 3 38 učimo albanski
724 anela 3 59 učimo albanski
725 Drilon 3 104 mësojmë serbisht
726 Daki 3 117 učimo albanski
727 Albana 3 120 mësojmë serbisht
728 Li 3 120 učimo albanski
729 Albana 3 120 mësojmë serbisht
730 222 2 4 učimo albanski
731 goran 2 6 mësojmë serbisht
732 111 2 6 učimo albanski
733 garaza 2 24 mësojmë serbisht
734 test 2 31 učimo albanski
735 rgadfnsdgn 2 84 učimo albanski
736 Erlinda 1 120 mësojmë serbisht
737 Andrea 1 120 učimo albanski
738 ANELA 1 120 mësojmë serbisht
739 asdasd 0 120 učimo albanski
740 rade 0 120 učimo albanski
741 sdfsdf 0 120 učimo albanski
742 vlada 0 120 učimo albanski
743 Biljana 0 120 učimo albanski
744 sasa 0 120 učimo albanski
745 anela 0 120 učimo albanski
746 Muhamed Berisha 0 120 mësojmë serbisht
747 asd 0 120 učimo albanski


Copyright © 2019 - Centar za socijalne inicijative